Sunteți pe pagina 1din 126

MARGARETA BERCEA

M
M
M
A
A
A
T
T
T
E
E
E
M
M
M
A
A
A
T
T
T
I
I
I
C
C
C
A
A
A


CULEGERE DE EXERCIII !I PROBLEME
PENTRU

CLASA A III-A
3

MARGARETA BERCEA


M
M
M
A
A
A
T
T
T
E
E
E
M
M
M
A
A
A
T
T
T
I
I
I
C
C
C
A
A
A


CULEGERE DE EXERCIII !I PROBLEME
PENTRU
CLASA A III-A


4

CUVNT NAINTEUn proiect matematic interesant, robust, plin de
surprize plcute, n condi#ii de relaxare extrem a
programelor $colare la matematic, n general $i la ciclul
primar n special.
Cartea este un cadou util fcut copiilor, mereu
dornici de studiu, oferindu-le modele matematice
consistente.
Am fost impresionat de varietatea problemelor, de
modul cum sunt ordonate, $i n timp ce parcurgeam
manuscrisul a fost un moment n care m-am sim#it din nou
un pu$ti, fericit c pot rsfoi o carte cu adevrat bun.
Recomand n mod deosebit aceast lucrare!


Prof. Crciun Mihai


5
CUPRINSNumere naturale de la 0 la 1000 000
Numare naturale de la 0 la 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Numere naturale de la 0 la 1 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Numere naturale de la 0 la 1 000 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Adunarea $i sc&derea numerelor n intervalul de la 0 la 10 000
Adunarea $i scderea numerelor fr trecere peste ordin . . . . . . . . 16
Adunarea $i scderea numerelor cu trecere peste ordin . . . . . . . . . .20

nmul)irea numerelor naturale mai mici ca 100 . . . . . . . . . . . . .26

mp&r)irea numerelor naturale mai mici ca 100 . . . . . . . . . . . . .37

nmul)irea n intervalul de numere naturale de la 0 la 1 000 . . 51

mp&r)irea n intervalul de numere naturale de la 0 la 1 000 . . 59

Probleme care se rezolv& prin mai mult de dou& opere)ii . . . . . 74

No)iuni de geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Unit&)i de m&sur& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

R&spunsuri la exerci)ii $i probleme mai dificile . . . . . . . . . . . .124

Postfa)&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6

NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000

NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 100

1. Scrie#i numerele naturale formate numai din zeci (de la 10 la 100)
n ordine cresctoare, apoi descresctoare.

2. Spune#i ce reprezint cifra 7 n urmtoarele numere: 27; 76; 47;
87; 17; 71; 57; 74; 77.

3. Scrie#i cu cifre urmtoarele numere:
$aptezeci $i trei unit#i; treizeci $i zero unit#i; patruzeci $i patru
unit#i; nousprezece unit#i; optzeci $i cinci unit#i; unsprezece
unit#i.

4. Scrie#i cu litere urmtoarele numere:
68; 49; 51; 16; 22; 85; 72; 11; 94; 100.

5. Scrie#i numerele de mai jos, descompuse, ca n exemplul dat:
57 = 50 + 7 74 =.
23 =. 46 =
38 =. 92 =
41 = 61 =
92 = 99 =
6. Scrie#i $ase numere consecutive, cel mai mare fiind:
a) 83; b) 35; c) 34; d) 92.

7. Scrie#i $ase numere consecutive, cel mai mic fiind:
a) 16; b) 28; c) 47; d) 88.

8. Scrie#i $ase numere consecutive pare, cel mai mare fiind:
a) 94; b) 72; c) 68; d) 50.
7

9. Scrie#i $ase numere consecutive impare, cel mai mic fiind 68.

10. Scrie#i predecesorul $i succesorul fiecrui numr de mai jos:
59; 70; 42; 61; 89; 30; 23; 99.

11. Care sunt numerele care au aceea$i cifr att la zeci ct $i la
unit#i ?

12. n $irul numerelor naturale de la 1 la 100 sunt numere de dou
cifre care au cifra zecilor cu 2 mai mare dect cifra unit#ilor.
Care sunt aceste numere ?

13. Scrie#i rsturnatul succesorului fiecrui numr dat:
28; 43; 65; 71; 55; 68.

14. Scrie#i numerele pare de forma:
__ __ __ __
a) 3b; a0; 6b; a8;
__ __ __ __
b) 7b; a2; 4b; a6.

15. Scrie#i numerele impare de forma:
__ __ __ __
a) a1; 6b; a3; 1b;
__ __ __ __
b) 4b; a5; 7b; a9;
__ __ __ __
c) aa ; bb; cc; dd.

16. Descoperi#i regula $i completa#i $irul:
a) 12, 22; 14, 42; 16, 62; ___ ___; ___ ___;
b) 19, 94; 21, 15; 23, 35; ___ ___; ___ ___;
c) 5, 4; 8, 7; 11, 10; ___ ___; ___ ___ .
8

17. Scrie#i toate numerele de dou cifre n care:
a) cifra zecilor s reprezinte, ca numr, jumtate din numrul
reprezentat de cifra unit#ilor;
b) diferen#a dintre cifra unit#ilor $i cifra zecilor s fie 4;
c) cifra unit#ilor $i a zecilor s fie cifre consecutive pare mai
mari dect 2.
__
18. Descoperi#i toate numerele de forma ab care au:
a) a > 6 $i b < 4;
b) b < a cu 3;
c) b = 9 $i b = a + 2;
d) a = 5 $i a = b 4.
e) a b = 6, iar b + a = 12;
f) a + b = 9, iar b a = 5.

19. Scrie#i numere pare de dou cifre folosind cifrele: 3; 6; 1; 8.
__ __
20. Ce numere de forma ab $i aa se pot scrie cu cifrele: 4; 1; 7; 0.

21. Scrie#i:
a) cel mai mic numr de dou cifre diferite;
b) cel mai mare numr de dou cifre distincte;
c) cel mai mic numr de dou cifre identice;
d) cel mai mare numr de dou cifre identice.

22. Ordona#i cresctor numerele: 69; 26; 45; 12; 3; 50; 72; 31; 66; 9.

23. Ordona#i descresctor numerele: 15; 52; 61; 44; 87; 48; 25; 4; 19;

24. Care este cel mai mare numr format din zeci $i unit#i, n care
diferen#a cifrelor s fie 1? Dar cel mai mic?
__
25. Scrie#i numrul de forma xy, unde x y = 5 $i x + y = 13.
9
NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1 000

1. Scrie#i cu cifre numerele:
a) opt sute treizeci $i unu; d) trei sute nouzeci $i $ase;
b) nou sute $aizeci $i trei; e) dou sute treisprezece;
c) $apte sute cincizeci $i opt; f) nou sute $apte.

2. Scrie#i cu cuvinte numerele:16; 98; 418; 533; 754; 423; 815; 1000.

3. Se dau numerele: 814; 600; 470; 298; 72; 888; 512; 605. Scrie#i-le
dup modelul:
8 sute 1 zece 4 unit&)i.

4. Scrie#i numerele cuprinse ntre:
a) 385 $i 398; b) 738 $i 746; c) 596 $i 608; d) 899 $i 912.
e) 604 $i 595; f) 738 $i 728; g) 703 $i 690; h) 405 $i 390

5.Scrie#i toate numerele naturale:
a) cuprinse ntre 94 $i 106;
b) de la 348 pn la 357;
c) mai mari dect 597 $i cel pu#in egale cu 608;
d) cuprinse ntre 797 $i 805.
e) mai mici dect 504 $i mai mari dect 494.

6. Descompune#i numerele:167; 375; 319; 602; 885; 950 dup
modelul de mai jos:
167 = 100 + 60 + 7.

7. Compara#i numerele de mai jos, punnd ntre ele unul dintre
semnele < sau >:
344 $i 345; 569 $i 579; 813 $i 526; 915 $i 905;
550 $i 650; 833 $i 730; 207 $i 227; 704 $i 604;
881 $i 818; 660 $i 606; 932 $i 392; 422 $i 424.

10
8. Completa#i cu numere potrivite pentru a face adevrate rela#iile:
a) 415 < ___ ; b) ___ > 340; c) ___ < ___; d) 605 > ___;
822 > ___; ___ < 461; ___ > 417; 106 < ___;
645 < ___; ___ = 802; ___ > 454; 399 < ___.

9. Scrie#i toate numerele naturale de trei cifre, folosind o singur dat
cifrele:
a) 4; 7; 2; b) 8; 0; 5; c) 4; 5; 6; d) 9;1; 8.

10. Care sunt numerele cuprinse ntre 400 $i 500, cu proprietatea c
sunt egale cu rsturnatele lor?

11. Scrie#i toate numerele de trei cifre, de forma:
___ ___ ___
a) a23, unde a < 5; b) 5a0, unde a > 5; c) a0a, unde a < 4.

12. Scrie#i succesorii numerelor: 600; 499; 189; 709; 568; 398.

13. Scrie#i predecesorii numerelor: 800; 701; 498; 399; 410; 1 000.

14. Scrie#i toate numerele pare de trei cifre folosind o singur dat
cifrele: 5; 0; 4; 8.

15. Scrie#i toate numerele impare de trei cifre care se pot scrie cu
cifrele: 2; 7; 3; 9.

16. Rotunji#i la ordinul zecilor, apoi la ordinul sutelor numerele: 682;
779; 405; 618; 553; 234; 907; 581.

17. Gsi#i cheia $i completa#i $irul:
a) 210; 321; 432; 543; ___; ___; ___; ___;
b) 501, 106; 602, 207; ___, ___; ___ ___;
c) 899, 997; 898, 897; ___, ___; ___, ___;
d) 342, 343; 344, 341; ___, ___; ___, ___.
11
18. Dintre numerele: 554, 542, 548, 539, 541, scrie#i-le numai pe cele
mai apropiate de 540, dect de 550.

19. Dintre numerele: 329, 388, 299, 265, 308, 401, scrie#i-le numai
pe cele mai apropiate de 300, dect de 400.
__
20. Scrie#i numerele de forma szu n care s, z $i u sunt:
a) cifre consecutive; b) cifre consecutive pare;
c) cifre identice; d) cifre impare mai mici dect 7.

21. Scrie#i:
cel mai mic numr par format din trei cifre;
cel mai mic numr natural format din trei cifre;
cel mai mare numr natural impar format din trei cifre;
cel mai mare numr natural format din trei cifre pare;
cel mai mic numr natural format din trei cifre impare;
cel mai mare numr natural format din trei cifre impare distincte;
cel mai mare numar natural impar format din trei cifre distincte.

22. Ce numere pare cuprinse ntre 600 $i 700 au suma cifrelor mai
mare dect 12 ?
___
23. Ordona#i cresctor numerele de forma szu, care ndeplinesc
condi#ia: z = u + s = 6.
___
24. Scrie toate numerele de forma 5ab a cror cifre distincte au suma
egal cu 12.

25. Cte numere formate din trei cifre identice sunt ?

26. Gsi#i cel mai mare $i cel mai mic numr natural format din trei
cifre distincte.


12
NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000


1. Scrie#i cu cifre numerele:
a) dou mii patru sute; $apte mii; cinci mii treisprezece; nou mii
doi; zece mii;
b) paisprezece mii trei sute cinci; douzeci de mii cinci sute; zece
mii $apte;
c) o sut optzeci $i opt de mii; $ase sute de mii treisprezece; nou
sute de mii unu;
d) dou sute $apte mii $aizeci; trei sute de mii nousprezece; nou
sute nouzeci de mii doi.

2. Scrie#i cu litere numerele:
a) 7 000; 9 043; 1 403; 5 330;
b) 400 000; 510 000; 724 000; 209 000;
c) 17 000; 24 020; 55 006; 60 047;
d) 200 300; 630 120; 547 622; 509 007;
e) 600 006; 514 008; 40 080; 1 000 000; 700 21; 21 016; 313 060;
805 766.

3. Scrie#i numerele naturale :
a) de la 994, pn la 1 004; d) de la 6 790, pn la 6 800;
b) de la 4 996, pn la 5 002; e) de la 19 998, pn la 20 009;
c) de la 6 478, pn la 6 485; f) de la 499 997, pn la 500 010.

4. Ordona#i cresctor, apoi descresctor numerele:
a) 30; 3 000; 300; 30 000; 3 000 000; 3; 300 000.
b) 456; 456 456; 4 564; 45 645; 45; 4.
c) 34 685; 31 685; 235 309; 235 209; 235 009; 235 119;
d) 55 421; 178 353; 55 452; 178 273; 6 309; 55 007;
e) 41 435; 31 436; 5 335; 698 743; 698 734; 5 525;
f) 47 852; 215 999; 4 328; 479 285; 429 21;
g) 97 634; 79 643; 796 430; 976 340; 976 434.
13
5. Scrie#i cte trei numere formate din $ase ordine (cifre) folosind
numai cifrele:
a) 2, 4, 1, 5, 8, 0. b) 6, 5, 7, 2, 3 $i 9.

6. Scrie#i predecesorii numerelor:
a) 4 010; 6 000; 7 100; 8 999;
b) 10 000; 18 050; 36 200; 90 001;
c) 300 000; 410 000; 601 000; 915 100;
d)1 000 000; 897 652; 100 000; 791 000.

7. Scrie#i succesorii numerelor:
a) 1 009; 2 909; 4 099; 9 999;
b) 24 999; 39 809; 99 001; 60 000;
c) 999 990; 800 799; 201 999; 729 999;
d) 600 909; 100 009; 503 979; 999 999.

8. Scrie#i vecinii numerelor:
a) ____ 4 099 ____; b) ____ 7 000 ____;
____ 19 999 ____; ____ 90 000 ____;
____ 299 999 ____; ____ 300 000 ____;
____ 999 999 ____; ____ 990 000 ____.

9. Scrie#i numerele naturale;
a) de la 994, pn la 1 008;
b) de la 19 997, pn la 120 005;
c) de la 209 979, pn la 210 001;
d) de la 999 985, pn la 1 000 000.

10.Compara#i perechile de numere, scriind semnul de rela#ie
corespunztor:
a) 8 064 $i 8 604; b) 71 305 $i 72 305; c) 100 616 $i 106 061;
8 064 $i 8 640; 18 045 $i 98 045; 232 303 $i 230 203;
8 064 $i 8 460; 30 303 $i 33 300; 540 500 $i 450 050;
8 064 $i 8 406 47 007 $i 40 707; 678 725 $i 687 752.
14
11. nlocui#i literele din fiecare numr dat cu cifrele corespunztoare,
pentru a ob#ine rela#ii adevrate:
______ _____ ____ _____
a) 36 a375 < a2 541; b) 7 6a5 > 7 b58;
_____ _____ ____ _____
c) 24 5a7 > a8 460; d) 4 90a > 4 b49.

12. Care sunt numerele care, scrise n locul lui x, fac adevrate
rela#iile urmtoare:
a) 6 680 < x < 6 685; b) 8 700 > x > 8693.

13. Scrie#i toate numerele naturale:
a) mai mari dect 19 006 $i cel pu#in egale cu 19 021;
b) cel pu#in egale cu 89 996 $i mai mici dect 90 011;
c) pare, cuprinse ntre 74 001 $i 73 979;
d) impare, cuprinse ntre 699 997 $i 700 015;

14. Scrie#i toate numerele de forma:
____ _____ _____ _____ _____ ____
a) a8a6; b) 2b802; c) 3a a65; d) 125cc; e) b7b03; f) cc350.
____
15. Scrie#i numerele de forma abcd, unde:
a) a, b, c, d sunt cifre consecutive pare;
b) a, b, c, d sunt cifre impare consecutive;
c) a + b + c = d, iar d = 6;
d) a < b < c < d cu 2.

16. Care este cel mai mare numr natural de $ase cifre care are cifre
sutelor 7 ? Dar cel mai mic?

17. Scrie#i n ordine cresctoare primele zece numere de forma
_____
abcd5 (a, b, c, d, fiind cifre distincte).

15
____
18. Scrie#i cinci numere naturale de forma abcd :
a) unde a = c = 3, iar b este mai mic dect d cu 2;
b) unde b c = 5, iar a = d $i este egal cu cel mai mare numr
impar de o cifr;
c) unde a > 7, b + c + d = 4, iar b, c $i d sunt cifre distincte.

19. Scrie#i cel mai mic $i cel mai mare numr natural:
a) de patru cifre care are cifra sutelor 5;
b) de cinci cifre n care cifra miilor este cea mai mare cifr par;
c) de $ase cifre consecutive.
_____
20. Scrie zece numere de forma abcdef astfel nct:
a + b = c + d = e + f = 6, iar a, b, c, d, e, f s fie cifre distincte.

21. Scrie#i toate numerele de forma:
____
a) a b36, unde b este dublul lui a;
____
b) a bcd, unde a = b + b, b = c + c, c = d + d;
____
c) a b43, unde b este sfertul lui a care este diferit de 4.

22. Descoperi#i regulile formrii $irurilor de mai jos $i apoi
completa#i cu nc trei numere fiecare $ir:
a) 2 780; 2 810; 2 840; ____; ____; ____;
b) 9 000; 8 600; 8 200; ____; ____; ____;
c) 1 234; 2 345; 3 456; ____; ____; ____:

23. Rotunji#i numerele 4 836, 2632, 6 505:
a) la ordinul sutelor;
b) la ordinul miilor.

16
ADUNAREA !I SC*DEREA NUMERELOR
N INTERVALUL DE LA 0 LA 10 000

ADUNAREA !I SC*DEREA NUMERELOR NATURALE
F*R* TRECERE PESTE ORDIN

1. Calcula#i:
a) 4 000 + 500 + 70 + 4; b) 60 + 800 + 6 + 400;
6 000 + 800 + 30 + 7; 200 + 50 + 9 + 3 000;
1 000 + 300 + 10 + 8; 9 + 2 000 + 40 + 700.

2. Efectua#i:
a) 6 421 + 230; b) 462 + 3 405; c) 5 231 + 2 302 + 1 456;
5 076 + 723; 714 + 7 805; 3 200 + 4 020 + 2 047;
3 104 + 863; 507 + 9 092; 3 434 + 2 325 + 1 130;
6 453 + 216; 354 + 4 525; 2 316 + 1 203 + 3 0 60.

d) 5 676 342; e) 6 857 6 424; f) 9 789 2 325 6 204;
7 958 506; 9 746 2 326; 7 867 3 062 2 703;
6 949 753; 7 855 6 815; 6 699 1 205 3 040;
9 553 430; 9 973 5 971; 8 859 6 331 1 207.

3. nlocui#i stelu#ele cu cifrele potrivite pentru a ob#ine adunrile
corecte:
1 *43 + 5 6*4 + * 50* + 9 *3* + * 554 +
6 3*2 * 39* 3 *74 * 2*7 ***
* 87* 9*886 8 7*9 9 659 7 894

4. Mic$ora#i rsturnatul succesorului lui 6 436 cu 3 346. Ce numr
ob#ine#i?

5. Afla#i suma $i apoi diferen#a perechilor de numere:
3 323 $i 4 625; 7 578 $i 2 201; 1 430 $i 6 457; 5 703 $i 4 102.
17
6. Care numere sunt cu 3 425 mai mari dect: 343; 4 204; 6 052 ?

7. Care numere sunt cu 2 315 mai mici dect: 6 758; 4 536; 2 877 ?

8. Un termen al unei adunri este rsturnatul numrului 1 035, iar al
doilea termen este dublul lui 243 mrit cu 1 002. Afla#i suma .

9. La suma numerelor 3 203 $i 2 040 aduga#i dublul lui 1 202. Ce
numr ob#ine#i ?

10. Cu ct este mai mare suma numerelor 3 642 $i 4 237 dect dublul
lui 3 424 ?

11. Cu ct este mai mic jumtatea numrului 4 264 dect diferen#a
numerelor 9 768 $i 4 243 ?

12. Calcula#i suma celui mai mic numr natural de patru cifre
distincte $i a celui mai mic numr par format din patru cifre distincte
mrit cu 3 561.

13. Efectua#i $i face#i probele prin adunare $i scdere:
a) 345 + 634; b) 968 ' 735;
2 352 + 4 435; 4 373 1 230;
6 403 + 3 096; 8 049 6 007.

14. Suma a doi termeni este 6 475, iar primul termen este
predecesorul numrului 5 234. Care este al doilea termen ?

15. Afla#i termenul necunoscut:
a) 763 + a = 987; b) 2 465 + a = 5 597;
a + 514 = 755; a + 4 722 = 6 732;

c) 676 a = 143; d) 7 595 ' a = 3 191;
a ' 712 = 287; a 6 739 = 2 040.
18
16. Afla#i numrul care este cu 1 266 mai mic dect suma dintre
numrul 1 468 $i dublul celui mai mare numr de trei cifre.

17. Afla#i numrul care este cu 345 mai mic dect suma numerelor
2 307 $i 562.

18. Din suma numerelor 4 263 $i 5 426, scde#i numrul 8 609.
_____
19. Mri#i cu dublul numrului 1 875 toate numerele de forma a 007,
unde a > 6.

20. Calcula#i numerele necunoscute cu ajutorul rela#iilor matematice:

a + b + c = 9 696; x + y + z = 5 959;
I a + b = 7 363; II x + y = 3 654;
b + c = 6 534. y + z = 2 935.

21. Calcula#i suma a trei termeni, $tiind c primul este 1 020, al
doilea este cu 2 301 mai mare dect primul, iar al treilea este ct
primii doi la un loc.

22. Din suma numerelor 6 465 $i 3 223 scde#i diferen#a lor.

23. Din triplul numrului 3 213 lua#i dublul numrului 3 204.

24. Mic$ora#i cu 5 244 dublul lui 2 012 mrit cu 4 673 .

25. Dintr-o livad s-au recoltat: mere, pere $i prune. Cantitatea de
pere a fost de 1 012 kg, cea de mere cu 130 kg mai mare dect cea de
pere, iar cea de prune cu 1 042 kg mai mic dect cantitatea de pere
$i cea de mere luate mpreun. Formula#i ntrebarea astfel nct
problema s se rezolve prin patru opera#ii.


19
26. Se dau numerele: a = 2 323, b = 1 201, c = 4 433.
Calcula#i: a + b + c; c a + b; a b + c; b + c a; a + c b.

27. Mic$ora#i cel mai mare numr natural de patru cifre distincte cu
predecesorul numrului 7 565 mic$orat cu inversul numrului 3 243.
Ce numr ob#ine#i ?

28. Afla#i numrul necunoscut:
a) 4 571 + a 6 572 = 1 324; b) 3 619 c + 4 852 = 6 866;
3 082 + b 7 186 = 2 800. 8 626 d + 5 268 = 8 888.

c) m ' 6 364 + 345 = 3 746; d) 7 485 3 232 x = 250;
n 2 302 + 1 405 = 3 778. 3 108 + 1 350 y = 4 208.

29. Suma a trei numere este 7 689. S se afle numerele, $tiind c
suma primelor dou numere este 5 656, iar diferen#a ultimelor dou
numere este 1 221.

30. Afla#i desczutul, dac scztorul este cel mai mic numr natural
format din patru cifre consecutive impare, iar diferen#a este dublul
rsturnatului numrului 1 203.

31. Pentru construc#ia unei case s-au adus 9 987 de crmizi. n
prima sptmn s-au folosit 1 230 de crmizi, n a doua sptmn
cu 415 crmizi mai multe, iar n a treia sptmn cu 1 865 de
crmizi mai pu#ine dect totalul crmizilor folosite n primele dou
sptmni. Cte crmizi au rmas ?

32. O ferm avicol a ob#inut 3 400 de pui de ra#, cu 1 050 mai
mul#i pui de gin dect de ra# $i cu 1 300 mai pu#ini pui de gsc
dect pui de ra#. C#i pui a ob#inut ferma?

33. Diferen#a numerelor 4 542 $i 2 301 este cu 1 120 mai mare dect
al treilea numr. Afla#i suma celor trei numere.
20
ADUNAREA !I SC*DEREA NUMERELOR NATURALE CU
TRECERE PESTE ORDIN

1. Calcula#i:
a) 2 456 + 1 439 ; b) 3 852 + 879; c) 999 + 554 + 465;
3 645 + 4 082; 6 849 + 951; 869 + 2 898 + 1 142;
4 379 + 5 387; 5 907 + 1 093; 642 + 5 555 + 2 097;
6 435 + 2 833. 1 086 + 7 924. 878 + 4 709 + 3 650.

d) 2 596 ' 937; e) 7 000 3 423; f) 4 531 1 635 ' 967;
4 284 ' 768; 4 200 1 095; 8 434 2 768 ' 752;
3 105 ' 647; 6 002 5 570; 4 083 1 397 ' 672;
9 526 ' 966. 9 040 2 686. 7 006 4 350 ' 789.

2. Care sunt diferen#ele numerelor:
6 314 $i 3 929; 6 403 $i 3 963; 5 212 $i 2 453; 8 323 $i 7 914?

3. Se dau numerele: a = 8 475, b = 2 986, c = 1 504, d = 2 467.
Compara#i diferen#a a c cu suma b + d, folosind semnul potrivit
rela#iei de mrime.

4. Efectua#i:
a) 4 624 ( 1 246 + 897 ); b) 3 162 + ( 8 724 6 894 );
5 472 ( 2 147 + 1 731 ); 2 045 + ( 5 203 4 864 );
8 305 ( 4 243 + 1 896 ); 1 967 + ( 8 535 6 795 );
6 318 ( 882 + 3 608 ). 4 080 + ( 9 307 8 447 ).

