Sunteți pe pagina 1din 6

SCHEMA ORARĂ

clasa PREGATITOARE

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în limba 5 7 6 5 5
Limbă şi română )
comunicare
Limba modernă (Engleză ) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si 4 4 4
(la P, I, II stud. integrat-Matematică şi
ştiinţe ale 3 3
naturii explorarea mediului) 1 1
Stiinţele naturii
1 1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare .2. 2 2 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice .2. 2 2 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“CUFĂRUL CU POVEŞTI” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22


SCHEMA ORARĂ
clasa I

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în limba 5 7 6 5 5
Limbă şi română )
comunicare
Limba modernă (Engleză ) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si 4 4
(la P, I, II stud. integrat-Matematică şi
ştiinţe ale 3 3 4
naturii explorarea mediului) 1 1
Stiinţele naturii 1
1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 .2. 2 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 .2. 2 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

SCHEMA ORARĂ
clasa a II-a

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în limba 5 7 6 5 5
Limbă şi română )
comunicare
Limba modernă (Engleză ) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si 4 4
(la P, I, II stud. integrat-Matematică şi
ştiinţe ale 3 3 . 4..
naturii explorarea mediului) 1 1
Stiinţele naturii ..1..
1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 2 .2. 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 2 .2. 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“CALIGRAFIA PE TĂRÂMUL ZOOMATEMATICII” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

SCHEMA ORARĂ
clasa a III-a

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. (denumire la P, I, II - Comunicare în limba română ) 5 7 6 5 5
Limbă şi
comunicare Limba modernă (Engleză ) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului) 3 3 4 4 4
ştiinţe ale Stiinţele naturii 1 1 1
naturii 1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 2 2 .1. 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 2 2 .2. 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“PRIETENUL ORTOGRAMELOR” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

SCHEMA ORARĂ
clasa a IV-a

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. (denumire la P, I, II - Comunicare în limba română ) 5 7 6 5 5
Limbă şi
comunicare Limba modernă (Engleză ) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului) 3 3 4 4 4
ştiinţe ale Stiinţele naturii 1 1 1
naturii 1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 2 2 1 .1.


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 2 2 2 .1.
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“MICUL SCRIITOR” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22