Sunteți pe pagina 1din 17

Profesor învățământ preșcolar: NEBUNU ADINA-CRISTINA

Grădinița cu P.P. Rovinari

DATA: 21.02.2019
GRUPA: Mare (nivel II)
TEMA ANUALĂ: ,,Când cum și de ce se întâmplă?”
SUBTEMA: ,,Animalele sălbatice”
TEMA ZILEI: ,,Prietenii pădurii”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare si verificare de priceperi și deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici
DURATA: O zi

ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Întâlnirea de dimineaţă cu tema:„Ce-ai face dacă…?”
Tranziţii:-” 1, 2, 3, aşa, copii!”; ”Câte unul pe cărare”; ”Bat din palme,
clap,clap,clap…”;”Iepuraşul Țup”
Rutine: „Prietenii curăţeniei”-exersarea deprinderilor de igiena.
ALA : JOCURI SI ACTIVITATI ALESE :
ŞTIINŢĂ: ,,Animale sălbatice”- rezolvarea unor fise individuale;
ARTĂ: ,, Animale fericite”- colorare;
JOC DE MASĂ: “ Descoperă animalul”-puzzle.
ADE :ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE:

1.DLC:Educarea limbajului:”Prietenii pădurii”- joc didactic cu


caracter interdisciplinar
2. DOS: Activitate practică -”Prietenii pădurii” -colaj
ALA : ,,Ursul la miere”-joc distractiv.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ”Ce-ai face dacă…?”
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
* Dezvoltarea gândirii operaţionale, a atenţiei, a capacităţii de concentrare,
a spiritului de observaţie;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
* Să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei;
* Să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi
numele;
* Să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva
caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
* Să-şi dezvolte abilităţi de comunicare, participând la dialogul dintre
educatoare şi copii în cadrul Întâlnirii de dimineaţă;
* Să respecte regulile la servirea mesei;
* Să respecte regulile de igienă.

Resurse:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, jocul, problematizarea,
brainstormingul
Mijloace de învăţământ: panoul Evidenţa grupei , Calendarul naturii,
jetoane cu caracteristici ale vremii, tablouri cu păduri,
Forme de organizare: individual, frontal

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

* Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului


înconjurător, precum şi stimularea curozităţii pentru investigarea acestuia;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ŞTIINŢĂ:
* Să recunoască animalele sălbatice delimitându-le de celelalte
*Să rezolve corect fişa respectând cerinţele acesteia;

ARTĂ:
* Să coloreze animalul preferat, respectând conturul dat;
*Să păstreze o poziţie corectă in timpul lucrului;
*Să păstreze ordinea la locul de muncă.

JOC DE MASĂ:
* Să reconstituie imagini cu animale sălbatice din piese puzzle;
* Să descrie continutul tabloului realizat;
*Să coopereze cu colegii de grup în vederea finalizării sarcinii.

Resurse:
Metode și procedee: jocul, exercițiul, explicația, conversația, demonstrația,
aprecierea, Turul Galeriei ;

Mijloace de învăţământ: jocuri de masă tip puzzle, planșe cu


animale,planșe pe care sunt redate siluetele animalelor
sălbatice, creioane colorate, ascuțitori, fișe de evaluare.

Forme de organizare: pe centre de interes, individual, frontal


Domeniul limba si comunicare:
Educarea limbajului:
“Prietenii pădurii”-joc didactic cu caracter intedisciplinar

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
*Verificarea și sistematizarea cunoștințelor dobândite de copii despre
animalele sălbatice;
*Verificarea și consolidarea deprinderilor și priceperilor de a acționa cu
imaginile și a verbaliza acțiunile folosind un limbaj corect din punct de vedere
gramatical;
*Dezvoltarea capacităţii de exprimare în propoziţii simple şi dezvoltate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
*Să privească imaginile și să discute despre ele;
*Să transmită mesaje simple;
*Să se exprime corect și coerent;
*Să pronunțe corect sunetele limbii române;
*Să alcătuiască în mod corect propoziții simple sau dezvoltate;
*Să interpreteze expresiv cântece despre animale;
*Să răspundă corect la ghicitori;
*Să respecte regulile de joc.

