c~.

A II-

l L_"_C_ra_r_ea este aprobata de M.E.C.T.S co Nr. 50197/10.1~2_0_10~- __ -_-.

r--

Concursul Micul Dexter continua!

Rezolva toate testele de evaluare ~i ajuta-l pe Micul Dexter sa striinga dH mai multe puncte pentru a putea partlcipa la tombola din 01.06.2011.

Gasest! regulamentul de participare ~i premiile pe coperta trei sau pe www.deltacart.ro, rubrica "TOMBOLA 2011 "0

I

i

1._-

Succes!

-- -- --------- --- - -- --_

l_ Referent stiintific:

Lector univ. dr. Mihal Braslasu, Universitatea din Pitesti

------------ ----- -------

i I

--- !

Editor: Delta Cart Educational Tehnoredactare: Rosu Laurentiu Corectura: autorii

Design coperta: Rosu Laurentiu Grafica computerizata: Rosu Laurentiu

C E RT

ISO 9001: 2000

Pitesti * Aparut 2011 * Editaia in Romania © Copyright Editura Delta Cart Educational

Comenzi: C.P. 6, a.p. 5, Gh. 1, Pitesti, Jud. Arges e-mail: deltacart@zappmobile.ro

web: www.deltacart.ro

Tel/fax: 0248-222.322

Mobil: 0729-006.565 - persoana de contact Georgiana Sandu

tS.IB.N.: 978-973-7816-86-3

TESTUl NIR.1 Partea I Limba ramana

..._,.,.-_.

puncte

1. Citeste cu atentie textul pentru a raspunde cerintelor:

IIPrietenii nOE?tri si-eu eonstruit aici easuta din crengi ~i mu~ehi ~i au lneeput sa se pregateasca pentru iama. Jepurele adueea morcovi, varzB, cfuperci. Ariciul, pe aeele sale ascutite, cere mere cazure de pe crengi $; diferite alte fruete gasite prin padure.

Cand totul a fost gata, iar padurea $;-a 1mbrikat haina argintie din fulgi de zapada, cei doi au Inchis us« adapostului lorcald $i prietenos. Gerul putea sa vina."

@ 2. ~

a) Sublintaza, In text, euvintele care contin grupurile de litere: ce, cl, ge, gi.

b) Serie aceste cuvinte despartindu-le In siJabe:

@ 3. stabueste numarul de litere ~i sunete pentru primele trei cuvinte se1eetate la exereitiul anterior.

,

o sunete;

b) Dlitere

o sunete; c) 0 litere 0 sunete;

II

a) D litere

4.lneereuje~tevarjanta corespunzatoare raspunsului corect:

~ • Tit/ul care se potrivest« textului este:

a) Casuta b) Prietenii c) Padurea d) larna

,

@ · Personajele textului sunt:

a) iepurele ~i veverita b) iepurele ~i bursucul c) bursucul si ariciul d) iepurele si ariciul

@ · Prietenti au Inceputsa se pregateasca pentru:

a) scoala b) sarbatoare c) iarna d) toarnna

~ • Prietenii si-eu construit casuta din:

a) crengisi muschl b) fire de iarba

9 . Padurea si-e Imbracat:

a) haina de muschi b) haina de vulpe

I' G . Cfmd totul a fost gata, prietenii:

a) s-au certat b) au plecat

c) frunze

d) rarnurele

c) haina arglntie

d) verdele pomilor

c) s-au irnbracat

d) au inchis usa

,

~ ~ • fepurele aducea:

a) morcovi , varza, ceapa

b) ciuperci, varza, morcovi

c) ciuperci, varza, marar·~-~~~~

1

_-

1

Ii

5. Transcrie urrnatoarele enunturi, respectand ordinea actiunilor din textul de la exercitiull:

,

Arieiu/ cer«, pe aeele sale aseutite, mere cazute. Cfmd a nins, prietenii au lnchis u~a adapostului lor. Au lneeput sa se pregateasca pentru iem«. Prietenii sf-au eonstruit 0 easuta.

r I

lepurele adueea moreovi, varza ~i ctuperci.

6. Raspunde la Intrebari pe baza textului anterior:

~ in ee anotimp se petreee intampfarea?

~ Care sunt personajele textului?

Din ce materiale si-au eonstruit easa eei doi prieteni?

I

--------------------------------------------------------------------------------------~

@ 7. Transcrie a doua propozitie din text.

Rezolva cerintele:

,

e cate cuvinte are propozitia:

• desparte in silabe primul cuvant din propozitie: _

• subliniaza cu 0 linie verde vocalele si cu 0 linie albastra consoanele din fiecare cuvant al propozitiei.

Q 8. Gase!?te cuvinte cu sens opus pentu:

prietenos ~ _

diferite -T

ger -T

aTncepe-T ~

~ 9. Gaseste cuvinte cu sens asernanator pentru:

padure -T

prieteni ~

zapada -T

a construi -T -'

~ 10. Sublinlaza forma sensa corect:

intarnplare / intimptare:

TntTlnire / Intalnire: gandire / gindire: intarziere / Intirziere:

neancetat / neTncetat; cobora / cobori;

dobori / debora: neinceput / neanceput.

\ \ I I

~ 11. Transtorma cuvintele dupa model:

cobori-.

