Sunteți pe pagina 1din 14

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

clasa a II-a
An școlar 2017-2018
În conformitate cu OMEN nr.3418 din 19.03.2013

1. Unitatea de învățământ: LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE


Clasa: a II-a A
2.Nume, prenume cadru didactic: p.î.p. MUSTEAȚĂ DANIELA - MARIA
 Semestrul I: 17 săptămâni din care o săptămână „Şcoala altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”, 18 – 22 decembrie 2017

 Semestrul al II-lea: 17 săptămâni

 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de


învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene vor marca prin manifestări
specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei şcoli, zilele de 5
octombrie (Ziua internaţională a educaţiei), 5 iunie (Ziua învăţătorului) şi 1 iunie
(Ziua copilului).

Total an şcolar predare-învăţare-evaluare: 34 săptămâni

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 6 ore pe săptămână


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM – 5 ore pe săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP – 1 oră pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM –2 ore pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AV/AP -2 ore pe săptămână
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EFS - 2 ore pe săptămână
LIMBA ENGLEZA LB. ENG-1 ora pe săptămână
RELIGIE RELIGIE-1 ora pe săptămână

MANUALE
 Comunicare în limba română (CLR)
Ed. INTUITEXT, autori: Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe,
Otilia Brebenel
 Matematică şi explorarea mediului (MEM)
Ed. INTUITEXT, autori: Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe,
Otilia Brebenel, Claudia Ionescu
 Dezvoltare personală (DP)
Ed. Ars Libri, autori: Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Georgeta Crivac, Claudia Negriţoiu,
Augustina Anghel, Nicoleta Ionică
 Muzică şi mişcare (MM)
Ed. Litera, autoare: Irinel Beatrice Nicoară
 Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP)
Ed. Litera, autori: Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu

1
SEMESTRUL I

Disciplina
Nr.

Comp.
specif.
Unităţi Conţinuturi Săpt. Obs.
de
tematice
ore
1. Bun CLR 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor 6h
venit la 1.2. şi exersarea competenţelor clasei I
şcoală! 1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
3.1. ● Alfabetul limbii române
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu (p.3)
Bun venit la şcoală! (p. 8)
Povestea abecedarului pierdut, de Passionaria
Stoicescu (p. 9)
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă
Jurnalul unei poveşti
● Evaluare iniţială
MEM 1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea 5h
1.2. competenţelor clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100

12. 09. 2017 – 15. 09. 2017


1.4. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
2.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
2.2. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
3.1. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de

S1
3.2. adunare/scădere
4.1. Plante şi animale
5.1. Anotimpurile
5.2. Corpul uman
6.1. Surse de energie. Soarele
6.2. ● Evaluare iniţială
DP 1.1 ● Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de 1h
sine şi faţă de ceilalţi
Eu şi ceilalţi
Cum arată oamenii
MM 1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi 2h
2.1. individual; Legătura dintre text şi melodie;
3.1. mişcări sugerate de text; dansul
3.2. ● Muzica şi prietenii ei
Începe povestea
Muzică şi culoare
AVAP 1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de 2h
2.2. lucru; caracteristici observabile ale acestora
2.3. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi
2.5. crea obiecte/desena, picta sau modela
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al
semnelor. Litere şi cifre
● Evaluare
2
2. Printre CLR 1.2. ● Comunicare orală (ascultare, vorbire, 18 h
1.3. interacţiune) - cuvântul
sunete, 2.3. -
cuvinte şi 3.1. ● Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe 1h
3.2. cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a
numere 4.1. cere şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/
4.2. o opinie/ o solicitare
● Reguli de vorbire eficientă: elemente de
politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate
(salutul, prezentarea, formularea unei cereri,
ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)
● Dialogul: iniţierea, menţinerea şi încheierea
● Cartea - Cuprinsul unei cărţi
Aşezarea în pagină a textului tipărit
Aşezarea textului în pagina caietului
 Proiect – Cum faci o carte de colorat
● Texte suport:
Biblioteca pentru copii, după Sultana Craia (p.12)
Cum se scrie o carte, după Petre Ghelmez (p.16)