Resurse:
Metode și procedee: conversatia, explicatia, expunerea, exercitiul,
descrierea, descoperirea, munca independenta, metoda piramidei

Mijloace de învăţământ : planșe cu animale sălbatice, ruletă , piramidă,


bilete colorate.

Forme de organizare: frontal, individual

SARCINA DIDACTICĂ : să învârtă roata și să recunoască animalelor sălbatice, ,


apoi să aleagă biletul și să respecte cerința acestuia.
 REGULILE JOCULUI :
*Copilul atins de baghetă va învârtii roata,va recunoaște animalul salbatic.
*Un alt copil ales de cel care a învârtit roata va alege un bilet și va
răspunde la cerința din interiorul acestuia.
*În complicarea jocului un alt copil atins de baghetă va deschide un plic și
va raspunde la intrebări, completând astfel piramida.
 ELEMENTE DE JOC :surpriza, mânuirea materialului, aplauze,
onomatopee, mișcarea.

Domeniul om și societate:
Activitate practică:
“Prietenii pădurii”- colaj

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

* Consolidarea priceperii și deprinderii de a rupe


și lipi corect hârtia pentru a obține lucrarea practică;
*Dezvoltarea capacității psiho-motorii prin mânuirea materialului didactic;
*Exersarea unor abilitati practice si estetice prin utilizarea corecta a tehnicii de
lucru;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
* să rupă și să lipească corect hârtia;
*Să luceze curat, îngrijit și în timp util;
*Să facă ordine la locul de muncă.

Resurse:
Metodee și procedee: conversația,explicația, expunerea, exercițiul,
descoperirea, munca independenta, Turul Galeriei ;

Mijloace de învăţământ :hârtie colorată, lipici, imagini conturate, șervetele


umede.
Metodee și procedee: frontal, individual
„Ursul la miere”- joc distractiv
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
*Consolidarea deprinderii de a alerga in directia indicata;
*Consolidarea deprinderii de a reactiona la strigare; (atentie activa);
*Crearea bunei dispozitii;
*Educarea spiritului de disciplina in joc.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
*Să interpreteze rolul ursului și al lupului;
*Să respecte regulile de joc.
* Să participe la crearea unei atmosfere de recreere și destindere

Resurse:
Metodee și procedee:conversaţia,explicaţia, problematizarea
Mijloace de învăţământ: laptop, DVD, măşti
Forme de organizare: frontal

BIBLIOGRAFIE :
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Prezentări şi explicitări,
Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
 Culea,Laurenţiu Activitatea integrată din grădiniţă, Ghid pentru
cadrele didactice , Editura Didactica Publishing House, Bucureşti,
2008
 Preda, Viorica Învăţarea bazată pe proiecte, Editura Arves,
Craiova , 2009
 Toma, Georgeta Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar,Nivel I, Editura Delta Cart Educaţional,
Piteşti, 2008
 Breban, Silvia Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura
Arves, Craiova, 2002
1. SALUTUL :
După ce sosesc toți copiii, le propun să facem cercul prieteniei pentru a
desfășura întâlnirea de dimineață. Le voi propune ca salutul nostru să fie
legat de tema săptămânii și să ne salutăm folosindu-ne de numele
animalelor sălbatice cunoscute ca de niște porecle : “Bună dimineața,
iepuraș Cristian” , “Bună dimineața, veverița Teodora ! Bine ai venit!”
2. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI:
Îi îndemn pe copii să facă schimb de impresii prin aducerea în prim plan a
experiențelor proprii, păreri despre o întâmplare, un eveniment pe care l-au
trăit recent. Având în vedere tema săptămânii și faptul că au avut ca sarcină
să-i roage pe părinți să le citească sau să le spună o poveste neștiută de ei
până atunci. Acest moment solicită întregul colectiv al grupei și contribuie
la realizarea unei intercunoașteri, la exprimarea liberă în fața celorlalți,
învățând să asculte și să-si exprime trăirile, fie verbal fie nonverbal (mimică
și gestică).
3. ACTIVITATEA DE GRUP:
Completarea prezenţei prin aplicarea pozelor pe trenuleţul grupei. Se va
lucra la calendarul naturii pentru a stabili anotimpul în care ne aflăm, ziua
din săptămână, şi fenomenele naturii specifice zilei respective.
4. NOUTATEA ZILEI :
Constă în prezentarea programului zilei: “Copii, săptămâna aceasta învăţăm
despre animalele sălbatice. Deoarece este una dintre temele voastre
preferate, noi am aprofundat cunoştinţele pe care le-am acumulat anul
trecut, cand am avut un întreg proiect tematic dedicat animalelor sălbatice.
Voi ştiţi foarte multe lucuri despre aceste animale, foarte multe curiozităţi şi
de aceea m-am gândit ca astăzi să desfăşurăm o activitate integrată cu titlul:
“Prietenii pădurii”. Activitatea a debutat cu Întălnirea de dimineaţă. În
continuare vom trece la Activităţile la liberă alegere, după care la
Educarea limbajului ne vom juca un joc despre animalele săbatice, apoi
vom confecționa măști ale animalelor îndrăgite de voi la Activitate practică,
urmând să încheiem activitatea cu un joc distractiv.” (Repet titlul activităţii
pentru a fi reţinută de către copii).

