Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 25 .02.

2014
Școala : Şcoala Gimnazială ”SIMION BĂRNUȚIU”, Zalău
Clasa : Pregătitoare
Propunător: Crăciunaș Corina
Aria curriculară : Limbă și comunicare
Disciplina : Comunicare în limba română
Unitatea de invățare :Autorul basmelor
Subiectul lecției : ”Sunetul şi literele î,Δ
Tipul lecției : mixt
Domenii integrate: Comunicare ĩn limba română
Arte vizuale si abilități practice
Muzică și mișcare

Forma de realizare: activitate integrată


Competențe specifice:
Comunicare ĩn limba română
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar
1.3. Identificarea sunetului inițial și\sau final dintr-un cuvânt, a și a cuvintelor și silabelor din
propoziții rostite clar și rar
4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate

Arte vizuale si abilități practice


2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare
specifice artelor
Muzică și mișcare:
2.2. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
Obiective operaționale:

O1-să enumere cuvinte care conţin sunetul “Δ


O2- sa alcătuiască propoziții corecte din punct de vedere gramatical;
O3- sa despartă cuvintele date în silabe, precizând numărul acestora si sunetul inițial al cuvintelor
date;
O4- să scrie corect litera “Δ ;
O5- să ĩncercuiască litera “Δ ĩn cuvintele citite ;

Obiectiv psiho-motor:
- să folosească corect uneltele de lucru.

Obiective afective :
OA1 - participarea activă și conștientă la desfașurarea lecției;
OA2- manifestarea spiritului de competiție.

Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe și individuală


Strategii didactice:
Metode:
 de comunicare orală- conversative
- metoda fonetică analitico-sintetică
- observația
- demonstrația
 de comunicare orala expozitive
- explicaţia
- comparația
 de actiune reală
- exerciţiul
- activitatea independent
- jocul didactic
 de explorare si descoperire
- învățarea prin descoperire
Mijloace:
 informative demonstrative
- fişe de lucru
- imagini din poveste
- coşuleţ
- jetoane
- cheia platului
- scrisoarea
- calculatorul
- calendarul naturii

Modalităţi de evaluare: aprecieri globale şi individuale,observarea sistematica,interevaluarea


Locul desfășurării: sala de clasă

Resurse umane 30 elevi

Durata: 45 minute

Bibliografie:

-Ministerul Educatiei, Cercetarii, Ttineretului si Sportului – Programa scolară pentru Clasa


pregătitoare, 2012
- Didactica Publishing House – Ghidul cadrului didactic- Clasa pregatitoare
- Ministerul Educatiei, Cercetarii, Ttineretului si Sportului,- Curriculum pentru educatia
timpurie a copiilor de la 3 la 6/7ani, 2008
NR. MOMENTELE C.S. ELEMENTE ESENȚIALE DE STRATEGII
MODALITĂȚI
CRT. LECȚIEI DIDACTICE\FOR
OB. CONȚINUT DE
ME DE
EVALUARE
ORGANIZARE
1. Pregătirea Crearea condiţiilor necesare bunei
pentru desfăşurări a activității:
activitatea de -aerisirea sălii de clasă;
invățare -amenajarea spaţiului de desfăşurare a explicația
activităţii;
-pregătirea materialului didactic conversația
necesar activităţii.
Prima activitate a zilei debutează cu
Intâlnirea de dimineață. aprecieri verbale
Se completează Calendarul Calendarul naturii
naturii,stabilindu- observarea
se anotimpul,luna, ziua saptamânii si conversația sistematică
condițiile meteorologice.
Se face prezenţa.Se alege Omul zilei
si spiridușul,iar pentru inviorare vom
intona cîntecul : ”În pădurea cu cântec
alune”. activitate
frontal

2. Captarea ”Copii, în această dimineață explicaţia


atenției poștașul mi-a adus o scrisoare de la scrisoarea
Zâna Iarna , în care am găsit
următoarele rânduri.
Zâna Iarna ne anuță că doreşte să
intre ĩn palatul ei de gheaţă,deoarece
se apropie primăvara.Însinte de a aprecieri verbale
pleca ne-a lasat un plic in care a pus
ceva... cheia
Joc intelectual ”Gândesc și activitate
găsesc”-sarcina pentru copii : frontală
”Găndiți-vă la cuvintele care vă vin în explicația
minte când rostiți cuvântul poveste. jocul didactic
Se vor expune imagini din ultima
poveste studiată,elevii trebuind să imagine
povesteacă momentul poveştii redat
ĩn acestea.
Elevii vor trebui sa explice titlul aprecieri globale și
poveştii „Hainele cele noi ale individuale
Împăratului”
Se va stabili sunetul iniţial al
cuvântului şi va anunţa tema(Sunetul
3. Reactualizarea şi literele î,Δ) şi obiectivele
cunoștințelor urmărite:vom căuta cât mai multe
cuvinte care să înceapă, să conțină
sau să se termine cu acest sunet ; vom conversația
despărți cuvintele în silabe ; vom explicația aprecieri verbale
alcătui propoziții, vom reprezenta
grafic cuvintele, vom uni punctele
pentru a realiza literele î și Î și vom
scrie literele.

Prezentarea jetonului şi a unor


imaginii cu litera ‚î”.
Rostirea unor cuvinte care conţin
acest sunet.Despărţirea acestora ĩn imagini din poveste
silabe şi localizarea sunetului „î”.
Integrarea cuvintelor găsite ĩn
propoziţii.
Scrierea model la tablă a literelor.
Scrierea ĩn aer a literelor respectând
4. Anunțarea sensul elementelor grafice. activitate frontală observarea
temei și a Se vor compara semnele grafice din sistematică
obiectivelor care sunt alcătuite literele
Copiii vor lucra pe caietele auxiliare
lectia “Litera Δ,care presupune exercițiul
recunoaşterea acesteia ĩn
cuvinte,scrierea pe linia punctată şi conversația
scrierea liberă a literei.

jeton
Elevii ĩmpărţiţi ĩn cinci grupe egale imagine
vor extrage dintr-un coşuleţ cartonaşe
cu diferite imagini. Vor trebui să
rostească cuvântul care denumeşte jetoane aprecieri verbale
4. Dirijarea obiectul,să-l despartă ĩn silabe,apoi
învățării O1 să-l reprezinte grafic pe fişa destinată
O3 grupei sale. exerciţiul
Oral,vor trebui să integreze ĩntr-o activitate
O2 propoziţie acel cuvânt. individuală observarea
Pe aceeaşi foaie,elevii vor trebui să sistematică
deseneze un obiect care are ca literă demonstraţia
iniţială litera “Δ.
exerciţiul
Grupa câştigătoare va fii aplaudată şi comparaţia
va primi cheia de la palatul
O4 Împăratului.
O5
O6
Activitate ĩn completare:
Elevii vor modela din plastilină litera
“Δ

5. Retenția și ĩnvăţarea prin aprecieri verbale


transferul descoperire
cunoștințelor
metoda fonetică
analitico-sintetică
explicaţia
conversaţia
jocul didactic
coşuleţ cu cartonaşe
fişe de lucru
activitate pe grupe

6. Aprecieri finale interevaluarea


cheia palatului aprecieri globale și
individuale

activitate
individuală

S-ar putea să vă placă și