Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIŢA ,,LUMEA PRICHINDEILOR”

CÂMPIA TURZII
AN ŞCOLAR 2008-2009
COMISIA METODICĂ

PLAN MANAGERIAL
OBIECTIVE:
• Îmbunătăţirea calităţii de predare- învăţare- evaluare în cadrul unităţii;
• Diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate şi a formelor de organizare a
colectivului de copii;
• Utilizarea surselor alternative de învăţare, de căutare şi folosire a altor forme de cunoaştere;
Strategii de realizare şi acţiuni Termen Responsabilităţi Evaluare

Studierea Scrisorii metodice trimisă de Ministerul Septembrie 2008 Educatoare Dezbatere


Educaţiei prin I.S.J. Cluj
Realizarea planificărilor calendaristice Septembrie 2008 Educatoare Prezentare, dezbatere în
cadrul Comisiei metodice
Ajustarea stilului de predare, aplicarea metodelor şi Permanent Educatoare Constatări în urma
tehnicilor moderne de lucru; inspecţiilor realizate de
director, responsabil
Comisie metodică
Integrarea cu succes a copiilor în contextul educaţiei Permanent Educatoare Prezentare, dezbatere în
contemporane; cadrul Comisiei metodice
Studierea noului CURRICULUM şi încercarea Mai 2009 Educatoare Dezbatere
implementării acestuia cu paşi mici spre a realiza gradat
trecerea copiilor spre o altă formă de organizare a
activităţii didactice;
Susţinerea de activităţi şi comunicări pentru Lunar Educatoare Activităţi demonstrative,
promovarea didacticii moderne cu accent pe dezbateri
competenţe;
Derularea unor întâlniri interactive care să întregească Lunar Educatoare Munca în echipă.
participarea activă şi afectivă a educatoarelor în Dezbatere.
activitatea Comisiei metodice;
Elaborarea unui material didactic original; Permanent Educatoare Prezentare.
CALENDAR DE ACTIVITĂŢI
NR. TEMA PROPUSĂ OBIECTIVE MODALITĂŢI DE DATA RESPONSABILI
CRT. REALIZARE
1. Prezentarea Raportului de - stabilirea Evaluarea activităţii Oct.2008 C. Stamenovski
evaluare a activităţii Comisiei obiectivelor Comisiei metodice Educatoare
metodice pe anul şcolar 2007- prioritare pe anul Dialog, dezbatere.
2008. în curs;
Organizarea activităţii pe anul în - stabilirea
curs. calendarului de
activităţi;
2. ,,Educaţia timpurie în contextul - integrarea cu Comunicare Nov. 2008 S. Csete
educaţiei contemporane” succes a copiilor Dezbatere V. Pop
respectându-se Educatoare
particularităţile de
vârstă în
concordanţă cu
cerinţele actuale;

3. ,,Activităţi de dezvoltare - abordarea unor Prezentare, aplicaţii, Ian. 2009 C. Stamenovski


personală a copiilor” aspecte din noua dezbatere. Anca Şerban,
programă; Educatoare

4. ,,Modalităţi de evaluare - promovarea şi Prezentare fişe şi Febr. 2009 L. Truţa,


interdisciplinară” încurajarea material didactic Educatoare.
originalităţii şi original;
creativităţii
educatoarelor:
5. ,,Adierea primăverii” - realizare unor Activitate interactivă; Martie Educatoare
scenarii educative 2009
săptămânale
utilizând forme de
organizare din
noua programă;

6. ,,Modalităţi moderne de lucru la - desfăşurarea unor Prezentare, dezbatere. Mai 2009 D. Şuteu
grupa combinată” activităţi de M. Oprea
calitate utilizând Educatoare
metode
interactive;

7. Prezentarea Raportului de analiză - evaluarea Comunicare, propuneri, Iunie 2009 C. Stamenovski


a activităţii desfăşurată în cadrul activităţii; sugestii. Educatoare
Comisiei metodice.

NOTĂ: În lunile decembrie 2008 şi aprilie 2009 se vor desfăşura activităţi în cadrul Cercului pedagogic.

Responsabil Comisia metodică, Director,


educ. Constanţa Stamenovski educ. Luciana Truţa