Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT DE ACTIVITATE

,,Povestile,comori nepretuite”

PROGRAMUL ZILEI

1
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineaţă: Salutul
Noutatea zilei
Calendarul naturii
Tranziţii: cântecul “Zapacesti povestile”, joc muzical “Bat din palme”.
Rutine: “Suntem mari, ne descurcăm singuri!”(deprinderea de autoservire şi de folosire corectă a instrumentelor şi
materialelor de lucru)
2. ACTIVITATEA DIDACTICA pentru secventa A.L.A.
BIBLIOTECA:”In lumea povestilor”-fisa de lucru individuala
ARTĂ: ,,Personajul preferat”
CONSTRUCŢII:”Palatul Zanei Povestilor”
Joc de masa:Puzzle-povesti
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENTIALE (ADE)
Activitate integrată: „Povestile,comori nepretuite” (DLC+DOS)
– educarea limbajului – joc didactic;
– activitate practică –lipire
4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE(ALA 2)
Dramatizare,,Pedeapsa lupului’’-palariile ganditoare
Dans popular

INSTITUTOR I :BEJAN CRISTINA NICOLETA

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


,, POVEŞTILE, COMORI NEPREŢUITE ‘’

DATA : 5-04-2011
UNITATEA DE INVATAMANT : GRADINITA NR.9 VASLUI
EDUCATOARE:BEJAN CRISTINA NICOLETA
GRUPA : MARE PREGĂTITOARE ,,FLUTURASII’’
TEMA ANUALĂ : ,, CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ? ‘’
TEMA PROIECTULUI :,, CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’
TEMA SAPTAMANII :,,MAGIA POVESTILOR’’
TEMA ZILEI: ,,POVEŞTILE, COMORI NEPREŢUITE! ‘’
MESAJUL ZILEI: ,,Povestile ne invata/Lucruri bune despre viata’’

2
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. ADP (Activităţi de dezvoltare personală) :


II.
o Întâlnirea de dimineaţă :
-Salutul,
-Mesajul zilei,
-Calendarul naturii,
-Activitate de grup.

o Rutine: “Suntem mari, ne descurcăm singuri!”(deprinderea de autoservire şi de folosire corectă a instrumentelor şi materialelor de lucru);

o Tranziţie : joc cu text şi cânt : ,, Cantecul piticilor ‘’,joc cu text si cant,, Bat din palme ! ‘’

III. ALA 1 - (Jocuri şi activităţi alese) 


1. BIBLIOTECA
Tema activitatii:,,In lumea povestilor’’
Mijloc de realizare:fise individuale de lucru
Obiective operationale:
- Sa recunoasca povestile din imagini;
- Sa reprezinte grafic titlul povestilor in dreptunghiurile de sub imagini;
- Sadeseneze o steluta deasupra povestii preferate;
- Sa incercuiasca cu rosu personajele pozitive si cu negru pe cele negative.
Strategii didactice:
Metode si procedee: observatia, conversatia, explicatia,demonstratia, exercitiul,lucrul individual.
Forma de organizare:pe grupe
Material didactic:fise de lucru,creioane,carioci.
2. ARTĂ
Tema activităţii: ,,Personajul preferat”
Mijlocul de realizare: - desen,
Obiective operaţionale :
- Sa compuna spatiul platic utilizand tehnica ceruta;
Strategii didactice:

Metode si procedee: observaţia, conversatia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul.

3
Material didactic: fişe suport de lucru, creioane colorate, panouri pentru expunerea lucrărilor.

3.CONSTRUCŢII:

Tema activităţii:. :”Palatul zanei povestilor”

Mijloc de realizare: joc de construcţii (asamblare)

Obiective operaţionale:

• Să realizeze tema dată prin îmbinare, asamblare, alăturare;


• Să coopereze cu colegii în realizarea temei.
Metode şi procedee: : observatia, conversatia, explicatia,demonstratia, exercitiul.
Material didactic: truse de construcţii din lemn, plastic;

4. Joc de masa
-Puzzle :”Imagini din povesti “

III.ADE( Activităţi pe domenii experienţiale)


ACTIVITATE INTEGRATĂ : «  POVEŞTILE, COMORI NEPREŢUITE !»
DOMENII EXPERIENŢIALE :-DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
-DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
MIJLOC DE REALIZARE : DLC -joc didactic
DOS -activitate practică-aplicaţie