5. Efectua#i $i face#i proba:
a) 876 + 968 = b) 7 006 4 078 =
1 206 + 2 987 = 4 321 3 865 =
7 800 + 1 642 = 9 001 5 781 =

6. Ce numr adunat cu el nsu$i d un rezultat din care, dac scdem
suma numerelor 1 368 $i 632, ob#inem succesorul lui 5 999?
21
7. Afla#i termenul necunoscut:
a) 968 + a = 2 006; b) a + 1 870 = 6 218;
1 206 + a = 4 153. a + 3 076 = 3 865.

c) 9 000 b = 6 092; d) b 6 749 = 2 086;
4 031 b = 1 918. b 2 688 = 5 322.

8. O fabric de confec#ii a distribuit magazinelor n total 2 136 de
rochi#e $i cm$i, astfel: n prima zi a distribuit acela$i numr de
rochi#e $i de cm$i, iar a doua zi a dat spre vnzare magazinelor 726
de rochi#e $i 610 cm$i.
Cte rochi#e $i cte cm$i a distribuit fabrica n prima zi?

9. Ce numr trebuie s scad din triplul lui 1 320, ca s ob#in un
numr cu 66 mai mare dect dublul lui 1 000?

10. Se dau numerele: a, b, c. (tiind c suma lor este 4 656, c este
2 115 $i c b este cu 1 436 mai mic dect c, s se afle a.

11. Un vagon cu materiale de construc#ii cntre$te 9 580 kg.
Dup ce se descarc jumtate din cantitatea de materiale, acesta
cntre$te 5 580 kg. Cte kg cntre$te numai vagonul?

12.Un turist a parcurs din traseul stabilit 1 338 km $i constat c mai
are de parcurs nc 895 km pn la jumtatea drumului.
C#i kilometri avea traseul ?

13. La o librrie sunt 2 464 caiete de dictando $i de matematic. S-au
vndut toate caietele de dictando $i tot attea caiete de matematic.
Cte caiete de fiecare fel au fost, dac au rmas 264 caiete de
matematic?

14. Ct trebuie luat din 8 264 pentru ca apoi, dac mrim rezultatul
ob#inut cu 2 323, s ob#inem suma numerelor 2 133 $i 1 968?
22
15. Efectua#i:
a) 4 747 + ( 6 535 2 768 ) ( 1 908 + 4 756 );
7 549 ( 1 065 + 1 345 ) ( 7 039 5 448 );

b) ( 3 748 + 2 650 + 3 407 ) 6 787 + 1 608;
7 253 3 685 + ( 4 564 3 876 ) + 2 919.

c) ( 7 213 5 984 ) + ( 3 454 + 1 758 ) 4 609;
8 000 ( 3 688 + 1 312 ) + ( 2 747 - 947 );

d) 8 142 ( 3 534 + 2 566 ) ( 6 021 5 944 );
1 569 + ( 7 000 4 869 ) ( 5 003 - 3 999 ).

16. Calcula#i numerele necunoscute, $tiind c:
a + b + c = 9 021; x + y + z = 8 441;
I a + b = 7 032; II x + z = 6 513;
b + c = 6 568. x y = 1 906.

17. Dac a + b + c = 7 360, a + b = 5 939, iar a este dublul lui
c, afla#i valorile celor trei numere necunoscute.

18. a) M gndesc la un numr, l mic$orez cu 1 347, apoi l mresc
cu dublul numrului 1 324 $i ob#in rsturnatul numrului 6 249.
La ce numr m-am gndit?
b)Afla#i numrul b, dac b + 1 008 1 319 este dublul lui1 500.

19. Dac din 8 000 iau un numr, apoi mresc rezultatul cu diferen#a
numerelor 2 458 $i 4 116, ob#in numrul 5 408. Ce numr am luat ?

20. Rezolva#i cerin#ele de mai jos:
a + b = 7 405 x + y = 4 214 m n = 1 772
1 203 + a = 4 000 4 514 x = 3 149 m 1 009 = 4 198
b a = ? y x = ? m + n = ?

23
21. Pe o suprafa# de teren s-au plantat 3 450 rsaduri de vinete,
ro$ii, gogo$ari $i ardei. (tiind c au fost plantate 865 fire de vinete,
1 630 fire de ardei $i de gogo$ari, $i 1 935 fire de gogo$ari $i de
ro$ii, s se afle cte fire de ro$ii, cte fire de ardei $i cte fire de
gogo$ari s-au plantat?

22. Folosind numerele 9 245, 1 855 $i 2 246, compune#i o problem
care s se rezolve prin dou opera#ii de scdere.

23. La o librrie s-au adus pixuri, stilouri $i creioane, n total 6 690
buc#i. Numrul pixurilor este cu 2 846 mai mare dect al
creioanelor, iar numrul stilourilor $i al creioanelor este 2 405 buc#i.
Cte obiecte din fiecare fel s-au adus la librrie?

24. La un magazin de jucrii s-au adus ursule#i $i 1 245 de ppu$i.
Din aceste jucrii s-au vndut 1 029 de ursule#i $i 876 de ppu$i $i au
rmas nevndute 1 056 jucrii. C#i ursule#i s-au adus ?

25. Afla#i numerele a, b, c $tiind c:
a b = 2 152; a c = 1 246; a b + c = 4 549;

26. La o ferm pomicol s-au recoltat dou soiuri de mere n cantit#i
egale. Dac s-ar mai fi recoltat nc 350 kg din primul soi $i 1 150 kg
din cellalt, atunci cantitatea total de mere ar fi fost de 5 500 kg.
Cte kg de mere de fiecare fel s-au recoltat ?

27. ntr-o ser sunt 1 264 fire de garoafe albe $i ro$ii. S-au cules toate
garoafele albe $i tot attea garoafe ro$ii . Cte garoafe de fiecare fel
au fost, dac au rmas pe teren 464 fire ?

28. ntr-o zi s-au vndut 1 635 puie#i de brad, tei cu 365 fire mai
mult, carpen cu 635 fire mai pu#in dect tei, iar restul pn 8 000 s-au
vndut castani, fag $i stejar n mod egal. C#i puie#i de castani, c#i
puie#i de fag $i c#i pui#i de stejar s-au vndut ?
24
29. Suma a trei numere naturale este egal cu cel mai mare numr
natural par scris cu patru cifre. Afla#i cele trei numere, $tiind c suma
primelor dou este egal cu 6 128, iar al doilea $i al treilea au suma
egal cu 7 234.

30. Formula#i probleme dup urmtoarele exerci#ii:

a) 1 245 + ( 1 245 996 ) + ( 1 245 996 + 273 ) =
b) 2 080 + ( 2 080 + 320 ) + ( 2 080 + 320 1 504 ) =
c) 1 525 + ( 1 525 + 1 525 ) + ( 1 525 + 1 525 2 019 ) =
d) 7 168 ( 2 425 + 3 797 ) =
e) 2 328 + ( 2 828 1 305 ) + ( 2 328 + 2 328 ) =

31. *La o fabric de prelucrare a fructelor s-au adus 1 457 kg de
pere, cu 956 kg de mere mai mult, $i o cantitate de prune cu 996 kg
mai mic dect cantit#ile de mere $i de pere la un loc.1 987 kg de
fructe s-au folosit pentru compot, cu 248 kg mai mult s-au folosit
pentru sucuri, iar din restul fructelor s-a fcut dulcea#.
Ce cantitate de fructe s-a folosit pentru dulcea# ?

32.Dac mrim vecinii unui numr cu 1 766 ob#inem numerele 9 351
$i 9 353. Afla#i numrul.

33. Dac mrim vecinii unui numr cu diferen#a numerelor 1 867 $i
3 423, ob#inem numerele 3 155 $i 3 157. Care este numrul ?

34. Dac mic$orm vecinii unui numr cu 1 234, ob#inem numerele
1 189 $i 1 191. Descoperi#i numrul.

35. Dac mic$orm vecinii unui numr cu cel mai mare numr de
patru cifre care are cifra miilor 2, ob#inem numerele 999 $i 1 001.
Care este numrul ?


25
36. Calcula#i valoarea lui g dac:
1 947 + 858 = a;
a 969 = b;
b + 3 587 = c;
c 1 538 = d;
d + 4 268 = e;
e ' 297 = f;
f + 2 143 = g.

37. Din 2 550 kg de carne care era la un abator, 980 kg era carne de
porc, iar restul de pasre. Cu ct este mai mare cantitatea de carne de
pasre fa# de cea de porc ?

38. Diferen#a a dou numere este 4 525. Dac desczutul se mre$te
cu 873 $i scztorul se mic$oreaz cu 928, ct va fi acum diferen#a ?

39. ntr-un depozit de jucrii sunt mingi ro$ii, verzi $i galbene. Cte
mingi de fiecare fel sunt dac 675 nu sunt ro$ii, 753 nu sunt verzi,
572 nu sunt galbene ?

40. La o ferm avicol sunt gini, ra#e $i curci. Cte psri sunt de
fiecare fel dac 820 nu sunt gini, 1 032 nu sunt ra#e, 1 148 nu sunt
curci?

41. S se afle numrul a, dac a 1 826 + 2 494 este succesorul
numrului 2 999.
____
42. Mic$ora#i cu 1 735 toate numerele de forma 5 b12, unde b < 5.

26
NMULIREA NUMERELOR NATURALE
MAI MICI CA 100


1. Scrie#i adunrile repetate de termeni egali sub form de nmul#iri:
a) 3 + 3 + 3 + 3; b) 8 + 8 + 8; c) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +4;
7 + 7 + 7 + 7; 6 + 6 + 6; 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2;
5 + 5 + 5 + 5; 9 + 9 + 9; 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8;

2. Scrie#i ca sume de termini egali fiecare din numerele:
10, 12, 14, 16, 18, 20.
Gsi#i mai multe variante pentru fiecare numr.

3. Calcula#i sumele n care se repet de 5 ori, ca termen al adunrii
numerele: 2, 6, 9, 14, 20, 33.

4. Care dintre propozi#iile urmtoare sunt adevrate $i care sunt
false?
a) 5 + 5 + 5 + 5 = 4 x 5; b) 2 x 6 = 2 + 2; c) 9 + 9 + 9 = 2 x 9
2 + 2 + 2 = 3 x 2; 3 x 7 = 7 + 7 + 7; 4 x 2 = 2 + 2 + 2;

5. Formula#i o problem a crei rezolvare s se scrie: 8 + 3 = .

6. Formula#i o problem care s se rezolve prin exerci#iul: 8 x 3 = .

7. Afla#i numerele care sunt:
a) cu 6 mai mari dect : 13; 59; 7; 76; 5.
b) de 6 ori mai mari dect: 3; 5; 7; 4; 5.
c) cu 6 mai mici dect: 27; 56; 43; 14; 9.

8. ntr-o sal de clas sunt 3 rnduri cu cte 5 bnci. Cte bnci sunt
n clas?

27
9. Afla#i sumele n care numrul:
a) 10 se repet de 3 ori;
b) 36 se repet de 2 ori;
c) 50 se repet de 6 ori;
d) 72 de repet de 4 ori.

10. Gsi#i prin adunri repetate, numerele de trei ori mai mari dect:
6; 25, 13; 9; 33; 75; 68; 97; 8; 49; 67; 53; 98; 87; 60.

11. Afla#i dublul, apoi triplul numerelor: 7; 9; 4; 8; 6; 3.

12. Scrie#i produsele:
6 x 4 = 9 x 6 = 5 x 9 = 7 x 7 = 4 x 5 =
5 x 7 = 3 x 7 = 8 x 4 = 8 x 9 = 6 x 6 =
3 x 9 = 8 x 8 = 7 x 6 = 5 x 5 = 3 x 8 =
7 x 4 = 10 x 6 = 2 x 9 = 6 x 8 = 9 x 9 =

13. Afla#i numerele a, b, c astfel nct s fie adevrate rela#iile:
a x b = b; b x b = c; c + 16 = 32.

14. (tiind c: a = 6, iar b = 9, calcula#i:
a x b; a x b + b x b;
a + b; ( a x b ) ( a + b );
b a; ( a + b ) + ( b a );
b x ( b a ); ( a + b ) ( b a );
a x ( b a ); ( a x b a ) + ( b x b a ).

15. nlocuind literele din exerci#iile de mai jos, cu valorile
corespunztoare, ve#i descoperi valoarea lui h :

g + h = 10 x 10; e x 3 = f; c 17 = d; a 37 = b;
f + 7 = g; d 6 = e; b x 5 = c; 7 x 6 = a.

16. Cu ct este mai mare produsul numerelor 7 $i 9 dect suma lor?
28
17. Calcula#i:
a) 29 + 6 x 7 = 7 x 7 3 x 9 = 8 x 5 3 x 8 + 5 x 5 =
39 + 4 x 8 = 8 x 5 + 6 x 9 = 6 x 4 + 8 x 8 8 x 7 =
56 6 x 3 = 6 x 8 3 x 7 = 7 x 6 4 x 8 + 3 x 4 =
72 8 x 9 = 4 x 7 + 6 x 3 = 5 x 7 + 9 x 5 6 x 9 =

18. Dac un factor al unui produs este 4, iar al doilea este cu 3 mai
mare, care este produsul lor ?

19. Primul factor al unei nmul#iri este 3, iar al doilea este de 3 ori
mai mare. Afla#i produsul lor.

20. Un cioban are 8 berbeci, de 9 ori mai multe oi $i 28 miei.
Cte ovine are ciobanul?

21. Mic$ora#i produsul numerelor 7 $i 9 cu triplul lui 11.

22. Calcula#i diferen#a dintre produsul numerelor 4; 2; $i 8 $i
produsul numerelor 2, 3 $i 6. Ce numr a#i ob#inut ? Scrie#i-l sub
forma unui produs de doi sau mai mul#i factori. ( Gsi#i toate
posibilit#ile )

23. Mri#i produsul numerelor 4 $i 9 cu produsul numerelor 8 $i 8.

24. Dubla#i diferen#a dintre produsul numerelor 6 $i 9 $i suma lor,
apoi mic$ora#i-o cu 14. Scrie#i numrul ob#inut ca un produs de
factori egali.

25. Scrie#i numerele 24, 28, 32, 36 40, 42, 45, 48 ca produse de
cte trei factori.

26. La cel mai mare numr par de o cifr aduga#i dublul acestuia
mrit cu triplul lui.

29
27. Afla#i produsele de forma a x a, $tiind c valoarea lui a < 10.

28. Ce numr trebuie sczut din 81 pentru a ob#ine produsul
numerelor 7 $i 3?

29. Cu ce numr trebuie mrit 18 pentru a ob#ine produsul numerelor
8 $i 9?

30. Afla#i suma lui a, b, $i c, $tiind c a = 2, b = a x 2, c = b x 3.

31.Suma a trei numere a, b, $i c este 76. Se $tie c a = 8, iar b = a x 6.
Care este al treilea numr?

32. Se dau numerele: 3, 4, 5, 6, 7. Calcula#i suma dintre produsul
numerelor pare $i suma numerelor impare.

33. Reconstitui#i fiecare din nmul#irile:
__ __ __
a) a x b = 2b; b) c x c = 3c; c) m x n = c2.

34. Pentru a ob#ine un numr de 8 ori mai mare dect 7, trebuie s-l
scdem pe 32 dintr-un numr. Care este acel numr?

35. n vacan# Dina a rezolvat ntr-o zi 8 probleme, iar Mdlina de 4
ori mai multe. Cte probleme ar trebui s mai rezolve Dina, pentru a
avea acela$i numr de probleme rezolvate ca Mdlina?

36. Pe un strat sunt 6 rnduri cu cte 9 trandafiri ro$ii $i 4 rnduri cu
cte 9 trandafiri albi. C#i trandafiri sunt? (Calcula#i n dou moduri.)

37. La o cofetrie sunt 8 mese cu cte 6 scaune $i10 mese cu cte 4
scaune. Cte scaune sunt n total? ( Calcula#i n dou moduri. )

30
38. Nicu are de citit o carte ce con#ine 98 de pagini. El cite$te n
cursul unei sptmni cte 8 pagini pe zi. Cte pagini i-au rmas de
citit pentru sptmna urmtoare?

39. Vlad are 5 ani. Mama sa este de 6 ori mai n vrst dect Vlad,
iar tatl su de 7 ori mai n vrst dect el. Cu c#i ani este mai n
vrst tata dect mama?

40. Emil avea anul trecut 6 ani. Tatl su este de 6 ori mai n vrst
dect el. Peste c#i ani Emil va avea vrsta de acum a tatlui su?

41. ntr-o clas sunt 8 bie#i $i de 3 ori mai multe fete.
Formula#i ntrebarea pentru ca rezolvarea s fie:

a) 8 x 3; b) 8 + 8 x 3; c) 8 x 3 8.

42. Formula#i cte o problem dup exerci#iile:

a) 8 x 6; b) 4 x 9 + 34; c) 71 7 x 8.

43. O florreas vinde ntr-o zi 5 buchete de trandafiri cu cte 3 fire
fiecare $i 7 buchete de garoafe cu cte 3 fire fiecare. Cte fire de flori
a vndut n total?

44. Peste 3 ani Alina va mplini 10 ani. Peste c#i ani ea va avea o
vrst de 4 ori mai mare dect vrsta pe care o are acum?

45. Pentru ornarea slii de clas, Elena a cumprat 6 baloane ro$ii,
baloane galbene de 2 ori mai multe $i baloane albastre de 4 ori mai
multe dect cele ro$ii. Cte baloane a cumprat Alina?

46. Afla#i numerele necunoscute din:
a) y + 7 x 7 6 x 4 = 9 x 6;
b) 9 x 8 ' z + 8 x 6 = cel mai mic numr natural de trei cifre;
31
c) m 9 x 9 + 7 x 3 + 69 = cel mai mare numr natural de 2 cifre;
d) 4 x 3 + n 8 x 8 + 3 x 9 = 3 x 10;
e) 72 8 x 9 + u 4 x 2 x 7 + 2 x 8 = 160,

47. Afla#i valoarea lui a din egalit#ile:
4 x 8 + 4 x 6 a = 49
( 792 786 ) x ( 2 145 2 136 ) a = 40
a + (164 ' 156 ) x 4 + 7 x 9 = 100
( 361 356 ) x ( 405 397 ) + a = 255
a + ( 7 x 6 + 9 x 8 + 9 x 9 ) ( 2 x 4 x 9 + 8 x 10 )= 48
a ( 5 x 7 + 9 x 8 + 143 ) + ( 178 7 x 7 ' 9 x 10 ) = 569

48. Scrie#i n locul stelu#elor opera#iile aritmetice care fac adevrate
egalit#ile:
8 * 8 * 8 * 8 = 64
8 * 8 * 8 * 8 = 80
8 * 8 * 8 * 8 = 48
8 * 8 * 8 * 8 = 128

49. Compune#i probleme care s se rezolve folosind expresiile:
a) 5 x 3 + 7 x 3 =
b) 6 + 6 x 2 + 6 x 4 =
c) 32 ( 3 + 3 x 4 ) =
d) 70 ( 5 + 5 x 7 ) =
e) 3 x ( 9 5 ) =

50. Daniel a cumprat 32 de timbre pentru clasorul su. Dintre
acestea 3 timbre erau cu picturi celebre, timbre cu animale erau de 4
ori mai multe, iar restul erau timbre cu flori. Cte timbre cu flori a
cumprat Daniel?

51. Elena are n biblioteca sa 70 de cr#i. Dintre acestea 5 sunt
dic#ionare, cr#i cu pove$ti sunt de 7 ori mai multe, iar cr#i cu poezii
sunt restul. Cte cr#i cu poezii are Elena?
32
52. ntr-o curte sunt 9 ra#e $i 5 g$te, iar gini de 3 ori mai multe
dect diferen#a dintre numrul ra#elor $i numrul g$telor.
Cte gini sunt?

53. Mihai are n livad 8 cire$i, de 3 ori mai mul#i meri, cu 3 vi$ini
mai pu#in dect numrul cire$ilor, iar numrul prunilor este de 2 ori
mai mare dect cel al vi$inilor. C#i pomi are n total?

54. Ce valori ale lui a fac adevrate propozi#iile?
a > 4 x 8 cu 49; a < 7 x 8 cu 15; 7 x 6 < a cu 28;
a > 7 x 5 cu 58; a < 8 x 8 cu 23; 8 x 9 > a cu 45;
a > 9 x 6 cu 82; a < 6 x 8 cu 32; 9 x 9 < a cu 50;
a > 9 x 5 cu 35; a < 8 x 7 cu 27; 7 x 9 > a cu 19.

55. Ce valori date lui b satisfac cerin#ele:
a > 7 x 5 cu 3 x 9; a < 8 x 6 cu 2 x 7; a > 6 x 8 cu 3 x 9;
a > 8 x 3 cu 6 x 9; a < 9 x 9 cu 5 x 3; a < 9 x 9 cu 6 x 4;
a > 5 x 6 cu 8 x 4; a < 7 x 8 cu 7 x 4; a > 5 x 7 cu 6 x 7;
a > 7 x 4 cu 5 x 5; a < 9 x 4 cu 8 x 3; a < 9 x 8 cu 5 x 5.

56. Pentru ce valori date numerelor necunoscute sunt adevrate
rela#iile:
24 + 30 = a x b; 92 20 = a x b; 72 36 = a x b;
29 + 27 = a x b; 91 43 = a x b; 27 + 36 = a x b;
93 45 = a x b; 27 + 18 = a x b; 71 56 = a x b.

57. Calcula#i a x b x c dac: a + b = c $i c = 6, produsul celor trei
numere fiind mai mare dect 40 $i mai mic dect 60 $i unde a > b.

58. Produsul numerelor 6 $i 7 mic$ora#i-l cu 37. Rezultatul mri#i-l
de 6 ori . Noul rezultat mic$ora#i-l cu jumtatea lui. Cuta#i dou
numere care au ca produs rezultatul pe care l-a#i ob#inut.

33
59. C#i ani are tatl meu, dac n urm cu 4 ani, eu eram de 5 ori
mai tnr dect el, iar n prezent am:
a) 11 ani; b) 13 ani.

60. Determina#i-l pe a $i b din egalitatea: ( a 3 ) x ( b + 2 ) = 15.

61. Se dau trei numere naturale. Primul numr este 8, al doilea este
de 7 ori mai mare dect primul, iar diferen#a dintre al treilea $i al
doilea este egal cu produsul numerelor 4 $i 9.
Care este suma celor trei numere?

62. Suma a patru numere este 100. Al doilea numr este de 4 ori mai
mare dect primul, adic 32. Al treilea numr este ct primele dou
la un loc. S se determine al patrulea numr.

63. Efectua#i respectnd ordinea opera#iilor:
a) 95 6 x 7 3 x 9 = b) 308 9 x 7 + 8 x 9 =
38 + 4 x 7 + 9 x 6 = 238 + 7 x 4 7 x 8 =
89 6 x 9 + 243 = 8 x 9 + 9 x 7 8 x 10 =
8 x 6 28 + 4 x 7 = 2 x 3 x 4 + 6 x 9 8 x 6 =

c) 3 x 6 7 x 1 x 2 = d) 48 + 8 x 6 9 x 10 =
2 x 9 + 3 x 2 x 3 = 4 x 2 x 8 + 6 x 2 4 x 2 =
5 x 2 x 6 8 x 7 = 7 x 6 3 x 8 + 5 x 7 =
3 x 7 x 1 + 9 x 9 = 4 x 4 5 x 3 + 9 x 10 =

64. Afla#i:
a) triplul lui 9 mrit cu dublul lui 7;
b) mptritul lui 8 mic$orat cu triplul lui 5;
c) dublul dublului numrului 4 mrit cu ncincitul lui 6.

65. Completa#i n a$a fel factorii, nct s ob#ine#i produse n ordine
cresctoare :
3 x 5< 4 x < 2 x 9< x 5< 3 x 7< 8 x ...< 4 x 7< 6 x < 4 x 8.
34
66. Desczutul este suma produselor perechilor de numere:9 $i 7; 6 $i
8, mic$orat cu 14. Scztorul este diferen#a dintre produsul
numerelor: 7 $i 8; 6 $i 5 mrit cu 24. Calcula#i diferen#a.

67. Scrie#i numerele 81, 63, 56, 72, 54 ca produse de trei factori.

68. Calcula#i:
a) ( 2 006 1 999 ) x 7 + 9 x ( 2 008 1 999 ) =
b) 4 x ( 9 367 6 579 2 779 ) + 1 464 9 x 9 =
c) ( 3 x 3 ) x ( 4 x 2 ) 6 x 7 + ( 3 x 3 ) x ( 3 x 3 ) =
d) ( 2 x 9 + 6 x 3 + 6 x 6 72 ) x 9 x 9 x 8 =

69. Afla#i valorile lui m din expresiile:
60 < m x 8 < 71; 45 < 6 x m < 50;
59 > 7 x m > 54; 72 > 9 x m > 60.

70. Verifica#i egalit#ile:
6 x 9 39 = 64 7 x 7; 8 x 9 6 x 6 = 9 x 9 8 x 7;
7 x 8 18 = 2 + 4 x 9; 4 x 8 + 4 x 7 = 9 x 2 + 6 x 7;
90 9 x 8 = 54 7 x 5; 9 x 3 + 5 x 9 = 7 x 8 + 6 x 3;
10 x 6 45 = 2 + 4 x 3; 4 x 9 + 3 x 8 = 10 x 9 5 x 6.

71. (tiind c a = 7, iar b = 3, calcula#i:
( a x b ) + ( b x a ) =
( b x a ) ( a + b ) =
( a + b ) x ( a + b ) =
( b + a ) x ( a b ) =
( a b ) x ( a b ) =

72. ntr-un co$ sunt 9 mere $i un numr de pere. Dac triplm
numrul merelor, acestea vor fi cu 15 mai multe dect numrul
perelor. Cte fructe sunt n co$ ?

