Sunteți pe pagina 1din 19

EDUCATOARE: ALUNGULESEI ELENA CRISTINA

Grădiniţa cu PS “Veronica Filip”, Piatra Neamţ


Unitatea de învăţământ:Grădiniţa cu PS “Veronica Filip”, Piatra Neamţ
Data: 23.02.2016
Grupa Mijlocie B – “Buburuzele”
Educatoare: Alungulesei Elena Cristina
Tema anuală: ”Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
Tema proiectului: “Prieteni necuvântători”
Subtema: ”Animale sălbatice”
Tema zilei: “Călătorie în lumea animalelor sălbatice”
Forma de realizare:Activitate integrată(ADP+ALA1+ADE+ALA2)
Tipul de activitate:consolidare;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

ADP:
 Rutine - Întâlnirea de dimineaţă cu tema:”Cum vorbesc animalele
sălbatice” (salutul, prezenţa, calendarul naturii, noutatea zilei) ;
Servirea meselor; Igiena, Pregătirea pentru somn.
 Tranziţii – “Masă bună”; “Elefantul Cici”, “Olle şi ursul”, “Câte unul
pe cărare”, “Iarna”;

ALA1: Activităţi pe centre de interes:


 Artă: ”Măscuţe hazlii”-desen;
 Construcţii: ”Grădina Zoo”-cuburi lemn;
 Joc de masă: ”Iglu pentru eschimoşi”-mozaic;
 Bibliotecă: ”Descoperă animalul” – grafisme;

2
Activităţi pe Domenii Experienţiale:
 DŞ – Cunoaşterea Mediului“ – “Călătorie în lumea animalelor
sălbatice”-joc didactic;
 DEC – Ed. Plastică - “Ursul polar”-pictură (tehnica amprentării);

ALA2-Activităţi recreative:
 “Iepuraşii veseli”-joc de mişcare;

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curozităţii pentru investigarea
acestuia;
 dezvoltarea promptitudinii şi rapidităţii în gândire;
 consolidarea deprinderilor de lucru pentru realizarea unor lucrări
plastice;
 dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ADP: -să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei;


-să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi
numele;
-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva
caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
-să-şi dezvolte abilităţi de comunicare, participând la dialogul dintre
educatoare şi copii în cadrul Întâlnirii de dimineaţă;
-să respecte regulile grupului;
-să respecte regulile la servirea mesei;
-să respecte regulile de igienă.

3
ALA1:
 Artă: “Măscuţe hazlii” (Anexa 1):
-să recunoască modul de utilizare a materialelor puse la dispoziţie;
-să utilizeze corect instrumentele de lucru;
-să aplice tehnicile de lucru cerute pentru realizarea lucrărilor;
-să aprecieze şi să respecte munca celorlalţi.
 Construcţii: ”Grădina Zoo”:
-să realizeze modelele imaginate prin îmbinarea pieselor de construcţie
din lemn;
-să construiască prin îmbinare, suprapunere;
-să-şi exerseze deprinderile de cooperare şi colaborare în grup pentru
realizarea unui scop comun;
 Joc de masă: ”Iglu pentru eschimoşi”:
-să recunosască modul de utilizare a materialelor puse la dispoziţie;
-să reconstituie întregul din părţi mai mici;
-să denumească întregul realizat.
 Bibliotecă: ”Descoperă animalul” (Anexa 2):
-să utilizeze corect instrumentele de scris, stăpânind deprinderile
motrice elementare necesare folosirii acestora;
-să denumească animalul descoperit;
-să formuleze propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical.

ADE: Domeniul Ştiintă - Cunoaşterea Mediului şi Domeniul Estetic şi


Creativ - Educaţie Plastică:

O1 – să-şi consolideze cunoştinţele referitoare la animalele sălbatice din


pădure, din jungă şi de la poli;
O2 – să-şi însuşească regulile de joc;
O3 - să clasifice animalele sălbatice în funcţie de mediul de viaţă în
care trăiesc;
O4 – să recunoască anumite caracteristici şi/sau curiozităţi ale unor
animale sălbatice;
O5 - să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical;

4
O6 – să mânuiască corespunzător materialele didactice puse la
dispoziţie;
O7 - să se deplaseze în funcţie de cerinţele lucrului în grup;
O8 - să trăiască bucuria jocului şi a recompensei;
O9 - să recunoască modul de utilizare a materialelor puse la dispoziţie;
O10 - să aplice tehnicile de lucru cerute pentru realizarea compoziţiei;
O11- să dobândească sentimentul de bucurie şi satisfacţie faţă de
rezultatul propriei muncii; 
O12- să participe cu interes la activitate;

