Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT

DE
ACTIVITATE
INTEGRATĂ
​ CURCUBEUL PRIMĂVERII

EDUCATOARE​: PURECA ELENA EMANUELA


GRĂDINIŢA PP : ​CĂSUŢA PITICILOR NR. 1, HOREZU
GRUPA:​ ,,FLUTURAŞILOR“
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA​:25 MAI 2018


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT​: GRĂDINIŢA PP NR.1 CĂSUŢA PITICILOR, HOREZU
GRUPA​: MARE
EDUCATOARE​: PURECA ELENA EMANUELA
TEMA ANUALĂ:​CÂND, CUM ŞI DE DE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA SĂPTĂMÂNII :​SFÂRȘIT DE PRIMĂVARĂ
TIPUL ACTIVITĂŢII​: Dezvoltare, consolidare și verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: ​ACTIVITATE INTEGRATĂ (ALA1+DLC+DOS+ALA2) : CURCUBEUL PRIMĂVERII
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea și verificarea cunoștințelor despre anotimpul primăvara
Dezvoltarea și consolidarea deprinderii de a recunoaște sunetul inițial/final al unui cuvânt, de a despărți
cuvintele în silabe și de a forma propoziții cu cuvinte date
Stimularea potențialului creativ al preșcolarilor

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

-​ Întâlnirea de dimineaţă​ : ,, Bună dimineaţa, fluturaşi harnici!ˮ


-Rutine:​ ’’Mă comport civilizat’’
Singurel mă îngrijesc
-Tranzitii ​ ,,Păpădia“- joc
,, Trenulețul veselieiˮ
,, Bat din palme ˮ
ˮZborul fluturaşilor, păsărelelor - elemente de euritmieˮ
Comportamente și sarcini de lucru:
-să răspundă la salut
-să completeze calendarul naturii completând fiecare cerinţă cu imaginile corespunzătoare
-să participe la activităţile zilnice de autoservire, ordine şi disciplină, respectând astfel şi regulile grupei

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)

​ rtă:​ ,, Crenguţa înflorită“ – lipire


A

Comportamente și sarcini de lucru:


-să observe caracteristici ale materialelor din natură si a celor sintetice(formă, culoare, dimensiune,netezime,etc.)
-să cunoască utilitatea materialelor de lucru;
-să utilizeze tehnici de lucru specifice activitatii practice;
-să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie

​Construcţii:​ ​ ​,, Câmp cu flori“

Comportamente și sarcini de lucru:


-să utilizeze corect instrumentele de lucru
-să îmbine piesele pentru a obține obiectele dorite
-să lucreze ingrijit, în vederea realizării unor lucrări originale;

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)

​Domeniul Limbă si Comunicare​: – joc didactic: ​Zumzet și culoare

OBIECTIVE CADRU:
Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic
Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
-Să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect
-Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor
-Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu ceilalți și să
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-Să recunoască și să denumească imagini caracteristice anotimpului primăvara
-Să formuleze propoziții simple cu ajutorul întrebărilor și imaginilor
-Să recite o poezie specifică anotimpului primăvara
-Să desparta cuvinte în silabe si să precizeze numărul de silabe
-Să recunoască și să numească sunetul inițial din cuvântul pronunțat oral
-Să recunoască ți să numească sunetul final din cuvântul pronunțat oral
-Să înțeleagă felul în care propozițiile sunt alcătuite din cuvinte, iar cuvintele din silabe

ELEMENTE DE JOC:​ surpriza, ghicirea, aplauzele, recompensele, mânuirea materialului didactic


REGULILE JOCULUI:
Pentru fiecare sarcină, fluturașul trimis de Zâna Primăvară, va alege câte un copil
Copiii trebuie să ofere doar indicii pentru ghicirea imaginii de pe jeton, nu să denumească imaginea
Fiecare sarcină rezolvată corect va fi recompensată cu o față zâmbitoare

Domeniul om şi societate:​ ​ – ​Pălăria Primăverii-​ lipire

OBIECTIV CADRU:
Consolidarea deprinderilor de a asambla și de a lipi, dobândite în cadrul activităților practice
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice
Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor
practice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să recunoască materialele de lucru;
-să cunoască utilitatea materialelor de lucru;
-să utilizeze tehnici de lucru specifice activitatii practice;
-să respecte pozitia corecta a corpului fata de suportul de lucru pentru o buna coordonare oculo-motorie;
-să utilizeze corect instrumentele de lucru;
-să lucreze ingrijit, în vederea realizării unor lucrări originale;

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA2)

Joc de mișcare​ : ​ “Albinuţă, schimbă floarea!”


