Sunteți pe pagina 1din 41

Dragi copii, rezolvați cel puțin 100 de exerciții și probleme din cele pe care le veți

găsi mai jos. Toate sunt foarte ușoare (mult mai ușoare decât ce am realizat la
clasă), dar dacă doriți ceva mai greu, dați-mi de veste.
Rezolvarea se va face pe un caiet (puteți folosi chiar caietul de teme de
matematică). Acolo veți scrie numărul exercițiului și al paginii, urmat de datele
problemei.
Atenție: încercați să rezolvați un număr egal de probleme din toate capitolele
prezentate mai jos.
Spor la treabă!

1
I. FORMAREA, SCRIEREA ŞI CITIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA
1000

1. Scrieţi în tabel numerele: 832, 260, 999, 305, 50, 234, 109, 34, 802, 6.
SUTE ZECI UNITĂŢI

2. Încercuiţi cifra sutelor şi subliniaţi cifra zecilor fiecărui număr: 253, 354, 666,
108, 90, 4, 321, 363, 405, 354, 100, 999, 1000.

3. Scrieţi cu cifre numerele:


a) patru sute şaizeci şi opt __________
b) trei sute treizeci şi trei __________
c) nouă sute nouă __________
d) cinci sute cincizeci __________
e) o sută unu __________
f) 4 sute 4 zeci __________
g) şase sute 6 __________
h) 7 sute 6 zeci şi 5 unităţi __________

4. Scrieţi cu litere următoarele numere:


234; 407; 82; 10; 3; 999; 70; 305.

5. Subliniază numerele care au pe poziţia zecilor cifra 4:


465 245 384 423 144 903 343 444 123

6. Scrie ce numere lipsesc din locurile marcate:


146, 147, 148, 149, ____, 151, 152.
697, 698, 699, ____, 701, 702.
587, 588, 589, ____, 591, 592.
396, 397, 398, 399, ____, 401, 402.
103, 102, 101, 100, ____, 98, 97.
63, 62, 61, ____, 59, 58.

2
7. Descoperă regula şi completează şirurile de numere cu încă trei numere:
226; 228; 230; _____; _____; _____.
731; 721; 711; _____; _____; _____.
675; 680; 685; _____; _____; _____.
206; 204; 202; _____; _____; _____.
203; 206; 209; _____; _____; _____.
263; 363; 463; _____; _____; _____.
873; 883; 893; _____; _____; _____.

8. Scrieţi numerele naturale de trei cifre care se pot scrie, folosind o singură dată
cifrele:
a) 3, 9, 6. d) 8, 2, 7.
b) 4, 6, 9. e) 4, 0, 3.
c) 6, 0, 5. f) 9, 8, 7.

9. Scrieţi numerele naturale care au:


a) cifra sutelor 4 şi cifra zecilor 2;
b) cifra sutelor 2 şi a zecilor 0;
c) cifra sutelor 8, cifra zecilor 4, cifra unităţilor 1;
d) cifra sutelor 9, cifra zecilor 0, cifra unităţilor 9.

10. Scrieţi patru numere naturale consecutive, dintre care cel mai mic să fie 76.

11. Scrieţi patru numere naturale consecutive, dintre care cel mai mare să fie 301.

12. Scrie numerele:


a) de la 37 la 42;
b) cuprinse între 87 şi 92;
c) impare, cuprinse între 231 şi 249;
d) pare, mai mari decât 125, dar mai mici decât 140.

13. Aflaţi şi scrieţi un număr de trei cifre diferite, ştiind că:


• cele trei cifre diferite reprezintă numere pare;
• suma celor trei cifre este egală cu 6.

14. Scrie:
a) cel mai mic număr natural format din două cifre;
b) cel mai mic număr natural format din două cifre diferite;
c) cel mai mic număr natural format din trei cifre;
d) cel mai mare număr natural format din trei cifre diferite;
e) cel mai mare număr natural format din trei cifre;
f) cel mai mic număr natural format din trei cifre diferite.

3
II. COMPARAREA ŞI ORDONAREA NUMERELOR NATURALE

1. Comparaţi perechile de numere şi scrieţi semnul potrivit: <; >; =.


a) 125 şi 25; e) 301 şi 103;
b) 333 şi 330; f) 450 şi 451;
c) 245 şi 542; g) 125 şi 52;
d) 160 şi 106: h) 889 şi 898.

2. Subliniază numărul mai mare din fiecare pereche:


a) 425 şi 401; b) 227 şi 237; c) 542 şi 524;
d) 821 şi 721; e) 734 şi 735; f) 124 şi 114.

3. Scrieţi trei numere mai mici decât 142.


_______ , _______ , _______ .

4. Scrieţi trei numere mai mari decât 458.


_______ , _______ , ________.

5. Se dau numerele:602, 332, 450, 365, 376, 231, 484, 627, 680 şi 535.
• Subliniaţi cu albastru numerele mai mari decât 300.
• Subliniaţi cu galben numerele mai mici decât 500.
• Care sunt numerele subliniate şi cu albastru şi cu galben?

6. Scrieţi trei numere naturale mai mari decât 257, dar mai mici decât 375.

7.Scrieţi trei numere naturale mai mici decât 601, dar mai mari decât 597.

8. Scrieţi trei numere mai mari decât numărul 831, păstrând:


a) cifra sutelor;
b) cifra zecilor;
c) cifra unităţilor.

9. Scrieţi în ordine crescătoare numerele:


a) 756, 40, 592, 8, 900, 643, 79.
b) 478, 480, 389, 82, 469, 600, 558.

10. Scrieţi în ordine descrescătoare numerele:


a) 935, 543, 534, 50, 650, 298, 89.
b) 463, 461, 631, 613, 471, 71, 171.

11. Completaţi fiecare şir cu alte două numere potrivite:


a) 310; 312; 314; _____; _____.
b) 100; 110; 120; _____; _____.

4
c) 600; 500; 400; _____; _____.
d) 705; 700; 695; _____; _____.
e) 530; 520; 510; _____; _____.

12. Scrieţi numerele cuprinse între:


a) 227 şi 232; c) 279 şi 284;
b) 189 şi 194; d) 397 şi 403.

13. Se dau numerele: 303; 294; 313; 208; 306; 304; 305; 309; 311; 301.
Dintre acestea, scrieţi numerele:
a) mai apropiate de 300 decât 310;
b) mai apropiate de 310 decât de 300.

14. Scrieţi numerele de trei cifre care se pot forma folosind numai cifrele 3, 5 şi 4.

15. Găsiţi cel puţin un număr care este cuprins între 200 şi 600, iar cifrele lui
reprezintă numere consecutive.

16. Mă gândesc la un număr mai mare decât 250 şi mai mic decât 400, ale cărui
cifre sunt numere consecutive.
La ce număr m-am gândit?

17. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei propoziţii:


321 < 312 ____ 85 = 85 ____ 98 < 201 ____
225 < 232 ____ 634 > 624 ____ 562 > 561 ____

18. Găseşte un număr mai mic decât 300, dar mai mare decât 200 şi cifrele lui
reprezintă numere consecutive.

19. Înlocuieşte căsuţele cu numere potrivite astfel ca relaţiile să fie adevărate:

250 < ; 576 > ; 170 = ;

307 > ; 531 < ; < .