IV.ALA 2: JOCURI DISTRACTIV-RECREATIVE


Tipul de activitate: consolidare de deprinderi
Mijloc de realizare: divertisment
Tema :,,Judecata lupului ‘’-program artistic
Incheierea activitatii: dans
Obiective operationale:
- Sa se exprime afectiv şi motric, prin raportare la versuri şi muzică adecvată ;
-Sa-si formeze o ţinuta corecta;
- Sa-si dezvolte calităţi morale (seriozitate, putere de exteriorizare a unor trăiri afective);
- Să execute mişcări ritmice specifice dansului si să respecte ritmul melodiei;

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

4
Tema este foarte importantă deoarece evocă consecinţele comportamentului moral al personajelor, formând capacităţi de a aprecia faptele bune şi de a
dezaproba faptele rele.
Valorificând informaţiile poveştilor învăţate, copiii îşi pot exprima diversitatea de opinii şi idei cu privire la consecinţele neascultării, apreciază trăsăturile
pozitive şi negative ale personajelor.Ei sunt puşi în situaţia de a de a selecta variantele corecte în adoptarea unor atitudini faţă de personajele din poveştile
cunoscute. Din poveşti copiii învaţă că trebuie să fie prietenoşi, toleranţi, că trebuie să facă întotdeauna fapte bune, că este bine să- i ajute pe cei care sunt
altfel decât ei şi că faptele bune sunt răsplătite.

SCENARIUL ZILEI

După rutinele de dimineaţă: primirea copiilor şi micul dejun, copiii vor fi îndrumaţi spre cele trei sectoare: ştiinţă, artă şi construcţii. La sectorul
biblioteca, copiii vor rezolva o fisa, la artă vor desena dupa contur personaje din povesti, iar la construcţii, vor construi un castel.După finalizarea acestor
sarcini, copiii vor merge la baie şi se vor pregăti pentru întâlnirea de dimineaţă, intrând în sala de grupă interpretând cântecul „Noi suntem piticii” şi vor fi
invitaţi să se aşeze în semicerc pentru întâlnirea de dimineaţă ( salutul, prezenţa copiilor, calendarul naturii, mesajul zilei , activitatea de grup, tranziţie).
Deoarece mesajul zilei este „Poveştile ne învaţă lucruri bune despre viaţă” , vom purta o discuţie referitoare la povestirea „Zapa,copilul care incurca
povestile”(ANEXA 1) pe care copiii au ascultat-o într-o activitate anterioară. Cantecul ,,Zapa”’încheie această secvenţă a activităţii. Copiii sunt invitaţi să
aleagă dintr-un coşuleţ câte un ecuson sub forma unei carti de culori diferite şi să se aşeze la masa pe care se găseşte un desen identic, pentru formarea
grupurilor. Voi descoperi surpriza zilei:macheta cu castelul şi grădina , cutia fermecată şi scrisoarea de la Zâna Poveştilor.Se trece la desfăşurarea activităţii
integrate. Copiii au de rezolvat mai multe sarcini: să găsească răspunsuri la ghicitori, să recunoască fragmente din poveşti, să clasifice personaje după
faptele lor, să completeze propoziţii, să realizeze două postere şi să confecţioneze siluetele unor personaje din poveşti.Activitatea integrată se încheie prin
interpretarea cântecului „In lumea basmelor”.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării
comportamentului empatic la preşcolari
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări ;
-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele;
-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;

Momentele întâlnirii de dimineaţă

 Salutul 
Copiii se aşează pe scaune în semicerc.Salutul va porni de la educatoare.Copiii continuă salutul, adresându-şi cuvinte frumoase.

5
 Prezenţa
Dimineata , la sosirea la grădiniţă, fiecare copil îşi aşează ecusonul cu fotografia la panoul cu copiii prezenţi.
Un băiat va numi câte fetiţe sunt prezente, iar o fetiţă va preciza câţi băieţi sunt prezenţi.

 Calendarul naturii
Voi adresa următoarele întrebări:
- Ce zi a săptămânii este astăzi?
- Cum este vremea ?
- În ce anotimp suntem ?

 Activitate de grup
Voi anunţa copiii că vom discuta despre povestirea “Zapa-copilul care incurca povestile”.Un copil va reda, pe scurt, conţinutul povestirii.Îi voi întreba pe
copii care este părerea lor despre modul cum s-au comportat copiii de la grădiniţă cu Zapa, cum ar fi procedat ei dacă copilul ar fi fost în grupa lor.
 Mesajul zilei:
”Poveştile ne învaţă, lucruri bune despre viaţă!”

