Sunteți pe pagina 1din 12

Prof.Înv.

Primar Paiu Iuliana Andreea


Clasa a III a D

Clasa a III-a D
Anul Şcolar: 2019/ 2020
Număr ore/săptămână: 1 oră
Semestrul I : 15
Semestrul al II-lea: 20 ore
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN 5003/02.12.2014
MANUAL: Educaţie Civică pentru clasa a III-a, Editura Arthur la şcoală

1
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D

Nr. Unitatea tematică Competențe Conținuturi vizate/ activate Perioada Nr. Observații
crt. specifice ore.

SEMESTRUL I (14 sapt.+ 1 sapt vacanţă)

1. Unitatea 1 – 1.1. I. Lucruri, plante, animale, personae SI– 9


2. 2.1. S IX
3. Lucruri,plante, 2.2. 1) Ce sunt lucrurile?
animale,persoane 3.1
3.3. 2) Ce sunt animalele si plantele?

3) Ce inseamna sa fim persoane?

4) Nevoia de lucruri

5) Nevoia de plante si animale

6) Nevoia de ceilalti

Recapitulare
Evaluare

Lectura; text suport: Ratusca cea urata, de H.C. Andersen

SĂPTĂMÂNA 8 – VACANŢĂ CICLUL PRIMAR

2. UNITATEA II. Relatii, atitudini, comportamente X-XV 5


2 1.1.
2.1. 1. Lucruri care ne exprima
Relaţii ,atitudini, 2.1 2. Relatii si atitudini fata de lucruri (1)
comportamente 2.2. 3. Prieteni necuvantatori
3.1 4. Atitudini fata de plante si animale (1)
3.3. 5. Atitudini fata de plante si animale (2)

2
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D
Recapitulare
Evaluare

Lectura ; text suport: biblioteca lui Stardi, de Edmondo de


Amicis

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ – VACANŢA DE IARNĂ

SEMESTRUL II( 20 săptămâni – 1 săpt Şcoala Altfel )


3. UNITATEA . Relații, atitudini, comportamente față de oameni XVI
3 1.2 - 10
1.3 1. Increderea si lipsa de incredere XXV
Relaţii , 2.3. 2. Respectul si lipsa de respect
atitudini,comportamente 3.1 3. Curajul si lipsa de curaj
faţă de oameni 3.2 4. Bunatate si rautate
3.3 5. Despre adevar si minciuna
6. Modestia si lipsa de modestie
Recapitulare
Evaluare

4. UNITATEA 4 1.1. Oameni impreuna XXVI 5


2.1. -XXX
Oameni împreună 2.1 1. Acasa
2.2. 2. La scoala
3.1 3. Prieteni
3.2 4. Drepturi si indatoriri
3.3

3
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D

SAPTĂMÂNA “ŞCOALA ALTFEL” – S 27

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
6Aprilie – 21 Aprilie 2020

UNITATEA 4 1.1. Sugestii pentru lectură : “Gospodina” de Otilia S XXXI 4


1.2 Cazimir, “Gândăcelul “ de Elena Farago, “Despre -
1.3 cusururi şi urâciuni “ de Anton Pann S XXXIV
Oameni împreună
2.3.
3.1 Sugestii pentru lectură : “Fricosul” de Emil Gârleanu,
3.2 “ Căprioara” de Emil Gârleanu
3.3
Recapitulare
Evaluare

4
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D

Planificarea unităţilor de învăţare

Unitatea 1 - Lucruri, plante, animale, persoane

Perioada : 9 săptămâni ( S 1- S 9 )