18. 09. 2017 – 06. 10. 2017 (- 1 zi: 5. 10. 2017)


 Lectură: Vrabia, după L. Tolstoi, Copiii din
crâng, după K. Uşinski, Legenda Toamnei, după
G. Topîrceanu
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.1. ● Numerele naturale 0-100 15 h

S2 - 4
1.3. Recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi -
1.6. litere) comparare, ordonare, numere pare/impare: 2h
2.1. Organizarea şi reprezentarea datelor
3.1. ● Sunetul. Intensitatea sunetului.
3.2. Audiţii muzicale /Experimente
4.1. ● Recapitulare
5.1. ● Evaluare sumativă
6.2. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 1.1. ● Eu şi ceilalţi 3h
3.2. Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după criterii
2.2. simple: aspect fizic, gen, vârstă, tipuri de vestimentaţie
3.1. Noi... fetele şi băieţii
Frumuseţea vârstelor
Cum ne îmbrăcăm?
MM 1.4. ● Muzica şi prietenii ei 6h
2.1. Muzică şi poezie
3.1. Muzică, film şi dans
3.2. Muzică şi matematică
Toamna
● Evaluare
AVAP 1.2. ● Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6h
2.1. Familia mea
2.2. Casa mea
2.3. Locul unde mă joc
2.4. Evaluare

3
3. Culorile CLR 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18 h
Pământului 1.2. Titlu. Autor. Alineate
1.3. Aşezarea textului în pagină
1.4. Cuvinte cu înţeles asemănător
2.1. Alfabetul, sunetul, litera
2.2. Cuvinte cu înţeles opus
2.3. Scrierea corectă cu î şi â. Scrierea corectă cu x
2.4. Personajele. Cum te prezinţi
3.1.  Proiect – Cartea personajelor îndrăgite
3.2. ● Texte suport:
3.3. Prietenie, după Silvia Kerim (p.23)
4.1. Uriaşul Bun al Pământului, după Gheorghe Onea (p.28)
Poveste de demult, după Virgil Carianopol (p.32)
 Lectură: Cioc! Cioc! Cioc!, după Emil
Gârleanu; Piatra piţigoiului, după Tudor
Arghezi ●
Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.1. Alcătuirea Pământului 15 h
1.2. Numere naturale 0-1000

09. 10. 2017 – 27. 10. 2017


1.5. Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0–1000
2.1. Compararea numerelor naturale 0–1000
3.1. Pământul. Forme de relief
4.1. Ordonarea numerelor naturale 0–1000

S5 - 7
4.2. ● Recapitulare
5.1. ● Evaluare sumativă
6.2. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 1.1. ● Eu şi ceilalţi ceilalţi 3h
2.2. Diversitate
3.1. Fiecare este unic; diferenţe individuale
3.2. Suntem diferiţi
● Recapitulare
● Iată ce am învăţat!
MM 1.1. Timbrul - sunete din natură, sunete muzicale 6h
1.2. vocale, legătura dintre text şi melodie (Tot ce e pe
1.3. lume, D. D. Stanciu)
2.1. ● Tărâmul sunetelor
2.3. Sunete din natură
2.4. Sunete vocale (1)
2.5. ● Evaluare
AVAP 1.1. ● Domenii: Pictură, Desen, Confecţii şi jucării 6h
1.2. ● Materiale și instrumente
2.2. ● Tehnici de lucru: desen, decupare după contur şi
2.3. lipire, rupere şi lipire, tăiere, coasere; desen
2.4. folosind punctul, linia şi pata de culoare
Poveşti despre curcubeu
Cu umbrela prin ploaie
Curcubeul nostru
● Evaluare

