Sunteți pe pagina 1din 10

Educatoare: Tocan Monica

Grupa: Mica B - Fluturasii


PROIECT DIDACTIC
ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA : 06.05.2011
UNITATEA DE INVAŢÃMÂNT: Gradinita cu program prelungit Nr. 4 Moreni
EDUCATOARE : Tocan Monica
GRUPA: Mica
TEMA ANUALÃ: Cand / cum si de ce se întâmpla ?
TEMA PROIECTULUI: “Poveşti din lumea gâzelor”
TEMA SÃPTAMÂNII: “Albinuta, harnicuta”
TEMA ZILEI: “1, 2, 3, ne jucăm, pe-albinuţă s-o-nvăţăm!”
TIPUL ACTIVITÃŢII: consolidare
FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată
CATEGORII DE ACTIVITÃŢI:
☺ADP:
Intâlnirea de dimineaţă: - Salutul, prezenţa, calendarul naturii.
-“Povestea Albinuţei Uţa”
Rutine: Servirea micului dejun, deprinderi de igiena:
“Mânecile suflecăm şi pe mâini noi ne spalăm ”
Tranziţii: “Hai să numărăm! ” – joc recitativ ritmic
“Albinuţa” - cantec
☺ALA I
- Bibliotecă: “ Cifrele” (1,2,3 )– trasare pe contur
- Artă: “ Albinuţa” – lipire
- Construcţii: “ Adăposturi pentru prietenii albinuţei”
☺DEC
DŞ – Activitate matematică: - Joc didactic: “ 1, 2, 3 noi numărăm, pe-albinuţă o-nvăţăm ”

Sarcina didactică – copiii trebuie să recunoască şi să denumească cifrele 1, 2 şi 3, să raporteze


corect numărul la cantitate si cantitatea la număr în limitele 1-3 şi să rezolve probleme simple

Regulile de joc- copiii răspund doar când sunt atinşi de albinuţa. Toate răspunsurile sunt
apreciate prin aplauze si stimulentele aduse de albinuţă

☺ALA II
Joc de miscare: "Gâza fără floare"
Joc muzical: "A zburat un fluturaş"
Joc de atenţie: "Cuiburi de insecte"

SCOPUL ACTIVITÃŢII:
~ consolidarea cunostinţelor copiilor referitoare la cifrele şi numaratul în limitele 1-3
~ exersarea unor abilităţi practice ;
~ crearea unei atmosfere deconectante şi relaxante

OBIECTIV CADRU:
Dezvoltarea capacitatii de a întelege şi utiliza numere,cifre,întrebuinţǎnd un vocabular
adecvat.

OBIECTIV DE REFERINTA
-sǎ numere de la 1 la 10 recunoscǎnd grupele cu 1-3 obiecte si cifrele corespunzatoare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ALA I

Bibliotecă:
~ să traseze pe conturul punctat cifrele 1, 2 şi 3;
Artă:
~ să îmbine corect parţile componente ale albinuţei selectând elementele cu aceeaşi cifră;
~să aplice uniform pasta de lipit;

Construcţii:
~sa construiască prin alăturare si suprapunere adăposturi pentru prietenii albinuţei;
~ sa aşeze în adăposturi grupe de 1, 2, 3 insecte de acelaşi fel

DS: Activitate matematică:


~ să numere de la 1 la 3;
~ să asocieze cifra cu numărul de elemente;
~ să formeze grupe cu 1, 2, 3 elemente;
~ să identifice cifrele 1, 2 şi 3;
~ să rezolve probleme simple

ALA II – Program distractiv


~ să respecte regulile jocului;
~ să răspundă motric adecvat la o comandă dată, respectând cerinţele educatoarei ;

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual,
lucrul în echipă.
MATERIALE DIDACTICE : ecusoane, CD cu melodii de primăvara, fişe de lucru, carioca, jetoane
ilustrate pentru activitatea matematică , cifrele 1,2,3, părţile componente ale corpului albinuţei,
aracet, beţisoare.
ELEMENTE DE COMPETENTA:
- Cunoştinţe despre înţelegerea si utilizarea numerelor , cifrelor;
- Cunoştinşe referitoare la insecte;
- Deprinderi de scriere;
- Deprinderi de lipire;
- Cooperare.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
~ Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar,vol I,Filofteea Grama,Mioara
Pletea,Angela Sesovici...-Bucureşti:Didactica Publishing House ,2009.
~ Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gheorghe-Cârţu
Alexandru,Craiova ,2009;
~ www.didactic.ro