 Tranziţie:
Cantecul,,Zapa’’ va face trecerea la activităţile pe domenii experienţiale. Copiii sunt invitaţi să-şi aleagă un ecuson sub forma de carti de diferite culori şi
să meargă la măsuţă, la locul potrivit.În felul acesta se vor forma cele patru grupuri de copii.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

TEMA ACTIVITĂŢII : « POVEŞTILE, COMORI NEPREŢUITE ! »


DOMENII EXPERIENŢIALE : DLC/DOS
MIJLOC DE REALIZARE :Activitate integrată-joc didactic/aplicaţie
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare de cunoştinţe
FORME DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupuri mici
SCOPUL ACTIVITATII:
 Sistematizarea cunostintelor copiilor cu privire la povestile invatate;
 Dezvoltatrea creativitatii/expresivitatii verbale,a fluentei si originalitatii in vorbire si gandire prin redarea unor continuturi reprezentative
din cadrul acestora;
 Educarea capacitatii de a exprima verbal si nonverbal emotii,sentimente,idei si opinii proprii.

OBIECTIVE OPERATIONALE :

6
Cognitive si de limbaj :
 sa demonstreze intelegerea textelor, apeland la diferite modalitati de redare a acestora ;
 sa recunoasca personaje din povesti, titlul povestilor,autorul, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori, replici folosite sau pe baza descrierii
facute de educatoare ;
 sa participe la activitatea de grup, atat in calitate de vorbitor, cat si in calitate de auditor ;
 sa repovesteasca pe baza imaginilor prezentate ;
 sa utilizeze cuvinte si expresii consacrate din povestile cunoscute ;
 să recunoască siluetele unor personaje din poveşti, denumind atât personajul cât şi povestea din care face parte;
 să identifice şi să clasifice personajele pozitive şi negative, să stabilească trăsăturile de caracter ale acestora ;
 să realizeze comparatie, asociere, asemănare între personaje;
 să răspundă la întrebările puse în legătură cu conţinutul povestirilor;
 să utilizeze cuvinte şi expresii literare specifice textului ;
 să sesizeze ce acţiuni sau personaje au fost intercalate greşit în poveste;
 să se exprime corect, coerent şi logic în expunerile făcute;
 să aleagă jetoane reprezentative conform cerinţei în ordinea solicitată şi să le aşeze pe panou ;
Psihomotorii :
 să selecteze corect materialele de lucru, să realizeze lucrări practice(siluetele personajelor din poveşti,fluturi, flori) valorificând
deprinderile de lucru însuşite ;
 sa se grupeze conform cerintelor educatoarei ;
 sa se deplaseze in functie de cerintele grupului.
Socio-afective :
 să fie cultivate atitudini de toleranţă, prietenie, cooperare, preţuire şi ajutor reciproc ;
 să exprime propriile opinii, sentimente, atitudini.
 să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu persoane, personaje şi situaţii cunoscute ;
 sa respecte reguli si sarcini date.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode si procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observaţia, metoda mâna oarbă, problematizarea,trierea aserţiunilor, expunerea, diagrama
Venn, aprecierea verbală, turul galeriei.

Mijloace didactice: castel,cufar,scrisoare,plicuri, imagini din poveşti, jetoane cu personaje din poveştile învăţate, scrisoarea din partea Zânei, cutia
fermecată, bagheta magică, jetoane pentru constituirea grupurilor de lucru, siluete ale personajelor din poveştile propuse cunoscute de copii, flipchart,
siluete cu personaje ce aparţin poveştilor,panou, carton de dimensiuni mari pentru realizarea posterelor, materialul necesar pentru aplicaţie(pastă de lipit,
siluete, carton cu umbra acestora, scobitori, flori din hârtie glasată, paie de baut), plicuri pentru gruparea materialelor.

SARCINA DIDACTICĂ :

7
 Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza imaginilor, ghicitorilor, replicilor personajelor sau a versurilor prezentate;
 Alegerea jetoanelor specifice poveştii;
 Completarea unor propoziţii cu cuvinte potrivite;
 Realizarea Diagramei Venn;
 Confecţionarea unor siluete cu personaje din poveşti şi a unor flori si fluturi pentru gradina palatului.

REGULA JOCULUI:Copilul care a fost atins cu bagheta fermecată sau la care s-a oprit numărătoarea va recunoaşte şi descrie personajele din
poveştile învăţate, va selecta imagini, le va aşeza la locul potrivit.Copiii vor respecta grupul din care fac parte, vor lucra în grup pentru realizarea
lucrărilor practice.

