Sunteți pe pagina 1din 33

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - DEPARTAMENTUL PROTECȚIA

PROFESIEI, INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

INFORMARE
asupra Legii nr. 151/2015 privind insolventa persoanei fizice

Începând cu anul 2018 a intrat în vigoare Legea nr.151/2015 privind insolvența


persoanei fizice.
În conformitate cu această lege administratorul procedurii este desemnat dintre
practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și notarii publici înscriși pe Lista
administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice.
În ceea ce privește dobândirea efectivă a calității de administrator sau lichidator,
fiecare corp profesional organizează cursuri de pregătire profesională și examenul pentru
includerea în listă. Conducerea celor patru corpuri profesionale adoptă o curriculă comună
și o metodologie unitară pentru desfășurarea cursurilor și examenului, cu avizul comisiei
de insolvență la nivel central.
Cele patru corpuri profesionale au elaborat curricula comună și metodologia unitară,
acestea urmând să primească avizul comisiei de insolvență la nivel central.
Efectuarea de cursuri sau susținerea examenului în lipsa avizării favorabile a
curriculei comune și metodologiei unitare de către comisia de insolvență la nivel central
nu este posibilă.
Începerea cursurilor de pregătire profesională și planificarea examenului pentru
înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței
persoanelor fizice reprezintă o prioritate, această activitate urmând a fi programată și
anunță imediat după avizarea curriculei comune.
Având în vedere faptul că apreciem că în cursul lunii martie vor fi întrunite condițiile
de regularitate pentru demararea cursurilor de pregătire în vederea susținerii examenului
mai sus amintit, atașăm listele cu avocații care au formulat cereri de înscriere, transmise
prin grija barourilor din care aceștia fac parte, aceștia fiind cei care vor participa la prima
sesiune de formare profesională inițială.

______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 03/5.09.2015

Art. 1. - Bibliografia aferentă susținerii examenului pentru includerea în Lista administratorilor


procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice va fi:
a) Legea nr. 151/2015
b) Ordin inventariere

Art. 2. - Cursurile care vor fi predate vor fi următoarele:

Curs 1 - Principii, definiții și domeniu de aplicare.


Se vor explica definițiile de la art. 1 – 5 din Legea 151, cu paralele din Legea 85/2015
Curs 2 - Organele care aplică procedura
Se va face o definire a organelor enumerate la Art. 7 – 12, 44 – 45 din Legea 151 și se va
insista pe atribuțiile acestora în funcție de stadiul procedurii.
Curs 3 - Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor
Se va explica procedura raportat la art. 13 – 43 din Legea 151
Curs 4 - Procedura de insolvență prin lichidarea activelor debitorului și procedura
simplificată de insolvență
Se va argumenta procedura raportat la art. 46 – 64, art. 65 – 70 din Legea 151
Curs 5 - Deschiderea și închiderea procedurii. Eliberarea de datorii reziduale. Norme
metodologice.
Se vor argumenta pașii pentru deschiderea și închiderea procedurii
Curs 6 – Cercetarea averii debitorului. Identificarea și inventarierea activelor. Drepturi
reale.
Se va explica de către un executor judecătoresc cum pot fi identificate activele debitorului,
inventariate și sigilate. Se va pune accentul pe dispozițiile Legii 151 raportat la bunurile
neurmăribile, precum și la procedurile de identificare a activelor de la Primării, ANAF, OCPI,
Registrul Auto (diferite forme de publicitate)
Curs 7 – Cercetarea averii debitorului. Elemente de regimuri matrimoniale. Anularea
actelor frauduloase
Tehnici de identificare a patrimoniului. Surse de informare cu privire la bunurile PF –
registre publice. Acțiuni de reîntregire a patrimoniului. Se va face o prezentare a acțiunii
în anulare din Legea 151 – posibilă paralelă cu Legea nr. 85/2014. Se va face expunere
inclusiv pe forma acțiunii, ce va trebui să cuprindă, care sunt condițiile de admisibilitate.
Curs 8 - Întocmirea tabelului de creanțe. Dreptul de creanță și proba acestuia
Se va face o prezentare a creditorilor în concepția Legii nr. 151 și a modalității prin care
aceștia pot cere înscrierea la masa credală. De asemenea, se va prezenta felul în care
administratorul judiciar va verifica creanțele și va afișa tabelul. Se va insista pe proba
creanțelor, pe modalitățile creanțelor, cât și pe felul în care vor fi înscrise diferite creanțe
particulare – bancare, garantate, bugetare, nescandente, sub condiție
Curs 9 - Valorificarea bunurilor conform Legii nr. 151/2015
Se va pune accent pe aspectul practic: ce acte se redactează, cum vor arăta actele, cum
se transferă proprietatea
Curs 10 – Elemente de contabilitate primară aplicabile în procedură. Fiscalitatea
valorificărilor.
Tabel centralizator cu avocații care au solicitat înscrierea la cursuri

Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL


1. Cutean Bardan ALBA
2. Koble Ladislau ALBA
3. Popa Gheorghe-Gligor ALBA
4. Plesa Sorin Avram ALBA
5. Potra Meda ALBA
6. Costinas Catrinel Radu ALBA
7. Herlea Bianca ALBA
8. Costinas Marius ALBA
9. Becan Dorina Liliana ARAD
10. Bornea Florin Alexandru ARAD
11. Borza Mircea Cristian ARAD
12. Bretoteanu Dan Cristian ARAD
13. Buzeșan Florin Sorin ARAD
14. Cărăușan Delia ARAD
15. Chițoi Diana Maria ARAD
16. Creciun Dumitru ARAD
17. Deheleanu Adrian Valeriu ARAD
18. Deheleanu Lavinia Sandra ARAD
19. Demeter Pașcalău Adrian Erwin ARAD
20. Faur Carmen Claudia ARAD
21. Faur Ioan Valentin ARAD
22. Gherga Diana Ioana ARAD
23. Hațegan Ioan ARAD
24. Horvat Oana Raluca ARAD
25. Iordache Lăcrămioara ARAD
26. Joldea Marius ARAD
27. Martin Anca Lenuța ARAD
28. Mihalache Cătălin ARAD
29. Molnar Augustin Alexandru ARAD