73. Calcula#i produsul numerelor 10 $i 8 mic$orat cu triplul lui 9.
35
74. Afla#i factorii care s fac adevrate egalit#ile:
6 x a = 8 x 3; 8 x 4 = 2 x a x 2; 72 = 3 x a x 3;
2 x 8 = a x 6; 5 x 8 = a x 2 x 5; 48 = 2 x 3 x a;
10 x a = 6 x 5; 8 x 6 = 2 x a x 4; 40 = a x 2 x 4;
2 x 6 = 4 x a; 10 x 3 = a x 5 x 3; 100 = a x 2 x 5.

75. Gsi#i perechi de numere naturale pentru care:
a) a x b + 4 = 40;
b) a x b 8 = 16;
c) a x b + 32 = 50

76. Scrie#i n csu#e + , , sau x pentru a fi adevrate rela#iile:
4 * 4 = 0 7 * 6 = 42 8 * 8 = 64 9 * 9 = 0
4 * 4 = 16 7 * 6 = 13 8 * 8 = 0 9 * 9 = 81
4 * 4 = 8 7 * 6 = 1 8 * 8 = 16 9 * 9 = 18

77. Pentru a ob#ine un numr de 8 ori mai mare dect 7, trebuie s
scde#i dublul lui 9 mrit cu triplul lui 4 dintr-un numr.
Care este acel numr ?

78. Suma a patru numere este 100. Primul este dublul lui 5, al doilea
este triplul lui 9, iar al treilea este mptritul lui 8.
Afla#i al patrulea numr.

79.*Efectua#i n dou moduri:
6 x ( 10 2 ) = 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x ( 10 2 ) =
9 x ( 9 3 ) = 5 x ( 10 3 ) = 5 x ( 3 + 7 ) =
3 x ( 7 + 2 ) = 9 x ( 3 + 6 ) = 9 x ( 7 + 2 ) =

80. Scrie#i semnele corespunztoare n csu#ele libere:
a) 28 + 9 x 3 * 54; b) 6 x 3 + 68 * 86;
7 x 6 15 * 26; 91 7 x 4 * 75;
9 x 8 36 * 36; 47 + 7 x 4 * 63.
36
81. La librrie s-au adus 9 pachete cu cte 10 caiete. ntr-o zi s-au
vndut caietele din 3 pachete, iar n ziua urmtoare cele din 4
pachete. Afla#i n dou moduri numrul caietelor rmase nevndute.

82. Gsi#i perechi de numere naturale care s verifice egalit#ile:
a) ( a + 5 ) x ( b + 6 ) = 63 b) ( 3 + a ) x ( 4 + b ) = 56

83. Folosi#i propriet#i ale nmul#irii pentru a calcula mai u$or
produsele:
a) 2 x 3 x 1 x 5; b) 2 x 6 x 1 x 5; c) 2 x 2 x 4 x 5.

84. Formula#i probleme dup exerci#iile:
a) 6 x 8 + ( 6 x 8 + 18 );
b) 9 + 9 x 4 + ( 9 + 9 x 4 );
c) 70 ( 6 x 5 + 6 x 3 ).

85. Marina are 6 ani. Fratele su este de 3 ori mai mare, iar sora sa de
2 ori mai mare dect ea. C#i ani vor avea mpreun peste 5 ani ?

86. Scde#i din dublul triplului numrului 9, triplul dublului
numrului 4.

87. Dintr-o livad s-au cules 8 lzi cu pere a cte 8 kg fiecare $i 9 lzi
cu prune a cte 7 kg fiecare. Din ntreaga cantitate s-au vndut 82 kg
de fructe. Cte kg de fructe au rmas ?

88. Calcula#i:
( 3 + 3 ) x 3 3 + 3 x ( 3 + 3 : 3 ) : 3 3 x 3 + 3 : 3 =


37
MP*RIREA NUMERELOR NATURALE
MAI MICI CA 100

1. Scrie#i sub form de mpr#iri urmtoarele scderi repetate:
a) 16 4 4 4 4 = b) 36 6 6 6 6 6 6 =
28 7 7 7 7 = 30 5 5 5 5 5 5 =

c) 35 7 7 7 7 7 = d) 28 4 4 4 4 4 4 4 =
45 9 9 9 9 9 = 42 6 6 6 6 6 6 6 =

2. Gsi#i ctul folosind scderea repetat, n urmtoarele cazuri:
18 : 3 = 30 : 7 = 28 : 4 = 42 : 7 =
27 : 9 = 24 : 4 = 36 : 9 = 15 : 5 =

3. Afla#i ctul folosind tabla nmul#irii:
15 : 3 = 21 : 3 = 32 : 8 = 27 : 9 =
24 : 8 = 15 : 5 = 45 : 9 = 20 : 5 =
12 : 4 = 30 : 6 = 24 : 6 = 24 : 4 =

4. Gsi#i numerele:
a) cu 6 mai mari dect: 8; 17; 47; 63;
b) cu 6 mai mici dect: 12; 24; 31; 89;
c) de 6 ori mai mari dect: 7; 3; 5; 8;
d) de 6 ori mai mici dect: 60; 48; 30; 18.

5. Scrie#i numrul care arat:
a) de cte ori se cuprinde 4 n 24;
b) de cte ori se poate lua 8 din 48;
c) de cte ori 9 este mai mic dect 27;
d) de cte ori 15 este mai mare dect 5.

6. Afla#i jumtatea fiecrui numr: 6; 8; 12; 18; 16; 4; 10; 14; 20; 2.

7. Afla#i sfertul fiecrui numr: 16; 32; 24; 12; 8; 20; 28; 40; 4; 36.
38
8. Afla#i treimea fiecrui numr: 27: 9; 3; 12; 6; 18; 15; 21; 30; 24.

9. Completa#i tabelul:

a 2 8 4 10 6
a x 2
a + 2
a 2
a : 2

10. Efectua#i $i face#i probele mpr#irilor:
a) 21 : 7 = b) 16 : 4 = c) 25 : 5 = d) 54 : 6 =
42 : 6 = 63 : 9 = 56 : 8 = 49 : 7 =
64 : 8 = 72 : 8 = 32 : 4 = 27 : 9 =
14 : 7 = 36 : 9 = 18 : 2 = 18 : 6 =

11. Efectua#i:
a) 15 : 3 x 10 = b) 36 : 4 x 7 = c) 14 : 2 x 7 =
24 : 3 x 6 = 24 : 8 x 5 = 36 : 4 x 10 =
18 : 2 x 7 = 30 : 3 x 8 = 16 : 2 x 9 =
32 : 4 x 6 = 20 : 4 x 9 = 18 : 9 x 8 =

12. Factorul unei nmul#iri este 9, iar cellalt este de trei ori mai mic.
Afla#i produsul , apoi mri#i-l cu 37. De cte ori este mai mare
numrul ob#inut dect numrul 8 ?

13. Formula#i o problem a crei rezolvare s se scrie: 42 : 7 = .

14. Formula#i o problem a crei rezolvare s se scrie: 49 + 49 : 7 = .

15. Diferen#a numerelor 164 $i 128 mic$ora#i-o de 9 ori, iar ctul
ob#inut mri#i-l cu numrul care este de 7 ori mai mic dect 56.
Ce rezultat ob#ine#i ?

39
16. Completa#i tabelul:

a 4 3 4 3
b 9 2 2
a x b 36 20 24 18 27
a + b
( a x b ) ( a + b )

17. Scrie#i semnul corespunztor n csu#ele libere:
36 : 9 : 2 x 6 * 90 : 10 : 3 x 4;
72 : 9 : 4 x 5 * 15 : 3 x 8 : 4;
48 : 6 : 2 x 8 * 45 : 9 x 6 : 10;
30 : 5 : 3 x 8 * 40 : 5 : 2 x 9;
45 : 5 :3 x 7 * 56 : 7 : 2 x 5;
24 : 4 : 2 x 9 * 72 : 9 : 2 x 7;
24 : 3 : 2 x 10 * 64 : 8 : 4 x 6;
42 : 7 : 3 x 10 * 48 : 6 : 4 x 7;
36 : 6 : 2 x 8 * 40 : 5 : 2 x 9.

18. Dac mpr#im un numr la 4, ob#inem ctul egal cu 6. Ce
rezultat vom ob#ine mpr#ind acela$i numr la 8 ?

19. Afla#i numrul necunoscut:

a) a : 4 = 4 b) 32 : b = 8 c) m x 8 = 24 d) 7 x n = 32
a : 6 = 8 49 : b = 7 m x 9 = 36 3 x n = 12
a : 9 = 7 72 : b = 9 m x 7 = 35 8 x n = 40
a : 5 = 6 54 : b = 6 m x 6 = 18 10 x n = 90

20. Mri#i de 9 ori ctul numerelor 36 $i 4. Cu ct trebuie mrit
rezultatul pentru a ob#ine numrul ce reprezint dublul produsului
numerelor 9 $i 6 ?

40
21. Calcula#i:
a) 50 63 : 9 = b) 10 36 : 6 = c) 48 + 48 : 8 =
26 + 72 : 9 = 36 + 9 x 6 = 53 4 x 8 =
97 8 x 8 = 30 49 : 7 = 100 90 : 9 =
41 + 36 : 4 = 32 + 6 x 8 = 27 + 9 x 3 =

22. (tiind c: a = 28 : 7 x 2 x 1, iar b = 45 : 9 x 2 : 5, calcula#i:
a) a + b; b) a b; c) a x b; d) a : b.

23. Calcula#i pe a din:
a) 10 x 3 : a = 6 b) 42 : 7 x a = 30 c) 32 : 4 x a = 56
4 x 6 : a = 3 36 : 6 x a = 54 40 : 8 x a =30
2 x 10 : a = 5 27 : 9 x a = 12 45 : 5 x a = 63
6 x 6 : a = 4 48 : 6 x a = 40 81 : 9 x a = 72

24. De cte ori este mai mare numrul 54 dect triplul lui 3 ?

25. Triplul unui numr este egal cu sfertul numrului 36. Afla#i
numrul .

26. La un exerci#iu de mpr#ire, ctul este egal cu dublul numrului
3, iar mpr#itorul este de 8 ori mai mic dect 56. Afla#i dempr#itul.

27. ntr-o cutie sunt 9 crete. n cte cutii vor ncpea 54 de crete ?
Dar 72 de crete ?

28. Vldu# are 32 de timbre. Un sfert din numrul timbrelor sunt
timbre romne$ti, restul timbrelor fiind din alte #ri. Cte timbre din
alte #ri are ? (Calcula#i n dou moduri.)

29. n curte bunica are 16 g$te $i de 2 ori mai pu#ine ra#e. Cte
psri are bunica ?

30. De cte ori este mai mic ctul numerelor 4 $i 28 dect 49 ?
41
31. Formula#i probleme dup urmtoarele exerci#ii:
a) 72 : 9 =
b) 40 40 : 4 =
c) 16 + 16 : 2 =

32. ntr-un acvariu sunt 24 de pe$ti$ori. Un sfert din numrul lor sunt
negri, jumtate din rest sunt ro$ii, iar restul sunt argintii. C#i
pe$ti$ori argintii sunt ?

33. Dan a citit ntr-o zi 9 pagini, a doua zi de 3 ori mai mult, a treia zi
de 6 ori mai pu#in dect totalul paginilor citite n primele dou zile $i
i-au mai rmas de citit un numr de pagini de 2 ori mai mare dect
numrul paginilor citite n prima zi. Cte pagini are cartea ?

34. Afla#i suma numerelor a, b, c mrit cu 145 dac:
a) a = 40, b este sfertul lui a, iar c este sfertul jumt#ii
numrului a;
b) a este jumtatea triplului lui 6, b este nzecitul lui 4, iar c este
de 7 ori mai mic dect suma primelor dou numere;
c) a este cu 20 mai mare dect ctul numerelor 63 $i 9, b este o
treime din a, iar c este egal cu diferen#a dintre cel mai mic numr de
trei cifre $i suma lui a $i b, mic$orat de 8 ori.

35. Mic$ora#i de 5 ori suma dintre produsul numerelor 7 $i 6 $i ctul
numerelor 72 $i 9. Ce numr ob#ine#i ?

36. Maria are 32 de ani, iar fiul su are vrsta de 4 ori mai mic.
Peste c#i ani fiul va avea vrsta de acum a mamei?

37. Tata are 36 de ani, vrsta fiicei este de 4 ori mai mic, iar vrsta
bunicului este de 7 ori mai mare dect vrsta nepoatei. Ce vrst are
bunicul ?

38. Compune#i o problem dup exerci#iul: 63 : 9 x 4 =
42
39. Suma a dou numere este 77. Dup ce scad din fiecare acela$i
numr ob#in numerele 13 $i 24. Calcula#i numerele ini#iale.

40. Trei copii au avut mpreun 34 de bomboane. Dup ce mnnc
fiecare acela$i numr de bomboane, primului i-au rmas 3
bomboane, celui de al doilea i-au rmas 9 bomboane, iar al treilea
mai are 4 bomboane. Cte bomboane a avut fiecare la nceput ?

41. Trei oameni au plantat mpreun 55 de pomi. Primii doi au
plantat 46 de pomi, iar al doilea de 3 ori mai mult dect al treilea.
C#i pomi a plantat fiecare?

42. ntr-un co$ sunt 32 de portocale $i cteva banane. Dac ar fi de 4
ori mai multe banane dect sunt, numrul lor ar fi egal cu cel al
portocalelor. Cte fructe sunt n co$?

43. Tata a cumprat pentru ziua mamei 21 de trandafiri, iar Mihai a
cumprat garoafe. Dac numrul de garoafe ar fi fost de 3 ori mai
mare, Mihai ar fi avut tot attea garoafe c#i trandafiri avea tata.
Cte flori a primit mama de la Mihai $i de la tata ?

44. *Efectua#i:
a) 30 9 x 3 = b) 82 9 x 8 = c) 37 + 81 : 9 =
28 + 9 x 8 = 42 + 7 x 4 = 24 24 : 4 =
35 + 8 x 6 = 51 + 7 x 7 = 14 36 : 9 =
60 6 x 8 = 43 3 x 9 = 82 + 56 : 7 =

45.*Calcula#i n dou moduri:
a) 4 x ( 7 + 3 ) = b) 3 x ( 9 6 ) =
6 x ( 3 + 2 ) = 6 x ( 7 3 ) =

46.*Sfertul unui numr este cu 8 mai mic dect jumtatea lui. Afla#i
numrul, apoi mri#i-l cu produsul numerelor 6 $i 8.
Ce numr a#i ob#inut ?
43
47.* Treimea unui numr este cu 18 mai mic dect numrul. Afla#i
numrul, apoi dup ce l mri#i cu 29 mic$ora#i-l de 7 ori. De cte ori
trebuie mrit numrul ob#inut pentru a ob#ine numrul 72 ?

48.* O florreas a venit la pia# cu 60 de flori. A zecea parte din
numrul florilor erau crini, trandafiri erau de 4 ori mai mul#i, iar
restul erau garoafe. Ea a a$ezat florile n buchete a cte 3 fire.
Cte buchete de fiecare fel a ob#inut ?

49. Un #ran a adus la pia# spre vnzare, 6 lzi cu cte 9 kg de mere
$i 5 lzi cu cte 8 kg de pere. Diminea#a a vndut perele din 3 lzi $i
merele din 2 lzi. Afla#i, n dou moduri, ce cantitate de fructe i-au
rmas pentru dup-amiaz.

50.*Mama are 60 de psri. A zecea parte din numrul lor sunt g$te,
jumtate din numrul g$telor sunt curci, ra#e sunt de 7 ori mai multe
dect curci, iar restul sunt gini. Cte gini i rmn mamei dac
vinde a cincea parte din numrul lor ?

51.*Afla#i suma a patru numere naturale $tiind c: primul este egal
cu produsul numerelor 4 $i 9, al doilea este a $asea parte din primul
numr, al treilea este de 7 ori mai mic dect suma primelor dou
numere mrit cu 14, iar ultimul este de 7 ori mai mic dect diferen#a
dintre primul $i al treilea numr.

52. Dana a participat la un concurs. Fiind ntrebat pe ce loc s-a
clasat, ea a rspuns c numrul elevilor clasa#i n fa#a ei reprezenta
un sfert din numrul celor clasa#i dup ea, iar diferen#a dintre cele
dou numere este18.
Pe ce loc s-a clasat Dana $i c#i concuren#i au fost ?

53. Pentru o cantin s-au cumprat 4 ldi#e cu cp$uni $i 5 ldi#e cu
cire$e. Fiecare ldi# con#inea 7 kg de fructe.
Afla#i, n dou moduri, ce cantitate de fructe s-a cumprat ?
44
54. Diferen#a a dou numere este 90. Unul dintre numere se ob#ine
din cellalt prin adugarea unui zero la sfr$it. Care sunt cele dou
numere ?

55. Diferen#a a dou numere este 36. Al doilea numr se ob#ine din
primul prin adugarea unui zero la sfr$it. Care este suma acestor
numerelor ?

56. Vrsta unei fete este cu 22 de ani mai mic dect vrsta mamei
sale. Peste 6 ani vrsta mamei sale va fi de dou ori mai mare dect
vrsta fiicei sale.
Ce vrst are fiecare n prezent ?

57. Tata este cu 26 de ani mai n vrst dect fiul. Peste18 ani vrsta
fiului va fi de 2 ori mai mic dect a tatlui su.
(tiind c mama are vrsta de 4 ori mai mare dect a fiului, afla#i
ce vrst are fiecare ?

58. Produsul a dou numere a $i b este 36. Dac se mre$te primul
numr cu 7, produsul devine 99. S se afle numerele.

59. Produsul a dou numere x $i y este 24. Dac mrim al doilea
numr cu 4, produsul devine 48. Calcula#i triplul sumei acestor
numere.

60. Dac se adun, pe rnd, vrstele a cte doi din cei trei copii ai
unei familii, se ob#in trei numere consecutive, a cror sum este 30.
C#i ani are fiecare ?

61. Afla#i a x b x c dac sumele: a + b; b + c; a + c sunt numere
consecutive pare, care adunate sunt egale cu 24.

62. Calcula#i:
a) 1 + 64 : 8 : 2 + 72 : 9 x 5 + 9 x 5 =
45
b) 2 ( 4 36 : 9 : 3 ) =
c) ( 54 + 46 ) : 10 x ( 1 + 63 : 7 ) =
d) 8 x 4 ( 1 + 27 : 3 + 24 : 4 + 2 x 8 ) =
e) 81 : 9 x ( 24 : 4 + 72 : 8 100: 10 35 : 7 ) =
f) 10 x 3 ( 12 + 72 : 8 4 x 4 ) x 8 : ( 2 x 5 ) =
g) 42 : 6 + ( 21 + 21 : 3 + 28 : 4 48 : 6 ) : 9 =
h) 2 + ( 100 : 10 18 : 9 36 : 6 ) x ( 35 : 5 49 : 7 + 36 : 4 ) =
i) 5 x 10 ( 4 x 3 + 45 : 9 x 6 ) : 7 + ( 6 x 8 81 : 9 ) =
j) ( 40 : 5 + 18 : 9 + 5 x 5 ) : ( 21 : 7 + 24 : 6 ) 36 : 9 =
k) ( 36 : 9 + 72 : 9 + 1 48 : 8 : 2 1 ) : 3 + 42 : 6 =
l) 49 : 7 ( 6 x 5 + 4 54 : 9 ) : 7 ( 56 : 7 40 : 8 ) : 3 =
m) 1 ( 15 : 5 + 9 + 32 : 4 + 6 + 54 : 6 + 6 + 3 ) x ( 7 21 : 3 ) =
n) 1 + ( 9 x 5 40 : 10 + 56 : 7 64 : 8 + 2 15 : 5 ) : 5 72 : 8 =
o) 5 x 2 ( 63 : 7 + 18 : 3 + 36 : 4 27 : 9 14 : 2 + 54 : 9 + 56 :
: 7 ) : ( 1 + 48 : 8 ) =
p) ( 18 : 9 2 + 4 + 9 x 4 ) : 5 ( 24 : 8 + 2 + 27 : 9 ) =
q) ( 35 : 5 x 4 3 x 8 : 6 x 7 ) x ( 45 : 9 + 64 : 8 20 : 5 ) =
r) ( 38 + 9 x 5 + 1 + 4 x 4 ) : 10 x ( 28 : 7 18 : 9 + 45 : 9 ) 54 =
s) 42 : 7 + ( 16 : 4 + 12 5 + 24 : 8 54 : 6 ) x ( 7 x 8 6 x 9 ) =

63. Afla#i numrul necunoscut:

a) ( 89 40 ) : a + 7 x 9 = 70 b) 175 + 7 x 0 b : 9 = 166
16 : a + 3 x 6 + 3 = 25 ( 901 859 ) : b 3 x 2 = 1
a : ( 961 952 ) + 6 =10 28 : b x 9 6 x 10 = 3
a x 9 + 7 x 5 3 x 9 =80 ( 100 10 x 9 ) : b x 5 = 10

64. Calcula#i suma numerelor x, y, z $i t, $tiind c:
x + 18 = y, y 58 = z, z : 4 = t, t x 2 = 8.

65. Afl valoarea lui m, unde m + 0, din expresia:

a) ( 10 m : m ) x 5 2 + m : 6 = 48
b) m : ( 8 x 2 5 x 3 ) : m + 24 : m x 6 = 25
46
66. Dac a b = 18 $i c a = 10, calcula#i:
a ( b + c ) : 7;
a ( b c ) : 8 .

67. Scrie#i semnele opera#iilor matematice $i parantezele astfel nct
s fie adevrate rela#iile:
6 , 6 , 6 , 6 = 1
6 , 6 , 6 , 6 = 1
6 , 6 , 6, 6 = 1
__
68. S se afle numrul natural ab care se mparte la suma cifrelor sale
dnd ctul :
a) 3; b) 5; c) 4.

69. Afla#i valoarea numrului necunoscut:
a) ( a : 7 + 4 ) x 8 14 = 50
( 39 a : 7 ) : 5 x 8 48 = 0
62 + ( 36 : 6 + 9 x 6 ) : a 6 x 8 = 20

b) ( 53 + 27 : 9 ) : 7 : b 32 : 8 = 0
( b x 4 3 x 5 ) x 10 63 : 7 = 1
( b : 8 x 4 : 6 x 7 ) : ( 63 : 7 3 ) = 7

c) ( 131 67 ) : c + ( 5 x 6 + 10 ) : 8 + 87 = 100
( c : 8 + 9 x 6 ) : 10 x 7 + 10 : 10 + 0 : 9 = 50
290 6 x c : 4 9 x 9 ( 9 x 8 + 6 x 3 + 1 ) = 99

d) ( 257 + d : 4 : 3 + 72 : 9 x 5 ) ( 5 x 7 + 9 x 5 ) = 380
918 ( 60 : d x 9 + 46 + 382 ) ( 5 x 4 + 16 ) = 400
( 600 534 ) : a x 9 + ( 100 7 x 4 ) : 8 ' 70 = 2

70. *S se afle ce numere naturale pot nlocui literele din urmtoarea
egalitate :
a x ( b + 5 x c ) + d = 57
47

71. n exerci#iul de mai jos, folosind paranteze $i respectnd ordinea
opera#iilor, pute#i ob#ine , pe rnd rezultatele: 1, 4, 16, 39.
40 : 4 + 6 x 10 8 : 2 =

72. Se d: ( 56 :7 + 63 : 9 72 : 8 + 54 : 6 ) x 0 =
Spune#i direct rezultatul $i explica#i cum a#i procedat.

73. Se dau numerele:
a = 6 x 7 5 x 6 72 : 8
b = 64 : 8 + 3 x 4 4 x 4
c = 42 : 6 16 : 8
Calcula#i: 4 x a 3 x b + 2 x c.

74. Completa#i cu semnul uneia dintre opera#iile cunoscute pentru a
ob#ine rezultatul corect:
1 , 9 , 8 , 4 = 19
1 , 9 , 8 , 4 = 8
1 , 9 , 8 , 4 = 4

75. Cu ajutorul opera#iilor de nmul#ire, mpr#ire $i adunare scrie#i
numrul 5 folosind numai de 4 ori cifra 2.

76. Pentru 5 caiete mama a dat la cas 40 de monede de aceea$i
valoare. Cte monede se vor da la cas pentru 8 caiete ?

77. Elevii din clasele a treia, dac sunt mpr#i#i n 7 grupe egale,
rmn 6 copii negrupa#i. Dac se formeaz 9 grupe la fel de mari, ar
mai trebui 12 elevi. C#i elevi sunt n cele dou clase ?

78. Bunica vrea s mpart bomboanele pe care le are nepo#ilor si n
mod egal. Dac le-ar da cte 4 bomboane, i-ar rmne 3 bomboane.
Dac le-ar da cte 6 bomboane, i-ar mai trebui 13 bomboane. C#i
nepo#i $i cte bomboane are bunica ?
48
79. Pentru 6 ciocolate Diana a pltit 12 lei. C#i lei ar fi costat 9
ciocolate de acela$i fel ?

80. Cantitatea de 24 l de lapte s-a pus n 8 bidoane de aceea$i
capacitate, iar cantitatea de 36 l de ulei s-a pus n 4 bidoane egale.
Care este diferen#a dintre capacitatea unui bidon de lapte $i
capacitatea unui bidon de ulei ?

81. De la fiecare din cei 6 stupi ai si, bunicul a recoltat cte 9 kg de
miere. Cantitatea de miere recoltat a fost depozitat n 8 borcane de
cte 5 kg fiecare $i n mai multe borcane de 2 kg.
Cte borcane s-au folosit n total ?

