Sunteți pe pagina 1din 26

Proiect de activitate

integrată
“CU URSULEȚUL ŞTIE-TOT ÎN
LUMEA POVEŞTILOR LUI
ION CREANGĂ”

Data: 04.12.2019
Prof.: VÎLCU ILEANA
PROIECT
Grădiniţa cu P.P. NR.DE
ACTIVITATE
3
INTEGRATĂ 1
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ’’Nicolae Titulescu’’- G.P.P. Nr. 3
Prof.: Vlădușel (Vîlcu) Ileana
Tema anuală: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?’’
Subtema: „În lumea poveştilor“
Tema zilei: „Cu ursulețul Știe-tot în lumea poveștilor lui Ion Creangă’’
Nivel de vârstă/grupă: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare
Forma de realizare: activitate integrată
Mijloc de realizare: joc didactic/aplicație
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe şi deprinderi
Locul de desfăşurare: sala de grupă
Durata: 1 zi

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

- ADP: Întâlnirea de dimineață : „Ce personaj din poveste ai vrea să fii? De ce?”
- ALA1: Artă - ,,Personaje din povesti” – desen liber
Bibliotecă – „Ia fetei moșneagului’’ - grafisme
Ştiinţă - “Ne jucăm cu poveştile” - puzzle
- ADE: ,,Cu ursulețul Știe-tot în lumea poveștilor lui Ion Creangă’’
(DLC - joc didactic, DOS ( activitate practică - aplicație )
- ALA2 - ’’The klaxons clap clap song’’- joc muzical ritmic, cu percuție corporală
- ’’ La ursul din pădure’’- joc de mișcare

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII


 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Mesaje orale în diverse situații de comunicare;
 Activare și manifestare a potențialului creativ.
COMPORTAMENTE VIZATE
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);
 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;

1
 Manifestă creativitate în activități diverse;
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative;
 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.

ALA 1 ( ACTIVITĂŢI LIBER ALESE)

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi


Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici.
Categoria activităţii: ALA 1 (Activităţi liber alese)
Scopul activității:
-cultivarea sociabilităţii copiilor, a intereselor şi deprinderilor de cooperare cu
partenerii de joc, a intercomunicării libere şi civilizate între copii în timpul jocului ;
-exersarea de către copii a abilităţilor formate în cadrul activităţilor comune
desfăşurate în grădiniţă .
Tema activităţii:
Artă - ,,Personaje din povesti” – desen liber
Bibliotecă – „Ia fetei moșneagului’’ - grafisme
Ştiinţă - “Ne jucăm cu poveştile” - puzzle
Mijloace de realizare:
- Fişă de lucru
- Puzzle
1. Artă - ,,Personaje din povesti” – desen
Obiective operaţionale:
- Să deseneze liber personaje din poveștile lui Ion Creangă;
- Să coloreze folosind culorile adecvate.

2. Bibliotecă – „Ia fetei moșneagului’’ – grafisme


Obiective operaţionale:
- Să redea în scris semne grafice cunoscute ;
- Să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru.
3. Ştiinţă - “Ne jucăm cu poveştile” – puzzle

1
Obiective operaţionale:
- Să îmbine piesele puzzle reconstituind imagini din poveşti cunoscute;
- Să recunoască imaginile din povestea reprezentată în puzzle;
Strategii didactice:
a) Resurse procedurale: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
b) Resurse materiale: ecusoane, fişe de lucru, creioane colorate, puzzle;
c) Forme de organizare: frontal, individuală, pe grupe.

Evaluare: - continuă: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, stimularea


participării la activităţile individuale, frontale şi la cele de grup;
- finală: oral prin aprecieri asupra realizării obiectivelor, aprecieri verbale

ADE (ACTIVITĂŢI PE
DOMENII EXPERIENŢIALE)
Tema zilei: „Cu ursulețul Știe-tot în lumea poveștilor lui Ion Creangă’’
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Forma de organizare: frontal, individual
Activități de învățare: ADE - DLC ( Domeniu Limba și comunicare )
Scopul activității: consolidarea cunoștințelor despre poveștile și personajele din poveștile lui
Ion Creangă (atitudini, conflicte, întâmplări, situații, trăsături fizice și morale).

Obiective operaționale:
O1 - Să recunoască povești scrise de Ion Creangă și personaje, pe baza unor imagini,
ghicitori, enunțuri, fragmente audiate și întrebările adresate;
O2 - Să așeze în ordine cronologică imaginile ce reprezintă momente diferite ale unei
povești;
O3 - Să redea corectitudinea/incorectitudinea unor enunţuri referitoare la anumite situaţii,
întâmplări din poveştile învăţate;
O4 - Să găsească asemănările și deosebirile dintre două povești date;
O5 – Să completeze piramida conform enunțurilor date;
O6 - Să creeze un alt final pentru povestea propusă.

