Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA

EDUCATOARE: FECHETE ANCUȚA


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA P.P. NR.2 Bistrița
NIVEL: I (GRUPA MIJLOCIE)
TEMA ANUALĂ: ,,CUM ESTE A FOST SI VA FI AICI PE PAMANT?”
SUBTEMA: ,,In ograda la bunici”
TEMA ZILEI: ,,Prieteni necuvantatori”
FORMA ACTIVITĂŢII: Activitate integrată (ALA+ADE+ADP)
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunostinte,priceperi si deprinderi.
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual
DURATA 1 Zi
SCOPUL: 1.informativ: - consolidarea unor cunoştinţe referitoare la animalele domestice;
- lărgirea orizontului cu unele date despre importanţa lor în viaţa oamenilor;
2.formativ : - formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător;
- stimularea şi educarea interesului, a dragostei copiilor pentru animale;
3.educativ: - cultivarea sensibilităţii pentru artă, a înţelegerii şi aprecierii frumosului în artă
(modelaj, lipire);
- dezvoltarea armonioasă a organismului din punct de vedere fizic şi psihic.
ACTIVITATE CU CONŢINUTURI INTEGRATE:
 ADP: - Întâlnirea de dimineaţă, „Animalele care trăiesc pe lângă casa omului - Ce personaj ţi-ar
plăcea să fii? De ce?”
- Rutine
- Tranziţii
● ADE: DPM parcurs aplicativ „În ogradă la bunici”
DLC joc didactic „Recunoaşte personajul”
 ALA: a.) Ştiinţă: „Drumul pisicii spre castronul cu mâncare” (trasarea drumului şi colorare în
contur)
b.) Bibliotecă: „Reconstituire şi citire de imagini cu animale domestice”
c.) Artă: aplicaţie „Culcuş pentru Miaunica”
modelaj „Bobiţe pentru Miaunica”
d.) Construcţii: „Adăposturi pentru pisici fără stăpân”
 ALA: Joc de atenţie „Cine a venit la noi?”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
- să recunoască personajele din povestea „Cine a spus miau?” de A. Suteev pe baza imaginilor şi/sau a
onomatopeelor.
- să redea replici scurte ale personajelor.
- să recunoască şi să denumească animale domestice.
Motrice:
- să modeleze mâncare pentru pisici;
- să analizeze, pe baza unor criterii clare, lucrarea proprie, precum şi lucrările celorlalţi copii.
- să lipească prin apăsare şi suprapunere elementele culcuşului pisicii;
- să utilizeze un limbaj specific activităţilor practice;
- să-şi consolideze deprinderi motrice de bază: mers, alergare, săritura, căţărare, târâre.
- să-şi formeze o ţinută corporală corectă.

Afective:
- să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie,
concomitent cu învăţarea autocontrolului.
Estetice:
- să sesizeze frumuseţea limbii române şi să utilizeze expresiile învăţate;
- să obţină efecte plastice prin tehnici specifice modelajului şi activităţilor practice.

1
STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: brainstormingul, turul galeriei, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,


problematizarea, observaţia, munca individuală, analiza, aprecierea.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: DVD-player, videoproiector, fişe, creioane colorate, lipici, foi, hârtie
colorată, planşete, plastilină, şerveţele umede, buline, ecusoane, cărţi cu imagini cu animale domestice, Lego II

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă

DURATA: activitatea se desfăşoară pe parcursul unei zile

BIBLIOGRAFIE :
1. Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Tineretului, ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7
ani’’, 2008;
2. „Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar - Activitatea integrată din grădiniţă”,
Ed.Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008;
3. „Revista învăţământului preşcolar”, M.E.C.1-2/2009
4. ,,Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie-o provocare?’’, Ed. Diana.2009.
5. ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă’’, Ed.Pre, 2009.
6. Toma, G, Petre, D., Ristoiu, M., Anghel, M., „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
preşcolar”, Ed.Delta Cart Educaţional, 2009.

2
ARGUMENT

Alegerea proiectului a constituit-o preocuparea zilnică pe care unii copii din grupa mică au manifestat-o
faţă de pisica lui Sasha. La întoarcerea din vacanţă Sasha avea o zgârietură pe faţă. El a povestit că a primit o
pisică adevărată.
Fiind mici şi curioşi, copiii au adresat multe întrebări, despre pisica lui. Educatoarele au propus ca în
săptămâna care urmează să se discute despre pisică, astfel s-a demarat proiectul tematic PISICA.
Copiii află că uneori pisica este prietenoasă şi jucăuşă, iar alteori miaună, „scuipă” şi este agresivă. În
cadrul discuţiilor de dimineaţă se va vorbi despre împrejurările în care este prietenoasă, când devine temătoare
sau despre situaţiile când se arată agresivă şi periculoasă.
În urma celor observate s-a luat decizia, împreună cu copiii de a începe derularea proiectului „Pisica”.