______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
30. Molnar Ioana ARAD
31. Momeu Roxana Simona ARAD
32. Moț Manuela Bianca ARAD
33. Palcu Ioana Codruța ARAD
34. Pascal Amalia Maria ARAD
35. Petriș Ioan Tiberiu ARAD
36. Popa Daniela Ramona ARAD
37. Popescu Liliana Elena ARAD
38. Rabotka Isabela Andreea ARAD
39. Sărăndan Laura Maria ARAD
40. Stanoiov Vali Luminița ARAD
41. Ureche Mărioara ARAD
42. Nicolescu Dragos-Andrei ARGES
43. Fulga Marian ARGES
44. Fulga Sanda Cristina ARGES
45. DIN FLORINA ARGES
46. DRĂGHICIU EMILIA ARGES
47. DUMITRESCU ANDREEA-DANA ARGES
48. FLOREA DANIELA ARGES
49. MORLOVA LAURA ARGES
50. NONOŞEL ELENA-DANIELA ARGES
51. PETRE IRINA-MARIANA ARGES
52. POPESCU BRÂNDUŞA-DOINA ARGES
53. POPESCU FILIP-IULIAN ARGES
54. RĂDULESCU GEORGETA ARGES
55. ŢÎRLESCU (DANA) PETRUŢA ELENA ARGES
56. Popa Gheorghe-Gligor ARGES
57. Plesa Sorin Avram ARGES
58. Cristu Alina ARGES
59. Achim Diana BACAU
60. Anton Ioana BACAU
61. Bogdan Emanuil Marius BACAU
62. Bulai Leonard BACAU
63. Cojocaru Maria Cristina BACAU
64. Craciun Elena BACAU
65. Doboș Anca Simona BACAU
66. Druță Olimpiu BACAU
67. Dumea Petrică Irinel BACAU
68. Epure Ana Maria BACAU
69. Fesan Vlad Alexandru BACAU
70. Fodor Ioana BACAU
71. Grădinaru C.Florentin BACAU
72. Gură Radu Cătălin BACAU
73. Huiban Ciprian Iulian BACAU
74. Iliescu Maria Claudia BACAU
75. Irimia Irina Mihaela BACAU
76. Lepirda Elena Ana BACAU
77. Luncanu Clara BACAU
78. Mâcâială Ionuț BACAU
79. Mârcă Andreea Alina BACAU
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
80. Mârcă Radu Nicolae BACAU
81. Mititelu Mihai BACAU
82. Nechita Marcel BACAU
83. Nechita Mihaela BACAU
84. Nițu Dan BACAU
85. Olariu Elena Mirela BACAU
86. Popovici Daniela BACAU
87. Serban Constantin BACAU
88. Stefănescu Corina Steliana BACAU
89. Muntean Iuliana BACAU
90. Serban Florin BACAU
91. Băbușanu Elena BACAU
92. Diaconu Alexandru Valentin BACAU
93. Frigura Alina Daniela BACAU
94. Bejan Dochiana BIHOR
95. Blaga Lavinia BIHOR
96. Botan Sebastian BIHOR
97. Brînduș Claudia BIHOR
98. But Daciana BIHOR
99. Buzlea Lucian BIHOR
100. Cheregi Olivia BIHOR
101. Chiș Cosmina BIHOR
102. Chiș Renata BIHOR
103. Ciolac Adrian BIHOR
104. Codrean Ramona BIHOR
105. Cosma Laura BIHOR
106. Costaș Florentina BIHOR
107. Costin Florin-Alin BIHOR
108. Crăciun Anamaria BIHOR
109. Darna Denisa BIHOR
110. Dezsi Renata BIHOR
111. Dimeny Beatrice BIHOR
112. Domocoș Crenguța BIHOR
113. Fekete Eva BIHOR
114. Galeș Iulia BIHOR
115. Gavra Maria BIHOR
116. Găitanaru Andrada BIHOR
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
117. Guiaș Simona BIHOR
118. Hălmăgean Mihaela BIHOR
119. Ilaș Cornelia BIHOR
120. Iovan Ramona BIHOR
121. Jida Marius BIHOR
122. Kolozsi Arpad BIHOR
123. Laza Alexandrina BIHOR
124. Laza Melania BIHOR
125. Lazeu Dana BIHOR
126. Leu Mihaela BIHOR
127. Leucea Alina BIHOR
128. Lucuța Georgeta BIHOR
129. Munteanu Dacian BIHOR
130. Negrea Emilia BIHOR
131. Nemțeanu Andrei BIHOR
132. Oltean Florin BIHOR
133. Pascu Radu BIHOR
134. Petruș Monisa BIHOR
135. Pîrlea Diana BIHOR
136. Pop Delia BIHOR
137. Pop Lavinia BIHOR
138. Popa Anamaria-Bianca BIHOR
139. Popovici Cristian BIHOR
140. Popoviciu Marius BIHOR
141. Rengle Bianca BIHOR
142. Rukaj Ioana BIHOR
143. Sere Simona BIHOR
144. Sima-Lenghel Raluca BIHOR
145. Simuț Maria BIHOR
146. Stanciu Nicolae BIHOR
147. Stancu Adrian BIHOR
148. Tomele Sorin BIHOR
149. Vîntu Bogdan BIHOR
150. SALEH ALI MONICA BOTOSANI
151. HUTANU MARIAN BOTOSANI
152. HUTANU ADINA ELENA BOTOSANI
153. BIRLADEANU MARIAN BOTOSANI
154. BIRLADEANU ANA-ROXANA BOTOSANI
155. ABDULBAKI WAND ALEXANDRU BOTOSANI
156. ABDULBAKI DANA-ELENA BOTOSANI
157. BASNO MUNTEANU LOREDANA-R BOTOSANI
158. ROSU ALEXANDRA BOTOSANI
159. ABABEI BOSINCEANU CONSTANTIN BOTOSANI
160. FILIPESCU VALENTIN BOTOSANI
161. ROTARU SIMONA RALUCA BOTOSANI
162. BUCECEANU DINU BOTOSANI
163. BRĂTIANU DANA BRASOV
164. BRĂTESCU MIHAI BRASOV
165. BUDESCU BOGDAN BRASOV
166. CAPOTĂ BRASOV
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
167. CIOAREC MARIA BRASOV
168. ILIE VICTOR BRASOV
169. GHIDERMIC RADU TUDOR BRASOV
170. MATEESCU ANTONELA OTILIA BRASOV
171. PĂŞTINA DUMITRA BRASOV
172. SANDU GABRIELA BRASOV
173. SAVU CRISTINA BRASOV
174. CHIFOREANU CLAUDIA ALINA BRASOV
175. LUCACI LUCIAN BRASOV
176. MANOIL ANA-MARIA BRASOV
177. PETRAN MIHAELA-LILIANA BRASOV
178. ZEBCIUC LAURA TEODORA BRASOV
179. SÎMBOTIN RAMONA BRASOV
180. SÎMBOTIN REMUS BRASOV
181. DINU CRISTINA BRASOV
182. DINU CRISTIAN ION BRASOV
183. IŞOIU MĂDĂLINA LUCIA BRASOV
184. CHIVĂRAR MARIANA BRASOV
185. POPEA ADINA-BIANCA BRASOV
186. BEJAN ELENA VASILICA BRASOV
187. COJOCAR CARMEN BRASOV
188. DRĂGAN CLAUDIU LEONARD BRASOV
189. GOGA ALEXANDRU SILVIU BRASOV
190. JINGA MONICA BRASOV
191. NIŢOIU LORENA GABRIELA BRASOV
192. ROŞCA MIHAELA BRASOV
193. POPŞOR IOANA-AURICA BRASOV
194. TÂRZIU IONELA BRASOV
195. GHIDERMIC ADINA BRASOV
196. HORDOAN ANA ANDREEA BRASOV
197. CĂLINOIU LUMINIŢA MIHAELA BRASOV
198. CRĂCIUN LAURA BRASOV
199. MOLDOVAN GEORGIANA BRASOV
200. BORCSA ANCUTA MĂDĂLINA BRASOV
201. BARBU VASILE BRASOV
202. VĂDUVA OVIDIU BRASOV
203. POPESCU IOANA IULIA BRASOV
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
204. TODOR ANDREEA BRASOV
205. JUNCU AURELIA BRASOV
206. IOSIF NIŢĂ RALUCA-EMILIA BRASOV
207. ILLYES RUSU ENIKO BRASOV
208. CRIŞAN OCTAVIAN CONSTANTIN BRASOV
209. CRIŞAN HORAŢIU IOAN BRASOV
210. PÂNZARU CLAUDIA BRASOV
211. DRĂGHICI ALEXANDRU BRASOV
212. RONCU LAURA-MIHAELA BRASOV
213. VIDINEAC EUGEN-CONSTANTIN BRASOV
214. BĂTUŞARU CRINELA MIHAELA BRASOV
215. MARDARE VICTOR MELINTE BRASOV
216. GHEORGHIESCU EMANUELA BRASOV
217. RUSU CARMEN GABRIELA BRASOV
218. RUSU ADRIAN GHEORGHE BRASOV
219. APOSTOL DANIEL-DUMITRU BRASOV
220. BALCA SILVIU-LUCIAN BRASOV
221. ILE MIRELA BRASOV
222. MACOŞ IULIANA NARCISA BRASOV
223. CIOLACU CORINA BRASOV
224. GRUSEA CARMEN RODICA BRASOV
225. GUIMAN IOAN BRASOV
226. MIESS ELEONORA BRINDUSA BRASOV
227. NIŢU IULIAN BRASOV
228. PELI ANCA BRASOV