5
III. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA CU O SINGURĂ TRECERE PESTE ORDIN

1.Efectuaţi:
416 + 225 348 + 243 694 – 235
375 + 634 412 – 281 854 – 683
880 + 39 766 + 151 927 – 508

2. Calculaţi:
284+ 682- 123+ 443- 238+
107 213 495 262 635

3. Află suma numerelor:


a) 687 + 115 b) 239 + 351
385 + 264 454 + 194
388 + 141 456 + 137
479 + 208 380 + 373
395 + 354 617 + 174

4. Află diferenţa numerelor:


a) 724 – 105 b) 840 – 650
965 – 774 703 – 108
320 – 111 423 – 351
958 – 768 763 – 106
456 – 37 638 – 273

5. Află numerele cu 234 mai mari decât: 307; 292; 329; 480; 536; 294.

6. La o florărie s-au adus 302 garoafe, 125 lalele şi 236 trandafiri.


Câte flori s-au adus în total?

7. O carte are 278 de pagini. Marius a citit 183 de pagini.


Câte pagini mai are de citit Marius?

8. La biblioteca şcolară, în luna mai, au fost 237 de cititori, iar în luna iunie, cu
125 mai mulţi.
Câţi cititori au fost în total, la bibliotecă, în cele două luni?

9. Ana are în colecţie 436 de timbre, iar Mihai cu 217 mai puţine?
Câte timbre au în total cei doi copii?

10. La un spectacol participă 234 de băieţi, iar fete cu 127 mai puţine.
Câţi elevi participă în total la spectacol?

11. La cercul de dans modern erau înscrişi 67 de copii.


6
Câţi copii s-au mai înscris dacă acum sunt înscrişi 172 de copii?

12. Din diferenţa numerelor 786 şi 438, scade numărul 254.

13. La o librărie s-au adus în prima săptămână 554 de cărţi, iar în a doua
săptămână cu 216 mai puţine.
a) Scrie întrebarea pentru a rezolva problema printr-o operaţie de scădere;
b) Scrie întrebarea pentru a rezolva problema printr-o operaţie de adunare şi una
de scădere.

14. Într-o tabără au sosit în prima zi 105 elevi, iar a doua zi cu 48 elevi mai mulţi.
a) Formulează întrebarea pentru a rezolva problema printr-o singură operaţie;
b) Formulează întrebarea pentru a rezolva problema prin două operaţii.

15. La suma numerelor 232 şi 129, adaugă suma numerelor 222 şi 181.

16. Din diferenţa numerelor 788 şi 430, scade numărul 234.

17. Un termen al adunării este 342, iar al doilea cu 170 mai mare.
Află suma celor doi termeni.

18. Descăzutul este 567, iar scăzătorul 229.


Care este restul?

19. Află diferenţa dintre cel mai mare număr scris cu trei cifre distincte (diferite)
şi numărul care are cifra sutelor 3, cifra zecilor 4 şi cifra unităţilor 7.

20. Suma a trei numere este 778. Se cunoaşte că primul termen este 185 iar al
doilea, 193.
Află care este al treilea termen al adunării. (Rezolvă în două moduri).

21. Aflaţi suma dintre cel mai mare număr scris cu două cifre distincte şi numărul
care are cifra sutelor 4, cifra zecilor 9 şi cifra unităţilor 1.

22. Mă gândesc la un număr. Scad din el 374 şi obţin 152.


La ce număr m-am gândit?

23. Într-o turmă de oi sunt 187 de miei albi.


Câţi miei negri sunt dacă, în total, sunt 248 de miei?

24. Află scăzătorul dacă diferenţa este 281, iar descăzutul este 428.

25. Cu cât este mai mare suma numerelor 543 şi 287 decât diferenţa lor.

7
26. Călin a colecţionat 127 de timbre mari şi mici. Dacă numărul timbrelor mari
este de 76, află care este numărul timbrelor mici.

27. O cantină a depozitat pentru iarnă 643 borcane cu dulceaţă de cireşe şi


căpşuni. Dacă numărul borcanelor cu dulceaţă de cireşe este de 236, află care este
numărul borcanelor cu dulceaţă de căpşuni.

28. Scrieţi şi apoi completaţi tabelele:

Termen 275 ? 385


Termen 117 328 ?
Suma ? 618 796

Descăzut 575 ? 752


Scăzător 227 328 ?
Diferența ? 618 470

14. Ce număr trebuie adăugat la 374 pentru a obţine 615?

15. Ce număr trebuie scăzut din 483 pentru a obţine 234?

16. Din ce număr a fost scăzut 46 pentru a obţine 247?

8
IV. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA CU TRECERE PESTE ORDINUL UNITĂŢILOR
ŞI AL ZECILOR

1. Descompuneţi numerele, după model:


140 = 100 + 40
a) 120 = ___________ b) 230 = ____________
c) 260 = ___________ d) 350 = ____________
e) 410 = ___________ f) 440 = ____________

2. Calculaţi:
268+ 479+ 309+ 654+ 567+
354 267 496 178 374

526- 835- 856- 436- 524-


137 246 577 158 389

3. a) Aflaţi suma numerelor, apoi verificaţi prin probă:


348 şi 463; 738 şi 184; 529 şi 192;
176 şi 545; 375 şi 357; 436 şi 267.
b) Află diferenţa numerelor, apoi verificaţi prin probă:
426 şi 167 823 şi 258; 560 şi 383
604 şi 235 905 şi 457; 732 şi 543.

4. Aflaţi numărul cu 79 mai mare decât numerele:


a) 99; b) 256; c) 444; d) 732.

5. Aflaţi numerele mai mici cu 357 decât:


a) 643; b) 824; c) 702; d) 546.

6. Pe un raft al bibliotecii şcolii sunt 275 de cărţi, iar pe altul cu 146 mai multe.
Câte cărţi sunt pe cele două rafturi, în total?

7. La un magazin s-au adus 275 de mingi roşii şi cu 155 mai multe mingi albastre.
a) Scrie întrebarea pentru a rezolva problema printr-o operaţie de adunare.
b) Scrie întrebarea pentru a rezolva problema prin două operaţii de adunare.

8. La suma numerelor 234 şi 186, adaugă numărul 376.

9. Compune o problemă după exerciţiul:


288 + 649 = ?

10. Cu cât este mai mare numărul 624 decât diferenţa numerelor 963 şi 495?

11. Aflaţi numărul:


9
a) cu 275 mai mare decât 623;
b) cu 275 mai mic decât 623.

12. Daniel a citit o carte cu 324 de pagini în trei săptămâni. În prima săptămână a
citit 137 de pagini, iar în a doua săptămână, 98 de pagini.
Câte pagini a citit în a treia săptămână?
Rezolvaţi problema:
a) numai prin operaţii de scădere;
b) prin operaţii de scădere şi adunare.

13. Într-un parc s-au plantat 450 de panseluţe, cu


183 mai puţine lalele, iar restul până la 960 sunt trandafiri.
Câţi trandafiri s-au plantat?

14. Rezolvaţi exerciţiile şi spuneţi dacă propoziţiile următoare sunt adevărate (A)
sau false (F).
a) 654 – 379 < 288 + 379 ( )
b) 654 – 288 > 654 – 379 ( )
c) 875 – 386 > 356 ( )
d) 369 + 0 = 369 – 0 ( )

15. Andrei are 264 de baloane, Paul are cu 78 mai


puţine decât Andrei, iar Mircea cu 97 mai puţine decât Paul.
Câte baloane are fiecare copil?

16. Ce număr trebuie adăugat la 265, pentru a obţine suma 431?

17. O maşină parcurge distanţa de 453 de kilometri, iar alta cu 164 de kilometri
mai puţin.
Câţi kilometri au parcurs, în total, cele două maşini?

18. Află numărul cu 293 mai mic decât suma numerelor 257 şi 324.

19. De Ziua Europei s-au folosit 625 de baloane roşii, verzi şi albe. Ştiind că numărul
baloanelor roşii şi verzi este 374, iar al celor verzi şi albe este 283, află câte baloane de
fiecare culoare s-au folosit.