ELEMENTE DE JOC:surpriza, bagheta fermecată, închiderea şi deschiderea ochilor, ghicirea, aplauzele, mimica, limitarea timpului,
mânuirea materialelor,recompense.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani), M.E.C.I.-2008
 Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii. Editia a II-a revizuita. M.E.C./Bucuresti 2005
 Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela-Metode interactive de grup-ghid metodic, Editura Arves, 2002
 Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3-4/2009
 Revista Învăţământul Preşcolar nr.1-2/ 2008

8
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evaluare
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE (forme,
DIDACTIC
metode)
Metode  Mijloace de Forme de
invatamant organizare
1.Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: conversaţia Ecusoane frontal
organizatoric -aerisirea sălii de grupă; -explicaţia sub forma
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii ; unor carti
-pregatirea materialului demonstrativ si distributiv ;
-introducerea copiilor in sala de grupa ;
-alegerea de catre fiecare copil a unui ecuson sub forma unor carti de
culori diferite.
-pregătirea--alegerea

2.Captarea Pe o masă voi amenaja o scenă de poveste : un castel înconjurat de


atenţiei o frumoasă grădină unde ar trebui să aibă loc un Carnaval al conversaţia machetă frontal
personajelor din poveşti.Dar acest carnaval nu mai poate avea loc, -explicaţia; -cutie din
deoarece Zâna Poveştilor s-a supărat pentru că a aflat că sunt copii expunerea; carton Globală-
cărora nu le place să asculte poveşti, preferând să facă altceva, şi a -plicuri cu observaţia;
vrăjit toate cărţile să nu mai poată fi citite şi personajele să nu mai - materialele
poată merge la carnaval. necesare
Voi prezenta copiilor cutia fermecată pe care am primit-o din desfăşurării
partea Zânei. În cutie se află o scrisoare(ANEXA 2) şi materialele jocului
necesare desfăşurării activităţii. Voi citi scrisoarea în care Zâna didactic
Poveştilor le spune copiilor că va destrăma vraja numai dacă ei vor
rezolva anumite sarcini şi vor trece cu bine prin anumite încercări , la
fel ca presonajele din basmele cunoscute.În felul acesta ei vor
demonstra că iubesc poveştile, că le place să asculte poveşti, deoarece
din poveşti învaţă multe lucruri bune.

3.Anunţarea Astăzi, la activitatea de limbă şi comunicare, vom pătrunde în lumea

9
temei şi a minunată a poveştilor prin intermediul jocului didactic “Poveştile , explicaţia
obiectivelor comori nepreţuite”. În acest joc trebuie să rezolvaţi mai multe frontal
sarcini pentru a dezlega vraja facuta de Zana Povestilor. Vă veţi
întâlni cu personaje din poveştile cunoscute.Voi trebuie să le
recunoaşteţi, să spuneţi din ce poveste sunt, să le caracterizaţi, să
recunoaşteţi din ce poveşti fac parte anumite fragmente prezentate, să
dezlegaţi ghicitori.
In poveşti întâlnim personaje bune şi personaje rele, prietenoase şi
neprietenoase, care spun adevărul sau care iubesc minciuna iar voi va
trebui sa le clasificati in personaje pozitive si negative
Veti demonstra astfel că iubiti poveştilecare va învaţă multe lucruri
bune si sunt adevărate comori.
,,Va anunt cu bucurie
Ca astazi vom face o calatorie
Fara masini si avioane
Fara autobuze si autocare,
Vom calatori cu mare zor
In lumea minunata a povestilor.
Aici ne vom distra,ne vom juca
Dar sigur vom si invata
Bagheta fermecata nu va lipsi
In timpul jocului ne va insoti.”
Voi prezenta regulile jocului şi sarcinile pe care copiii trebuie să le Cutia
4.Prezentarea îndeplinească.Aceste sarcini au fost lasate de Zana Povestilor in cutia instructajul fermecata
noului conţinut fermecata in cateva plicuri numerotate. verbal; frontal
Precizez faptul ca vor avea de rezolvat tot atatea sarcini/incercari cati Plicuri cu Evaluare
pitici sunt intr-o poveste cunoscuta;Sarcinile le voi citi iar ei le vor conversaţia; sarcini globală
rezolva pas cu pas;nu vor putea trece la urmatoare daca precedenta nu
este rezolvata.
1-Dezlegarea unor ghicitori despre personaje şi poveştile din care fac
parte.
2- Recunoaşterea poveştilor din care fac parte anumite fragmente
prezentate de educatoare.
3- Recunoaşterea unor scene din poveşti, precizarea titlului poveştii, si
interpretarea scenei respective.
4- Clasificarea personajelor întâlnite într-o anumită poveste în
personaje pozitive şi personaje negative, după trăsăturile şi faptele lor.
5- Completarea unor propoziţii eliptice. Evaluare
6-Stabilirea corectitudinii sau incorectitudinii unor enunţuri. orală
10
7-Realizarea Diagramei Venn.