229. DUŢIA RAMONA ELENA BRASOV
230. OPREA CEZARA IOANA BRASOV
231. ROŞU ALEXANDRU BRASOV
232. SASU HORAŢIU VALENTIN BRASOV
233. GODRI SARA BRASOV
234. DUMITRACIUC LAURA-MIHAELA BRASOV
235. ONCIOIU FLORENTINA DIANA BRASOV
236. OPROAIA GABRIELA BRASOV
237. MALENE PETRU BRASOV
238. BORCOMAN IOANA RALUCA BRASOV
239. BURCUŢĂ PARASCHIVA BRASOV
240. BENGHIA CORNELIA BRASOV
241. BOERIU CRISTIANA BRASOV
242. LASCU DANIEL BRASOV
243. BLIDEA RODICA BRASOV
244. BLIDEA GHEORGHE BRASOV
245. RECHIŢEAN ADRIANA MARIA BRASOV
246. STAN EMILIAN BRASOV
247. CHIRITA ALEXANDRU-AURELIAN BUCURESTI
248. POPA MATEI-LAURENTIU BUCURESTI
249. BARASCU FLORICA BUCURESTI
250. BONCU CONSTANTIN-GIULIANO BUCURESTI
251. RISTEA VASILICA BUCURESTI
252. PRELIPCEANU MARIA-ZAHARA BUCURESTI
253. IONESCU CRINA-DIANA BUCURESTI
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
254. DANIELA DAVIDESCU BUCURESTI
255. HAMUNGA CRISTINA-ELENA BUCURESTI
256. GIURGEA FLORENTIN-CATALIN BUCURESTI
257. SAVIN STEFAN-ADRIAN BUCURESTI
258. PLESCA MIHNEA-ADRIAN BUCURESTI
259. POSTALIU ANA-MARIA BUCURESTI
260. DIACONU ADRIAN-IOAN BUCURESTI
261. POPESCU IOANA-CATALINA BUCURESTI
262. MITRACHE CLAUDIA-ESMERALDA BUCURESTI
263. VRABIE LAURA-ELENA BUCURESTI
264. MIHALACHE MIRELA BUCURESTI
265. CIOCODEICA ALEXANDRA OANA BUCURESTI
266. BOERESCU CAMELIA SIMONA BUCURESTI
267. VALEANU OVIDIU BUCURESTI
268. RADULESCU ANDREI-GEORGE BUCURESTI
269. DINUCU-JIANU DAIANA-MIHAELA BUCURESTI
270. SAMOILA CORINA-ELENA BUCURESTI
271. GERBER FRANCISC BUCURESTI
272. PINZARU ANA-MARIA BUCURESTI
273. IACOBESCU RALUCA-ILEANA BUCURESTI
274. BURDUSEL ISABELA BUCURESTI
275. PARLOG MARIA BUCURESTI
276. MIHAILOVICI ROSE-MARIE BUCURESTI
277. GORAN BIANCA BUCURESTI
278. NEAGOIE DANIELA-MARIA BUCURESTI
279. CHIRILOV MATEI BUCURESTI
280. POPOVICI CATALINA-ANTOANELA BUCURESTI
281. PARANIAC BOGDAN BUCURESTI
282. PETRESCU CARMEN BUCURESTI
283. ION GIORGIANA-FLORENTINA BUCURESTI
284. OLTEANU SIMION-DANUT BUCURESTI
285. GEANTA VLAD-COSTIN BUCURESTI
286. MARIN ELISABETA-CLEOPATRA BUCURESTI
287. MILITARU ION BUCURESTI
288. ENACHESCU BEATRICE-LUIZA BUCURESTI
289. CONSTANTINESCU-DAN VIORICA BUCURESTI
290. DUTA I. OANA BUCURESTI
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
291. PREDUT MARIUS-CATALIN BUCURESTI
292. BOSCAN VICENTIU IONUT BUCURESTI
293. MANTA VICTOR-PAUL BUCURESTI
294. DUCA SORINA-IULIANA BUCURESTI
295. RITAN ALINA-MAGDALENA BUCURESTI
296. STOENCIU MIHAI BUCURESTI
297. MURAR ALEXANDRU-CRISTIAN BUCURESTI
298. MURAR GEORGE-IULIAN BUCURESTI
299. DUMITRACHE-CHIRONDA OXANA BUCURESTI
300. IVU MARIUS-DANIEL BUCURESTI
301. HOSU CRISTIANA-MADALINA BUCURESTI
302. PAUN CARMEN-LOREDANA BUCURESTI
303. RADULESCU MIHAELA BUCURESTI
304. RADULESCU MARIA BUCURESTI
305. MARIN GIULIETA-GABRIELA BUCURESTI
306. ISTRATESCU ELIA BUCURESTI
307. ENACHE ANTONIA BUCURESTI
308. METEHOIU IRINA BUCURESTI
309. PATRASCANU IULIAN BUCURESTI
310. CARANDA SIMONA-CRISTINA BUCURESTI
311. SIRBU MARIANA BUCURESTI
312. MIHU DUMITRU BUCURESTI
313. DUCA MIRCEA BUCURESTI
314. SOMFALEAN LARISA BUCURESTI
315. DRAGHICI DUMITRU BUCURESTI
316. SCOPELITIS CARMEN EMANUELA BUCURESTI
317. BALULESCU MARIO BUCURESTI
318. HIRJOGHE CORNELIU-GEORGIAN BUCURESTI
319. PLUGARIU OANA IULIANA BUCURESTI
320. DRAGOMIRESCU AURELIA BUCURESTI
321. ROGOJINARU GABRIELA BUCURESTI
322. ILIE ADRIAN BUCURESTI
323. TABARA MARIUS GABRIEL BUCURESTI
324. MUSTEA RODICA BUCURESTI
325. PAUN ALEXANDRU BUCURESTI
326. CALCIU VALENTIN-STEFAN BUCURESTI
327. VOICU IRINA ELENA BUCURESTI
328. CHITAN ALEXANDRA BUCURESTI
329. CIOCODEICA ALEXANDRA OANA BUCURESTI
330. BOERESCU CAMELIA SIMONA BUCURESTI
331. VLAD MARIANA BUCURESTI
332. SOLDEA CIPRIAN BUCURESTI
333. ILEANA GABRIELA BUCURESTI
334. BRANCUS MARIUS GABRIEL BUCURESTI
335. GHITA GINA BUCURESTI
336. CICALA KATIA CONSTANTA BUCURESTI
337. BALTEI CATALIN-CONSTANTIN BUCURESTI
338. BALASCAN RALUCA-ZAMFIRA BUCURESTI
339. PETRARIU OCTAVIAN-RAZVAN BUCURESTI
340. TIMARU CRISTINA BUCURESTI
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
341. MINCU PAUL-ALEXANDRU BUCURESTI
342. BADEA CAMELIA-MARIANA BUCURESTI
343. ROMANOV GRATIELA-ADRIANA BUCURESTI
344. SAVELI ANDREEA-MADALINA BUCURESTI
345. SIMA RALUCA BUCURESTI
346. RADU MARIAN BUCURESTI
347. GAVRILESCU LILIANA BUCURESTI
348. VISOIANU VLADIMIR-EMIL BUCURESTI
349. URSU DRAGOS ALEXANDRU BUCURESTI
350. CONSTANTINESCU-DAN CLAUDIU BUCURESTI
351. SCUTARU IOAN-BOGDAN BUCURESTI
352. GHEMES-NEMETHI ARGENTINA BUCURESTI
353. GHEMES-NEMETHI STEFAN BUCURESTI
354. STEFANESCU BOGDAN BUCURESTI
355. MARIAN OCTAVIAN-FLORIN BUCURESTI
356. ANGHEL ADRIAN-IONUT BUCURESTI
357. DURA ALINA-FLORENTINA BUCURESTI
358. CRISTEA LOREDANA-YVONA BUCURESTI
359. GOAGE CLAUDIA-MADINA BUCURESTI
360. RACHITEANU VALENTIN-FLORIN BUCURESTI
361. CIOCANEA-HRISTESCU ALINA BUCURESTI
362. GALETSCHI ALEXANDRU-CLAUDIU BUCURESTI
363. ROSCA MIHAELA-NICOLETA BUCURESTI
364. DURNEA ION BUCURESTI
365. ABDELRAZEK CORNELIA-CORINA BUCURESTI
366. SIRBU CRISTINA-ADRIANA BUCURESTI
367. MIHAILESCU EUGENIA-IOANA BUCURESTI
368. ANDREI NICOLETA BUCURESTI
369. CANACHE GEORGIANA-COSMINA BUCURESTI
370. VOICHIN CRISTINA-MIHAELA BUCURESTI
371. DUTU MARGARETA BUCURESTI
372. PREOTU ALEXANDRU-COTISO BUCURESTI
373. CANDEA GINA-MIHAELA BUCURESTI
374. RUSU ANDREEA BUCURESTI
375. GALUSCAN MANUELA-SANDA BUCURESTI
376. MANOLICA ANDREEA-IULIA BUCURESTI
377. DINUCU-JIANU DAIANA-MIHAELA BUCURESTI
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
378. TALAMBA VLAD-ANDREI BUCURESTI
379. VALEANU ALINA-RAMONA BUCURESTI
380. IACOB ANA-MARIA BUCURESTI
381. UTIU ALEXANDRINA-IOANA BUCURESTI
382. UTIU VASILE-DAN BUCURESTI
383. CISMASU GABRIELA-ECATERINA BUCURESTI
384. NITU NICOLETA BUCURESTI
385. POPESCU N. ION BUCURESTI
386. NEAMTU ANA-MARIA BUCURESTI
387. ANGHEL LUMINITA-DOINA BUCURESTI
388. MANCIU LIANA-ALINA BUCURESTI
389. DRUGA I. MIHAELA BUCURESTI
390. COMAN ANA-MARIA BUCURESTI
391. CIONTEA GABRIEL-TRAIAN BUCURESTI
392. PALAN MARIANA BUCURESTI