82. Jumtate din numrul torturilor dintr-o cofetrie s-au vndut
diminea#, jumtate din cele rmase s-au vndut dup-amiaz $i au
mai rmas 9 torturi.
Cte torturi au fost n cofetrie ?

83. Avnd trei numere naturale x, y, $i z s se determine suma
acestor numere dac:
- primul numr este de 6 ori mai mic dect al treilea;
- al doilea numr este triplul primului numr;
- al treilea este produsul dintre dublul $i triplul lui 3.

84. O treime din numrul copiilor dintr-o clas au plecat n tabr la
mare, o jumtate din cei rma$i au plecat la munte, iar restul de 9
copii $i-au petrecut vacan#a la bunici. C#i copii erau n acea clas ?

85. Gsi#i numerele care verific egalit#ile:
72 : m x 9 = 9 x 5 + 6 x 6 n : 7 x 5 = 6 x 5 + 3 x 5
60 : m x 5 = 3 x 5 + 7 x 5 n : 5 x 8 = 4 x 6 + 5 x 8
48 : m x 8 = 5 x 8 + 4 x 6 n : 9 x 3 = 4 x 3 + 5 x 3
40 : m x 4 = 4 x 4 + 2 x 8 n : 6 x 5 = 3 x 5 + 3 x 5

49
86. Folosi#i parantezele n exerci#iul: 42 : 7 x 8 6 x 3 + 5 , pentru a
ob#ine pe rnd:
35; 25; 0; 41; 96.

87. Calcula#i numerele care fac adevrate afirma#iile:

a) 8 x 3 : 4 = 50 : 5 a b) 36 : d + 4 x 4 = 7 x 5 5 x 2
9 x 4 + b = 27 : 3 x 5 d : 9 x 7 x 1 = 80 6 x 4

c) 4 x 9 : 6 = c 6 x 6 d) 4 x 9 + 10 = 32 : 8 x d
c x 8 + 7 = 7 x 7 10 ( 48 3 x 7 ) : d = 72 : 8 : 3

88. Doi copii au mpreun 60 lei. Dac primul copil cheltuie$te de
dou ori mai mult dect al doilea, $i fiecare rmne cu 15 lei, c#i lei
a avut fiecare la nceput ?

89. ntr-o cutie sunt 50 de bile. 18 sunt albe, de trei ori mai pu#in sunt
bile ro$ii, numrul bilelor verzi este de dou ori mai mare dect
numrul bilelor ro$ii, iar restul sunt bile portocalii. Afla#i numrul
bilelor portocalii ?

90. Afla#i suma a patru numere naturale $tiind c:

- primul este egal cu diferen#a numerelor 143 $i 137;
- al doilea este de 5 ori mai mare dect primul;
- al treilea este de 3 ori mai mic dect al doilea;
- al patrulea este egal cu produsul dintre primul numr $i dublul
ctului numerelor 32 $i 8.

91. La un aprozar s-au adus 7 ldi#e cu piersici $i 8 ldi#e cu cp$uni,
fiecare ldi# con#innd cte 6 kg de fructe. S-au vndut 24 kg de
piersici $i 30 kg de cp$uni. Afla#i, n dou moduri, ce cantitate de
fructe au rmas nevndute.

50
92. Calcula#i-l pe a:
7 x ( 3 + a ) = 63 9 x ( a + 5 ) = 54
7 x ( 4 + a ) = 56 3 x ( a + 7 ) = 27
9 x ( a + 2 ) = 45 ( 8 + a ) x 5 = 45
( 5 + a ) x 3 = 30 ( a + 3 ) x 3 = 24

93. La o librrie s-au adus 10 cutii cu cte 8 stilouri fiecare. ntr-o zi
s-au vndut stilourile din 4 cutii. Afla#i, n dou moduri, cte stilouri
au rmas nevndute.

94. O florreas a venit la pia# cu 9 buchete a cte 5 lalele fiecare,
$i 7 buchete a cte 3 crini. Ea a vndut 6 buchete de lalele $i 4
buchete de crini. Afla#i, n dou moduri, cte flori i-au rmas
nevndute.

95. Calcula#i-l pe a:
4 x ( a 2 ) = 28 7 x ( 8 a ) = 42
5 x (10 a ) = 40 8 x (10 a ) =72
8 x ( 7 a ) = 32 6 x ( a 3 ) = 24
10 x ( 9 a ) = 40 9 x ( 7 a ) = 18

96. Dac nmul#esc un numr cu diferen#a numerelor 21 $i 13, ob#in
numrul 72. Ce produs voi ob#ine nmul#ind acela$i numr cu
numrul ce reprezint jumtatea aceleia$i diferen#e ?

97. Pentru traversarea unui ru, un grup de 20 oameni angajeaz un
barcagiu n a crui barc ncap 5 persoane.
Cte drumuri dus-ntors trebuie s fac acest barcagiu ?

98. Gsi#i toate valorile lui a $i b din expresia matematic:

a) 90 : ( a x b : 6 + 54 : 9 ) : 9 + 72 : 9 + 4 x 4 = 25
b) ( a x b 4 x 4 ) : 5 x 7 8 x 9 x 0 2 x 2 x 7 = 0
c) ( 631 559 ) : 9 x 7 + ( 28 : 4 : 7 x a x b ) + 8 x 4 = 100
51

NMULIREA N INTERVALUL DE
NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1 000


1. Efectua#i:

a) 11 x 10 = b) 10 x 60 = c) 67 x 10 =
36 x 10 = 10 x 42 = 10 x 75 =
14 x 10 = 10 x 24 = 90 x 10 =
55 x 10 = 10 x 10 = 10 x 69 =

d) 9 x 100 = e) 100 x 7 = f) 6 x 1 x 100 =
3 x 100 = 100 x 5 = 3 x 2 x 100 =
100 x 2 = 6 x 100 = 45 : 9 x 100 =
100 x 4 = 8 x 100 = 36 : 4 x 100 =

g) 34 x 10 14 x 10 = h) 20 x 10 + 40 : 8 x 10 =
51 x 10 + 10 x 16 = 10 x 3 x 10 15 x 10 =
10 x 62 47 x 10 = 72 : 9 x 10 + 22 x 10 =
34 x 10 + 10 x 29 = 10 x 9 x10 79 x 10 =

i) 100 x 6 42 : 7 x 100 = j) 40 : 5 x 100 36 : 9 x 100 =
100 x ( 32 : 4 ) + 2 x 100 = 48 : 6 x 100 + 14 : 7 x 100 =
56 : 8 x 100 88 x 10 = 24 x 10 1 x 100 + 6 x 10 =
27 : 9 x 100 + 55 x 10 = 10 x 10 x 3 + 100 x ( 28 : 7 ) =

2. Mic$ora#i dublul produsului numerelor 4 $i 100 cu produsul
dintre 73 $i 10.

3. Mri#i produsul numerelor 6 $i 100 cu numrul 25 mrit de 10 ori.52
4. Compara#i, punnd semnul de rela#ie corespunztor:
a) 45 x 10 * 54 x 10 b) 9 x 100 * 70 x 10 =
20 x 10 * 2 x 10 54 x 10 * 8 x 100 =
38 x 10 * 83 x 10 100 x 6 * 60 x 10 =
10 x 43 * 43 x 10 100 x 10 * 10 x 99 =
88 x 10 * 80 x 10 + 8 4 x 100 * 44 x 10 =

5. Afla#i numerele care sunt:
a) de 10 ori mai mari dect: 14; 61; 4; 90;
b) cu 10 mai mari dect: 14; 61; 4; 90;
c) de 100 de ori mai mari dect: 5; 9; 6; 10:
d) cu 100 mai mari dect: 5; 9; 6; 10.

6. Mri#i de 100 de ori diferen#a numerelor 157 $i 165, apoi
mic$ora#i-o cu ctul numerelor 63 $i 9 mrit de 100 ori.

7. Afla#i produsul dintre 10 $i:
__
a) numrul de forma a7, unde a < 4;
__
b) numrul de forma b0, unde b > 6.

8. La un magazin s-au adus 85 de stilouri $i de 10 ori mai multe
pixuri. Cte stilouri $i pixuri s-au adus n total ?

9. Afla#i suma a trei numere, $tiind c primul este egal cu produsul
numerelor 44 $i 10, al doilea este mai mare cu 10, iar al treilea este
de 100 de ori mai mare dect cel mai mare numr par format dintr-o
cifr.

10. Afla#i numrul necunoscut:
a) a : 25 = 10 b) r : 7 = 100 c) n : 10 : 2 = 4
a : 10 = 42 r : 100 = 9 n : 100 : 3 = 3
a : 63 = 10 r : 5 = 100 n : 10 : 7 = 6
53
11. Gsi#i numerele care verific egalit#ile:
a) x : 10 + 8 = 16 + 6 x 4 b) y : 10 7 x 9 = 6
x : 100 + 97 = 6 x 8 + 58 ( y : 100 + 21 ) : 5 = 5
x : 10 + 144 = 2 x 10 x 10 ( y : 10 44 ) : 7 = 4
x : 100 + 890 = 81 : 9 x 10 ( y : 100 + 58 ) : 8 = 8

12. Dup modelul:
72 x 4 = 72 + 72 + 72 + 72
= 144 + 72 + 72
= 216 + 72
= 288,
calcula#i:
a) 87 x 6 = b) 33 x 9= c) 42 x 3 =
69 x 3 = 28 x 5 = 25 x 5 =
22 x 7 = 17 x 7 = 32 x 6 =
64 x 4 = 13 x 8 = 89 x 4 =

13. Efectua#i:
a) 21 x 6 = b) 2 x 33 = c) 32 x 2 =
32 x 3 = 3 x 67 = 67 x 3 =
45 x 4 = 8 x 24 = 84 x 5 =
62 x 6 = 6 x 54 = 91 x 6 =

14. Gsi#i numerele:
cu 9 mai mari dect: 11; 7; 91; 58;
cu 9 mai mari dect: 10; 53; 75; 100;
de 9 ori mai mari dect: 8; 34; 83; 96;
de 9 ori mai mici dect: 72; 90; 9; 54.

15. Calcula#i:
a) 38 x 8 = b) 57 x 5 = c) 5 x 39 =
63 x 5 = 98 x 2 = 9 x 26 =
43 x 4 = 54 x 8 = 3 x 38 =
72 x 8 = 61 x 7 = 5 x 55 =
54
16. Efectua#i:
a) 39 x 5 + 47 x 8 = b) 48 x 3 + 29 x 6 =
85 x 8 4 x 76 = 9 x 89 67 x 8 =
97 x 4 + 26 x 7 = 25 x 9 + 39 x 4 =
82 x 6 8 x 36 = 9 x 99 48 x 8 =

17. Calcula#i nmul#irile de mai jos, dup modelul:
126 x 3 = 126 + 126 + 126
= 252 + 126
= 378
a)113 x 3 = b) 2 x 422 = c) 432 x 2 = d) 234 x 2 =
112 x 4 = 3 x 331 = 414 x 2 = 421 x 2 =
333 x 3 = 3 x 223 = 412 x 2 = 123 x 3 =
111 x 9 = 2 x 444 = 231 x 3 = 321 x 3 =

18. Calcula#i diferen#a dintre produsul numerelor 3 $i 323 $i produsul
numerelor 4 $i 2 112.

19. Mic$ora#i produsul numerelor 221 $i 3 cu suma numerelor 68 $i
183, apoi mri#i rezultatul de 4 ori.

20. La un magazin se vnd zilnic 121 de sticle de ap mineral cu
capacitatea de 3 l .C#i l de ap mineral se vnd n 3 zile?

21. Calcula#i:
a) 4 x 221 3 x 233 = b) 232 x 3 224 x 2 =
2 x 213 3 x 113 = 321 x 3 424 x 2 =
142 x 2 + 224 x 2 = 412 x 2 2 x 333 =

22. Georgiana are 108 timbre strine $i de 3 ori mai multe timbre
romne$ti. Ea i d fratelui su 27 de timbre strine $i de 2 ori mai
multe timbre romne$ti.
Afla#i n dou moduri cte timbre i rmn.
55
23. Gsi#i numerele de 3 ori mai mari dect: 284; 246; 119; 328;
185; 319; 249; 167.

24. Efectua#i:
a) 116 x 8 = b) 129 x 7 = c) 2 x 389 =
327 x 3 = 465 x 2 = 8 x 119 =
286 x 3 = 397 x 2 = 4 x 236 =
499 x 2 = 264 x 3 = 2 x 478 =

25. Cu ct este mai mare produsul numerelor 122 $i 6 dect dublul
sumei lor ?

26. Un factor al unei nmul#iri este 137, iar al doilea este de 4 ori mai
mare. Care este al doilea factor ?

27. Mri#i de 6 ori numrul 148, apoi mic$ora#i produsul cu triplul
numrului 266. Dubla#i numrul ob#inut.

28. Calcula#i diferen#a dintre cel mai mic numr natural scris cu patru
cifre $i produsul numerelor 189 $i 4, apoi mri#i-o de 3 ori. Scrie#i
rezolvarea sub forma unui exerci#iu cu mai multe opera#ii.

29. Efectua#i:
a) ( 434 x 2 93 x 9 + 23 x 4 ) x 3 + 3 x 133 242 x 2 =
b) 67 x 4 + ( 223 x 3 144 x 2 82 x 3 + 84 x 2 ) x 2 206 x 4 =
c) 97 x 3 132 x 3 + 49 x 4 48 x 6 62 x 4 =
d) 3 x 231 ( 2 x 12 + 7 x 69 + 4 x 107 232 x 3 ) x 2 =
e) 4 x 223 ( 60 x 4 + 124 x 5 172 x 5 ) 392 =
f) ( 191 170 ) x 10 + ( 46 x 6 103 x 2 ) x 4 30 x 3 =
g) ( 75 x 4 33 x 9 ) x 145 ( 128 x 2 + 19 x 9 ) + 2 =

30. Un autocar cu turi$ti a parcurs 1 000 km n trei zile. n primele
dou zile a parcurs cte 357 km, iar a treia zi restul traseului. C#i km
a parcurs n a treia zi ?
56
31. A$eza#i o singur parantez rotund astfel nct rezultatul
calculului: 4 x 15 + 24 : 4 + 2 s fie pe rnd: 23, 86, 64, 86.

32. Formula#i probleme ale cror rezolvri s se scrie:
a) 1 000 328 x 2 =
b) 127 x 2 + 3 x 161 =
c) 126 + 126 x 4 =
d) a 214 x 4 = 144

33. Alina a economisit de dou ori mai mult dect Ioana. Maria a
economisit cu 76 de lei mai mult dect Ioana, adic 220 lei. C#i lei
au economisit cele trei surori ?

34. Din produsul numerelor 316 $i 3 lua#i suma numerelor 248 $i
565, apoi mri#i rezultatul de 6 ori.

35. Compara#i, punnd semnul de rela#ie corespunztor:
a) 32 x 7 * 48 x 3 b) 60 x 5 * 30 x 6
24 x 3 * 67 x 2 80 x 4 * 32 x 10
56 x 4 * 18 x 5 75 x 2 * 25 x 4

c) 304 x 3 * 402 x 2 d) 211 x 3 * 121 x 5
221x 3 * 404 x 2 105 x 4 * 42 x 10
500 x 2 * 225 x 4 331 x 3 * 199 x 4

36. Calcula#i dublul triplului diferen#ei numerelor 9 796 $i 9 876.

37. ntr-un magazin de jucrii sunt ursule#i, ma$inu#e ct triplul
numrului de ursule#i, iar ppu$i de dou ori mai multe dect
ma$inu#e. (tiind c numrul ursule#ilor este egal cu produsul
numerelor 3 $i 9, afla#i cte jucrii au rmas n magazin dac s-au
vndut 48 de ma$inu#e $i 97 de ppu$i.
57
38. Mic$ora#i suma numerelor 240 $i 565 cu produsul numerelor 72
$i 9, apoi mri#i rezultatul de 6 ori. Ce numr ob#ine#i ?

39. ntr-o tabr interna#ional au sosit 65 de elevi romni, de dou
ori mai mul#i elevi francezi, iar elevi italieni ct dublul numrului
total de elevi romni $i francezi. (tiind c numrul elevilor ce vor
veni din alte #ri este egal cu numrul celor sosi#i, s se afle c#i elevi
vor fi n total n acea tabr.

40. Iliu# are de citit o carte care are 860 de pagini. n prima
sptmn a citit 132 de pagini, n a doua sptmn a citit de trei ori
mai multe pagini, iar n a treia sptmn restul de pagini. Cte
pagini a citit n a treia sptmn ?

41. Calcula#i valoarea numrului necunoscut:

a) x : 4 + 38 = 251 b) y : 7 34 = 79
x : 3 + 65 = 343 y : 6 53 = 68

c) z : 2 104 = 97 r : 5 + 59 = 173
z : 9 39 = 63 r : 8 + 77 = 214

42. Efectua#i n dou moduri:

a) 305 x 3 + 224 x 3 = b) 231 x 4 + 144 x 4 =
112 x 8 + 104 x 8 = 415 x 2 + 398 x 2 =

c) 107 x 3 + 113 x 3 = c) 122x 4 + 202 x 4 =
75 x 4 + 98 x 4 = 35 x 8 + 68 x 8 =

43. La o expozi#ie de lucrri plastice au venit n ziua deschiderii 69
de vizitatori, a doua zi numrul vizitatorilor a fost triplul celui din
prima zi. C#i vizitatori au fost n a treia zi, dac n cele trei zile
expozi#ia a fost vizitat de 573 de persoane ?
58
44. Mic$oreaz cu 680 produsul dintre dublul numrului 68 $i
diferen#a numerelor 104 $i 99. Ce numr a#i ob#inut ?

45. Din triplul lui 248, lua#i triplul diferen#ei numerelor 2 002 $i
1 877.

46. Calcula#i n dou moduri:
a) 2 x ( 132 + 233 ) = b) ( 325 143 ) x 5 =
6 x ( 104 + 112 ) = ( 332 168 ) x 4 =

c) 3 x ( 213 + 105 ) = d) ( 454 264 ) x 3 =
5 x ( 121 + 54 ) = ( 361 273 ) x 8 =

47. Cu ce numr trebuie mrit produsul numerelor 104 $i 6 pentru a
ob#ine un numr egal cu triplul lui 80 mrit cu produsul numerelor 4
$i 118 ?

48. Ce numr trebuie luat din produsul numerelor 231 $i 4 pentru a
ob#ine un numr egal cu produsul numerelor 87 $i 8 mrit cu dublul
lui 75 ?

49. Determina#i valoarea lui x care verific egalit#ile:
a) ( x 28 ) : 4 = 125
( x : 6 + 750 ) : 3 = 270
( x 323 ) : 5 = 71

b) ( x 200 x 3 ) : 9 + 135 = 235
( x : 8 x 6 ) : 3 + 274 = 500
( 245 + x ) : 9 x 7 142 = 138

c) ( 186 + x ) : 9 x 8 + 136 x 2 = 600
978 ( 642 : x + 378 ) : 5 880 = 1
( 349 + x : 5 ) : 9 x 7 + 573 = 1 000

59
MP*RIREA N INTERVALUL DE
NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1 0001. Calcula#i:
a) 80 : 10 = b) 400 : 100 = c) 300 : 100 =
20 : 10 = 800 : 100 = 250 : 100 =
300 : 10 = 200 : 100 = 500 : 10 =
610 : 10 = 700 : 100 = 470 : 10 =

d) 600 : 100 = e ) 700 : 10 = f) 500 : 100 =
830 : 10 = 300 : 100 = 780 : 10 =
100 : 10 = 100 : 100 = 30 : 10 =
900 : 100 = 600 : 10 = 80 : 10 =

2. Efectua#i:

a) ( 400 : 100 ) x ( 600 : 100) = b) ( 400 : 10 ) x ( 700 : 100 ) =
( 300 : 100 ) x ( 700 : 100 ) = (100 : 100 ) x ( 900 : 100 ) =
( 40 : 10 ) x ( 800 : 100 ) = ( 60 : 10 ) x ( 600 : 100 ) =
( 500 : 100 ) x ( 50 : 10 ) = ( 300 : 100 ) x (400 : 100 ) =

3. Completa#i tabelul:

a 300 500 800 600 200 400 900
a : 10
a : 100
( a : 10 ) ( a : 100 )
( a : 10 ) x ( a : 100 )

4. De cte ori este mai mare suma numerelor 357 $i 543 dect
produsul numerelor 25 $i 4 ?

60
5. Gsi#i numerele :
a) cu 10 mai mari dect: 630; 400; 70; 290.
b) cu 10 mai mici dect : 300; 10; 520; 900.
c) de 10 ori mai mari dect : 7; 20; 35; 10.
d) de 10 ori mai mici dect: 100; 890; 500; 450.
e) cu 100 mai mari dect: 900; 9 900; 190; 5.
f) cu 100 mai mici dect: 1 000; 100; 209; 2 005.
g) de 100 de ori mai mari dect: 10; 7; 4; 5.
h) de 100 de ori mai mici dect: 700; 400; 900: 100.

6. Calcula#i diferen#a dintre ctul numerelor 900 $i 100 $i ctul
numerelor 500 $i 100, mri#i-o de 10 ori $i scrie#i rezultatul sub
forma unui produs de doi factori, apoi sub forma unui produs de mai
mul#i factori.

7. n exerci#iile urmtoare, pune#i semnele corespunztoare
opera#iilor aritmetice ( + , - , x , : ) pentru a fi adevrate egalit#ile:

10 * 10 * 10 = 0 10 * 10 *10 = 80
10 * 10 * 10 = 2 10 * 10 * 10 = 990
10 * 10 * 10 = 20 10 * 10 * 10 = 120
10 * 10 * 10 = 21 10 * 10 * 10 = 200
10 * 10 * 10 = 40 10 * 10 * 10 = 100

8. Efectua#i:
a) 48 : 4 = b) 69 : 3 = c) 84 : 4 =
36 : 3 = 52 : 4 = 84 : 3 =
75 : 5 = 96 : 8 = 72 : 6 =
66 : 2 = 44 : 4 = 98 : 2 =

9. La un concurs de gimnastic sunt 84 de persoane. Jumtate din
acest numr sunt fete, o treime sunt bie#i, 5 sunt antrenori, iar restul
fac parte din juriu. Din cte persoane este format juriul ?
61
10. Calcula#i:

a) 824 : 4 = b) 816 : 8 = c) 245 : 5 =
248 : 8 = 536 : 8 = 342 : 9 =
154 : 7 = 235 : 5 = 276 : 4 =
372 : 6 = 558 : 6 = 704 : 8 =

11. Afla#i ptrimea numerelor:
a) 96; 76; 60; 84; 68; 52; 88; 72; 64.
b) 104; 124; 180; 112; 140; 168; 232; 288; 366.

12. Afla#i jumtatea numerelor:
a) 56; 72; 98; 26; 90; 88; 46; 64.
b) 700; 124; 506; 418; 570; 242; 108; 632.

13. Calcula#i treimea numerelor:
a) 81; 72; 42; 96; 87; 57; 81; 90.
b) 108; 174; 201; 147; 231; 252; 291; 195.

14. Treimea unui numr este egal cu ptrimea altui numr. Suma
celor dou numere este 245. Care sunt numerele ?

15. Jumtatea unui numr adunat cu sfertul su este 144. S se afle
numrul.

16. Cincimea unui numr este egal cu treimea altui numr. Suma
celor dou numere este 536. Care sunt numerele ?

17. Suma a trei numere consecutive, mrit de 7 ori, este egal cu
diferen#a numerelor 925 $i 148. Care sunt numerele ?

18. Zecimea unui numr adunat cu jumtatea lui este 516. S se afle
numrul ?

62
19. Un fermier cumpr un numr egal de oi, ra#e $i gini, adic 128
de picioare. Cte oi a cumprat ?

20. Dublul unui numr mrit cu 79 a fost nmul#it cu 3. Produsul
ob#inut mic$orat cu 120 a fost mpr#it la 5 $i s-a ob#inut 121.
Care a fost numrul ini#ial ?

21. ntr-o florrie sunt 65 de garoafe albe $i de 7 ori mai multe
garoafe ro$ii. Cte buchete a cte 5 garoafe se pot face ?

22. ntr-o sta#iune sunt 480 de adul#i, o treime din acest numr sunt
copii $i o cincime din totalul adul#ilor $i al copiilor sunt persoane n
vrst. Cte persoane sunt n acea sta#iune ?

23. Afla#i valoarea numrului necunoscut:
a) a x 3 = 180 b) 520 : a =5 c) a : 3 = 107
5 x a = 375 423 : a = 3 a : 6 = 84

d) 6 x a = 702 e) a : 4 = 124 f) 528 : a = 3
a x 5 = 625 a : 2 = 405 792 : a = 4

24. Afla#i diferen#a dintre produsul numerelor 249 $i 3 $i ctul
numerelor 876 $i 4 mic$orat de 6 ori.

25. Calcula#i suma dintre ctul $i produsul numerelor 346 $i 2
mic$orat de 5 ori.

26. Mri#i jumtatea jumt#ii numrului 668 cu sfertul numrului
940 mic$orat de 5 ori.

27. La o mpr#ire, ctul este de 109 ori mai mare dect mpr#itorul
5. Afla#i dempr#itul.

28. Afla#i jumtatea, apoi sfertul numerelor: 94; 148; 336; 504; 900.
63
29. S se afle numerele naturale m, n, r dac:
n r m = 24
n r = 6
m r = 8

30. Ultimul numr dintr-un $ir de 4 numere impare este 17. Mri#i
suma lor de 10 ori, apoi mic$ora#i-o de n ori. Aduga#i produsul
primelor 4 numere naturale nenule (diferite de zero ). Afla#i numrul
n $tiind c se ob#ine 28.