Pe parcursul jocului voi folosi bagheta magică sau numărători pentru a


numi copilul care va rezolva sarcina.Voi folosi versurile : « Bagheta
se-nvârteşte, se-nvârteşte şi la...(numele copilului) se opreşte ! » sau
«  Unu, doi trei, răspunde , dacă vrei ! ».

Secvenţa 1-DLC

5.Dirijarea Se realizează jocul de probă, oferindu-se explicaţii suplimentare în


învăţării cazul în care se constată că regulile sau modul de desfăşurare a Evaluare
activităţii nu au fost înţelese . orală
Această probă se desfăşoară cu întrega grupă de copii. Frontal
1-Joc-exerciţiu  de ,,spargere a ghetii’’ -exerciţiul
,,Atent daca vei fi,personajul vei ghici !’’–prezentarea unor ghicitori -ghicitorile
despre personaje cunoscute :
,,Personajul să-l ghiceşti -expunerea
e din carte cu poveşti ! ‘’
 «  Pe mama capră o ascult -conversaţia
Uşa eu nu o deschid, bagheta
Ghiciţi, oare, cine sunt ? » magică
(iedul cel mic-Capra cu trei iezi de Ion Creangă)

 Când miros de peşte mi-a venit


Eu moartă-n drum m-am prefăcut.
Ghiciţi, cine sunt?
(vulpea-Ursul păcălit de vulpe)

 Cine-i iedul alintat


De trei capre neîncetat.
El nu ştie să se-mbrace,
Să mănânce şi s-adoarmă
Singur, cum fac toţi copiii
De la noi din grădiniţă?” Chestionarea
(iedul-Iedul cu trei capre de Octav Pancu Iaşi) orală

 «  În căsuţa din pădure,


Repede face curat,
11
Farfurii, ceşcuţe, oale
Stau acum frumos pe raft
Si hăinuţe şi pătuţuri
Astăzi le-a aerisit,
Iar piticii pot să vinăt
Totul este pregătit !
Să vedem dacă ghiciţi
Despre cine v-am vorbit ? »
(Albă-ca-Zăpada-Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici).

 «  Zglobie şi drăgălaşă,
La bunica a plecat,
Dar când a ajuns în pădure
De sfatul mamei a uitat. »
(Scufiţa Roşie din Scufiţa Roşie de... ).
Chestionar
 „De când mama a murit ea orală
Tare greu am mai trăit…
Mama rea nu mă iubeşte
Doar la lucru mă sileşte
Şi-aşa frântă, necăjită
Cad pe vatră obosită…”
(Cenuşăreasa din Cenuşăreasa de Fraţii Grimm)

Sunt un personaj vestit


Dintr-o poveste am venit
Şi-am pedepsit fără de veste
Un lup şi el tot din poveste.
( Vânătorul-Scufiţa Roşie)

2- Voi citi fragmente din poveşti, iar copiii vor recunoaşte şi


denumi titlul poveştii (autorul).Se lucrează pe grupe de copii(4). Fragmente Pe grupe
-explicaţia din povesti
 ,,Cand l-a gasit,cand i-a vazut aripa rupta,a inteles ca era -expunerea
pierdut;dar si-a ascuns durerea ca sa nu-l deznadajduiasca pe -exerciţiul
el..’’ -conversaţia
(,,Puiul’’de Al.I.Bratescu-Voinesti)
12
 « Fată frumoasă şi harnică, fie-ţi milă de mine şi mă grijeşte,
că ţi-oi prinde şi eu bine vreodată ! »
(Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă)
 « -Blânde porumbiţe şi voi turturele, şi voi păsări ale cerului,
veniţi cu toatele de-mi ajutaţi s-alegem lintea Bobul bun, ici în
ulcică/Iar cel rău în guşulică... »
(Cenuşăreasa de Fraţii Grimm)

 Un greier spiridus a intrat in odaie si vazind baietelul de lemn,


a suflat peste el si l-a facut sa se miste. Dimineata, timplarul a Evaluare
vazut cu uimire ca baiatul cioplit din lemn se putea misca. Nu-i orală
venea sa-si creada ochilor.

