Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială „Larga Jijia”

Grădinița Iepureni
Grupa mijlocie (mixtă) – „Albinuțele”

Caracterizarea grupei mixte în anul școlar 2018-2019

În anul școlar 2018-2019 în grupa mixtă sunt înscriși 16 copii dintre care 9 fete și 7  băieți
cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Majoritatea copiilor au frecventat grădinița și anul trecut dar
sunt înscriși și copii noi.
În ceea ce privește nivelul de vârstă al copiilor: 5 copii de grupă mică, 8 copii de grupă
mijlocie și 3 copii de grupă mare. Majoritatea copiilor s-au integrat cu ușurință în colectiv.
Pentru a cunoște nivelul de dezvoltare intelectuală al copiilor, în primele două săptămâni ale
acestui an am efectuat probe de evaluare inițială prin intrebări orale și fișe de lucru.
Dezvoltarea vorbirii copiilor s-a realizat atât în activități specifice dezvoltării vorbirii, cât și în
cadrul întregului program din grădiniță. Copiii sunt interesați pentru aspectul sonor al limbii,
sunt mai atenți la pronunțare, se corectează reciproc, disting sunetele izolate ale vorbirii. De
asemenea, nu toți copiii pronunță corect sunetele limbii române, unii au exprimare greoaie, un
vocabular sarac și imaginație slăbuță. Cu copiii înscriși se poate purta ușor o conversație, cunosc
multe poezii, cântece, povești.
Tulburările de vorbire încă sunt specifice vârstei, iar planificarea activităților, conform noului
curriculum, va rezolva o mare parte din problemele diagnosticate la nivel de grupă mixtă în acest
an școlar.
În urma evaluărilor inițiale aprecierile asupra dezvoltării psihomotorii reies ca fiind în
parametrii normali intervalului de vârstă 3-6 ani. Din punct de vedere intelectual, 12 copii sunt
foarte bine dezvoltați iar 3 copii cu perspective de recuperare și adaptare din mers la condițiile
preșcolarității.
În cadrul cunoașterii mediului înconjurator, copiii și-au îmbogățit cunoștințele despre
obiecte și fenomene din natură, despre viața socială. Au formate deprinderi de muncă
intelectuală de a observa, de a pune întrebări, de a asculta explicațiile educatoarei și ale altor

1
copii, de a răspunde la întrebări. Cunosc fructe, legume, flori, animale, păsări, insect. Știu să
enumere părțile component ale corpului uman. Sub aspectul experienței sociale toți copii cunosc
numele, prenumele, de asemenea și pe cel al părinților și locul acestora de muncă. 

Conținutul jocurilor s-a îmbogățit. Se joacă împreună toți copii și uneori în grupuri mai mici.
Copiii se înteleg reciproc în stabilirea subiectului jocului, îsi repartizează rolurile, îsi aleg
jucăriile și obiectele accesorii pentru rolurile respective.
În activitățile matematice copiii au căpătat cunoștințe referitoare la cantitate, la mulțimile de
obiecte cu însușirile lor, pe baza unor percepții și reprezentări cu privire la forma, culoarea și
dimensiunea obiectelor. Li s-a cultivat capacitatea de percepere a cantității prin punerea în
corespondență a elementelor mulțimilor care au mai multe, mai puține sau tot atâtea obiecte.
În activitățile estetice s-a dezvoltat la copii o mare mobilitate a mâinilor și coordonarea voluntară
a mișcărilor acestora, calități necesare învățării scrisului. Au fost familiarizați cu elemente
plastice (punct, linie, formă, culoare, spațiu plastic), cu elemente grafice (linii, puncte, cerculețe),
au fost formate deprinderi tehnice de mânuire a materialelor și uneltelor specifice acestor
activități.
Prin activitățile muzicale am urmărit familiarizarea copiilor cu muzică prin învățarea de
cântece, jocuri muzicale și audierea unor lucrări muzicale accesibile înțelegerii preșcolarilor.
Activitățile de educație fizică au contribuit la formarea deprinderilor motrice de bază: mers,
alergare, săritură, aruncare, echilibru. Au fost dezvoltate calitati fizice ca: forță, îndemânare,
rezistență, viteză la nivelul posibilităților organismului copilului de vârstă preșcolară mijlocie.
Prin activitățile instructiv-educative desfășurate cu copiii se urmărește dezvoltarea nivelului
intelectual, stimularea interacțiunilor socio-afective.
Colaborarea cu părinții este în general bună. În acest an școlar vom urmări consolidarea și
îmbogățirea cunoștințelor la toate categoriile de activități prevăzute de programă.