Sunteți pe pagina 1din 2

CVINTETUL – METODĂ MODERNĂ FOLOSITĂ CU SUCCES ÎN CADRUL LECŢIILOR

DE LIMBA ROMÂNĂ

CVINTETUL, este o metodă modernă folosită cu succes în orele de limbă română, ce se


concretizează printr-o poezie alcătuită din cinci versuri. Aceasta necesită sintetizarea informaţiei
în exprimări concise care descriu sau exprimă reflecţii asupra subiectului. Subiectul este ales de
către elevi sau dat de învăţător, însă am observat că dă rezultate mai bune când se lasă la
latitudinea elevului. Metoda poate fi un instrument de sintetizare a unor informaţii complexe, un
mijloc de evaluare a înţelegerii elevilor sau mijloc de exprimare a creativităţii acestora. Am
aplicat această metodă în cadrul lecţiei în diferite momente (FEEDBACK, EVALUARE,
OBŢINEREA PERFORMANŢELOR) de fiecare dată având un mare succes. Pentru aceasta a
trebuit ca elevii să înţeleagă conţinutul textelor, să stăpânească foarte bine părţile de vorbire
deoarece ele vor fi cele care vor da înţelesul poeziei. Activitatea se poate desfăşura individual, în
perechi, sau pe grupe. Regulile de întocmire a unui cvintet: 1) primul vers format dintr-un
cuvânt exprimat totdeauna printr-un substantiv; 2) al doilea vers format din două cuvinte
exprimate prin adjective, care să arate însuşirile substantivului 3) al treilea vers format din trei
verbe la gerunziu care exprimă acţiuni ale substantivului 4) al patrulea vers format dintr-o
propoziţie din patru cuvinte ce exprimă o afirmaţie esenţială despre substantivul din primul vers
5) al cincilea vers format dintr-un cuvânt exprimat printr-un cuvânt care sintetizează ideea sau
tema poeziei. În cadrul lecţiei „Pălăria omului de zăpadă”, de Iuliu Raţiu, am folosit metodele:
conversaţia, explicaţia, problematizarea, cubul, ciorchinele, cadranele, cvintetul, jocul didactic.
Elevii au fost împărţiţi pe grupe de câte patru elevi, fiecare având o sarcină precisă. Rezultatele
au fost afişate de fiecare echipă pe un panou, la urmă stabilind şi punctajul. Cvintetul, metoda
aceasta am folosit-o în cadrul feedback-lui, ultimele versuri sintetizând ideile principale ale
textului şi mesajul transmis „frumuseţea anotimpului alb”. CVINTETUL - aplicaţii
Alcătuiţi un cvintet, având la bază un substantiv din text: lună, zăpadă. bulgări, lacrimă, pălărie,
respect, politeţe, respect, prietenie, sinceritate, iubire, iarnă, primăvară. Vă prezint câteva
cvintete realizate de copiii mei.

Zăpadă Iarna rece, pufoasă,


frumoasă, friguroasă, acoperind, răcorind, îngheţând. zburând, plecând,
cântând, Noi copiii o iubim. Fuge de la noi.
Construind. Dansând.
– 154 –

Metode şi mijloace moderne utilizate de învăţători în procesul de predare-învăţare-evaluare

Fulgii Neaua pufoşi, argintii,


pufoasă, cristalină, căzând, plutind, zburând, plutind, dansând,
cântând, Cad pe covorul imaculat. Vine iar la noi.
Înzăpezind. Jucând. Cu toate că au
fost mai multe cuvinte selectate din text, elevii au ales doar acele cuvinte care se refereau doar la
„iarnă”. Cei care au creat versurile sunt cei mai abili elevi, chiar dacă au primit sugestii din
partea colegilor din echipă, meritul este exclusiv al lor. Lucrul acesta însă duce la promovarea
spiritului de echipă stimularea elevilor mai lenţi în crearea versurilor şi la impulsionarea acestora
de a participa activ la lecţie.