Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATI INTEGRATE

Activitatea integrată poate fi definită ca fiind un demers coerent în care graniţele dintre
discipline dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu bine stabilit, în scopul
investigării unei teme. Se pot desfăşura atât în cadrul unui proiect, dar şi în cadrul
temelor săptămânale. Integrarea se va face prin împletirea într-un scenariu bine închegat a
conţinuturilor ariilor curriculare implicate într-o formă atractivă, flexibilă, care conduce
copilul spre investigare, documentare, cercetare şi aplicarea practică a celor învăţate.
Săptămânal, se desfăşoară 3 activităţi integrate la nivel I(3-5 ani) şi 5 activităţi la nivel II
(5-6/7 ani ).
Finalităţile trebuie selectate din obiectivele cadru şi de referinţă ale domeniilor
experienţiale alese, iar obiectivele operaţionale se vor constitui într-un set de 4 – 5
obiective, cu referire directă la experienţele de învăţare vizate. Conţinuturile sunt
selectate în strânsă legătură cu nivelul de integrare.
Domeniile experienţiale specifice curriculumului pentru învăţământul preşcolar sunt:
Domeniul estetic şi creativ (DEC) - Domeniul om şi societate (DOS) Domeniul limbă şi
comunicare (DLC) - Domeniul ştiinţe (DŞ) Domeniul psiho-motric (DPM).

Activităţile integrate sunt de patru feluri în funcţie de elementele de conţinut. Astfel,


avem:
# activitate integrată care cuprinde toate activităţile din cadrul unei zile;
# activitate integrată care integrează ALA (activităţi liber alese) și ADE (activităţi pe
domenii experienţiale);
# activitate integrată care cuprinde ADE dintr-o zi .
# activitate integrată în care sunt înglobate mai multe domenii experienţiale, indiferent de
programul zilei.

Abordarea integrata a predarii asigura stimularea copiilor pe mai multe domenii de


dezvoltare, acordându-le egala atentie tuturora. Activitatile integrate se desfasoara
alternând formele de organizare a activitatii: frontal (atunci când este oportun), pe grupuri
si individual, în functie de continut, particularitatile de vârsta si individuale ale copiilor,
moment al zilei. Odata stabilite obiectivele cadru si de referinta asupra carora cadrul
didactic îsi concentreaza atenia pe parcursul unei zile, acesta propune copiilor o tema
circumscrisa celor 6 teme existente în curriculum. Gradul crescut de generalitate al temei
(de exemplu: hrana vietuitoarelor) permite atingerea mai multor obiective de referinta,
dar si organizarea de activitati diverse în centre de activitate diferite.

O activitate integrata vizeaza atingerea mai multor obiective de


referinta, implicarea mai multor domenii experieniale si activarea mai
multor centre de activitate.

Activitatea tematica este un exemplu de activitate integrata. Aceasta se poate desfasura


simultan în mai multe centre de activitate cu sarcini diferite. Spre exemplu, în activitatea
tematica „La magazin”, pot fi atinse obiective de referinta din mai multe domenii
experieniale: Limba si comunicare, Om si societate, Stiinte, Estetic si creativ prin
propunerea de activitati în centrele de activitate: Biblioteca, Joc de rol, Constructii,
Stiinte, Arte.
Fiecare activitate, din fiecare centru, contribuie cu continuturi si abilitati la repertoriul
temei. În acelasi timp, prin sarcinile pe care le realizeaza copiii, este stimulata
dezvoltarea acestora în toate domeniile de dezvoltare. Astfel incat in cazul unui joc de rol
ce vizeaza Domeniul Limba si Comunicare, copiii interpreteaza rol de vânzator si
cumparator si poarta un dialog privind produsele pe care le vând, respectiv le cumpara.
O astfel de activitate vizeaza dezvoltarea limbajului si comunicarii precum si
dezvoltarea socio-emotionala. In acelasi timp, acest centru poate sa vizeze si Domeniul
Om si Societate prin acelasi joc de rol in care copiii utilizeaza formule de politete la
intrarea in magazin si in timpul comversatiei cu vanzatorul. Un alt centru deschis pentru
aceasta tema poate fi centrul Constructii care sa vizeze Domeniul Stiinte unde copiii pot
construi magazinul, spatiile de depozitare a produselor, parcarea magazinului, etc. Prin
aceasta activitate se urmareste dezvoltarea motricitatii, dezvoltarea cognitiva si
dezvoltarea limbajului si comunicarii. De asemenea, acelasi centru “Constructii” , poate
avea continut specific Domeniului Om si Societate : sa amenajeze rampe de acces pentru
persoanele cu dizabilitati.

Pentru realizarea unei activitati integrate, tematice, trebuie se ne gândim asupra tipurilor
de sarcini pe care copiii le vor realiza în diferite centre de activitate din sala de grupa
,decizia asupra numarului de centre activate depinzând de tipul de tema al activitatii si de
continuturile vizate. Astfel pentru Tema „Prietenul meu ”, putem opta pentru
deschiderea centrului Biblioteca unde copii pot discuta despre prietenii lor, descriindu-i
chiar cu ajutorul unor poze, trasaturi fizice si morale. La centrul Joc de rol pot gati o
prajitura pentru prietenii lor, iar la centrul de Arta , copiii pot realiza un cadou-surpriza
pentru prietenii lor ,utilizând diferite tehnici si materiale. Discutiile se pot purta în
grupuri mici, educatoarea trecând pe la fiecare centru în parte si extinzând discutiile în
functie de sarcina pe care o au copiii si tema propusa, în acest mod extinzând învatarea si
în alte domenii de dezvoltare.

Avantajele activităţilor integrate în grădiniţă sunt reflectate în achiziţiile dobândite de


copil, care:
# dobândeşte cunoştinţe profunde şi solide;
# face corelaţii între temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei;
# parcurge teme care-l interesează şi le studiază mai mult timp;
# învaţă să rezolve sarcini prin cooperare;
# isi formează sentimentul de apartenenţă la grup;
# devine mai responsabil în procesul învăţării.
# este incurajat să producă idei originale pentru activităţi.

Activităţile integrate sunt iubite de copii , deoarece implică folosirea jocului sub toate
aspectele lui , alegerea partenerilor de joc şi a momentului când îl desfăşoară.
În loc de o activitate tradiţională la DŞ, la care copiii vor număra beţişoare, ei vor fi
antrenaţi într-o activitate integrată, unde la centrul Bibliotecă vor crea o poveste pe baza
imaginilor, la centrul Ştiinţă vor rezolva o fişă în care vor avea de numărat personajele
din poveste, vor găsi perechi acestora, etc, iar la centrul Construcţii vor construi o căsuţă
pentru personaje. Astfel, preşcolarii au parte de o învăţare activă care se extinde până la
limita pe care ei o stabilesc.

Reușita predării integrate a conținuturilor în grădinită ține în mare masură de


gradul de structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite
finalități. Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă
parte, învățarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie sa coexiste în
curriculum-ul integrat. De reținut este faptul că preșcolarii trebuie sa învețe într-o
manieră integrată, fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activitățile
integrate sunt oportune în acest sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate și mai
multă coerență procesului de predare-învățare, punând accent deosebit pe joc ca metodă
de bază a acestui proces.
Activitatea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a
activităților de învățare cu viața societății, cultura și tehnologia didactică.