31. Lui George i-ar mai trebui 53 de timbre, iar lui Doru 35, pentru a
avea mpreun 528 de timbre. Dac din totalul timbrelor Doru ar
avea o treime, afla#i numrul real de timbre al fiecrui copil.

32. Afla#i numerele naturale consecutive x, y, z $tiind c:
10x + 10y + 10z = 180 $i x < y < z.

33. Afla#i produsul numerelor a $i b folosind regulile de calcul rapid:
a = 48 : 6 + 42 : 6 + 36 : 6 + 24 : 6
b = 6 : 6 + 12 : 6 + 18 : 6 + 24 : 6

34. Suma a patru numere este 480, iar diferen#a lor este ct triplul
numrului mai mic. Afla#i numerele.

35. Compara#i:
a) 721 : 7 * 723 : 3 b) 540 : 5 * 648 : 6
642 : 6 * 136 : 4 808 : 8 * 13 x 7
320 : 5 * 550 : 5 468 : 4 * 585 : 5
788 : 4 * 591 : 3 954 : 9 * 774 : 3

36. Afla#i numerele a, b $i c dac:
a) a x b x c = 40 b) a x b x c = 60
a x b = 8 a x b = 10
b x c = 10 b x c = 6
64
36. Calcula#i valoarea numerelor necunoscute:
a) a x b x c = 48 b) a x b x c = 144
a x b = 6 b x c = 8
b este sfertul lui c; c este de 9 ori mai mic dect a;

c) a x b x c = 600 d) a x b x c = 160
b x c = 100 b este zecimea lui a
c este treimea lui a; b x c = 8.

37. ntr-un magazin cu articole de sport s-au adus 852 mingi de
fotbal, iar mingi de volei de dou ori mai pu#ine. Din fiecare
categorie s-a vndut a $asea parte. Cte mingi au mai rmas n
magazin din fiecare categorie ? Dar n total ?

38. Calcula#i:
a) 124 x 32 333 : 3 + 12 x 4 =
204 : 2 + 505 : 5 100 x 2 =
134 x 6 624 : 6 540 : 5 =
954 : 6 + 234 x 3 805 : 5 =

b) 132 : 4 + 103 x 4 824 : 4 =
402 x 2 725 : 5 306 : 6 =
938 : 2 700 : 4 + 720 : 9 =
126 : 6 + 147 : 7 21 x 2 =

39. Pentru a restitui la timp o carte mprumutat de la bibliotec, un
elev are la dispozi#ie 6 zile. Cte pagini trebuie s citeasc n fiecare
zi, dac n total cartea are 384 de pagini, iar el a citit n dou zile un
sfert din ea ?

40. Verifica#i dac sunt adevrate urmtoarele egalit#i:
a) 245 x 3 = 172 x 4 b) 812 : 4 = 633 : 3
136 x 6 = 256 x 3 786 : 6 = 655 : 5
972 : 9 = 324 : 3 358 x 2 = 184 x 5
65
41. Scrie#i numrul 189 ca o sum de trei termeni, nct fiecare s fie
dublul precedentului.

42. Pentru 5 penare $i 3 ghiozdane o familie a pltit 274 lei. C#i lei
cost un penar $i c#i lei cost un ghiozdan, dac un ghiozdan cost
cu 54 lei mai mult dect un penar ?

43. Calcula#i:
( 347 + 98 ) x 2 ( 700 458 ) : 2 =
( 347 x 2 + 98 x 2 ) ( 700 : 2 458 : 2 ) =
( 942 237 ) : 5 ( 16 + 17 ) x 3 =
( 720 : 9 + 100 ) 630 : 7 x 2 =

44. La o librrie s-au primit ntr-o zi 7 colete cu caiete. n fiecare
colet erau 105 caiete. Se vnd 535 caiete, iar restul caietelor sunt
cumprate pentru cele 5 birouri ale unei institu#ii. (tiind c birourile
au primit acela$i numr de caiete, afla#i cte caiete a revenit unui
birou.

45. n trei lzi sunt 385 de portocale. Dac din fiecare lad s-ar vinde
aceea$i cantitate, n lzi ar rmne respectiv 28, 23, 34 portocale.
Cte portocale sunt n fiecare lad ?

46. Cantitatea de 744 kg de mlai a fost mpr#it n mod egal la 4
magazine. Fina a fost pus n pungi de cte 2 kg. C#i lei a ncasat
fiecare magazin dac o pung cu mlai cost 3 lei ?

47. Determina#i suma a patru numere naturale nenule, $tiind c
fiecare, ncepnd cu al doilea, este dublul precedentului, iar al treilea
numr este 432.

48. Triplul lui 273 mic$ora#i-l de 9 ori. Dubla#i dublul rezultatului
ob#inut. Cu ct trebuie mrit numrul la care a#i ajuns, pentru ca
suma rezultat, mic$orat de 9 ori, s fie egal cu rsturnatul lui 16 ?
66
49. Efectua#i:
a) 7 : 2 = b) 15 : 4 = c) 22 : 3 =
8 : 6 = 12 : 5 = 24 : 5 =
9 : 5 = 18 : 7 = 29 : 7 =
6 : 4 = 19 : 9 = 10 : 4 =

d) 37 : 4 = e) 28 : 3 = f) 46 : 6 =
42 : 5 = 45 : 7 = 35 : 3 =
30 : 4 = 20 : 6 = 23 : 4 =
40 : 9 = 49 : 5 = 38 : 8 =

50. Afla#i ctul numerelor:
a) 13 $i 5; 20 $i 8; 29 $i 3; 22 $i 6.
b) 33 $i 4; 43 $i 9; 36 $i 7; 48 $i 5.

51. Mic$ora#i de 7 ori numerele:
a) 16; 24; 27; 10; 23.
b) 48; 31; 45; 34; 15.

52. mpr#itorul este 6, ctul este egal cu jumtate din mpr#itor, iar
restul este cel mai mic numr par diferit de zero. Ct este
dempr#itul ?

53. Ctul este egal cu 9, iar mpr#itorul este o treime din ct. Afla#i
dempr#itul, dac restul este egal cu 2.

54. Dempr#itul este egal cu produsul numerelor 6 $i 8. Cu ct este
egal mpr#itorul, dac restul este numrul 3, iar ctul este triplul
acestui numr ?

55. Dempr#itul este egal cu diferen#a numerelor 1 169 $i 1 212.
Ctul este predecesorul numrului 8, iar restul este cel mai mic
numr impar. Afla#i cu ct este egal mpr#itorul.

67
56. Dintr-un cupon de 26 m de mtase s-au confec#ionat 8 rochii de
acela$i fel. C#i metri au fost necesari pentru confec#ionarea unei
rochii $i c#i metri au rmas neutiliza#i ?

57. Mihai $i Alina $i-au ajutat bunicii la culesul perelor. Mihai a
cules 19 kg de pere, iar Alina cu 2 kg mai mult. Ei au pus fructele n
ldi#e a cte 5 kg fiecare. Cte ldi#e au fost necesare ?

58. Rezolva#i urmtoarele exerci#ii $i apoi face#i proba fiecruia:
a) 21 : 4 = b) 49 : 8 = c) 32 : 6 =
26 : 9 = 43 : 9 = 27 : 3 =
34 : 4 = 16 : 5 = 49 : 8 =
42 : 3 = 37 : 4 = 19 : 5

59. Scrie#i n csu#e numerele care lipsesc:
a) * : 6 = 7 ( rest 4 ) b) * : 8 = 9 ( rest 3 )
* : 3 = 9 ( rest 1 ) * : 5 = 5 ( rest 2 )
37 : *= 4 ( rest 1 ) 45 : * = 7 ( rest 2 )
41 : * = 5 ( rest 6 ) 30 : * = 3 ( rest 3 )

c) * : 7 = 6 ( rest 5 ) d) * : 3 = 8 ( rest 2 )
* : 5 = 3 ( rest 1 ) * : 4 = 7 ( rest 2 )
50 : * = 6 ( rest 2 ) 23 : * = 3 ( rest 2 )
48 : * = 9 ( rest 3 ) 39 : * = 6 ( rest 3 )

e) 31 : * = 3 ( rest 4 ) f) 45 : * = 8 ( rest 5)
18 : * = 4 ( rest 2 ) 51 : * = 5 ( rest 1 )
* : 7 = 5 ( rest 3 ) * : 8 = 9 ( rest 4 )
* : 9 = 6 ( rest 8 ) * : 6 = 7 ( rest 5 )


68
60. Cantitatea de 35 l de vin a fost pus n sticle de 2 l. Cte sticle au
fost necesare $i c#i litri con#inea ultima sticl ?

61. Face#i adevrate egalit#ile:
a) 36 * 4 = 144 b) 721 * 7 = 103
136 * 7 = 129 248 * 8 = 240
69 * 4 = 73 46 * 2 = 23
690 * 3 = 230 72 * 8 = 65

62. O florreas a venit la pia# cu 114 trandafiri $i crizanteme.
Trandafirii erau a$eza#i n 9 buchete a cte 5 fire, iar n fiecare buchet
de crizanteme erau cte 3 flori.
Cte buchete de flori erau n total ?

63. Calcula#i n dou moduri:
a) ( 16 + 48 ) : 4 = b) ( 95 75 ) : 5 =
( 32 + 16 ) : 8 = ( 38 16 ) : 2 =
( 54 + 36 ) : 6 = ( 91 28 ) : 7 =
( 81 + 63 ) : 9 = ( 96 51 ) : 3 =

64. Aplica#i regulile de calcul rapid n urmtoarele exerci#ii:
a) 12 : 2 + 20 : 2 + 16 : 2 + 24 : 2 =
b) 35 : 5 + 25 : 5 + 5 : 5 + 30 : 5 =
c) 12 : 6 + 6 : 6 + 24 : 6 + 42 : 6 =

65. Alctiu#i probleme a cror rezolvri s se scrie:
( 8 x 9 36 ) : 4 = ( 64 32 ) : 8 + 56 =

66. Efectua#i:
a) ( 37 + 35 ) : 9 = b) ( 95 23 ) : 6 =
( 28 + 17 ) : 5 = ( 31 17 ) : 4 =
( 19 + 16 ) : 7 = ( 92 67 ) : 5 =
( 13 + 35 ) : 6 = ( 71 39 ) : 4 =

69
c) ( 28 + 26 ) : 6 = d) ( 54 27 ) : 3 =
( 18 + 14 ) : 4 = ( 67 18 ) : 7 =
( 46 + 17 ) : 9 = ( 86 59 ) : 3 =
( 32 + 16 ) : 4 = ( 43 27 ) : 8 =

67. Calcula#i-l pe m:
a) ( 63 + m ) : 9 = 9 b) ( 25 + m ) : 9 = 6
( 19 + m ) : 6 = 8 ( 36 + m ) : 8 = 9
( m + 9 ) : 6 = 5 ( m + 28 ) : 5 = 7
( m +18 ) : 4 = 7 ( m + 37 ) : 4 = 10

c) (100 m ) : 9 = 9 d) ( 75 m ) : 6 = 8
( 66 m ) : 6 = 5 ( 81 m ) : 7 = 6
( m 18 ) : 9 = 6 ( m 37 ) : 7 = 9
( m 78 ) : 8 = 9 ( m 90 ) : 8 = 8


68. Verifica#i egalit#ile:
a) ( 36 + 36 ) : 9 = ( 82 10 ) : 8
( 24 + 48 ) : 8 = ( 27 + 18 ) : 9
( 27 + 45 ) : 9 = ( 14 + 22 ) : 4
( 17 + 39 ) : 8 = ( 30 + 19 ) : 7

b) ( 35 + 28 ) : 7 = ( 18 + 9 ) : 3
( 16 + 64 ) :10 = ( 9 + 15 ) : 3
( 38 18 ) : 5 = ( 81 45 ) : 9
( 92 38 ) : 6 = ( 39 + 24 ) : 7

69. Calcula#i:
a) ( 24 + 8 ) : 4 + ( 36 + 18 ) : 6 =
20 ( 37 + 5 ) : 6 + 117 : 9 =
93 + ( 35 + 21 + 16 ) : 8 3 x 4 =


70
b) 100 ( 97 33 ) : 8 x 10 + 113 x 2 =
12 + ( 46 + 34 ) : 10 + ( 464 : 4 + 36 : 9 ) =
23 ( 18 + 17 ) : 5 + 144 : 6 8 x 5 =

70. Calcula#i ctul, apoi produsul perechilor de numere:
a) 72 $i 3; b) 144 $i 4; c) 276 $i 3; d) 108 $i 9; e) 105 $i 7.

71. Efectua#i:
a) 898 ( 605 235 x 2 + 168 : 3 ) x 2 189 =
b) 639 : 3 + ( 146 x 4 824 : 8 ) x 2 269 =
c) ( 246 + 424 : 2 : 4 636 : 6 125 ) : 2 =
d) 1 000 148 x 3 : 2 + 68 x 8 164 =
e) ( 249 6 x 78 ) : 3 + 246 x 3 587 =

72. Se dau numerele:
a = 4 x 8 6 x 3 + 81 : 9;
b = 36 : 6 + 42 : 7 48 : 8;
c = 56 : 7 45 : 9 + 6.
S se calculeze:
a 3 x b + c;
a + b : 2 + 3 x c.

73. Calcula#i:
a) 18 x 10 : 6 + ( 300 60 ) : 8 + 238 : 7 =
10 + 18 x 0 + 0 5 x 0 + 16 : 1 =

b) 649 ( 86 112 : 8 ) x 9 =
( 386 : 2 + 428 : 4 ) : 3 + 80 =

c) ( 284 : 2 + 68 39 ) x 0 =
( 831 108 x 3 : 6 ) : 7 : 3 =

d) ( 436 : 4 + 212 : 2 ) x 3 125 =
612 : 3 + 16 x 10 198 : 6 =
71
e) ( 600 : 2 : 6 + 824 : 8 ) : 3 9 x 5 =
6 + ( 81 : 9 x 9 9 ) + 199 199 x 1 =

f) ( 125 x 7 + 2 x 26 302 ) : 5 40 x 3 =
( 736 192 : 3 + 111 ) : 9 + 13 x 1 =

g) ( 942 237 ) : 5 4 x 68 x 3 ) :8 =
( 2 x 201 725 : 5 306 : 6 ) : ( 3 x 106 948 : 3 ) =

h) ( 49 x 4 + 4 x 178 35 x 10 458 : 2 63 : 7 ) : 8 =
( 25 x 4 + 540 : 6 630 : 7 x 2 ) x 20 =

i) 18 + 3 x ( 98 + 30 ) : 4 : 8 5 x 3 =
( 873 168 ) : 5 ( 8 x 2 + 18 x 3 : 9 ) =

) ( 98 + 2 x 347 ) : 2 ( 5 x 70 458 : 2 + 5 ) : 7 =
( 808 : 8 + 41 ) : 2 x 5 700 : 2 =

j) ( 424 : 4 + 152 : 8 ) x 3 215 x 3 : 5 =
430 ( 648 : 3 + 4 x 12 + 50 x 8 ) : 8 x 5 =

k) ( 15 x 6 + 64 x 3 40 x 5 ): 2 x 6 =
355 : ( 85 8 x 10 ) + ( 200 : 10 + 25 x 2 ) 14 x10 =

l) 180 : 5 + ( 545 45 x 10 ) : 5 + 97 x 9 =
( 17 x 10 + 640 ) : 3 : 9 + ( 200 : 5 x 4 ) : 8 =


74. Determina#i valoarea numrului necunoscut din egalit#ile:
a) ( 447 : m + 74 x 8 ) : 5 = 119
( 162 : 6 + 660 : m ) : 11 = 3

b) ( 381 : n ) x 8 : 6 = 4
( 321 : n + 57 ) : 5 + 26 = 38
72
c) ( 60 x 2 : y 14 : 2 ) x 9 = 36
( y : 8 + 305 : 3 ) : 4 x 3 157 = 20

d) 232 ( z : 3 + 25 x 4 ) x 4 : 8 = 124
( z + 248 : 4 x 3 64 x 2 ) : 7 = 11

75. Determina#i numerele a, b, c, $tiind c sunt ndeplinite simultan
condi#iile: a + b = c; a b = b; b + c = 160

76. Suma a dou numere este 56. mpr#ind primul numr la al doilea,
ob#inem ctul 5 $i restul 2. Afla#i numerele.

77. ntr-un depozit se afl de 4 ori mai mult fin dect n altul. Dac
din primul se scot 960 kg, iar din al doilea 60 kg, n cele dou
depozite rmn cantit#i egale. Ce cantitate de fin se afl n cele
dou depozite ?

78. n dou cutii sunt 820 de crete. Dac din prima s-ar lua 41 de crete
$i s-ar pune n a doua cutie, atunci n prima ar fi de 3 ori mai multe
crete dect n a doua cutie. Cte crete sunt n fiecare cutie ?

79. Suma a patru numere este 292. Primul $i al doilea au suma 140. Al
patrulea este mai mare dect al treilea cu 12, iar dect al doilea cu 2.
Care sunt numerele ?

80. Diferen#a a dou numere este cu 50 mai mic dect dublul sumei
lor, iar suma este de trei ori mai mare dect diferen#a lor.
Care sunt numerele ?

81. Triplul unui numr este cu 450 mai mare dect jumtatea lui.
Afla#i numrul.

73
82. Cantitatea de 370 l de vin s-a pus n trei butoaie la fel de mari, n
cinci vase de plastic de 20 l fiecare $i 12 damigene de aceea$i
capacitate. n butoaie s-a pus cu 30 l mai mult dect n damigene.
Ce capacitate are o damigean ? Ce capacitate are un butoi ?

83. Folosi#i parantezele, acolo unde este necesar n exerci#iul de mai
jos, pentru a ob#ine pe rnd: 35, 41, 0, 96.
42 : 7 x 8 6 x 3 + 5 =

84. n trei zile, Viorel a citit 560 de pagini. n a patra zi a citit de 8 ori
mai pu#ine pagini dect numrul paginilor citite n primele 3 zile.
Numrul paginilor rmase necitite este de 7 ori mai mic dect totalul
paginilor citite n cele 4 zile. Cte pagini are cartea ?

85. George are 47 de ilustra#ii. El a$eaz cte 4 ilustra#ii pe fiecare
pagin a albumului su. Pe cte pagini a$eaz ilustra#iile $i cte
ilustra#ii sunt pe ultima pagin ?

86. De 8 Martie, Adrian a cumprat un buchet n care erau 48 de
ghiocei. El a druit colegelor sale cte 5 ghiocei. Cte colege are
Adrian $i c#i ghiocei i-au rmas ?

87. Diferen#a a dou numere este 20. Dac mpr#im pe primul numr
la al doilea, ob#inem ctul 3 $i restul 2. Afla#i suma numerelor.

88. Ctul a dou numere este 6 $i restul 1. (tiind c suma lor este 50,
afla#i cele dou numere.

89. Ctul mpr#irii lui a la b este c $i restul 5. Restul este egal cu unul
dintre numerele b sau c.
Stabili#i care numr este tot 5, apoi determina#i celelalte dou numere,
$tiind c diferen#a dintre acestea este 41.


74
PROBLEME CARE SE REZOLV* PRIN
MAI MULT DE DOU* OPERAII

1. n trei lzi sunt 346 mandarine. n primele dou lzi sunt 162
mandarine, iar n a doua lad este jumtate din numrul de mandarine
din a treia cutie. Cte mandarine sunt n fiecare cutie ?

2. Un gospodar a recoltat din livad mere, pere $i prune. O jumtate
din cantitatea de fructe erau mere, o treime din restul cantit#ii de
fructe erau pere $i 150 kg de prune.
Cte kilograme de fructe a recoltat n total ?

3. Un factor al nmul#irii este de 9 ori mai mic dect numrul 36, iar
cellalt este ctul numerelor 954 $i 6.
Afla#i produsul celor doi factori.

4. Produsul a doi factori este 906. Unul dintre factori este egal cu ctul
numerelor 54 $i 9.
Afla#i cellalt factor.

5. Ctul a dou numere este egal cu jumtatea sfertului numrului 736,
iar mpr#itorul este egal cu jumtatea treimii numrului 18.
Ct este dempr#itul ?

6. Un termen al adunrii este ct produsul numerelor 162 $i 5, al
doilea este de 3 ori mai mic, iar al treilea este ct o zecime din suma
primelor dou numere.
Afla#i suma celor trei termeni.

7. Un termen al adunrii este sfertul numrului 704, al doilea termen
este egal cu triplul primului termen, iar al treilea este egal cu dublul
diferen#ei dintre primul $i al doilea termen.
Calcula#i suma celor trei termeni.
75
8. (tiind c : a = c : 2, c = b : 6, b + b + b + b = 168,
s se calculeze: ( a + b c ) x a; ( b + a ) : a x c; ( b x c + c ) : a.

9. S se calculeze:
( x y ) : z; ( x + 3z ) : y; ( 2y + x ) : y; ( x 2z ) x y,
___ __
dac: x = ( aaa + aa + a ) : a, y = ( x 102 ) : 7 $i y x z = 12.

10. Dac: a x b = 64, iar a x c = 242, calcula#i a x ( b + c ).

11. Afla#i scztorul unei scderi, $tiind c diferen#a este 123, iar
desczutul este de 6 ori mai mare dect diferen#a.

12. Produsul a dou numere este 152. Dac se mre$te primul numr
cu 6, produsul devine 200.
Afla#i cele dou numere.

13. ndoitul unui numr a fost mrit cu 3, iar rezultatul a fost mrit de
4 ori. Produsul ob#inut, mic$orat cu 5, a fost mic$orat de 9 ori,
ob#inndu-se 15.
Care a fost numrul ini#ial ?

14. Suma a dou numere este 49. Dac le mpr#im, ob#inem ctul 4 $i
restul 4. Care sunt numerele ?

15. Suma a dou numere naturale este cu 32 mai mare dect diferen#a
lor. Dac mpr#im suma la diferen#a lor, ob#inem ctul 2 $i restul 8.
Afla#i cele dou numere.

16. Afla#i cele dou numere naturale, $tiind c diferen#a lor este 5, iar
la mpr#irea dintre triplul sumei lor $i dublul diferen#ei, se ob#in ctul
9 $i restul 3.
76
17. ntr-o cutie sunt bile de trei culori: albe, galbene $i ro$ii. (tiind c
28 nu sunt albe, 25 nu sunt galbene, iar 23 nu sunt ro$ii, afla#i cte bile
de fiecare fel sunt n cutie.

18. Mic$ornd cu 4 triplul unui numr natural, ob#inem un numr cu 4
mai mare dect dublul numrului ini#ial.
Care este numrul ce se ob#ine ?

19. Dac a x b = 138 $i c x a = 84, calcula#i:
a x ( b + c ) : 3 $i a x ( b c ) : 3.

20. ntr-o florrie sunt 33 de garoafe albe $i ro$ii. Cte garoafe albe $i
cte garoafe ro$ii sunt, $tiind c dac numrul garoafelor ro$ii ar fi cu
3 mai mic, atunci jumtate din numrul lor , ar reprezenta de 3 ori mai
mult dect un sfert din numrul garoafelor albe ?

21. Timp de trei zile Adina $i-a aranjat colec#ia de plante ntr-un
ierbar. n prima zi a pus 35 de plante, iar n fiecare din zilele
urmtoare ct dublul zilei precedente.
Cte plante con#ine ierbarul Adinei ?

22. Un iepure are 15 morcovi $i n fiecare zi mnnc un morcov $i
jumtate. Pentru cte zile i ajung morcovii ?

23. La o stn sunt 250 de oi. Din acestea, 50 de oi au cte 2 miei, iar
restul cte un miel. Se sacrific150 de miei. C#i miei rmn ?

24. Lucia are 11 ani, iar fratele ei cu 2 ani mai pu#in. Peste c#i ani vor
avea mpreun 26 de ani ?

25. n patru cutii sunt 70 de crete. n primele dou cutii sunt 25 de
crete , n ultimele trei sunt 60 de crete, iar n prima $i a treia cutie sunt
35 de crete. Cte crete sunt n fiecare cutie ?
77
26. Suma a dou numere este 190. Dac din fiecare se scade acela$i
numr se ob#in numerele 60 $i 30.
Care sunt numerele ?

27. Bunica mparte celor trei nepoate 150 de lei, astfel: celor mai mici
80 de lei, iar celor mai mari 120 de lei.
C#i lei a primit fiecare ?

28. Sfertul unui numr este 82, jumtatea altui numr este 146, iar
treimea celui de al treilea numr este 60.
Afla#i suma celor trei numere.

29. Dac mpr#im pe a la b ob#inem ctul 4, iar dac adunm pe 18 la
dublul lui b, ob#inem numrul a.
Afla#i suma celor dou numere.

30. Calcula#i suma numerelor a, b, c, d, dac:
- a este triplul numrului 8;
- b este un sfert din numrul a $i nc 4;
- c este cu 20 mai mare dect diferen#a primelor dou numere;
- d este egal cu diferen#a dintre numrul c $i produsul numerelor
7 $i 3.

31. Cnd eu aveam 6 ani, sora mea avea 10 ani. Acum, mpreun
avem 42 de ani. Ce vrst are fiecare dintre noi ?

32. Suma a trei numere este 145. Primul numr este jumtate din al
treilea. Dac l mpr#im pe al doilea la al treilea, ob#inem ctul 2 $i
restul 5.
Care sunt numerele ?

33. Ctul a dou numere este 5. Diferen#a lor este 148.
Care sunt cele dou numere ?

78
34. Afla#i valoare numeric a lui x, y, z, $tiind c:
x + y = 30 ; y + z = 38 ; x + z = 32 .

35. n trei cutii sunt 375 ciocolate. Dac din fiecare cutie se vinde
acela$i numr de ciocolate, n cutii rmn respectiv 24, 32, 19
ciocolate. Afl numrul de ciocolate din fiecare cutie.

