Sunteți pe pagina 1din 20

Unitatea de învăţământ:Grădiniţa Țicău 2

Data: 5.02.2020
Grupa Mijlocie
Educatoare: Țicle Daniela
Tema anuală: ”Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
Tema proiectului: “Prieteni necuvântători”
Subtema: ”Animale sălbatice”
Tema zilei: “Călătorie în lumea animalelor sălbatice”
Forma de realizare:Activitate
integrată(ADP+ALA1+ADE+ALA2)
Tipul de activitate:consolidare;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


ADP:
 Rutine - Întâlnirea de dimineaţă cu tema:”Cum
vorbesc animalele sălbatice” (salutul, prezenţa,
calendarul naturii, noutatea zilei) ; Servirea meselor;
Igiena, Pregătirea pentru somn.
 Tranziţii – “Masă bună”; “Elefantul Cici”, “Olle şi ursul”,
“Câte unul pe cărare”, “Iarna”;

ALA1: Activităţi pe centre de interes:


 Artă: ”Măscuţe hazlii”-desen;
 Construcţii: ”Grădina Zoo”-cuburi lemn;
 Joc de masă: ”Iglu pentru eschimoşi”-mozaic;
 Bibliotecă: ”Descoperă animalul” – grafisme;

Activităţi pe Domenii Experienţiale:


 DŞ – Cunoaşterea Mediului“ – “Călătorie în lumea
animalelor sălbatice”-joc didactic;
 DEC – Ed. Plastică - “Ursul polar”-pictură (tehnica
amprentării);

ALA2-Activităţi recreative:
 “Iepuraşii veseli”-joc de mişcare;

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a
mediului înconjurător, precum şi stimularea curozităţii
pentru investigarea acestuia;
 dezvoltarea promptitudinii şi rapidităţii în gândire;
 consolidarea deprinderilor de lucru pentru realizarea
unor lucrări plastice;
 dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.

2
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ADP: -să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei;


-să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg
cunoscându-i chipul şi numele;
-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal
câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin
simbolul adecvat;
-să-şi dezvolte abilităţi de comunicare, participând la
dialogul dintre educatoare şi copii în cadrul Întâlnirii de
dimineaţă;
-să respecte regulile grupului;
-să respecte regulile la servirea mesei;
-să respecte regulile de igienă.

ALA1:
 Artă: “Măscuţe hazlii” (Anexa 1):
-să recunoască modul de utilizare a materialelor puse la
dispoziţie;
-să utilizeze corect instrumentele de lucru;
-să aplice tehnicile de lucru cerute pentru realizarea lucrărilor;
-să aprecieze şi să respecte munca celorlalţi.
 Construcţii: ”Grădina Zoo”:
-să realizeze modelele imaginate prin îmbinarea pieselor
de construcţie din lemn;
-să construiască prin îmbinare, suprapunere;
-să-şi exerseze deprinderile de cooperare şi colaborare în
grup pentru realizarea unui scop comun;
 Joc de masă: ”Iglu pentru eschimoşi”:

3
-să recunosască modul de utilizare a materialelor
puse la dispoziţie;
-să reconstituie întregul din părţi mai mici;
-să denumească întregul realizat.
 Bibliotecă: ”Descoperă animalul” (Anexa 2):
-să utilizeze corect instrumentele de scris, stăpânind
deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;
-să denumească animalul descoperit;
-să formuleze propoziţii simple, corecte din punct de
vedere gramatical.

ADE: Domeniul Ştiintă - Cunoaşterea Mediului şi


Domeniul Estetic şi Creativ - Educaţie Plastică:

O1 – să-şi consolideze cunoştinţele referitoare la


animalele sălbatice din pădure, din jungă şi de la poli;
O2 – să-şi însuşească regulile de joc;
O3 - să clasifice animalele sălbatice în funcţie de mediul
de viaţă în care trăiesc;
O4 – să recunoască anumite caracteristici şi/sau
curiozităţi ale unor animale sălbatice;
O5 - să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere
gramatical;
O6 – să mânuiască corespunzător materialele didactice
puse la dispoziţie;
O7 - să se deplaseze în funcţie de cerinţele lucrului în
grup;
O8 - să trăiască bucuria jocului şi a recompensei;
O9 - să recunoască modul de utilizare a materialelor
puse la dispoziţie;
O10 - să aplice tehnicile de lucru cerute pentru realizarea
compoziţiei;
O11- să dobândească sentimentul de bucurie şi
satisfacţie faţă de rezultatul propriei muncii;
O12- să participe cu interes la activitate;

