Sunteți pe pagina 1din 7

EDUCAȚIE CIVICĂ (RADU/ANDREI) - clasa a III-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Semestrul I
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : PERSOANA
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
Nr. Conţinuturi Competenţ Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ce înseamnă să 1.1 a. exerciții de selectare a unor cuvinte ce Materiale ● observare
fim persoane 2.3 definesc corpuri vii; 1 manualul, sistematică
3.1 b. exerciții de descoperire a asemănărilor caietul, ● evaluare
2. Persoana mea 3.2 și deosebirilor între plante și animale; 1 ilustrații, orală
c. exerciții de transcriere a cuvintelor ce dicționare, ● temă de
3. Persoana lui/ei denumesc persoane; 1 lecturi lucru în clasă
d. exerciții de transcriere a termenilor care
suplimentare; ● inter-
ajută la identificarea unei persoane;
4. Recapitulare 1 evaluare
e. precizarea trăsăturilor fizice și a celor
●auto-
morale caracteristice unui membru din
5. Evaluare 1 evaluare
familia fiecăruia;
Procedurale
f. exerciții de precizare a limbii vorbite de
Activitate
locuitorii unor anumite țări;
g. exerciții de transcriere a afirmațiilor frontală,
corecte; individuală și de
h. exerciții de completare a unor enunțuri grup
cu termenii corespunzători;
i. exerciții de descriere a unor acțiuni
specifice persoanei;
j. exerciții de argumentare a unor Temporale
proverbe; 5 ore
1
k. exerciții de completare a unor propoziții
lacunare;
l. exerciții- joc .

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : NOI ȘI CELELALTE VIEȚUITOARE


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
Nr. Conţinuturi Competenţ Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ce sunt plantele și 1.1 a. exerciții de alcătuire a unei fișe cu titluri Materiale ● observare
animalele ? 2.1 de opere literare cunoscute în care 1 manualul, sistematică
3.2 personajele sunt plante sau animale; caietul, ● evaluare
2. Nevoia de plante și b. exercițiu-joc de imaginare a unui dialog 1 ilustrații, orală
animale între copil și animalul preferat; dicționare, ● temă de
c. exerciții de răspundere la anumite lecturi lucru în clasă
3. Atitudinea noastra întrebări; 1 suplimentare; ● inter-
d. exerciții de exemplificare a rolului
faţă de plante și evaluare
fiecărui animal din imagine;
animale ●auto-
e. exerciții de exprimare a atitudinii
evaluare
noastre față de plante și animale;
4. Recapitulare 1 Procedurale
f. exerciții de enumerare a cât mai multor
Activitate
motive pentru care plantele și animalele
5. Evaluare 1 frontală,
trebuie ocrotite;
g. exerciții de afirmare a modului cum individuală și de
îngrijește fiecare elev plantele și grup
animalele din mediul înconjurător;
h. exerciții de completare a spațiilor
punctate cu termeni potriviți;
i. exerciții de desenare a unor plante și Temporale

2
animale . 5 ore

3
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : RAPORTURILE NOASTRE CU LUCRURILE

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6


Nr. Conţinuturi Competenţ Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ce sunt lucrurile ? 2.1 a. exerciții de observare a diferențelor 1 Materiale ● observare
1.1 dîntre lucruri și corpurile vii; manualul, sistematică
Nevoia de lucruri 3.2 b. exerciții de definire a lucrurilor; 1 caietul, ● evaluare
2. c. exerciții denumire a lucrurilor create de ilustrații, orală
Lucrurile care ne natura; dicționare, ● temă de
d. exerciții de scriere a lucrurilor create de
exprima 1 lecturi lucru în clasă
om;
3. suplimentare; ● inter-
e. exerciții de realizare a unei planse cu cat
Relatii și atitudini evaluare
mai multe obiecte folosite de elevi in
faţă de lucruri 1 ●auto-
activitatile scolare;
evaluare
f. exerciții de enumerare a lucrurilor de
4. Recapitulare 1 Procedurale
care are nevoie medicul in meseria sa;
g. exerciții de alegere a lucrurilor folosite la Activitate
5. Evaluare scoala din imagini date; 1 frontală,
h. exercitiu- joc Ghiceste pasiunea; individuală și de
i. exerciții de numire a lucrurilorpersonale grup
și a celor comune;
j. exerciții de comentare a unor proverbe;
k. exerciții de completare a unei scheme
date; Temporale
l. exerciții de desenare a unor obiecte ce
6 ore
ar putea fi create de oameni;
m. exerciții de completare a spațiilor
punctate cu termeni potriviti;
4
n. exerciții de punere in corespondenta.
Proiect

