Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA: 06 noiembrie 2006


GRUPA: mică
EDUCATOARE: SPINEANU ANA-MARIA
ACTIVITATEA: educarea limbajului
TEMA: România de Ion Bănuţă
TIPUL DE ACTIVITATE: însuşire de noi cunoştinţe
FORMA DE REALIZARE: memorizare
SCOPUL: dezvoltarea şi activizarea vocabularului; însuşirea unor cuvinte şi expresii
noi, precum şi formarea şi dezvoltarea unor sentimente morale, patriotice;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
• Să asculte cu atenţie poezia;
• Să reţină, pe cât posibil, versurile poeziei;
• Să reţină unele cuvinte şi expresii noi, întâlnite în poezie: dor, izvor;
• Să precizeze însemnătatea zilei de 1 Decembrie;
• Să participe cu interes la activitatea desfăşurată;
• Să adopte o poziţie corectă pe scăunele în timpul activităţii;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
MATERIAL DIDACTIC: planşă cu harta ţării (conturul acesteia)
DURATA: 15 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
• Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a
revizuită şi adăugită şi legislaţie şi documente reglatoare, Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, Bucureşti, 2005
• Limba noastră fermecată, Culegere de exerciţii pentru educarea limbajului,
proverbe, ghicitori şi poezii pentru preşcolari şi şcolarii mici, Editura Scorpion
7, Bucureşti, 1996.
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICĂ INSTRUMENTE ŞI
INDICATORI
MOMENT Se va aşeza mobilierul în formă de -frontal
ORGANIZATORIC semicerc. Panoul va fi în faţa copiilor -panou, planşa cu
şi pe el voi afişa o planşă ce conturul ţării şi cea
reprezintă conturul ţării şi drapelul. cu drapelul tricolor
CAPTAREA Voi descoperi imaginile de la panou -conversaţia Evaluarea
ATENŢIEI şi voi discuta cu copiii despre acestea. -frontal răspunsurilor.
-imaginile
REACTUALIZARE Se va discuta despre însemnătatea -conversaţia Chestionar
A zilei de 1 Decembrie, numele ţării -frontal şi Analiza
CUNOŞTINŢELOR noastre şi culorile ce compun drapelul individual; răspunsurilor.
României.
ANUNŢAREA Le voi spune copiilor că vom învăţa o -conversaţia, Observarea
TEMEI poezie despre ţara noastră: România explicaţia comportamentului.
de Ion Bănuţă, şi le prezint -frontal
obiectivele operaţionale în termeni
accesibili lor. Voi verifica însuşirea
titlului prin solicitare a 2-3 copii care
să repete acest titlu.
PREZENTAREA Voi recita poezia model: -explicaţia Observarea
OPTIMĂ A România -frontal comportamentului
CONŢINUTULUI De Ion Bănuţă
Ţara mea de soare
Albă, mândră floare
Mult mă duce dorul
Unde-aud izvorul.
Şi izvoru-mi spune
Din timpuri străbune:
România-i stea, inimă, lalea,
Va fi-n veci a mea!
Voi repeta poezia de 2-3 ori insistând
pe explicarea cuvintelor şi expresiilor
noi.
DIRIJAREA Voi recita primul fragment al poeziei -conversaţia, Analiza
ÎNVĂŢĂRII şi voi solicita, pe rând, 2-3 copii care exerciţiul răspunsurilor şi a
să o repete cu mine. Apoi voi recita -frontal şi intonaţiei.
primul şi al doilea fragment, individual
împreună cu 2-3 copii, până când
poezia va fi cât de cât memorată.
OBŢINEREA Se va cere unui preşcolar să repete el -conversaţia, Analiza
PERFORMANŢEI singur poezia dacă poate şi se va fixa exerciţiul răspunsurilor.
încă o dată titlul acesteia. individual şi
frontal
ÎNCHEIEREA Se vor face aprecieri generale şi -conversaţia Evaluare finală.
ACTIVITĂŢII individuale privind modul de -frontal
participare la activitate