arnari-

dobon-T

------------

--------------------------------- ------------------------------

~~~~~~~~~--~

3

! I

I,

Eo OfiC~J

TESTUl NR.l iPartea a tl-a Matematica

® 1. Deseompune numerele:

@ 3. Serie urrnatorul nurnar:
a)par 56 OJ b) impar
20 22 41 43 93 OJ
16 OJ 72 OJ 35 OJ 39 OJ
96 OJ 84 OJ 63 OJ 51 OJ
24 OJ 38 OJ 77 OJ 83 OJ 4.lneereuieste: ~a) numaru) eel ~ai mie:

37 27 59 9

13 25

~b) numarul eel mai mare: 77 98 89 62 17 57

~ 5. Ajuta albinuta sa aiunga la stupul86!

@ 6. Coloreaza florile eu numere pare.

4

~ 7. Coloreaza cu albastru stelutele cu numere pare ~i cu rosu pe cele cu numere impare.

00'0'000

@ 8. Completeaza cu numere formate numai din zeci.

43 este mat aproape de rn decat de rn 56 este mai aproape de rn decat de rn 75 este mai aproape de rn decat de rn

~ 9. Gase~te cel mat mare ~i cel mal mic nurnar natural scris cu doua cifre: 0;0 I

~ 10. Compare urmatoarele numere, folosind unul din semnele < r > r =:

35c=J35 16c=Jll 73c=J77 99c=J99

o

11. Identifica: a) cel mai mic ~i cel mai mare numar natural de doua dfrediferite:{r--II

b) numerele pare cuprinse intre 74 st 86; L_j__J

~ 12.Scrie:

a) in ordine descrescatoare numerele: 37 r 59,20,45,83 r 67,91.

I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

b) in ordine crescatoare numerele: 16,88,18,5,32,19,55

I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

~

aceeasi citra:

c) In ordine crescatoare numerele formate din zed si unitati, sense cu

, ,

I I I' I I I

I II I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I

~ 13. Descopera regula de nurnarare ~i continua slrul:

a) 75, 70, [1], OJ, [1], [IJ, [JJ,

b) 20,22,24, [D, ITJ, [IJ, [1], [IJ.

c) 57,55,53, OJ, OJ, OJ, OJ, CD.

5

I

__ t

14. Noteaza: • toate numerele naturale de doua cifre care au cifra unitatilor 8.

r

i,-"= 1J"Y1 _- - -

,

I,

:. .-.;.:/1.

.... " _ ':,- _ ..... \ -:' ... -~

• toate numerele naturale de doua cifre care au cifra zecilor 6.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I

0-. • toate numerele naturale mai mici decat 100 scrise cu doua cifre consecutive.

In ~

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I

15. ldentitica numerele:

I! ® a) cuprinse Tntre 3 7 ~i 50:

I:

I~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I~ ~ b) cuprinse Tntre 62 ~; 49:

I' 111111111111111111111111111111111111

~ c) mai mar; decat 79, dar mai miei decat 91:

111111111111111111111111111111111111

~ d) mai mic; decat 40, dar mai mari decat 31:

I' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1L......l....__l___l___J___J...__L__.1___L__.J._J_--'---!.--L..-

@ 16. Afla cel mai mic ~i cel mai mare numar de dous cifre distincte (diferite):

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

@ 17. Scrie toate numerele naturale de doua cifre care au nurnarul zecilor egal cu numarut unitatilor:

,

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

~ 18. Care sunt numerele naturale scrise cu doua cifre care se pot scrie cu ajutorul cifrelor 9,5~i 1?

OJ

OJ

OJ

OJ

OJ

OJ

@ 19. Care sunt numerele naturale formate din zeci si unitati care au suma cifrelor egala

cu17? OJ OJ

20. Alege numerele urmatoare : 10,20,40,15,17,30,90,100, acele numere care: - su nt ma i m iei decat 30: L-I _._I--'---'--_J___J--'-~-'--.L........J..--'---'--.J___l---'---"----'--.L........J..-'--'--...L__j

- nu sunt rna; mici decat 30: L-I -L-.J...__J_--'-~...L__~---L.....--'---'--.1.---'--~_L__j~---L.....-'---L.._.l.--'

- sunt cel putin egale cu 30: L-I -'--.L.........I.--'-._L......_...__'---'-_,__-'--~-.1............J....._......_L..........J...--'---'---'---'.--'

- su nt rna i m ari decat 30: L....I .....L1----L.__L.__j___J---'--~-'--_'__.1.__'___--'--._l__J___..._~-'--l.._._....L---'---'--...L__j

I

I :

II

I~

161

, I

I .

J

lES1UIL MR.! Partee a m-a Cunoasterea mediului

r

punete

@ 1. Biteaza cu X, doar cuvintele cere denumesc forme de relief:

o padurea 0 aerul 0 carnpia 0 prirnavara

o noaptea 0 muntele 0 marea 0 soarele

o dealul Dlunca 0 delta 0 anotimpul

S 2. Tncereuieste litera corespunzatoare variantei corecte:

~ ,
I
Muntele este: MunteJe are: Campia este:
a) un deal a) culmi domoale a) mai inalta ca a)
: b) 0 forma de b) teren intins muntele b)
I
relief c) va rfu ri ascutite b) mai joasa ca apa c)
,
c) 0 apa c) mai joase ca
muntele

-;r;am'/iJia .s~ -- .~ -- ,:,'
/'If,l!Jroif!.ele se .. La' fflUlJ·te ,. , .
I: , ,
(!1Q/r;rfi€arZ8 pre hartia: catoreaZ6 pJB frJafta 1nfaJn'jm: l I",' ~
• "t- ' ..
-
DW; du:
-
a) albastru a) portocal iu a) cereale a)
b) m~l:J Ii» verde b) padun de salc!i b)
G) mar€> cJ galben cl.padurt de brad _ c)
6J 3. Noteaza cu A, sau F, propozltiile adevarate, respectivfalse!
Muntele nu este cea mai Inalta forma de relief. 0
'I Bujorul rornanesc ~i fioarea de colt sunt plante oerotite de lege
Harciogul si clocarlla traiesc In zona de munte. 0
Muntele este eea mai Ina Ita forma de relief. 0
I In delta cresc salcii, papura, stuf sl nuferi. 0
Capra neagra si soirnul sunt animale de la poalele muntelui. 0
PJantele si animalele sunt aceleasi In once zona de relief. 0
, ,
Porumbul, orzul, graul si ovazul sunt eereale. 0
------------------
4. Cornpleteaza propozitiile cu 3-5 exemple.
~ La campie traiesc urmatoarele animale salbatice:

-----~-----------~------------------------------------------------------
-_.

" ----------_--------------------
~ La munte crese urmatoarele plante:
.
I, ------------------~--------------~~-------------------------------------
II I,
I'
- -- ------------------------------------------- ---------------
. --
lJ --
Cam iaare: culmi domoale teren intlns varfuri ascutlte

. La GafJlpie._ .'

. _ rnta~nitrt . _ "

pad uri de molid cereale

paduri de pini

.0

L_

7

5. Recunoa~te formele de relief indicate pe harta ~i scrie denumirile lor:

6. Scrie denumirile formelor de relief schitate, apoi realizeaza corespondents cu plantele si animalele din irnaginl:

l

vultur

8

-~ - ---------- -- -_-_-

I - - 1

10 p. oficiu !

1- •• '

i

TESTUl NR.2 Partea I Limba YOmama

, .

puncte

1. Citeste textul:

"Ur~ii care traiesc la Pofui Nord sunt alb; (",J, Ei, $; iata ca printre u'9ii cei albi de la pol s-a ratacit intr-o buna zi un urs cafeniu, un urs mare si frumas, care venea toemai din muntii

I I

nostri t.. .J.

I

-Ia te uita! Un urs murdar! striga 0 toea.

- E mEmjit tot!

\

- De la gheare pt!m-Ia bot!

- Vai, vei ee earaghios!

- Parc-ar fi muiat In sos.

Uite asa radeau facile, ttuieeu de nu mai puteau.

Martin se aseza pe un sloi $i inceou sa planga. II

(Vladimir ColinJ

~ 2. Pune doua intreban diferite pentru a obtine acela!?i raspuns:

Ursul alb traieste fa Po/ul Nord.

I

9 3. Scrie Intr-un enunt elementul comun pentru ursii de la Polul Nord.

~ 4. ldentifica, In text, ce nu se potriveste peisajului polar.

• 5. Mentioneaza denumirea animalelor ce ar mai putea face parte din peisaj.

6. Gaseste perechile de cuvinte: a) cu aceJasi inteles:

, ,

rnurdar caraghlos suparat

necajit nespalat haz~ilJ

b) cu Inteles opus:

murdar frumos nord

sud curat urat

® 7. Pune In ordine urrnatoarele momente, folosind numerotarea.

o Facile au ras de ursul cafeniu.

o Un urs cafeniu s-a ratacit la Polul Nord.

o Ursul cafeniu s-a suparat pe foci.

® 8, Cornpleteaza propozitnle de mai jos:

Ursul alb traieste

, ----------------------------------------

La Polul Nord temperatura este

----------------------------------------

Ursu I cafeniu venea din __

~ 9. Cornpleteaza, dupa model: cafeniu-cafea

cararniziu -

aunu-

argintiu-

ruginiu -

visiruu-

b) minimum trei cuvinte care sa se termine cu l1-rsll,

:

:13;)

I~

I

11.1ncercuiesteforma corectal

Marcel sa dus cu mama sa la gradina zoologica. Sa plimbat pe aleile gradinii si sa

s-a s-a . S-a s-a

uitat cu atentiela animale. Apoi, sa Inters acasa si sa apucat sa povesteasca prietenilor

w' s-a ' s-a

ceavazut.

@ 12. Gaseste eel putin trei Insu$iri care sa se potriveasca ursului.

~ 13. Transforrna dupa model:

un urs eafeniu

~ ursul eel cafeniu

un pinguin mic -

----------------------

o zebra dungata -

----~------~--------

un elefant urias -

~--------------------

~ cafeniul urs

@ 14. Desparte In silabe cuvinteie date, precizand numarul lor:

@ 16. Pune semnele de punctuatie potrivite In spatule marcate: a) 0 Irina 0 ce culoare iti place eel mai multO

o Albul 0 culoarea zapezii si a purltatii 0

b) BluzeleD rochiteleD fustitele $i pantalonii suntin $ifonierD

urs -+

cafeniu -+

------------------------

rnanjit-»

radeau -+

ratacit -+

® 15. Alege forma corecta: bomboane I bonboane anotinp / anotimp umbla I unbla impartire /Inpartire stampila/stanpila inparat !lmparat

Dsilabe

Dsilabe

Dsilabe

Dsilabe

Dsilabe

lnbibat / imbibat irnbracat /Inbracat campie I canpie Iimba /Iinba zarnbet /zanbet urnbrela I unbrela

11

!

.'r'

10 p. oficiu

, ~-

TESTUl NR.2 Partea a tl-a Matematicii.

punbte

1. Calculeaza: 34+45=[0 85-60=[0 67 -47=[0

97 -74=[0 6+73=[0 49- 6=[0

40+49=[IJ 58- 53=[IJ 4+33=[IJ

~ 2. Cornpleteaza tabelele:

9 3 .. Efectueaza:

52 + 37 - 68= [IJ-[IJ=[IJ 5+ 21+73= [0+ [IJ= [IJ 90 -60+ 16= [IJ+[IJ=[O

88 -30 + 21 = [0 +[IJ =[0 98-72- 3=[0 -[0=[0 7+60-25=[0 -[IJ=[O

4. Cornpara rezultatele: 53 + 26 D 20 + 60 69 -28 D 79 -42

6 +32098 -15 21 + 57 D 33 + 45

94 - 51 D 13 + 30 88 -80 D 95 -15

~ 5. Cornpleteaza easute1e eu numere potrivite:

4 2+[0=82 [0-34=42

[0-40 =3 5 [0+5 2=58

9 6-[IJ=2 1 [0- 7 5 = 3

Q 6. Afla nurnarul neeunoseut: 93 -a = 23

a -22 = 33

Verifl e,=a r'-Te,!_.: +--+~-t-+--+--+---t--t-+-+--+--I

Verifler=a'-TreC'---: +-t-+-+--+-+--+-+-+--+-+-+--I

@ 7. Afla:

a) suma vecinilor nurnarului 34:

b) diferenta numerelor 79!?i 67:

e) numarul eu 53 mai mic decat 98: I ~~~~~~~~~~~~~~

! 12 d) numarul eu 26 mai mare deeat suecesorul numarului 62:

@ 8. Diferenta a doua numere este 21. Scazatorul este 28. Afla descazutul,

I ! ! I I I ! I ! I ! I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

@ 9. Calculeaza suma dintre diterenta numerelor 43 si 32 si suma lor. *Scrie rezolvarea sub forma unui singur exercitiu.

11111111111111111 [I :~~

@ 10. Ce numar trebuie sa scad din 65 pentru a rarnane 30?

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

~ 11. Marina a decupat, pentru ora de abilitati practice, 48 de fluturasi de diferite culori ..

Dintre acesua 14 sunt de culoare galbena, 22 sunt albastri, iar restul suntverzi.

Catj tluturasl de culoare verde a decupat Marina?

@ 12. Radu ~i Mircea sunt colegi de banca, Radu rezolva Intr-o saptamana 36 de probleme, iar Mihai rezolva cu 14 probleme mai putin.

Cate probleme rezolva cei doi baieti, Tn total?

Rezo Iva re

~ 13. Compune 0 problema pornind de la datele de maijos ~i apoi rezolv-o. 23 m;ngi de fotbal f$i 19 mingi de vo/ei.

13

I

I

I .

I

I,

< i

I

I I

TESTUL NR.2 Partea a III-a C_unoalfoterea mediului

puncte

r-.-= -- - ---, 110 p. oficiu

L_ ~.--

~ 1. Denumeste partile components ale plantei din imagine:

------------~------------~-.

--------------------------

-----------------------------

9 2. Cornpleteaza enunturile urmatoare:

In gradina de legume se cuttiva

---------------------------------------------

Legumele si fructele sunt bogate in _

Cerealele se cultiva mai ales la _

Fructele copacilor din padure sunt hrana pentru

Pentru a tra: !?i a se dezvolta plantele au nevoie de __

~ 3. Alegevarianta corecta:
Morcovul, telina, gulia, patrunjetul, varza sunt Dfructe Dcereale Dlegume.
Graul, secara, porurnbul, orzul, orezul sunt Dfructe DcereaJe Dlegume.
Ornul consume de fa morcov Dfructul Dradacina Dfrunza.
Tulpina graului se mai nurneste Dtrunchi Dpai Dcocean.
14 Faina de rnalai se obtme din Dgrau Dporumb Dlegume. ~ 4. Numeste minimum trei legume, de la care se consume urmatoarele parti:

frunza

.--------------------~-------------------------~---:-------------------------------

--------------------~--------------------------~----------------------------------

. .

radacina

~------------------------------~----------~-----------------

fructul

----------------------------------------------7-----------------------------------

~ 5. Ce mooiflcari suporta plantele(coloana B) In absents fa cto ri lor de mediu(coloana A)?

A B

apa aer caldura lumina

ingheata

,

se ingalbenesc

nu respira

se ofilesc, nu cresc

~ 6. Grupeaza, In tabelul de maijos urrnatoarele plante:

stejar, mar, ardei, sa/cam, grau, cire~, cartof, fag, morcov, pruni, secere, vanata, cais, brad, porumb, orez

Gradina de legume

Livada

Lan uri

S 7 .Recunoaste legumele ~i scrie denumirea lorl. ,

Piuiuree

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 15

~~~~~~~~~--~

,i ~ !

; .. _

c£l 8. Ghici!

Se unduieste lin 'in Ian

,

Aproape un an. Apoi spicul lui

E treaba morarului. ( )

® 9.lncercuie~tevarianta corecta:

Graul este - 0 legurna: - un porn;

- 0 cereala.

In gradlna lui Pandele

E un porn plin cu rnargele. La culoare-s rosii toate,

,

Cu codite-mperecheate. ( )

Padurlle de brazi se afla. la - carnpie; - munte;

- deal.

Ptantele din al1:e lone ale lum4i sunt - palmierul; ~ nucul;

- portocalul:

- masllnul,

-visinul,

De la rosie se consurna - radacina; - fructul;

- semintele.

~ 10. Completeaza propozitia, alegand cuvintele potrivite:

Pentru a trai!?i pentru a se aezvons, planteie au nevoie de:

(zapada, lumina, cant, aer, apa, caIdura, hrana, nori)

9 12. Bifeaza cu Xpartea care se consurna de la fiecare planta:

Planta Rildilcina Tulpina Frunza Floarea Fructul Samanta
,
stejar
conopida
salata
cartot
,
tasole ,
tei
ardei
grim I
morcov I
varza 1 -----.I -

16

'" ,

, puncte

'pe candeu mereu . .dest"ept, -r~ata.lJoajJt"fia__~a ast~Pt,_

, ,

[oata ziua; toata vere, ....