4
ALA2 – Activităţi recreative: Joc de
mişcare:”Iepuraşii veseli”:
-să respecte regulile jocului;
-să participe efectiv la joc;
-să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
jocul, învăţarea prin cooperare, metoda cubul, exerciţiul,
problematizarea, turul galeriei;
Mijloace de învatamant: calendarul naturii, mijloace
informatice, tabelă de prezenţă, jocuri “Lego”, “Mozaic”,
Săculeţul Surprizelor, cub din carton, jetoane, fişe de lucru,
planşe, acuarele, beţişoare urechi, şerveţele, planşe model,
ecusoane, fluier, clepsidră, ;

Locul desfăşurării: sala de grupă;

Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe;

Bibliografie:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”
 3,20000000
 “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie - o
provocare?”, ed. Diana, Piteşti;
 “Metodica cunoaşterii mediului înconjurător, a dezvoltări
şi corectării vorbirii copilului preşcolar”, E. Varzari, M.
Taiban, E.D.P. Bucureşti, 1978;
 “Metodica predării desenului şi modelajului în grădiniţa
de copii”-Manual pentru liceele pedagogice;
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de
copii;
 Jocuri şi activităţi alese, Stefania Antonovici, Paula Neatu,
Ed.Aramis, 2008;
 www.didactic.ro.

5
Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă:
salutul, prezenţa, completarea calendarului naturii, activitatea
de grup şi noutatea zilei;

Debut: Dragi copii, iată că începe o nouă zi de grădiniţă !


Pentru că nouă ne place aici şi de fiecare dată când venim
suntem veseli, eu zic să începem Întâlnirea de dimineaţă cu
un cântecel care pe care îl iubim mult : ,,An-tan-te!’’

Salutul:” Iată ce vă spun eu :


,,Buburuze mari şi mici/Copilaşi veseli,
voinici/Dimineaţă ne-am trezit/Şi la grădi am
venit/Bucuroşi noi am cântat/Desigur, am şi
dansat./Însă, vai, ce am uitat ?/ Căci noi nu ne-am
salutat !’’
Haideţi buburuze iute/ Să ne salutăm şi prezenţa să o
realizăm !

Copiii vor fi salutaţi apoi se vor saluta intre ei.

Prezenţa: Dimineaţă, la intrarea în sala de grupă, copiii şi-au


anunţat sosirea la grădiniţă prin postarea fotografiilor pe panoul de
prezenţă, moment în care eu am pus fiecăruia în piept câte o
imagine reprezentând un animal sălbatic . Acum prezenţa se va
realiza sub formă de joc : ,,Soarele veseliei’’. Acest moment se va
încheia cu intonarea melodiei ,,Soarele’’.

6
Calendarul naturii: Voi recita o poezie iar voi mă veţi
completa acolo unde va fi cazul şi astfel vom descoperi ce vom face
în continuare :
,,Data, ziua, luna, anul,/Anotimpul ni-l arată/ Deci...............
(Calendarul Naturii)/ Să îl completăm îndată/A-nceput o nouă
zi, /Cum e vremea azi, copii ?’’ (Se folosesc jetoane şi
imagini.)

Activitatea de grup se va realiza printr-un joc: “Animale-


onomatopee” Copilul selectat va spune “Cum face?” animalul
precizat de educatoare.

Noutatea zilei constă în prezentarea programului zilei:


“Copii, săptămâna aceasta învăţăm despre animalele
sălbatice. Deoarece este una dintre temele voastre preferate,
noi am aprofundat cunoştinţele pe care le-am acumulat anul
trecut, cand am avut un întreg proiect tematic dedicat
animalelor sălbatice. Voi ştiţi foarte multe lucuri despre aceste
animale, foarte multe curiozităţi şi de aceea m-am gândit ca
astăzi să desfăşurăm o activitate integrată cu titlul: “Călătorie
în lumea animalelor sălbatice”. Activitatea a debutat cu
Întălnirea de dimineaţă. În continuare vom trece la
Activităţile la liberă alegere, după care la Cunoaşterea
Mediului ne vom juca un joc despre animalele săbatice, apoi
vom picta un animal îndrăgit de voi la Educaţie Plastică,
urmând să încheiem activitatea cu un joc de mişcare.”
(Repet titlul activităţii pentru a fi reţinută de către copii).

Acum vreau să vă prezint Centrele de interes pe care le-


am pregătit astăzi pentru voi :

Artă : “Animalul preferat/Iute eu l-am colorat./O măscuţă


am creat/Fiindcă atent am lucrat !“

7
Precum cred că v-aţi dat seama la centrul Artă vom face
“Măscuţe hazlii”. Voi va trebui să fiţi atenţi, să folosiţi culorile
potrivite, să coloraţi cu grijă, astfel încât să realizaţi cele mai
frumoase măscuţe de animale sălbatice.

