Sunteți pe pagina 1din 330

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA DIN PETROANI FACULTATEA DE MINE

LUCRRILE CELUI DE-AL X lea SIMPOZION NAIONAL STUDENESC GEOECOLOGIA

15 18 aprilie 2010 PETROANI

ISSN 1842-4430

COMITETUL DE ORGANIZARE Prof.univ.dr.ing.mat. Emil POP Rectorul Universitii din Petroani Prof.univ.dr.ing. Viorel VOIN Prorector cercetare Universitatea din Petroani Prof.univ.dr.ing Ioan DUMITRESCU Decanul Facultii de Mine Conf.univ.dr.ing. Joel VERE Prodecanul Facultii de Mine Asist.univ.dr.ing. Csaba LORIN Dr.ing. Florin FAUR Drd.ing. Daniel HOJDA Ec. Ion RADU Ionu POPESCU Andreea MARI Laureniu IGNA Lorand BIRTOK Alexandru BALINT

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CUPRINS

DOMENIUL A GEOLOGIE ............................................................................................................................11 CARBUNII DIN CARIERA HUSNICIOARA-VEST GENEZA, EXPLOATARE, IMPACT ASUPRA MEDIULUI SI SANATATII UMANE................................................................................................................11
ANECHITEI-DEACU, Valentina ......................................................................................................................................... 11 Coordonatori :Lector dr. BRISAN, Nicoleta , Prof.dr. COSMA, Costantin, Lector dr. COSTIN, Dan .............................. 11

CALCULUL DENSITILOR POLIMORFILOR AL2SIO5 LA DIFERITE INTERVALE DE PRESIUNE PE BAZA PARAMETRILOR STRUCTURALI..........................................................................15
BRSAN, Antonio .................................................................................................................................................................. 15 Coordonator: ECLMAN, Alexandra ............................................................................................................................... 15

MODELAREA FORMAIUNILOR GEOLOGICE N SURPAC VISION ..................................................18


BIRTOK, Lorand , IGNA, Laurentiu , NEGRESCU, Aurelian , OPRITESCU, Adrian ........................................................ 18 Coordonator:Conf.univ.dr.ing. FLOREA ,Adrian ............................................................................................................... 18

PALEONTOLOGIA BIVALVELOR (CRETACIC SUPERIOR) DIN ZONA OHABA-PONOR (BAZINUL HAEG) DIN COLECIA MUZEULUI DE GEOLOGIE BUCURETI SI A CELOR COLECTATE N ANII 2008-2009, DIN ACEEAI ZON .............................................................................22
Drd. PURA, Diana ................................................................................................................................................................ 22

POTENIALUL DE STOCARE AL CO2 N STRATELE DE CRBUNE VIRGINE................................26


Drd.ing.ec DIOANE, Raul Adrian , Drd.ing. ITU, Rzvan Bogdan..................................................................................... 26 Coordonator Prof.univ.dr.ing.ARAD, Victor........................................................................................................................ 26

STUDIUL PETROGRAFIC AL MORTARELOR DE LA CETATEA ENISALA, DOBROGEA DE NORD .....................................................................................................................................................................30


ENE,Vlad Victor .................................................................................................................................................................. 30 Coordonator Lector Doctor Inginer ANCA Luca ................................................................................................................ 30

PALEOMEDII MAASTRICHTIENE N BAZINUL RUSCA MONTAN ..................................................33


FEIGI, tefan Vasile , JIPA, Ctlin , SOLOMON, Alexandru .......................................................................................... 33 Coordonator: Prof univ.dr. CODREA,Vlad ......................................................................................................................... 33

APLICAII ALE MSURTORILOR GEOMAGNETICE IN PROBLEME DE MEDIU I GEOFIZICA DE SUPRAFA. DETECTAREA GOLURILOR SUBTERANE CU AJUTORUL ANOMALIILOR MAGNETICE N PARCUL TINERETULUI BUCURETI (ROMNIA). ...................37
GEREA, Alexandra , ENE, Vlad .......................................................................................................................................... 37 Coordonator: Dr.Ing. BOCIN, Andrei ................................................................................................................................ 37

MICROVERTEBRATE CONTINENTALE MAASTRICTHIENE DE LA OARDA DE JOS (JUD. ALBA) DATE PRELIMINARE .......................................................................................................................41
JIPA, Ctlin , SOLOMON, Alexandru , FEIGI, tefan Vasile , MICLEA, Angela ........................................................... 41 Coordonator:Prof .univ.dr. CODREA, Vlad , ef lucrri dr. BARBU, Ovidiu ..................................................................... 41

ASOCIAIILE MICROPALEONTOLOGICE SARMAIAN INFERIOARE DE LA VRCIOROG (BAZINUL VAD-BOROD, ROMNIA) ............................................................................................................45


MICLEA, Angela , JIPA, Ctlin , SOLOMON, Alexandru , FEIGI, tefan Vasile ............................................................ 45 Coordonator: Prof. univ. dr. SORIN FILIPESCU ............................................................................................................... 45

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


ALUNECARI DE TEREN N ZONA LACULUI DE ACUMULARE DE PE RAUL MARE RETEZAT I A CMPURILOR ADIACENTE ........................................................................................................................48
Drd.ing. PUNESCU, Nicolae ............................................................................................................................................ 48

LUCRRI EFECTUATE LA BARAJUL GURA APELOR N VEDEREA ETANRII VERSANIILOR DE PE RUL MARE RETEZAT .......................................................................................52
Drd.ing. PUNESCU, Nicolae ............................................................................................................................................ 52

COSIDERAII ASUPRA LUCRRILOR DE IMPERMEABILIZARE AL VERSANTULUI STNG LA BARAJULUI DE ACUMULARE GURA APELOR - RU MARE RETEZAT ...........................................56
Drd.ing. PUNESCU, Nicolae ............................................................................................................................................ 56

CALITATEA AERULUI IN CADRUL REGIUNII BUCURESTI-ILFOV IN INTERVALUL IULIEDECEMBRIE 2009 ...............................................................................................................................................59


PIRLEA, Alexandra ............................................................................................................................................................. 59 Coordonator: Lector univ.dr.ing. MILU, Consuela ............................................................................................................ 59

STUDIUL PETROGRAFIC AL HUILELOR JURASICE DE LA ANINA...................................................63


PRVU, Andreea Sanda , GRUIA, Andrei ........................................................................................................................... 63 Coordonator: Conf.dr. POPA E. Mihai ............................................................................................................................... 63

CUTREMURUL - SURS DE CATASTROFE NATURALE.........................................................................64


POPESCU, Elena-Daniela .................................................................................................................................................. 64

ANDEZITELE DIN MGURA ILVEI (JUD. BISTRIA-NSUD): STUDIU MINERALOGIC I PETROGRAFIC; DOMENII DE UTILIZARE ................................................................................................68
PROCIUC, Mariana ............................................................................................................................................................ 68 Coordonator: Conf. dr. HAR, Nicolae ................................................................................................................................. 68

TESTAREA PUTERII DISCRIMINANTE A PENETRRII STATICE PE CON N DIFERENIEREA LITOLOGIC A FORMAIUNILOR HOLOCENE DIN ZONA URLAI ................................................71
RCU, Alexandra-Victoria ................................................................................................................................................... 71 Coordonatori: Prof.dr.dng. SCRDEANU, Daniel , Conf.dr.ing. STNCIUCU, Mihaela ................................................ 71

PRELUCRAREA I CERCETAREA UNOR DATE PRIVIND PERMEABILITATEA I CONSUMURILE DE CIMENT PENTRU ZONA DE ISTURI N CORPUL BARAJUL GURA APELOR ................................................................................................................................................................75
VLDU, Beniamin , BIRTOK, Lorand , Drd. ing. PUNESCU, Nicolae ......................................................................... 75 Coordonator: Asist.univ.dr.ing. Postolache Mihaela .......................................................................................................... 75

ELEMENTE PUSE N EVIDEN PENTRU EXECUTAREA FORAJELOR LA BARAJUL GURA APELOR, N VEDEREA ETANRI VERSANIILOR ...............................................................................79
BIRTOK, Lorand , VLDU, Beniamin , , Drd. Ing. PUNESCU, Nicolae ...................................................................... 79 Coordonator: Asist.univ.dr.ing. Postolache Mihaela .......................................................................................................... 79

PALEOGENUL REMANIAT DE LA RPA ROIE (JUD. ALBA): IMPLICAII ASUPRA VRSTEI FORMAIUNII DE SEBE.............................................................................................................................83
SOLOMON, Alexandru , MICLEA, Angela , JIPA,Ctlin , FEIGI, tefan Vasile ............................................................. 83 Coordonatori: Prof.univ.dr. CODREA, Vlad , Prof.univ.dr. BUCUR, Ioan6 ....................................................................... 83

GEOLOGIA ECONOMIC A ZCMINTELOR DE CRBUNI SITUAIA MONDIAL I PERSPECTIVE NAIONALE............................................................................................................................87


STANCI Andreea , IGNA Laureniu , BALEA Georgeta ..................................................................................................... 87 Coordonatori: Prof.univ.dr.ing. Grigore BUIA , Asit.univ.dr.ing. Csaba LORIN ............................................................. 87

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


NOI SITURI CU MICROVERTEBRATE DIN MAASTRICHTIANUL FORMAIUNII DE DENSUCIULA, BAZINUL HAEG ................................................................................................................................90
Drd.ing.VASILE, tefan ....................................................................................................................................................... 90 Coordonator: Prof.univ.dr. GRIGORESCU, Dan ............................................................................................................... 90

FAZE HIDROXILATE INCLUSE N GRANATUL DE LA FOLTEA: METASOMATISM POTASIC N MANTAUA HERCINIC?..................................................................................................................................94


TUDOR, Eugen .................................................................................................................................................................... 94 Coordonator: Lector dr.ing. GELU Costin ......................................................................................................................... 94

STUDIUL PALEOECOLOGIC SI INTERACTIUNILOR PLANTE- INSECTE DIN BAZINUL SIRINIA .................................................................................................................................................................................97


ZAHARIA, Andreea , SAVESCU, Bogdan ........................................................................................................................... 97 Coordonator: Conf.dr.ing. POPA, Mihai E. ........................................................................................................................ 97

DOMENIUL B INGINERIA MEDIULUI.....................................................................................................100 AMELIORAREA CALITATII SOLULUI DIN PERIMETRUL ALPIN SCOCUL DRAGSANULUIRETEZATUL MIC .............................................................................................................................................100
AZAMFIREI, Remus , LUCA, Sergiu , CODREA, Gheorghe ............................................................................................ 100 Coordonator: Sef lucr.dr.ing. DUNCA, Emilia , Prep.univ.dr.ing. CIOLEA, Daniela ...................................................... 100

STUDII PRIVIND NTUNECAREA GLOBAL .......................................................................................104


BEAN, Raul , SUBA Daciana ....................................................................................................................................... 104 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN Monica ....................................................................................................... 104

PROBLEMA STABILITII HALDELOR DE STERIL N CONTEXTUL PROTECIEI MEDIULUI. STUDIU DE CAZ HALDA DE STERIL E.M. PETRILA...........................................................................106
BALINT, Ioan Alexandru ................................................................................................................................................... 106 Coordonatori: Prof.univ.dr.ing. LAZR, Maria , Dr.ing. FAUR, Florin G. ..................................................................... 106

MSURI DE REDUCERE A POLURII CU NITRAI A APELOR FREATICE DIN JUDEUL GORJ ...............................................................................................................................................................................110
Drd. ing. BELINGHER (CHIMEREL), Mihaela-Liliana , drd. ing. CHIMEREL, Mircea-Eleodor ................................. 110 Coordonator: prof. univ. dr. Ing. SRBU Romulus ........................................................................................................... 110

EFECTUL METALELOR GRELE DIN SOL ASUPRA LIVEZILOR DE CAII.....................................114


BULZAN, Rzvan , MANOLE Daniela , CIOBOTARIU, Anca ......................................................................................... 114 Coordonator: Prof.univ.dr.chim. MUNTEANU, Florentina-Daniela ................................................................................ 114

IMPACTUL INDUSTRIEI MINIERE DIN ZONA ROVINARI ASUPRA APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE - MSURI DE REDUCERE.....................................................................................................117
Drd.ing. CHIMEREL, Mircea-Eleodor , Drd.ing. BELINGHER (CHIMEREL), Mihaela-Liliana .................................. 117 Coordonato: Prof.univ.dr.ing. SRBU, Romulus ............................................................................................................... 117

SURSE DE POLUARE A PRINCIPALILOR FACTORI DE MEDIU ........................................................121


CHI, Cosmin-Vasile , GVAN Isaura Georgeta .......................................................................................................... 121 Coordonator: Conf. univ. dr. ing. BOLD, Octavian Valerian ........................................................................................... 121

ASPECTE PRIVIND ELABORAREA PROGRAMULUI DE GESTIUNE A DEEURILOR MUNICIPALE LA NIVEL LOCAL .................................................................................................................125
Ciorua, Bogdan ................................................................................................................................................................ 125 Coordonator: Asist.univ.ing. TECZ, tefania ................................................................................................................... 125

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


AZBESTUL I PROBLEMATICA SA N CONTEXTUL MEDIULUI DEEURILE DE AZBEST.......129
Ciorua, Bogdan ................................................................................................................................................................ 129 Coordonator: Conf.univ.dr.geol. DAMIAN, Floarea ........................................................................................................ 129

IMPACTUL SMOGULUI ASUPRA MEDIULUI...........................................................................................133


DOBRE, Alexandra Maria , BOJINC, Ileana Vasilica ................................................................................................ 133 Coordonator: Drd. ing. MITRAN Ramona ........................................................................................................................ 133

POLUAREA MEDIULUI CU ULEI ALIMENTAR UZAT...........................................................................136


DRGNESCU, D. ............................................................................................................................................................ 136 COORDONATOR: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M. ..................................................................................................... 136

FORMELE DE RELIEF ANTROPIC DIN CADRUL SISTEMULUI TERITORIAL ESTIC AL DEPRESIUNII PETROANI ............................................................................................................................ 139
Drd NIMAR, Ciprian ....................................................................................................................................................... 139 Coordonator: Prof.dr.ing. GEORGESCU Mircea ............................................................................................................ 139

EVALUAREA IMPACTULUI POSTNCHIDERE A E.M.CERTEJ ASUPRA MEDIULUI ...................143


Drd.ing. IPOT, Corina , Drd.ecol. MARCHI, Diana .................................................................................................... 143 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. R.I. SRBU ...................................................................................................................... 143

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR GIS PENTRU DESEMNAREA ARIILOR PROTEJATE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC JIU.......................................................................................................................147
Drd.biol. DUDAU, D. L. , Drd. ing. COSTACHE I ., Drd. ing. STANCA I. ................................................................... 147 Coordonator : Prof.univ. dr.ing. SRBU, Romulus I. ....................................................................................................... 147

CONDIII DE REFERIN PENTRU RURILE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC JIU ......................151


Drd.biol. DUDAU D. L. , Drd.ing. COSTACHE I. , Drd.ing. STANCA I. ....................................................................... 151 Coordonator-Prof.univ. Dr.ing.. SRBU, Romulus Iosif ................................................................................................... 151

IMPLICAII ALE SCHIMBRILOR CLIMATICE ASUPRA ECOSISTEMELOR...............................155


GAVAN, Georgeta Isaura , CHI Cosmin-Vasile .......................................................................................................... 155 Coordonator: Conf. univ. dr. ing. BOLD, Octavian Valerian ........................................................................................... 155

PROVENIENA APELOR REZIDUALE DE LA E.M. PETRILA I INFLUENA LOR ASUPRA JIULUI DE EST ..................................................................................................................................................158
ICLNZAN, Raul ............................................................................................................................................................... 158 Coord: Drd. MARCHI, Diana ......................................................................................................................................... 158

DEPOZITAREA DEEURILOR RADIOACTIVE N ROMNIA .............................................................162


Drd. ing. ITU, Rzvan Bogdan .......................................................................................................................................... 162 Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. GEORGESCU, Mircea .............................................................................................. 162

POSIBILITILE ROMNIEI PRIVIND DEPOZITAREA N SIGURAN A DEEURILOR RADIOACTIVE ..................................................................................................................................................166


Drd. ing. ITU, Rzvan Bogdan .......................................................................................................................................... 166 Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. GEORGESCU, Mircea .............................................................................................. 166

MONITORIZAREA FENOMENULUI DE SUBSIDEN DISCONTINU N PERIMETRUL MINIER LUPENI................................................................................................................................................................170


Drd.ing. ITU, Rzvan Bogdan, Drd.ing.ec. DIOANE, Raul Adrian ................................................................................... 170 Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. GEORGESCU, Mircea................................................................................................ 170

STUDIUL PEDOLOGIC AL SOLURILOR DE PE HALDELE DE STERIL DE LA E.M. PETRILA...174


IVAN, Anamaria-Georgeta , RADU, Laura-Luiza , CALOTA, Irina ................................................................................ 174 Coordonatori: ef.luc.dr.ing.DUNCA, Emilia , Prep.univ.dr.ing. CIOLEA, Daniela ....................................................... 174

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


ISTORIA TRIST A INOFENSIVELOR PUNGI DE PLASTIC, CARE NI SE OFER GRATIS DE CTRE SUPERMARKET-URI. .......................................................................................................................177
MALAESCU, Cristina ........................................................................................................................................................ 177 Coordonator: Sef. lucr.dr.ing. DUNCA ,Emilia, .............................................................................................................. 177

ASPECTE PRIVIND EFECTELE NEGATIVE ALE POLUANILOR ATMOSFERICI REZULTAI N URMA ARDERII HUILEI DE VALEA JIULUI ............................................................................................181
MANCS, Alina-Alexandra , BALEA, Georgeta , STOICOIU, Ciprian .............................................................................. 181 Coordonatori: Prof.univ.dr.ing. DUMITRESCU, Ioan , Prep.univ.dr.ing.mat. CIOLEA, Daniela-Ionela ........................ 181

FOLOSIREA HALDELOR MINIERE PENTRU AMELIORAREA CHIMICA SI FIZICA A SOLURILOR DIN BANAT ...............................................................................................................................185
MANOLACHE, Mihai , SULAREA, Radu , OPRISOR, Stelian ......................................................................................... 185 Coordonator: Sef. lucr.dr.ing. DUNCA ,Emilia ................................................................................................................ 185

CERCETRI EXEPRIMENTALE DE EPURARE A APELOR REZIDUALE DE LA E.M. PETRILA188


Drd.ecol. MARCHI, Diana , Drd. Ing. IPOT, Corina ................................................................................................... 188 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. SRBU, R.I. .................................................................................................................... 188

CRITERII GEOLOGICE INGINERETI DE SELECIE A FORMAIUNILOR GAZD PENTRU AMPLASAREA DEEURILOR RADIOACTIVE .........................................................................................191
POPESCU, Marian ............................................................................................................................................................ 191 Coordonator:Prof.dr. ing. MRUNEANU, Cristian ....................................................................................................... 191

EVALUAREA IMPACTULUI HALDELOR DE STERIL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU STUDIU DE CAZ HALDA LUPENI ................................................................................................................195
Drd.ing. MERLUC, Mrioara ....................................................................................................................................... 195

METODE MODERNE PRIVIND REAMENAJAREA (RECULTIVAREA) BIOLOGIC A HALDELOR DE STERIL..........................................................................................................................................................199


Drd.ing. MERLUC, Mrioara ....................................................................................................................................... 199

METODE DE CERCETARE N SITU A RISCURILOR LA DEFORMAII A MATERIALULUI HALDAT..............................................................................................................................................................202


Drd.ing.MERLUC, Mrioara ........................................................................................................................................ 202

PILULELE DE SLBIT BIO ............................................................................................................................206


MOCANU, Petronela , NISCA, Nicoleta Maria ................................................................................................................ 206 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M. .............................................................................................................. 206

NECESITATEA ETICHETEI ECOLOGICE .................................................................................................210


NISCA, Nicoleta Maria , MOCANU, Petronela ................................................................................................................ 210 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M. .............................................................................................................. 210

DETERMINAREA CONCENTRAIEI COLORANILOR AZOICI DIN APE REZIDUALE PROVENITE DIN INDUSTRIA TEXTIL UTILIZND UN BIOSENZOR BAZAT PE LACAZ ......214
PAG, Andreea , INOAN, Claudia ...................................................................................................................................... 214 Coordonator: Prof.univ.dr.chim. MUNTEANU, Florentina-Daniela, ............................................................................... 214

EVIDENIEREA UNOR SUSPENSII N AERUL DIN INCINTA UNUI CENTRU COMERCIAL DE TIP ,,MALL........................................................................................................................................................217
PRIAC, T. Ioan , DIODIU, Raluca ............................................................................................................................... 217 Coordonator: Lect.univ.dr. BRIAN Nicoleta ................................................................................................................... 217

PROTECIA MEDIULUI. LEGISLASIE EUROPEAN I NAIONAL ...........................................221


PUN, Ana-Maria ............................................................................................................................................................. 221

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


CELE MAI POLUATE 10 LOCURI DIN LUME ...........................................................................................223
PETRUA, Ana Maria Laura1 ........................................................................................................................................ 223 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. IANCU, Paula .................................................................................................................. 223

MONITORIZAREA CALITATII APELOR RAULUI JIU SI ELABORAREA UNUI PLAN DE MASURI PENTRU LIMITAREA POLUARII.................................................................................................................226
Picinis, Cristina ................................................................................................................................................................. 226 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. DUMITRESCU, Ioan ....................................................................................................... 226

CRITERII GEOLOGICE INGINERETI DE SELECIE A FORMAIUNILOR GAZD PENTRU AMPLASAREA DEEURILOR RADIOACTIVE .........................................................................................230
POPESCU, Marian ............................................................................................................................................................ 230 Coordonator:Prof.dr. ing. MRUNEANU, Cristian ....................................................................................................... 230

MICRO CENTRAL HIDRO-EOLIAN.......................................................................................................234


ROMNESCU, Andrei , PSCULESCU Dragos .............................................................................................................. 234 Coordonator: prof. univ. dr. ing. PSCULESCU Mihai ................................................................................................... 234

STUDIUL FENOMENELOR EXTREME CARE CONDUC LA NCLZIREA GLOBAL. FENOMENE METEOROLOGICE EXTREME NREGISTRATE N MUNII ZRANDULUI CA EFECT AL NCLZIRII GLOBALE. .............................................................................................................238
RUS, C. , BAN, M .............................................................................................................................................................. 238 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M ............................................................................................................... 238

MONITORIZAREA CALITII APEI PRULUI CERTEJ ...................................................................241


Drd.ing. IPOT, Corina , Drd.ecol. MARCHI, Diana .................................................................................................... 241 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. SRBU, Romulus I. .......................................................................................................... 241

PROCESE I PROCEDEE DE PRELUCRARE A NMOLULUI PROVENIT DIN APE REZIDUALE................................................................................................................245


STICULESCU, Adelin Florin .......................................................................................................................................... 245 Coordonator:ZDREMAN, Monica .................................................................................................................................. 245

EFECTUL LUMINII ASUPRA PLANTELOR...............................................................................................249


STANCI, Andreea , ICLNZAN, Raul Nicolae , DODOACA, Alexandra ......................................................................... 249 Coordonatori: Prof.univ.dr.fiz. STANCI, Aurora , ef lucr.dr.ing. DUNCA, Emilia ........................................................ 249

FACTORI CARE INFLUENEAZ FOTOSINTEZA LA PLANTE .........................................................253


STANCI Andreea , ICLNZAN Raul Nicolae , BOICU Ioan ............................................................................................ 253 Coordonatori: ef lucr.dr.ing. DUNCA, Emilia , Asis.dr.ing. CIOLEA Daniela Ionela ................................................... 253

IMPACTUL ACTIVITILOR ANTROPICE ASUPRA MEDIULUI N ETAJUL ALPIN AL MUNILOR BUCEGI........................................................................................................................................256


STEFAN, Daniela-Elena .................................................................................................................................................... 256 Coordonator: lect.dr.MURTOREANU, George .............................................................................................................. 256

POLUAREA SOLULUI IN BAZINUL VALEA JIULUI ...............................................................................260


SULAREA Radu Manolache Mihai , OPRISOR, Stelian ................................................................................................... 260 Coordonator: ef lucr.dr.ing. DUNCA Emilia ................................................................................................................... 260

STUDIUL CRITIC AL DEPOZITELOR DE REZIDUURI DE FURNAL DE LA S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, N VEDEREA PROTECIEI PRINCIPALILOR FACTORI DE MEDIU.............264
TMA, Vasile , LAZR, Daniel , IPO, Laszlo ............................................................................................................. 264 Coordonator: Conf. univ. dr. ing. BOLD, Octavian Valerian ........................................................................................ 264

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


INFLUENA FENOMENELOR METEOROLOGICE EXTREME N ROMNIA IMPLICAII ASUPRA AGRICULTURII ..............................................................................................................................267
VLADISLAV, Simona Maria .............................................................................................................................................. 267 Coordonator: Conf. univ. dr. ing. BOLD, Octavian - Valerian ........................................................................................ 267

STUDIUL AGENILOR DE POLUARE A TUTUNULUI ...........................................................................271


ZDREMAN, Silvia , ZDREMAN, Dana , BILAV, I. ....................................................................................................... 271 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M ............................................................................................................... 271

UTILIZAREA PANOURILOR SOLARE IN STATIUNEA RANCA ..........................................................275


MARTIAN, Diana , BURCIU, Adina , DAVID, Ionut ........................................................................................................ 275 Coordonator:Sef lucr. dr. ing. DUNCA, EmiliA , Prep. dr. ing. CIOLEA, Daniela Ionela ............................................... 275

IMPORTANA MICROORGANISMELOR N FORMAREA SOLULUI.................................................277


VOICU, Mihaela , IVNI, George , STROIE, Andrada ................................................................................................ 277 Coordonator: ef lucr.dr.ing. DUNCA, Emilia , Asist.dr.ing. CIOLEA, Daniela Ionela ................................................. 277

DOMENIUL D -INGINERIE CIVIL, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS...............................................281 STUDIU PRIVIND ALEGEREA APARATURII OPTIME N CADRUL LUCRRILOR DE NIVELMENT ......................................................................................................................................................281
BRUJAN,Alina , STNCIOI,Iulian Ion ............................................................................................................................. 281 Coordonator: Conf.univ.dr.ing.VERE, Ioel ..................................................................................................................... 281

EFECTUAREA MSURTORILOR TOPOGRAFICE DE VERIFICARE LA PUUL ,,23 AUGUST SALINA SLNICPRAHOVA ...........................................................................................................................284
CREU, Nicoleta , GABO Enik ..................................................................................................................................... 284 Coordonator: ef lucr. drd. ing. ARSENE, Cornel ........................................................................................................... 284

ANALIZA PRECIZIEI DE DETERMINARE A UNUI PUNCT IN FUNCTIE DE POZITIA DE INCADRARE A ACESTUIA.............................................................................................................................287


FARCA, Raluca ................................................................................................................................................................ 287 Coordonator: Conf.univ.dr.ing. Vere, Ioel ...................................................................................................................... 287

APLICAREA TEHNOLOGIEI MODERNE N CERCETAREA FENOMENULUI DE SUBSIDEN 291


Drd.ing. MARIAN, Dacian-Paul ....................................................................................................................................... 291 Coordonator tiinific: Prof.univ.dr.ing. COZMA, Eugen ................................................................................................. 291

REALIZAREA REELEI GEODEZICE DE URMRIRE ..........................................................................295


MILAN, Mriuca Adriana ............................................................................................................................................. 295 Coordonator tiinific : Conf.univ.dr.ing. Vere Ioel , Prep.univ drd.Ing. POPA Alexandra , Prep.ing. DREGHICI Adrian . ......................................................................................................................................... 295

URMRIREA EXPLOATRILOR MINIERE UTILIZND TEHNOLOGIA 3D LASER I A DEPLASRILOR REZULTATE. ....................................................................................................................298


NI, Vlad Cristian ............................................................................................................................................................ 298 Coordonator: Prof. univ. dr.ing. CIOTLU, Ana............................................................................................................. 298

OBINEREA ORTOFOTOGRAMELOR DIGITALE..................................................................................301


NOVAK (Roca), Anamaria , SRBU, Luminia Maria ................................................................................................... 301 Coordonator: Conf.univ.dr.ing. VERE, Ioel .................................................................................................................... 301

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


GEODEZIA LA LIMITA DINTRE GEOTIINE........................................................................................305
RICEA, Cristina ................................................................................................................................................................. 305 Coordonator: Conf.univ.dr.ing. VERE, Ioel .................................................................................................................... 305

CONSTITUIREA REELEI DE URMRIRE A COMPORTRII N TIMP A UNEI CONSTRUCII HIDROTEHNICE BARAJ DE TIP ARCUIT ..............................................................................................309
ROTAR, Alexandra Roxana , STUPAR, Teodora Sabina ,................................................................................................. 309 Coordonator: ef lucrri drd. ing. ARSENE, Cornel ......................................................................................................... 309

OPTIMIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL N VEDEREA DEZVOLTRII DURABILE A LOCALITILOR UTILIZND TEHNOLOGIA G.I.S. .............................................................................313
Srbu, Luminia Maria , Novak, (Roca) Anamaria ......................................................................................................... 313 Coordonatori: Dr.ing. Herbei Mihai , Prof. univ. dr. ing. Herbei Octavian ..................................................................... 313

EXPUNEREA VERSANILOR LA PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE N BAZINUL SLNIC................................................................................................................................................................317


SCURTU, Alexandra .......................................................................................................................................................... 317 Coordonator: Lect.dr. MURTOREANU, George,............................................................................................................ 317

PROPUNERI PRIVIND REALIZAREA REELEI DE SPRIJIN PENTRU DELIMITAREA UNEI LOCALITI PRIN METODA TRILATERAIEI ......................................................................................321
STNCIOI, Iulian Ion , BRUJAN Alina ............................................................................................................................. 321 Coordonator: Conf.dr. ing. VERE, Ioel ........................................................................................................................... 321

IMPLEMENTAREA MODELULUI USLE FOLOSIND TEHNICI GIS. STUDIU DE CAZ CAMPIA COVURLUIULUI (LOCALITATILE INDEPENDENTA, PISCU, VAMES).............................................324
TRANDAFIR, Oana ........................................................................................................................................................... 324 Coordonator : Asist. drd. MALOS, Cristian ...................................................................................................................... 324

SOLUII DE CONSOLIDARE A BARAJULUI MIHOIETI .....................................................................328


TOB,Valentin ................................................................................................................................................................... 328 Coordonator: Conf.univ.dr.ing. TODERA, Mihaela ....................................................................................................... 328

10

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

DOMENIUL A GEOLOGIE CARBUNII DIN CARIERA HUSNICIOARA-VEST GENEZA, EXPLOATARE, IMPACT ASUPRA MEDIULUI SI SANATATII UMANE
ANECHITEI-DEACU, Valentina1 Coordonatori :Lector dr. BRISAN, Nicoleta2, Prof.dr. COSMA3, Costantin, Lector dr. COSTIN, Dan4
1 2, , 4

Universitatea Babes- Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinta Mediului, Sectia Stiinta Mediului, Anul II Universitatea Babes- Bolyai Cluj-Napoca

Abstract Coal is currently one of the most important energy resources of Romania but despite the economic advantages, its exploitation induces environmental changes. Stating with the analysis of the factors and the conditions which underlay coal genesis from Oltenia (climate, tectonics, vegetation), the paper presents the environmental impact of coal exploration from Husnicioara coal quarry. Furthermore, the induced changes in the geomorphology of the area and upon the terrestrial ecosystems, aquifers state, and the quality of surface water are also detailed. The environmental impact was correlated with possible influences in human health. In the context mentioned above, coals radioactivity, the content of heavy metals, the content of carbon oxides and particulate matter resulted from exploitation were highlighted. Introducere Carbunele este o roca sedimentara cu un continut ridicat de carbon care ii confera si culoarea neagra. Contine si o anumita cantitate de gaze inflamabile cum ar fi: hidrogenul, azotul si oxigenul. De aici si faptul ca este considerat o roca neobisnuita care pe de o parte este formata din materie oganica (tesuturi vii odinioara) si pe de alta pate arde si degaja caldura. A fost primul combustibil utilizat in timpul revolutiei industriale, jucand un rol important in dezvoltarea tarilor industrializate. De asemenea, este cea mai abundenta resursa de combustibil fosil, Romania fiind o tara bogata din acest punct de vedere. Ne vom indrepta atentia in aceasta lucrare asupra perimetrului Husnicioara Vest, situat in partea de NV a Olteniei, Judetul Mehedinti, pe teritoriul localitatilor Husnicioara, Salisteni, Celnata, Cucuieti, Negresti, Negoiesti, Dumbravita, Opranesti, si Marmanul care se invecineaza la est cu perimetrul de cercetare Husnicioara Est (***, 2002). Ne vom opri mai intai asupra vegetatiei care a stat la baza formarii carbunilor, reprezentata prin flora pliocena iar apoi, asupra exploatarii acestora si a efectelor asupra mediului inconjurator, incepand de la lucrari de decopertare ale solului si pana la depunerea sterilului in halde. Geneza carbunilor In linii mari, procesul de formare al carbunilor a pornit de la resturi de plante fosile, constand mai ales din ferigi uriase precum cele apartinand claei Pteridopsida sau Polypodiopsida care dupa moarte, prin scufundare in mlastina si in lipsa aerului atmosferic au dus in prima faza la formarea turbei (printr-o serie de procese anaerobe). In timp, in conditii de temperaturi si presiuni ridicate datorate acoperirii mlastinilor cu sedimente si prin diminuarea apei din turba se formeaza carbunele brun. In conditiile in care aceste presiuni persista, continua eliminarea apei din carbunele brun si inbogatirea in carbon, i-au nastere huila si antracitul, care au o mai mare putere calorica. Perimetrul Husnicioara se incadreaza in marea unitate structurala numita Depresiunea Getica, ce se intinde din Valea Dambovitei peste Olt, pana la Dunare (***, 2002). Aceasta unitate structurala s-a format la sfarsitul Cretacicului superior, cand prin prabusirea fundamentului cristalin a luat nastere o depresiune tectonica, in care s-a dezvoltat o vegetatie ierboasa de mlastina. In stratele superioare si mijlocii de lignit se observa o abundenta a xilitelor, fragmente lemnoase provenite dintr-o vegetatie arborescenta,fapt care indica o reducere a gradului de inundare a turbariilor. Partea superioara cu grosimi de 5-10 metri este reprezentata printr-un carbune foios, imbogatit in material argilo-nisipos, evidentiind un proces de innamolire a turbariei. Incepand cu Pontian si continuand in Dacian, pana in Romanianul inferior au existat conditii favorabile de dezvoltare a unei vegetatii puternice si de formare a unor strate de lignit cu grosimi si extinderi variabile. Aceste depozite pontian, dacian romaniene sunt dovedite pe baza nivelelor fosilifere amintite mai sus. Astfel s-au descoperit in stratul IV al carierei Husnicioara Vest frunze de Byttneriophyllum tiliaefolium asociate cu Glyptostroboxylon (* Diaconu). Factorii climatici, tectonici si cei fitologici Procesul de formare al carbunilor din Bazinul Olteniei si implicit din perimetrul Husnicioarei au depins de o serie de factori precum cel climatic, tectonic si fitologic.

11

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


In timpul Pliocenului superior climatul a fost mai cald si mai umed decat in prezent cu o tendinta de racire spre sfarsitul Pliocenului . Se considera ca au existat oscilatii ale tempetaturilor si ale precipitatiilor medii anuale in timpul Pliocenului superior. Aceste oscilatii au dus la inundari temporare ale turbariilor ceea ce a determinat formarea unor strate decimetrice de steril, fapt care se constata si in stratul XII la Lupoaia (Buliuc & Barus, 1988). De miscarile tectonice au depins grosimea stratelor de carbuni si extinderea in suprafata. In ceea ce priveste factorul fitologic, flora si evolutia acesteia in Pontian si Dacian-Romanian exista cateva specii care au avut un rol esential dar exista si specii care doar au existat in acea perioada fara a avea o insemnatate foarte mare in formarea carbunilor. Dintre speciile cu rol important vom aminti: Glyptostrobus europaeus, Salix sp., Populus, Fagus pliocenica, Acer, Laurus, Phragmites aeningensis, Stratiates sp., Osmunda regalis si Monocotiledonate indeterminabile. O alta specie este reprezentata de Byttneriophyllum tiliaefolium, care este una din speciile dominante ale Dacian-Romanianului din Vestul Olteniei. Speciile de Salix au avut, de asemenea o mare contributie la formarea carbunelui pliocen din Oltenia, mai ales de-a lungul Dacianului cand sau format si carbunii de la Husnicioara. (Diaconu, 2004) Stratele de carbuni In prezent la Husnicioara Vest se exploateaza stratele de carbuni IV, cu grosimi de la 6 la 8 m si stratul I. Coperta este formata din nisipuri feruginoase iar suprafata carierei impreuna cu suprafata haldei ajung la 1000 hectare fiind astfel cea mai mare cariera din Mehedinti. Aici, principala substanta minerala utila o reprezinta lignitul care afloreaza la zi in mai multe puncte din zona. Continuitate de sedimentare si grosimi exploatabile prezinta stratele I si IV de lignit. Tot ca si substanta minerala utila intereseaza si nisipul care apare dezvoltat in acoperisul stratului IV, intr-um complex cu o grosime de 40- 60 metri. Efecte ale exploatarii carbunilor Carbunii exploatati in aceasta cariera au un important rol economic fiind utilizati pentru obtinerea energiei in termocentrale, insa ceea ce ramane in urma exploatarii acestora poate fi inclus in problematica: efecte asupra mediului inconjurator. Inainte de inceperea exploatarilor miniere, vegetatia din acest areal era reprezentata de vegetatie ierboasa si forestiera. Cea forestiera era formata din stejar la etajul dominant, in extremitatea vestica aparand paltinul, ciresul, garnita, teiul argintiu si altele iar cea ierboasa, de pajisti secundare. In urma exploatarilor miniere si a formarii haldelor de steril vegetatia se modifica radical, ca urmare a defrisarii padurilor si a aparitiei vegetatiei ierboase de tipul: Erigerum canadensis, Creps foetida, Polygonum aviculare, Rubrus caesis, Cirsium arvense, Plantago lanceolata (Mocanu, 2005). Impactul activitatilor de exploatare a lignitului in Cariera Husnicioara asupra florei este bine evidentiat de raportul dintre numarul de specii floristice existente in aceasta arie inainte de inceperea activitatii miniere si cel existent in prezent. Astfel, impactul asupra pajistilor si padurilor este important, gradul de afectare fiind GRAV iar extinderea LOCALA. (**, 1999) Impactul emisiilor de poluanti evacuati in aer de centralele termice reprezinta unul din aspectele problematice ale utilizarii carbunilor ca surse energetice. Poluantii emisi din cele doua centrale termice din Perimetrul Minier Husnicioara s-au determinat cu metodologia AP-42/1998, fiind utilizati factorii de emisie specifici cazanelor din dotarea centralelor si a combustibilului folosit. In aceste conditii s-au putut observa concentratii de SO2 in emisii ce depasesc limita prevazuta de ordinul 462/93 cu pana la 11,37 ori la CT Incinta Husnicioara si cu pana la 1,42 ori la CT Incinta Valea Copcii (**, 1999). Poate cel mai mare impact al exploatarilor miniere atat din aceasta cariera cat si din majoritatea carierelor de carbuni are loc asupra acviferelor, care reprezinta surse de apa potabila, agricola si industriala. In perimetrul Husnicioarei au fost evidentiate doua categorii principale de strate acvifere, in urma lucrarilor de cercetare hidrogeologica: stratele acvifere freatice si cele de adancime. Impactul asupra acestor sisteme acvifere se desfasoara prin mai multe modalitati: odata prin lucrarile de asecare din zona campului de exploatare , prin disparitia acviferelor de mica adancime din perimetrul minier(prin excavare) dar si prin detensionarea acviferelor de adancime atat din zona carierelor cat si din vecinatatea acestora (sub stratul V de carbune). Impactul asupra acviferelor se evalueaza prin compararea elementelor care definesc starea initiala si a celor care definesc starea actuala a sistemelor acvifere supuse stressului exploatarii lignitului (Scradeanu et al, 2003). Impactul partial sau total asupra acviferelor se realizeaza prin distrugerea fizica a rocilor magazin (prin lucrarile de drenare, asecare, excavare, prabusire), prin transferul hidric in alte acvifere. Epuizarea resurselor de apa subterana se face prin distrugerea completa a rezervei permanente sau prin drenarea completa a resursei de apa subterana. Un alt aspect este reprezentat de blocajul acviferelor freatice prin blocarea porilor, ca urmare a depunerii prafului de carbune. Distrugerea puturilor domestice are loc ca urmare a epuizarii resurselor de apa subterana si a distrugerii acviferelor (Meilescu, 2005). O mare problema creata de procesele de decopertare, exploatare si depozitare a carbunelui si sterilului este data de particulele de praf. Pe langa faptul ca praful produce ca efecte asupra sanatatii silicoze, acesta se si depune pe vegetatia existenta in jurul perimetrului de exploatare, dar si in interiorul perimetrului, de multe ori ingreunand procesele tehnologice (mai ales in conditii de precipitatii).

12

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Nefropatia endemica balcanica (NEB) Nefropatia endemica balcanica este considerata a fi o nefropatie tubulo- interstitiala cronica ireversibila, a carei origine nu este complet cunoscuta, care are o arie de raspandire de 20.000 km si care este limitata geografic la cateva regiuni din Peninsula Balcanica. Aceste regiuni includ sud-vestul Romaniei, nord-vestul Bulgariei si teritorii din fosta Iugoslavie (Serbia, Muntenegru Croatia, Bosnia). Majoritatea asezarilor afectate de NEB sunt localizate in depresiuni aluviale ale afluentilor Dunarii, cu straturi vechi din Tetiar (argila, nisip si lignit pliocen), acoperite de sedimente cuaternare (Erika et al., 2005). S-au elaborat mai multe ipoteze, insa ipoteza compusilor organici din carbunii plioceni pare a fi cea mai convingatoare pentru cauzele aparitiei NEB- ului, doar ca e dificil de determinat care dintre compusii organici creeaza aceasta maladie dat fiind faptul ca exista un numar foarte mare de compusi organici diferiti. Nefropatia endemica balcanica se manifesta prin paloarea pielii, slabiciune, oboseala, cefalee, anemie, reducerea masei corporala, prin afectiuni renale precum scaderea in dimensiuni a rinichiului, acesta ajungand si pana la mai putin de 50g iar in formele avansate de NEB, prin insuficienta renala si chiar cancer la tractul urinar superior. Radioactivitea carbunilor. Un alt efect al exploatarii carbunilor din perimetrul Husnicioarei Vest, poate nu atat de evident ca si celelalte dar cu un impact mare asupra mediului si sanatatii umane il reprezinta radioactivitatea (prezenta elementelor naturale radioactive). Perimetrul Husnicioara Vest este o exploatare de suprafata si radioactivitatea nu este atat de puternica ca in subteran dar aceasta nu inseamna ca este un factor de trecut cu vederea. Apar insa alte probleme,si anume: elementele radioactive sunt dizolvabile in apa putand fi angrenate in apa freatica, si faptul ca o mare importanta o au izotopii radioactivi eliberati in atmosfeta in timpul arderii carbunilor in termocentrale fiind bine cunoscut faptul ca radiatiile x, alfa si beta modifica celulele vii cu care interactioneaza. Astfel ca pe o proba de carbune xilitic si pe una de carbune brun lemnos din Cariera Husnicioara vest s-a masurat in luna septembrie 2009 radioactivitatea pentru K- 40, Th- 232 Ra- 226 si U-238, avand urmatoarele rezultate: Tabel 1 Elemente radioactive (Bq/kg) K- 40 Th- 232 Ra- 226 U- 238 Carbune xilitic(258351s) 230 10 113 322 16631 Carbune brun lemnos 37410 344 655 8030

Trebuie tinut cont de faptul ca valorile intre care cele patru elemente radioactive din tabel nu au efecte negative semnificative sunt 20/25-50 Bq/kg. Dupa cum reiese din acest tabel intre K-40 pentru prima proba si a doua, exista o diferenta semnificativa. Aceasta se poate explica prin faptul ca solul de unde au fost luate probele a putut fi tratat in trecut cu ingrasaminte chimice, fiind cunoscut faptul ca majoritatea ingrasmintelor chimice contin K. In cazul Ra diferentele pentru cele doua probe pot interveni datorita legarii Ra de anionii proveniti din ingrasamintele cu care se presupune ca a fost tratat solul. Uraniul este un element alfa-activ care emite Rn (un gaz ce provine din dezintegrarea Ra si este foarte periculos pentru organism, odata inhalat deoarece distruge celule) si care dupa cum se observa din tabel se afla in cantitate destul de mare. Diferenta dintre cantitatea de U din cele doua probe este data de rata mai mare cu care se acumuleaza U in tesuturile lemnoase, fata de humus. Important de amintit este si faptul ca in proba de carbune xilitic s-a gasit o mica cantitate de Cs (element radioactiv foarte toxic), dar a carui provenienta este necunoscuta. Metalele grele Metalele grele sunt compusi naturali ai scoartei terestre care nu pot fi distrusi nici descompusi. Ajung in corpul nostru in cantitate foarte mica odata cu mancarea, apa si aerul. Sunt periculoase deoarece tind sa se bioaculumeze, fiind nocive pentru organismul uman si nu numai. Pe aceasi proba de carbune xilitic pe care s-a realizat si radioactivitea, s-a facut si analiza pentru metale grele si Arsen, folosindu-se urmatoarele echipamente: spectrometru de emisie n plasm (ICP-OES Optima 5300DV Perkin Elmer) si balan analitic (220A SCS, Precisa Instruments AG Switzerland). Acestea au fost rezultatele: Tabel 2 Elemente UM Valori determinate Incertitudine de Clarke masurare Arsen (As) mg/kg < 3,4 9,2% 14.00 Cadmiu (Cd) mg/kg < 1,7 7,6% 0.3

13

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Crom (Cr) Nichel (Ni) Plumb (Pb) Titan (Ti) TOC mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % 54,5 75,0 21,2 1,830 43 8,0% 7,4% 9,6% 3,5% 10,0% 12.0 8.0 2.5 0.05

Continutul de arsen (una din cele mai toxice substante) din carbunele xilitic este de patru ori mai mic decat valoarea clark-ului, in timp ce cantitatea de plumb este mult peste limita clark-ului. In ceea ce priveste cadmiul, acesta depaseste de cinci ori valoarea clark- ului, cromul de patru ori iar nichelul de noua ori, pe cand continutul de titan este mult peste continutul mediu al acestui element in scoarta terestra. Nota la tabelul 2: De Yudovich et al (1985). Concluzii. Conform legislatiei, tot ceea ce ramane in urma exploatarilor trebuie refacut, ecologizat, renaturalizat, fapt pentru care exista institutii specializate care se ocupa cu aceste procese, dupa exploatarea carbunilor. Pe langa modelarea si nivelarea suprafetelor exploatate si ale haldelor de steril, e necesar ca terenurile sa fie revegetate cu plante precum rapita, porumb, si chiar arbori. Dar este stiut faptul ca nici macar o ecologizare in intregime a terenurilor exploatate nu ar mai face posibila refacerea vegetatiei preexistente. Masurarea radioactivitatii si analizele facute pentru determinarea metalelor grele din probele de carbune de la Husnicioara, precum si ipoteza compusilor organici care determina Nefropatia endemica balcanica ne permit sa afirmam ca exista un grad insemnat de poluare atat in perimetrul carierei cat si in zonele apropiate termocentralelor in care sunt utilizati acesti carbuni, cu implicatii directe asupra vegetatiei, vietuitoarelor, apelor si asupra sanatatii umane. Bibliografie 1. Diaconu Florina The comparatives study of the coal forming Pontian and Dacian-Romanian flora from the Danube-Motru sector, SW Romania, Acta Paleontologica Romaniae V, 2004, p. 105-111. 2. Erika I. Suciu, Valentin Ordodi, Diana N. Szilagyi, Calin A. Tatu, William H. Orem, Harry E. Lerch, Joseph Bunnell, Virgil Paunescu - Balkan Endemic Nephropathy etiology: link between geochemistry and medicine, p. 228 TMJ 2005, Vol. 55, No. 3. 3. Kortenskia Jordan, Sotirovb Anton - Trace and major element content and distribution in Neogene lignite from the Sofia Basin, Bulgaria, University of Mining and Geology, St. Ivan Rilski, Sofia, 1700, Bulgaria; Montanuniversitat, A-8700, Leoben, Austria, p. 72. 4. Meilescu Cornel Evolutia paleoclimatica din Neogenul superior bazata pe studii palinologice, 2005. 5. Mocanu Romulus Ameliorarea agrochimica si ecologica a terenurilor degradate de exploatarile miniere la suprafata, Universitatea Craiova, Revista de Politica Stiintei si Scientometrie, 2005, www.google.ro . 6. Pauliuc, Barus, 1986-1988 Contributions to knowledge of Pliocene coal formation conditions from Pericarpathian Depression, p.74-85, Bucharest University, Geology-Geography. 7. Scrdeanu Daniel si colaboratorii Impactul exploatarii carbunelui din Oltenia asupra orizonturilor acvifere regionale, 2003, p.475, Environment & Progress. 8. * Diaconu Florina - Importanta stiintifica a deschiderilor geologice de la Husnicioara si amenajarea ecologica a haldelor de steril din zona, www.google.ro . 9. ** Plan de dezvoltare al exploatarii miniere Cariera Husnicioara - Vest ,S.C. Institutul de Cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si proiectare mine pe lignit - S.A. Craiova 1999, p. 98, 107 . 10. *** Documentatie geologica de evaluare a resurselor si rezervelor ramase in perimetrul cu rezerve omologate al Carierei Husnicioara, S.C.- Institutul de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si proiectare mine pe lignit- S.A. Craiova 2002 p. 8-30 .

14

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CALCULUL DENSITILOR POLIMORFILOR AL2SIO5 LA DIFERITE INTERVALE DE PRESIUNE PE BAZA PARAMETRILOR STRUCTURALI
BRSAN, Antonio1 Coordonator: ECLMAN, Alexandra2
1 2

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica, anul 1 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica, Master

Introducere Calcularea proprietilor fizice a unui mineral pe baza caracteristicilor chimico-structurale ofer avantaje asupra masurtorilor directe, proprietile fizice astfel calculate fiind independente de defecte structurale, incluziuni sau modificri ale chimismului. Aceste variabile, des intlnite n natur, fac ca masurarea exact a roprietailor fizice precum densitatea sa fie supuse unor erori ce pot varia in cmpuri foarte largi. Lucrarea de fa este un exerciiu de calcul a densitii polimorfilor Al2SiO5 (disten, sillimanit i andalusit) pe baza parametrilor lor structurali la diferite densiti. In intervalul de presiune luat n calcul, se admite c modificrile structurale ale polimorfilor sunt reversibile (Comodi et al, 1997). Metoda de calcul Densitatea este o mrime fizic scalar, care dupa Nenhman (2005) poate fi calculat astfel:

Unde M, este masa molar; Z reprezint numrul de unitai chimice din celul, No numrul lui Avogadro; V este volumul celulei elementare:

Unde a, b, c sunt parametrii spaiali ai structurii i , , unghiurile dintre acetia. Aceasta formul poate fi adaptat uor n funcie de caracteristicile sistemului de cristalizare a fazei, ea fiind exprimat mai sus n forma sa general pentru sistemul triclinic. Efectele presiunii asupra densitii se regsesc n valorile a,b,c si , , . Datele folosite Parametrii structurali la diferite presiuni i temperatura normal au fost luai din Comodi et al (1997) pentru disten iar pentru andalusit i silimanit din Burt et al (2006). Acetia sunt figurai n tabelul 1.
Presiune(Kbar) 0.001 0.1 25.4 37 a 7.124 7.117 7.079 7.065 a 7.793 7.7568 7.732 7.7186 a 7.4857 7.4732 7.4537 7.4146 b 7.856 7.86 7.824 7.805 b 7.89734 7.87268 7.85659 7.8467 b 7.675 7.652 7.6238 7.5739 Minerale Disten c 5.577 89.99 5.575 90.02 5.547 90.13 5.537 90.12 Andaluzit c 5.55583 90.00 5.54488 90.00 5.53642 90.00 5.5329 90.00 Silimanit c 5.7751 90.00 5.7631 90.00 5.756 90.00 5.745 90.00 101.15 101.02 101.00 101.08 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 105.95 106.06 105.98 105.86 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.001 14.74 25.12 31.29

0.001 12.3 25.4 52.9

Tabel 1 Valorile parametrilor structurali luate din Comodi et al (1997) i Burt et al (2006)

15

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Rezultate i interpretarea rezultatelor
Presiune(Kbar) 0.001 0.1 25.4 37 0.001 14.74 25.12 31.29 0.001 12.3 25.4 52.9 Minerale Densitati(g/cm3) 3.6597 3.6631 3.7166 3.7385 3.1464 3.1773 3.1989 3.2105 3.2425 3.2645 3.2892 3.3347

Disten

Andaluzit

Silimanit

Tabel 2 Valorile densitilor calculate Densitile calculate pentru cei 3 polimorfi ai Al2SiO5 sunt reprezentate n tabelul 2. Se observ o diferen de densitate substanial ntre cele trei faze ale Al2SiO5 chiar i la presiuni normale (fig 1). Creterea densitii funcie de presiune poate fi tratat ca o cretere liniar, acest aspect fiind valabil pentru toi cei trei polimorfii (fig. 1). Intre cele trei faze, la presiune normal se observ o diferen de 12.86% ntre disten-silimanit, 16.31% disten-andaluzit, 3.05% silimanit-andaluzit. O dat cu creterea presiunii aceste diferene rmn aproximativ la fel.(fig. 1).

Fig. 1 Diagrama presiune-densitate a celor trei polimorfi ai Al2SiO5 Creterea densitii este manifestarea compresibilitii structurii ca mijloc de adaptare la noile condiii de presiune. Compresibilitatea poate fi cuantificat prin modulul de compresibilitate: = V/ P Din figura 2 reiese c modulul de compresibilitate ale celor trei faze este aproximativ egal. Diferenele de volum dintre disten-sillimanit-andalusit sunt constante pe intervalul calculat (fig 2).

16

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 2 Diagrama volum-presiune a celor 3 polimorfi ai Al2SiO5 Concluzii In urma calculelor efectuate se observ o micorare a densitii celor trei polimorfi o dat cu creterea presiunii. Modificarea densitii i implicit cea a modulului de compresibilitate pe intervalul baric luat n considerare prezint o tendin liniar. Din diagrama densitate-presiune (fig.1) i din calculul valorii modulului de compresibilitate se poate observa c el este asemantor pentru toate cele trei faze. Variabilitatea modulului de compresibilitate este similar cu cea a densitii (fig. 1 si 2), cei doi parametrii fiind dependeni de aceleai proprieti al e mineralelor i de acelai factor extern, presiunea. Bibliografie Robert E. Newnham, Properties of materials, Oxford University Press, 2005 P. Comodi, P.F. Zanazzi, S. Poli, M.W. Schmidt; High-Pressure behavior of kyanite: compressibility and structural deformations; American Mineralogist, 1997 Burt J B, Ross N L, Angel R J, Koch M; Equations of state and structures of andalusite to 9.8 GPa and sillimanite to 8.5 GPa, American Mineralogist, 2006

17

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

MODELAREA FORMAIUNILOR GEOLOGICE N SURPAC VISION


BIRTOK, Lorand1, IGNA, Laurentiu2, NEGRESCU, Aurelian3, OPRITESCU, Adrian4 Coordonator:Conf.univ.dr.ing. FLOREA ,Adrian5
1, 2, 3, 4 5

Universitatea din Petroani Universitatea din Petroani

Introducere O activitate minier eficient se bazeaz pe informaii geologice ct mai precise despre zcmntul de substan mineral util ce va face obiectul exploatrii. Activitatea de proiectare i planificare minier se realizeaz n concordan cu modelul geologic al zcmntului. Realizarea unui model geologic cu acuratee ridicat este o sarcin dificil datorit numrului mare de informaii pe care se bazeaz. De-a lungul timpului au fost dezvoltate diverse pachete software pentru proiectare minier asistat care asigur un proces de modelare mai facil. Datorit numeroaselor seturi de instrumente disponibile pentru rezolvarea diverselor probleme de proiectare i planificare, Surpac VISION este un software cu o larg rspndire n industria minier global. Structura bazelor de date geologice Modulul Geological Database conine unul dintre cele mai importante seturi de instrumente din Surpac VISION. Datele din forajele de explorare geologic sunt punctul de plecare al tuturor proiectelor miniere i sunt fundamentul pe care se realizeaz studiile de fezabilitate i estimarea rezervelor de substane minerale utile. O baz de date geologice const dintr-un numr de tabele, fiecare coninnd tipuri diferite de date. Fiecare tabel conine un numr de cmpuri de date i un anumit numr de nregistrri. Surpac utilizeaz modelul de baze de date relaionale i suport diferite tipuri de baze de date. O baz de date geologice utilizate n Surpac presupune existena unor tabele obligatorii: tabelul collar, tabelul survey i tabelul translation, tabele ce au fiecare un anumit numr de cmpuri obligatorii. Informaiile obligatorii stocate n tabelul collar descriu localizarea gulerului forajului, adncimea maxim atins de foraj att n cazul forajelor liniare ct i n cazul celor deviate, calculat pe baza carotelor recuperate. Tabelul collar poate conine i date opionale relativ la fiecare foraj (ex. data forrii, tipul forajului, cine a realizat forajul, etc.). Cmpurile obligatorii din tabelul collar sunt: hole_id (identificatorul forajului); y (northing - coordonata de latitudine); x (easting coordonata de longitudine); z (cota gulerului forajului); max_depth (adncimea maxim); hole_path (traiectoria axei forajului). Tabelul survey stocheaz informaii de prospectare utilizate pentru calcularea coordonatelor punctelor de inflexiune ale traiectoriei forajului. Datele din cmpurile obligatorii precizeaz adncimea n foraj de la care s-au preluat datele privind nclinarea i azimutul nclinrii forajului. n cazul unui foraj vertical n cmpul depth vom avea lungimea total a forajului (aceeai valoare ca i max_depth), nclinarea va fi -90 iar azimutul va fi zero. Cmpurile y,x i z sunt utilizate pentru a stoca coordonatele calculate pentru fiecare punct de inflexiune al traiectoriei forajului. Tabelul poate avea i cmpuri opionale pentru stocarea altor date. Cmpurile obligatorii din tabelul survey sunt: hole_id (identificatorul forajului); depth (adncimea); y (calculat); x (calculat); z (calculat); dip (nclinarea); azimuth (orientarea). Tabelul translation stocheaz informaii codate de tip ir de caractere alfanumerice. Aceste coduri pot avea un echivalent numeric dac se refer la cmpuri numerice ori pot fi utilizate pentru validarea informaiilor din cmpuri de tip caracter. Cmpurile obligatorii din tabelul translation sunt: table_name (nume tabel); field_name (nume cmp); code (calculat); num_eqiv (echivalent numeric); description (descriere). n afara acestor cmpuri obligatorii, tabelele collar, survey i translation mai pot conine alte cmpuri opionale. Cu ajutorul informaiilor coninute n tabelul translation se face transferul datelor din reprezentare real ntr-o reprezentare definit de utilizator. Pe lng tabele obligatorii (collar, survey i translation), n baza de date mai pot fi adugate tabele opionale pentru a stoca date geologice i date de probare prelevate pe un anumit interval al forajului de explorare sau dintr-un anumit punct al forajului de explorare. Exist trei tipuri de tabele opionale: interval (depth_from i depth_to), point (depth_to) i discret (date punctiforme). Tabelele de tip interval, cum ar fi tabelul geology sau tabelul sample, necesit adncimea de start a intervalului i adncimea de sfrit a intervalului de prelevare, stocate n cmpurile depth_from i respectiv depth_to. Tabelele de tip point, cum ar fi tabelul weathering, presupune doar cunoaterea adncimii la care a avut loc probarea, stocat n cmpul depth_to. n tabelele de tip interval se definete i un cmp pentru identificatorul probei dar acest cmp nu este un cmp cheie i n consecin nu este obligatoriu s conin informaia privind identificatorul probei dac aceasta

18

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


nu este disponibil. Cmpurile y,x i z sunt utilizate pentru stocarea coordonatelor calculate ale punctelor de probare. Tabelele de tip discret sunt utilizate pentru stocarea datelor dintr-un punct care are un identificator de proba unic (samp_id). Tot ceea ce este necesar este samp_id i poziia sa n spaiu adic coordonatele Y,X i Z. Acest tip de tabele este foarte adecvat stocrii i procesrii ulterioare a probrii geochimice a solului Modelarea lentilei de pietri din cmpul minier Peteana Sud -Gorj Perimetrul carierei Peteana-Sud este situat n extremitatea sud-estic a bazinului minier Rovinari, judeul Gorj (Fig.1). Din punct de vedere morfologic perimetrul carierei Peteana Sud face parte din Podiul Getic. Zcmntul de lignit Peteana-Sud este situat n imediata vecintate a rului Jiu, dezvoltndu-se aproape n ntregime n lunca Jiului. Este localizat n depozite de vrst dacian, romanian i pleistocen inferior i este alctuit din nou strate (de la IV la XII), cele situate n partea superioar a zcmntului, adic stratele X, XI, XII fiind erodate pe suprafee importante, n partea de nord a perimetrului. Altitudinile minime se intlnesc n partea estic a perimertului, pe vechia albie a rului Jiu, unde cota terenului are valori cuprinse ntre 120 Fig. 1 Localizarea 130 metri . Pe ramura vestic altitudinile au valori de 147 149 metri. perimetrului minier Peteana Pe lng exploatarea lignitului, n cariera Peteana Sud urmeaz s Sud se valorifice, lentila de pietri cantonat n rocile sterile din acoperiul stratului XII (Fig2). Lentila de pietri a fost identificat n partea sudic a perimetrului (Fig3), format prin depunerile aluvionare ale rului Jiu care strbtea cmpul minier de la nord la sud.

Fig. 2 Lentila de pietri n taluzul treptei I

Fig. 3 Perimetrul minier Peteana-Sud cu localizarea lentilei de pietri

n scopul evalurii rezervelor cantonate n lentila de pietri interceptat n forajele de explorare s-a procedat la crearea bazei de date geologice cu tabele obligatorii collar (tab. 1), survey (tab. 2) i translation (tab. 3) precum i tabelul opional geology (tab. 4) ce conine descrierea coloanei litologice a fiecrui foraj din baza de date. Pentru forajul 52006 se prezint n detaliu informaiile din tabelul geology precum i materializarea coloanei litologice (Fig4). Tabelul 1: Tabelul COLLAR
hole_id 52006 52007 52009 52038 52039 52040 52066 52067 52141 52150 52151 52152 52153 hole_path vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical max_depth 69,2 56,91 43,2 55,55 79 79,4 66,7 66,3 96 79,8 100,8 100 117,2 x 8109,473 7776,813 7164,152 8159,854 8368,566 8603,012 7498,201 7721,103 8195,557 8048,446 8272,272 8488,470 8703,473 y 6607,796 7137,679 6785,614 7276,113 6977,149 6638,429 6813,204 6517,352 7602,850 7494,984 7162,718 6816,276 6485,42 z 130,16 117 118 133,56 131,2 130,55 131,64 132,33 133,8 117,92 131,35 131,38 130,02

Tabel 2:Tabelul SURVEY


azimuth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 depth 69,2 70,8 57,2 55,55 79 79,4 66,7 66,3 96 95 100 117,2 76,6 dip -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 Hole_id 52006 52007 52009 52038 52039 52040 52066 52067 52141 52150 52151 52152 52153

19

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


code B CIX CVIII CX CXI CXII NEC S SV Tabel 3: Tabelul TRANSLATION description field_name num_equiv BALAST ROCK STRAT09 ROCK STRAT08 ROCK STRAT10 ROCK STRAT11 ROCK STRAT12 ROCK NECUNOSCUT ROCK STERIL ROCK SOL VEGETAL ROCK Tabel 4: Tabelul GEOLOGY hole_id rock samp_id 52006 SV 52006 S 52006 B 52006 S 52006 CXII 52006 S 52006 CXII 52006 S 52006 CXII 52006 S 52006 CXII 52006 S 52006 CXII 52006 S 52006 CXI 52006 S 52006 CXI 52006 S 52006 CXI 52006 S 52006 CXI 52006 S 52006 CX 52006 S 52006 CX 52006 S 52006 CX 52006 S 52006 CX 52006 S 52006 CX 52006 S 52006 NEC 52006 S 52006 NEC 52006 S 52006 NEC 52006 S table_name GEOLOGY GEOLOGY GEOLOGY GEOLOGY GEOLOGY GEOLOGY GEOLOGY GEOLOGY GEOLOGY

depth_from 0 0,9 13,1 15,1 17,3 17,45 17,7 19,3 19,35 19,6 20,15 20,25 24 25 27,7 27,95 28,05 28,45 29 29,6 29,65 30 40,6 41,95 54,5 55,15 55,3 55,6 55,65 55,75 55,8 57 65,9 66 67,85 67,9 68 68,05

depth_to 0,9 13,1 15,1 17,3 17,45 17,7 19,3 19,35 19,6 20,15 20,25 24 25 27,7 27,95 28,05 28,45 29 29,6 29,65 30 40,6 41,95 54,5 55,15 55,3 55,6 55,65 55,75 55,8 57 65,9 66 67,85 67,9 68 68,05 69,2

Fig.4 Coloana litologic a forajului 52006

Pentru modelarea lentilei de pietri se ncarc baza de date n Surpac i se vizualizeaz forajele de explorare, dup care se procedeaz la conturarea seciunilor verticale prin lentila de pietri pe aliniamentele forajelor (Fig5).

