Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

Grupa Mare
Educatoare:
Tema: „Când/cum și de ce se întâmplă?”
Subtema: Bucuriile iernii”
Tema zilei: „Fulgii albi încep să zboare, natura să o-nconjoare”

Scenariu didactic
Activități de dezvoltare personală (ADP)

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață prin intermediul salutului. Copiii sunt salutați de către educatoare cu ajutorul versurilor:
„Dimineața a sosit
La grădiniță am venit.
În semicerc ne adunăm
Pe covor ne așezăm,
Cu toții să ne salutăm:
-Bună dimineața, dragi pitici,
Mă bucur că sunteți aici.
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineața, copii!”
Copiii răspund salutului.
Fiecare copil spune cum se numește, astfel se face prezența copiilor.
Voi descoperi împreună cu copiii anotimpul, ziua și starea vremii din ziua respectivă pentru acompleta calendarul naturii cu imaginile
corespunzătoare.

1
Tranziții: Euritmie – Dansul fulgilor de nea

Activităti liber alese

ALA 1 : Arii de stimulare

 Sectorul I: Construcții
Subiectul activității: ‚‚Castele de zăpadă’’
Mijloc de realizare: joc de construcţie
Obiective operaționale: -să constuiască castele de zăpada, folosindu-se de piesele puse la dispoziţie;
-să participe activ la joc;
Material didactic: piese lego;
Metode și procedee: explicatia, conversaţia, exerciţiul;
Desfășurarea activității: Copiii construiesc cu ajutorul pieselor lego, castele de zăpadă.
Evaluarea activității: Realizarea creativă a castelelor de zăpadă.

 Sectorul II: Știință


Subiectul activității: ‚‚De unde cad fulgii?’’
Mijloc de realizare: convorbire
Obiective operaționale: -să alcatuiască cel puţin o propoziţie referitoare la fulgii de nea;
Metode și procedee: explicatia, conversaţia;
Desfășurarea activității: Copiii alcatuiesc propoziţii referitoare la fulgii de zăpadă.
Evaluarea activității: Corectitudinea răspunsurilor.

 Sectorul III: Biblioteca: „Bulgări de zăpadă” (exerciţiu grafic)

2
Activități pe domenii experiențiale I (ADE)

Domeniul experiențial: Limbă și comunicare


Categoria de activitate: Educarea limbajului
Subiectul activității: „Fulgul de zăpadă”, după C. Rades
Mijloc de realizare: memorizare
Obiective de referință:
-să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor;
Obiective operaționale:
O1- să audieze cu atenţie poezia intitulată „Fulgul de zăpadă”, după C. Rades;
O2- să recite poezia învăţată, conștient și expresiv;
O3- să recite poezia atât pe grupe, cât şi individual;
Mijloace de învățământ: planșă sugestivă din anotimpul iarna
Metode și procedee: audiţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul

ALA 2: „Aruncăm cu bulgări de zăpadă la țintă” (joc distractiv).


Bibliografie:
 MECT, „Curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura Didactica Publishing House, București, 2009
 www.didactic.ro

3
Activități Strategii didactice
de Conținuturi esențiale Metode și Mijloace de Evaluare
învățare procedee învățământ
-exerciţii de Introducerea în activitate se realizeaza printr-o scurtă conversație -conversaţia -planșă -analiza
verbalizare despre anotimpul iarna. sugestivădin răspunsurilor
„Cum ne dăm seama că afară este iarnă?” anotimpul date
iarna
-exercitii de Anunțarea temei și a obiectivelor -explicaţia -însuşirea
însuşire a ‚‚Astăzi o să învățăm o poezie foarte frumoasă care se numește mesajului
mesajului „Fulgul de zăpadă”, după C. Rades transmis

-exerciţii de Familiarizarea cu conținutul poeziei -explicaţia -familiariza-


familiarizar Le explic copiiilor pe scurt despre ce este vorba în poezie, apoi le rea copilor cu
e a copiilor explic cuvintele necunoscute dacă este cazul: „În această poezie este conţinutul
cu vorba despre un ful de nea care s-a topit atunci când copilul l-a strâns poeziei
conţinutul în mână.”
poeziei