393. TAYLOR IONELA BUCURESTI
394. DUDA DRAGOS-PETRE BUCURESTI
395. AMARIUTEI GHEORGHE BUCURESTI
396. ZAHARIA-MANESCU DANIELA BUCURESTI
397. MINCIU ALINA-SIMONA BUCURESTI
398. CARBUNARU ELENA-IONELA BUCURESTI
399. CARBUNARU BOGDAN-OVIDIU-
BUCURESTI
CONSTANTIN
400. MATRAN INA-ALEXANDRA BUCURESTI
401. CALIMENTE IRINA-VIORICA BUCURESTI
402. TUBAC MARIANA BUCURESTI
403. STOICA GABRIELA BUCURESTI
404. MICHINICI CRISTIANA BUCURESTI
405. MOCANU GABRIELA-BEATRICE BUCURESTI
406. VULPOI SIMONA BUCURESTI
407. SANDU ROXANA-ADRIANA BUCURESTI
408. JANTEA MONICA-CARMEN BUCURESTI
409. MUSAT GHEORGHITA-STEFANUT BUCURESTI
410. NUTA ADELA BUCURESTI
411. PAUNESCU ROXANA-CRISTINA BUCURESTI
412. RADULESCU CRISTIAN BUCURESTI
413. MATEI IRINA-PARASCHIVA BUCURESTI
414. TATU ELENA BUCURESTI
415. DRAGOMIR NARCIS-MARCEL BUCURESTI
416. BORDEA NICOLETA-MARILENA BUCURESTI
417. APOSTOL AMALIA-ILEANA BUCURESTI
418. MITREA ANA-MARIA BUCURESTI
419. DELIU-MODOALCA VICA BUCURESTI
420. MINOI MARIAN BUCURESTI
421. UTA DORU BUCURESTI
422. DOBROVICI SORIN-VALERIU BUCURESTI
423. FLOREA GEORGE-MIHAI BUCURESTI
424. BEJINARIU MARIUS-COSTIN BUCURESTI
425. TANASE MARIUS-IONUT BUCURESTI
426. BUSESCU FLORIN-CATALIN BUCURESTI
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
427. MARGHESCU ANCA BUCURESTI
428. CRACIUN PATRICIA-MIHAELA BUCURESTI
429. VASILESCU OANA-ELENA BUCURESTI
430. BECLEA IULIA BUCURESTI
431. ANGHEL GEANINA-IONELA BUCURESTI
432. TURCU ALINA-ELENA BUCURESTI
433. DIACONU-TICU MARCELA BUCURESTI
434. UDRISTE ANA-MARIA BUCURESTI
435. GRAMESCU REMUS-LAZAR BUCURESTI
436. CRISTEA IRINA-CARMEN BUCURESTI
437. CIULICA AURA-GEORGIANA BUCURESTI
438. BIRISIU MARIA MADALINA BUCURESTI
439. COJOCARU LUCICA BUCURESTI
440. ENACHESCU EMIL-FLORIN BUCURESTI
441. CRISTIAN ILINCA BUCURESTI
442. CRISTEA NICOLETA BUCURESTI
443. PANAITE CATALINA BUCURESTI
444. BERCEA RAMONA-MADALINA BUCURESTI
445. DEACONU ELENA BUCURESTI
446. RISTEA GEORGE-CONSTANTIN BUCURESTI
447. PASCU PETRUTA BUCURESTI
448. MITREA SIMONA-IRINA BUCURESTI
449. NICULESCU-GORPIN RALUCA-
BUCURESTI
ANDREEA
450. NICULESCU ANA-CRISTINA BUCURESTI
451. STOIAN CONSTANTIN BUCURESTI
452. HALMAGEAN ECATERINA BUCURESTI
453. DUMITRESCU DANIEL BUCURESTI
454. NICULAE IOANA-MANUELA BUCURESTI
455. JOSANU ANDREEA-GEORGETA BUCURESTI
456. BALASOIU ANCA-ELENA BUCURESTI
457. SAVIN ANCA MARIOARA BUCURESTI
458. ROSU ALEXANDRU-CRISTIAN BUCURESTI
459. CIULIANU ELENA-COZMINA BUCURESTI
460. STAN ANCA-ILEANA BUCURESTI
461. OPINCARU ANDREEA-VERONICA BUCURESTI
462. DIACONU IOANA BUCURESTI
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
463. PRICINA GEORGIANA-GABRIELA BUCURESTI
464. ZAHARIA DRAGOS-CONSTANTIN BUCURESTI
465. FLUERARU VALENTIN-LUCIAN BUCURESTI
466. GHENTA IRINA BUCURESTI
467. RADU MIHAI BUCURESTI
468. NICULESCU ANA-CRISTINA BUCURESTI
469. HLIHOR LIDIA-ELENA BUCURESTI
470. ICHIM RALUCA-VASILICA BUCURESTI
471. TAMAS RAMONA BUCURESTI
472. MUSU CARMELA-MARIANA-ELENA-
BUCURESTI
VIOLETA
473. CUCU GIORGIANA-ANDREEA BUCURESTI
474. BRASOVIANU CATALINA BUCURESTI
475. POPESCU FLORIN BUCURESTI
476. ANTOCI-BLAJ DENISIA BUCURESTI
477. AVRAMESCU ANCA BUCURESTI
478. SANDAR MARIUS-CATALIN BUCURESTI
479. NEDEA DAN BUCURESTI
480. DANILA GEORGICA BUCURESTI
481. PAVEL CATALIN-RADU BUCURESTI
482. NITULESCU IULIANA BUCURESTI
483. CHIRILA VASILE BUCURESTI
484. MOCANU FLORIAN BUCURESTI
485. DRAGAN ANGELA BUCURESTI
486. MUNTEANU ELENA BUCURESTI
487. VASILIU VALENTIN BUCURESTI
488. ALEXANDRU SIMONA BUCURESTI
489. JIPESCU IULIUS-CONSTANTIN BUCURESTI
490. COSTEA CATALIN BUCURESTI
491. STANOIU ION-VALERIU BUCURESTI
492. IANTUC FLORENTINA BUCURESTI
493. POPESCU IOANA BUCURESTI
494. PRUNA MARGARETA-CARMEN BUCURESTI
495. EPURE DANIELA BUCURESTI
496. POPA ANGELICA-MIOARA BUCURESTI
497. ORZAN VASILICA BUCURESTI
498. VLASCA IORDAN-DANIEL BUCURESTI
499. SCUTARU LAURA-CAMELIA BUCURESTI
500. COSTEA MIHAI-OCTAVIAN BUCURESTI
501. DRAGULANESCU NATALIA BUCURESTI
502. VELE ANTONELLA-NICOLETA-
BUCURESTI
MIOARA
503. MIRCEA BIANCA-FLORENTINA BUCURESTI
504. GRUMEZA NARCISA-SIMONA BUCURESTI
505. RUSOIU VIGNOLI-LAURENTIU BUCURESTI
506. RUSOIU ELENA-NICOLETA BUCURESTI
507. ARIZAN OANA BUCURESTI
508. PANGRATE SILVIA-MARIA BUCURESTI
509. OVEDENIE ELENA BUCURESTI
510. JIROS GEORGETA-LAURA BUCURESTI
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
511. CHIRA CRISTINA BUCURESTI
512. LEPADATU ROXANA BUCURESTI
513. PACURARU IOLANDA-MAGDALENA BUCURESTI
514. NITA MARIUS BUCURESTI
515. ROMAN-ENESCU VALENTINA-
BUCURESTI
GABRIELA
516. VLASCEANU ROXANA-ELENA BUCURESTI
517. TANASA ION-CRISTI BUCURESTI
518. DAMIAN SORICA BUCURESTI
519. RADULESCU GEORGIANA-MIHAELA BUCURESTI
520. AGACHE CARMEN-MARIANA BUCURESTI
521. STOICA RALUCA-CRISTINA BUCURESTI
522. GHEORGHE CRISTINA-MIHAELA BUCURESTI
523. SCARLATESCU COSMIN-GABRIEL BUCURESTI
524. RADULESCU ADRIANA BUCURESTI
525. NEAMTU CLAUDIU BUCURESTI
526. NITA ANDREEA BUCURESTI
527. ALBU A. DANIELA BUCURESTI
528. STRATESCU ALINA-IOANA BUCURESTI
529. JAMBORI MAGDALENA-MADALINA BUCURESTI
530. BELCIU VIOLETA-ELIZA BUCURESTI
531. DUMITRU ELENA-MIRELA BUCURESTI
532. SLOBOZEANU IONUT-RARES BUCURESTI
533. IONITA NICOLETA-DORINELA BUCURESTI
534. DANOIU DANIELA-LORELAY BUCURESTI
535. MIHALACHE MIHAITA BUCURESTI
536. MACIUCEANU-ZARNESCU IOANA-
BUCURESTI
RUXANDRA
537. STANCIU TUDOR-ANDREI BUCURESTI
538. NECULA ANCA-STEFANIA BUCURESTI
539. MARUTA PETRU BUCURESTI
540. STANCU NICULAE BUCURESTI
541. PETRESCU IOLANDA-ANDREEA BUCURESTI
542. AMZAR GETA-GABRIELA BUCURESTI
543. IONESCU CARMEN BUCURESTI
544. PRALA CAMELIA-GABRIELA BUCURESTI
545. NANU FLAVIU BUCURESTI
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
546. EIDELMANN ADRIANA BUCURESTI
547. DOJANA MIHAIL-DAN BUCURESTI
548. BRUTARU GABRIEL-MARIAN BUCURESTI
549. DRAGAN SORIN-OVIDIU BUCURESTI
550. PAPATEOLOGU DENISA-FLORENTINA BUCURESTI
551. FOMETICI PETRE BUCURESTI
552. CRACAN MIHAELA BUCURESTI
553. TALPAN BOGDAN-ALEXANDRU BUCURESTI
554. PARVU MIRCEA BUCURESTI
555. POPA FLORENTINA BUCURESTI