20

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig.5-Reeaua de foraje de explorare i seciunile verticale definite pe aliniamente n continuare se modeleaz lentila de pietri prin realizarea triangulrii ntre seciunile verticale definite anterior (Fig6).

Fig.6.-Modelul virtual al lentilei Dup realizarea modelului se procedeaz la validarea solidului obinut i apoi se procedeaz la determinarea volumului coninut de solidul modelat, n acest caz 1.302.891m Concluzii Procesul de evaluare a rezervelor geologice cantonate n corpuri de zcmnt de form variat este mult mai facil n condiiile utilizrii unor pachete software specializate pentru proiectare minier asistat. Mai mult, modelele geologice generate se dovedesc ulterior deosebit de utile n etapa de proiectare a exploatrii substanei minerale utile iar mai apoi n faza exploatrii propriu-zise, putnd avea importante implicaii economice benefice asupra activitii miniere. Bibliografie Bristol, R., Kumar, K., Jackson, P. [2007], DTM surfaces in Surpac VISION. Surpac Minex GROUP Pty Ltd (a Gemcom Company), Perth, Western Australia Bue, V. [2006] Exploatarea resurselor de pietri din perimetrul Peteana Sud, n contextul utilizrii fluxului tehnologic existent. Proiect de diplom, Facultatea de mine, Universitatea din Petroani Florea, A. [2007], Proiectare minier asistat note de curs. Facultatea de mine, Universitatea din Petroani

21

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PALEONTOLOGIA BIVALVELOR (CRETACIC SUPERIOR) DIN ZONA OHABAPONOR (BAZINUL HAEG) DIN COLECIA MUZEULUI DE GEOLOGIE BUCURETI SI A CELOR COLECTATE N ANII 2008-2009, DIN ACEEAI ZON
Drd. PURA, Diana1
1

Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, doctorand anul III

Abstract Depozitele sedimentare de vrst Cretacic superior, dezvoltate n facies marin, din partea de SE a Bazinului Haeg, cuprind numeroase resturi fosile, care au fost cercetate i determinate de-a lungul anilor, de o serie de cercettori (Mamulea, 1953; Lupu, 1966; Szasz, 1973; Stilla, 1985; Pop, 1990) :coleciile adunate de aceti cercettori cuprind exemplare de molute de vrst Cretacic superior, printre care i bivalve, ammonii, gastropode, dintre care am detaliat n cadrul acestui studiu, exemplarele de bivalve ntlnite n zon de o parte din cercettorii menionai mai sus, exemplare aflate n Colecia Muzeului de Geologie Bucureti. Principalele aflorimente din arealul studiat de unde am colectat personal probe i care conin faun de nevertebrate, reprezentnd un mediu marin, n special de elf de mic adncime, sunt cele de la Dealul cu melci i Rezervaia paleontologic de molute de vrst Mezozoic i Teriar - Ohaba-Ponor. Materialul paleontologic este reprezentat de macro i micro-nevertebrate, ambele tipuri de fosile venind s susin vrsta (Cretacic superior) a aflorimentelor. Introducere Din punct de vedere geografic, regiunea Haeg-Cioclovina-Pui-Bnia, care include zona Ohaba-Ponor, se gsete la extremitatea sud-vestic a Munilor Sebe i pe panta nord-vestic a Munilor Retezat, dezvoltnduse mai ales n bazinul hidrografic al Rului Strei. Regiunea Haeg, n ansamblul su, reprezint o depresiune intra-montan care, din punct de vedere al alctuirii geologice, se gsete n zona Pnzei Getice i face parte din unitatea geotectonic a Dacidelor Mediane. La limitele regiunii Haeg se ntlnesc substratul metamorfic i rocile sedimentare acoperitoare, alctuite din formaiuni datnd din Permian, Jurasic, Cretacic i Teriar. Depozitele care aparin ciclului sedimentar al Cretacicului superior din regiune reprezint ultimele acumulri sedimentare din cadrul evoluiei Alpine a zonei Pui (Pop, 1990) i sunt n principal alctuite din gresii fosilifere, periodic intercalate cu marne fine, bogate n material micropaleontologic (Stilla, 1985). Acest studiu prezint succint doar o descriere i o inventariere a exemplarelor colectate de pe teren, n a doua jumtate a secolului XX, de ctre cercettori precum Ludovic Szasz, Denisa Lupu, Camelia Tomescu sau Alfred Mamulea, cu numele de genuri i specii pe care le-au dat acetia exemplarelor gsite (care necesit o revizuire din punct de vedere sistematic (taxonomic), deoarece au avut loc numeroase schimbri n taxonomia molutelor, n decursul anilor scuri de la determinarea acestor specii i pn n ziua de astzi), precum i o determinare parial i o descriere a exemplarelor colectate de mine de pe teren, din zona localitii OhabaPonor, n verile anilor 2008 i 2009. Unitatea litostratigrafic care se ntlnete aici este reprezentat de Formaiunea de Valea Dreptului (Cenomanian bazal Coniacian bazal), care cuprinde depozitele sedimentare ce sunt obiectivul acestui studiu. Cel mai des ntlnite fosile de nevertebrate sunt reprezentate de bivalve, gastropode, fragmente foarte puin conservate de ammonii iar n ceea ce privete micro-fauna, sunt foarte frecvente ostracodele i foraminiferele. Literatura privind evoluia faunei din aceast regiune specific i un numr relativ mare de genuri de corali, bivalve aberante (Hippurites) i numeroi ammonii, acetia nc rmnnd destul de rar ntlnii de mine . Cele dou aflorimente situate n mprejurimile satului Ohaba-Ponor, de unde provine materialul macropaleontologic colectat, sunt reprezentate de Dealul cu melci i Rezervaia paleontologic de molute de vrst Mezozoic i Teriar - Ohaba-Ponor, iar exemplarele descrise n cadrul lucrrii, care provin din coleciile Muzeului de Geologie Bucureti, provin din zona extins a Bazinului Haeg, care include depozite ale Cenomanianului, Turonianului i Senonianului n facies marin. Aflorimentul de la Dealul cu melci este remarcabil prin prezena unui orizont calcaros care se repet la anumite intervale, i prin fauna exclusiv de gastropode (Ytruvia, Nerinea) pe care o conine. Aflorimentul din cadrul Rezervaiei paleontologice Ohaba-Ponor este bogat n faun fosil reprezentat de gastropode numeroase, de mici dimensiuni, bivalve, corali i fragmente rare de ammonii, sedimentele de aici fiind reprezentate de gresii, marne, argile siltice i pietri (multe depozite alunecate pe pant n urma torenilor puternici care au afectat zona). Zona Ohaba-Ponor nu a fost investigat n detaliu, n ceea ce privete nevertebratele fosile, din anii 1990. Principala unitate litostratigrafic care se gsete aici este reprezentat de Formaiunea de Valea Dreptului (Cenomanian bazal Coniacian bazal, Stilla, 1985; Pop, 1990), ns specimenele fosile care aparin coleciilor

22

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Muzeului de Geologie au locuri de provenien mai dificil de identificat, n contextul general i extins al faciesului marin de vrst Cretacic din Bazinul Haeg. Condiiile diferite de paleomediu marin care caracterizeaz prile de NV i SE ale Bazinului Haeg n timpul Cretacicului superior au fost discutate ntr-o serie de studii publicate anterior (Pop et al., 1990; MelinteDobrinescu, 2009). La nceputul Cretacicului trziu, sedimente n mare parte pelagice s-au acumulat n regiunea Haeg, urmate de depozite de ap adnc n partea de NV a bazinului, i de sedimente de ap puin adnc, n partea de SE a bazinului (Lupu, 1966; Pop et al., 1973; Stilla, 1985; Melinte-Dobrinescu, 2009). Sedimentarea marin a ncetat ctre finalul Cretacicului, fiind nlocuit de depozite continentale (n ambele regiuni, de NV i SE ale regiunii Haeg). n continuare Maastrichtianul superior este reprezentat de acumulri sedimentare lacustre, detritice, depuse ntr-un mediu relativ linitit, ntr-un nceput de evoluie ctre un bazin post-paroxismal de tip intramontan. Sedimentarea rencepe ntr-un domeniu lacustru-continental, iar formaiunile care se dezvolt acum aici sunt ntr-un facies molasic (Stilla, 1985). Context geologic i coninut paleontologic Punctele fosilifere din cadrul aflorimentelor de la Dealul cu melci i din Rezervaia paleontologic de molute de vrst Mezozoic i Teriar - Ohaba-Ponor se gsesc de o parte i de cealalt a satului OhabaPonor, fiind situate la aproximativ acelai nivel i fcnd legtura ntre ele prin intermediul satului (aflat ntr-un tip de vale, ntre cele dou puncte fosilifere). Aceste dou aflorimente indic un mediu de elf puin adnc, prezentnd o coresponden clar ntre ele, prin prezena aceluiai orizont calcaros, gsit ctre baza ambelor aflorimente. Exist posibilitatea ca acest orizont s fi fost reprelucrat de aciunea torenilor de ap, ns n cazul punctului fosilifer de la Dealul cu melci, acest lucru este puin probabil, deoarece corpurile calcaroase care formeaz acest front prezint aceeai alctuire litologic i acelai coninut paleontologic, exclusiv reprezentat de exemplare de Ytruvia i Nerinea. ntregul afloriment a fost descoperit i adus la zi de aciunea repetat a ploilor care au format toreni puternici. nainte de a ncepe urcarea ctre Dealul cu melci, pe malul Prului Ohaba, am ntlnit fragmente care aparin calcarelor urgoniene; apoi, n aflorimentul de la Dealul cu melci, succesiunea ncepe printr-o gresie micacee, alterat, masiv, intercalat uneori de lentile de crbuni, care reprezint Formaiunea de Federi (Albian Cenomanian inferior, partea bazal), de o grosime de 8 m. Urmeaz apoi Formaiunea de Valea Dreptului, cu primul su membru, Slatina (Cenomanian inferior, partea intermediar, cu o grosime de 7 m), unde ntlnim acel orizont de calcare lumaelice cu Ytruvia n baz, i microconglomerate. Din cadrul acestui membru (dar nu din calcarele lumaelice), am colectat i un exemplar destul de bine conservat de Purpuroidea (Gastropoda). Membrul intermediar se numete Ohaba-Ponor ( Cenomanian inferior, partea superioar Cenomanian mediu), cu o grosime de 12 m, i este alctuit din marnocalcare, deseori traversate de diaclaze de calcit, n care se ntlnete o faun reprezentat de bivalve i gastropode de mici dimensiuni. Membrul superior, de Coroi (Cenomanian superior Coniacian inferior, partea bazal), are o grosime foarte mare (nemsurat), i este pe alocuri acoperit de iarb, i alctuit din silturi gri-galbui, de unde am colectat probe micropaleontologice. Pop (1990) menioneaz un al patrulea membru pentru Formaiunea de Valea Dreptului, i anume Membrul de Valea Prului, la NV de Livadia, alctuit dintr-un complex deltaic care se afl discordant peste calcarele urgoniene, membru care a fost iniial atribuit Cenomanianului bazal, dar descoperirea unei asociaii continentale de microflor cunoscut din Turonianul trziu Coniacian (Atlantopollis choffati, Complexiopollis complicatus minor, C. cf. praeatumescens, Triangulipollis parvus, Palaeohystrichophora infusorioides) (Antonescu in: Pop et al., 1990) a fcut ca opinia asupra vrstei acestor depozite s se schimbe. Melinte-Dobrinescu (2009) consider c litologia acestui membru (microconglomerate i gresii cu stratificaie oblic intern) este similar litologiei Formaiunii de Federi i presupune c acest membru este o variaie lateral diacron a acestei uniti. n succesiunea Cretacicului superior marin din zon (Fig. 1) urmeaz Formaiunea de Mgura (Coniacian inferior, partea intermediar i superioar, Coniacian mediu), alctuit din gresii calcaroase masive, conglomerate bazale, interstratificate cu silturi fine, apoi urmnd Formaiunea de Fizeti (Coniacian superior Campanian mediu), alctuit din marne, argile roii i verzi, pe care am putut-o observa pe malul Rului Strei, i de unde am colectat probe micropaleontologice. Urmeaz Formaiunea Pui (Campanian superior Maastrichtian bazal), care se dezvolt n facies turbiditic (alternan de gresii calcaroase i gresii micacee, silturi i marne probe micropaleontologice colectate), pe care am observat-o n apropierea stratotipului Formaiunii de Strei, care este ultimul termen marin al Cretacicului superior dezvoltat n cadrul Bazinului Haeg. Aceast formaiune cuprinde exemplare de Ytruvia, Actaeonella i Hippurites, i se afl n apropierea confluenei dintre prurile Strei i Ohaba.

23

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Exemplarele de bivalve descrise i fotografiate, care aparin Coleciilor Muzeului de Geologie Bucureti, au fost colectate i determinate de o serie de cercettori care au studiat regiunea unde s-a dezvoltat Cretacicul n facies marin, din bazinul Haeg, n ultimii 50 ani (A. Mamulea, 1953; D. Lupu, 1965, 1966; C. Tomescu, 1965 (raport nepublicat); L. Szasz, 1973; A. Stilla, 1985; Gr. Pop, 1990). Aceste exemplare prezint o imagine foarte clar a faunei care caracteriza regiunea n Cretacicul superior i ajut la alctuirea unei viziuni asupra paleomediului prezent n zona de SE a Bazinului Haeg, descris ca fiind unul de elf oscilant, dar n general neatingnd adncimi foarte mari ale apei (cum era cazul n partea de NV a Bazinului Haeg), i cuprinznd i un facies de platform carbonatic, reprezentat de orizonturile repetate de calcare lumaelice. Specimenele fosile din cadrul acestor colecii fac parte din dou subclase principale ale Clasei Bivalvia: Subclasa Heterodonta Neumayr 1884 i Subclasa Pteriomorphia Beurlen 1944 i sunt reprezentate n cadrul planelor detaliate ale lucrrii.

Figura 1 Coloana litostratigrafic a formaiunilor Cretacicului superior n facies marin din regiunea OhabaPonor Concluzii Depozitele sedimentare ale Cretacicului superior marin din Bazinul Haeg sunt remarcabile datorit bogatei faune de nevertebrate pe care o conin, reprezentat att de material macropaleontologic (bivalve, gastropode, corali, fragmente de ammonii), ct i micropaleontologic (ostracode i foraminifere). Exemplarele fosile ntlnite pe teren indic un paleomediu marin de ap puin adnc, o zon de elf unde organismele au gsit condiiile ideale pentru a se stabili aici. n general, selfurile continentale sunt locuri de mare biodiversitate datorit relativei abundene a luminii solare i a apelor nu foarte adnci. Asemnarea dintre cele dou puncte fosilifere descrise n cadrul lucrrii (n ceea ce privete zonele cu calcare lumaelice) i asemnarea constituiei litologice pot conduce la ideea c acestea aparin aceleiai vrste (Cenomanian inferior, partea intermediar baza Membrului Slatina al Formaiunii de Valea Dreptului) i aceluiai mediu de sedimentare, reprezentat de un elf de mic adncime, cu ape agitate i cu o abunden de organisme (molutele sunt foarte abundente, mai ales formele care triesc n zona elfului, ntlnite n nivele succesive de gresii pe teren). Continuitatea ntre primii doi membri ai Formaiunii de Valea Dreptului este clar i este indicat prin litologia i coninutul paleontologic (gresii, microconglomerate, gresii cu Ytruvia; marnocalcare de culoare gri,

24

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


cu mulaje de bivalve, i anumite specii de ostracode ntlnite n probele micropaleontologice: Cytherella parallela, Parakrithe sp., Dordoniella soaresi, Cytherella ovata, etc). Specimenele care aparin Muzeului de Geologie Bucureti provin din ntreaga zon de SE a Bazinului Haeg, pe etichetele lor fiind citate locaii precum Ohaba; Pui; Ohaba-Ponor; Federi, Dumbrvia; Valea Vratecu, Fizeti; Curmtura, amd, astfel nct nivelele fosilifere de provenien a acestor indivizi nu sunt foarte clar stabilite. Este nevoie de o revizuire a genurilor i speciilor determinate n urm cu cteva zeci de ani, pentru a stabili apartenena lor clar, n situaia n care taxonomia claselor de organisme din cadrul molutelor este n continu schimbare, ns exist o concordan ntre modul de via al acestor indivizi i cel al specimenelor ntlnite de mine pe teren, ntrind astfel concluzia privind mediul de via al acestor molute (mediul de elf puin adnc, bine aerat i bine luminat). Nu am detaliat n cadrul acestei lucrri speciile de ostracode ntlnite n zon, ns este important de remarcat faptul c n studiile publicate anterior, se menioneaz numai foraminifere i nannofosile, n ceea ce privete microfauna din aceast regiune. Bibliografie Grigorescu D., Avram E., Pop Gr., Lupu M., Anastasiu N., Rdan S. 1990. Guide to excursions, 245 (Nonmarine Cretaceous correlation) and 262 (Tethyan Cretaceous correlation) International Symposium, p. 28-54, Bucharest. Laufer F. 1925. Contribuiuni la studiul geologic al mprejurimilor oraului Haeg. An. Inst. Geol. Rom. X, p. 301-333, Bucureti. Lupu D. 1966. Ruditi cenomanieni la Ohaba-Ponor (Bazinul Haegului). St. cerc. geol. , 11/1, p. 29-38, Bucureti. Mamulea A.1953a. Etudes gologiques dans la rgion de Snpetru-Pui (Bassin de Haeg). Ann. Inst. Geol. Rom. XXV, p. 275-303, Bucureti. Mamulea A. 1953b. Cercetri geologice n partea de vest a bazinului Haeg (regiunea Sarmisegetuza-Rchitova). D. S. Inst. Geol. Rom. XXXVII, p. 142-148, Bucureti. Mamulea A. 1954. Geologia regiunii Bnia-Crivadia. D. S. Inst. Geol. Rom. XXXVIII, p. 178-183, Bucureti. Melinte-Dobrinescu M., Bojar A. 2008. Biostratigraphic and isotopic record of the Cenomanian-Turonian deposits in the Ohaba-Ponor section (SW Haeg, Romania), Cretaceous Research, 11 p. Melinte-Dobrinescu M., 2009. Lithology and biostratigraphy of Upper Cretaceous marine deposits from the Haeg region (Romania): Palaeonvironmental implications, Palaeogeography, 12 p. Pop Gr. 1971. Direcii de paleocureni n depozitele senoniene din regiunea Haegului (Carpaii Meridionali). Stud. cerc. geol. geofiz., seria geologie, 16/1, p. 169-187, Bucureti. Pop Gr., Neagu Th., Szasz L. 1972. Senonianul din regiunea Haegului (Carpaii Meridionali), D. S. Inst. Geol. Rom., XLVIII/4, p. 95-118, Bucureti. Pop Gr., Szasz L. 1973a. Le Cenomanin de la rgion de Haeg (Carpathes Mridionales). Rev. roum. gol., 17/2, p. 177-196, Bucureti. Pop Gr., Szasz L. 1973b. Santonianul din regiunea Haegului (Carpaii Meridionali). Stud. cerc. geol. geofiz. geogr., seria geologie, 18/2, p. 463-467, Bucureti. Stilla Al. 1967. Date noi asupra Malmului superior i Cretacicului inferior din zona Haeg. D. S. Inst. Geol., LIII/1, Bucureti. Stilla Al., Dragastan Ov., Dumitru I. 1971a. Consideraii asupra faciesului carbonatat recifal din zona Pui (Carpaii Meridionali). D. S. Inst. Geol. Rom., LVIII/4, p. 123-129, Bucureti. Stilla Al., 1985. Gologie de la rgion de Haeg-Cioclovina-Pui-Bnita (Carpathes Mridionales). An. Inst Geol. Geof, v.66, p. 91-170, Bucureti. Szasz L. 1973. Pseudoxybeloceras quadrinodosum (Jimbo) (Ammonoidea) n Campanianul superior de la Ponor (zona Pui, Carpaii Meridionali). D. S. Inst. Geol. Rom., LX/3, p. 191-198, Bucureti. Szasz L. 1976. Nouvelles speces dammonites dans le Cnomanien de la rgion de Hatzeg (Carpathes Mridionales). D. S. Inst. Geol. Rom. LXII, p. 169-174, Bucureti.

25

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

POTENIALUL DE STOCARE AL CO2 N STRATELE DE CRBUNE VIRGINE ALE BAZINULUI CARBONIFER PETROANI
Drd.ing.ec DIOANE, Raul Adrian1, Drd.ing. ITU, Rzvan Bogdan2 Coordonator Prof.univ.dr.ing.ARAD, Victor3
1,2 3

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine Universitatea din Petroani, Facultatea de MIne

Abstract Captarea i stocarea carbonului (CCS) este o abordare nou folosit pentru a atenua nclzirea global prin captarea dioxidului de carbon (CO2) din surse mari punctiforme, cum ar fi centralele electrice cu combustibil fosil, i stocarea lui n locul eliberarii n atmosfer.. O soluie pentru reducerea emisiilor de CO2 este aceea de a le depozita n stratele de crbune neexploatabile, care prezint o porozitate i o permeabilitate ridicat. Bazinul Carbonifer Valea Jiului are astfel de resurse, care ar putea stoca o cantitate important de CO2, n acelai timp elibernd i o cantitate de metan adsorbit n stratul de crbune, metan cu o real importan economic. 1.Introducere Carbonul este emis n atmosfer (sub form de dioxid de carbon CO2 ) ori de cte ori i oriunde ardem un combustibil. Cele mai mari surse sunt automobilele i camioanele, precum i centralele ne-nucleare, cele care ard crbune, petrol sau gaze naturale, altfel cunoscute sub numele de combustibili fosili. Pentru a preveni crearea concentraiilor mari de dioxid de carbon n atmosfer putem capta si stoca CO2. Deoarece am avea nevoie s stocm mii de milioane de tone de CO2, nu putem s folosim doar containere, ci trebuie s folosim i facilitile de depozitare naturale. Stratele neexploatabile de crbune pot fi utilizate pentru stocarea CO2, deoarece CO2 se absoarbe la suprafaa crbunelui elibernd astfel metanul adsorbit n timpul carbonificrii. Totui, fezabilitatea tehnic depinde de porozitatea i permeabilitatea stratului de crbune i a rocilor nconjurtoare. n procesul de adsorbie, crbunele elibereaz metanul adsorbit n prealabil cu ajutorul CO2, iar metanul poate fi recuperat i valorificat. Valorificarea metanului poate compensa parial costul stocrii CO2. 2.Geologia bazinului carbonifer Petroani Zcmntul de huil Valea Jiului este amplasat n bazinul Petroani, situat pe cursul superior al Jiului, de-a lungul Jiului de Est i Vest. Formaiunea productiv este de vrst Oligocen superior (Chattian) i este format dintr-o succesiune de gresii, argile, marne i isturi argilo-bituminoase, cu un numr de 19-21 strate de crbune, din care numai cteva au grosimi exploatabile (stratele 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17-18). Stratul cel mai dezvoltat, stratul 3, are grosimi de pn la 30 m. Din punct de vedere tectonic, bazinul prezint un sinclinal alungit pe direcia ENE VSV, asimetric, putenic faliat longitudinal i mai ales transversal.

Figura 1 Harta geotectonic a Bazinului Petroani Calitativ, crbunele este o huil format din vitrit i clarit cu coninuturi de 73,6 83,8% C i 40,1 56,3 V, raportate la masa combustibil. Puterea calorific superioar este cuprins ntre 30900 i 35500 kJ/kg. Pentru perimetrele miniere ale bazinului carbonifer, proprietile fizice ale stratelor de crbune sunt prezentate n tabelul 1:

26

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Tabelul 1 Valoare medie n (%) 17,2 16,9 17,1 19,75 11,53 16,00 18,4 18,90 16,7 17,55 16,11 17,3

Cmp minier Lonea Petrila Dlja Livezeni Vulcan Paroeni Lupeni Uricani Valea de Brazi

Stratul 3 3 3 3 5 7 35 5 3 3 5 17/18

Porozitate n (%) 12 - 19 12 - 20 12-21 12-28 8-23 12-19 12-21 12-27 12,2- 21 12-21 12-21 14-21

3. Metode de stocare a CO2 CO2 nu poate fi stocat oriunde n scoara terestr, mai nti trebuind identificate formaiunile rocii gazd unde va fi depozitat. Rezervoare poteniale pentru stocarea geologi a CO2 exist n multe locuri de pe pmnt i ofer o capacitate suficient de stocare pentru a asigura o semnificativ diminuare a modificrilor climatice produse de activitile umane. Exist trei opiuni principale pentru stocarea CO2: 1. Zcmintele epuizate de petrol i gaze naturale, cunoscute n detaliu n urma operaiunilor de explorare i exploatare, ofer oportuniti imediate pentru stocarea CO2. 2. Formaiunile saline, ofer un potenial mare dar sunt mai puin cunoscute. 3. Stratele de crbune neexploatabile sunt o obiune pentru viitor, cnd se va rezolva problema injectrii unor mari antiti de CO2 n crbune cu permeabilitate sporit. Odat injectat n subsol, ntr-o roc rezervor adecvat, CO2 se acumuleaz n porii dintre granulele rocii sau n fracturi, dislocnd orice fluid preexistent cum ar fi gazele, apa sau petrolul. Rocile gazd pentru stocarea geologic a CO2 trebuie s aib o porozitate i o permeabilitate ridicat. Astfel de roci se gsesc de obicei n bazinele de sedimentare. n anumite locuri, astfel de formaiuni alterneaz cu roci impermeabile care acioneaz ca o protecie impenetrabil. Bazinele sedientare gzduiesc, adeseori, zcminte de hidrocarburi i chiar de CO2 natural, ce demonstreaz capacitatea lor de reinere a fluidelor pentru o perioad mare de timp, deoarece au pstrat pentru milioane de ani petrol, gaze i chiar CO2 pur. Pentru evaluarea gradului de adegvare a unei structuri propuse pentru stocarea subteran a CO2 sunt necesare cunoaterea detaliat a locaiei respective i o solid experien geotiinific. Rezervoarele poteniale de CO2 trebuie s satisfac mai multe criterii, cele eseniale fiind urmtoarele: porozitate, permeabilitate i capacitate de stocare optime; - prezena unei roci impermeabile acoperitoare (marn, argil, sare gem), care s previn migrarea n sus a CO2; - prezena unei structuri capcan, cu alte cuvinte o structur ca cea de dom, care s controleze migrarea CO2 n cadrul formaiunii rezervor; - situarea la o adncime de peste 600 de metrii, unde presiunea i temperatura sunt suficient de ridicate pentru a permite stocarea CO2 n faza de fluid aflat sub presiune pentru maximizarea cantitii de stocare; - absena apei potabile: CO2 nu va fi injectat n ape ce vor fi utilizate pentru consum i activiti umane. Cnd ajunge la locul de stocare, CO2 este injectat sub presiune n rezeror (Fig. 2). Presiunea de injecie trebuie s fie mult mai mare dect presiunea existent n rezervor, pentru a fora mpingerea fluidului existent din apropierea punctului de injecie. Numrul de guri de sond de injecie (volumul de CO2 injectat pe or), permeabiitatea i grosimea rezervorului, depresiunea maxim de sigura i de tipul gurii de sond sunt factori determinani pentru stocarea CO2. Deoarece obiectivul principal l reprezint stocarea pe termen lung a CO2 trebuie avut grij de presiunea integritii hidraulice a formaiunii. Rate mari de injecie pot provoca creteri de presiune la punctul de injecie, n particular n formaiuni cu permeabilitate redus.

27

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 2. Circuitul de captare i stocare al CO2 n stratele de crbune Presiunea de injecie nu trebuie s depasc, n mod obiuit, presiunea de fracturare a rocii deoarece ar putea provoca afectarea rezervorului sau a rocilor acoperitoare. Pentru identificarea presiunii maxime de injecie care va evita deteriorarea formaiunii, se utilizeaz analize i modelri geomecanice. Rata la care poate fi injectat CO2 poate fi afectat de procese chimice. n funcie de tipul de roc a rezervorului, de compoziia fluidelor i de condiiile din rezervor (cum ar fi temperatura, presiunea, volumul, concentraia etc.) n apropierea forajului pot aprea procese de dizolvare mineral sau de precipitare. Acestea pot duce fie la creterea fie la scdere ratei de injecie. Imediat dup injectare, o parte din CO2 se dizolv n apa srat din rezervor ceea ce conduce la o uoar scdere a pH-uli compensat de dizolvarea mineralelor carbonatice prezente n roca gazd. Carbonaii sunt primele minerale care se dizolv, deoarece viteza lor de reacie este foarte mare, iar disoluia apare imediat ce ncepe injecia. Procesul de disoluie poate crete porozitate rocii i injectivitatea. Toui, dup disoluie, mineralele carbonatice pot precipita, ceea ce conduce la cimentarea formaiunii din jurul gurii de sond. 4.Potenialul de stocare al CO2 n stratele de crbune virgine ale Vii Jiului Diferenele n comportamentul de absorbie a emisiilor de CO2 i CH4 pot fi utilizate pentru stocarea de CO2 cu producerea simultan de metan din stratele de crbune virgine, care nu sunt considerate rentabile pentru minerit actual n condiii tehnice sau economice existente (Stevens i Spector 1998). O ton de crbune poate adsorbi aproximativ 30 - 35 m3 de CO2 la presiuni de peste 5 - 8 MPa (Cook et al. 2000). O molecul de metan pot fi schimbat cu 1,5 - 5 sau chiar 6 molecule de CO2, n funcie de presiunea disponibil (van Bergen i Pagnier 2001). Capacitile de stocare a CO2 pentru perimetrele miniere din Valea Jiului au fost calculate folosind datele din literatura de specialitate menionate mai sus. Astfel pentru perimetrele miniere nchise deoarece nu mai erau rentabile din punct de vedere economic, dar care au rezerve importante de crbune, s-a calculat un potenial minim de stocare total de 114 Mt CO2 (Tabelul 2) . Acest potenial a fost calculat pentru un coninut minim de gaz aferent unei tone de crbune de 5 m3 CH4/ t crbune, iar valoarea de stocare a CO2 a fost calculat la o rat de transfer de 2 molecule de CO2 adsorbit pentru o molecul de CH4 desorbit. Restrictia de stocare a CO2 n zonele fr activitii miniere anterioare ar putea fi o cerin de siguran pentru stocare. Aceste domenii nc ar oferi capacitate de depozitare de aproximativ 114 Mt de CO2. Rezervele de crbune situate la adncimi mai mici, nu sunt incluse n acest calcul, dar acestea nu ar modifica n mod semnificativ rezultatul Injectarea CO2/nitrogen n straturi de crbune poate fi economic n cazul n care valoarea gazului metan produs depete costul de producie, plus costurile de transport ale CO2 gaze minus costurile referitoare la impozite sau credite de CO2. Pentru un proiect reprezentativ de CO2-CBM, la un pre al gazului la sond de $ 2,00 pe MCF i presupunnd c totodata costul de producie la sonda i a infrastructurii este bine stabilit, fluxul de numerar este de 1.36 dolari - 1.16 dolari pe MCF .

28

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Tabelul 2 Perimetrul minier Indicator Rezerve crbune ( mil t) Cota la suprafa (m) Adncimea minim a zcmntului Metan asociat perimetrului (mil m3 CH4 ) Potenial de stocare CO2 (Mt) Lonea Pilier 125 710 -220 625 18,75 Petrila Sud 80 700 -350 400 12 Dlja 160 610 -450 800 24 Aninoasa 100 670 -200 500 15 Brbteni 130 800 -100 650 19,5 325 9,75 Cmpu lui Neag 65 810 Valea de Brazi 100 735 -50 500 15

5. Concluzii Captarea i stocarea CO2 in formaiunile geologice este o metoda modern de reducere emisilor gazelor de ser. Stratele de crbune, care nu sunt rentabile a fi exploatate, pot deveni o surs de stocare a dioxidului de carbon, n acelai timp cu stocarea acestuia putandu-se valorifica i gazul metan care se elibereaz n urma injeciei CO2. Bazinul Carbonifer Valea Jiului ofer posibilitatea de a stoca aceste emisii de CO2 n perimetrele miniere neexploatabile, care ofer o adancime de stocare de minim 600 de metrii fa de suprafa. Captarea i stocarea dioxidului de carbon n stratele de crbuni poate fi o soluie pentru depozitarea acestor emisii n scoara terestr. n Valea Jiului exist strate de crbune care nu sunt rentabiile a fi exploatate n momentul de fa, dar care ar putea fi folosite la extragerea metanului asociat acestor zcaminte prin metoda CBM, n acelai timp depozitndu-se i o cantitate important de CO2, ce va fi absorbit de crbune n timpul eliberrii metanului. Valoarea de absorbie a CO2 este de 2-3 molecule de dioxid de carbon pentru fiecare molecul de metan eliberat. Zcmintele miniere care ar putea capta i stoca dioxidul de carbon , n acelai timp elibernd i metan sunt Lonea Pilier, Petrila Sud, Dlja, Aninoasa, Brbteni, Cmpu lui Neag, Valea de Brazi. Potenialul minim de stocare a dioxidului de carbon este estimat pentru aceste perimetre la 114 Mt CO2. Bibliografie 1.www.co2captureandstorage.info 2.www.co2geonet.eu, What CO2 geological storage really mean?; 3.O.H. Barzandji, K-H.A.A. Wolf, J. Bruining, Combination Of Laboratory Experiments And Field Simulations On The Improvement Of Coalbed Methane Production By Carbon Dioxide Injection, Delft University of Technology Second International Methane Mitigation Conference, Novosibirsk, Russia, June 1823, 2000; 4.U.S. Environmental Protection Agency by Advanced Resources International under Contract 68-W00-094;

29

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

STUDIUL PETROGRAFIC AL MORTARELOR DE LA CETATEA ENISALA, DOBROGEA DE NORD


ENE,Vlad Victor1 Coordonator: Lect. dr. ing. ANCA Luca2
1 2

Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic

Abstract Mortarele sunt unele dintre cele mai vechi materiale de construcie, compoziia lor fiind foarte variat, n funcie de scopul acestora. n cetatea Enisala, au fost gsite 3 tipuri diferite de mortare. Caracteristica lor principal este faptul c toate prezint un liant carbonatic, pe baza de var, agregatul fiind foarte diferit. Datorit stadiilor diferite de calcitizare a liantului, acestea au putut fi datate relativ. Aadar, a fost posibil determinarea celui mai vechi mortar. Pe baza raportului agregat/liant, s-a putut observa faptul c acesta nu era folosit pt zidrie ci era un liant de tencuial. Agregatul const predominant din litoclaste de cuarolite, granitoide, calcar bioconstruit sau cu accidente silicioase, ct i din granoclaste de cuar, feldspat si bioclaste. ntr-un mortar gsit ntr-un posibil bazin de ap, s-a putut observa prezena crmizilor ca agregat, sau a unui praf de crmid amestecat laolalt cu varul pentru a crea un liant impermeabil. Introducere Mortarele sunt materiale de construcie compozite, alctuite din agregat i liant. Au fost folosite din antichitate pn n prezent, avnd particulariti compoziionale date de timpul, locaia / tipul construciei i tehnica de lucru. Mortarele aveau diferite ntrebuinri, ca de exemplu pentru zidrie, tencuial, sau ca un strat de baz pentru fresc i diferite mozaicuri. n general, pn la sfritul secolului al XIX-lea, mortarele erau preparate dintr-un liant de var cu agregat preferabil din nisip (de natura silicatic carbonatic), eventual cu adaosuri (crmid sfrmat, fragmente vegetale i / sau pr de animale) i / sau diveri aditivi (de natura organic sau anorganic), pentru a le imbuntii calitatea, funcie de locul de utilizare n cadrul construciei i condiiile de mediu. . Reeta mortarului, calitatea / cantitatea agregatelor i a eventualelor adaosuri, gradul de carbonatare a liantului sunt deseori folosite pentru identificarea sursei agregatului, pentru datarea relativ a mortarelor, chiar pentru tehnica de lucru specific unei zone sau unei perioade istorice. Specifice evului mediu din rile romne sunt cetile construite din moloane sau blocuri din piatra natural, zidite cu mortar pe baz de var. Un astfel de exemplu l constituie i Cetatea Enisala, din Dobrogea Central pe malul Lacului Razelm. Din pacate sunt putine documente prin care putem urmri etapele de construcie i de abandon ale acestei ceti. Prin acest studiu, efectuat asupra mortarelor existente in edificiu, a locaiei acestora unele in raport cu altele, am ncercat s estimez, pe baza reetei mortarului, a calitii agregatelor i a adaosurilor utilizate, cat i a gradului de carbonatare a liantului, perioada in care au fost ridicate ultimile ziduri ale cettii medievale. Istoric Istoria cetii i a aezrii din apropiere este ilustrat i de denumirile pe care le-a avut: de la Vicus Novus care se traduce Satul Nou, Novoe Selo pe care turcii l-au preluat n limba lor, crend Yeni-Sale din care a derivat denumirea actual Enisala. Cetii medievale i corespund cel puin dou etape de construcie. Primul, anterior construirii fortificaiei, a fost datat, pe baza materialului arheologic, la sfritul secolului al XIII-lea nceputul secolului al XIV-lea. Un alt nivel este reprezentat de momentul ridicrii zidurilor, din care s-au pstrat o bun parte, dar care nu a putut fi datat de ctre arheologi. Se pare ca cetatea fost construit n scop militar, defensiv i de supraveghere a drumurilor de pe ap i de pe uscat, n a doua jumtate a secolului al XIV-lea, de ctre o autoritate care viza zona de la Gurile Dunrii. Pe baza materialului arheologic descoperit si a realitiilor istorice, s-a emis ipoteza ca singurii interesai de ridicarea unei cetai in nordul Dobrogei, pentru a controla traficul maritim, erau negustorii genovezi. ntre 1397-1418 cetatea de la Enisala a fcut parte din sistemul defensiv al rii Romneti, n timpul domniei lui Mircea cel Btrn. Din pcate nu tim dac in aceast perioad s-a intervenit in zidria cetii. Dup cucerirea Dobrogei de ctre turci, la 1419/1420, aici a fost instalat o garnizoan militar otoman. Pe la aprox. 1487 tim ca cetatea Enisala a fost abandonat de turci si de atunci pan in prezent, totul intr in nebuloasa istoriei nescrise. Nici pentru perioada in care a fost locuit de turci nu avem date despre o eventual reconstrucie a cetii sau reparaii.

30

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Metodologie Pentru analiza mortarelor din zidria cetii Enisala, am investigat in situ, macroscopic, tipurile de mortare existente. Am utilizat o harta cu planul cetii, pusa la dispoziie de arheologi. Cetatea are un plan poligonal neregulat, care urmeaz sinuozitile reliefului dat de masivul de calcar (datat ca fiind de vrsta Jurasica) pe care este aezat. Zidurile de incint, turnurile i bastioanele cetii sunt parial conservate, pstrandu-se n cea mai mare parte o nlime de 5-10 m. Am observat cu atenie tipurile de moloane si blocuri din piatra naturala, din care este formata zidria cetii, gradul lor de degradare pe tip / varietate petrografica pentru a nelege daca si care moloane au fost eventual refolosite in zidrie. Am sesizat ca, in esena, a fost utilizat acelai tip de mortar, cu mici diferene in ceea ce privete raportul agregat / liant. Local, pe un bloc de piatra refolosit, am remarcat un alt tip de mortar, net diferit de cel dominant volumetric. De asemenea, in incinta cetii, in zona care se presupune ca ar fi fost o cisterna pentru apa, am observat un alt tip de mortar, pe baza de var si fragmente de crmida Am prelevat 6 probe din diferite pari ale zidurilor, astfel: o proba din mortarul presupus cel mai vechi (de pe molonul refolosit), 4 probe din mortarul de zidrie dominant (din diferite pari ale cetii) si o proba de mortar, cu dublu strat, din zidul cisternei. Din aceste probe au fost confecionate seciuni subiri de 0.02 mm pe care le-am analizat la microscopul polarizant, in lumina transmisa, cat si in lumina focalizata. Pe proba de mortar presupus a fi cel mai vechi, s-a efectuat o analiza chimica prin spectometrie. Rezultate n urma analizelor s-a observat existena a 4 materiale distincte din punct de vedere al compoziie sau a vechimii. Primul tip de mortar analizat este cel predominant, fiind gsit att la exteriorul cettii cat si n interiorul zidariei.Caracteristica principal este prezenta unui liant pe baz de var, n cea mai mare parte calcitizat; proporia diferit de pelete (bulgri) de var parial calcitizat este discriminatorie n ceea ce privete vrsta relativ a mortarelor. Agregatul este alctuit din litoclaste de cuarolite, granitoide, calcare organogene, calcare cu accidente silicioase i din granoclaste de cuar i feldspai, la care se adauga fragmente de crmid; bioclastele sunt i ele prezente, fiind reprezentate prin fragmente de lamelibranhiate. Macroscopic, se observa prezena unui agregat de culoare rocat, care, microscopic, a fost determinat a fi din granoclaste de cuar acoperite neuniform cu o pelicul de oxid de fier

Liant carbonatic, pori si bioclaste Al doilea tip de mortar a fost preluat de pe un molon aflat ntr-o stare avansat de alterare, ce sugereaz ca acesta a fost refolosit, fiind mai vechi dect moloanele inconjurtoare. Macroscopic, acesta este de culoare negricioas, cu o porozitate accentuat i foarte aderent la suportul litic. Microscopic, mortarul este n totalitate calcitizat, cu rare fragmente de lamelibranhiate i accidental granoclaste de cuar, respectiv de feldspat. Structura sa este total modificat de transformarile multiple suferite n decursul timpului. Raportul agregat liant este foarte mic, acesta nefiind un mortar de zidrie, ci cel mai probabil unul de tencuial. Proba de mortar, prelevat din bazinul de ap, format din 2 strate, este i aceasta diferit de cele din zidul de incinta. Stratul de mortar, aflat la exterior, are un liant pe baz de var i cu buci mari de crmid; stratul din interior, spre zidrie, este tot pe baz de var, dar cu fragmente mici de cramid. Prezenta crmizii, ca agregat artificial, confer mortarului o impermeabilitate foarte buna, ca de altfel i stratul dublu.

31

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Mortarul cu care se recondiioneaz momentan nu a fost analizat, deoarece nu prezint un real interes istoric. Concluzii S-au putut determina prezena a 3 tipuri de mortare distincte prezente n zidria cetii Enisala. Analiza microscopic confirm vrsta relativ a mortarelor utilizate n zidaria cetii: mortarul total calcitizat, de culoare negricioasa, este mult mai vechi dect mortarul cu agregat roiatic, dominant n zidrie. Mortarul cu agregat n exces din crmid are proprieti care i confer utilizarea sa n zidria interioar a unui bazin pentru apa. Mortarul dominant, cu agregat roiatic, utilizat n zidria cetii, atest un singur moment de construcie al zidurilor pstrate din cetatea Enisala. Dup gradul de carbonatare, este cert ca are o vechime de cateva secole. Liantul folosit este unul pe baz de var, agregatul fiind divers, i ales n funcie de scopul mortarului. Mulumiri Doresc sa mulumesc domnilor Bogdan Sandric si Stanica Aurel-Daniel pt ajutorul legat de cercetarile arheologice intreprinse la Enisala, cat si doamnei Anca Luca pentru materiale si ajutor. Bibliografie I. Barnea, St. Stefanescu, Din Istoria Dobrogei, vol. R. St. Ciobanu, Cetatea Enisala, n BMI, XL, 1971, p. 21-30 R. Florescu, 29, Ghidul arheologic al Dobrogei, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1968 A.Mercus , Mineralogie si petrografie tehnica, Bucuresti, 1981 3, Bucuresti, 1968

32

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PALEOMEDII MAASTRICHTIENE N BAZINUL RUSCA MONTAN


FEIGI, tefan Vasile1, JIPA, Ctlin2, SOLOMON, Alexandru3 Coordonator: Prof univ.dr. CODREA,Vlad4 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an I 2 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an II 3 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie , secia Inginerie Geologic, an III 4 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie Introducere Depozitele cretacice terminale continentale sunt mult mai rare n comparaie cu cele marine, aflornd pe teritoriul Romniei n sudul i vestul Carpailor, precum i n Bazinul Transilvaniei (Fig. 1). n stadiul actual de cunoatere, Bazinul Rusca Montan semnific extensia extrem occidental a formaiunilor maastrichtiene nonmarine.
1

Fig. 1. Localizarea ariilor de aflorare a depozitelor continentale maastrichtiene: 1 Some Odorhei (judeul Slaj); 2 - Iara (judeul Cluj); 3 - zona Sebe-Vinu de Jos-Alba Iulia (judeul Alba); 4 - Bazinul Haeg (judeul Hunedoara); 5 - Bazinul Rusca Montan (judeele Hunedoara i Cara-Severin)

Localizare i geologie Bazinul Rusca Montan este localizat n sud-vestul Munilor Poiana Rusc. Morfologic, corespunde unei depresiuni intramontane. Bazinul prezint un contur triunghiular alungit pe direcia est-vest, cu terminaia extrem oriental poziionat la obria vii Cerna Haegului, n vreme ce baza sa se poate urmri n zona de confluen a rului Bistra cu Timiul. Formarea bazinului trebuie ncadrat ntr-un cadru tectonic mai larg, i anume cel al formrii Carpailor sudici. Acetia s-au structurat n dou tectogeneze distincte, austric i cretacic terminal (laramic). n cea austric Bazinul Severinului a fost subdus iar Pnzele Supragetice au fost suprapuse domeniului Getic. n cea de-a doua (Turonian Maastrichtian), s-au poziionat solidar pnzele Getice i Supragetice peste domeniul Danubian (Sndulescu, 1984). n Bazinul Rusca Montan pn n prezent nu au fost delimitate uniti litostratigrafice. Singurele precizri stratigrafice revin lui Grigorescu (1990), care coreleaz molasa din Bazinul Rusca Montan cu membrii inferior i mediu ai Formaiunii de Densu-Ciula. Therrien et al. (2002) doar menioneaz o aa numit Formaiune de Rusca, pentru care nu ofer detalii stratigrafice. Desigur, viitoare studii vor ncerca s remedieze aceast lacun. n ultimii ani, o echip de paleontologi ai Universitii Babe-Bolyai a descoperit dovezi clare ale existenei dinozaurilor i vertebratelor asociate lor n acest bazin, n depozite atribuite Maastrichtianului (Codrea et al., 2009a). Datele din aceast lucrare au caracter preliminar, marcnd nceputul unor studii elaborate n regiunea amintit. Spre deosebire de Bazinul Haeg, Rusca Montan abund n fosile de plante (pn acum au fost identificai de-a lungul timpului 34 de taxoni). Asociaia palinologic complementar semnalat include ferigi, monocotiledonate i angiosperme dicotiledonate. Tuzson (1913) precizeaz prezena unor taxoni precum Jurania hemiflabellata i Pandanites acutidens. De altfel, el este i cel dinti care ncearc o reconstituire a paleomediului pentru asociaia de plante din Bazinul Rusca Montan, ilustrnd o pdure de cmpie aluvial cu luxuriana diferitelor specii de Pandanus (Fig. 2).

33

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Subsecvent, Givulescu (1966, 1968) completeaz asociaia cu: Equisetites, Asplenium dicksonianum, Gleichenia zippei, G. nordenskioldi, Protophyllocladus polymorphus, Palmophillium longirhachis, Pandanites acutidens, Jurania hemiflabellata, Credneria tenuinervis, C. spatiosa. n opinia autorului, abundena ferigilor i absena gimnospermelor pledeaz pentru vrsta Cretacic superioar a asociaiei. Fig. 2. Reconstituirea paleomediului din Rusca Montan (modificat dup Tuszon, 1913). Dua (1974) propune pentru Cretacicul terminal continental din Rusca Montan o vegetaie asemntoare cu pdurile actuale de mangrove din sud-estul Asiei, ntr-un climat cald, ferit de vnturi i bogat n precipitaii, datorate zonelor montane nvecinate. Pe lng taxonii enumerai deja, Dua semnaleaz i urmatoarele specii: Pandanus trinervis, P. austriacus, P. romanicum, Asplenium foersteri, Dombeyopsis sp., Aralia sp., precum i a palmierilor genului Sabal. Prezena coniferelor (Araucarioxylon) nu a fost confirmat deocamdat, ns prezena lor poate fi presupus printr-o corelare cu depozite sincrone din Bazinul Haeg unde acest gen a fost semnalat. Prezena speciilor Sclerotites cavatoglobosus, S. brandonianus, S. multicelulatus semnalate n Bazinul Rusca Montan, denot tendina de rennoire a florei petrecut la sfritul Cretacicului. n fine, semnalarea polenului de Pseudopapilopollis praesubhercynicus (Antonescu et al., 1983) ntrete argumentele pentru existena Cretacicului terminal n bazin. Semnalrile vertebratelor maastrichtiene n Bazinul Rusca Montan se datoreaz deocamdat exclusiv descoperirilor recente (Codrea et al., 2009a) din estul bazinului, n proximitatea localitii Lunca Cernii de Sus. Dinii i resturile de oase au fost recuperate din depozite roii de cmpie aluvial i din depozitele arenitice ale umpluturilor de canal. Acele mudstone roii sunt de asemenea bogate n resturi vegetale, n special semine, precum i n fragmente mici de rin de culoare galben, asemntoare chihlimbarului. Asociaia de vertebrate din Bazinul Rusca Montan Resturile de vertebrate descoperite revin: dinozaurilor (Sauropoda, Ornithopoda, Theropoda), crocodilienilor i chelonienilor. Oasele expun o culoare nchis, negricioas, denotnd o ngropare rapid n sediment. Prin procesarea prin splare a aproximativ o ton de sediment, au fost evideniate fosile ale unor reptile de mici dimensiuni, precum i dini de mamifere multituberculate. Sauropodele sunt dovedite exclusiv printro unic vertebr caudal (NgS1; Fig. 3a), probabil distal, cu lungimea conservat de 105mm. Vertebra este fragmentar, conservnd doar corpul vertebral. Prezint evidente semne de rulare. Corpul vertebral este comprimat dorso-ventral, cu feele de articulare avariate, n special cea distal. Morfologia i dimensiunile permit ncadrarea vertebrei la sauropodele titanosauride, fr ns a se putea preciza genul sau specia. Ornithopodele sunt atribuite exclusiv euornithopodului Zalmoxes. i atribuim doi dini izolai i o vertebr caudal. Dinii expun caractere morfologice specifice acestor dinozauri: au latura labial a coroanei ornat de 1617 creste verticale divergente, separate de o creast median mai proeminent. Ambii dini conserv bine coroana, rdcinile fiind avariate n timpul proceselor de fosilizare. Primul dinte (NgO2; Fig. 3c) este nalt i puin uzat. Al doilea (NgO3) este mai mic i lipsit de semne de uzur, provenind probabil de la un animal tnr. Asemntor altor descrieri (Godefroit et al., 2009), marginile mesiale ale dinilor sunt purttoare ale unor mici zimi. Din vertebra caudal (NgO1) s-a pstrat doar corpul vertebral, acesta prezentnd urmele evidente ale unei comprimri antero-posterioare. Fosilele colectate prin splare i cernere includ doar dini izolai. n concordan cu morfologia lor, trei dintre aceti dini aparin Velociraptorinaelor indet. (Currie et al., 1990; Sankey et al., 2002). Doi dini sunt avariai pe marginile lor mesiale. n vedere labial, unul dintre dini (NgTh2) prezint 10 denticuli/mm n treimea superioar. Un alt dinte (NgTh1; Fig. 3b) revine unui theropod indeterminat. Acesta conserv doar partea superioar a coaroanei, ambele margini ale dintelui prezentnd 6 denticuli/mm. Crocodilienii sunt grupul cel mai bine reprezentat numeric, fiind recuperate urmtoarele piese: ilium (NgC1), ischium (NgC2; Fig. 3d), pubis (NgC3; Fig. 3e), dou vertebre (NgC4 i NgC5). Iliumul este bine conservat, cu excepia unei mici zone poziionate ventral. Ischiumul este deteriorat posterior. Partea dorsal

34

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


conserv zonele de articulare cu iliumul i cu pubisul precum i procesul acetabular. Pubisul este gracil, putnd fi identificat faeta de articulare cu ischiumul. Cele dou vertebre sunt codale i provin din segmentul median al cozii crocodilului. Prima vertebr (NgC4; Fig. 3f) este procelic, bine conservat, cu un corp vertebral alungit. Arcul neural este nalt prin comparaie cu corpul vertebral i pastreaz prezigapofizele i postzigapofizele. Cea de-a doua vertebr (NgC5) s-a deteriorat la extragerea din sediment, conservnd doar partea posterioar, unde pot fi identificate postzigapofizele precum i faeta de articulare. Dimensional, fosilele descoperite ar concorda cu genul Allodaposuchus, un crocodil ce depea trei metri (Delfino et al., 2008). n comparaie cu resturile postcraniale descoperite la Lao (Spania) (Buscalioni et al., 1999), cele din Bazinul Rusca Montan sunt ns mult mai mari.

Fig. 3. Vertebrate maastrichtiene din Bazinul Rusca Montan. a - Sauropoda: vertebr caudal, vedere dorsal; b - Theropoda: dinte, vedere lateral; c Ornithopoda: dinte, vedere labial; Crocodilia: d - ischium, vedere lateral, e - pubis, vedere lateral, f - vertebr caudal, vedere anterioar; g- Chelonia: fragment periferal de carapace, vedere dorsal; h - Kogaionidae: p4 n vedere lateral. Chelonienii sunt dovedii prin fragmente de carapace. Grosimea acestor fragmente, precum i ornamentaia lor, ar sugera apartenena la genul Kallokibotion, extrem de rspndit n Maastrichtianul continental din Romnia (Codrea & Vremir, 1997; de Lapparent et al., 2009; Vremir & Codrea, 2009). Resturile descoperite sunt: fragment periferal de carapace (NgCh1; Fig. 3g), fragment de plac costal (NgCh2), trei alte fragmente indeterminabile. Multituberculatele sunt reprezentate exclusiv prin dini izolai. Morfologia simpl a dinilor, cu numr redus de cuspizi att la nivelul premolarilor ct i al molarilor, indic familia Kogaionidae. Unul dintre dini - P2 este bicuspid, unul amplasat labial, iar al doilea lingual. Un alt dinte - p4 (Fig. 3h), este lipsit de rdcin i prezint o coroan ornat cu 9 creste, deteriorat pe latura dreapt. Prezena lor n Bazinul Rusca Montan completeaz lista localitilor Cretacic terminale din Romnia din care au fost semnalate, respectiv bazinele Haeg i Transilvaniei (judeul Alba; Codrea et al., 2009b). Concluzii Bazinul Rusca Montan este extensia extrem occidental a depozitelor continentale Maastrichtiene din Romnia, pn acum dovedite. Este posibil s fi aparinut unui uscat insular unitar, care reunea Bazinul Haeg i zonele Sebe-Vinu de Jos-Alba Iulia i Some Odorhei, cu denumirea consacrat de Insula Haeg. Datele referitoare la bogata flor Maastrichtian, sunt acum completate de cele preliminare privitoare la vertebrate, care permit corelri regionale i reconstituirea paleogeografiei Maastrichtiene. Lucrarea anun i intenia extensiei unor cercetri paleontologice i stratigrafice n regiune. Mulumiri : Jipa Ctlin dorete s mulumeasc pentru suportul financiar din Programul co-finanat de Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Contract POSDRU 6/1.5/S/3 STUDII DOCTORALE: PRIN TIIN SPRE SOCIETATE. Bibliografie Antonescu, E., Lupu, D., Lupu, M., 1983. Correlation palynologique du Crtac terminal du sudest des Monts Metaliferi et des depression de Haeg et de Rusca Montan. Anuarul Institutului de Geologie i Geofizic, 59, p. 71-77. Buscalioni, A. D., Ortega, F., Vasse, D., 1999. The Upper Cretaceous assemblage from Lao (northcentral Spain): implications in the knowledge of the finicretaceous european faunas. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alva, 14 (Nmero especial 1), p. 213-233. Codrea, V., Vremir, M., 1997. Kallokibotion bajazidi NOPCSA (Testudines, Kallokibotidae) in the red strata of Rpa Roie (Alba County). Sargetia, 17, p. 233-238. Codrea, V., Godefroit, P., Smith, Th., Jipa-Murzea, C., 2009a. Maastrichtian land vertebrates in Rusca Montan Basin (Romnia). Abstract, Darwin-Bernissat meeting, February 9-13, p. 29, Brussels.

35

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Codrea, V., Vremir, M., Jipa, C., Godefroit, P., Csiki, Z., Smith, T., Frca, C., 2009b. More than just Nopcsa's Transylvanian dinosaurs: A look outside the Haeg Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2009), doi: 10.1016/ j.palaeo.2009.10.027. Currie, P.J., Keith Rigby, J.Jr., Sloan, R.E., 1990. Theropod teeth from the Judith River Formation of southern Alberta, Canada. In: Dinosaur systematics: Approaches and Perspectives (Carpenther K. and Currie P.J., eds.), p. 107-125, Cambridge University Press. Delfino, M., Codrea, V., Folie, A., Dica, P., Godefroit, P., Smith, T., 2008. A complete skull of Allodaposuchus precedens NOPCSA, 1928 (Eusuchia) and a reassessement of the morphology of the taxon based on the Romanian remains. Journal of Vertebrate Paleontology, 28, p. 111-122. Dua, A., 1974. Aspecte ale formrii crbunilor din Bazinul Rusca Montan. Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geologia-Geographia, XIX, p. 36-43, Cluj-Napoca. Givulescu, R., 1966. Sur quelques plantes fossiles du Danien de Roumanie. Comptes Rendus Acadmie des Sciences de Paris, 262 (D), p. 1933-1936. Givulescu, R., 1968. Nouvelles plantes fossiles du Danien de Roumanie. Comptes Rendus Acadmie des Sciences de Paris, 267, p. 880-882. Godefroit, P., Codrea, V., Weishampel, D., 2009. Osteology of Zalmoxes shqiperorum (Dinosauria, Ornithopoda), based on new specimens from the Upper Cretaceous of Nla-Vad (Romania). Geodiversitas, 31 (3), p. 525-553. Grigorescu, D., 1990. Nonmarine formations connected with the Laramian tectogenesis (Post-Early Maastrichtian formations in the Haeg and Poiana Rusc basins). In: D. Grigorescu, E. Avram, G. Pop, M. Lupu, N. Anastasiu and S. Radan (eds.), International geological correlation program Project 245: Nonmarine Cretaceous correlation; project 262: Tethyan Cretaceous correlation, Guide to excursions, Institute of Geology and Geophysics, p. 18-23. Lapparent, F. de, Codrea, V.A., Smith, T., Godefroit, P., 2009. New turtle remains (Kallokibotionidae, Dortokidae) from the Upper Cretaceous of Transylvania (Romania). The 7th Romanian Symposium of Paleontology, Abstract book, p. 68-69, Cluj-Napoca. Sankey, J.T., Brinkman, D.B., Guenther, M., Currie, P.J., 2002. Small theropod and bird teeth from the Late Cretaceous (Late Campanian) Judith River Group, Alberta. Journal of Paleontology, 76 (4), p. 751-763. Sndulescu, M., 1984. Geotectonica Romniei. 336 p., Editura Tehnic. Therrien, F., Jianu, C.-M., Bogdan, S., Weishampel D.B., King, J.W., 2002. Paleoenvironmental reconstruction of the Latest Cretaceous dinosaur-bearing formations of Romania: preliminary results, Sargetia, Scienties Naturalis, 19, p. 33-59. Tuzson, J., 1913. Adatok Magyarorszg fosszilis flrjhoz (Additamenta ad floram fossilem Hungariae III), A magyar kiraly Fldtani Intzet vknyve, XXI, 8, p. 209-233, Budapest. Vremir, M. M., Codrea, V., A., 2009. Late Cretaceous turtle diversity in Transylvanian and Haeg basins (Romania). The 7th Romanian Symposium of Paleontology, Abstract book, p. 122-124, Cluj-Napoca.

36

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

APLICAII ALE MSURTORILOR GEOMAGNETICE IN PROBLEME DE MEDIU I GEOFIZICA DE SUPRAFA. DETECTAREA GOLURILOR SUBTERANE CU AJUTORUL ANOMALIILOR MAGNETICE N PARCUL TINERETULUI BUCURETI (ROMNIA).
GEREA, Alexandra , ENE, Vlad
1 2

Coordonator: Dr.ing. BOCIN, Andrei 3


1,2 3

Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie si Geofizic, Inginerie Geologic , anul II Universitatea din Bucureti

Abstract Exist unele teorii conform crora oraul Bucureti este construit pe o reea de tunele subterane bine dezvoltat, unele dintre ele chiar fiind construite nc de pe vremea lui Vlad epes. La nceputul lui martie 2010 au fost achiziionate o serie de msurtori geomagnetice in zona Parcului Tineretului si a crematoriului Cenua cu scopul de a descoperi prezena unui asemenea tunel subteran. Achiziia datelor magnetice s-a fcut pe profile paralele intenionndu-se sa se realizeze un grid de variaie a anomaliei magnetice de Cmp Total din acea zona. Procesarea datelor magnetice s-a fcut utilizndu-se metodologia clasic de aplicare a coreciilor geofizice. Rezultatele obinute arat prezena unei anomalii magnetice de minim accentuat cu o form tabular ce poate fi interpretat (asimilat) ca fiind un gol subteran. n sprijinul interpretrii ct mai exacte asupra originii acestui gol subteran este recomandat achiziionarea suplimentar de date geofizice pentru localizarea extinderii lui si corelarea lor cu informaii istorice. Introducere si obiective Metropola european Bucureti are o tradiie de secole fiind ctitorit in anul 1459. De-a lungul istoriei sale este menionat in diverse documente istorice sau povestiri, prezena unei reele de tunele i coridoare subterane. Se presupune c Vlad epes a construit/amenajat trei canale subterane care pleac de la Curtea Domneasc (lng Hanul lui Manuc in zona Pieii Unirii) i se ramific in trei direcii diferite: unul merge ctre Universitate cotind spre Cimigiu; altul este ndreptat ctre ceea ce azi numim "Palatul Parlamentului"; iar cel mai important i mai lung canal, duce ctre fosta Mlatina Cocioc actual Parcul Tineretului (vedei figura 1). Din perioada interbelic a rmas povestirea c cel de-al treilea subteran care leag Curtea Domneasc de Dealul Mlatinii Cocioc a fost reamenajat i pe presupusa ieire din subteran a fost construit crematoriul Cenua.

