Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATE INTEGRATĂ
Data: 22.02.2018
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Silvania, Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj
Clasa: a II-a C
Prof. înv. primar: Florica BODEA
Unitatea tematică: E primăvară iar!
Discipline: Comunicare în limba română; Matematică și explorarea mediului; Dezvoltare
personală; Arte vizuale și abilități practice.
Tema zilei: Să ne bucurăm împreună cu Papa Ștrumf!
Forma de realizare: activitate integrată

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


Subiectul: Bucle aurii
Tipul lecției: transmitere și însușire de noi cunoștințe
Domenii implicate: CLR, DP, MEM, AVAP
Obiective operaționale:
O1 - să citească fluent textul la prima vedere
O2 - să stabilească momentele poveștii cu ajutorul întrebărilor și a benzilor desenate
O3 - să povestească textul cu ajutorul imaginilor
O4 - să rezolve corect sarcinile din fișa de lucru

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


Subiectul: Împărțirea numerelor naturale
Tipul lecției: recapitularea cunoștințelor învățate
Domenii implicate: MEM, DP , MM, CLR.
Obiective operaționale:
O1 - să rezolve corect exerciții cu ordinea operațiilor
O2 - să rezolve corect exerciții de aflare a numărului necunoscut
O3 - să rezolve corect probleme de împărțire cu plan de rezolvare
O4 - să utilizeze corect termenii matematici învățați
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Subiectul: Spiridușii prieteniei
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Domenii implicate: DP, MEM, MM, CLR.

Obiective operaționale:
O1 – să prezinte care sunt trăsăturile de caracter ale unui bun prieten pornind de la
povestea vizionată
O2 - să explice cum trebuie să ne comportăm cu un prieten
O3 - să rezolve sarcinile din fișa de lucru adecvat cerințelor
O4 - să exprime emoții pozitive/ negative pentru comportamente care ajută la menținerea/
pierderea unei relații de prietenie
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
Subiectul: Coșuleț cu ghiocei - colaj
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Domenii implicate: CLR, MM, AVAP.
Obiective operaționale:
O1 - să decupeze coșuleț, cercuri, petale, tulpini
O2 - să așeze corect elementele pe colaj
O3 - să lipească elementele decupate în mod original
O4 - să analizeze lucrările colegilor

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, brainstormingul, explozia
stelara, metoda ciorchinelui, exercițiul, povestirea, problematizarea
Mijloace de învățământ: Papa-Ștrumf, computer, videoproiector, carte de povești, foi de
flipchart, DVD-uri cu cântece și filmulețe, fișe, scrisoare, flipchart, plicuri, mingi.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:

1. ***, 2003, Curriculum pentru invăţământul primar, București.


2. IORDACHE, C., IONESCU, M., 2012, Învăţăm comunicare în clasa pregătitoare, Editura
Booklet, Bucuresti.
3. MITU, Florica, 2006, Metodica predării-învățării integrate a limbii și literaturii române în
învățământul primar, Humanitas Educațional, București.
4. NEACȘU, I, GĂLETEANU, M., PREDOI, P., DUMITRESCU, V., 2006, Didactica matematicii
în învățământul primar – Ghid practic, Aius PrintEd, Craiova.

N STRATEGIA DIDACTICĂ
r. Secvențele Metode Forme de Mijloace Evaluarea
cr lecției și organizar de performan
t Dis Conținutul instructiv-educativ procedee e învățăm țelor
c. ânt
Int
egr.
COMUNICAR Se creează condiţiile
E ÎN LIMBA psihopedagogice necesare
1. ROMÂNĂ desfăşurării activităţii în bune
Moment condiţii.
organizatoric și Ne salutam invitatii si le urăm
verificarea un gând bun.
temei de casă Se face verificarea temei de casă
și se adună caietele cu tema.

2. Captarea Realizarea momentului care să frontal Obs.


atenției stârnească interesul pentu lectie. sistematică
Este introdus Papa-Ștrumf printr-
DP o scrisoare.
Conversa
Astăzi la ora de comunicare vom ția Papa-
3. Anunțarea învăța o nouă poveste sau pentru Ștrumf
temei cei care o cunoașteți, ne vom
reaminti o frumoasă poveste, vom
caracteriza personajele, vom
stabili asemănări și deosebiri între
personaje, vom stabili care este
ordinea faptelor, etc. Observați
a
4. Dirijarea Elevii citesc textul o data in gand,
învățării iar apoi cu voce tare in lant. Se
citeste de mai multe ori, apoi
explicăm cuvintele neînțelese în Pe grupuri
vocabular.
Observarea
Va urma proiecția povestii cu sistematică
ajutorul diapozitivelor la
videoproiector.
Elevii vor citi in lanț povestea la
videoproiector.
Pe grupe
În continuare se vor rezolva
câteva exerciții pentru explorarea
poveștii. Elevii vor fi împărțiți pe
CL 5 grupe conform rândurilor de Cadranel
R bănci. e Analiza
Stea răspunsuril
1. Recunoaște personajele or elevilor
2. Numerotează imaginile în Frontal
ordinea desfășurării
evenimentelor prezentate
în text. Scrie câte un enunț
5. Obținerea potrivit pentru fiecare
performanței imagine Explozia
3. Formulaţi şi scrieţi cât mai stelară Frontal
multe întrebări referitoare
CL la povestea Bucle Aurii fișe Analiza
R care să înceapă cu răspunsuril
cuvintele scrise în or elevilor
interiorul steluţelor mici
1. Explică de ce povestea
poartă acest titlu.
2. Care personaj ți-a plăcut Conversa
cel mai mult? De ce? ția Pe grupe
Fiecare grupă își va stabili un
Asigurarea reprezentant care va prezenta
6. retenției și CL răspunsul în fața întregii clase
transferului R oral.

