Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIȚA

Structură Grădinița P.P. Dumbrăvița

Tema anuală CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT”

PROIECT TEMATIC

VIEȚUITOARELE PĂMÂNTULUI

,,ANIMALE DE LA
POLI”

Educatoare : COVLEA FLORINA

Grupa: Mare „D”


Argument
Copiii grupei mari şi-au manifestat tot mai frecvent şi mai susţinut interesul şi
curiozitatea faţă de mediul îndepărtat şi ceea ce presupune el, respectiv faţă de zonele
polare,respectiv savană, animalele care trăiesc în aceste zone, locuitori, etc. Pentru a
răspunde dorinţei lor de a afla cât mai multe informaţii accesibile şi a-i apropia de
subiectele unor publicaţii destinate lor, ne-am propus să desfășurăm 2 săptămâni
dedicate acestor subiecte sub genericul VIEȚUITOARELE PĂMÂNTULUI
"ANIMALE DE LA POLI”…ANIMALE DIN SAVANĂ

Scopul :
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre zonele polare, viețuitoare polare, habitat,
locuitori, și alte curiozităţi;
- stimularea interesului şi a curiozităţii copilului pentru investigarea şi explorarea
realităţii înconjurătoare in vederea formării unor premise ale concepţiei despre
timp şi viaţă;

Descrierea proiectului
Grupul ţintă: preşcolarii grupei mari
Durata: 2 săptămâni
Alegerea subiectului: propus indirect de catre educatoare;
Procurarea materialelor: În derularea proiectului am cerut ajutorul familiilor, cărora
le-am adresat scrisori de intenţie şi de mulţumire.
Scrisoare de intenţie
Dragi părinţi şi bunici,

În săptămâna 10.02- 14..02.2020 ne vom desfăşura activităţile în cadrul proiectului


tematic:
VIEȚUITOARELE PĂMÂNTULUI “ANIMALE DE LA POLI”

Dragi părinţi,
În următoarea săptămână, ne-am propus să abordăm tema “ANIMALE DE
LA POLI”, temă prin intermediul căreia dorim să oferim copiilor cât mai multe
informaţii despre o lume mai putin cunoscută, dar atât de interesantă ,,lumea de
gheaţă”.
Orice materiale legate de temă pe care le puteţi trimite la grădiniţă pentru
observare şi discutare, ne sunt folositoare.

Vă mulţumim,
Copiii grupei şi doamnele educatoare.

Scrisoare de mulţumire

Dragi părinţi şi bunici,

Vă mulţumim pentru ajutorul acordat în realizarea a ceea ce ne-am propus prin


proiectul nostru şi vă invităm să participaţi la expoziţia cu lucrările noastre.

Vă mulţumim,
copiii şi educatoarele grupei

Resurse umane: copiii, educatoarea, părinţii;


Resurse materiale: globul pământesc ; atlas geografic ; enciclopedia pentru copii;
planşe tematice; cărţi, reviste, albume; pliante; caiete de desen, hârtie colorată, fişe de
lucru, creioane, acuarele, glitter, steluţe, sclipici, lipici, foarfeci, carton, şi diferse
materiale reciclate; farfurii de unică folosinţă din carton; calculator; jetoane; ecusoane,
PPT-uri, mulaje animale polare, postere, jocuri, imagini si informatii de pe net,
fotografii, etc.
Metode: observaţia spontană şi dirijată; conversaţia euristică; exerciţiul; explicaţia;
demonstraţia; povestirea; experimentul; jocul didactic; brainstormingul; explozia stelară;
cubul; expunerea; problematizarea; învăţarea prin descoperire; jocul de rol; munca pe
echipe;

Stabilirea direcţiilor de dezvoltare


Împreună cu copiii vom alcătui harta proiectului, marcată prin imagini sugestive.
Concomitent cu întocmirea harţii am stabilit şi un inventar de probleme în care am notat
“CE ŞTIM?” şi “CE VREM SĂ ŞTIM?”.
Harta a fost aşezată la loc vizibil şi la îndemana copiilor pentru a avea
posibilitatea să intervină cu modificări, dacă este cazul.

