Sunteți pe pagina 1din 3

Numerele naturale de la 0 la 1000

1. Scrie numerele:

a) cuprinse între 277 şi 302:

b) pare, cuprinse între 602 şi 592:

c) mai mari decât 775, dar mai mici decât 784:

d) mai mici decât 1000, dar cel mult egale cu 995:

e) din 2 în 2 de la 191 la 203:

f) din 3 în 3 de la 503 la 525:

g) din 5 în 5 cuprinse între 825 şi 850:

h) din 10 în 10 de la 352 la 412:

2. Scrie numerele care lipsesc:


…… 758 …… 390 …… 392 …… …… 500
219 …… 217 …… 400 …… …… 389 ……
…… 599 …… 666 …… …… 250 …… 248

3. Descompune numerele în sute, zeci şi unităţi:

582=…………………………. 107 = ………………………….


980 =…………………………. 315 = ………………………….
222 = …………………………. 241 = ………………………….
4. Compară numerele:
294 394 191 191
526 625 635 625
989 989 800 900
415 225 725 257

5. Scrie cu litere numerele:


125=
234=
900=
896=
427=
365=

6. Scrie numerele cuprinse între 600 şi 700 cu cifra zecilor 4:

7. Scrie toate numerele de trei cifre, cu cifrele identice:

8. Scrie toate numerele cu cifra unităţilor 5, cuprinse între 800 şi 700:

9. Scrie toate numerele de 3 cifre, care se pot forma cu cifrele 7, 2, 4:

10. Scrie toate numerele de 3 cifre, care se pot forma cu cifrele 3, 0, 5:

11. Scrie toate numerele de trei cifre cu cifrele consecutive:

12. Scrie cinci numere de trei cifre, cu suma cifrelor 7:

13. Ordonează crescător numerele: 236; 420; 912; 428; 130; 365:

14. Ordonează descrescător numerele: 530; 216; 303; 456; 952; 862:

15. Scrie:

a) Cel mai mare număr de 3 cifre: ..........


b) Cel mai mare număr par de trei cifre: ..........

c) Cel mai mic număr impar de 3 cifre: ..........

d) Cel mai mic număr de trei cifre, cu cifrele diferite: ..........

e) Predecesorul lui 170: ..........

f) Cel mai mare număr de 3 cifre cu suma cifrelor 8: ..........

g) Cel mai mic număr, mai mare decât 900: ..........

h) Cel mai mare număr par, mai mic decât 314:…….

i) Cel mai mare număr impar din trei cifre consecutive, scrise descrecător:………..

j) Succesorul lui 999: ..........

16. Rotunjeşte la zeci numerele:

932 - …… 777 - …… 128 - …… 452 - ……

17. Rotunjeşte la sute numerele:

880 - …… 237 - …… 948 - …… 769 - ……

S-ar putea să vă placă și