Reconstituirea poveștii cu
ajutorul diapozitivelor la
videoproiector
Un elev va veni în față și
ME va trebui să așeze corect
M diapozitivele pentru a
reface povestea.
Frontal
Apoi elevii vor povesti textul cu Observarea
ajutorul imaginilor. Exercițiul sistematică

Încheierea CL Voi face aprecieri generale și


7. lecției R individuale.
Vom stabili tema pentru acasă.

Frontal

MATEMATICĂ
ȘI
EXPLORAREA
MEDIULUI
Moment Asigurarea unui climat
organizatoric educational favorabil.
Pregătesc materialele necesare Caiete,
lecției. manuale
Se verifică selectiv tema de casă.
Observarea
Reactualizarea sistematică
1. cunoștințelor Propun să facem câteva exerciții
ME de calcul mintal prin Jocul
M Mingea fermecată (la cel care
ajunge mingea, trebuie să
răspundă)
Numărul de 7 ori mai mic decât
63 este...
Câtul împărțirii numerelor 81 și 9
este .... mingea
Observarea
Jumătatea numărului 18 este ...
sistematică
Un sfert din 40 este .........
Proba împărțirii de face prin ....
Operația inversă a adunării
este ....
Exercițiul
Anunțarea Astăzi vom face o lecție de
2.
temei recapitulare a împărțirii
numerelor naturale.
Frontal

Conversa
Dirijarea Notăm data și titlul în caiete.
3. ția
învățării Calcul mintal și exerciții orale
ME  Numerele care se
M înmulţesc se numesc
___
Exercițiul
 Numărul care se
împarte se numeste
__
 Numărul la care se
împarte se numeşte Fișe de
lucru
CL _____
R  Rezultatul înmulţirii se Frontal
numeşte _______
 Rezultatul împărtirii se
numeşte ______ Problema
tizarea
Elevii primesc o fișă cu câteva
probleme.

1. Calculează: Analiza
răspunsurilo
r
 La sfertul numărului
36 adună produsul
numerelor 4 și
CL 7.________________
R
____ individual
Exercițiul
 Din dublul numărului
8 scade jumătatea Observarea
sistematică
numărului 8.
__________________
 Cu cât este mai mare
diferența numerelor 42
DP și 6 decât câtul
numerelor 42 și 6?
__________________
2. Calculând corect, vei afla
câte becuri a reciclat
fiecare fetită.
Frontal
MARIA conversaț
MIRUNA ia
5x 8 : 10 - 24 = 50 –
45 : 5 - 24=
MARINA 5 x 7 + 32 : 8 - 24=

3. Daniela a rezolvat 30 de
caiete
probleme de matematică.
Florin a rezolvat de 3 ori
mai puține decât Daniela,
iar Liliana a reușit să
rezolve dublu față de
Florin. Câte probleme au
rezolvat în total cei trei Frontal
copii?

Asigurarea Fișă de evaluare individuală.


retenției și a Elevii vor rezolva în ultimele 10
4. transferului minute o fișă de evaluare
independent.
Apoi se va face verificarea și
evaluarea oral.

Încheierea Se comunică tema de casă, probl. Individual


5. activității 3 și 4 din manual pag. 28
Fac aprecieri generale și
individuale, acord calificative
elevilor care au răspuns corect.
DEZVOLTARE
PERSONALĂ
Moment Introducerea elementului
1 organizatoric surpriza: la usă bate cineva care
aduce o scrisoare pentru clasa a
II-a C. „Dragi copii, eu sunt Papa
Ștrumf și îmi iubesc foarte mult
prietenii,dar m-am rătăcit şi nu Frontal
Captarea reuşesc să ajung la ei aşa că vă
2 atenției rog pe voi să mă ajutaţi.Pentru
aceasta trebuie doar să rezolvaţi
nişte sarcini de lucru. Sunt sigură
că vă veţi descurca de minune pe
parcursul întregii activităţi. Cu
drag , Papa Ștrumf (Anexa 2) caiete

Anunțarea Prima sarcină a elevilor este


temei și a aceea de a aplauda dacă enunţul Conversa
3 obiectivelor ascultat e adevărat şi de a "fi ția
supăraţi", dacă enunţul e fals .
(Anexa 3).

