Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:
Propunător
Clasa pregătitoare
Disciplina: MEM
Subiectul activității: „Sortează morcovii” (grupare după mărime)
Scopul:
- îmbogățirea experienței senzoriale, ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la recunoașterea, denumirea obiectelor,
cantitatea lor și clasificarea lor după uncriteriu dat;
Obiective operaționale:
O1-să formeze grupe de obiecte după criteriul mărimii (mare, mic);
O2-să descopere modificarea utilizînd un limbaj matematic adecvat;
O3 – sa verbalizeze a actiunile date
O4 – sa rezolve corect sarcina de pe fisa de lucru individual.

Mijloace de învățământ: morcovi din hârtie de diferite mărimi, panou, fișă de lucru
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, problematizarea, jocul didactic
Forma de organizare: frontal, individual

Secvențele Strategii didactice


lecției Conținutul științific Evalu
are
Metode Mijloace de Forme
și învățământ de
procedee organi
zare
-aerisirea salii de grupa
1.Moment -asezarea copiilor la masute
organizatoic conversa
-ția
Introducerea în activitate se realizează printr-o ghicitoare.
Urecheat e și-i fricos, ghicitoare Frontal Apreci
Dar e tare norocos. eri
Noroc are de picioare. explicați verba
Când primejdia e mare, a le
2. Captarea Fuge iute pe imaș, conversa
atenției Urecheatul… iepuraș. ția
(iepurele)
șabloane-
El este supărat că a amestecat toți morcovii și a venit să ceară ajutorul explicați morcovi
copiilor din grupa mijlocie A . a

„Astăzi îl vom ajuta pe iepuraș să sorteze morcovii după mărime.”

3. Anunțarea
temei și a Frontal
obiectivelor Prezint copiilor materialele puse la dispoziție și le cer să le denumească. Panou Apreci
eri
explicați verba
4. a le
Desfășurarea Explicarea și demonstrarea regulilor jocului exercițiul
activității „Pentru că iepurașul a încurcat morcovii , noi trebuie să formăm grupa
morcovilor mari și grupa morcovilor mici.

Executarea jocului de probă demons


Chem doi copii să vină să aleagă un morvov mic, respectiv mare pentru trația
a vedea dacă au înțeles regulile jocului. Apreci
Frontal eri
Desfășurarea propriu-zisă a jocului exercițiul verba
Copiii vor veni și vor sorta morcovii mari de cei mici, formând mulțimi. le
Se vor număra morcovii din fiecare mulțime și se vor desena în casetă jocul
atâtea buline câte elemente are fiecare. didactic
Apoi pentru a afla corect care multime are mai multe elemente le vom
aseza in perechi. Incepem de jos in sus astfel:
Sunt intrebati care multime cred ei că are mai multe elemente.
Stimu-
Complicarea jocului problema lente
Când bat din palme, copiii închid ochii și voi așeza un morcov mic în -tizarea Fișă de lucru
grupa morcovilor mari. Indivi-
dual
exercițiul
Copiii vor primi o fișă de lucru pe care o vor rezolva individual. Se va explicați
verifica și vor primi stimulente. a

5. Obținerea Se va face o scurtă recapitulare a activității.


performanței

Conversa
6. Asigurarea ția
feed-back- În încheierea activității apreciez modul în care s-au comportat copiii pe
ului tot parcursul activității.

7. Încheierea
activității