I. ADP

Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ.


Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei.
Educatoarea pentru a constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare
prin toate formele de comunicare – verbală şi nonverbală.
Educatoarea rosteşte următoarele versuri:
1. SALUTUL: - Bună dimineaţa, albinuţelor! Îmi pare bine că aţi venit şi astăzi la
grădiniţă:
- Şi nouă ne pare bine că ne-am întâlnit.
- Să facem prezenţa.

2. PREZENŢA: Se va realiza cu ajutorul educatoarei.

3. COMPLETAREA ÎN CALENDARUL NATURII: Calendarul naturii se


completează ţinându-se cont de anotimp, dată, zi, vreme , vestimentaţie.
Activitatea este condusă de un preşedinte ales de copii din săptămâna precedentă.

4. NOUTĂŢILE ZILEI: „Copii, astăzi este o zi specială pentru că avem musafiri de


seamă.
Noi am aflat multe lucruri despre „Pisică” (unde trăieşte, cu ce se hrăneşte, părţile
componente, foloase etc ). Astăzi vom continua cu această temă discutând despre ce alte
animale trăiesc în ogradă, pe lângă casa omului, refăcând traseul căţelului din povestea
„Cine a spus miau?” pentru a găsi personajul/animalul care a mieunat.

RUTINA : Se vor executa exerciţii de respiraţie.


TRANZIŢIA: „ În ogradă la bunicii/ Avem mulţi prieteni? Ghici?”

3
SCENARIUL ZILEI

În cadrul activităţii de grup la întâlnirea de dimineaţă, copiii vor desfăşura jocul: „Ce personaj ţi-ar
plăcea să fii? De ce?”.
Personajul surpriză - îi va invita la o plimbare prin ogradă.
Voi prezenta noutatea zilei care constă în continuarea temei „Pisica” discutând despre ce alte
animale trăiesc în ogradă, pe lângă casa omului, refăcând traseul căţelului din povestea „Cine a spus
miau?” pentru a găsi personajul/animalul care a mieunat.

Pentru a se putea întâlni cu personajele, vor trebui să le construiască fiecăruia câte o căsuţă.

Astfel, la sectorul „Construcţii”, copiii vor găsi materialele necesare pentru a construi adăposturi
pentru animale (personajele din poveste).

La sectorul „Ştiinţă”, vor trasa drumul pisicii spre castronul cu mâncare şi vor colora imaginea,
respectând conturul, iar după aceea vor descrie imaginea.

La sectorul „Artă”, vor modela mâncare pentru pisici, bobiţe şi vor lipi culcuşul pisicii.

La sectorul „Bibliotecă”, vor reconstitui imagini „Din jumătăţi – întreg”, recunoscând şi denumind
animalul domestic.

În perioada de tranziţie dintre activităţile alese şi activitatea integrată, se desfăşoară jocul cu text şi cânt
„Câte unul pe cărare” prima strofă, pe care se părăseşte sala de clasă. Se aeriseşte clasa, se eliberează spaţiul
de mobilier.

Pe tot parcursul activităţii integrate se va insista pe corectitudinea executării deprinderilor motrice de


bază (mers, alergare, săritură, căţărare, târâre), pe formarea unei ţinute corporale corecte, dar şi pe implicarea
copiilor în rolurile personajelor din poveste, pe folosirea unui limbaj adecvat, corect din punct de vedere
gramatical şi pe redarea unor cuvinte, expresii, replici scurte ale personajelor de poveste.

În încheierea activităţii zilnice, vom realiza jocul de atenţie „Cine a venit la noi?”, apoi copiii vor cânta
cântecul „Are mâţa trei pisoi”, iar ca răsplată pentru întreaga activitate vor primi măşti de pisoi.