10
V. ÎNMULŢIREA
ADUNAREA REPETATĂ DE TERMENI EGALI

1. Calculează:
2+2+2+2= 8+8+8=
4+4+4= 7+7+7+7=
3+3+3+3= 6+6=

2. Scrie adunările repetate în care:


a) termenul 5 să se repete de 4 ori;
b) termenul 10 să se repete de 3 ori;
c) termenul 7 să se repete de 3 ori;
d) termenul 4 să se repete de 2 ori.

3. Scrie numărul 20 ca:


a) sumă de 2 termeni egali; b) sumă de 4 termeni egali.

4. Scrie ca sumă de trei termeni egali fiecare dintre numerele următoare: 6; 9;


12; 18; 27.

5. Află perechi de numere egale a căror sumă să fie: 8; 14; 10; 18; 24; 30.

6. Află dublul numerelor 1; 3; 5; 7.


Scrie adunări repetate de termeni egali.

7. Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici au cules fiecare câte 10 ciuperci.


Câte ciuperci au cules în total?

8. Bunicul cumpără pentru cei 3 nepoţi câte 5 baloane.


Câte baloane a cumpărat bunicul?

9. Ionel citeşte în fiecare zi a săptămânii câte 5 pagini dintr-o carte.


Câte pagini a citit în trei zile? Dar în 6 zile?

11
VI. ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE

1. Scrieţi, ca înmulţiri, următoarele adunări repetate de termeni egali:


a) 8 + 8 + 8 b) 3 + 3 + 3 + 3
3+3+3 6+6+6+6+6
1+1+1 7+7+7+7+7

2. Scrieţi înmulţiri în care:


a) numărul 4 se repetă de 3 ori;
b) numărul 5 se repetă de 7 ori;
c) numărul 7 se repetă de 3 ori;
3. Scrieţi înmulţirile sub formă de adunări repetate de termeni egali şi efectuează:
a) 3 x 6 b) 2 x 5 c) 4 x 2
2x7 4x5 3 x 12
4x8 7x3 3 x 10

4. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele relaţii:


a) 2 + 2 + 2 + 2 = 4 x 2( ) b) 3 x 6 = 6 + 6 + 6 ( )
1+1+1=1x1( ) 5x3=5+5+5+5( )
8+8+8=2x8( ) 2x4=2+2( )

5. Iulia oferă mamei sale 3 trandafiri, iar sora ei de 3 ori mai mulţi.
Câţi trandafiri oferă mamei sale sora Iuliei?
a) Calculează prin adunare repetată de termeni egali.
b) Calculează folosind operaţia de înmulţire.

6. Un număr este 8, iar un alt număr este de 2 ori mai mare. Află acest număr prin
adunare repetată de termeni egali.

7. Într-o parcare sunt:


a) 2 rânduri a câte 7 maşini
b) 7 coloane a câte 2 maşini.
Câte maşini sunt în acea parcare?

8. Completaţi factorul care lipseşte:


a) 8 x 4 = ___ x 8 b) 6 x 5 = 5 x ___
2 x 7 = ___ x ___ 3 x 6 = ___ x 3
___ x 9 = 9 x ___ 4 x 5 = ___ x ___

9. Robert îşi ajută bunica în grădina cu flori. El a plantat două straturi. Fiecare
strat are 2 rânduri, iar pe fiecare rând sunt 5 flori.
Câte flori a plantat Robert?

10. Scrie produsele de 2 factori, ca produse de 3 factori, după modelul dat:


12
2x8=2x2x4
a) 6 x 3 b) 2 x 10 c) 3 x 9
3x4 5x 6 3x8

11. Primul corp al unei biblioteci are 5 rafturi cu câte 7 cărţi pe fiecare raft, iar al
doilea corp are 7 rafturi cu câte 5 cărţi pe fiecare raft.
Câte cărţi se află în fiecare corp al bibliotecii?

13
VII. ÎNMULŢIREA CÂND UNUL DINTRE FACTORI ESTE 7, 8, 9, 0, 1 sau 10

1. Află numerele de 7 ori mai mari decât 5, 6, 8.


1. Află numerele:
a) cu 9 mai mari decât 6, 8, 9;
b) de 9 ori mai mari decât 6, 8, 9.
2. Aflaţi produsul dintre numărul 8 şi fiecare dintre numerele:
a) 6; b) 4; c) 7; d) 9; e) 10

4. Află diferenţa dintre cel mai mare număr scris cu două cifre diferite şi produsul
numerelor 9 şi 8.

5. Bogdan a primit 7 punguţe cu câte 9 bomboane fiecare.


Câte bomboane a consumat el, dacă mai are 54 de bomboane?

6. Un factor al unei înmulţiri este 6, iar celălalt cu 2 mai mare. Află produsul.

7. Un păsărar are 7 perechi de scatii şi 8 colivii cu câte 8 papagali.


Câte păsări are păsărarul în total?

8. La triplul numărului 8, adaugă produsul numerelor 6 şi 9.

9. Află numerele de 10 ori mai mari decât 5, 6, 8.

10. Află numerele:


a) cu 10 mai mari decât 6, 8, 9;
b) de 10 ori mai mari decât 6, 8, 9.

11. Alege răspunsul corect:

3 x 10 7x1 30
9x0 7 48
6 x 8 10 x 4 0 40

12. Cu cât este mai mare numărul 90, decât fiecare dintre produsele numerelor:
4 şi 9; 10 şi 7; 9 şi 1.

13. Într-un autoturism încap 5 persoane.


Câte persoane încap în 10 autoturisme de acelaşi fel?

14. Un factor al unei înmulţiri este 8, iar celălalt cu 2 mai mare. Află produsul.

14
VIII. ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR

1. Calculaţi:
a) 15 + 5 – 10 b) 2 x 8 + 4 c) 2 x 1 x 8
46 – 33 + 8 9 x 7 – 20 4x5x3
24 + 4 – 24 4 x 8 + 18 6x8x0

2. Efectuează operaţiile, în ordinea în care sunt scrise:


a) 15 + 25 – 12 b) 2 x 5 x 8
44 – 22 + 13 6x8x1
56 – 26 + 14 – 23 3x3x6

3. Calculează, respectând ordinea operaţiilor:


a) 24 + 6 x 7 b) 14 + 9 x 3 – 13
38 - 2 x 9 89 – 6 x 7 – 28
7 x 7 + 24 43 + 12 x 0 + 17
c) 26 + 3 x 8 + 9 x 2
124 – 7 x 3 + 3 x 4
6x8+6x6–4x4

4. Scrieţi cerinţele următoare sub formă de exerciţiu şi apoi rezolvaţi.


a) Adunaţi numărul 13 cu produsul numerelor 4 şi 9.
b) Din numărul 83 scădeţi dublul numărului 7.
c) Află suma dintre produsul numerelor 8 şi 9 şi produsul numerelor 7 şi 4.
d) Cu cât este mai mare produsul numerelor 5 şi 9 faţă de produsul numerelor 4 şi 8?

5. Compuneţi o problemă după exerciţiul următor:


6x4–2x4

15
IX. ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE FOLOSIND SCĂDEREA
REPETATĂ

1. De câte ori se poate scădea:


a) 4 din 12; b) 3 din 15; c) 5 din 25; d) 10 din 50?

2. Scrieţi scăderile repetate corespunzătoare împărţirilor, după modelul dat:


12 : 3 = 4
12 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0
a) 8 : 4 = 2 b) 24 : 6 = 4 c) 30 : 10 = 3
15 : 3 = 5 18 : 2 = 9 8: 2= 4

3. Scrieţi scăderilor repetate ca împărţiri, după modelul dat:


15 - 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0
15 : 3 = 5
a) 24 - 6 - 6 - 6 - 6 = 0 b) 20 - 5 - 5 - 5 - 5 = 4
28 - 7 - 7 - 7 - 7 = 0 27 - 9 - 9 - 9 = 0

4. Adrian are 12 baloane. El împarte câte 3 baloane unor băieţi.


Câţi băieţi au primit baloane?