ALA2 – Activităţi recreative: Joc de mişcare:”Iepuraşii veseli”:


-să respecte regulile jocului;
-să participe efectiv la joc;
-să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, învăţarea
prin cooperare, metoda cubul, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei;
Mijloace de învatamant: calendarul naturii, mijloace informatice, tabelă de
prezenţă, jocuri “Lego”, “Mozaic”, Săculeţul Surprizelor, cub din carton,
jetoane, fişe de lucru, planşe, acuarele, beţişoare urechi, şerveţele, planşe
model, ecusoane, fluier, clepsidră, ;

Locul desfăşurării: sala de grupă;

Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe;

Bibliografie:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ed. Didactica Publishing
House,Bucuresti,2009;
 “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie - o provocare?”,
ed. Diana, Piteşti;
 “Metodica cunoaşterii mediului înconjurător, a dezvoltări şi corectării
vorbirii copilului preşcolar”, E. Varzari, M. Taiban, E.D.P. Bucureşti,
1978;

5
 “Metodica predării desenului şi modelajului în grădiniţa de copii”-
Manual pentru liceele pedagogice;
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;
 Jocuri şi activităţi alese, Stefania Antonovici, Paula Neatu, Ed.Aramis,
2008;
 www.didactic.ro.

Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa,


completarea calendarului naturii, activitatea de grup şi noutatea zilei;

Debut: Dragi copii, iată că începe o nouă zi de grădiniţă ! Pentru că nouă


ne place aici şi de fiecare dată când venim suntem veseli, eu zic să începem
Întâlnirea de dimineaţă cu un cântecel care pe care îl iubim mult : ,,An-tan-
te!’’

Salutul:” Iată ce vă spun eu :


,,Buburuze mari şi mici/Copilaşi veseli, voinici/Dimineaţă ne-am
trezit/Şi la grădi am venit/Bucuroşi noi am cântat/Desigur, am şi
dansat./Însă, vai, ce am uitat ?/ Căci noi nu ne-am salutat !’’
Haideţi buburuze iute/ Să ne salutăm şi prezenţa să o realizăm !

Copiii vor fi salutaţi apoi se vor saluta intre ei.

Prezenţa: Dimineaţă, la intrarea în sala de grupă, copiii şi-au anunţat sosirea la


grădiniţă prin postarea fotografiilor pe panoul de prezenţă, moment în care eu am pus

6
fiecăruia în piept câte o imagine reprezentând un animal sălbatic . Acum prezenţa se
va realiza sub formă de joc : ,,Soarele veseliei’’. Acest moment se va încheia cu
intonarea melodiei ,,Soarele’’. 

Calendarul naturii: Voi recita o poezie iar voi mă veţi completa acolo unde va
fi cazul şi astfel vom descoperi ce vom face în continuare :
,,Data, ziua, luna, anul,/Anotimpul ni-l arată/ Deci...............(Calendarul
Naturii)/ Să îl completăm îndată/A-nceput o nouă zi, /Cum e vremea azi,
copii ?’’ (Se folosesc jetoane şi imagini.)

Activitatea de grup se va realiza printr-un joc: “Animale-onomatopee”


Copilul selectat va spune “Cum face?” animalul precizat de educatoare.

Noutatea zilei constă în prezentarea programului zilei: “Copii, săptămâna


aceasta învăţăm despre animalele sălbatice. Deoarece este una dintre temele
voastre preferate, noi am aprofundat cunoştinţele pe care le-am acumulat anul
trecut, cand am avut un întreg proiect tematic dedicat animalelor sălbatice.
Voi ştiţi foarte multe lucuri despre aceste animale, foarte multe curiozităţi şi
de aceea m-am gândit ca astăzi să desfăşurăm o activitate integrată cu titlul:
“Călătorie în lumea animalelor sălbatice”. Activitatea a debutat cu Întălnirea
de dimineaţă. În continuare vom trece la Activităţile la liberă alegere, după
care la Cunoaşterea Mediului ne vom juca un joc despre animalele săbatice,
apoi vom picta un animal îndrăgit de voi la Educaţie Plastică, urmând să
încheiem activitatea cu un joc de mişcare.” (Repet titlul activităţii pentru a fi
reţinută de către copii).