ALA :
JOC DE MASA:
„DESCOPERĂ
ANIMALUL!”-PUZZLE
ALA : ALA :
STIINTA :
ARTA : ’’ANIMALE SĂLBATICE’’-
“ANIMALE FERICITE”- FISA DE EVALUARE
COLORARE

DOMENII EXPERENTIALE:
 DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE
JOC DIDACTIC CU CARACTER INTERDISCIPLINAR:
“PRIETENII PĂDURII”

 DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV


„PRIETENII PĂDURII”- COLAJ

ALA :

’’ URSUL LA MIERE’’ JOC


DISTRACTIV
Nr. Etapele Conținut științific Strategia Evaluare
Crt. activității didactică

1. Moment Se asigura conditiile optime


organizatoric desfasurarii activitatii:
- aerisirea salii de grupa;
- pregatirea materialului
didactic;
- plasarea organizata a
Conversația
prescolarilor in spatiul
educational amenajat
sugestiv
- copiii vor fi asezati pe
covor, in semicerc
2. Captarea Intalnirea de dimineata se
atenției realizeaza printr-o
conversatie, menita sa dea
frau liber imaginatiei
copilului.
Inchidem ochii si visam, ne
imaginam ca vom pleca in
excursie. Ne pregatim, ne Tehnica
luam cele necesare si venim la visului
gradinita. Aici este punctul de
intalnire…
Cu totii suntem foarte
bucurosi. Ne salutam.

Inainte sa pornim ar fi bine sa


vedem vremea. Sa deschidem
fereastra.

-In ce anotimp suntem?


-Ce zi este azi?
Sa stabilim si data zilei de azi. Conversația

Numaram cati copii mergem


in excursie. Aprecieri
-Cine sunt copiii absenti? Explicația verbale
Ne luam rucsacelul, urcam in
autocar si pornim la drum.
Ne oprim. Observația
-Ce se aude? (fond muzical-
ciripitul pasarelelor, susurul
apei, fosnetul frunzelor etc.).
-Unde am ajuns?
-Ce aer curat este!
Putina miscare ne-ar prinde
bine. Sa crestem mari, voinici
si sanatosi facem gimnastica Demonstrația
de inviorare.
Sa ne odihnim putin.