4
II. ADE

MOMENTELE PROIECTĂRII DIDACTICE

Secvenţele Conţinutul informaţional Formaţii Dozare Indicaţii metodice Strategii Evaluare


didactice al activităţii didactice
Moment - aşezarea copiilor în în formaţie - Respectă locul tău! (în cerc) conversaţia rapiditate
organizatoric cerc; de cerc - Păstrează distanţa! instructajul precizie
- captarea atenţiei prin - Spatele drept, privirea înainte, verbal
anunţarea temei; braţele pe lângă corp.
- enunţarea obiectivelor
pe înţelesul copiilor;
Pregătirea în coloană Capul sus! explicaţia
organismului variante de mers: câte unul Spatele drept, privirea înainte, demonstraţia - lauda (pentru
pentru efort braţele se mişcă liber pe lângă exerciţiul poziţionarea corectă)
- mers normal în cerc, 1 tur de clasă corp observaţia, cu accent pe
unul după altul; Atenţie ! perceperea poziţiei
spaţiale
- mers pe vârfuri cu 1lungime de clasă Braţele întinse în sus pe lângă cap!
braţele sus - Călcâiele nu ating solul! - sincronizarea
„Pasul uriaşului” Păstrează distanţa! respectarea direcţiei

1 tur de clasă - inspiraţie-expiraţie


- mers obişnuit
1lungime de clasă Spatele drept, mâinile pe şolduri,
- mers pe călcâie vârfurile nu ating solul!
1 tur de clasă
- mers obişnuit Spatele drept, mâinile pe
1 lungime de clasă genunchi!
- mers ghemuit - După mersul ghemuit se vor
„Pasul piticului” realiza mişcări de relaxare şi de
inspiraţie profundă şi expiraţie
1 tur de clasă forţată.

Toată palma/talpa atinge


- mers obişnuit solul/parchetul. Păstrează
1 lăţime de clasă
distanţa!
- mers în patru labe
5
ventral 1 tur de clasă
„Mergem ca pisica”
Toată palma/talpa atinge
- mers obişnuit 1 lăţime de clasă parchetul. Păstrează distanţa!
Ridică şezutul! - lauda (pentru
- mers în patru labe poziţionarea corectă)
dorsal „Mergem ca 1 tur de clasă
racul” Nu vorbeşti în timpul alergării! - observaţia, cu accent
Păstrează distanţa! pe efectuarea corectă a
- mers obişnuit exerciţiilor
Călcâiul atinge şezutul!
- aprecierea verbală
1 lăţime de clasă explicaţia
variante de alergare Inspiri pe nas, expiri pe gură!
demonstraţia - atingerea şezutului
1 tur de clasă exerciţiul
- alergare uşoară cu Spatele drept, privirea înainte!
lovirea şezutului

Inspiri pe nas, expiri pe gură! - ridicarea coapsei la


- mers obişnuit
1 lăţime de clasă „orizontală”

- alergare uşoară pe loc Faţa spre interior/exterior, mâinile


pe şolduri! Păstrează distanţa!
cu genunchii sus, apoi 1 tur de clasă
cu deplasare
Inspiri pe nas, expiri pe gură! - sărituri laterale
Atenţie! Piciorul opus braţului dreapta/stânga
- mers obişnuit 1 lăţime de clasă
ridicat

- pasul adăugat Inspiri pe nas, expiri pe gură!


1 tur de clasă
Atenţie la semnal!
- mers obişnuit 1 lăţime de clasă alternarea braţ-picior
opuse
- pasul săltat Inspiri pe nas, expiri pe gură!
„Pasul ştrengarului”
1 tur de clasă

- mers obişnuit - se urmăreşte inspiraţia şi


1 tur de clasă expiraţia corectă
- alergare uşoară cu
braţele îndoite pe lângă
corp/aşezare pe burtă 1 tur de clasă