Acum vreau să vă prezint Centrele de interes pe care le-am pregătit


astăzi pentru voi :

Artă : “Animalul preferat/Iute eu l-am colorat./O măscuţă am


creat/Fiindcă atent am lucrat !“
Precum cred că v-aţi dat seama la centrul Artă vom face “Măscuţe
hazlii”. Voi va trebui să fiţi atenţi, să folosiţi culorile potrivite, să coloraţi cu
grijă, astfel încât să realizaţi cele mai frumoase măscuţe de animale sălbatice.

7
Construcţii “Cuburi de lemn colorate/ Şi cu grijă aşezate/ O căsuţă vor
forma/Ca să stea leul în ea !“
La Construcţii va trebui să realizaţi “Grădina Zoo”. Va trebui să vă
amintiţi ce aţi văzut la Grădina Zoologică atunci când aţi fost în vizită şi să
constriuţi şi voi, prin îmbinarea şi suprapunerea cuburilor de construcţe din
lemn, o Grădină Zoo .

Joc de masă : "Eschimoşi-s supăraţi/ Nu au casă, sunt îngheţaţi!/ Un iglu


de ar avea/ Ei tare s-ar bucura!“
La centrul Joc de masă vom face un “Iglu pentru eschimoşi” prin îmbinarea
pieselor jocului “Mozaic”.

Bibliotecă:”Punctele de vei uni/Un animal vei descoperi/ Îmi vei spune


cum îl cheamă/ Sigur ştii, de bună seamă!”
La Bibliotecă avem de rezolvat o fişă cu tema “Descoperă animalul”. Voi
va trebui să uniţi punctele pentru a descoperi animalul ascuns, să-l coloraţi şi
să spuneţi ceva despre acel animal.

Tranziţie: “Bala-bam, bala-bum, în pinguini vă transform!/ Şi cu mersul


legănat, către centre am plecat!”

Copiii vor îndeplini sarcinile propuse pentru fiecare centru de interes.

Tranzitie : “Masă bună”-cântec

Rutine: “Singurel mă îngrijesc!”, Micul dejun ;

Gimnastica de înviorare : Exerciţii de înviorare;

Prima activitate pe domenii experienţiale se numeşte “Călătorie în lumea


animalelor sălbatice” şi este un joc didactic pentru Domeniului Ştiinţă-
Cunoaşterea Mediului:
 Sarcina didactică: Copiii vor grupa animalele în funcţie de
mediul de viaţă unde trăiesc, vor descrie animalele, le vor
compara între ele, vor spune din ce este alcătuit corpul lor.

8
 Regulile jocului: Copiii vor fi aşezaţi în semicerc. Într-un “Săculeţ
Fermecat” vor fi puse siluete ale unor animale sălbatice
aparţinând unor medii de viaţă diferite. Săculeţul va circula din
mână în mână pe versurile: “Săculeţul Fermecat/ Îl opresc c-un
fluierat”. La semnalul educatoarei (un fluierat) copilul la care s-a
oprit săculeţul va extrage o siluetă, va denumi animalul
reprezentat de aceasta, şi va aşeza silueta la flanelograf în funcţie
de mediul de viaţă de unde provine animalul reprezentat de
aceasta. Copiii care realizează corect sarcina vor fi recompensaţi
cu aplauze. “Complicarea jocului” se va realiza folosind Metoda
Cubul. Grupa se va împărţi în trei subgrupe. În fiecare subgrupă
copiii vor fi pe rând Rostogolici(rostogoleşte cubul), Ştie-Tot
(reţine sarcina şi o reaminteşte celorlalţi colegi), Cronometrul
(măsoară timpul). Copiii vor răspunde întrebărilor de pe cartonaşe
în funcţie de acţiunea cerută (descrie, compară, analizează,
asociază, argumentează, aplică). Răspunsurile corecte vor fi
recompensate cu o bulină roşie. Va fi câştigătoare echipa care
adună cele mai multe buline roşii.
 Elemente de joc: Surpriza, numărătoarea, aplauzele, întrecerea,
rostogolirea cubului, recompensa.

Tranziţie-“Elefantul Cici”-cântec;

A doua activitate pe domenii experienţiale aparţine Domeniului Estetic


şi Creativ- Ed. plastică şi are tema “Ursul polar”. Aici copiii vor picta “Ursul
polar”(Anexa 4) folosind tehnica amprentării.

