Sunteți pe pagina 1din 17

Profesor învățământul preșcolar: NEBUNU ADINA-

CRISTINA
Gradinita cu P.P. Rovinari
DATA: 21.02.2019
GRUPA: Mare (nivel II)
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
SUBTEMA: ,,Din lumea celor care nu cuvântă”
TEMA ZILEI: ,,Ce frumos e în pădure!”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare si verificare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici
DURATA: O zi

ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALA


Întâlnirea de dimineaţă cu tema:„Ce-ai face daca…?”
Tranziţii:-” 1, 2, 3, aşa, copii!”; ”Câte unul pe cărare”; ”Bat din palme,
clap,clap,clap…”;”Iepuraşul Țup”
Rutine: „Prietenii curăţeniei”-exersarea deprinderilor de igiena.
ALA I : JOCURI SI ACTIVITATI ALESE :
ŞTIINŢĂ: ,,Despre animale”- rezolvarea unor fise individuale;
ARTĂ: ,, Animale fericite”- colorare;
JOC DE MASĂ: “ Descoperă animalul”-puzzle.
ADE :ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE:

1.DLC:Educarea limbajului:”Ruleta magică”- joc didactic cu caracter


interdisciplinar
2. DOS: Activitate practică -,,Măscuţe hazlii” -rupere şi lipire
ALA II : ,,Ursul la miere”-joc distractiv.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: Ce-ai face dacă…?”
Obiective de referinţa:
* Sa se implice activ în vederea stimulării comunicării, favorizării
interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la
preşcolari.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
* să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei;
* să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi
numele;
* să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva
caracteristici ale
acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
* să-şi dezvolte abilităţi de comunicare, participând la dialogul dintre
educatoare şi copii în cadrul Întâlnirii de dimineaţă;
* să respecte regulile la servirea mesei;
* să respecte regulile de igienă.

Resurse:
Procedurale: conversaţia, tehnica visului, explicaţia, jocul, problematizarea,
brainstormingul
Materiale : panoul Evidenţa grupei , Calendarul naturii, jetoane cu
caracteristici ale vremii, tablouri cu păduri,
Organizatorice: individual, frontal

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
* Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curozităţii pentru investigarea acestuia;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ŞTIINŢĂ:
* Să recunoască animalele sălbatice delimitându-le de celelalte
*Să rezolve corect fişa respectând cerinţele acesteia;
*Să redea teme plastice specifice desenului;
ARTĂ:
* Să coloreze animalul preferat în culoarea naturală, respectând conturul dat;
*Să păstreze o poziţie corectă in timpul lucrului;
*Să păstreze ordinea la locul de munca.
JOC DE MASĂ:
* Să reconstituie imagini cu animale sălbatice din piese puzzle;
*Să diferenţieze piesele în funcţie de culorile imaginilor şi forma pieselor;
* Să descrie continutul tabloului realizat;
*Să coopereze cu colegii de grup în vederea finalizării sarcinii.

Resurse:
Procedurale: jocul, exerciţiul, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, aprecierea,
Turul Galeriei ;

Materiale: jocuri de masă tip puzzle, planşe cu animale,planşe pe


care sunt redate siluetele animalelor sălbatice, creioane colorate,
ascuţitori, fişe de evaluare.

Organizatorice: pe centre de interes, individual, frontal


Domeniul limba si comunicare:
Educarea limbajului:
“Ruleta magică”-joc didactic cu caracter intedisciplinar

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
*Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre
animalele sălbatice;
* Să participe la activitatile de grup, inclusiv la activitatile de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât si în calitate de auditor;
*Verificarea şi consolidarea deprinderilor şi priceperilor de a acţiona cu
imaginile şi a verbaliza acţiunile folosind un limbaj correct din punct de
vedere gramatical;
*Dezvoltarea capacităţii de exprimare în propoziţii simple şi dezvoltate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
* Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
* Să discute despre imaginile pe care le priveşte exprimându-se coerent,
pronunţând corect sunetele limbii romane;
* Să utilizeze corect singularul si pluralul cuvintelor, precum si formele
diminutivale ale acestora;
* Să utilizeze corect limbajul oral în contexte variate, pe baza înţelegerii
cerinţelor de joc, alcătuind propoziţii simple/dezvoltate;
* Să se implice afectiv în efortul echipei din care face parte;
* Să numere corect steluţele aflate pe spatele plicurilor;
* Să interpreteze corect si expresiv unele cântece despre animale;
* Să respecte regulile de joc.

