Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCAȚIE CIVICĂ

clasa a III-a

Aria curriculară: Om și societate


Număr de ore: o oră/săptămână Total: 16 ore/semestru
PLANIFICARE ANUALĂ
Semestrul I

NR
. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI
CR SĂPT. CONȚINUTURI NR. ORE OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE
T

1. a. Ce inseamna sa fim persoane?


1.1
b. Persoana mea
2.3
I-V Persoana c.Persoana lui/ei 5 ore
3.1
d. Recapitulare
3.2
e. Evaluare
2. a. Ce sunt plantele si animalele?
Noi, 1.1 b. Nevoia de plante si animale
VI-X animalele si 2.1 c. Atitudinea noastra fata de plante si animale 5 ore
plantele 3.2 d. Recapitulare
e. Evaluare
3. a. Ce sunt lucrurile ?
Raporturile 2.1 b. Nevoia de lucruri
X-XVI noastre cu 1.1 c. Lucruri care ne exprimaRelatii si atitudini fata de lucruri 6 ore
lucrurile 3.2 d. Recapitulare
e. Evaluare
1
Semestrul al II-lea

NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI


CRT SĂPT. CONȚINUTURI NR. ORE OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE
4. a. Bunatatea si rautatea „Şcoala
b. Respectul si lipsa de respect altfel”
1.1 c. Sinceritatea si minciuna 12-16 aprilie
Trasaturile
2.3 d. Curajul, frica, lasitatea 2021
I-VIII morale ale 8 ore
3.1 e. Modestia si lipsa de modestie
persoanei
3.2 f. Increderea si lipsa de incredere
g. Recapitulare
h. Evaluare
5. a. Ce sunt grupurile?
b. Familia
Raporturile 1.1
c. Grupurile de prieteni
noastre cu 2.3
IX-XVI d. Grupuri de joaca 8 ore
ceilalti 3.1
e. Reguli ale grupului
oameni 3.2
f. Recapitulare
g. Evaluare