Tranziţie- “Vine iarna”-cântec

Activitatea se va încheia cu Activităţile de recreere - ALA 2, unde vor


juca jocul de mişcare:”Iepuraşii veseli”:
Reguli de joc: Se alege un copil “vânător”. La comanda :”Iepuraşii sunt
veseli” ceilalţi copii sar şi spun: „Ţup, Ţup”. La comanda :„Vine
vânătorul !”, toţi iepuraşii se aşază pe covor şi stau nemişcaţi. Cel care se
mişcă este luat de vânător şi dus în cabana sa. La comanda:”Vânătorul a
plecat!”, iepuraşii sar din nou şi strigă: ”Bravo,bravo,am scăpat!”
Se repetă jocul de mai multe ori până tot mai mulţi iepuraşi sunt vânaţi şi
scoşi din joc (duşi în cabana vânătorului).

9
Răsplata finalizării activităţilor sunt dulciurile câştigate pentru eforturile
depuse în realizarea cu succes a tuturor sarcinilor din această zi.

Desfăşurarea activităţii
Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactice
Se asigură condiţiile unei
bune desfăşurări a activităţii:
1.Moment -pregătirea materialului
organizatoric didactic;
-aranjarea mobilierului;
-aerisirea sălii de grupă; -conversaţia;
-intrarea copiilor în sala de
grupă;
2.Captarea -Se va realiza prin
atenţiei prezentarea unei scrisori Evaluare
primite de la Regele orală
Animalelor: Leul (Anexa 4).
Acesta le va spune copiilor că -surpriza;
tocmai s-a întors de la un
Congres al Animalelor unde a
aflat că ele erau foarte Observarea
supărate pentru că cineva le-a comporta-
schimbat din locul unde trăisc -conversaţia mentului
şi de aceea îi roagă pe copii nonverbal
să le ajute.
-Ce ziceţi putem ajuta
animalele sălbatice ?
3.Anunţarea -Tocmai de aceea m-am Observarea
temei şi a gândit ca la activitatea de comporta-
obiectivelor Cunoaştere a mediului să -conversaţia; mentului
desfăşurăm un joc cu tema nonverbal
« «Călătorie în lumea

10
animalelor sălbatice » ( repet
titlul cu câţiva copii). -explicaţia; Evaluarea
-Voi va trebui să fiţi foarte orală
atenţi, să întelegeţi şi să
respectaţi regulile jocului, să
grupaţi animalele în funcţie Inspecţia
de mediul de viaţă unde -conversaţia; vizuală
trăiesc, să descrieţi unele
animale, să le comparaţi între
ele, să spuneţi din ce este
alcătuit corpul anumitor
animale.
4. Dirijarea a)Explicarea regulilor Evaluare
învăţării jocului continuă
-În prima parte vom folosi -explicaţia;
acest “Săculeţ Fermecat”.
-Săculeţul va circula de la un
copil la altul, pe rând. În acest Observarea
timp noi vom rosti -conversaţia; comporta-
următoarele versuri: mentului
“Săculeţul Fermecat/ Îl nonverbal
opresc c-un fluierat”
Atunci când veţi auzi
fluieratul, copilul la care a
ajuns săculeţul va scoate o
imagine, va denumi animalul Gradul de
reprezentat, va spune unde implicare al
trăieşte şi apoi îl va aşeza la -explicaţia; fiecărui copil
mediul de viaţă potrivit. Apoi
săculeţul va circula mai
departe şi jocul se va repeta.
b)Jocul de probă.
-Se va desfăşura un joc de -demonstraţia;
probă pentru ca toţi copiii să- Evaluarea
şi fixeze regulile jocului. continuă
-Se vor oferi explicaţii
necesare acolo unde este -jocul;
cazul.
c)Jocul propriu-zis
- Copiii vor executa jocul Evaluare

11
didactic, respectând regulile orală
acestuia.
-Copiii care îndeplinesc -metoda “Cubul”
corect sarcinile vor fi
recompensaţi cu aplauze.
Varianta II – Complicarea
jocului -explicaţia; Gradul de
-Este momentul să implicare al
complicăm puţin jocul. fiecărui copil
Pentru aceasta vom folosi
acest CUB. -învăţarea prin
-Mai întâi ne vom împărţi în cooperare;
trei grupe în funcţie de
ecusonul pe care l-aţi primit
în piept de dimineaţă. Vom Observarea
forma astfel Grupa comporta-
Iepuraşilor, Grupa Elefanţilor mentului
şi Grupa Pinguinilor. Vom nonverbal
alege, pentru fiecare grupă,
un copil care să fie
“Rostogolici”. Rostogolici va Evaluarea
rostogoli cubul. Un alt copil -jocul; orală
va fi “Ştie-Tot”. Acesta va
alege sarcina în funcţie de
culoarea feţei la care s-a oprit
cubul. El va reţine sarcina şi o
va aminti celorlalţi colegi de -problematizarea Evaluarea
echipă. “Cronometrul”, un alt continuă
copil, va roti clepsidra şi va
cronometra timpul de -explicaţia;
răspuns. Pentru că sarcinile
sunt scrise pe cartonaşe, eu
voi fi “Isteţul” adică cea care Gradul de
va citi sarcinile. Va răspunde -conversaţia; implicare al
pe rând fiecare echipă. Pentru fiecărui copil
fiecare răspuns corect voi
aşeza la flanelograf câte o
bulină roşie. Va câştiga
echipa care va da cele mai
multe răspunsuri corecte şi