Pe baza acestor presupuneri s-a nscut ideea realizrii de msurtori geofizice n vederea determinrii prezenei unui asemenea canal subteran n apropierea crematoriului Cenua din Parcul Tineretului. A fost aleas n acest scop cea mai facil i rapid metod de prospeciune geofizic, prospeciunea magnetometric. Obiectivele acestei prospeciuni au fost n numr de dou: primul, s-a urmrit testarea aplicabilitii msurtorilor geomagnetice n determinarea golurilor subterane, i, al doilea, localizarea ct mai exact pe baza anomaliei magnetice de Cmp Total a acelorai goluri subterane.

37

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Metode de achiziie i procesare Datele magnetometrice au fost achiziionate de-a lungul unei ntregi zile la nceputul lui martie 2010. Au fost folosite dou magnetometre cu precesie protonic (modelul Geometrics G856), unul folosit ca staie mobil de msurat variaia cmpului magnetic, iar cel de-al doilea ca staie de baz pentru msurarea variaiei diurne. Pentru acest proiect s-a folosit un sistem de coordonate sintetic, in metri, avndu-i originea (de coordonate 0,0m) in staia din dreapta jos (vedei Figura 2).

Figura 2. Localizarea profilelor (Linia 1, Linia 2, etc) pe care s-au realizat masurtorile magnetice. Anomalia magnetic de Cmp Total obinut dup interpolarea datelor (grid cu dimensiunea celulelor de 0.5m). Pornind din acest punct s-a msurat pe primul profil (Linia 1 din Figura 2) cu staii echidistante din 2 n 2 m . S-au efectuat (nregistrat) trei citiri (msurtori) n fiecare punct (staie) pentru o ct mai mare precizie i eliminarea oricrei erori aprut n urma manipulrii defectuoase a instrumentelor. Dup ce primul profil a fost msurat (vedei Tabelul 2 pentru exemplificare) urmtoarele staii au fost msurate pe alte 4 profile paralele cu primul aflate la o distan de 5 m unul fa de celalalt (n total 5 profile: Linia 1, Linia 2, Linia 3, Linia 4, Linia 5 vedei Figura 2). Variaia diurn a fost citit/nregistrat la un interval de 5 minute iar locaia staiei de baz a fost stabilit ntr-un punct aflat n arealul acoperit de msurtori. Procesarea datelor magnetice s-a fcut la Universitatea din Bucureti cu ajutorul unor aplicaii specializate (software: GemlinkW si MagMap2000) i a programului Microsoft Excel. Principiile de procesare sunt cele ale metodei clasice astfel ajungndu-se la anomalia magnetic de Cmp Total folosind formula: T=Tobservat/citit.-IGRF Tvariatia diurna Corecia variaiei diurne s-a fcut n dou moduri. n prim instan s-a folosit variaia diurn nregistrat n arealul zonei acoperite de msurtori dar s-a observat c valorile au fost puternic influenate de prezena unor materiale metalice de dimensiuni mari ce au influenat semnificativ rezultatele. Astfel pentru a se evita introducerea unor msurtori eronate n corectarea variaiei diurne s-a folosit variaia diurn nregistrat la Observatorul Geomagnetic al Romniei de la Surlari (SUA). In Tabelul 2 este prezentat fiierul folosit pentru aplicarea coreciei diurne n care se pot citi diverse informaii n legtur cu metodologia achiziiei (la SUA) i n acelai timp intervalul de 1 minut la care s-au realizat nregistrrile. n figura 2 este prezentat harta anomaliei magnetice de Cmp Total ntocmit pe baza msurtorilor efectuate. Interpretare, discuii i concluzii n urma analizei din punct de vedere geofizic a rezultatelor (Figura 2) se poate observa ca anomalia se situeaz ntre valori de -5 si -8 nT. Astfel n interpretare se va folosi termenul de anomalie pozitiv pentru valori apropiate de -5 i termenul de anomalie negativ pentru valori apropiate de -8. Se poate vedea cu uurin n partea de vest (ntre 0 i 5 m pe X) o anomalie pozitiv. Situat pe axa X la mijlocul zonei i aproximativ pe

38

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


toat extinderea sa pe axa Y se poate observa o anomalie negativ cu forma tabular avnd cele mai sczute valori n nordul i sudul su. n mijlocul acestei anomalii negative se observ o uoar cretere a valorilor. n extremitatea estic, anomalia negativ este delimitat de o alt anomalie pozitiv. Este de reinut dispunerea preferenial a anomaliilor pe direcia nord-sud i continuitatea lor. In Tabelul 1 sunt prezentate geometria, nregistrrile i anomalia magnetic pentru profilul 1 (Linia 1).
L1 X (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y (m) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Timpul citirii 15:49:52 15:50:23 15:50:56 15:51:31 15:52:04 15:52:33 15:53:18 15:53:45 15:54:12 15:54:42 15:55:07 15:55:34 15:56:01 15:56:25 15:57:02 15:57:31 15:57:56 15:58:29 15:59:12 15:59:39 Campul Total 47661.33 47431.00 47570.33 47624.60 47843.50 47665.50 47641.40 47652.77 47518.60 48075.20 47475.83 47365.63 47623.90 48153.57 47950.23 47574.33 47918.03 47939.03 47893.70 47575.13 Anomalia magnetica -4.60 -4.60 -4.70 -4.70 -4.70 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00 -5.00 -5.00 -5.10 -5.20 -5.20 -5.40 -5.40 -5.40 -5.50 -5.60 -5.60

Tabel 1. Valoarea Cmpului Magnetic Total si anomalia magnetic obinut pentru Linia 1 prezentat spre exemplificare. Sursa anomaliei pozitive identificate n vestul zonei msurate este interpretat ca fiind o posibil extindere a fundaiei crematoriului, un zid sau pur i simplu un domeniu geologic natural. Anomalia negativ indentificat n mijlocul zonei msurate avnd o extindere de aproximativ 10 m este interpretat ca fiind determinat de prezena unui gol subteran. Limea sa i caracterul pronunat negativ al acesteia se potrivete cu descrierile anterioare (vezi introducere) ale unui tunel subteran. n Figura 3 este prezentat cu linii punctate direcia tunelului subteran interpretat. Chiar deasupra acestui tunel se afl o groapa (gur de aerisire vedei Figura 3). Creterea relativ a valorilor (in domeniul de -7 nT) din mijlocul anomaliei negative cu direcie nord-vest sud-est poate fi interpretat ca fiind o bolt de susinere.

39

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Principalele concluzii obinute n urma msurtorilor magnetice efectuate n zona crematoriului Cenua din Parcul Tineretului sunt: metoda prospeciunii magnetometrice este aplicabil n detectarea golurilor subterane ce pot avea un important impact n studiile de mediu (canalizri, goluri subterane ce pot declana surpri, etc); identificarea cu certitudine tiinific a unui tunel subteran (limitelor spaiale) pe baza anomaliei magnetice de Cmp Total. Originea (limita temporala) acestui tunel este nsa declarat neclar. Rezultatele prezentate aici sunt ncurajatoare n privina obiectivelor propuse iniial. Pentru a putea clarifica cu certitudine ns originea elementelor interpretate aici este nevoie de realizarea de noi msurtori geofizice (gravimetrice, geoelectrice, etc) i corelarea lor cu documente istorice. Mulumiri Mulumim decanului Facultii de Geologie si Geofizic, Prof.Dr.Ing. Victor Mocanu pentru sprijinul acordat att din punct de vedere logistic ct i administrativ. Mulumim administraiei Parcului Tineretului pentru acordul dat n vederea efecturii de msurtori geofizice. De asemenea mulumim colegilor care au participat la realizarea msurtorilor i a tuturor celorlali anonimi care au ajutat la realizarea acestui proiect. Bibliografie Marian IVAN, 1994, Magnetic Prospecting (in Romanian), Univ. of Bucharest. A. Bocin. 2010, Crustal structure of the SE Carpathians and its foreland from densely spaced geophysical data. Ph.D. Thesis -Chapter IV, Vrije Universiteit Amsterdam, ISBN 978-606-8129-13-6. Simion Saveanu, 1973, Enigmele Bucurestilor , Ed pentru turism

40

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

MICROVERTEBRATE CONTINENTALE MAASTRICTHIENE DE LA OARDA DE JOS (JUD. ALBA) DATE PRELIMINARE


JIPA, Ctlin1, SOLOMON, Alexandru2, FEIGI, tefan Vasile3 , MICLEA, Angela4 Coordonator:Prof .univ.dr. CODREA, Vlad5, ef lucrri dr. BARBU, Ovidiu5
1

Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an II 2 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie , secia Inginerie Geologic, an III 3 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an I 4 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie , Masterat - Geologia bazinelor sedimentare, an II 5 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie Introducere Localitile cu microvertebrate fosile reprezint surse consistente de date eficiente pentru reconstrucia paleoecosistemelor. Astfel de asociaii pot documenta adeseori diversiti faunistice, att marine ct i nonmarine. Un astfel de nivel cu microvertebrate fosile a fost recent descoperit n depozitele continentale maastrichtiene din zona Alba (aria de sedimentare Metaliferi; Codrea & Dica, 2005), caracteristice unui sistem fluvial. Sedimentele expuse n acest areal sunt reprezentate de argile roii i verzui-roiatice formate n fostele cmpii de inundaie i nisipuri cu elemente conglomeratice aparinnd depozitelor de canal, ncadrate n Formaiunea de ard. Asociaia faunistic descoperit este similar cu cea descris din Bazinul Haeg i se refer la diferii taxoni de dinozauri, dar i de peti, amfibieni, estoase, crocodili, pterozauri i coji de ou. Elementele scheletice care revin microvertebratelor sunt izolate i fragmentate, consecin a proceselor tafonomice specifice. Geologie n sectorul sud-vestic al Bazinului Transilvaniei, n proximitatea municipiului Alba Iulia (Fig. 1), depozitele continentale cretacic superioare sunt consistent reprezentate.

Fig. 1. Harta geologic a zonei Alba-Iulia-Sebe-Vinu de Jos (modificat dup Codrea & Dica, 2005): 1aluviuni; 2- depozite de teras; 3- Pannonian s. str.; 4- Badenian; 5- Fm. de Sebe (= ard); 6- Fm de Sntimbru, Aquitanian; 7- Fm. de Brban, Rupelian-Chattian; 8- Fm. de Ighiu, Priabonian terminal-Rupelian timpuriu; 9- Fm. de ard, Maastrichtian-Priabonian; 10- Fm. de Vurpr, Maastrichtian; 11- Fm. de Boze, Santonian-Maastrichtian; 12- Aptian-Albian; 13- Barremian-Aptian. Dup un episod marin finalizat prin depunerea fliului Formaiunii de Boze (Santonian-Campanian), urmeaz o secven n care alterneaz depozite continentale cu cele marine de ap puin adnc, acumulate n intervalul Campanian-Aquitanian (Codrea & Dica, 2005). Cele mai vechi secvene continentale sunt maastrichtiene i se pot regsi n formaiunile de Vurpr i ard. Asociaiile cu Pseudopapillopollis praesubhercynicus, Normapolles, Postnormapolles (Antonescu, 1973) ar fi indicative pentru Maastrichtianul superior, depozitele devenind astfel corelabile cu cele sincrone din bazinele Haeg i Rusca Montan (Antonescu et al. 1983). Aceste depozite conin o ilustrativ faun de vertebrate mari, similar cu cea din Bazinul Haeg, care include dinozauri ornithopodozi (Zalmoxes squiperorum, Z. robustus), sauropode, hadrosaurul Telmatosaurus transsylvanicus, ankylosaurul Strutiosaurus transilvanicus, precum i crocodili (Allodaposuchus precedens,

41

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Doratodon sp.), chelonieni (Kallokibotion bajazidi, Dortokidae) sau pterosauri (Koch, 1894, 1900; Grigorescu, 1987; Jianu et al., 1997; Codrea & Vremir, 1997; Codrea et al., 2009; Vremir et al., 2009; Vremir & Codrea, 2009; Lapparent et al., 2009). Aflorimentele continentale cretacic terminale din zona Alba-Iulia - Vinu de Jos - Sebe sunt tipice pentru un sistem fluvial, alimentat din dou arii-surs: Apuseni, respectiv Carpaii Meridionali. Depozitele de canal sunt reprezentate prin arenite i arenite grezoase, asociate subordonat cu pietri, cu o arhitectur specific curgerilor mpletite, cu frecvente bare interne. Migraia nspre aval a barelor de nisip i pietri a determinat n structura intern a corpurilor dominana laminaiei oblic-concoid. Se mai observ depozite ale conurilor de crevas, levee nisipoase sau siltice i depozite ale cmpiei de inundaie reprezentat prin argile siltice (Codrea et al., 2001, 2009; Therrien et al., 2002; Therrien, 2005). n cteva localiti, cum ar fi la Oarda de Jos i Lancrm, se observ zone de bltire n interiorul sistemului fluvial documentate de argile verzui i caliche (Codrea et al., 2001, 2009). Din aceste depozite au fost recuperate resturile de microvertebrate care vor fi descrise mai jos. Fosilele au rezultat prin procesarea prin splare i cernere a circa doua tone de sediment. Asociaia de microvertebrate Petii sunt reprezentai de lepisosteide, documentai predominant prin dini cu morfologie tipic, cu o form cilindric avnd vrful spatulat sau ascuit, la care se adaug numeroi solzi i vertebre n cea mai mare parte fragmentare (Fig.2 a). Anurele includ foarte numeroase elemente ale scheletului apendicular cum ar fi tibio-fibule i radio-ulne, indicative pentru genurile Paralatonia i Hatzegobatrachus. Numeroase resturi ale familiei Albanerpentontidae (Allocaudata) (Fig.2 b) includ fragmente de maxilare i premaxilare cu un numr variat i diferit de dini, extremiti distale de humerus, epicondili de ulna, fragmente de frontale i vertebre: axis, atlas i sacrale. Alte fosile cu o morfologie diferit de cele amintite anterior, cum ar fi maxilare i dentare, indic prezena unor specii de oprle avnd dini cilindrici i uor tricuspizi. Resturile de chelonieni sunt frecvente i includ fragmente din plastron i carapace ce aparin unei specii de Dortokid. Alte piese colectate aparin scheletului axial (vertebre) i apendicular. O parte din material a fost descris recent (Vremir & Codrea, 2009; de Lapparent et al., 2009). Cu frecvena cea mai ridicat ntre piesele colectate de la Oarda de Jos, crocodilienii sunt reprezentai de un material osteologic dezarticulat i fragmentat. Au fost colectai numeroi dini (peste 150), fragmente de coaste, i recent 2 frontale de mici dimensiuni care aparin unor juvenili. O parte dintre dini sunt conici, recurbai lingual, avnd carine distale i mesiale mici i netede, care atest prezena eusuchianului Allodaposuchus precedens (Fig.2 d). Ali dini sunt scuri, cu o form triunghiular i comprimai labio-lingual, putnd fi asociai genului Doratodon. Trebuie amintit c de la Oarda de Jos a fost recent descris un craniu foarte bine conservat de Allodaposuchus (Delfino et al., 2008). Abundena resturilor sugereaz un mediu fluviatil cu tendine lacustre, infestat de crocodili. Dinozaurii theropozi sunt reprezentai de numeroi dini izolai cu numr variabil de denticuli, care pot fi atribuii subfamiliei Velociraptorine sau Theropoda incertae sedis (Fig.2 f, g). Prezenta euornithopodului Zalmoxes este dovedit de un dinte izolat de mici dimensiuni. Acesta pstreaz caracteristicile specifice acestor dinozauri, cu partea labial a coroanei ornat de numeroase creste verticale divergente, desprite de o creasta median mai proeminent. Dintele pstreaz doar o parte din rdcin, avariat n procesele de fosilizare (Fig.2 e). Cojile de ou sunt fragmentate, fiind identificate patru tipuri (Monique Vianey-Liaud, Montpellier, comunicare scris 2008) care includ ?Pseudogeckoolithus i Megaloolithidae, similare celor semnalate din Bazinul Haeg (Grigorescu et al., 1990, 1994; Codrea et al., 2002; Smith et al., 2002; Csiki et al., 2008). Multituberculatele din familia Kogaionide sunt reprezentate de numeroi dinti izolai. Pn acum au fost colectai peste 50 de astfel de dini. Cel mai bine conservat este un p4 (Fig. 2 c) care prezint o coroan cu 8 cuspizi, deteriorat uor pe latura stng.

42

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 2. Microvertebrate maastrichtiene de la Oarda de Jos. a - Lepisosteidae: solz; b - Albanerpeton: fragment maxilar; c - Multituberculate kogaionidae: p4; d - dinte de Allodaposuchus precedens; e - dinte de Zalmoxes; f, g - dini de Theropoda indet. Concluzii Asociaia de vertebrate din Cretacicul terminal din zona Metaliferi care include att reptile mari (dinozauri) ct i vertebrate mici, amintete de taxonii semnalai din Bazinul Haeg. Pe lng dinozauri ea include i alte reptile precum oprle, estoase (Kallokibotion, un pleurodir dortokid; Codrea & Vremir, 1997; Vremir & Codrea, 2009; Lapparent et al., 2009), crocodilii (Allodaposuchus precedens i Doratodon; Delfino et al., 2008) i un pterosaur azhdarchid (Vremir et al., 2009). ntre microvertebrate sunt de remarcat oprle, anure i mamifere de mici dimensiuni din grupul multituberculatelor kogaionide. Pn acum n aceast zon a fost descoperit cel mai consistent eantionaj de amfibieni maastrichtieni din Romnia. Studiul asociaiei de microvertebrate permite interpretri paleoecologice i paleobiogeografice pentru fiecare grup sau la nivel de asociaie, iar corelarea exigenelor taxonilor cu arhitectura depozitelor sedimentare vor permite reconstituirea paleoambiental a arealului la nivelul Maastrichtianului. Dup Bazinul Haeg, arealul Metaliferi reprezint a doua zon ca importan care documenteaz asociaia de vertebrate continentale maastrichtiene din Romnia. Mulumiri : Jipa Ctlin mulumete pentru suportul financiar din Programul co-finanat de Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Contract POSDRU 6/1.5/S/3 STUDII DOCTORALE: PRIN TIIN SPRE SOCIETATE. Bibliografie Antonescu, E., 1973. Asociaii palinologice caracteristice unor formaiuni cretacice din Munii Metaliferi. Dri de Seam ale edinelor Institutului de Geologie i Geofizic, LIV, p. 115-149. Antonescu, E., Lupu, D., and Lupu, M., 1983. Corrlation palynologique du Crtac terminal du sud-est des Monts Metaliferi et des Dpressions de Haeg et de Rusca Montan. Anuarul Institutului de Geologie i Geofizic, Stratigrafie, 59, p. 71-77. Codrea, V., Vremir, M., 1997. Kallokibotion bajazidi Nopcsa (Testudines, Kallokibotidae) in the red strata of Rpa Roie (Alba County). Sargetia, 17, p.233 - 238, Deva. Codrea V., Hosu A., Filipescu S., Vremir M., Dica P., Ssran E., Tanu I., 2001. Aspecte ale sedimentaiei Cretacic superioare din aria Alba-Iulia Sebe (jud. Alba). Studii i cercetri (Geologie-Geografie), 6, p. 63-68.

43

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Codrea, V., Smith, T., Dica, P., Folie, A., Garcia, G., Godefroit, P. & Van Itterbeeck, J., 2002. Dinosaur egg nests, mammals and other vertebrates from a new Maastrichtian site of the Haeg Basin (Romania). Compte Revue Palevol, 1, 3, p. 173-180. Codrea V., Dica P., 2005. Upper Cretaceous-lowermost Miocene lithostratigraphic units exposed in Alba Iulia Sebe Vinu de Jos area (SW Transylvanian basin). Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geologia, 50 (1-2), p. 19-26. Codrea, V., Vremir, M., Jipa, C., Godefroit, P., Csiki, Z., Smith, T., Frca, C., 2009. More than just Nopcsa's Transylvanian dinosaurs: A look outside the Haeg Basin, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2009), doi: 10.1016/ j.palaeo.2009.10.027. Csiki, Z., Ionescu, A., Grigorescu, D., 2008. The Budurone microvertebrate fossil site from the Maastrichtian of the Haeg Basin - flora, fauna, taphonomy and paleoenvironment. Acta Palaeontologica Romaniae, 6, p. 4966. Delfino, M., Codrea, V., Folie, A., Dica, P., Godefroit, P., Smith, T., 2008. A complete skull of Allodaposuchus precedens NOPCSA, 1928 (Eusuchia) and a reassessement of the morphology of the taxon based on the Romanian remains. Journal of Vertebrate Paleontology, 28, p. 111122. Grigorescu, D., 1987. Considerations on the age of the Red Beds continental formations in SW Transylvanian Depression. In: Petrescu, I., Ghergari, L., Mszros, N., Nicorici, E. (eds.), The Eocene from the Transylvanian Basin, p. 189196. Grigorescu, D., eclman, M., Norman, B.D., Weishampel, D.B., 1990. Dinosaur eggs from Romania. Nature, 346, p. 417. Grigorescu, D., Weishampel, D.B., Norman, D.B., eclman, M., Rusu, M., Baltre, A., Teodorescu, V., 1994. Late Maastrichtian dinosaur eggs from the Haeg Basin (Romania). In: Carpenter, K., Hirsch, K.F., Horner, J.R. (Eds.), Dinosaur Eggs and Babies. Cambridge University Press, p. 75-87. Jianu, C., M., Mszros, N., Codrea, V., 1997. A new collection of Haeg and Rpa Roie material (Dinosauria, Crocodilia, Chelonia) in the Cluj-Napoca University. Sargetia, XVII, p. 219-232, Deva. Koch, A., 1984. Die Tertirbildung des Beckens der Siebenbrgischen Landestheile.I.Palogene Abtheilung. Mitteilung aus dem Jahrbuch der Kn. Ungarische Geologischen Anstalt, X, 6, p.177-399, Budapest. Koch, A., 1900. Az Erdlyrszi medencze harmadkori kpzdmnyei. II. Neogen csoport. Fldtani Intezet vkonyve, p. 329, Budapest. Lapparent, F., Codrea, V.A., Smith, T., Godefroit, P., 2009. New turtle remains (Kallokibotionidae, Dortokidae) from the Upper Cretaceous of Transylvania (Romania). The 7th Romanian Symposium of Paleontology, Abstract book, p. 68-69. Smith, T., Codrea, V., Ssran, E., Van Itterbeeck, J., Bultynck, P., Csiki, Z., Dica, P., Frca, C., Folie, A., Garcia, G., Godefroit, P., 2002. A new exceptional vertebrate site from the Late Cretaceous of the Hateg Basin (Romania). Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia, Special issue 1, p. 321-330. Therrien, F., 2005. Paleoenvironments of the Late Cretaceous (Maastrichtian) dinosaurs of Romania: insights from fluvial deposits and paleosols of the Transylvanian and Haeg basins. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 218, 1-2, p. 15-56. Therrien, F., Jianu, C.-M., Bogdan, S., Weishampel, D.B., King, J.W., 2002. Paleoenvironmental reconstruction of the Latest Cretaceous dinosaur-bearing formations of Romania: preliminary results. Sargetia, Scienties Naturalis, 19, p. 33-59.

44

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

ASOCIAIILE MICROPALEONTOLOGICE SARMAIAN INFERIOARE DE LA VRCIOROG (BAZINUL VAD-BOROD, ROMNIA)


MICLEA, Angela1, JIPA, Ctlin2, SOLOMON, Alexandru3, FEIGI, tefan Vasile4 Coordonator: Prof. univ. dr. FILIPESCU, Sorin5
1

Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie, Masterat Geologia bazinelor sedimentare, an II 2 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an II 3 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologi , secia Inginerie Geologic, an III 4 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an I 5 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie , str. M. Koglniceanu, nr.1, 400084, ClujNapoca, Romnia Introducere Bazinul neogen Vad-Borod este dezvoltat n partea marginal nord-vestic a Munilor Pdurea Craiului (fig. 1). Succesiunea sedimentar miocen cuprinde n particular asociaii bogate i bine conservate de foraminifere, ostracode i molute sarmaiene. Scopul studiului de fa a fost evidenierea particularitilor asociaiilor micropaleontologice sarmaiene, n relaie cu paleomediile sedimentare. Geologie Seciunea luat n studiu se afl pe Prul Viinilor n dreptul localitii Vrciorog. Formaiunea sarmaian s-a depus peste fundamentul cretacic al bazinului (Nicorici & Istocescu, 1970). n baza succesiunii se gsete un nivel cu pietriuri grosiere fandeltaice peste care se dispune o alternan de depozite epiclastice i carbonatice avnd o grosime de circa 70 m. Nicorici & Istocescu (1970) i Nicorici (1988) descriu din aceast zon patru nivele litologice cu un coninut bogat n fosile.

Fig. 1. Schia geologic a regiunii Vrciorog (dup Nicorici & Istocescu, 1970 cu modificri). Vrsta Sarmaian inferioar a depozitelor a fost determinat n urma studierii asociaiilor de foraminifere i a faunei de molute caracteristice acestei vrste. Metode de lucru Studiul micropaleontologic s-a efectuat asupra 34 probe colectate din nivelele marnoase, din partea median a profilului. Au fost utilizate metodele standard de prelucare a materialului micropaleontologic, iar recuperarea s-a fcut pe sita de 63 m. Dup identificarea specimenelor s-au realizat fotografii la microscopul cu baleiaj al Universitii Babe-Bolyai. Rezultate Asociaiile micropaleontologice nu sunt foarte diverse i cuprind predominant foraminifere i ostracode. Foraminiferele identificate aparin genurilor Elphidium (plana 1, fig. 11-20, 25, 26), Ammonia (plana 1, fig. 16), Varidentella (plana 1, fig. 24), Bolivina (plana 1, fig. 22-23), cu specii indicatoare de un mediu marin de mic adncime. S-au identificat n principal, trei tipuri de asociaii de foraminifere: de salinitate sczut i

45

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


salmastre, i cele care se apropie de salinitatea normal. Asociaiile aparinnd mediilor cu salinitate sczut includ n principal forme de Ammonia. Speciile de Elphidium, asociate cu Nonion, Porosononion sunt parte a celor mai diversificate asociaii, fiind caracteristice mediilor puin adnci, apropiate de salinitatea normal. Zonele cu salinitatea cea mai ridicat sunt reprezentate n principal de speciile de miliolide. Ostracodele aparin genurilor Aurila, Cypreides, Loxochonca, Hemicytheria (plana 1, fig. 27-34) fiind ecologic compatibile cu asociaiile de foraminifere. Diversitatea sczut a asociaiilor a fost probabil cauzat de salinitatea fluctuant la nivelul Sarmaianului. Creterea uoar n diversitate reprezint tendine spre nivelul normal al salinitii, n conexiune cu fluctuaiile de nivel marin.

Fig. 2. Zonarea stratigrafic a Sarmaianului (dup Filipescu et al., 1999) cu localizarea seciunii de la Vrciorog. Concluzii Seciunea de la Vrciorog ofer o foarte bun deschidere a unui interval reprezentativ pentru Sarmaianul din Bazinul Borod. Asociaiile de foraminifere i ostracode sunt caracteristice prii inferioare a Sarmaianului (Biozona cu Elphidium reginum - fig. 2) i documenteaz medii marine puin adnci, cu condiii fluctuante. Prezena speciilor de foraminifere Ammonia beccarii (plana 1, fig. 1-6), Elphidium hauerinum (plana 1, fig. 11-13), precum i a ostracodului Aurila merita (plana 1, fig. 31-32), permit corelri utile i paralelizarea seciunii de la Vrciorog cu alte depozite din Bazinul Borod i golfuri asociate Bazinului Pannonic cum ar fi Bazinul Beiu, Bazinul imleu i Bazinul Zarand (Nicorici, 1988; Popa et. al., 1998; Filipescu & Popa, 2001). Mulumiri Mulumim pentru comentariile de specialitate prof. univ. dr. Sorin Filipescu. De asemenea dorim s mulumim pentru sprijinul acordat la realizarea fotografiilor drd. Claudia Beldean i drd. Lrnd Silye, precum i prof. Univ. dr. Vlad Codrea pentru introducerea n subiectul studiat. Jipa Ctlin dorete s mulumeasc pentru suportul financiar din Programul co-finanat de Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Contract POSDRU 6/1.5/S/3 Studii Doctorale: Prin tiin Spre Societate. Bibliografie Filipescu, S., Popa, M., Wanek, F., 1999. The significance of some Sarmatian Faunas from the southwestern part of the Pdurea Craiului Mountains (Romania). Acta Palaeontologica Romaniae, 2, 163-169, Cluj-Napoca.

46

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Filipescu, S., Popa, M., 2001. Biostratigrafic and paleoecologic significance of the macro- and microfossil assemblages in the Borod Formation (Eastern Borod depression, North-west Romania). Acta Palaeontologica Romaniae, 3, 135-148, Cluj-Napoca. Nicorici, E., 1971. Fauna sarmaian de la Vrciorog (Bazinul Vadului). Studii i cercetri, Geol. Geof. Geogr. (Geol), 16, 1, 215-232, Bucureti. Nicorici, E., 1988. Contributions a la connaissance des associations malacologiques Sermatiens du sud-ouest du Bassin Vad-Borod. Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geologia-Geografia, 33, 2, 25-37, Cluj-Napoca.. Nicorici, E., Istocescu, D., 1970. Cercetri biostratigrafice asupra Sarmaianului de la Vrciorog (Bazinul Vadului). Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geologia-Mineralogia, fascicul 2, 47-55, Cluj-Napoca. Popa, M., Cociuba, I., Filipescu, S., 1998. The occurence of Sarmatian deposits close to the springs of Vida Valley (Apuseni Mountains, Romania). Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geologia, XLIII, 2, 57-64, Cluj-Napoca. Plana 1 1-6. Ammonia beccarii Linn (1,2 - vedere spiral; 3-5 vedere ombilical.); 7-8. Ammonia tepida (Cushman); 910. Aubignya sp.; 11-13. Elphidium hauerinum (dOrbigny); 14-16. Elphidium grilli Papp; 17-19. Elphidium fichtelianum (dOrbigny); 20. Elphidium crispum (Linn); 21. Nubecularia sp.; 22-23. Bolivina moldavica Didkovski; 24. Varidentella reussi (Bogdanowicz); 25. Elphidium koberi Tollmann; 26. Elphidium reginum (dOrbigny); 27. Candoniella grozniensis Schneider; 28-30. Cyprideis pannonica (Mehes); 31-32. Aurila merita (Zalanyi); 33. Loxoconcha laeta Stancheva; 34. Hemicytheria loerentheyi sarmatica Jiricek. Scara: 100 m.

47

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

ALUNECARI DE TEREN N ZONA LACULUI DE ACUMULARE DE PE RAUL MARE RETEZAT I A CMPURILOR ADIACENTE
Drd.ing. PUNESCU, Nicolae1
1

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

1. Introducere Lucrarea de fa este elaborat pe baza cercetrilor fcute n teren, pentru a determina riscurile alunecrii de teren din zona lacului de acumulare Gura Apelor de pe Rul Mare Retezat i a cmpurilor adiacente. 2. Localizarea geografic

Perimetrul studiat se afl n Carpaii Meridionali, n judeul Hunedoara, mai precis n localitatea Haeg, situat la 400 km, pe calea ferat de capitala rii. Valea Rului Mare, respectiv Lpunicului Mare, adncit cu circa 1000 m n podurile suprafeei de eroziune Borscu, desparte Retezatul de munii arcu i Godeanu. Spre E. 3. Clima n Munii Retezat: nu exist staii meteorologice, clima fiind determinat prin interpolarea datelor obinute la staiile meteo, Parng, Petroani i Hunedoara. Masivul este situat n calea maselor de aer vestic i sud-vestic. La peste 2000 m altitudine temperatura medie a aerului este de -2 -4o C. nspre altitudinile de 1400-1500 m valorile medii ale temperaturii aerului ajung la 2 -4o C. n luna cea mai cald, iulie, temperatura medie a aerului este n jur de 6o C pe culmile cele mai nalte i de 8-10o C ncepnd de la limita superioar a pdurii nspre poalele masivului. n luna cea mai rece, ianuarie, la peste 2000 m temperatura medie a aerului este n jur de -10o C, iar ncepnd de la limita superioar a pdurii crete la -8 -6o C. 4. Condiii geologice Din punct de vedere geologic zona este complex datorit att numeroaselor uniti tectonice, ct i multitudini tipurilor de roci (sedimentare, eruptive, metamorfice), existente. Aa cum rezult din harta geologic, n cadrul zonei se individualizeaz urmtoarele uniti geologice structurale. Unitile danubiene inferioare, sunt alctuite din formaiuni polimetamorfice strbtute de masive graitice i formaiuni slab metamorfozate atribuite Paleozoicului precarbonifer. n cadrul acestor uniti se difereniaz: Unitatea de Retezat-Parng cu isturi cristaline tip Drgan i granitoide de Retezat. Unitatea de Nucoara, alctuit din isturile cristaline ale formaiunii de Ruor (milonite, biotite) i Nucoara.

48

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Fig 1. Harta geologic a regiunii n care este amplasat barajul Gura Apelor Unitatea de Petreanu, cu formaiunea polimetamorfic de Bodu, strbtut de gnaisele de Petreanu i de granitoidul de Vrful Pietrei, acoperite de formaiunea devonian slab metamorfozat de Vidra. Cuvertura sedimentar perno-mezozoic danubian inferioar, cu calcare, arcoze, gresii, argilite permiene, gresii i arcoze jurasice. Unitile danubiene superioare, constituite din roci sedimentare, uneori slab metamorfozate i roci cristaline (gnaise, amfibolite). Roca din fundaia amplasamentului barajului este constituit din isturi granitice dure, compacte i puin permeabile n zona central (patul stncos al albiei rului), i pe versantul stng. 5. Tectonica zonei studiate Unitile Danubianului inferior stau sub semnul a dou elemente majore: a). nclinarea dinspre SE spre NV a formaiuni de Ruor, de ctre rocile unitii de Retezat-Parng, n lungul unei linii ce se situeaz n versantul drept al Rului Mare, trecnd apoi spre NE n vile Ruorului, Cetii i Nucoarei, cu direcia E-V. Planul de nclecare este considerat de vrst preaplin. b). Sistemul de fali Rul Mare, care separ ntre ele unitile danubiene inferioare de Nucoara i Petreanu, cu direcii predominate NE-SV i cderi spre SE, nu afecteaz depozitele mezozoice, dar este acoperit att la captul nordic, ct i la cel sudic de planul tectonic alpin din baza Danubianului superior. Acest sistem de falii poate fi preaplin, sinalpin, dar sigur anterior ariajului danubian superior. 6. Studii hidrogeologice Reea hidrografic. Munii Retezat sunt caracterizai printr-o reea deas de ape curgtoare, cu un debit bogat i permanent. Cel mai important curs de ap este: Ru Mare, cu un bazin de 894 km2 i o lungime de 65,8 km. Din punct de vedere hidrogeologic, pe baza unor cartri n deschideri naturale (praie, iroiri, umeziri), i n adncime (foraje, puuri, galerii), pentru realizarea unui model hidrogeologic al amprizei barajului, au fost determinate urmtoarele caracteristici: nivelul apelor subterane, permeabilitatea, absorbia de ap, mineralizarea apei i consumul de materiale solide necesare impermeabilizrii rocilor. Piezometria, remarc dou tipuri de acvifere i anume: un acvifer cantonat pe versani, de tip fisural, neregulat ca form, cu adncimi cuprinse ntre 5 i 35 m i un acvifer cantonat n albie, n stratul aluvionar, la adncimea medie de 2 m. 7. Deplasrile n mas i procesele de eroziune Alunecrile afecteaz unitile, de relief montan, fiind rspndite n zona lacului de acumulare Gura Apelor. n condiii favorabile de umiditate, cu ploi de lung durat i cu topirea brusc a straturilor de zpad, se nregistreaz numeroase reactivri ale alunecrilor vechi care pun n pericol drumurile de acces n zon i apar unele noi. Rul es. Foto.1. realizat de: ing. Punescu Nicolae Alunecrile afecteaz versantul n ansamblu, fiind separate n mai multe compartimente cu o dinamic diferit. Uneori sunt barate vile formndu-se baraje naturale ce reprezint un pericol pentru localitile i terenurile din aval, dup cum se tie catastrofa din 1999 n colonie unde sa produs pierderi omeneti situat sub Barajul Gura Apelor, din cauza formrii uni baraj natural pe un pru. De aceea, prima grij n cazul formrii unor asemenea baraje este drenarea barajului i nlturarea obstacolului din calea cursului de ap. n aceti munii versanii dezvoltai pe isturi cristaline i roci vulcanice sunt afectai de prbuiri i rostogoliri ale rocilor nsoite de formarea unor trene de grohotiuri cu dimensiuni diferite.

49

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Alunecri i dizlocri de gnaise granitice alterate i argile Alunecare de teren n zona de captare de pe Rul es. Foto.2.3. Ing. Punescu Nicolae Tomeasa Foto.4. Ing. Punescu Nicolae Modificarea n timp a precipitaiilor i a regimului hidrologic a versaniilor, va avea un impact direct asupra modelrii reliefului, iar tendina de cretere a temperaturii determin unele modificri ale cuverturi vegetale, dup cum reias din imaginile urmtoare. Cderile de roci sunt mai numeroase n perioadele cu alternane frecvente ale ngheului i dezgheului, cum este primvara. Aceste procese sunt un pericol pentru drumul care strbate regiunea muntoas, fiind necesare msuri speciale de protecie.Datorit precipitaiilor abundente i a agenilor de transport, versanii de pe Rul Mare Retezat sunt afectai de alunecri, ceea ce duce la deplasarea unor mase coerente de pmnt Drmaturi i grohotiuri pe versanii, n lungul de pant. isturi alterate. Foto.5. unor planuri, ce sunt Ing. Punescu Nicolae separate de partea stabil a versaniilor. Aceste alunecri a unor ageni de transport indirecii (nfiltraii), afecteaz versanii de pe Rul Mare Retezat, ceea ce duce la deplasarea unor mase coerente de pmnt, n lungul unor planuri, ce sunt separate de partea stabil a versaniilor, fiind denumite suprafee de alunecare. Cauze ntlnite n aceast zon de studiu o reprezint excesul de ap pe versani datorat precipitaiilor abundente, topirea zpezilor, izvoare. Categoriile de elemente afectate de aceste alunecri de teren i drmturi de pant de pe Rul Mare Retezat sunt: mediul natural, mediul construit, populaia, bunurile de valoare. Fig.5. Recunoaterea pe teren a unei alunecri de teren Indicii asupra prezenei unor alunecri de teren sunt: trepte de denivelare pe versani, zone vlurite pe versani, existena pe versani a unor suprafee n form de limb, zone cu exces de umiditate pe pante, izvoare sau emergene difuze de ap n special, n jumtatea inferioar i la baza zonelor considerate ca fiind alunecate, copacii cu trunchiuri aplecate n direcii diferite pe versani. 8. Viituri i inundai Sunt hazarde naturale cu impact asupra reelei de aezri, ci de comunicaie i terenuri. Viiturile sunt datorate ploilor abundente, topiri zpezilor sau combinrile celor dou fenomene. Propagarea undelor de viitur este puternic modificat de activitile antropice. Cele mai nsemnate consecine le au viiturile din bazinele hidrografice mici, ce sunt nsoite de o cretere semnificativ n timp scurt a transportului de aluviuni grosiere cu impact direct asupra aezrilor i cilor de comunicaie. O astfel de viitur a fost produs n 11 iulie 1999, n bazinul Ru Mare, n aval de Barajul Gura Apelor, din Munii Retezat, a fost asociat cu o intensificare a proceselor hidro-geologice i morfologice. Sa format un baraj temporar alctuit din trunchiuri de copaci i fragmente de roc pe un pru foarte mic, ce a produs o curgere de sfrmturi care a generat 13 victime, 21 de rnii i distrugeri ale cilor de comunicaie pe zeci de kilometri. Viitura a fost produs de cantitile mari de precipitaii (235,1 mm la staia hidrometric Ru Mare), precipitai czute n intervalul 8 - 11 iulie.

50

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


9. Concluzi i precizri Caracteristicile fizico-mecanice ale acestei zone sunt foarte diferite att din punct de vedere mineralogic, ct i din punc de vedere al sistemului de fisurare influenat, probabil, de eforturile foarte mari cnd s-a produs aceast nclecare de straturi. O mai bun corelare a lucrrilor de consolidare cu fenomenele din natur i conceperea unor genuri noi de lucrri pentru sigurana trectorilor. Se stabilete i se asigur funcionarea permanent a sistemului informaional pe plan local pentru alarmarea n caz de dezastre. ntocmirea planurilor de aprare mpotriva dezastrelor i a studiilor de caz pentru alunecrile de teren la nivelul tuturor organismelor cu atribuii i rspunderi pe aceast linie. Informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potenial, iminenei producerii alunecrilor de teren, a efectelor acestora, precum i asupra msurilor luate. Bibliografie 1.Punescu, N. Contribuii privind proprietiile corpului de anrocamente al Barajului Gura Apelor, influena unor solicitri seismice n vederea prevederii unor posibile avarii. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 2.Surdeanu Virgil, Geografia terenurilor degradate. Presa Universitar Clujean 1998.

51

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

LUCRRI EFECTUATE LA BARAJUL GURA APELOR N VEDEREA ETANRII VERSANIILOR DE PE RUL MARE RETEZAT
Drd.ing. PUNESCU, Nicolae1
1

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

1. Introducere Lucrarea de fa cuprinde demararea lucrrilor executate n decursul timpului la Barajul Gura Apelor, pn n prezent. Barajul este situat la cca. 800 m, aval de confluena Lpunicului Mare, Lpuniclului Mic cu Rul es, avnd o nlime de 169 m i un volum util de ap acumulat n lac de 200 mil. m. c. (la NNR 1078,5 m). Excavaiile au nceput n 1976, n luna iulie, avizndu-se parial fundaia prismului amonte. Fundaia Barajului Gura Apelor a fost reprezentat n albie prin aluviuni (pietriuri cu nisip i bolovni). ntruct acest aluvionar avea caracteristici geotehnice apropiate cu materialul de umplutur (balast n batardouri i anrocamente n prisme), s-a considerat c nu mai este necesar ndeprtarea lui. Aluviunile s-au excavat numai n zona nucleului de argil i a filtrelor. 2. Condiii geomorfologice Zona este tipic montan, cu nlimi peste 2000 m, cu vi mai largi n amonte datorit unitilor geomorfologice platformele Borscu i Rul es, situate la cotele 2100 i 1400 i vile strmte sub cota 1100, cu versanii abrupi. Evaluarea acestor modificri are implicai directe pentru riscurile naturale i tehnologice. n aceste condiii sunt posibile unele estimri ale tendinelor de evoluie geomorfologice: creterea temperaturii va determina modificarea etajelor morfogenetice i o tendin de cretere a altitudini superioare a pdurii, endina de extindere a proceselor toreniale, se va menine procesele de eroziune n adncime fiind corelate cu o cretere a frecvenelor ploilor toreniale i cu o cretere a energiei rurilor, timpul i frecvena climatice extreme sunt foarte importante pentru evoluia albiilor i versanilor, modificarea precipitailor conduc la o schimbare a regimului de modelare a reliefului, tendina de adncire a vilor va determina o cretere a instabiliti deluviilor de alunecare i o extindere a arealelor cu alunecri active. 3. Tehnologia de execuie Forarea Forajele verticale s-au executat cu instalaie Diamec - Atlas - Copco din dotarea antierului Hidroconstrucia.

Forez Diamec - Atlas Copco Foto. Ing. Nicolae PUNESCU La forajele din etapa a I-a, a II- i a III-a, de pe irurile aval, amonte i cele axiale s-au folosit tuburi carotiere duble de 76 m/m din import, prevzute cu inele prinztoare i extensie, iar frezele sunt armate cu diamante. Forajele nclinate s-au executat cu instalaii denumite: S.G. 150, care a dat randament folosind ca scule de forare tuburi simple carotiere cu freze avnd diamante ruseti.

52

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


n timpul forrii gurilor de foraje conform proiectului prevzut pentru aceast lucrare s-au produs accidente sau instrumentaii de foraj care au afectat ntrzierea lucrrilor sau bisarea unor foraje. Probe de permeabilitate Probele de permeabilitate s-au executat descendent numai la forajele din etapa a I-a i forajele cu caracter de control, pe tronsoane variabile ca lungime ntre 2 i 5 m, n funcie decaracteristicile geo-mecanice ale rocii strbtute i stabilitatea gurilor de foraj. Sondez S.G. de 150 din galeria perimetral de injecie. Foto. Ing. Nicolae PUNESCU Rezultatele probelor de permeabilitate cu absorbiile de ap exprimate n uniti Lugeoni conform normativului departamental privind proiectarea i executarea etanrii rocilor stncoase prin injecii 712/87, apar menionate pe profilul hidrogeologic. Pentru executarea testelor de permeabilitate s-au folosit pompe de injecii (ZB), pakere gonflabile tip ATLAS-COPCO, manometre i nregistratoare denumite LOGAC.

Pompa de presiune pt. Amrsarea pakerului Foto. Ing. Punescu NICOLAE Pompa Trido conectat la sonda din galeia de la cota 1078,5 Foto. Ing. Punescu NICOLAE Absorbia de ap a fost nregistrat cu aparatul LOGAC, dar i verificat de operatorul injector pentru a se corecta eventuale erori de aparat, fiind exprimat n uniti (Lu). O unitate Lugeon reprezint 1 l/m/min. la 10 atm = 0,1 l/m/min/atm. LOGAC, nregistrator de debit, presiune, volum, tronson. Foto. Ing. Punescu NICOLAE

4. Amplasarea forajelor, poziie, elemente geometrice Toate forajele voalului de etanare din galeria de injecii din corpul barajului, au fost poziionate pe radierul galeriei, de-a lungul a trei iruri paralele. Celele trei iruri de foraje sunt:irul A-amonte, irul B-aval i irul C-axial. Distana ntre iruri: d = 0,75 m. Poziia locaiilor forajelor pe iruri s-a stabilit n funcie de forajele irului amonte. Poziia locaiilor forajelor pe irul A-amonte i B-aval, este stabilit prin marcarea pe axul irurilor, a punctelor cu echidistan de 1,25 m. Poziia locaiilor isrului C-axial, este stabilit prin marcarea pe axul irului, a punctelor rezultate din intersecia acestuia cu perpendicularele duse la jumtatea distanelor proiectate pe ax dintre forajele irului Aamonte i B-aval.

53

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Foraj de etapa a-I-a Foraj de etapa a-II-a Foraj de etapa a-III-a Poziia forajelor pe irurii, n galeria perimietral de injecii 5. Msurtori de deviere n forje n trimpul forrii, n toate forajele de injecii terminate s-au executat msurtori de deviere n sistem ascendent sau descendent la intervale de 10 m, cu un nclinometru din import tip REFLEX. Aparatul nregistreaz pe band magnetic i calculeaz azimutul direciei n care a deviat forajul, unghiul de deviere fa de vertical i le prezint sub form de tabele. Din interpretarea datelor nregistrate la aparat n forajele, la care s-au fcut msurtori se constat c nu au depit limita acestor devieri conform proiectului. 6. Determinri de laborator Determinrile de laborator s-au efectuat conform prevederilor caietului de sarcini pe tipurile de suspensii de ciment, care s-au injectat. Aceste determinri sunt: timpi de priz, densitate, vscozitate (timp de scurgere prin plnia Marsh) i determinri de stabilitate. Timpi de priz (scurgere) Stabilirea modului de determinare a timpului de priz a suspensiilor utilizate la executarea lucrrilor de construcii. Procedura se aplic de laboratorul sucursalei Hidroconstrucia pentru determinarea stabilitii suspensiilor utilizate la realizarea etanrii versaniilor de la Barajul Gura Apelor. Condiii de mediu: Timpul de scurgere se determin la locul de punere n oper, se lucrez n condiiile de mediu existente, inclusiv pe timp de ploaie, ninsoare, deoarece laboratorul este dotat, pentru a preveni aceste condiii de mediu. Aparatura utilizat cu care se determin timpul de scurgere (priz), este: plnia Marsh, can cu capacitatea de 1 l, termometru, cronometru i vas pentru recoltarea probei. Densitatea Determinrile efectuate au artat valorile urmtoare pe tipuri de suspensii la unele probe sunt: suspensia 1:5 are densitatea de la 1,135 g/cm3 la 1,150 g/cm3 la temperatura de 15o, suspensia 1:1 are densitatea de la 1,445 g/cm3 la 1,545 g/cm3 la temperatura de 15o i suspensia 1:0,8 are densitatea de la 1,615 g/cm3 la 1,625 g/cm3 la temperatura de 12o i respectiv 14oC. Vscozitatea Aceasta se determin prin plnia Marsh, calibrat obinndu-se urmtoarele valori ale timpului de scurgere pe suspensii: la suspensia de 1:5 timpul de scurgere este ntre 31 i 32 la temperaturile de 14o C i respectiv 12oC, la suspensia de 1:1 timpul de scurgere este ntre 40,8 i 43 la temperaturile de 15o C i la suspensia de 1:0,8 timpul de scurgere are valori de la 44,8 la 46 la temperaturile de 12o C i respectiv 14oC. Stabilitatea Stabilirea modului de determinare a stabilitii suspensiilor utilizate la executarea lucrrilor de construcii. Procedura se aplic de laboratorul sucursalei Hidroconstrucia pentru determinarea stabilitii suspensiilor utilizate la realizarea etanrii versaniilor de la Barajul Gura Apelor. Condiii de mediu: se lucreaz la temperatura de 20o 3o C. Aparatura utilizat cu care se determin stabilitatea suspensiei este: cilindru gradat de 1000 ml, termometru i vas pentru recoltarea probei. Proba de suspensie se recolteaz de la locul de preparare nainte de a se trimite n foraje, ntr-un vas special destinat acestuia. 7. Concluzii n concluzie se poate aprecia c forajele verticale i nclinate terminate pn n prezent n corpul Barajului Gura Apelor i n galeria de la cota 1078,5, n zonele denumite granitoide, brecie i zon de isturi s-au executat bine cu instalaiile din dotare ale Hidroconstruciei. Sculele de forare (tuburi carotiere duble, freze cu diamante, sape cu role etc.), folosite, au dat randament bun n timpul execuiei gurilor de foraj.

54

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Se apreciaz c lucrrile de forare, probele de permeabilitate i injeciile realizate, sunt corespunztoare, fiind executate conform proiectului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini elaborate de SC ISCE SA, cu ajutorul instrumentelor folosite. Poziia forajelor pe irurii, n galeria perimietral de injecii Bibliografie 1. Punescu, N. Analiza lucrrilor de foraj i injeci efectuate la voalul de etanare versant stng, la galeria perimetral de injecie Baraj Gura Apelor n trimestrul I din anul 2009. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 2. Punescu, N. Contribuii privind proprietiile corpului de anrocamente al Barajului Gura Apelor, influena unor solicitri seismice n vederea prevederii unor posibile avarii. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 3. Punescu, N. Analiza i interpretarea rezultatelor de impermeabilizare la versantul stng al Barajului Gura Apelor pentru zona de isturi. Raport de cercetare, Petroani, 2010. * Caietul de sarcini pentru executarea injeciilor din forajele de voal. Redactarea II; ** Normativ departamental privind proiectarea i executarea etanrii rocilor stancoase prin injecii - PE 712/87 - ICEMENERG Bucuresti 1987;

55

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

COSIDERAII ASUPRA LUCRRILOR DE IMPERMEABILIZARE AL VERSANTULUI STNG LA BARAJULUI DE ACUMULARE GURA APELOR RU MARE RETEZAT
Drd.ing. PUNESCU, Nicolae1
1

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

1. Introducere Lucrarea are ca scop analiza i interpretarea rezultatelor la lucrrile de injecii din forajele de voal, versant stng, zona de isturi din galeria de injecii din corpul barajului (F21-F29 i F45-F104), n vederea comparrii cu condiiile limit ale absorbiilor specifice de ap i consumurilor specifice de ciment, impuse de Normativul departamental pentru tratarea rocii de fundaie a construciilor hidrotehnice, prin injecii i foraje de drenaj - PE721/87. 2. Caracterizare geologic i hidrogeologic a zonei analizate Zona analizat este situat n treimea median a versantului stng Barajului Gura Apelor, fiind alctuit din isturi filitoase - cuaroase alterate, isturi feldspatizate i isturi grafitoase. n cadrul zonei versantului stng - treimea medie i superioar (zona obiectivului). Diferenierea s-a fcut n dou blocuri tectono structurale i anume: Blocul I - Granitoidul de Vrful Pietrei, ce apare n treimea superioar a versantului stng sub forma unui corp eruptiv, ea strpunge formaiunea de Ruor n lungul unui sistem de ruptural bine individualizat. Blocul III - Formaiunea de Ruor, cu aspect istos, fisurat i alterat, apare n treimea median a versantului stng i este alctuit din: isturi filitoase cuaroase, isturi feldspatizate i isturi grafitoase alterate. Fig. 1 Harta geologic a perimetrului studiat din zona lacului de acumulare de pe Rul Mare Retezat Dup cum se poate observa, formaiunile celor dou blocuri sunt afectate de sisteme de rupturi care, n timp, la scara geologic, au generat alterarea acestora transformndu-le, ntr-o msur mai mic sau mai mare, n roci ce au pierdut caracteristica de roc stncoas. ntregul complex, formaiunea de Ruor, are n general cderi variabile spre versantul stng, fiind strbtute de apofize granitice, n amonte de axul coronamentului barajului. Din punct de vedere petrografic, roca conine cuar, feldspat, clorit - muscovit, calcit i pirit. Pe versantul stng al Barajului Gura Apelor, se remarc un acvifer de tip fisural, neregulat ca form, cu adncimi cuprinse ntre 5 - 42 m. Suprafaa piezometric a acviferului este neregulat (aprnd depresiuni sau ridicturi ale suprafeei piezometrice), datorate variaiilor de permeabilitate a rocilor fisurate. 3. Lucrri de impermeabilizare a versantului prin forare, probare i injectare. Toate forajele voalului de etanare din galeria de injecii din corpul barajului, au fost poziionate pe radierul galeriei, de-a lungul a trei iruri paralele dup cum este redat n fig. numrul 2. Cele trei iruri de foraje sunt: irul amonte (A-amonte), irul aval (B-aval) i irul axial (C-axial). Distana ntre iruri fiind conform proiectului stabilit Fig. 2. Poziia forajelor pe irurii, n de I.S.P.H.: d = 0,75 m. galeria perimietral de injecii Poziia locaiilor forajelor pe iruri s-a stabilit n funcie de forajele irului amonte. Poziia locaiilor forajelor pe irul A-amonte i B-aval, este stabilit prin marcarea pe axul irurilor, a punctelor cu echidistan de 1,25 m. Poziia locaiilor irului C-axial, este stabilit prin marcarea pe axul irului, a punctelor rezultate din intersecia acestuia cu perpendicularele duse la jumtatea distanelor proiectate pe ax dintre forajele irului Aamonte i B-aval. Forajele din bulbul de ngroare, de la partea superioar a voalului au fost dispuse pe trei iruri nclinate spre amonte (I1 10o, 30o, 60o), i trei iruri nclinate spre aval (I2 10o, 30o, 60o).

56

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Direcia forajelor din voalul de etanare este perpendicular pe axele irurilor. Toate forajele de pe cele trei iruri principale sunt verticale. Forajele de la partea superioar a voalului sunt nclinate spre amonte, respectiv aval, la 10o, 30o, 60o. Forarea i injectarea forajelor pe iruri s-a executat conform caietului de sarcini i anume: irurile verticale (A, B, C), s-au executat ncepnd cu irul B-aval, continund cu irul A-amonte i terminnd cu irul C-axial. Din fiele de forarje i injecii, din observaiile de pe teren, am extras lungimile forajelor, tronsoanele i toate datele privind injectarea. Lungimea n roc a forajelor efectuate, a respectat pe cea proiectat prevzut n proiectul realizat de ctre I.S.P.H. Diametrul de forare, a fost de 76 mm conform proiectului. Forajele verticale din celce trei iruri de voal s-au executat cu trei instalaii Diamec 262 - ATLAS - COPCO. La forajele din etapa a I-a, de pe irul amonte i aval i la toate forajele de pe irul axial, care au fost prevzute cu recuperaj, s-au folosit tuburi carotiere duble, 76 mm, dotate cu inele prinztoare i extensie. Forajele din etapa a II-a i a III-a, care nu au fost prevzute cu recuperaj, au fost forate cu sape cu role tricon, 76 mm, armate cu vidia. Fig. 3. Seciune tip. Galeria de injecii Probarea s-a efectuat pe tronsoane, pentru forajele de etapa I-a i pentru forajele irului C-axial, care au avut caracter de foraje de control. S-au ntmpinat dificulti la probarea cu ap, datorit instabilitii pereilor gurilor de foraj, probarea efectundu-se numai pe tronsoanele n care s-au meninut pereii gaurilor de foraj. Injectarea forajelor curente s-a fcut prin metoda descendent pe tronsonul de contact beton - 15 m roc i pe tronsoanele n care sa pierdut circuitul de ap sau nu au inut pereii gurii de foraj i ascendent pentru restul tronsoanelor. Lungimea tronsoanelor, datorit dificultilor ntmpinate, nu a putut fi respectat pe toat lungimea forajelor, aa cum a fost prevzut n proiect. Presiunea de injectare a respectat prevederile proiectului i a condiiilor tehnice de execuie conform normativului PE 712/87. Ca fluid de injectare s-au folosit suspensii cu concentraii ciment, ap = 1:5; 1:1; 1:0,8. S-a respectat etapizarea irurilor i a forajelor pe ir n conformitate cu prevederile proiectului i anume: ir B-aval - ir A-amonte - ir C-axial - foraje de control i etapa I-a - etapa a II-a - etapa a III-a. 4. Analiza i interpretarea rezultatelor Analiza rezultatelor am fcuto n urma prelucrrii datelor primare ( fie de foraj, fie de injecii, fie cu p.p.a. i recuperajul realizat). Analiza const n compararea rezultatelor obinute cu criterile admisibile conform cu prevederile normativului departamental PE-721/87, care stau la baza procesului de interpretare a rezultatelor. Analiza eficacitii etanrii realizate, ia n considerare consumul specific (kg/m), de materiale solide (ciment), care se compar cu urmtoarele valori din clasificarea dat de PE-721/87 i anume: 0..........15 kg/m foarte redus, 15........25 kg/m redus, 25........50 kg/m - mediu redus, 50........100 kg/m mediu, 100.......200 kg/m - moderat mare, 200.......400 kg/m - mare, > 400 kg/m - foarte mare. Permeabiliti admisibile conform normativului PE-721/87, pentru zona analizat sunt pentru adncimi cuprinse ntre: 0 - 10 m: 1,5 L + 25 % 2,5 L i 10 - 35 m: 2,5 L + 25 % 3,5 L; Prin acest analiz am urmrit punerea n eviden a gradului de impermeabilizare a terenului de fundare pe msura executrii lucrrilor prevzute n proiect. 5. Consumuri de ciment reprezentate pe etape Etapa a I-a: 15 foraje, L = 525 m: 385 m, reprezentnd 73%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 0 - 25 Kg/m; 90 m, reprezentnd 17%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 25 - 50 Kg/m; 45 m, reprezentnd 9%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 50 - 100 Kg/m; 5 m, reprezentnd 1%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 100 - 200 Kg/m. Etapa a II-a: 14 foraje, L = 445 m: 370 m, reprezentnd 83%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 0 - 25 Kg/m; 50 m, reprezentnd 11%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 25 - 50 Kg/m; 25 m, reprezentnd 6%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 50 - 100 Kg/m. Etapa a III-a: 21 foraje, L = 725 m: 540 m, reprezentnd 74%, din lungimea total (725 m), au avut un consum cuprins ntre 0 - 25 Kg/m; 125 m, reprezentnd 17%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 25 -

57

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


50 Kg/m; 55 m, reprezentnd 8%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 50 - 100 Kg/m; 5 m, reprezentnd 1%, din lungimea total, au avut un consum cuprins ntre 100 - 200 Kg/m. Consumuri totale de ciment pe irurile: B-aval, A-amonte i C-axial. Tabel nr.1 ir Baval Etapa I Etapa II Etapa III Total ir Consum de ciment (kg) 18.473 13.523 26.001 57.997 ir Aamonte Etapa I Etapa II Etapa III Total ir Consum de ciment (kg) 15.845 11.197 23.850 50.892 ir Caxial Etapa I Etapa II Etapa III Total ir Consum de ciment (kg) 12.708 8.888 15.831 37.427

Din tabelul nr. 1, se constat o diminunare a consumului de ciment de la un ir la altul, n ordinea execuiei: - 57.997 kg - ir B-aval, 50.892 kg - ir A-amonte, 37.427 kg - ir C-axial. ir B-aval: Etapa a I-a: 18 foraje, L = 630 m, consum total = 18.437 kg, consum mediu = 29,32 kg/ml. Etapa a II-a: 17 foraje, L = 595 m, consum total = 13.523 kg, consum mediu = 22,73 kg/ml. Etapa a I-a: 34 foraje, L = 1.190 m, consum total = 26.001 kg, consum mediu = 21,84 kg/ml. Din aceste date de mai susu se observ o diminuare a consumului de ciment de la o etap la alta (29,32 kg/ml - 22,73 kg/ml - 21,84 kg/ml). ir A-amonte: Etapa a I-a: 18 foraje, L = 630 m, consum total = 15.845 kg, consum mediu = 25,15 kg/ml. Etapa a II-a: 16 foraje, L = 560 m, consum total = 11.197 kg, consum mediu = 20,00 kg/ml. Etapa a I-a: 34 foraje, L = 1.190 m, consum total = 23.850 kg, consum mediu = 20,04 kg/ml. Din aceste date de mai susu const o descretere a consumului specific de ciment de la etapa a Ia, la etapa a II-a (25,15 kg/ml - 20,00 kg/ml) i rmn aproape constante n etapa a II-a (20,04 kg/ml). ir C-axial: Etapa a I-a: 15 foraje, L = 525 m, consum total = 12.708 kg, consum mediu = 24,20 kg/ml. Etapa a II-a: 14 foraje, L = 445 m, consum total = 8.888 kg, consum mediu = 19,97 kg/ml. Etapa a III-a: 21 foraje, L = 725 m, consum total = 15.831 kg, consum mediu = 21,83 kg/ml. Fig. 4. Curbe de consumuri specifice ciment (kg/m), pe iruri Din aceste date de mai sus se constat o descretere a consumului specific de ciment de la etapa a I-a, la etapa a II-a (24,20 kg/ml - 19,97 kg/ml). Rmn aproape constante n etapa a III-a (21,83 kg/ml). 6. Concluzii Pe zona analizat, roca este constituit din isturi cuaroase filitoase, pe anumite tronsoane n alternan cu isturi cuaroase filitoase grafitoase alterate i fisurate. Pe baza rezultatelor obinute din analiza efectuat se apreciaz c: - injeciile efectuate pn n prezent sunf eficiente, parametrii de calitate fiind n concordan cu particularitile geologice i structurale ale masivului de roc care se injecteaz; - se vor continua lucrrile de etanare la versantul stng cu respectarea proiectului i a caietului de sarcini redactarea a II-a. Bibliografie 1. Punescu, N. Analiza lucrrilor de foraj i injeci efectuate la voalul de etanare versant stng, la galeria perimetral de injecie Baraj Gura Apelor n trimestrul I din anul 2009. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 2. Punescu, N. Contribuii privind proprietiile corpului de anrocamente al Barajului Gura Apelor, influena unor solicitri seismice n vederea prevederii unor posibile avarii. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 3. Punescu, N. Analiza i interpretarea rezultatelor de impermeabilizare la versantul stng al Barajului Gura Apelor pentru zona de isturi. Raport de cercetare, Petroani, 2010. * Caietul de sarcini pentru executarea injeciilor din forajele de voal. Redactarea II. ** Normativ departamental privind proiectarea i executarea etanrii rocilor stncoase prin injecii PE 712/87 - ICEMENERG Bucuresti 1987.