36. Diferen#a a dou numere este 34. Dac din suma lor scdem
diferen#a ob#inem numrul 46.
Care sunt cele dou numere ?

37. Suma a dou numere este 50. Dac mpr#im aceast sum la
diferen#a numerelor, ob#inem ctul 6 $i restul 2.
Afla#i numerele.

38. Afla#i trei numere, $tiind c suma primelor dou numere este 92,
suma ultimelor dou numere este 73, iar suma dintre primul $i al
treilea este 127.

39. La trei librrii s-au adus stilouri. La prima s-au adus 70 buc#i, la a
doua de dou ori mai multe, iar la a treia cu 67 stilouri mai pu#ine
dect numrul total de stilouri aduse la cele dou magazine.
Cte stilouri s-au adus n total la cele trei librrii ?

40. Mihai a rezolvat 36 de probleme. Dac ar mai fi rezolvat 12
probleme, numrul de probleme rezolvate de el ar fi fost de 3 ori mai
mare dect al fratelui su.
Cte probleme au lucrat cei doi fra#i ?

41. Suma a patru numere este 980. Suma primelor trei numere este
500, al treilea numr este jumtatea celui de-al patrulea numr $i
dublul primului. Afla#i numerele.
79
42. ntr-o cutie sunt baloane verzi, ro$ii $i albe. (tiind c 50 nu sunt
albe, 70 nu sunt ro$ii, 80 nu sunt verzi , s se afle cte baloane sunt de
fiecare fel.

43. Dou echipe au de plantat 210 pomi. Dup ce prima echip
planteaz de 4 ori mai mul#i pomi dect a doua, fiecrei echipe i-au
rmas de plantat cte 30 de pomi.
C#i pomi a plantat fiecare ?

44. Afla#i vrstele a patru copii, $tiind c produsul vrstelor lor este
384. Produsul vrstelor dintre primul $i al doilea este 8, iar vrstele lor
sunt reprezentate prin numere consecutive pare.

45. Afla#i numerele a, b, c $tiind c:
a + b + c = 1 320;
a < b de 3 ori;
c < ( a + b ) : 2 cu 210.

46. Fiind date numerele a, b, c, d, afla#i diferen#a dintre cel mai mic $i
cel mai mare numr, $tiind c:
a = 3 216
b = a : 6
c = b : 4 x 3
d = ( a + b ) : 7 x 2

47. Produsul vrstelor a trei fra#i este 30. Doi dintre ei au la un loc cu
6 ani mai pu#in dect al treilea.
Determina#i vrstele celor trei copii.

48. Suma a patru numere este 110. Dac din fiecare se scade acela$i
numr se ob#in patru numere consecutive, a cror sum este 70.
Afl cele patru numere consecutive, apoi cele patru numere date.

80
49. Dac-l mic$orm de 3 ori numrul a $i-l adugm pe 80, ob#inem
triplul numrului a. Ct este suma dintre numrul a $i rsturnatul su?

50. (tiind c sfertul unui numr este egal cu produsul numerelor 19 $i
4, s se afle dublul numrului mic$orat cu cel mai mic numr impar de
trei cifre distincte.

51. Dac mrim numrul m de 3 ori $i mic$orm rezultatul cu 80,
ob#inem treimea lui m. Afla#i dublul lui m .

52. Dac mic$orm de 3 ori numrul x $i la rezultat adugm 72,
ob#inem triplul numrului x. Afla#i ce numr este de 10 ori mai mare
dect x.

53. Victor are n pu$culi# de 3 ori mai mul#i bani dect Mihai, care
are de 4 ori mai mult dect cei 57 de lei pe care i are Dan. C#i lei
le-au rmas mpreun dac fiecare a cheltuit cte 48 de lei ?

54. Cte cifre sunt necesare pentru a numerota paginile unei cr#i care
are 320 de pagini?

55. Cte cifre sunt necesare pentru a numerota paginile unei cr#i care
are 210 pagini ?

56. Pentru numerotarea paginilor unei cr#i s-au folosit 552 cifre.
Cte pagini are cartea ?

57. Pentru a se numerota paginile unei cr#i s-au folosit 357 de cifre.
Cte pagini are cartea ?

58. Diferen#a a dou numere este 426. Dac din sum scdem
diferen#a lor, ob#inem 684.
Care sunt cele dou numere ?

81
59. ndoitul unui numr este cu 875 mai mare dect sfertul lui. Afla#i
numrul, apoi calcula#i suma dintre acest numr $i jumtatea sa.

60. Suma a trei numere naturale este 804. Dac dublm primul numr,
l ob#inem pe al doilea, iar dac din al treilea l scdem pe al doilea, l
ob#inem pe primul.
Care sunt cele trei numere ?

61. Un tat are 54 ani, iar fiica sa are 26 ani. Cu c#i ani n urm vrsta
tatlui a fost de 8 ori mai mare dect vrsta fiicei sale ?

62. Produsul a dou numere este 126. Dac se mre$te primul numr
cu 5, produsul devine 161. Care sunt cele dou numere ?

63. Suma a dou numere este 416. Dac din sum scdem diferen#a
lor, ob#inem 218. Care sunt cele dou numere ?

64. Alexandru, Dinu, Florin $i Tudorel aveau aceea$i sum de bani.
Dup ce fiecare a cheltuit cte 78 lei, au constatat c le-au rmas la un
loc tot at#ia lei ct avusese fiecare la nceput.
C#i lei avusese fiecare biat ?

65. Un biat are 11 ani, iar tatl su 53 ani. Cu c#i ani n urm tatl
avea de 7 ori vrsta biatului ?

66. Mama are 48 ani, iar fiica sa 12 ani. Cu c#i ani n urm vrsta
mamei era de 10 ori mai mare dect vrsta fiicei ?

67. Ctul mpr#irii lui a la b este c $i restul 5. Restul este egal cu unul
dintre numerele b sau c.
Stabili#i care numr este tot 5, apoi determina#i celelalte dou
numere, $tiind c diferen#a dintre aceste este 41.

82
68. *ntr-o clas numrul bie#ilor este cu 5 mai mare dect numrul
fetelor. Dac ar pleca 2 fete $i ar veni 5 bie#i, atunci numrul bie#ilor
ar fi de 2 ori mai mare dect numrul fetelor.
C#i bie#i sunt n clas ?

69. Un vas plin cu ap cntre$te 1 140 de grame, iar vasul umplut pe
jumtate cu ap cntre$te 690 de grame.
Ct cntre$te vasul gol ?

70. *La un atelier de confec#ii erau dou buc#i de stof. Numrul
metrilor din prima bucat era egal cu dou treimi din numrul metrilor
din a doua bucat. Din bucata a doua s-au confec#ionat 8 rochii $i au
mai rmas 5 m. Din bucata mai mic nu au ajuns 2 m ca s se
confec#ioneze tot attea rochii.
C#i metri de stof au fost necesari pentru o rochie $i c#i metri
au fost n fiecare bucat ?

71. Patru copii aveau aceea$i sum de bani. Dup ce primul a cheltuit
90 lei, al doilea 120 lei, al treilea 153 lei, iar al patrulea 150 lei le-au
rmas la un loc at#ia lei ct avusese fiecare la nceput.
C#i lei a avut fiecare copil la nceput ?

72. ntr-un depozit erau 700 kg de pere $i 1 300 kg de mere. n fiecare
zi se scot cte 20 kg de mere $i 10 kg de pere.
Dup cte zile cantitatea de pere din depozit va fi ct jumtate din
cantitatea de mere ?

73. Un #ran a adus de pe cmp 6 saci cu gru, de 2 ori mai mul#i saci
cu porumb, saci cu floarea soarelui de 3 ori mai pu#ini dect cei cu
porumb, iar saci cu gogo$ari cu 12 mai pu#ini dect totalul sacilor cu
gru, porumb $i floarea soarelui. C#i saci a adus #ranul n total ?

74. Jumtatea jumt#ii triplului lui 8 este scztorul. Diferen#a este
numrul ob#inut prin dublarea lui 7 mrit cu 5. Ct este desczutul?
83
75. Dac adunm triplul unui numr cu triplul altui numr, ob#inem
150. Afla#i numerele $tiind c dublul diferen#ei lor este 40.

76. ntr-o clas sunt n total 30 de bie#i $i fete. C#i bie#i $i cte fete
sunt, $tiind c, dac ar fi cu 2 bie#i mai pu#in, atunci jumtate din
numrul lor ar reprezenta de 2 ori mai mult dect a treia parte din
numrul fetelor.

77. Determina#i numerele a $i b, dac a + b = 181, iar a + 27 este mai
mare dect b + 35 cu 31.

78. Un #ran are 130 psri: gini $i ra#e. Dup ce vinde la pia# un
numr dublu de gini fa# de numrul ra#elor vndute, el constat c
i-au mai rmas 25 gini $i 15 ra#e. Cte gini a avut ? Dar ra#e ?

79.Alexandru are 43 de narcise. El vrea d dea cte 3 narcise colegelor
din clasa sa, iar 7 narcise dore$te s le ofere doamnei nv#toare.
Cte colege are Alexandru ?
Cte narcise ar trebui s aib n total pentru i-a putea oferi $i
doamnei director 5 flori ?

80.Un copil are n colec#ia sa 888 de timbre. A opta parte din numrul
lor sunt timbre cu avioane, cu 27 mai pu#ine sunt timbre cu psri, a
treia parte din restul timbrelor sunt cu fluturi, iar restul cu flori.
Cu ct este mai mare numrul timbrelor cu flori dect a celor cu
psri ?

81. Dac a x b = 18 $i c x a = 10, calcula#i:
a) a x ( b + c ); b) a x ( b c ).

82. S se afle a, b, c din rela#iile:
a : 2 + b : 2 = 20;
b : 2 + c : 2 = 8;
a : 2 + c : 2 = 26.
84
NOIUNI DE GEOMETRIE1. Scrie#i denumirea fiecrei figuri geometrice de mai jos:
A B C D

2. Scrie#i cte trei denumiri de obiecte care au form de:

a) dreptunghi; c) triunghi;
b) ptrat; d) cerc.

3. Cte ptrate sunt n fiecare din desenele de mai jos:
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

4. Cte dreptunghiuri pot fi numrate n figurile de mai jos:

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
85
5. Construi#i un dreptunghi care s aib lungimea de 10 cm $i l#imea
jumtate din lungime. Calcula#i suma tuturor laturilor (perimetrul ) lui.

6. Un teren n form de dreptunghi are lungimea egal cu 34 m, iar
l#imea cu 8 m mai mic. S se afle lungimea gardului necesar
mprejmuirii terenului.

7. O parcel n form de dreptunghi este nconjurat de un gard format
din patru rnduri de srm cu lungimea total de 616 m. (tiind c
lungimea este mai mare cu 13 m dect l#imea, afla#i cele dou
dimensiuni ale parcelei.

8. Afla#i dimensiunile unui dreptunghi care are suma laturilor sale de
120 cm, iar lungimea este de 2 ori mai mare dect l#imea.

9. Mama a cumprat 12 m de dantel. Ea vrea s aplice dantela pe
marginile unei fe#e de mas de form ptrat cu latura de 2 m.
C#i metri de dantel i rmn ?

10. Suma laturilor unui ptrat este de 124 cm. Ce dimensiune are
latura ptratului ?

11. Suma laturilor unui dreptunghi cu lungimea de 168 cm $i l#imea
egal cu un sfert din lungime, este aceea$i cu suma laturilor unui
ptrat. Afla#i latura ptratului.

12. Suma msurilor laturilor unui triunghi este egal cu 126 cm. (tiind
c a doua latur este ct dublul primei laturi, iar a treia ct suma
celorlalte dou, afla#i ce mrime are fiecare latur.

13. Un triunghi cu laturile de aceea$i mrime are perimetrul egal cu
280 m. Afla#i perimetrul unui dreptunghi care are l#imea egal cu
latura ptratului, iar lungimea este de 2 ori mai mare dect l#imea.
420 m.
86
14. Semiperimetrul unui teren de form ptrat este egal cu 58 cm.
Afla#i n dou moduri perimetrul terenului.

15. Afla#i:


10
6 180

4


a) produsul dintre suma numerelor din interiorul cercului $i numrul
din exteriorul lui;

b) ctul dintre numrul din triunghi $i fiecare dintre numerele din
exteriorul triunghiului;

c) suma produselor dintre fiecare numr din cerc $i numrul din
exteriorul cercului.

16. Calcula#i:160 2

4 45 7 10a) ctul numerelor care sunt numai n dreptunghi;

b) produsul numerelor care sunt $i n dreptunghi $i n triunghi;
87

c) produsul dintre suma numerelor care sunt $i n triunghi $i n
dreptunghi $i numrul care se afl n exteriorul dreptunghiului;

d) ctul dintre produsul numerelor aflate numai n dreptunghi $i
numrul aflat numai n triunghi;

e) diferen#a dintre suma numerelor aflate numai n dreptunghi $i suma
numerelor aflate n triunghiuri.

17. Afla#i:
10
5 58

100

102
- ctul dintre suma numerelor din cerc $i numrul din afara cercului;

- diferen#a numerelor din cerc situate n exteriorul triunghiului $i al
ptratului nmul#it cu numrul din interiorul triunghiului;

- produsul dintre numrul din ptrat $i numrul din exteriorul
cercului;

- produsul dintre numrul aflat n ptrat $i numrul aflat n triunghi;

- produsul dintre suma numerelor situate n exteriorul triunghiului $i
al ptratului, dar n interiorul cercului $i numrul din exteriorul
cercului;

88
- diferen#a dintre produsul numerelor aflate n interiorul figurilor
geometrice care nu sunt cercuri $i dintre produsul sumei numerelor
situate n cerc (dar n exteriorul triunghiului $i al ptratului) $i
numrul aflat n exteriorul cercului;

- suma dintre produsul ob#inut prin nmul#irea celui mai mare numr
din interiorul cercului cu numrul din exteriorul cercului $i ctul
numerelor din ptrat $i din cerc.

17. Recunoa$te elementele de geometrie din desenele de mai jos:
N
A d
M
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5


%
Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig.10


18. Identifica#i $i compara#i segmentele de dreapt aflate pe dreapta d
fr a le msura:

d A B C D E19. Trei segmente de dreapt au lungimea total de 144 cm. Primul
segment este ct o treime din al doilea, iar al treilea este de 2 ori mai
mare dect primul.
Ce lungime are fiecare segment ?

89
20. Desena#i:
- o dreapt;
- un punct, A, n exteriorul ei;
- un punct, B, pe dreapta pe care a#i desenat-o;
- un segment de dreapt de 3 cm;
- o linie frnt deschis format din 5 segmente de dreapt;
- o linie frnt nchis format din 4 segmente de dreapt;
- un punct, O, n interiorul liniei frnte nchise;
- un punct, M, n exteriorul liniei frnte nchise;
- o linie curb deschis;
- o linie curb nchis.

21. Linia frnt deschis ABCDE este format din 4 segmente de
dreapt:
- segmentul AB = 4 cm;
- BC este de 2 ori mai mic;
- CD este egal cu jumtatea sumei primelor dou;
- iar DE este cu 4 cm mai mic dect suma primelor trei.
Calcula#i lungimea acestei linii frnte, apoi construi#i un segment
de dreapt de aceea$i lungime.

22. Lungimea comun a segmentelor orizontale din figura de mai jos
este de 4 cm, a celor verticale este de 3 cm, iar a celor oblice este de 2
cm. Calcula#i lungimea liniei frnte din desenul de mai jos:


23. Deseneaz:
- litere de tipar din linii frnte formate din cte 4 segmente de dreapt;
- cifre alctuite numai din linii curbe.

90
24. Denumi#i corpurile geometrice reprezentate n desenele urmtoare:


A B C D E

25. Da#i exemple de obiecte care au form de:
a) cub; b) sfer; c) con; d) cuboid; e) cilindru.

26. Recunoa$te#i $i colora#i corpurile geomertice din desenele de mai
jos:- cu ro$u cuboidul; - cu verde cubul;
- cu galben conul; - cu portocaliu sfera.
- cu albastru cilindrul;


91

UNIT*I DE M*SUR*

1. Transforma#i:

a)1 dam = ? m 5 dam = ? m 24 dam = ? m
1 hm = ? m 8 hm = ? m 82 hm = ? m
1 km = ? m 6 hm = ? m 100 dam = ? m

b)1 m = ? dm 1 m = ? cm 1 m = ? mm
3 m = ? dm 4 m = ? cm 9 m = ? mm
2 m = ? dm 8 m = ? cm 7 m = ? mm

2. Calcula#i:

a) 17 m + 49 m = ? m 187 dam + 58 dam = ? dam
68 m + 32 m = ? m 386 dam + 99 dam = ? dam
98 m 35 m = ? m 325 dam 165 dam = ? dam
100 m 76 m = ? m 503 dam 168 dam = ? dam

b) 325 hm + 499 hm = ? hm 736 km + 264 km = ? km
172 hm + 428 hm = ? hm 227 km + 368 km = ? km
544 hm 126 hm = ? hm 579 km 259 km = ? km
900 hm 269 hm = ? hm 841 km 732 km = ? km

c) 922 cm + 37 cm = ? cm 648 dm 225 dm = ? dm
108 dm + 14 dm = ? dm 250 mm 38 mm = ? mm
128 mm + 212 mm = ? mm 92 cm 7 cm = ? cm
363 cm + 137 cm = ? cm 591 mm 186 mm = ? mm

d) 47 cm x 2 = ? cm 27 cm : 3 = ? cm
31 mm x 4 = ? mm 48 dm : 8 = ? dm
14 dm x 5 = ? dm 48 mm : 4 = ? mm
100 cm x 7 = ? cm 72 cm : 9 = ? cm
92
e) 375 cm : 3 + 225 cm = ? cm 14 mm x 6 50 mm = ? mm
973 dm 4 x 102 dm = ? dm 327 cm : 3 + 91 cm = ? cm
321 hm + 472 hm : 4 = ? hm 917 km : 7 61 km = ? km
802 dam 68 dam x 4 = ?dam 733 hm + 534 hm : 2 = ? hm

3. Afla#i perimetrul unui triunghi, $tiind c o latur a lui, msurat n
metri, este egal cu produsul numerelor 2, 3 $i 5, a doua latur este cu
14 mai mic , iar a treia latur este egal cu jumtatea sumei primelor
dou.

4. Trei baloturi de mtase au mpreun 120 m. Primele dou au
mpreun 87 m. Al doilea balot este cu 9 m mai mare dect al treilea.
C#i metri are primul balot ?

5. Pentru a ajunge la destina#ie, un cltor a parcurs 98 km cu
autobuzul, cu trenul o distan# cu 69 km mai mare, iar cu avionul o
distan# de 3 ori mai mare dect suma distan#elor parcurse cu
autobuzul $i cu trenul.
C#i kilometri a parcurs n total ?

6. Un teren dreptunghilar are lungimea de 25 hm, iar l#imea cu 9 hm
mai mic. Afla#i perimetrul terenului.

7. O grdin avnd forma unui dreptunghi are l#imea de 18 dam, iar
lungimea de 4 ori mai mare.
C#i decametri are perimetrul grdinii?

8. Un turist a parcurs 800 km n 4 zile. n prima zi a parcurs 105 km, a
doua zi a parcurs o distan# de 3 ori mai mare, iar distan#a parcurs a
treia zi este de 2 ori mai mic dect suma distan#elor parcurse n
primele dou zile. Afla#i c#i kilometri a parcurs n a patra zi.

93
9. Un motociclist a parcurs un traseu de 248 km n 3 etape. n prima
etap a parcurs un sfert din ntregul traseu, iar n a doua etap cu 48
km mai mult. C#i kilometri a parcurs n ultima etap ?

10. Un drume# a parcurs 12 km . El mai are de parcurs pn la
jumtatea drumului o distan# de 6 ori mai mic dect parcursese pn
atunci. Ce lungime are drumul ?

11. Un sfert dintr-un balot de pnz de 160 m a fost folosit la
confec#ionarea unor bluze, iar restul pentru rochii.
(tiind c pentru o bluz sunt necesari 2 m de pnz, iar pentru o
rochie 3 m, s se afle cte bluze $i cte rochii s-au confec#ionat.

12. Din 20 m de pnz se fac 10 cear$afuri. C#i metri de pnz sunt
necesari pentru 7 cear$afuri?

13. Alctui#i probleme ale cror rezolvri s se scrie:
a) 35 m x 4 = ? m;
b) 60 m 5 m x 7 = ? m;
c) 2 m x 5 + 4 m x 4 = ? m

14. Trei baloturi de mtase au lungimea total de 46 m. Afla#i c#i
metri de mtase are fiecare balot, dac numrul metrilor din al doilea
balot este de 2 ori mai mare dect al celor din primul balot, iar al
treilea balot are cu 4 m mai pu#in dect al doilea.

15. O croitoreas a cumprat 46 m de dantel. Ea confec#ioneaz 3
bluze folosind cte 2 m de dantel pentru fiecare bluz, iar restul de
dantel l folose$te pentru a confec#iona 5 fe#e de mas.
C#i metri de dantela folose$te pentru fiecare fa# de mas?

16. Dup ce a parcurs o jumtate din drumul pe care l avea de
parcurs, unui biciclist i-au mai rmas de parcurs cu 15 km mai pu#in
dect jumtatea distan#ei parcurse. C#i kilometri avea drumul ?
94
17. Efectua#i:
a) 1 dal = ? l 1 hl = ? l 1 kl = ? l
5 dal = ? l 3 hl = ? l 8 kl = ? l
12 dal = ? l 15 hl = ? l 21 kl = ? l

b) 1 l = ? dl 1 l = ? cl 1 l = ? ml
4 l = ? dl 7 l = ? cl 9 l = ? ml
10 l = ? dl 10 l = ? cl 10 l = ? ml
17 l = ? dl 23 l = ? cl 35 l = ? ml

18. Calcula#i:
a) 208 l + 12 l = ? l b) 420 dal + 180 dal = ? dal
180 l 165 l = ? l 603 dal 498 dal = ? dal
314 l x 2 : 4 = ? l 264 dal x 2 : 8 = ? dal

c) 214 hl + 326 hl = ? hl d) 507 kl + 128 kl = ? kl
600 hl 207 hl = ? hl 415 kl 297 kl = ? kl
124 hl x 3 : 6 = ? hl 140 kl : 7 x 5 = ? kl

e) 127 dl + 873 dl = ? dl f) 342 cl 153 cl = ? cl
600 dl 407 dl = ? dl 562 cl + 244 cl = ? cl
162 dl x 5 : 2 = ? dl 430 cl : 5 x 7 = ? cl

g) 721 ml 469 ml = ? ml h) 6 dl + 12 cl x 2 = ? cl
274 ml + 159 ml = ? ml 9 kl + 27 dal : 3 = ? dal
87 ml x 10 : 6 = ? ml 10 l + 4dal x 2 = ? l

19. Dou vase con#in 36 l de ulei . n primul vas se afl un sfert din
ntreaga cantitate de ulei . C#i litri de ulei con#ine al doilea vas ?

20. ntr-un butoi se aflau 120 l de ulei. Un sfert din aceast cantitate
s-a pus n sticle de cte 2 l fiecare, iar a treia parte din restul cantit#ii
s-a pus n sticle a cte 5 l fiecare. Cantitatea rmas s-a pus n bidoane
de cte 10 l. Cte vase au fost necesare pentru a goli butoiul ?
95
21. n dou butoaie sunt 400 l de motorin. Dac din primul butoi se
iau 12 l de motorin $i se pun n al doilea, n ambele butoaie va fi
aceea$i cantitate de motorin.
Ce cantitate de motorin era la nceput n fiecare butoi ?

22. La un magazin alimentar s-au adus 180 l de lapte. Diminea# s-au
vndut 38 l de lapte, dup amiaz o cantitate dubl, iar cantitatea
rmas s-a mpr#it n mod egal la trei grdini#e.
C#i litri de lapte a primit fiecare grdini# ?

23. Cantitatea de 648 l de o#et a fost trimis spre vnzare la trei
magazine. Primul magazin a primit un sfert din ntreaga cantitate de
o#et, iar al doilea cu 38 l mai mult dect primul.
C#i litri de o#et a primit al treilea magazin ?

24. n trei butoaie este o cantitate de 342 l de benzin. Primele dou
butoaie con#in mpreun 198 l de benzin, iar al treilea cu 39 l mai
mult dect primul.
C#i litri de benzin con#ine al doilea butoi ?

25. Alctui#i probleme ale cror rezolvri s se scrie:
a) 6 x 100 l 242 l = ? l
b) 524 l 524 l : 4 = ? l
c) 726 l 726 l : 3 ( 725 l : 3 24 l ) = ? l

26. Tata a cumprat 3 500 ml de suc de portocale , iar ap mineral cu
3 000 ml mai mult. C#i mililitri de buturi rcoritoare s-au consumat
dac au mai rmas 1 500 ml ? ( Exprima#i cantitatea $i n litri )

27. Dou vase con#in 40 dl de lapte. C#i decilitri de lapte sunt n
fiecare vas, dac al doilea vas con#ine o cantitate de 3 ori mai mare
dect primul vas?