-exerciţii de Recitarea model a poeziei -demonstraţia -audierea cu


audiere a Voi recita poezia model, clar, rar și expresiv. atenţie a
unei poezii poeziei
FULGUL DE ZĂPADĂ, după C. Rades

Pe obraz, pe nas, pe umăr,


Tot cad fulgii fără număr.
S-a oprit în palmă unul,
Iute, iute, închid pumnul.
Deschid pumnul,

4
Unde-i fulgul?
S-a topit în mâna mea
Ca o lacrima de nea.

-exerciţii de Invăţarea poeziei: -exerciţiul -memorarea


memorizare Recit primele două versuri, apoi le repet cu preşcolarii de două, trei corectă a
ori. Recit următoarele două versuri, apoi le repet cu copiii de două, poeziei
trei ori.
Leg primele două veruri de următoarele două si le repet de câteva ori.
La fel procedez si cu celălalte versuri din poezie.
După ce am învăţat întreaga poezie, o repet cu copiii de două, trei ori.

-exerciţii de Evaluarea activitatii -exerciţiul -corectitudi-


recitare a Împart copiii în două grupe și recită fiecare poezia integral, apoi nea recitării
poeziei solicit doi, trei copii pentru a recita singuri poezia în întregime. poeziei

-exerciţii de În încheierea activității se vor face aprecieri verbale asupra modului -explicaţia -receptarea
receptare a de comportare şi participare al copiilor la activitate. mesajului
unui mesaj transmis

5
Activități pe domenii experiențiale II (ADE)

Domeniul experiențial: Estetic și creativ


Categoria de activitate: Activitate artistico-plastică
Subiectul activității: „Ninge peste casa mea”
Mijloc de realizare: dactilopictură
Obiective de referință:
-să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice picturii;
Obiective operaționale:
O1-să identifice materialele necesare realizării temei, observându-le;
O2- să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;
O3- să obţină cu ajutorul degetelor, amprente pe foaie de desen;
Mijloace de învățământ: foi de desen, acuarele, apă, şerveţele, planșă sugestivă din anotimpul iarna
Metode și procedee: explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, conversaţia
Bibliografie:
 MECT, „Curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura Didactica Publishing House, București, 2009

6
Activități Strategii didactice
de Conținuturi esențiale Metode și Mijloace de Evaluare
învățare procedee învățământ
-exerciţii de Introducerea în activitate se va realiza printr-o scurtă conversație -conversația
dialog despre anotimpul iarna?
provocat „Cum ne dăm seama ca afară este iarnă

-exercitii de Anunţarea temei şi a obiectivelor -explicaţia -însuşirea


receptare a Astăzi o sa realizăm o lucrare foarte frumoasă, cu titlul „Ninge peste mesajului
mesajului casa mea” transmis

Prezentarea și analiza modelului se face de către educatoare. -observația -lucrarea


model

-exerciţii de Intuirea materialului -observaţia -foi de -denumirea


observare Copiii sunt solicitați să denumească materialele pregătite pe măsuțe : -conversaţia desen, corectă a
spontană „Ce observați pe măsuțe?” („...foi de desen, acoarele, apa, şerveţele.”) acuarele, materia-lelor
apă, de lucru
şerveţele

-exerciții de Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru -explicaţia -însuşirea


însușire a Explic și demonstrez modul de realizare a lucrării: „Acum vreau sa -demonstraţia procedeului
procedeului fiți foarte atenți, pentru ca vă explic tehnicile de lucru: înmuiem de lucru pe
de lucru degetul arătător , de la mâna cu care scriem, în apă și apoi în culoare. baza
Punem degetul pe foaie și apăsăm puțin, ridicăm degetul și iar îl demonstraţiei
punem pe foaie și tot așa până nu mai are culoare. Bobițele le pictăm
una lângă alta, foarte apropiate. Vom avea grijă să nu stropim toată

7
lucrarea cu apă, să nu luăm prea multă apă pe deget. Vom lucra cât
mai curat. V-am pregătit și șervețele cu care vă puteți șterge.”