4
4. În lumea CLR 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18 h
plantelor 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină
1.3. ● Intonarea propoziţiei: semnele de punctuaţie
1.4. (punctul, semnul întrebării, semnul exclamării)
2.1. Povestirea orală cu întrebări de sprijin
2.2. Formulare de întrebări şi răspunsuri
2.3. ● Texte suport:
2.4. Grădina Ioanei, după Emilia Căldăraru (p.40)
3.1. Unde-i unul, nu-i putere, după Victor Sivetidis
3.2. (p.42)
3.3. Trandafirul, după Emil Gârleanu (p.44)
3.4. Necunoscutul, după Vasile Malschi (p.46)
4.1.  Lectură: Micul prinţ, de A. de Saint-Exupery ;
4.2. Legenda crizantemei, după I. Creangă
4.3. ● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.4. ● Adunarea şi scăderea numerelor naturale 15 h
1.5. 0 – 1000
1.6. ● Plantele

06. 11. 2017 – 24. 11. 2017


3.1. Ce nevoi au plantele? Cum se înmulţesc plantele?
3.2.  Proiect – Iubim şi îngrijim plantele
4.1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0 – 100
4.2. Adunarea numerelor naturale 0 – 1000
5.1. Scăderea numerelor naturale 0 – 1000

S8– 10
5.2. ● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 1.3. ● Timpul în viaţa noastră – program zilnic de 3h
2.1. lucru, alternanţa efort/relaxare
2.3. Cum folosim timpul?
3.1. Cum îmi planific activităţile?
3.2. Am timp şi de joacă
MM 1.1. Timbrul – sunete din natură, sunete muzicale 6h
1.2. vocale, sunete muzicale instrumentale, jucării
1.3.
1.4. muzicale din materiale naturale, acompaniament
2.1. de jucării muzicale realizat de copii
2.3. ● Tărâmul sunetelor
3.2. Sunete vocale (2)
3.3. Sunete muzicale instrumentale
3.4. Lumea sunetelor
● Evaluare
AVAP 1.2. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 6h
1.3. ● Materiale şi instrumente
2.2 Tehnici de lucru: pensulaţie, rupere, tăiere,
2.3
2.5. decupare după contur, îndoire
2.6. Ninge
Omul de zăpadă (colaj)
Omul de zăpadă văzut de sus (colaj)
● Evaluare

5
5. În lumea CLR 1.1. ● Dialogul 18 h
animalelor 1.2. Vorbitor, ascultător . Linia de dialog
1.3. Două puncte -
1.4. Virgula
2.1. Comunicarea politicoasă – Salutul 2h
2.2. Comunicarea politicoasă. Solicitarea, permisiunea
2.3. Cum ne spunem părerea
2.4. Povestirea unei întâmplări trăite
3.1. ● Texte suport:
3.2. Povestea ursului cafeniu, după Vladimir Colin (p.
3.3. 52)
3.4. O invitaţie, după Mircea Sântimbreanu (p. 57)
4.1.  Lectură: Blana ursului, poveste populară;

27.11.2017– 15.12. 2017 ( - 2 zile 30.11. 2017 și 01.12.2017)


4.2. Colinde, colinde..., de Mihai Eminescu;
4.3. Legenda lui Moş Crăciun; scrisoare pentru
Moș Crăciun
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.4. ● Probleme care se rezolvă cu una, două sau 15 h
1.5. mai multe operaţii de adunare şi scădere
1.6.
3.1. ● Animalele -
3.2. Ce nevoi au animalele?
4.1. Aflarea termenului necunoscut 3h
4.2. Probleme de adunare şi scădere cu numere de la 0

S11 – 13
5.1.
5.2. la 1000
Înmulţirea animalelor
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 1.3. ● Timpul în viaţa noastră – importanţa timpului 3h
2.1. în învăţare
2.3.
3.1. Învăţ organizat
3.2. Programul zilnic
● Recapitulare
● Iată ce am învăţat!
MM 1.3. Ritmul – sunet lung/scurt; marcarea structurilor 6h
1.4. ritmice; genuri muzicale: colinde
2.1.
2.2. ● Tărâmul ritmului
3.1. Sunete scurte, sunete lungi
3.4. PAS cu PAS
Tradiţii de sărbători
● Evaluare
AVAP 1.2. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 6h
1.3. ● Materiale şi instrumente
2.2.
2.3. Tehnici de lucru: pensulaţie, rupere, tăiere, -
2.5. îndoire, decupare după contur
2.6. Obiceiuri de iarnă 2h
Brăduţul. Podoabe pentru Crăciun
● Evaluare