(,,Pinochio’’Carlo Goldoni)
Conversatia
 ,,A fost odata ca-n povesti exercitiul Planse cu
A fost ca niciodata scene din Pe grupe
Din rude mari imparatesti povesti
O preafrumoasa fata.’’
(,,Luceafarul’’de Mihai Eminescu)

3-Voi prezenta copiilor planşe cu scene din poveştile


cunoscute.Copiii trebuie să precizeze din ce poveste face parte
scena respectivă, ce moment din poveste reprezintă, să spună care
este mesajul educativ al poveştii.

 « Povestea ursului cafeniu » de Vladimir Colin


 ,,Fata babei si fata mosneagului’’de Ion Creanga
 ,,Muzicantii din Bremen’’de Fratii Grimm -conversaţia -siluete cu Pe grupe Evaluare
 ,,Povestea porcului’’de Ion Creanga -exerciţiul personajele orală
 “Fetiţa cu chibriturile” de Hans Christian Andersen din
 ,,Ursul pacalit de vulpe’’de Ion Creanga poveştile
 ,, Ciuboţelele ogarului » de Călin Gruia menţionate
 ,,Mos Ion Roata si unirea’’de Ion Creanga -coli de
 « Alba ca zapada si cei sapte pitici»de Fratii Grimm hartie
impartite in
doua
4-Fiecare grup de copii va primi câte un plic în care sunt siluete
ale personajelor din mai multe poveşti.Pe o coala de hartie care
13
este împărţita în două( o parte albă şi una neagră) ei trebuie să -explicaţia
aşeze personajele în funcţie de trăsăturile lor de caracter : -exerciţiul
personaje pozitive-personaje negative. problematizarea

 « Cenuşăreasa » de Fratii Grimm


 « Albă ca Zăpada » de Fraţii Grimm
 « Scufita rosie » de Fraţii Grimm
 «Fata babei si fata mosneagului»-de Ion Creanga Pe grupe

Vor numi titlul poveştii, numele personajelor şi faptele care îi fac Evaluare
buni sau răi. Vor observa că numărul personajelor pozitive este Individual orală
întotdeauna mai mare decât numărul personajelor negative. Îi voi -explicaţia
întreba cu ce personaj din aceste poveşti ar dori să semene şi să -expunerea
motiveze alegerea făcută. -exerciţiul

5-Joc-exerciţiu : « Completează ce lipseşte ! »
-completarea unor propozitii eliptice :
 ,, Ca să-şi facă glasul frumos şi clar,
Lupul s-a dus la…’’(fierar).

 ,, În casa cu lucruri mici,


Locuiau cei şapte...’’(pitici).

,,Iedul cel mic era...iar iedul cel mare era... ‘’ -explicaţia


-Trierea
“Ursul a …pe vulpe.’’ aserţiunilor Evaluare
orală
6-Joc-exerciţiu : ,,Am spus bine, n-am spus bine ?’’
Voi citi copiilor 4 propoziţii inspirate din poveştile învăţate, iar
copiii stabilesc corectitudinea sau incorectitudinea enunţului
formulat:
 ,,Lupul avea gânduri bune şi a sfătuit-o bine pe Alba ca
zapada’’ ;
 ,,Deschizând lada, o mulţime de balauri au ieşit dintr-însa şi pe
loc au mâncat pe babă cu fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe -explicaţia
lumea asta’’ ; -conversaţia
 ,, Hai, Cenuşăreaso, şi tu la petrecere, o roagă mama vitregă şi problematizarea
cele două surori’’ ;
 ,,Decât să-i piară toţi puii, mai bine numai unul-şi fără să se Evaluare
14
mai uite înapoi, ca să nu-i slăbească hotărârea, a zburat cu puii orală
zdraveni... ‘’
7-Fiecare grup va primi un plic cu siluetele personajelor din
Obtinerea următoarele poveşti : ,,Punguţa cu doi bani ‘’- ,,Fata babei şi fata
performantei moşneagului  ,, şi,, Scufiţa Roşie’’-,,Capra cu trei iezi ‘’ pentru
realizarea Diagramei Venn. Se vor realiza două diagrame-câte două -diagrame individual
grupuri la un panou. Venn
Le voi reaminti cum se procedează pentru realizarea diagramei. Observarea
Pe două panouri sunt fixate două cercuri pentru aşezarea siluetelor din panouri comportamen
fiecare poveste. În mijloc se asează personajele asemănătoare sau tului copiilor
comune celor două poveşti. siluete din
Tranziţie : povesti
După ce am rezolvat cele sapte sarcini ale jocului, voi face câteva
aprecieri în legătură cu modul cum s-a desfăşurat activitatea până în
acest moment, iar copiii vor merge la baie recitând versurile:
„Bat din palme: clap, clap, clap
Din picioare: trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi la baie noi pornim!”