556. PREDETEANU TUDOR BUCURESTI
557. NICULAE MARIA-MIRELA BUCURESTI
558. DUMITRIU MIRCEA-EMIL BUCURESTI
559. DUMITRASCU RAMONA-ANCA-
BUCURESTI
DENISA
560. DUMITRAN MELANIA BUCURESTI
561. GHIURCA AMALIA BUCURESTI
562. PAUNESCU MIHAELA BUCURESTI
563. LUCA IOANA ADRIANA BUCURESTI
564. CODREA IOANA BIANCA BUCURESTI
565. Cicala Katia BUCURESTI
566. Pavel Ramona BUCURESTI
567. Simion Dumitrita BUCURESTI
568. Tubac Mariana BUCURESTI
569. Onofrei Andrei BUCURESTI
570. Evdochimov Tamara BUCURESTI
571. Popescu Luiza BUCURESTI
572. Marcu Corina BUCURESTI
573. Radulescu Andreea BUCURESTI
574. Balica Andreea BUCURESTI
575. Aura Diaconescu BUCURESTI
576. Gabriela Dinu BUCURESTI
577. Ungureanu Aura BUCURESTI
578. Baicu Marinela BUCURESTI
579. Iulia Vadan BUCURESTI
580. Rosu Alexandru Cristia BUCURESTI
581. Dorotheia Maria Olteanu BUCURESTI
582. Pavel Catalin Radu BUCURESTI
583. Tudor Predeteanu BUCURESTI
584. Mihut Gabriela Gyongy BUCURESTI
585. Cezar Adrian BUCURESTI
586. Marin Frunzareanu BUCURESTI
587. Ania Radu BUCURESTI
588. Barbu Mihail BUCURESTI
589. Birnea Luminita BUCURESTI
590. Enache Viorica Anca BUCURESTI
591. Radulescu Tatiana BUCURESTI
592. Irimia Balescu Arion BUCURESTI
593. Elena Bustea BUCURESTI
594. Elena Munteanu BUCURESTI
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
595. Ganciu Nicoleta BUCURESTI
596. Roman Laura BUCURESTI
597. Oniță-Stîngă Adriana BUZAU
598. Oniță Codruț Mihai BUZAU
599. Ciob Dragoș Mihai BUZAU
600. Niță Daniela BUZAU
601. Sârbu Agnes Isabelle BUZAU
602. Bucur Alina BUZAU
603. Stîngă Iulian Laurențiu BUZAU
604. Huchiu Emil BUZAU
605. Nicu Liliana Sanda BUZAU
606. Băieș Florentina BUZAU
607. Busuioc Luiza Cristina BUZAU
608. Voicilă Mariana BUZAU
609. Toader Niculina BUZAU
610. Popa Cristina BUZAU
611. Acu Lucica BUZAU
612. Bratu Andreea Elena BUZAU
613. Poteraș Lucica Mihaela BUZAU
614. Marin Cristina Alina BUZAU
615. Grigore Irina BUZAU
616. Chiței Daniela BUZAU
617. Zane Catalina Silvia BUZAU
618. Vasile Cristina Maria BUZAU
619. Zaharia Aurel BUZAU
620. Manolache Alexandra Mihaela BUZAU
621. Dinu Eugen BUZAU
622. Diana-Mihaela Culicovschi BUZAU
623. Tudorancea Mihail Adrian BUZAU
624. Popescu Cătălin BUZAU
625. Grigore Daniel BUZAU
626. Nartea Aleodor Mircea BUZAU
627. Nartea Emilia Simona BUZAU
628. Şerban Luxa BUZAU
629. Constantin Carmen CALARASI
630. Matache Iuliana Ecaterina CONSTANTA
631. Pintilie Augustina-Claudia CONSTANTA
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
632. Penciu Anda CONSTANTA
633. Tamasan Stefana CONSTANTA
634. Alexa Adriana CONSTANTA
635. Birsu Anca CONSTANTA
636. Damgalin Dalila CONSTANTA
637. Dinu Daiana CONSTANTA
638. Constantin Luana CONSTANTA
639. Cotan Sofia CONSTANTA
640. Enache Lucian CONSTANTA
641. Enache Renghea CONSTANTA
642. Filip Mihaela CONSTANTA
643. Resteanu Alina CONSTANTA
644. Gheorghita Camelia CONSTANTA
645. Bratu Florentina CONSTANTA
646. Urmosi Robert CONSTANTA
647. Liticanu Irina CONSTANTA
648. Juganaru Radu CONSTANTA
649. Tita batrinu Crista CONSTANTA
650. Rosu Iuliana CONSTANTA
651. Sfircea Ovidiu CONSTANTA
652. Nita David CONSTANTA
653. Scrieciu Mihaela CONSTANTA
654. Tamasan Stefana CONSTANTA
655. Petcu Mihaela CONSTANTA
656. Seimeneanu CONSTANTA
657. Manzala Traian CONSTANTA
658. Gherlan Marius CONSTANTA
659. Paris Zoe CONSTANTA
660. Stupar Liviu CONSTANTA
661. Vladuca Ana Maria DAMBOVITA
662. Baiesiu Razvan DAMBOVITA
663. Cioaca Gabriel DAMBOVITA
664. Grigorescu Michael DAMBOVITA
665. Oprea Maria DAMBOVITA
666. Acrivopol Elena-Bianca DOLJ
667. Albu Octavian-Ștefan DOLJ
668. Ancuțescu George-Aurel DOLJ
669. Andriescu Luminița-Elena DOLJ
670. Badea Mariana DOLJ
671. Balaci Angela DOLJ
672. Balaci Clara DOLJ
673. Bădescu Gabriel Florin DOLJ
674. Bălănoiu Adelina-Oana DOLJ
675. Belu Letiția Adela DOLJ
676. Belu Tudor DOLJ
677. Bîcu Lenuța DOLJ
678. Blejdea Elena Mihaela DOLJ
679. Bogdan Alexandru Marius DOLJ
680. Bratu Mariana DOLJ
681. Buzatu Irina DOLJ
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
682. Chionea Gheorghe DOLJ
683. Ciocan Iulia DOLJ
684. Ciolacu-Olteanu Vasile Daniel DOLJ
685. Cocoșilă Alina-Mariana DOLJ
686. Cojocaru Marian DOLJ
687. Crăciunescu Daniela DOLJ
688. Curca Stelian DOLJ
689. Dan Daniela DOLJ
690. Deaconu Camelia DOLJ
691. Diaconu Adrian-Gabriel DOLJ
692. Diaconu Crenguța DOLJ
693. Diaconu-Florea Cristian DOLJ
694. Dinulescu Colțatu Alina Monica DOLJ
695. Drincianu Florentina DOLJ
696. Dumitru Carmen-Alina DOLJ
697. Dumitru Marius DOLJ
698. Enea Gabriela Virginia DOLJ
699. Enoiu Carmen Lusiana DOLJ
700. Fleancu Aurel DOLJ
701. Florea Alexandru DOLJ
702. Florea Camelia-Nicoleta DOLJ
703. Florea Carmen Steluța DOLJ
704. Florescu Alexandra DOLJ
705. Florian Laura-Maria DOLJ
706. Georgescu Alina DOLJ
707. Giuca Iuliana Gabriela DOLJ
708. Gligă Andi Florentin DOLJ
709. Golea Teodora Marinela DOLJ
710. Grăjdan Elena Daniela DOLJ
711. Grecu Catalin Dan DOLJ
712. Grecu Elena DOLJ
713. Grigore Aura Lucia DOLJ
714. Grigore Bogdan George DOLJ
715. Ignat Mihai DOLJ
716. Ionele Ancuța-Denisa DOLJ
717. Iordache Elena DOLJ
718. Iordache Teodora Elena DOLJ
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
719. Jieanu Răzvan-Mihai DOLJ
720. Lungu Florentina Sorina DOLJ
721. Lungu Laurențiu Răzvan DOLJ
722. Manafu Sorin-Ionuț DOLJ
723. Marinescu Alina DOLJ
724. Marta Adriana-Florina DOLJ
725. Marta Adrian-Valentin DOLJ
726. Mihai Mihaela Cătălina DOLJ
727. Mirea Marin DOLJ
728. Mirion Mariana DOLJ
729. Miroiu Marius DOLJ
730. Mitre Laurențiu Ionelaș DOLJ
731. Mitroescu Adrian DOLJ
732. Moroșanu Constantin DOLJ
733. Munteanu Nicolae DOLJ
734. Neagoe Mihail DOLJ
735. Nedelcu Paul-Iulian DOLJ
736. Nica-Abu Leonardo Irinel DOLJ
737. Nițulescu Marllena-Theodora DOLJ
738. Oane Bogdan David DOLJ
739. Ouatu Andrei-Cosmin DOLJ
740. Paul Raluca Lucia DOLJ
741. Pelea Manuela DOLJ
742. Pîrvu Ana-Maria DOLJ
743. Plăeșiu Oana Maria DOLJ
744. Presacar Maria-Elena DOLJ
745. Radu Andreea-Oana DOLJ
746. Roșca Dragoș Ștefănel DOLJ