Resurse:
Procedurale: conversatia, explicatia, expunerea, exercitiul, descrierea,
descoperirea, munca independenta; metoda piramidei

Materiale : planşe cu animale sălbatice, ruletă , piramidă, plicuri colorate.


SARCINA DIDACTICĂ : să învârtă roata şi să recunoască animalelor sălbatice, ,
apoi să aleagă plicul corespunzător şi să respecte cerinţa din plic.
 REGULILE JOCULUI :
*Copiii trebuie să răspundă numai la solicitare
*Să răspundă în propoziţii şi limbaj potrivit fiecărui domeniu
* Va răspunde sau va ieşi la joc copilul numit de educatoare
 ELEMENTE DE JOC :surpriza, mânuirea materialului, aplauze,
onomatopee, mişcarea.

Domeniul om și societate:
Activitate practică:
“Măscuţe hazlii”- rupere şi lipire

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

* Consolidarea priceperii şi deprinderii de a rupe


şi lipi corect hârtia pentru a obţine lucrarea practică “Măscuţe
hazlii”;
*Dezvoltarea capacităţii psiho-motorii prin mânuirea materialului didactic;
*Exersarea unor abilitati practice si estetice prin utilizarea corecta a tehnicii de
lucru;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
* să rupă şi să lipească corect hârtia pentru a obţine lucrarea practică “Măscuţe
hazlii”;
*Să luceze curat, îngrijit şi în timp util;
* Să participe cu interes la activitate ;
*Să facă ordine la locul de muncă.

Resurse:
Procedurale: conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, descoperirea,
munca independenta, Turul Galeriei ;
Materiale :hârtie colorată, lipici, imagini conturate, şervetele umede.
Organizatorice: frontal, individual

„Ursul la miere”- joc distractiv


SCOPUL ACTIVITĂŢII:
*Consolidarea deprinderii de a alerga in directia indicata;
*Consolidarea deprinderii de a reactiona la strigare; (atentie activa);
*Crearea bunei dispozitii;
*Educarea spiritului de disciplina in joc.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
*Să interpreteze rolul ursului şi al lupului;
*Să respecte regulile de joc.
* Să participe la crearea unei atmosfere de recreere şi destindere

Resurse:
Procedurale:conversaţia,explicaţia, problematizarea
Materiale: laptop, DVD, măşti
Organizatorice: frontal
BIBLIOGRAFIE :

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Prezentări şi explicitări,


Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
 Culea,Laurenţiu Activitatea integrată din grădiniţă, Ghid pentru
cadrele didactice , Editura Didactica Publishing House, Bucureşti,
2008
 Preda, Viorica Învăţarea bazată pe proiecte, Editura Arves,
Craiova , 2009
 Toma, Georgeta Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar,Nivel I, Editura Delta Cart Educaţional,
Piteşti, 2008
 Breban, Silvia Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura
Arves, Craiova, 2002
1. SALUTUL :
După ce sosesc toţi copiii, le propun, ca în fiecare dimineaţă să facem
cercul prieteniei pentru a desfăşura “întâlnirea noastră obişnuită de
dimineaţă”. Le voi propune ca salutul nostru să fie legat de tema săptămânii
şi să ne salutăm folosindu-ne de numele animalelor sălbatice cunoscute ca
de nişte porecle : “Bună dimineaţa, iepuraş Cristian” , “Bună dimineaţa,
veveriţa Teodora ! Bine ai venit!”
2. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI:
Îi îndemn pe copii să facă schimb de impresii prin aducerea în prim plan a
experienţelor proprii, păreri despre o întâmplare, un eveniment pe care l-au
trăit recent. Având în vedere tema săptămânii şi faptul că au avut ca sarcini
să-i roage pe părinţi să le citească sau să le spună o poveste neştiută de ei
până atunci. Acest moment solicită întregul colectiv al grupei şi contribuie
la realizarea unei intercunoaşteri, la exprimarea liberă în faţa celorlalţi,
învăţând să asculte şi să-si exprime trăirile, fie verbal fie nonverbal (mimică
şi gestică).
3. ACTIVITATEA DE GRUP:
Completarea prezenţei prin aplicarea pozelor pe trenuleţul grupei. Se va
lucra la calendarul naturii pentru a stabili anotimpul în care ne aflăm, ziua
din săptămână, şi fenomenele naturii specifice zilei respective.
4. NOUTATEA ZILEI :
Constă în prezentarea programului zilei: “Copii, săptămâna aceasta învăţăm
despre animalele sălbatice. Deoarece este una dintre temele voastre
preferate, noi am aprofundat cunoştinţele pe care le-am acumulat anul
trecut, cand am avut un întreg proiect tematic dedicat animalelor sălbatice.
Voi ştiţi foarte multe lucuri despre aceste animale, foarte multe curiozităţi şi
de aceea m-am gândit ca astăzi să desfăşurăm o activitate integrată cu titlul:
“Prietenii pădurii”. Activitatea a debutat cu Întălnirea de dimineaţă. În
continuare vom trece la Activităţile la liberă alegere, după care la
Educarea limbajului ne vom juca un joc despre animalele săbatice, apoi
vom confecţiona măşti ale animalelor îndrăgite de voi la Activitate practică,
urmând să încheiem activitatea cu un joc distractiv.” (Repet titlul activităţii
pentru a fi reţinută de către copii).
ALA I:
JOC DE MASA:
„DESCOPERĂ
ANIMALUL!”-PUZZLE