6
SĂPTĂMÂNA 14 ( 18 – 22 DECEMBRIE 2017)

„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

6. Natura CLR 1.2. ● Vocale şi consoane 18 h


1.3. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de
2.3. sunete: oa, ea, ia, ie, ua -
3.1. ● Scrierea literei m înainte de b şi p
3.2. ● Cuvinte care au aceeaşi formă, dar înţeles diferit 1h
4.1. ● Texte suport:
4.2. Iarna pe uliţă, de George Coşbuc (p. 64)
4.3. Stupul lor, după Tudor Arghezi (p. 66)
 Lectură: Iarna, de G. Coşbuc, Fricosul, după
Emil Gârleanu
● Recapitulare
● Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 2.1. ● Înmulţirea numerelor 0 – 100 15 h

15. 01. 2018 – 02. 02. 2018 (- 1 zi 24. 01.2018)


2.2. ● Medii de viaţă
3.1. -
3.2. Pădurea 1h
4.1. Lacul, balta, iazul
4.2. Adunarea repetată de termeni egali
5.1. Operaţia de înmulţire
5.2.
Înmulţirea – proprietăţi
Probleme de înmulţire cu numere de la 0 la 100
Delta Dunării

S15 – 17
Marea Neagră
● Recapitulare
● Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 2.1. ● Comunicare eficientă – elemente de ascultare 3h
2.2. activă: contact vizual, postură, voce (intonaţie,
2.3.
accent)
Te privesc, te înţeleg
Mesajul corpului
Ascultare activă – vocea
● Recapitulare
● Iată ce am învăţat!
MM 1.3. Ritmul – sunet lung/scurt; marcarea structurilor 6h
1.4. ritmice
2.1. -
2.2. ● Tărâmul ritmului 1h
3.1. De la PAS la IUTE
3.4. PAS, IUTE şi RAR
Pauza – scurtă recreaţie muzicală
● Recapitulare
● Evaluare semestrială
AVAP 2.1. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 6h
2.3. Materiale şi instrumente
2.4.
2.5. Tehnici de lucru: pensulaţie, tăiere, îndoire
Piatră
7
Lemn
Plastic
● Recapitulare
● Evaluare

8
SEMESTRUL al II-lea

Nr.

Comp.
specif.
Unităţi Disci-
plina
Conţinuturi de Săpt. Obs.
tematice
ore
1. Pe CLR 1.1. ● Recapitulare 6h
urmele 1.2. Sunetul şi litera
vacanţei 1.3. Vocale şi consoane
1.4. Grupurile de sunete: ea, oa, ia, ie
2.3. Scrierea cu m înainte de b şi p
3.1. Alfabetul
3.2. Semnele de punctuaţie
3.4. Sinonime şi antonime
4.1. ● Texte suport:
4.2. Scamatorii, scamatorii, scamatorii, după Marin
Sorescu (p. 9)
 Lectură: Viscolul, de Vasile Alecsandri
● Recapitulare
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.1. ● Înmulţirea numerelor 0 – 100 5h

12. 02. 2018 – 16. 02. 2018


1.2. ● Medii de viaţă
1.3. Pădurea, lacul, balta, iazul, Delta Dunării, Marea
1.5. Neagră
2.1. Numere naturale 0 – 1000
3.1. Adunarea şi scăderea