- mers obişnuit
6
Pregătirea selectivă Exerciţiul 1 „Braţe în formaţie explicaţia - lauda
a organismului scurte, braţe lungi” de cerc mişcarea se realizează cu tălpile demonstraţia - aprecierea verbală
pentru efort P.I.- Stând cu braţele pe 4x4 pe sol exerciţiul - poziţia iniţială corectă
lângă corp; frontal
T.1 şi 3–mâinile pe umeri
cu braţele îndoite din
coate
T-2 şi 4-ridicare braţelor
deasupra capului, coatele Braţele bine întinse la nivelul
întinse umerilor, cu mişcare lentă.
Revenire în P.I. Spatele drept!
Exerciţiul 2 „Întindem 2x4
Revenire în P.I. cu mişcare lentă
elasticul” frontal - se urmăreşte execuţia
P.I. stând cu picioarele corectă a mişcărilor
uşor depărtate, braţele
îndoite în dreptul
pieptului
T1 ducem braţele lateral,
coatele întinse - Braţele bine întinse!
T2 revenire cu braţele - Întinde genunchii!
îndoite la nivelul - Spatele drept!
pieptului Mişcarea se execută cu
frontal
Exerciţiul 3 4x4 amplitudine maximă - se urmăreşte execuţia
„Legăm şireturile” corectă a mişcărilor
P.I.- Stând depărtat cu
mâinile pe lângă corp
T.1-Îndoirea trunchiului
Îndoirea genunchilor, spatele
la piciorul drept
drept, privirea înainte!
T.2-Revenire
T.3-Îndoirea trunchiului
la piciorul stâng frontal 4x4
T.4.-Revenire în
P.I. (poziţia iniţială) Atenţie la comandă!
Exerciţiul 4 „Scoatem Pe vârfuri, săriţi:1,2,3,4!
apă din fântână”
P.I. picioarele apropiate, Săritura va fi elastică, pe vârfuri , - săritură elastică, pe
braţele întinse în faţă la frontal aterizarea pe pingea vârfuri
nivelul umerilor
T1 aşezare ghemuit
T2 revenire P.I. Tragem puternic aer pe nas

7
Lăsăm să iasă aerul pe gură! - se urmăreşte inspiraţia şi
Exerciţiul 5 expiraţia corectă
„Mingea sus, mingea
jos”
P.I.- Stând cu mâinile pe
şolduri
T.1- 4: sărituri pe ambele
picioare pe vârfuri

4.Exerciţii de respiraţie
„Umflăm baloane
colorate”
Consolidare Am ajuns în ogradă la în coloană explicare - lauda
deprinderi motrice bunici! câte unul concisă şi - se observă respectarea
de bază: Merg frumos unul după Spatele drept, capul sus, privirea clară a jocului indicaţiilor
- mers altul, urmându-mă. înainte, braţele se mişcă liber pe demonstraţia - aprecierea verbală
- alergare lângă corp ! exerciţiul
Prin ogradă sunt
- săritură conversaţia
- căţărare
obstacole de care trebuie
să trecem. La fiecare Păstrează distanţa!
- târâre
obstacol vom găsi o
imagine cu câte un
personaj din povestea
cunoscută de noi, „Cine a
spus miau?”. Pentru a
depăşi obstacolele vom
imita personajul din
poveste care este în
imagine
Avem grijă să nu ne
lovim, ascultăm de
indicaţiile primite.
1.Cu cine ne-am întâlnit?
(cocoşul) - mişcarea braţelor
2.El spune MIAU?
2.Ce ştim despre el? braţele cu coatele îndoite la nivelul
(cântă cucurigu şi dă din 1 lungime de clasă pieptului
aripi)
3.Haideţi să facem ca el!
(cântă cucurigu şi se
deplasează balansând - alergare uşoară
braţele întinse lateral
8
sus-jos) 1 lungime de clasă braţele uşor îndoite din coate
Jocul continuă
Mergem unul după altul 1x când un picior e este întins, - târârea pe sub obstacol -
găsind prieteni dragi din celălalt e îndoit cu genunchiul gard
povestea „Cine a spus până la piept şi împinge pentru
miau?” înaintare; alternativ
1 lungime de clasă
- şoarecele: fuge la auzul
unui mieunat; braţele rotite alternativ spre înainte
-braţele cu coatele uşor
din ghemuit salt în sus cu braţele îndoite
- dulăul se târăşte pe sub 3x întinse spre tavan, revenire ghemuit
un gard (scaun) pentru a - ridicare braţelor în sus
ajunge la umbră sub un concomitent cu
pom; întinderea rapidă a
mers cu braţele întinse lateral, picioarelor şi impulsia
- peştele nu vorbeşte şi săritura în adâncime cu aterizare în puternică pe suprafaţa de
înoată, spre adâncul apei 1 lungime de băncuţă ghemuit sprijin

- mersul în echilibru pe
- broasca sare de pe o plan ridicat cu aterizare în
frunză pe alta; ghemuit