-exerciţii de Exercții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii -exercitiul -executarea


încălzire a „Înainte de a începe lucrul, haideți sa ne încălzim puțin mainile: corectă a
muşchilor „Pentru a realiza cât mai frumos lucrarea, trebuie să ne încălzim exerciţiilor de
mici ai mâinile : încălzire a
mâinilor „Închid pumnii și-i desfac Bat din palme ușor muşchilor
Palmelor pe plac le fac Bat din palme de cu zor mici ai
Unu, doi, unu, doi Unu, doi, unu, doi mâinilor
Faceți toți la fel ca noi. Faceți toți la fel ca noi

-exerciții de Realizarea lucrării de către copii -exerciţiul -foi de -executarea


realizarea a ”Acum puteți începe să lucrați!” desen, corectă a
unei lucrări În timp ce copiii lucrează, le ofer indicații si îi ajut în realizarea acuarele, tehnicilor de
lucrărilor. Tot în această etapă, le scriu copiilor numele pe lucrări. apă, lucru
De asemenea voi urmări poziția copiilor pe scaune. şerveţele

-exerciții de Evaluarea activității -exercițiul -lucrările -analiza


analizare a Se face de către educatoare, apreciind fiecare lucrare în parte. -conversația copiilor corectă a
unei lucrări lucrărilor

-exerciții de Încheierea activităţii -explicaţia -receptarea


receptare a În încheiere se vor face aprecieri generale asupra modului de -conversaţia mesajului
mesajului comportare şi participare al copiilor pe parcursul întregii activităţi. oral
oral

8
9
FULGUL DE ZĂPADĂ
după C. Rades

Pe obraz, pe nas, pe umăr,


Tot cad fulgii fără număr.
S-a oprit în palmă unul,
Iute, iute, închid pumnul.
Deschid pumnul,
Unde-i fulgul?
S-a topit în mâna mea
Ca o lacrimă de nea.

0
Proiect didactic

GRUPA: mare

Grădinița

Educatoare:

Tema: „Când/cum și de ce se întâmplă?”

Subtema: „Bucuriile iernii”

TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare-învațare

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
· Dezvoltarea capacității de comunicare orală și înțelegere a textului.
ÎD: „Şi e frig şi ninge, ninge!”;
R: „O să stau mai mult pe-afară, fiindcă asta n-o să doară!” (deprinderea de a-și căli organismul);
T: „Statui de zăpadă” (joc distractiv).
ALA 1 – B: „Ninge-n țara mea”, de D. Rachici (memorizare);
Ș: „De ce ninge?”.
JM: „Peisaj de iarnă” (puzzle).
ALA 2: „Afară ieșim, cum ninge să privim!” (jocuri în aer liber).
ADE – DŞ 1: „Povestea fulgului de zăpadă”, de T. Banciu (povestea educatoarei);
DOS 2: „Fulgi de zăpadă”(lipire).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1:-Să o descrie pe personajul Roua;
O2: -Să precizeze ce i-au interzis parinții fetiței;
O3: -Să prezinte cum a devenit Roua fulg de nea;
O4:-Să identifice personajele din poveste;
O5:-Să redea conținutul poveștii pe baza imaginilor;
STRATEGIA DIDACTICA:
a)Metode si procedee: observarea, explicaţia, conversaţia;
b)Materiale:tablă,coală ciocan cu personajul Roua,imagini,povestea ,,Povestea fulgului de
nea’’, stimulente;
c)Forma de organizare: frontal,individual;
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂŢII: sala de grupã
RESURSE UMANE: preșcolari
DURATA: 20-25minute

BIBLIOGRAFIA:
Liliana,Ezechil, ,,Laborator preşcolar:ghid metodologic” ,Ediţia a II-a, ,Editura V&I
Integral,Bucureşti,2004.