S1
4.1. Înmulţirea
4.2. Probleme
5.1. Jocuri şi concursuri matematice
5.2. ● Recapitulare
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 2.1. ● Emoţiile noastre - emoţii de bază (bucurie, 1h
2.3. tristeţe, frică, furie) exprimate în comportamente
Starea de bine – Bucuria
MM 1.1. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi 2h
1.3. individual, poziţia, emisia naturală, tonul,
1.4. semnalul de început
2.1. ● Muzica şi prietenii ei
Povestea continuă...
Cântarea vocală
AVAP 1.2. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 2h
2.2. Materiale şi instrumente
2.3. Tehnici de lucru: haşurare
Un nou semestru, noi prieteni
Muzica, pasiunea mea

9
2. Prin CLR 1.1. ● Dialogul 24 h
toate 1.2. Comunicarea cu dialog. Începerea, continuarea,
colţurile 1.3. încheierea dialogului
lumii 1.4. Repovestirea unor întâmplări citite
1.5. Aşezarea corectă în pagina caietului a textului
1.6. scris. Scrierea pe liniatură dictando
3.1. Felicitarea. Banda desenată
3.2. ● Texte suport:
4.1. Părerea mea și a crocodilului-tată, după Octav
4.2. Pancu-Iași (p. 12)
5.1. Zebra cu puncte (p. 14)
5.2. Cea mai scumpă de pe lume, după N. Stănescu (p. 18)
61. Cartea cu Apolodor, după Gellu Naum (p. 20)
6.2.  Lectură: A revenit frumoasa primăvară, de
6.4. Alexandru Vlahuţă; Zăpada și ghiocelul,
legendă; realizarea unor benzi desenate
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.1. ● Împărtirea cu rest 0 în concentrul 0-100 20 h
1.2. ● Proba înmulţirii. Proba împărţirii

19. 02. 2018 – 16. 03. 2018


1.3. ● Fracţii
1.4. ● Probleme care se rezolvă prin mai multe ope-
1.5. raţii de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire
1.6. ● Medii de viaţă

S2 – 5
2.1. Polul Nord. Polul Sud. Deşertul
3.1. Scăderea repetată. Împărţirea numerelor naturale 0 – 100
4.1. Legătura dintre înmulţire şi împărţire
4.2. Fracţii. Jumătatea şi sfertul
5.1.  Proiect – Animale din zone reci
5.2. Probleme
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 2.1. ● Emoţiile noastre – emoţii de bază (bucurie, 4h
2.2. tristeţe, frică, furie) exprimate în comportamente
2.3. Bucuria alungă tristeţea – Tristeţea
Nu te împrieteni cu frica! – Frica
Păstrează-ţi calmul! – Furia
MM 1.2. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi 8h
1.3. individual, dicţia, sincronizarea
2.2. ● Muzica şi prietenii ei
3.3. Dicţia
Să cântăm în cor!
Cântarea cu acompaniament
AVAP 2.1. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 8h
2.2. Materiale şi instrumente
2.3. Tehnici de lucru: haşurare, pensulaţie
2.4. Instrumente muzicale de jucărie
2.5. Jurnalul unei plante – frunze, flori

10
3. Despre CLR 1.1. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 24 h
mine, 1.2. Despărţirea cuvintelor în silabe
despre 1.3. Povestirea orală după ilustraţii
tine, 1.4. Descrierea unei persoane
despre 1.5.  Proiect – Preocupări de timp liber
noi 1.6. ● Texte suport:
3.1. Supărarea Danielei, după Viniciu Gafiţa (p. 26)
3.2. O păpădie (p.28)
4.1. Visul lui Fănel, după Nina Cassian (p. 30)
4.2. Pasiunea pentru fotbal, după Valentina Teclici (p. 32)
5.1.  Lectură: Fata cea curajoasă, poveste
5.2. populară, Dunăre Voinicul, după P. Ispirescu
61. ● Recapitulare
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.2. ● Sănătatea noastră. Corpul omenesc 20 h
1.4. ● Lungime. Capacitate. Masă
1.5. Menţinerea stării de sănătate. Igienă, exerciţiu fizic
1.6. Menţinerea stării de sănătate. Dieta
2.1. Măsurarea lungimii. Metrul. Centimetrul. Milimetrul

19. 03. 2018 – 20. 04. 2018


3.1. Măsurarea capacităţii. Litrul. Mililitrul
3.2. Măsurarea masei. Kilogramul. Gramul
4.1. Boli provocate de virusuri. Cum prevenim şi cum
4.2. tratăm?