747. Sandu Petre DOLJ
748. Simion Nicolae DOLJ
749. Spânu Lorela DOLJ
750. Sperilă Ovidiu DOLJ
751. Spirea Mariana DOLJ
752. Stanciu Lorena DOLJ
753. Stănică Lori DOLJ
754. Stefan Florin Laurențiu DOLJ
755. Strinu Alina DOLJ
756. Ștefănescu Cristian DOLJ
757. Topuzu Georgiana DOLJ
758. Troanță-Rebeleș-Turculeanu Teodor-
DOLJ
Dragoș
759. Troanță-Rebeleș-Turculeanu Andreea
DOLJ
Livia
760. Tudor Armand Felix DOLJ
761. Tulitu Gabriela DOLJ
762. Turbăceanu Victoria DOLJ
763. Țapelea Bogdan Ion DOLJ
764. Țenea Irina Emilia DOLJ
765. Țenea Irina-Maria DOLJ
766. Țuțuianu Irina DOLJ
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
767. Vasile Georgeta DOLJ
768. Velișcu Constantin DOLJ
769. Vîlceanu Lavinia-Mihaela DOLJ
770. Vodă Dragoș DOLJ
771. ANDREI MĂDĂLINA GIURGIU
772. AZOIŢEI FLORINA GIURGIU
773. BARAC ELENA GIURGIU
774. BASANGIAC CONSTANTIN GIURGIU
775. BRATU SERGIU – GEORGE GIURGIU
776. CALAGIU THEODORA GIURGIU
777. CĂPRAN DANIEL GIURGIU
778. CHILAT MAGDALENA GIURGIU
779. COPOIU LUCIAN GIURGIU
780. CORNACIU CĂTĂLIN GIURGIU
781. CRUCERU CARMEN GIURGIU
782. DEACU ŞTEFAN GIURGIU
783. DUMITRICĂ OANA GIURGIU
784. DUŢĂ MANUELA GIURGIU
785. ENE MIOARA GIURGIU
786. GRĂTIANU DIANA GIURGIU
787. IOANIŢOAIA SORINA GIURGIU
788. ION VIOREL CLAUDIU GIURGIU
789. IVAN RAISA GIURGIU
790. LUPU MIRELA GIURGIU
791. MARDALE ION GIURGIU
792. MIHĂILĂ IULIANA GIURGIU
793. MIHUŢ GEORGETA GIURGIU
794. MILITARU ANDREI GIURGIU
795. MIU ALINA GIURGIU
796. NEAGU RAREŞ GIURGIU
797. NEAŢĂ MIRELA GIURGIU
798. NICA ADRIAN GIURGIU
799. NICHITA MARIAN GIURGIU
800. NIŢU ANCA GIURGIU
801. OLARU ADRIAN BOGDAN GIURGIU
802. PĂUNICĂ IULIAN GIURGIU
803. PĂUNICĂ IULIANA GIURGIU
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
804. PIROI VICTOR – VICTOR GIURGIU
805. POPESCU ALEXANDRU GIURGIU
806. POPESCU LUCIAN GIURGIU
807. RUSE DĂNUŢ GIURGIU
808. STANCA DANIELA GIURGIU
809. STATE MIHAELA GIURGIU
810. STOIANOVICI CRINA GIURGIU
811. ŞCHIOPU NICOLETA GIURGIU
812. TIMOFTESCU VALENTINA GIURGIU
813. DINU (TOMA) ANDREEA GIURGIU
814. TUDOR IZABELA GIURGIU
815. TUDOR MARIANA GIURGIU
816. ŢOGOE RALUCA GIURGIU
817. ŢONE LILIANA GIURGIU
818. UDREA MIREL GIURGIU
819. UNGUREANU IRINA -MARIA GIURGIU
820. VUCĂ EMIL GIURGIU
821. DUMITRESCU VLAD GIURGIU
822. Babau Carmen Stefania GORJ
823. Bădița Isabela Ecaterina GORJ
824. Bătanu Milena GORJ
825. Bogdan Ligia Daciana GORJ
826. Călugăru Ivona GORJ
827. Dijmărescu Lucia GORJ
828. Drăghici Cristian GORJ
829. Eftenoiu Adrian GORJ
830. Groza Anca Daniela GORJ
831. Mazilu Tudor GORJ
832. Mișcodan Germina GORJ
833. Mezinca Mihaela GORJ
834. Novolan Cristian GORJ
835. Petrescu Eriță Adina GORJ
836. Popescu Zamfir GORJ
837. Stanciu Camelia GORJ
838. Stănișel Simona GORJ
839. Şipoteanu Săndica Lavinia GORJ
840. Vitejanu Emilia Daniela GORJ
841. Vonica Elena Daniela GORJ
842. ALEXANDROIU ION HUNEDOARA
843. ALEXANDROIU RADU FLORIN HUNEDOARA
844. ANDRAȘ DOREL HUNEDOARA
845. ANDRAȘ MIHAIELA DORINA HUNEDOARA
846. AVRAM MARIOARA HUNEDOARA
847. BEȘLEAGĂ DORU ANDREI HUNEDOARA
848. BOJIN ALIN LUCIAN HUNEDOARA
849. BORHINĂ DANIELA HUNEDOARA
850. BRÎNZAN IONELA MARIA HUNEDOARA
851. CADINOIU CONSTANTIN RADU HUNEDOARA
852. COLHON ALEXANDRA HUNEDOARA
853. DANA BEBE HUNEDOARA
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
854. DĂSCĂLESCU DOINA HUNEDOARA
855. DEHEL ILEANA LUCIA HUNEDOARA
856. DOBRA CAMELIA MARINELA HUNEDOARA
857. DRĂGAN GABRIEL FLORIN HUNEDOARA
858. FILIPESCU OVIDIU VASILE HUNEDOARA
859. FLOREA ELENA FLORENTINA HUNEDOARA
860. GHERMAN MARIA MIHAELA HUNEDOARA
861. GÎRZ CORINA DORINA HUNEDOARA
862. HURDUBEU PETRIȘOR HUNEDOARA
863. ILAȘCĂ BENONE HUNEDOARA
864. INDRIEȘ RUXANDRA HUNEDOARA
865. IȘTOC SILVIU IONUȚ HUNEDOARA
866. ITU OVIDIU VASILE HUNEDOARA
867. JORZA LUCIAN MARCEL HUNEDOARA
868. JURJIU ȚĂNDRĂU NADIA VIORICA HUNEDOARA
869. KOVACS PAVEL FRANCISC HUNEDOARA
870. LODROMAN ANCA SÎNZIANA HUNEDOARA
871. MARIAN MIHAELA IURA HUNEDOARA
872. MINCEA MIRCEA NICOLAE HUNEDOARA
873. MUNTEAN VIOREL HUNEDOARA
874. NEGREA ELENA NATALIA HUNEDOARA
875. NEGRU ALECSANDRU CORNEL HUNEDOARA
876. OLAR CĂTĂLIN FLORIN HUNEDOARA
877. OLAR CIPRIAN BOGDAN HUNEDOARA
878. PETRESCU ANGELA MIHAELA HUNEDOARA
879. POPESCU FLORICA HUNEDOARA
880. POPESCU ROZALIA HUNEDOARA
881. PRIESCU CĂLIN CONSTANTIN HUNEDOARA
882. RADU DORU FLORIN HUNEDOARA
883. RONCIOIU COSMIN ALIN HUNEDOARA
884. SAVIN CLAUDIA DANIELA HUNEDOARA
885. SILAGYI ANDREEA IOANA HUNEDOARA
886. STANCIU PATRICIA RAMONA HUNEDOARA
887. STROIA SIMONA LAVINIA HUNEDOARA
888. ȘERDEAN IOANA RAMONA HUNEDOARA
889. ȘERENGĂU NICOLETA GABRIELA HUNEDOARA
890. TÎRNOVAN LOREDANA MARIA HUNEDOARA
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
891. TOMESCU DUMITRU DANIEL HUNEDOARA
892. TOMESCU LUCHIANA MARIA HUNEDOARA
893. TROSAN IOAN ADRIAN HUNEDOARA
894. UNGUREANU ABEL ADRIAN HUNEDOARA
895. UNGUREANU CAMELIA HUNEDOARA
896. VASILIU VIORICA SIMONA HUNEDOARA
897. ZGRIPCEA ION HUNEDOARA
898. Bideaua Elisa Daniela IALOMITA
899. Dedita Mihaela IALOMITA
900. Drima Vladimir IALOMITA
901. Mihalache Liliana Roxana IALOMITA
902. Militaru Ciprian Teodor IALOMITA
903. Pisicaru Daniela IALOMITA
904. Tentea Doina Ortenzia IALOMITA
905. Trandafir Simonica IALOMITA
906. Filip Vasile Valentin IASI
907. LUPU NICOLĂIȚĂ ROXANA IASI
908. CIUDIN - COLȚA SMĂRĂNDIȚA ELENA IASI
909. COTAN ALINA MIHAELA IASI
910. BLAGA ROXANA IASI
911. BLAGA ALEXANDRU TEOFIL IASI
912. CHIBA NELA IASI
913. CHIBA ADRIAN IASI
914. PREDA ANCA IASI
915. SAVA GABRIELA SIMONA IASI
916. LUNGU DANIELA IASI
917. OPRIA IONUȚ IASI
918. PAVEL FLORIN BOGDAN IASI
919. NECHITA IONUȚ IASI
920. BURCOVEANU LAURA MIHAELA IASI
921. MARINIUC CAMELIA IASI
922. AMIRONOAIE ADIN - GABRIELA IASI
923. BICU CLAUDIA IASI
924. DRĂGAN ANA-MARIA IASI
925. COȘULEANU ALINA IASI
926. BÎRSAN IONUȚ LIVIU IASI
927. AMARIEI MIHAELA MONICA IASI
928. CIOFU SIMONA ROXANA IASI
929. LUPU VIRGINIA IASI
930. HROMEI DOREL IASI
931. Zaharia Ionela IASI
932. Smărăndița Ciudin IASI
933. Leonte Carmen IASI