SEfv-ascult ciupind vjo~ra.1I

Tudor Arghezi

8 2. Construieste un dialog, intre poet si pltigoi, dupa indicatiile date.

Pitigoiul raspunde la Intrebarea pusa de poet.

_____ L ~~ ~ _

Poetul este nedumerit de raspunsul pitigoiului.

___________ ~ J ~~ _

PitigoiuJ arata motivu/ pentru care Ii ccoteste casa.

_____ L ~ _

_ _ _ f_C?f!~I.!~~~~f!_q p!9!!}i!?J!:l_'!.f!: _

Pitigoiul eccepte sa se Tntoarca.

_____ L ~ ~ _

Poetullsi exprima multumirea sf bucuria.

__________ J L 1 _

trece --7

-------

mereu-»

-------

copac --7 _

17

Ii I

I I

II

I ;

~ 5. Alcatuieste trei propozitii, 7n care, cuvintele "vrabiuta", "brad" si "toamna", sa exprime o stngare,

8 6. Alcatuieste un text, din maximum cinci randuri, In care sa-ti exprimi dragostea ~i grija fata de pasarele,

€V 7. Desparte In silabe cuvintele din enunturi: • Glasul ei dulce rna Jegana.

• Pescarusul nu voia sa zboare.

r

8. Ordoneaza propozitiile pentru a obtine un text. Transcrie textul si da-i un titlu potrivit.

Pasikelele se pregatesc de plecare. E luna septembrie. Stoluri, stoluri se vsa pe cerul plumburiu. Vorzbura drum lung pana in tarile ca/de.

@ 9. Scrie trei cuvinte In care silaba "ma" sa se afle:

- in interiorul cuvantului+

-Ia starsitul cuvantului+

,

10. Forrnuleaza cel putin cinci euvinte din sllabele urrnatoare:

re, un, chi, ghe, ta, ra, In, to, chi, gi, fa, ra, e, brit, ce, ci, ~e, ge, nur.

@ 11. Gaseste silaba pierduta si intreglnd cuvantul:

ma- -nu-ta:

--- .'

ti-ne- -te:

---.'

pro-ver- _

o- -da;

ca- -dar;

me- -ca- -te.

f9

j!j .... '

I, '

1 .

I . '

I!' :!;

: ~

, ,.

TESTUl NR.3 Partea a II-a Matematica

" -~--;

. 10 p. oficiu •

I ~

~ 1. Calculeaza: 62 + 28 = 48 + 36 = 87 - 49 = 90 - 36=

27 + 9 = 8 +29= 71- 47 = 55 - 9 =

2. a) Afla:

17

19 34

27

16

67

16

23

32

" .,

,

• diferenta numerelor pare din exteriorul dreptunghiuJui:

, , , , , , , , , I , , , , , , , , , , , , I , , , , , , I , , , I , ,

9 b) La suma numerelor pare din interiarul dreptunghiului adauga suma a doua numere consecutive din exteriarul dreptunghiului:

111111111111111111111111111111111111

3. Afla nurnarul necunoscut:

a + 48 = 70 81 - b = 12

a=' I , , I , I , b=' I , " "

a=' I , I , , " b=J I , , , , I I

, r , , I , , , I I 'I'" I , , , ,

c - 27 = 38

c=' , , , I , , ,

c=1 , , , , I I I

, , , I , , , , , ,

I ~
.,
,: ,
,
I
~ 4. Dintr-un acvariu s-au scos 28 de pesti si au mai rarnas 19. Cati pesti au fast la Inceput?

Rp.: '0/1/;3' ~
R: - ~ @ 5. Afla:

• suma numerelar 28 si 39; , , , , , , ,

• diferenta numerelar 70 ~i 48L-;-:=,~, =:,=*, *, =*I=*=*=::=~=**~~=:=~~

• cu cat este m aim are n u m a ru I 63 d ecat 36; L-I -L__L___l---'--L--'------_L___l____,!_-L-_.l___.L-.J.____J

@ 6. Afla nurnarul eu 9 rnai mie decat diferenta numerelor 42 si 17.

111111111111111111111111111111111111

@ 7. Dlferenta a doua numere este 27. Scazatorul este 28. Afla descazutul.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I ! I I

® 8. Intr-un autobuz sunt 35 de calaton. La prima statie au coborat 7 calatori 9i au ureat alti 9 calatori. Cati calatori sunt aeum In autobuz?

111111111111111111111111111111111111

~ 9. Alin are 28 de ani. Mireea este eu 9 ani rna; mic. Cati ani va avea Mireea peste 3 ani?

.


I I
@ 10.Din triplul numarulul 30 seade dublul numarului 10.

Cat trebuie sa mai adaug pentru a obtine 100?

! 1 ! i I ! I j
! I I 1 ! I 1 I
I I I i I II
I
, i i I ! I i j_
i I i I i i 1 j_J I I 1 1 1
; ~ 11. Maria a citit 0 carte de 33 de paglni. in prima zi a citit 14 pagini, a doua zi a citit cu 5 !

pagini mai purine, iar a treia zi a citit restul. f

Cate pagini a citit in a treia zi? .

, '

!

:f

, _,.

!

'I I

r - - - -- -- - - I

10 p. oficiu j

! EO'

TES1Ul NR.3 I?artea a III-a Cunoa~terea mediului

~ 1. Scrie Tn casete partite componente ale animalelor date: a)

------------------------

-------------------~~----

-------------------------

------~------------~-----

2. ~ a) Coloreaza doar animalele care au corpul acoperit cu pene.

~ b) Incercuieste vietuitoarele care au alta alcatuire a corpului decat a celor de la punctul1.

[ =s w;;:: WI ~",....,~ ---,..,_- ..,.......~,- .- I

aza:
omestice sunt animale:.

albatice sunt animale:

i si a se dezvolta animalele au nevoie de:
,
,
in tabel urrnatoarele animate:
ur, mistret, vulpe, pinguin, cal, vaca, e/efant, caine, lup, girafa, porc.
I
tice din lara Animale satoatice din tara Animale din alte zone ~III

ste puii urrnatoarelor animale domestice:
cal capra
vaca pisica I
gaina caine
doua exemple de animale care:
u blana au pene
------------------------. -------------------------------------------
['I
I ~
------------------------- -------------------------------------------
_______ p'r_Qcjt}9_Q9g_U_Q~ _(~![j9~_cj!J[ljl _________ I'!
_ I1Q?!lL!1J19! 9?!D_8_ ________

----------~-------------. -------------------------------------------
[~f]~§S;_ gy RI£fJ.tf!. ________ . _________ ]§l !J!?flf!.!?_g p_l.!_ij 9J.LL@tf! ___________ II €V 3. Complete AnimaleJed

Animalele s

Pentru a tra

@ 4. Grupeaza ciumoer«, cang

Animale domes

-_.- -------

-.- ---_._----

----------

--.---- .. ---.~--

~ 5.Denumes pore

8 6. Scrie cate a

_____________ Q?~Dffi

seh

@ 7. Cainele, vaca, poreuJ ~i cocosul trebuie sa manance, Daca artrebui sa Ie hranesti, ce ai da fiecarui animal?

caine porc "~==t

vaca coco~
-
23 @ 3. Transcrie enunturile, Inlocuind cuvintele subliniate, astfel Incat sensul comunicarti sa

Ii nu se schimbe.

"II

~ "_ E primejdios prin padurea neagra, tetita mea."

A fost odata 0 femeie cu suflet de gheata, Irina are mereu cate 0 idee.

Prin tot orasul faltaie steagul tarii noastre.

I

I ~-----------------

:

. r: ~~ __ ~~_~_~ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

.... 1-- ~~ .

. .....

I'.

.' ";

; 10 p. oficiu :

I r-.

. _ J~/

TIESTUl NR.4 Partea ~ Limba romana

t:»:ll1llcte

1. Citeste cu atentie textul:

" ,

IIGate/ul intra !iii e/ in scorbura $1 se ghemui langa copilf:L Lizuea ?neepu iar a vorbi incet:

- Patmele, eu ered ea nu trebuie sa ne temem de mama padurii ... Sfanta Miereuri sta

aproape. $tii de ee ma tem eu, Patmele? - De ee te temi?

- De bursue. Am auzit ea bursueul este foarte reu.

- Nu are deeat sa vie, mortne! eu dispret Patmele."

(Dumbrava Minunata - Mihai/ Sadoveanu)

Q 2. a) Reserie, din text, 0 propozitie In care virgula desparte cuvantul caruia i se adreseaza Intrebarea.

@ Q)_ ~l~§!l}L~~!~!-Ill ~n.l:!Qnr] _c_,!r:.~ yl_rg_L!19_ ~~ _,!ip_8_ ?It C()I_: _

-------------------------------------------------------

---.--- ---- --- -----------_

---.------.--- -- ---.- ---------

---_.------ -- - -- -- ----_. -- ---

---------- - -- -_-

------ -- -- --- -- - - ---_

-- -- - -- ------_ --------

- ._------------ - - .. - ------ ---- ---_._----------

. I

,

@ 4. "Alinta" cuvintele date:

copila, coarne, iepure, tereesa», padure, caine.

Numere

",-p. 5. Serie cuvinte eu sens asernanator pentru:
taina, prieten, cerceteaz8, mahnit, fiindca, zgomotos, glas,
------------------------------------------------------------------------

,
. ------------------------------------------------------------------------
:
,
I
I --------------------------------------~------------------_--------------
i
I fi
I 6. Grupeaza euvintele date conform cenntelor tabelului:
(
I
I copilul, merge, stilou, rosie, trei, livada, Marcel, sctie, mare,
I
r
tetit», septe, alearga, vesela, fnvata, caietul, doi, harnica, t,.,
FOnte "
Lueruri Aetiuni Insusiri
I , r


!


e 7. Scrie cuvintele Tn ordine altabetica, ttnand seama de litera initiala:
r ,
_________ ~?.!?_ _C!.~~,_ 9!1_~~! _ ~,!~,_ !}_c!_0 _/~~,_0?!~! _Z_C!_0_ 9?!! _ ~~e_~ _g9!~! Ec}!!]~ _s_

i ! ----------~-------------------------------------------------------------
i:
------------------------------------------------------------------------


I~ -------------------~----------------------------------------------------
~ I tl ~ 8. Serie In casete semnele de punctuatie corespunzatoare.
J
! Tata a venit acasa 0 EI o intreaba pe Maria 0
,
'j o Maria D cum se simte bunica 0 l-a mai trecut raceala 0
1 o E mult mai bineO tataD Am fost la farmacie si i-am cumparat
,
J sirop de tuse 0 picaturi si vitamina cD
=-r' '"

, Un - -- -
, tab/au, eizeci.

cere, rae.

I

o paracetam~I~_' L

25

1

. i

:1.1

, III 'I '!

, , ,

I ~;

I

1 I : I

'.

j; ,

; I

:'1. ',,'

,- ,

i' - - --

!: .

i~.,

@ 9. Priveste imaginlIe si alcatuleste cate un enunt. La sfarsitul enuntului pune unul din semneJe: a) punct; b) semnul exclamarii: c) semnul intrebaru,

@ 10. Formuleaza: a) raspunsul potrivit pentru urmatoarea Intrebare:

In ce anotimp fac copiii oameni de zapada?