5. Dana are 32 de timbre, pe care le împarte unor colegi. Ea dă câte 8 timbre


fiecăruia.
Câţi colegi vor putea primi timbre?

6. Un elev are de rezolvat 42 de probleme. El rezolvă în fiecare zi câte 7


probleme.
Câte probleme îi rămân de rezolvat după 5 zile?
• Calculaţi în două moduri.
7. Compuneţi o problemă care să se rezolve prin scăderea repetată a aceluiaşi
număr.

8. Bianca are 20 de baloane. Ea le împarte colegilor ei.


Află câţi colegi au primit baloane, dacă le împarte:
a) 2 baloane; b) 4 baloane; c) 5 baloane.

9. Scrieţi toate exerciţiile de înmulţire şi de împărţire pe care le puteţi forma cu


numerele de pe fiecare cartonaş.
5; 6; 30 7; 5; 35 8; 4; 32
a) b) c)

16
X. ÎMPĂRŢIREA

1. Aflaţi:
a) numerele cu 6 mai mici decât 12, 18, 48, 54;
b) numerele de 6 ori mai mici decât 12, 18, 48, 54;
c) numerele cu 7 mai mici decât 21; 35; 49; 63;
d) numerele de 7 ori mai mici decât 21; 35; 49; 63.

2. Deîmpărţitul este 54, iar împărţitorul 6. Care este câtul?

3. Află de câte ori se cuprinde 6 în fiecare din numerele: 24; 30; 42; 60.

4. Calculaţi:
a) 4 x 6 : 3 b) 36 : 6 x 8 c) 56 : 7 x 6
42 : 7 : 2 60 : 6 : 5 4x9 : 6
5. În trei cutii sunt 18 bomboane.
Câte cutii de aceeaşi mărime sunt necesare pentru a aşeza 54 de bomboane?
6. Scrie unul dintre semnele: < , = , >
a) 36 : 6 42 : 7 b) 24 : 6 49 : 7
c) 54 : 6 56 : 7

7. Paul a cumpărat 35 de baloane, Vlad a cumpărat de 7 ori mai puţin decât Paul,
iar Sergiu, de 6 ori mai mult decât Vlad.
Formulaţi întrebarea şi rezolvaţi problema.

8. După ce a vândut 42 kg de vinete, un gospodar a constatat că mai are de 7 ori


mai puţine decât a vândut.
Câte kg de vinete a avut gospodarul?

4. La câtul numerelor 24 şi 6 adaugă câtul numerelor 63 şi 7.

ÎMPĂRŢIREA LA 8. ÎMPĂRŢIREA LA 9

1. Aflaţi:
a) numerele cu 8 mai mici decât 16, 40, 48, 54;
b) numerele de 8 ori mai mici decât 16, 40, 48, 54;
c) numerele cu 9 mai mici decât 27; 54; 72; 81;
d) numerele de 9 ori mai mici decât 27; 54; 72; 81.

2. Deîmpărţitul este 72, iar împărţitorul 8. Care este câtul?

3. Află de câte ori se cuprinde 9 în fiecare din numerele: 27; 54; 63; 90.

17
4. Completaţi tabelul:

Deîmpărţit 56 36 63 42
Împărţitor 8 9 8 6
Cât 9 5 4 7

5. Elevii au organizat două serbări. La prima au participat 56 de fete şi de 7 ori


mai puţini băieţi. La a doua au participat 45 de fete şi de 9 ori mai puţini băieţi.
Câţi elevi au participat la cele două serbări?

6. Paul are în puşculiţă 64 de monede, iar sora lui are de 8 ori mai puţine.
Câte monede au cei doi fraţi împreună?

7. Bogdan, Florin şi Andreea au colecţionat împreună 72 de timbre. Din totalul


timbrelor, lui Bogdan îi revin de 9 ori mai puţine timbre, Florin are de patru ori mai
multe decât Bogdan, iar Andreea restul.
Câte timbre are fiecare copil?

5. Află diferenţa dintre produsul şi câtul numerelor 8 şi 8.

18
XI. CAZURI SPECIALE DE ÎMPĂRȚIRE. EXERSARE

1. Aflaţi:
a) numerele cu 10 mai mici decât 30; 50; 60; 90;
b) numerele de 10 ori mai mici decât 30; 50; 60; 90;

2. Deîmpărţitul este 7, iar împărţitorul 1. Care este câtul?

3. Ce număr, mai mare decât 6 şi mai mic decât 20, se împarte exact la 3, la 5, la
7şi la 10?
4. Completaţi tabelul:

Deîmpărţit 6 90 60 8
Împărţitor 1 9 10 10
Cât 6 5 8 10

5. Calculaţi:
a) 30 : 10 : 3 b) 20 : 10 : 1 c) 20 : 10 : 2
70 : 10 : 7 70 : 10 : 1 30 : 3 : 10
80 : 10 : 8 80 : 10 : 1 50 : 5 : 10

6. O carte are 100 de pagini. Adrian citeşte câte 10 pagini pe zi.

Dacă citeşte deja de 3 zile, peste câte zile va termina de citit cartea?

7. Află numerele care lipsesc:


4: 1= 0: 6= 10 : 1 =
0: 4= 8: 1= 0 : 10 =

8. Ana citeşte dintr-o carte 50 de pagini. Marin citeşte de 5 ori mai puţine pagini
decât Ana, iar Emil, de 2 ori mai puţine pagini decât Marin.
Câte pagini a citit Marin?
Scrie rezolvarea printr-un exerciţiu.

ÎMPĂRŢIREA – EXERCIŢII ŞI PROBLEME

1. Află produsul numerelor, apoi verifică, efectuând proba, după model:


3 x 8 = 24 24 : 8 = 3
24 : 3 = 8
a) 6 x 8 b) 8 x 7 c) 7 x 9
9x 8 4x 9 6x 5
6x 9 3x 8 7x 6
2. Calculaţi:
a) 48 : 6 b) 42 : 7 c) 28 : 4

19
45 : 5 72 : 8 24 : 6
64 : 8 54 : 9 60 : 10
36 : 4 56 : 8 80 : 8

3. Scrieţi operaţiile potrivite pentru ca numărul 8 să fie:


a) suma a două numere; b) diferenţa a două numere;
c) câtul a două numere; d). produsul a două numere.

4. Scrieţi toate exerciţiile de înmulţire şi de împărţire pe care le puteţi forma cu


numerele de pe fiecare cartonaş.
7; 8; 56 6; 24; 4 80; 10; 8
a) b) c)
35
5. Gabriela a cules 20 de ghiocei, iar Irina, 25 de ghiocei. Ele au făcut buchete de
câte 5 ghiocei.
Câte buchete au împreună?

6. De câte ori este mai mic câtul numerelor 63 şi 9 decât produsul numerelor 5 şi
7?

20
XII. ORDINEA EFECTUARII OPERAŢIILOR ŞI FOLOSIREA PARANTEZELOR

1. Calculează:
a) 23 + 8 : 4 b) 37 + 42 : 6 + 17
18 –12 : 3 55 - 45 : 9 - 31
63 : 9 x 6 28 : 4 + 9 x 2
c) 15 + 18 : 3 : 2
24 + 42 : 7 x 2
60 – 70 : 1 x 0

2. Calculaţi:
a) 2 x 9 + 1 b) 10 x 9 - 4 c) 32 : 8 + 8
2 x (9 + 1) 10 x (9 - 4) 32 : (8 + 8)

3. Calculaţi, respectând regulile învăţate:


a) 88 – 60 : (14 - 8) + 2 x 8;
b) 72 : (27 – 18) + 5 x (13 - 6);
c) (18 + 18 : 3) : 6 + 1 + 54;
d) (45 + 25) : 7 – (16 + 8) : 8;
e) (58 + 14) : 8 + 10;
f) (72 : 8 + 7) : 4 + 81 : 9;
g) 68 – 56 : (14 - 6) + 2 x 7;
h) 38 + 3 x 9 – (50 : 10 + 7 x 5).