1
SARCINA DIDACTICA :
- descoperirea răspunsului la ghicitori;
- recunoaşterea personajelor şi a poveştilor din care fac parte anumite fragmente prezentate de
educatoare;
- ordonarea cronologică a momentelor principale din poveşti şi reproducerea coerentă a unui
fragment din poveste;
- stabilirea corectitudinii sau incorectitudinii unor enunţuri referitoare la anumite situaţii,
întâmplări din poveşti;
- găsirea asemănărilor și deosebirilor dintre două povești date;
- completarea piramidei cu jetoanele corespunzătoare;
- crearea unui alt final pentru povestea propusă.

REGULILE JOCULUI:
Un copil va fi ales de educatoare să ia din cufăr un plic, îl va deschide și va descoperi
sarcina pe care o are de rezolvat. Educatoarea va citi sarcina si copilul o va rezolva. Dacă
rezolvă corect este aplaudat și vor putea merge mai departe pentru a deschide plicurile cu
surprize. Dacă greșește, un alt copil îl va ajuta. După fiecare probă rezolvată, copiii vor primi
câte o piesă de puzzle. La sfârșitul jocului vor asambla toate piesele de puzzle și vor obține
imaginea autorului povestilor descoperite la probe.

ELEMENTE DE JOC:
Surpriza, închiderea și deschiderea ochilor, ghicirea, aplauze, mânuirea materialelor,
selectarea materialului, imitarea personajelor.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, demonstraţia, exercițiul,
problematizarea, Brainstormingul, Piramida, Diagrama Venn, Trierea aserțiunilor.

Mijloace de învăţământ: cufăr cu surprize, plicuri cu sarcini, ghicitori, planșe cu momentele


din povești, jetoane cu personaje din povești, planșă cu diagrama Venn , planșă cu piramida,
palete cu fețe vesele/triste, imagine cu portretul lui Ion Creangă .

1
ADE (ACTIVITĂŢI PE
DOMENII EXPERIENŢIALE)
Tema zilei: „Cu ursulețul Știe-tot în lumea poveștilor lui Ion Creangă’’
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Forma de organizare: frontal, individual
Mijloc de realizare: aplicație- cărticica cu personaje pozitive/negative
Activități de învățare: ADE - DOS (Domeniul Om și societate - activitate practică)

Scopul activității: consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare


motrică; dezvoltarea simtului practic şi estetic

Obiective operaționale:
O1: Să denumească materialele utilizate;
O2 Să decupeze personajele pozitive/negative din poveștile lui Ion Creangă ;
O3 Să lipească personajele în cărticică, în locul potrivit.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, demonstraţia, exercițiul, Turul
galeriei.
Mijloace de învăţământ: cufăr cu surprize, plicul cu sarcini, cărticele, imagini cu personaje
pozitive/negative, emoticoane, material mărunt, foarfecă, lipici, coșulețe.

1
ACTIVITĂȚI RECREATIVE

Forma de organizare: frontal


Categoria activităţii: ALA 2 (Activităţi recreative)
Tema activității: ’’The klaxons clap clap song’’
’’La ursul din pădure’’
Tipul activității: consolidare de deprinderi și priceperi
Mijloc de realizare: joc muzical ritmic, cu percuție corporală/ joc de mișcare
Scopul activității: Recreerea copiilor şi restabilirea bunei lor dispoziţii

Obiective operaționale:
O1 – Să respecte ritmicitatea melodiei şi mişcările specifice acesteia;
O2 – Să asocieze mişcările, bătăile din palme corespunzătoare cântecului;
O3 – Să respecte regulile jocului.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversația, exercițiul, demonstrația
Mijloace de învăţământ: calculator, cerculețe desenate pentru delimitarea ’’casei copiilor’’
și ’’bârlogului ursului’’.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/ani 2019;
 Breben, Silvia ( şi colaboratorii) – Metode interactive de grup (Ghid metodic), Editura
Arves, 2008;
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și intrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie, 2019;
 Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Activitatea integrată în grădiniţă, Editura Didactica
Publishing House, 2008

1
SCENARIUL ZILEI

Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de semicerc,
intonând versurile:
Dimineaţa a sosit,
Noi la grădi am venit.
Pe scăunele ne-aşezăm
Şi frumos să ne salutăm.
Astăzi este o zi specială: avem musafiri importanți. Vă propun să îi salutăm:
 „Grupa ursuleților’’ ne numim,
La Caracal locuim,
La Grădinița Nr. 3 învățăm
Și cu drag vă salutăm!”

 „Bună dimineața, nouă,


Tuturor celor veniți,
Bună dimineața, vouă,
Celor care ne priviți!”

Copiii sunt invitaţi să completeze tabela de prezenţă. Fiecare copil are în mână
silueta reprezentând ursulețul cu fotografia sa și se prezintă, rostindu-și numele și așezând
ursulețul pe tabelă.
Astăzi vom face o călătorie în lumea poveștilor și vom avea parte de multe, multe
surprize! Fiind ,,invitaţi la drum’’, este important să cunoască cum este vremea pentru a se
pregăti. În acest context, se trece la completarea calendarului naturii: anotimpul, vremea,
ziua, data, luna.
Aşezaţi pe covor în cerc, copiilor li se va propune un exerciţiu de imaginaţie, trebuind
să răspundă la întrebarea „Ce personaj din poveste ai vrea să fii? De ce?” (împărtăşirea).
Prin intermediul unui cântec sugestiv se va executa gimnastica de înviorare.
(activitatea de grup).
’’Ca să fim copii voinici,

1
Facem sport încă de mici.
Alergăm ca iepurașii
Și zburăm ca fluturașii,
Facem tumbe fel de fel
Ca și ursul Martinel.
Sărim cum ne e pe plac
Ca broscuțele pe lac,
Însă cel mai bine-i că,
Facem și gimnastică:
Unu-doi, unu-doi
Faceți toți la fel ca noi!’’