Vor intra în sala de grupă interpretând cântecul:”Noi suntem piticii”şi


se vor aşeza la aceleaşi măsuţe pentru continuarea activităţii.

Asigurarea
Feedback-ului Secvenţa 2-DOS
Voi recita câteva versuri pentru a realiza trecerea la activitatea
practică :
Când credeam c-am terminat -conversaţia -macheta
Şi că vraja-am alungat -explicaţia reprezentand -pe grupuri
gradina
Am găsit încă un plic. -turul galeriei de copii
Trebuie să ne grăbim -siluete cu
Fiindcă timp mai e puţin. personaje
Proba aceasta de sfârşim, din poveşti Probă
Toţi copiii vor putea munca practică
şi independentă
Poveşti iarăşi asculta. - şabloanele
acestora
Copiii primesc pe măsuţe materialele necesare realizării următoarelor -hartie -analiza

15
sarcini: glase si lucrărilor
-grupul I-copaci: mototolire hartie creponata si lipire creponata
-grupul II-fluturi.- asablare,lipire -pastă de
-grupurile III şi IV- Confecţie-„Personaje din poveşti” lipit,
Intuim materialele primite pe măsuțe și voi demonstra tehnica de şerveţele
lucru verbalizând acțiunile făcute. etc.
Execut împreună cu copiii exerciții de încălzire a mușchilor fini ai
mâinii: „Batem palmele cu zor/ Batem palmele cu spor/1,2-1,2/Faceti
toti la fel ca noi!/Pe manute ne spalam,/Curat noi ca sa
lucram./1,2/1,2/Faceti toti la fel ca noi!/La pian noi sa
cantam,/Liniste!Sa ascultam! ”
În timp ce copiii lucrează, urmăresc activitatea fiecăruia oferind
indicații și ajutor celor care întâmpină greutăți.
După ce au terminat de lucrat, siluetele ,copacii si fluturii vor fi fixate
în macheta cu gradina fermecată,se va face turul galeriei, vor fi
analizate şi apreciate lucrările colective sau individuale realizate.
Grupurile revin la locul iniţial.
Voi preciza faptul că, deoarece ei au rezolvat toate sarcinile, vraja s-a
destrămat şi personajele din poveşti vor putea merge la marele bal
care v-a avea loc la castel.
Voi adresa copiilor următoarele întrebări:
Asigurarea -Cum s-a numit jocul didactic desfăşurat?
retenţiei şi a -Credeţi că din poveştile acestea aţi învăţat lucruri bune, aţi învăţat
transferului cum să vă comportaţi în anumite împrejurări?
-Ce se întâmplă cu personajele pozitive ? (sunt recompensate)
-Cum sunt ele la sfârşitul poveştilor ?(fericite)
-Ce se întâmplă cu personajele negative? (sunt pedepsite) Evaluare
-Cum sunt ele la sfârşitul poveştilor ? (triste) -conversaţia orală
-Sunt poveştile comori nepreţuite pentru cei care le ascultă sau le
citesc? problematizarea
Voi reaminti copiilor mesajul zilei: “Poveştile ne învaţă, lucruri
bune despre viaţă”.
Le voi adresa îndemnul :
Iubiţi poveştile, copii,
Pentru că ne-aduc bucurii
Din ele multe învăţăm
Putem să ne-ndreptăm,
Frumos să ne purtăm.

16
Incheierea Voi face aprecieri referitor la modul cum s-a desfăşurat întreaga Mijloace de
activităţii activitate. învăţământ:
Drept recompensă, copiii vor primi medalioane cu personaje din -măşti Evaluare
povesti. Vom încheia activitatea interpretând cântecul ,,In lumea orală
basmelor’’
ANEXA 1.

