Sunteți pe pagina 1din 18

Şcoala Gimnazială „SF.

GHEORGHE” Inspector Școlar General,


CRAIOVA, Str. Brazda lui Novac, Nr. 87 Prof.
Tel/Fax:0251/5522005
email : scoala24@yahoo.com
Nr………….din…………2017

AVIZ CONDUCEREA
ŞCOLII
DIRECTOR :
PROF. NICOLAE RADU

PLAN DE EXCURSIE

1. Şcoala Gimnazială „Sf.Gheorghe” Craiova


2. Clasa Pregătitoare C
3. Destinaţia: CRAIOVA – SLATINA – PITESTI – PIETROSANI
4. Operatorul de turism care asigură serviciile turistice: AGENȚIA DE TURISM KRISTIANA
TOUR S.C. ANMICRI SRL
5. Scopul călătoriei
 Îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin intermediul activităţilor extracurriculare
desfăşurate în parteneriat şcoală – comunitate, vizând formarea de competenţe şi abilităţi, la
elevi;
 Stimularea potenţialului creativ al elevilor, prin implicarea directă în activităţi cu caracter
artistico – plastic;
 Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de
prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării;
 Stabilirea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între
membrii grupului;
 Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant.

6. Data/Perioada călătoriei: 26.05.2017


7. Data şi ora plecării: 26.05.2017,ora 8:00
8. Data şi ora întoarcerii: 26.05.2017,ora 20:00
9. Tabel nominal cu elevii participanţi la excursia din data de 26.05.2017

Nr. Numele şi prenumele Numele şi prenumele Date de


crt. elevului părintelui contact
ale părinţilor
1.

10. Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare


Nr. Numele şi prenumele Date de contact ale Semnătura
crt. cadrelor didactice cadrelor didactice
însoţitoare însoţitoare
1. Velișcu Mihaela 0725 098 130

2. Trică

11. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât profesori)
Nr. Numele şi prenumele adulţilor Semnătura
crt. participanţi (alţii decât profesori)
1.

12. Locul plecării - Şcoala Gimnazială „Sf.Gheorghe” Craiova


13. Locul sosirii - Şcoala Gimnazială „Sf.Gheorghe” Craiova
14 Persoana de contact la firma de transport : S.C. ANMICRI SRL, Andra Baniță ,
tel/fax 0251 412 152,
15. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de
masă: ANACOR OVITUR 2012, com.Pietroșani, sat Retevoiești,nr.60, jud.Argeș,responsabil
Necșulescu Mihaela
16. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură masa: Popescu
G Ion Sorin-INTREPRINDERE INDIVIDUALA, com.Pietroșani,sat pietroșani,nr.453,jud.Argeș

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.


17. Cadru didactic organizator :prof. Velișcu Mihaela Data :

18. Aprob Director : prof. Nicolae Radu Data:

19. Aprob Inspector Școlar: prof.Simona Chiriță Data:


PREZENTAREA TRASEULUI

CRAIOVA – SLATINA – PITESTI – PIETROSANI - CRAIOVA

MUNICIPIUL PITEŞTI

Capitala administrativă a judeţului Argeş, este aşezat în partea centrală-sudică a României la


110Km nord-vest de Bucureşti.
Oraşul a fost atestat pentru prima dată de către Mircea cel Batran în data de 20-mai-1388 ca
oraş târg. Unul dintre cele mai mari complexe petrochimice se află în Piteşti, iar la 15 Km distanţă, în
oraşul Mioveni se află cea mai mare fabrică de automobile din ţară, uzina Dacia-Renault.
Oraşul are o populaţie de aproximativ 168.458 de locuitori (cifra estimativă în 2002).
În centrul oraşului se poate vedea o frumoasă biserică medievală, Sf. Gheorghe, construită de
către Constantin Şerban Cârnul în anul 1656, Muzeul Judeţean, Muzeul de Artă.
Oraşul Piteşti este supranumit şi "Oraşul Lalelelor", datorită "Sinfoniei Lalelelor" care se ţine
în fiecare primăvară şi adună iubitori ai florilor şi expozanţi din toată ţara şi de peste hotare.
În mare parte oraşul este unul nou, neavând construcţii foarte vechi şi castele, dar este un oraş
modern şi frumos ce merită să fie vizitat.

