PROIECT DIDACTIC

Educatoare, HANDRUC MARINELA Gradiniţa cu Program Normal Moldoviţa, Suceava

Nivel: II Grupa : mare (pregãtitoare) Denumirea activităţii : Activitãţi alese, jocuri şi alte activitãţi desfãşurate de copii Tema:”De-a familia” Tipul de activitate: verificare/ sistematizare a cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor; Forma de realizare:joc de rol (cu subiecte din viaţa cotidianã); Scopul activităţii: Verificarea, sistematizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor de a transpune experienţa cognitivã în ipostaze ale vieţii sociale; Obiective operaţionale: O1- să participe activ la joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor; O2- să sesizeze situaţiile sociabile de joc create, adaptându-se corespunzãtor; O3- să coopereze pentru realizarea unui proiect-comun; O4- să respecte reguli de comportare civilizatã în societate şi în familie; O5- să manifeste spontaneitate şi creativitate în interpretarea rolului asumat; Metode şi procedee: Jocul de rol, conversaţia, dialogul, exerciţiul, brainstorming-ul, negocierea; Material didactic: Ghicitoarea, planşã cu familia, costume pentru fiecare personaj şi accesoriile potrivite, jucãrii pentru jocul „De-a gospodina”, brad mic, foi de bloc, creioane colorate, instrumente de scris, casetofon, casetã, scrisoare de la Moş Crãciun; Material bibliografic: -M.Ed.C.,”Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura V&Integral, Bucuresti, 2005; -„Grãdiniţa altfel”, Editura V&Integral, Bucuresti, 2003; -Ezechil, Liliana, Paisi, Lazareanu,M., ”Laboratorul preşcolar”-ghid metodologic, Editura V&Integral, Bucureşti, 2001 - Mitu , Florica, Antonovici Ştefania, „Metodica activitãţilor de educare a limbajului în învãţãmântul preşcolar”, Ediţia a 2-a revizuitã, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2005; - „Documentar metodic”, Editura V&Integral, Bucureşti, 2001 Durata: 45 minute

Strategii didactice
Evenimentul didactic Captarea atenţiei
Conţinutul ştiinţific
Se va realiza prin ghicitoarea al cãrei rãspuns va fi „ familia”, prin „citirea” planşei cu membrii unei familii şi prin recitarea poeziei „Familia mea”.

Resurse materiale
planşã cu familia

Metode si procedee
conversaţia dialogul dialogul

Evaluare (instrumente şi indicatori)
ghicitoarea conversaţia de verificare chestionare oralã

Se va alege tema în mod indirect prin Enunţarea temei si intermediul costumelor şi materialelor puse la a dispoziţie. obiectivelor Se va selecta materialul necesar şi operaţionale împreunã cu educatoarea se va amenaja

Organizarea jocului

Desfãşurarea propriu-zisã a jocului

corespunzãtor sala de grupã pentru desfãşurarea jocului „De-a familia”. Se vor purta discuţii de grup despre tema jocului, stabilindu-se rolurile şi apreciindu-se sarcinile specifice fiecãrui rol. Rolurile vor fi alese de cãtre copii. Educatoarea îi va supraveghea şi direcţiona în alegerea şi repartizarea rolurilor („mama”, „tata”, „bunica”, „bunicul”, „copiii”, „mãtuşa”, „unchiul”, „naşa”, „vecina”, „copiii vecinei”, „doctoriţa”, „poştaşul”, „vânzãtoarea”, „cãţelul”, „pisica”, „colindãtorii”). Se va urmãri modul în care preşcolarii îşi modeleazã comportamentul în funcţie de rolul ales şi se vor corecta, eventual, comportamentele neadecvate.

costume pentru fiecare personaj şi accesoriile potrivite

negocierea dialogul

Observare directã

jucãrii pentru jocul „De-a gospodina”, brad mic, foi de

jocul de rol exerciţiul brainstorming-ul

Capacitatea de relaţionare şi comunicare în joc

Încheierea jocului

Se va îndruma jocul din interior (prin intermediul cuvântului, jucãriei, acţiunilor sau a altor materiale) sau din exterior (ca spectator, regizor). Se va urmãri capacitatea empaticã a fiecãrui copil de a se transpune în rolul ales, interrelaţionarea şi comunicarea dintre ei, corectitudinea comportamentelor aplicate în joc, capacitatea de a rezolva situaţii conflictuale sau neprevãzute. Se va realiza prin întreruperea integratã a jocului, de genul: „Peste puţin timp se însereazã şi mergem la culcare” pe melodia lentã a cântecului „Iarna vine Moş Crãciun”. Se va face analiza jocului, aprecieri verbale şi se vor împãrţi „surprizele” din partea lui Moş Crãciun.

bloc, creioane colorate, instrumente de scris

dialogul negocierea conversaţia

Elaborarea unei scrisori

Completarea unui rebus

casetofon, casetã, scrisoare de la Moş Crãciun

conversaţia

autoevaluare