Ne jucam jocul „Ce-ai face


daca…?”.Eu cu aceasta
bagheta voi atinge umarul Aprecieri
unui copil. Acesta inchide individuale
ochii. La semnalul meu acel Exercițiul
copil trebuie sa-si imagineze
ca este animalul reprezentat
pe ecuson. Deschide ochii.
Eu il intreb:”-Ce-ai face daca
ai fi un urs?” .
Voi invita pe rand cativa copii. Jocul
Plecam mai departe.
3. Anunțarea După ce realizam prezenta
temei și a copiilor si completam
obiectivelor calendarul naturii și jocul,
copiii asculta cu atenție ce
vom realiza pe parcursul zilei Conversația
de astăzi.
La centrul ARTA vom colora
animale sălbatice fiind atenți
la culorile folosite si
respectând conturul; la
centrul ŞTIINŢA vom realiza
cerințele unei fise de evaluare
dovedind ca știm care sunt
animalele sălbatice. Iar la
centrul JOC DE MASA vom
întregi imagini ce redau
animalele pădurii având la
dispoziție bucatele puzzle.
De asemenea, la activitatea
de educare a limbajului vom
desfășura împreuna un joc
didactic cu caracter Explicația
interdisciplinar:”Ruleta
magică”, iar la activitatea
practică vom realiza măști.
4. Dirijarea Voi așeza copiii la centre:
învățării Centrul ARTA:
Copiii vor colora animale Demonstrația
sălbatice fiind atenți la
culorile folosite si respectând
conturul Aprecieri
Centrul ŞTIINŢA : frontale
Copiii vor realiza cerințele
unei fise de evaluare
dovedind ca știm care sunt
animalele sălbatice Conversația
Centrul JOC DE MASA:
vor întregi imagini ce redau
animalele pădurii având la
dispoziție bucatele puzzle
Tranziție: ”Câte unul pe
cărare”.
Se explică regulile jocului și
modul de desfășurare al
acestuia.
În prima parte vom folosi
Ruleta magică. Jocul
Voi cere copiilor să închidă
ochii, apoi voi dezveli roata,
pe care sunt ataşate imagini
cu animale sălbatice. Copiii
vor învârti roata, apoi vor
recunoaște animalul, vor
alege un bilet și va răspunde
la cerințe.
Jocul de probă.
-Se va desfăşura un joc de
probă pentru ca toţi copiii să-
şi fixeze regulile jocului.
-Se vor oferi explicaţii
necesare acolo unde este
cazul. Demonstrația
Jocul propriu-zis
- Copiii vor executa jocul
didactic, respectând regulile
acestuia. Aprecieri
-Copiii care îndeplinesc corect individuale
sarcinile vor fi recompensați
cu aplauze.
Varianta II – Complicarea
jocului
Este momentul să complicăm Conversația
puţin jocul. Pentru aceasta
vom folosi metoda piramidei.
Se execută jocul de probă şi
apoi jocul propriu-zis.
Tranziție: ”Bat din palme, Exercițiul
clap,clap,clap...”
5. Obținerea În continuare vom trece la
performanței următoarea parte a activităţii
integrate şi vom confecționa
măști
-Se vor enunţa obiectivele Conversația
activităţii.
Împreună vom intui
materialele pe care le au pe
măsuţe (hârtie colorată, lipici,
siluete-măști) .
Le voi prezenta modelul pe Explicația
care îl vom analiza împreună.
Le voi explica tehnica de
lucru. Demonstrația
În etapa I rup hârtia în bucăți
mici pe care în etapa a II-a le
vor lipi pe planșa din carton.
Educatoarea cere unui copil
să repete etapele de lucru.
Se execută cu copiii exerciții
scurte de încălzire a mușchilor
fini ai mâinii. Exercițiul
După obișnuitul “spor la
lucru”, copiii încep să lucreze. Aprecieri
Se va urmări executarea verbale și
corectă și respectarea expoziția
etapelor de lucru. lucrărilor
Se vor expune lucrările
finalizate, apoi se va discuta
asupra respectării criteriilor
de evaluare prezentate la
început: finalitate, acuratețe,
originalitate, corectitudine.
Tranziție: ”Iepurașul Țup”.
6. Asigurarea Copiii formeaza un cerc
feed-back- tinandu-se de maini. Dintre ei
ului se aleg doi copii „ursuletul”, Explicația
(copilul va purta masca de
urs), care se aseaza in mijlocul
cercului si isi pazeste
mancarea-mierea (galeata cu
cuburi) si „lupul”care ramane Conversația
in picioare, in spatele
ursuletului, intentionand sa
fure hrana. La un moment dat Aprecieri
ursul se preface ca a adormit, individuale
iar copiii impreuna cu Jocul
educatoarea pasind in cerc
canta:
„Ursul doarme,
ursul doarme,
A uitat bietul de
foame
Mancarea i-o
furi usor
De esti iute de
picior”.
La terminarea versurilor lupul
fura mancarea si iesind din
cerc fuge pe marginea
acestuia, iar ursul alearga sa-l
prinda.
Copiii primesc pe rand cand
rolul ursului, cand al lupului.
7. Încheierea Se fac aprecieri individuale și Conversația Aprecieri
activității generale asupra activității verbale
Copii primesc recompense
dulci( jeleuri in formă de
ursuleți).

S-ar putea să vă placă și