12
care, deci, va primi cele mai
multe buline roşii.
-Se execută jocul de probă şi
apoi jocul propriu-zis.
-Se numără bulinuţele şi se
stabileşte echipa câştigătoare
care va fi aplaudată.
5.Asigurarea -Cum s-a numit activitatea de -conversaţia ; Evaluare
retenţiei şi a astăzi de la Cunoaşterea -explicaţia ; verbală
transferului Mediului? -exerciţiul ;
-Cu ce ne-am jucat noi?
Tranziţie : Înainte de a trece mai departe vreau să cântăm un cântecel pe care voi îl
îndrăgiţi: “Elefantul Cici”
6.Obţinerea a)Anunţarea temei şi a
performanţei obiectivelor
-În continuare vom trece la Evaluare
următoarea parte a activităţii -conversaţia; continuă
integrate şi vom picta ”Ursul
polar”.
-Se vor enunţa obiectivele
activităţii.
b)Explicarea şi -explicaţia;
demonstrarea temei
-Împreună vom intui Observarea
materialele pe care le au pe comporta-
măsuţe (beţişoare de urechi, -conversaţia; mentului
şerveţel mototolit, şerveţel nonverbal
umed, paletar de culori) ;
-Le voi prezenta modelul pe
care îl vom analiza împreună. -demonstraţia;
Le voi explica tehnica de
lucru; Evaluare
c)Încălzirea muşchilor mici continuă
ai mâinilor: -conversaţia;
-Voi realiza cu copiii câteva
exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinilor.
d)Executarea temei de către
copii -exerciţiul; Evaluare
-Urez copiilor „Spor la practică

13
lucru!” după care se va trece
la realizarea temei de către
copii.
-Voi supraveghea
îndeaproape activitatea
copiilor, voi trece pe rând pe
la fiecare copil şi voi da
explicaţii suplimentare acolo
unde este nevoie.
7.Asigurarea -Copii ce am pictat astăzi? -conversaţia Evaluare
feedback-ului -Ce materiale am folosit? orală
8.Încheierea -Folosind metoda „Turul -turul galeriei; Evaluarea
activităţii galeriei” copiii vor alege cele produselor
mai frumoase lucrări; -conversaţia; activităţii
-Se vor face aprecieri
verbale; -surpriza; Aprecieri
-Pentru că au răspuns şi au verbale
lucrat frumos, copiii vor fi individuale
răsplătiţi cu dulciuri.

14
ANEXA 1
ALA1-Artă-“Măscuţe hazlii”

15
Notă: Fiecare mască va fi de dimensiunea unei foi A4.

ANEXA 2
ALA1-Bibliotecă - „Descoperă animalul”

Uneşte punctele şi spune ce animale ai descoperit. Formulează câte o propoziţie cu fiecare


animal. Colorează-le.

16
ANEXA 3
DEC-Ed. Plastică – “Ursul polar”

17
ANEXA 4

18
Dragi copii,
Sunt eu, Leul, Regele Animalelor. Tocmai m-am întors de la
Congresul Animalelor Sălbatice. Şi sunt foarte îngrijorat, deoarece
toate animalele sunt foarte supărate pentru că, nu ştiu din ce motiv,
cineva le-a alungat din locurile în care trăiau. Spre exemplu
pinguinul Pin-Pin a ajuns în junglă şi acum se topeşte de căldură, iar
Zoo, zebra cea vărgată, îngheaţă de frig în ţinuturile polare.
Pentru că eu nu ştiu cum să fac, m-am gândit să vă cer vouă
ajutorul, deoarece am aflat că iubiţi mult animalele şi ştiţi foarte
multe lucruri despre ele.
Între timp eu am să încerc să aflu cine a amestecat animalele şi
am să mă asigur că nu va mai face nciodată un lucru la fel de rău.
Vă urez succes!
Cu drag,
Regele Leu

19

S-ar putea să vă placă și