Sunteți pe pagina 1din 3

Nr……..

din………
ȘCOALA PROFESIONALĂ LESPEZI
ȘCOALA PRIMARĂ BURSUC-DEAL, GRĂDINIȚĂ
GRUPA MIXTĂ –“FLUTURAȘII”

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE


AN ȘCOLAR 2019-2020

Argument

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci
să îi învăţăm să se adapteze."
Maria Montessori - "Descoperirea copilului"

Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident
faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se
pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii preşcolarilor. În acest cadru,
învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi
socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor
curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie
complementară, apare ca o necesitate.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului
de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea
raţională şi plăcută a timpului lor liber.
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural,
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de
participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase
şi valoroase.
NR PERIOADA DENUMIREA LOC DE PERSOANE
ACTIVITĂȚII DESFĂȘURARE/ IMPLICATE
MIJLOC DE
REALIZARE
1 SEPTEMBRIE ,, GRĂDINIȚA, Grădiniță. Părinții
NOUA MEA Plimbări, vizite; Preșcolarii
FAMILIE” Familiarizarea Educatoarea
preșcolarilor cu mediul
educațional al grădiniței.

2 OCTOMBRIE „TOAMNA”- Sala de grupă, curtea Cadrul didactic


Bogățiile și grădiniței Preșcolarii
frumusețile ei Observare în natură,
colecționare de materiale
din natură și realizarea
unor lucrări. Expoziția
lucrărilor în grădiniță.
3 NOIEMBRIE „ OBICEIURILE Sala de grupă Părinții
NOASTRE” Activitate practică Preșolarii
„ Sfântul Andrei” Cadrul didactic
Tradiții, obiceiuri: grâu
încolțit
Expoziție cu lucrări
4 DECEMBRIE „ 1 DECEMBRIE, Sala de grupă Părinții
ZIUA Program artistic. Preșcolarii
NAȚIONALĂ A Confecționarea și oferirea Cadrul didactic
ROMÂNIEI” cadourilor
„ MOȘ NICOLAE Colinde și expoziție cu
ȘI DARURILE lucrările copiilor
SALE” Serbare de crăciun
„ CÂNT ȘI VOIE
BUNĂ”
„ DE CRĂIUN
FII MAI BUN”
„ IATĂ, VINE
MOȘ
CRĂCIUN”!
5 IANUARIE MIHAI Sala de grupă Preșcolarii
EMINESCU- Cadrul didactic
LUCEAFĂRUL Scurt recital de poezii
POEZIEI
ROMÂNEȘTI Învățăm Hora Unirii
„ HAI SĂ DĂM
MÂNĂ CU
MÂNĂ”
6 FEBRUARIE „ CUM SĂ NE Sala de grupă/ Cabinetul Preșcolarii
FERIM DE medical Cadrul didactic
BOLI” Reguli de igienă personală Medicul
Vizită la cabinetul medical Asistenta medicală
7 MARTIE „E ZIUA TA, Sala de grupă Preșcolarii
MĂMICO! Activitate practică- Cadrul didactic
ATELIERUL confecționare de
FANTEZIEI” mărțișoare, felicitări
Serbare dedicată mamei cu
ocazia zilei de 8 Martie
8 APRILIE „HRISTOS A Sala de grupă/ Biserica Preșcolarii
ÎNVIAT!” din localitate Cadrul didactic
„UN MEDIU Expoziție cu ouă
CURAT, O încondeiate
VIAȚĂ MAI Vizită la Biserica din
SĂNĂTOASĂ” localitate
Acțiune de ecologizare
9 MAI „ȘI NOI Sala de grupă Preșcolarii
SUNTEM COPII Desene- „Europa în culori” Cadrul didactic
AI EUROPEI”
10 IUNIE „DRAGĂ-MI Sala de grupă Preșcolarii
EȘTI E ziua noastră! Cadrul didactic
COPILĂRIE” Serbare de sfârșit de an

Pe parcursul anului:
- vizionare de spectacole pentru copii;
- participări la concursuri;
- ieșiri în natură- jocuri libere, drumeții, observări în natură spontane,
colecționare de material din natură;
- vizite, întâlniri care au loc în cadrul parteneriatelor încheiate cu diferiți
reprezentanți ai comunității locale;
- sărbătorirea zilelor de naștere;
- alte activități în care părinții să fie direct implicați;
- alte activități apărute pe parcursul anului școlar la care să participle toți cei
implicați în viața grădiniței.

Întocmit,

PROF. ÎNV. PREȘC. PAIU ROXANA PETRONELA