Joc de atenție: “Ghicește ce lipsește!”
​Comportamente si sarcini de învăţare:
-să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului
-să participe cu plăcere și interes la joc, alături de ceilalți copii “
-să sesizeze ce imagini au fost ascunse;
-să coopereze în vederea realizării obiectivului propus;
-să execute diferite mişcari la comenzile educatoarei şi la un semnal stabilit

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee​: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, brainstorming-ul, diamantul, metoda lotus, cubul,
Turul Galeriei.

Mijloace didactice​: calendarul naturii, tablă magnetică, crenguțe, hârtie glasată, lipici, dvd-player, dvd cu cântece de
primăvară, scrisoare de la Zâna Primăvară , jetoane cu buburuze, fluturași, pasări, flori, pălăriuţe, cub, coroniţă, diferite elemente
de primăvară.

Forma de organizare​: Frontal, individual şi în grupuri

BIBLIOGRAFIE:

,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”- Prezentare si explicitări, Editura Didactica Publishink House, 2009
,,Metode interactive de grup’’-Ghid metodic, Silvia Breben,Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga Editura
Arves,2007
,,Ghid pentru proiecte tematice” , Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filoftea
Grama
” Laborator preșcolar-ghid metodologic”, Liliana Ezechil, Mihaela Păiși Lăzarescu, Ed. V&I INTEGRAL, București, 2006;
”Stimularea creativității la vârsta preșclară”, Elena Dănescu, Editura Paralela 45, Pitești, 2005
SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă şi aranjarea lor în semicerc , iar
educatoarea îi salută (​SALUTUL)​:
,,Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În semicerc să ne aşezăm
Şi frumos să ne salutăm.“
„Bună dimineaţa, fluturaşi harnici!”​ Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative.
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi
colegul din partea dreaptă, dându-şi din mână în mână un fluturaş trimis de Zâna Primăvara.
După ce toţi copiii se salută, educatoarea solicită copilului care a fost numit ˮresponsabilul zilei” să spună cine este
absent în această zi.
Acest copil va spune numele copiilor care lipsesc .(​PREZENŢA​)
Prin întrebările adresate de educatoare se completează ​CALENDARUL​ ​NATURII​, cu data(ziua, luna, anul), anotimpul şi
vremea de afară.
Cu ajutorul tranziţiei ,,Bat din palme“(Bat din palme, clap, clap, clap⁄ Din picioare, trap, trap, trap⁄ Ne-nvârtim, ne
răsucim⁄ Şi la centre noi pornim) se trece la cele două centre de interes deschise la activităţile liber alese ( Artă şi Construcţii).
La ​Centrul Artă​ copiii vor lipi pop corn și frunzulițe din hârtie glasată verde pe crenguţe, realizând astfel ​Crenguţa
înflorită​.
La ​Centrul Construcţii​ copiii vor găsi piese din plastic de diferite forme , pe care le vor îmbina în funcţie de creativitatea
fiecăruia , realizând astfel​ Câmp cu flori​ .
În timp ce copiii lucrează la centre, educatoarea supraveghează buna desfăşurare a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor
copiilor pentru a putea rezolva sarcinile.
După rezolvarea sarcinilor, educatoarea face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţilor libere , aşezând pe o
masă toate produsele realizate de copii, iar apoi prin tranziţia ,, Trenuletul veseliei“ (Eu locomotiva sunt⁄ Voi sunteţi vagoane ⁄
Aşezaţi-vă în rând ⁄Mâinile-s tampoane ⁄ Trenul face tu, tu, tu,⁄ De plecare-i gata ⁄ De e frig sau vreme rea⁄ Fuge ca săgeata)
direcţionează copiii spre spălător, apoi spre sala de mese unde vor servi gustarea.
Se trece apoi la activităţile pe domenii experenţiale- joc didactic şi activitate practică-lipire.
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc şi vor primi o scrisoare de la Zâna Primăvara , prin care vor fi anunţaţi că vor avea
câteva sarcini de rezolvat pentru a demonstra că au învăţat foarte multe lucruri interesante despre acest anotimp. Se va desfăşura
jocul didactic ​Zumzet şi culoare​ . În urma tranziţiei ​Păpădia​ , copiii vor merge la măsuţe, unde vor descoperi materialele
necesare realizării ​Pălăriei Primăverii​ . Se va realiza apoi o paradă a pălăriuțelor realizate.
De la activităţile pe domenii experenţiale, se va face trecerea la activităţile liber alese ALA2 prin tranziţia:
​,, Frumos astăzi aţi lucrat,
Ghiocei și lăcrămioare
Iar acum vă pregătiţi
Jocuri să descoperițiˮ
În cadrul activităţilor ​ALA 2​, copiii vor participa la două jocuri : ,,​Albinuţă, schimbă floarea “și Ghicește ce lipsește!