@ b) Intrebarea potrivita pentru urrnatorul raspuns:

Elena s-a pregatrt bine pentru lucrare.

@ 11. a) Completeaza propozitiile cu "intr-o" sau cu "intr-un":

Copiii sunt adunati cerc. parte se afia un jucator care sta _

picior. EI pierde mingea clipa de neatentie, Colegii striga tot: glas,

~ b) Scrie litera 1'111 sub vocale ~i litera "e" sub consoanele din ultima propozitie, ~ c) Desparte In silabe cuvintele:

sanatate

mingea

calculator

-------------

neatentie -----------

12.lncercuieste cuvintele scrise corect:

,

egzamen, ciapa, pix, giozdan, carte, fnparat, ecscursie, cepit

i-10 ;~ ~fiCi'!J

! J--

TESTUl NR.4 Partea a U-a Matematica

puncte

® 1. Cornpleteaza numerele de pe euburile albe.

a. L_418-~ ~4iff-:Y cr Cf~48-2~!r tr

b. ( IL30i-rjY If-sos-- IT-aocf-:t

c. Us6U7s3 rJ~- fulY If IT

d. (' If [f456 II If 678 tF 189 CJ

tJ

[J IT

e 2. Caresuntveeinii numerelordate?

I I 570 I I I I I 300 L-.J__-'----J

I 17001 I I I 1243

I 12761 1 I 1 1857~~

r 1 245 I I I 1 I 499 [____L___L__j

l___.l__-'----J 683 ,--I --'---'-------' ~~1991~~~ l___.l__-'----J 169 ,--I -'------'-------'

l___.l__-'----J 900 L__I --'------'--'

,@ 3. Compare: 5240530 8280822 1420145

1550125 6530563 5990589

1000124 7150 75 6300603

1430 43 2410241 2890399

4. Afla:

a. eel mal mic nurnar de 3 cifre diferite: I I I

b. eel mal mie numar de 2 cifre: I 1 1 I

e. eel mai mare nurnar de 3 eifre impare diferite: .__I ~_ d. eel mai mie nurnar de 3 eifre pare:1 I I 1

5. Serle eu eifre:

doua sute treizeei ~i opt I 1 I 1 doua sute opt I I I 1

~~

doua sute optsprezeee I 1 I

~ 6. Serle eu litere:

413 ~I ~I~I~~~~~!-I~~~~~~~~~~~~

441 [[] 1 1

B06 L__I~I~I------,-~~~~I_I~~~~~~~~-'----J~~~

@ 7. Ordoneaza crescator numerele: 428, 396, 379,635,468,972.

IIIIIIIIIIIIIII·IIIIIIIIIIIIIIIIIII~-

27

i:

I ~ 12. Identlfica toate numerele de trei cifre, care au cifra sutelor 8 9i cifra zecilor cu 1 mai

mu It decat cifra sutelor.

I i ~ 13. Gase9te toate numerele naturale alcatuite din trei cifre, care sa Indeplineasca urmatoarea conditie:

- cifra unitatilor sa fie eu 2 mai mica decat citra zeeilor.

,

I ~!I

~[I' 111111111111111111111111111111111111

,

:1 ~ 14. ldentltica numerele aseunse de eei trei copii.

II \@V

i

:

!

: '

~ 8. Ordoneaza descrescator numerele: 782,794,321,363,421,422

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

~ 9. Descopera regula, apoi scrie Inca trei numere: a) 1000,900,800,_,_,_,_.

b) 333,434,535,_,_,_.

c) 123,234,345,_,_, _,_.

~ 10. Afla toate numerele care pot fi formate cu eifrele 5, 4,. 9 serise obligatoriu 0 singura data:

I I I I

I I I I

I I I I

I I I I

~ 11. Serie toate numerele naturale de forma nnn:

I I I 1 I I I I 1 I I I II I I I I I I I I I I ! I I I ! I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I II I II I I I I I I I I I I I I I I I I

Sunt un numar lntre 300 si 400. Am la sute, zeci si unitat! cifre identice,

Sunt un numar cu clfre consecutive.

Am citra zecilor 7.

Sunt eel mai mic nurnar cu suma cifrelor 8.

;",

I .•

i -l_----~--~- - ~~~~~~

Nurnarut este: ,-I ---L...-__.___"'

Nurnarul este:,-I ___J_---L____J

N u m a ru I este: ,-I ---L...----L...-___J

r-------I i 10 p, ofi~i~ _:

I __ J. -

llESTUl NRiA Partea a In-a eunoasterea mediulul

- .

puncte

~ 1. Cornpleteaza:

a) Scnirnbarite care se petree In natura se numesc:

------------------------

b) Serie denumirea a

cine! fenomene ale naturii: .

c) De aeeste fenomene sunt influentati: ~

d) Ploaia este irnportanta pentru:

e) Zapada este irnportanta pentru:

@)f) In Romania sunt __ anotimpuri. EJe tin cate ~

Scrie care sunt:

- anotimpurile din tara noastra: _

- luniledeprimava~: _

- lunile de vara:

----------------------------------

- lunile de toarnna: _

- lunile de iarna:

-------------------------------------

~ 2. Incercuioste litera corespunzatoare raspunsului coreet:

a) Natura tntinereste: b) Animalele se retragin adaposturi:

a. vara b. toamna c. primavara a. vara b. toamna c. primavara

c) Natura pare incremenita:

a. iarna b. primavara c. toarnna

d) Se lntorc pasari/e calatoare:

:·::b~U: es:~ :r~::::: c. vara J:

a. catatoare b. migratoare c. rarnane I~.~~i_ .1

~ ~IL'!' 'Ij 9i

e) Vara se cuieg:

a. gutuile b. graul c. porumbul

/' .

.1

II

Ii I i

I 'j

g) Ziua este ega/a cu noaptea:

a. 23 septembrie b. 21 martie c. 22 iunie

h) Vestitorii primaverii sunt:

a. trandafirii b. ghioceii c. crizantemele

i) Sarbatorile de primavara sunt: a. Craciunul b. 1 martie c. 22 iunie

j) Cea mai lunga zi este:

a. 21 rnartie b. 22 iunie c. 21 decembrie

~ 3. De ce crezi ca omul trebuie sa cunoasca schimbarile produse de anotimpuri?

~ 4. Stabileste valoarea de adevar a enunturilor de maijos:

Vantu/~ ploaia :;;i zapada influenteaza activitatile vietuttoeretor. (~_) Primavara, pasarife calatoare se Intorc din tarile calde. ( __ ) Toamna, pasarile calatoare I:;;i Invata puii sa zboare. ( __ )

lama, ursul f:;;; ceutii hrana scormonind prin zapada. ( __ ) Primsvers, cele mai multe animate au pui. ( __ )

Graul se seamana orimevet«. (~_)

@l 5. Cornpleteaza cu denumirea ano!~~p_~~L~_i_~~~9_~~p_~!r!:_~~.?_t!~~il~~ _

Incepe noul an scolar,

Pleaca pasarile calatoare.

Este vacanta mare.

,

Cad frunzele.

Apar ghioceii.

Hiberneaza animaJele.

Infloresc pomii,

Se secera grau',

Cade frunza.

Se forrneaza roua.

Vine tepurasut.

Vine Mos Craciun.

,

G 6. Alege varianta corecta: a) vara

Pomii 5e planteaza: b) iarna

c) prirnavara

a) resadesc fiori

Toamna,oamenii: b) cuJeg legume ~i fruete c) deszapezesc drumurile

Plantele insamantate au nevoie de:

a) ploaie

b) vant

c) Inghet

@ 7. Cornpleteaza spatiile libere:

• Vara, soarele este mai decat prirnavara.

• Ploaia ajuta plantele sa _

• nu rnai suntfrunzein copaci.

• Strugurii se culeg _

• sunt ploi cu grindina, tunete si fulgere,

_______ plantele Insamantate sunt sub plapuma de zapada.

8. Incercuieste cuvantul intrus:

,

cirese, curcubeu, zapada, semanat, tunete. ghiocel, hibernare, Paste, Insamantare, muguri.

viseol, brad irnpodobit, pasari calatoare, eolinde, zapada, frunze ruginii, recolte, ceata, cer senin, nuci.

~ 9. Coloreaza animalele care hiberneaza lama:

3

10 p. oficiu .z:=:

TIES1Ul NIR.5 Partea I Umba rromaml

1. Citeste textul:

IlA fast adata ca niciadata. A fast un Imparat $i se numea Imparatul RO$u. EI era foarte mahnit car In zifele luir ni$te zmei furasera soarele $i {una de pe cer.

Trimise deci aameni prin toare tarite $i rava$e prin orese, ca sa dea In stire tuturor ca oricine se va gasi sa scota soarete $; luna de la zmei, aceta va tua pe fie-sa de nevasta ${ Inca jumatate din fmparatia lui, far cine va umbla $i nu va izbandf nimic, acela sa $tie ca i se va taia capul. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu. II

~ 2. Precizeaza personajele prezente in text.

~ 3. Care este stlrea pe care 0 transmite 'r'mparatul catre supusii sal?

~ 4. Spune in ce consta:

- recompensa imparateasca:

- pedeapsa irnparateasca.

I I@

5. Dasau nu?

~ Basmele prezinta in generallupta dintre bine si rau. ~ In basrn, binele iese invlngator.

CJ Personajele din basm sunt fantastice.

CJ Personajele pozitive (bune) trebuie sa invinga obstacolele. CJ PersonajeJe negative (rele) sunt pedepsite.

~ 6. Exprima-ti parerea!

Cum crezi ca ar arata lumea tara soare s; luna?

,

~ 7. Ordoneaza mornentele, corespunzatoare actiunli textului, prin numerotare. o Aparitia lui Greuceanu.

l 0 Imparatu' cauta ajutoare.

J 0 Zmeii rapesc soarele ~i luna.

9 8. ~_?_r~~?_~~~~~~9~_~~vinte cu acel~~i!~J~~~~~ _

mahnrt-. a izbandi-»

---~---

~ 9. Gaseste: a) expresii sau cuvinte cu acelasi inteles:

nevasta-»

----------

In zilele lui -+

----------

sa dea de stire nevasta-s _

b) cuvinte cu Inteles opus.

a scoate -+ _

mahnit-. _

a izbandi-»

-----------

a gasi -+ _

~ 10. Construieste trei propozitii In care cuvantul'ucnr" sa alba Intelesuri diferite.

--~~~-------~.i,.l_._l

33i

I··

I ' ; f

, I

I

;.

, "

11. Gaseste cuvinte Inrudite:

,

Irnparat,

--------------------

~ 12.lncercuie~te formele corecte:

- un imparat si 0 imparateasa mahnit I mahnita I mahniti.

- un zmeu si 0 zrneoaica rea / rau / rai.

- soarele si luna straluceste / stralucesc.

, ,

~ 14.lncercuie~te grupurile de litere "oa", Ilia II , "ea II , "je" In cuvintele din text.