1
Secvenţele Conţinutul instructiv- Strategia didacticã Evaluare
activitãţii educativ
Metode și Forme de Mijloace
procedee organizare deînvãţãmânt
1.Moment Asigur condiţiile optime
organizatoric pentru desfãşurarea
activitãţii:
-aerisirea sălii;
-pregătirea materialului
didactic;
-aranjarea mobilierului.
2.Captarea atenţiei Captarea atenției se
realizează printr-o
ghicitoare: ,,Stele reci de
vânt purtate Conversația Frontal Ghicitoarea Evaluez
Au căzut pe drum, pe răspunsurile
stradă, copiilor.
Parcă-s stele de mătase,
Şi sunt albe şi uşoare,
Ce să fie oare?...’’
(Fulgii de zăpadă)

3.Anunţarea ,,-Copii , astăzi vă voi


subiectului spune o poveste care se
activitãţii și a numește : ,,Povestea
obiectivelor fulgului de nea.Vă rog să Capacitatea
operaţionale fiți foarte atenți,deoarece Conversaţia copiilor de
la urmă vă voi adresa Frontal a recepţiona
întrebări din poveste și un mesaj.
voi numi câțiva copii să
îmi povestească
povestea.’’

2
4.Dirijareaînvãţãrii Le voi citi povestea
,,Povestea fulgului de Planșă cu
nea’’ și le voi arăta personajul
imaginile pe parcurs. Observația Individual Roua.
La sfârșitul poveștii, le Aprecierea
voi pune copiilor rãspunsurilor
întrebări din ,,Povestea (corectitudinea
aceasta,pentru a le fulgului de exprimãrii).
verifica atenția : nea’’
,,-În ce anotimp se
petrece
întâmplarea?(Întâmplarea Conversația
se ptrece în anotimpul de
iarnă.) Individual Imagini cu
-Cine era Roua?Mi-o povestea
poate descrie fulgului de
cineva?(Roua era fata Explicația nea.
Zilei și a Nopții.Dânsa
avea ochii .
luminoși,mâinile
catifelate și părul lung.)
-Copii,ce i-au interzis
parinții fetiței?(Părinții i-
au interzis fetiței să nu se
apropie de razele
Soarelui.) Conversația
-Își mai aduce cineva
aminte cum a devenit lndividual Capacitatea
Roua fulg de nea?(Roua copiilor de a
a devenit fulg de nea răspunde în
după suflarea lui Vâjâie propoziții cât
Vânt.)’’ mai complexe.
Voi numi câte un copil să
îmi spună câte un
personaj din poveste.

5. Asigurarea Pentru a complica


retenţiei și a activitatea,voi chema 2-3 Capacitatea de
transferului copii, pe rând, în fața Conversaţia Individual Stimulente a repovesti pe
clasei pentru a repovesti baza
,,Povestea fulgului de imaginilor.
nea,, , pe baza
imaginilor.
Se trece la sectoare:
B: „Ninge-n țara mea”,
de D. Rachici
(memorizare);

3
Ș: „De ce ninge?”.
JM: „Peisaj de iarnă”
(puzzle).

6.Încheierea Voi face aprecieri


activitații individuale și generale
asupra modului în care Conversația Frontal Stimulente. Evaluezîntreg
copiii s-au comportat în comportamen-
timpul activității și le voi tul elevilor .
oferi stimulente.

4
Proiect didactic

GRUPA: Mare

Grădinița

Educatoare:

Tema: „Când/cum și de ce se întâmplă?”

Subtema: „Bucuriile iernii”

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare

ADP – ÎD: „Dacă aș fi un fulg de zăpadă…”; R: „Împreună, toţi, grămadă,/Ne jucăm noi prin
zăpadă!”(deprinderea de a se juca împreună); T: „Fulgii se adună și apoi se prind de mână”
(joc de grupare şi regrupare).

ALA 1 – A: „Ninge-ncetișor” (învățare cântec);

B: „Bulgări de zăpadă” (exerciţiu grafic).

S:„Zăpadă viscolită în pungă” (experiment).