Construcţii “Cuburi de lemn colorate/ Şi cu grijă aşezate/


O căsuţă vor forma/Ca să stea leul în ea !“
La Construcţii va trebui să realizaţi “Grădina Zoo”. Va
trebui să vă amintiţi ce aţi văzut la Grădina Zoologică atunci
când aţi fost în vizită şi să constriuţi şi voi, prin îmbinarea şi
suprapunerea cuburilor de construcţe din lemn, o Grădină Zoo
.

Joc de masă : "Eschimoşi-s supăraţi/ Nu au casă, sunt


îngheţaţi!/ Un iglu de ar avea/ Ei tare s-ar bucura!“
La centrul Joc de masă vom face un “Iglu pentru eschimoşi”
prin îmbinarea pieselor jocului “Mozaic”.

Bibliotecă:”Punctele de vei uni/Un animal vei descoperi/


Îmi vei spune cum îl cheamă/ Sigur ştii, de bună seamă!”
La Bibliotecă avem de rezolvat o fişă cu tema “Descoperă
animalul”. Voi va trebui să uniţi punctele pentru a descoperi
animalul ascuns, să-l coloraţi şi să spuneţi ceva despre acel
animal.

Tranziţie: “Bala-bam, bala-bum, în pinguini vă transform!/ Şi


cu mersul legănat, către centre am plecat!”

Copiii vor îndeplini sarcinile propuse pentru fiecare centru


de interes.

Tranzitie : “Masă bună”-cântec

Rutine: “Singurel mă îngrijesc!”, Micul dejun ;

Gimnastica de înviorare : Exerciţii de înviorare;

8
Prima activitate pe domenii experienţiale se numeşte
“Călătorie în lumea animalelor sălbatice” şi este un joc
didactic pentru Domeniului Ştiinţă-Cunoaşterea Mediului:
 Sarcina didactică: Copiii vor grupa animalele în
funcţie de mediul de viaţă unde trăiesc, vor descrie
animalele, le vor compara între ele, vor spune din ce
este alcătuit corpul lor.
 Regulile jocului: Copiii vor fi aşezaţi în semicerc. Într-
un “Săculeţ Fermecat” vor fi puse siluete ale unor
animale sălbatice aparţinând unor medii de viaţă
diferite. Săculeţul va circula din mână în mână pe
versurile: “Săculeţul Fermecat/ Îl opresc c-un
fluierat”. La semnalul educatoarei (un fluierat)
copilul la care s-a oprit săculeţul va extrage o
siluetă, va denumi animalul reprezentat de aceasta,
şi va aşeza silueta la flanelograf în funcţie de mediul
de viaţă de unde provine animalul reprezentat de
aceasta. Copiii care realizează corect sarcina vor fi
recompensaţi cu aplauze. “Complicarea jocului” se
va realiza folosind Metoda Cubul. Grupa se va
împărţi în trei subgrupe. În fiecare subgrupă copiii
vor fi pe rând Rostogolici(rostogoleşte cubul), Ştie-
Tot (reţine sarcina şi o reaminteşte celorlalţi colegi),
Cronometrul (măsoară timpul). Copiii vor răspunde
întrebărilor de pe cartonaşe în funcţie de acţiunea
cerută (descrie, compară, analizează, asociază,
argumentează, aplică). Răspunsurile corecte vor fi
recompensate cu o bulină roşie. Va fi câştigătoare
echipa care adună cele mai multe buline roşii.
 Elemente de joc: Surpriza, numărătoarea, aplauzele,
întrecerea, rostogolirea cubului, recompensa.

Tranziţie-“Elefantul Cici”-cântec;

A doua activitate pe domenii experienţiale aparţine


Domeniului Estetic şi Creativ- Ed. plastică şi are tema “Ursul

9
polar”. Aici copiii vor picta “Ursul polar”(Anexa 4) folosind
tehnica amprentării.

Tranziţie- “Vine iarna”-cântec

Activitatea se va încheia cu Activităţile de recreere - ALA


2, unde vor juca jocul de mişcare:”Iepuraşii veseli”:
Reguli de joc: Se alege un copil “vânător”. La
comanda :”Iepuraşii sunt veseli” ceilalţi copii sar şi spun:
„Ţup, Ţup”. La comanda :„Vine vânătorul !”, toţi iepuraşii se
aşază pe covor şi stau nemişcaţi. Cel care se mişcă este luat
de vânător şi dus în cabana sa. La comanda:”Vânătorul a
plecat!”, iepuraşii sar din nou şi strigă: ”Bravo,bravo,am
scăpat!”
Se repetă jocul de mai multe ori până tot mai mulţi iepuraşi
sunt vânaţi şi scoşi din joc (duşi în cabana vânătorului).