Transcrie aici cuvintele gasite,

~ 15. liEu spun una, tu spui mai multe!"

u reche --+ _

chipiu

-+

--------------------~

cireasa --+ gherghef -+ --'

chibrit -+ _

chenar -+ ~

S 16.lmagineaza-ti, In cateva randuri, un final pentru aceasta povestire.

,r

TES1Ul NlR.S Partee a ~I-a Matematica

1. Calculeaza:

300 + 600 =1

100 + 40 = :==1 ~=

295 - 90 = ,--I --'------'-----..J

295 - 90 =1

325 + 151 =I:==~===l

243 + 302 =1

~~

936 - 625 =:=1 ~~ 780 - 80 =1 ~~

508 + 70 = ,--I _L_____L__J

2. Efectueaza:

~ a) 467 - 136

1 1 1 1

234+ 445

1 I 1 1

867- 467

1 1 II

765 + 223

I 1 1 I

@J b)

568 + 321- 352 759 -243-500

=I~ ~I~I~~~I-I~I =~I ~I ~~I~I~I~~

= I II I I I = ,-I -,--I ...L.....-..I---,-I ---"--I --L.I ----'-------L---'

~ 3. Cornpleteaza cu cifrele care lipsesc:

730+ 089-

206 450

I I 1 I I I I I

736+ 020

I I I I

030- 4 2 8

I I I I

9 4. Aduna numerele pare din sirul: 123, 167,124,345,632.

I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I 1 _I 1 1 I 1 1 1 I 1 I I I I 1

@ 5. Se dau numerele: 245,344, 112,353. AfJa diferenta dintre suma numerelor impare si suma numerelor pare. (In calcul scris).

,

1'---'----'-- II '-----'-----'--111 ""---'--'--111 ...------r--r-I I 1--.-----.-----01 II ~III--.-----.------III--,-----,-----,III--.-----r-rlll-,--,----,-III-----,----,----III--r--r--lill

~ 6. Care este nurnarul cu 132 mai mic decat suma numerelor 426 si 361?

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I II I I I I

@ 7. Afla suma a doua numere, ~tiind CEl prlmul este 453, lar al doilea este mal mic cu 121.

t 1IIIIIIIIl.IIIIIIIHIIIII.IIIIIII-11111

@ 8. Micsoreaza numarul987 cu suma numerelor 333 si 30.

o i 111111111111111111111I111111111 ,II __

· 035·

- -- ~- ~~"--~l:-'~-

;1 : 1 I ! __ UTT
I' I r---
~
I I--- t-- I

1

._._ - -
=-
F""'" ~ ~
36 -
il __ - - - -
"'lJ" -~, ~ - ._-
~. I I

I' ,

!i

i

I

\

, ,I

I: 'I

I .1'

I', '

I· 'I

i,

1 .. >1

1 '(

, I

i. I

i , !

@ 9. Afla termenul necunoscut: a + 145 = 397

a= I I I I I

a= I I I I

b - 321 = 156 b=1 I I I I I b=1 I I I

987 - c = 406

c= I I I

c = I~---,---,

@ 10.lntr-o cutie sunt345 margele rosii sl albastre.

Cate rnargele sunt albastre, daca rosf sunt 214?

Rezolvare:

R: '-- - ~ 11. Din 978 kg de mere, s-au vandut ln prima zi 432 kilograrne, iar a doua zi 315 kilograme.

Cate kilograme de mere au rarnas?

Rezolvare:

R: '-- - C%reaziJ:

- cu gaJben - rezultate/e pare

- cu verde - rezuJtate/e impare

, ~ 12. Compuneo problema dupa urrnatorul exercitiu:

321 + (321 + 202) =

TESTUl NR.5 Partea a lll-a Cunoasterea mediulll!~

~

puncte

@ 1.Jncercuie~te litera corespunzatoare raspunsului coreet!

Igiena ineeemn«: Curatenia se face:

a. curatenie b. ingrijire c. murdarle a. zilnic b. saptamEmal c. lunar

Bueataria este locul unde:

a. scnu b. mananc c. majoc

In clasa treouiese:

a. alerg b. arunc hart!' pe jos c. 0 Tngrijesc

in camera mea:

a. mananc b. alerg c. dorm

Cand aspir praful fOlosesc:

a. aspiratorul b. ventilatorul c tarasul

. .

. 2. Bifeaza cu X doar regulile pe care trebuie sa Ie respectam pentru pastrarea ourateniel:

ACASA iN CLASA

o aerisim camerele zilnie

o schirnbam saptamanal lenieria D aspirarn covoarele

o lasarn hainele irnprastiate

o aruncarn gunoiulla Intarnplare

o ne spalarn zilnic cu apa ~i sapun

o spa lam vasele

~ 3. Denurneste activitatea fiecarul copil:

o aerisim cia sa In frecare dimmeata

o stergern tabla '

o alergam prin clasa D udarn fiorile

o sarim pe banci

o ducem cosul degunoi

o aruncam hartii pe jos

------.._

----------------

@ 4. Pnveste irnaginile.

Coloreaza caseta corespunzatoare obiectelor folosite pentru pastrarea igienei Iocuintei

si a clasei. . "1 /'1 ~.' ". ~ D ~~ i

.. ~ ~\Ir~~> '.

'fJ (1.1., , 'f

hJ'G'~" I

!!.'i.\,l"" l

i

5. Stabileste daca e adevarat sau fals:

,

Inainte de a rnatura, ud matura. (_)

Deschid geamullnainte de a incepe curatenia. (_) Gunoiul e care II strangil bagsub covor.(_)

-

I,'

I

! '

,

,

r

! ,

, ;

.i :il

Sterg praful cu 0 carpa murdara.(_) In pauze alerg prin casa. (_)

[nainte de fiecare rnasa rna spal pe rnaini, (_)

S 6. Completeaza enunturile:

tgiena este irnportanta pentru pastrarea _

In clasa, elevii pot participa fa pastrarea curateniei prin urrnatoarele activitatl:

_____________ ~ L ~ _

Curatenia este mama

, ------------------------------------------------

c§]) 7. Enurnera, trei dintre activitatile pe care Ie faci tu pentru pastrarea curateniei In camera ta:

@ 8. Sesizeaza greselile tacute de Sorina. Corecteaza-le ~i scrie-Ie maijos!

Sorina si-e terminat tectiue. Cartile ~i caietele au ramas Tmpra$tiate pe rnasa, Ea fuge /a joaca. De!?i s-a Tntunecat ea continua sa sejoace.

Mama 0 cheama la masa.li cere sa-sifaca ordine In camera, pana cand ea se Intoarce de la bunica.

r

Sorina ia cartile ~j caietele gramada $; Ie arunca In sertarul biroului. Pe jos stau aruncate

csreva hartiute. Mfmanca repede, In timp ce rasfoie$te 0 revista.

Trebuie sa se pregateasca de cu/care. FUnd singura acasa, deschide televizorul. Se pune in pat $i prive$te un film care are buJina AP.

Mama 0 gase!?te dormind imbracata In hainele dejoaca.

------------------------------------------------------------------------------------------ .

_ ..... J

381

----------------------------------------------------------------------~--------------

- ------""1

10 p. oficiu I --_ --~

TIESTUl NR.6 i?ar1ea I Umba romana

de Ion Creanga

S 1. Citeste fragmentul urmator, Subliniaza trei formule de adresare politicoasa. }.. Capra cu trei iezi (fragment)

"- Auzit-ati ce-am spus eu? - Da, mamuca, zisera iezii.

- Pot sa am nadejde-n voi?

- Sa n-ai nicio grija, mamuca, apucara cu gura-nainte cei mai mario

- Dece-i ese, epo! veniti sa va sarute mama! Dumnezeu sa va apere de

cele re/e si mal ramaneti cu bine!

r ,

- Mergi sanatoasa, mamuea, zise eel mie, cu Jacrimi In ochi, ~i Dumnezeu sa-ti ajute, ca sa te intorci cu bine sa ne aduci de mancare, zise iedu/ eel mic."

I

~ 2. Incercuieste varianta corecta despre textul de mai sus.

• Titlul textului este: a. lezii

b. Capra cu trei iezi

e Autorul textului este: a. Ion Creanga b. Carlo Collodi

• Expresia: "Apucara cu gura-nainte" lnseamna: a. au vorbit repede b. au mancat repede

a. rnancare

b. iacrimi Tn ochi

a. mancare

• ledul eel mic avea:

• Capra avea Tn iez!i ei: a. neTncredere b. nadejde

• Capra a plecat dupa:

b. haine

9 3. Marcheaza cu Xrn dreptul formulelor de adresare politicoasa,

Nu vreau! Sarut mana! N-am chef!

Buna ziua! Multumesc! Nu mai vreau sa te vad!

I

, ~ 5. Transcrie:

______ ~ _ ~_I?~~~9~i~~_ ~~!~_ ~~~ _I?_ ~!~~~i! _~~~~~J _I~!~~~~!~i~ _

f

, r;

"

- Bunal

Eu sunt Andrei.

~ 6.

a)

Formuleaza in scris:

raspunsul fetitei din ilustratia a). _

intrebarea fetitei din ilustratia b).

, , ---------------------------------

@ 7. Observa irnagirule. Formuleaza cate 0 intrebare pentru fiecare imagine.

Da raspunsurile potrivite.

f -----------------------------------------------------~-------------

'ot-?

~ 8. Scrie 0 formula de.salut; _

I I

~

~

'I

J

.

I

<,

• la intrarea In clasa

• fata de colega

I colegul tau de banca

-------------------------------------

o

resnn, NRc5 ~artea a ~~-a

[ 10 ;'-~fi~iul Matematica

i. .. r:-~

S 1. Calculeaza coreet ~i vei ajuta albinuta sa ajunga Ja floare!

~ e'~' ~"~'~"~',

@ 2. Descopera eifreJe ascunse de buburuze!

puncta

ctQ C01Y

8 2 1- 4 5~ 4~7

3 9~+ 507

9~O

3 6 6+ ~7 8 6~4

5 2 6- 1 3~ 487

@ 3. Afla termenul necunoscut:

369 + a = 892 967 - a:::= 248

If------+--+-+- III---t----t-t-III ~IIII--+--+---+-III ~IIII ~ II FE 1111111111111

a - 432 = 248

a + 275= 274+274

11111111111 i 111111111111111111111111

~j_j_ Ii' r --+---f--':""":;.___(_.! ~:' ±+·~I' --+--+-+-11 -t~1 ! t+-1

---+--~-I I I tl I ! I : 1ITJ

I

i

r- I'

I

i ,

I ~

S 2. Noteaza cu A raspunsurile corecte sau cu F raspunsurile incorecte:

Ce NU trebuie sa facem, pentru ca apa rElUri/orsa ramana curata?

Sa nu ne j ucam tn apa. 0 Sa nu aruncarn gunoaie.O Sa nu spalarn covoare. 0

Sa nu aruncarn substante otravitoare. 0 Sa nu facem baie. 0

@ 3. Care: a) din utilajele de mai jos polueaza atmosfera?

TES1Ul NlR.6 Partea a m~a Cunoasterea mediulu-

f[10 p. oficiu I

__ ,_" v--="

D

b) Care din obiectele de maijos polueaza sonar?