Viața la Țară !
 Moara pe apa – vizita si prezentare.
 Atelierul de brutarit- la alegere : atelierul de paine sau atelierul de pizza.
 Ferma de animale – vizitarea fermei de animale si prezentarea prepararii
cascavalului in cadrul fermei.
Activitatea consta in:
1. Vizita la moara pe apa , unde copiii vor afla cum se macina graul si porumbul cu ani
in urma , cum puterea apei este transformata in miscare de rotatie cu ajutorul rotii care
angreneaza pietrele de macinat rezultand faina sau malaiul.
2. Atelierul de brutarit : framantarea individuala a aluatului de catre copii adaugarea
ingredientelor si coacerea produselor in cuptorul traditional pe lemne , care dupa coacere
vor fi luate acasa. (painica sau pizza)
- echipament de lucru: bonetica si sortulet.
3. Vizita la ferma de animale si prezentarea prepararii cascavalului :
inchegarea laptelui, stoarcerea casului in sedila ,dospitul ,oparirea ,framantarea , punerea
in forma, uscarea si afumarea.
Prezentarea afumatorii de cascaval si degustarea cascavalului .
Pentru elevi, participarea la activităţile desfăşurate în cadrul acestei activități reprezintă o
experienţă educaţională deosebită, atractivă, motivantă şi cu multiple valenţe formative.Copiii vor
face pizza,coaptă în cuptorul cu lemne. În tot acest timp,munca se va împleti cu gluma,cântecul
,ghicitorile.
Reprezentând o posibilă variantă de petrecere a timpului liber pentru copii, proiectul implică şi
o serie de activităţi distractive, la locul de joacă din poieniţă.
Participarea la un astfel de proiect facilitează, pe de o parte, dezvoltarea, la elevi, a abilităţilor
şi competenţelor de comunicare, independenţa acţională şi cognitivă, pe de altă parte, formarea
competenţelor necesare "succesului în viaţă" în vederea integrarii într-o societate concurenţială.

ARGUMENT

Vădită fiind importanţa educării şi formării personalităţii elevilor, se pune problema căilor şi
mijloacelor prin care învăţătorii pot contracara influenţele negative prin activităţile de zi cu zi,
inclusiv prin acţiuni extraşcolare . Micul şcolar trebuie învăţat să fie receptiv la nou şi să vibreze în
faţa frumuseţilor naturii, a lumii, în continuă schimbare, şi să aprecieze valorile trecutului.
Excursiile organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor . Acestea,
bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar.
Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea
spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a
copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare.
Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să
sistematizeze date, învaţă se înveţe.
Acţionând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional,
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.
Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină,
iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le
folositoare în viaţă.
Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al
învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.
Excursiile şi drumeţiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea
colectivelor de elevi. După trecerea anilor, copiii îşi amintesc cu plăcere de întâmplările, din timpul
excursiilor.
De aceea, cred că organizarea unor astfel de activităţi trebuie continuată, constituind o latură
de seamă a procesului instructiv - educativ .
Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare,
contribuie la formarea colectivului de elevi.
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi
responsabilităţi, elevii se autodisciplinează .
Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor
desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-
şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe
care le are la dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de a descoperi
noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente
patriotice.

SCOP

 Îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin intermediul activităţilor extracurriculare


desfăşurate în parteneriat şcoală – comunitate, vizând formarea de competenţe şi abilităţi, la
elevi;
 Stimularea potenţialului creativ al elevilor, prin implicarea directă în activităţi cu caracter
practic;
 Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie,
stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării;
 Stabilirea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între membrii
grupului;
 Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant.