Inventar de probleme:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
 Se află departe de locurile în care  Situarea pe harta lumii;
trăim noi;  Cum se numesc oamenii care
 Ursul alb şi pinguinul trăiesc trăiesc la pol;
acolo;  Cum se numesc locuinţele lor;
 Este tot timpul foarte frig/cald;  Care este ocupaţia lor de bază;
 Totul este acoperit de zăpadă sau  Care sunt cei doi poli geografici;
gheaţă;  Ce sunt aisbergurile;
 Alte animale care trăiesc la poli;
 Cu ce se hrănesc viețuitoarele de
la poli;
 Pinguinul este o pasăre nu un
animal;
 Există doar două anotimpuri;

Crearea centrului tematic

Centrul tematic, locul unde expunem materialele legate de tema proiectului, va fi


realizat într-un colţ al grupei, în aşa fel încât copiii să poată privi şi mânui materialele, să
se poată juca cu ele, să vorbească, să ,,citească” şi să li se citească despre ele, să poată
adăuga altele noi, produse sau procurate de ei.

Centre de interes şi materiale puse la dispoziţia copiilor :

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL


- cărţi şi reviste; atlas -creioane colorate; carioca; - accesorii pentru
geografic, enciclopedii acuarele; pensule; dramatizări; figurine si
pentru copii, imagini cu şi plastilină; hârtie colorată; mulaje viețuitoare polare,
despre zonele polare, fişe de hârtie creponată; lipici; busola, aparat de
lucru, PPT-uri, etc. foarfeci; blocuri pentru fotografiat echipament de
desen; fişe de lucru; carton explorator improvizat, hărți
colorat; bureţei; steluţe; (desenate);
sclipici; glitter; materiale
reciclate;
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ JOCURI DE MASA
- diferite truse de lego, cuburi - calculator, materiale PPT, -din jumătăţi întreg, alege
din lemn, cuburi de plastic; CD-uri, CD-player, pliante, şi grupează, jetoane cu
mozaic; forme geometrice; jetoane, fişe individuale, imagini, puzzle;
-lego mic, mulaje animale de glob pământesc, jocul -joc cu stampile, sabloane
la poli; umbrelor; enciclopedii; pentru copiere in contur si
- cuburi de zahăr; pe contur;
- spatula lemn; -puzzle;

Obiective cadru şi de referinţă pe domenii experienţiale

Domeniul Limbă şi Comunicare


Obiective cadru:
• Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic.
• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

Obiective de referinţă:
- să participe la activităţile de grup, inclusiv la cele de joc, atât în calitate
de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să
demonstreze că
l-a înţeles;
- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza celor acumulate şi
să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
- să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
- să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate cu cuvantul dat;
- să utilizeze materialele de scris în vederea executării unei sarcini date;
Domeniul Ştiinţă
Obiective cadru:
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,
precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
 Dezvoltarea capacității de recunoaștere, denumire, și utilizare a formelor
geometrice;
Obiective de referinţă:
- să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite elemente ale Universului-
planetei Pământ, pe baza unor experienţe proprii;
- să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum și
interdependența dintre ele;
- să cunoască elemente componente ale măsurării timpului: ora, ziua, zilele
săptămânii, lunile anului, anotimpurile, succesiunea anotimpurilor poziţionând
elementul uman ca parte integrantă a mediului;
- să comunice idei, impresii pe baza celor observate;
- să recunoască, să denumească, să construiască și să utilizaze formele geometrice:
cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi;
- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii
date: cantitate, număr şi asociere a cifrei;
- să compare două sau mai multe mulţimi de obiecte în funcţie de anumite criterii
sesizând diferenţe cantitative sau echivalente prin punerea în corespondenţă a
elementelor mulţimilor în limitele 1-5;
- să utilizeze corect numeralul ordinal corespunzător respectând acordul între acesta
şi substantivul pe care-l însoţeşte;

Domeniul Om şi Societate
Obiective cadru:
• Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţii
de a intra în relaţie cu ceilalţi;
• Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
• Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică.