58

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CALITATEA AERULUI IN CADRUL REGIUNII BUCURESTI-ILFOV IN INTERVALUL IULIE-DECEMBRIE 2009


PIRLEA, Alexandra1 Coordonator: Lector univ.dr.ing. MILU, Consuela2
1 2

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie i Geofizica, Ingineria geologica a mediului, Anul IV Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie i Geofizica

Abstract From eight monitoring station, we fallowed the distribution of chemical indicators for: Balotesti, Magurele, Military Circle and Berceni. Measured environmental indicators were SO2, NOx (NO/NO2), O3, CO, PM10. The variation of these environmental indicators was monitories in july and december 2009. Concerning the variation of concentrations, we can mention: - the measured values not outgrow the informal threshold; - the concentration of inorganic pollutants are connected with anthropogenic activity; - the indicators measured in july got higher values than winter month (ex. 69 g/m3 like maximum values in july and 38 g/m3 in december); - the concentration of atmospheric pollutants are higher in traffic areas due to buildings urban congestion which circumvent the dispersion (ex. Military Circle). Introducere Poluarea atmosferica este o problema majora a societatii. Efectele poluarii sunt resimtite in mod direct si indirect de catre om si celelalte componente ale mediului. Impactul impurificarii atmosferice este unul cu efecte pe termen scurt, mediu si lung. Pe termen scurt si mediu, poluarea aerului are efecte negative, de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor (sistemul respirator). Pe termen lung, poluarea atmosferica produce efecte la scara regionala si globala, cum sunt efectul de sera, distrugerea stratului de ozon din stratosfera, ploile acide etc. Din cauza poluarii excesive, Bucurestiul, zona cercetata in cadrul lucrarii, intra in categoria zonelor urbane cu risc major pentru sanatate si mediu. Principalii factori responsabili pentru situatia grava existenta la nivelul orasului sunt: praful, poluarea industriala si fonica, poluarea cauzata de traficul auto, emisiile de dioxina, reducerea drastica a spatiilor verzi. Fig.1 Gradul de poluare a aerului-in cadrul Orasului Bucuresti (zona rosie contaminare maxima)

Poluantii aerului In municipiul Bucureti poluarea aerului are un caracter specific, datorit n primul rnd condiiilor de emisie, respectiv existenei unor surse multiple, nlimii diferite ale surselor de poluare, precum i o repartiie neuniform a acestor surse, dispersate ns pe ntreg teritoriul oraului.Incercand sa realizez o clasificare a surselor de poluare atmosferica putem observa:

59

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


2. TRAFICUL AUTO gazele anorganice (NO, SO2 CO, O3), pulberi: pulberi totale n suspensie, PM10, fumul negru; componente ale pulberilor: carbon elementar, hidrocarburi policiclice aromatice, plumb; compui organici volatili: benzen, butadien. 5. SURSE DIFUZE DE COMBUSTIE sau de bloc deeuri de tip menajer, cauciucuri uzate, mase plastice - deeuri stradale n perimetrul urban depozitarea inadecvat a reziduurilor industriale i a deeurilor menajere

1. UNITATI INDUSTRIALE pulberi organice si anorganice (Pb, Zn, Al, Fe, Cu, Cr, Ni, Cd) gaze si vapori (SO2, NOx, NH3, HCl, CO, CO2, H2S) solventi organici, funingine 3. SANTIERE DE CONSTRUCTII Pulberi sedimentabile 4. TERMOCENTRALE TERMICE SO2, NOx, CO, CO2, pulberi, fum, cenu volant

-centrale termice uzinale, de cvartal

Sistemul de monitoring al atmosferei in regiunea Bucuresti -Ilfov La inceputul anului 2004 in cadrul programului PHARE 2000 a fost pusa in functiune reteaua automata de monitorizare a calitatii aerului in Bucuresti. Masuratoriile efectuate sunt furnizate in timp real si provin de la 8 statii automate de monitorizare a calitatii aerului. Datele de calitate a aerului sunt transmise automat, in fiecare ora catre: 3 panouri externe de afisaj Moghioros, Obor, Universitate ; 3 display-uri interne Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Primaria Municipiului Bucuresti si APM Bucuresti.
UNIVERSITATE

ADM

GSM GSM GSM GSM Server GSM GSM

BUCUR OBOR

PRIMARIE

MINISTERUL MEDIULUI

MOGHIOROS

Rezultate si concluzii Din totalul de 8 statii de monitorizare am urmarit distributia indicatorilor chimici pentru 4 zone : Balotesti (statie de fond regionala, situata in Comuna Balotesti, in sediul unitatii militare, la 15 km de Bucuresti), Magurele (statie de fond suburbana, localizata in comuna Magurele, la S de Bucuresti,in curtea Institutului de energie nucleara), Cercul Militar (statie de trafic, situata la Casa Armatei) si Berceni (statie industriala, localizata in zona sos. Berceni, in curtea Spitalului nr.9 de neuropsihiatrie Obreja). Zonele monitorizate alese sunt dispersate in cadrul orasului Bucuresti si jud. Ilfov astfel; Balotesti si Magurele sunt situate in afara orasului, Cercul Militar este plasat in centrul orasului iar Berceni este localizat in zona marginasa a orasului Bucuresti.Aceasta diversitate a locatiilor de probare pun in evidenta o diferenta intre zonele poluate si zone mai putin impurificate (Cercul Militar-zona cea mai poluata, Berceni o zona de poluare mai scazuta, Magurele si Balotesti, zone marginase ale Bucurestiului). Indicatorii de mediu masurati au fost: SO2, NOx (NO/NO2), O3, CO, PM10. Variatia acestor indicatorii de mediu a fost urmarita in luna iulie- luna de vara si decembrie luna de iarna. Aceste variatii au fost reprezentate grafic in diagramele urmatoare (Diagrama nr.1):

60

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Evolutia indicatorilor chimici privind calitatea atmosferei in data de 6 decembrie 2009, ora 10:30
Evolutia indicatorilor chimici privind calitatea atmosferei in data de 6 iulie 2009, ora 20:37
350

350

300
300

250
250

Concentratia parametrului analizat (g/m3)

200

Concentratia parametrului analizat (g/m3)


Prag de informare Magurele Berceni Cercul Militar Balotesti

200

Prag de informare Magurele Berceni Cercul Militar Balotesti

150

150

100

100

50

50
0 SO2 NO O3 CO (mg/m3) PM10

Indicator masurat

0 SO2 NO O3 CO PM10

Evolutia indicatorilor chimici privind calitatea atmosferei in data de 6 iulie 2009, ora 15:55
350

Indicator masurat

Evolutia indicatorilor chimici privind calitatea atmosferei in data de 6 iulie 2009, ora 10:30

350

300

300

250

Concentratia 200 parametrului analizat 150 (g/m3)


100

Prag de informare Magurele Berceni Cercul Militar Balotesti

250

Concentratia parametrului analizat (ug/m3)

200

150

Prag de informare Magurele Berceni Cercul Militar Balotesti

100
50

50
0 SO2 NO O3 CO (mg/m3) PM10

Indicator masurat

0 SO2 NO O3 Indicator masurat CO (mg/m3) PM10

Evolutia indicatorilor chimici privind calitatea atmosferei in data de 11 decembrie 2009, ora 15:55
350

Evolutia indicatorilor chimici privind calitatea atmosferei in data de 6 decembrie 2009, ora 20:37
350

300
300

250
250

Concentratia 200 parametrului analizat 150 (g/m3)


100

Prag de informare Magurele Berceni Cercul Militar Balotesti

Concentratia 200 parametrului analizat (g/m3)


150

Prag de informare Magurele Berceni Cercul Militar Balotesti

100

50

50

0 SO2 NO O3 CO PM10

0 SO2 NO O3 CO PM10

Indicator masurat

Indicator masurat

Diagrama nr. l. Monitorizarea indicatorilor chimici privind calitatea aerului in 6 iulie si 6 decembrie 2009 Luna iulie si decembrie a fost monitorizata o data pe saptamana, timp de 4 ori pe luna. Selectiv am ales sa construiesc o serie de grafice surprinzand concentratia de indicatorii chimici, in prima parte a zilei, la ora 10:30, la 15:55 si la ora 20:37.(tabel nr.1). Precizez ca monitorizarea pe care am efectuat-o cupride intervalul iulie-martie 2010 (material care face obiect lucrarii de licenta) insa pentru acest articol am ales reprezentativ cate o zi din luna de vara (iulie) si o zi din luna de iarna (decembrie) pentru a observa variatia indicatorilor de poluare din cadrul orasului Bucuresti- jud. Ilfov. Precizam ca, interpretarea parametrilor inregistrati s-a facut functie de standardele de calitate a atmosferei. Acestea se bazeaza pe masuratori privind concentratia poluantilor in anumite durate de timp, deoarece gradul de expunere umana la poluanti toxici depinde de concentratia acestora in atmosfera si de timpul de contact cu atmosfera. Dupa cum se observa in diagramele privind evolutia indicatorilor chimici pentru 6 iulie 2009 se poate observa ca: -in prima jumatate a zilei concentratiile in dioxid de sulf sunt ridicate (21g/m3 -in zona Magurele), ca dupa masa si seara concentratiile de SO2 scad (maxima fiind de 13 g/m3-zona Berceni). Precizam ca ambele zone au o activitate industriala complexa, de unde si sursa de SO2. .Emisia de O3 in ziua de 6 iulie prezinta un maxim de concentrare in Berceni -69 g/m3 pe tot parcursul zilei. Impurificarea aerului cu cantitati mari de O3 poate fi legata de zonele urbane intrucat precursorii ozonului (oxizii de azot, oxizii de sulf, compusi organici volatili) sunt generati de activitatea industriala si de traficul rutier. -urmarind variatia concentratiilor in pulberi sedimentabile zonele cu trafic intens pe tot parcursul zilei sunt : Balotesti (41 g/m3) si Cercul Militar (37 g/m3). Statia de la Balotesti indica valori ridicate de PM

61

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


datorita existentei liniei de centura. Statia de la Cercul Militar, situata in centrul orasului Bucuresti este o zona cu trafic auto maxim In cazul diagramelor de variatia din 6 decembrie 2009 se poate observa: -in prima parte a zilei, valorile de SO2 sunt mai crescute (12 g/m3) ca dupa-amiaza concentratiile de SO2 scad (2 g/m3); centrul maxim inregistrandu-se la Cercul Militar. -pentru NO in ziua respectiva nu au fost inregistrate valori; parametrul O3 prezinta un nivel relativ constant 27-38 g/m3, zona cea mai infestata fiind Balotesti (linie de centura, trafic auto intens). Emisia de O3 prezinta un maxim in zona Balotesti cu 38 g/m3. -variatia pulberilor sedimentabile prezinta valori maxime pe tot parcursul zilei, in Balotesti (41 g/m3) si Berceni (34 g/m3).Amintesc ca pragul de informare pentru PM este de 50. In acest caz, parametrul de pulberi sedimentabile este singurul parametru monitorizat care se apropie de pragul de informare, deci poluarea cu PM este critica. Ceilalti parametrii prezinta variatii locale dar nu prezinta nici o depasire peste valoarea critica.De asemenea am tinut cont de variatia de temperatura in cele 4 locatii. Variatia temperaturii nu este mare, se poate observa ca intre temperatura din centrul orasului (Cercul Militar) si cea din Balotesti este de aproape 50C. Fenomenele observate pana in acest moment din analiza vizuala a graficelor indica: -valorile masurate nu depasesc pragul de informare; -concentratiile de poluanti anorganici sunt legate de activitatea antropica- zone industriale, trafic auto, santiere de constructii, centrale electrotermice etc; -indicatorii masurati in iulie prezinta valori mai ridicate fata de luna de iarna, dat fiind: intensitatea traficului rutier este mai mare vara decat iarna, umezeala relativa este mai mica vara (35-49%) fata de cea din iarna (71-76%), fapt ce vara poluantul este mai bine fixat fata de iarna. - O3 in perioada de vara-iulie cand intervalul de iluminare diurna este mai mare si reactiile fotochimice din atmosfera sunt accelerate, rezulta cresteri ale continutului de ozon (ex: in iulie am valori de 69 g/m3 comparativ cu decembrie valoarea masurata fiind de 38 g/m3) -concentraiile poluanilor atmosferici sunt mai crescute n zonele cu artere de trafic strjuite de cldiri nalte sub form compact, care mpiedic dispersia. Acest caz se aplica zonei de la statia Cercul Militar. Acest perimetru este unul din cele mai poluate cu valori crescute de NO, PM10; Berceni datorita activatii industriale (CET Berceni) si Balotesti datorita existentei aeroportului Otopeni, traficului auto, santiere etc. Concluzie: Calitatea aerului in Orasul Bucuresti este influentata, major de platformele industriale, de centralele termoelectrice (CET), de traficul auto si de santierelor de constructii. In perioada de monitorizare nu au avut loc cresteri semnificative.Singurul parametru ce se apropie de valoarea critica este PM10 (pulberile sedimentabile). Bibliografie: Environmental toxicants- Human exposures and their health effects-, Stanley Manahan, Edited by Morton Lippmann, 2000, pag.31, (pag.981) Environmental Chemistry-sixth edition- Edited by Lewis Publishers, 1994, ISBN1-56670-088-4, pag. 263, pag.305, (pag. 793) Environmental chemistry- fifth edition-stanley E. Manahan, ISBN 0-87371-425-3, 1991, edited by Lewis Publishers, pag. 219, pag. 251. (pag.565)

62

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

STUDIUL PETROGRAFIC AL HUILELOR JURASICE DE LA ANINA


PRVU, Andreea Sanda1, GRUIA, Andrei2 Coordonator: Conf.dr. POPA E. Mihai3
1, 2 3

Universitatea Bucureti, Facultatea Geologie i Geofizic, secia Geologie, Anul III Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica

Abstract n Romania, zcmintele de crbuni se grupeaz n structura carpatic, n forelandul carpatic i n bazinul Transilvaniei. n Carpaii de Sud, bazinul de sedimentare Reia ( Reia- Moldova Noua), include crbunii superiori ( huile, antracii), n zcmintele puternic tectonizate care au suferit o ngropare ndelungat. Zcmntul de la Anina este situat n partea central a zonei Reia, n judeul Cara - Severin, fiind limitat la nord de Valea Anina, la vest de Valea Ponor, la sud de Valea Mini, la est de Valea Morii.Crbunii din Anina, sunt cunoscui din anul 1770, primele lucrri de exploatare ncep in anul 1792, prin galerii de coast, amplasate pe aflorimente de crbune, prin puuri, amplasate pe ambele flancuri ale anticlinalului Anina. Depozitele de Jurasic inferior (Hettangian, Sinemurian), reprezentate printr-o alternan de argile, gresii, conglomerate, isturi crbunoase, crbuni, conin o bogat flor fosil: Pterophyllum rigidum, Pterophyllum longifolium, Sphenopteris obtusiloba, Cladophleleis denticulata, Nilssonia orientalis, Zamites sp., Baiero taeniata, Palysia braune. Lucrarea are ca scop studiul petrografic al huilelor jurasice din bazinul Sirinia, zona de exploatare Anina, studiu realizat prin microscopie n fluorescen a compuilor organici i anorganici ai huilelor, metod ce poate fi considerat o inovaie n evoluia cercetrii si economiei crbunilor. Huilele constituind azi una dintre principalele resurse energetice ale globului. Bibliografie Bucur, Ioan I. ; Baciu, C. (1993) - Geologia zacamintelor de carbuni Mutihac, V. ; Ionesi, L. (1973) - Geologia Romaniei Panaitescu, C. (1991) - Petrografia carbunilor, cocsurilor i produselor carbonice Petrescu, I. Et Al. (1986-1987) - Geologia zacamintelor de carbuni Vol. 1-2 Petrescu, I. ; Dragastan, O. (1981) - Plante fosile

63

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CUTREMURUL - SURS DE CATASTROFE NATURALE


POPESCU, Elena-Daniela1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Limba romana actuala. Structura ,dinamica si funcionalitate Master Anul I Ce te scuturi tu, Pmntule, fr pricin tiut? Tudor Arghezi Abstract: n natur se manifest adesea fenomene naturale periculoase cu origine diferit (geologic, geomorfologic, atmosferic, climatic etc.), care fac parte din evoluia natural a geosistemului terestru i care, prin consecinele lor, pot provoca adevarate catastrofe. Cutremurele de pmnt sau micrile seismice, ocup unul din primele locuri n rndul fenomenelor naturale aflate la originea marilor catastrofe naturale. Introducere n natur se manifest adesea fenomene naturale periculoase cu origine diferit (geologic, geomorfologic, atmosferic, climatic etc.), care fac parte din evoluia natural a geosistemului terestru i care, prin consecinele lor, reprezint salturi dialectice marcante, praguri care au loc dup etape mai mult sau mai puin lungi de acumulare a energiei. Ele se pot dezvolta cu ritmuri de evoluie variabile n timp i spaiu violent, progresiv sau lent. Cu ct acest ritm este mai violent, cu att saltul realizat este mai mare i deci, consecinele sale, mai marcante. Riscul seismic (gr.seismos =cutremur; logos= stiinta) este definit drept probabilitatea ca un cutremur de pmnt, de o anumit magnitudine, s se manifeste ntr-un teritoriu, ntr-un interval de timp, cu consecine asupra populaiei i a bunurilor materiale create de aceasta ct i asupra mediului nconjurtor. Dup Mndrescu (2000), riscul seismic reprezint probabilitatea ca efectele sociale sau economice ale unui cutremur, exprimate n bani sau victime, s egaleze sau s depeasc valorile ateptate la un anumit amplasament ntr-un anumit interval de timp.( Mandrescu N., Omul n faa unor catastrofe naturale. Bucureti, 2000, P. 9-81) Iaccarino i colab. (1979) consider c gravitatea unui eveniment seismic depinde de condiiile geologice i fizico-geografice ale regiunii respective, gradul de populare, condiiile patrimoniului edilitar, tipul de economie, nivelul de educaie seismic al populaiei, prezena structurilor de ajutorare, eficiena serviciilor de protecie civil etc Dup autorii mai sus amintii, riscul seismic reprezint produsul dintre periculozitatea seismic i vulnerabilitatea unui teritoriu. Cutremurul - de la mit la cruda realitate i totusi , dintotdeauna, omul s-a intrebat ce sau cine produce un cutremur ? Cutremurul este o ruptura brutala a rocilor din scoarta terestra,datorita miscarii placilor tectonice ,care genereaza o miscare vibratorie a solului ce poate duce la producerea de victime umane si pagube materiale.Caracteristicile generale sunt miscarea vibratorie, generata de undele seismice care poate genera prabusiri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului si alunecari de teren.( Dragomir Corneliu, O socioantropologie a dezastrelor naturale, Editura Lumen, Iasi, 2009, P. 25) Iata cateva legende despre producerea cutremurelor, mituri care, dincolo de de ineditul cauzelor descriu atat de metaforic miscarea seismica a Pamantului. India: Pmntul este susinut de patru elefani care stau pe spatele unei broaste testoase. Broasca estoas la rndu-i st n echilibru pe capul unei cobre. Atunci cnd unul dintre animale se mic,se cutremur i Pmntul. Siberia: Pmntul st pe o sanie tras de un zeu, pe nume Tuli.Cainii care trag sania au purici. Atunci cnd se opresc s se scarpine, Pmntul se cutremur. Mozambic: Pmntul este o fiin vie i are aceleai probleme ca si oamenii. Din cand n cnd, el se mbolnvete, face grip cu febr i noi l putem simi atunci cnd are frisoane. Africa de Vest: Pmntul este un disc plat, susinut la un capat de un munte enorm, i la cellalt, de un uria. Soia uriaului susine cerul. Pmntul tremur atunci cnd uriaul i mbrieaz soia. Romania: Lumea se sprijin pe stlpii divini ai credinei, sperantei si caritatii. Atunci cnd faptele oamenilor slbesc unul dintre stlpi, Pmntul se cutremur de oameni. Primele teorii despre cutremure, mai degrab fizice dect supranaturale, au fost ale filosofilor Romei i Greciei Antice. De exemplu, n secolul al V-lea .e.n., Democrit atribuia cutremurele aciunii apei care intra n Pmntul cavernos, trecnd din zonele n care era n exces n cavernele uscate.
1

64

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


n secolul al IV-lea .e.n., Aristotel ddea o teorie alternativ, sustinnd: nici apa, nici pmntul nu pot fi cauza tremurturilor, dar poate fi vntul, atunci cnd este suflat napoi de unde a venit. Acelasi lucru, l sustinea mai trziu si William Shakespeare n drama Henric al IV-lea: ... Pmntul E canonit c-un soi de junghi n pntec, De vntul pe nedrept ntemniat n burta lui; cercnd s ias-afar El zglie Pmntul i drm Clopotnie i foioare vechi. (Shakespeare W. Henric al IV-lea- Adevarul, 2008, Traducere de Dan Dutescu) Cauzele i modul de producere a cutremurelor de pmnt. Cutremurele de pmnt reprezint micri brute, sub form de trepidaii, ale unor poriuni din scoara terestr, generate de eliberarea unor tensiuni i energii uriae acumulate n anumite puncte din interiorul acesteia (focare seismice). Cauzele lor sunt o serie de procese de transformare sau reaezare a materiei: micarea plcilor tectonice (subducie, decroare, faliere), erupii vulcanice, prbuirea tavanelor unor peteri, grote sau galerii de min, alunecri mari de teren, activitile umane .a. Se apreciaz c aproximativ 90% din numrul total de cutremure produse ntr-un an sunt de origine tectonic, 7% sunt produse de erupiile vulcanice, iar restul sunt datorate altor cauze. Mecanismul de producere al cutremurelor tectonice este bine ilustrat de modelul conceput de H. F. Reid pe baza studierii faliei San Andreas din California, SUA, n lungul creia se realizeaz contactul ntre dou plci tectonice, Pacific i Nord American. Cele dou plci sunt supuse unei deplasri de sens contrar, frecarea dintre ele mpiedic alunecarea uneia fa de cealalt, iar rocile din zona de contact acumuleaz tensiuni uriae, fiind puternic deformate. Cnd tensiunile devin mai mari dect rezistena opus la frecare, se produce ruperea rocilor, alunecarea blocurilor unul fa de cellalt i eliberarea energiei elastice (din focar sau hipocentru) sub form de unde seismice. n final, blocurile care au suferit deplasarea ajung ntr-o nou poziie de echilibru. Punctul iniial al ruperii este denumit focar sau hipocentru, iar punctul aflat la suprafaa pmntului, exact pe verticala acestuia, se numete epicentru (Mandrescu N. , Cutremure de pmnt, Bucureti, 1991, P 111) n funcie de poziia focarului, aproape de suprafaa pmntului sau la adncime mare, se deosebesc: cutremure superficiale sau normale (cu focarul situat ntre 0-70 km adncime), cutremure intermediare (cu focarul ntre 70-300 km) i cutremure adnci (cu focarul ntre 300-700 km). Zona cea mai ntins de cutremure, din lume, este aa-numitul Cerc de foc al Pacificului care mrginete oceanul Pacific,unde au loc peste 81 % din cele mai mari cutremure ale lumii.Cercul ncepe din Chile, se ndreapt spre nord de-a lungul coastei Americii de Sud, apoi de-a lungul coastei Americii Centrale, a Mexicului, pe lng coasta de vest a Statelor Unite, pe la sud de Alaska, prin arhipelagul Aleutine pn la Japonia, insulele Filipine, Noua Guinee, ctre grupul de insule din sudul Pacificului pn la Noua Zeeland. Al doilea cerc important, Alpidele, se extinde de la Java spre Sumatra, prin Himalaya, Mediterana pn la Atlantic. Acesta cuprinde i munii Carpai cu zona seismogen Vrancea. n acest cerc au loc peste 17 % din cele mai mari cutremure ale lumii, inclusiv cele mai distructive, iar ar treilea cerc important este cel care urmeaz Dorsala Medio-Atlantic. Cutremurele de pmnt, hazarde seismice pentru omenire o lecie nvat Cnd longitudinale i cnd transversale Strbat ntunecata crust terestr i, sosind la suprafa, Dezvluie secretele din adncul inimii Pmntului. Prometeu eliberat De multe ori cutremurele de pmnt sunt asociate cu sfritul lumii, deoarece evenimentele catastrofale care au avut loc de-a lungul timpului au fcut multe victime omeneti i au provocat mari pagube materiale, ndeosebi n zonele dens populate. Din secolul al XX-lea, cutremurele de pmnt puternice sunt o problem prioritar, odat cu apariia marilor aglomerri urbane. Un cutremur devine hazard seismic atunci cnd are efecte poteniale distructive asupra unei locaii specifice, ntr-o anumit perioad de timp. Hazardul seismic devine o component a riscului seismic atunci cnd l multiplicm cu vulnerabilitatea i gradul de expunere. Dac hazardul este controlat de natur, ultimii doi termeni pot fi controlai de ctre oameni, de exemplu, prin msuri de reducere a gradului de vulnerabilitate a elementelor expuse la risc, prin acestea nelegndu-se tot ceea ce constituie habitatul uman. Efectele catastrofale ale unor cutremure depind mult de gradul de dezvoltare a aezrilor umane la momentul producerii evenimentului seismic, de densitatea populaiei, de gradul de pregtire al populaiei n vederea reducerii riscului etc. Rememornd efectele ctorva cutremure puternice din secolul trecut, aflm c, dei ni se prezint o lecie trist pentru omenire, nvmintele trase au constituit pai importani n nelegerea modului prin care

65

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


cutremurele pot deveni hazarde naturale pentru omenire. i astfel oamenii si-au intensificat eforturile pentru mbuntirea metodelor prin care pot preveni dezastrele provocate de cutremure. Cutremurul de la San Francisco, din 18 aprilie 1906, cu magnitudinea de 7,9 pe scara Richter, produs n lungul faliei San Andreas, pe o distan de 430 de km de la San Juan Buatista la Cape Mendocino a fost urmat de un incendiu, provocat ndeosebi de distrugerea conductelor de gaze incendiu care a distrus parial oraul. Sau estimat mai mult de 3000 de pierderi de viei omeneti i peste 225.000 de locuitori au rmas fr locuin, pierderile economice ajungnd la 400 milioane de dolari la valoarea de atunci. In urma acestui cutremur s-a lansat prima investigaie sub autoritatea guvernului american asupra cutremurelor din Statele Unite. n 1908 a aprut raportul Lawson, o compilaie de rapoarte detaliate asupra efectelor cutremurului, strnse de la mai mult de 20 de oameni de tiin. Raportul coninea date despre micarea sistemului de falii San Andreas, seismograme primite din diferite locaii din lumea larg unde au fost nregistrate propagarea undelor cutremurului, cuprindea i date despre geologia din nordul Californiei, dar i numeroase fotografii ale cldirilor avariate i hri detaliate ale locaiilor cldirilor.Cu ajutorul acestor observaii, oamenii de tiin au neles mult mai bine cum faliile pot provoca cutremure puternice, care sunt probabilitile de apariie pe termen lung ale acestor cutremure i ct de puternice pot fi micrile seismice. Astfel au fost create primele hri de hazard seismic care anticipeaz ariile unde un cutremur va fi puternic, aceste hri fiind necesare zonrilor regionale i deciziilor pentru amenajarea teritorial a locaiilor colilor, spitalelor, zonelor rezideniale, centralelor nucleare, acordndu-se ndeosebi atenie structurilor care necesit un grad maxim de siguran. De la acest cutremur s-au iniiat dezvoltarea codurilor de construcii pentru cldiri i poduri care s reziste la cutremure i, de asemenea, emiterea polielor de asigurri de ctre companiile de asigurri. Cutremurul de la Kwanto, Japonia, din 1 septembrie 1923, cu o magnitudine de aproximativ 7,9 pe scara Richter, a distrus oraele Tokio i Yokohama. n urma acestui cutremur i-au pierdut viaa 140.000 de oameni i alii, peste 100.000, au fost rnii, iar fr adpost au rmas peste 1,9 milioane de oameni, pierderile economice depind 1 miliard de dolari americani la valoarea actual. Pentru c acest eveniment a afectat o zon cu o populaie dens, nregistrndu-se sute de mii de victime, i pentru a prentmpina n viitor acest lucru, s-au lansat programe tiinifice de urmrire i localizare a cutremurelor, n paralel cu alocarea de fonduri importante pentru culegerea i nregistrarea evenimentelor seismice, i, ulterior, de predicie a acestora. O lecie care s-a desprins n urma producerii cutremurelor majore este c alunecrile de teren reprezint unele dintre cele mai importante efecte secundare ale cutremurelor, iar cutremurele din Alaska i Niigata au fost cele care au trezit atenia inginerilor asupra lichefierii terenului, fenomene care apare n timpul cutremurelor. Cutremurul de la Prince William Sound sau Good Friday Earthquake, Alaska, din 28 martie 1964, de magnitudine 8,5 pe scara Richter a omort 131 de oameni, a produs pagube materiale de 538 milioane de dolari i a provocat pierderi structurale numeroase din cauza lichefierii terenului. Marele Cutremur Sumatra-Andaman, din 26 decembrie 2004, cu o magnitudine de aproximativ 9,3. Si-au facut simtita prezenta si tsunami, valuri uriae de pn la 30 de m, care pot ajunge la o vitez de circa 700 km/h i care au mturat, n cazul primului coasta chilean, regiunea Hilo Hawaii, dar i coastele Japoniei i Filipine, unde s-au nregistrat valuri de pn la 10,7 m, estul Noii Zeelande, sud-estul Australei i Insulele Aleutine din Alaska. n cazul celui de-al doilea, acestea au afectat coastele rilor de la Oceanul Indian: Indonezia, Sri Lanka, India i Thailanda, dar i sud-estul coastei Africii, acest cutremur, prin efectele sale, fiind considerat cel mai grav dezastru natural din istorie. Cutremurul din Haiti, Port Au Prince,12 ianuarie 2010, cu o magnitudine de 7.3 pe scara Richter. Cele mai mari pagube s-au nregistrat chiar n centrul capitalei, unde sunt date disprute mii de persoane. i nainte de cutremur infrastructura Haitiului (strzile, aprovizionarea cu ap, alimente i medicamente, canalizarea, locuinele, poliia, ntreprinderile i locurile de munc .a.m.d.) era foarte slab, majoritatea localnicilor trind la limita srciei; dar acum dup catastrof, i puinul ct exista a fost distrus aproape n ntregime. Dup marele cutremur, cel puin 52 de replici au mai avut loc masurnd 4,5 grade. 250.000 de rezidene si 30.000 de cldiri comerciale au fost prabuite sau au fost grav avariate. La 4 februarie numrul total de victime a fost apreciat la 230.000 mori, 300.000 rnii si 1.000.000 de oameni ramai fr case. Cutremurul din Chile, Conception, 27 februarie 2010, cu o magnitudine de 8,8 grade pe scara Richter. Principala consecin a cutremurului este modificarea axei Pmntului, ceea ce determin i micorarea duratei zilelor, spun cercettorii NASA. Si capitala Santiago de Chile a fost deasemenea mutata, cu 27,7 centimetri spre vest. Potrivit expertilor, cutremurul din Chile a fost de o mie de ori mai puternic decat cel din Haiti, de la 12 ianuarie, ca volum de energie degajata. In Romania, ultimul mare cutremur cu caracter catastrofal, cel din 4 martie 1977 (Balan, St, Cutremurul din Romania de la 4 martie 1977, Editura Academiei, 1982), a avut o magnitudine de 7,2 grade Richter, a ucis 1578 persoane (1424 numai n Bucureti), s-au nregistrat 11.300 accidentai, iar pierderile materiale au depit 2 miliarde dolari (1,6 miliarde n Capital). A fost stopat funcionarea a peste 760 uniti economice, au fost avariate sau distruse peste 230.000 cldiri de locuit i social-culturale, 35 000 familii au fost sinistrate. O cldire de 11 etaje, blocul Carlton, s-a prbuit ngropnd sub drmturi 400 persoane.

66

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Efectelor propriu-zise ale cutremurelor li se adaug i producerea a nenumrate alunecri de teren, tasri i lichefieri ale depozitelor aluvionare din luncile rurilor, n unele zone cu urmri deosebit de grave. Din acest motiv unii autori (Mndrescu, 1984, 2000) consider c sintagma hazard geologic( Mandrescu N., Omul n faa unor catastrofe naturale.,Bucureti, 2000, P. 106-130) este mai nimerit dect cea de hazard seismic, ntruct subliniaz influena hotrtoare a factorilor naturali asociai cutremurelor, asupra efectelor acestora. Indiferent ce rezultate vor obtine oamenii de stiint n studiul, analiza si estimarea hazardului seimic ca magnitudine si perioad de revenire, sau intervale de recurent, pentru zonele expuse hazardului, omenirea nu va fi ferit n totalitate de efectele negative ale cutremurelor. Si de aceea, tinnd cont de prerile cercettorilor si factorilor de decizie, voi spune la rndu-mi, c trebuie neaprat s fie urmati anumiti pasi pentru a micsora aceste efecte. Structurile civile si industriale, precum si infrastructura vor fi construite sau consolidate respectnd standardele din codurile de constructii pentru zonele expuse riscului seismic, cu o magnitudine maxim estimat. Trebuie s fie mbunttite si extinse sistemele de avertizare la timp a efectelor secundare, a celor care pot fi semnalizate. De asemenea, populatia trebuie s fie pregtit nu numai n sensul evitrii, pe ct posibil, a strilor de panic, dar si cum s actioneze ntr-o situatie de risc maxim pentru propria viat, cum este n cazul unui cutremur de magnitudine ridicat. Bibliografie: Atanasiu, I. , Cutremurele de pamant in Romania, Editura Academiei Romane, 1959 Balan, St, Cutremurul din Romania de la 4 martie 1977, Editura Academiei, 1982 Bleahu, M. ,Tectonica globala, vol. I, Editura stiintific si enciclopedic, 1983 Bommer, J. ,Basics of Seismology and Seismic Hazard Assessmnent, ROSE School, European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk, 2004 Dragomir, Corneliu, O socioantropologie a dezastrelor naturale, Editura Lumen, Iasi, 2009 Lascu Stefan, Principiile observaiilor seismice, 1999, Editura Academiei, 1986 Lungu, D. , Cornea, T., Nedelea,C., Hazard Assesment and Site-dependent Response for Vrancea Earthquakes , Kluwer Academic Publishers, 1998. Mndrescu, N., Omul n faa unor catastrofe naturale. , Bucureti, 1984, P. 9-81. Mndrescu, N., Cutremure de pmnt. ,Bucureti, 1991, p 111 Mrunteanu, C., Urbanism si Protectia Mediului Geologic, Editura Universittii, Bucuresti, 1994. Morris, NeiL, Cutremurele, Bucuresti , 2002, p. 33 Mutihac, Vasile, Dictionar de geologie, Editura Didactica si Pedagogica, 2008 Petrescu, I, Pmntul o biografie geologic, Bucureti, 1978, P. 103. Petrescu, G., Cutremure de pmnt, Bucureti, 1959 Visarion, M, Istoria geofizicii romnesti, vol. I, Editura Vergiliu, 2004 Cataclisme naturale: ntre legend i realitate, Bucuresti, 2007, P. 40-41 Pmntul n permanent schimbare, Enciclopedie general pentru copii., Oradea, 1999. Pamantul se cutremura, Bucuresti, 2001 Reportajul Culoarele puterii : Cutremur dupa cutremur Surse internet: www.dexonline.ro http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/hazard/Haza www. Cutremur.net www.geo.ro www.enciclopediaromaniei.ro/wiki/Cutremurul din 1940

67

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

ANDEZITELE DIN MGURA ILVEI (JUD. BISTRIA-NSUD): STUDIU MINERALOGIC I PETROGRAFIC; DOMENII DE UTILIZARE
PROCIUC, Mariana1 Coordonator: Conf. dr. HAR, Nicolae2
1 2

Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Biologie-Geologie, secia Geologie, an III Universitatea Babe-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Biologie- Geologie

Introducere Zona studiat, este poziinat n interiorul prismei de acreie a Carpatilor Orientali, facnd parte din aliniamentul vulcanismului neogen ce mrginete Carpatii Orientali n partea lor vestic: Munii Oa Guti, ible, Brgului, Climani, Gurgiu, Harghita. Cele doua structuri vulcanice studiate, Mgura Arsente i Mgura Aria, aparin zonei subvulcanice bine dezvoltat i n Munilor Brgului. Structurile afloreaz foarte bine ntre localitile Mgura Ilvei i Ilva Mare, unde sunt deschise dou cariere n corpurile de roci vulcanice. Acestea au ca scop principal, exploatarea andezitelor in vederea valorificrii n industria materialeleor de constructii. Dezvoltarea exploatrilor la zi au facilitat realizarea de observaii i studii directe privind arhitectura intern a structurii Mgura Arsente. Obiectul de studiu al acestei lucrri l reprezint caracterizarea mineralogic i petrografic a rocilor din cele dou cariere i evidenierea domeniilor de utilizare. Metode de studiu Principalele metode de studiu utilizate au fost: -observarea n teren i prelevarea de probe; -studii microscopice n lumin optic polarizat pe seciuni subiri confecionate din probele prelevate din teren. Studiu microscopic a urmrit caracterizarea rocilor studiate din punct de vedere structural-textural, al compoziiei mineralogice, caracteristicile petrografice. Rocile vulcanice studiate conin nodulilor ultrabazici cosanguini, care, la rndul lor au fost studiai din punct de vedere structural textural, mineralogic i petrografic, a relaiei spaiale cu roca gazd. Geologia perimetrului In interiorul prismei de acreie a Carpailor Orientali a avut loc o intens activitate vulcanic, n timpul Neogenului, care a generat lanul vulcanic Oa-Guti-ible-Brgu-Climani-Gurghiu-Harghita. Produsele vulcanice generate sunt de compoziie variat. Aciditatea variaz de la acid la preponderent intermediar i chiar bazic odat cu avansarea magmatismului. Din punct de vedere al alcalinitii produsele vulcanismului neogen sunt preponderent calco-alcaline, fiind cunoscute, cu caracter subordonat produse cu un chimism alcalin. Dup modul de desfurare al vulcanismului se pot separa trei sectoare cu caracteristici bine individualizate: sectorul sudic, care cuprinde Munii Climani, Gurghiu i Harghita; sectorul mijlociu, cuprinde Munii Brgu, Rodnei i culmea ible-Hudin; iar sectorul nordic cuprinde Munii Guti i Oa (V. Mutihac, 1973). Vulcanitele Sectorul Brgu-Rodna-ible au fost cercetate de L.Pavelescu(1980), Lidia Jude (1965). Principala caracteristic a acestui sector este reprezentat de rocile care se intercaleaz sub form de corpuri intruse n isturi cristaline aparinnd zonei cristalino-mezozoice, respectiv Dacidelor mediane (M. Sndulesu, 1983) sau Getidelor estice (I. Balintoni, 1997); sau n depozite sedimentare paleogene ce reprezint cuvertura sedimentar post mezo-cretacic ce aparine zonei fliului transcarpatic (Antonesu, 1978) i respectiv bazinului Transilvaniei. n Munii Brgului, se ntlnesc corpuri subvulcanice n rndul crora Lidia Mnzraru Jude (1965) a deosebit forme de lacolite, sill-uri, stock-uri, i dyk-uri, alctuite din microdiorite, dacite i andezite, care la contactul cu rocile sedimentare au dat natere la fenomene de metamorfism termic. Zona vulcanitelor neogene n sectorul Rodna-Brgu cuprinde corpurile eruptive: Vrful Cornii, Mgura Mic, Mgura Sturzilor, Bucnitori, corpul dintre Sngeorz-Bi i Poiana Ilvei, Mgura Rodnei, Dealul Miroslava, Muntele Toroioaga, Muntele ibles, Muntele Hudin. Structura intruziv Mgura Arsente este complex fiind dezvoltat n ambii versani ai vii Ilva, ntre lacalitile Mgura Ilvei i Ilva Mare. Mgura Aria este situat la sud de valea Ilvei, separat din punct de vedere geomorfologic de valea Aria n dou corpuri independente: Mgura Aria (905m) i Chicera (1020m). Corpurile Mgura Arsente i Aria sunt alctuite din andezite i microdiorite cu hornblend i piroxeni respectiv andezite i microdiorite cu piroxeni i hornblend. Corpurile sunt cantonate n depozite sedimentare paleogene (Eocen inferior- Miocen inferior) i au n general forme de zcmnt concordante. Cele dou structuri intruzive sunt cantonate n depozite sedimentare Oligocene reprezentate printr-o alternan de isturi argiloasemarnoase i gresii micacee (Ureche, 1999). Antonescu et al. (1978) consider c acestea formeaz mai multe anticlinale si sinclinale ale cror axe sunt orientate pe direcia NV-SE.

68

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Rocile andezitice prezente n zon au o culoare neagr cenuie cu nuane verzui, aspectul este omogen, spartura neregulat, textura compact masiva, iar structura porfiric. n funcie de gradul de difereniere al magmei apare o tranziie de la andezitele din cariera Aria la cele din cariera Turnuri (Mgura Arsente) fr a se putea stabili o limit precis ntre ele. Aceste ocurene au fost probate att n vederea studiului mineralogic, petrografic cat i pentru evidenierea domeniilor de utilizare a acestor roci de compoziie andezitic. Mineralogia i petrografia rocilor andezitice Obeservaiile i studiile realizate au permis evidenierea a dou tipuri de roci andezitice: cu biotit i piroxeni (Mgura Aria) i cu hornblend (Mgura Arsente, deschis n cariera Turnuri). O particularite a andezitelor din cariera Turnuri este dat de prezena nodulilor ultrabazici. Sub aspect structural, andezitele din carierele Turnuri i Aria sunt holocristaline, porfirice. Textura este masiv (Fig.1). Fenocristale prezente n andezitele din cariera Turnuri sunt: hornblend, biotit, feldspai plagioclazi . Acestea sunt prinse ntr-o mas fundamental microgranular alctuit din feldspai, hornblend, minerale opace, clorite. Fenocristalele de hornblend sunt cu grad ridicat de idiomorfisme, iar n unele cazuri prezint structur zonat bine evideniat. Pe seama fenocristalelor de hornblend se formeaz biotit secundar ns ele sunt afectate cel mai des de procese de cloritizare i/sau epidotizare. Cristalele de biotit prezente sunt de doua tipuri: biotit primar i biotit secundar format pe baza hornblendei. Feldspaii plagioclazi apar ca fenocristale, dar i ca microcristale n masa fundamental. De obicei apar cu structuri zonate i macle polisintetice. Mineralele opace prezente sunt de natur hidrotermal i sunt depuse pe fisuri sau sunt fin diseminate n masa rocii. Procesele secundare ce apar n masa rocii sunt reprezentate de cloritizri, calcitizari sericitizri i biotitizri.

Fig.1. Structur porfiric, fenocristale de feldspat plagioclaz i hornblend, prinse ntr-o mas fundamental micrograular n andezitele din cariera Turnuri (N+, 30x)

Fig.2. Nodul de compoziie dioritic, format din hornblend i feldspat ( N+, 30x)

Andezitele din cariera Turnuri conin nodulii de compoziie bazic i ultrabazic, constituii prepomnderent din minerale mafice. Au dimensiuni maxime de ordinul centimetrilor ( 45 cm in diametru) i contrasteaz coloritic n raport cu roca gazd. Aceti noduli sunt de dou tipuri:

Fig. 3. Zon central a nodulilor ultrabazici, Fig. 4. Zona de contact dintre nodulul ultrabazic si format din clinopiroxeni echigranulari (N+,30x) roca gaz (N+, 30x) -primul tip de noduli au o structur holocristalin, grunoas; conin cristale de hornblend idiomorfe i hipidiomorfe, iar spaiile dintre cristalele de hornblend sunt ocupate de feldspai. Asociaia mineralogic a acestor noduli, cu o participare a feldspailor mai mare de 20%, dovedete o compoziie dioritic. Prezena cristalelor de dimensiuni mari dovedesc faptul c noduli s-au format in facies de adncime, cu rat sczut de rcire a topiturii magmatice (Fig. 2). -cel de-al doilea tip de noduli prezinta caracteristici structurale diferite: nucleul lor este constituit din piroxeni echigranulari cu orientri diferite (Fig. 3), nconjurat de o coroan de hornblend. Compoziia acestora este tipic piroxenitelor hornblendice. Cristalele de hornblend din partera extern a nodulilor au dimensiuni variabile, cele mai mari avnd acelai ordin de mrime ca i fenocristalele din roca gazd (Fig. 4).

69

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 5. Feldspat plagioclaz cu structur zonat n n andezitul de Aria (N+, 30 x)

Fig. 6. Andezit cu biotit i augit maclat (N+, 30x)

Relaiile spaiale cu roca gazd precum i caracteristicile compoziionale ale nodulilor bazici i ultrabazici sugereaz caracterul lor cosanguin cu roca gazd. Principalele speciile minerale care intr n compoziia andezitului de la Aria sunt: feldspai plagioclazi, hornblend, biotit i piroxeni. Fenocristalele de feldspai prezint macle polisintetice cu structuri zonate (Fig. 5). Hornblenda sufer procese de biotitizare. Biotitul primar de cele mai multe ori este nconjurat de o bordur de minerale opace iar cel secundar apare n urma procesului de biotitizare a hornblendei. Fenocristalele de piroxeni uneori prezint macle polisintetice, tipice augitului (Fig. 6). Domenii de utilizare Domeniile de utilizare sunt numeroase: infrastructur, n industria materialelor de construciilor, roci ornamentale etc. n infrastructur se folosesc: sub form de blocuri la ndiguiri; agregate pentru beton sau asfalt (agregate cu dimensiuni de 1-3 mm); la calea ferat (agregate din sortul 6-16mm). n industria construciilor se folosesc ca piatr brut n fundaii, indiguiri etc. Tehnologiilor moderne de prelucrare a andezitelor permit folosirea acestora ca roci ornamentale. Tierea blocurilor n plci de dimensiuni variate, urmat de lefuire sau fiamare permit utilizarea lor pentru placarea diferitelor suprafee att n exterior ct i interior. Concluzii Rocile eruptive dezvoltate ntre localitile Mgura Ilvei i Ilva Mare sunt foarte variate sub aspect petrografic. Fiecrei entiti subvulcanice i este caracteristic un tip petrografic principal. Sub aspect structural-textural rocile studiate se caracterizeaz printr-o structur holocristalin porfiric, cu mas fundamental microgranular iar textura este masiv. Speciile minerale care intr n alctuirea rocilor din ambele masive sunt: feldspaii plagioclazi, hornblenda, biotitul, piroxeni etc. care funcie de concentraia lor n masa rocii dau tipuri petrografice diferite: andezite cu biotit i piroxeni (Mgura Aria), respectiv andezite cu hornblend (Mgura Arsente, deschis n cariera Turnuri). O particularitate aparte o au andezitele din cariera Turnuri datorit prezenei celor dou tipuri de nodulilor de conpoziie dioritic i piroxenit-hornblendic. Domeniie de utilizare a acestor roci sunt multiple, ns prelucrarea lor sub diferite forme permit ntrebuinarea lor ca roci ornamentale. Bibliografie: Antonescu, F., Popescu, T., Duu, C., Rou, V. [1978] Contribuii la cunosaterea stratigrafiei i tectonicii regiunii Sngeorz-Bi. D.S. Inst. Geol. Geof. Vol. LXV, Bucureti Balintoni, I., Mosony. E., Puste, A. [1997] Informaii i interpretri litostratigrafice, metamorfice i structurale, privitoare la Masivul Rodna, Carpaii Orientali. Studia Univ. Babe-Bolyai, XLII, 2, 52-66, Cluj Napoca Mnzraru, L. [1992] Feldspai plagioclazi din Eruptivul munilor Brgu. An. Univ. Buc. tiin. nat., XI/31, 1119, Bucureti Mutihac,V. [1973]Geologia Romniei. Ed.Tehnic, Bucureti, p 647 Pavelescu, L. [1980] Petrografia rocilor magmatice i metamorfice. Ed. Tehnic, Bucureti, p 447 Sndulescu, M. [1983] Geotectonica Romnie. Ed. Tehnic Bucureti, p 336 Ureche, I. [1999] Petrologia magmatitelor neogene din Munii Brgului, Universitatea Babe Bolyai Cluj Napoca, p 270

70

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

TESTAREA PUTERII DISCRIMINANTE A PENETRRII STATICE PE CON N DIFERENIEREA LITOLOGIC A FORMAIUNILOR HOLOCENE DIN ZONA URLAI
RCU, Alexandra-Victoria1 Coordonatori: Prof.dr.dng. SCRDEANU, Daniel2, Conf.dr.ing. STNCIUCU, Mihaela3
1 2, 3

Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic Cuvinte cheie: Penetrarea static pe con, Analiz discriminant bivariant, model 3D litologic

Obiective: Testarea modului n care datele obinute n urma analizei statice pe con (rezistena la penetrare i frecarea lateral) pot diferenia diferitele tipuri litologice. Se testeaz concordana dintre modelul litologic ale zonei Urlai realizat pe baza a 10 foraje i observaiile directe asupra litologiei, i modelul litologic realizat cu datele parametrice obinute prin penetrare static pe con (PSC). Metodologie: Analiza discriminant presupune existena unei clasificri realizate pe baza unor variabile msurate, ale cror valori servesc ncadrrii unor eantioane de provenien incert n una din categoriile acelei clasificri (Scrdeanu, 1995). Parametrii luai n considerare, n acest caz sunt rezistenta la penetrare (Rp) i frecarea lateral (Fl), reprezentand datele obtinute din testul de penetrare static pe con. Funcia discriminant permite separarea a dou populaii cu cte K parametri variabili, reprezentai ntrun spaiu K dimensional, printr-un plan avnd (K-1) dimensiuni. n funcie de ce parte a planului (K-1) dimensional se plaseaz probele, acestea sunt ncadrate ntr-unul din cele dou grupuri. Cele dou grupuri pot fi localizate prin coordonate K-dimensionale a mediilor lor multivariate, iar distincia dintre grupuri depinde de separaia dintre medii (Harbaugh, Merriam, 1968). (Fig.1)

Fig. 1. Reprezentarea grafic a funciei discriminant Funcia discriminant liniar utilizeaz concepte i operaii matematice simple: suma variabilelor, suma ptratelor variabilelor, suma produselor mixte pentru fiecare populatie, valoarea medie a unui parametru, etc. Ea este de forma: R=aA+bB , iar prin combinarea mediilor populaiei de probe n funcia discriminant se calculeaz indicele discriminant R0 . n funcie de valoarea indicelui discriminant (R) al unui set de valori fa de R0, datele sunt atribuite uneia din populaii. (Scradeanu, 1995) Se calculeaz coeficienii pentru funciile de discriminare (de clasificare) i influena fiecrui parametru. Avnd n populaii distincte vor exista Cn2 funcii discriminant. n cazul de fa, existnd 3 litologii distincte, vor exista 3 funcii discriminant ce le vor diferenia doua cte doua. n cazul n care exist zone de suprapunere ntre

71

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


populaii, exist riscul clasificrii incorecte. Acesta poate fi minimizat, ins nu se poate elimina (Sandu, 1996). Aprecierea incertitudinii de asociere a unei probe la unul din grupurile n care se face clasificarea se realizeaz utiliznd mpreun cu analiza discriminant i regula lui Bayes. (Scradeanu, 1995) Pentru a ncadra o nou prob n una din populaiile existente se calculeaz un scor de clasificare pentru fiecare funcie discriminant. Regula lui Bayes este folosit pentru a calcula probabilitile condiionate. Proba va fi ncadrat grupei cu scorul de clasificare mai mare dect riscul asumat. Comparaia ntre clasificarea corect (plasarea n aceeai clas n care o proba a fost identificat) i cea calculat pentru diferite valori ale riscului asumat indic relevana discriminant a variabilelor. Studiu de caz: S-au utilizat datele provenite de la 10 testri de tipul penetrrii statice pe con i 10 foraje la aceleai coordonate, n aproperea orasului Urlati, judetul Prahova. (fig2), pe malul stng al rului Cricovul Srat. Depozitele Cuaternare in care s-a forat fac parte din molasa carpatica.

Fig.2.Foraje utilizate. Scar verticala 1:3,7

Fig. 3. Amplasarea forajelor Probele de penetrare static pe con sunt teste in-situ ce msoar n mod direct proprietile solului i unii parametrii geotehnici, realiznd un profil continuu al acestora. Testul const n mpingerea la o rat constanta de 20mm/s a unui cilindru metalic i msurarea rezistentei solului la penetrare. Penetrometrul standard are un varf cilindric la o nclinaie de 600, cu suprafaa proiectat de 10 cm2, suprafa de frecarepe manta de 150 cm2. Msuratorile de baz (rezistena la penetrare msurat pe vrful conic i frecarea lateral -pe mneca de frecare) sunt realizate la intervale de 20 mm, realizndu-se un profil continuu. n calcule s-au folosit 7243 de perechi de date, care au fost corelate cu litologia dupa cum urmeaza: 4071 n grupul loessoid, 1935 n stratul detritic i 1235 n categoria argil. Repartitia acestora n funcie de rezistena la penetrare(Rp) i frecarea lateral

72

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


(fl) indic zone de suprapunere, sugernd existena riscului unei clasificri incorecte. (fig 3). Adncimea forajelor este de aproximativ 15 m, situate ntr-o reea regulat la 80 de m distan unul fa de cellalt. (fig 3). Pentru litologia iniiala am realizat profilul litologic 3-dimensional cu ajutorul programului RockWorks (RockWare Incorporated) folosind ca metod de interpolare krigging-ul(fig 4). Se observ cele 3 strate existente: loessoid (galben), detritic (gri- n imagine este dezactivat pentru observarea planelor de separare) i argil (verde-stratul inferior). Modelul tridimensional n care s-au folosit rezultatele analizei discriminant (pentru un risc asumat de 50%) prezint numai dou tipuri de litologie: loessoid i detritic, precum i zone nedefinite care nu au putut fi ncadrate n niciunul din cele 3 grupuri.

Fig. 4 Graficul repartiiei populaiilor dupa rezistena la penetrare(Rp) i frecarea lateral (Fl)

Fig 4. Modelul stratigrafic bazat pe datele initiale. Fig.5 Modelul litologic calculat. Risc asumat 0.5 Diferenierea dintre categorii a fost demonstrat calculnd distana Mahalanobis, care msoar distana dintre grupurile multivariate ale grupurilor, precum i comprand valoarea funciei Fisher experimental cu cea calculat pentru valorile date. Diferenierea dintre loessoid i detritus, precum i argila-detritus este mai bun decat cea dintre argila i loessoid, fapt atestat i de distana Mahalanobis mai mic decat n cazul celorlalte dou grupri. Valorile Rp i Fl nregistrate fac ca pentru risc asumat mic (n acest caz mai mic de 30-40%) s nu se poat face distincia dintre argil i loessoid, iar pentru valori ale riscului mai mari, argila s nu mai fie prezent n modelele litologice bazate pe analiza discriminant. Concluzii: Valorile calculate prin analiza discriminant pentru cele 3 perechi de date sunt repezentate n tabelul de mai jos. Numrul maxim de perechi de date ncadrat corect este de aproximativ 75-77%, calculat pentru riscuri de 0,4 i 0,5, iar cel minim pentru riscul de 0,1 (probabilitate de 90%). n tabelul 1 am cuantificat acurateea metodei de ncadrare a valorilor noi n categoriile litologice deja existente.

73

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


risc 0,1 Foraj F01 F02 F04 F05 F07 F08 F10 F11 F12 F13 Nr de probe 753 747 748 748 748 748 748 749 749 748 numar 433 134 201 254 186 122 89 212 181 137 % 57,503 17,938 26,872 33,957 24,866 16,31 11,898 28,304 24,166 18,316 risc 0,2 numar 477 297 347 341 239 266 160 305 226 186 % 63,347 39,759 46,39 45,588 31,952 35,561 21,39 40,721 30,174 24,866 risc 0,3 numar 530 475 480 494 457 479 452 460 361 422 % 70,385 63,588 64,171 66,043 61,096 64,037 60,428 61,415 48,198 56,417 risc 0,4 numar 563 493 511 512 538 568 580 554 515 483 % 74,768 65,997 68,316 68,449 71,925 75,936 77,54 73,965 68,758 64,572 risc 0,5 numar 563 489 518 507 535 557 580 539 504 484 % 74,768 65,462 69,251 67,781 71,524 74,465 77,54 71,963 67,29 64,706

Tabel 1. Numrul de probe ncadrate corect pentru riscuri ale erorii de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 S-a observat c numrul mare de date iniiale ncadrate n categoria loessoid, 4071, n comparaie cu celelate dou categorii, care nsumeaza 3170 de probe, nflueneaz analiza n direcia unei probabiliti mai mari ca o prob s fac parte din acest populaie. Nicio prob de argil nu a fost ncadrat n categoria corect, fiind asimilat populaiei loessoide. Astfel, metoda discriminant poate fi folosit pentru a ncadra probe noi, ns alturi de alte metode complementare, pentru a se reduce gradul de ambiguitate. De asemenea, ali parametrii pot distinge mai bine litologia i/sau proprietile fizice ale unei zone de investigare. Pot exista situaii parametrice care s duc la creterea preciziei, deoarece gradul restrns de generalitate face ca acesta s fie un domeniu restrns de aplicare. Bibliografie: Scrdeanu, D. [1995] Informatic Geologic, Volumul I, Editura Universitii Bucureti, p 156-166 Merriam, D., Harbaugh, J., [1968] Computer applications in stratigraphic analysis, p 240-243 Sandu, Dumitru, 1996. Sociologia tranzitiei. Valori si tipuri sociale n Romnia. Bucuresti: Staff, cap. 5 David Garsson Discriminant Function Analysis (Three Groups): SPSS Output , la aderesa http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/discrim3.htm, consultat martie 2010

74

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PRELUCRAREA I CERCETAREA UNOR DATE PRIVIND PERMEABILITATEA I CONSUMURILE DE CIMENT PENTRU ZONA DE ISTURI N CORPUL BARAJUL GURA APELOR
VLDU, Beniamin1, BIRTOK, Lorand2, Drd. ing. PUNESCU, Nicolae3 Coordonator: Asist.univ.dr.ing. Postolache Mihaela4
1 2

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Inginerie Economic, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Geologia resurselor miniere, Anul IV 3 Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine 4 Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine 1. Introducere Analizarea i interpretarea rezultatelor injeciilor din forajele de voal pentru zona de isturi, n vederea comparrii cu condiiile limit ale absorbiilor de ap i consumurilor specifice de ciment, impuse de Normativul departamental pentru tratarea rocii de fundare a construciilor hidrotehnice, prin injecii i foraje de drenaj - PE721/87. 2. Date geologice Zona analizat se afl n treimea median a versantului stng, fiind alctuit din isturi filitoase cuaroase alterate, isturi feldspatizate i isturi grafitoase. ntregul complex, formaiunea de Ruor, are n general cderi variabile spre versantul stng, fiind strbtute de apofize granitice, n amonte de axul coronamentului barajului. Din punct de vedere petrografic, roca conine cuar, feldspat, clorit - muscovit, calcit i pirit. Condiiile geologice n jurul amplasamentului barajului i n zona lacului de acumulare sunt: fenomene fizice, chimice sau biologice, care prin mrimea sau prin durata lor, au determinat evoluia pmntului, producnd permanente modificri, unele lente, abia simite, iar altele mai violente asupra zonei cum ar fi alunecrile de teren, topiirea zpezilor i al operaiilor de nghe - dezghe. Date geologice la faza de execuie sunt: diferenele de recuperaj mediu ntre foraje, ce sunt cauzate de accidente tectonice deosebite cum sunt fali, fisuri, crpturi, pori rocilor, cu o istuozitate pronuntat, dup cum se observ din recuperajul realizat n timpul forrii. Pereii pe unele tronsoane fiind instabili, deoarece se gsesc intercalaii de roci mai tari i roci mai moi. 3. Amplasarea forajelor n galeria perimetral de injecie Toate forajele voalului de etanare din galeria de injecii din corpul barajului, au fost poziionate pe radierul galeriei de injecii perimetral din corpul Barajului Gura Apelor, de-a lungul a trei iruri paralele.

Foto. 1. Galeria perimetral de injecii Baraj Gura Apelor

Foto. 2. sonda poziionat pe irul C-axial din galeria de injecii

4. Direcia, nclinarea forajelor Direcia forajelor din voalul de etanare este perpendicular pe axele irurilor. Toate forajele de pe cele trei iruri principale sunt verticale. irurile sunt: B-aval, irul A-amonte i irul C-axial (central) din galeria perimetral de injecii din corpul barajului de anrocamente. Forajele de la partea superioar a voalului sunt nclinate spre amonte, respectiv aval, la 10o, 30o, 60o.

75

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


5. Elemente geometrice Lungimea forajelor este definit ca: lungime pe nclinare. Dup materialul strbtut n lungul forajelor, lungimea total are dou componente i anume: lungimea n beton i lungimea n roc. 6. Forare, probare, injectare Forajele din irul B-aval s-au executat cu foreze rotative de tip semiuor cu circuit de ap, la diametrele prevzute n proiect, cu carotaj continu numai n roc i cu depozitare de prob la forajele din etapa a I-a care au caracter de foraje de control. Forarea, probarea i injectarea forajelor pe irul B-aval, s-a executat conform caietului de sarcini i a proiectului elaborat de S.C. I.S.P.H. S.A. Pentru stabilirea permeabilitii iniiale ale rocilor, s-au fcut probe de permeabilitate cu ap pentru forajele de etapa a I - a, irul B-aval, la valoarea maxim a presiuni de probare. Lungimea tronsoanelor i presiunea de injectare a fost cea prevzut n proiect i caietul de sarcini, redactarea a II - a. Presiunea maxim de injectare este cea dat de caietul de sarcini. La injectare s-a utilizat suspensi de ciment, stabile, cu adaos de bentonit n proporie de 4-6%, raportat la greutatea cimentului din suspensie, cu raportul ciment-ap, n funcie de necesiti: 1:5; 1:1; 1:0,8. 7. Amplasarea Cadrul de amplasare al forajelor a fost radierul galeriei de injecii din corpul barajului. Forajele au fost amplasate de ctre serviciul topo al executantului care a corectat, conform condiiilor tehnice de execuie, n ecartul distanei de 0,10 m, n lungul irului i numai unde a fost cazul, coordonatele conformndu-se celor din proiect cu abaterile permise. 8. Prelucrarea i interpretarea unor rezultatelor Analiza rezultatelor am fcuto n urma prelucrrii datelor primare i anume: fie de foraj, fie de injecii, fie p.p.a. i recuperajul realizat din foraje cu recuperaj. Prelucrarea datelor const n compararea rezultatelor obinute cu criterile admisibile conform cu prevederile normativului departamental PE-721/87, care stau la baza procesului de interpretare a rezultatelor. Am analizat 69 foraje din zona I (isturi), cu o lungime n roc de 2.415 m, repartizate pe iruri n felul urmtor: ir B-aval: 69 foraje, L = 2.415 m. Din fiele de forarje i injecii, din observaiile de pe teren, am extras lungimile forajelor, tronsoanele i toate datele privind injectarea. Lungimea n roc a forajelor curente a respectat pe cea proiectat. Diametrul de forare, a fost de 76 mm conform proiectului. Forajele verticale din celce trei iruri de voal s-au executat cu instalaii Diamec 262 - ATLAS COPCO. La forajele din etapa a I-a, de pe irul aval, care au fost prevzute cu recuperaj, s-au folosit tuburi carotiere duble, 76 mm, dotate cu inele prinztoare i extensie. Probarea s-a efectuat pe tronsoane, pentru forajele de etapa I-a, care au avut caracter de foraje de control. S-au ntmpinat dificulti la probarea cu ap, datorit instabilitii pereilor gurilor de foraj, probarea efectundu-se numai pe tronsoanele n care s-au meninut pereii gaurilor de foraj. Injectarea forajelor curente s-au fcut prin metoda descendent pe tronsonul de contact beton - 15 m roc i pe tronsoanele n care sa pierdut circuitul de ap sau nu au inut pereii gurii de foraj i ascendent pentru restul tronsoanelor. Lungimea tronsoanelor, datorit dificultilor ntmpinate nu a putut fi respectat pe toat lungimea forajelor, aa cum a fost prevzut n proiect. Presiunea de injectare a respectat prevederile proiectului i a condiiilor tehnice de execuie. Ca fluid de injectare s-au folosit suspensii cu concentraii ciment: ap = 1:5; 1:1; 1:0,8. S-a respectat etapizarea irurilor i a forajelor pe ir n conformitate cu prevederile proiectului. 9. Analiza i interpretarea rezultatelor Analiza eficacitii etanrii realizate, ia n considerare consumul specific (kg/m), de materiale solide (ciment), care se compar cu urmtoarele valori din clasificarea dat de PE-721/87: 0..........15 kg/m - foarte redus; 15........25 kg/m - redus; 25........50 kg/m - mediu redus; 50........100 kg/m - mediu; 100.......200 kg/m - moderat mare; 200.......400 kg/m - mare; > 400 kg/m - foarte mare.