OBIECTIVE

a) cognitive:
 stimularea interesului elevilor pentru cunoaştere frumuseţilor patriei, prin vizitarea altor
localităţi, decât cele din orizontul local;
 însuşirea unor cunoştinţe referitoare la arta populară şi creaţiile tradiţionale specifice zonei
Olteniei şi Munteniei;
 familiarizarea elevilor cu tehnicile de lucru specifice împletitului, prin acţiuni concrete de
realizare de împletituri din foi de porumb colorate;
 formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător;
 valorificarea intra şi interdiciplinară a conţinutul informaţional dobândit.

b) afectiv-atitudinale:
 formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup
turistic, de cooperare şi respect;
 cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra
frumuseţilor fizice, economice, culturale ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de
istorie a trecutului şi prezentului poporului roman;
 dezvoltarea simţului estetic, prin aprecierea corectă a lucrărilor colegilor şi a lucrărilor
personale;

c) psiho-motorii:
 dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor practice;
 formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului
şi cultivarea unei atitudini ecologice;
GRUP ŢINTĂ

Elevii Clasei Pregătitoare C de la Şcoala Gimnazială „Sf.Gheorghe” Craiova

TEMA

,, VIAȚA LA ȚARĂ”

ITINERAR

CRAIOVA – SLATINA – PITESTI – PIETROSANI - CRAIOVA

TIPUL EXCURSIEI

Excursie tematică – ,, VIAȚA LA ȚARĂ”

PREGĂTIREA EXCURSIEI : MARTIE 2017

1. Anunţarea excursiei: Cu două luni înainte de data efectuării, este anunţată excursia pe
care o vor face elevii.
2. Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau într-o şedinţă
specială de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante.
Se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată, precum şi
echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare.
Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari pentru vizitarea
obiectivelor turistice, pentru mici cheltuieli şi pentru hrană.
Învăţătoarea şi elevii, pe baza hărţii fizice a României, fac cu ajutorul semnelor convenţionale,
descrierea generală a traseului, îl localizează în cadrul hărţii patriei, precizează formele de relief,
oraşele şi localităţile de rezonanţă istorică, dar şi economico-administrativă şi delimitează itinerarul
excursiei.
Folosindu-se albume, vederi, diapozitive sau fragmente din filme didactice, învăţătorul trezeşte
curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu specificul artei populare din
această parte a ţării, cu valoarea, importanţa şi frumuseţea artei olăritului.
DESFĂŞURAREA EXCURSIEI : 26 MAI 2017

La data şi la ora fixată, elevii se adună în curtea şcolii. Se face prezenţa, se verifică
costumaţia, se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la autocar. Se anunţă traseul excursiei .

PROGRAMUL EXCURSIEI

Ziua Plecarea din Ora Sosirea în Ora Program de desfăşurare pe ore


localitatea localitatea

28.05.2017 Craiova 8:00 Pietroșani 11:00- -Moara pe apa – vizita si


prezentare.
16:00
-Atelierul de brutarit-
atelierul de pizza.
-Masa de prânz
-Ferma de animale –
vizitarea fermei de animale
si prezentarea prepararii
cascavalului in cadrul
fermei.
-O tura de pista cu ATV-ul
cu Insotitor !

Pietroșani 16:00 Craiova 20:00

RESURSE FINANCIARE
Excursia este realizată cu resurse financiare extrabugetare (susţinută financiar de părinţii elevilor
participanţi)
Preţul excursiei / elev este de 135 lei.

