Sunteți pe pagina 1din 7

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2013-2014


Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Clasa pregătitoare A
Numele şi prenumele elevului: ……………………………………………………………………….
Data susţinerii testului: ……………………………
Timpul de lucru efectiv este de 25 minute.
I
1. Colorează cum doreşti cel mai mare dintre ursuleţi!

2. Colorează peştii folosind culorile: roşu, galben, portocaliu, verde, albastru şi violet.

3. Corina trebuie să rezolve un exerciţiu cu broscuţe. Ajut-o să răspundă corect la cerinţele


de mai jos!

1 2 3 4 5 6 8 9 10
a) Colorează cu verde a şasea broscuţă.
b) Scrie cifra lipsă din şir, în caseta corespunzătoare.
c) Scrie, pe spaţiul punctat, câte broscuţe rămân, dacă pleacă prima şi ultima broscuţă din şir.
……
4. Scrie în căsuţe numărul elementelor din fiecare şir:
I.
1.
a) Colorează în culorile potrivite.
b) Scrie în casetă cifra corespunzătoare numărului de elemente specifice anotimpului
toamna.

2.Alege fructele care cresc în copac . Uneşte-le cu copacul.


TEST DE EVALUARE
Anul şcolar 2013-2014
Disciplina: Comunicare în limba română
Clasa pregătitoare A
Numele si prenumele elevului: .............................................................................
Data susţinerii testului: ..........................................................
Timpul efectiv de lucru este de 25 minute.
PARTEA I
1. Priveşte imaginile din fiecare rând pe orizontală şi taie cu o linie ce nu se potriveşte.

2. Uneşte imaginile ale căror denumiri au înţeles opus:


3. Alin se joacă cu câteva jetoane cu imagini. Joacă-te şi tu cu el, rezolvând următoarele
cerinţe:
a) Desparte cuvintele în silabe. Desenează tot atâtea liniuţe câte silabe are fiecare cuvânt
sugerat de imagine.
b) Taie cu o linie imaginile care sugerează cuvinte care încep cu sunetul M.

4. Scrie literele pe care le cunoşti în spaţiul de mai jos:

5. Încercuieşte imaginile care fac parte din povestea „Capra cu trei iezi” de. I. Creangă.
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Galaţi
Clasa pregătitoare A Înv. Batog Luminiţa

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII CLASEI


PREGĂTITOARE LA EVALUAREA INIŢIALĂ
An şcolar 2013 – 2014

Comunicare în limba Matematica şi explorarea


Nr. Numele şi prenumele română mediului
Realizat În curs de Realizat În curs de
crt.
realizare realizare
1. Badiu Alexandru – Daniel X X
2. Brătuleanu Daniela – Gabriela X X
3. Chiriac Mădălina – Cosmina X X
4. Ciocan Andreea – Georgiana X X
5. Costin Antonia – Daria X X
6. Cristea Pavel –Sebastian X X
7. Dediu Luca – Andrei X X
8. Dumitru Robert - Gabriele X X
9. Frosa Constantino X X
10. Gavril Ştefania X X
11. Gheorghe Lavinia – Maria X X
12. Grozavu Giovanna X X
13. Iftime Rareş – Ionuţ X X
14. Khodadadi Samirra – Marie X X
15. Lecuşescu Elvira – Cristina X X
16. Mărgian Sebastian X X
17. Miron Mihai – Adrian X X
18. Mocanu Ioan – Alexandru X X
19. Năstase Andreea X X
20. Niculescu Robert – Gabriel X X
21. Niţă Andreea – Adelina X X
22. Petrea Andreea – Bianca X X
23. Roman Eduard – Robert X X
24. Roşca Andreea – Daniela X X
25. Susan Denis X X
26. Şerban Ştefan – Mihăiţă X X
27. Teleoacă Rareş – Gabriel X X
28. Tîrîlă Andrei – Bogdan X X
29. Toader Cristian – Vasile X X
30. Toderiţă Eduard – Adrian X X
31. Vasilencu Melissa X X
 OBIECTUL: Comunicare în limba şi română SEMESTRUL
I
 CLASA PREGĂTITOARE A ÎNVĂŢĂTOR Batog
Luminiţa

FIŞĂ PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANŢĂ LA


PROBA DE EVALUARE INIŢIALĂ

A. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să identifice imaginile care nu se potrivesc;
O2 - să unească imaginile ale căror denumiri au înţeles opus;
O3 - să deseneze tot atâtea liniuţe câte silabe are fiecare cuvânt sugerat de imagine;
O4 - să identifice imaginile care sugerează cuvinte care încep cu sunetul m;
O5 - să scrie litere cunoscute
O6 - să încercuiască imaginile care fac parte din poveste .

B. INDICATORI CLR

PERFORMANŢĂ
Nr. crt. ITEMUL
REALIZAT ÎN CURS DE
REALIZARE
1. Taie cu o linie ce nu se potriveşte 3-4sit. 0-2 sit.
2. Unirea imaginilor ale căror denumiri au înţeles opus 2-3 sit. 0-1 sit.
3. Desenarea a tot atâtea liniuţe câte are cuvântul 5-8 sit. 0-4 sit.
4. Identificarea imaginilor care încep cu sunetul ,,m” 2 sit. 0-1 sit.
5. Scrierea literelor cunoscute 3-5 sit. 0-2 sit.
6. Încercuirea imaginilor care fac parte din poveste 2-3 sit. 0-1 sit.
 OBIECTUL: Matematică şi explorarea mediului SEMESTRUL I
 CLASA PREGĂTITOARE A ÎNVĂŢĂTOR Batog
Luminiţa

FIŞĂ PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANŢĂ LA


PROBA DE EVALUARE INIŢIALĂ

A. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să coloreze pe cel mai mare ursuleţ dintre cei patru;
O2 - să coloreze peştii folosind culorile: roşu, galben, portocaliu, verde, albastru şi violet;
O3 - să rezolve exerciţiul conform cerinţelor;
O4 - să scrie în căsuţe numărul elementelor din fiecare şir;
O5 - să coloreze în culorile potrivite şi să scrie cifra corespunzătoare;
O6 - să unească fructele care cresc în copac.

B. INDICATORI MEM

PERFORMANŢĂ
Nr. ITEMUL
Crt. REALIZAT ÎN CURS DE
REALIZARE
1. Identificarea ursuleţului cel mai mare 1 sit. un ursuleţ mijlociu

2. Colorarea peştilor folosind culorile 4 – 5 sit. 0 – 3 sit.


indicate
3. Rezolvarea exerciţiului 2- 3 sit. 0 – 1 sit.

4. Scrie numărului de elemente 3 -5 sit. 0 – 2 sit.

5. Scrie cifra corespunzătoare 2 -3 sit. 0 - 1 sit.

6. Identificarea fructelor care cresc în 2 -3 sit. 0 - 1 sit.


copac