ALA 2: „Viscolul viscolește, la pământ te trântește” (joc de mișcare).

„Aruncă la ţintă cu bulgări de zăpadă!” (joc distractiv).

ADE – DPM: Exerciţii pentru învăţarea prizei la obiect( apucarea, ţinerea transmiterea şi
lansarea obiectului)Joc: „Loveşte popicele cu mingea”, „Cine prinde bulgarele?”

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

- formarea deprinderilor motrice de baza si utilitar aplicative de realizarea prizei la obiect


(apucarea, ţinerea transmiterea şi lansarea obiectului; cultivarea spiritului competitiv prin
practicarea jocurilor de miscare; dezvoltarea fizica armonioasa prin practicarea exercitiului
fizic;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Sa practice exercitiul fizic antrenandu-si principalele grupe musculare (gat, trunchi,


membre superioare, membre inferioare)

Sa se orienteze in spatiu cu si fara reper;

5
Sa exerseze realizarea corecta a prizei la obiect( apucarea, ţinerea transmiterea şi
lansarea obiectului)

Sa parcurga corect sarcinile stabilite in timpul jocului, respectand regulile jocului

Sa participe la stabilirea echipei castigatoare in joc, traind bucuria succesului;

STRATEGII DIDACTICE:

METODE SI PROCEDE: Conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul,


competiţia, munca independentă, evaluarea; demonstratia, procedeul “oglinda”;

MATERIAL DIDACTIC: caiet cu fişe, carioca, popice transformate in oameni de zapada,


minge din burete

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

a) Andrei Barta, Petrica Dragomir – Deprinderile motrice la prescolari – V&I


INTEGRAL, Bucuresti, 1995;

b) Eugenia Barcan Ticaliuc – 1001 jocuri pentru copii – Editura Sport – Turism ,
Bucuresti, 1979;

c) Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, (editia a II-a revizuita


si adaugita), Bucuresti, 2005;

d) Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, Activităţile matematice în grădiniţă, 1995, Editura


AS S;

e) Magdalena Dumitrana, Activităţile matematice în grădiniţă, 2002,editura Compania,


Bucureşti

6
Continutul Durata Comanda Indicatii
Momentul organizatorice
activitatii si metodice

I. Organizarea Aerisirea salii de grupa, adunarea copiilor, 2 min. Oameni de zapada Se urmareste
colectivului de controlul tinutei, salutul, motivarea prezentei Atentie, drepti! pozitia corecta
copii educatoarelor in sala noastra de grupa, Buna ziua! a corpului in
exercitii de front si ordine ( intoarceri stanga – pozitia de
dreapta, cu si fara reper) Atentie, mana stanga drepti.
sus! Intoarcerile se
efectueaza in 2
La stan-ga!
timpi.
Atentie, la dreap-ta!

II. Influientarea Variante de mers si alergare: mers 5 min. Atentie oameni de Se insista
selectiva a normal, mers pe varfuri, pe calcai cu zapada mergem ca asupra
aparatului loco- diferite pozitii de brate; mersul sportivii, mers! exersarii
motor piticului, mers fandat; Atentie, mers pe varfuri corecte a
Alergare usoara, alergare cu genunchii sus, bratele sus, incepem! deprinderilor
alergare cu pendularea gambei, alergare cu
schimbarea directiei la semnalul fluierului, Atentie oameni de motrice de

alergare usoara; exercitii de respiratie. zapada, ca piticii, baza, a pozitiei


mergem!...... corecte a
Formarea coloanei de gimnastica: din coloana corpului in
cate unul in coloana cate doi, din coloana cate pozitii statice si
doi in coloana cate patru. in miscare.
Alergarea se
desfasoara cu
corpul usor
aplecat
inainte...