REZULTATE SCONTATE

1. Pe termen scurt:
- Dobândirea unor competenţe şi abilităţi tehnico-funcţionale ;
- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător;
- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între
indivizi;
- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra
frumuseţilor fizice, economice, culturale ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de
istorie a trecutului şi prezentului poporului român.
2. Pe termen lung:
 Dezvoltarea, la elevi, a abilităţilor şi competenţelor de comunicare, independenta
acţională şi cognitivă;
 Formarea competenţelor necesare "succesului în viaţă" în vederea integrarii într-o
societate concurenţială;

EVALUARE

PORTOFOLIU:
1. Expoziţie cu produsele activităţii elevilor;
2. Desene cu tematică centrată pe obiectivele excursiei;
3. Alcătuirea unui ,,Album al clasei” cu poze realizate în excursie;
REGULAMENT

privind buna desfăşurare a excursiei din data de 26.05.2017


1. Pentru plecare, elevii vor fi prezenţi la şcoală, în data de 26.05.2017, la ora 7:45

Plecarea va avea loc la ora 8:00 din fața Șc.Gimn. „Sf.Gheorghe” Craiova

Întoarcerea va avea loc în data de 26.05.2017, în intervalul orar 20:00-20:30 , în fața Șc.Gimn.
„Sf.Gheorghe” Craiova

2. Obiective turistice propuse:

 Pietroșani-moara de apă; ferma de animale

3. Pentru siguranţa elevilor şi pentru desfăşurarea în mod plăcut a activităţii, se vor


respecta următoarele reguli:

În autocar:

 Fiecare participant îşi respectă locul repartizat;


 Nu deschidem geamurile şi nu ne aplecăm în afară în timpul mersului;
 Nu ne deplasăm prin autocar în timpul mersului;
 Nu scoatem mâna sau capul pe fereastră;
 Nu deteriorăm scaunele şi instalaţiile cu care este utilat mijlocul de transport;
 Respectăm curăţenia;
 Dacă avem o problemă, cerem sprijnul doamnelor învăţătoare;
 Nu deranjăm şoferul;
 Nu mâncăm în autocar, ci în locurile de popas.
La coborârea din autocar şi la urcare:

 Nu ne împingem;
 Nu ne apropiem de şosea;
 Rămânem grupaţi şi ascultăm sfaturile doamnelor învăţătoare.
La vizitarea obiectivelor turistice:

• Ne deplasăm în grup, însotiti de organizatori;


• Traversăm străzile numai prin locuri marcate, sub supravegherea şi la indicaţia însotitorilor;
• Nu alergăm, nu ne îmbrancim şi nu atingem exponatele din locaţiile vizitate;
• Păstrăm liniştea şi ascultăm explicaţiile ghizilor turistici;
• Orice daună produsă va fi suportată financiar de către autor sau grup;
• Ne comportăm politicos cu alte persoane, străine grupului, cu care se vine în contact;
În timpul popasurilor / drumetiilor în natura :

• Nu ne îndepartăm de grup;
• Respectăm sarcinile primite în legatura cu colectarea de material didactic;
• Nu efectuăm activităţi care să pună în pericol sănătatea, integritatea corporală;
• Nu ne jucăm periculos, nu folosim obiecte ascuţite, tăioase etc.;
• Lăsăm curat locul în care am poposit;
 NU ESTE PERMIS NICIUN GEST DE VIOLENŢĂ FIZICĂ SAU VERBALĂ FAŢĂ DE
COLEGI, CADRE DIDACTICE SAU ALTE PERSOANE;
 CADRELE DIDACTICE ŞI OPERATORUL DE TURISM NU ÎŞI ASUMĂ
RESPONSABILITATEA PENTRU PIERDEREA DE CĂTRE ELEVI A BUNURILOR
PERSONALE;
 ORICE NEVOIE PERSONALĂ ŞI ORICE DISCONFORT VOR FI ANUNŢATE
IMEDIAT CADRULUI DIDACTIC ÎNSOŢITOR;
 ABATERILE DE LA REGULILE FORMULATE MAI SUS VOR FI ANALIZATE ŞI
SANCŢIONATE.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 27.03.2017, cu ocazia informării părinţilor elevilor, referitor la organizarea şi
desfăşurarea excursiei tematice VIAȚA LA ȚARĂ , din data de 26.05.2017, precum şi prelucrarea
normelor de securitate şi comportare a elevilor.

