Sunteți pe pagina 1din 2

Program de recuperare/ameliorare

Limba romana
Clasa a II-a

Nr Conţinuturi/Modalitati de realizare Ob. Nr.ore Data


crt ref.
1 Alfabetul 1.3. 2
- exercitii de utilizare a ordinii 2.2.
alfabetice in consultarea
4.1.
dictionarelor si altor lucrari
organizate pe aceasta tema;
- exercitii de asezare a unor cuvinte
date in ordine alfabetica;
2 Scrierea corecta a cuvintelor care 1.3. 3
contin grupurile de litere ,,ce, ci, 2.2.
che, chi, ge, gi, ghe, ghi” 4.1.
- exercitii de citire si scriere a unor
cuvinte ce contin grupurile de
litere,,ce , ci, che, chi, ge, gi, ghe,
ghi”.
- exercitii de construire a unor
enunturi cu ajutorul unor cuvinte ce
contin aceste grupuri;
- exercitii de completare a silabelor,
cuvintelor;
3 Despartirea in silabe 4.1. 2
- exercitii de despartire in silabe;
- exercitii de clasificare a cuvintelor
dupa numarul de silabe din care sunt
formate
4 Sunetul si litera 4.1. 2
- exercitii de recunoastere dupa auz a
sunetelor din cuvinte;
- exercitii de clasificare a sunetelor;
- exercitii de identificare a vocalelor
si consoanelor din cuvinte date;
5 Scrierea corecta a cuvintelor care 2.2. 2
contin literele ,,â si î”. 4.1
- exercitii de scriere corecta a cuvintelor
care contin literele â si î;
- alcatuirea unor enunturi cu aceste
cuvinte;
-exercitii de despartire insilabe a
cuvintelor care contin literele â si î;
6 Alcătuirea de propoziţii după 2.1 2
cuvinte şi imagini. 4.2
- exercitii de construire a unor scurte texte 4.6
orale pe baza suportului vizual;
- jocuri de rol;
7 Textul narativ. Titlul. Autorul . 3.4 2
- recunoasterea titlului si autorului unor 3.5
texte date;
- exercitii de citire corecta, in rtm propriu cu
pronuntia si intonatia impusa de semnele de
punctuatie;
- intrebari si raspunsuri cu privire la textul
citit;