- pisica se caţără pe
pervazul ferestrei pentru
a scăpa de căţel (băncuţă)
Revenirea Joc liniştitor : „Mirosim copiii se 4x se urmăreşte relaxarea jocul - aprecierea verbală
organismului după florile din ograda aşează în organismului; explicaţia - se urmăreşte respiraţia
efort bunicii”. cerc, pe se execută exerciţii demonstraţia corectă
Plimbarea noastră s-a covor. de respiraţie. exerciţiul
sfârşit. Ne oprim să ne
odihnim lângă florile din
ograda bunicii unde s-a
întâlnit căţelul cu …
(albina).
Pentru că albina a plecat
în vecini, la alte flori,
putem mirosi liniştiţi
florile.
Vom mirosi floarea
9
ţinând gura închisă şi
trăgând aerul pe nas, apoi
deschidem gura pentru a
expira aerul
Încheierea Se fac aprecieri în formaţie
activităţii individuale şi colective, de cerc aprecierea verbală
raportate la îndeplinirea
obiectivelor celor două
activităţi

TRANZIŢIE: Peste tot mâinile-am pus / Şi la spălător m-am dus.

10
III. ALA 1

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES:

a.)Ştiinţă: „Drumul pisici spre castronul cu mâncare”


  OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să traseze drumul pisici spre castronul cu mâncare;
- să coloreze imaginea.

b.) Bibliotecă: „Reconstituire şi citire de imagini cu animale domestice”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să reconstituie imaginea;
- să recunoască animalele domestice din imaginea reconstituită;
- să denumească animalele domestice recunoscute

c.) Artă: aplicaţie „Culcuş pentru Miaunica”


modelaj „Bobiţe pentru Miaunica”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să lipească prin apăsare şi suprapunere;
- să modeleze mâncare pentru pisică prin mişcări translatorii şi circulatorii;
- să respecte reguli de igienă;
- să-şi formeze deprinderea de ordine şi acurateţe a lucrării;
- să analizeze, pe baza unor criterii clare, lucrarea proprie, precum şi lucrările celorlalţi copii.

d.) Construcţii: „Adăposturi pentru animale”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să compună în mod original şi personala adăposturile animalelor din piese Lego;
- să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului de joacă.

11
Etapele Strategii didactice Evaluare
activităţii Conţinutul activităţii
Metode şi Materiale Instrumente şi
procedee didactice indicatori
1.Moment Se asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii:
organizatori ▪ aerisirea sălii de grupă; verificare orală
c ▪ pregătirea materialelor pentru centrele de activitate;

2.Introducer Introducerea în activitate se va realiza printr-o scurtă expunere: conversaţia


ea „Copii, pentru că voi sunteţi foarte cuminţi, eu am pregătit mai multe materiale
în activitate din care voi să realizaţi diferite lucrări, cu care ne vom şi juca. Haideţi să vedem explicaţia proba orală
a. despre ce este vorba!”
Captarea
atenţiei
3. 1: Ştiinţă: fişe de lucru
Anunţarea -„Ce am pregătit pe această măsuţă?”(copiii descriu materialele) conversaţia creioane colorate
temelor şi a - Aici vom recunoaşte imaginile de pe fişă şi vom trasa drumul pisicii spre
obiectivelor castronul cu mâncare. cărţi ilustrate
2. Bibliotecă: enciclopedii
-„Dar pe măsuţa aceasta ce v-am pregătit?” (copiii descriu materialele)
La această măsuţă veţi reconstitui apoi veţi citi imagini ce reprezintă animale
domestice. Sunt convinsă că voi le recunoaşteţi şi-mi veţi spune şi mie ce animale observaţia lipici
aţi recunoscut. imagine
3. Artă : cuşcă
- „Dar la această măsuţă ce v-am pregătit?” (copiii descriu materialele) foi
- Aici vom lipi un culcuş pentru Miaunica. explicaţia plastilina
planşete
- „Dar la această măsuţă ce v-am pregătit?” (copiii descriu materialele)
- Aici fiecare copil va modela bobiţe (mâncare uscată) pentru pisici.
4. Construcţii: piese Lego
- „Dar la acest sector ce v-am pregătit?” (copiii descriu materialele)
- La acest sector voi veţi construi culcuşul pisicii din piese Lego.
4. Dirijarea Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare
învăţării centru de interes, invitând grupa de copii să le viziteze şi să-şi aleagă tema dorită. fişe de lucru
Se precizează copiilor comportamentul adecvat în cazul acestor activităţi. creioane colorate
„Va trebui să coloraţi cu atenţie fără să depăşiţi conturul, să vorbiţi în şoaptă pentru