Copilul care a incurcat povestile-Zapa

A fost odata ca niciodata un baietel foarte zglobiu pe nume Radu.Spun ca era foarte zglobiu deoarece tot timpul era in miscare,nu ii placea sa stea
intr-un loc si mai ales nu i placea sa asculte povestile,basmele,poeziile pe care i le spuneau sau i le citeau mama,bunica sau doamna educatoare(am uitat sa
va spun ca Radu avea vreo 6 ani).
Cand mama sa ii citea o pveste el ii spunea ca o ascultadoar daca are voie ca in acelasi timp sa se joace si la calculator iar mama ii dadea voie gandindu-se
ca in timp ce se joaca baiatul aude si intelege ce i se citeste.
Cand bunica ii citea sau voia sa ii spuna o poveste din multele povesti pe care ea le stia,Radu ii cerea sa fie lasat sa se joace si cu masinile pe care le
indragea foarte mult(chiar avea o masinuta de care nu se despartea nici cand dormea).Bunica il lasa sa se joace chiar daca uneori observa ca Radu nu este
foarte atent la ce spunea ea.Daca il intreba ceva dintr-o poveste pe care tocmai o terminase,Radu ii spunea ca stie dar nu are chef sa-i raspunda.
Chiar si la gradinita ,cand doamna educatoare le spunea sau citea copiilor o poveste ori invatau vreo poezie,prietenul nostru isi gasea mereu alta
ocupatie:’se aseza langa cosul cu jucarii si era mai mult atent la ele,se juca cu masina lui de care nu se despartea niciodata si nu era atent la ce spunea
doamna educatoare.
Dar intr-o zi,doamna educatoare i-a anuntat ca vor avea o activitate la care sa asiste si parintii si bunicii lor si in care sa vorbeasca despre povesti.Toti copiii
s-au bucurat deoarece iubeau mult povestile si stiau foarte multe numai Radu a cazut pe ganduri.Stia si el foarte multe personaje din povesti dar nu reusea
sa-si aduca aminte din ce poveste face parte fiecare si ce au facut ele.
Si-a dat seama ca la activitatea la care vor veni atat mama cat si bunica sa-l vada,el o sa le dezamageasca.Ele i-au spus asa de multe povesti si se asteapta ca
el sa fie printre copiii care vor raspunde foarte bine.Ce era de facut?A stat si s-a gandit putin si apoi,cu capul plecat de rusine a mers la colegii sai si i-a
rugat sa-l ajute sa descurce povestile,sa faca ordine in ele deoarece erau tare incurcate in capul sau:
-Scufita Rosie a mancat un lup
-Alba ca zapada si-a pierdut pantoful la ba;
-Ogarul a gasit o punguta cu doi bani;
Cenusareasa sta in casa piticilor si le gatea si multe alte incurcaturi
La inceput copiii,colegii sai s-au distrat de ceea ce auzeau de la Radu si i-au pus si un nume:Zapa-de la cat de zapacite erau toate in capul sau.
A avut noroc Radu ca avea colegi bunisi destepti care l-au ajutat sa faca ordine in povesti si sa-si dea seama de cat de frumoase sunt si cate lucruri poti
invata din ele-mult mai multe decat din jocurile cu masini de a calculator.

17
ANEXA 2.

Dragi copii,

Dupa cum cred ca ati aflat, Zapacila, musafirul vostru de astazi, m-a suparat foarte tare deoarece tocmai am aflat ca cei
mai buni prieteni ai mei,copiii,au inceput sa ma paraseasca;prefera sa joace jocuri pe calculator in loc sa asculte povesti.De
aceea am vrajit toate cartile sa nu mai poata fi citite si le-am interzis personajelor din povesti sa participe la carnavalul care ar fi
trebuit sa aiba loc la palatul meu.
Doamna voastra educatoare mi-a spus ca voi inca sunteti prietenii mei si, cum am vazut deja, stiti multe lucruri
despre acestea, ceea ce ma bucura nespus.ca stiti foarte multe povesti si vreti sa ma ajutati dar eu am sa va testez mai intai,ca nu
cumva printre voi sa fie vreun intrus.In cufarul pe care l-am trimis aveti sarcinile pe care va trebui sa le rezolvati si ,daca veti
reusi,veti descoperi ca povestile sunt comori nepretuite. Eu sunt convinsa ca voi iubiti povestile,ca va place sa le ascultati
deoarece invatati din ele multe lucruri bune.
Succes!

Cu mult drag, Zana Povestilor.

18
19
20
21

S-ar putea să vă placă și