Anunț copiii că în această ora de


dezvoltare personală le voi citi o
poveste pe care o vor asculta cu
atenție, o vor povesti, vor
Dirijarea recunoaște personajele, vor Analiza
învățării discuta despre acestea, vor lucra nivelului de
4 pe fișe și vom încheia activitatea Explicați efectuare a
cu un cântec. a sarcinilor

Elevilor li se citeste povestea


"Trei prietene". (Anexa 4)
Ghidați de întrebările
învățătoarei, elevii vor parcurge
conţinutul textului: Ce personaje Carte cu Aprecierea
întâlnim în text? Câte sunt la povești, verbală
număr? De ce Albă ca zăpada nu videoproie
stătea lângă celelalte prinţese? ctor
Cine o dojeneşte? Cine o ajută pe
Albă ca zăpada? De ce avem
nevoie de prieteni?

Vizionează filmulețul Ursul


păcălit de vulpe
frontal
Ciorchinele -Prietenul
Se cere elevilor să enumere care
sunt caracteristicile unui bun
prieten, apoi le vor scrie pe tablă.
Obţinerea
performanţei Discuții pe marginea ”prieteniei”
5. Ce înseamnă pentru tine un conversaț
prieten? Cine-ți poate fi prieten? ia
Cum te comporți cu un prieten?
Elevii realizează copacul Individual
prieteniei.
Retenția și
transferul Elevii vor rezolva Fișa ‚,Prietenii
6. ". Aceștia vor realiza
corespondenţa între prietenii din
poveşti şi dacă timpul ne permite
vor desena personajul preferat.…. Observarea
(desen și nume) (Anexa5) sistematică
Fișa,
foarfece
Elevii sunt felicitați pentru
Încheierea prestația la oră și vor primi câte
7. activității diplomă pentru cel mai bun
prieten

Exercițiul
ARTE
VIZUALE ȘI
ABILITĂȚI
PRACTICE Asigurarea unui climat
Moment educational favorabil.
1 organizatoric Pregătesc materialele necesare
lecției.

Captarea Astăzi, copii, Papa-Ștrumf m-a Frontal


2 atenției rugat să-l învățăm și pe el să facă
un coșuleț cu ghiocei pentru
mama, deoarece el singur nu se
prea pricepe. Putem să-l ajutăm?
Coșuleț
Explicarea și Vă explic cum trebuie să lucrăm: demonstra
3 demonstrarea - prima data decupăm tiv cu
coșulețul după contur ghiocei
lucrării
- trasăm cu moneda
cercurile pe hârtia albă și
le decupăm. conversaț
- desenăm tulpinile ia
ghioceilor și câte două
frunze la fiecare.
- asamblăm petalele, iar
apoi lipim tulpinile și
frunzele, până realizăm
cinci ghiocei cel puțin
- lipim fiecare ghiocel în
interiorul coșulețului
- așezăm decorăm coșulețul
cu inimioare Explicați
a,
Exerciții de Vom face câteva exerciții ca să ne demonstr Evaluare
încălzire a încălzim mânuțele ația prin
4 mușchilor mici - cântăm la pian calificative
ai mâinii - spargem nuci
Videoproi
- ne spălăm pe mâini
ector cu
- frecăm palmele lucrarea
- tragem ușor degețelele model
- batem palmele

Elevii trec la realizarea lucrării,


Realizarea eu trec printre bănci și acord
lucrării indicații acolo unde este nevoie.
5 propriu-zise
Lucrarea model va rămâne
Individual
proiectată pe ecran până la Exercițiul
sfârșitul activității.
Voi asigura un fond plăcut
muzical, discret în același timp.

Voi numi câte un copil pentru Foi


colorate,
Analiza fiecare rând să aleagă de pe
contur de
lucrărilor rândul lui lucrările care îi plac, să coșuleț,
6 colegilor le ducă în față pentru a le arăta lipici,
tuturor. foarfece
Fiecare copil care a ales va trebui
să spună de ce a ales acele lucrări,
cum sunt executate, dacă a
respectat indicațiile, dacă a lucrat
îngrijit și curat.

Voi ruga pe toți elevii să își scrie


numele pe lucrări, pentru că după
obicei, vom pune la expoziție
Explicați
toate lucrările realizate frumos și
a frontal
Aprecieri și corect.
încheierea Elevii vor aduna toate lucrările
7 activității pentru expoziție.

Pentru că ați fost harnici și ați


trecut toate probele, iată că Papa-
Ștrumf ne răsplătește cu un
calificativ frumos pe fiecare.

conversaț calificativ
ia e

S-ar putea să vă placă și