SCENARIUL ZILEI

Copiii vor intra in sala de grupă şi vor face cunoştinţă cu musafirii sosiţi în vizită.
Salutul va fi iniţiat de către educatoare sub forma: „Bună dimineaţa, fluturasilor!”
Se completează calendarul zilei , utilizându-se simbolurile specifice aspectului
vremii.
În cadrul întâlnirii de dimineaţă, voi prezenta copiilor povestea Albinutei Uţa:
„ Dragi copii, eu sunt Albinuţa Uţa şi vin din Ţara albinuţelor. Sunt o
albinuţă copil si aş dori să merg la grădiniţa de albinuţe. Sunt tare suparată că nu
ştiu să desenez, să colorez, sa povestesc, nu cunosc cifrele şi nu ştiu să număr. Aş
vrea să ma ajutaţi, deoarece am aflat ca voi aţi învăţat toate aceste lucruri la
grădiniţa voastră. Vreţi să mă ajutaţi?”
Dar, inainte de a descoperi cum vom putea s-o ajutăm pe albinuţă, vom
asculta şi vom cânta împreuna cântecelul ,, Albinuţa ,,
Voi prezenta pe rând preşcolarilor, activităţile pe care le vom desfăşura
împreună cu musafira noastră, explicând obiectivele urmărite.
Mai întâi, vom desfaşura un joc didactic în care o vom învăţa pe albinuţă să
numere,să recunoască cifrele şi să aşeze tot atâtea elemente cât arată cifra.
Toţi copiii care au răspuns frumos şi au fost atenţi, vor merge la centrele de interes
dansând pe melodia ,,Albinuţa,, pentru a o învăţa să construiască, să scrie şi să
lipească.
La Bibliotecă o vor învăţa pe albinuţă să deseneze cifrele (1,2,3 ), trasând pe
conturul dat, la Artă o vor învăţa să identifice părţile componente ale corpului unei
albinuţe şi să le lipească corect, în funcţie de cifra care este scrisă pe corpul
albinuţei şi pe cosul cu nectar, iar la Construcţii - să construiască un adăpost pentru
ea si toate prietenele ei , insectele, aşezand în fiecare adăpost grupe cu 1, 2 3
insecte de acelaşi fel.
După ce albinuţa a lucrat cu copiii şi a învăţat tot ceea ce şi-a dorit, ziua se va
incheia cu un moment distractiv alături de prietenele albinuţei, insectele, jucându-se
următoarele jocuri: "A zburat un fluturaş", "Albinuţa fără floare", "Cuiburi de insecte"
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
STRATEGII
EVENIMENTUL CONTINUTUL DIDACTICE EVALUARE
METODE SI MIJLOACE DE
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC (instrumente şi
PROCEDEE INVAŢAMANT
indicatori)

Moment Asigur condiţiile necesare


unei bune desfăşurări a
organizatoric
activităţii (aerisirea sălii de
grupă, pregătirea materialului
Conversaţia
necesar desfăşurării activităţii)
Întâlnirea de dimineaţă: Copiii
vor intra in sala de grupă, vor
saluta musafirii şi se vor aseza
pe perniţe, în semicerc.
Salutul se va realiza între
educatoare si preşcolari: „Bună
CD/ Calculator
dimineaţa, fluturaşi drăgălaşi,,
Se discută calendarul zilei si se
completează cu simbolurile
Participarea
care marchează ziua si
Calendarul naturii activă la discuţii
specificul ei din punct de
vedere al stării vremii.
Captarea În cadrul întâlnirii de
atenţiei dimineaţă va fi prezentată
Albinuţa Uţa şi povestea ei,
„ Dragi copii, eu sunt
observarea
Albinuţa Uţa şi vin din Ţara Albinuţa Uţa
comporta-
albinuţelor. Sunt o albinuţă
Explicaţia mentului
copil si aş dori să merg la
nonverbal
grădiniţa de albinuţe. Sunt tare
suparată că nu ştiu să desenez,
să colorez, sa povestesc, nu
cunosc cifrele şi nu ştiu să
număr. Aş vrea să ma ajutaţi,
deoarece am aflat ca voi aţi
învăţat toate aceste lucruri.
Vreţi să mă ajutaţi?”