Obiective de referinţă:
-să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi
reguli de securitate personală;
-să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de
comportament corect şi util celorlalţi;
-să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte (grădiniţa,
grupul de joacă);
-să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea activităţilor
practice;
- să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;

Domeniul estetic şi creativ


Obiective cadru:
• Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj.
• Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii.

Obiective de referinţă:
-să redea teme plastice specifice desenului, modelajului, picturii;
-să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi
tehnici alese de ei;
- să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să
aplice regului de utilizare a acestora;
-să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
-să intoneze cântece pentru copii;
-să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
-să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiata;
Domeniul psihomotric
Obiective cadru:
• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative.
• Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

Obiective de referinţă:
-să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
-să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
-să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
- să perceapă comportamentele spaţio-temporale, ritm, durată, distanţă;
- să se folosească de acţiuni motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi a
răspunde la diferiţi stimuli;

Evaluarea proiectului
Cu lucrările realizate de copii de-a lungul proiectului se va realiza o expoziţie la
care vor fi invitaţi să participe colegii din alte grupe, cadrele didactice ale grădiniţei
precum şi părinţii copiilor. Totodată se va realiza un album cu fotografiile realizate în
timpul desfăşurării activităţilor din cadrul proiectului
Bibliografie:

Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Bucureşti, 2009


Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2000, Ed. V
&I Integral;
Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia
Grama ,,Ghid pentru proiecte tematice”, Bucureşti, 2007;
Coordonator Laurenţia Culea ,,Aplicarea noului Curriculum”, Editura Diana, 2009;
Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruţa Ristoiu, Magdalena Anghel ,, Suport pentru
aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Delta, Piteşti, 2009;
www.didactic.ro

Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I


ZIU
ADP ADE ALA MM
A

Primirea copiilor și micul Bibliotecă: “Zone polare”


dejun; D.Ş – citire de imagini; Joc: Sărim peste
L
Î.D – “Alo, azi plec la Polul “Animale şi păsări din zonele Artă: “Ursul polar” – ghetari și ajumgem
U
Nord. Vrei să vii cu mine?” polare.” pictura;; la mal
N
Prezența, calendarul naturii; - lectură după imagini Joc de rol: pregătim de
I
T: “Mergem la Polul Nord” mancare ursilor de la
(diferite tehnici de mers); Poli

Ştiinte: “Ajută-l pe ursul


” Activitate integrată: cafeniu să salveze puiul
Primirea copiilor și micul
M D.L.C + D.O.S de urs.” – fişă individuala;
dejun; Joc de
A “Povestea ursului cafeniu” de Joc de masă: “Scene de
Î.D – “Ce este și cum poveste” – puzzle; mișcare:
R Vladimir Colin
este ...?” (animale polare) Construcţii: “Adăposturi Caută-ți
Ţ - povestirea educatoarei;
Prezența, calendarul naturii; de la Polul Nord” – din ghețarul!:
I - machetă
T: “Dansul pinguinului; cuburi de zahăr