76

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


10. Tronsonul din galeria de injecii din corpul barajului Am analizat 69 foraje din zona I (isturi), cu o lungime total n roc de 2.415 m, repartizate pe irul n felul urmtor: - ir B-aval: 69 foraje, L = 2.415 m; irul B-aval - 69 foraje, L = 2.415 m: - etapa I: 18 foraje, L = 630 m; - etama a II-a: 17 foraje, L = 595 m; - etapa a III-a: 34 foraje, L = 1.190 m. n tabelul urmtor este redat ponderea n lungime i procentual, pe clase de consumuri specifice, a irului B-aval, n raport cu lungimea total injectat pe etape: Tabel nr.1 Lungimi din ir pe clase de consum specific [m] ir Metri i Lung.tot. B-aval procente ir [m] 0-25 25-50 50-100 100-200 >200 Etapa I Etapa II Etapa III Total ir metri P% metri P% metri P% metri P% 630 100 595 100 1.190 100 2.415 100 [kg/m] 445 71 435 73 935 79 1.815 75 [kg/m] 100 16 120 20 195 16 415 17 [kg/m] 75 12 40 7 45 3,8 160 7 [kg/m] 5 0,5 10 0,8 15 0,6 [kg/m] 5 0,5 5 0,4 10 0,4

Foraj de etapa a-I-a

Foraj de etapa a-II-a Foraj de etapa a-III-a


Din tabelul nr.1 i din profilul sinoptic, se poate trage concluzia c: de la etap la etap consumurile de ciment au sczut.

Fig.1.Curbe cu consumuri specifice de ciment (Kg/m) Din punct de vedere al consumurilor specifice de ciment s-au obinut urmtoarele rezultate: 75% (1.815 m), din lungimea total pe ir (2.415 m), au avut consumuri specifice cuprinse ntre 0 - 25 Kg/m - consum foarte redus i redus, 17% (415 m), consumuri de ciment ntre ntre 25 - 50 Kg/m - consum mediu redus, 7% (160 m), consumuri de ciment ntre 50 - 100 Kg/m - consum mediu, 0,6% (15 m), consumuri de ciment ntre 100 - 200 Kg/m - consum moderat mare i 0,4% (10 m), consumuri de ciment > 200 Kg/m - consum mare. 11. Concluzii Analiza calitii lucrrilor de injecii, am efectuato pentru cantitatea de 2.415 m (69 foraje), foraje de voal injectate din galeria perimetral din corpul barajului, zona I (isturi). Prelucrarea datelor efectuate pe tronsoane de voal de cca 15 m, iruri de foraje, n ordinea executrii acestora i pe etapele de execuie a forajelor n cadrul fiecrui ir. Prin aceste rezultate am urmrit punerea n eviden a gradului de impermeabilizare a terenului de fundare pe msura executrii lucrrilor prevzute n proiect. Pe zona analizat, roca este constituit din isturi cuaroase filitoase, pe anumite tronsoane n alternan cu isturi cuaroase filitoase grafitoase alterate i fisurate. S-au ntmpinat dificulti la probarea cu ap, datorit instabilitii pereilor gurilor de foraj, probarea efectundu-se numai pe tronsoanele n care s-au meninut pereii gaurilor de foraj.

77

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Injeciile efectuate pn n prezent sunf eficiente, parametrii de calitate fiind n concordan cu particularitile geologice i structurale ale masivului de roc care se injecteaz.ss Bibliografie 1. Pavelescu L. - Studiul geologic i petrografic al regiunii centrale i de sud-est a munilor Retezat. An. Com. Geol. XXVI. Bucureti (1953 - 1957). 2. Pascu M., Stelea V. - Editura tehnic Bucureti 1968. Cercetare apelor subterane. 3. Punescu, N. Contribuii privind proprietiile corpului de anrocamente al Barajului Gura Apelor, influena unor solicitri seismice n vederea prevederii unor posibile avarii. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 4. Punescu, N. Analiza i interpretarea rezultatelor de impermeabilizare la versantul stng al Barajului Gura Apelor pentru zona de isturi. Raport de cercetare, Petroani, 2010. * Caietul de sarcini pentru executarea injeciilor din forajele de voal. Redactarea II. ** Normativ departamental privind proiectarea i executarea etanrii rocilor stancoase prin injecii - PE 712/87 - ICEMENERG Bucuresti 1987.

78

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

ELEMENTE PUSE N EVIDEN PENTRU EXECUTAREA FORAJELOR LA BARAJUL GURA APELOR, N VEDEREA ETANRI VERSANIILOR
BIRTOK, Lorand1, VLDU, Beniamin2, , Drd. Ing. PUNESCU, Nicolae3 Coordonator: Asist.univ.dr.ing. Postolache Mihaela4
1 2

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Geologia resurselor miniere, Anul IV Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Inginerie Economic, Anul II 3 Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine 4 Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine 1. Introducere Lucrarea de fa prezint modul de execuie a forajelor, probelor de permeabilitate i injeciilor de etanare a versaniilor de la Barajul Gura Apelor de pe Rul Mare Retezat. Barajul a fost construit din anrocamente cu miez de argil cu o nlime de 162 m. Dimensiunea n lungul vii este de cca 600 m i limea de cca 460 m la coronament. Aceast dimensiune mare a amprizei necesit detalierea datelor prospeciunilor, cercetrilor i construirea modelului geologic ingineresc al fundaiei, care reflect i spaiul masivului stncos, contururile elementelor geometrice i volumetrice, cvasiomogene. Alctuirea acestui masiv stncos este complex, prezentnd un grad ridicat de neomogenitate i anizotropie din punct de vedere al rezistenei, deformaiei i nfiltraiei, cu att mai dificile n aceste condiii, este extinderea msurtorilor n laborator la ntreaga suprafa a amprizei. 2. Localizarea geografic a regiuni studiate Din punct de vedere geografic perimetrul studiat se afl n Carpaii Meridionali, n judeul Hunedoara, mai precis n localitatea Haeg, situat la 400 km (pe calea ferat), de capitala rii.

Valea Rului Mare, respectiv Lpunicului Mare, adncit cu circa 1.000 m n podurile suprafeei de eroziune Borscu, desparte Retezatul de munii arcu i Godeanu. Spre est, Ru Brbat i Pilugu constituie adevrata limit a masivului, separndu-l de Munii Tulia. Lacul de acumulare Gura Apelor este amplasat la confluena rurilor Lpunicul Mare, Lpunicul Mic i Rul es, unde, prin unirea acestor ruri, se formeaz Rul Mare, la 47 Km (pe drumul judeean asfaltat), de localitatea Haeg. 3. Ci de acces Drumuri secundare importante, asfaltate sau pietruite, ce ajung n preajma zonei studiate Gura Apelor sunt: Sntmrie Orlea, comun atestat documentar la 1363, aflat pe drumul naional Petroani - Haeg. De aici pleac un drum auto nemodernizat spre - Ru de Mori comun la 500 m altitudine (betoat), urmnd comuna Brazi, localitate de la poalele muntelui; drum de ptrundere n lungul Rului Mare (spre cabana Gura Zlata) i apoi Gura Apelor. Apoi Crneti (11 km de Haeg spre Caransebe) - Clopotiva comun la circa 500 m altitudine - cabana Gura Zlata - barajul Gura Apelor (asfaltat).

79

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


4. Condiii climatice Trebuie s avem n vedere i urmtorii factori pentru a preveni riscurile: - naturali - riscul seismic. Barajul trebuie amplasat ntr-o zon de risc seismic minim. Calculul fundaiilor se face pentru o valoare maxim a acceleraiei orizontale la sol, posibil. - artificial - efectul industrial. Trebuie avut n vedere terminarea lucrrilor care sunt la ora actual, s se efectueze cu mare atenie i conform proiectului, pentru a nu se produce un dezastru. Canalizarea i depozitarea produselor inflamabile, toxice, astfel s se evite ca drumurile de transport a acestor produse s nu treac prin apropierea barajelor. 5. Forarea Forajele verticale s-au executat cu instalaie Diamec - Atlas - Copco din dotarea antierului Hidroconstrucia. La forajele din etapa a I-a B.21; B.25;B.29; A.25 i A.29 de pe irurile aval i amonte s-au folosit tuburi carotiere duble de 76 m/m din import, prevzute cu inele prinztoare i extensie, iar frezele sunt armate cu diamante. Forajele nclinate s-au executat cu o singur instalaie S.G. 150, care a dat randament folosind ca scule de forare tuburi simple carotiere cu freze avnd diamante ruseti. n concluzie se poate aprecia c forajele verticale i nclinate terminate pe aceast zon de isturi s-au executat bine cu aceste instalaii. La forajele verticale recuperajul realizat a fost ntre 10 i 34 %. Nu s-au nregistrat devieri mari ale forajelor. n aceast perioad nu s-au produs accidente sau instrumentaii de foraj care s afecteze ntrzierea lucrrilor. 6. Probe de permeabilitate Probele de permeabilitate (p. p. a.), s-au executat descendent numai la forajele din etapa a I-a pe tronsoane variabile ca lungime ntre 2 i 5 m, n funcie de caracteristicile geo-mecanice ale rocii strbtute i stabilitatea gurilor de foraj. Rezultatele probelor de permeabilitate cu absorbiile de ap, exprimate n uniti Lugeoni, apar menionate pe profilul hidrogeologic. Pentru executarea testelor de permeabilitate s-au folosit pompe de injecii (ZB), pakere gonflabile tip ATLAS-COPCO, manometre i nregistratoare denumite LOGAC. Absorbia de ap a fost nregistrat cu aparatul LOGAC, dar i verificat de operatorul injector pentru a se corecta eventuale erori de aparat, fiind exprimat n uniti (Lu). O unitate Lugeon reprezint 1 l/m/min. la 10 atm = 0,1 l/m/min/atm. 7. Probele de permeabilitate la foraje executate n zona de isturi cotele 960 - 980 mdM a. irul amonte Forajul A.21 n acest foraj s-au determinat absorbii de ap cuprinse ntre 4,2 lugeoni la presiunea de 9-11 atm, pe tronsoanele 15-20 m i 29-34 m, pn la 9,2 Lugeoni la presiunea de 7 atm pe tronsonul cuprins ntre 20 i 24 m. Forajul A.25 La acest foraj predomin absorbiile de ap mici cu valori de la 2,4 Lu (tr. 3-7 m), pn la 4,2 Lugeoni (tronson 12-16 m), la presiuni de 7 la 9 atm. De menionat o excepie pe un singur tronson de adncime 30-35 m, unde s-a nregistrat o absorbie mai mare cu valoarea de 10,77 Lu la presiunea de 7,3 atm. Forajul A.29 n forajul A.29 s-au determinat absorbii cuprinse ntre 4,08 Lugeoni (tronsonul 18-23 m), i 6,96 Lugeoni (tr. 3-8 m), la presiuni 15 atm i respectiv 4,5 atm. Pe tronsonul cuprins ntre 8 i 13 m, n timpul probei de permeabilitate cu ap, forajul a comunicat prin radierul galeriei n zona forajului 23 din etapa a II-a. n acest tronson din zona de isturi au fost nregistrate, n general, valori mici ale absorpiilor de ap care sunt sub 10 Lugeoni cu unele excepii.

80

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Forajul A.25 din etapa a I-

Forajul A.21 din etapa a I-

Profil hidrogeologic cu absorbtiile de apa, din forajele de injectii etapa a I-a: A 21; A 25; A 29 de pe irul amonte. Forajul A. 29 din etapa a I-a b. irul aval Forajul B.21 etapa I - a La acest foraj s-au nregistrat absorbii n general mici sub 5,5 Lugeoni, cu excepia unui tronson cuprins ntre 7 i 12 m unde s-a determinat 7,08 Lugeoni. Forajul B.25 Valorile cele mai mari de absorbii de 7,7 Lu i 6,41 Lu, s-au obinut pe tronsoanele (18-23 m i 30-35 m) i cea mai mic de 1,62 Lu, pe tronsonul cuprins ntre 2 14,2 lugeoni.8 i 33 m i 13-18 m. Pe restul tronsoanelor s-au determinat absorbii ntre 2,4 i 5,7 Lugeoni. Forajul B.29 n acest foraj, s-a nregistrat o pierdere de circuit ntre 8 i 10 m i cea mai mare absorbie de 41 Lu, pe tronsonul 10-13 m la presiunea de 2 atm. Cea mai mic absorbie de ap a fost de 3,14 Lu la presiunea de 14 atm pe tronsonul cuprins ntre 27 i 32 m, iar pe celelalte intervale de adncime au fost absorbii cuprinse ntre 3,6 i 6,75 Lugeoni. Pe tronsonul de suprafa 3-8 m au fost absorbii de 14,2 Lugeoni. Profil hidrogeologic cu absorbtiile de apa, din forajele de injectii etapa a I-a: B 21; B 25; B 29

Forajul B.25 din etapa a

Forajul B.29 din etapa a I8. Conclizii

81

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


8 Concluzii Forajele de injecii au fost executate n sistem rotativ cu carotaj continuu, avnd diametru unic de 76 mm. Sculele de forare (tuburi carotiere duble, freze cu diamante, sape cu role), folosite, au dat randament bun. Forajele au fost injectate descendent i ascendent n funcie de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor ntlnite. Lungimea tronsoanelor, injectate descendent a fost variabil ntre 2 i 5 m, iar injeciile ascendente s-au executat dup terminarea forajelor pe tronsoane de 5 m. Recuperajul obinut n procente n acest tronson de isturi a fost cuprins ntre 10 i 34 %, iar n adncime pe tronsoane scurte au fost i valori de 50 % - RQD. Aceasta a fost n general cuprins ntre 5 % i 15 %, iar pe anumite tronsoane nu sa putut determina din cauza fragmentri rocii prin forare. Probele de permeabilitate s-au executat descendent la toate forajele din etapa a I-a n numr de 6, de pe irurile aval i amonte din aceast zon de isturi, pe tronsoane variabile ca lungime ntre 2 i 5 m. Testele de permeabilitate au pus n eviden absorbii sub 4 Lugeoni pe circa 57 % din tronsoane la forajele B.21; B.25; i A.25, iar pe 43 % s-au nregistrat absorbii cuprinse ntre 4 i 10 Lugeoni la forajele B.21; B. 25; A.29 i A.21. n concluzie se apreciaz c lucrrile de injecii executate pn n prezent la voalul de etanare, zona superioar Baraj Gura Apelor, s-au executat conform proiectului i caietului de sarcini elaborat de S.C. I.S.P.H. S.A. Bibliografie 1. Pavelescu L. - Studiul geologic i petrografic al regiunii centrale i de sud-est a munilor Retezat. An. Com. Geol. XXVI. Bucureti (1953 - 1957). 2. Pascu M., Stelea V. - Editura tehnic Bucureti 1968. Cercetare apelor subterane. 3. Punescu, N. Analiza lucrrilor de foraj i injeci efectuate la voalul de etanare versant stng, la galeria perimetral de injecie Baraj Gura Apelor n trimestrul I din anul 2009. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 4. Punescu, N. Contribuii privind proprietiile corpului de anrocamente al Barajului Gura Apelor, influena unor solicitri seismice n vederea prevederii unor posibile avarii. Raport de cercetare, Petroani, 2009. 5. Punescu, N. Analiza i interpretarea rezultatelor de impermeabilizare la versantul stng al Barajului Gura Apelor pentru zona de isturi. Raport de cercetare, Petroani, 2010. * Caietul de sarcini pentru executarea injeciilor din forajele de voal. Redactarea II. ** Normativ departamental privind proiectarea i executarea etanrii rocilor stancoase prin injecii - PE 712/87 - ICEMENERG Bucuresti 1987.

82

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PALEOGENUL REMANIAT DE LA RPA ROIE (JUD. ALBA): IMPLICAII ASUPRA VRSTEI FORMAIUNII DE SEBE
SOLOMON, Alexandru1, MICLEA, Angela2, JIPA,Ctlin3, FEIGI, tefan Vasile4 Coordonatori: Prof.univ.dr. CODREA, Vlad5, Prof.univ.dr. BUCUR, Ioan6 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie , secia Inginerie Geologic, an III Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie, Master-Geologia bazinelor sedimentare, an II 3 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an II 4 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiina Mediului, coala doctoral Evoluia sistemelor terestre i mediul ambiant, an I 5,6 Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie
2 1

Introducere n sectorul sud-vestic al Bazinului Transilvaniei, la Alba-Iulia Sebe Vinu de Jos afloreaz formaiuni ce revin intervalulului Cretacic superior-Miocen (Codrea & Dica, 2005). Trebuie amintit c zona prezint interes pentru dinozaurii descoperii n depozitele roii continentale maastrichtiene (Codrea et al., 2001; Codrea et al., 2002), pentru faunele i florele asociate acestora, dar i pentru particularitile fenomenologice geologice i geomorfologice cu impact peisagistic, determinate de aspectele depoziionale i erozionale, cum sunt ariile protejate Rpa Roie i Rpa Lancrmului (Toniuc et al., 1992). Vrsta geologic a depozitelor care afloreaz la Rpa Roie, atribuit Formaiunii de Sebe, a fost pentru mult timp imprecis, n absena unor fosile concludente. Geologie Situat la 3 km NE de oraul Sebe, Rpa Roie este deocamdat o rezervaie geomorfologic i botanic de excepie. Deschiderea ravinat este de dimensiuni foarte mari, cca. 800 de m lime i cca 120 m nlime, cu numeroase torente i canioane.

Fig. 1. Localizarea zonei protejate de la Rpa Roie

Depozitele deschise au un caracter pregnant siliciclastic, fiind dominate de culoarea roie a rocilor, n care alterneaz nivele de argile siltice, gresii i conglomerate, cu stratificaie ncruciat. n partea inferioar predomin o secven dominat de roci clasice grosiere, conglomeratice, subsecvent litologia schimbndu-se spre fin, partea superioar fiind reprezentat printr-o alternan de gresii i argile. Cele mai frecvente fosile colectate de la Rpa Roie sunt resturile de vertebrate, care apar dispersate pe toat grosimea succesiunii, fr a se identifica anumite nivele de concentrare. Primele astfel de fosile colectate aici (fragment de femur i coast), au fost atribuite de Koch (1894) rinocerului Aceratherium cf. Goldfussi Kaup., pe baza creia s-a estimat o vrst Oligocen-Miocen. Ulterior, Nopcsa (1905) reconsider aceste resturi ca fiind fragmente de femur, respectiv humerus de dinozauri sauropozi, concluzionnd c depozitele ar fi cretacic superioare (Danian). Grigorescu (1987) adaug alte cteva fragmente scheletice - dou fragmente de humerus aparinnd unui ankylosaurian, i un dinte conic de 1,5 cm nlime alocat unui dinosaurian theropod , aflate n colecia universitii bucuretene. O parte dintre fosilele existente n colecia de paleontologie a universitii clujene au fost publicate de Jianu et al. (1997), respectiv Codrea & Vremir (1997), elementul cel mai elocvent fiind un fragment de plastron al unei estoase cryptodire (Kallokibotion bajazidi). Foarte recent, s-au adugat resturi ale unui pterosaur azdarchid de foarte mari dimensiuni (Vremir et al., 2009). n topul succesiunii se afl o secven marin badenian transgresiv, care a mobilizat material remaniat din formaiunile mai vechi, precum unele blocuri de calcare eocene cu numulii. Am selectat 9 blocuri din astfel de calcare pe care s-au realizat 18 seciuni subiri.

83

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Analiza micropaleontologic a seciunilor subiri Au fost realizate cte 2 seciuni pentru fiecare bloc calcaros, pe direciile transversal i longitudinal. Seciunea 1 este un packstone/grainstone cu foraminifere, indicative pentru un facies puin adnc cu hidrodinamic ridicat, localizat in proximitatea zonei litorale, cu sediment bine sortat. Asociaiile micropaleontologice constau n numulii, foraminifere bentonice i aglutinante, cyanobacterii, alge verzi. Seciunea 2 este un packstone/grainstone bioclastic, indicator al unui facies de elf puin adnc, cu extraclaste de dimensiuni siltice pn la nisipoase care dovedesc o zon litoral, cu aporturi sedimentare continentale episodice. Asociaia micropaleontologic include briozoare, corali, plci de echinide, alveolinide, alge roii coralinacee, orbitolide i foraminifere bentonice. Seciunea 3 este un packstone/grainstone cu foraminifere i indic un facies puin adnc, cu o hidrodinamic ridicat, ce poate fi localizat aproape de zona litoral, cu o asociaie de ostracode, gastropode, alge verzi i roii, alveolinide, orbitoline i alte foraminifere. Seciunea 4 este un wackestone cu material terigen, slab sortat, n care se gsesc multe fragmente de lamelibrachiate complet dizolvate, plci i radiole de echinide, foraminifere aglutinante, dasycladale, alge coralinacee. Faciesul reprezint zona subtidal, cu o hidrodinamic sczut. Seciunea 5 este un packstone/grainstone. Reprezint un facies de elf cu o hidrodinamic ridicat. Asociaia micropaleontologic cuprinde alveoline, orbitoline, foraminifere rotaliacee i aglutinante, fragmente de alge verzi. Seciunea 6 se refer la un calcar jurasic, vrsta fiind argumentat de asociaia micropaleontologic, pe care ns nu o vom discuta n aceast lucrare. Seciunea 7 este un wackestone, indicativ pentru zona proximal elfului, cu hidrodinamic sczut. n seciune au fost identificate foraminifere bentonice, orbitoline, fragmente de lamellibranchiate i corali, asemntoare cu seciunile 2 i 3. Seciunea 8 este un wackestone/packstone bioclastic cu material terigen, indicator de elf puin adnc, cu hidrodinamic o sczut. Asociaia micropaleontologic cuprinde foraminifere cu test hialin, alveoline, orbitoline, alge verzi, alge roii, briozoare, fragmente de gastropode i lamellibranchiate. Este evident pigmenia accentuat a cimentului sparitic. Seciunea 9 se refer la un calcar grezos dintrun facies de elf, cu aport substanial de material extraclastic, puin adnc, cu hidrodinamic ridicat, n care organismele sunt reprezentate de fragmente de lamellibranchiate, piese scheletice de echinoderme, fragmente de corali, alge verzi, foraminifere bentonice, alveoline i orbitoline. Toate seciunile au ca element comun proveniena din faciesul de tip litoral, cu hidrodinamic fie sczut, fie ridicat, iar asociaiile micropaleontologice indic Eocenul inferior mediu (pe baza orbitolinelor, alveolinelor). Concluzii Depozitele continentale roii ale Formaiunii de ard care afloreaz n zona Alba-Iulia Vinu de Jos Sebe sunt maastrichtiene, vrst argumentat att de resturile scheletice de dinozauri i alte reptile asociate (Codrea et al., 2001, 2009), dar i de asociaia de spori-polen (Antonescu et al., 1983). Vrsta depozitelor de la Rpa Roie a fost pentru mult timp incert, din dou considerente: i. piesele scheletice de dinozauri, au fost considerate mult timp ca fiind exclusiv remaniate i ii. s-a crezut c ntre clastele respective apar blocuri de calcare eocene. De aceea, s-a propus ca depozitele respective s fie privite ca formaiune distinct Formaiunea de Sebe (?Eggenburgian-Ottnangian)(Codrea & Dica, 2005). Recent, descoperirea n jumatatea superioar a depozitelor continentale roii a unei vertebre cervicale de pterosaur azdarchid gigantic, dovedete vrsta cretacic sup. (maastrichtian) a depozitelor, dar i imposibilitatea remanierii acestui material, mult prea fragil prin constituia sa histologic pentru a rezista unui astfel de proces. Calcarele eocene nu se numr ntre clastele depozitelor roii continentale. Ele cad gravitaional pe pant i ajung a fi nglobate n sedimentele roii, ns provin de fapt din baza transgresiunii marine badeniene care acoper discordant succesiunea continental maastrichtian. Pe baza asociaiei micropaleontologice din seciunile subiri realizate, atribuim aceste calcare intervalului Eocen inferior Eocen mediu. Aria lor surs constituie n consecin un subiect deosebit de incitant, fiindc n proximitatea Rpei Roii sunt semnalate exclusiv depozite ce revin intervalului Priabonian superior-Rupelian inferior, ncadrate n Formaiunea de Ighiu (Blu, 1987; Codrea & Dica, 2005). De aceea, aria surs a calcarelor eocene remaniate n baza Badenianului de la Rpa Roie, ar trebui cutat mai degrab pe rama Carpailor Meridionali, unde forma probabil o succesiune consistent i totodat continu lateral. Transgresiunea badenian a demantelat aceste depozite eocene, care astzi sunt cunoscute exclusiv prin apariii restrnse i izolate, precum cele de la Porceti (Bucur & Ianoliu, 1987) sau Apoldu de Sus, ori ca elemente remaniate n baza transgresiunii badeniene, cum s-a semnalat la Dobrca, iar acum, la Rpa Roie.

84

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Mulumiri Ctlin Jipa mulumete pentru suportul financiar din Programul co-finanat de Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Contract POSDRU 6/1.5/S/3STUDII DOCTORALE: PRIN TIIN SPRE SOCIETATE. Bibliografie Antonescu, E., Lupu, D., and Lupu, M., 1983. Corrlation palynologique du Crtac terminal du sud-est des Monts Metaliferi et des Dpressions de Haeg et de Rusca Montan. Anuarul Institutului de Geologie i Geofizic, Stratigrafie, 59, p. 71-77. Blu, C., 1987. Contributions biostratigraphiques concernant le Priabonien et le Ruppelien basal situs au Nord dAlba Iulia. In: The Eocene from the Transylvanian Basin (I. Petrescu, L. Ghergari, N. Mszros, E. Nicorici Eds), p. 183-187, Cluj-Napoca. Bucur, I. I., Ianoliu, C., 1987. Locne de Turnu-Rou-Porceti. Considrations sur les algues calcaires. In: The Eocene from the Transylvanian Basin (I. Petrescu, L. Ghergari, N. Mszros, E. Nicorici Eds), p. 37-42, Cluj-Napoca. Codrea, V., Vremir, M., 1997. Kallokibotion bajazidi Nopcsa (Testudines, Kallokibotidae) in the red strata of Rpa Roie (Alba County). Sargetia, 17, p.233 - 238, Deva. Codrea V., Hosu A., Filipescu S., Vremir M., Dica P., Ssran E., Tanu I., 2001. Aspecte ale sedimentaiei Cretacic superioare din aria Alba-Iulia Sebe (jud. Alba). Studii i cercetri (Geologie-Geografie), 6, p. 63-68. Codrea, V., Ssran, E., Dica, P., 2002. Vurpr (Vinu de Jos, Alba district). In: The 7th European Workshop of Vertebrate Palaeontology, Abstract Volume and Excursionas Field Guide, p. 60-62, Sibiu. Codrea V., Dica P., 2005. Upper Cretaceous-lowermost Miocene lithostratigraphic units exposed in Alba Iulia Sebe Vinu de Jos area (SW Transylvanian basin). Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geologia, 50 (1-2), p. 19-26. Codrea, V., Vremir, M., Jipa, C., Godefroit, P., Csiki, Z., Smith, T., Frca, C., 2009. More than just Nopcsa's Transylvanian dinosaurs: A look outside the Haeg Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2009), doi: 10.1016/ j.palaeo.2009.10.027. Grigorescu, D., 1987. Considerations on the age of the "red beds" continental formations in south-western Transylvanian Depression. In: The Eocene from the Transylvanian Basin (I. Petrescu, L. Ghergari, N. Mszros, E. Nicorici Eds), Universitatea Babe-Bolyai Cluj, p. 189-196, Cluj-Napoca. Jianu, C., M., Mszros, N., Codrea, V., 1997. A new collection of Haeg and Rpa Roie material (Dinosauria, Crocodilia, Chelonia) in the Cluj-Napoca University. Sargeia, Series Scientia Naturae, 17, p. 219-232, Deva. Koch, A., 1894. Die Tertirbildungen des Beckens der Siebenbrgischen Landestheile. I. Palogene Abtheilung. Mitteilungen aus den Jahrbuch der Kn. Ungarische Geologischen Anstalt, X, 6, p. 177-399, Budapest. Nopcsa, F., 1905. A Gyulafehervar, Deva, Ruszkabanya es a Romaniai hatar koze eso videk geologiaja. A M. Kir. Foldt. Int. Evk., XIV, p. 82-254, Budapest. Toniuc, N., Oltean, M., Romanca, G., Zamfir, M., 1992. List of protected areas in Romania (1932-1991). Ocrotirea naturii i a mediului nconjurtor, 36, 1, p. 23-33, Bucureti. Vremir, M.M., Unwin, D.M., Codrea, V.A., 2009. A giant Azhdarchid (Reptilia, Pterosauria) and other Upper Cretaceous reptiles from Rpa Roie-Sebe (Transylvanian basin, Romania) with reassessment of the age of the Sebe Formation. The 7th Romanian Symposium of Paleontology, Abstract volume, p. 122-124.

85

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


PLAN 1. Morozovella velascoensis; 2. Nummulites sp; 3. Rotaliid (?Amphistegina sp.); 4. Foraminifer cu test hialin; 58. Alveolina aff. pisella; 9. Spin de echinoderm; 10. Cympolia paronai; 11. Corallina sp.; 12. Alveolinid; 13. Orbitolites complanata; 14., 17. Alveolina vredenburgi; 15. Quinqueloculina vulgaris; 16. Triloculina sp.; 18. Fragment de gastropod; 19-20. Pyrgo sp.; 21. Alveolina cf. elliptica (Alveolina conradi).

86

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

GEOLOGIA ECONOMIC A ZCMINTELOR DE CRBUNI SITUAIA MONDIAL I PERSPECTIVE NAIONALE


STANCI Andreea1, IGNA Laureniu2, BALEA Georgeta3 Coordonatori: Prof.univ.dr.ing. Grigore BUIA4, Asit.univ.dr.ing. Csaba LORIN5
1, 2

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Geologie, Anul IV 3 Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul III 4,5 Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Catedra de Ingineria Mediului i Geologie Abstract Aceast lucrare a pornit de la unele observaii fcute asupra evoluiei produciei mondiale de crbune, comparativ cu producia naional. n acest context, lucrarea de fa i propune o trecere n revist zcmintelor de huil cantonate n substratul romnesc, n vederea studierii posibilitilor de extindere a perimetrelor concesionate. Dinamica produciei mondiale de crbuni Dac privim n ansamblu, producia mondial cumulat de huil i lignit, a crescut la nivel mondial n ultimii 20 de ani cu cca. 40%, n ultimii zece ani (intervalul 1997/2007) creterea fiind de aproximativ 35% [7] (Tab. 1.). Tab. 1. Dinamica produciei mondiale de huil i lignit n intervalul 1987-2007 Anul Rata Rata Tipul de crbune 1997/2007 1987/2007 1987 1997 2007 Huila 2.792.549.921 3.291.706.278 4.782.283.115 +45,28 +71,25 Lignit 1.250.967.651 913.287.755 890.350.733 -2,51 -28,83 Total 4.043.517.572 4.204.994.033 5.672.633.848 +34,90 +40,29 Studiul acestor cifre, pe anumite intervale de timp i defalcat pe cele dou tipuri de crbune este ns i mai interesant. Astfel, producia mondial de huil a crescut continuu n ultimii douzeci i cinci de ani cu cca. 92 % [8]. De exemplu, numai n intervalul 1987-2007 acest parametru a nregistrat o cretere de 71%, n vreme ce n intervalul 1997-2007 creterea a fost de 45%. Nu aceeai tendin se remarc ns n ceea ce privete evoluia produciei mondiale de lignit care a sczut continuu, n intervalul 1987-2007 cu 29%, pentru ca n ultimii zece ani, scderea s fie mai puin pronunat, de numai 2,5% n intervalul 1997-2007 [7]. Dinamica produciei naionale de crbuni Privind numai asupra statisticilor ultimilor zece ani ale produciei naionale, respectiv intervalul 19972007, n mod paradoxal, situaia este diametral opus, n sensul c, se observ de asemenea o uoar cretere a produciei cumulate (huil+lignit) de cca. 6%, cu o scdere de 43% n ceea ce privete huila, n vreme ce producia de lignit a crescut cu cca. 14% [7] (Tab. 2.). Tab. 2. Dinamica produciei naionale de huil i lignit n intervalul 1997-2007 Anul Rata Tipul de crbune 1997/2007 1997 2007 4.300.000 2.463.400 -42,71 Huila 29.000.000 32.965.362 +13,67 Lignit 33.300.000 35.428.762 +6,39 Total Acest aspect poate fi motivat de faptul c, la nivel naional, resursele de huil cunoscute sunt de 755 milioane tone din care exploatabile n perimetre concesionate 105 mil. tone, iar rezervele de lignit sunt estimate la 1490 mil. tone, din care exploatabile n perimetre concesionate 445 mil. tone [2], ceea ce, ntr-o perspectiv statistic, nseamn c deinem rezerve totale de lignit mai mari cu cca. 92% dect cele de huil, n vreme ce rezervele exploatabile de lignit din perimetrele concesionate sunt mai mari cu cca. 324% dect cele de huil. De asemenea, putem remarca prelucrnd statistic aceleai date cuprinse n Strategia industriei miniere pentru perioada 2007 2020 a Guvernul Romniei i Ministerului economiei, comerului i mediului de afaceri, faptul c, din totalul rezervelor, proporia rezervelor exploatabile cuprinse n perimetre concesionate este dubl n cazul lignitului (cca. 30%) fa de huil (cca. 14%). n acest context, lucrarea de fa i propune o trecere n revist i descrierea geologic a zcmintelor de huil cantonate n substratul romnesc, n vederea studierii posibilitilor de extindere a perimetrelor concesionate.

87

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Zcmintele de huil din Romnia Huilele sunt crbuni humici superiori de culoare neagr, cu luciu sticlos, de smoal, mtsos, gras, sprtura angular, concoidal, cu clivaj n ochiuri. Au puteri calorifice cuprinse ntre 25.000 35.000 KJ/kg [1].

Fig. 1. Zonele cu acumulri de huil din Romnia n Romnia sunt cunoscute zcminte de huil numai n Carpaii Meridionali [1], n zonele orogenului carpatic att n domeniul getic ct i n cel danubian [5] dar i n bazinele posttectonice intramontane [6] (Fig. 1). Situaia acumulrilor de huil din Romnia sub aspectul localizrii, vrstei i caracteristicilor tehnologice este prezentat n tabelul 3. Tab. 3. Localizarea, vrsta i caracteristicile tehnologice ale huilelor din Romnia
Vrsta Zona Zcmntul Camenia Dragosela Baia Nou opot Camenia Crivi Rudria Pregheda ChiacovOstreu Bigr Lupac Secu Zgradia Ranchina Doman Anina Anina VestBrdet Rusca Montan Cmpu lui Neag Valea de Brazi Uricani Brbteni Lupeni Paroeni Vulcan Aninoasa Dlja Iscroni Petrila Livezeni Lonea Sltruc Cenu anhidr Aanh [%] 27,4-35,5 35 16 43 20-50 23-25 19 Date raportate la masa combustibil Hidrogen Volatile Carbon H MV C [%] [%] [%] 13,7-15,6 26-32 10,5 37 21-37 7-9 12,5 13-15 14-17 5-15 32-33 28-32 25-26 13-17 28-36 27 84,4-86,3 67-73 93 84 86 89-91 90 89-90 84-86 85-91 82-83 65-67 86-87 80-83 81-88 4,5-4,8 9 5,5 6 3,5-4,9 4,2-4,8 5-5,6 5,8 4,5-6,0 Sulf combusti bil Sc 1,7-2,4 0,4 2-15 3,9-4,9 1,0 2-4 0,3-1,20 0,1-0,4 0,5-1,0 Purere calorific Qi [kcal/kg] 7500-8000 7600-8400 8200-8400 7400 8680 5300-8500 7600 7200-7800 8050-8300 7700-8400 8100-8700 6200-8000 8300-8500 7000 7700-8500 8000

Carbonifer superior

Zona orogenului carpatic

Reia-Moldova Nou Sirinia

Carbonifer superior

Rusca Montan

Cretacic superior

Jurasic inferior (Liasic)

Jurasic inferior (Liasic)

37-40

39-44

78-80

3-4

1,6-2,5

7800-8200

7-45 7-45,70 18,14-34,11 10,20-41,58 13,33-14,18 9,24-31,43 7,79-23,18 30,66 3,76-46 22,95 2,68-20,68 12,46-13,35 2,38-18,17 5-40

12-40 12,20-40 29,34-34,85 24,29-37,12 33,66-33,98 27,60-38,68 32,85-35,20 32,79 28,70-46,20 34,07 33,07-39,89 38,32-41,11 37,77-41,55 25,6-65

14,2-65 14,20-65,3 55,47-61,24 58,42-60,39 60,40-61,16 57,38-59,75 56,60-61,83 13,6 4,39-108,9 40,62 56,13-59,03 52,56-56,23 52,49-59,41 62,7-76,7

4,83-5,15 3,14 5,08 4,95 5,29 4,91 5,95-6,00 5,80 5,96-6,00 4,43-6,24

0,4-6 0,48-6,05 0,46-1,64 0,18-0,56 1,13-1,49 0,16-0,62 0,24-5,59 0,23 0,7-6,8 2,8 0,23-0,82 0,73-1,44 0,14-7,47 0,97-4,7

2125-7080 2125-7080 4924-6038 4491-6740 6364-6380 4903-6516 5493-6762 4828 3200-6440 3731 5679-6949 6049-6252 5740-6861 2500-7200

Bazine posttectonice intramontane

- Perimetre n exploatare - Perimetre exploatate - Perimetre care nu prezint interes economic

Oligocen superior-Miocen inferior

Bazinul Petroani

88

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Concluzii n urma celor artate n aceast lucrare, se poate concluziona faptul c, dei producia mondial cumulat de crbuni humici inferiori i superiori, a crescut la nivel mondial n ultimii 20 de ani cu cca. 40%, exist diferene majore n ceea ce privete evoluia produciei huilei fa de lignit la nivel mondial i comparativ cu situaia naional. Astfel, producia mondial de huil a crescut continuu n ultimii douzeci i cinci de ani cu cca. 92 % [8], n vreme ce producia mondial de lignit a sczut continuu, n intervalul 1987-2007 cu 29%. n mod paradoxal, privind asupra statisticilor ultimilor zece ani ale produciei naionale, respectiv intervalul 19972007, situaia este diametral opus, n sensul c, se observ de asemenea o uoar cretere a produciei cumulate (huil+lignit) de cca. 6%, cu o scdere de 43% n ceea ce privete huila, n vreme ce producia de lignit a crescut cu cca. 14% [7]. Privind situaia naional prin prisma Strategiei industriei miniere pentru perioada 2007 2020 a Guvernul Romniei i Ministerului economiei comerului i mediului de afaceri, rezult faptul c, din totalul rezervelor, proporia rezervelor exploatabile cuprinse n perimetre concesionate este dubl n cazul lignitului (cca. 30%) fa de huil (cca. 14%). Situaia a fost privit mai ales sub aspectul sarcinilor ambientale suplimentare pe care arderea n termocentrale a crbunilor humici inferiori n spe a lignitului o ridic, faa de arderea crbunilor humici superiori respectiv a huilei. Bibliografie 1. Buia Gr., Lorin C. Zcminte de substane minerale utile solide, Ed. Focus Petroani, 2005; 2. Guvernul Romniei Ministerul economiei i finanelor - Strategia industriei miniere pentru perioada 2007 2020; 3. Ministerul Geologiei-Institutul de Geologie i Geofizic Atlas geologic 1:1000000 Harta substanelor minerale utile, ediia a II-a, Arii reprezentative, Bucureti 1983; 4. Ministerul Geologiei-Institutul de Geologie i Geofizic Atlas geologic 1:1000000 Harta substanelor minerale utile, ediia a II-a, Not explicativ, Bucureti 1984; 5. Petrescu I., Nicorici E., Bioianu C., icleanu N., Trodos C., Ionescu M., Mrgarit Gh., Nicorici M., Dua A., Ptruoiu I., Munteanu A., Buda . Geologia zcmintelor de crbuni (vol. II Zcminte din Romnia), Ed. Tehnic, Bucureti, 1987; 6. Preda I., Bdlu A., Turcule I., Barus T., Androhovici A. Geologia zcmintelor de crbuni (vol. II), Ed. Universitii din Bucureti, 1994; 7. www.wmc.org.pl 8. www.worldcoal.org

89

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

NOI SITURI CU MICROVERTEBRATE DIN MAASTRICHTIANUL FORMAIUNII DE DENSU-CIULA, BAZINUL HAEG


Drd.ing.VASILE, tefan1 Coordonator: Prof.univ.dr. GRIGORESCU, Dan2
1 2

Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, Doctorat, Anul I Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, Laboratorul de Paleontologie

Abstract. Pe lng contribuia lor nsemnat n reconstituirea ecosistemelor Cretacicului trziu (Maastrichtian), resturile de microvertebrate sunt utile i n conturarea unitilor i subunitilor litostratigrafice ce cuprind depozitele continentale din Bazinul Haeg. Lucrarea de fa prezint piesele fosile identificate n depozite de cmpie inundabil bine drenat ce afloreaz n punctele Ciula Mic i General Berthelot, certificnd poziia limitei vestice i, respectiv, re-evalund poziia limitei estice a Membrului Median al Formaiunii de DensuCiula. Au fost identificate resturi aparinnd anurelor, crocodilienilor, theropodelor i mamiferelor multituberculate, precum i fragmente de coji de ou aparinnd morfotipurilor megaloolithid i geckonoid. Introducere Resturile de vertebrate fosile au fost identificate n depozitele maastrichtiene continentale fluviolacustre ale Bazinului Haeg nc de la nceputul secolului XX, n special n urma studiilor lui Franz Nopcsa, cantitatea i diversitatea lor taxonomic aflndu-se ntr-o continu cretere, ca urmare a relurii la sfritul anilor 1970 activitilor de cercetare asupra acestor depozite, activiti ce continu i n prezent (Dan Grigorescu, Zoltn Csiki, Vlad Codrea, etc.) . O mare importan n completarea informaiilor privind diversitatea taxonomic din cadrul ecosistemelor maastrichtiene a avut-o descoperirea resturilor de microvertebrate, procesarea micropaleontologic a sedimentelor intensificndu-se ncepnd cu anii 1990. n urma introducerii procesrii micropaleontologice au fost identificate resturi de microvertebrate maastrichtiene i n depozite n care nu se descoperiser anterior resturi de macrofaun, furniznd argumente pentru includerea lor n Formaiunile de Snpetru i de Densu-Ciula, definite pentru a descrie depozitele continentale ale Cretacicului trziu. Context geologic Formaiunea de Snpetru afloreaz n partea central i de sud-est a Bazinului Haeg i cuprinde n special depozite ce apar sub faciesul Gresiilor de Snpetru definite de Nopcsa, dar i alte depozite mai fine, cum ar fi cele din lungul Rului Mare de la Toteti i Nla-Vad, sau depozitele roii din lungul Rului Brbat, de la Pui. Formaiunea de Densu-Ciula afloreaz n nord-vestul Bazinului Haeg, incluznd trei membri, crora nu li s-au atribuit nc denumiri formale: Membrul inferior, lipsit de resturi de vertebrate i bogat n material sedimentar de origine vulcanic, Membrul Median, bogat fosilifer i cu un coninut mai sczut de material vulcanic, i Membrul Superior, lipsit de resturi fosile i claste de natur vulcanic (Grigorescu i Anastasiu, 1990). Localitatea Ciula Mic se afl n partea de nord-vest a Bazinului Haeg, considerndu-se c n raza sa se afl limita vestic a Membrului Median al Formaiunii de Densu-Ciula. Sedimentele de vrst Cretacic trziu pot fi studiate n cteva puncte situate pe valea Prului lui Geat, un afluent minor al Prului Ciula. De-a lungul acestui afluent apar att depozite marine, sub forma unui fli binar marno-grezos, ct i depozite continentale reprezentate prin argile siltice roii i cenuii i gresii cenuiu-gbui, contactul dintre depozitele marine i cele sedimentare fiind de natur tectonic. Att depozitele marine ct i cele continentale sunt strpunse de intruziuni vulcanice laramice de tipul dyke-urilor. Sedimentele procesate n vederea obinerii resturilor de microvertebrate provin din mai multe nivele de argile siltice violet, roii i cenuii, depuse n zona de cmpie inundabil mai mult (argilele violet i cele roii) sau mai puin (argilele cenuii) bine drenat a unui sistem fluviatil de tip despletit (Grigorescu, 1992). Localitatea General Berthelot se gsete n partea de nord a Bazinului Haeg, nvecinndu-se la est cu oraul Haeg. Cele mai importante aflorimente din aceast zon se gsesc n dealurile de la nord-vest de biserica satului, fiind reprezentate de doi versani orizontali, numii de localnici Rpa Roie Mare i Rpa Roie Mic. n conglomeratele roii care afloreaz n aceste puncte nu au fost identificate claste de natur vulcanic i nici resturi fosile, argumente pentru ncadrarea acestor depozite n Membrul Superior al Formaiunii de DensuCiula, vrsta lor fiind presupus a fi Paleogen. n timpul campaniei din anul 2009 au fost identificate la est de depozitele amintite, de-a lungul unei poteci care urc spre nord-est din spatele bisericii, o serie de aflorimente punctuale, constnd n alternane metrice de gresii cenuii i argile siltice roii. Identificarea unor claste andezitice alterate n compoziia gresiilor i a unor fragmente de coji de ou de dinosaur n argilele roii dovedesc apartenena acestor depozite la Membrul Median al Formaiunii de Densu-Ciula. Pentru verificarea prezenei resturilor de microvertebrate au fost colectate eantioane din dou puncte de-a lungul potecii amintite mai sus, numite n continuare General Berthelot 1 (GB1) i 2 (GB2).

90

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Coninut paleontologic Anurele sunt reprezentate printr-un singur fragment de tibiofibul (FGGUB v.535, Pl. I, c-d) identificat n argilele roii din punctul GB2. Tibiofibulele anurelor sunt uor de identificat pe baza morfologiei lor, tibia i fibula fiind sudate ntre ele, linia de sutur fiind reprezentat de un an longitudinal care se adncete spre partea proximal i distal a elementului osos, unde cele dou oase sunt nc separate. Tibiofibulele nu prezint caracteristici care s le fac utile n atribuirea lor la nivel taxonomic mai detaliat, cum sunt oasele craniene sau cele ale centurii pelviene (Sanchiz, 1998), astfel nct nu se poate preciza cu apartenena acestui fragment la unul din genurile descrise anterior din depozitele Bazinului Haeg, resturile de anure fiind cel mai abundente n depozitele de cmpie inundabil slab drenat din situl Budurone, din apropiere de Vlioara (Grigorescu et al., 1999; Venczel i Csiki, 2003; Csiki et al., 2008). Crocodilii sunt reprezentai printr-un singur dinte (FGGUB v.538, Pl. I, ), gsit n argilele roii de la Ciula Mic, pe valea Prului lui Geat. Dintele este de form sub-conic, fiind puin recurbat i prezentnd o uoar constricie n partea sa bazal. Partea lingual a dintelui este aplatizat, uor concav, carenele lipsite de denticuli fiind vizibile doar n vedere lingual. Apartenena taxonomic a acestui morfotip dentar nu este foarte clar. Avnd n vedere c variaia poziiei carenelor ntre dinii anteriori i cei posteriori a fost observat n cazul unor theropode i crocodili ziphosuchieni (carenele migrnd din poziie lateral pentru dinii anteriori n poziie lingual pentru dinii posteriori, odat cu pierderea denticulilor) (Currie et al., 1990), acest morfotip dentar a fost atribuit genului Doratodon, pentru a confirma aceast ipotez fiind necesare ns dovezi suplimentare. Theropodele dromeosauride sunt prezente printr-un dinte gsit n argilele cenuii de la Ciula Mic (FGGUB R.2122, Pl. I,). O caracteristic a dinilor de dromeosauride o constituie aplatizarea puternic i recurbarea accentuat a ambelor margini (mesial i distal), astfel nct vrful rotunjit se proiecteaz n afara bazei dintelui (Csiki i Grigorescu, 1998). Carena distal este bine dezvoltat, purtnd denticuli bine individualizai, a cror dimensiune scade progresiv de la baz ctre vrf. Pe marginea mesial denticulii sunt mici i apar doar spre partea apical a dintelui, fr a se forma o caren bine definit. Acest tip de dini a mai fost ntlnit anterior n depozitele fine ale celor dou formaiuni (Csiki i Grigorescu, 1998; Vasile, 2008) Un singur fragment de dinte aparinnd mamiferelor multituberculate a fost gsit n argilele roii din punctul GB1 (FGGUB M.167, Pl. I, ). Fragmentul const n treimea distal a primului molar superior drept. Sprtura prezint margini ascuite, sugernd c dintele a fost spart n timpul procesrii sedimentului. Cuspii de pe fragmentul recuperat sugereaz gruparea dup trei rnduri longitudinale, aranjament tipic multituberculatelor kogaionide (Csiki i Grigorescu, 2006), singurul grup identificat pn acum din Maastrichtianul Bazinului Haeg. Dou tipuri de coji de ou fosile au fost identificate n depozitele prelevate din raza celor dou localiti. Un prim tip, gsit exclusiv prin splarea i sitarea materialului, este reprezentat de fragmente de coji de ou de sub 1 mm grosime i doar civa milimetri n diametru (FGGUB R 2115, Pl. I, ), prezent n argilele roii i violet de la Ciula Mic i n argilele roii din punctele GB1 i GB2. Pe suprafaa exterioar a acestor coji se pot observa din loc n loc tuberculi de forma unor cratere, n timp ce prismele de calcit verticale care formeaz coaja sunt dese, subiri i numeroase. Aceste caracteristici indic apartenena acestui tip de coji la morfotipul geckonoid (Mikhailov, 1991; Carpenter, 1999), un morfotip comun sedimentelor fine ale ambelor formaiuni continentale din Bazinul Haeg (de ex., Codrea et al., 2002; Csiki et al., 2008). Cel de al doilea tip este reprezentat prin fragmente cu o grosime medie de 2,63 mm i un diametru de 12 cm, colectate macroscopic din argilele roii din punctul GB1 i prin grupri de prisme de calcit recuperate prin splarea i sitarea materialului din punctele GB1 i GB2. Suprafaa exterioar a cojilor prezint o ornamentaie de tip compactituberculat, tuberculii mari i bine individualizai reprezentnd terminaiile prismelor de calcit care intr n constituia cojii (FGGUB R. 2114, Pl. I, ). Pe baza acestor caracteristici, acest al doilea tip este atribuit morfotipului discretispherulitic (Mikhailov, 1991; Carpenter, 1999), aparinnd ootaxonului Megaloolithus cf. siruguei (Grigorescu et al., 1994; Codrea et al., 2002; Csiki et al., 2008; Grigorescu i Csiki, 2008). Acest tip de coji de ou sunt foarte rspndite n depozitele continentale maastrichtiene ale Bazinului Haeg, att izolate ct i sub forma cuiburilor de ou, considerndu-se c au fost depuse de hadrosauridul Telmatosaurus transsylvanicus (Grigorescu, 2006). Concluzii Descoperirea resturilor de microvertebrate n depozitele continentale de la Ciula Mic confirm apartenena acestora la Membrul Median al Formaiunii de Densu-Ciula, oferind i indicii asupra potenialului fosilifer al acestor depozite. Prin identificarea resturilor de vertebrate maastrichtiene n depozitele de la nord de General Berthelot este revizuit apartenena acestora la subunitile litostratigrafice continentale din Bazinul Haeg. Coninutul fosilifer i litologia depozitelor din punctele GB1 i GB2 susin mutarea limitei Membrului Median de la est de Livezi la est de General Berthelot i revizuirea vrstei depozitelor n cauz de la Paleogen la Maastrichtian. De asemenea, identificarea cojilor de ou de tip megaloolithid i a fragmentului dintelui de multituberculat, ocurene rare n Maastrichtianul Europei reprezint argumente ale importanei siturilor de la General Berthelot sprijinind continuarea activitilor de procesare micropaleontologic n aceast zon.

91

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Mulumiri Activitile de teren i participarea la Al X-lea Simpozion Studenesc Geoecologia (15-18 aprilie 2010) au fost susinute de Grantul CNCSIS 1930/2009 i de Proiectul Academiei Romne RO 023 (RO-00056 MF SEE). Bibliografie Carpenter, K. 1999. Eggs, nests and baby dinosaurs: A look at dinosaur reproduction. Indiana University Press, 352 p. Codrea, V., Smith, T., Dica, P., Folie, A., Garcia, G., Godefroit, P. i Van Itterbeeck, J. 2002, Dinosaur egg nests, mammals and other vertebrates from a new Maastrichtian site of the Haeg Basin (Romania). Comptes Rendus Palevol, 1(3): 173180. Csiki, Z., Ionescu, A. i Grigorescu, D. 2008. The Budurone microvertebrate site from the Maastrichtian of the Haeg Basin flora, fauna, taphonomy and paleoenvironment. Acta Palaeontologica Romaniae, 6:4966. Csiki, Z. i Grigorescu, D. 1998. Small theropods from the Late Cretaceous of the Haeg Basin (Western Romania) an unexpected diversity at the top of the food chain. Oryctos 1: 87 104. Csiki, Z. i Grigorescu, D. 2000. Teeth of multituberculate mammals from the Late Cretaceous of Romania. Acta Palaeontologica Polonica 45 (1): 85 90. Csiki, Z. & Grigorescu, D. 2006. Maastrichtian multituberculates of the Haeg Basin, Romania implications for multituberculate phylogeny, evolution and paleobiogeography. In Barrett, P. M. i Evans, S. E. (eds.): 9th International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota, Abstracts and Proceedings: 2932. Currie, P. J., Rigby, J. K. i Sloan, R. E. 1990. Theropod teeth from the Judith River Formation of southern Alberta, Canada. In Carpenter, K. & Currie, P. J. (eds.) Dinosaur Systematics: Approaches and Perspectives. Cambridge University Press, 107-125. Grigorescu, D. 1992. Aspects of Nonmarine Cretaceous Geology. In Matter, N.J. & Pei-Ji, C. (eds.), Aspects of Nonmarine Cretaceous Geology, Special vol., IGCP Project 245, China Ocean Press, Beijing, 142-164. Grigorescu, D. 2006. Hatchlings of Telmatosaurus transsylvanicus (Ornithischia, Hadrosauridae) associated with megaloolithid eggs in the Tutea nesting site (Haeg Basin, Romania). 3rd International Symposium on Dinosaur Eggs, Babies and Developmental Biology, Plaza Huincul, Argentina, Abstracts and Program, 67. Grigorescu D. i Anastasiu, N. 1990. Densu-Ciula and Snpetru formations (Late Maastrichtian-?Early Paleogene). In Grigorescu, D., Avram, E., Pop, G., Lupu, M., Anastasiu, N. & Rdan, S., (eds.) Guide to Excursions A + B: 4254, IGCP Project 245: Nonmarine Cretaceous Correlation, Project 262: Tethyan Cretaceous Correlation. Grigorescu, D. i Csiki, Z. 2008. A new site with megaloolithid egg remains in the Maastrichtian of the Haeg Basin. Acta Palaeontologica Romaniae, 6: 115121. Grigorescu, D., Csiki, Z., Venczel, M. i Limberea, R. 1999. New latest Cretaceous microvertebrate fossil assemblages from the Haeg Basin (Romania). Geologie en Mijnbouw 78: 301 314. Mikhailov, K. E. 1991. Classification of fossil eggshells of amniotic vertebrates. Acta Palaeontologica Polonica, 36 (2): pp. 21238; pls. 2139. Sanchiz, B. 1998. Salientia. Handbuch der Paloherpetologie, Teil 4: 1-275. Verlag Dr. Friedrick Pfiel, Mnchen. Vasile, . 2008. A new microvertebrate site from the Upper Cretaceous (Maastrichtian) deposits of the Hateg Basin. Sargetia, 21: 414. Venczel, M. i Csiki, Z. 2003. New frogs from the latest Cretaceous of Haeg Basin, Romania. Acta Palaeontologica Polonica 48 (4): 609 616.

92

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Plana I. a-b: Tibiofibul parial Anura indet., vedere dorsal i, respectiv, ventral. Scara grafic: 5 mm; c-d: Dinte cf. Doratodon, vedere lingual i, respectiv, labial. Scara grafic: 1 mm; e-f: Dinte Dromeosauridae indet., vedere lateral. Scara grafic: 1 mm; g-h: Fragment distal M1 Kogaionidae indet., vedere oclusal i, respectiv, distal-oblic. Scra grafic: 1 mm; i-j: Fragment coaj de ou, morfotip geckonoid, vedere extern i, respectiv, intern. Scara grafic: 1 mm; k-m: Fragment coaj de ou, Megaloolithus cf. siruguei, vedere extern, intern i, respectiv transversal. Scara grafic: 1 cm (k-l) i 1 mm (m).

93

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

FAZE HIDROXILATE INCLUSE N GRANATUL DE LA FOLTEA: METASOMATISM POTASIC N MANTAUA HERCINIC?


TUDOR, Eugen1 Coordonator: Lector dr.ing. GELU Costin2
1 2

Universitatea din Bucuresti Universitatea din Bucuresti

Introducere Peridotitele cu granat de tip alpin (sensul Carswell, 1990) au o importan deosebit n nelegerea proceselor tectono-metamorfice din terenurile orogenice. Incluziunile minerale prezente n granat au ansa de a supravieui diferitelor procese retromorfe datorit vitezelor mici de difuzie a componentilor chimici n granat la temperaturi sczute. Identificarea acestor minerale i a relaiilor acestora cu paragenezele din sistemul petrografic ne ajut s nelegem reaciile ntre minerale la diferite presiuni i temperaturi precum i procesele care au avut loc n manta. Studiul petrografic al peridotitelor de tip alpin, ce reprezint fragmente din mantaua superioar incorporate n crusta continental din formaiunea Sebe-Lotru (Maruntiu, 1988; Costin et al., 2003; Medaris et al., 2000), are ca scop nelegerea proceselor metamorfice ce au avut loc n domeniul de stabilitate al peridotitelor din spaiul mantelic. Medaris et al., (2002), ntr-o ncercare exhaustiv, termobarometria i vrstele Sm-Nd ale rocilor de presiune ridicat din carpaii meridionali, astfel i peridotitele cu granat din Foltea ajungnd s fie incluse n clasificare, susinnd o vrst de tip hercinica. Acceptnd ipoteza metasomatic a formrii incluziunilor hidratate din granat, am putea nelege ce reacii au loc la adncimi mari i foarte mari n mantaua superioar i ce implicaii ar avea prezena unui fluid purttor de potasiu la temperaturile i presiunile tipice peridotitelor cu granat. Teorii i modele Maruntiu (1978) consider c peridotitele cu granat din zona Foltea, stabile n facies eclogitic, au suferit o transformare retromorfa ce s-a materializat prin formarea unei coroane de reacie din amfibol i spinel n jurul granatului. Ulterior, Maruntiu (1988) a calculat, pentru stabilirea domeniului de formare al peridotitelor cu granat din zona Foltea, o temperatur de 1200As C i cel puin 20 de kbari. Costin et al. (2003) plaseaz peridotite n mantaua adnc, n domeniul de stabilitate al granatului; totodat, pentru prima data menioneaz i analizeaz incluziunile de flogopit i amfibol din granat, pe care le interpreteaz c fiind produsul unei metasomatoze a peridotitului n manta. Existena sau nu a acestui proces metasomatic rmne o problem deschis. Reluarea n studiu a incluziunilor din granat, care este scopul principal al acestei lucrri, este o ncercare de rezolvare al acestei probleme. Cadrul geologic Peridotitele cu granat din Foltea aparin seriei de Sebe-Lotru, din Carpaii Meridionali care din punct de vedere geologic aparine pnzei Getice (Dacide Mediane) (fig 2.). n seria Sebe-Lotru considerat de vrst Precambrian (baikaliana), pe fondul general de gnaise cuarto-feldspatice, micasisturi i amfibolite, apr i corpuri de roci ultramafice (peridotite cu granat- singura ocuren la vf. Foltea harzburgite, wehrlite, dunite, peridotite cu plagioclaz sau/i spinel, piroxenite i hornblendite). Frecvent rocile ultrabazice sunt intens serpentinizate i cloritizate. Peridotitele cu granat sunt rare, cel mai important fiind corpul de la Foltea, situat foarte aproape de vf. Cibin.

Fig 1. Schia structural a Carpailor Meridionali a Carpailor Meridionali (dup Costin et al., 2003)

94

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Metode folosite n vederea studierii peridotitelor cu granat, ocuren Foltea, am folosit microscopia optic n lumina polarizanta, analiz cantitativ la microsond electronic (Costin, 2003), programele Theriak-Domino i Minpet. Am observat c olivin mpreun cu clinopiroxenul i ortopiroxenul au cristalizat mpreun, la o temperatur de aproximativ 1220 grade Celsius i o presiune iniial de 32 kb, determinate i de Costin et. al. (2003), aflndu-ne n manta la o adncime de 100-120 de km. Microscopic se observ c mas fundamental este format din olivin i piroxen, prima parial serpentinizat. La interfa olivin-granat, n jurul cristalelor de granat (dar i de olivin inclus n granat) s-a format o dubl coroan de reacie, una exterioar (pe spaiul olivinei din mas fundamental), srac n spinel, i alt interioar, kelifitica, dezvoltat pe spaiul granatului i bogat n spinel. Spinelul, fiind un bun indicator termo-baric, putem preciza formarea coroanelor n domeniul de stabilitate al spinelului. Interesul nostru, ns, l prezint incluziunile din granat, respectiv mineralele hidratate potasice. Uneori, n jurul cristalelor incluse n granat, se observ o reea de fisuri cu tendina radiar, ceea ce sugereaz c formarea lor a determinat o cretere de volum a acestora. De asemenea, n fenocristalele de granat, apar i incluziuni relicte de olivin i piroxen (opx i cpx). Concluzii Asociaia de minerale din peridotitele din zon Foltea este urmtoarea: olivin -clinopiroxen ortopiroxen- granat- amfibol (mg-gedrit, edenit, pargasit)- flogopit- pentlandit- minerale serpentinice (antigorit, lizardit)- clorit- spinel- oxizi (ilmenit, rutil, cromit, magnetit). n urma analizelor de microscopie optic i electronic, observm prezena unui agregat poligranular cu aspect de pseudomorfoze (fig 2), format din minerale hidroxilate (amfibol pargasitic titanifer i flogopit) mpreun cu ortopiroxen. Sato (1996) deduce c un rol important n procesele de metasomatism din manta l joac stabilitatea flogopitului i reacia acestuia cu K2O. Astfel, a remarcat faptul c pn la 4.5 GPa, flogopitul este stabil n condiii subsolidus i se topete incongruent formnd un lichid (topitur) i forsterit. Datele experimentale (Niida & Green) indic faptul c pargasitul este stabil pn la 25-30 kb n condiii subsolidus i 950-1000 grade Celsius.