96
28. Transforma#i:

a) 1 q = ? kg 1 t = ? kg 1 t = ? q
4 q = ? kg 7 t = ? kg 5 t = ? q
10 q = ? kg 10 t = ? kg 10 t = ? q
3 q = ? kg 5 t = ? kg 8 t = ? q

b) 1 kg = ? hg 1 kg = ? dag 1 kg = ? g
5 kg = ? hg 9 kg = ? dag 4 kg = ? g
19 kg = ? hg 21 kg = ? dag 15 kg = ? g
38 kg = ? hg 40 kg = ? dag 62 kg = ? g

c) 1 g = ? dg 1 g = ? cg 1 g = ? mg
4 g = ? dg 7 g = ? cg 9 g = ? mg
10 g = ? dg 10 g = ? cg 10 g = ? mg
25 g = ? dg 19 g = ? cg 27 g = ? mg

29. Calcula#i:

a) 798 kg + 1 365 kg = ? kg
2 500 g + 3 760 g = ? g
7 835 dg 5 600 dg = ? dg
3 655 cg ( 240 cg x 3 + 165 cg x 5 ) = ? cg

b) ( 25 t + 135 t ) : 10 + 84 t : 6 7 t x 4 = ? t
( 345 q 106 q x 2 + 17 q ) : 10 + 15 q = ? q
3 x ( 625 mg : 5 20 mg x 5 ) + 5 mg x 5 = ? mg
( 974 dag 7 dag x 100 ) : 2 x 3 + 1 78 dag = ? dag

c) ( 128 hg + 172 hg ) : 10 -10 hg + 40 hg x 2 = ? hg
248 t + ( 91 t 89 t ) x 100 40 t x 4 + 2 t = ? t
( 74 q 68 q ) x 100 20 q x 3 + 108 q : 3 = ? q
( 15 dag + 125 dag ) : 10 112 dag : 8 x 0 = ? dag

97
30. Trei saci con#in mpreun 272 kg de orz. Primii doi con#in
mpreun 187 kg de orz, iar ultimii doi con#in 175 kg .
Ce cantitate de orz con#ine fiecare sac?

31. De pe un ogor s-au recoltat 892 kg de cartofi. Un sfert din aceast
cantitate s-a #inut pentru nsmn#at, cu 127 kg mai mult s-au vndut,
iar restul cantit#ii de cartofi s-a re#inut pentru consum.
Cte kilograme de cartofi au rmas pentru consum ?

32. Doi saci con#in mpreun 150 kg de gru. Dac din primul s-ar lua
15 kg $i s-ar pune n cellalt, atunci n fiecare sac ar fi cantit#i egale.
Cte kilograme de gru con#ine fiecare sac ?

33. La un magazin alimentar erau 400 kg de zahr. A zecea parte din
aceast cantitate s-a vndut unei grdini#e, a zecea parte din restul
cantit#ii $i nc 24 kg s-au vndut unui laborator de cofetrie, iar
restul cantit#ii s-a ambalat n pungi a cte 2 kg fiecare.
Cte pungi au fost nacesare ?

34. Cantitatea de 630 kg de gru a fost pus n 9 saci, fiecare sac
avnd aceea$i greutate. Ce cantitate de gru con#ineau 3 saci mpreu-
n ? Dar 5 saci ? Dar 7 saci ?

35. *n trei depozite sunt 403 t de fructe. Dac se iau 17 t de fructe din
primul, din al doilea o cantitate de 2 ori mai mare, iar din al treilea cu
2 t mai mult dect din primul, n cele trei depozite rmn cantit#i
egale de fructe. Ce cantitate de fructe con#ine fiecare depozit ?

36. Patru cutii con#ineau mpreun 278 kg de bomboane. Dup ce s-a
luat din fiecare cutie aceea$i cantitate de bomboane, n prima cutie au
rmas 28 kg de bomboane, n a doua cu 19 kg mai pu#in, n a treia o
cantitate de 3 ori mai mare dect n a doua, iar n a patra o cantitate de
2 ori mai mic dect n prima.Cte kilograme de bomboane erau la
nceput n fiecare cutie ?
98
36. Alctui#i probleme ale cror rezolvri s se scrie:
a) 179 kg + ( 179 kg + 36 kg ) + ( 179 kg 99 kg ) = ? kg
b) 5 q x 4 3 q = ? q
c) 40 t ( 9 t + 7 t + 18 t ) = ? t

37. O pungu# de detergent are greutatea de 250 g. Ct cntresc
4 pungu#e de acela$i fel ? (Exprima#i greutatea $i n kilograme ).

38. Pentru prepararea unui tort, mama are nevoie de 250 g de
unt, 100g de nuc, cacao o cantitate de 2 ori mai mic dect cea de
nuc, 6 g de praf de copt, 10 g de zahr vanilat, restul pn la 1 000 g,
fiind fin. Cte grame de fin i trebuie ?

39. O cutie cu 20 bomboane de ciocolat cntre$te 220 g. Dac se iau
10 bomboane, cutia cntre$te 120 g. (tiind c toate bomboanele din
cutie au aceea$i mas, afla#i cte grame cntre$te numai cutia ?

40. ntr-o magazie erau 700 kg de pere $i 1 300 kg de mere. n fiecare
zi se scot cte 10 kg de fructe n cantit#i egale.
Dup cte zile cantitatea de pere din magazie va fi ct jumtate din
cantitatea de mere ?

41. ntr-un depozit erau 93 t de cartofi $i 117 t de morcovi. n fiecare
zi se scot cte 3 t de morcovi $i 3 t de cartofi. Dup cte zile cantitatea
de cartofi va fi ct trei sferturi din cantitatea de morcovi ?

42. ntr-o magazie sunt 412 q de gru $i 596 q de porumb. n fiecare zi
se scot cte 5 q de gru $i 5 q de porumb.
Dup cte zile cantitatea de gru va fi ct o treime din cantitatea de
porumb ?

43. Scrie#i ce reprezint fiecare cifr a urmtoarelor msuri:
572 t; 630 kg; 312 g; 842 q; 2 154 hg; 3 415 dag; 1 245 dg; 813 cg.

99
44. Transforma#i:
1 or = ? minute 1 lun = ? zile 1 an = ? luni
1 zi = ? ore 1 an = ? zile 1 sptmn = ? zile

3 ore = ? minute 2 ani = ? luni 3 sptmni = ? zile
4 zile = ? ore 5 ani = ? luni 1 anotimp = ? luni

45. Calcula#i:
a) 28 minute + 32 minute = ? minute
16 ore + 8 ore = ? ore
15 minute + 29 minute = ? minute
18 ore + 6ore = ? ore

b) 56 minute 22 minute = ? minute
20 ore 8 ore = ? ore
60 minute 15 minute = ?minute
36 ore 12 ore = ? ore

c) 12 zile + 18 zile = ? zile d) 18 luni + 18 luni = ? luni
49 zile + 26 zile = ? zile 40 luni 16 luni = ? luni
32 zile 25 zile = ? zile 38 luni + 44 luni = ? luni
100 zile 86 zile = ? zile 42 luni 36 luni = ? luni

e) 28 ani + 7 ani = ? ani
91 ani 75 ani = ? ani
48 ani + 17 ani = ? ani
52 ani 36 ani = ? ani

46. Efectua#i:
8 minute x 6 + 12 minute = ? minute = ? ore
24 ore : 4 x 8 = ? ore = ? zile
8 luni x 5 4 luni x 7 = ? luni = ? ani
192 ore : 8+ 6 ore x 4 = ? ore = ? zile
( 160 ani 15 ani x 4 ) : 10 = ? ani
100
47. Cnd s-a nscut Matei, mama sa avea 24 de ani, iar bunica lui de 2
ori mai mult. (tiind c Matei are 9 ani , s se afle vrsta actual a
mamei $i a bunicii lui.

48. Adina are 27 de ani, iar Cristi 21 de ani. Cu c#i ani n urm Adina
a avut dublul vrstei lui Cristi ?

49. Vrsta unei fete este n prezent cu 23 de ani mai mic dect vrsta
mamei sale. Peste 8 ani vrsta mamei va fi de 2 ori mai mare dect
vrsta fiicei sale.
Ce vrst are fiecare n prezent ?

50. Vrstele a patru fra#i sunt reprezentate prin numere impare
consecutive. (tiind c suma vrstelor este mai mic dect numrul 57,
s se afle vrsta fiecrui copil.

51. Dac triplez vrsta pe care o voi avea peste 2 ani $i din ea scad
triplul vrstei pe care am avut-o acum 2 ani, ob#in vrsta mea actual.
C#i ani am eu ?

52. Un tat are cu 39 de ani mai mult dect fiul su. Peste 7 ani tatl
va avea o vrst de 4 ori mai mare dect a fiului su.
C#i ani are fiecare ?

53. Dorin are 10 ani, iar sora lui 6 ani. C#i ani va avea Dorin cnd
sora sa va avea 15 ani ?

54. Mama avea 32 de ani cnd s-a nscut fiica $i 35 de ani cnd s-a
nscut biatul. C#i ani au acum fiecare, dac mpreun au 59 ani ?

55. Mama , tata $i fiica au mpreun 78 de ani. Fiica mpreun cu
mama au 42 ani, iar fiica mpreun cu tata au 48 ani.
Afla#i c#i ani au fiecare ?

101
56. Calcula#i:
a) 5 742 lei 3 896 lei = ? lei 150 lei : 3 = ? lei
1 950 lei + 3 050 lei = ? lei 67 lei x 4 = ? lei
7 000 lei 5 280 lei = ? lei 284 lei : 4 = ? lei
6 015 lei + 9 885 lei = ? lei 550 lei x 2 = ? lei

b) 5 lei = ? bani 4 lei $i 50 bani = ? bani 100 bani = ? lei
3 lei = ? bani 10 lei $i 10 bani = ? bani 400 bani = ? lei

c) 5 lei $i 40 bani + 2 lei $i 60 bani = ? lei $i ? bani
90 lei $i 80 bani 37 lei $i 50 bani = ? lei $i ? bani
132 lei $i 50 bani + 87 lei $i 60 bani = ? lei $i ? bani
500 lei $i 40 bani 320 lei $i 80 bani = ? lei $i ? bani

d) 200 euro + 150 euro = ? euro 20 euro x 5 = ? euro
1 000 euro 467 euro = ? euro 134 euro : 2 = ? euro
80 cen#i + 70 cen#i = ? cen#i 64 cen#i x 6 = ? cen#i
100 cen#i 40 cen#i = ? cen#i 96 cen#i : 3 = ? cen#i

57. Un bilet de cltorie pn la Ia$i cost 7 lei $i 80 de bani.
Calcula#i restul primit de fiecare persoan, $tiind c:
- primul cltor a dat o bancnot de 10 lei;
- al doilea cltor a dat o bancnot de 50 lei;
- al treilea cltor a dat o bancnot de 5 lei, 2 bancnote de 1 leu $i
2 monede de 50 bani;
- al patrulea cltor a dat o bancnot de 5 lei $i 3 bancnote de 1 leu.

58. C#i lei cost un ghiozdan, dac mama a achitat pentru el o
bancnot de 50 lei, 3 bancnote de 5 lei $i 7 monede de 50 bani ?

59. Bunica a cumprat 2 kg de zahr la pre#ul de 2 lei $i 80 bani
kilogramul, o bluz de 42 lei $i 2 kg de portocale, cheltuind n total 53
lei $i 60 bani. C#i lei a pltit pentru un kilogram de portocale ?
102
60. Mama a plecat la cumprturi cu 200 lei. Ea a cumprat o bluz, o
fust $i o pereche de pantaloni. Bluza a costat 38 lei, fusta cu 12 lei
mai mult, iar pantalonii cu 13 lei mai pu#in dect pre#ul bluzei $i al
fustei luate mpreun. C#i lei i-au rmas ?

61. Doi copii au mpreun 36 lei. Dac unul dintre ei i d celuilalt 18
lei, fiecare din ei va avea aceea$i sum. C#i lei are fiecare copil ?

62. O familie a cheltuit n trei zile 1200 lei. n primele dou zile a
cheltuit 650 lei. (tiind c a doua zi a cheltuit cu 150 lei mai pu#in
dect n a treia zi, afla#i c#i lei a cheltuit familia n fiecare zi.

63. Un dic#ionar $i o carte cost 65 lei. Trei dic#ionare $i dou cr#i
cost 180 lei. C#i lei cost un dic#ionar $i c#i lei cost o carte ?

64. Eu $i fratele meu am economisit suma de 248 lei. Dac la dublul
sumei mele, adun triplul sumei fratelui meu, ob#in 530 lei. C#i lei a
economisit fratele meu $i c#i lei am economisit eu ?

65. Bunica a cumprat pentru nepo#ii si 3 avioane $i 2 ppu$i care au
costat n total 54 lei. Ct cost un avion $i ct cost o ppu$ dac
pre#ul unui avion este de 3 ori mai mic dect al unei ppu$i ?

65. Pentru premierea participan#ilor la un concurs sportiv s-au
cumprat 3 mingi mari $i 2 mingi mici, pltindu-se 96 lei. S se afle
ct cost o minge mare $i ct cost o minge mic, $tiind c o minge
mare cost de 2 ori mai mult dect o minge mic.

67. Compune#i probleme ale cror rezolvri s se scrie:
a) 32 lei + 32 lei x 3 =
b) 450 lei ( 12 lei x 3 + 86 lei x 3 ) =
c) 140 lei + ( 140 lei + 140 lei 35 lei ) =


103
TESTE DE EVALUARE

TESTUL NR. 1

NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100

Obiective de referin)&:
1. S n#eleag sistemul pozi#ional de formare a numerelor naturale
mai mici dect 100.
2. S numere n ordine cresctoare $i descresctoare n concentrul
0 100.
3. S scrie corect secven#e ale $irului numerelor naturale pornind de la
un numr dat $i cu pa$i da#i.
4. S completeze o secven# a $irului numerelor naturale cu numere
care lipsesc.
5. S scrie rsturnatul unui numr natural.
6. S scrie succesorul unui numr natural format din zeci $i unit#i.
7. S scrie sub form de sum un numr natural format din zeci $i
unit#i.
8. S compare dou numere naturale formate din zeci $i unit#i.
9. S ordoneze cresctor $i descresctor mai multe numere naturale
mai mici dect 100.
10. S gseasc toate numerele naturale formate din zeci $i unit#i care
con#in cifra 8.
11. S gseasc un numr natural par, avnd informa#iile care se
impun, rezolvnd astfel corect problema n care a fost implicat
no#iunea de numr par.

Con#inutul testului

1. Scrie#i numerele naturale:
a) de la 68 pn la 76; c) ntre 55 $i 63;
b) de la 43 pn la 38; d) ntre 92 $i 86.

104
2. Scrie#i vecinii numerelor:
54 18 20
90 60 58
31 71 69
69 88 90

3. Completa#i csu#ele rmase libere cu numerele care lipsesc:
a) 35 39
b) 71 68 65
c) 42 44 50
d) 75 70 60 35
e) 53 56 71

4. Scrie#i rsturnatul fiecrui numr de mai jos:
32, 54; 71; 65; 41; 19; 26; 87.

5. Compara#i numerele:
34 $i 43 45 $i 54 78 $i 87 61 $i 16
87 $i 77 83 $i 84 42 $i 41 69 $i 96

6. Ordona#i cresctor numerele:
63; 11; 84; 57; 23; 7; 47; 61.

8. Ordona#i descresctor numerele:
60; 17; 71; 15, 20; 47; 64; 98.

9. Scrie#i sub form de sum numerele:
79; 47; 51; 25; 42; 84; 63; 88.

10. Scrie#i toate numerele naturale formate din zeci $i unit#i care
con#in cifra 8.

11. Scrie#i toate numerele naturale mai mari dect 58 $i mai mici dect
67.
105
12. Scrie#i toate numerele naturale mai mari dect 68 $i cel mult egale
cu 65.

13. Gsi#i toate numerele naturale formate din zeci $i unit#i care se
pot scrie cu cifrele:
a) 2; 6; 4; b) 3; 0; 7.

14. Vrsta mamei Dianei este un numr natural par cuprins ntre 39
$i 42, iar tatl ei este cu 3 ani mai mare. C#i ani are tatl Dianei ?


DESCRIPTORI DE PERFORMAN-.

Foarte bine

- Numr corect, cresctor $i descresctor, pornind de la un numr, cu
pa$i da#i;
- Scrie corect vecinii unor numere naturale date;
- Scrie corect rsturnatul unui numr natural;
- Gse$te toate numerele naturale care au fost omise dintr-o secven#
dat;
- Scrie corect succesorul unui numr natural dat;
- Folose$te corect semnele de rela#ie n compararea a dou numere
naturale date;
- Ordoneaz corect, cresctor $i descresctor, numerele naturale mai
mici dect 100;
- Gse$te toate numerele naturale formate din zeci $i unit#i care
con#in cifra 8;
- Gse$te toate numerele naturale formate din zeci $i unit#i care se pot
scrie cu cifrele date;
- Gse$te numrul par ( 40 ) $i, mrindu-l cu 3, rezolv corect
problema.


106
Bine

- Numr corect, cresctor $i descresctor, pornind de la un numr,
cu pa$i da#i;
- Scrie corect majoritatea veciniior unor numere naturale;
- Gse$te rsturnatul unui numr natural format din zeci $i unit#i,
cu mici ezitri;
- Gse$te majoritatea numerelor naturale care au fost omise dintr-o
secven# dat;
- Gse$te doar o parte din succesorii unor numere naturale;
- Scrie corect semnele de rela#ie n compararea majorit#ii nume-
relor naturale date;
- Ordoneaz corect, cresctor $i descresctor, majoritatea nume-
relelor naturale date;
- Gse$te aproape toate numerele naturale formate din zeci $i unit#i
care con#in cifra 8;
- Gse$te aproape toate numerele naturale formate din zeci $i unit#i
care se pot scrie cu cifrele date;
- Rezolv problema cu sprijin acordat.

Suficient

- Numr corect, cresctor $i descresctor, pornind de la un numr, cu
pa$i da#i;
- Scrie corect vecinii unor numere naturale date;
- Gse$te cel pu#in 3 din numerele naturale care au fost omise dintr-o
secven# dat;
- Folose$te corect mcar de 3 ori semnul de rela#ie n compararea
unor numere naturale;
- Ordoneaz corect, cresctor $i descresctor mcar 3 din numerele
naturale date;
- Gse$te mcar 2 numere naturale formate din zeci $i unit#i care
con#in cifra 8.

107
TESTUL NR. 2

NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000

Obiective de referin)&:
1. S scrie corect numerele naturale cel pu#in egale cu 1 000.
2. S completeze secven#e ale $irului numerelor naturale cu numere
care au fost omise.
3. S compare numerele naturale cuprinse ntre 1 000 $i 1 000 000.
4. S ordoneze cresctor $i descresctor numere naturale mai mici
dect 1 000 000.
5. S determine numere naturale care ndeplinesc anumite condi#ii.
6. S scrie, sub form de sum, numere naturale date.

Con#inutul testului

1. Scrie#i dup dictare numerele:
5 324; 10 400; 1 057; 860 012; 907 250; 758 004; 7 097;
300 004; 641 340; 208 009.

2. Scrie#i toate numerele naturale:
a) de la 158 989 pn la 158 999;
b) ntre 496 995 $i 497 006;
c) mai mari dect 785 254 $i cel mult egale cu 785 260;
d) mai mici dect 905 299 $i mai mari dect 905 293.

3. Compara#i numerele:
64 009 $i 64 007; 183 065 $i 183 605;
187 268 $i 187 268; 75 317 $i 70 173;
84 018 $i 804 018; 412 241 $i 402 999;
252 461 $i 225 641; 8 028 $i 80 280.

4. Ordona#i cresctor numerele: 500 400; 3 402; 69 284; 5 028;
689 416; 8 054; 92 036; 974 595; 32 764; 945 795; 326 019.
108
5. Ordona#i descresctor numerele: 54 305; 602 206; 4 030;
124 159; 205 001; 899 164; 50 406; 173 379; 4 015; 62 684;
908 867; 374 020.

6. Se dau cifrele: 7; 0; 6; 8; 5; 9. Scrie#i:
a) cel mai mic numr natural care se poate scrie cu aceste cifre;
b) cel mai mare numr natural care se poate scrie cu aceste cifre.

DESCRIPTORI DE PERFORMAN-.

Foarte bine

- Scrie corect toate numerele naturale care au fost dictate;
- Completeaz secven#e ale $irului numerelor naturale cu toate nume-
rele corespunztoare;
- Compar numerele naturale date, folosind corect toate semnele de
rela#ie n exerci#ii;
- Ordoneaz cresctor toate numerele naturale date;
- Ordoneaz descresctor toate numerele naturale date;
- Gse$te cele 2 numere naturale respectnd ntru totul cerin#ele
exerci#iului.

Bine

- Scrie corect 8 din cele 12 numere naturale care au fost dictate;
- Rezolv corect 3 din cele 4 puncte ale exerci#iului de completare a
$irului numerelor naturale;
- Folose$te corect semnul de rela#ie corespunztor la 6 din cele 8
perechi de numere naturale date;
- Ordoneaz cresctor, cu mici ezitri, numerele naturale date;
- Ordoneaz descresctor, cu mici ezitri, numerele naturale date;
- Scrie corect 1 din cele 2 numere naturale, respectnd cerin#ele
exerci#iului.

109
Suficient

- Scrie corect 6 din cele 12 numere naturale care au fost dictate;
- Rezolv corect 2 din cele 4 puncte ele exerci#iului de completare a
$irului numerelor naturale;
- Folose$te corect semnul de rela#ie corespunztor la 4 din cele 8
perechi de numere naturale date;
- Ordoneaz corect mcar 6 din cele 12 numere date;
- Gse$te mcar un numr natural respectnd cerin#ele exerci#iului.


TESTUL NR. 3

OPERA-II CU NUMERE NATURALE
N CONCENTRUL 0 10 000

Obiective de referin)&:
1. S calculeze suma a dou numere naturale n concentrul
0 10 000, fr trecere peste ordin.
2. S calculeze diferen#a a dou numere naturale situate n concentrul
0 10 000, fr trecere peste ordin.
3. S calculeze suma a dou numere naturale n concentrul 0 10 000,
cu trecere peste ordin.
4. S calculeze diferen#a a dou numere naturale situate n concentrul
0 10 000, cu trecere peste ordin.
5. S calculeze termenul necunoscut, folosindu-se de cuno$tin#ele
referitoare la proba adunrii $i proba scderii.
6. S cunoasc vocabularul matematic referitor la opera#iile de
adunare $i scdere $i s-l utilizeze corect n rezolvarea exerci#iilor $i
problemelor.
7. S rezolve probleme cu dou sau mai multe opera#ii.
8. S formuleze probleme dup exerci#ii date.
9. S respecte ordinea efecturii opera#iilor.

110
Con#inutul testului

1. Calcula#i:
1 300 + 5 400 = 8 000 6 000 =
4 320 + 2 530 = 9 560 6 340 =
6 521 + 2 367 = 8 778 7 335 =
2 924 + 7 035 = 6 876 4 054 =

2. Efectua#i:
5 329 + 4 638 = 8 605 5 248 =
8 740 3 527 = 9 005 3 897 =
2 279 + 5 224 = 6 001 + 3 199 =
7 500 5 498 = 2 015 + 1 895 =

3. Calcula#i termenul necunoscut:
a + 3 546 = 9 278 b 4 158 = 3 986 8 352 c = 1 786

4. Calcula#i suma numerelor 3 895 $i 4 587, apoi mic$ora#i-o cu
numrul 5 689.

5. Mri#i cu 4 976 cu diferen#a numerelor 8 365 $i 4 976.

6. Cu ct este mai mare suma numerelor 7 548 $i 1 868, dect
diferen#a lor ?

7. Efectua#i:
3 589 + ( 8 425 5 738 ) =
8 053 ( 2 965 + 4 959 ) =
( 4 878 + 3 964 ) ( 8 043 5 738 ) =
( 8 002 6 734 ) + 4 976 ( 1 879 + 2 768 ) =

8. La un magazin s-au adus 1 950 kg de mere $i prune cu 675 kg mai
mult. Ce cantitate de fructe s-au adus n total ?

111

9. Din cele 3 500 de rsaduri existente s-au vndut ntr-o zi 978, iar n
ziua urmtoare cu 159 mai multe. Cte rsaduri au rmas nevndute ?

10. Din cele 2 439 de psri dintr-o ferm, 1 069 sunt gini, ra#e sunt
cu 606 mai pu#ine, iar restul sunt g$te. Cte g$te sunt la ferm ?

11. Afla#i suma a patru numere naturale $tiind c: primul este egal cu
rsturnatul celui mai mare numr natural par scris cu trei cifre, al
doilea este cu 1 245 mai mare dect primul, al treilea este cu 1 104
mai mic dect al doilea, iar al patrulea este egal cu suma dintre primul
$i al treilea numr.

12. Formula#i probleme dup urmtoarele exerci#ii:
a) 1 368 + ( 1 368 + 978 ) = b) 9 503 ( 3 656 + 4 589 ) =


DESCRIPTORI DE PERFORMAN-.

Foarte bine

- Rezolv corect toate cele 8 exerci#ii de adunare $i de scdere fr
trecere peste ordin.
- Rezolv corect toate cele 8 exerci#ii de adunare $i scdere cu trecere
peste ordin.
- Calculeaz corect to#i cei trei termeni necunoscu#i.
- Folose$te corect no#iunile matematice $i rezolv corect exerci#iile de
la punctul 4 $i 5.
- Respect ordinea opera#iilor $i rezolv corect cele 4 exerci#ii date.
- Rezolv corect problema cu 2 opera#ii.
- Rezolv corect problema cu 3 opera#ii.
- Rezolv corect problema cu 4 opera#ii.
- Formuleaz $i rezolv corect cele dou probleme pornind de la
exerci#iile date.
112
Bine

- Rezolv corect 5 din cele 8 exerci#ii de adunare $i de scdere fr
trecere peste ordin.
- Rezolv corect 5 din cele 8 exerci#ii de adunare $i scdere cu trecere
peste ordin.
- Calculeaz corect doi din cei trei termeni necunoscu#i.
- Stpne$te no#iunile matematice, dar are mici ezitri n aplicarea n
practic a acestora.
- Rezolv corect trei din cele patru exerci#ii n care i se cere s
respecte ordinea efecturii opera#iilor.
- (tie s rezolve corect problema cu dou opera#ii, dar este neatent la
calcule.
- Rezolv corect cte dou din cele trei opera#ii ale problemelor.
- Rezolv cel pu#in dou din cele patru opera#ii ale ultimei probleme.
- Formuleaz $i rezolv corect prima problem pornind de la exerci#iul
dat.