4. Folosind parantezele rotunde, rezolvaţi:


a) Cu cât este mai mare suma numerelor 46 şi 29 faţă de suma numerelor 31 şi 29?
b) Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 89 şi 52 faţă de diferenţa numerelor 52 şi
25?
c) De câte ori este mai mare suma numerelor 26 şi 28 faţă de câtul numerelor 72 şi 9?

5. Rezolvaţi şi apoi scrieţi semnul corespunzător:


a) ( 1 + 10 : 1 - 2) : 3 + 4 ( 0 + 0) x 0 + 1 : 1;
b) ( 1 + 0 x 2) : 1 + 10 : 2 8 – 8 : 4 x 4;
c) (15 + 25) : 8 – 0 : 9 (60 – 45) : 3.

6. Efectuează şi spune dacă propoziţiile următoare sunt adevărate sau false:


a) (8 x 9 – 56) : 8 = 2
b) (23 + 3 x 9) – 4 x 7 = 28
c) (74 + 15 : 5 – 7) + 14 : 7 = 63
d) 82 – (7 - 48 : 8) x 0 = 0

7. Anca are 28 de globuri roşii şi 8 globuri albe. În Pomul de Crăciun pune câte 4
globuri pe fiecare ramură.
Câte ramuri a împodobit Andreea?
Rezolvă în două moduri. Scrie rezolvarea sub forma unui exerciţiu.
21
8. La un concurs sportiv au participat 42 de fete şi 18 băieţi. Participanţii au fost
împărţiţi în grupe de câte 6 sportivi.
Câte grupe s-au format?
Rezolvă în două moduri. Scrie rezolvarea sub forma unui exerciţiu.

9. Într-o ladă sunt 54 de portocale şi 18 banane. După ce a luat 9 din fructe,


vânzătoarea pune câte 7 fructe într-o pungă.
De câte pungi are nevoie?
Rezolvă problema în două moduri, cu plan de rezolvare. Scrie rezolvarea sub
forma unui exerciţiu.

22
XIII. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ PRIN MAI MULT DE DOUĂ OPERAŢII

1. Ciprian rezolvă 36 de probleme în 4 zile. În prima zi rezolvă un sfert din


numărul de probleme, iar a doua zi dublul primei zile?
Câte probleme a rezolvat în a treia zi?

2. Într-o livadă sunt 40 de nuci, de 5 ori mai puţini pruni, şi de 2 ori mai mulţi
peri decât pruni.
Câţi pomi sunt în livadă?

3. Marius are în colecţia sa 42 de maşinuţe. Dan are de 7 ori mai puţine, iar Mihai
de 3 ori mai multe decât Dan.
Câte maşinuţe au copiii?

4. La o serbare şcolară au participat 63 de elevi din clasa întâi, de 7 ori mai puţini
din clasa a doua, iar din clasa a treia, de 6 ori mai mulţi decât cei din clasa a doua.
Câţi elevi au participat la serbare?

5. La un concurs au participat 92 de sportivi la probele de sărituri în lungime,


alergare de viteză sau alergare de durată. La alergarea de viteză participă 2 grupe de câte
7 sportivi fiecare, iar la cea de durată participă 4 grupe de câte 9 sportivi fiecare.
Câţi sportivi participă la săriturile în lungime?

6. În sala de spectacol sunt 64 de fete, băieţi, de 8 ori mai puţini, iar părinţi, de 9
ori mai mulţi decât băieţi.
Câte persoane sunt în sala de spectacol?

7. Bunica are 56 pui de găină, de 4 ori mai puţini boboci de raţă şi de două ori
mai mulţi boboci de gâscă decât cei de raţă.
Câţi pui şi boboci are, în total, bunica?

8. Într-un vas sunt 24 litri de apă, iar în altul de 4 ori mai puţin.
Câţi litri de apă rămân dacă din ambele vase se consumă în total 12 litri?

9. Mihaela citeşte o carte în patru zile. În prima zi a citit 24 de pagini, în a doua zi


32 de pagini, iar în a treia zi de 7 ori mai puţin decât în primele două zile, la un loc.
Dacă cartea avea 81 de pagini, câte pagini citeşte în a patra zi?

10. 22 de copii organizează un concurs de săniuţe. Echipajul unei săniuţe este


format din 2 copii. Ei au 7 săniuţe.
De câte săniuţe mai au nevoie pentru a participa toţi la concurs?

11. Un elev vrea să rezolve, 49 de probleme. El a rezolvat în luna iunie 21 pe


probleme, în luna iulie de trei ori mai puţin, iar restul le-a rezolvat în luna august.

23
Ce număr de probleme a rezolvat în august?

12. Un compartiment al unui vagon de călători are 8 locuri. Primele trei


compartimente sunt ocupate de călători din Deva, iar restul compartimentelor au fost
ocupate de cei 56 de călători din Sibiu.
Câte compartimente are vagonul?
Câţi călători au fost în vagon?

24
XIV. ÎNMULȚIRI

1. Calculează, după model:


10 + 10 + 10 = 3 x 10 = 30
100 + 100 + 100 = 3 x 100 =300
a) 5 x 10 b) 5 x 100 c) 10 x 5 d)100 x 5
6 x 10 6 x 100 10 x 6 100 x 6
4 x 10 4 x 100 10 x 4 100 x 4
8 x 10 8 x 100 10 x 8 100 x 8

2. Scrieţi numerele 400; 200; 500; 600 şi 800 ca produse de doi factori, dintre
care unul să fie 100.
Exemplu: 700 = 7 x 100

3. Scrieţi numerele 210; 180; 630; 420 şi 940 ca produse de doi factori, dintre
care unul să fie 10.
Exemplu : 450 = 45 x 10

4. Completează tabelul:

Factor 9 100 7 100 8 100 3


Factor 10 2 100 6 10 9 10
Produs

5. Ion are 1 creion, iar Petre are de 2 ori mai multe creioane. Sandu are de 10 ori
mai multe creioane decât au Ion şi Petre la un loc.
Câte creioane au toţi în total?

6. Din produsul numerelor 2 şi 10 scădeţi suma lor.

7. Înmulţiţi cu 10 şi apoi cu 100 numerele naturale mai mici sau egale cu 4.

ÎNMULŢIREA UNUI NUMĂR NATURAL DE DOUĂ CIFRE CU UN NUMĂR DE


O CIFRĂ

1.Calculați:
a) 5 x 27 b) 7 x 53 c) 5 x 34
6 x 69 2 x 47 4 x 66
3 x 19 4 x 87 6 x 48
5 x 59 2 x 94 8 x 27
2. Calculaţi
a) 4 x 17 b) 6 x 14 c) 9 x 13
2 x 14 3 x 16 5 x 18
8 x 11 7 x 12 4 x 19

25
3. Calculaţi:
a) 2 x 60 b) 7 x 70 c) 3 x 80
5 x 40 9 x 50 8 x 30
4 x 20 6 x 90 4 x 50

4. Dan, Mihai şi Radu au împreună 130 de timbre. Dan are 32 de timbre, iar
Mihai, un număr dublu faţă de cel al lui Dan.
Câte timbre are Radu?