Noutatea zilei Se atrage atenția copiilor asupra cufărului cu surprize adus de Zâna
Poveștilor. Pentru a putea descoperi aceste surprize ei trebuie să deschidă plicurile în care vor
găsi mai multe probe. Dacă vor reuși să treacă aceste probe, vor primi cate o piesă de puzzle
de la Ursulețul Știe -Tot.
Mesajul zilei “Poveștile ne învață lucruri bune despre viață”
Tranziţie: spre centre: „Bat din palme”
Se trece astfel la ALA, pe centre.
Împărţirea copiilor pe cele trei centre de interes deschise se realizează cu ajutorul
ecusoanelor primite în piept.
Copiii vor lucra la :
- sectorul Artă - ,,Personaje din povestile lui Ion Creangă” – desen liber
- sectorul Bibliotecă- „Ia fetei moșneagului”- grafisme
- sectorul Ştiinţă - “Ne jucăm cu poveştile” - puzzle
La terminarea activităţilor pe centre se vor observa produsele realizate, se va aprecia
modul de lucru. Se va efectua Turul galeriei.
Tranziție: Copiii se vor deplasa spre baie, recitând versurile:
„Rândul iute să-l formăm,
Frumos ne încolonăm
Spre baie cu toţii pornim,
Cu pași mărunți să păşim!”
Copiii intră în sala de grupă,. se vor așeza în semicerc pentru desfășurarea activităților
pe domenii experiențiale.
1
La un moment dat se aude o bătaie puternică în uşă. Copiii merg curioşi să vadă cine
este, dar nu găsesc decât un plic pe care educatoarea îl deschide (este o scrisoare de la ZÂNA
POVEŞTILOR , care le propune o activitate minunată pentru această zi .

Dragi copii ,
Am aflat foarte multe lucruri bune despre voi. De aceea vă provoc la o activitate plină
de surprize , joc şi voie bună .
Ştiu că vouă vă plac poveştile , aşa că astă zi veţi avea ocazia să deveniţi eroi din
poveşti, doar dacă veţi reuşi să rezolvaţi cu bine si corect sarcinile primite. Probele eu vi le-
am pregă tit şi vă rog să le rezolvaţi corect pentru a descoperi surprizele din cufăr! Şi totodată
l-am rugat pe ”Ursulețul Ştie-Tot’’ , mascota grupei voastre , să vă însoţească în că lă torie şi
ori de cate ori rezolvaţi o probă corect să vă dea câte o bucată de puzzle.
Cu ajutorul bucă ţilor de puzzle veţi descoperi chipul autorului poveştilor din care aveţi
probele de trecut .
Eu va doresc mult succes
Ş i mai jos mă iscă lesc ,
Că ci Zâna Poveştilor
Eu mă numesc !
Educatoarea propune desfășurarea unui joc atractiv cu ajutorul surprizelor trimise de
Zâna Poveșilor - ,, Cu ursulețul Știe-tot în lumea poveștilor lui Ion Creangă’’. Se vor
comunica regulile jocului. După ce au primit explicaţiile necesare se realizează jocul de
probă, apoi se trece la desfăşurarea propriu-zisă a jocului.
Jocul de probă
Întoarce imaginea îndată !”
„-Din ce poveste face parte imaginea?”

Varianta 1 – ’’Ghicește personajul/povestea!’’


Prima probă ce trebuie trecută de copii este aceea de a răspunde corect la ghicitori ,
pentru a vedea despre ce poveşti vor vorbi astăzi. În urma primirii răspunsurilor corecte vom
descoperi poveştile : „Ursul păcălit de vulpe”, „Punguţa cu doi bani ”, „Fata babei şi fata
moşneagului ” şi „Capra cu trei iezi ” .
Se oferă feed-backul verbal: un tăciune şi-un cărbune , toate cele spuse-s bune! Drept
recompensă vor primi prima bucată din puzzle .

1
Varianta 2 - “ Imagini cheie”
Pe două panouri sunt afişate câte o imagine cheie dintr-o poveste, fiecare panou fiind
consacrat unei poveşti („Capra cu trei iezi”, „Ursul păcălit de vulpe”).
La această probă , copiii trebuie să deschidă plicurile cu imaginile din cele două
povești, plasându-le corect pe panouri și rearanjându-le în ordinea derulării acţiunii din
poveste.
Rezolvând corect și această probă, ursulețul le va da încă o piesă de puzzle.