Phl

Grt

Phl

Opx Amf

Fig 2. Agregate de minerale hidroxilate incluse in granat. Flogopit si amfibol (Ti-pargasit) dezvoltate pe ortopiroxen). N+ De asemenea, n urm observaiilor optice, presupunem flogopitul c fiind format n urma unui metasomatism potasic ce afecteaz i granatul. Cteodat ntlnim aceste cristale izolate, i nu ca parte din agregatul poligranular cu pseudomorfoze (flogopit, amfibol pargasitic i ortopiroxenul primar), prezena flogopitului fiind mai accentuat n granat, dect ceea a amfibolului pargasitic. Formarea mineralelor hidratate ridic numeroase ntrebri cu referire la prezena fluidului purttor de potasiu i plasarea sa n timp.Este interesant de observat asocierea mineralelor hidroxilate incluse n granat, ct i prezena amfibolului n kelifit, deducnd, chiar, minim dou momente diferite n care un fluid apos a acionat asupra rocii.Observm i incluziuni de minerale anhidre n granat i ace de rutil. Pe marginea Cpx observm formarea unui nou amfibol(Mg-gedrit), iar n coroana kelifitica, edenitul, un alt amfibol.Acest metasomatism potasic are un dublu rol de cauza i efect, important n evoluia rocii.Trebuie s reinem c, dei flogopitul poate fi stabil la presiuni i temperaturi foarte mari, precum cele primare de formare a peridotitului, lipsa unei cantiti mari de K ne induce spre o influena extern, un fluid apos, eventual, purttor de K, dar i Na, Ti, n cantintati mai mici. Analizele chimice ne confirm acest lucru, cu un procentaj de 10 % de K, cu aproximare, n flogopit. Rutilul, c prezena n granat, ct i Na din amfibol ne susin i variant n care fluidul prezint i aceste elemente. Serpentinizarea, dei important pentru nelegerea evoluiei rocii, nu a fost studiat.

95

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Mulumiri A dori s-i mulumesc domnului Lector dr ing Gelu Costin pentru efortul depus n coordonarea acestei lucrri i pentru furnizarea datelor de microsond electronic. Mulumiri doamnei Lector dr ing Anca Luca, care m ajutat enorm n analiz peridotitelor prin microscopie optic i cu interpretarea datelor. De asemenea a dori s-i mulumesc domnului profesor dr Marin Seclaman pentru ajutorul cu privire la interpretarea datelor. Bibliografie Carswel, D. [1990] -Petrogenesis of eclogites. Ed. Springer, Costin G. et al,. [2003] - raport stiintific CNCSIS 232/2003 Maruntiu M. [1988] -Petrologia peridotitelor cu granat de la Varful Foltea (Muntii Cibin) Niida, K. i Green, D.H. [1999] - Stability and chemical composition of pargasitic amphibole in MORB pyrolit under upper mantle conditions. Contr. Min. Petr., 135: 18-40. Sato et. al. [1996]- Phase relations of phlogopite with and without enstatite up to 8 GPa : implication to potassic magmatism and mantle metasomatism, Technical Report of ISEI Ser. A. No. 65 Medaris, G., Jr, Ducea, M., Ghent, E. & Iancu,V. (2003). Conditions and timing of high-pressure Variscan metamorphism in the South Carpathians, Romania. Lithos 70, 141^161. Gordon Medaris Jr.a,*, Mihai Duceab, Ed Ghentc, Viorica Iancu[2003]- Conditions and timing of high-pressure Variscan metamorphism in the South Carpathians, Romania, Lithos

96

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

STUDIUL PALEOECOLOGIC SI INTERACTIUNILOR PLANTE- INSECTE DIN BAZINUL SIRINIA


ZAHARIA, Andreea1, SAVESCU, Bogdan2 Coordonator: Conf.dr.ing. POPA, Mihai E.3
1, 2 3

Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geologie si Geofizica, Laboratorul de Paleontologie Universitatea din Bucureti

Abstract Studiul paleontologic efectuat asupra florei liasice din Bazinul Sirinia evidentiaza paleoclimatul exitent in acea perioada si totodata descopera interactiunile dintre plante si insecte. Desi greu de realizat, paleoecologia Bazinului, datorita rarelor aflorimente, asociatiile de plante si analiza prin analogie cu bazinele invecinate au relevat prezenta unui mediu cu zone mlastinoase, uscate si inalte si o clima continentala,calda cu usoare influente marine. Interactiunile dintre plante si insecte de tip mina si ponte pe speciile: Nilssonia cf. orientalis, Pterophyllum sp., Ginkoites sp, Equisetites sp., Neocalamites sp., Thaumatopteris brauniana, reprezinta un punct de studiu importantat in cercetarea paleoecologiei bazinului Sirinia. Cuvinte cheie: paleoecologie, ponte, mine, liasic, bazinul Sirinia Introducere Bazinul Sirinia, cunoscut si sub numele de Zona de sedimentare Svinita Svinecea Mare, este localizat in Carpatii de Sud, Muntii Almajului, fiind limitat de Dunare la Sud si de satul Eftimie Murgu (Rudaria), la Nord. Satul Bigar se gaseste in zona centrala a bazinului. Vestul bazinului este limitat de paraul Camenita, iar la Est, limita se situeaza de-a lungul raului Eselnita(Zaharia, Savescu, 2008). Bazinul de sedimentare include rezerve semnificative de carbuni de virsta Jurasic inferioara (liasica), cu numeroase galerii de coasta sau cariere precum Bigar, Buschmann, Rudaria, Dragosella, Pietrele Albe, Pregheda, Speranta, Stanca si Ostresu. Toate aceste lucrari miniere au fost inchise, cu exceptia carierei de la Pregheda, astazi inca in exploatare. Studiul efectuat paleoflorei din acest bazin, si asocierea cu flora din alte bazine a condus la determinarea conditiilor demediu din perioada hettangian-sinemuriana. Geologie jurasicului inferior Jurasicul inferior (Hettangian- Sinemurian) include doua faciesuri distincte : unul continental, cunoscut sub numele de facies de Cozla, pe partea marginala si un facies marin, cunoscut sub numele de facies de Munteana, pe partea centrala (Raileanu, 1953, Raileanu et al., 1963, Nastaseanu et al., 1985). Hettangian Sinemurianul, cu ambele faciesuri de Cozla si de Munteana, este acoperit transgresiv de gresii pliensbachiene generatoare fosilifere cu Amaltheus margaritatus si gresii toarciene cu Hildoceras bifrons si Lytoceras jurense. Jurasicul mediu, reprezentat mai ales prin depozite carbonatice, este dispus discordant peste sedimentarul liasic, iar Jurasicul superior si Cretacicul inferior sunt reprezentate prin calcare masive si nodulare aflorate de-a lungul Vaii Dunarii si Vaii Sirinia, in special. Domeniul Danubian cuprinde depozite liasice n Facies de Gresten, purtatoare de flore diverse, n special zone cu Nilssonia dar i cu Thaumatopteris. Influenele marine sunt mai accentuate n Domeniul Danubian comparative cu Pnza Getic.(Savescu,2009). Din punct de vedere tectonic bazinul Sirinia se gaseste in partea interna, superioara, a Domeniului Danubian. Zona Siriniei este o zona puternic tectonizata, cu cute si falii numeroase: cute sinclinale (Svinecea Bigar, Sirinia, Dumbravita, Ravniste - Drenetina) si anticlinale (Ieliseva, Desna, Munteana, Sirinia, Buconi, etc.). Studiul paleoecologic si al interactiunilor plante-insecte Prezenta numeroasa a plantelor fosile dar si multor zone de seimentare, sterile sau de tip channel fill au indicat prezenta a doua mari tipuri de faciesuri. Unul marin, Hettangian-Toarcian, de Munteana este reprezentat prin depozite fine, gresii calcaroase, gresii fine i calcare feruginoase, de vrsta Jurasic inferioar, cu un bogat coninut fosilifer n bivalve, amonii i brachiopode: Terebratula grestenensis, Spiriferina tumida, Plagiostoma gigantea, Amaltheus margaritatus, etc, si unul continental de Cozla este faciesul continental, situat n marginea bazinului, reprezentat prin gresii fine, argile i strate de crbuni (huil). Flora sa este relativ puin divers, cu Otozamites molinianus, Schizoneura carcinoides, etc. Astfel, esantioanele prelevate corespund unei zone continentale generatoare de carbuni (faciesul de Gresten) care contine o flora foarte bogata din punct de vedere sistematic.

97

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Dispersarea materialului fosil pe o distanta relativ mica, creeand mici acumulari haotice si foarte concentrate in material fosil, indica lipsa unu transport, fapt dovedit si de granulometria foarte fina care indica prezenta unui mediu linistit, de apa putin adanca, stagnant. Dezvoltarea si acumularea materalului vegetativ au fost posibile datorita unor conditii climatice stabile (clima calda si umeda, sol nutritiv, zone depresionare, etc.), intrerupte de o activitate vulcanica ce au oprit acumularea acestora. Conform celor trei strate de carbuni jurasici, s-a putut constata numarul etapelor de scufundare a bazinului de sedimentare si respectiv a celor de acumulare ce au avut loc in zone de mlastina de padure generatoare de turba. Filicalele si plantele ierboase ce populau zonele cu apa putin adanc sau zonele de mlastin au format carbunii (Preda et al. 1994). Astfel, despre carbunii liasici din zona Sirinia se poate afirma faptul ca formarea carbunilor a avut loc in imediata vecinatate a mrii (Bucur et al. 1993). Clima bazinului Sirinia era predominant calda, cu usoare influente marine. Fluctuatiile de temperatura, fiind indicate de aparitia unor specii noi (cresterea temperaturii a dus la apartia ferigilor si a pteridospermelor, iar cele de racire sunt reprezentate de aparitia si dezvolatare ginkgalelor, fapt dovedit de prezenta cuticulelor). Despre paleofauna Jurasic Inferioara a Bazinul Sirinia, nu exist informatii majore ale activitatii lor, ci doar urme ale interactiunilor dintre plante si insecte. Astfel, au fost indicate prezente ale unor mine (canale de 0.5-0.7 mm diametru dispuse n mezofilul frunzelor) pe diferite esantioane de Nilssonia cf. Orientalis, Pterophyllum sp., Ginkoites sp., Equisetites sp., Neocalamites sp., Thaumatopteris brauniana. De asemenea pe langa existenta minelor au mai fost indicate prezente ale unor depuneri de oua (ponte) pe materialul fosil prelevat din Bazinul Sirinia (Zaharia, 2009). Astfel acestea apar inatia oara pe partea abaxiala a unei frunze de Pterophyllum sp., grupate n special cate trei, si mai rar cate dou oua. Ouale sunt de form elipsoidala, alungite, cu un diametru de 1mm si lungime 2-3mm. Sunt grupate paralel, au marginea intreaga si varful rotunjit. Grupurile de ou (pontele) sunt dispuse paralel cu nervatiunea pinulei (Zaharia, 2009). Vegetatia specifica Bazinul Sirinia este dispusa pe mai multe trepte in functie de apropierea de apa sau de altitudinea la care s-au dezvoltat. Astfel, vegetaia acestei zone poate fii identificat i repartizat pe 3 zone de dezvoltare: -Zona vecina turbriilor, cu o umiditate excesiva, unde biodiversitatea era redusa dar densa, datorita conditiilor dificile de crestere. -Zona regiunilor joase, depresionare, in care clima temperat calda si umiditatea ridicata au fost conditionate de relief si de precipitatii. Aici zona era preponderent dominata de Osmundaceae, Matoniaceae, Dipteridaceae -Zona colinara nu este bine evidentiat datorita lipsei resturilor fosile, datorita curentilor atmosferici care nu au permis sedimentarea regulata a resturilor fosile, transportul fiind mai indelungat. Speciile presupuse potrivite pentru o astfel de zona fac parte din familia Nilsoniacee. Groase bine cutinizate, conservate in mare parte (Savescu, 2009). Concluzii Desi numarul relativ scazut de esantioane si gradul slab de conservare al plantelor, au dus pana in prezent la demostrarea legaturilor si asemanarile dintre florele Jurasic inferioare din zona de sedimentare Sirinia cu cele ale bazinelor Reia, Holbav, Cristian, Presacina i Cerna-Jiu Actual zona a fost incadrat in Provincia Eurosiniana iar, stabilirea paleoecologiei Jurasic timpurie a Bazinului de sedimentare Sirinia ajuta la o mai buna corelare a ecosistemelor din intreaga lume si deci la o reevaluare a evolutiei tectonicii continentelor. In aceasta lucrare au fost descrise interactiunile de tip mina (leaf mining) si ponte (depuneri de oua) din Jurasicul inferior de la Bigar si de la Pregheda. Esantionale folosite apartinand colectiilor Popa si studentii si Preda, din cadrul Universittii din Bucuresti. Interactiunile dintre plante si insecte au existat inc de la apritia acestora. Cele mai vechi dovezi de interactiuni dateaz din Devonian. De-a lungul timpului att plantele, cat i insectele si-au dezvoltat diferite mecanisme de aprare. Bibliografie: Bucur, I., 1997. Formatiuni Mesozoice din Zona Reia Moldova - Nou ( Muntii Aninei si estul Muntilor Locvei). Editura Presa Universitare Clujeana. Preda, I., Culda, V. and Badaluta, A., Streanga, V., 1985. La flore liassique de Pregheda (Banat). Analele Universitatii Bucuresti, XXXV: 71-75. Raileanu, G., Grigoras, N., Oncescu, N. and Plisca, T., 1963. Geologia zacamintelor de carbuni cu privire speciala asupra teritoriului R.P.R. Editura Tehnica, Bucuresti, pp. 220-225. Mutihac, V., 1990. Structura geologic a teritoriului Romnia. Editura Tehnica, Bucureti

98

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Petrescu, I., Nicorici, E., Bioianu, C., icleanu, N., Todros, C., Ionescu, M., Mrgrit, G., Nicorici, M., Dua, A., Ptruoiu, I., Munteanu, A. i Buda, A., 1987. Geologia zcmintelor de crbuni. 2. Zcminte din Romnia, 2. Editura Tehnic, Bucureti. Popa, M.E. & Van Konijnenburg - Van Cittert, J.H.A., 2006. Aspects of Romanian Early - Middle Jurassic palaeobotany and palynology. Part VII. Successions and floras Progress in Natural Sciences, 16: 203-212. Savescu, M.O.B., 2009. Paleocologia Jurasicului Inferior din Bazinul Sirinia, Domeniul Danubian. Taylor, T.N., Taylor, E.L., Krings, M., 2009. Paleobotany. The biology and evolution of fossil plants. Second edition. Academic Press in an imprint of Elsenier, New York. Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A. & Schmeissner, S., 1999. Fossil insect eggs on Lower Jurassic plant remains from Bavaria (Germany). Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 152: 215-223. Zaharia, A.M. i Svescu, M.O.B, 2008. Flora jurassicului inferior de la Bigar. Lucrrile celui de-al IX-lea Simpozion Naional Studenesc "Geoecologia",ISSN, Petroani. Zaharia, A.M., 2009 Interactiuni plante- insecte in jurasicul inferior din Bazinul Sirinia, Unitatile Danubiene

99

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

DOMENIUL B INGINERIA MEDIULUI AMELIORAREA CALITATII SOLULUI DIN PERIMETRUL ALPIN SCOCUL DRAGSANULUI-RETEZATUL MIC
AZAMFIREI, Remus1, LUCA, Sergiu2, CODREA, Gheorghe3 Coordonator: Sef lucr.dr.ing. DUNCA, Emilia4, Prep.univ.dr.ing. CIOLEA, Daniela5
1,. 2, 3 4, 5

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Rezumat: Ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme i a activitilor antropice, solul din perimetrul alpin, a fost degradat. Lucrarea ii propune s identifice formele de degradare din perimetrul alpin Scocul Draganului-Retezatul mic pentru a interveni n refacerea calitii acestora. Cuvinte cheie: ameliorare, sol, degradare, perimetru, refacere. Consideraii generale Munii Retezatul Mic, se afl situai n partea sudic a Munilor Retezat. Aspectul reliefului detaeaz aceti muni att de Retezatul aflat la nord, ct i de Godeanu, aflat n vest, motiv esenial pentru care sunt connsiderai un grup montan aparte. Particularitatea lor rezid n alctuirea geologic, ce const n prezena calcarelor jurasice cu grosimi mari, dispuse nclinat. Aceasta face ca relieful carstic s fie dezvoltat, att prin forme de suprafa (lapiezuri, doline, chei, sectoare de vi seci), ct i de adncime (peteri, avene). n morfologia masivului se disting trei sectoare mai importante: Culmea Piule-Plea, Zona Albele Piatra Iorgovanului - Stnulei i Culmea Drganu. Aceasta din urm este alctuit din isturi cristaline si are o altitudine de peste 1.800 m. Vegetaia este alctuit din pduri de foioase la baza masivului, pn la aproximativ 1200 m. De la aceast altitudine n sus predomin pdurile de molid, pn la 1700 m. De la 1700 m n sus este domeniul pajitilor subalpine i al coniferelor de talie joas - jneapnul i ienuprul.

Fig.1 Amplasarea Scocului Dragsanu in perimetrul Retezatul Mic Perimetrul alpin Scocul Drganului este format dintr-un pria ce preia apa scurs din izvorul Balboroi, scurgerile torenilor de ploaie de pe Platoul Drganului i Platoul Stanulei apoi curge pe lang acea zon plat de pune numit Culmea Drganului, trece pe lnga Stna Dragan i se vars n prul Lpunicul mare.

100

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 2 ,,Scocul Drganului 2. Identificarea formelor de degradare a solului Aceast zon aflat n pant, a fost afectat de-a lungul timpului de o form sever de eroziune a solului cauzat de aciunea continu a apei, amplificat i de fenomenele extreme - aa numitele "ruperi de nori". n aceast regiune montan rece, aciunea gheii dezagrega rocile si le transforma intr-un material sfrmat. Aceasta se petrece atunci cnd apa se infiltreaz n crpturile rocilor i apoi nghea. Gheaa are un volum mai mare dect aceeai cantitate de ap, provocnd o presiune n interiorul rocilor, lrgindu-le pn la clivarea complet, rocile putndu-se astfel prbui. Cderile de roci sunt deplasri rapide de mase de roci, de cele mai multe ori de-a lungul unor pante de mic rezisten care produc, de obicei, pante inegale, neregulate, mormane de roci, grohoti sau taluzuri. Mormanele de grohoti sunt instabile datorit faptului c materia nou continu s cad i grohotiul continu s se deplaseze n jos. Surparea solului se produce treptat. Este un fenomen mai mult sau mai puin continuu i poate fi sesizat doar prin msurtori detaliate i apare atunci cnd particulele componente ale solului se dilat sau se contract, n urma proceselor de umezire i uscare, nghe i dezghe sau umezire i rcire. Suprafeele acestor pante se surp adesea, producnd o serie de trepte numite terasete. Aceelerarea fenomenului de eroziune care a contribuit n mare msur la degradarea perimetrului alpin Scocul Drganului a fost dat i de un alt factor i anume : deplasarea ritmic i aproximativ pe acelai loc a turmelor de ovine in drumul lor ctre locul de adpat, timp de zeci de ani. Ani la rnd, la sfritul fiecrei veri, n urma turmelor rmneau ogae terenuri erodate i mult tevie i prul porcului. Ogaele spate de copitele oilor au produs o puternic eroziune a solului cu formarea torentelor. De asemenea, prin clcat contribuie nu numai la degradarea solului provocnd eroziunea lui ci i la distrugerea puieilor de jneapn rezultai din regenerare natural. Urmarea fireasc a fost aparitia alunecarilor de teren si degradarea zonei. Din aceast cauz, valea s-a adncit, iar malurile ei au cptat o form de degradare care se accentueaz continuu prin lrgirea perimetrului afectat, spre platoul de deasupra, riscnd ca fenomenul s se propage pe o suprafa din ce n ce mai mare. Consecinele acestor activitai antropice si fenomene naturale s-a reflecat n primul rnd asupra distrugerii proteciei antierozional a terenurilor n pant, n sensul transformrii lor din terenuri cu pant lin, n terenuri surpate cu scurgeri de grohotiuri i roci. Studii staionale Studiul stational a pus n evident n zona studiat un teren cu o eroziune foarte puternic cu erodisoluri tipice, rendzinice, slab dezvoltate, cu grosimea medie de 30 cm, rareori 50 cm, iar pe anumite poriuni stncrii cu soluri n petice i teren cu afloriment stncos. Fia stational arat astfel: nclinarea puternic - 27grade; coninutul de humus moderat (cenuiu nchis); coninutul de schelet-scheletice (cca 60% schelet); umiditatea-jilav; reacia-determinat colorimetric cu: ph-metru-slab alcalin (8.6); grosimea morfologic (adncimea pn la roca de baz)-superficial (cca 30 cm)

101

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig.3 Turma de oi n Scocul Drganului Msuri de combatere a zonei degradate innd cont de toate aspectele ntlnite precum i de particularitile zonale (panta peste 25 grade, teren lipsit de vegetaie cu eroziune foarte activ) s-a luat decizia ca la lucrrile de combatere a zonei degradate s se foloseasc ca unic specie forestier n schema de mpadurire jneapanul (Pinus Mugo). Jnepeniurile sunt formaiuni lemnoase neforestiere foarte dese, ntinse pe suprafee relativ restrnse, alctuite din jepi (jnepeni). Aceste tufriuri stufoase, nalte de 4-7 m, prezint un rol ecologic deosebit, prin faptul c fixeaz grohotiurile, protejeaz startul ierbos adiacent - mai ales mpotriva punatului, i ofer via zonelor pietroase sterpe. Iarna, jnepenii blocheaz troienele de zpad diminund n mare msur riscul avalanelor. Defriarea jnepeniurilor, n scopul lrgirii terenurilor de punat, a fost i nc mai este o grav greeal, cu consecine negative i care i afecteaz inclusiv pe ciobani. n lipsa acestor formaiuni vegetale, grohotiurile se scurg pe versani, pericolul avalanelor este sporit, iar vegetaia ierboas din etajul subalpin rmne neprotejat. Mai mult, jnepeniurile sunt de mare folos cresctorilor de animale, fiind adposturi naturale pentru rumegtoare - le ferete de intemperii i de animalele carnivore slbatice. De asemenea, jepul ofer combustibil i chiar leac - ca plant medicinal, pstorilor. Metode de refacere a zonei degradate nainte de toate trebuie stabilit metoda de refacere. Dou sunt metodele aplicabile n condiiile din subalpin i anume: regenerarea natural i regenerarea artificial. ntruct regenerarea natural a jneapanului se realizeaz greu i n perioad foarte lung de timp, regenerarea artificial prin plantare apare ca singura metod aplicabil cu succes i ntr-o perioad de timp rezonabil, care nici ea nu este prea scurt. Regenerarea artificial a jnepeniului defriat impune respectarea unor principii genetice i ecologice precum i parcurgerea unor etape de lucru obligat n prima etap organizarea producerii puieilor. Avnd n vedere creterea foarte nceat a puieilor, acetia trebuie produi cu ase sau apte ani nainte de plantare. Pentru ca materialul de plantat sa ntruneasc cerinele ecologice si genetice este recomandabil ca puieii s fie procurai dintr-o surs certificat, altfel risc sa se achiziioneze material necorespunztor. Pepiniera nu trebuie s fie plasat mai jos de 800 m dar nici mai sus de 1000 m altitudine i trebuie prevzut cu un bordei unde se organizeaz ghearul n care vor fi pstrai puieii din momentul scoaterii pn n momentul utilizrii lor la plantat la o altitudine superioar, unde dezgheul are loc mai trziu cu aproximativ 30-40 zile. Recoltarea seminelor se va face n luna septembrie si ntr-un an cu fructificaie abundent i din jnepeniuri nu prea ndeprtate, aflate la altitudine relativ asemanatoare cu locul de plantat. Semnatul se face direct n pungi de plastic, cte doua semine / pung, toamna sau primvara. Dac din semnatura rezult doi puiei, ambii se vor planta n a doua etap se va face calculul numrului de puiei necesari a fi achizitionai din pepinier, necesari de plantat la hectar i la toat suprafaa. n mod orientativ, calculul necesarului poate fi evaluat n funcie de urmtoarele scheme de plantare de: 1,5 x 1,0 m (6667 puieti la hectar); 1,5 x 1,5m (4444 la hectar); 2,0 x 2,0m

102

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


(2500 la hectar); 2,5 x 2,5m (1600 la hectar); 3,0 x 3,0m (1111 la hectar). La valorile de mai sus mai trebuie adugat un numr de puiei n plus reprezentnd coeficientul de sigurant de aproximativ 10 %. Pregatirea vetrelor de plantare de 60 x 80 cm se face imediat dup topirea zpezii (nceputul lunii iunie). Plantatul se face n ultima decad a lunii august i poate fi extins pn la cderea zpezii. Pe vetrele spate n luna iunie se execut gropi ceva mai mari dect balotul din pungile cu puieti. nainte de asezarea puietului n groapa de plantare, pungile vor fi rupte cu grij pentru a nu deteriora balotul, dupa care se planteaz n mod obisnuit. Pungile scoase nu se vor abandona pe teren ci se adun i se ard. Nu se recomand plantatul de primvara ntruct riscurile reusitei sunt mai mari comparativ cu plantatul de var trzie. n cazul acesta schema de mpduririe de 1,5 x 1 m a fost folosit doar orientativ, plantndu-se n jur de cinci tone de jnepeni (cca 1.600 puiei), terenul puternic degradat, panta mare i grosimea relativ mic a orizontului A obligndu-ne la o constant adaptare dup teren. Cu toate acestea procentul de reuit a fost de 70%, mbucurtor i neateptat de bun. La aceasta, credem c a contribuit ntr-o mare msura cteva lucruri: -timpul scurt de transport de la pepinier i pn la locul de plantare; -pregtirea corespunztoare a terenului (executarea unor vetre mari de 80x100 cm, a unor gropi corespunztoare i n special executarea unor terase sprijinite pe banchete din scndur lat de 20-30 cm) - mobilizarea pe baz de voluntariat a tineretului aparinnd diferitelor ONG-uri echipai cu echipament de munte i lucru corespunztor, care au rspuns invitaiei.

Fig. 4 Suprafata ameliorata cu jnepeni (Pinus Mugo) Concluzii: Chiar i la aceast altitudine, impactul omului asupra naturii este unul ct se poate de negativ. Prin punatul excesiv, solul etajelor superioare a munilor are de suferit i o mare parte din speciile vegetale, unele foarte rare, au disprut sau sunt ameninate cu dispariia. Lipsa unor msuri coerente n administrarea punilor, pasarea responsabilitaii ntre diferite instituii ale statului i nu n ultimul rnd lipsa aproape total a unei legislaii clare, care sa fie i aplicat, va duce la degradarea accentuat a punilor alpine. Distrugerea jnepeniului din etajul subalpin, ca prim form de aparare mpotriva eroziunii, a avalanelor, inundaiilor i alunecrilor de teren, va duce la mutarea presiunii factorilor degradani asupra etajului forestier montan de molidiuri. Pentru ca acest etaj superior al muntelui s nu se deertifice trebuie luate din timp msuri de protecie ferme prin nfiinarea de noi jnepeniuri i lrgirea arealelor celor deja existente, mai ales n zonele cu scurgeri de grohoti i cu avalane frecvente. Bibliografie: 1. ,, Acolo unde tcerea vorbete- Film realizat n cadrul proiectului Life Natura Managementul Conservativ al Habitatelor Alpine ca Site Natura 2000 n Parcul Naional Retezat 2. Norme tehnice privind Compozitii, Scheme si Tehnologii de Impadurire a terenurilor degradate 3. Borza, A, 1934: Studii fitologice n Muntii Retezatului. Bul. Grad. Bot Cluj 4. Boscaiu, N. 1975: Problemele conservarii vegetatiei alpine si subalpine. Ocrot. Nat. 5. Coldea, Gh. 1982: Principalele sigmasociatii din Rezerv.Stiintifica Retezat. Std. Cercet. Biol. Ser. Biol. Veg. 6. Geanana, M. 1996: Influenta antropica asupra limitei superioare a padurii n Muntii Retezat. An. Univ. Buc., 7. Popescu, F. 2004: Cercetari privind variabilitatea genetica a jneapanului n masivul Retezat. Universitatea Transilvania Brasov, Teza Doctorat 8. Encarta 2000

103

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

STUDII PRIVIND NTUNECAREA GLOBAL


BEAN, Raul1, SUBA Daciana2 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN Monica3
1, 2

Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism i Protecia Mediului, Anul I, Master: Managementul Calitii Produselor Alimentare, Arad; 3 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Arad. Introducere : ntunecarea globala este reducerea gradual a luminii solare ajuns pe suprafaa terestra. Acest fenomen este cauzat de creterea concentraiilor de particule in suspensie cum ar fi aerosolii sulfurai, datorai activitaii antropice. Aerosolii sulfai absorb si reflect lumina solar. Astfel intensitatea actual a luminii de la suprafaa terestra este mai mica la nivel global cu 4% fa de anul 1960, dar variaza in funcie de locaie i perioad. Datorit acestui fenomen lumina nu mai ajunge in totalitate la nivelul solului ducnd la un efect invers proporional cu cel al inclziri globale, adic transferul de caldur dintre suprafaa terestra si atmosfera, este redus rezultnd astfel la o uoar scadere a temperaturilor la nivel global. Din cauza acestui efect proportiile reale ale ncalzirii globale sunt mascate. Printre primi cercettori care au constatat c radiaia solar care cade pe suprafaa Pmantului a scazut in ultimele 3 decenii a fost cercettorul Atsumu Ohmura de la Institutul Federal de Tehnologie din Elveia. Descoperirile acestuia au fost publicate in anul 1989 in Variaia secular a radiailor globale n Europa. La nivel global fenomenul a fost studiat de ctre cercettorul Gerry Stanhill care l-a i denumit pentru prima oar ntunecarea Global. ntunecarea global mai are ca efect, reducerea ratei de evaporare a apei in atmosfer, astfel ingreunand ciclul hidrologic in natur. Sursele principale de aerosoli sulfai sunt: arderea incomplet a combustibililor fosili din diverse surse. Urmele de vapori lasate de avioane sunt de asemenea un factor al intunecarii globale. Am facut un studiu a valorilor de dioxid de sulf, din aer in 5 judete semnificative din Romania, pentru a vedea starea mediului fata de fenomenul ncalziiri globale. Metoda de lucru: Metoda de referinta pentru analiza dioxidului de sulf este metoda fluorescentei in ultraviolet. Fluorescena este un fenomen de fotoluminiscen care presupune generarea unui fenomen de obsorbie initial. Moleculele luminiscente excitate de anumite stri cuantice raman in aceast stare cel putin 10-9 sec., dup care revin la starea fundamental, prin emisie luminiscent. Acest emisie secundar este proporinal cu moleculele de dioxid de sulf din prob i este captat, transformat i transmis ca semnal electric de ctre tubul fotomultiplicator al aparatului. Rezultatele obtinute: Rezultatele obinute le-am evideniat prin urmatoarele grafice :

104

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Concluzii : ntunecarea global duce la o scadere a intensitii luminii, fapt care duce la formarea a mai multor efecte atat positive ct i negative. O reducere a emisiilor care provoaca ntunecarea global ar duce la o crestere a temperaturii la nivel global mult mai puternic. Astfel folosirea aerosolilor poate opri efectele nclzirii globale n cazuri de extrem necesitate dar nu far efecte secundare. Expertul rus Mihail Budko a sugerat in 1974, c dac nclzirea global ar deveni o problem care s amenine specia uman, am putea rcori planeta arznd sulf n stratosfer, lucru care ar crea o cea de dioxid de sulf. Reducerea ciclului hidrologic cauzat de catre ntunecarea global are ca efect reducerea nivelului de ploi i amenin rezervele de ap dulce. Schimbrile pe scar global n modelele meteorologice este posibil s fi fost cauzate de ntunecarea global. Din rezultatele obtinute in urma masuratorilor am constatat ca in tara noasta sunt judete care depasesc limita admisa de legislatia in vigoare, de unde putem trage ci concluzia ca fenomenul de ntunecare globala are loc si la nivelul ari noastre. Bibliografie : [1] A.Ohmura, H. Lang., (iunie 1989): Secular variation of global radiation in Europe: Current Problems in Atmospheric Radiation, Editura A. Deepak Publ., Hampton, VA , p. 298-301. [2] Cat Lazaroff (7 decembrie 2007): Aerosol Pollution Could Drain Earth's Water Cycle [3] David J. Travis, (2002): Contrails reduce daily temperature range: p. 601 [4] P. Crutzen (august 2006): Albedo enhancement by stratospheric sulfur injections: a contribution to resolve a policy dilemma: p. 211-220 [5] http://ro.wikipedia.org/wiki/ntunecarea_global [6] http://www.calitateaer.ro

105

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PROBLEMA STABILITII HALDELOR DE STERIL N CONTEXTUL PROTECIEI MEDIULUI. STUDIU DE CAZ HALDA DE STERIL E.M. PETRILA
BALINT, Ioan Alexandru1 Coordonatori: Prof.univ.dr.ing. LAZR, Maria2, Dr.ing. FAUR, Florin G.3
1 2, 3

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul III Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Introducere Alunecrile de teren sunt fenomene geodinamice de restabilire a echilibrului natural al versanilor i taluzurilor i reprezint nc de foarte mult timp o problem din punct de vedere economic, istoric si ecologic. Pentru anticiparea i prevenirea alunecrilor de teren se calculeaz gradul de asigurare al stabilitii taluzurilor i versanilor exprimat printr-un factor de stabilitate. Factorii care determin alunecrile de teren sunt factori: geologici i hidrogeologici, mecanici naturali i geomecanici, antropogeni (tehnogeni), hidrometeorologici i seismici i factori biotici. Lucrarea de fa i propune analiza factorului de stabilitate pentru halda de steril de la E.M. Petrila. 1. Prezentare general a haldei de steril de la E.M. Petrila Halda a fost construit n scopul depozitrii sterilului provenit n urma lucrrilor de exploatare i splare a crbunelui, ns din anul 2002, Preparaia Petrila s-a nchis, iar n prezent se depoziteaz numai steril provenit din lucrrile miniere subterane. Transportul i depunerea sterilului se execut prin utilizarea funicularelor, perimetrul de haldare aflndu-se n imediata apropiere a incintei miniere. Halda a funcionat cu 5 linii de haldare : liniile I, II i III (care au fost predate autoritilor administrative), linia IV (care se afl n conservare) i linia V (ramura activ). Terenul ocupat de hald are o suprafa de cca 86 ha, iar altitudinea platoului este cuprins ntre valoarea maxim de +745,46 m, i valorile minime de 670-720 m. Haldarea pe ramura activ a nceput din anul 1977, iar sterilul este depozitat n mod continuu pn n apropierea staiei de ntoarcere unde exist o ntrerupere de aproximativ 15-20 m lungime (foto 1) Foto 1 Geometria ramurii active este prezentat n tabelul 1 Tabelul 1. Geometria ramurii active Lungimi Limi Partea Partea Partea Partea inferioar [m] superioar [m] inferioar [m] superioar [m] 1582 1560 30-137 15-101

nlimi [m] 16-25

Unghiuri de taluz [o] 20-50o

2. Particularitile geotehnice i hidrogeologice ale rocilor din fundament Fundamentul direct al haldei este format din sol vegetal, care nu a fost nlturat nainte de depunerea materialului steril. Grosimea stratului de sol vegetal variaz n perimetrul de haldare ntre 2 i 5 m. Cunoaterea particularitilor geotehnice i hidrogeologice este important n alegerea amplasamentului, stabilirea lucrrilor de amenajare, proiectarea i construirea haldei. Fundamentul direct, respectiv solul vegetal, are caracteristici de rezisten relativ reduse, ceea ce poate determina deformri plastice i tasri moderate ale terenului de baz, n timp ce fundamentul de baz este alctuit din roci care au caracteristici de rezisten superioare, oferind condiii bune de stabilitate n cazul solicitrilor statice.

106

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


3. Rezultatele analizei de stabilitate Analiza de stabilitate a ramurii R-V aparinnd haldei de steril a E.M. Petrila a fost efectuat folosind soft-ul specializat de geotehnic Geo Tec B. Valorile folosite n analiza de stabilitate pentru cele dou cazuri, material cu umiditate natural i material cu umiditate la limita de saturaie, sunt prezentate n tabelul 2. Tabelul 2. Caracteristici fizico-mecanice utilizate n analiza de stabilitate Umiditate natural Umiditate la saturaie Unghi de Unghi de Coeziune Greutate Coeziune Greutate Tip roc frecare frecare c, c, volumetric volumetric interioar interioar 3 2 3 2 sat, (kgf/m ) (kgf/cm ) nat, (kgf/m ) (kgf/cm ) (grade) (grade) Material de hald 1780 0,40 16 1930 0,18 15 Sol vegetal 1810 0,3 23 1930 0,21 18 innd seama de configuraia geometric a haldei i de forma terenului de baz, pentru ramura R-V s-a efectuat analiza de stabilitate considernd c alunecarea se poate produce dup suprafee cu contur cilindricocircular. n scopul determinrii rezervei de stabilitate a taluzurilor, s-a reprodus geometria haldei cu ajutorul softului menionat (figurile 1 - 5), fiind calculat factorul de stabilitate pentru fiecare taluz luat n considerare. Se menioneaz c analizele de stabilitate nu au inut seama de presiunea apei din pori, deoarece materialul, fiind granular i avnd o permeabilitate ridicat, exist posibilitatea unei drenri gravitaionale rapide a apei din corpul haldei. Ca urmare, pentru a analiza comportamentul haldei n condiii de producere a precipitaiilor, s-au determinat i calculat parametrii fizici i mecanici ai sterilului haldat n diferite condiii de umiditate, valorile de calcul fiind alese apoi n urma prelucrrii datelor prezentate n tabelul 3. Tabelul 3. Rezultatele analizei de stabilitate Umiditate natural Seciune Taluz H (m) (grade) Fellenius Janbu Bishop T1 T1 nordic 16,50 33,46 1,77 1,83 1,79 T2 T2 nordic 16,41 30,33 2,28 2,39 2,30 T3 T3 nordic 19,40 25,15 1,69 1,75 1,81 T3 T3 sudic 15,10 50,05 1,36 1,55 1,38 T4 T4 nordic 25,08 33,1 1,29 1,34 1,33 Umiditate la saturaie Fellenius Janbu Bishop 1,02 1,06 1,05 1,38 1,42 1,40 1,10 1,15 1,20 0,78 0,85 0,82 0,82 0,86 0,86

Fig. nr. 1 Seciunea transversal T1 T1, taluz nordic, umiditate de saturaie

Fig. nr. 2 Seciunea transversal T2 T2, taluz nordic, umiditate de saturaie

Fig. nr. 3 Seciunea transversal T3 T3, taluz nordic, umiditate de saturaie

107

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. nr. 4 Seciunea transversal T3 T3, taluz sudic, umiditate de saturaie

Fig. nr. 5 Seciunea transversal T4 T4, taluz nordic, umiditate de saturaie Ca urmare a rezultatelor obinute prin analizele de stabilitate, se impun urmtoarele concluzii: - analiza de stabilitate a avut drept obiect taluzuri cu nlimi cuprinse ntre 15,1 m i 25,08 m i unghiuri de taluz cuprinse ntre 25,15 i 50,05, situate att pe flancul nordic, ct i pe cel sudic; - pentru toate seciunile analizate, n condiiile utilizrii caracteristicilor fizico-mecanice ale materialului la umiditate natural, s-au obinut valori supraunitare ale coeficientului de stabilitate, valori care se situeaz chiar peste valoarea de 1,3, recomandat de Prescripiile tehnice privind proiectarea, realizarea i conservarea haldelor; - n condiiile unui material cu o umiditate la limita de saturaie, doar taluzul nordic din seciunea T2 T2 are o rezerv de stabilitate peste 1,3, n cazul celorlalte taluzuri, coeficienii de stabilitate indicnd o limit de echilibru sau instabilitate; - la limita de stabilitate se afl taluzul nordic din seciunea T1 T1 (s = 1,02 dup Fellenius), taluzul nordic din seciunea T3 T3 (s = 1,10 dup Fellenius); - taluzurile care devin instabile n condiiile unui material cu umiditate la limita de saturaie sunt taluzul sudic din seciunea T3 T3 (s = 0,78 dup Fellenius), eventuala alunecare fiind determinat de panta mare a acestui taluz i taluzul nordic din seciunea T4 T4 (s = 0,82 dup Fellenius), taluz care are cea mai mare nlime (25 m) la o nclinare de 33; - analiznd pe figurile 2, 3 i 4 forma i poziia potenialelor suprafee de alunecare, se poate constata c, n cazul unui material cu umiditate ridicat, suprafaa de alunecare critic se afl mai aproape de taluz, avnd o lungime mai mic i antrennd un corp de alunecare cu dimensiuni mai reduse. 4. Msuri pentru asigurarea stabilitii haldei innd seama de caracteristicile terenului de baz, de forma haldei i de factorii de influen asupra stabilitii, analiza de stabilitate efectuat pentru taluzurile ramurii R-V a haldei Petrila s-a realizat considernd c cel mai probabil alunecarea se produce dup suprafee cilindrico-circulare, fenomenul de alunecare riscnd s afecteze taluzurile nordic, respectiv sudic ale haldei. Unele probleme de stabilitate pot s apar n condiiile creterii umiditii rocilor, la limita de saturaie, prin nrutirea caracteristicilor de rezisten ale materialului haldat. n acest caz, rezerva de stabilitate se reduce cu cca. 33 - 43 %, n funcie de geometria particular a fiecrui taluz. Fenomenele de alunecare pot s apar, n condiiile n care umiditatea sterilului haldat se apropie de limita de saturaie, att pe taluzul nordic, ct i pe cel sudic. n realitate, materialul din hald nu poate atinge valoarea umiditii de saturaie, avnd o permeabilitate ridicat, ceea ce permite un drenaj natural rapid al apei. Pentru asigurarea n continuare a stabilitii haldei se recomand urmtoarele msuri: 1. Respectarea condiiei ca < o, adic unghiul de taluz al rocilor haldate () s fie mai mic dect unghiul de taluz natural al rocilor haldate (o). 2. Corelarea unghiului de taluz () cu nlimea taluzului (h) conform calculelor de redimensionare pentru asigurarea unei rezerve de stabilitate de 30 %. 3. Reducerea influenei negative a apei asupra caracteristicilor de rezisten ale rocilor prin nivelarea platformelor de depunere i asigurarea de pante de scurgere a apelor de pe hald, lucrri de colectare i dirijare n afara perimetrului haldei a apelor de iroire. 4. Asanarea zonelor mltinoase de la baza taluzului sudic, astfel nct fie asigurate condiii de depunere a materialului steril prin extinderea lateral a haldei. 5. Anularea ravenelor existente pe taluzurile sudic i nordic, prin umplerea lor cu material. 6. Nivelarea i compactarea permanent a zonelor de depunere cu ajutorul buldozerelor.

108

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


7. Amenajarea corespunztoare a platformelor de la staiile unghiular i de ntoarcere, prin nivelarea materialului depus n aceste zone. 8. Asigurarea de pante uniforme pentru scurgerea apelor de pe hald i din zonele adiacente. 5. Msuri pentru protecia mediului nconjurtor Pentru protecia factorilor de mediu din zonele afectate de prezena haldelor, trebuie s fie luate o serie de msuri printre care se menioneaz: a. Msuri prin care s se mpiedice poluarea apelor subterane i de suprafa cu substane nocive. Nu se pune aceast problem pentru halda E.M. Petrila ntruct apele de infiltraie sunt n cantiti reduse, nu se scurg n rurile din zon i nu conin substane nocive. Probleme de infestare a apelor freatice apar numai n ceea ce privete depozitul de deeuri menajere abandonat fr msuri de conservare, depozit ce se afl n apropierea staiei de ntoarcere a funicularului de pe ramura R-V. b. Msuri prin care s se evite antrenarea materialului haldat de ctre apele curgtoare. Nefiind cursuri de ap n zona celor dou ramuri, nu exist aceast posibilitate. Singurele antrenri de material sunt provocate de apele de iroire de pe taluzuri prin ravenele care s-au format. Anularea acestor ravene i asigurarea unor pante ale platformelor de haldare spre nord, conduce la evitarea acestor antrenri de material. c. Msuri pentru evitarea antrenrii particulelor de praf de ctre vnturile predominante. Nu se pune problema pentru aceast ramur de haldare, dei este realizat prin supranlare, ntruct materialul depus are o granulaie mare. Surse de praf se creeaz totui prin dezagregarea i alterarea rocilor de pe taluzuri i, din acest motiv, se recomand executarea unor lucrri de nierbare a taluzurilor n zonele n care nu se mai execut lucrri de depunere. 6. Concluzii Haldele de steril reprezint construcii inginereti, uneori de mari dimensiuni a cror alunecare poate genera consecine grave asupra tuturor obiectivelor din zona lor de influen afectnd negativ i mediul nconjurtor. Din acest motiv n lucrarea de fa am analizat stabilitatea haldei E.M. Petrila considernd c n condiii drenate ale rocilor, aceasta este stabil, ns n cazul creterii presiunii apei din pori n anumite zone ale haldei apare pericolul de alunecare. Pe baza analizei efectuate i a observaiilor din teren, n finalul lucrrii sunt propuse mai multe msuri de prevenire a alunecrilor i de protecie a mediului nconjurtor. Bibliografie 1. Rotunjanu, I. - Stabilitatea versanilor i taluzurilor. Ed. INFOMIN Deva 2005. 2. Bncil, I. .a - Geologie inginereasc. Vol. I i II. Ed. Tehnic Bucureti, 1980 - 1981. 3. Galustian, E.I. .a - Experiena formrii haldelor nalte pe zone deluroase. Gorni Jurnal nr.2/1990.

109

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

MSURI DE REDUCERE A POLURII CU NITRAI A APELOR FREATICE DIN JUDEUL GORJ


Drd. ing. BELINGHER (CHIMEREL), Mihaela-Liliana1, Drd. ing. CHIMEREL, Mircea-Eleodor2 Coordonator: prof. univ. dr. Ing. SRBU Romulus3
1, 2 3

Universitatea din Petroani, Centrul de Doctorat i Formare Continu, Mine, petrol i gaze, Anul III Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Abstract Poluarea apelor freatice, a mediului subteran n ansamblul su, reprezint o problem de mediu pe ct de nou pe att de complicat att n ceea ce privete mecanismele de migrare a diverselor substane chimice poluante ct i de stabilirea i aplicarea unor tehnici i tehnologii care s permit aducerea parametrilor calitativi ai apei contaminate n limitele impuse de o anume folosin a acesteia. Poluarea cu nitrai ( compui ai azotului ) afecteaz ecosistemele terestre i acvatice, pericliteaz sntatea uman i degradeaz ambian natural. Astfel, ptrunderea n organismul uman a cantitilor sporite de nitrai si nitrii provenii prin consumarea apelor freatice, provoac transformarea unor cantiti de hemoglobina n methemoglobina. Methemoglobina nu poate lega i transforma oxigenul n esuturi, producnd hipoxie. Concentraia methemoglobinei n snge depinde de coninutul de nitrai i nitrii n organism. Afeciunea se manifest mai ales la copiii mici. Pericolul nitrailor i nitriilor n organism const i n faptul c ei, ca rezultat al diferitor modificri, se transform n nitrozoamine, cu proprieti cancerigene. 1. Situaia actual Comform ORDINULUI M.M.G.A. nr. 1.552 din 3.12.2008 pentru aprobarea listei localitailor pe judee unde exist surse de nitrai din activitai agricole judeul Gorj are 43 de localitai vulnerabile la poluarea cu nitrai dintr-un total de 70 localiti ale judeului. Prezena NH4+ n apa freatic arat o poluare recent a apelor subterane, dar, n timp, prin oxidarea acestora trece n NO3- i NO2-. Concentraia maxim admisibil a nitrailor n apele potabile este de 50,0 mg/l, iar a nitriilor de 0,05 mg/l, conform Legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2002. NH4+ + O2 Amoniu

Nitrosomonas

NO2- + O2 Nitrit

Nitrobacter

NO3Nitrat

ncrcarea apelor freatice (fntni) din judeul Gorj cu compui ai azotului este prezentat n tabelul 1 (date preluate de la A.S.P.Gorj). Tabelul 1 Nr. Locul recoltrii Concentraia (mg/l) crt Nitrai Localitatea Fntna Amoniu Nitrii (NO2-) (NO3-) (NH4+) 1 Bleti Familia Andrei Ion, sat Tlpeti 0 0,03 100 2 Bumbeti-Jiu Familia Mitule Victoria, sat Curtioara 0,2 0 100 3 Hurezani Familia Ivanu N., sat Totea 0,1 0,03 100 4 Polovragi Familia Simionescu C. 0,3 0,15 55 5 Suleti Fntn Public Sauleti 0 0,15 70 6 Scoara Fntn Public sat Cerat 7,0 1,45 25 7 Stneti Sat Mzroi 3,0 0,15 75 8 Stneti Zona de inundaii, fam. Vldulescu Gheorghe 0 0 75 9 Stneti Zona de inundaii, fam. Eftenoiu Ion 0 0 75 10 Stneti Zona de inundaii, fam. Maioga Aristic 0 0 90 11 Stneti Zona de inundaii, fam. Blsin Gheorghe 0 0 90 12 Urdari Familia Alioanii Sandic 0,3 0,03 70 2. Identificarea surselor de poluare cu nitrai din judeul gorj a) Sursele de poluare agricole (inclusiv fermele agrozootehnice) Agricultura poate conduce la poluarea solului, a apelor subterane i de suprafat prin utilizarea excesiv a ngramintelor, pesticidelor, apei de irigaie necorespunztoare, n special pe terenurile arabile excesiv afnate. Agricultura reprezint cea mai important surs de nitrai:

110

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


- nitrai provenii din mineralizarea deeurilor i dejeciilor menajere ; - nitrai provenii din fermentarea nedirijat sau prost dirijat a deeurilor i apelor uzate provenite din sectorul zootehnic, inclusiv indirect prin producrea de amoniac i eliberarea acestuia n atmosfer; - nitrai provenii din ngrminte chimice ; - nitrai provenii din mineralizarea humusului. n ceea ce privete emisiile de NH3 (amoniac), ponderea cea mai nsemnat la nivelul judeului Gorj revine emisiilor din sectorul agricol, respectiv dejeciile rezultate din creterea animalelor i folosirea ngrmintelor chimice azotoase i din activitatea de tratare i depozitare a deeurilor (cca.7.7%). n judetul Gorj nu exist Platforme ecologice pentru colectarea si managementul gunoiului de grajd i a materialelor refolosibile nici la nivel comunal i nici individual. Fermele agrozootehnice, n special unitaile aflate sub incidena Directivei privind prevenirea i controlul integrat al polurii (Directiva I.P.P.C. 96/61/EC) care a obinut perioade de tranziie sunt surse importante la poluarea cu nitrai. n aceast situaie la nivelul judeului Gorj ntlnim urmatoarele societaii: - S.C.SUINPROD S.A. Bumbeti-Jiu - S.C.FARMASAN S.A. Bumbeti-Jiu - S.C.AVI INSTANT S.A. Tg-Jiu - S.C.ASSANI S.A. Braneti b) Sursele de poluare industriale Efluenii provenii din precipitaii i din pulberile atmosferice pot conine diferite cantiti de nutrieni, formai n atmosfer prin decrcri electrice sau emisi de la instalaiile industriale de sintez anorganic i organic sau din alte surse. n unele zone ploile acide pot afecta negativ apele de suprafa, cu efecte drastice asupra faunei i florei acvatice. n plus, n cazul apelor subterane, creterea aciditii acestora provoac mobilizarea aluminiului i a unor metale grele, care afecteaz caracteristicile de potabilitate ale apelor respective. n judeul Gorj sunt dou din cele mai mari termocentrale din ara Termocentrala Rovinari si Termocentrala Turceni. Emisiile de oxizi de azot pe grupe de surse (activiti generatoare), conform inventarului emisiilor de poluani n atmosfer pentru anul 2009, sunt redate n tabelul 2. Cea mai mare parte a acestor emisii rezult din arderi n energetic i industrii de transformare (cca.97%), n condiiile n care nu au fost evaluate emisiile din traficul rutier. Tabel 2 Grupa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nume grupa Arderi in energetica si industrii de transformare Instalatii de ardere neindustriale Arderi in industria de prelucrare Procese de productie Extractia si distributia combustibililor fosili Utilizarea solventilor si a altor produse Transport rutier Alte surse mobile si utilaje Tratarea si depozitarea deseurilor Agricultura Alte surse TOTAL NOX (t) 31588,71 6,14 150,57 2,51

558,87 4,16

32310,96

Evoluia anual a emisiilor de oxizi de azot la nivelul judeului, n perioada 2001-2009, este prezentat n tabelul 3. Tabel 3 Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 NOx 18593 27236 28658 31931 35860 32480 31876 38803 32311 (tone) Comparativ cu anul 2008 se observ, pentru anul 2009, o scdere a emisiilor de oxizi de azot, ca urmare a reducerii nregistrate de emisiile din industria energetic (fig.4).

111

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Fig. 4. Emisii anuale de dioxid de azot - industria energetica (tone/an)
40000 35000 30000 25000 20000 1 5000 1 0000 5000 0 NOx 1 980 1 7524 1 989 32395 1 996 1 997 1 998 1 6291 2000 1 6076 2001 24700 2002 261 04 2003 29898 2004 321 79 2005 2006 2007 2008 31 588

25971 1 7707

28594 27880 36059

c)Sursele de poluare sociale Sursele de poluare sociale sunt reprezentate de lipsa depozitelor conforme de deeuri, sistemelor de canalizare i a staiilor de epurare. Majoritatea oraelor din judeul Gorj nu dispun de staii de epurare eficiente. n aceast situaie se afl oraele Tg-Jiu, Tg-Carbuneti, Motru, Bumbeti-Jiu, Novaci si Ticleni unde staiile de epurare sunt depaite tehnic sau chiar dezafectate. La comune situatia este i mai critic, staiile de epurare lipsind cu desvrire. Una din stringentele probleme de mediu cu care se confrunt judeul Gorj este nevalorificarea deeurilor, care negestionate corespunztor att n mediul rural, ct i n cel urban pot aduce atingeri grave factorilor de mediu si santii populaiei (Fig.5). n general, ca urmare a lipsei de amenajri i a exploatrii deficitare, depozitele de deeuri actuale, se numr printre obiectivele determinante cu impact i risc pentru mediu i sntatea populaiei. ncepnd cu anul 2009 s-a dat n folosin depozitul conform al S.C.UEG Mediu S.R.L. Tg-Jiu avnd rolul de a prelua deeurile de pe ntreg judeul Gorj, ct i judeele limitrofe. De asemenea la nivelul judeului Gorj sau prevzut 6 staii de transfer a deeurilor. Rmne n sarcina localitilor de a colecta i transporta deeurile n vederea depozitrii la depozitul conform din Tg-Jiu.

N, P, K

GROUND WATER

GROUND WATER
Fig.5-Depozitarea necontrolat a deeurilor i ptrunderea nutrienilor n sol i apa subteran

112

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig.6-Circulaia apei n natur 3. Concluzii i msuri de reducere a polurii cu nitrai a apelor freatice -> Majoritatea localitilor din judeul Gorj dispun de sisteme de alimentare cu ap, dar nu au reele de canalizare i staii de epurare a apelor uzate menajere. n consecin este absolut necesar realizarea sistemelor de canalizare i a sistemelor de purificare a apelor uzate adecvate n toate localitile, cu prioritate n cele 43 comune cu zone vulnerabile la poluarea cu nitrai; -> Colectarea deeurilor menajere din toate localitile i depozitarea lor la depozitul conform din TgJiu; -> Aplicarea ingraamintelor organice i a celor minerale se va face n zonele vulnerabile pe baza Planului de Management al Nutrienilor elaborat n acord cu prevederile Codului de Bune Practici Agricole; ->Capacitile de stocare a gunoiului provenit din activitile de cretere a animalelor trebuie sa fie de 6 luni; ->n gospodriile n care ncrcarea cu animale este mai mare dect valoarea de prag (4,1 UVM/ha/an) este necesar ntocmirea documentelor privind importurile i exporturile gunoiului la nivelul fermei; -> n jurul rurilor i lacurilor din zona vulnerabil aflate n contact direct cu terenurile agricole, trebuie create benzi inerbate cu laimea de 5 m , pentru diminuarea scurgerilor de nitrai ctre corpurile de ap de suprafa; -> Pe terenurile cu pante cuprinse ntre 5-8% se recomand creterea procentului culturilor de iarn la 30-35% i realizarea de benzi inerbate la baza pantelor. -> Pe terenurile cu pante cuprinse ntre 8-12% se recomand acoperirea cu culturi a terenului n timpul iernii, sau neefectuarea arturii n toamn. La baza pantelor se vor realiza benzi inerbate de minimum 5 m laime. Imediat dupa aplicare, ngrmintele organice vor fi ncorporate n sol; -> Pe punile din zonele vulnerabile, se vor acorda un numr de autorizaii de punat corespunztor ncrcrii limit de 4,1 UVM/ha/an; -> mbuntirea sistemelor de purificare a emisilor de la termocentrale Turceni i Rovinari n ceeea ce privete oxizii de azot; -> Pentru executarea captrilor de ape subterane din aceste zone, este imperios necesar ntocmirea studiilor hidrogeologice i hidrochimice, care s prezinte situaia real a zonei respective, cu referire special la ionii de NH4+ si Fe2+, astfel nct proiectanii captrilor s prevad sau nu staii de tratare a apei captate n vederea potabilizrii; ->Interzicerea folosiri apei pentru but din fntnile care au concentraii ridicate ale compuilor de azot. Bibliografie 1. Bucur A., Chimia si biologia apei, ICB, Bucureti, 1981 2. Bucur A., Elemente de chimia apei, Edit. H.G.A, Buc., 1999 3. Cazacu, E., Unele date privind variaia nivelului apelor freatice pe terenurile amenajate pentru irigatii, Revista Hidrotehnica, nr. 17, Bucuresti, 1972 4. Chiriac, V., Ghederim, Veturia, Ionescu-Sisesti, V., Negulescu, A., Epurarea apelor uzate i valorificarea reziduurilor din industria alimentar i zootehnic, Editura Ceres, Bucureti, 1977 5. Dumitru M., s.a.,Cod de Bune Practici Agricole, vol.1, Edit. Expert, Buc.2003 6. Gruia, E., Marcoci, S., Panaitescu, G., Roman, P., Apa i poluarea, Edit., tiinific, i Enciclopedic, Buc., 1979 7. Manescu S, Cucu M., Diaconescu M.L., Chimia sanitar a mediului, Edit. Medical,1978 8. Maruta, A., Chiriac, V., Probleme actuale ale apei n agricultur i alimentaie, Edit., Ceres, Bucureti, 1981 9. Varduca A., Hidrochimie i poluarea chimic a apelor, Edit. H.G.A., Bucureti., 1997

113

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

EFECTUL METALELOR GRELE DIN SOL ASUPRA LIVEZILOR DE CAII


BULZAN, Rzvan1, MANOLE Daniela2, CIOBOTARIU, Anca3 Coordonator: Prof.univ.dr.chim. MUNTEANU, Florentina-Daniela4 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar Turism i Protecia Mediului, Master MCPA, Anul I 4 Universitatea AUREL VLAICU din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului Rezumat Poluarea mediului cu metale grele se datoreaz n principal activitilor oamenilor. Prezena acestor metale grele n concentraii ridicate n mediu are un efect nociv asupra tuturor organismelor. Prezena metalelor grele n mediu i ptrunderea acestora din mediu n plante i fructe are ca efecte negative asupra fotosintezei, respiraiei, transpiraiei ct i asupra permeabilitii membranei celulare. Scopul acestui studiu este acela de a investiga prezena unor metale grele n solurile din livezile de caii i totodat i de a determina cantitativ concentraia acestor metale grele n sol. Metode electrochimice de analiz au fost utilizate pentru a identifica ce metale grele sunt prezente n solul analizat i de a determina concentraia acestora n sol. Introducere Ca rezultat al intensificrii activitilor antropogenice, poluarea atmosferei, solului i apei cu metale grele este o problem grav de mediu ce afecteaz calitatea i productivitatea recoltelor dar i sntatea oamenilor (1). Efectul toxic al metalelor la nivelul esuturilor i celulelor vegetale variaz n funcie de concentraie, la concentraii mari poate fi inhibat chiar ntregul proces de cretere i dezvoltare al plantei, n timp ce la concentraii mai mici efectele sunt foarte reduse sau chiar absente (2). La ptrunderea n plant aceste elemente trebuie s treac mai nti bariera membranelor celulare. S-a demonstrat c unele metale pot provoca modificri ale permeabilitii membranare, cu pierderi de ioni de potasiu. Inhibarea enzimatic este de asemenea unul dintre efectele metalelor grele, funcionnd prin acelai mecanism principal al afinitii pentru gruprile sulfhidril necesare activitii catalitice, prin oxidarea acestora sau prin substituirea unor cationi divaleni din structura enzimei. Un efect important evideniat n cazul unor metale ca mercur, cobalt, cadmiu, zinc este inhibarea sintezei de pigmeni clorofilieni (Phasoelus vulgaris, unele speci de alge). Efecte inhibitoare au fost observate i la nivelul fotosistemului II al fotosintezei. La Lycopersicon esculentum a fost inhibat de ionii de cadmiu i zinc, n timp ce la Phaseolus vulgaris acelai efect l-au avut i ionii de cobalt. Fotosistemul I este mai puin sensibil De asemenea efectele metalelor asupra enzimelor implicate n metabolismul acizilor nucleici, pot cauza indirect alterri ale fidelitii replicrii. Determinarea metalelor grele dintr-o prob se poate face prin voltametria de redizolvare anodic (3). Numit i stripping voltammetry, este metoda bazat pe redizolvarea depozitului obinut ntr-o prim faz prin electroliz, dizolvare de regul anodic (dar mai rar i catodic) constituie un ansamblu de tehnici foarte sensibile, utilizate pentru determinarea urmelor de metale n mediul ambiant, datorit limitelor de detecie foarte joase i a preciziei relativ ridicate 1-2%; lucreaz n dou etape: 1. Prima etap este depunerea. pe un electrod meninut la un potenial controlat, constant, scufundat ntr-o soluie agitat, se depune prin electroliz timp de 1-30 minute o fraciune din analitul electroactiv - de regul un metal (fig. 1). Acest electrod este constituit de cele mai multe ori dintr-o pictur de mercur suspendat (electrod de mercur nepicurtor) sau dintr-un electrod de crbune sticlos acoperit cu mercur. n urma electrolizei din soluia agitat se concentreaz metalul de analizat, rezultat din ionul Mz+, care formeaz cu mercurul un amalgam, M(Hg). 2. Urmeaz apoi a doua etap, redizolvarea. Se oprete agitarea i se micoreaz progresiv diferena de potenial dintre electrodul de lucru i cel de referin, msurndu-se curentul. Electrodul de mercur coninnd amalgamul - iniial catodul celulei devine progresiv anod iar curentul la nceput crete apoi revine la zero spre sfrit (fig. 2). Aadar, reversibilitatea reaciilor redox duce la o redizolvare a analitului. Semnalul analitic l constituie, n acest caz, suprafaa curbei curent-tensiune obinute, din care se calculeaz, pe baza legii lui Faraday, cantitatea de metal din prob. n ultimul timp tehnica a mai fost combinat i cu polarografia cu und ptrat, care a asigurat o reversibilitate i mai bun a metodei. Anume, scderea tensiunii are loc n trepte, analog cu modalitatea de cretere a tensiunii n polarografia cu und ptrat. n mod cu totul similar are loc i msurarea curentului.
1, 2, 3

114

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 1. Aspectul evoluiei potenialului electrodului de lucru n cadrul voltametriei de redizolvare anodic

Fig. 2. Forma semnalului analitic n cadrul determinrii Zn i Cd prin voltametrie de redizolvare anodic

De exemplu pentru analiza unui amestec Cd, Zn cu potenialele de descrcare -0.40V, respectiv, 0.763V, variaia de potenial medie este redat pe fig. 1 (etapa I dureaz 5 min). Apoi, n urma etapei a II-a, prin modificarea n tensiuni se obin curbele din fig. 2. Mod de lucru Determinarea metalelor grele din probe s-a fcut prin voltametrie de redizolvare anodic, folosindu-se o combin electrochimic (Voltalab PGZ301, Radiometer Analytical, France). n cadrul experimentelor s-au folosit 3 electrozi: electrodul de lucru din crbune vitros, argint/clorur de argint ca electrod de referin i un electrod de platin ca i electrod auxiliar. Au fost nregistrate voltamogramele de redizolvare anodic (Figura 3).