Răsplata finalizării activităţilor sunt dulciurile câştigate pentru


eforturile depuse în realizarea cu succes a tuturor sarcinilor din
această zi.

Desfăşurarea activităţii
Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactice didactice

Se asigură condiţiile
unei bune desfăşurări a
1.Moment activităţii:
organizatoric -pregătirea materialului
didactic;
-aranjarea mobilierului; -conversaţia;
-aerisirea sălii de

10
grupă;
-intrarea copiilor în sala
de grupă;
2.Captarea -Se va realiza prin
atenţiei prezentarea unei Evaluare
scrisori primite de la orală
Regele Animalelor: Leul
(Anexa 4). Acesta le va -surpriza;
spune copiilor că
tocmai s-a întors de la
un Congres al Observare
Animalelor unde a aflat a
că ele erau foarte -conversaţia comporta-
supărate pentru că mentului
cineva le-a schimbat nonverbal
din locul unde trăisc şi
de aceea îi roagă pe
copii să le ajute.
-Ce ziceţi putem ajuta
animalele sălbatice ?
3.Anunţarea -Tocmai de aceea m-am Observare
temei şi a gândit ca la activitatea a
obiectivelor de Cunoaştere a -conversaţia; comporta-
mediului să desfăşurăm mentului
un joc cu tema nonverbal
« «Călătorie în lumea
animalelor sălbatice » -explicaţia;
( repet titlul cu câţiva Evaluarea
copii). orală
-Voi va trebui să fiţi
foarte atenţi, să
întelegeţi şi să -conversaţia; Inspecţia
respectaţi regulile vizuală
jocului, să grupaţi
animalele în funcţie de
mediul de viaţă unde
trăiesc, să descrieţi
unele animale, să le
comparaţi între ele, să

11
spuneţi din ce este
alcătuit corpul anumitor
animale.
4. Dirijarea a)Explicarea Evaluare
învăţării regulilor jocului continuă
-În prima parte vom -explicaţia;
folosi acest “Săculeţ
Fermecat”.
-Săculeţul va circula de Observare
la un copil la altul, pe -conversaţia; a
rând. În acest timp noi comporta-
vom rosti următoarele mentului
versuri: “Săculeţul nonverbal
Fermecat/ Îl opresc
c-un fluierat”
Atunci când veţi auzi
fluieratul, copilul la care
a ajuns săculeţul va Gradul de
scoate o imagine, va -explicaţia; implicare
denumi animalul al fiecărui
reprezentat, va spune copil
unde trăieşte şi apoi îl
va aşeza la mediul de
viaţă potrivit. Apoi -demonstraţia;
săculeţul va circula mai
departe şi jocul se va
repeta. Evaluarea
b)Jocul de probă. -jocul; continuă
-Se va desfăşura un joc
de probă pentru ca toţi
copiii să-şi fixeze
regulile jocului.
-Se vor oferi explicaţii Evaluare
necesare acolo unde -metoda orală
este cazul. “Cubul”
c)Jocul propriu-zis
- Copiii vor executa
jocul didactic,
respectând regulile -explicaţia;

12
acestuia. Gradul de
-Copiii care îndeplinesc implicare
corect sarcinile vor fi al fiecărui
recompensaţi cu -învăţarea prin copil
aplauze. cooperare;
Varianta II –
Complicarea jocului
-Este momentul să
complicăm puţin jocul.
Pentru aceasta vom Observare
folosi acest CUB. a
-Mai întâi ne vom comporta-
împărţi în trei grupe în mentului
funcţie de ecusonul pe nonverbal
care l-aţi primit în piept -jocul;
de dimineaţă. Vom
forma astfel Grupa Evaluarea
Iepuraşilor, Grupa orală
Elefanţilor şi Grupa
Pinguinilor. Vom alege, -
pentru fiecare grupă, problematizarea
un copil care să fie
“Rostogolici”. Evaluarea
Rostogolici va rostogoli -explicaţia; continuă
cubul. Un alt copil va fi
“Ştie-Tot”. Acesta va
alege sarcina în funcţie
de culoarea feţei la -conversaţia;
care s-a oprit cubul. El Gradul de
va reţine sarcina şi o va implicare
aminti celorlalţi colegi al fiecărui
de echipă. copil
“Cronometrul”, un alt
copil, va roti clepsidra
şi va cronometra timpul
de răspuns. Pentru că
sarcinile sunt scrise pe
cartonaşe, eu voi fi
“Isteţul” adică cea care