Varianta 3 – ’’Diagrama poveștilor’’


Mergem mai departe şi întâmpinăm noi obstacole pe care trebuie să le depăşim :
diagrama poveştilor „Fata babei şi fata moşneagului ” şi „Punguţa cu doi bani’’ . Copiii vor
rezolva cerinţele : sortarea imaginilor și așezarea acestora în Diagrama Venn. Prin
răspunsurile lor corecte , copiii reuşesc să primească o nouă bucată de puzzle de la ursuleț .
Tranziţie :
„Câte unul pe cărare ,
Mergem în pădurea mare .
Uite ici şi uite acolo
Noi aflăm poveste nouă !’’
Varianta 4 – ’’ Din ce poveste face parte fragmentul?’’
Copiii vor recunoaște povestea din care face parte fragmentul ce se aude pe fundal.
Rezolvarea acestei sarcini va duce la primirea altei piese de puzzle.

Varianta 5 - „Adevărat sau fals?”


Copiii vor fi solicitati să stabilească corectitudinea/incorectitudinea unor enunțuri
referitoare la anumite întâmplări din poveștile cunoscute. Acolo unde este greșit (fals)
trebuie să menționeze ei varianta corectă.
1. Iedul mijlociu a deschis ușa lupului.
2. Vulpea l-a trimis pe urs la balta pentru a face rost de pește.
3. Cocoșul a înghițit toți banii boierului.
4. Fata babei a adus cufărul plin de comori.
5. Fata moșneagului era harnică, frumoasă și bună la inimă.
Ursulețul ne dăruiește o altă piesă de puzzle.

Varianta 6– „Fii atent și completează corect!”


1
Se prezintă copiilor piramida, apoi solicit câte un copil care să completeze cu jetoane
piramida.
1. Pe cine a întâlnit și a ajutat fata moșneagului în drumul ei?;
2. Trei personaje cu comportamente pozitive din povestea „Capra cu trei iezi”;
3. Pe cine a reușit vulpea să păcălească?;
4. Personajul care a reușit să îi ia toată averea boierului este ….
Dacă trecem și de această probă, vom primi o nouă piesă de puzzle.

Complicarea jocului
Varianta 7 - „Gândește-te bine, /Cum ai vrea să se termine?”
Se va cere copiilor să găsească un alt final pentru două din poveștile învățate. („Capra
cu trei iezi” și „Fata babei și fata moșneagului”). Trecând și de această probă , copiii vor primi
ultima piesă de puzzle.
Jocul se încheie cu asamblarea pieselor de puzzle si astfel, se va descoperi imaginea
marelui scriitor Ion Creangă.

Tranziţie: Prin cântecul „ Dacă vesel se trăiește!” se trece la următoarea secvență a


activității.
Copiii sunt conduși la măsutele de lucru unde vor realiza o carte cu personaje din
poveștile lui Ion Creangă, în functie de creativitatea fiecăruia cu materialele puse la
dispoziție de către educatoare și prin lipirea de personaje pozitive/negative în locul potrivit.
Se vor prezenta copiilor sarcinile ce le au de îndeplinit pentru a realiza cărțile.
Se anunţă tema şi obiectivele propuse pentru activitatea practică din cursul acestei
zile, folosindu-se un limbaj adecvat vârstei copiilor.
Vor fi apreciate cărțile realizate, cele care au respectat cerința, originalitatea.
În cadrul activităților recreative vom desfășura un moment de muzică și mișcare pe
melodia: ’’The klaxons clap clap song’’, precum și un joc distractiv: ’’La ursul din pădure’’.
La finalul activităţii copiii primesc din partea ,,Zânei Poveştilor” recompense –
’’galbeni’’de ciocolată.

D E M E R S U L D I D A C T I C
A C T I V I T Ă Ț I L I B E R A L E S E
Nr. Etapele Conținut științific Strategii didactice Evaluare/

1
crt activității Metode și Mijloace de Metode și
. procedee învățământ indicatori
1. Momentul Organizarea spațiului și a climatului Conversația Orală
organizatoric educațional într-un mod optim desfășurării Frontală
activităților de învățare.
2. Captarea Se realizează prin prezentarea sectoarelor Conversația Puzzle Orală
atenției de activitate și intuirea corespunzătoare în Explicația Imagini cu Frontală
decorul de poveste. personaje
din povești
3. Anunţarea Se prezintă sarcinile fiecărui centru într-o Conversația Orală
temei şi a manieră accesibilă (pe înțelesul copiilor). Explicația Frontală
obiectivelor Sarcinile oglindesc obiectivele operaționale
urmărite.
4. Dirijarea Fiecare grupă de copii va duce la Explicația Fișe de Pe grupe și
învăţării îndeplinire sarcinile primite, respectând Conversația lucru cu ia individuală
indicaţiile date. Demonstrația fetei Analiza
La centrul ARTĂ vor avea de desenat Exercițiul moșneagulu acţiunilor
personaje din povestile lui Ion Creangă; i Evaluarea
La centrul ȘTIINȚĂ vor asambla piese Puzzle practic-
de puzzle cu scene din povești; acțională
La centrul BIBLIOTECĂ vor decora ia
fetei moșneagului cu semne grafice
cunoscute.
Copiii vor primi ajutor și indicații
necesare, fără a le fi îngrădită imaginația și
creativitatea.
5. Obținerea Se trece în grup pe la fiecare centru de Conversația Analiza
performanței interes pentru evaluarea rezultatelor. Turul produselor
și asigurarea Se vor lua în considerare următoarele galeriei activității
feed criterii: Autoevaluarea
back-ului - colaborarea cu ceilalți;
- îndemânare și creativitate.
Lucrările realizate de copii vor fi expuse
pe panou.