Albinuță, schimbă floarea!​- este un joc de mișcare, în cadrul căruia copiii se vor așeza cu picioarele pe câte un cerc din
carton colorat , care va reprezenta o floare. În mijloc, un copil va fi ​albinuța fără floare. L ​ a comanda- ​albinuță, schimbă floarea!-
albinuțele vor zbura și se vor așeza pe o altă floare. Copilul care va rămâne fără floare va primi pedeapsă. Jocul se va desfășura
până când va dispărea interesul copiilor pentru această activitate.
Ghicește ce lipsește!-​ ​ s​atisface nevoia de destindere şi recreere a copiilor,​ ​dezvolta atenţia, rapiditatea în reacţii,
îndemânarea, educă spiritului de echipă şi fair-play-ul. Copiii, împărţiţi în două echipe, egale ca număr, sunt aşezaţi pe două
rânduri de scăunele, faţă în faţă, la o depărtare de 2 metri. La mijlocul distanţei se așează un cerc în care se aşează jetoanele
primite. Un copil de la o echipă va merge în altă parte a sălii, iar un altul de la echipa adversă va ascunde un jeton. Copilul va fi
chemat şi rugat să ghicească ce imagine lipseşte. Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi o floare. La sfârşit, va fi desemnată
câştigătoare echipa care a adunat cele mai multe flori.
DEMERS DIDACTIC- ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Strategii didactice Evaluarea


Evenimentele Conţinutul stiințific E
Metode și Mijloace de Forme de
didactice v
procedee învățământ organizare
a
l
u
a
r
e
Momentul Asigurarea condiţiilor optime
organizatoric necesare desfăşurării activităţii: Conversația
- aerisirea sălii de grupă
- aranjarea scaunelor şi a meselor
- pregătirea materialelor necesare
activității
Se va face prin intermediul Observarea
Captarea atenției surprizei: prezentarea unei scrisori Conversația Scrisoarea Frontal comportamentului
de la Zâna Primăvara copiilor
Așezați in semicerc, copiii vor privi Brainstorming
Reactualizarea cu atenție imaginea de pe panou. O Frontal Evaluarea orală
cunostințelor vor recunoaște pe Zâna Primăvara.
Îi voi intreba pe copii la ce se
gândesc atunci când aud cuvântul
primăvară.​Fiecare cuvânt spus de
către copii va reprezenta o
caracteristică a primăverii și va fi
redat printr-un desen, de mine, pe
panou, în jurul imaginii centrale.

Anunțarea temei și Copiii sunt anunțați că astăzi se vor


precizarea juca, realizand câteva sarcini, pentru Explicația Frontal Observarea
obiectivelor a-i arăta Zânei câte lucruri comportamentului
interesante știu ei despre ea. copiilor

Dirijarea învățării a) Explicarea jocului:


Unuia dintre copii i se va pune pe
cap o coroniță prevăzută în partea
din față cu un spațiu în care se
așează un jeton . Copilul , asezat în Conversația Coronița Frontal Observarea
fața celorlalți, nu va ști ce imagine modului de
conține jetonul său. Un copil numit înțelegere a
de mine va da indicii cu privire la sarcinilor
imaginea respectivă, iar purtătorul Explicația Jetoane cu Frontal
coroniței va trebui să ghicească ce imagini de
infățișează jetonul său. Când primăvară
ghicește, el va schimba locul cu cel
care i-a oferit indiciile. Acesta va
primi un nou jeton si un alt copil ii
va oferi indicii.
b)Jocul de probă:
Voi așeza un jeton cu imaginea unei
rândunici fără ca purtătorul Demonstrația Frontal
coroniței să vadă. Îl voi întreba apoi Aprecierea
care dintre păsările călătoare are explicatiilor și a
coada ca o furculiță? În cazul în care răspunsurilor
copilul nu ghiceste dupa primul Conversația individuale
indiciu, vom continua să ii oferim
altele, până când obținem răspunsul
corect. Individual
c) Jocul propriu-zis: Exercițiul
Fluturașul , trimis de Zâna
Primăvara, va alege pe rând cate un
copil să rezolve sarcina.Copiii se
vor roti, schimbând locul cu cel care
poartă coronița și ghicind imaginile
de pe jetoane în urma indiciilor
primite.
Voi urmări desfășurarea jocului Aprecieri verbale
ajutând copiii care au nevoie, dând
indicații individuale și suplimentare.