Prezint copiilor tema zilei: “1,


răspunsurile
Anunţarea temei 2, 3, ne jucăm, pe-albinuţă explicatia
copiilor
şi a obiectivelor ajutăm!.” Voi anunţa conversatia
obiectivele şi modul de
desfăşurare al activităţilor.
Dar, inainte de a descoperi
jocul
cum vom putea să o ajutăm pe
albinuţă, vom cânta împreună
cântecelul ,,Albinuţa,,

Voi spune copiilor că m-am


gândit să ne jucăm împreună Jetoane cu stabilitatea
Prezentarea
cu prietena noastră un joc prin insecte, flori cu atenţiei
optimă a care să o învăţam sa numere, cifre, ecusoane
explicatia
să recunoască cifrele de la 1 la sub formă de
conţinutului- conversatia
3 si aşeze tot atâtea elemente cifre,
cât arată cifra.
Albinuta Uţa a venit cu toate
materialele pe care părinţii ei –
Albinuţa mama şi Albinuţa tată
- i le-au pregătit pentru
grădiniţă.
Copiii vor intui şi vor denumi
materialele prezentate
În cadrul jocului didactic
copiii vor avea ca sarcină să Jetoane cu
Explicarea identifice şi să denumească insecte, flori cu
sarcinilor cifrele 1, 2 şi 3, să formeze explicaţia cifre, ecusoane
didactice şi a grupe cu tot atâtea elemente sub formă de
regulilor de joc cât arată cifra şi sa rezolve cifre, stabilitatea
toate problemele pe care atenţiei
albinuţa le va întâmpina. conversaţia
Albinuţa va solicita ajutorul
copiilor recitând versuri. îndeplinirea
Zum, zum, zum mă învârtesc sarcinilor
Şi la tine mă opresc primite
Cifra 1 acum noi ştim
Şi o dată ne-nvârtim
Cifra 2 am învăţat
De două ori ne-am aplecat
De cifra 3 am aflat
De trei ori am aplaudat
Copiii vor răspunde doar
atunci când Albinuţa Uţa îi va
atinge pe cap.
Fiecare răspuns corect va fi
apreciat.

Voi efectua un joc de probă, Demonstraţia


pentru a mă asigura ca toţi Explicaţia
copiii au înţeles modul în care
trebuie să se desfăşoare Exerciţiul
Jocul de probă activitatea.
Sarcinile de joc vor fi anunţate Explicaţia
Dirijarea pe rând de către albinuţă care Exerciţiul Îndeplinirea
Învăţării participă alături de copii la Problematizar sarcinilor
desfăşurarea jocului. ea primite
Copiii au de rezolvat
sarcinile următoare:
- intuirea şi denumirea corectă
a cifrelor: copiii se grupează în
jurul albinuţei în funcţie de
cifra pecare aceasta o arată.
-intuirea şi denumirea cifrelor
aduse de albinuţă şi denumirea
lor aleator
-raportarea numărului la
cantitate: să aşeze tot atâtea
jetoane cât arată cifra.

Copiii vor vea de rezolvat Conversaţia


Obţinerea probleme simple - “Sunt atâtea Problematizar
performanţei - elemente pe floare cât arată ea
complicarea cifra?”
jocului
În încheiere, Albinuţa Uţa va Aprecieri
Evaluarea recapitula pe scurt toate verbale
sarcinile, aşteptând din partea Stimulente
copiilor aprecierea
răspunsurilor.
Drept mulţumire pentru conversaţia
ajutorul acordat, Albinuţa Uţa
îi recompensează pe copii cu
surprize. .
DESFAŞURAREA ACTIVITAŢII
ALA I- II

STRATEGII
EVENIMENTUL CONTINUTUL DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC METODE SI MIJLOACE DE (instrumente şi
PROCEDEE INVAŢAMANT indicatori)

Moment Asigur condiţiile necesare


organizatoric unei bune desfăşurări a
activităţii (aerisirea sălii de
grupă, pregătirea materialului
necesar .