Competențe Evaluare/ Nr
Activități de învățare Conținut vizat/activ Resurse materiale
specifice Feed-back ore
Teme propuse: – identificarea caracteristicilor unor Resurse materiale:
lucruri; activități cu suport imagistic, manualul Autoevaluarea,
1.Ce sunt lucrurile? video și literar; tipărit/digital, inter-evaluarea, 9
Ce sunt animalele si plantele? imagini/planse realizarea de
– exerciții de prezentare și
2.Ce inseamna sa fim persoane? didactice, caietul proiecte,
3.Nevoia de lucruri argumentare a unor puncte proprii de elevului, video- portofoliul și
4.Nevoia de plante si animale vedere; proiector, calculator, investigația,
5.Nevoia de ceilalti – exerciții de clasificare a unor obiecte cd educativ fise de lucru
1.1.
2.1. după criterii date; observarea
2.2. Recapitulare – realizarea unor materiale Resurse procedurale: sistematică a
3.1 Evaluare
informative după indicații date; lectura explicativă, activității și
conversaţia, comportamentului
3.3. – realizarea unor liste de lucruri utile
Lectura; text suport: Ratusca cea urata, explicaţia, elevilor
de H.C. Andersen într-o situație dată. procedee de citire
– exerciții pentru identificarea activă, selectivă,
asemănărilor și deosebirilor dintre conștientă, harta
persoane; textului, explozia
– exerciții de prezentare în perechi a stelara, brainstorming;
unor aspecte relevante privind activitate frontala, pe
grupe, individuala;
calitatea de persoană;

5
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D
– exerciții de argumentare a unor jocul de rol
afirmații, opțiuni, concluzii; învățarea prin
– completarea unor fișe de observație. descoperire,prin
actiune, prin
– identificarea utilității unor lucruri;
cooperare, prin
activități cu suport imagistic, video și confruntarea de idei;
literar; discuții, dezbateri,
– exerciții de argumentare privind tehnici și metode de
nevoia de lucruri; gândire critică,
– realizarea de desene privitoare la rezolvarea de
utilitatea unor lucruri; probleme, simularea
realizarea unor
– identificarea mesajelor unor
povestiri, dramatizări
proverbe;
– jocuri-dezbatere;
– exerciții de clasificare a unor lucruri
după criterii date.

6
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D

Unitatea 2 – Relaţii ,atitudini,comportamente


Perioada : 5 săptămâni ( S 10 - S 15 )

Competențe Evaluare/ Nr
Activități de învățare Conținut vizat/activ Resurse materiale
specifice Feed-back ore
Teme propuse: -recunoașterea unor atitudini față de Resurse materiale:
plante și animale; activități cu suport manualul Autoevaluarea,
1.Lucruri care ne exprima imagistic, video și literar; tipărit/digital, inter-evaluarea, 5
2.Relatii si atitudini fata de lucruri (1) – exerciții de argumentare; imagini/planse realizarea de
3.Prieteni necuvantatori – realizarea de materiale informative; didactice, caietul proiecte,
4.Atitudini fata de plante si animale (1) – identificarea înțelesului unui mesaj elevului, video- portofoliul și
5. Atitudini fata de plante si animale (2) într-un text dat; proiector, calculator, investigația,
– organizarea de dezbateri cu temă cd educativ fise de lucru
Recapitulare dată; observarea
Evaluare – identificarea de soluții concrete la Resurse procedurale: sistematică a
1.1.
probleme date; lectura explicativă, activității și
2.1. Lectura ; text suport: biblioteca lui – realizarea de desene despre relația conversaţia, comportamentului
2.1 Stardi, de Edmondo de Amicis dintre om și plante și/sau animale. explicaţia, elevilor
2.2.
– identificarea de relații dintre oameni procedee de citire
3.1
și animale; activități cu suport activă, selectivă,
3.3
imagistic, video și literar; conștientă, harta
– identificarea înțelesului unui textului, explozia
proverb; stelara, brainstorming;
– identificarea atitudinilor potrivite activitate frontala, pe
față de lucrurile personale și cele grupe, individuala;
comune; jocul de rol
– realizarea de desene despre învățarea prin
atitudinea față de lucruri. descoperire,prin
actiune, prin
cooperare, prin

7
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D
confruntarea de idei;
discuții, dezbateri,
tehnici și metode de
gândire critică,
rezolvarea de
probleme, simularea
realizarea unor
povestiri, dramatizări

8
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D

Unitatea 3 –Relaţii,atitudini,comportamente faţă de oameni

Perioada : 10 săptămâni ( S 16 – S 25 )