5. Din 4 cutii a câte 20 de jucării fiecare s-au vândut 64 de jucării.


Câte jucării au rămas?

6. Raluca are în colecţie 12 reviste, iar Carmen are de 3 ori mai multe.
Câte trebuie să mai colecţioneze fiecare pentru a avea în colecţie 45 de reviste?

7. Adrian are un album fotografic cu 27 de pagini. Pe fiecare dintre primele 13


pagini sunt câte 5 fotografii mari şi 6 fotografii mici.
Câte fotografii are Adrian în album?

8. La un concurs de atletism participă 4 grupe de câte 27 de copii, fiecare şi 4


grupe de câte 35 de adulţi, fiecare.
Câţi participanţi la concurs sunt?

9. La grădiniţa “ Albă ca Zăpada” s-au adus 5 cutii a câte 40 de cuburi de unt şi 4


cutii a câte 30 cuburi de brânze topite.
Câte cuburi s-au adus în total?

10. La o cofetărie s-au livrat 9 cutii a câte 30 de ciocolate şi 9 cutii a câte 18


ciocolate.
Dacă s-au vândut 258 de ciocolate, câte au rămas?

11. Dintr-o carte cu 145 de pagini, Alin a citit în prima zi 26 de pagini, iar a doua
zi, de 4 ori mai multe.
Câte pagini mai are de citit?

12. Dintre cei 200 de elevi, participanţi la o tabără, se formează patru grupe de
câte 39 de elevi care vor merge în drumeţie, restul rămânând în tabără.
Câţi elevi vor rămâne în tabără?

ÎNMULŢIREA UNUI NUMĂR NATURAL DE TREI CIFRE CU UN NUMĂR DE O


CIFRĂ

1. Calculaţi
a) 3 x 327 b) 2 x 153 c) 5 x 144
4 x 169 4 x 471 4 x 146
26
2 x 219 3 x 176 6 x 127
5 x 190 4 x 123 2 x 275

2. Calculaţi
a) 4 x 137 b) 6 x 124 c) 3 x 283
2 x 412 3 x 236 5 x 148
8 x 121 7 x 122 4 x 111

3. Calculaţi
a) 2 x 400 b) 3 x 200 c) 3 x 100
3 x 300 2 x 300 1 x 500
4 x 200 6 x 100 0 x 700

27
XV. ÎMPĂRŢIREA LA 10 SAU 100

1. Calculaţi:
a) 20 : 10 b) 400 : 10 c) 230 : 10
40 : 10 400 : 100 410 : 10
60 : 10 50 : 10 380 : 10
80 : 10 500 : 100 740 : 10
90 : 10 900 : 100 620 : 10

2. Află numerele:
a) cu 10 mai mici decât 70; 170; 700; 770;
b) de 10 ori mai mici decât 70; 170; 700; 770.

3. Află numerele:
c) cu 100 mai mici decât 70; 170; 700; 770;
d) de 10 ori mai mici decât 70; 170; 700; 770.

4. Comparaţi şi pune unul dintre semnele (<, >, =):

a) 60 x 1 60 : 10 b) 800 : 10 800 : 100


40 : 10 40x 10 300 : 100 300 : 10
7x 10 700: 10 90 : 10 900 :100

5. La şcoala noastră s-au adus 700 de cărţi în pachete de câte 10 cărţi.


Câte pachete cu cărţi s-au adus?

6. Află suma a trei numere, ştiind că primul este 600, al doilea este de 100 de ori
mai mic decât primul, iar al treilea de 10 ori mai mic decât primul.

ÎMPĂRŢIREA UNUI NUMĂR NATURAL MAI MIC DECÂT 100 LA UN NUMĂR


NATURAL DE O CIFRĂ

1. Calculaţi:
a) 8 : 2 b) 4 : 4 c) 6 : 2 d) 7 : 1
80 : 2 40 : 4 60 : 2 70 : 1
2: 2 20 : 2 6: 3 60 : 3

2. Aflaţi câtul împărţirilor:


a) 24 : 2 b) 39 : 3 c) 56 : 4 d) 55 : 5
84 : 2 96 : 3 92 : 4 65 : 5
46 : 2 52 : 2 52 : 4 56 : 4

3. Calculaţi
a) 51 : 3 b) 84 : 7 c) 96 : 8
28
36 : 2 68 : 4 78 : 6
52 : 4 75 : 5 91 : 7

4. Află numerele de trei ori mai mici decât: 3; 33; 66; 99.

5. Află câtul dintre cel mai mare număr natural scris cu două cifre consecutive şi
cel mai mic număr natural scris cu o cifră.

6. Din cele 80 de baloane umflate, în prima zi s-au spart un sfert, iar în a doua zi
jumătate din cele rămase.
Câte baloane au mai rămas umflate?

ÎMPĂRŢIREA UNUI NUMĂR NATURAL MAI MIC DECÂT 1000 LA UN NUMĂR


DE O CIFRĂ

1. Calculaţi:
a) 24 : 6 b) 32 : 8 c) 84 : 7
240 : 6 320 : 8 840 : 7
28 : 4 36 : 9 65 : 5
280 : 4 360 : 9 650 : 5

2. Efectuează:
a) 248 : 2 b) 369 : 3 c) 488 : 4 d) 555 : 5
424 : 2 969 : 3 884 : 4 655 : 5
264 : 2 936 : 3 848 : 4 520 : 4

3. Calculaţi
a) 244 : 2 b) 399 : 3 c) 444 : 4
468 : 2 636 : 3 844 : 4

4. Calculaţi, descompunând deîmpărţitul într-o sumă, după model:


Exemplu: 453 = (300 + 150 + 3) : 3
=300 : 3 + 150 : 3 + 3 : 3
=100 + 50 + 1 =151
a) 346 : 2 b) 423 : 3 c) 564 : 4
748 : 2 516 : 3 648 : 4

5. Bunica împarte în mod egal 324 de mere celor 2 nepoţi.


Câte mere primeşte fiecare?

ÎMPĂRŢIREA CU REST DIFERIT DE 0 (ZERO)

1. Află câtul şi restul împărţirilor, după model:


Exemplu: 22 : 3 = 7 şi rest 1
a) 13 : 3 b) 39 : 4 c) 23 : 3
29
13 : 2 35 : 3 29 : 4
17 : 3 23 : 5 47 : 6
52 : 7 46 : 8 66 : 9

2. Verifică, prin probă, dacă împărţirile sunt adevărate, după modelul dat:
Exemplu: 17 : 2 = 8 şi rest 1(A)
a) 1<2 b) 17 = 8 x 2 + 1
a) 15 : 4 = 3 şi rest 3 (__) b)26 : 4 = 6 şi rest 2 (__)
23 : 3 = 7 şi rest 2 (__) 13 : 5 = 2 şi rest 3 (__)
48 : 7 = 6 şi rest 6 (__) 63 : 8 = 7 şi rest 7 (__)

3. Irina împarte în mod egal celor 4 prietene 23 de bomboane.


Câte bomboane primeşte fiecare prietenă a Irinei?
Câte bomboane îi rămân Irinei?

1. Deîmpărţitul este 69 şi împărţitorul este 7. Care este restul?

5. Cătălin a cumpărat 25 de garoafe şi 12 trandafiri.


Câte buchete a câte 7 flori va putea face?
Câte flori îi rămân?

6. Cele 23 de maşinuţe roşii şi 34 de maşinuţe albastre au fost împărţite în mod


egal la 6 copii.
Câte maşinuţe a primit fiecare copil?
Câte maşinuţe nu au mai fost împărţite?