Captarea Pentru că astăzi i-am promis conversaţia


atenţiei albinutei ca o vom ajuta sǎ
învete cat mai multe lucruri noi Coşuleţe cu
o vom invita sǎ ni-se alature în material
centrele bibliotecǎ, artǎ, individual
construcţii unde îi vom arăta
cum ştim să construim, să
lipim şi să scriem frumos.
Albinuţa a adus pentru voi
materiale noi, foarte frumoase.
Anunţarea temei
şi a obiectivelor Voi prezenta pe rând centrele
în care vom lucra, precizând Conversaţia
temele şi obiectivele urmărite Explicaţia
Prezentarea
optimă a În sectorul Bibliotecă vom
conţinutului scrie pe contur cifrele 1, 2 şi 3, explicaţia
respectând conturul punctat demonstraţia
În sectorul Artă vom îmbina
prin lipire părţile componente
ale corpului albinuţei, alegând
elemente care au aceeaşi cifră
În sectorul Construcţii vom
construi cu trusa lego
adăposturi pentru insecte ,
aşezând în aceste adăposturi
grupe de 1, 2, 3 insecte de observaţia
acelaşi fel.

Dirijarea Copiii se vor aşeza la masuţe,


învăţării vor identifica materialele si li
se va explica şi demonstra Cartoane colorate
modul de lucru, astfel incât Aracet
fiecare să obţină o lucrare Elmente decupate
foarte frumoasă.
Arta - le voi prezenta Fise individuale
elementele componente ale
corpului albinuţei precizându-
le modul în care trebuie Trusa lego
asamblate. Voi preciza că Insecte jucării
trebuie să aleagă pentru fiecare Explicaţia
albinuţă cosul care are aceeaşi Conversatia
cifră cu cea desenată pe corpul
acesteia.
Le voi atrage atenţia ca
trebuie să lucreze ingrijit şi să
nu murdărească foaia cu aracet Exerciţiul
Biblioteca le explic şi
demonstrez copiilor cum
trebuie să traseze linii pe
conturul punctat,. Stabilitatea
Construcţii – le explic şi şe atenţiei
demonstrez copiilor cum pot
construi prin alaturare şi îndeplinirea
suprapunere piesele lego. sarcinilor
Pentru a obţine adăposturi de primite
insecte. Precizez că trebuie să
aşeze în adăposturi grupe de 1,
2, 3 insecte de acelaşi fel.
Voi supraveghea fiecare grup
de copii pentru a-i ajuta în
realizarea sarcinilor.
Obţinerea După ce copii au realizat Conversaţia
performanţei sarcinile, fiecare grup îşi
prezintă lucrările, explicând
Verbalizarea
Albinuţei Uţa modul în care au
etapelor de lucru
lucrat.

Evaluarea Albinuţa Uţa Apreciază modul


Stimulente
în care au lucrat copiii, Conversaţia
recompensând fiecare copil cu
o surpriză.
Voi aprecia şi eu lucrarile şi şi
modul în care au lucrat copiii.
AL A II Drept răsplată copiii se vor
juca împreună cu prietena lor
jocuri distractive.
JOCURI DISTRACTIVE

ALBINUŢA FÃRÃ FLOARE

Preşcolarii care au ecusoane cu imaginea diferitelor insecte, vor dansa pe melodia “Primavara”. La un
moment dat, muzica se va opri, iar ei se vor aşeza pe câte o floare (scăunel). Unul dintre ei va rămane in
picioare, pentru că numarul florilor va fi cu unul mai puţin decât al gâzelor şi va primi o poruncă din partea
colegilor.

A ZBURAT UN FLUTURAŞ

A zburat un fluturaș
Vesel prin livadă
Florile au tresărit
Toate ca să-l vadă.
Se-aşeza curtenitor
Crai al dimineții
Și-şi alegea dintre flori
Zâna frumuseții!
R : La , la, la , la , la , la….

Copiii aşezaţi în cerc reprezintă florile, care încă nu se treziseră dimineaţa. Copiii stau jos prefăcandu-se că
dorm.Un copil ales fluturaşul zboară atingând florile , care se trezesc şi tresar. Când se cântă „Se-aşeza
curtenitor” fluturaşul se opreşte în faţa unei flori făcand o reverenţă. Fluturaşul şi floarea aleasă zâna
frumuseţii dansează ,în timp ce copiii bat din palme.Se alege apoi alt fluturaş. Ca recuzită se folosesc o
mască de fluture şi ecusoane cu flori.

CUIBURI CU INSECTE

Copiii vor primi ecusoane cu cifrele 1, 2,3 si pe o melodie veselă vor dansa.
La semnalul educatoarei copii se vor aseza cuiburi.cuiburi ţinându-se de mâini câte 2, 3, după comanda
dată..