S6– 9
5.1.  Proiect– Jurnalul meu de sănătate
5.2. ● Recapitulare
6.2 ● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 2.1.  Cum relaţionez? – Interacţiuni simple cu 4h
2.2. fiinţe şi obiecte familiare
2.3. Ştiu să-mi fac prieteni
Îmi pasă de ceilalţi
Respectă şi vei fi respectat
MM 1.1. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi 8h
1.2. individual, dicţia, sincronizarea
1.3. ● Muzica şi prietenii ei
3.4. Să cântăm cu solist!
Percuţia corporală
● Recapitulare
● Evaluare
AVAP 1.3. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 8h
2.2. Materiale şi instrumente
2.3. Tehnici de lucru: haşurare, desen cu pas dat,
2.5. decupare şi lipire, îndoire, pliere, pete de culoare
în amestec
Jurnalul unei plante – Fructe
Animale – Familia Miau
Animale – Fluturi

11
4. Ploaie CLR ● Textul narativ 18 h
de stele 1.1. ● Forme ale discursului oral -
1.2. Scrierea unui text cu ajutorul ilustraţiilor 1h
1.3. Povestirea orală
1.4. Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor
1.5. ● Ortografia
1.6. Scrierea corectă a unor ortograme: într-o, într-un,
3.1. dintr-o, dintr-un, sau, s-au, sa, s-a
3.2. ● Texte suport:
4.1. Globul pământesc, de Emilia Căldăraru (p. 40)
4.2. Roşu-de Soare şi Galben-de-Lună, după A. Turcuş (p.42)
5.1. Soarele somnoros, de Emilia Plugaru (p. 44)
5.2. O călătorie în Carul Mare, după C. Cubleşan (p. 46)
61.  Lectură: Vrăjitorul din Oz, de Frank Baum,
6.2. Cocoşul, Soarele şi Luna, poveste grecească
6.4. ● Recapitulare
● Evaluare sumativă

23. 04. 2018 – 11. 05. 2018 (- 1 zi 01.05.2018)


Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.4. ● Corpurile din jurul nostru 15 h
1.5. ● Figuri geometrice -
1.6. ● Corpuri geometrice 1h
3.1. ● Forme şi transfer de energie
3.2. ● Forţe şi mişcare
4.1. Corpuri şi materiale care conduc curentul electric
Figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, triunghi,

S10– 12
4.2.
5.1. cerc, semicerc
5.2. Figuri geometrice. Axa de simetrie
6.2. Forţe exercitate de magneţi
6.3. Corpuri geometrice: cub, cuboid, cilindru, sferă, con
6.4. Corpuri geometrice: construcţie după desfăşurări date
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
DP 2.2.  Învăţ cum să învăţ – Abilităţi şi atitudini de 3h
3.1. învăţare (condiţiile învăţării: factori favorizanţi
3.2. /resurse, factori de stres/ obstacole, instrumente,
persoane, context)
Ce mă ajută să învăţ
Uneori am nevoie de ajutor
● Vreau o viaţă sănătoasă – Igiena personală
(norme de igienă în contexte variate)
Sunt curat şi îngrijit
MM 1.1.  Tărâmul melodiei 6h
1.2. Sunete înalte şi joase -
1.3. Mersul melodiei 1h
3.4. Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
AVAP 1.1. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 6h
2.3. Tehnici de lucru: amprentare, origami, utilizarea
2.5. unor materiale reciclabile
Lumea de sub ape: peşti, ţestoase de apă, caracatiţe