1
6. Încheierea Se fac aprecieri individuale și generale Conversația Frontală
activităţii asupra modului de lucru și comportare ale Analiza
copiilor pe tot parcursul activității. rezultatelor

D E M E R S U L D I D A C T I C
D L C - D o m e n i u l L i m b ă ș i c o m u n i c a r e
Nr. Etapele Conţinut științific Strategii didactice Evalu-
crt. activității are/
Metode și Mijloace de
Metode
procedee învățământ
și
indica-
tori
1. Momentul Pentru o bună desfăşurare a activităţii se iau Exercițiul
organizatoric următoarele măsuri: organizatoric
· crearea spaţiului ambiental necesar;
· pregătirea materialelor didactice necesare;
· intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă.
2. Captarea Captarea atentiei se va realiza prin primirea Conversaţia Scrisoarea
atenţiei unei scrisori de la Zâna Poveștilor. Surpriza Cufărul
Deoarece copiii sunt nerăbdători să afle Plicurile cu
mesajul, educatoarea va prezenta scrisoarea: probe
Decor
Dragi copii ,
amenajat
Am aflat foarte multe lucruri bune
despre voi. De aceea vă provoc la o activitate
plină de surprize , joc şi voie bună
Observa-
Ştiu că vouă vă plac poveştile , aşa că rea
astăzi veţi avea ocazia să deveniţi eroi din comporta-
poveşti, doar dacă veţi reuşi să rezolvaţi cu mentului
bine si corect sarcinile primite. Probele eu vi copiilor
le-am pregătit şi vă rog să le rezolvaţi corect
pentru a descoperi surprizele din cufăr! Şi
totodată
l-am rugat pe ”Ursulețul Ştie-Tot’’ , mascota

1
grupei voastre , să vă însoţească în călătorie
şi ori de cate ori rezolvaţi o probă corect să
vă dea câte o bucată de puzzle.
Cu ajutorul bucăţilor de puzzle veţi
descoperi chipul autorului poveştilor din care
aveţi probele de trecut .
Eu vă doresc mult succes
Şi mai jos mă iscălesc ,
Căci Zâna Poveştilor
Eu mă numesc !
3. Anunţarea „Vă anunț cu bucurie/ Că azi veţi face o Conversatia Observa-
temei şi a călătorie, /Fără masini si avioane,/ Fără rea

obiectivelor autobuze şi autocare, /Veti călători cu mare comporta-


Explicaţia mentului
urmărite zor/ În lumea minunată a povestilor.
verbal şi
Vă veti distra, vă veti juca / Dar sigur, veţi
nonverbal
şi învăta.”
al copiilor
Jocul se numeşte ,,Cu ursulețul Știe-tot în
lumea poveștilor lui Ion Creangă’’.
Astfel , pentru a deveni eroi în povești,
trebuie să trecem de probele pregătite de Zâna
Poveștilor: vom recunoaște povești și
personaje după imagini, ghicitori, fragmente
audiate, vom așeza imagini în ordinea
desfășurării evenimentelor, vom stabili dacă
anumite enunțuri sunt false sau adevărate,
vom completa piramida cu personajele
potrivite, vom stabili asemănările și
deosebirile dintre două povești și vom încerca
să găsim alt final pentru anumite povești.
După fiecare probă rezolvată corect , ursulețul
Știe-tot ne va da câte o piesă de puzzle pe
care , la sfârșitul jocului le vom asambla și
vom obține imaginea autorului poveștilor

1
învățate.
4. Reactualiza- - Ce poveşti cunoaşteţi voi, scrise de Ion Aprecie-
rea Creangă? („Fata babei şi fata moşneagului”, rea
cunoştinţelor „Capra cu trei iezi”,” „Ursul păcălit de Conversaţia răspun-
vulpe”, etc.) surilor
Educatoarea aprobă răspunsurile copiilor şi copiilor
spune că acum ar dori ca să înceapă jocul pe
care ni l-a propus Zâna Poveștilor pentru a-i
arăta cât de multe cunosc ei despre poveşti.
5. Dirijarea Explicarea şi demonstrarea regulilor Manifestă
Învăţării jocului: interes şi

Un copil va fi ales de educatoare să ia din atenţie

cufăr un plic, îl va deschide și va descoperi Explicația


sarcina pe care o are de rezolvat. Educatoarea
Conversația
va citi sarcina si copilul o va rezolva. Dacă
rezolvă corect este aplaudat și vor putea
merge mai departe pentru a deschide plicurile Aprecie-
cu surprize. Dacă greșește, un alt copil îl va rea
ajuta. După rezolvarea fiecărei probe, copiii cunoștințe
vor primi câte o piesă de puzzle. Imagini din -lor
Demonstrația poveşti copiilor
Jocul de proba: despre
Întoarce imaginea îndată !” povești

„-Din ce poveste face parte imaginea?”