2 2 ore

Semestrul al II-lea

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : TRĂSĂTURI MORALE ALE PERSOANEI


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8
Nr. Conţinuturi Competenţ Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Bunatatea și 1.1 a. exerciții de recunoastere a personajelor Materiale ● observare
rautatea 2.3 din ilustrații date; 1 manualul, sistematică
3.1 b. exerciții de raspundere la anumite caietul, ● evaluare
2. Respectul și lipsa 3.2 întrebări; ilustrații, orală
de respect c. exerciții de alcătuire a unei fișe in care sa 1 dicționare, ● temă de
se noteze actiunile ce trebuie facute pentru lecturi lucru în clasă
3. Sinceritatea și a castiga increderea celor din jur; suplimentare; ● inter-
minciuna d. exercitiu- joc de dramatizare a povestii 1 evaluare
Mincinosul; ●auto-
4. Curajul, frica, e. exerciții de definire a increderii; evaluare
lasitatea exerciții de transcriere a expresiilor care 1 Procedurale
sugereaza respectul; Activitate
5. Modestia și lipsa f. exerciții de comentare a unor afirmatii; frontală,
de modestie g. exerciții de scriere pe o fisa a unor motive 1 individuală și de
pentru care o persoana poate fi respectata grup
6. Increderea și lipsa de cei din jur;
5
de incredere h. exerciții de transcriere a termenilor care 1
exprima curajul;
7. Recapitulare i. exerciții de completare a unor spatii 1 Temporale
punctate; 8 ore
8. Evaluare j. exerciții de alcătuire a unor liste cu 1
personaje din literatura care au dat dovada
de curaj;
k. exerciții de transcriere acuvintelor care
definesc bunatatea/ sugereaza minciuna;
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALȚI OAMENI
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8
Nr. Conţinuturi Competenţ Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - e ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Ce sunt grupurile? 1.1 a. exerciții de enumerare grupurilor din care Materiale ● observare
face parte omul; 1 manualul, sistematică
2.3
2. Familia b. exerciții de scriere a denumirilor caietul, ● evaluare
3.1 activitatilor desfasurate in cadrul grupului 1 ilustrații, orală
3. Grupul de prieteni scolar; dicționare, ● temă de
3.2 c. exerciții de selectare a unor expresii care lecturi lucru în clasă
4. Grupul de joaca denumesc un grup; 1 suplimentare; ● inter-
d. exerciții de scriere a denumirilor evaluare
5. Grupul de invatare activitatilor desfasurate in cadrul grupului ●auto-
de joaca; evaluare
6. Reguli ale grupului e. exerciții de scriere a membrilor familiei și 1 Procedurale
a sarcinilor atribuite fiecaruia; Activitate
Recapitulare f. exerciții de completare a unor spatii libere 1 frontală,
7. cu termeni potriviti; individuală și de
6
Evaluare g. exerciții de inventare a unui joc și de grup
8. stabilire a regulilor acestuia;
h. exerciții de transcriere a unor expresii ce
denumesc calitati potrivite unui conducator
de grup; Temporale
i. exerciții de identificare a colegilor cu 8 ore
aceleasi preocupari;