Profesorii organizatori au adus la cunostinta elevilor și părinților urmatoarele:

- se va respecta întocmai programul stabilit (traseu, repere orare);


- în timpul deplasarii, în mijlocul de transport, elevii au urmatoarele îndatoriri:
• sa nu deschida geamurile si sa nu se aplece în afara în timpul mersului;
• sa nu-si schimbe sau sa-si paraseasca locurile;
• sa pastreze ordinea si curatenia;
• sa nu deterioreze scaunele şi instalatiile cu care este utilat mijlocul de transport;
• sa nu-l deranjeze pe conducătorul auto, distragandu-i atentia;
- în timpul vizitarii obiectivelor turistice elevii trebuie:
• sa se deplaseze în grup, însotiti de organizatori;
• sa traverseze strazile numai prin locuri marcate, sub supravegherea şi la indicatia însotitorilor;
• sa nu alerge, sa nu se îmbranceasca si sa nu atinga exponatele din muzeele vizitate;
• sa pastreze linistea şi sa asculte explicatiile ghizilor turistici;
• sa se comporte politicos cu alte persoane straine grupului cu care se vine în contact;
- în timpul popasurilor / drumetiilor în natura elevii trebuie:
• sa nu se îndeparteze de grup;
• sa respecte sarcinile primite în legatura cu colectarea de material didactic;
• sa nu efectueze activitati care sa le puna in pericol sanatatea, integritatea corporala; sa nu se
joace periculos, sa nu foloseasca obiecte ascutite, taioase etc.;
• sa lase curat locul în care au poposit;
- nu se vor frecventa locurile publice interzise minorilor;
- este interzis fumatul si consumul bauturilor alcoolice pe toata durata desfasurarii excursiei;
- alimentele usor alterabile vor fi consumate cat mai repede;
- orice nevoie personala si orice disconfort vor fi anuntate imediat unui cadru didactic însotitor;
- abaterile de la regulile formulate mai sus vor fi analizate si sanctionate.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Am luat la cunoştinţa, mă oblig să respect regulile enumerate mai sus şi semnez:


Nr. Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele Semnătura
crt. părintelui
1

Data Întocmit,

Prof.Velișcu Mihaela

Am luat la cunoştinţă, mă oblig să respect regulile enumerate mai sus şi semnez:

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.
1

Data Întocmit,

Prof. Velișcu Mihaela

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL

Excursie

Numele şi prenumele elevului: ..................................................................................


Clasa: Pregatitoare C
Şcoala Gimnazială” Sf.Gheorghe” Craiova Data excursiei: 26.05.2017
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ............................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator al excursiei: Velișcu Mihaela
Numele şi prenumele cadrelor didactice însoţitoare: Trică
Destinaţia: Pietroșani (Argeș)
Locul de plecare: Şcoala Gimnazială” Sf.Gheorghe” Craiova Ora plecării:8:00
Locul de sosire: Şcoala Gimnazială” Sf.Gheorghe” Craiova Ora sosirii: 20:00
Mijlocul de transport: autocar ( NR. DJ 19 KTR) pus la dispozitie de AGENȚIA DE TURISM
KRISTIANA TOUR S.C. ANMICRI SRL
Numele unităţii de primire şi datele de contact*: . Popescu G Ion Sorin-INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, com.Pietroșani,sat Pietroșani,nr.453,jud.Argeș
Adresa: com.Pietroșani,sat Pietroșani,nr.453,jud.Argeș
Itinerariul: Craiova –Slatina-Pietroșani- Craiova
Scopul excursiei: turistic, recreativ, de socializare.
Îmbrăcăminte specifică / Echipament specific necesar în excursie: îmbrăcăminte sport
Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice si sportive -
a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus şi sunt
de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu
excepţia: ....................................................................................................................................................
..............
b) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă,
cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale,
este: ...........................................................................................................................................................
.........
c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgente de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul didactic
însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în
numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul
administrării unui tratament medical contra cost.
d) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile
stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.
e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile precizate
anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada excursiei de un cadru
didactic însoţitor.
f) Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte
servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin
24 de ore înaintea plecării.
g) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de
turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie.
h) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de toate
obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa
cadrelor didactice însoţitoare.
i) Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am discutat
acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare
şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.
j) Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe lista
participanţilor la astfel de manifestări.
k) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei, rămâne la
latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În
acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita
returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi
suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea
niciunei sume din partea şcolii.
l) în caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon: ........................................
Date de contact suplimentare: ..................................................................................................................

m) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie.

...................................................................................................................................................................
(semnătura părintelui/tutorelui legal) (data)

Declaraţia elevului
Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect
regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să
nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi
participanţi.

....................................................................................................................................................................
(semnătura elevului) (data)
Nr. Numele şi prenumele Aviz medical Data Semnătura şi ştampila medic
crt. elevului
1.
TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI LA EXCURSIA
DIN DATA DE ........................

Obligaţiile elevilor care participă la tabără/excursie/expediţie sau la alte activităţi


de timp liber

Anterior deplasării, toţi elevii care doresc să participe la tabere/excursii/expediţii sau la alte
activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:

a) să solicite toate informaţiile despre tabără/excursie/ expediţie;


b) să îşi informeze părinţii referitor la activitate;
c) să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber despre
orice probleme sau cerinţe speciale, probleme medicale, alergii, preferinţe în regimul alimentar,
obiceiuri religioase speciale etc;
d) să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi implicat
în activităţi recreative care implică efort fizic;
e) să citească atent şi să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de
timp liber, înainte de plecare;
f) să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de
familie/medicul şcolar care să ateste starea “clinic sănătos”;
g) să prezinte acordul semnat al părintelui.
Pe durata deplasării spre/dinspre destinaţie, toţi elevii care participă la tabere/excursii/expediţii
sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a) să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;
b) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursiei/expediţiei;
c) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre
tabără/excursie/expediţie;
d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;
e) să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoţitoare.
Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber, toţi elevii au
următoarele obligaţii:
a) să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei;
b) să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi
electronice din dotarea locaţiei;
c) să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea
locaţiei;
d) să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare,
ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
e) să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor
electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
f) să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, să nu
sară pe geam etc.)
g) să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
h) să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit etc.);
i) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în pericol pe ei
ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii;
j) să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate;
k) să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la
tabără;
l) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără/excursie/expediţie;
m) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără/excursie/expediţie;
n) să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei/excursiei/expediţiei;
o) să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul cadrului didactic însoţitor.

Şcoala Gimnazială „SF.GHEORGHE”


CRAIOVA, Str. Brazda lui Novac, Nr. 87
Tel/Fax:0251/5522005
email : scoala24@yahoo.com
Nr………….din…………2017
ADRESĂ CĂTRE

AGENŢIA DE TURISM

Subsemnata, Velișcu Mihaela, profesor la ŞCOALA GIMNAZIALĂ


„SF.GHEORGHE” CRAIOVA, în calitate de organizator al excursiei tematice VIAȚA
LA ȚARĂ, solicit asigurarea serviciilor turistice ( rezervare program educativ la
Pietroșani – Argeş şi autocar) în vederea efectuării deplasării unui grup de elevi, pe
traseul CRAIOVA – SLATINA – PITESTI – PIETROSANI - CRAIOVA şi retur, în data de
26.05.2017.

Menţionez că grupul este format din .......... elevi în vârstă de 7 ani, ....... adulţi şi
2 cadre didactice însoţitoare.
Nici un membru al grupului nu prezintă o situaţie specială referitoare la starea de
sănătate sau privind regimul alimentar/dieta.

DIRECTOR, ORGANIZATOR,

Prof. Nicolae Radu Prof. Velișcu Mihaela

S-ar putea să vă placă și