Suficient

- Rezolv corect 2 din cele 8 exerci#ii de adunare $i de scdere fr
trecere peste ordin.
- Rezolv corect 2 din cele 8 exerci#ii de adunare $i scdere cu trecere
peste ordin.
- Calculeaz cel pu#in un termen necunoscut.
- Rezolv cte o opera#ie la problemele date.
- Rezolv aproape corect un exerci#iu cu paranteze.
- Rezolv corect exerci#iile pe baza crora ar fi trebuit s formulaze
probleme $i s le rezolve.

113
TESTUL NR. 4

NMUL-IREA NUMERELOR NATURALE

Obiective de referin)&

1. S cunoasc tabla nmul#irii.
2. S calculeze corect produsul a trei factori.
3. S respecte ordinea efecturii opera#iilor.
4. S calculeze corect suma a dou produse.
5. S calculaze corect diferen#a a dou produse.
6. S cunoasc no#iunile de vocabular matematic referitoare la
opera#ia de nmul#ire $i s le utilizeze corect n rezolvarea exerci#iilor
$i problemelor.
7. S rezolve corect problema care presupune o singur opera#ie de
nmul#ire.
8. S rezolve corect probleme care presupun dou opera#ii.
9. S formuleze corect probleme dup un exerci#iu de nmul#ire dat.


Con#inutul testului

1. Scrie produsele:
3 x 7 = 7 x 4 = 8 x 6 = 9 x 7 =
8 x 4 = 8 x 9 = 4 x 5 = 6 x 6 =
6 x 5 = 0 x 5 = 6 x 9 = 5 x 8 =
5 x 9 = 7 x 1 = 2 x 7 = 9 x 0 =

2. Efectua#i:
4 x 3 x 2 = 7 x 2 x 2 =
7 x 0 x 5 = 5 x 2 x 9 =
9 x 2 x 2 = 2 x 3 x 8 =
4 x 2 x 6 = 1 x 4 x 9 =

114
3. Calcula#i: 25 + 4 x 7 = 9 x 5 + 7 x 4 =
70 6 x 7 = 8 x 9 5 x 7 =
69 + 3 x 8 = 6 x 8 + 6 x 7 =
100 9 x 9 = 8 x 7 7 x 4 =

4. Mic$ora#i produsul numerelor 9 $i 7 cu 48.

5. Mri#i produsul numerelor 8 $i 4 cu 64.

6. Mri#i de 6 ori suma numerelor 4, 3 $i 2.

7. Mri#i diferen#a numerelor 50 $i 42 de 4 ori.

8. Mri#i de 6 ori produsul numerelor 2 $i 3.

9. Cu ct este mai mare produsul numerelor 9 $i 5 dect suma lor ?

10. Un factor al nmul#irii este 3, iar cellalt este cu 6 mai mare. Afla#i
produsul.

11. Un factor al nmul#irii este 4, iar al doilea este de 2 ori mai mare.
Afla#i produsul.

12. n curtea $colii sunt 7 bie#i $i de 3 ori mai multe fete. C#i copii
sunt n curtea $colii ?

13. Bunica are 6 ra#e $i de 5 ori mai multe gini. Cte psri are
bunica ?

14. n pomul de iarn sunt 4 globuri albastre, de 2 ori mai multe
globuri galbene, iar globuri ro$ii sunt de 5 ori mai multe dect cele
galbene. Cte globuri galbene sunt ?

15. Formula#i o problem dup exerci#iul: 6 x 8 =
115
DESCRIPTORI DE PERFORMAN-.

Foarte bine

- Scrie corect toate produsele exerci#iilor de nmul#ire date.
- Calculeaz corect toate produsele de trei factori.
- Respect ordinea efecturii opera#iilor $i rezolv corect toate
exerci#iile de acest tip.
- Calculeaz corect suma a dou produse.
- Calculeaz corect diferen#a a dou produse.
- Cunoa$te no#iunile de vocabular matematic specifice nmul#irii $i le
utilizeaz corect n rezolvarea exerci#iilor $i problemelor.
- Rezolv corect probleme care presupun o singur opera#ie.
- Rezolv corect probleme cu dou opera#ii.
- Formuleaz corect problema dup exerci#iu de nmul#ire dat.

Bine

- Scrie, cu mici ezitri, produsele exerci#iilor de nmul#ire date.
- Calculeaz corect majoritatea produsele de trei factori.
- Respect ordinea efecturii opera#iilor $i rezolv corect majoritatea
exerci#iilor de acest tip.
- Calculeaz, cu mici ezitri, suma a dou produse.
- Calculeaz, cu mici ezitri, diferen#a a dou produse.
- Cunoa$te no#iunile de vocabular matematic specifice nmul#irii $i le
aplic, dar cu mici ezitri, n rezolvarea exerci#iilor $i problemelor.
- Rezolv doar o opera#ie la problema a crei rezolvare presupune
dou opera#ii.
- Formuleaz aproape corect problema dup exerci#iu de nmul#ire dat.

Suficient

- Scrie corect rezultatele la cel pu#in 4 exerci#ii de nmul#ire.
116
- Calculeaz corect cel pu#in 2 exerci#ii de aflare a produselor de 3
factori.
- Respect ordinea efecturii opera#iilor, dar gre$e$te la calcule.
- Stpne$te no#iunile de vocabular matematic, dar le aplic defectuos
n exerci#iile $i problemele date.
- Rezolv cel pu#in o problem cu o singur opera#ie.


TESTUL NR. 5

MP.R-IREA NUMERELOR NATURALE
MAI MICI DECT 100


Obiective de referin)&

1. S cunoasc tabla mpr#irii.
2. S cunoasc no#iunile de vocabular matematic specifice mpr#irii.
3. S opereze corect cu aceste no#iuni.
4. S respecte ordinea efecturii opera#iilor.
5. S rezolve probleme cu 2 opera#ii, din care una este un exerci#iul de
mpr#ire.
6. S afle valorile numerelor necunoscute ( a $i b ) $i s opereze cu ele
n exerci#ii viznd cele 4 opera#ii.
7. S aplice cuno$tin#ele referitoare la tabla nmul#irii $i la tabla
mpr#irii n efectuarea unor exerci#ii $i probleme.

Con#inutul testului

1. Calcula#i:
21 : 3 = 48 : 6 = 72 : 8 = 24 : 8 =
54 : 9 = 35 : 5 = 27 : 9 = 50 : 10 =
48 : 6 = 16 : 4 = 20 : 10 = 42 : 6 =
36 : 9 = 24 : 3 = 40 : 8 = 27 : 3 =
117
2. Gsi#i numerele:
a) cu 7 mai mari dct: 2; 6; 91; 45;
b) cu 7 mai mici dect: 7; 43; 80; 100;
c) de 7 ori mai mari dect: 7; 0; 9; 1;
d) de 7 ori mai mici dect: 28; 35; 70; 42.

3. Calcula#i cu ct este mai mare suma numerelor 63 $i 7 fa# de ctul
lor.

4. Calcula#i de cte ori este mai mare diferen#a numerelor 48 $i 6 fa#
de ctul lor.

5. Calcula#i:
64 : 8 + 28 = 74 + 63 : 9 =
60 28 : 7 = 30 36 : 6 =
45 + 45 : 9 = 61 + 72 : 8 =
10 36 : 4 = 100 90 : 10 =

6. Efectua#i:
21 : 3 x 5 = 49 : 7 x 6 =
2 x 5 x 7 = 3 x 8 : 4 =
64 : 8 x 3 = 56 : 8 x 9 =
32 : 4 : 2 = 6 x 6 : 9 =

7. ntr-un co$ sunt 15 mere $i de 3 ori mai pu#ine pere. Cte fructe sunt
n co$ ?

8. Mri#i de 8 ori ctul numerelor 42 $i 7.

9. (tiind c: a = 72 : 8 : 3 x 2, iar b = 48 : 8 : 3, calcula#i:
a) a + b =
b) a b =
c) a x b =
d) a : b =
118
10. Completa#i csu#ele rmase libere:

7 x = 35 8 = : 9
27 : = 9 30 : = 5
36 = x 4 x = 24
14 = 2 x : = 6

11. ntr-o cutie sunt 24 de bile albe, de 3 ori mai pu#ine bile ro$ii $i 19
bile verzi. Cte bile sunt n cutie ?

12. Efectua#i:

1 + 5 x 2 ( 64 : 8 : 2 + 5 28 : 4 ) x 4 ( 54 : 9 36 : 9 ) =

13. Alctui#i o problem a crei rezolvare s se scrie: 48 : 6 =DESCRIPTORI DE PERFORMAN-.

Foarte bine

- Rezolv corect toate exerci#iile de mpr#ire.
- Stpne$te toate no#iunile de vocabular matematic referitoare la
mpr#ire.
- Opereaz corect cu toate no#iunile de vocabular matematic.
-Respect ordinea efecturii opera#iilor $i rezolv corect toate
exerci#iile de acest fel.
- Rezolv corect probleme cu dou opera#ii.
- Afl valorile lui a $i b $i le nlocuie$te n exerci#iile date pe care le
efectueaz corect.
- Formuleaz $i rezolv corect problema pe baza exerci#iului de
mpr#ire dat.

119
Bine

- Rezolv corect majoritatea exerci#iilor de mpr#ire.
- Stpne$te vocabularul matematic specific $i rezolv corect
majoritatea exerci#iilor de acest tip.
-Respect ordinea efecturii opera#iilor $i rezolv, cu mici ezitri,
exerci#iile de acest fel.
- Demonstreaz c $tie s rezolve probleme cu dou opera#ii, dar d
dovad de neaten#ie la calcule.
- Gse$te valorile lui a $i b $i rezolv 3 din cele 4 exerci#ii date.
- Formuleaz $i rezolv, cu mici ezitri, problema dup exerci#iul de
mpr#ire dat.

Suficient

- Rezolv corect cel pu#in 4 din exerci#iile de mpr#ire date.
- Stpne$te majoritatea no#iunilor de vocabular matematic specifice
mpr#irii, dar le alic defectuos n rezolvarea exerci#iilor.
- Rezolv corect cel pu#in 4 exerci#ii, respectnd ordinea efecturii
opera#iilor.
- Afl cu multe ezitri, valorile lui a $i b $i rezolv cel pu#in 2 din cele
4 exerci#ii.
- Formuleaz confuz problema dup exerci#iul dat, dar rezolv corect
exerci#iul de mpr#ire.
120
TESTUL NR. 6

NO-IUNI DE GEOMETRIE

Obiective de referin)&

1. S cunoasc no#iunile de vocabular matematic specifice elementelor
de baz ale geometrie: punctul, dreapta, segmentul de dreapt, linie
frnt, linie curb, figuri geometrice ( dreptunghi, ptrat, triunghi,
cerc).
2. S construiasc elemente de geometrie utiliznd corect rigla $i
echerul.
3. S rezolve probleme cu con#inut de geometrie.

Con#inutul testului

1. O grdin dreptunghiular are lungimea de 29 m $i l#imea cu 13 m
mai mic. C#i metri de gard sunt necesari pentru mprejmuirea
grdinii ?

2. Desena#i:
a) o linie dreapt AB;
b) un punct, M, n exteriorul dreptei;
c) un punct, O, pe dreapta AB;
d) o linie frnt deschis;
e) o linie frnt nchis;
f) un ptrat cu latura de 2 cm;
g) un dreptunghi cu lungimea de 4 cm $i l#imea cu 2 cm mai mic;
h) un triunghi.

3. Calcula#i perimetrul unui teren dreptunghiular cu l#imea de 14 m $i
lungimea de 3 ori mai mare.

121
4. O grdin dreptunghiular cu lungimea de 32 m $i l#imea de 4 ori
mai mic se mprejmuie$te cu un gard. Afla#i c#i metri de gard sunt
necesari, $tiind c se las 3 m pentru o poart.

5. Construi#i un ptrat al crui perimetru s fie egal cu 16 cm.
Construi#i apoi un dreptunghi cu acela$i perimetru, $tiind c lungimea
acestuia este cu 1 cm mai mare dect latura ptratului pe care l-a#i
construit.

DESCRIPTORI DE PERFORMAN-.

Foarte bine

- (tie toate no#iunile de vocabular matematic specifice elementelor de
baz ale geometriei.
- Deseneaz corect toate elementele de geometrie.
- Rezolv corect toate problemele.

Bine

- (tie toate no#iunile de vocabular matematic specifice elementelor de
baz ale geometriei.
- Deseneaz, cu mici ezitri, toate elementele de geometrie cerute.
- Rezolv corect 3 din cele 4 probleme ale testului.

Suficient

- (tie majoritatea no#iunilor de vocabular matematic specifice elemen-
telor de baz ale geometriei, dar le aplic defectuos n rezolvarea
problemelor.
- Deseneaz, rezolvnd cel pu#in 4 din cele 8 cerin#e ele exerci#iului de
la punctul 2 al testului.
- Rezolv 2 din cele 4 probleme ale testului cu sprijin acordat.

122
TESTUL NR. 7

UNIT.-I DE M.SUR.

Obiective de referin)&

1. S calculeze exerci#ii care includ unit#i de msur.
2. S rezolve probleme cu 3 $i mai multe opera#ii n con#inutul crora
se afl multiplii $i submultiplii unit#ilor de msur pentru: lungime,
capacitate, mas, timp sau pentru valori.
3. S stpneasc no#iunile matematice referitoare la unit#ile de
msur.
4. S compun probleme cu una sau mai multe opera#ii, pornind de la
exerci#ii date, care includ unit#i de msur.

Con#inutul testului

1. Calcula#i:
58 m + m = 90 m 60 min - min = 47 min
84 kg - kg = 18 kg 100 kg - kg = 28 kg
47 l = l + 19 l g x 4 = 36 g
49 hl : hl = 7 hl 54 dam = 6 dam x

2. Trei baloturi de material au mpreun 653 m. Primele dou au
mpreun 415 m, iar al treilea balot este cu 22 m mai mic dect al
doilea. C#i metri de material vor rmne n primul balot, dup ce se
iau din el 75 m ?

3. n dou vase sunt 840 dl de lapte. Dac s-ar lua din primul vas 60 dl
$i s-ar turna n al doilea vas, ambele vase ar con#ine aceea$i cantitate
de lapte. C#i decilitri de lapte con#ine fiecare vas ?

4. Dou ciocolate $i patru pungu#e cu bomboane cntresc 700 g. Ct
cntre$te o ciocolat dac o pungu# cu bomboane are 125 g ?
123
5. La un aprozar s-au vndut ntr-o zi 8 saci cu gogo$ari, 5 saci cu
cartofi $i vinete. (tiind c marfa vndut cntrea 436 kg $i c un sac
cu vinete cntrea 8 kg, un sac cu gogo$ari avea 10 kg ,iar greutatea
unui sac cu cartofi era de 60 kg, afla#i c#i saci cu vinete s-au vndut.

6. Mama a plecat la cumprturi cu 100 lei. Ea $i-a cumprat o bluz,
un tricou $i o geant. Bluza a costat 28 de lei, tricoul cu 9 lei mai
pu#in, iar geanta cu 8 lei mai pu#in dect pre#ul bluzei $i al tricoului
luate mpreun. C#i lei i-au rmas ?

7. Formula#i probleme pentru fiecare din exerci#iile:
a) 150 km 3 x 45 km = ? km
b) 7 kg x 5 + 8 kg x 6 = ? kg

DESCRIPTORI DE PERFORMAN-.

Foarte bine

- Rezolv corect toate cele 8 exerci#ii.
- Rezolv coect toate problemele testului.
- Formuleaz corect $i rezolv ambele probleme dup exerci#iile date.

Bine

- Rezolv corect 6 din cele 8 exerci#ii date.
- Rezolv corect 3 din cele 5 probleme date.
- Formuleaz corect $i rezolv doar una din cele dou probleme dup
exerci#iile date.

Suficient

- Rezolv corect doar 4 din cele 8 exerci#ii date.
- Rezolv aproape corect doar o problem.
124
R*SPUNSURI LA EXERCIIILE !I PROBLEMELE MAI
DIFICILE

ADUNAREA !I SC*DEREA NUMERELOR NATURALE
F*R* TRECERE PESTE ORDIN

20. I. a = 3 162; b = 4 201; c = 2 333; II. x = 3 024; y = 630; z = 2 305
21. 8 682 22. 6 446 23. 3 231 24. 3 453 25. 3 266 kg
26. a + b + + c = 7 957; c a + b = 7 311; a b + c = 5 555;
b + c a = 3 311; a + c b = 5 555 27. 5 735 29. 2 402; 3 254;
2 033 30. 7 399 31. 6 102 crmizi 32. 9 950 pui 33. 7 964

ADUNAREA !I SC*DEREA NUMERELOR NATURALE
CU TRECERE PESTE ORDIN


6. 1 000 8. 400 rochi#e; 400 cm$i 9. 1 894 11. 1 580 kg
12. 4 466 km 13. 1 100 caiete de dictando; 1 364 caiete de
matematic 14. 6 476 17. a = 2 842; b = 3 097; c = 2 397 19. 4 250
21. 650 fire de ardei; 980 fire de gogo$ari; 955 fire de ro$ii 23. 4 285
pixuri; 1 439 creioane; 966 stilouri 24. 1 716 ursule#i; 25. a = 3 643;
b = 1 491; c = 2 397 26. 2 000kg din fiecare soi 27. 400 fire garoafe
albe; 864 fire garoafe ro$ii 28. 1 000 de puie#i 31. 2 522 kg
32. 7 586 39. 325 mingi ro$ii; 245 mingi verzi; 428 mingi galbene

NMULIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI CA 1 00

40. Peste 30 de ani 43. 36 fire 44. Peste 21 de ani 45. 42 bomboane
50. 17 timbre 51. 30 cr#i 52. 12 gini 53. 17 pomi 58. 3 x 5 sau
5 x 3 59. a) 35 ani; b) 45 ani 60. a = 8; b = 1 61. 156 62. 20 66. 47
72. 21 fructe 77. 86 78. 31 82. a) a = 2 $i b = 3 sau a = 4 $i b = 1;
b) a = 5 $i b = 3 sau a = 4 $i b = 1 85. 81 ani 86. 30 87. 45 kg

MP*RIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI CA 100

12. De 8 ori 15. 12 20. 27 25. 3 32. 9 pe$ti$ori 33. 60 pagini

125
36. Peste 24 de ani 37. 63 de ani 39. 33; 44 40. 9 bomboane;
15 bomboane; 10 bomboane 41. 19 pomi; 27 pomi; 9 pomi
42. 40 fructe 43. 28 flori 46. 80 47. De 9 ori 48. 2 buchete de crini;
8 buchete de trandafiri; 10 buchete de garoafe 49. 52 kg 50. 24 gini
51. 54 52. Pe locul 10 54. 10 $i 100 55. 4; 40 56.16 ani; 38 ani
57. 8 ani; 34 ani; 32 ani 58. a = 4; b = 7 59. x = 6; y = 4 60. 4 ani;
5 ani; 61. a x b x c = 48 76. 64 monede 77. 69 elevi 78. 8 nepo#i $i
35 de bomboane 79. 18 lei 81. 15 borcane 82. 36 torturi
83. a + b + c = 90 84. 27 copii 88. 35 lei; 25 lei 89. 14 bile 90. 94
91. 36 kg 93. 48 stilouri 94. 24 flori 96. 36 97. 5 drumuri
dus - ntors .

NMULIREA N INTERVALUL DE NUMERE NATURALE
DE LA 0 LA 1 000

9. 1 690 22. 351 timbre 33. 653 lei 37. 125 jucrii 39. 1 170 elevi
40. 332 pag. 43. 297 persoane 47. 88 48. 78

MP*RIREA N INTERVALUL DE NUMERE NATURALE
DE LA 0 LA 1 000

9. Din 9 persoane 14. 140; 105 15. 192 16. 201; 335 17. 36; 37; 38
18. 86 19. 16 oi 20. 98 21. 104 buchete 22. 768 persoane 24. 88
25. 173 26. 214 29. r = 30; n = 2; m = 4 30. n = 140 31. Doru are
141 timbre; George are 299 timbre 32. x = 5; y = 6; z = 7
33. a x b = 250 34. 96; 384 37. 710 mingi de fotbal; 355 mingi de
volei 39. 72 pag. 41. 24; 54; 108 42. Un penar cost 14 lei; un
ghiozdan cost 68 lei 44. 40 caiete 45. 128 portocale; 123 portocale;
134 portocale 46. 279 lei 47. 1 620 48. 185 75. a = 80; b = 40;
c = 120 76. 47; 9 77. 300 kg; 1 200 kg 78. 656;164 79. 60; 80; 70;
82 80. 50; 100 81. 180 82. 10 l; 50 l 84. 720 pag. 89. 9; 50.

PROBLEME CARE SE REZOLV* PRIN MAI MULT DE DOU* OPERAII

1. 70; 92; 184 2. 450 kg. 3. 636 4. 131 5. 273 6. 1 118 7. 1 408
8. 216; 104; 98 9. 30; 45; 43; 345 10. 306 11. 615 12. 19; 8 13. 16
126
14. 9; 40 15. 16; 40 16. 18; 13 17. 10 bile albe; 13 bile galbene; 15
bile ro$ii 18. 8 19. 74; 18 20. 21 garoafe ro$ii; 12 garoafe albe
21. 245 plante 22. 10 zile 23. 150 miei 24. 3 ani 25. 10; 15; 25; 20
26. 110; 80 27. 70 lei; 50 lei; 30 lei 28. 800 29. 45. 30. 81 31. 19; 23
32. 20, 85; 40 33. 37; 185 34. 12; 18; 20 35. 124; 132; 119
36. 57; 23 37. 21; 29 38. 73; 19; 54 39. 353 stilouri
40. 52 probleme 41. 120; 140; 240; 480 42. 20 baloane verzi; 30
baloane ro$ii; 50 baloane albe 43. 150 pomi 44. 2 ani; 4 ani; 6 ani;
8 ani 45. 255; 765; 300 46. 2 814 47. 3 ani; 1 an; 10 ani 48. 16; 17;
18; 19 $i 26; 27; 28; 29 49. 66 50. 505 51. 48 52. 270 53. 825 lei
54. 752 cifre 55. 522 pag. 56. 220 pag. 57. 155pag. 58. 768; 342
59. 500: 750 60. 134;268;402 61. 22 ani 62. 7; 18 63. 109; 307
64. 182 lei 65. 4 ani 66. 8 ani 67. 9; 50 68. 20 bie#i 69. 240 g
70. 2m pentru o rochie; 14 m; 21m 71. 261 lei; 291lei; 324 lei; 321 lei
72. 10 zile 73. 32 saci 74. 53 75. 15;35 76. 18 bie#i; 12 fete
77. 71; 110; 78. 85 gini; 45 ra#e 79. 12 colege; 48 flori 80. Cu 378.

NOIUNI DE GEOMETRIE

6. 120 m 7. L = 45 m; l = 32 m 8. L = 40 cm; l = 20 cm 9. 4 m
10. 31 cm 11. 105 cm 12. 21 cm; 42 cm; 63 cm 13. 420 cm
19. 24 cm; 72 cm; 48 cm.

UNIT*I DE M*SUR*

3. 69 m 4. 45 m 5. 795km 7. 180 dam 8. 170 km 9. 70 km 10. 28
km 11. 20 bluze; 40 rochii 12. 14 m 14. 10 m; 20 m; 16 m 15. 8 m
16. 60 km 19. 27 l 20. 27 sticle 21. 220l;180 l 22. 22 l 23. 286 l
24. 93 l 26. 5 000 ml (5 l ) 27. 10 dl; 30 dl 30. 97 kg; 90 kg; 85 kg
31. 319 kg 32 90kg; 60 kg 33. 150 pungi 34. 210 kg;350 kg; 490 kl
35. 128 t; 145 t; 130 t.
127
POSTFA*


Cartea cuprinde exerci#ii $i probleme de matematic pentru
clasa a III-a, concepute astfel nct s stimuleze gndirea elevului, s
o obi$nuiasc cu struin#a, ndrjirea, precizia $i con$tiinciozitatea
ndeplinirii obliga#iilor ce-i revin.
Ea poate constitui un auxiliar pentru elevi, oferindu-le
material pentru a exersa la matematic dar $i pentru nv#tori,
deoarece con#ine o varietate de tipuri de exerci#ii $i probleme care
pot fi integrate n lec#ii sau le poate rezolva cu elevii n vederea
pregtirii de performan#.
Problemele urmresc s stimuleze nu numai gndirea, ci au
menirea de a dezvolta imagina#ia, creativitatea $i spiritul de
observa#ie ale elevilor.
La sfr$itul lucrrii exist teste de evaluare nso#ite de
descriptori de performan#, instrumente ce pot fi folosite pentru
evaluarea cuno$tin#elor $i competen#elor dobndite la sfr$itul
fiecrui capitol parcurs.
Succesul n nv#area matematicii de ctre elevi nu este un
deziderat, ci un imperativ. El se dobnde$te rezolvnd exerci#ii $i
probleme, antrennd la efort personal, condi#ie esen#ial pentru cel ce
nva# matematica.

Autoarea

S-ar putea să vă placă și