Competențe Evaluare/ Nr
Activități de învățare Conținut vizat/activ Resurse materiale
specifice Feed-back ore
– recunoașterea, în situații diferite, a Resurse materiale:
1. Increderea si lipsa de incredere trăsăturilor morale ale unor persoane; manualul Autoevaluarea,
2. Respectul si lipsa de respect activități cu suport imagistic, video și tipărit/digital, inter-evaluarea, 10
3. Curajul si lipsa de curaj literar; imagini/planse realizarea de
4. Bunatate si rautate – discutarea, în grupuri mici, a didactice, caietul proiecte,
5. Despre adevar si minciuna moralei unor texte literare; elevului, video- portofoliul și
6. Modestia si lipsa de modestie – exerciții de identificare a trăsăturilor proiector, calculator, investigația,
Recapitulare persoanei, manifestate în contexte cd educativ fise de lucru
Evaluare familiare elevilor; observarea
1.1. – exerciții de apreciere a propriilor Resurse procedurale: sistematică a
2.1. trăsături, manifestate în contexte lectura explicativă, activității și
2.1 familiare; conversaţia, comportamentului
2.2. – exerciții de argumentare; explicaţia, elevilor
3.1 – simularea modului în care este procedee de citire
3.3 necesar să se comporte membrii unui activă, selectivă,
grup în rezolvarea unei sarcini de conștientă, harta
lucru, atunci când membrii grupului textului, explozia
au opinii diferite. stelara, brainstorming;
– joc de rol; activitate frontala, pe
– ilustrarea prin desen a unor grupe, individuala;
comportamente morale ale unor jocul de rol
personaje. învățarea prin
descoperire,prin
actiune, prin

9
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D
cooperare, prin
confruntarea de idei;
discuții, dezbateri,
tehnici și metode de
gândire critică,
rezolvarea de
probleme, simularea
realizarea unor
povestiri, dramatizări

10
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D

Unitatea 4 – Oameni împreună

Perioada: 9 săptămâni ( S 26 – S 34)

Competențe Evaluare/ Nr
Activități de învățare Conținut vizat/activ Resurse materiale
specifice Feed-back ore
– recunoașterea, în situații date, a Resurse materiale:
1. Acasa grupurilor mici din care face parte elevul; manualul Autoevaluarea,
2. La scoala activități cu suport imagistic, video și tipărit/digital, inter-evaluarea, 9
3. Prieteni literar; imagini/planse realizarea de
4. Drepturi si indatoriri – discuții despre grupurile mici din care didactice, caietul proiecte,
elevul face parte și despre regulile elevului, video- portofoliul și
Sugestii pentru lectură : grupului, pornind de la imagini, texte, proiector, calculator, investigația,
“Gospodina” de Otilia Cazimir, cazuri date; cd educativ fise de lucru
“Gândăcelul “ de Elena Farago, – exerciții de argumentare; observarea
1.1. “Despre cusururi şi urâciuni “ de – Jurnalul familiei; Resurse procedurale: sistematică a
2.1. Anton Pann – ilustrarea prin desen a unor lectura explicativă, activității și
2.1 comportamente în familie. conversaţia, comportamentului
2.2. Sugestii pentru lectură : – identificarea atitudinilor potrivite față explicaţia, elevilor
3.1 “Fricosul” de Emil Gârleanu, “ de lucrurile personale și cele comune; procedee de citire
3.3 Căprioara” de Emil Gârleanu – realizarea de desene despre atitudinea activă, selectivă,
față de lucruri. conștientă, harta
– identificarea de relații dintre oameni și textului, explozia
animale; activități cu suport imagistic, stelara, brainstorming;
video și literar; activitate frontala, pe
Recapitulare – realizarea de materiale informative; grupe, individuala;
– identificarea înțelesului unui proverb; jocul de rol
Evaluare finala – organizarea de dezbateri cu temă dată; învățarea prin
– realizarea de desene despre relația descoperire,prin
dintre om și animale. actiune, prin

11
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Clasa a III a D
cooperare, prin
confruntarea de idei;
discuții, dezbateri,
tehnici și metode de
gândire critică,
rezolvarea de
probleme, simularea
realizarea unor
povestiri, dramatizări

12

S-ar putea să vă placă și