Se realizează jocul de probă, se oferă
explicaţii suplimentare în cazul în care se
constată că regulile sau modul de desfăşurare Explicația
nu au fost bine înţelese. Dacă răspunsurile
sunt corecte atunci vom putea începe
călătoria.
Exercițiul
Desfășurarea propriu zisă a jocului:
Plicurile cu sarcini le găsesc în cufărul adus
de Zâna Poveștilor.

1
Varianta 1 – ’’Ghicește personajul/ Aprecie-
povestea!’’ Expunerea rea

Copiii vor fi numiți pe rând să dezlege Ghicitori răspunsuri


-lor
ghicitori despre personajele și poveștile
corecte
învățate.
acordate
„Eu de muncă nu mă sperii,
Conversaţia ghicitori-
Curăț părul și fântâna,
lor
Dar mămuca mea și sora,
Mă tot necăjesc într-una!”
(fata moșului)
De cel mic nu au ascultat
După uşa s-au ascuns
Şi zavorul ei l-au tras!
Ghici, ghici,cine sunt?
(iedul mare,mijlociu)
„Sunt lacom şi mâncăcios,
În poveşti sunt furios.
Vânătorul şi cu capra
Evaluare
De mine-au scăpat….şi gata!...”
orala
(lupul)
Aprecie-
Când miros de peşte mi-a venit
Metoda re
Eu moartă-n drum m-am prefacut. imagini cheie
verbală
(vulpea)
,,Eu sunt sprinten, pintenat Panouri
Bogăţii am adunat” Plicuri
(cocoşul) Jetoane cu
Varianta 2 - “Imagini cheie” personaje
Pe două panouri sunt afişate câte o Imagini cu
imagine cheie dintr-o poveste, fiecare panou scene din
fiind consacrat unei poveşti, dintre cele poveşti Aprecieri

cunoscute de copii. Am pregătit plicuri cu verbale

imagini din povești. Plicurile, unul câte unul,


pe rând, vor circula din mână în mână. Plicul
1
se opreşte la semnalul “STOP”!. Copilul Panou cu
respectiv deschide plicul şi plasează fiecare diagrama
imagine din plic pe panoul pe care este afişată Diagrama
imaginea cheie corespunzătoare. La sfârşit , Venn
pe fiecare panou se rearanjează în ordinea
derulării acţiunii din poveste, acţiunea fiind
verbalizată.

Exerciţiul
Varianta 3 – ’’Diagrama poveștilor’’
Diagrama povestilor „Fata babei şi fata
Problematiza
moşneagului ” şi „Punguţa cu doi bani’’
-rea
După ce vor aşeza imaginile le voi adresa
Calculator
următoarea întrebare: „Ce observaţi atunci
când priviţi personajele din ambele poveşti?
Conversaţia
Ce credeţi că ar trebui să aşezăm în intersecţia
celor două cercuri?”.
(„În intersecţia celor două cercuri se aşează
Ascultă
personajele comune”).
cu
atenţie;
Varianta 4 – ’’ Din ce poveste face parte
fragmentul?’’
Copiii vor recunoaşte povestea din care
face parte fragmentul ce se aude pe fundal. Conversaţia

 – Fată frumoasă şi harnică, lipeşte-mă


şi grijeşte-mă, că poate ţi-oi prinde şi
eu bine vrodată!
Fata, care ştia că de făcut treabă nu mai
cade coadă nimănui, îşi suflecă mânecile,
călcă lut şi lipi cuptorul, îl humui şi-l griji, de-
ţi era mai mare dragul să-l priveşti! Apoi îşi
spălă frumuşel mâinile de lut şi porni iarăşi la
drum.,,–
 Dă-mi și mie, măi babă, niște ouă că