ALA I: ALA I:
STIINTA :
ARTA : ’’DESPRE ANIMALE’’-FISA
“ANIMALE FERICITE”- DE EVALUARE
COLORARE

DOMENII EXPERENTIALE:
 DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE
JOC DIDACTIC CU CARACTER INTERDISCIPLINAR:
“RULETA MAGICĂ”

 DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV


„MĂSCUȚE HAZLII”- RUPERE ȘI LIPIRE

ALA II:

’’ URSUL LA MIERE’’ JOC


DISTRACTIV
Nr. Etapele Conţinut ştiinţific Strategia Evaluare
Crt. activităţii didactică

1. Moment Se asigura conditiile optime


organizatoric desfasurarii activitatii:
- aerisirea salii de grupa;
- pregatirea materialului
didactic;
- plasarea organizata a
Conversaţia
prescolarilor in spatiul
educational amenajat
sugestiv
- copiii vor fi asezati pe
covor, in semicerc
2. Captarea Intalnirea de dimineata se
atenţiei realizeaza printr-o
conversatie, menita sa dea
frau liber imaginatiei
copilului.
Inchidem ochii si visam, ne
imaginam ca vom pleca in
excursie. Ne pregatim, ne Tehnica
luam cele necesare si venim la visului
gradinita. Aici este punctul de
intalnire…
Cu totii suntem foarte
bucurosi. Ne salutam.

Inainte sa pornim ar fi bine sa


vedem vremea. Sa deschidem
fereastra.

-In ce anotimp suntem?


-Ce zi este azi?
Sa stabilim si data zilei de azi. Conversaţia

Numaram cati copii mergem


in excursie. Aprecieri
-Cine sunt copiii absenti? Explicaţia verbale
Ne luam rucsacelul, urcam in
autocar si pornim la drum.
Ne oprim. Observaţia
-Ce se aude? (fond muzical-
ciripitul pasarelelor, susurul
apei, fosnetul frunzelor etc.).
-Unde am ajuns?
-Ce aer curat este!
Putina miscare ne-ar prinde
bine. Sa crestem mari, voinici
si sanatosi facem gimnastica Demonstraţia
de inviorare.
Sa ne odihnim putin.