D

@t) 4. Focul lasat aprins Tn pacure po ate cauza marl distrugeri. Priveste imaginile sl scrie cateva din daune.

~ 5. 7ncercuie~te cuvintele care exprirna lucruri ce pot afecta mediul:

sticle sparte pungi de plastic petrol deversat pe sol seu in ape

flori

de!jeuri menajere

case

pasari

gaze de esepement

nor!

pe!jti

animate

fumui fabrici/or

oameni

~ 6. Stabileste valoarea de adevar a urrnatoarelor enunturi (A~adevaratsau F-fals): • Distrugerea mediului lnconiurator influenteaza vietuitoarele, (_)

~ Copiii potajuta la pastrarea sEmatatii Pamantulul. L)

.. Nu este necesar sa folosim cosul de gunoi. Aruncarn gunoiul la intamplare. U • Ocrotind natura, ne ocrotim sanatatea. (_)

~ 7. Cum pretuieste omul natura? Incercuie~te raspunsurile corecte:

a. curata malurile apelor, aruncand gunoaiele in apa.

b. spala rnaslna in apele raurilor,

c. ocroteste plantele 91 animalele rare ..

d. ia ca "emtntlri", din excursii, flori rare.

e. participa Ja plantare de pomi 9i amenajare de spatii verzi. f. adrnira, fara a dlstruge, frurnusetile naturii.

~ 8. Scrie: a) trei drepturi ale Pamantului. S b) trei animale si plante

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ ~~~~!!2l~~~9~_~!~e~~iJ!~. _

~ 9. De ce in erase, in parcuri si pe rnarglnea straztlor sunt plantati copaci?

Noteaza "C' pentru raspunsul complet si lIill pentru raspunsul incomplet.

D Pentru umbra 9; tnunusete.

o Pentru a oxigena eetui, a tnemine 0 temperatura moderata 9; 0 fnfa t;!?are placuta.

I -- ~ .. - -- -----------

----~-~-- -------_._- - _-

~*~~

r! J44 I

'I

).

d

ii' II' I I.

~ II.

I,

. I I

• I

tI

.j

1

I '

d ~.

I,

. I

':

rssru n.. N ~. 1 Partea'i Umba romana

1. Se da textul:

Monica era fn gradinita din spatele casei. Se juca fncfmtata cu catelusul Voinice/.

) , ,

Acesta era tare veset. Deoaet«, Vainicel deveni artagas. lncepu sa latre. 0 minge de tep! statea

In iarba.

- Nu da cu labuta, Voinicel! E daar un pui de arici! zise fetita.

Secere:

a) Citeste cu atentie textul. Da-i un titlu potrivit. ~~------------ t

b) Desparte In silabe cuvintele subliniate. ~

@ d) Gase~te cuvintele care contin grupuri de litere invatate. Alcatuieste propozitii cu aceste cuvinte.

~. f) lrnagineaza-ti 0 scurta dlscutie intre catelus 9i puiul de arici,

j ._--~~-_--~--

--.--------.-------------.------ -- -_. ------- -.-~---------~-----~--- - - - ---- I

--_-- ----~--- ---- .. - 1

splIIne

demlUlit

canoe

seuna

2. Uneste cuvintele cu acelasi inteles:

. . ,

cdata prlveste zice

incremeneste

r

se culca

@ 3. Ordoneaza alfabetic urrnatoarele cuvinte (te uiti Ia prima litera a fiecarui cuvant):

________ [e)l'l& __ gJ_Q@ __ ?ilf} __ 9[[J~t __ p_~i[J_~ __ fJ!_~#J£? __ ~!!i?_ __ Q~lQ_I] __ ~lP!l![l __ ~J~:@[I_t _

~ 4. Gaseste cuvinte cu sens opus:

~----------------------------

batran - _

vesel- _

fericit -

pace- ___

a urca - -----------

urat -

~ 5. Descopera cate 3 Insusiri pentru fiecare din cuvintele:

soare -

I !

vulpea- _

copil -

, @ 6. Cornpleteaza cu unul dintre cuvintele: intr-o, intr-un, dintr-o, dintr-un.

I a) "Alba-ca-Zapada ciuguJi taler si bau cupa cat un degetar. Apoi

r dadu sa se culce patut ee-l gasise pe masura ei."

b)

In camera mea patrunde lumina parte.

____ ochi de fereastra, 0 raza rna mangaie. ____ capac s-a desprins ° frunza Ingalbenita.

Am invatatversurile carte de poezii.

,

L

(Fratll Grimm - Alba-ca-Zapada)

:'1

I! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --=-1

.~ J I~

,

I

I

I

q

'I

7. Alcatuieste doua enunturi In care cuvantul "est" sa alba Tntelesuri diferite.

.r ,

~ 8. Asaza urmatoarele euvinte pentru a obtine 0 propozitie: vulpe, 0, ~ireata, now], a

tl!~~S_l!f!§!~ E~~~~I~~~~ ~ ~~~~_~~~~ p_~~!r~_ !?~?p_~zJli~_: _

~ 9. Ordoneaza propozitiile ~i da un titlu textului format:

DPrivighetorile inveseleau intreaga natura. DCefrumos era!

DPaul ~i Gieu au pleeat Ja padure, D Este 0 zi insorita,

DLa marginea padurii au gasit un ariei ~i multe ciuperei.

DEi au cules fragi_~i_~-_C!ldN~9J_~~ _ll]ilJg~_a_. _

Titlul textului:

------------------------------------------~-----------

@ 10. Alcatuleste un scurttext despre anotimpul primavara In care sa tolosesti cuvintele:

________________________________ s_o_c!C~,_fqC~?!._gI]Lq_C2~t_P~_~{!'j _

o

@ 12. Scrie semnele de punctuatie potrivlte:

GeluD MariaD Costache si Ovidiu sunt la derdelusD

, ,

Gelu 0 intreaba pe MariaO

D Va veni si fratele tauD MariaD

,

o

a

.0

D Nu va veniD EI este la buniciD

J'

@ 13. Extinde (dezvolta) propozitiile date cu cuvinte potrivite!

a) Ninge linistit. I

b) Cralasa Zapezii priveste,

c) Fiorile se astern.

,

a) _

b) __

c)

~ 14. Uneste ce se potriveste:

fulgi de zapada sazboare

regina sclipitoare sa rolasca

stralucitoare

albinealbe

15.lncercuie~te semnul de punctuatie potrivit:

Propozitia care comunica 0 afirrnatie are la starslt

?

Dupe 0 strigare apare semnul ?

Propozitia care cornunica 0 urare are la sfar~it

Dialogullncepe cu ?

?

@ 16. Cornpletati cu lisa" / lis-ali:

mama __

deschis

----

familia

----

papusa __

suparat

----

cerut

----

aruncat

_--

pornit

_--

casa ___

II

II

1 I :

. I . II :

I ; '! I I

i

i

Pa rtea a II-a plunolle

I._mmcio 0 0 V 0

patratele

10 p. oficiu I

" . __ ..J

i>:

~ 1. Coloreaza eu:

~

(Q)GALBEN 1>

«2:~LBASTR~

~

eereurile

TESTUL NR.7

triungtuurile

dreptunghiurile

<J

~ /\ \:J 8

@

. .

CJ

"",'

.~ ... ~ ....

3. Observa irnaginea, apoi scrie numarul de figuri geometriee din:

I

I .

• interiorul eereului D

• interlorul patratului D

• interiorul dreptunghiului 0

-interiorul eelortrei figuri geometrieeD • exteriorul figurilor geometrieeD

[2 ~ 4. Numan3 figurile geometrice ~i cornpleteaza tabelul:

A

A B
I ~
, 0
1c=J:
I ,
:
,
Total. B

~ 5. Observa, apoi continua:

C2:S]czrsJC2:SJrnmczrsJ[2JSJ[2JSJ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

rool lQ_g

§®§®OOOO

rool lQ_g

rool lQ_g

rool lQ_g

rool lQ_g

rool lQ_g

rool lQ_g

rool lQ_g

@ 6. Numeste forma tiecarui obiect:

r-----,

~ 7. a) Cate figuri geometrice de fiecare fel sunt desenate?

Felul figurii Cate figuri
sunt?
Patrat
Cere
Triunghi
Dreptunghi ,--------,I vD OD 0,----1 _

~ b) Coloreaza cu rosu patratele, cu verde cercurile, cu galben triunghiurile si cu albastru dreptunghiurile.

@ 8. Deseneaza:

a) 0 linie franta deschisa:

b) un segment de dreapta;

c) 0 linie curba lnchisa:

d) 0 linie franta Inchisa:

~ 9. Afla suma numerelor care se afla in interiorul dreptunghiului si apoi diferenta numerelor care se afla in exterior.

I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I j

i

L

, t

,

i

TESTUL NR.8 Partea I limba romana

§-P' ~~~J

1. Citestetextul:

r

lIintr-o zi, mosul Ii zise babei:

,

- Mai beb«, da-mi::;i mie un ou, ca mi-e pofta! Gaina ta face destule oue!

- Mai oune-ti pofta In cui, mosute! Bate::;i tu cocosut , ca sa-ti raca oue!

Mo::;ul se ia dupa gura babei ::;i Ii da 0 bataie buna cocosun».

Acesta, cum scapa din mainile lui, fuge de acasa $i mergand pe drum, gase~te 0 punguta cu doi bani. II

@ 2. Care sunt personajele fragmentului?

(Ion Creanga-Punguta cu doi bani)

W 3.lncercuie~te varianta corecta:

• Mosul avea 0 gaina / un cocos. • Baba i-e dat / nu i-a dat oue.

r ,

• Cocoeui a gasit pe drum un au / a pungulita.

@ 4. Desparte In silabe urmatoarele cuvinte:

destule+ mergand-»

---

cocosul-. gaseste-»

---

mainlle-» punguta-.

---

e 5. Eu spun una; tu spui multe:

mo~--+ inghetata-. CUI--+

-------

ciocolata+ ou~ COCO!?--+ _

6. Scrie: a) cuvinte cu acelasi sens:

,

drum

o

elev

-------------------------

patrie ___

rnahnit

-------------------------

fuge

------~-----------------

@ b) cuvinte cu sens opus:

tartar ziua

--------------------------_

pace aproape _

vorbaret fericit

, -------------------------

@ 7. Reda un dialog telefonic, intre tine sl un coleg, prin care 71 rogi sa Tti comunice orarul de a doua zi (6 randuri)! Nu uita formulele de salut!

~ 8. Cornpleteaza urrnatorul text, cu semnele de punctuatie potrivite:

Alin discuta cu Gigel D

D GigeleO ai fost la gradine zoologicaD D Sigur ca daD

D $i ce ai vazut acolo D

DAm vazut maimuteD leiD lupiD vulpiD un urs si doua camileD D OhD ce multe animaleD Nu ti-a fostfrica de eleD

,

o Nu D Ce incantat am fostD

5f

l :

I

I

i J

i,· 1

i !