12
a nu deranja pe alţii,să vorbiţi politicos, frumos, corect, fiecare joc trebuie terminat, explicaţia cărţi ilustrate verificarea orală
etc. enciclopedii
Pentru fiecare sector câte un copil va repeta sarcinile de rezolvat şi se vor
purta discuţii referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la
dispoziţie şi modul de utilizare al ustensilelor. demonstraţia
1.Ştiinţă:
„Aici vom recunoaşte imaginile de pe fişă şi vom trasa drumul pisicii spre lipici
castronul cu mâncare.” conversaţia imagine
2. Bibliotecă: cuşcă
La această măsuţă veţi citi imagini ce reprezintă animale domestice. Sunt convinsă explicaţia foi
că voi le recunoaşteţi şi-mi veţi spune şi mie ce animale aţi recunoscut. plastilina
3. Artă: planşete aprecieri
La acest sector fiecare copil va lipi un culcuş pentru Miaunica. verbale
Aici fiecare copil va modela bobiţe (mâncare uscată) pentru pisică. demonstraţia piese Lego
4. Construcţii:
La acest sector voi veţi construi culcuşul pisicii din piese Lego.
5.Desfăşurar Înainte de a începe lucrul, educatoarea spune câteva versuri:
ea activităţii „Azi ALBINELE au toate aprecieri
Mânecile suflecate exerciţiul verbale
Şi lucrează fiecare
Cu ce-au ele la s e c t o r e.” examinare
În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi va îndruma şi urmări îndeaproape. Va lucrările copiilor prin proba
da explicaţiile necesare, va pune întrebări ajutătoare, acolo unde există dificultăţi, va practică
monitoriza activitatea la fiecare centru şi va interveni dacă e cazul.
6. Obţinerea După terminarea activităţilor liber alese, educatoarea va face aprecieri asupra conversaţia
performanţe întregii activităţi, a modului de participare a copiilor la activitate şi a aprecieri
i comportamentului acestora. explicaţia lucrările verbale
Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri exprimând opinii referitoare la copiilor
modul cum s-a lucrat, cum au colaborat şi la rezultatele pe care le-au obţinut.
7.Încheierea O voi realiza prin aprecieri verbale asupra modului de realizare a sarcinilor aprecieri
activităţii stabilite şi asupra comportamentului. conversaţia recompense verbale

13
TRANZIŢIE: ,,Hopa sus, hopa jos / Motanul e bucuros!”

IV. ALA 2 Joc de atenţie: „Cine a venit la noi”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să răspundă la o sarcină simplă dată;
- să manifeste spirit de echipă, atitudini de cooperare, spirit de competiţie şi fair-play;
- să aştepte într-o sarcină ce implică aşteptarea ;
- să respecte regulile jocului de mişcare.

14
Evenimentul Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluare
didactic Metode şi Materiale Instrumente
procedee didactice şi indicatori
1.Organizarea Voi aduna copiii într-un cerc şi le voi comunica tema jocului: expunerea
jocului. „Cine a venit la noi?”
2.Anunţarea şi Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: echipa pisicilor albe şi echipa expunerea video proiector
explicarea pisicilor portocalii; fiecare jucător va avea ecuson cu emblema echipei CD „Priveşte şi
jocului. sale. explicaţia ascultă – animale
Vor trebui să recunoască onomatopeele ascultate şi să denumească domestice” editura
animalul al cărui glas l-au auzit. Dacă au răspuns corect vor imita Teora
animalul ghicit şi vor primi o bulină pe panoul de afişare a scorului. conversaţia
Dacă greşesc, onomatopeea va fi reprodusă de cealaltă echipă şi aplauze panou
bulina va fi afişată la acea echipă. buline
Echipa care va avea mai multe buline (răspunsuri corecte) va fi recompense
câştigătoare.
Ecusoanele primite rămân recompense.
3.Desfăşurarea Vom desfăşura împreună un joc de probă, iar dacă se impune voi da demonstraţia evaluare
jocului de probă. explicaţii suplimentare. exerciţiul iniţiala
4.Desfăşurarea Jocul se va repeta până când toţi copiii vor participa la joc. Se
propriu-zisă a urmăreşte buna desfăşurare a activităţii, respectarea regulilor şi a exerciţiul evaluare
jocului. corectitudinii. continuă
Voi încuraja copiii să-şi susţină colegii, chiar să le facă galerie. conversaţia
5. Încheierea Vom stabili împreună cu mascota Motanul Tom echipa evaluare
jocului. câştigătoare. Voi face aprecieri asupra modului de desfăşurare al conversaţia sumativă
jocului.

15

S-ar putea să vă placă și