Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.

GHEORGHE” CRAIOVA

Anul şcolar 2018 - 2019

Clasa a II-a C

Prof.:Velişcu Mihaela
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
PROGRAM DE RECUPERARE/AMELIORARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.GHEORGHE” CRAIOVA

Anul şcolar 2018 - 2019

Clasa a II-a C

Prof.:Velişcu Mihaela
1.Utilizarea numerelor în calcule elementare 5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în date
spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul 6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi
apropiat estimări
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică

Nr. Competențe specifice Concepte specifice Unitati tematice/ concepte Modalități de Recomandări
crt vizate a fi formate prin cheie, conținuturi , teme recuperare
activitatea de
recuperare
1. 1.4. Efectuarea de adunări şi Efectuarea de adunări şi Adunarea si scăderea numerelor -fișe de aprofundare
scăderi, mental şi în scris, în scăderi, în concentrul naturale în concentrul 0-1000. -efectuarea de
concentrul 0-1000, recurgând la 0-1000 -teme diferențiate de adunări/scăderi cu numere
numărare şi/sau grupare ori de lucru acasă și în clasă mai mici decât 1000, fără
câte ori este necesar şi cu trecere peste ordin;

2. 1.5. Efectuarea de înmulţiri şi Efectuarea de înmulţiri şi Înmulțirea și împărțirea -studiu individual


împărţiri în concentrul 0-1000 prin împărţiri în concentrul 0- numerelor naturale în concentrul împreună cu familia -aflarea unei sume de
adunări/scăderi repetate 100 prin adunări/scăderi 0-100 termeni egali prin
repetate -fișe de aprofundare rezolvarea unor probleme
practice;
-teme diferențiate de
lucru acasă și în clasă -rezolvarea unor situaţii
practice de aflare a unei
sume/ diferenţe de termeni
egali;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.GHEORGHE” CRAIOVA

Anul şcolar 2018 - 2019

Clasa a II-a C

Prof.:Velişcu Mihaela
3. 1.6. Utilizarea unor denumiri şi Utilizarea unor denumiri Adunarea si scaderea numerelor -studiu individual
simboluri matematice (sumă, şi simboluri matematice naturale în concentrul 0-1000. împreună cu familia -rezolvarea de exerciţii de
total, termenii unei sume, (sumă, total, termenii Înmulțirea și împărțirea tipul: „Află suma/
diferenţă, rest, descăzut, unei sume , diferenta) numerelor naturale în concentrul -fișe de aprofundare diferenţa/ produsul/ câtul/
scăzător, produs, factorii unui 0-100 jumătatea/ sfertul/ dublul
produs, cât, deîmpărţit, -teme diferențiate de etc.”;
împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în Probleme care se rezolvă prin lucru acasă și în clasă
rezolvarea şi/sau compunerea una, două sau mai multe operaţii -identificarea numărului
de probleme de adunare şi/sau scădere, mai mic/mai mare pe baza
înmulţire, împărţire comparării a două numere
mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei;
4. 3.1. Rezolvarea de probleme în Rezolvarea de pro-bleme Numerele naturale 0-1000 -studiu individual
cadrul unor investigaţii, prin ce presupun observarea și împreună cu familia - completarea de şiruri de
observarea şi generalizarea unor gene-ralizarea modelelor numere mai mici decât
modele sau regularităţi din mediul sau a unor regularități din -fișe de aprofundare 1000 sau de obiecte
apropiat mediul apropiat ordonate, respectând reguli
-teme diferențiate de precizate;
lucru acasă și în clasă
- realizarea unor modele
repetitive (prin desen sau
cu obiecte), respectând o
anumită regulă;

- completarea unor spaţii


lacunare dintr-un şir de
obiecte/simboluri/numere;

5. 5.2. Rezolvarea de probleme de Rezolvarea de probleme Probleme care se rezolvă prin -studiu individual
tipul a±b=x; a±b±c=x în prin una din cele patru una, două sau mai multe operaţii împreună cu familia -identificarea semnificaţiei
concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, operații matematice de adunare şi/sau scădere, datelor unei probleme
în concentrul 0-100, cu sprijin în învățate înmulţire, împărţire -fișe de aprofundare
obiecte, imagini sau reprezentări - identificarea cuvintelor
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.GHEORGHE” CRAIOVA

Anul şcolar 2018 - 2019

Clasa a II-a C

Prof.:Velişcu Mihaela
schematice -teme diferențiate de care sugerează operaţii
lucru acasă și în clasă aritmetice (a dat, a primit,
s-a spart, a distribuit în
mod egal, pentru fiecare
etc)
- rezolvarea de probleme
folosind obiecte concrete,
desene sau reprezentări
simbolice

-rezolvarea unor situaţii


problematice reale prin
utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în
concentrul 0-1000,
respectiv de înmulţire şi
împărţire în concentrul 0-
100