Obținerea Complicarea jocului: Conversația Cub Frontal


performanței Le voi prezenta copiilor un cub pe
ale cărei fețe se află imagini de
primăvară ( flori, gâze, păsări, Individual Aprecieri verbale
soare). Copilul, pe care fluturașul îl
va numi să rostogolească cubul, va
trebui să recunoască imaginea , să
alcătuiască propoziții, să despartă în
silabe și să recunoască sunetul
inițial sau final al cuvântului
respectiv.
Asigurarea Se va orienta atenția copiilor către Floarea de Petale Pe grupe Aprecierea
retenției și a panou. Pe o foaie flipchart va fi , Lotus galbene modului de lucru
transferului intr-un cerc, imaginea Zânei din carton colectiv și
Primăvara. Zburând ca albinuțele, individual
copiii se vor așeza la măsuțe și vor Creioane Individual
găsi aici câte două imagini lipite pe colorate
câte o petală mare , galbenă.
Împărțiți în opt echipe, copiii vor
colora imaginile de pe cele opt Imagini
petale. După terminarea sarcinii de
lucru, fiecare echipă va aduce petala
sa în față, la panou, unde o voi lipi,
obținând astfel floarea de lotus.
Pe panou copiii vor putea observa Jetoane cu
Evaluarea diamantul, obtinut din pătrate Imagini
activității aranjate atât crescător, cât și Diamantul (flori, Frontal Aprecieri verbale
descrescător. Voi pune deasemenea, păsări,
în fața lor, mai multe jetoane mari insecte,
cu imagini. Le voi adresa copiilor sărbători
ghicitori cu referire la aspecte de ale
primăvară. Copilul care va da primăverii
răspunsul corect si va reusi să )
dezlege ghicitoarea, va trebui să
aleagă dintre imaginile din fața lui
pe aceea care infățișează răspunsul
lui. Cu aceste imagini vom completa
împreună diamantul.

Aprecierea La sfârșitul activității voi lăuda Aprecieri verbale


activității munca copiilor, apreciind modul Conversația Fete Frontal
corect și îngrijit de lucru Le voi zambitoar
oferi recompense. e
Tranziție Vom desfășura un joc cu text și Frontal
cânt-​ Păpădia.
Păpădie, păpădie/Dă-mi și mie-o
pălărie/Să mi-o pun pe o
sprânceană/Și să chiui în poiană.
Păpădie, păpădie/Dă-mi și mie-o
pălărie/Să mă duc cu ea în zori/La
fete și la feciori.
În urma acestuia, copiii se vor așeza
la măsuțe, unde vor desfășura
activitatea de lipire.
Momentul Asigurarea condiţiilor optime
organizatoric necesare desfăşurării activităţii: Conversația
- aerisirea sălii de grupă
- aranjarea scaunelor şi a meselor
- pregătirea materialelor necesare
activității
Captarea atenției Se va face prin intermediul Observarea
surprizei: prezentarea unei pălăriuțe, Conversația Pălăria Frontal comportamentului
decorată cu elemente de primavară. copiilor
Se vor intui materiale găsite pe
Reactualizarea măsuțe si se vor recunoaște Conversația Frontal
cunostințelor elementele de primăvara, cu ajutorul
cărora se vor decora pălăriuțele.

Anunțarea temei și Copiii sunt anunțați că astăzi vor


precizarea realiza o pălăriuța a primăverii.
obiectivelor Pentru aceasta vor trebui să Observarea
asambleze și să lipească Explicația Frontal comportamentului
elementele decorative din hîrtie copiilor
colorată, pe care le-au găsit pe
măsuțe.

Frontal
Dirijarea învățării Se vor prezenta copiilor toate Conversația
materialele de lucru.
a) Prezentarea și Se va prezenta si observa pălăria Explicația Observarea
analiza modelului model și le voi spune că trebuie Coronita modului de lucru
lucreze cât mai corect și îngrijit. Demonstrația model
b) Explicarea și Li se va preciza și demonstra Frontal
demonstrarea copiilor , că mai întâi vor trebui să
modului de lucru lipească elementele decorative mai Conversația
mari pe borul pălăriei și apoi cu cele
mici se va decora restul.
c) Desfășurarea Vom efectua câteva exerciții de Exercițiul Frontal
activității încălzire a mâinilor, cu ajutorul
propriu-zise poeziilor​:„Jocul degețelelor”,
„Cade ploaia”, d​ upă care se va
trece la executarea lucrărilor. Munca
Voi urmări executarea lucrărilor independentă Individual
ajutând copiii care au nevoie, dând
indicații individuale și suplimentare.

Se va realiza o parada a pălăriuțelor,


Evaluarea pe grupe, în funcție de culorile din Pe grupe Aprecieri verbale
activității care au fost confecționate . Euritmie
Frontal

Încheierea La sfârșitul activității voi lăuda Fete Aprecieri verbale


activității munca copiilor, apreciind modul Conversația zambitoar Frontal
corect și îngrijit de lucru Le voi e
oferi recompense.