30
XVI. ADUNAREA NUMERELOR NATURALE
DE LA 0 LA 10 000, CU TRECERE PESTE ORDIN

1. Efectuaţi, apoi verificaţi schimbând ordinea


termenilor:
2 416 + 6 425 5 040 + 2 088
3 345 + 3 676 2 100 + 6 909
8 040 + 1 499 5 726 + 3 081

2. Calculaţi:
2884+ 6082+ 1603+ 3050+ 2370+
1134 2108 4753 2282 6035

3. Calculaţi, după modelul dat:


2453 + 9 = (2453 + 10) – 1
= 2463 – 1
= 2462
2453+ 90=(2453 + 100) –10
= 2553 –10
=2543
a) 1564 + 9 b) 4583 + 90 c) 2585 + 9
6847 + 9 3874 + 90 4625 + 90
3552 + 9 6381 + 90 2413 + 9
7837 + 9 1728 + 90 5378 + 90

4. Află suma a trei numere naturale ştiind că primul este egal cu cel mai mare
număr impar scris cu trei cifre, al doilea este cu 134 mai mare decât primul, iar al treilea
este egal cu suma primelor două.

5. Află suma numerelor:


a) 6082 + 132 b) 2002 + 28
3005 + 66 4204 + 804
3800 + 911 4050 + 54
4003 + 8 3333 + 73
3745 + 263 6273 + 42

6. Află numerele cu 3521 mai mari decât: 3642; 1481; 3049; 4494; 5504; 521.

7. Aflaţi suma numerelor:


2167 şi 2261; 2004 şi 4028; 3120 şi 5093; 5400 şi 3702; 6332 şi 2736; 4040 şi
3595.

8. Uniţi numerele naturale din exteriorul cercului care, adunate cu numărul din
interiorul cercului, să dea sume mai mari decât 2764 şi cel mult egale cu 4957.
31
2051 4103
3735
1910
3341 854 1911
3160 4203
1804 2127

9. Un automobilist a parcurs într-o zi 564 km, în următoarea zi cu 229 km, iar în a


treia zi cu 476 km mai mult decât în prima.
Ce distanţă a parcurs automobilistul, în total?

10. La suma numerelor 2732 şi 1091, adaugă suma numerelor 2222 şi 1119.

11. Un termen al adunării este 3482, iar al doilea cu 1360 mai mare decât primul.
Află suma celor doi termeni.

32
XVII. SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE
DE LA 0 LA 10 000, CU TRECERE PESTE ORDIN

1. Efectuaţi, apoi verificaţi prin probă:


2 016 – 1 415 5 047 – 2 088
3 745 – 1 673 2 100 – 1 909
8 040 – 1 420 5 726 – 3 087

2. Calculaţi:
2884- 6082- 7603- 3050- 7370-
1136 2108 4753 2285 6431

3. Calculaţi, după modelul dat:


a) 1564 – 9 b) 4583 – 90 c) 2585 – 9
6847 – 9 3874 – 90 4625 – 90
3552 – 9 6381 – 90 2413 – 9
7837 – 9 1728 – 90 5378 – 90

5. Află numerele cu 3561 mai mici decât: 3642; 4451; 6549; 4490; 5504; 5021.
6. Măriţi cu 2375 diferenţa numerelor 4332 şi 1538.
7. Descăzutul este 2374 iar restul 586.
Care este scăzătorul?

8. Suma a trei numere este 4125. Suma primelor două numere este 2678, iar suma
ultimelor două este 2780.
Care sunt cele trei numere?

9. Încercuieşte varianta corectă:


2317 1619
4875 – 2558 8040 – 6439
2319 1601
2352 3009
6248 – 3559 7316 – 4257
2689 2009

10. La un depozit s-au adus 2487 kg de orez şi cu 1978 kg de zahăr mai mult.
Ce cantitate de alimente s-a adus în total?

11. La suma numerelor 2732 şi 1391, adaugă diferenţa numerelor 2623 şi 1189.

12. Cu cât este mai mică diferenţa numerelor 3304 şi 1776 decât suma lor?

13. Cu cât este mai mare suma numerelor 6345 şi 2866 decât diferenţa lor?

33
14. Din cele 2700 de păsări ale unei ferme, 1079 sunt găini, cu 486 mai puţine
raţe, iar restul gâşte.
Câte gâşte sunt la fermă?

34
XVIII. UNITĂŢI DE MĂSURAT LUNGIMEA. METRUL

1. De la naştere, Victor a crescut în înălţime cu 126 cm. Dacă acum măsoară 173
cm, află câţi cm a avut la naştere.

2. Pe aceeaşi dreaptă măsoară segmentele AB=8cm şi BC=3cm. Calculează suma


şi apoi diferenţa dintre lungimea celor două segmente.
Care este segmentul ce reprezintă suma? Dar diferenţa?

3. Ce unitate de măsură este potrivită pentru a stabili: înălţimea unei case,


lungimea străzii pe care se află şcoala, distanţa dintre două oraşe?

4. Un automobilist face o călătorie în 2 etape. El priveşte kilometrajul maşinii


dimineaţa la pornire, la prânz şi seara, la sosire. Observă citirile kilometrajului:
Dimineaţa Prânz Seara
196 478 700
Calculează:
câţi kilometri a parcurs în prima etapă;
câţi kilometri a parcurs în a doua etapă;
ce distanţă a parcurs automobilistul în acea zi.

5. O fabrică de confecţii a folosit 1200 dam de pânză în trei zile. În prima zi a


folosit 360 dam de pânză, în a doua zi cu 50 dam mai mult decât în prima zi.
Află câţi decametri de pânză a folosit în a treia zi.
6. Mihai şi Bogdan au măsurat cu pasul distanţa de la poarta şcolii până la uşa
sălii de clasă. Mihai a măsurat 2 dam, iar Bogdan, 20 m.
Cine a măsurat corect? De ce?

7. Distanţa dintre clădirea şcolii şi sala de sport este de 134 de metri.


Încercuieşte litera corespunzătoare exerciţiilor următoare care au ca rezultat
această distanţă.
a) 185 m – 53 m = b) 12 m + 122 m =
c) 6572 m – 538 m = d) 45 m + 86 m =

8. Calculaţi:
9100 m – 3548 m 860 hm : 2 hm
3625 dam + 2394 dam 152 km x 3 km

35
XIX. UNITĂŢI DE MĂSURAT CAPACITATEA. LITRUL

1. Cu 4 litri de suc de fructe se pot umple 40 de pahare. Câte sticle de 1 litru sunt
necesare pentru a umple 10 pahare?

2. Un acvariu cu peşti conţine 85 dl de apă. Toată cantitatea de apă trebuie


înlocuită la 3 zile.
Câţi decilitri de apă sunt necesari pentru o perioadă de 9 zile?

3. Tata doreşte să cumpere 50 litri de vin. El la 4 litri de vin cumpărat, primeşte 1


litru gratuit.
Câţi litri de vin a cumpărat tata?
Câţi litri a primit gratuit?

4. Un gospodar are de vânzare 64 l de vin şi de două ori mai puţină ţuică. El


vinde a opta parte din vin şi a patra parte din ţuică.
Câţi litri de băuturi alcoolice mai are gospodarul?

5. Mama a pregătit pentru iarnă 8 sticle de câte o jumătate de litru cu compot, 8


sticle de câte un sfert de litru cu bulion şi 8 sticle de câte 1 l cu suc de roşii.
Câţi litri a pregătit mama?