M
I Primirea copiilor și micul
dejun; DȘ Al câtelea pinguin a
E Construcții iglu pentru
Î.D – “De-aș fi un urs dispărut? Joc didactic
R pinguini Vânătorii de
polar ..” ( numeralul ordinal în limitele
C Biblioteca Citim imagini pinguini
Prezența, calendarul naturii; 1-6)
U cu pinguini
T: “Dansul pinguinilor” (joc DEC – Pinguinul- învățare cântec
R de mişcare);
I
Primirea copiilor și micul
dejun; D.P.M – Educaţie fizică:
Î.D – “Ești singur la Polul Teatru de umbre:
“Cursa pinguinilor” Bibliotecă: “Iglu” –
J Nord. Ce ai vrea să ai cu “Păţanii de la poli
– traseu aplicativ; semne grafice;
O tine?” Imităm mersul
Artă: “Pinguinul” –
I Prezența, calendarul naturii; animalelor
“Printre gheţari” modelaj;
T: “Apolodor ghiceşte, recunoscute
- joc de mişcare
Apolodor nimereşte”
(dezlegare de ghicitori); Joc; pinguinii pe
Primirea copiilor și micul ghețar…pinguinii
V D.E.C - Activitate artistico-
dejun jos de pe ghețar
I plastică “Pinguinul”- desen Joc de rol: “Exploratori în
Î:D: Dacă aș fi un animal D.Ş - Activitate matematică
N ţinuturi îngheţate”;
polar mi- ar plăcea să “Ursuleţi şi pinguini” Joc: “Răspunde
E Ştiinţe: “Alege umbra
fiu… - exerciţii cu material individul – repede şi bine , iar
R potrivită” – fişă de lucru;
T:,, hopa - hopa noi reactualizarea cifrei 6 apoi du animalul
I
dansăm pinguinul imităm! la locul potrivit

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA a II-a


AD
MP ADP ADE ALA MM
P
Deprinderi
O specifice somnului Ştiinţă: “Alege umbra
si gustării de potrivită”-fişe
poveste D.Ş – Joc de mişcare
de lucru
la culcae după-amiază “Animale şi păsări din “Jos de pe buştean”
Joc de rol: “Exploratori
să asculte zonele polare.” - săritura în
T: “Umblă ursul în ţinuturi îngheţate”;
fiecare - vizionare PPT adâncime
printre gheţarii”
(târârea cu sprijin pe
palme şi pe
Activitate integrată: Ştiintă: “Ajută-l pe ursul
Deprinderi D.L.C – Educarea
specifice somnului cafeniu să salveze puiul
O limbajului de urs.” – fişă individual;
poveste si gustării de “Povestea ursului Joc de masă: “Scene de Euritmie :
la culcae după-amiază cafeniu” de Vladimir poveste” – puzzle; ,, Balul animalelor
să asculte Colin Construcţii: “Adăposturi de la Poli ”
fiecare T: “Mergem ca - repovestire; de la polul nord” – din
pinguinii” (joc D.O.S cuburi de zahăr;
imitativ); “Prietenul la nevoie se
cunoaşte”
O poveste Deprinderi DȘ- fișă de lucru- Artă : casa Joc Deprinderi
la culcare specific somnului numeralul ordinal ăn eschimosului- distractiv:”Unde specific
să asculte ți gustării de limitele 1-6 Auditie : Fram, s-a ascuns plecării
fiecare după- amiază ; ursul polar ursul?” acasă
T: “Pinguinul DEC- Pinguinul-
Billy” (joc cu text repetare cântec
şi cânt -
D.E.C - Activitate
artistico-plastică
“Pinguinul cu frac” Ştiinţă: “Alege
umbra potrivită”-fişe
Deprinderi - pictură;
O poveste de lucru Deprinderi
specific somnului D.Ş - Activitate Joc distractiv:
la culcare Joc de rol: specific
ți gustării de matematică “Pescuim la
să asculte “Exploratori în plecării
după- amiază ; “Ursuleţi şi pinguini” copcă
fiecare ţinuturi îngheţate”; acasă
- fişă de lucru individuală
– reactualizarea” şi

consolidarea numărului şi
cifrei 7;
Ne -
pregătim Deprinderi D.P.M: Ştiinţă:”Zone
pentru specific somnului “Cursa pinguinilor” polare”-vizionare Deprinderi
masa și Joc de mimă
ți gustării de – traseu aplicativ; DVD; specific
somn; Joc de rol:”De-a “Ghiceşte, ce
după- amiază ; plecării
T: “Pe eschimosul” animal sunt?”
T “Printre gheţari” acasă
urmele - joc de mişcare ;
eschimoşil
or”

HARTA PROIECTULUI

S-ar putea să vă placă și