13
va citi sarcinile. Va
răspunde pe rând
fiecare echipă. Pentru
fiecare răspuns corect
voi aşeza la flanelograf
câte o bulină roşie. Va
câştiga echipa care va
da cele mai multe
răspunsuri corecte şi
care, deci, va primi cele
mai multe buline roşii.
-Se execută jocul de
probă şi apoi jocul
propriu-zis.
-Se numără bulinuţele
şi se stabileşte echipa
câştigătoare care va fi
aplaudată.
5.Asigurarea -Cum s-a numit -conversaţia ; Evaluare
retenţiei şi a activitatea de astăzi de -explicaţia ; verbală
transferului la Cunoaşterea -exerciţiul ;
Mediului?
-Cu ce ne-am jucat noi?
Tranziţie : Înainte de a trece mai departe vreau să cântăm un
cântecel pe care voi îl îndrăgiţi: “Elefantul Cici”
6.Obţinerea a)Anunţarea temei şi
performanţei a obiectivelor
-În continuare vom Evaluare
trece la următoarea -conversaţia; continuă
parte a activităţii
integrate şi vom picta
”Ursul polar”.
-Se vor enunţa
obiectivele activităţii. -explicaţia;
b)Explicarea şi
demonstrarea temei Observare
-Împreună vom intui a
materialele pe care le -conversaţia; comporta-
au pe măsuţe mentului

14
(beţişoare de urechi, nonverbal
şerveţel mototolit,
şerveţel umed, paletar -demonstraţia;
de culori) ;
-Le voi prezenta
modelul pe care îl vom Evaluare
analiza împreună. Le -conversaţia; continuă
voi explica tehnica de
lucru;
c)Încălzirea
muşchilor mici ai
mâinilor: -exerciţiul;
-Voi realiza cu copiii Evaluare
câteva exerciţii de practică
încălzire a muşchilor
mici ai mâinilor.
d)Executarea temei
de către copii
-Urez copiilor „Spor la
lucru!” după care se va
trece la realizarea
temei de către copii.
-Voi supraveghea
îndeaproape activitatea
copiilor, voi trece pe
rând pe la fiecare copil
şi voi da explicaţii
suplimentare acolo
unde este nevoie.
7.Asigurarea -Copii ce am pictat -conversaţia Evaluare
feedback- astăzi? orală
ului -Ce materiale am
folosit?
8.Încheierea -Folosind metoda „Turul -turul galeriei; Evaluarea
activităţii galeriei” copiii vor produselor
alege cele mai -conversaţia; activităţii
frumoase lucrări;
-Se vor face aprecieri -surpriza; Aprecieri
verbale; verbale

15
-Pentru că au răspuns şi individuale
au lucrat frumos, copiii
vor fi răsplătiţi cu
dulciuri.

ANEXA 1
ALA1-Artă-“Măscuţe hazlii”

16
Notă: Fiecare mască va fi de dimensiunea unei foi A4.

ANEXA 2
ALA1-Bibliotecă - „Descoperă animalul”

17
Uneşte punctele şi spune ce animale ai descoperit. Formulează câte o propoziţie cu fiecare
animal. Colorează-le.

ANEXA 3

18
DEC-Ed. Plastică – “Ursul polar”

ANEXA 4

19
Dragi copii,
Sunt eu, Leul, Regele Animalelor. Tocmai m-am
întors de la Congresul Animalelor Sălbatice. Şi sunt
foarte îngrijorat, deoarece toate animalele sunt foarte
supărate pentru că, nu ştiu din ce motiv, cineva le-a
alungat din locurile în care trăiau. Spre exemplu
pinguinul Pin-Pin a ajuns în junglă şi acum se topeşte
de căldură, iar Zoo, zebra cea vărgată, îngheaţă de
frig în ţinuturile polare.
Pentru că eu nu ştiu cum să fac, m-am gândit să
vă cer vouă ajutorul, deoarece am aflat că iubiţi mult
animalele şi ştiţi foarte multe lucruri despre ele.
Între timp eu am să încerc să aflu cine a
amestecat animalele şi am să mă asigur că nu va mai
face nciodată un lucru la fel de rău.
Vă urez succes!
Cu drag,
Regele Leu

20

S-ar putea să vă placă și