I

~ 9.Scrie:

a) 0 propozitie in care sa comunici ceva despre toamna:

b) un salut adresat doamnei bibliotecare;

c) 0 propozltle care exprima un indemn;

e) 0 propozitie care exprima 0 bucurie;

~ 10. Alege forma co recta , scriind-o in spatiul rezervat:

spa rghe/spa rge _

colegi/coleghi _

geata/gheata

ghtccel/glocel _

ginda/ghinda

geara/gheara _

ge

ghe _

_._----------

ghi _

gi

I

I I

~~.~ ~Ji!f.~~b,'" ;521

. ~:. ,;~mF~,·.;;;;,~~ .. i~~~~""=--

~==-

12. Alege forma corecta:

zlua/zlca peatra/piatra

floare/fluare frumoasa/frumoasa

ierba r/erbar scoa la/scuala

joacaquaca

iarba/earba

_ -'LM.
- - - -- ~ . -- - - - - .------------.~-.~ --_._- ---------, (
L
Ie cuvinte, In tabelul de mai jos, dupa grupul de sunete pe care if connn; ,I
a, leoaica, iarna, ierbar, paiana, scanteie, soare, amiaza, iepure,
Taader, nevaie, Mioara, cafeaua, teecs.
oa ie ua uit

I'
~scrii una! ------------------- ---------------------
viori pen
---- ... - ------------------- ---------------------
mort chei
------ ------------------- --------~------------
scoli vapai
I
------ -~~---------------- ---------------------
perf piete
------ ------------------- ---------------------
I
osti neV01
------ ------------------- ---------------------
erbele cu cuvintele care lipsesc:
11
dupa doi nu prinde niciunul. II
buna se cunoeste de 11

caruJ mare. II [I
nu se face primavara. 11 ~
Ii
de de ette eiun e.1I ~ @ 13. Grupeaza urmatoare gre$eala, femeia, piau aou«, piatra, noua, pastaie,

ia

ea

~ 14. Eu scriu multe, tu Ex. o~oa;e

foi

ploi

flori

culori

~ 15. Cornpleteaza prov "Gteb« strica

-

"Cine

----

11

IIButuruga mica

IICua

----

IICinese

------------

p

@ 16. Subliniaz8 cuvintele ce contin grupuri de sunete, In urmatoarele versuri: a) Un fir de iarba verde, a rsze-ncetntoere,

Un gandacel, un ffutur, un clopotelm ffoare,

Dupa 0 iama lunga ei-un dar nemarginit

Aprind un soare dulce in suf/etul umbrit.

(V. Alecsandri-Sfarsitul iernei)

,

.~,. I

~
~
I !
I
I "
I
\ '
,
: ~
, ,
: ~ ~ ~-~ 110 p. ofi£i_!!~

L____ _~------

TESTllJl NR.B t?airtea a ~~~a Matematica

puncte

@ 1. Cornpleteaza: Mama a curnparat de la magazin: 4 faina, 5 zahar,

5 ulei, 10 de panza si un bidon de suc de 3 . A platit pentru toate

cumparaturile 10o _

2. Priveste desenele 9i completeaza cu unitatiie de masura corespunzatoare.

Ulei 51itri

Completeaza unitatea de masura utilizata pentru a masura:

a) lungirnea easel _

b) la1imea casei _

c) inaltimea casei _

d) lungimea ferestrei _

e) lnaltimea ferestrei _

f) capacitatea vasului cu ulei _

g) greutatea cosului cu mere _

~D ~D

2m 2m

40m

~ 3. Cornpleteaza tabelul:

Unitatea de rnasura

Instrumentul folosit

ee masor

-Inalttmea sifonierului

, ,

litrul

cantarul

• valoarea unel bluze

~._d_u_r_a_ta_va_c_a_n_t_e_i ----~--------------~---------------~t S 4. Alege din paranteza si scrie unitatea de masura potrlvlta, pentru a afla:

a) capacitatea unui bidon cu ulei d) timpulin care ruleaza un film; _

c) lungimea unei pagini din manual e) lungimea salii de clasa: _

f) durata unei reclame TV f) masa unei sac0ge cu cartofi; __

(h, em, min., kg, t, m, lei, sec.)

@ 5. Scrie prescurtat: 19 centimetri =

-------

90 litri =

86 kilograrne = _

@ 6. Adevarat sau fals? (AI F):

Melcul este mal usor decat gasca. 0

Un ou ~i 0 lamaie sunt la fel de grele.D

Lada cantareste mai putin decat pJasa.D Ocana plina este mai grea decat una goala. 0 Gutuia nu este mai grea decat doua prune.D

25 kilometri =

~ 7. Cornpleteaza enunturile de mai jos:

AnuJ are luni si __ sau zile.ln luna Incepe anul scolar.

Saptamana are zile.

Lunile anotimpului prirnavara sunt _

Sunt nascut la data de _

~ 8. Calculeaza:

235 m + 148 m = ,-----,-____'__'__...J....-._J 5601 - 2081 =

~~=:=:::==:

47 kg + 65 kg = '----'--"-_,____.____,

9001 - 1001 =

~~~ 446m + 14 m = '-----'-----'-----'--...L...-..J

328km - a = 150kg

a = 1'------'--, --.:='1 '-r-I ----.---r----,---,

a=1 1 1 I

17 metri =

@ 10. Calculeaza si completeaza:

a) La antrenament, Gelu a alergat 400m, iar Nelu 500m. Gelu a alergat mai decat (

~ 9. Afla nurnarul necunoscut:

1361 + a = 2541 a + 800m = 1000 m a - 312km = 214km

a d 1 1 1 1 1 a = '--1 -'--1 '---1 -r-I -r-I ---.----rl----'I a =1'-- '--1 '---1 --'--1 ---.-----r---,---,

a =1 I 1 1 1 1 a = 1 I 1 'I 1 1 a = ,---I -,--I --,--I -,-I -'------'-~

20 ore =

Nelucu m.

~~:ngela a plecat cu trenulla bunici la ora 9 ~j a ajuns la ora 13. Ea a catatorit timp de -c I. ...

c) Rezultatulcalculului35m + 47m - 28m =1 , 1 1 I 1 1 1

535m - 72m =

2091 - 591 = I~~~ 39 em + 437 em =1

'----L-"---'----1--l

597m - 79m = 1

361 - 3371 = I~~~~

a - 2901= 4151

a = r-I -'-1 -rj-'I-----r-, T --'-1--'1

a =1 I 1 1 1 , , 1

i

I

, "

i "' !

"I I

I

"

~ ~

~ 12. Deseneaza acele ceasulul pentru a indica ora afisatajos:

~ 13. Probleme:

a) Intr-un vas sunt 4691 de ulei, iar7n altul cu 218i mai mult.

Cati litri de ulet sunt in cele doua vase?

,

R I

ezo vsr e
R: 9

b) De pe unteren s-au recoltatintr-ozi 235 kgde capsuni, iara doua zi cu 70 kg capsuni putin,

Cate kilograme de capsuni s-au recoltat in total?

Rezo Iva re

R: 9

c) Bunicul a vopsit intr-o zi 36 metri de gard, a doua zi cu 7 metri mai mult, iar a treia zi cu

9 metri mai putin oecat Tn celelalte doua zile la un loc.

Cati metri de gard a vopsit bunicul in total?

Rezolvare

R:

I

1

I

- .•

YIESTUl NR.9 Partea ~ Umba romana

1. Citeste textul de maijos ~i raspunde fa irrtrebart:

II _ Cum de nu ostenesti, teouresute, afergimd atata?

- Pentru mine, broasea testoasa, asta-i un fleae. Am pieioarele de fa spate fungi $i apoi

nu due 0 povara ea tine In spinare. Cum aud un zgomot 0 iau /a fuga. - Te fn$eli, ~i tu Iti duci greul, ea fieeare.

- Ba, nieideeum! Care?

- Friea este povara ta eea mai gree, II

(V. Sivetidis)

~ __ ~)_ 9~ f1LJ}t~ 9J9!~g~~~~~!1J .Rq'{~?!i.9_C!r:_~ 9.?_t§l? _

_ ~ __ b)_Q_~ ~~_ Q~_~~!~I}~§!~_i~R~~~~~!? _

~ c) Are si iepurasul, totusi, 0 povara. Care?

-~------------------------~--------------------~---------------------------------------

lepurasul (----- - - - -- - - -- --- -- - -- - - ------ - - ftori ( --- - ------ --- - - --- - --- - -- -- - - ---

@ 3. Completeaza propozitiile cu "ea" sau 'te:

Marin flori mamei. __ 0 carte cu poezii.

_a plecat fa munte. Corina _un pachetde unto

lqtr-;~ - - - ---- --

i~~ a:," ====~====~~-----I

!' j' II~' 4. Alcatuieste propozitii cu urmatoarele expresii: "alba f/oare", lIiarna geroasi'? {li

!I I, ~~~~~: ~~l~t~~r~".: _:: -::: ::: _: __ :: : _::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I I,

,',

i

j

I

! '

I

! '

i .

,

I

S' 6.lncercuie9teforma corecta:

Copi/ul sa / s-a dus fn camera sa / s-a.Sa / s-a hotarat sa rezolve patru probleme.

EI sa / s-a asezat la masa de lucru. Sa / s-a gandit 0 C/ipa, apoi {li-a amintit: cu/egerea sa / s-a de matematica era /a co/ega sa / s-a de banca.

Q 7. Despartein silabe cuvintele:

Xenia oxigen Roxana _

expozitie explozie exact

[I ~ 8. Cornpleteaza spatule libere cu literele potrivite:

Pentru e_temporaJ am avut de Tnvatat 0 poezie de Vasile Ale_andri. Am avut 9i e_erdtil in care sa folosi m e __presi i Ie frumoase.

Doamna invatatoare ne-a e__plicat e_ercitiile mai grele 9i ne-a dat cateva e __ emple.

1ftE:\ ~

9. Alcatuieste propozitii cu cuvintele: excursie, exercnus, pix.

----_.

ilES1Ul N~.9 Partea a tl-a Matemaiicii

pUrlcte

<§V 1. Ordoneaza crescatorf apoi descrescator numerele date: 45, 739, 1, 80, 25, 423.

crescator 1 1 I 1 I· I I 1 I I 1 1 I 1 I I I 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1

descrescator] 1 I I I 1 I I 1 1 I 1 I 1 I I 1 I I 1 1 1 1 .1 1 I 1 1 I I

~ 2. Scrie numerele care lipsesc. Descoperii singurregula!

79 __ 82; 83; ; 85;_;_; 88; 89;

342; __ ; 340; __ ; 338; __

; 335; ; 332.

-- ----

25;_; 35:_; 45;_; 55;_; 65;_; 75;_.

~ 3. Compara perechile de numere:

45 398 473 473

205 555

250 556

169 42

87 24

937

937

204

200

~ 4. Calculeaza:

25 + 31 = Jr--,------,---,

453 -294 = 1 ~~

352 +458 = 1

.____.___.__.,

254 + 7 =1 743-19=~1 ~~

40 + 29 = 1,--...1----<..---'

530-264=1~~ 75- 4 =:=1 ~=: 72 + 264 = ,--I __.____.___,

~ 5. Afla termenul necunoscut:

265 + a = 567 b -475 = 369 865-c = 578

a = 1 I 1 I 1 1 I I b = Ir----,--I "'--1 rrrr c 9r-~1 "'--1 ---'----'1 -'1---;1--'1

a = 1 1 1 I I 1 lib = 1 I I I c ~L__-,-I --,-I -1_....L1 _..LI __JI---JI

~ 6. La suma numerelor 26 ~i 164 adauga diferenta numerelor 736 ~i 583.

I 1 I 1 I. 1 I 1 1 I 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 I I I 1 1 1

~ 7. Recunoaste: a) formele plane:

Df ~ ~

b) formele spatiale:

'J.! ~ __ , _. -+-+--+-+-~+---+--l-+--+-+-+-+----1--+--+--+--+-I----I---+--+-+--+-+-+--+-+-+---l

, '6'0'

. ~ .. -" :

~ 8. Ad eva rat (A) sau fats (F):

Unitatea principala de masura pentru lungirni este metrul.D Capacitatea vaselor se mascara cu kilogramul.D

Litrul este unitatea prmcipala pentru rnasurat masa corpurilor.D

o ora are 60 minute.D

o saptamElna are 7 zile.D Anul are 10 luni.D

~ 9. Calculeaza suma numerelor din exteriorul cercului, apoi scade suma numerelor din interiorul sau,

455

87

~ 10. Cornpleteaza cu numerele potrivite:

lora = minute. lora $i 10 minute = minute.

1 minut= secunde 20 minute= secunde.

Lunile august, septembrie $i octombrie= zile.

4zile= ore lan normal= zile

1 an bisect= zile 1 an= luni.

~ 11. La un aprozar s-au adus 423 kg cartofi, ceapa cu 35 kg mai putin, iar morcovi cu

27 kg mai mult decat ceapa, Cate kilograme de legume s-au adus la aprozar?

Plan de rezolvare

R: ~ 12. Din cele 846 de flori vandute la 0 florarie, 197 au fost frezii, 397 garoafe, iar restul zambile. Cate zambile s-au vandut?

Plan de rezolvare

R:

TIESTUl NIR.10 Partea I Umba romana

1. Citeste textul:

"Este duminiea. Joana a ie~it in curte. Vantuf adie usor, dar e eald. loana II vede pe Tanu, motanul eellaeom. EI s-a lipit de pamant. Pande$te ceva. Irur-un colti$or a zarit un sorice! mic $i speriat.

Se tan3$te incetlsor, apoi, pe tieesteotete, sare ea din arc. Prinde $oricelulln gheare. loana itteud«:

- Tanule, ee motan iscusit esti!"

(Adina Soare-O fntamplare)

~ 2. Cornpleteaza: _

TitluJ textului este

Autorul textului este

---------------------------------------------------

Personajele sunt

~ 3. Raspunde la r~!r!:~~~i~ _

Cum adie vantul?

Cepande~eTanu?------------------------------------------------ _

Cum este Tanu?

~ 4. Scrie cate 0 Insusire pentru:

motan sorice! yfi.nL _

----------------------------- -------------~---------------

6. Transcrie cuvintele

-----------------------------------------------

care contin grupurile

de litere Invatate,

,

(i) 8. Ordoneaza cuvintele pentru a obtine 0 propozitie: se coc, spice/e, de, vere, griiU.

--------------------------~--~----------------------~-------------------------------------

~ * Noteaza cu Vvocalele ~i cu C consoanele din propozipa obpnuta.

9. Potriveste Insusirile,

, ,

folosind sagetile:

~ 10. Gaseste cuvintele: a) cu inteles asemenator

,

10) cu iD1~eles opus

calde mlnunata cumlnte verde harnice inalt

copil razele

inatt

---------

odata

-------- __

covor

. spice dumbrava

gingas ; lumina

---------

cu lege ; prieten __

~ 11. Cornpleteaza folosind cuvintele: intr-o, fntr-un, dintr-o, dintr-un.

______ zi de vara fierbinte Ciprian !?i-a luat mana mingea si

a plecat in parc. Pe drum a intrat magazin.

_______ colt a vazut 0 jucarie rrurnoasa. impuls a curnparat-o,

Apoi si-a continuat drumul. S-a oprit la trecerea de pietoni pentru ca treceau rnasinile ______ parte In alta.

~ 12. Alcatuieste un text din patru propozitii folosind cuvintele: excursie, Impreuna, focu/ din soare, lncantat.

sontcel iTfai mare numar seris cli cifra 9; format din leei ;;i uniHiti ~l sunt par.

- ~ _. - - II


llESTUl NR.l0
lPartea a n-a ! PUI"1€t(
Martematica
i
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I

Ie:
'SUitt, cup-rins intro 60 ~i 70 ~i
..... , I am cifta unitali10r rna! mare cu I I
1 declt citra zecuor,
53;108;41;876;232;322;401;690;786;69.
toare numerele datel I I I I I I I I I I I I I I I I I ~
scatoare doar numerele pare I I I I I I I I I I ! I I I

litere
689
54
101
224
A d [II II II II II II
punan semnu < f > sau = :
90987 478 0478 888088
70577 9080903 1000100
.....
naturale formate din sute, zeei si unitati serise eu eifre identiee?
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
i,i l10P'~~

~ 1. Serie numere,;..:::le_;,....: ""'""T de la 191a 27 ~I :::=1::::;: de la B35ta 841 ~I =:=1 =:: de la 587 la 578 L-I -,-1--,-

~ 2. Descopera numere

~ 3. Se dau numerele: 2 Asaza: a) In ordine cresca b) In ordine desere

~ 4.Serieeu:

cifre

atru sute einei

eineizeei si doi

o mie

I: 0 suta u ns rezeee

I@ 5. Com para numerele

5630653 32

141 041 50

@ 6. Care sunt numerele

I I I I I I II ! I I

841 + 153 = f--+-+---+--+-+--I~-I--t-+-l 670 + 219 = f--t-+-+--+---+-+--+--f--+--+--l 975 - 742 = 1--+-+-+--+-+----1-+-I--+-+----l 698 - 405 = f--+--+--+--I--+-----1---+--+---+--+---1

24 + 32 = f--t-+-+--+--t--II--+--I--+--t--I 35 + 63 = f--t-+-+--+---+--+--+---t--+-+---1 97 - 45 = f--t-+-+--+--t--li--+--I--+--t--I 7 9 - 62 = f--t-+-+--+-+----li--+--I--+--t--I

I
i
,J
= 2 0 9

_.c
631,
,e
~ unoscut, apoi veritlca prin adunare sau seadere: 641 _ c

c =

~ 8. Afla numarul nee
a + 3 6 2 = 5 8 8
a =
a =
V . b - 4 9 3 = 2 3 7
b =
b =
V c =

V :

, F= fk "~~

i
~ , @ 10. Scrie nurnarul care indica:
.
I a) un cub 0 b) 0 sfera 0 c) un cilindruD d)un
Ii
II DOJD§g~O
!
,
. r·
I
I
1 2 3 4 5 6 7
I -
~ 11. Noteaza nurnarul de figuri geometrice, defiecare fel, di
.
-
~a<1
.! =0=
I
0--0 -~ ~a~
I ~ ~~ ~ ~lffi ~
,
,
I (~
f : 12. Completeaza:
.l ora= minute 1 saptamana = anotimpuri
~- -
I .
, , lora si 30 minute = minute lan = luni
! , -- --
! ,.(~ 13 .. Indica orele de pe ceas: ~
~
; 1 ,2 1 11 U 1
: : ~'J 21 0 1 &
, t r ,'I +
i
I 8 4 6 ~
,
"7 6 5 "1 6, S
-=oc=- ~
: I I 1 I:

1 @ 14. Suma a doua numere este 63. Sa se afle diferenta lor daca
I I I I I II I I I I I I I I II I I I I I I I I
:

II @ 15. Din eei 430 de eopaei din pare, 207 sunt stejari, cu 1
sunt castani. Cati castani sunt in pare?

,


r
I
Ii @ 16. Micsoreaza diferenta numerelor 78 si 21 cu diferenta n
/ , , , ,
Rezolva printr-un singur exercitiu.
I I I I I I III I I I I I I I I I I I I II

[J -- ~ .. - ."-
64
I .:. .. ~~ --. .•. •. ~ ......
..
I ~
I
...... --- ... -- - - _. cuboid 0

e) un con 0

QDJD

8

9

10

n desenul de maijos .

L
0

I I
D 1 minut= secunde

Lzi si 60re = are

,

unul dintre numere este 27.

I 1_-'_1 I I I 111 I

3 mai multi tagi, jar restul

umerelor 56 si 49.

REGULAMENT CONCURS "MICUL DEXTER"

In urma rezolvarii testelor din prezentul caiet te poti inscrie la concursul Micul Dexter, pentru a putca participa la tombola din 01.06.2011.

Cum te inscrii in concurs?

- sa obtii eel putin 2200 puncte;

- sa te inscrii pana pe data de 30.05.2011 pe www.deltacart.ro

rubrica "TOMBOLA 2011" folosind codul de pe coperta patru.

Poti castlga urrnatoarele premii:

MARELE PREMIU - un Laptop Toshiba Premiul I - 2 Playstation;

Premiul II - 4 aparate JOIO;

Premiul III - 6 telefoane mobile; Mentiune - 10 mp3-playere.

Tornbola va avea loc in data de 01.06.2011 ora 12.00, extragerea c3J~tigiHorlllor fiind rcalizata computerizat pe www.deJtacart.ro.

Pentru a face dovada acumularli punetelor, castigatorf vor fi contactati pentru trimiterea la editura a caietelor corectate de invatatori.

Tipogralia Shik & Stefan SIlL str. Nicolae Dragan nr, 10 sector 5, B ucurcsu

SaltAf!

eu SlAnT Micul VeXTel/

CO/'1CIAI"SV./ "MiclA/ Dexfey~1J va ClveC! wM fofal ae 84 de p,..emii'J1 vcxlocxre de 150 lei (iecClpe, Sapf2:uYIQl1a/ va f' deSeH1J1Cd 1M WIAma tr acieri! la sorti; cafe L1/1 c8;=;fiecdo/" p eniru fiecCl/.<e clasa Cl cic/w/w' P"';'''YtQp,

Se VOl" a cor d a penh'v. (iecQpe CD.;:;fi9cdov WI"Jl1afoCipe/e ppemi;:

Clo.sa I - p~etY\iL-\ 'in valoa~e de 150 lei Clasa a I I-a; p~etY\iL-\ In valoa~e de 150 lei Clasa a III-a: p~emiL-\ IV\, valoa~e de 150 lei Clo.sa a IV -0.: p~emiL-\ 'in valoa~e de 150 lei

COV\Cvu"'sul "Micul Dexter" este i V\C! lAS IV\ Ca:leV\dcHAIAI Activitatilor EdlAca:tive a:leM.E,C.T,S, 'V\cepo.V\d de Ia: 01.01.2011.

T..(e9u1a:meV\h.-t1 7'1 a:cardlAl de parteV\eria:t peV\trIA scalile partici pa:V\te se 9asesc pe www.delta:cart, .... o

J.UN.: 978-973-7816-86-3 Pret: 8.50 RON