1
tare mi-i poftă!”;
– Ia mai pune-ți pofta-n cui! Dacă vrei
ouă…du-te și bate și tu cocoșul ca să-ți
facă ouă!”;
 ,,– Bună masă, cumătră? Tiii, da’ ce
mai de pește! Dă-mi și mie că tare mi-
e poftă!”;
,,– Ia mai pune-ţi pofta-n cuiu, Aprecie-
cumătre, că doar nu pentru gustul Exercițiul rea
altuia m-am muncit eu. Dacă ţi-i aşa răspun-
de poftă, du-te şi-ţi moaie coada-n surilor
baltă, ca mine, şi-i avea peşte să copiilor
mănânci.’’ privind
 – Bună vreme, cumătro! Da’ ce vânt corecti-
Palete cu
te-a abătut pe-aici? tudinea
Conversația fețe
– Bună să-ţi fie inima, cumătre, cum sau
vesele/triste
ţi-i căutătura… apoi da, nu ştii dumneata că incorecti
nevoia te duce pe unde nu ţi-i voia? Ia, nu ştiu -tudinea
cine-a fost pe la mine pe-acasă în lipsa mea, enunțuri-
că ştiu că mi-a făcut-o bună! lor
– Ca ce fel, cumătriţă dragă?
– Ia, a găsit iezii singurei, i-a ucis şi i-a
crâmpoţit, de le-am plâns de milă! Numai
văduvă să nu mai fie cineva! Aprecie-
– Da’ nu mai spune, cumătră!...’’; rea
răspun-
Varianta 5 - „Adevărat sau fals?” surilor
Copiii vor fi solicitati să stabilească corecte
corectitudinea/incorectitudinea unor enunțuri acordate
referitoare la anumite întâmplări din poveștile întrebări-
cunoscute. Pentru a da răspunsurile corecte, lor
Piramida
copiii se vor folosi de palete cu față
Panou cu
veselă/față tristă. Dacă enunțul este corect , va
piramida
trebui să arate fața veselă, iar dacă enunțul
1
este greșit, vor afișa fața tristă.
1. Iedul mijlociu a deschis ușa lupului.
2. Vulpea l-a trimis pe urs la balta pentru
a face rost de pește.
3. Cocoșul a înghițit toți banii boierului.
4. Fata babei a adus cufărul plin de
Aprecieri
comori.
individu-
5. Fata moșneagului era harnică,
ale
frumoasă și bună la inimă.

Varianta 6 – „Fii atent completează


corect!”
6. Obținerea Se prezintă copiilor piramida, apoi solicit
performanței câte un copil care să completeze cu jetoane
Braimstor-
piramida. ming
 Pe cine a întâlnit și a ajutat fata
moșneagului în drumul ei?
 Trei personaje cu comportamente
Exercițiul
pozitive din povestea „Capra cu trei
iezi”.
 Pe cine a reușit vulpea să păcălească?
 Personajul care a reușit să îi ia toată
averea boierului este ….

Complicarea jocului
Varianta 7 - „Gândește-te bine, /Cum ai
vrea să se termine?”
Voi cere copiilor să găsească un alt final
pentru două din poveștile învățate. („Capra cu
trei iezi” și „Fata babei și fata moșneagului”).
Trecând și de această probă , copiii vor primi
ultima piesă de puzzle.
7. Asigurarea Copiii vor asambla piesele de puzzle
retenției și primite de la ursuleț și vor obține imaginea Conversația

1
transferului autorului poveștilor învățate. Imaginea cu
Se va realiza o scurtă conversație despre Ion Creangă
marele scriitor. Îi voi întreba dacă mai cunosc
și alte povești scrise de Ion Creangă.
Aprecieri
Copiii vor concluziona faptul că în poveşti
verbale
întotdeauna binele învinge răul ,,Povestile ne
învaţă lucruri bune despre viaţa’’ şi vor
aprecia deosebita importanţă a acestora în
viaţa lor.

8. Încheierea Copiii îşi manifestă bucuria pentru reuşita Conversatia Fețe Aprecieri
activității lor şi vor primi câte o față zâmbitoare. zâmbitoare verbale
Voi face aprecieri cu privire la modul
cum s-a desfăşurat activitatea.

D E M E R S U L D I D A C T I C
D O S - D o m e n i u l O M Ș I S O C I E T A T E
A c t i v i t a t e p r a c t i c ă

1
Nr. Etapele Conţinutul științific Strategii didactice Evaluare/
crt activității Metode și
Metode și Mijloace de
. indicatori
procedee învățământ
1. Momentul Se asigură condiţiile necesare unei bune
organizatoric desfăşurări a activităţii: aranjarea
mobilierului, pregătirea materialelor didactice
corespunzătoare pentru activitatea practică.
2. Captarea Tranziţie: Prin cântecul „Dacă vesel se Exercițiul Orală
atenţiei trăiete!” se trece la următoarea secvență a
activității.
,, Ce puteţi să mai lucraţi
Lucruri frumoase să realizaţi Conversația

Dar pentru a nu greşi


Răbdători şi atenţi veţi fi;
La măsuţe ne aşezăm
Şi cu spor noi să lucrăm!
3. Anunţarea Se anunţă tema şi obiectivele propuse
temei şi a pentru activitatea practică din cursul acestei Conversația
obiectivelor zile, folosindu-se un limbaj adecvat vârstei
urmărite copiilor.
Le voi propune copiilor să se aşeze la
măsuţe și le voi prezenta sarcinile ce le vor
avea de îndeplinit pentru a realiza: ’’Cărticele
cu personaje din poveștile lui Ion
Creangă’’.
4. Desfăşurarea a) Intuirea materialului
activităţii Se intuiesc materialele puse la dispoziție. Conversația Cărticele Intuiesc,
Se prezintă modelul educatoarei, Lipici denumesc
instrumentele şi etapele de lucru pentru tema Foarfecă materialele
de realizat, precizându-se utilitatea finală a şi etapele
lucrărilor realizate – o expoziţie la centrul Imagini cu de lucru

tematic. personaje

b) Explicarea şi demonstrarea tehnicii pozitive și

de lucru negative

1
Explic si demonstrez modul de lucru. Demonstrația Imoticoane
Afișez la panou o carte model și le explic
copiilor ce au de făcut :
- Să decupeze cu atenție personajele Exercițiul