934. Andreea Girigan IASI
935. Doina Stupariu IASI
936. Olivian Morosanu IASI
937. Hauca Cornel IASI
938. Isabela Popescu IASI
939. Stan Petra Sorina IASI
940. Maria Crina Kmen IASI
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
941. Aftene Mara IASI
942. Mitran Costache Oana Elena ILFOV
943. Moldoveanu Florin ILFOV
944. Manescu Mirela ILFOV
945. Dumitrescu Andreea Cristina ILFOV
946. Vasilescu Laura ILFOV
947. Grigoras Luminita ILFOV
948. Dogaru Maria ILFOV
949. Zamfirescu Adrian ILFOV
950. Sorina Danis ILFOV
951. Nicoleta Ganciu ILFOV
952. Popescu Proorocu Carmen-Coca ILFOV
953. Milea Doinita Catalina ILFOV
954. Strecheanu Magdalena Alice ILFOV
955. Stanciu Eniko Jenifer ILFOV
956. Nicoleta Ganciu ILFOV
957. Cherciu-Calin Rodica ILFOV
958. Pricop Dorina ILFOV
959. Constantin Cristina Angelica ILFOV
960. Muresan Ioana MARAMURES
961. Ban Stefania Rita MARAMURES
962. Cherhat Olivia MARAMURES
963. Contra Daniel Mihai MARAMURES
964. Gusan Boris MARAMURES
965. Herta Calin MARAMURES
966. Lauruc Maria MARAMURES
967. Mihalca Delia MARAMURES
968. Matei Mihai Vasile MARAMURES
969. Pampa Nechita MARAMURES
970. Pop Alexandru Ioan MARAMURES
971. Sabou Anca Ioana MARAMURES
972. Toth Ilona Sonia MARAMURES
973. Taranu Sorin MARAMURES
974. Barbes Anda Nicoleta MEHEDINTI
975. Bleoanca Alina Crisanta MEHEDINTI
976. Borcos Cristina Liubliana MEHEDINTI
977. Ciobanu Elian Claudiu MEHEDINTI
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
978. Ciurel Cristian MEHEDINTI
979. Draghici Pompil MEHEDINTI
980. Dumitrascu Dragos MEHEDINTI
981. Dumitrascu Nicoleta MEHEDINTI
982. Luca Laura Ana MEHEDINTI
983. Lungu Sever MEHEDINTI
984. Martinescu Claudia MEHEDINTI
985. Saftoiu Ciprian Petrus MEHEDINTI
986. Slapciu Liviu MEHEDINTI
987. Vatasescu Florina Ana MEHEDINTI
988. Balanescu Dan MEHEDINTI
989. Rosoga Adelin Titel MEHEDINTI
990. Voicu Emil MEHEDINTI
991. Pufan Daniel MEHEDINTI
992. Andrei Nica NEAMT
993. Achimenco Andrei Stefan NEAMT
994. Baciu Mihaela NEAMT
995. Baltag Paul Lucian NEAMT
996. Barna Noluta NEAMT
997. Blinda Adela Bianca NEAMT
998. Burca Dorel NEAMT
999. Chelaru Ioan NEAMT
1000. David Anca NEAMT
1001. Diaconita Savina Liviu NEAMT
1002. Diaconu Ana Alina NEAMT
1003. Dominte Ana Daniela NEAMT
1004. Dragoi Mariana NEAMT
1005. Filiuta Laura Magdalena NEAMT
1006. Filiuta Radu Mihail NEAMT
1007. Flenchea Cristina Elena NEAMT
1008. Hagiu Janet Luciana NEAMT
1009. Herciu Viorel NEAMT
1010. Hulea Gabriela NEAMT
1011. Ionita Rodica NEAMT
1012. Istoc Alexandru NEAMT
1013. Labis Marius Constantin NEAMT
1014. Lavric Miruna Andreea NEAMT
1015. Manolache Dan Dumitru NEAMT
1016. Manole Doru NEAMT
1017. Manole Valentina NEAMT
1018. Manole Vasile Laurentiu NEAMT
1019. Matasel Adrian NEAMT
1020. Matasel Alina NEAMT
1021. Merlusca Mirela Liusiana NEAMT
1022. Mihailescu Raluca Andreea NEAMT
1023. Neculai Claudiu Ionut NEAMT
1024. Nevoie Mihaela NEAMT
1025. Nichifor Mihaela Iuliana NEAMT
1026. Olosz Gergely NEAMT
1027. Ouatu Manuela NEAMT
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
1028. Pascu Claudia Eugenia NEAMT
1029. Sandu Ancuta Niculina NEAMT
1030. Savin Nicoleta NEAMT
1031. Scurtu Adriana Carmen NEAMT
1032. Stirbu Oana NEAMT
1033. Stoican Liviu Ioan NEAMT
1034. Strugaru Elena NEAMT
1035. Todirite Andreea NEAMT
1036. Tutulea Ana Loredana NEAMT
1037. Vernica Adrian Constantin NEAMT
1038. Zucec Maria NEAMT
1039. Bors Ana Brandusa NEAMT
1040. Cazan Alina Mihaela NEAMT
1041. Chelaru Diana Elena NEAMT
1042. Chitic Stefana NEAMT
1043. Iosub Mihaela NEAMT
1044. Machidon Alina Elena NEAMT
1045. Tomuleasa Alexandru Ionut NEAMT
1046. Luca Anamaria Cristina NEAMT
1047. Penus Cristian Nicolae OLT
1048. BOTEZ GEORGE SORIN PRAHOVA
1049. CRACICA CONSTANTIN DOINEL PRAHOVA
1050. GHEORGHIU DELIA MIHAELA PRAHOVA
1051. GHITA ROXANA PRAHOVA
1052. GRECU MARILENA PRAHOVA
1053. GROZEA MARCEL PRAHOVA
1054. ICHIM FLORIN PRAHOVA
1055. ILIESCU COSMIN PRAHOVA
1056. IOFCIULESCU ELENA MIHAELA PRAHOVA
1057. ISBICEANU ANGELA PRAHOVA
1058. ISTRATE EMIL PRAHOVA
1059. MARIN IOANA CARMEN PRAHOVA
1060. MARIN VLAD ALEXANDRU PRAHOVA
1061. MITROIU MIRCEA PRAHOVA
1062. NASTASE GRIGORE MARIAN PRAHOVA
1063. NASTASE MARILENA EUGENIA PRAHOVA
1064. NEAGU MILENA PRAHOVA
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
1065. NEDELCU ROXANA GEORGIANA PRAHOVA
1066. NICOLAE RALUCA PRAHOVA
1067. NICOLAU FLORIN PRAHOVA
1068. ONEA MONICA PRAHOVA
1069. PANAIT SORIN STEFAN PRAHOVA
1070. PAVEL EMILIA PRAHOVA
1071. PETCU COSTIN PRAHOVA
1072. RADU ALEXANDRU PRAHOVA
1073. RIZESCU SVETLANA MELANIA PRAHOVA
1074. SERBANIUC RAZVAN PRAHOVA
1075. SERBANIUC TUDOR PRAHOVA
1076. STANESCU ANDREI MADALIN PRAHOVA
1077. STARJIL MARINA PRAHOVA
1078. SURUGIU MAGDALENA PRAHOVA
1079. ŞANDRU MARIANA MONICA PRAHOVA
1080. TANASE IONESCU CLAUDIA PRAHOVA
1081. TUDOSE PAUL PRAHOVA
1082. URSULEANU MIRALENA PRAHOVA
1083. VINTILA GABRIEL PRAHOVA
1084. VOICU IOANA OLIVIA PRAHOVA
1085. Ionita Cosmin Gabriel PRAHOVA
1086. Duică Iulian Aurel PRAHOVA
1087. Marin Ioana Carmen PRAHOVA
1088. Nicolescu Andrei PRAHOVA
1089. Ilie Dragos Vasile PRAHOVA
1090. Ilie Ligia Ioana PRAHOVA
1091. Prajescu Ioana PRAHOVA
1092. Miruna Marica PRAHOVA
1093. Simion Daniela PRAHOVA
1094. Davidescu Cezar PRAHOVA
1095. Cusai Karin PRAHOVA
1096. Dobrescu Ion PRAHOVA
1097. Scorteanu Andrei PRAHOVA
1098. Prajescu Ioana PRAHOVA
1099. CERBA CAMELIA SALAJ
1100. GROZA LIANA SALAJ
1101. JELER ALEXANDRU SALAJ
1102. POR CODRUŢA MARIA SALAJ
1103. SABOU CORINA SALAJ
1104. SZEKER ANA ALEXANDRA SALAJ
1105. Radu Lucia Delia SIBIU
1106. Armenciu Ludmila-Elena SIBIU
1107. Abrudan Adina SIBIU
1108. Jeflea Simona SIBIU
1109. Banciu Roxana SIBIU
1110. Hadăr Luana SIBIU
1111. Lungoci Camelia-Claudia SIBIU
1112. Birț Ligia SIBIU
1113. Şerban Doriana SIBIU
1114. Suciu Alexandru SIBIU
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
1115. Tudoran Ion-Radu SIBIU
1116. Bolovan Elena Alina SIBIU
1117. Neagoie Larissa SIBIU
1118. Petre Ioana SIBIU
