Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 12.04.2019
Şcoala: Şcoala gimnazială „Titu Maiorescu”, Iaşi
Propunător: Budianu Roxana- Petronela ( căs. Paiu)
Clasa: I C
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Muzică şi mişcare
Subiectul lecţiei: Flori de primăvară
Tipul activităţii: predare-învăţare
Scopul activităţii: Familiarizarea copiilor cu linia melodică şi cu textul cântecului Flori de primăvară

Obiective operaţionale: - pe parcursul activităţii, copiii vor fi capabili:

O1: Să se exprime corect, coerent şi clar, răspunzând în propoziţie la întrebările adresate de învăţătoare;
O2: Să respecte poziţia corectă a corpului în timpul cântului;
O3: Să execute corect exerciţiile de respiraţie şi ritmico-melodice;
O4: Să interpreteze textul şi melodia cântecului de învăţat respectând textul şi linia melodică;
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, jocul.
b) Mijloace de învăţământ: videoproiector, laptop, imagini cu flori ( ghiocei, lalele, brebenei, narcise, micșunele, liliac, planșă cu
rebus.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Resurse:
Umane: 33 elevi
Temporale: 45 min
Bibliografice: Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, I şi a II-a – disciplina Muzică şi mişcare, Bucureşti, 2013
Scenariul didactic

Nr. Secvențele lecției Ob. Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt. op.
Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare

1. Moment
organizatoric Se vor asigura condițiile necesare pentru Frontal Capacitatea
desfășurarea optimă a lecției: elevilor de a se
- intrarea organizată a elevilor în sala de clasă; pregăti pentru
lecție
- pregătirea materialelor corespunzătoare;
2. Captarea atenţiei
Se prezintă o planşă cu un rebus. Răspunzând
O1 corect la întrebările adresate, elevii vor Conversaţia Planșă cu Frontal Capacitatea
descoperi denumirea anotimpului, adică rebus elevilor de a
PRIMĂVARA. (Anexa 1) completa
rebusul

3. Anunţarea temei şi a
obiectivelor Vă place anotimpul de Primăvară?
-Ce se întâmplă cu natura în anotimpul de Conversaţia Frontal Capacitatea
primăvară? elevilor de a
- Se anunţă titlul lecţiei: ,,Flori de primăvară” – recepta un mesaj
cântec. transmis pe cale
- Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: să
orală
execute corect exerciţiile de încălzire a vocii, să
interpteteze noul cântec – întreaga clasă şi pe
grupe, participând activ la lecţie, să formuleze
corect răspunsuri la întrebările referitoare la
textul cântecului,

4. Dirijarea învăţării Se prezintă un clip video pentru noul cântec şi se Capacitatea


poartă o discuţie pe baza versurilor. Le voi elevilor de a se
O1 Conversaţia Videoproiector Frontal
exprima corect,
adresa copiilor o serie de întrebări pentru a
clar şi coerent
înţelege mai bine versurile cântecului. răspunzând în
propoziţie la
-Despre ce flori de primăvara se vorbește în întrebările
Laptop
cântecul nostru? adresate de
învăţătoare.
-Cum credeți voi că este copilul care cântă
aceste cântecel?

- Când înfloresc lalelele, ghioceii, zambilele?

Se va atrage atenția asupra poziției corecte a Capacitatea de a


O2 Explicaţia
corpului în bancă: spatele drept, picioarele executa corect
exerciţiile de
apropiate, mâinile pe genunchi.
respiraţie şi
Înainte de a învăţa cântecelul o să facem câteva ritmico-
melodice;
exerciţii pentru a ne încălzi vocea ca să putem poziţia adecvată
cânta cât mai frumos şi mai duios. Frontal

Exerciţii de respitaţie sub formă de joc:


O3 ,,Spatele de scaun rezemăm, Exerciţiul
Pieptul înainte îl îndreptăm,
Trandafirul cu drag mirosim
Şi rostim: Ce frumos miroase floarea!”
Frontal
,,Balonul mare acum îl umflăm,
Deci cu toţii în el să suflăm!” Jocul Capacitatea de a
Se urmăreşte realizarea unei respiraţii ample, executa corect
exerciţiile de
lungi şi bine dozate.
respiraţie şi
Exerciţii de cultură vocală (de încălzire a vocii) ritmico-
O3 - Joc ,,Repetă după mine!” Exerciţiul melodice;
,,Cu-cu, cu-cu! Aaa! Aaa!
poziţia adecvată
O-di-ri-di,o-di-ri-di-di-na
O-di-ri-di-di-na, uha!”
,,Toba bate: Bum! Bum! Bum! Frontal
Hai copii cu toţi la drum!”
Demnostrarea cântecului – precizări
Capacitatea
referitoare la interpretarea cântecului. Demonstraţia
elevilor de a
Caracterul cântecului: asculta text
-Cum vi s-a părut cântecul? A fost vesel sau melodic.

trist?
Conversaţia Frontal
-Cum l-am cântat eu? Tare, potrivit, încet?
-L-am cântat repede, rar sau potrivit?

Executarea cântecului împreună cu copiii.


O4
- Se învață textul pe strofe prin recitare
individuală, pe grupe colectivă, sesizând si
corectând pe loc greșelile întâlnite, pentru a nu Frontal Capacitatea de a
se forma deprinderi greșite (se va urmări interpreta corect
Exerciţiul cântecul,
interpretarea corectă și nuanțată , buna pronunție
Individual respectând
a cuvintelor, poziția corectă, începerea și
textul şi linia
terminarea la semnal). melodică.

După învăţarea fiecărei strofe prin recitare, se va


intona cântecul.

5. Obţinerea Voi împărţi copiii în 5 echipe mari. Vom juca Capacitatea de a


performanţei jocul: Cei mai buni cântăreţi! Fiecare echipă va interpreta corect
O4 Jocul
cântecul,
cânta câte o strofă şi va fi apreciată de celelalte
Pe grupe respectând
prin aplauze la sfârşitul prestaţiei. Echipa cu cele textul şi linia
Exerciţiul melodică.
mai multe aplauze este câştigătoare!
6. Asigurarea retenţiei - Cum se numeşte cântecul pe care l-am învăţat
şi a transferului astăzi?
O4 Conversaţia Frontal
- Cum sunteți voi atunci când vine Primăvara?
- Haideți să ne reamintim despre ce flori am
cântat noi astăzi.
7. Încheierea activităţii Voi face aprecieri generale şi individuale Conversaţia Frontal
referitoare la modul de însuşire a cântecului .
Anexa 1

Completând corect vei descoperi pe verticala de


la A B anotimpul în care înfloresc pomii
……………………………….

A
1
1. Sărbătoarea Învierii Domnului
2
2. Aripi are, / Parcă-i floare. / Încotro a zburat
oare?
3

3. Prima lună din anotimpul de Primăvară. 4


4. Este numită FLORAR luna........ 5
5. Care floare, fuge după soare?
6
6. Prietenul la ............... se cunoaște.
7
7. A doua lună din anotimpul Primăvara
este................ 8
8. Peste mare aruncat / După ploaie el apare, / 9
Soarele îi dă culoare./

9. Pasăre călătoare ce are coada precum o


B
furculiță.
Anexa nr. 2

Flori de primăvară

Astăzi în gradina mea, o zambilă a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zambit, am zâmbit
O zambilă a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Astăzi în gradina mea, o narcisă a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zâmbit, am zâmbit
O narcisă a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Astăzi în gradina mea, o lalea a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zâmbit, am zâmbit
O lalea a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Astăzi în gradina mea, liliacul a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zâmbit, am zâmbit
Liliacul a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Ghiocei și viorele, brebenei și micșunele


Toate au înflorit și eu am zâmbit
Am zâmbit, am zâmbit, florile au înflorit
Dragă primăvară, bine ai venit!

Florile înfloresc, doar atunci cand eu zâmbesc


Dragă primăvară, ce mult te iubesc !