12
5.Terra – CLR 1.1. ● Textul nonliterar 18 h
o planetă 1.2. Copilul și calculatorul -
în 1.3. Afișul 3h
Univers 1.4. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
1.6. Ziarul clasei
3.1.  Proiect – Revista clasei
3.2. ● Text suport:
4.1. Noaptea-Albastră și Ziua-Lumină (p. 54)
5.1.  Lectură: Narcisa, Cangurul, Pământul – a
5.2. treia planetă de la Soare
61. ● Recapitulare
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
● Pământul – o planetă în Univers. Universul

14. 05. 2018 – 01. 06. 2018 ( - 2 zile 28.05.2018 și 01.06.2018)


MEM 1.4. 15 h
1.5. ● Timpul. Banii -
1.6. Universul. Planetele 1h
3.1. Ciclul zi – noapte
3.2. Ziua, ora. Instrumente de măsură a timpului
4.1. Săptămâna, luna, anul. Anotimpurile
4.2.  Proiect – Calendarul zilelor de naștere
5.1. Ciclul zi – noapte: schimbări în viața plantelor, a
5.2. animalelor și a omului
6.2. Banii. Leul. Euro

S13 – 15
6.3. ● Recapitulare
6.4. ● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 1.3.  Vreau o viaţă sănătoasă – Igiena personală 3h
2.3. (importanţa normelor de igienă pentru sănătate, -
învăţare şi relaţiile cu ceilalţi) 1h
Doresc să-mi fie bine
 Explorarea meseriilor (utilitatea socială a
meseriilor, produse realizate)
Vreau să devin...
Ce pot face două mâini dibace
MM 2.1.  Tărâmul melodiei 6h
2.2. Cântarea în dialog
3.1. Nuanţe – tare şi încet
3.2. Cântec vesel, cântec trist
Genuri muzicale – din folclorul copiilor
● Recapitulare
● Evaluare
AVAP 2.2. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 6h
2.3. Materiale şi instrumente -
2.5. Tehnici de lucru: TANGRAM, colaj, pensulaţie, 2h
2.6. Cufărul cu poveşti:
La castel
Cai şi unicorni
Prâslea cel voinic

13
6.Parfum CLR 1.1. RECAPITULARE FINALĂ 12 h
de vară 1.2. ● Alfabetul limbii române –
1.3. ● Grupurile de litere 1h
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
1.5. Aşezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
3.2. ● Scrierea funcţională
4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
4.2. Felicitarea. Afişul
5.1. ● Ortografia
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
6.2. ● Text suport:
6.4. Desene pe nisip, după Eduard Jurist (p. 68)
 Lectură: Parada personajelor: prezentarea
personajului preferat, realizarea unor măşti

04. 06. 2018 – 15. 06. 2018 ( - 1 zi 05.06.2018)


● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 1.1. RECAPITULARE FINALĂ 10 h
1.2. ● Mici ecologişti pregătiţi de vacanță –
1.3. ● Numerele naturale 0 – 1000 1h
1.5. ● Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000

S16 – 17
1.6. ● Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0 – 100
2.1. ● Figuri şi corpuri geometrice
2.2. ● Măsurări
3.1. ● Ştiinţele vieţii
3.2. ● Corpul omenesc
4.1. ● Plante şi animale
4.2. ● Ştiinţele Pământului. Universul
5.1. O şcoală ECO
5.2. Un colţ al naturii în sala de clasă
6.1. Planuri de excursie
6.2. Vacanţa te aşteaptă!
6.3. ● Recapitulare
6.4. ● Evaluare finală
DP 3.2.  Explorarea meseriilor (beneficii pentru sine şi 2h
3.3. pentru comunitate)
Fiecare la locul potrivit
● Recapitulare finală
● Iată ce am învăţat!
MM 2.1.  Amintiri muzicale – Recapitulare finală 4 h
Cântarea (vocală, instrumentală) –
Sunete (din natură, înalte/joase, scurte/lungi) 1h
 Încheierea poveştii
AVAP 2.2. ● Domenii: Pictură, Colaj, Confecţii şi jucării 4h
● Recapitulare finală
Personajul ECO

14