Sunteți pe pagina 1din 3

Proces verbal,

Incheiat astazi. in cadrul sedintei cu parintii la


grupa.gradinita
Ordinea de zi cuprinde:
1.Prezentarea ofertelor a activitatilor de catre educatoare pentru saptamana
SCOALA ALTFEL
2.Propuneri de catre parinti pentru activitati pentru saptamana SCOALA
ALTFEL
3.Completarea fiselor de catre parinti a activitatilor optate
4.Discutii libere
La sedinta sunt prezenti..parinti din totalul de copii, un
numar de..lipsind motivat, iar restul de..lipsind nemotivat.
Discutii:

Drept pentru care, a fost incheiat prezentul proces verbal.

Intocmit de ed.

Participantii la sedinta cu parintii, de la grupa.din


data..
Nr.
Numele i prenumele
Semntura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

prinilor

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.