Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAM DE DEZVOLTARE

CU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANȚĂ

Nr.crt Numele și prenumele elevului Disciplina Observații


Comunicare în Matematica și explorarea
limba româna mediului
1 OAIDĂ-POGORAN LUCA X X
2 BÎCU RUXANDRA X X
3 CĂLINA MARIA X X
4 OZUNU IASMINA X X
5 TOMIȚA VERONICA X X
6 PIRPIDEL ARIANNA X X

Profesor învățământ primar,

VELIȘCU MIHAELA
PROGRAM DE RECUPERARE/AMELIORARE
CU ELEVII CARE ÎNTÂMPINĂ DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Nr.crt Numele și prenumele elevului Disciplina Observații


Comunicare în Matematica și explorarea
limba româna mediului
1 BĂDICEANU DAVID X X
2 TUDORACHE ENIA X X
3 RADU LUCA X X
4 SANDA MIHAI X X

Profesor învățământ primar,

VELIȘCU MIHAELA
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ

SĂPTĂMÂNA
NR. TEMA
CRT LUNI MARȚI OBSERVAȚII

PERFORMANȚA RECUPERARE
1 3.10.2016 4.10.2016 Reactualizarea cunoștințelor din clasa I
2 10.10.2016 11.10.2016 Propoziția formată din două sau trei cuvinte
3 18.10.2016 19.10.2016 Cuvinte formate din două sau trei silabe. Cuvinte
monosilabice
4 25.10.2016 26.10.2016 Textul. Titlul.Autorul. Comunicarea orală. Dialogul
5 7.11.2016 8.11.2016 Alfabetul limbii române
6 14.11.2016 15.11.2016 Grupurile de litere-ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
7 21.11.2016 22.11.2016 Textul literar. Așezarea textului în pagină
8 5.12.2016 6.12.2016 Textul narativ. Recunoașterea personajelor. Descrierea
lor
9 12.12.2016 13.12.2016 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin m înainte de p
și b
10 19.12.2016 20.12.2016 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin literele î și â
11 9.01.2017 10.01.2017 Scrierea corectă a ortogramelor
12 16.01.2017 17.01.2017 Semnele de punctuație
13 23.01.2017 25.01.2017 Cuvinte cu sens asemănător, cuvinte cu sens opus
14 13.02.2017 14.02.2017 Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
15 20.02.2017 21.02.2017 Scrierea imaginativă
16 27.02.2017 28.02.2017 Scriertea funcțională
17 6.03.2017 7.03.2017 Textul liric
18 13.03.2017 14.03.2017 Povestirea orală a unui text
19 20.03.2017 21.03.2017 Scriertea funcțională – Biletul
20 27.03.2017 28.03.2017 Scriertea funcțională- Felicitarea
21 3.04.2017 4.04.2017 Scriertea funcțională- Afișul
22 10.04.2017 11.04.2017 Vocalele și consoanele
23 13.04.2017 14.04.2017 Despărțirea cuvintelor în silabe
24 3.05.2017 4.05.2017 Textul nonliterar
25 8.05.2017 9.05.2017 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
litere ua, uă
26 15.05.2017 16.05.2017 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
sunete oa, ea, ia, ie
27 22.05.2017 23.05.2017 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin litera x
28 29.05.2017 30.05.2017 Dialogul pe teme familiare
29 5.06.2017 6.06.2017 Exerciții de fonetică
30 12.06.2017 13.06.2017 Exerciții de vocabular

1 3.10.2016 4.10.2016 Numere naturale de la 0 la 100; citire, scriere,


comparare, ordonare
2 10.10.2016 11.10.2016 Numere naturale de la 0 la 100; citire, scriere,
comparare, ordonare
3 17.10.2016 18.10.2016 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul 0-100 fără trecere peste ordin și cu trecere
peste ordin
4 24.10.2016 25.10.2016 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul 0-100 fără trecere peste ordin și cu
trecere peste ordin
5 7.11.2016 8.11.2016 Numere naturale de la 100 la 1000; citire, scriere,
comparare, ordonare
6 14.11.2016 15.11.2016 Numere naturale de la 100 la 1000; citire, scriere,
comparare, ordonare
7 21.11.2016 22.11.2016 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 100-
1000
8 3.12.2016 2.12.2016 Adunarea numerelor naturale fără trecere peste
ordin de la 100-1000
9 8.12.2016 9.12.2016 Adunarea numerelor naturale de la 100-1000 cu
trecerte peste ordin
10 15.12.2016 16.12.2016 Scăderea numerelor naturale fără trecere peste
ordin de la 100-1000
11 9.01.2017 10.01.2017 Scăderea numerelor naturale de la 100-1000 cu
trecerte peste ordin
12 16.01.2017 17.01.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
13 23.01.2017 24.01.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
14 13.02.2017 14.02.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
15 20.02.2017 21.02.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
16 27.02.2017 28.02.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
17 2.03.2017 3.03.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
18 6.03.2017 7.03.2017 Împărțirea cu rest a numerelor de la 0 la 100

19 13.03.2017 14.03.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100


20 20.03.2017 21.03.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
21 27.03.2017 28.03.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
22 3.04.2017 4.04.2017 Înmulțirea numerelor naturale de la 0-100
23 10.04.2017 11.04.2017 Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute
24 4.05.2017 5.05.2017 Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute
25 8.05.2017 9.05.2017 Pământul. Formele de relief
26 15.05.2017 16.05.2017 Elemente de geometrie
27 22.05.2017 23.05.2017 Măsurări cu unităţi nestandard (palmă, creion, bile,
cuburi etc.) pentru lungime, capacitate, masă
28 6.06.2017 6.06.2017 Măsurarea timpului; recunoaşterea orelor fixe pe
ceas
29 12.06.2017 13.06.2017 Unităţi de măsură: ora, ziua, săptămâna, luna

30 19.06.2017 20.06.2017 Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute

Profesor învățământ primar,


VELIȘCU MIHAELA