Ne jucam jocul „Ce-ai face


daca…?”.Eu cu aceasta
bagheta voi atinge umarul Aprecieri
unui copil. Acesta inchide individuale
ochii. La semnalul meu acel Exerciţiul
copil trebuie sa-si imagineze
ca este animalul reprezentat
pe ecuson. Deschide ochii.
Eu il intreb:”-Ce-ai face daca
ai fi un urs?” .
Voi invita pe rand cativa copii. Jocul
Plecam mai departe.
3. Anunţarea După ce realizam prezenta
temei şi a copiilor si completam
obiectivelor calendarul naturii şi jocul,
copiii asculta cu atenţie ce
vom realiza pe parcursul zilei Conversaţia
de astăzi.
La centrul ARTA vom colora
animale sălbatice fiind atenţi
la culorile folosite si
respectând conturul; la
centrul ŞTIINŢA vom realiza
cerinţele unei fise de evaluare
dovedind ca ştim care sunt
animalele sălbatice. Iar la
centrul JOC DE MASA vom
întregi imagini ce redau
animalele pădurii având la
dispoziţie bucatele puzzle.
De asemenea, la activitatea
de educare a limbajului vom
desfăşura împreuna un joc
didactic cu caracter Explicaţia
interdisciplinar:”Ruleta
magică”, iar la activitatea
practică vom realiza măşti.
4. Dirijarea Voi aşeza copiii la centre:
învăţării Centrul ARTA:
Copiii vor colora animale Demonstraţia
sălbatice fiind atenţi la
culorile folosite si respectând
conturul Aprecieri
Centrul ŞTIINŢA : frontale
Copiii vor realiza cerinţele
unei fise de evaluare
dovedind ca ştim care sunt
animalele sălbatice Conversaţia
Centrul JOC DE MASA:
vor întregi imagini ce redau
animalele pădurii având la
dispoziţie bucatele puzzle
Tranziţie: ”Câte unul pe
cărare”.
Se explică regulile jocului şi
modul de desfăşurare al
acestuia.
În prima parte vom folosi
acest “Ruleta magică”. Jocul
Voi cere copiilor să închidă
ochii, apoi voi dezveli roata,
pe care sunt ataşate imagini
cu animale sălbatice. Copiii
vor învârti roata, apoi vor
recunoaşte animalul, vor
alege un plic şi va răspunde la
cerinţe.
Jocul de probă.
-Se va desfăşura un joc de
probă pentru ca toţi copiii să-
şi fixeze regulile jocului.
-Se vor oferi explicaţii
necesare acolo unde este
cazul. Demonstraţia
Jocul propriu-zis
- Copiii vor executa jocul
didactic, respectând regulile
acestuia. Aprecieri
-Copiii care îndeplinesc corect individuale
sarcinile vor fi recompensaţi
cu aplauze.
Varianta II – Complicarea
jocului
Este momentul să complicăm Conversaţia
puţin jocul. Pentru aceasta
vom folosi metoda piramidei.
Se execută jocul de probă şi
apoi jocul propriu-zis.
Tranziţie: ”Bat din palme, Exerciţiul
clap,clap,clap...”
5. Obţinerea În continuare vom trece la
performanţei următoarea parte a activităţii
integrate şi vom confecţiona
măşti
-Se vor enunţa obiectivele Conversaţia
activităţii.
Împreună vom intui
materialele pe care le au pe
măsuţe (hârtie colorată, lipici,
siluete-măşti) .
Le voi prezenta modelul pe Explicaţia
care îl vom analiza împreună.
Le voi explica tehnica de
lucru. Demonstraţia
În etapa I rup hârtia în bucăţi
mici pe care în etapa a II-a le
vor lipi pe planşa din carton.
Educatoarea cere unui copil
să repete etapele de lucru.
Se execută cu copiii exerciţii
scurte de încălzire a muşchilor
fini ai mâinii. Exerciţiul
După obişnuitul “spor la
lucru”, copiii încep să lucreze. Aprecieri
Se va urmări executarea verbale şi
corectă şi respectarea expoziţia
etapelor de lucru. lucrărilor
Se vor expune lucrările
finalizate, apoi se va discuta
asupra respectării criteriilor
de evaluare prezentate la
început: finalitate, acurateţe,
originalitate, corectitudine.
6. Asigurarea Copiii formeaza un cerc
feed-back- tinandu-se de maini. Dintre ei
ului se aleg doi copii „ursuletul”, Explicaţia
(copilul va purta masca de
urs), care se aseaza in mijlocul
cercului si isi pazeste
mancarea-mierea (galeata cu
cuburi) si „lupul”care ramane Conversaţia
in picioare, in spatele
ursuletului, intentionand sa
fure hrana. La un moment dat Aprecieri
ursul se preface ca a adormit, individuale
iar copiii impreuna cu Jocul
educatoarea pasind in cerc
canta:
„Ursul doarme,
ursul doarme,
A uitat bietul de
foame
Mancarea i-o
furi usor
De esti iute de
picior”.
La terminarea versurilor lupul
fura mancarea si iesind din
cerc fuge pe marginea
acestuia, iar ursul alearga sa-l
prinda.
Copiii primesc pe rand cand
rolul ursului, cand al lupului.
7. Încheierea Se fac aprecieri individuale şi Conversaţia Aprecieri
activităţii generale asupra activităţii verbale
Copii primesc recompense
dulci( biscuiţi in formă de
ursuleţi).

S-ar putea să vă placă și