Fig. 3. Volamogram de redizolvare anodic Probele de sol, recoltate dintr-o livad de caii din judeul Arad, au fost supuse digestiei cu acid sulfuric i azotic concentrat iar extractul a fost filtrat i folosit ca prob n celula electrochimic. Soluii standard de plumb i cadmiu au fost preparate i analizate prin voltametria de redizolvare anodic. Rezultate i discuii Utiliznd soluiile standard de metale grele menionate anterior s-a msurat picurile obinute (vezi Fig.3) pentru fiecare metal i fiecare concentraie utilizat. Pe baza acestor rezultate s-au trasat curbele de calibrare pentru fiecare metal greu (s-a reprezentat grafic curentul picului n funcie de concentraie). S-a observat o dependen liniar (Fig. 4).

115

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

800 Plumb Cadmiu

700

600

500

400

300

200

100

0 0 0,5 1 Concentratia, mol/L 1,5 2

Fig. 4. Curbele de calibrare obinute pentru soluiile standard de plumb i cadmiu. Pe baza acestor curbe de calibrare, s-a putut determina concentraiile de plumb i cadmiu prezente n solul analizat. Astfel, s-a putut constata c unul din metalele grele de interes, Cadmiul, a fost absent din probele analizate, n timp ce plumbul a fost ntr-o concentraie de 0,1 M. Concluzii Pe baza acestor rezultate se poate concluziona c dei plumbul a fost prezent n solul analizat ntr-o concentraie de 0.1 M, totui acesta se afl ntr-o concentraie mult mai mic dect concentraia de plumb admis prin normativele Uniunii Europene, 0,5 M. Bibliografie 1. Lawrance A. Kapustka, William H. Clements, Linda Ziccardi, Paul R. Paquin, Mark Sprenger, Daniel Wall Issue Paper on the Ecological Effects of Metals U.S. Environmental Protection Agency, August 19, 2004 2. John Drexler, Nicholas Fisher, Gerry Henningsen, Romano Lanno, Jim McGeer, Keith Sappington Issue Paper on the Bioavailability and Bioaccumulation of metals U.S. Environmental Protection Agency, August 2003 3. Horea Iustin Nacu, Lorentz Jantschi, 2006 Chimie Analitic i Instrumental, Ed. Academic Pres& Academic Direct, Cluj-Napoca

116

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

IMPACTUL INDUSTRIEI MINIERE DIN ZONA ROVINARI ASUPRA APELOR DE SUPRAFA I SUBTERANE - MSURI DE REDUCERE
Drd.ing. CHIMEREL, Mircea-Eleodor1, Drd.ing. BELINGHER (CHIMEREL), Mihaela-Liliana2 Coordonato: Prof.univ.dr.ing. SRBU, Romulus
1,2 3

Universitatea din Petroani, Centrul de Doctorat i Formare Continu, Mine Petrol i Gaze, Anul III Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Abstract Printre zcmintele de lignit dintre Dunre i Olt un loc principal l ocup bazinul minier Rovinari, n care funcioneaz nou cariere: Roia de Jiu, Pinoasa, Tismana I, Tismana II, Peteana Nord, Peteana Sud, Garla, Rovinari Est i Urdari. Zcmintele de lignit exploatabile la zi se situeaz att n zona de lunc a rurilor Jiu i Tismana, ct i n zona colinar. Zona Rovinari, datorit celor dou ramuri industriale importante minier i energetic - este una din zonele cele mai puternic afectate de activitaile antropice din ara noastr. La aceste activiti industriale se adaug i urbaniazarea accentuat din ultimele patru deceni care, de asemenea, a avut un impact major asupra apelor de suprafa i subterane. Activitatea minier a produs i va produce n continuare modificarea condiiilor socio-economice i de mediu (inclusiv apelelor de suprafa i subterane) a zonei afectate de extracia lignitului prin lucrri miniere la zi (cariere). 1. Bazinul hidrografic al zonei rovinari Zona Rovinari se afl situat pe cursul mijlociu al raului Jiu - cod cadastral VII.1.00.00.00, hm (11101460) imediat ce iese din regiunea defileului i a dealurilor subcarpatice. n amonte de oraul Rovinari se afl Acumularea nepermanent Rovinari construit cu scopul de a proteja carierele situate n aval, ct i Priza cu barare Rovinari care are rolul de a alimenta cu ap Termocentrala Rovinari. Acumularea nepermanent Rovinarie ste constituit din depresiunea natural de la nord de oraul Rovinari i se afl la 15 km aval de municipiul Tg-Jiu. n amplasamentul lucrrii debueaz o serie de aflueni ai raului Jiu i anume : - pru Bistria cod cadastral VII 1.31.07.04.00; - pru Jale cod cadastral VII 1.31.07.00; - pru uia cod cadastral VII 1.34.15.00 Barajul Rovinari nchide albia majora a rului Jiu pe cca 4,5 km, fiind ncastrat n versantul drept, versantul stng avnd o aripa ntoars de nchidere pn n DN 66 pe o lungime de 2 km. Barajul de priza Rovinari se afla amplasat pe raul Jiu (hm 1295), localitatea Rovinari, aval 2,5 km de Acumularea nepermanent Rovinari. Priza asigur captarea debitului de ap de rcire necesar termocentralei. Ea este amplasata pe malul drept al rului Jiu, alturi de deschiderea de splare i a fost dimensionat pentru captarea unui debit maxim de 64 mc/s, debit necesar pentru rcirea n circuit deschis la etapa final de dezvoltare. Barajul, mpreun cu echipamentul hidromecanic (stavile + clapete), realizeaz o retenie normal a rului Jiu la cota de 159.00 mdM. Meninerea constant a cotei de retenie este obligatorie n timpul exploatrii, pentru a asigura captarea debitului necesar funcionrii centralei termoelectrice Rovinari. n registrul marilor baraje, amenajarea Rovinari este trecut ca folosin de regularizare a debitului de ap pe rul Jiu ( pentru Complexul Energetic Rovinari). n aval de oraul Rovinari bazinul rului Rovinari se mai mbogete cu urmtorii aflueni: -Dmbova, cod cadastral VII 1.31a.00.00, mal stng, hm 1290; -Timieni, cod cadastral VII 1.31a.00.00, mal drept, hm 1310; -Cioiana, cod cadastral VII 1.31a.00.00, mal stng, hm 1460. De asemenea n rul Jiu mai debueaz o serie de canale de gard care evacueaz apele uzate provenite de la perimetrele carierelor din zona Rovinari 2. Impactul activitilor miniere asupra apelor de suprafa i subterane i evidenierea principalilor poluani Asanarea lacurilor i balilor, crearea de noi canale colectoare pentru evacuarea apelor din asecri, devierea i regularizarea cursurilor de ap existente pe perimetrul carierelor determin o modificare major a regimului hidrografic din regiune, cu efecte asupra ecosistemelor acvatice. Deversarea apelor provenite din

117

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


lucrrile de asecare sau din uzinele de preparare n receptorii naturali, are ca efect creterea coninutului n suspensii i la impurificarea chimic a acestora.

Figura 1. Lucrri de asecare i de drenare a apelor (canal de gard, staie de pompe) Modificrile regimului apelor subterane din zonele n care se desfoar activitatea extractiv n carier pot conduce la urmtoarele efecte: -coborrea nivelului apelor subterane, cu efecte asupra alimentarii cu ap a populaiei din zon, dar i aupra asigurrii apei necesare dezvoltrii vegetaiei; -poluarea apelor subterane; -modificri ireversibile ale circulaiei apelor subterane, care se datoreaz modificrilor de permeabilitate ale formaiunilor n care se desfoar activitatea extractiv. Activitatea minier conduce la modificarea parametrilor de stare a apelor, astfel: -hidrografia, hidrologia i hidraulica prin afectarea apelor de suprafa direct sau indirect, a direciei de scurgere, a zonelor de drenaj; -hidrogeologia prin afectarea stratelor acvifere; -bilanul hidrogeologic necesar asigurrii i planificrii surselor de ap; -calitatea apelor de suprafa prin modificarea acestora, caracterizat prin principalii parametri fizici, chimici i miocrobiologici (pH, Temperatur, duritate, conductibilitate, CBO5, CCOCr, amoniu, nitrii, nitrai, cloruri, sulfai, etc.); -calitatea apelor subterane. Datorit activitii de extracie a crbunelui se constat urmtoarele: -un impact produs apelor de suprafa datorat apelor uzate menajere evacuate de la sediile administrative; -un impact produs de lucrrile de gospodrire a apelor realizate pe perimetrul carierei; -un impact asupra apelor subterane prin scaderea nivelului hidrostatic; -un impact produs de la evacuarea apelor de asecare. Cercetrile efectuate prin foraje geologice i hidrogeologice indic: - orizonturi nisipoase cu dezvoltare ntre 22 i 51 m n zona Rovinari; - orizonturile acvifere deschise se amnifest artezian, - nivelul piezometric este situat la +0,5 m deasupra cotei terenului Sistemele de asecare influeneaz n mod negativ zonele limitrofe prin coborrea nivelului pnzei de ap freatic i a stratului acvifer de adncime. Influena carierelor se face simit prin modificarea nivelului hidrostatic al apelor subterane, cu repercusiuni asupra alimentrii cu ap a localitilor nvecinate. n prezent aceste localiti beneficiaz de un sistem de alimentare cu ap din surse subterane (foraje). Alctuirea litologic a formaiunilor daciene, romaniene i cuaternale, cu orizonturi de roci poroase (nisipuri, pitriuri, bolovniuri), care au uneori grosimi mari i ocup suprafee importante, fac ca acestea s constitie un colector al apelor subterane i s se formeze orizonturi acvifere bine individualizate. Sursa de alimentare a orizonturilor acvifere o formeaz precipitaiile atmosferice i apele de infiltraie, n mod special cele provenite din rul Jiu. Caracteristicile hidrogeologice ale fiecrui orizont acvifer depind de poziia acestuia fa de baza de eroziune, de caracteristicile litologice i granulometria acestuia, de sursele sale de alimentare i de existena sau lipsa unor zone de descrcare. Cantitiile anuale de poluani sunt exprimate n diagramele nr. 2.-7. Apa tehnologic

118

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Fig.2 Cantitatea anual de suspensii primit n cursurile de ap (tone/an)
600 500 400 300 200 100 0 GARLA SUSPENSII 177.43 PETEANA NORD 392.15 PETEANA SUD 486.93

TISMANA II 15.9

PINOASA 52.65

ROIA VEST 128.251

ROIA EST 142.276

La Cariera Peteana Nord cantitatea de suspensii peste valoarea limit este de 96,07 tone/an, iar n procente depirea este de 32,4 %, nregistrndu-se o medie a concentraiei determinate de 63,25 mg/l fa de limita autorizat de 60 mg/l. La Cariera Tismana II cantitatea de suspensii peste valoarea limit este de 3,9 tone/an, iar n procente depirea este de 32,5 %, nregistrndu-se o medie a concentraiei determinate de 79,5 mg/l fa de limita autorizat de 60 mg/l.
Fig. 3 Cantitatea anual de reziduu fix primit n cursurile de ap (tone/an)
5000 4000 3000 2000 1000 0
GARLA REZIDUU FIX 1748.167 PETEANA NORD 2585.094 PETEANA SUD 4152.766

TISMANA II 117.777

PINOASA 633.919

ROIA VEST 587.974

ROIA EST 839.691

La indicatorul Reziduu fix nu s-au nregistrat depiri, dar aportul adus apelor de suprafa este mare. Apa menajer
Fig. 4 Cantitatea anual de suspensii primit n cursurile de ap (tone/an)
6 5 4 3 2 1 0

EMC ROVINARI SUSPENSII 5.535

PETEANA NORD 4.953

PETEANA SUD 0.78

GRLA 0.058

TISMANA I 4.455

TISMANA II 1.28

La Sediul Administrativ al E.M.C.Rovinari cantitatea de suspensii peste valoarea limit este de 2,694 tone/an, nregistrndu-se o medie a concentraiei determinate de 68,33 mg/l fa de limita autorizat de 60 mg/l. La Cariera Peteana Nord cantitatea de suspensii peste valoarea limit este de 4,441 tone/an, nregistrndu-se o medie a concentraiei determinate de 63,50 mg/l fa de limita autorizat de 60 mg/l. La Cariera Peteana Tismana II cantitatea de suspensii peste valoarea limit este de 0,380 tone/an, iar n procente depirea este de 42,2 %, nregistrndu-se o medie a concentraiei determinate de 85,33 mg/l fa de limita autorizat de 60 mg/l.

119

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Fig. 6 Cantitatea anual de amoniu primit n cursurile de ap (tone/an)
0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0

EM C ROVINARI 0.199

PETEANA 0.114

PETEANA SUD 0.023

GRLA 0.01

TISM ANA I 0.106

TISM ANA II 0.02

NH4

La Sediul Administrativ al E.M.C.Rovinari cantitatea de amoniu peste valoarea limit este de 0,105 tone/an, nregistrndu-se o medie a concentraiei determinate de 2,46 mg/l fa de limita autorizat de 2 mg/l. Anual se evacueaz din carierele din acest bazin cca. 20-25 mil. m3 ap, provenit din forajele de asecare i de la staiile de pompe din exploatrile la zi (tabelul 7) Tabelul 7 Anul 2008 2009 Volumul de apa (mii mc) 24073 20164 Indicatorii de calitate la care sunt nregistrate frecvent depiri sunt: -pentru apele uzate menajere: suspensii (cu valori ntre 57- 80 mg/l) i amoniu (cu valori ntre 1- 2,5 mg/l) -pentru apele uzate tehnologice (asecri): suspensii (cu valori cuprinse ntre 57 i 80 mg/l), iar indicatorul amoniu are depiri datorit specificului zonei. 3. Concluzii i propuneri Sursele de alimentare cu ap pentru nevoi igienico-sanitare i n scop tehnologic pentru unitile miniere sunt captarea din surse proprii, cu tratarea n prealabil n vederea potabilizrii acesteia; Volumele de ap tehnologic (asecri) evacuate la majoritatea unitilor miniere sunt ridicate; Ca urmare a lucrrilor de asecare pnza freatic a fost cobort, localitiile nvecinate avnd probleme n aprovizionarea cu ap; Din acest motiv au fost realizate de unitile miniere reele de alimentare cu ap a localitilor limitrofe; Apele de min de la unitile miniere sunt evacuate n receptori, cu sau fr decantarea prealabil de suspensii i fr utilizarea coagulanilor sau floculanilor; Cantitile de materii n suspensii evacuate n rul Jiu sunt importante nu att din punct de vedere al concentraiei ci ca urmare a volumelor mari de ap evacuate; Apele utilizate pentru nevoi igienico-sanitare de la uniti miniere ncrcate cu poluani specifici acestor ape, sunt evacuate n receptori fr epurarea acestora sau sunt epurate ineficient; Treapta mecanic este necesar a fi mbuntit, jompurile existente s-au dovedit a fi ineficiente; Este necesar achiziionarea de staii de epurare ape menajere ct i reabilitarea decantoarelor existente, respectiv realizarea de noi decantoare performante; Treapta de denitrificare este necesar a fi introdus n procesul de epurare a apelor uzate; Ca o alternativ pot fi construite la fa locului instalaii de epurare biologic simple. Acestea pot fi completate ulterior cu alte trepte de epurare. Bibliografie 10. Albu, M., Guran, A., Albu, L., Rdulescu, C., Enchescu, D., Palcu, M., (1989). Crbunii n actualitate i n perspectiv. Ed. Tehnic, Bucureti. 11. Lazr M., Dumitrescu I., Impactul antropic asupra mediului, Editura Universitas, Petroani, 2006 12. Mnescu S, Cucu M., Diaconescu M.L., Chimia sanitar a mediului, Edit. Medicala,1978 13. Negulescu, M., Epurarea Apelor Uzate Oreneti, Editura Tehnic, Bucureti, 1978 14. Pascu M, Stelea V., Cercetarea apelor subterane, Editura Tehnic., Bucureti, 1968 15. Teodorescu, I., Filotti, A., Chiriac, V., Ceauescu, V., Florescu, A., Gospodarirea apelor, Editura Ceres, Bucureti, 1973. 16. Tomescu I., Racoceanu C., Hristov E., Factori de risc antropici, Editura Academica Brncui, Tg-Jiu, 2003 17. Trufas V., Trufas C., Hidrochimie, Bucureti, 1975 18. Varduca A., Hidrochimie si poluarea chimici a apelor, Editura H.G.A., Bucureti, 1997

120

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

SURSE DE POLUARE A PRINCIPALILOR FACTORI DE MEDIU


CHI, Cosmin-Vasile1, GVAN, Isaura Georgeta2 Coordonator: Conf. univ. dr. ing. BOLD, Octavian Valerian3
1,2 3

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul I Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Rezumat Poluarea mediului a devenit n ultima perioad o problem global a omenirii. Cataclismele naturale, accidentele ecologice, urbanizarea excesiv, dar mai ales industrializarea intensiv au dus la degradarea ngrijortoare a mediului. Poluarea solului, a apei i aerului au efecte devastatoare asupra faunei i florei i n final asupra omului. n acest context toate rile fac eforturi intense n vederea limitrii i diminurii polurii. Apa este una din resursele naturale cele mai afectate de poluare. Ca urmare, modificarea calitilor ei afecteaz ntreg ecosistemul, pe suprafee mari, datorit apelor curgtoare i infiltraiilor. Poluani precum oxizii de sulf i azot, cloro-fluoro-carburile, dioxidul de carbon, monoxidul de carbon i funinginea (crbunele), sunt pricipalii ageni de poluare atmosferic. Natura complex a emisiilor i aciunea sinergic a poluanilor afecteaz activitatea microbiologic, fapt ce duce la ncetinirea pn la dispariie a proceselor de humificare. Introducere Poluarea mediului a devenit n ultima perioad o problem global a omenirii. Cataclismele naturale, accidentele ecologice, urbanizarea excesiv, dar mai ales industrializarea intensiv au dus la degradarea ngrijortoare a mediului. Poluarea solului, a apei i aerului au efecte devastatoare asupra faunei i florei i n final asupra omului. n acest context toate rile fac eforturi intense n vederea limitrii i diminurii polurii. n funcie de perioada de timp ct acioneaz agentul impurificator poluarea poate fi: permanent sau sistemic; periodic; accidental. Poluare natural: Ea are importan secundar n condiiile n care aportul antropic de poluani devine tot mai grav: -erupiile vulcanice elimin gaze, vapori, particule solide, care sunt transportate pe distane mari de vnt i cureni de aer; -eroziunea solului, eolian sau cauzat de ploi, este cu att mai intens cu ct solul este lipsit de vegetaie, n pant sau ntr-o zon cu reea hidrografic bogat; -reziduurile vegetale i animale degaj n urma descompunerii o serie de substane gazoase poluante. Polenul sau fungii pot constitui aerosoli naturali care pot influena negativ sntatea populaiei umane. Poluare artificial: Iniial produsele poluante erau de natur organic i uor biodegradate de bacterii i ciuperci. Datorit dezvoltrii industriale i exploziei demografice au aprut deeuri nebiodegradabile, pentru care nu exist n natur enzime capabile s le descompun. Poluarea artificial este de natur: fizic (sonor, radioactiv, termic), chimic, biologic (ageni patogeni precum virusuri, bacterii, fungi). 1. Poluarea apei Apa este una din resursele naturale cele mai afectate de poluare. Ca urmare, modificarea calitilor ei afecteaz ntreg ecosistemul, pe suprafee mari, datorit apelor curgtoare i infiltraiilor. n funcie de concentraia i compoziia apei se disting urmtoarele stadii ale procesului de poluare: impurificare: impuritile reduc capacitatea de utilizare a apei; murdrire: impuritile modific compoziia i aspectul fizic al apei; degradare: poluare grav care compromite viaa; otrvire: poluare grav cu substane toxice. Gradul de poluare este dependent de: gradul de diluie a poluantului (raportul poluant-receptor); structura evacuatorului i modul de dispersare (evacuare concentrat sau difuz); tipul receptorului (emisarul este ap curgtoare n regim torenial sau lent-fluvial, lac natural sau artificial); condiiile spaiale i temporale ale difuziei i dispersiei poluantului n efluent; compoziia i concentraia receptorului; compoziia i concentraia efluentului poluant;

121

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


persistena, stabilitatea chimic n timp a poluantului

Efectele negative ale polurii: distrugerea unor resurse de ap prin poluare; reducerea coninutului de oxigen n ap i implicit distrugerea florei i faunei acvatice; formarea peliculelor de hidrocarburi care mpiedic aerarea; substanele chimice oxidante i substanele organice consum oxigenul din ap; suspensiile (ex. praful de crbune) colmateaz malurile i mpiedic autopurificarea; celuloza sulfit (de la fabricile de celuloz) n contact cu srurile de fier (existente n apele noastre) dau o coloraie de cerneal i formeaz colonii de ciuperci care nfund filtrele; dezvoltarea microbilor i agenilor patogeni n apele cu coninut mare de proteine i grsimi (abatoare, lptrii, tbcarii); depuneri de sruri pe conducte i n cazane (conduc la colmatri i explozii).

Figura 1: Principalele forme de poluare a apei

Figura 2: Exemple de poluare a apelor de suparafa cu deeuri 2. Poluarea aerului Poluarea aerului: a cunoscut o mare amploare o dat cu creterea produciei industriale, intensificarea circulaiei rutiere, incinerarea deeurilor menajere. Poluanii primari sunt acei poluani atmosferici emanai direct n atmosfer, de exemplu particulele de funingine, dioxidul de sulf i oxizii de azot. Poluanii secundari sunt produi prin reacii ntre poluanii primari. De exemplu, ozonul se formeaz deasupra arealelor urbane prin reacii ntre poluanii primari i componenii normali ai atmosferei. Combustia crbunelui, a petrolului i a benzinei este rspunztoare pentru majoritatea poluanilor atmosferici. Mai mult de 80% din dioxidul de sulf i 50% din oxizii de azot sunt produi de combustibilii fosili

122

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


utilizai n centrale electrice, boilere i furnale industriale; 80% din monoxidul de carbon i 40% din oxizii de azot i hidrocarburi rezult din arderea gazului i a combustibililor diesel. Smogul se formeaz n areale urbane, n acele locuri n care exist un mare numr de automobile, cnd dioxidul de azot este descompus de razele solare, eliberndu-se ozon, aldehide i cetone. Smogul poate cauza severe probleme medicale. Cnd dioxidul de sulf i oxidul azotos se transform n acid sulfuric i acid azotic n atmosfer, aceste substane precipit sub form de ploaie, aa-numita ploaie acid. Ploaia acid este o grav problem global, pentru c foarte puine specii sunt capabile s supravieuiasc n asemenea condiii. Astfel de ploi, nregistrate n anii '80 au avut efecte dramatice asupra pdurilor din Europa Occidental (n Elveia 1/3 din pduri au fost afectate, iar n Olanda 40%). Efectele polurii energetice s-au facut simite datorit creterii sporite a produciei i consumului de energie, urmate totdeauna de efecte adverse asupra mediului i snatii umane.

Smogul din marile orase:

3. Poluarea solului: Caracteristicile solului determin direct productivitatea agricol. Chimizarea n exces a agriculturii duce la tulburarea echilibrului solului i la acumularea n sol i n apa freatic a unor substane minerale (de exemplu nitrii, care au efect methemoglobinizant pentru om i animale i distrug bacteriile fixatoare de azot atmosferic). Pesticidele, nebiodegradabile n majoritatea lor, se concentreaz de-a lungul lanurilor trofice, fiind toxice pentru plante i animale. De asemenea, duntorii devin rezisteni la pesticide, fiind necesar crearea de substane de sintez noi, mai eficiente, dar care au dezavantajul c sunt mai toxice pentru mediu. O soluie alternativ pentru reducerea polurii solului este combaterea biologic a duntorilor. Datorit polurii cu pesticide peste 300 de milioane de hectare se gsesc ntr-un nivel nalt de degradare, astfel nct se consider c fenomenul este ireversibil. Poluarea atmosferei cu pulberi n suspensie are multe surse: industria metalurgic extractiv i prelucrtoare (care elibereaz n atmosfer cele mai nsemnate cantiti de pulberi), centralele termice pe combustibili solizi, fabricile de ciment, transporturile rutiere, haldele i depozitele de steril etc. Natura acestor pulberi este foarte diversificat. Ele conin oxizi de fier, n cazul pulberilor din jurul combinatelor siderurgice, metale grele (plumb, cadmiu, mangan, crom) n cazul ntreprinderilor de metale neferoase, sau alte noxe.

123

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Dei fa de anii precedeni se remarc reducerea concentraiei de metale grele din sol, acestea se regsesc nc n concentraii peste limita pragului de alert. Trebuie remarcat i reducerea arealului de maxim poluare i a celui de poluare medie. Natura complex a emisiilor i aciunea sinergic a poluanilor afecteaz activitatea microbiologic, fapt ce duce la ncetinirea pn la dispariie a proceselor de humificare.

Exemple de poluare a solului 4. Concluzii: Omul a nceput s neleag mai ales n ultimele decenii c progresul societii umane s-a transformat treptat n instrument de distrugere, cu efecte dezastruoase asupra naturii. O dat cu apariia civilizaiei umane a aprut i intervenia brutal a omului prin exploatarea neraional a naturii i alterarea mediului prin poluarea produs de activitile industriale, agricole, menajere. Efectul de ser, distrugerea stratului de ozon, ploile acide, au avut consecine din ce n ce mai grave n ultimii ani. Bibliografie 1. Benneto, P. & J. Busing (ed.)(1994). Biosensors for environmental monitoring - Technologies for environmental protection - European Commision Report EUR 15633 EN. Luxembourg: ECSC-EC EAEC Brussels 2. Dowding, C. H. (1985). Blast vibration monitoring and control. New-York: Prentice-Hall Inc. 3. Glasson, J., R. Therivel, A. Chadwick(1994). An introduction to environmental impact assessment. London: UCL Press

124

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

ASPECTE PRIVIND ELABORAREA PROGRAMULUI DE GESTIUNE A DEEURILOR MUNICIPALE LA NIVEL LOCAL


Ciorua, Bogdan1 Coordonator: Asist.univ.ing. TECZ, tefania2
1

Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Resurse Minerale i Mediu, specializarea Ingineria Valorificrii Deeurilor, anul II 2 Universitatea de Nord din Baia Mare Abstract Mai mult ca oricnd, comunitile locale sunt forate s gseasc noi modaliti i strategii pentru a face fa presiunilor cu care se confrunt. Noi soluii sunt necesare pentru a rezolva problemele prezentului i pe cele ale viitorului. Una dintre aceste probleme, poate cea mai important pentru mediu n momentul de fa, o constituie deeurile municipale-parte semnificativ a ntregii mase a deeurilor. Materialul de fa poate fi utilizat de ctre primrii, consilii locale, coli, universiti, antreprenori sau simpli ceteni, fiind constituit din dou pri: o parte teoretic - prezint noiuni uzitate cu referire la domeniul deeurilor i explicaii aferente principalelor elemente luate n considerare i o parte aplicat - gsim programul original GDM alturi de elemente care prezint modul de funcionare al acestuia, precum i cteva exemple pentru partea de verificare. Introducere Pe parcursul elaborrii prezentului material s-au constituit ca teme de studiu urmtoarele: Determinarea tuturor elementelor componente ale procesului de gestiune a deeurilor i corelarea acestora cu realitatea (vezi studiile de caz); Realizarea unui material didactic cu posibiliti de implementare n viaa de zi cu zi; Obinerea informaiilor necesare crerii unei baze de date util comunitilor locale avnd ca interfa Programul GDM propriu-zis. Cuprinsul lucrrii urmrete etapele unui calcul de optimizare, pornind de la informaii reale din teren referitoare la domeniul deeurilor municipale i parcurgnd pe rnd toate fazele pn la metoda de cutare a optimului ce corespunde problemei formulate. Dei optimizarea nu este altceva dect o expresie a dorinei omului ctre perfeciune, dup cum va rezulta din capitolele urmtoare, este extrem de dificil a folosi instrumentele matematice create cu cteva secole n urm ntruct n anumite condiii calculele necesare soluionrii numerice a diferitelor probleme s-au dovedit mult prea dificile i voluminoase pentru a putea fi aplicate n practic. 1. Elemente ale strategiilor de gestiune a deeurilor municipale

Descriere general Principalele metode i instrumente de analiz uzitate n contextul prezentului studiu sunt inventarierea i cartarea. Inventarierea constituie primul pas n realizarea materialului de fa, odat cu culegerea i sintetizarea datelor din teren putndu-se cunoate ntregul fenomen. Fenomenului i se atribuie un model matematic adecvat, reuindu-se astfel o modelare a situaiei reale din teren finalizat ulterior cu gsirea unei soluii inginereti pentru rezolvarea problemei puse n discuie. n urma procesului de inventariere se remarc dou aspecte deosebit de importante: a) Culegerea i sintetizarea datelor(din sursele de la bibliografie) => obinerea informaiilor pentru constituirea unei baze de date util comunitilor locale; b) mbinarea elementelor informative => studiu interdisciplinar a problematicii deeurilor: Bazele procesrii deeurilor; Matematici speciale; Tehnologia informaiei; Hidrologie i hidrogeologie; Chimie organic. Cartarea alturi de inventariere, realizarea de hri constituie un mijloc esenial de cunoatere a fenomenului de gestiune, hrile folosind att la evaluarea situaiei prezente a localitii, ct i n etapele ulterioare de elaborare, implementare i monitorizare a strategiilor n domeniu. Folosirea hrilor deja existente n PUG i / sau PUZ sau a celor din cadrul altor sisteme administrativ-teritoriale (Ex. Sistemul Urban Baia Mare) constituie o bun premis pentru evidenierea zonelor sensibile din punct de vedere al mediului (spaii de depozitare a deeurilor).

125

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Strategia care are la baz cele dou metode de analiz este astfel capabil s rspund tuturor posibilelor probleme de mediu: zone de depozitare necontrolat a deeurilor; zone / strzi cu capacti insuficiente de meninere a cureniei (lips de recipiente, insuficiena prestrii serviciilor de salubrizare, etc); areale / cartiere nengrijite sau cu aspect neplcut.

Ce nelegem prin gestiune? Gestionarea colectarea, transportul, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dup nchiderea acestora.

Gestiunea deeurilor trebuie s fie n corelaie cu urmtoarea schem, care prezint ntr-un cadru generalizat situaia corespunztoare pentru traseul pe care l parcurg deeurile, mai exact fluxul de deeuri: Deeu

Colectare

Transport

Centre de valorificare

Staii de sortare

Eliminare

Centre de valorificare

Eliminare

Fig.1. Traseul fluxurilor de deeuri


Scurt incursiune n tipologia deeurilor menajere stradale asimilabile deeurilor menajere deeuri din construcii deeuri voluminoase nmoluri Deeuri de producie iIndustriale agro-zootehnice speciale Deeuri sanitare Municipale

Conform schemei de mai sus, din punct de vedere al naturii i locurilor de producere, deeurile se clasific astfel: A. Deeuri municipale i asimilabile - deeurile generate n mediul urban i rural, care se clasific la rndul lor n: 1. Deeuri menajere - deeuri provenite din sectorul casnic sau din sectoare asimilabile cu acesta (inclusiv deeurile periculoase pe care le conin) i care pot fi preluate cu sistemele curente de precolectare sau colectare din localiti. Deeuri stradale - deeuri specifice cilor de circulaie public, provenite din activitatea cotidian a populaiei, de la spaiile verzi, animale, din depunerea de substane solide din atmosfer (conin frunze, crengi, praf, pmnt, nisip, mucuri de igar, bilete, hrtie, mase plastice, nmol rezultat n urma curirii gurilor de canal i alte resturi provenite din activitatea de curtenie a cilor publice, etc).

2.

126

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


3. Deeurile asimilabile cu deeurile menajere - deeuri provenite de la mica sau marea industrie, din comer, din sectorul public sau administrativ, uniti de nvmnt, care prezint compoziie i proprieti similare cu deeurile menajere, putnd fi gestionate mpreun cu acestea. Deeuri din construcii i demolri - deeuri provenite din demolarea sau construirea de obiective industriale sau civile (resturile de lemn, moloz, ambalaje, chiar amestecate cu resturi minerale, precum i pmnt rezultat din excavaii, etc). Deeuri voluminoase - deeuri solide de diferite proveniene, care datorit dimensiunilor nu pot fi preluate cu sistemele obinuite de precolectare sau colectare (deeurile, pn la 2 m3 i dimensiuni de maxim 3 m. Exemple:bunuri de larg consum uzate sau deteriorate, mobile i saltele, biciclete, crucioare, unelte de grdinrit, linoleum sau mochete, etc. Nmoluri provenite din staiile de epurare a apelor uzate menajere sau din uzinele de tratare a apei potabile.

4.

5.

6.

B. Deeuri de producie - rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole, se clasific la rndul lor n: 1. Deeuri industriale - totalitatea deeurilor rezultate din activitatile economice cum ar fi: industria extractiv, industria prelucratoare, producia de energie electric i termic, gaze i ap, captare, tratare i distribuie ap, construcii, etc. Deeuri agro-zootehnice - provenite din agricultur i, n special, din zootehnie (gunoi de grajd, dejecii i resturi animaliere, resturi furajere, insecticide, hormoni de cretere, resturi de medicamente, biostimulatoare, deeuri animaliere de la abatoare i din industria crnii).

2.

3. Deeuri speciale - categorie n care intr explozibilii i substanele radioactive. C. Deeuri sanitare - provenite din activitatea spitalelor, dispensarelor i cabinetelor medicale i care sunt incinerate n crematorii speciale. 2. Aspecte privind Programul GDM

Programul de Gestiune a Deeurilor Municipale (GDM) este construit dup schema unui Sistem de Management de Mediu (SMM), dovad figura de mai jos care prezint n detaliu configuraia acestuia pentru Programul GDM. START Analiza final

Politica de mediu
Elaborarea strategiilor de gestiune a deeurilor municipale la nivel local

Verificarea
Msurare, evaluare Neconformaremsuri

mbuntire continu

Planificarea Implementarea
Documentaia Pregtirea materialului Aspecte de mediu Prevederi legale i alte cerine Obiective i inte

Fig. 2. Schema de baz a Programului GDM Aspectele de mediu caracteristicile care dicteaz aproape n ntregime valorile elementelor care fac obiectul studiilor de caz, enumerate dup cum urmeaz: Calculul cantitii de deeuri i a echipamentului necesar colectrii i transportului; Optimizarea numrului de recipiente i echipamente colectoare i de transport; Optimizarea transporturilor (alegerea celui mai scurt drum posibil); Calculul capacitii de stocare a unui depozit de deeuri nepericuloase i dimensionarea celulelor sale; Calculul bilanului de ap i gaze din depozit;

127

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Calcularea termenului de predare a lucrrilor la un depozit de deeuri. Prin folosirea programului de gestiune a deeurilor municipale, denumit generic Programul GDM, se poate realiza evaluarea periodic i analiza situaiilor n care ne aflm la un moment dat , prin identificarea elementelor care funcioneaz bine, mai puin bine, care pot fi mbuntite ntr-un fel sau altul, precum i a celor care concur la impactul asupra mediului. La nivelul unei comuniti printre rezultatele scontate de analiza situaiei actuale prin utilizarea Programului GDM se pot enumera: stabilirea domeniului care merit revizuit; identificarea principalelor caracteristici ale acestuia; inventarierea i evaluarea capitalului realizat de ctre oameni, incluznd strategii ale prezentului i perspective; evaluarea facilitilor publice, a capacitii infrastructurii i a gradului de eficacitate a acestora; posibilitatea efecturii unor comparaii ntre comunitatea considerat i alte localiti. Numrul de locuitori Cantitatea zilnic de deeuri aferent unui locuitor Cantitatea medie zilnic de deeuri menajere Suprafaa stradal a arealului Cantitatea unitar zilnic de deeuri stradale Cantitatea zilnic medie de deeuri stradale Densitatea medie aparent a deeurilor Debitul mediu zilnic total de deeuri 130000 0,4 52 kg/om.zi t/zi

234 0,15 35,1

ha t/ha.zi t/zi

0,5

174,2 m3/zi Precum se observ din exemplificarea unei pri a Programului GDM calcularea cantitii de deeuri produse la nivel de strad, cartier, localitate, regiune sau orice subdiviziune a acestora se poate face innd cont de urmtoarele aspecte: mrimea zonei de colectare (S-suprafaa stradal a arealului); nivelul de trai al populaiei, modul de via, cerinele clienilor (consum ridicat / redus => Im - cantitatea zilnic de deeuri aferent unui locuitor); structura populaiei (locuine, ageni economici-sedii comerciale); tipul aglomeraiei (case, blocuri) - condiiile urbanistice o repartizarea diferit a nr. de recipiente; o timpi de colectare diferii. ali factori. Bibliografie: Tacu I., Zelina I. - Elemente de calcul financiar i matematici manageriale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006 OUG nr. 78/2000 privind redimul deeurilor i Legea 426/2001 privind aprobarea OUG nr. 78/2000 HG 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase Mirela Mirean, Ioan Hosu, Alexandru Svulescu Elaborarea strategiilor de dezvoltare durabil la nivel local. Ghid teoretic i practic, Fundaia Civitas, Cluj-Napoca, 2002 Mirela Mirean Sisteme de Management de Mediu (curs postuniversitar), Eco-Management, Cluj-Napoca, 2003 http://www.gestiuneadeseurilor.ro/ http://www.ddbra.ro/gestiunea-deseurilor/definitiideseu.doc http://ro.wikipedia.org/wiki/Gestionarea_de%C5%9Feurilor

128

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

AZBESTUL I PROBLEMATICA SA N CONTEXTUL MEDIULUI DEEURILE DE AZBEST


Ciorua, Bogdan1 Coordonator: Conf.univ.dr.geol. DAMIAN, Floarea2
1

Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Resurse Minerale i Mediu, specializarea Ingineria valorificrii deeurilor, anul II 2 Universitatea de Nord din Baia Mare Abstract Aceast lucrare prezint n prima parte Azbestul i problematica sa n contextual mediului, innd seama de descrierea general, ocurena, cile de expunere, efectele asupra sntii umane i a mediului, prezena azbestului n lume i metodele de combatere / stopare a polurii mediului cu azbest. Partea a II-a intutulat Deeurile de azbest face o scurt trecere n revist a seminificaiei noiunii de deeuri de azbest, lista produselor ce conin azbest, modul de gestionare i valorificare a acestora. Introducere: Azbestul a constituit de-a lungul timpului subiectul cel mai discutat i disputat din domeniul prafului cu aciune asupra organismului. n privina acestui subiect au fost scrise numeroase lucrri i au avut loc numeroase dezbateri cu scopul de a-i limita, pe ct posibil, efectele nocive, att pentru elaborarea de norme privind valorile limit ct i pentru interzicerea utilizrii lui n diferite scopuri. Se pot considera ca minerale fibroase mai multe minerale din familia silicailor: azbest, crisotil i amfiboli. Conform clasificrii C.A.S. (Chemical Abstract Service) termenul de azbest se refer la urmtorii silicai fibroi: crisotil (azbest alb), crocidolit (albastru), amozit (brun), antofilit, tremolit, actinolit sau orice amestec care poate s conin unul sau mai muli silicai de aceast natur. Utilizarea azbestului este cunoscut de foarte mult timp: material izolator n Scandinavia, Pliniu cel Btrn, Petru cel Mare i sfritul sec. XIX. Odat cu procesele de extragere, prelucrare i valorificare, azbestul produce efecte negative, deloc de neglijat, asupra sntii umane, care au fost observate nc din perioada roman. Pliniu xcel Btrn recomanda, n acest sens, s nu se cumpere sclavii care lucrau n carierele de azbest deoarece mureau de tineri. Primul caz de deces legat de azbest a fost confirmat n 1906, cnd autopsia a pus n eviden fibrozarea plmnilor. Ceva mai trziu (1928), efectul azbestului asupra plmnilor este numit azbestoz, boal cu o perioad latent de circa 15-20 de ani. 1. Azbestul i problematica sa n contextul mediului

Descriere general Termenul generic de azbest desemneaz, pe de o parte, un mineral silicatic, ntruct este constituit sub forma unor lanuri simple sau duble din blocul fundamental tuturor silicailor-tetraedrul SiO4- alungit pe direcia verticalei datorit unei creteri neuniforme, de unde i habitusul fibros, uneori chiar lamelar.

Fig. 1& 2. Structura tetraedrului SIO4 Totodat desemneaz un numr de 6 compui chimici asociai n 2 grupuri dup cum urmeaz: grupul serpentinei:crisotil; grupul amfibolilor:crocidolit, antofilit, amosit, actinolit i tremolit. Dintre toate cele 6 tipuri enumerate, reprezentantul serpentinei are o frecven mai mare din punct de vedere al produciei i utilizrii, implicit al rspndirii.Fibrele acestuia const n agregate lungi, foarte subiri i extrem de flexibile putnd a se rsuci i chiar lega sub forma unor suluri de hrtie de dimensiuni microscopice(diametre de 20-25 nm) ntr-o pnz de estur. Ocurena Rspndirea n cadrul crustei terestre este n mare msur una neuniform, constituit sub forma unor depozite n rocile de formaiune serpentinic.Emisiile sunt datorate ocurenelor naturale la care se adaug cele

129

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


provenite din activiti umane, sporindu-le n intensitate prin prisma aciunilor de exploatare minier i n carier, mcinare, prelucrare, transport i utilizare.

Exploatare minier

Exploatare n carier

De altfel n ultimul secol s-a conturat o cretere excesiv, abrupt chiar, a produciei i utilizrii azbestului n multe ri industrializate, n special vest-europene, n sectorul construciilor(70-80% din totalul acestora), reprezentnd o gam variat de aplicaii-produse, aproximativ 3000.Folosirea azbestului se datoreaz n principal caracterului su de bun izolator termic, acustic, electric, dar i chimic, de vreme ce nu ntmpin atacuri n acest sens din partea altor substane chimice.Toate aceste utilizri au ncetat n preajma anilor 19801985 odat cu aducerea n prim-plan a efectelor nocive ale azbestului, sub forma prafului i a fibrelor rezistente la biodegradare, asupra omului i a mediului. Ci de expunere Odat cu rspndirea lor n atmosfer, fibrele crisotilului parcurg distane considerabile datorit proprietilor aerodinamice de care dispun, cum este i cazul WTC.

Deoarece nu exist cale de stopare a dispersiei atmosferice, fenomenul de rspndire a prafului azbestic poate dura perioade mai lungi de timp, pn la venirea n contact cu apa din precipitaii(ploi, zpad)-singurul mecanism de splare a prafului respectiv.n acest sens principala cale de expunere ar constitui-o aerul atmosferic, dar nu singura, ntruct s-a dovedit tiinific prin experimente n laborator c exist i posibilitatea ingerrii azbestului din apa de but sau chiar din hran, provenind prin dizolvarea ocurenelor din rocile serpentinice(surse naturale), dar i din conductele / canalele de ciment ce au n compoziie azbest(surse antropice).Numrul de fibre critice variind ntre 104-108F/l. Cile de expunere presupun totodat i existena unor produse cu coninut de azbest care n anumite condiii permit emanarea acestuia. Printre astfel de produse se numr i urmtoarele: evi de abur, boilere, furnale izolate cu o manta de azbest; ciment, carton i hrtie cu coninut de azbest-conducte din azbociment; materiale decorative i de izolaie fonic; plcuele de frn, discul de ambreaj i garniturile automobilelor; materiale izolante la cuptoarele cu petrol i crbune; materialele izolante ale caselor construite ntre 1930-1970 (inclusiv internit). Efectele asupra sntii omului i mediului ntruct cantitile de fibre critice din aerul atmosferic le depesc cu mult pe cele din dieta i apa de but rezult c un contact ntre fibrele respirabile(cu diametrul sub 3m) de azbest i om se realizeaz n special prin inhalare din mediul ocupaional. Din acest contact se dezvolt o serie de boli dintre care amintim: azbestoza-boal a plmnului cauzat de inhalarea unei concentraii mari de praf azbestic sau/i de o lung expunere ntr-un asemenea mediu; cancerul pulmonar-o boal reprezentat prin cicatrizarea plmnului la nivelul bronhiilor, frecvent rspndit n rndul populaiei de sex masculin(nsumnd circa 10% din numrul total de decese) avnd drept factori provocatori fumatul, radiaiile ionizate i expunerea ocupaional la diverse substane cu potenial toxic, inclusiv azbest; mesotelioma-tumoare malign a pleurei/peritoneului;form rar de cancer, incurabil de altfel, ce provoac pn la 0,04% din decesele occidentalilor. Azbestoza, cancerul pulmonar i mesotelioma au fost depistate/observate n urma unor studii experimentale ntreprinse n raport cu diferite varieti ale azbestului.Astfel, spre exemplu, n urma a 3

130

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


experimente de inhalare cu 10 mg crisotil/m3 pe durata unui an, s-a constatat c cel puin 20% din oarecii expui au dezvoltat cancer pulmonar. Din momentul descoperirii efectului azbestului asupra omului(boli, infecii) i asupra mediului(poluare) s-a interzis folosirea acestuia pe scar larg sau s-a dorit cel puin nlocuirea lui.Cu toate acestea multe cldiri construite nainte prezint riscul unei poluri cel puin la nivelul celei de la WTC din septembrie 2001 cnd dac s-ar fi recurs la metode de stopare a dispersiei prafului cu un coninut de azbest i fibre derivate acestuia s-ar fi prentmpinat contactul nociv cu populaia i cu mediul ambiant pentru care azbestul va reprezenta oricnd un deeu nedegradabil cu impact deloc de neglijat.

Azbestul n lume Pretutindeni n Europa s-a folosit azbestul i produsele derivate din acesta, n sectorul construciilor n special, datorit proprietilor sale de bun izolator termic, acustic, electric i chimic.

Azbest n Ucraina

Azbest n Romnia

Metode de combatere/stopare a polurii cu azbest a mediului Principalele metode de combatere-stopare a polurii cu azbest a mediului nconjurtor se reflect sub forma mai multor etape, prin: Interzicerea activitiilor ce au la baz folosirea azbestului i a componenilor derivai din acesta i pledarea pentru o amenajare ecologic n ceea ce privete depozitarea deeurilor de azbest rezultate; nlocuirea acestuia cu alte componente de natur chimic cu impact redus de poluare asupra mediului; Tratarea produselor din azbest cu soluii speciale menite s nlture contactul fibrelor de azbest cu mediul nconjurtor; Transformarea prin tratament termic a deeurilor de azbest la 1000-1250oC n sticl silicatic, valorificabil ulterior n industria ceramic.

131

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


2. Deeurile de azbest

Ce sunt deeurile de azbest? Deeuri de azbest nseamn orice substan sau obiect cu coninut de azbest care este considerat deeu n conformitate cu prevederile anexei nr. IA la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001.

06 07 01* deeuri cu coninut de azbest de la electroliz 06 13 04* deeuri de la procesele cu azbest 10 13 09* deeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu coninut de azbest 10 13 10 deeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele dect cele specificate la 10 13 09 15 01 11* ambalaje metalice care conin o matri poroas format din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune 16 01 11* plcue de frn cu coninut de azbest 16 02 12* echipamente casate cu coninut de azbest liber 17 06 01* materiale izolante cu coninut de azbest 17 06 05* materiale de construcie cu coninut de azbest *(conform HG 856/2002) Lista cu produse din azbest care sunt interzise la comercializare i utilizare: Jucrii Materiale sau preparate pentru aplicare prin pulverizare Articole pentru fumat (pipe, portigarete) Lacuri i vopsele Filtre pentru lichide Material de acoperire pentru drumuri Mortar, acoperiri de protecie, umpluturi, etanri, elemente pentru finisaje decorative Cptueli pentru pardoseli i plci din plastic pentru acoperit perei Mortar, acoperiri de protecie, umpluturi, etanri, elemente pentru finisaje decorative Materiale izolatoare termice i acustice cu densitatea sub 1g/cm3 Filtre de aer i filtre folosite n transportul, distribuia i utilizarea de distribuie municipal Carton asfaltat Proprieti ale deeurilor de azbest care fac ca acestea s fie periculoase (conform anexei Nr. I E din Legea 426/2001):H5. nocive H6. toxice H7. cancerigene H8. corosive H14. ecotoxice Bibliografie: OUG nr. 78/2000 privind redimul deeurilor Legea 426/2001 privind aprobarea OUG nr. 78/2000 HG 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase BUD Ioan - Poluani n industria minier, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006 Louise De Guire, France Labrche - The Use of Chrysotile Asbestos in Quebec (http://www.santecom.qc.ca) 02.09.2009 Robert L. Virta - Asbestos: Geology, Mineralogy, Mining and Uses L. Wachowski - Sources and Effects of Asbestos and Other Mineral Fibres Present in Ambient

132

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

IMPACTUL SMOGULUI ASUPRA MEDIULUI


DOBRE, Alexandra Maria1, BOJINC, Ileana Vasilica2 Coordonator: Drd. ing. MITRAN, Ramona3
1 2

UniversitateaConstantin Brncui, Trgu Jiu, Facultatera de Inginerie, Ingineria mediului, Anul I UniversitateaConstantin Brncui, Trgu Jiu, Facultatera de Inginerie, Ingineria i protecia mediului n industrie, anul III 3 Universitatea Constantin Brncui, TrguJiu Rezumat n anul 1943, n districtul Los Angeles, s-a observat apariia unei pcle alburii, cu nuane glbui-cafenii, care provoac usturimi la ochi. Din analiza smogului de la Los Angeles s-a constatat c principalul component este azotatul de peroxilacetil, produs care apare n condiiile izolaiei puternice a aerului ncarcat cu hidrocarburi nearse i oxizi de azot. Ceaa este format din picturi de marime variabil, (dac diametrul lor nu depeste 10 m, se numesc mist(ceaa fin) iar dac diametrul este mai mare de 10 m, se numesc fog (cea deas)). Fenomenul de toxicitate, produs cnd sunt indeplinite mai multe condiii, care actioneaz simultan pe o arie geografic restrans se numete SMOG (din limba englez smoke = fum si fog = ceat). Deci, smogul este un amestec de cea solid sau lichid i particule de fum, formate cnd umiditatea este crescut i aerul este att de calm, inct fumul i emanaiile se acumuleaz lng sursele lor. Pentru a se produce smog, trebuie s coincid condiiile meteorologice particulare i elementele chimice de poluare. Condiiile meteorologice sunt : 1. s se creeze o inversiune meteorologic 2. s existe suficient radiaie solar Gazele provenite din surse naturale sau antropogene, de la suprafaa oraelor, sunt purtate de vnt i de curenii ascendeni i sunt rspndite pe o arie geografic mai mare, dupa care sunt diluate si eliminate in pturile superioare ale Troposferei sau Stratoferei. Inversiunea meteorologic este caracterizat prin existena unui strat de aer (strat sigiliu), reprezentat de mase de aer mai rece, n apropierea pmntului, strat puternic nfaurat n straturi de aer mai cald, fig nr. 1. Strbaterea stratului sigiliu de ctre aerul din exteriorul su (de deasupra pmntului sub sigiliu), datorit volumului mic, se acumuleaz compui chimici nocivi, care nu mai sunt transportai spre alte zone din atmosfer.

Fig nr. 1 Aceast situaie este meteorologic stagnat sau slab schimbabil. Caracteristicile inversiuni meteorologice sunt : - cldura - aer uscat

133

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


- lipsa norilor - lipsa vntului Starea meteo-stagnat poate dura multe zile. Radiaiile solare penetreaz n cantitate foarte mare stratul de sigiliu i ajung la suprafaa solului. Alte doua condiii, se refer la natura chimic a poluanilor. Dup compoziia chimic a atmosferei din imediata apropriere a pmntului se deosebesc : Smog Londonez Este predominant reducator, datorit prezenei n cantitate mare a SO2 (component periculoas, care scade capacitatea de autoprotecie a organismelor mpotriva altor impuritai din aer) i a prafului de carbune (funingine). Se formeaz n condiiile de insolaie mai sczut, specifice Angliei. Catastrofa smog-ului din Londra, din decembrie 1952, s-a datorat creterii brute a concentraiilor de SO2, i a particulelor de crbune din aer de peste 10 ori fata de cele normale, care deja erau foarte ridicate. Redarea cantitativ a acestei situaii i numrul de persoane care au decedat zilnic.

Din cauza produceri unei inversiuni meteorologice, s-a instalat o cea foarte dens, SO2 din aerul umed, catalizat de praful de carbune s-a oxidat i a format H2SO4. n aceste condiii, H2SO4 cu apa, formeaz ceaa care nu se mai acumuleaz n picturi mari i plutete in aer. Au fost afectai copii foarte mici, persoanele n vrst, cele cu afeciuni pulmonare cronice i cardiovasculare. Numrul bolnavilor care au supravieuit afeciunilor pulmonare a fost de ordinea sutelor de mii. Dupa 20 de ani, n 1972, aerul Londonez mai coninea maxim 20 g SO2/m i 1,2mg praf /m, adic foarte puin. Smog-ul Londonez a rmas o amintire urt, dar poate s aib puseuri iarna, cnd inversiunea meteorologic se produce frecvent. Smog Los Angeles Este predominant oxidant i de aceea se mai numeste i smog fotochimic sau smog de var sau smog Californian sau smog Los Angeles. Smogul fotochimic este o cea toxic, produs prin interacia chimic dintre emisiile poluante i radiaiile solare. Cel mai ntalnit produs al acestei interacii este ozonul. In timpul orelor de vrf, n zonele urbane, concentraia atmosferic de oxizi de azot si hidrocarburi, crete rapid fiind emise de automobile i alte vehicule. In acelai timp, scade cantitatea de dioxid de azot din atmosfer, datorit faptului c lumina solar cauzeaz descompunerea n oxid de azot i atomi de oxigen. Atomii de oxigen, se combin cu oxigenul molecular i formeaz ozonul. Hidrocarburile, se oxideaz n reacia cu oxigenul i reacioneaz cu oxidul de azot formandu-se dioxidul de azot. La mijlocul zilei, concentraia de ozon este maxim i concentraia de oxid de azot este minim. Aceast combinaie produce un nor toxic, de culoare glbuie (smog fotochimic). Deci, smogul fotochimic apare unde sunt prezeni oxizi de azot, care activai de lumina solar, se combin cu deeurile de benzina si se formeaz PAN (nitratul de peroxiacetil sau peroxiacetilnitrat). Prin ameliorri aduse motoarelor de automobile i benzinei, s-a ameliorat i combustia carburanilor i a sczut cantitatea de nitrat de peroxiacetil i de monoxid de carbon, eliminate cu gazele de eapament. Ameliorarea combustiei carburanilor a intensificat arderea azotului din aer i astfel, a crescut cantitatea de oxizi de azot (mai ales de NO2)

134

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Pe lang cele dou condiii generale meteorologice, smogul fotochimic trebuie sp mai ndeplineasc dou condiii : 1. s existe multe hidrocarburi sau mult Co n atmosfer 2. s existe mult NO2 Industria petrochimic i a rafinrii, furnizeaz hidrocarburi n atmosfer, dar automobilul rmne principalul, att pentru hidrocarburi, ct i pentru oxizii de azot. Evoluia cantitativ a gazelor n atmosfer Los Angeles-ului pe parcursul a 24 ore este redat in figura alturat :

Fig.2. Evoluia cantitativ a gazelor n atmosfera Los Angeles-ului Rezultatul acestor efecte combinate l reprezint producia de aldehide, cetone i ozon, n urma reaciilor care au la baz hidrocarburi, oxizi de azot i o mare cantitate de radiaii (reacii oxidativeFotochimice). Smogul apare in zonele oraselor de coasta fiind o adevarata problema a poluarii aerului din marile orase. Smogul poate cauza probleme medicale severe: reduce vizibilitatea natural, irit ochii si cile respiratorii, fiind cauza a mii de decese anual. n Marea Britanie, un copil din apte, sufer de astm i datorit smogului, simptomele sunt agravate. n aezarile urbane, cu densitate crescut, rata mortalitai crete n mod considerabil n timpul perioadelor prelungite de expunere la smog, mai ales cnd procesul de inversie termic realizeaz un plafon de smog deasupra oraului. La plante, smogul provoac leziuni i arsuri ale frunzelor i stagneaz formarea clorofilei. Concluzii Efectul smogului poate fi diminuat printr-un control sever al tuturor hidrocarbonailor i emisiilor de oxizi de azot din atmosfer. Datorit hidrocarbonailor i altor componente organice, au loc peste 80 de reacii, n urma crora rezult formaldehida, acroleina si PAN. Datorit oxizilor de azot, sub influena razelor solare i a ultravioletelor, au loc reacii secundare i teriare, formandu-se ozonul. Bibliografie 1. Agarwal A., Narin S., Climat : un dosier chaud, Pollution atmospherque, octobre-decembre, 1998, 73 2. Agenda , Saptamanal de Informatii si Divertisment, Timisoara, nr. 25/21.06.003 3. Beretta J., Le vehicule a propulsion electrique, Pollution atmospherique, jamvier-mars, 1997,66 4. Bernea M., Ursu P., et protection de latmosphere, Eitions Erolles, Paris 1974 5. Caluianu S., Ciorva S., ,,Masurarea si controlul poluarii atmosferei, Ed.Matrix Rom, Bucuresti, 1999 6. ConstantinescuG.C., Chimia mediului Aerochimia, Ed. Uni-Press-c-68, Bucuresti, 2002 7. Cipla L., J., Cipla Al., Poluarea mediului ambiant, Ed. Tehnica, Bucuresti 1978 8. David V., Controlul analytic al poluantilor atmosferici, Ed. Universitatii, Bucuresti, 1997 9. Dotreppe G.N., La pollution de lair, Ed. Eyrolles, Pris, 1973 10. Ecosfera, Publicatie de Informare si Educatie Ecologica, Ianuarie, 1998 11. Jelev J.,Mediul inconjurator, vol.II, nr. 1-2. 1991

135

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

POLUAREA MEDIULUI CU ULEI ALIMENTAR UZAT


DRGNESCU, D.1 COORDONATOR: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M.2 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protecia Mediului, Anul I, Master M.C.P.A., Arad 2 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Arad. Introducere n alimentaie, materiile grase au o poziie aproape unic, neegalat de nici un alt aliment sau component al alimentelor. Datorit proprietilor nutriionale i funcionale ale materiilor grase dar i proprietilor organoleptice pe care le confer preparatelor alimentare, uleiul vegetal este unul dintre alimentele ntrebuinate fregvent n pregtirea foarte multor preparate. ns acest aliment att de necesar se poate transforma ntr-un potenial pericol pentru sntate i pentru mediul nconjurtor, datorit lipsei, la nivel naional ct i la nivel regional a unor uniti specializate care s se ocupe de colectarea i reciclarea uleiului alimentar uzat. Principalii factori de care depinde dezvoltarea unui sitem eficient de reciclare i colectare a uleiului vegetal in de gradul de responsabilitate a agenilor economici care au obligaii n acest sens, precum i de implicarea adecvat a autoritilor. Considerat reziduu toxic, uleiul alimentar uzat este reglementat la nivel legislativ prin norme speciale. Aceste norme oblig att operatorii economici care au buctrii i folosesc ulei, ct i persoanele fizice, s colecteze separat uleiul rezidual i s l predea agenilor economici care se ocup de reciclarea acestui tip de deeu. Dac n cazul operatorilor economici situaia poate fi oarecum controlat, n ceea ce privete persoanele fizice controlul este mai greu de realizat. Astfel c pentru a stopa, pe ct posibil infiltrarea uleiului alimentar uzat in sol i n ap trebuie luate n considerare urmtoaele aspecte preventive : Informarea continu a populaie cu privire la efectele toxice produse de acest reziduu, ct i despre impactul pe care l au aceste efecte asupra mediului ; Susinerea proiectelor de colectare i reciclare prin implictarea autoritilor competente ; Adoptarea unei atitudini proactive asupra gestionrii reziduurilor astfel nct nbuntirea continu a performanei de mediu s fie o necesitate ; Utilizarea eficient a resurselor ; Punerea n aplicare a celor mai bune tehnici disponibile pentru fiecare industrie care folosete ca materie prim sau auxiliar uleiul ; Promovarea de sisteme certificate de management de mediu. Mecanismul de poluare cu ulei alimentar uzat Majoritatea oamenilor arunc uleiul pe care nu l mai folosesc la chiuvet sau l depoziteaz n recipiente de plastic pe care le arunc apoi la coul de gunoi, astfel c acest reziduu, aparent infofensiv, ajunge poluator. Pornindu-se de la ipoteza conform creia un singur litru de ulei poate polua un million de de litri de ap potabil s-a stabilit c indiferent de suprafa, uleiul polueaz toat apa peste care a fost turnat. Acelai lucru se ntampl i cu uleiul uzat care este aruncat la chiuvet, ajungnd n mediul nconjurtor. Uleiul creeaz o pelicul deasupra suprafeei peste care este turnat, declannd fenomenul de hipoxie. Hipoxia reprezint scderea cantitii de oxigen, astfel c organismele i microorganismele din apa respectiv sunt asfixiate. Specialitii au stabilit c la o scar mai mare, hipoxia se amplific. Deeurile de grsimi i ulei alimentar nu numai c duneaz mediului nconjurator i omului, dar i depunerea acestora pe pereii sistemului de canalizare provoac obturri regulate, efecte urt mirositoare, coroziune mai rapid i au influen negativ asupra funcionrii staiilor de epurare i duce pna la blocarea i distrugerea acestora. Frecvena de curire i ntreinere a stailor de epurare, pompare, evi i sistemul de canalizare crete de cinci ori dect ciclul normal. Aceasta duce la o cretere enorm a costurilor asupra comunitii, ceea ce n final se rasfrnge asupra ntregii populaii. Separarea grsimilor i/sau a uleiurilor Grsimile i uleiurile influeneaz defavorabil procesul de decantare al apelor reziduale. Una din solutiile ce permit separarea si evacuarea acestor substante din apele uzate implica o epurare local cu ajutorul separatoarelor de grsimi astfel c prin separare, acestea pot fi recuperate i valorificate.
1

136

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Principala surs de grasimi si uleiuri vegetale se gasete n industria alimentar, motiv pentru care unitile productoare de preparate alimentare cum ar fi : macelriile i fabricile de mezeluri i semipreparate din carne, abatoarele, unitatile de preparare a petelui, rafinriile de ulei alimentar, unitle productoare de unt i margarin, restaurantele i fast-food-rile, fabricile de spun i stearina, s necesite amplasarea unor dispozitive de separare a grsimilor. Separatoarele de grsimi sunt bazine n care se asigur o circulaie lent la partea superioar, unde datorit diferenei de densitate grsimile i uleiurile se separ. Reutilizarea uleiului alimentar uzat Pentru ca sistemul de colectare a uleiului alimentar uzat s poat funciona ct mai bine cu putin, trebuie incurajate i susinute de ctre autoritile competente, unitile specializate de reciclare a uleiului uzat, astfel crendu-se un ciruit i o strns corelaie ntre ntreprinderile productoare de ulei uzat si intreprinderile de reciclare i reutilizare a uleiului, crendu-se astfel un sistem compensatoriu. Cu alte cuvinte trebuie suninut promovarea reutilizrii prin crearea i stimularea realizrii unor reele de reutilizare si reparare a produselor. Prin reutilizarea uleiului uzat ca produs se obine un subprodus folosit drept materie prim pentru producerea de Biodiesel care este un combustibil ecologic si este elaborat in conformitate cu standardul SR EN 14214 : 2005 (identic cu standardul european EN 14214 :2004). Astfel c prin folosirea uleiului alimentar uzat ca materie prim pentru producerea combustibilului biodiesel se remarc urmtoarele aspecte care fac ca acest ulei s nu mai revin n mediul nconjurtor i s polueze : utilizare sigur ; utilizare direct ; parte integrant a unui process de producie ; nu mai poate produce efecte negative asupra mediului i sntii populaiei. Caracterul ecologic al combustibilului Biodiesel este dat de: Risc redus de contaminare a solului, biodieselul fiind biodegradabil dupa 21 de zile 95% n timp ce doar 75% din motorin se degradeaz ; Toxicitatea redus n cazul ingerrii, doza letal fiind de 2000 mg/kg corp ; Toxicitate redus n cazul polurii apelor ; Pericol mai redus de aprindere i explozie la transport sau n timpul stocrii , datorit puctului de inflamabilitate mai ridicat (150-160 oC fa de 55-60 o C pentru motorin) ; Protocolul de la Kyoto definete emisiile ce produc efectul de ser pe baza conceptului de potenial de ncalzire global ; Emisiile produse prin arderea biodieselului nu sunt luate n calcul considernd c bioxidul de carbon emis este compensat de consumul bioxidului de carbon din plante; Utilizarea uleiului vegetal uzat pentru obinerea biodieselului permite reducerea costurilor legate de colectarea i reciclarea acestuia. Uleiurile vegetale uzate mai pot fi folosite, n urma operaiilor de reciclare, i la producerea de lubrifiani ecologici. Lubrifianii ecologici biodegradabili reprezint n momentul de fa o realizare performant n domeniul ungerii echipamentelor i mainilor care lucreaz preponderent n condiii ce fac posibil poluarea mediului nconjurtor. Acest lucru se refer la mainile i echipamentele din agricultur, din industria de construcii, din marin, din silvicultur, din industria tipografic, din forajul sondelor, din cile ferate, din industria de autovehicule, din industria alimentar, unde se pune problema reducerii polurii mediului, ca urmare a pierderilor de lubrifiani pe sol sau n ap. Performanele uleiurilor biodegradabile sunt comparabile, n unele cazuri sunt chiar mai bune dect ale uleiurilor minerale utilizate pentru aceleai aplicaii. Avantajele ecologice ale lubrifianilor biodegradabili fa de lubrifianii pe baz de uleiuri minerale constau ntr-o biodegradabilitate mare i rapid i valori mici de toxicitate. Soluii pentru evitarea polurii cu ulei rezidual Implementarea unor sisteme de management de mediu care pot fi aplicate n funcie de mrimea i domeniul de activitate a ntreprinderilor care prin natura lor pot s polueze cu ulei vegetal uzat . Analiza prin adoptarea unor siteme care s urmreasc : - selectarea indicatorilor ; - colectare i analizare de date ; - evaluarea informaiilor i datelor.

