Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 12.04.2019
Şcoala: Şcoala gimnazială „Titu Maiorescu”, Iaşi
Propunător: Budianu Roxana- Petronela ( căs. Paiu)
Clasa: I C
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Muzică şi mişcare
Subiectul lecţiei: Flori de primăvară
Tipul activităţii: predare-învăţare
Scopul activităţii: Familiarizarea copiilor cu linia melodică şi cu textul cântecului Flori de primăvară

Obiective operaţionale: - pe parcursul activităţii, copiii vor fi capabili:

O1: Să se exprime corect, coerent şi clar, răspunzând în propoziţie la întrebările adresate de învăţătoare;
O2: Să respecte poziţia corectă a corpului în timpul cântului;
O3: Să execute corect exerciţiile de respiraţie şi ritmico-melodice;
O4: Să interpreteze textul şi melodia cântecului de învăţat respectând textul şi linia melodică;
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, jocul.
b) Mijloace de învăţământ: videoproiector, laptop, imagini cu flori ( ghiocei, lalele, brebenei, narcise, micșunele, liliac, planșă cu
rebus.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Resurse:
Umane: 33 elevi
Temporale: 45 min
Bibliografice: Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, I şi a II-a – disciplina Muzică şi mişcare, Bucureşti, 2013
Scenariul didactic

Nr. Secvențele lecției Ob Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Crt. . Metode şi Mijloace de Forme de
op. procedee învăţământ organizare
1. Moment
organizatoric Frontal Capacitatea
Se vor asigura condițiile necesare pentru
elevilor de a se
desfășurarea optimă a lecției: pregăti pentru
- intrarea organizată a elevilor în sala de clasă; lecție
- pregătirea materialelor corespunzătoare;
2. Captarea atenţiei
O1 Se prezintă o planşă cu un rebus. Răspunzând Conversaţia Planșă cu Frontal Capacitatea
corect la întrebările adresate, elevii vor rebus elevilor de a
descoperi denumirea anotimpului, adică completa
PRIMĂVARA. (Anexa 1) rebusul

3. Anunţarea temei şi a
obiectivelor Vă place anotimpul de Primăvară? Conversaţia Frontal Capacitatea
-Ce se întâmplă cu natura în anotimpul de elevilor de a
primăvară? recepta un mesaj
- Se anunţă titlul lecţiei: ,,Flori de primăvară” – transmis pe cale
cântec. orală
- Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: să
execute corect exerciţiile de încălzire a vocii, să
interpteteze noul cântec – întreaga clasă şi pe
grupe, participând activ la lecţie, să formuleze
corect răspunsuri la întrebările referitoare la
textul cântecului,

4. Dirijarea învăţării Se prezintă un clip video pentru noul cântec şi se Capacitatea


O1 poartă o discuţie pe baza versurilor. Le voi Conversaţia Videoproiector Frontal elevilor de a se
exprima corect,
adresa copiilor o serie de întrebări pentru a
clar şi coerent
înţelege mai bine versurile cântecului. Laptop răspunzând în
-Despre ce flori de primăvara se vorbește în propoziţie la
întrebările
cântecul nostru?
adresate de
-Cum credeți voi că este copilul care cântă învăţătoare.
O2 aceste cântecel? Explicaţia
- Când înfloresc lalelele, ghioceii, zambilele?
Se va atrage atenția asupra poziției corecte a Capacitatea de a
corpului în bancă: spatele drept, picioarele Frontal executa corect
exerciţiile de
apropiate, mâinile pe genunchi.
O3 Exerciţiul respiraţie şi
Înainte de a învăţa cântecelul o să facem câteva ritmico-
exerciţii pentru a ne încălzi vocea ca să putem Frontal melodice;
cânta cât mai frumos şi mai duios. Jocul poziţia adecvată

Exerciţii de respitaţie sub formă de joc:


O3 Exerciţiul
,,Spatele de scaun rezemăm,
Pieptul înainte îl îndreptăm, Capacitatea de a
Frontal
Trandafirul cu drag mirosim executa corect
Şi rostim: Ce frumos miroase floarea!” exerciţiile de
Demonstraţia
,,Balonul mare acum îl umflăm, respiraţie şi
Deci cu toţii în el să suflăm!” ritmico-
Se urmăreşte realizarea unei respiraţii ample, Conversaţia Frontal melodice;
lungi şi bine dozate. poziţia adecvată

Exerciţii de cultură vocală (de încălzire a vocii)


O4
- Joc ,,Repetă după mine!”
Capacitatea
,,Cu-cu, cu-cu! Aaa! Aaa!
elevilor de a
O-di-ri-di,o-di-ri-di-di-na
Frontal asculta text
O-di-ri-di-di-na, uha!”
Exerciţiul melodic.
,,Toba bate: Bum! Bum! Bum!
Individual
Hai copii cu toţi la drum!”
Demnostrarea cântecului – precizări
referitoare la interpretarea cântecului.
Caracterul cântecului:
-Cum vi s-a părut cântecul? A fost vesel sau Capacitatea de a
trist? interpreta corect
cântecul,
-Cum l-am cântat eu? Tare, potrivit, încet?
respectând
-L-am cântat repede, rar sau potrivit? textul şi linia
Executarea cântecului împreună cu copiii. melodică.
- Se învață textul pe strofe prin recitare
individuală, pe grupe colectivă, sesizând si
corectând pe loc greșelile întâlnite, pentru a nu
se forma deprinderi greșite (se va urmări
interpretarea corectă și nuanțată , buna pronunție
a cuvintelor, poziția corectă, începerea și
terminarea la semnal).
După învăţarea fiecărei strofe prin recitare, se va
intona cântecul.
5. Obţinerea Voi împărţi copiii în 5 echipe mari. Vom juca Capacitatea de a
performanţei O4 jocul: Cei mai buni cântăreţi! Fiecare echipă va Jocul interpreta corect
Pe grupe cântecul,
cânta câte o strofă şi va fi apreciată de celelalte Exerciţiul respectând
prin aplauze la sfârşitul prestaţiei. Echipa cu cele textul şi linia
mai multe aplauze este câştigătoare! melodică.
6. Asigurarea retenţiei - Cum se numeşte cântecul pe care l-am învăţat
şi a transferului O4 astăzi? Conversaţia Frontal

- Cum sunteți voi atunci când vine Primăvara?


- Haideți să ne reamintim despre ce flori am
cântat noi astăzi.
7. Încheierea activităţii Voi face aprecieri generale şi individuale Conversaţia Frontal
referitoare la modul de însuşire a cântecului .
Anexa 1

Completând corect vei descoperi pe verticala


de la A B anotimpul în care înfloresc pomii
………………………………. A
1
2
1. Sărbătoarea Învierii Domnului 3
2. Aripi are, / Parcă-i floare. / Încotro a zburat 4
oare?
5
3. Prima lună din anotimpul de Primăvară.
6
4. Este numită FLORAR luna........
7
5. Care floare, fuge după soare?
8
6. Prietenul la ............... se cunoaște.
9
7. A doua lună din anotimpul Primăvara
este................ B
8. Peste mare aruncat / După ploaie el apare, / Soarele îi dă culoare./

9. Pasăre călătoare ce are coada precum o furculiță.


Anexa nr. 2

Flori de primăvară

Astăzi în gradina mea, o zambilă a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zambit, am zâmbit
O zambilă a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Astăzi în gradina mea, o narcisă a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zâmbit, am zâmbit
O narcisă a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Astăzi în gradina mea, o lalea a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zâmbit, am zâmbit
O lalea a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Astăzi în gradina mea, liliacul a-nflorit


Și eu am zâmbit, am zâmbit, am zâmbit
Liliacul a-nflorit, dragă primăvară, bine ai venit!

Ghiocei și viorele, brebenei și micșunele


Toate au înflorit și eu am zâmbit
Am zâmbit, am zâmbit, florile au înflorit
Dragă primăvară, bine ai venit!

Florile înfloresc, doar atunci cand eu zâmbesc


Dragă primăvară, ce mult te iubesc !