1119. Crăciun Mihai SIBIU
1120. Blejan Ovidiu SIBIU
1121. Ciocan Iuliana SIBIU
1122. Ianculescu Irina SIBIU
1123. Barna Lucian Florin SIBIU
1124. Scutea Nicolae-Cristian SIBIU
1125. Scutea Mihaela Codruța SIBIU
1126. Trițescu Liliana-Virginia SIBIU
1127. Utan Monica-Cristina SIBIU
1128. Bîrsan Anca Elena SIBIU
1129. Bîrsan Andrei-Alfred SIBIU
1130. Marin Aurelia SIBIU
1131. Bucur Claudiu-Florentin SIBIU
1132. Stan Dragoș Ioan SIBIU
1133. Popescu Bogdan Corneliu SIBIU
1134. Brebenel Dumitru Adrian SIBIU
1135. Crăciun Marin SIBIU
1136. Arcaș Delia SIBIU
1137. Faure Dana SIBIU
1138. Căpățână Florian SIBIU
1139. Şerbu Adrian SIBIU
1140. Sterp Laurențiu Călin SIBIU
1141. Cazacu Nicoleta Alexandrina SIBIU
1142. Holban Simona SIBIU
1143. Andrei Maria Magdalena SIBIU
1144. Ciulavu Marcel SIBIU
1145. Chirca Romulus SIBIU
1146. Deaconu Iuliana SIBIU
1147. Constandin Adela SIBIU
1148. Leah Radu SIBIU
1149. Ittu Oana SIBIU
1150. Ciulacu Maria Andreia SIBIU
1151. Corchiș Cristina Maria SIBIU
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
1152. Hoza Dan Constantin SIBIU
1153. Nițu Sorin Ilie SIBIU
1154. Hageanu Dan SIBIU
1155. Blîndu Elena SIBIU
1156. Drăghiciu Maria SIBIU
1157. Bucurel Bogdan Ioan SIBIU
1158. Popa Carmen Liliana SIBIU
1159. Ban Gheorghe SIBIU
1160. Voicilaș Dorin SIBIU
1161. Dan Florian Vasile SIBIU
1162. Dragoman Liliana SIBIU
1163. Băilă Maria SIBIU
1164. Opriș Lia-Diana SIBIU
1165. Fulea-Popa Crstiana-Eug. SIBIU
1166. Socea Nicolae Alexandru SIBIU
1167. Tanea Maria-Irina SIBIU
1168. Stanovici Mihai SIBIU
1169. Covaci Simona SIBIU
1170. Orăștean Claudia SIBIU
1171. Popa Angelica-Adela SIBIU
1172. Popa Ionel Dorel SIBIU
1173. Frățilă Bogdan Mihai SIBIU
1174. Popșa Iulia SIBIU
1175. Sas Laura SIBIU
1176. Mănăilă Giorgeta SIBIU
1177. Stoica Ligia SIBIU
1178. NICOARA ALEXANDRU SUCEAVA
1179. ALEXOAE MIRELA LENUŢA SUCEAVA
1180. ANTONESCU NICOLETA SUCEAVA
1181. APETREI MIHAELA SUCEAVA
1182. BARABAŞ LILIANA SUCEAVA
1183. BOSTACA DIANA SUCEAVA
1184. BRĂDĂŢAN LAURA SUCEAVA
1185. BUBURUZAN LIDIA SUCEAVA
1186. BUZDUGAN ADRIANA SUCEAVA
1187. CIOBANU RODICA SUCEAVA
1188. CIOBOTARU AURELIA SUCEAVA
1189. CIUBOTARU VASILE SUCEAVA
1190. CIUBOTARU VLAD SUCEAVA
1191. CORDUNEANU DANIEL SUCEAVA
1192. DARIE URZICEANU ANDREEA SUCEAVA
1193. DIACONIȚA OANA SUCEAVA
1194. DOLCEAN LOREDANA SUCEAVA
1195. DUŢUC ANCUŢA SUCEAVA
1196. FETCU IOANA SUCEAVA
1197. FILIPIUC GAVRIL SUCEAVA
1198. GOLOCA ALINA SUCEAVA
1199. GREŢCAN MIHAELA SUCEAVA
1200. GROZAVU MIRCEA SUCEAVA
1201. HÎRŞIU MARIA SUCEAVA
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
1202. HORGA LOREDANA SUCEAVA
1203. IGNATESCU CAMELIA SUCEAVA
1204. ILISEI ALEXANDRU Jr. SUCEAVA
1205. ILIŞOI FIRUŢA DOMNICA SUCEAVA
1206. IONAŞCU ALIS GEORGETA SUCEAVA
1207. LASCU EUGEN SUCEAVA
1208. LIŢU NICOLETA SUCEAVA
1209. LUPAŞCU OVIDIU SUCEAVA
1210. MAIER BRÂNDUŞA SUCEAVA
1211. MAXIM FLAVIUS SUCEAVA
1212. MÎNDRĂ CORNELIA SUCEAVA
1213. MOROŞAN LENUŢA SUCEAVA
1214. MOROŞANU CEZARA SUCEAVA
1215. MOTAN LARISA SUCEAVA
1216. MURARIU LUMINIŢA SUCEAVA
1217. MUSTEA RALUCA SUCEAVA
1218. NICOARĂ MARIUS SUCEAVA
1219. NICOLAU RALUCA SUCEAVA
1220. NISTOR ESPINOLA SUCEAVA
1221. PARASCAN MARIANA SUCEAVA
1222. PASCARIU LIANA SUCEAVA
1223. POROCH FLORIN SUCEAVA
1224. PUIU DANIELA SUCEAVA
1225. ROMAN CORINA ANA MARIA SUCEAVA
1226. RUSU NARCISA SUCEAVA
1227. SĂLĂGEAN TUDOR SUCEAVA
1228. SOLCANU SIMONA SUCEAVA
1229. ŞALVARI RALUCA SUCEAVA
1230. ŢICULEANU OTILIA ELISABETA SUCEAVA
1231. VIORESCU RĂZVAN SUCEAVA
1232. ZOVEA BOGDAN SUCEAVA
1233. Ciocan Carmen-Violeta TULCEA
1234. Catalinoiu-Gociman Amalia-Nicoleta TULCEA
1235. Bordeianu Ana Maria TULCEA
1236. Milea Doina TULCEA
1237. Paraipan Mirela TULCEA
1238. Ivanov Viorica TULCEA
______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
1239. Buzarnescu Corneliu TULCEA
1240. CAGIL POPA LUCREŢIA VALCEA
1241. ORZAN GHEORGHE VALCEA
1242. CRAIOVEANU MARIUS VALCEA
1243. PAVEL ROSANA MARIA VALCEA
1244. COJOCARU MIRABELA VALCEA
1245. PĂTRUŢ SORIN FLORIAN VALCEA
1246. PĂTRUŢ CLAUDIU ADRIAN VALCEA
1247. ŞTEFAN ANCA VALCEA
1248. HANCIU OANA VALCEA
1249. POPOVICI ALEXANDRA VALCEA
1250. VOINEA CIPRIAN VALCEA
1251. GHEORGHE LIGIA VALCEA
1252. MARINESCU CATALIN IONUT VALCEA
1253. ARGEŞANU IRINA VALCEA
1254. STANCULESCU VICTOR VALCEA
1255. GÎNJU EMIL VALCEA
1256. GÎNJU ION VALCEA
1257. CAZAN LAURENŢIU NICOLAE VALCEA
1258. COJUŞNEANU SILVANA VALCEA
1259. BERBECEL ANDREA GEORGIANA VALCEA
1260. CÎRSTEA MADALINA ELENA VALCEA
1261. DAVID ADRIANA VASLUI
1262. RACOVITA ADRIANA VASLUI
1263. MORARAS MONICA VASLUI
1264. RIPA-HIJ ROXANA VASLUI
1265. ZAHARIA FLORIN VASLUI
1266. ZAHARIA ANDREEA VASLUI
1267. AANEI CRINA VASLUI
1268. TONICA DANIELA VASLUI
1269. BOBARNAT RADU VASLUI
1270. COCUZ ADRIAN VASLUI
1271. BUDAN CARMEN VASLUI
1272. GUTU OANA VASLUI
1273. ABICULESI ANDA VASLUI
1274. CEHAN ANCUTA IRINA VASLUI
1275. DUMITRUC MONICA VASLUI
1276. TALPAU MIHAELA VASLUI
1277. CHIRIECE CATALIN VASLUI
1278. FRATIMAN CARMEN MARIANA VASLUI
1279. POLCOVNICU ANDREI VASLUI
1280. POLCOVNICU LORENA VASLUI
1281. ALEXANDRU VIOLETA VASLUI
1282. CHIPER COSTEL VASLUI
1283. LEONTE MONA -MARIA VASLUI
1284. NASTASE RADU FLORIN VASLUI
1285. LEUSTEAN LENUTA FELICIA VASLUI
1286. TOPORASCU CARMEN VASLUI
1287. BARBIERU GIORGIANA VASLUI
1288. MORARU INGRID- LILIANA VASLUI
Nr. crt. NUME/PRENUME BAROUL
1289. HRISTEA MARIUS VASLUI
1290. CHIRILA DIANA- ALICE VASLUI
1291. TOCU CATALIN VASLUI
1292. TOCU MAGDA VASLUI
1293. DIMA DANIELA VASLUI
1294. ZUGRAVU LIVIU VASLUI
1295. CHITIMUS CIPRIAN VASLUI
1296. CHITIMUS MIHAELA VASLUI
1297. GRIGORAS EMANUEL VASLUI
1298. MOCANU DRAGOS VASLUI
1299. STANCIU NICUSOR- CRISTIAN VASLUI
1300. Duca Diana VRANCEA

______________________________________________________________________________________________________
Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091
Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro
U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.