Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________       ________________

Matematică si explorarea mediului
Test de evaluare sumativă – semestrul I

1. Ordonează  crescător  numerele:  24,   2,   17,   14,   10,  19,   30,   29,  6
Coloreazaă casetele cu numere impare.

2. Ordonează  descrescător  numerele:  8,  15,  12,  4,  25,  13,   31,   21,  20
Colorează  casetele  cu  numere  pare.  

3. Scrie vecinii numerelor:                                    4.  Compară numerele folosind semnele  <, >, = .
                                          
7 11 12 12 23 25
3
18 20 28 18 30 20

13 29 7 9 21 12

5. Rezolvă adunările si scăderile:

        14 +        26 ­          19 +         22 ­         12 +          29 –         13 +        30 ­        6 +         
         
    3             3               4              4            15             11            17           12         23        

 
     
6. Completează  termenul necunoscut.

   5 + ___ = 11         14 – ___ =   7             3 + ___ =   8            17 – ___ =  8          10 – ___=   2
   7 + ___ =   9           8 + ___=  16          10 + ___ = 16               9 – ___ =  6          30 – ___ = 20 

7. Problemă

      În coș  sunt 11 mere.  Corina  mănâncă  2 mere. 
      Câte  mere  rămân  în  coș?
                              Rezolvare

            ______________________________
                                                     R: ________________ 
8. Numeroteazaă paă rtţile componente ale plantei: 9. Numeroteazaă paă rtţile componente ale
1 - raă daă cinaă , 2 – tulpinaă , 3 – frunze, corpului unui animal:
4 – floare, 5 – fruct. 1 - membre, 2 – cap, 3 – trunchi
Matematică si explorarea mediului
Test  de  evaluare sumativă – sem. I
1. Competente specifice
      1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 ­100
     1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 ­100, folosind poziţionarea pe axa numerelor
                 1.4.  Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul  0 ­100, recurgând 
                        frecvent la numărare
                1.6.  Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,                   
                        <, >, =,  +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
                3.1.  Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
                5.2.  Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în 
                       concentrul 0 ­100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2. Descriptori de performantaă

Com­ Calificativul 
pe­ Itemul 
tenta  Foarte bine Bine Suficient 
ordonează corect, ordonează corect,
1.2 Ordonează crescător, identifică  ordonează
identifică 3 nr. confundă nr. pare
1.3 numerele impare partial corect
impare cu impare
1.2 ordonează corect, ordonează corect,
Ordonează descrescător, identifică  ordonează
1.3 identifică 3 nr. confundă nr. pare
numerele pare partial corect
pare cu impare
1.2 Scrie succesorul si predecesorul nr. 
6 numere 4 numere 2 numere
date
1.2
Compară nr. folosind semnele  <, >, = 6 numere 4 numere 2 numere
1.6
1.4 Efectuează adunări si scăderi, calcul 
16 ­ 19 operatii 12 – 15 operatii 8 – 11 operatii
oral si scris, în concentrul 0 ­ 31
1.4 Completează termenul necunoscut 9­10 exercitii 6­8 exercitii 4­5 exercitii
Rezolvă probleme cu o operatie care  1 problemă o problemă parţial Problema partial
5.2
presupun operatii de scădere/adunare corectă corectă  corectă
Identifică  părţile componente ale 
3.1 5 părti 4 părti 2­3 părti
plantei
Identifică părtile componente ale 
3.1 3 părti 2  părti o parte
corpului unui animal

Evaluare finalaă

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4­6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 3  itemi; incorect
SUFICIENT
/parţial corect restul itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. Numele si
crt prenumele
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi Cfinal
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Calificativ
FB
B
S
I

      Observatii:
FB –%
B –%
S –%
I –%
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________