III. 1. “oamenii de zapada misca capul” - 30 sec. Atentie, incepem! Se fac corectari
Pregatirea departat stand, bratele pe sold: indoiri ale miscarilor la
ale capului sranga – dreapta; fata – nevoie.
organismului
spate. Atentie, incepem! Exercitiile 1,2
pentru efort 2. “oamenii de zapada isi indoaie trunchiul”
4, se executa
– departat stand cu bratele pe langa corp 30 sec
– indoirea trunchiului stanga-dreapta, cu
genunchii intinsi, spatele drept. Atentie, randul 1 si onomatopee;
3. “oamenii de zapada se joaca” – cate doi randul 2 fata in fata; la semnalul

7
fata in fata de maini apucat – incepem! fluierului in
genoflexiuni; cazul ex. 3, 5
4. “elicea din matura (brate)” – departat 1 min
stand, trunchiul aplecat la 90*, bratele
intinse lateral: 1-2 – rasucirea trunchiului
spre stanga cu ducerea bratului drept la
piciorul stang; 3-4 aceleasi miscari spre Atentie, incepem1
piciorul drept.
5. “oameniii de zapada danseaza”: stand cu Atentie, respiram!
bratele pe solduri: 1- ducerea piciorului
4><4 Atentie,cate unul pe
stang inainte; 2- ducerea piciorului stang
inapoi; 3- ducerea piciorului stang lateral; marginea salii, pornim!
4- revenire; 5-8 aceleasi miscari cu
piciorul drept.
6. “oamenii de zapada sar” - stand cu
bratele pe solduri: 1 – saritura pe loc cu
departarea picioarelor; 2 – saritura cu
apropierea picioarelor. 4><8
Exercitii de respirati.

Desfacerea coloanei de gimnastica.

1 min

1 min

IV. Exerciţii pentru învăţarea prizei la 5 min Atentie, incepem! Se insista


Exersarea obiect( apucarea, ţinerea transmiterea şi asupra
lansarea obiectului) Joc: „Loveşte popicele cu executarii
deprinderilor
mingea”, „Cine prinde bulgarele?” corect a
prin exercitiu miscarii.
1.Se propune copiilor aruncarea corecta a Mersul in
mingiei din burete, apoi din cauciu priza la echilibru se
obiect. executa cu
privirea inainte
2. cu toate degetele de la mana apuca corect
minge

3. se ridica bratul cu mingea in sus din spate


catre fata si se arun ca la tinta fixa

4.se propune copiilor prinderea corecta a


mingei cu ambele maini deasupra pieptului,

8
capului, in parte de jos se va apleca corpul

Se lucreaza cu cele doua echipe manusi rosii si


manusi albastre pana ce au exersat prinderea
si aruncarea mingiei.

V. Joc: “” – copiii sunt impartiti in doua echipe – 10 min. Atentie, pleaca! Se va urmari
Exersarea fete si baieti – in spatele unei linii de plecare. corectitudinea
deprinderilor Fiecare echipa va participa la Joc: „Loveşte executarii
prin joc popicele cu mingea”, „Cine prinde bulgarele?” deprinderilor,
Din fiecare echipa pe rand, cate un copil: precum si
apuca mingea loveste popicele se duce prin respectarea
sarituri mici pe doua picioare si numara regulii jocului.
popicele.Recupereaza mingea prinde mingea
si o arunca copilului din echipa lui aflat la
capatul celalalt spunand „Cine prinde
bulgarele?”. Se lucreaza in paralel. Acesta la
randul lui parcurge acelasi traseu si jocul
continua . Castiga echipa care termina prima.

VI. Voi propune copiilor jocul muzical“Oameni de 5 min. Atentie, incepem! Se urmareste
zapada”. coordonarea
Revenirea miscarilor cu
organismului Alergare usoara, mers obisnuit insotit de linia melodica si
exercitii de respiratie. cu ritmul
dupa efort acesteia.

VII. Adunarea copiilor in linie pe un rand. Se fac 2min. Atentie,


Incheierea aprecieri asupra participarii tuturor copiilor la
activitate. Se ofera copiilor recompense; se Drepti!
activitatii propune copiilor desfasurarea jocurilor Pe loc repaus!
realizate si impreuna cu parintii sau prietenii
din bloc.

9
10

S-ar putea să vă placă și