6. Calculaţi:
163 l + 2 338 l 960 l : 3
914 l – 725 l 138 l x 2
1 634 l + 2 373 l 128 l : 4
6 756 l – 5 674 l 862 l : 2

7. Mama prepară un concentrat de fructe delicios.


Observă reţeta, apoi calculează cantitatea de concentrat necesară pentru 24 de
pahare de acelaşi fel!
Reţetă pentru 6 pahare: Se amestecă bine,
500 ml suc de portocale se serveşte cu un
500 ml suc de lămâie cub de gheaţă,
250 ml suc de zmeură zahăr după gust şi
100 ml suc de căpşuni apă minerală.

8. La o fermă s-au strâns 2960 litri de lapte, care s-au depozitat în două
rezervoare speciale. O parte din cantitatea de lapte s-a trimis unei fabrici de brânzeturi.
Ce cantitate s-a trimis, dacă la fermă rămân 1585 l de lapte?

9. Un butoi are capacitatea de 164 l, iar un bidon, un sfert din capacitatea


butoiului.
Cu cât este mai mare capacitatea butoiului decât a bidonului?

36
10. Un bidon cu 20 l de apă are aceeaşi capacitate ca altul cu 1 ddal de apă?

11. Cantitatea de 342 l de motorină a fost pusă în 3 butoaie. Primele două butoaie
conţin împreună 198 l de motorină, iar al treilea cu 46 l mai mult decât primul.
Câţi litri de motorină conţine al doilea butoi?

12. Observă, apoi completează tabelul:

Distanţa 100 km 300 km 500 km 700 km


parcursă
Consumul de 8l
benzină

Consumul de benzină este acelaşi la fiecare sută de kilometri.

37
XX. UNITĂŢI DE MĂSURAT MASA CORPURILOR. KILOGRAMUL

1. Calculează:
124 g + 99 g : 3 = 36 dg x 4 + 58 dg x 5 =
734 mg – 12 mg x 9 = 81 cg : 3 – 11 cg x 2 =

2. Ce este mai greu?


2 kg de cartofi sau 2 kg de cuie?
20 hg de piersici sau 20 hg de pufuleţi?
3. Pentru prepararea unei prăjituri, mama are nevoie de: 250 g de unt, 130 g de
nucă, 50 g de cacao, 200 g de zahăr, iar restul, până la 1 000 g, este făină.
Câte grame de făină îi trebuie?

4. O punguţă conţine 200 g de detergent.


Ce cantitate de detergent conţin 2 punguţe de acelaşi fel? Dar 4 punguţe?

5. Tata a cumpărat îngrăşăminte: 3 saci a câte 500 hg fiecare şi 2 saci a câte 400
hg fiecare. El a împrăştiat într-o zi 840 hg, iar în altă zi 790 hg.
Câte hectograme mai are de împrăştiat?

6. La o magazin alimentar s-au adus de 6 ori câte 50 pungi cu zahăr şi de 4 ori


câte 53 de pungi cu făină.
Ce cantitate a fost adusă dacă fiecare pungă cântărea 2 kilograme?

7. O oaie consumă 3 kg de nutreţ pe zi, iar o vacă 9 kg.


Cât vor consuma 13 oi şi 15 vaci în 6 zile?

8. Calculează:
3623 kg + 3291 kg 150 kg x 5 : 3
2406 kg + 4605 kg 765 kg : 3 x 2
7005 kg – 4893 kg 486 kg : 6 x 3
5746 kg – 849 kg 81 kg x 9 : 4

9. Trei saci conţin împreună 167 kg de grâu. Primii doi conţin împreună 109 kg
de grâu, iar ultimii doi conţin 112 kg.
Ce cantitate de grâu conţine fiecare sac?

10. Doi saci conţin împreună 68 kg de cartofi. Dacă din primul se iau 13 kg de
cartofi şi se pun în celălalt, atunci în fiecare sac ar fi cantităţi egale.
Câte kilograme de cartofi conţine fiecare sac?

11. În trei depozite sunt 428 t de fructe. În primul depozit sunt 98 t, în al doilea de
două ori mai mult.
Află câte tone de fructe sunt în al treilea depozit.

38
12. Într-un depozit sunt 54 t de zahăr. O treime din cantitate a fost dusă la trei
centre, în mod egal, iar restul se ambalează în saci.
Ce cantitate a primit fiecare centru?
Ce cantitate a fost ambalată în saci?

13. Grigore cântăreşte 48 kg. Dacă se pune pe cântar, cu motanul Tom în braţe,
acesta va indica 54 kg.
Cât cântăreşte motanul Tom?

14. La un magazin alimentar erau 200 kg de zahăr. A zecea parte din cantitate s-a
vândut unei cantine, a zecea parte din restul cantităţii şi încă 17 kg s-a vândut unui
laborator de cofetărie, iar restul cantităţii s-a ambalat în pungi a câte 2 kg fiecare.
Câte pungi au fost necesare?

39
XXI. UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU TIMP

1. Câte minute sunt într-o oră? Dar într-o şi jumătate? Dar într-o oră şi un sfert?

2. Ceasul indică ora 07:00. Ce oră indica cu două ore în urmă? Ce oră va indica
cu două ore înainte?

3. Dacă o zi are 24 de ore, câte ore au şapte zile?

4. Un tren pleacă din Orăştie la ora 7 şi un sfert şi soseşte la Timişoara după 3 ore
şi jumătate.
La ce oră a ajuns trenul la Timişoara?

5. Victor începe să-şi pregătească temele la ora 8 şi jumătate şi a terminat la ora


11 şi 30 de minute.
Câte ore a durat pregătirea temelor?

6. Scrieţi în caiete:
câte zile are luna în care eşti născut;
câte zile are luna în care se termină anul şcolar.

7. În vacanţă, Sorina şi-a propus să citească zilnic între orele 17 şi 19.


Câte ore a folosit Sorina pentru lectură timp de o săptămână? Dar în luna august?

8. Câţi ani a trăit poetul Mihai Eminescu, dacă s-a născut în anul 1850 şi a murit
în anul 1889?

9. Nicolae este născut în anul 1998, iar tatăl său, în anul 1973.
Calculaţi:
a) diferenţa de ani dintre tată şi fiu;
b) vârsta fiecăruia în anul 2008.

40
XXII. MONEDE ŞI BANCNOTE

1. Calculează:
15 lei + 8 lei 15 bani + 25 bani
100 lei – 25 lei 75 bani – 25 bani
68 lei + 34 lei 120 lei – 111 lei

2. Elena a cumpărat o carte, valorând 4 lei. Ea a dat o bancnotă de 5 lei.


Vânzătoarea i-a dat restul în cele mai mici monede.
Spune care este numărul şi valoarea acestora.
În altă zi ea a cumpărat un atlas geografic cu 8 lei şi 50 de bani. Ce bancnotă a dat
Elena, dacă vânzătoarea i-a dat rest 3 monede a câte 50 de bani?
3. Găseşte toate posibilităţile de a obţine suma de 2 lei dispunând numai de
monede.

4. Cum putem plăti o datorie de 100 lei, folosind pe rând: o bancnotă, două
bancnote, zece bancnote?

5. Doi prieteni au împreună 8 bancnote a câte 1 leu. După ce primul îi dă celui de-
al doilea o bancnotă, cei doi prieteni au sume egale de bani.
Câţi lei au avut iniţial? (Verifică practic).

6. Mama a plecat la cumpărături cu 100 lei. Ea a cumpărat o bluză, un tricou şi


fustă. Bluza a costat 32 lei, tricoul de 4 ori mai puţin, iar fusta cu 3 lei mai puţin decât
preţul bluzei şi al tricoului luate împreună.
Câţi lei i-au rămas?

7. Doi copii au împreună 40 lei. Dacă unul din ei îi dă celuilalt 4 lei, fiecare din ei
va avea aceeaşi sumă.
Câţi lei are fiecare copil?

41

S-ar putea să vă placă și