primite.
- Să lipească personajele după ce le-au
decupat în cărticică, la locul potrivit
Observaţia
respectând cerințele educatoarei .
Se va oferi sprijin în timpul activității,
urmărind respectarea tehnicilor de lucru.
c) Exercitii de încălzire a mâinilor și
Exercițiul
degetelor
Înainte de începerea lucrului, se fac
exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai
măinilor sugerate de versuri, în ritm lent:
’’Unu-doi, unu-doi,
Joaca-te și tu cu noi,
Ridicăm mânuțele
Și batem pălmuțele,
Pumnișorii îi închid
Și îndată îi deschid.
Mâna mea e ca o floare
Se întoarce după soare.
Bate vântul frunzele
Se-nvârtesc moriștile
Mânecile suflecăm Munca
Și de lucru ne apucăm.’’ independentă

Se va da semnalul de începere a lucrului.


Le urez copiilor ,,Spor la lucru!”.
În timpul lucrului voi conversa cu
preșcolarii despre personajele pe care ei le
decupează, voi urmări modul de realizare a
temei, originalitatea copiilor, voi dirija
1
desfășurarea activității și voi interveni cu Expoziţia
precizări acolo unde este cazul. Îi voi ajuta și
încuraja pe copiii care au un ritm de lucru mai
lent.
Se va realiza o expoziție cu lucrările
realizate de copii.
5. Evaluare Vor fi apreciate lucrările realizate, sub Conversația Analiza
aspect estetic, scoțându-se în evidență produselor
corectitudinea executării, asamblării și a Turul activității
originalității. galeriei Apreciere
verbală
6. Încheierea Voi face aprecieri individuale și generale Conversația Apreciere
activității asupra activității copiilor, iar ursulețul ne verbală
felicită pentru rezolvarea tuturor probelor
trimise de Zâna Poveștilor.

D E M E R S U L D I D A C T I C
A L A – A c t i v i t ă ț i r e c r e a t i v e

1
Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/
crt. activității Metode și
Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
1. Momentul Asigurarea condiţiilor necesare
organizatoric desfăşurării activităţii:
- Pregătirea sălii de grupă;
- Intrarea organizată a copiilor.

2. Captarea Se va face prin prezentarea unor coli Coli Observa-


Conversaţia colorate rea
atenţiei colorate, cu ajutorul cărora vom realiza
comporta-
activitatea recreativă. mentului
copiilor
3. Anunţarea Voi anunţa copiii că vom desfășura un joc Conversaţia
temei şi a muzical ritmic, pe melodia: ’’The klaxons Coli de
obiectivelor clap clap song’’ și un joc de mișcare: ’’La hârtie
urmărite ursul din pădure’’. colorată

4. Desfăşurarea a) ’’The klaxons clap clap song’’- Dans Observare


Conversația frontală
activităţii ritmic
Copiii vor executa mișcările sugerate de
Calculator
ritmul cântecului.
Copiii execută mişcările şi paşii de dans
învăţaţi anterior, respectând succesiunea
acestora. Se vor așeza în formă de cerc, pe
Executarea
scăunele. Fiecare copil va schimba scaunul
Exercițiul
cu cel de lângă el, în sensul acelor de
ceasornic.

b) ’’La ursul din pădure’’- joc de mișcare


Copiii stau grupaţi într-un spaţiu limitat
printr-un cerc denumit „casa copiilor”. În
direcţia opusă acestui spaţiu se delimiteazã Cerculețe
Conversația desenate
un loc, „bârlogul”, în care se plasează un pentru
copil care va fi „ursul”. delimitarea
’’casei
Împreunã cu educatoarea, copiii se duc
1
spre „bârlogul” ursului, imitând culesul copiilor’’ și
’’bârlogului
florilor şi recitând:
ursului’’
„Culegem ciuperci şi mure,
De la ursul din pădure.
Ursul doarme nemişcat. Evaluare
formativ-
Ne-a văzut, s-a-nfuriat!
Explicaţia continuă
Mârâie, spre noi se-ndreaptă
Fugim toţi… Nimeni n-aşteaptă!”
După ultimul vers, „ursul” aleargă să-i
prindă pe copii. Aceştia scapă numai dacă
ajung la „casa copiilor”, înainte de a fi atinşi
de „urs”.
După ce au fost prinşi mai mulţi copii, în
Exercițiul
locul „ursului” trece un alt copil şi jocul se
reia.
5. Încheierea Voi face aprecieri individuale și generale Apreciere
Conversația verbală
activității asupra întregii activitati a copiilor, iar
ursulețul ne felicită pentru rezolvarea tuturor
probelor .

La finalul activităţii copiii primesc din


Recompen-
partea ,,Zânei Poveştilor” recompense –
se
’’galbeni’’de ciocolată ca răsplată a muncii
lor depuse în această zi precum şi pentru
comportamentul adecvat pe care l-au
manifestat pe parcursul întregii zile.

S-ar putea să vă placă și