137

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Concluzii Pentru ca sitemul de colectare i reciclare sa funcioneze este necesar : s se transforme colectarea uleiului uzat intr-o practic obinuit, atat n cazul utilizatorilor economici, ct i n gospodrii ; informarea continu cu privire la necesitatea colectrii, gestionrii i reciclrii uleiului uzat ; implicarea n aciunile ecologice a unitilor de alimentaie public, dat fiind faptul c ei sunt principalii productorii de ulei vegetal uzat ; crearea centrelor de colectare la nivel regional ; identificarea solutiilor tehnice viabile pentru a valorifica uleiul vegetal uzat. Colectarea uleiului alimentar uzat i reutiliarea lui pentru obinerea combustibilului biodiesel sau a lubrifianilor ecologici contribuie la reducerea direct a polurii, prin evitarea deversrii n ap sau infiltrrii n sol, ct i a polurii indirecte prin contribuirea la producerea unui conbustibil ecologic, care are capabilitatea, prin caracterul ecologic i regenerabil al esterilor uleiurilor vegetale, sa reduca cantitatea poluanilor din mediul nconjurtor. Pentru a folosi un timp ct mai ndelungat bunele condiii de via pe care le ofer natura i pentru a reduce agravarea procesului de poluare i de distrugere a mediului este nevoie de mai mult responsabilitate i atenie din partea fiecruia. Bibliografie 1. Dicu, A., M., Uleiuri i grsimi vegetale, Ed. Universitii Aurel Vlaicu, Arad, 2007 ; 2. tefnescu, I., Calomir, C., Spnu, C., Dima, t., Lubrifiani ecologici pe baz de uleiuri vegetale, Universitatea Dunrea de Jos din Galai ; 3, Ministerul Mediului, Direcia General Protecia Mediului i Dezvoltare Durabil, Cadrul legislativ romnesc armonizat cu cel European n domeniul deeurilor industriale, Romvirotec, 2 aprilie 2009 ; 4. Info Mediu Europa, Revista de mediu i ecologie, Nr. 3, 25 martie 25 aprolie 2009.

138

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

FORMELE DE RELIEF ANTROPIC DIN CADRUL SISTEMULUI TERITORIAL ESTIC AL DEPRESIUNII PETROANI
Drd. NIMAR, Ciprian1 Coordonator: Prof.dr.ing. GEORGESCU, Mircea2
1 2

Universitatea din Petroani,. Mine, Petrol i Gaze Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

1. Introducere Ca singur entitate de a se contientiza pe sine ca parte component i diferit de lumea exterioar, omul se nscrie cu o dubl calitate n relaia sa cu mediul nconjurtor: ca factor potenial sau declanator al unor procese de modificare a teritoriului. Prin acest termen nelegem un spaiu geografic cu o valen fizic i politic bine determinat ce asigur condiiile de vieuire a unei comuniti. Ca urmare a evoluiei socio-economice ntr-un anumit areal, are loc apariia sau accelerarea proceselor i fenomenelor ce duc la afectarea n mod direct sau indirect a componentelor de mediu. n funcie de gradul de vulnerabilitate i de capacitatea de refacere a acestuia, n urma presiunii antropice, modificrile vor fi mai mult sau mai puin vizibile n plan teritorial. Relieful, vzut ca suport al activitii umane i component a cadrului peisagistic sufer schimbri continue datorate att proceselor naturale de modelare ct i a celor antropice. Drept urmare se poate afirma c dinamica peisajului se afl ntr-o interdependen fa de dinamica teritoriului. 2. Localizarea arealului studiat Trasarea limitelor regiunii analizate s-a realizat n urma analizei complexului fizico-geografic, urmrind componentele dominante i valoarea celor subordonate. n trasarea limitei nordice s-a inut seama de linia tectonic (de ruptur ) nordic, menionat de (Mateescu, 1962). La contactul celor dou formaiuni se poate urmri linia de ruptur de pant, care pe direcia SV-NE trece la Sud de urmtoarele vrfuri: Dealul Boonilor (950 m), Piatra Roie (1192 m), Nord Cimpa (978 m). ntre Petroani i nordul localitii Cimpa, limita de Nord separ depresiunea de Munii ureanu, constituii din cristalin i ptura mezozoic (n special calcare jurasice), care se prezint sub forma unui abrupt. Limita nord-estic, pe o poriune redus, este format de rama nordic a bazinetului de eroziune Rscoala, scufundat pe cursul inferior al acestei ape. Se pare c bazinetul a fost un golf al lacului din Miocen ce nainta pn n acest col al depresiunii. Limita de Sud i Sud-Est, separ regiunea estic a Depresiunii Petroani de Munii Parng. La SudEst de defileu, limita trece pe la Nord de Dealul Mgura (970 m), traverseaz cursul superior al Vii Sltrucului i cel mijlociu al Maleii, se continu pe la Vest de Plaiul Godeanu i Dealul Cimpa, ajungnd n valea Jiului de Est n amonte de localitatea Cimpa. Aceeai limit morfologic, bine exprimat ntre zona montan i depresiune, se observ ntre sectorul dintre Jie - Cimpa; aici piemontul apare clar detaat fa de zona montan, ieind bine n evident ruptura de pant dintre cele doua uniti morfologice. Limita de Vest a a arealului analizat a fost considerat a fi interfluviul ce desparte valea Jiului de Est de valea prului Aninoasa. 3. Morfogeneza antropic i produsele rezultate Pe msura dezvoltrii tehnologice i a extinderii spaiale a arealelor antropizate, s-a produs o amplificare a relaiilor contradictorii cu mediul natural. Modelarea antropic difer de cea natural prin: gradul de intensitate, perioada de manifestare, complexitate i forma produselor rezultate, imprimnd teritoriului o evoluie ireversibil. Astfel, arealele cu forme de relief pozitive, supuse modelrii antropice, au fost transformate de la forma iniial la o form cvasiorizontal, iar suprafeele plane au fost nlate cu zeci de metri. n urma acestui feed-back se genereaz o noua dimensionare spaial i arhitectonic teritorial, avnd ca rezultat final apariia inversiunilor de relief i a mediilor critice. Mediile critice, vzute ca produs al disfuncionalitii sistemului environmental cauzate de intervenia antropic, se prezint sub forma unor praguri, caracterizate prin fenomene de dezorganizare informaional i energetic, care diminueaz sau fac s dispar n ntregime capacitatea intern a sistemului de a se autoregla i de a-i asigura un echilibru dinamic. O ntrebare evident poate fi adresat i anume: "Ct de important este modelarea antropic din punct de vedere geomorfologic ?" Rspunsul poate fi dat, inndu-se cont de cantitatea de mas material (sol sau roc) relocat permanent. Procesele naturale de modelare geomorfologic sunt reprezentate de sistemul de modelare:

139

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


fluvial, eolian, glaciar, marin sau oceanic, precum i cel tectonic. Procesele antropice care au un efect modelator al reliefului i imprim o anumit amprent peisajului sunt: procesele i tehnicile agricole, construciile (cldiri, drumuri), procesele de extracie i preparare a substanelor minerale utile, aciuni militare, .a. Evoluia socio-economic determin accelerarea transformrilor induse componentelor de mediu, iar rspunsul acestuia se poate observa prin evidenierea relaiilor conflictuale din teren. Pe msura dezvoltrii tehnologice i a extinderii spaiale a arealelor antropizate, s-a produs o amplificare a relaiilor contradictorii cu mediul natural. Modelarea antropic difer de cea natural prin: gradul de intensitate, perioada de manifestare, complexitate, forma produselor rezultate, imprimnd teritoriului o evoluie ireversibil spre un peisaj nou, antropogen. Astfel, arealele cu forme de relief pozitive, supuse modelrii antropice, au fost transformate de la forma iniial la o form cvasiorizontal, iar suprafeele plane au fost nlate cu zeci de metri. Rezultatul final al acestui proces de modelare fiind apariia inversiunilor de relief, care de multe ori nu se integreaz n peisaj din punct de vedere estetic. O caracteristic a impactului antropic o reprezint stratul cu susceptibilitate crescut la schimbare, conform teoriei lui Hooke, "activitatea antropic influeneaz direct suprafaa terestr doar ntr-un strat limitat ", acesta purtnd denumirea de strat susceptibil. 3.1 Forme de relief antropic rezultate n urma activitilor edilitare Exploatrile carbonifere, mai ales dup cel de-al doilea rzboi mondial, au impus dezvoltarea forei de munc. Legat de aceste cerine s-a impus funcia edilitar a localitilor din Depresiunea Petroani. Astfel, au aprut cartiere noi, iar unele localiti rurale au devenit centre muncitoreti cu statut de ora, cum a fost i cazul localitii Petrila. La extinderea i amplasarea localitilor s-a avut n vedere i planul de dezvoltare n perspectiv a exploatrilor subterane, evitndu-se procesele de prbuire care apar dup prsirea galeriilor, sau chiar n timpul exploatrilor acestora. n trecut, nelundu-se seama de asemenea eventualiti, s-a ajuns la periclitarea existenei unor gospodrii individuale n localitile: Cimpa, Jie, Iscroni, etc. Amplasarea locuinelor la baza versanilor a impus tierea unor platforme n roca de baz, evitndu-se astfel acumulrile deluviale. Un exemplu ar fi cartierul Aeroport din Petroani, Universitatea din Petroani. De multe ori, pentru amplasarea noilor locuine muncitoreti s-au utilizat diferite trepte i forme de relief, precum terasele, conurile de dejecie fixate, albiile majore neinundabile. Cartierul din centrul oraului Petroani este situat pe terasa joas i piciorul pantei de racord al acesteia cu versanii, iar n oraul Petrila, cartierele muncitoreti au fost amplasate n lunca nalt a Jiului de Est. Caracterul deluros al depresiunii i creterea necesarului forei de munc, au impus construirea blocurilor turn, acolo unde fundamentul este format din roci mai rezistente, aparinnd Cristalinului Pnzei Getice. n aceast situaie se afl cartierele noi ale oraelor Petrila, centrul oraului Petroani, cu cartierele Carpai i Aeroport. Pentru a evita posibilele nclinri ale blocurilor, datorit instabilitii subsolului s-au luat msuri, fixndu-se plane de beton sub fundamentul blocurilor i procedndu-se la captarea pnzelor freatice n amonte de noile locuine. De altfel, dezvoltarea tuturor aezrilor din cadrul Depresiunii Petroani este limitat de pilierul de siguran al exploatrilor carbonifere. 3.2 Forme de relief antropic rezultate n urma activitilor agro-silvo-pastorale Cu cteva secole n urm, regiunea Depresiunii Petroani era mult mai mpdurit, pdurile cobornd pn la albia celor dou Jiuri, iar despduririle ulterioare s-au produs din aval spre amonte, locuitorii utiliznd mai mult rinoasele. Prezena solurilor brune de pdure, pe mari poriuni din Depresiunea Petroani, constituie dovada marilor defriri ce s-au produs. Pentru a obine ct mai mult teren pentru punat, pstorii venii, treceau deseori la incendii masive. Astfel, ca urmare a punatului intensiv, exploatrile forestiere, formare de crri n urma deplasrii turmelor de oi, a cirezilor de vite, iroirea i procesele toreniale, precum i alunecrile de terenuri n bloc sunt foarte evoluate. iroirea prezint o dezvoltare deosebit n bazinele rurilor Sltruc, Sltinioara, Roia. n urma proceselor de iroire, pe versanii lipsii de vegetaie, apare cte un microrelief reprezentat prin creste i rigole care fac ca evoluia s fie evoluat pe pant. La baza versanilor afectai de iroire se dezvolt conuri de dejecie, tpane nefixate, care la ridicrile nivelurilor n cazul viiturilor, sunt splate i estompate (exemplu: prul Cimpa, prul Dlja Mic). Astfel, pe suprafeele rezultate n urma defririlor i neocupate de instalaii i reziduuri, se practic diferite culturi. Pentru a mpiedica eroziunea n suprafa i liniar, ce afecteaz podurile i frunile de teras, s-au rectificat unele alunecri i cursul unor toreni. Pentru stoparea proceselor de pant din bazinele Rscoala, Maleia, interfluviul Maleia - Jie, se impun msuri preventive i ameliorative, precum captarea pnzelor freatice, plantri, rectificri de cursuri.

140

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 1. Alunecare de teren Maleia

Fig. 2. Deplasare de teren n mas, Cariera Defor

3.3 Forme de relief antropic rezultate n urma activitilor miniere Mineritul, principala activitate economic n Depresiunea Petroani a reprezentat o necesitate vital a evoluiei comunitii din aceast micro-regiune, dar ale crui "produse" au putut fi observate att n mediul social-politic ct i n cel natural. n mediul natural, activitatea de exploatare a zcmntului carbonifer i-a lsat amprenta prin morfologia tehnogen variat ca dimensiuni, forme i procese morfogenetice. n urma proceselor de dislocare-relocare i stocare a masei materiale, teritoriului iniial i sunt aduse modificri de form precum i modificri funcionale, rezultatul fiind apariia unui peisaj geomorfologic minier. Din punct de vedere al duratei de existen i al utilitii economice, formele de relief antropic (Mac, 1980, Hodor i Bca 2003) se clasific n: - forme efemere de relief antropic, caracterizate printr-o utilitate mare pe termen scurt i un potenial ridicat de degradare; - forme de relief antropic cu durat medie, ocup suprafee mari de teren, fiind generate n urma lucrrilor de ntreinere a diferitelor tehnostructuri; - forme de relief antropic de durat sau permanente, care din punct de vedere peisagistic devin un element specific n cadrul teritoriului, aa este cazul haldelor de steril i al carierelor. Prin activitile de extracie i prelucrare a substanelor minerale utile, spaiile aflate ntr-un echilibru relativ, i modific dinamica printr-o accelerare regresiv, genernd alte peisaje ce funcioneaz ntr-un grad avansat de entropie. Se modific elementele geomorfologice, se creeaz noi formaiuni superficiale i se accelereaz procesele fizico-chimice ale nveliului hipergen.(Hosu M, 2003). n arealele alturate microdepresiunilor formate la suprafaa topografic, apar crpturi i denivelri care prevestesc extinderea procesului de tasare. Mecanismul acestui proces se manifest difereniat, funcie de condiiile de zcmnt (grosimea i nclinarea stratelor, proprietile fizico-mecanice ale rocilor, tectonica i situaia hidrogeologic local, tehnologiile de exploatare, etc.) Fenomenele de subsiden se pot observa dup o anumit perioad de timp n funcie de adncimea exploatrii crbunelui: - pn la 100 m 0-1 an; - ntre 100-200 m 1-2 ani; - ntre 200-300 m 2-3 ani; - peste 300 m 3- ani; Spre exemplu, exploatarea minier Lonea i desfoar activitatea la o adncime de aproximativ 400 m, astfel fenomenele de subsiden se vor evidenia dup o perioad de 3-4 ani. Terenurile fracturate i afectate de exploatarea subteran cuprind, la nivelul bazinului Petroani, peste 20 ha i acestea nu mai pot fi utilizate pentru construcii sau activiti agricole, ntruct prin prbuirea suprafeei s-a realizat o coborre a nivelului hidrostatic al pnzei freatice, aprnd i fenomenul de deertizare prin dispariia florei i faunei locului. Terenurile fracturate i instabile au afectat aproape 70 de gospodrii individuale rneti, iar n anumite cazuri, au necesitat evacuarea i demolarea unor blocuri de locuit n oraul Petrila. Fenomenul de subsiden manifest o amploare mai mare deasupra bancurilor subminate, precum i n apropierea limitelor faliilor. Dup cum s-a observat deasupra bancurilor subminate poriunile afectate de subsiden prezint suprafee mari i produc modificri semnificative suprafeei topografice, impunnd n acest fel, restricii n ceea ce privete modul de utilizare al terenului.

Fig. 3. Fenomen de subsiden n perimetrul minier Lonea

141

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Alturi de formele negative de suprafa, rmn imense volume de materiale fragmentate ce constituie haldele de steril, caracterizate printr-o stabilitate incert. Modificrile de natur hidrologic cu impact vizibil n peisaj sunt evidente i difer de la un caz la altul. Modificri majore s-au produs n cazul n care prin construirea haldelor de steril s-au barat vi cu o scurgerere semipermanent sau temporar. n aceste cazuri, datorit periodicitii scurgerii, n amonte de halda creat s-au acumulat importante cantiti de ap, ce pot periclita prin infiltraie stabilitatea structurilor tehnogene. Exemple de acest gen sunt n cmpul minier Dlja (0,25 ha), Pu Jie, cmpul minier Lonea (0,75 ha), hald cariera Defor. n cazul haldelor de steril rezultate de la preparaiile de crbune, cum este cazul U.P. Petrila, cantoneaz importante cantiti de ap ntre ramurile I, II, III, IV i V provenite din precipitaii (2 ha), cu meniunea c n acest caz nu s-a barat nici o vale cu un curs de ap temporar.

Halde de steril

Suprafee erodate

Acumulri de ap

Fig. 4. Perimetrul minier Petrila,

Fig. 5. Acumulare de ap ntre ramurile haldelor, Petrila

Alte forme supratopografice de relief antropic minier identificate regiunea estic a Depresiunii Petroani sunt: - halde cu deeuri menajere, se gsesc n arealul edilitar al oraului Petrila; - movilele, prezint aspect de trunchi de con, avnd dimensiuni reduse; - conuri de materiale. n regiunea estic a Depresiunii Petroani, acumulrile n halde de steril acoper areale pe o suprafa de 83,29 ha, ducnd la modificarea scurgerii de suprafa, diminuarea sau accelerarea infiltraiei, ceea ce faciliteaz curgerile noroioase, alunecrile, rostogolirile, surprile ( pe o suprafa de 9,80 ha, fig 2) i eroziunea concentrat, al cror produse sunt rigolele i ogaele. 4. Concluzii Societatea actual a determinat instaurarea n teritoriu a unor relaii bazate pe exploatarea resurselor naturale, cu scopul satisfacerii necesitilor antropice imediate, rezultnd astfel o cretere a gradului de vulnerabilitate, respectiv a susceptibilitii la degradare. Caracteristica de baz a peisajului antropic este aceea c nu are din punct de vedere genetic nici un fenomen geologic sau proces geomorfologic i reprezint o tranziie ireversibil spre un peisaj a crui evoluie n timp nu poate fi prezis. Urmarea modificrii echilibrelor instituite n mod natural n cadrul sistemelor geomorfologice din areale antropizate, o reprezint starea de oc antropic prelungit, un oc al degradrii continue, generalizate i accelerate (Badea, 2000). 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bibliografie Ardeiu, M. (2004), Spaiul geografic al Depresiunii Petroani, Tez de doctorat, UBB, ClujNapoca; Badea, L. (1971), Valea Jiului, Editura tiinific, Bucureti; Hosu, M. (2003), Impactul activitilor miniere asupra reliefulu i riscul geomorfologic indus, Riscuri i catastrofe, Ed. Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca; Lupu, S. (1967), Procesele i formele actuale de versant n Depresiunea Petroani, Studia UBB, Geologie-Geografie, nr. 2, Cluj-Napoca; Mac, I (2003),tiina mediului. Abordare global, Ed. Europontic, Cluj-Napoca; Mac, I, Petrea, D (2003), Sisteme geografice la risc, Riscuri i catastrofe, Ed. Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca; Tufescu, V., Mocanu, C. (1964), Depresiunea Petroanilor-Valea Jiului, Editura tiinific, Bucureti;

142

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

EVALUAREA IMPACTULUI POSTNCHIDERE A E.M.CERTEJ ASUPRA MEDIULUI


Drd.ing. IPOT, Corina1, Drd.ecol. MARCHI, Diana2 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. R.I. SRBU3
1,2 3

Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine, Petroani, Romania Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine, Petroani, Romania

Abstract: Apele provenite din industria minier se caracterizeaz printr-o concentraie ridicat n metale grele, de aici rezultnd nencadrarea n prevederile standardelor de calitate din punct de vedere fizic i chimic n ap la urmtorii parametrii: pH, suspensii totale, reziduu fix, sulfai, metale grele (fier, zinc, cadmiu, mangan, cupru, plumb). Subiectul acestui material i propune s fac o analiz a impactului pe care activitatea desfurat de Exploatarea. Miniera. Certej S.A. a avut-o asupra mediului in anul 2004, ultimul an de funcionare al unitii i n 2007 la trei ani dup oprirea activitii unitii. 1 Descrierea amplasamentului si localizare Perimetrul minier Certej se gsete n partea de sud-est a Munilor Apuseni n zona Munilor Metaliferi care este una din zonele eruptive neovulcanice din lanul Carpailor cuprins ntre Mure, Criul Alb i Arie, constituind aa numitul patrulater aurifer, Scrmb, Brad, Roia Montan Baia de Arie, fiind considerat ca cel mai important centru aurifer din Romnia i chiar din Europa. Zona studiat se gsete n sectorul de sud-vest al Munilor Metaliferi care reprezint o subdiviziune fiziografic a Munilor Apuseni de Sud. Arealul Certej se gsete la aproximativ 20-30 km nord de municipiul Deva, capitala judeului Hunedoara i la 10-15 km sud-est de oraul Brad. Din punct de vedere hidrologic, prul Certej are un bazin de drenaj mai extins, incluznd praele Feragu i Mireului n partea de sud, i praele Boca Mare, Boca Mic i Nojagului, n partea de nord. Dup ieirea din zona montan, prul Certej colecteaz apele din reeaua hidrografic a vii Hondol. Dup ce strbate zona montan cu un bazin mare de recepie alimentat de o reea torenial bine dezvoltat (cunoscut sub denumirea de Valea Biaga, iar mai aval Valea Hondolului), Valea Certejului i formeaz o lunc ngust ce se lrgete treptat pn la vrsarea n rul Mure. Perimetrul luat n studiu este constituit din formaiuni eruptive, metamorfice i sedimentare. Zcmintele Biaga i Coranda, pri componente ale perimetrului Certej, au n general mineralizaia constituit din galen, blend, pirit, calcopirit nsoite de cuar, calcit, baritin i caolin ca minerale de gang. Dei la nivelul ntregii regiuni predomin caracterul auro-argentifer al mineralizaiilor, local, sunt bine dezvoltate i acumulri de sulfuri metalice (de plumb, zinc i/sau cupru). Apele de min s-au format prin traversarea rocilor mineralizate care au favorizat procese de oxidare i levigare a unor minerale constituente. Astfel, n contact ndelungat cu apa i n prezena oxigenului din aer, pirita este oxidat cu formarea acidului sulfuric liber i a hidroxidului feric conform urmatoarelor reactii chimice: 2FeS2 + 6O2 2FeSO4 + 2SO2 2SO2 + O2 + 2H2O 2 H2SO4 2FeSO4 + O2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O Fe2(SO4)3 + 6 H2O 2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 Noiunea de ape acide se refer la producerea de acid ca urmare a expunerii sulfurilor minerale la aciunea aerului i apei. Rocile din regiune au concentraii diferite de sulfuri minerale i au dovedit de-a lungul timpului un potenial semnificativ de generare a apelor acide. Din acest motiv apele de min acide au un grad de mineralizare ridicat, pH sczut i turbiditate pronunat necesitnd operaii de epurare mecanic i chimic, concomitent cu recuperarea i valorificarea elementelor utile. Afectarea factorilor de mediu Factorul de mediu aer Poluarea atmosferei modific parametrii fizico-chimici ai apei de suprafa prin depunerea la suprafaa de contact. Au loc transformri i oxido-reduceri care duc la creterea aciditii apei (scderea pH-ului) i la ncrcarea cu sulfii i nitrii. Scderea pH-ului conduce la accelerarea disocierii compuilor metalelor grele. Aciunea toxic se menine i asupra florei, cantitile mari de pulberi depunndu-se pe frunze, mpiedicnd procesele vitale de dezvoltare a plantelor, pomilor fructiferi, pdurilor, deranjnd procesul de fotosintez, situaie 2.

143

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


n care este necesar intervenia omului cu tratamente fito-sanitare. Poluarea atmosferic influeneaz i calitatea solului, depunerile de pulberi duc la creterea aciditii, provoac perturbri n procesele de regenerare, modific compoziia structurii solului. Particulele de praf (pulberile) conin metale grele i devin foarte agresive ducnd la eliminarea in plasm i n snge a ionilor metalici provocnd tumori. Factorul de mediu apa Evacuarea apelor de min neepurate, a celor insuficient epurate de la uzinele de preparare, a scurgerilor necontrolate de tulbureal, antrenarea concentratelor de pe platforme n cursul de ap a rului Certej, duce la perturbarea echilibrului natural al ecosistemului, a vieii acvatice, cu efecte imprevizibile asupra evoluiei i existenei ecosistemului acvatic. ncrcarea natural a cursurilor de ap din zon cu ioni de metale, n special: mangan, fier, cupru, zinc, nichel i cadmiu, n strns concordan cu compoziia chimic a zcmintelor minerale din cadrul Filialei Certej S.A. Factorul de mediu sol Efectele produse asupra solului subsolului: - disconfort, degradarea strii de calitate a solurilor (structur, textur, coninut de humus), riverane, fenomene negative la halde cu antrenarea depunerilor din hald, deflaie de pe iaz a pulberilor, instabilitatea iazului pentru mediul nconjurtor. - prezena n sol a ionilor de metale grele, mprtierea lor n sol la adncime pn la 2,5 m, legat de procesul de formare a solului pe materialul pariental, n context cu zcmintele miniere ale zonei. Factorul de mediu zgomot: efecte produse: disconfort, prin poluarea fonic produs n zon la care contribuie i utilajele aferente celor dou uzine de preparare Factorul de mediu ecosistem efectele produse : influenarea lanului trofic cu dispariia unor plante i vieuitoare, n special n mediu acvatic, cu afectarea produciei agricole pe suprafee restrnse, cu afectarea pnzei de ap subteran. 3. Evaluarea impactului specific i sinergic Metoda de evaluare a impactului este o metod analitic pe baza indicelui de poluare global (I.P.G.) rezultat dintr-un raport ntre starea ideal (natural) i starea real (de poluare). Pentru evaluarea impactului n cadrul Exploatrii Miniere Certej S.A. n anul 2004 s-au luat n considerare principalele activiti desfurate i anume: - extracia minereului polimetalic i a celui auro-argentifer; - prelucrarea minereului polimetalic i a celui auro-argentifer. 3.1. Evaluarea impactului pe factori de mediu n activitatea de extracie i de prepare a minereului din cadrul E.M. Certej S.A. Factorii de mediu care acioneaz n cadrul E.M. Certej S.A., unde s-a desfurat activitatatile de extracie i de preparare a minereurilor, precum i notele de bonitate obinute pentru acetia sunt: Activitatate de extracie Activitate de exploatare aer Nb = 7,66 aer Nb = 6,75 ap Nb= 4,56 ap Nb= 5,29 sol Nb= 5,90 sol Nb= 5,36 aezri umane Nb= 8,28 aezri umane Nb= 8,28 Conform figurii nr. 3.1. n cadrul E.M. Certej S.A., pentru un indice de poluare global egal cu 2,30, mediul este supus efectului activitii umane peste limitele admise, provocnd starea de disconfort formelor de via. Conform figurii nr. 3.2. n cadrul E.M. Certej S.A., pentru un indice de poluare global egal cu 2,43, mediul este supus efectului activitii umane peste limitele admise, provocnd starea de disconfort formelor de via. Calculnd suprafaa tetraedrului neregulat nscris n cerc i avnd razele egale cu valoarea notei de bonitate care corespunde fiecrui factor de mediu luat n considerare, valoarea raportului dintre cele dou suprafee reprezint indicele de poluare global i s-a calculat cu formula: I.P.G. = Si / Sr 3.2 Prezentarea investigaiilor efectuate n cursul anului 2007 Din analiza datelor prezentate anterior a rezultat c n cadrul E.M.Certej S.A. cei mai afectai factori de mediu sunt apa i solul. Factorul de mediu apa n vederea stabilirii calitii apelor uzate evacuate de E.M.Certej S.A., precum i a calitii emisarilor acestora s-au prelevat urmtoarele probe de ap: - ap pru Biaga amonte mina Biaga; - ap min Biaga;

144

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


- ap pru Biaga aval mina Biaga; - ap uzat din cariera Coranda; - ap pru Biaga amonte cariera Coranda; - ap de min Boca; - ap pru Biaga aval min Boca; - ap de min Bernard Scrmb; - ap de min Sector III Scrmb; - ap pru Nojag aval de mina Scrmb; - ap pru Certej aval deversare ap pru Nojag; - ap limpezit iaz Valea Mealului; - ap pru Certej aval evacuare ap limpezit iaz Valea Mealului; - ap pru Certej amonte evacuare ap limpezit iaz Valea Mealului; - ap prul Ferag aval infiltraii ap de min Tina Neagr.

1 10 7.66 8 6 4 2 8.28 4 0 4.56 2


4 8.28

1 9 86.75 7 6 5 4 3 2 1 1 0 5.29 2

5.9

5.36

Figura nr. 3.1.

Figura nr. 3.2.

Calitatea probelor recoltate, exprimat n miligrame / litru, este analizat comparativ cu indicatorii stipulai n: - N.T.P.A. 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea lor n receptorii naturali- - Ordinul MAPPM nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referin pentru clasificarea calitii apelor de suprafa. Dup calcularea indicilor de poluare i a notelor de bonitate pentru apele uzate din sectorul de extracie al E.M. Certej S.A. a rezultat o medie de 4,48, iar pentru activitatea de preparare o not medie de 5,9. Aceste date confirm faptul c apele uzate din cadrul E.M.Certej S.A. sunt foarte ncrcate cu noxe, conducnd astfel la poluarea factorului de mediu apa, ceea ce rezult i din datele prezentate n tabelul nr. 3.1, unde se observ c nota de bonitate medie a receptorului n amonte de 8,15 scade la 4,10 dup preluarea tuturor apelor uzate (ape de min + ape de carier + ap iazuri de decantare). Tabel nr. 3.1.
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poluant pH Suspensii Rezidiu fix Sulfai Plumb Zinc Fier ionic total Mangan Cupru Crom Nichel Cadmiu Calciu Magneziu MEDIA Indice de poluare (Ip) P.Biaga amonte P.Certej aval 0,05 0,29 0,16 1,34 0,18 3,14 0,096 21,00 6,06 132,6 0,285 23 0,69 106,0 0,066 15,80 0,0264 0,37 0,076 0,053 0,26 0,10 0,38 Nota de bonitate (Nb) P.Biaga amonte P.Certej aval 9 8 9 6 9 5 9 1 4 1 8 2 7 1 9 1 7 8 9 9 8 9 8 8,15 4,10

145

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Efectul sinergic al poluanilor se determin prin metoda grafic (figura nr. 3.3.) utiliznd notele de bonitate obinute. Rezultatul reprezint indicele de poluare pentru apa prului Certej aval de E.M. Certej S.A. i se calculeaz cu formula: Ip apa pru Certej = S ideal/S real Ip apa pru Certej = 67,50 cm2/25,13 cm2 = 2,69 Pentru un indice de poluare a apei egal cu 2,69 rezult c factorul de mediu APA este supus efectului activitii umane, provocnd stare de disconfort formelor de via. n figura nr. 3.3. este prezentat reprezentarea grafic a indicelui de poluare a factorului de mediu apa din prul Certej.
1 10 10 8 6 4 9 2 0 3 2

7 6

Figura nr.3.3. n concluzie rezult c la trei ani dup ncheierea activitii de producie de la E. M. Certej activitatea desfurat n acest perimetru minier are impact asupra factorului de mediu apa. Concluzii n concluzie cel mai afectat factor de mediu din perimetrul E.M. Certej S.A. este apa prin bazinul hidrografic al prului Certej, cu afluenii si: Biaga, Hondol i Feragu, n special n vecintatea fostelor galerii de min i halde de steril. Cariera Coranda i haldele aferente afecteaz ambii versani ai vii Biaga. n acest sector se nregistreaz concentraii de poluani relevani peste limitele maxim admise, cea mai semnificativ poluare datorndu-se apelor acide de min i necesit monitorizarea calitii apelor pe teritoriul bazinului hidrografic al prului Certej. Bibliografie [1] L.I.Ciplea Al. Ciplea Poluarea mediului ambiant Editura Tehnic Bucureti 1978 [2] Maria Lazr Ioan Dumitrescu Impactul antropic asupra mediului Editura Universitas Petroani 2006 [3] xxx NTPA 001/2002 Indicatori privind limitele de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n resursele de ap [4] xxx Ordinul MAPPM 161/2002 Elemente i standarde de calitate chimice i fizico-chimice n apa de suprafa [5] xxx STAS 10009 88 Acustica n construcii Acustica urban Limite admisibile ale nivelului de zgomot 4.

146

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR GIS PENTRU DESEMNAREA ARIILOR PROTEJATE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC JIU
Drd.biol. DUDAU, D. L.1 , Drd. ing. COSTACHE I2., Drd. ing. STANCA I. 3 Coordonator : Prof.univ. dr.ing. SRBU, Romulus I. 4
1 ,2 ,3 4

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Abstract Ariile protejate au nevoie de un management special din partea autoritilor de mediu i al celor locale. Este esenial pentru acest lucru transpunerea legislatiei europene n legislaia naional i implementarea acesteia conform termenelor impuse de Uniunea European. n acest context este important ca reeaua european ,,Natura 2000 s devin funcional i n Romnia. Material i metod Lucrarea i propune prezentarea legislaiei romneti care protejeaz ariile speciale (sit-uri pentru protecie avifaunistic i sit-uri de interes comunitar) i delimitarea acestora utiliznd instrumentele soft-ului GIS. Cuvinte cheie arii protejate, sit-uri de interes avifaunistic, sit de interes comunitar Rezultate i discuii Desemnarea zonelor protejate n BH JIU, a luat n consideraie cerina DC60/2000/CE-Anexa IV (V), care impune includerea zonelor importante pentru reeaua european Natura 2000, desemnate conform Directivei 92/43/CE (amendat prin Directiva 97/62/CE) i Directiva 79/409/CE (amendat prin Directiva 97/49/CE). Legislaia naionala care transpune aceste directive prezint foarte clar limitele siturilor incluse n Reeaua Natura 2000, astfel: -pentru siturile de interes comunitar (SCI), se aplic OM 1.964/2007, publicat n MO Nr. 98/07.02.2008; -siturile de interes avifaunistic, cu limite descrise n HG 1284/2007, publicat n MO nr. 739/31.10.2007. S-au luat n consideraie: -HG 1581/8.12.2005 privind instituirea regimului de arie natural protejat pentru noi zone; -HG 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie natural protejat pentru noi zone; -HG 230/26.03.2003 privind delimitarea rezervaiilor biosferei, parcurilor naionale i parcurilor naturale i constituirea administraiilor acestora; -Legea nr. 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional-Seciunea a III-a zone protejate; -OU 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice. Reeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea naturii, o reea de zone naturale sau semi-naturale, unde att specii de plante i animale vulnerabile dar i habitate naturale, au nevoie de protecie. Scopul retelei Natura 2000 este de a proteja biodiversitatea continentului european, i implicit a Romniei, precum i de a promova activiti economice benefice pentru conservarea biodiversitii, avnd rolul de a stopa declinul biodiversitii, prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase i periclitate specii (de plante i animale) i habitate de interes european. Aa cum am amintit, prin conformarea la cerinele DC 60/2000/CE, s-a realizat monitorizarea ihtiofaunei pe toate seciunile din reeaua extins aadministratorilor apelor de suprfa. Enumerm seciunile n care au fost identificate specii protejate de ihtiofaun, incluse n anexele 3 i 4 ale OUG 57/2007: Barbus meridionalis (moioag) : Jiu-Iscroni, Jiu de Est- Petroani, Motru-amonte Faa Motrului, Sohodolamonte Topeti, Clnic-Albeni, Gilort-Turburea, Zlati-Drgueti, Jil-Turceni Cobitis taenia (zvrluga): Sohodol-amonte Topeti, Gilort-Turburea, Zlati-Dragueti, Jil/ Turceni Cobitis elongate (fsa mare): Zlati/ Drgueti Pentru BH Jiu exist urmtoarea distribuie a categoriilor de arii protejate, redate n urmtorul grafic:

147

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Categorii de zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important
3500.00 3000.00
Suprafata (kmp)

2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00


Categorii de zone1 protejate SPA SCI Parcuri nationale Rezervatii naturale Parcuri naturale Rezervatii ale biosferei Zone protejate de interes local Zona protejata la nivel global

Fig 1 Reactualizarea registrului de arii protejate la nivel bazinal impus de Directiva Cadru privind Apa, a dezvoltat toate aceste informaii din primul raport, pn la detaliu taxonomic viznd n primul rnd includerea sit-urilor aparinnd reelei Natura 2000. Menionm c zonele cu suprafa mic au fost incluse ca i caracterizare n sit-urile cu suparafaa mai mare (Parcuri, SCI-uri sau SPA-uri), conform indicaiilor primite de specialitii MMP care realizeaz raportrile specifice ctre Comisia Europeana i ICPDR, lundu-se astfel n consideraie i indicaiile pentru aceste tipuri de raport. Menionm c pentru BH JIU a fost desemnat la risc pentru nutrieni corpul de ap subteran ROJI05Lunca i terasele Jiului i afluenii lor, care are legtura cu urmtoarele zone protejate: Coridorul Jiului, Confluena Jiu-Dunrea i Bistre. Specificm c pentru BH Jiu au fost delimitate 8 corpuri de apa subteran, iar desemnarea final a corpurilor de ap puternic modificate- suprafa este n curs de realizare. Au fost selectate speciile de flor i faun de interes comunitar (10 ca numr), a cror prezen este confirmat prin fiele de caracterizare, dup cum urmeaz: Tab.1 Specii prioritare la nivel european Pelobates fuscus Ursus arctos Osmoderma eremita Rosalia alpina Callimorpha quadripunctaria Campanula serrata Pseudogaurotina excellens Canis lupus Austropotamobius torrentium Nymphalis vaualbum Redm, de asemenea, lista habitatelor prioritare la nivel european (18 n total), care sunt incluse pe teritoriul BH JIU:

148

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Tab 2 Habitate prioritare la nivel european * Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri * Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. * Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice *Tufriuri subcontinentale peri-panonice *Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi *Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) * Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene *Grohotiuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar i montan *Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae) *Vegetaie forestier sub-mediteraneean cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica *Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium *Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia) *Formaiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae *Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase *Turbrii cu vegetaie forestier *Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice *Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. *Pajisti xerice si calcifile pe nisipuri Factorii de risc n cazul zonelor importante pentru protecia habitatelor i speciilor unde apa este un factor important, se ncadreaz n categoria alterrilor hidromorfologice pentru ruri, poluri accidentale de la surse punctiforme i poluarea difuz avnd ca surs agricultura (n special pentru lacuri i bli, la care crete riscul eutrofizrii i al polurii biologice-nfloriri algale). n acest context, un management integrat al apelor, care s aibe n vedere i aceast categorie de zone protejate, ar avea cu siguran un efect benefic asupra mediului n general i al apelor, n special. Reprezentarea GIS a principalelor categorii de arii protejate sunt redate astfel

Fig. 2. Arii protejate NATURA 2000 in BH Jiu

Fig.3 Rezervatii si arii de conservare speciala in BH Jiu

149

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig 4. Zone protejate cu regim special in BH Jiu Bibliografie [1] xxx, (2000), Directiva 2000/60/EC a Parlamentului si Consiliului European care stabileste un cadru de actiune pentru tarile din Uniunea Europeana in domeniul politicii apei, Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene; [2] *** (2009), Raportul 2009 - Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, Direcia Apelor Jiu, Craiova

150

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CONDIII DE REFERIN PENTRU RURILE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC JIU


Drd.biol. DUDAU D. L.1, Drd.ing. COSTACHE I.2, Drd.ing. STANCA I. 3 Coordonator: Prof.univ. Dr.ing.. SRBU, Romulus Iosif4
1, 2, 3 4

Universitatea din Petroani, FacultSatea de Mine Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Abstract Atingerea ,,strii bune a apelor, inta implementrii Directivei Cadru a Uniunii Europene pentru Ap60/2000/CE, necesit parcurgerea unor etape obligatorii cu scopul definirii obiectivelor de mediu pentru corpurile de ap de suprafa (ruri, lacuri) . Lucrarea i propune evidenierea condiiilor de referina pentru rurile reprezentative ale Bazinului Hidrografic Jiu. La nivel naional s-a ncercat acest lucru, ns DC 60/2000/CE prevede foarte clar c aceste selecii se fac la nivel bazinal. Aceste seciuni, dup monitorizri corespunztoare, devin reper pentru stabilirea strii corpurilor de ap naturale sau pentru cele cu alterri semnificative de pe alte ruri din BH Jiu. Material si metoda Pentru dezvoltarea acestui subiect s-a inut seama de prevederile DC 60/2000/CE, de metodologiile de implementare ale acesteia (strategii comune de implementare elaborate de comisiile de mediu ale Statelor Memebre), de biomonitoringul realizat n perioada 2003-2007 ntr-un laborator de specialitate, precum i de elementele fizico-chimice si hidromorfologice suport (n cadrul ecosistemelor). S-au utilizat programe speciale pentru prelucrarea datelor si soft-uri adecvate pentru prezentarea grafic (ex. GIS). Cuvinte cheie: starea apelor, seciuni de referin, biomonitoring. Introducere Conform DC 2000/60/CE, condiiile de referin reprezint ,,acea stare din prezent sau din trecut corespunznd condiiilor naturale sau cu impact antropic foarte redus, reflectate prin modificri minore ale caracteristicilor fizico-chimice, hidromorfologice i biologice. [1] Pentru Bazinul Hidrografic Jiu au fost stabilite 11 tipuri abiotice pentru care s-au stabilit i monitorizat o serie de seciuni de referint, conform cerinelor legislaiei europene n domeniu. Rezultate i discuii Seciunile de referin reprezint elemente cheie privind noua strategie de caracterizare a strii apelor de suprafa conform Directivii Cadru 2000/60/CE. Acest lucru este evident datorit faptului c starea actual a apei dintr-o anumit seciune de monitorizare trebuie comparat cu condiiile ideale existente ntr-un sit la nivelul fiecrui bazin hidrografic. Criteriile cele mai importante pentru stabilirea seciunilor de referin sunt urmtoarele: impactul poluanilor este compatibil cu cel din situaiile naturale; vegetaia natural adiacent este adecvat tipului i localizrii geografice a cursului de ap; nu exist nici o afectare a biotei indigene (prin introducerea de specii de peti, crustacee, molute i alte specii de plante i animale); pescuitul se desfoar n limite care permit meninerea structurii, productivitii, funciilor i diversitii ecosistemului. Conform tipologiei cursurilor de ap din Romnia, s-au determinat pentru Bazinul Hidrografic Jiu urmtoarele tipuri abiotice, care au stat la baza seleciei ulterioare a seciunilor de referin. [2] Aceste tipuri abiotice sunt: RO01-curs de ap situat in zona montan (geologie-siliciu si calcar) RO02-curs de ap situat in zona piemontan i de podiuri (geologie siliciu si calcar) RO04-sector de ap situat in zona de dealuri sau de podiuri (geologie siliciu) RO05-sector de ap situat n depresiuni intramontane (geologie siliciu) RO14-curs de ap situat in zona de dealuri i podiuri (geologie siliciu) RO15-curs de ap situat in zona de cmpie (geologie siliciu) RO17-Sector de curs de ap situat in zona de cmpie (geologie siliciu) RO18-Sector de curs de ap cu zone umede situat in zona de cmpie (geologie siliciu) RO29-curs de ap nepermanent situat n zona montan (geologie siliciu i calcar)

151

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


RO31-curs de ap nepermanent situat n zona de dealuri i podiuri (geologie siliciu) RO32-curs de ap nepermanent situat n zona de cmpie (geologie siliciu) Pentru bazinul hidrografic Jiu au fost selectate 21 seciuni de referin i ,,cea mai bun seciune disponibil ntr-un tip abiotic (CBSD) pentru doar 7 tipuri de cursuri de ap (RO01, RO02, RO04, RO15, RO29, RO31, RO32). Pentru celelalte tipuri abiotice nu au fost selectate sit-uri de referin. Trebuie reinut c biocenozele acvatice constituite n seciunile de referint se afl n strns legtur cu condiiile hidromorfologice i fizico-chimice existente n zon. Toate rezultatele campaniilor de monitorizare a seciunilor de referin au fost prelucrate, i analizate conform metodologiilor i strategiilor comune de implementare a DC60/2000/CE. Pentru BH Jiu aceste seciuni speciale sunt: tipul RO01- rul Valea de Peti amonte Acumularea Valea de Peti; Buta-ieire chei; Taia amonte captare; Gilort amonte Novaci, Jiu de Est-amonte Cimpa. RO02- Cmana amonte confluena Bahna, Prul Galbenu-Am. Baia de Fier, Jale am. Runcu, Iupca-Am. Bala, uita-amonte RAIL Tg. Jiu (Vaidei), Motru-Am. Cloani, Clnic-Am. Zorleti RO15- Baboia am. Orodel; Drincea 1 amonte Podu Grosului; Balasan-Am. Moaei RO29- Sohodol amonte Topeti; Motru Sec amonte sat Motru Sec RO31- Amaradia- amonte Stnceti RO32- Mereel amonte Gogosu; Mascot-amonte localitatea Buuleu Pentru acestea seciuni au fost monitorizai urmtorii indicatori biologici de calitate: macrozoobentos, fitobentos, ihtiofauna, fitoplancton i macrofite acvatice. n funcie de alterrile de mediu ce pot surveni n timp, este posibil s se renune la o parte din aceste seciuni. Obligatoriu, reevaluarea strii lor ecologice se realizeaz la 6 ani de la ultima campanie. Specii de macronevertebrate caracteristice pentru diferite tipuri abiotice din Bh Jiu Pentru definirea tipologiei biotice i nu n ultimul rnd pentru stabilirea condiiilor de referin, a fost ales ca indicator de calitate biologic, macrozoobentosul, organisme determinate n cadrul laboratoarelor direciilor de ape de la nfiinarea compartimentului de hidrobiologie. n acest sens pentru perioada 2003-2007, au fost monitorizate dpdv biologic i chimic seciuni de referin selectate pe criterii conform metodologiilor n vigoare, pe diferite cursuri din BH Jiu, din care au fost selectate pentru forma final 21 de seciuni de referina. n cele ce urmeaz, prezentm pentru fiecare tip abiotic, diferite specii de macronevertebrate (cele mai frecvente), caracteristice rurilor din BH Jiu: Tipul abiotic RO01a FAM. Baetidae -Baetis rhodani FAM. Heptageiidae - Rhitrogena semicolorata FAM. H.ydropsychidae - Hydropsyche instabilis FAM. Leuctridae - Leuctra nigra FAM.Simuliidae - Paradixa cornuta FAM.Chloroperlidae - Chloroperla montana FAM. H.ydropsychidae - Hydropsyche siltalai FAM.Rhyacophilidae - Rhyacophila foliacea FAM. Perlidae - Perla maxima FAM. Rhagionidae - Pedicia albivita FAM.Nemouridae - Protonemura formosa Tipul abiotic RO02a FAM. Baetidae - Baetis vernus FAM. Rhitrogeniidae- Rhitrogenia semicolorata FAM. Perlodidae- Perlodea microcephala FAM. Taeniopterigidae- Taeniopterix nebulosa FAM. Hydropsichidae- Hydropsiche instabilis FAM. Nemourida- Neuroclepsis bimaculata FAM. Cordulegasteridae- Cordulegaster boltonii FAM. Planariidae-Crenobia alpina, Dugesia gonocephala Tipul abiotic RO03a FAM. Gammaridae- Gammarus balcanicus FAM. Baetidae- Baetis rhodani FAM. Heptageniidae- Ecdyonurus venosus; Rhithrogena semicolorata FAM Rhyacophilidae- Rhyacophila obliterata FAM Leuctridae- Leuctra nigra FAM Planariidae - Crenobia alpina, Dugesia gonocephala FAM Cordulegasteridae-Cordulegaster boltonii

152

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Tipul abiotic RO14a FAM. Tipulidae- Tipula lunulata FAM. Tabanidae- Tabanus atratus FAM. Simuliidae- Simulium columbaczense FAM. Tanypodinae- Tanypus sp. FAM. Dytiscidae- Scarodytes halensis FAM. Cyclopinae- Cyclops strenuous FAM. Baetidae- Baetis rhodani Tipul abiotic RO15a FAM. Asselidae - Asselus aquaticus FAM. Baetidae- Baetis rhodani FAM. Gammaridae- Rivulogammarus balcanicus FAM. Glossiphonidae- Glossiphonia complanata FAM. Tubificidae-Tubifex tubifex Tipul abiotic RO29a FAM. Baetidae - Baetis vernus FAM. Rhitrogeniidae- Rhitrogenia semicolorata FAM. Perlodidae- Perlodea microcephala FAM. Perlidae - Perla maxima FAM. Limnephilllidae- Limnophillus flavicornis FAM. Gammaridae- Gammarus pulex fosarum, Carinogammarus roeseli Tipul abiotic RO31a FAM. Baetidae - Baetis rhodani FAM. Heptageniidae - Ecdyonurus venosus; Rhithrogena semicolorata FAM. Rhyacophilidae - Rhyacophila obliterata FAM. Perlidae - Perla marginata FAM. Limnephilllidae- Limnophillus flavicornis FAM. Perlodidae- Perla marginata FAM. Leuctridae - Leuctra nigra Tipul abiotic RO32a FAM. Baetidae - Baetis rhodani, Baetis scambus, Baetis vernus, Baetis buceratus FAM. Nepidae - Nepa sp FAM. Helophoridae - Helophorus nubilus FAM. Tipulidae - Tipula lunulata FAM. Rhagionidae FAM. Caenidae- Caenis macrura FAM. Helophoridae - Helophorus aquaticus FAM. Simuliidae - Simulium sp. FAM. Cullicidae - Anopheles sp. Pentru toate campaniile din perioada 2003-2007, conforma DC au fost evaluate comunitatile biologice din seciunile de referin prin abordarea matematic. [3] n acest context, au fost calculai i raportai urmtorii indici matematici pentru macronevertebrate: 1) Scorul monitoringului biologic (BMWP) 2) DSFI-Indexul danez pentru fauna raurilor 3) Indexul biotic belgian (IBB) 4) MAS-Mayfly Average Score 5) ASPT- Scorul Mediu pe Taxon 6) FBI-Indexul biotic la nivel de familie 7) Indicele dediversitate SIMPSON 8) Indicele de diversitate Shanon-Wiener 9) Indicele de diversitate Margalef DM 10) Echitabilitatea E 11) EPT-nr. de taxoni 12) EPT-nr. de indivizi 13) Raportul EPT/Chironomidae 14) Abundenta taxonilor EOPHT 15) Indexul Plecoptera-P 16) Indexul taxonilor oligosaprobi-O Pe lng aceti indecsi, au fost evaluai i ali parametrii: indexul saprob, densitatea (ex/m) , treapta saprob pentru fiecare specie din categoria zoobentosului.

153

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Concluzia acestor campanii este aceea c distribuia biotei se realizeaz uniform pe cele trei forme de relief caracteristice BH Jiu i celor trei eco-regiuni (figura 1) eseniale desemnate de Ilies (1970), conturndu-se trei biotipuri distincte (tabel 1): -biocenoze acvatice din zona montan, care corespund ecoregiunilor Carpaii Meridionali i Subcarpaii Getici (tipul biotic BIOJI01); -biocenoze acvatice pentru rurile din zona piemontan (ecoregiunea Podiul Getic-tipul biotic BIOJI02); -biocenoze acvatice pentru rurile din zona de cmpie-ecoregiunile Cmpiile Gvanu-Burdea, Silvostepa Cmpiei Romne i Lunca Dunrii (tipul biotic BIOJI03). Prezentm pe scurt caracteristicile pentru indicatorii biologici cerui de DC 60/2000/CE pe tipurile biotice desemnate pentru rurile din BH Jiu .

Fig. 1 Tabel 1
Nr. Crt. 1. 2. 3. Tipul biotic (simbol) BIOJI01 BIOJI02 BIOJI03 Macrozoobentos Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera Crustacea Ephemeroptera Gastropoda Crustacea Chironomida Hirudinea Indicatori biologici de calitate conform DC 60/2000/CE Macrofite Fitoplancton Ihtiofauna acvatice Microfitobentos Baciallariophyta +++ Pastrav +/Chlorophyta +/Lipan ++/++ Baciallariophyta ++ Chlorophyta ++ Chlorophyta +++ Baciallariophyta +/Cyanophyta + Scobar Mreana Mreana Crap Ecoregiuni Carpatii Meridionali Subcarpatii Getici Podisul Getic Campiile GavanuBurdea Silvostepa Campiei Romane Lunca Dunarii

Bibliografie [1] xxx, (2000), Directiva 2000/60/EC a Parlamentului si Consiliului European care stabileste un cadru de actiune pentru tarile din Uniunea Europeana in domeniul politicii apei, Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene; [2] *** (2005), Raportul 2004 - Planurile de Management ale Bazinului Hidrografic Jiu, Administraia Naional Apele Romne, Bucureti i Direcia Apelor Jiu, Craiova [3] xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on Reference conditions inland waters, European Commission

154

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

IMPLICAII ALE SCHIMBRILOR CLIMATICE ASUPRA ECOSISTEMELOR


GAVAN, Georgeta Isaura1, CHI, Cosmin-Vasile2 Coordonator: Conf. univ. dr. ing. BOLD, Octavian Valerian3
1, 2 3

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Rezumat Consecinele pe care modificrile climatice le pot avea asupra societii omeneti sunt foarte importante i destul de radicale. Acest fapt justific preocuprile populaiei legate de evoluia viitoare a climei. Dac modificrile climatice din trecut au avut cauze naturale, influena omului este astzi tot mai puternic. n fiecare clip omul arunc n mediu o mulime de poluani care duc la schimbarea caracteristicilor climatice. Educaia ecologic a populaiei, indiferent de ar i de vrst, trebuie s-i aduc contribuia la conservarea mediului n condiii de progres economic i social permanent. Fiina uman trebuie format n spiritul economisirii resurselor materiale i de energie, de protejare a mediului. Introducere De-a lungul timpului Pmntul a suferit schimbri majore: deriva continentelor a dat o nou nfiare planetei noastre, ducnd la apariia continentelor i oceanelor, aa cum sunt ele astzi. Climat Pmntului a cunoscut si ea variatii importante : incalziri si raciri succesive, care au influenat viaa de pe planeta noastr. Unul dintre motivele cele mai importante pentru care se pune accent pe studierea evoluiei climei din trecut l reprezint posibilele analogii cu evoluia viitoarei clime. n trecutul planetei au existat mai multe momente de rcire accentuat a climei precum i momente de nclzire. Perioadele umede i cele secetoase au alternat i ele. Efectele cele mai puternice i mai vizibile le-au avut ns glaciaiunile. Acestea reprezint perioade n care planeta a suferit rciri puternice, ce au permis formarea i extinderea ampl a ghearilor. Teoretic, dac tim c, n anumite condiii, clima Terrei a reacionat ntr-un anumit fel, putem presupune c repetarea acelorai condiii n viitor va avea rezultate similare Efectele schimbarilor climatice Consecinele pe care modificrile climatice le pot avea asupra societii omeneti sunt foarte importante i destul de radicale. Acest fapt justific preocuprile populaiei legate de evoluia viitoare a climei. Dac modificrile climatice din trecut au avut cauze naturale, influena omului este astzi tot mai puternic. n fiecare clip omularunc n atmosfer o mulime de gaze care duc la schimbarea caracteristicilor climatice. Pericolul pe care l poate aduce evoluia climei din viitor ne-a fcut s ne mobilizm, s lum atitudine, s ne transformm n tineri reporteri i s studiem evoluia climei din propriul nostru ora. De asemenea trebuie sa luam in considerare modificarile climatice din viitor ;dintre acestea amintim : evolutia climatica este influentata de activitatea antropica; poluarea ,concentratia de dioxid de carbon pot duce la o incalzire accelerata a climei ,datorita efectului de sera; dupa incalzirea maxima ar putea avea loc o o noua glaciatiune; Trebuie sa tinem cont si de stratul de ozon, efectul de sera si incalzirea globala : zonul se formeaz n atmosfera nalt a Terrei din cauza radiaiei ultraviolete solare. stratul de ozon protejeaz suprafaa terestr de radiaiile ultraviolete solare, iar lipsa lui ar nsemna sfritul vieii pe Pmnt! efectul de ser este nclzirea atmosferei din cauz c anumite gaze, ca dioxidul de carbon i monoxidul de azot mpiedic rcirea poriunii de pe Pmnt unde este noapte. acelai fenonomen a dus la temperaturile de sute de C de pe Venus, unde atmosfera este alcatuit aproape exclusiv din dioxid de carbon; efectul de ser poate fi stopat prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon i prin rempduriri, plantele absorbind dioxidul de carbon i transformndu-l n lemn. Exemple de fenomene ca o consecinta directa a schimbarilor climatice Exista si numeroase efecte ale incalzirii globale dintre care amintim : - schimbri geomorfologice, modificarea nivelului mrii, schimbri n agricultur, schimbrile climatice. - Un alt element important referior la tendintele de evolutie ale climei este fenomenul EL NINO figura 1.1.

155

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 1.1 Vedere a Fenomenului EL NINO El Nio este un curent din Oceanul Pacific, ce produce pe tot Globul fenomene meteorologice ieite din comun; efectele lui se cunosc de secole, dar numai dup 1970 oamenii de tiin au neles ce este El Nio i cum perturb acesta clima; El Nio din 1997-1998 a adus inundaii masive n America de Sud, lsnd fr adapost mii de mamen, fig. 1.2;

Fig. 1.2 Imagini ale dezastrelor produse de asemenea, a declanat un uragan, aducnd ploi toreniale n deerturile din California i Nevada; oamenii de tiin consider c nclzirea global a intensificat fenomenul El Nio, n ultimii ani; La Nia (Fetia) este un curent cu efecte inverse dect El Nio rezult o variant cu exagerri a condiiilor meteorologice normale; El Nio oprete curenii ce aduc substane nutritive de la fundul oceanului ctre suprafa, afectnd sursele de hran ale animalelor marine; E.N.S.O. sunt intiialele denumirii El Nio Southern Oscillation (Oscilaia Sudic El Nio), expresie prin care oamenii de tiin desemneaz fenomenul cunoscut ca El Nio fig. 1.3.

156

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 1.3 Fenomenul EL NINO vzut la scar planetar Concluzii Clima- reprezinta totalitatea fenomenelor meteorologice la nivelul de contact al atmosferei cu pamantul, in mediul de viata al plantelor. Atmosfera reprezinta invelisul de aer de la suprafata globului pamantesc. Atmosfera este formata dintr-un amestec de gaze cu urmatoarea participare: 78% azot, 20% oxigen, 0,93% argon, 0,03% dioxid de carbon si alte gaze (hidrogen, heliu, metan, ozon, unele gaze inerte), reprezentind diferenta pina la 100%. Atmosfera se poate mpri n mai multe straturi dup compoziia chimic pe care o are i dup fenomenele meteorologice caracteristice: Troposfera cu o grosime de 9-10 km la Poli i 17-18 km la Ecuator. Este cel mai importanta strat al atmosferei. n acest strat se gsete circa 75% din masa atmosferei i 90% din vaporii de ap. La acest nivel se formeaz vnturile, norii, precipitaiile atmosferice etc. Stratosfera ajunge pn la nlimea de 80 km. Temperatura n acest strat este de -50oC n partea inferioar i partea superioar a lui, de +70oC la mijlocul stratului (la nlimea de 35-65 km). n stratosfer nu sunt vapori de ap. Ionosfera, de grosime neprecizat, aici au loc fenomene de natur electric i de natur luminoas (aurora boreal, aurora austral). Exosfera, este ultimul strat al atmosferei. Din exosfer se trece n spaiul cosmic. Atmosfera, are o mare importan pentru viaa pe Terra. Fr atmosfer fiinele vii de pe pmnt nu ar putea respira, deci nu ar putea tri. Atmosfera asigur circulaia apei i redistribuirea ei sub form de nori. Atmosfera mai are rolul de a menine o temperatur relativ uniform pentru c ea absoarbe o parte din radiaiile venite de la Soare i nu las s se piard n cosmos o parte din cldura radiat de globul pmntesc (efectul de ser, un efect natural i favorabil vieii pe Terra). STRATUL DE OZON, EFECTUL DE SER I NCLZIREA GLOBAL: ozonul se formeaz n atmosfera nalt a Terrei din cauza radiaiei ultraviolete solare. stratul de ozon protejeaz suprafaa terestr de radiaiile ultraviolete solare, iar lipsa lui ar nsemna sfritul vieii pe Pmnt! efectul de ser este nclzirea atmosferei din cauz c anumite gaze, ca dioxidul de carbon i monoxidul de azot mpiedic rcirea poriunii de pe Pmnt unde este noapte. acelai fenonomen a dus la temperaturile de sute de C de pe Venus, unde atmosfera este alcatuit aproape exclusiv din dioxid de carbon; efectul de ser poate fi stopat prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon i prin rempduriri, plantele absorbind dioxidul de carbon i transformndu-l n lemn. Bibliografie 1. xxx www.mmediu.ro _ Departamentul de mediu _Schimbari Climatice, Dumitra Mereuta 2 Constantin Prvu -,,Universul Plantelor . Editura ASAB, Bucureti ,2006

157

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PROVENIENA APELOR REZIDUALE DE LA E.M. PETRILA I INFLUENA LOR ASUPRA JIULUI DE EST
ICLNZAN, Raul1 Coord: Drd. MARCHI, Diana2
1 2

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria si protecia mediului n industrie, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Abstract Industria minier exercit asupra mediului nconjurtor influene deosebite care se manifest n toate fazele proceselor tehnologice de exploatare i preparare. n acest articol este prezentat proveniena apelor reziduale, att de min ct i menajere de la E.M. Petrila, dar i influena lor asupra rului Jiul de Est. Au fost luate 7 probe din locuri diferite i la ore diferite, pe care s-au fcut determinri pentru a se observa proprietile apei. Pe baza acestor determinri i pe baza datelor obinute de la Laboratorul de mediu al CNH, Petroani, s-a determinat calitatea apei, prin calculul ICA (Indicele de Calitate al Apei) i al IPG adaptat pentru mediul acvatic. Introducere Exploatarea minier Petrila se afl n oraul Petrila, judeul Hunedoara. Oraul Petrila, la care se ajunge din DN 66, urmnd Jiul de Est, este situat la 675 m altitudine, la confluena Jiului de Est cu prul Taia si cu Jieul. Oraul este situat intr-o lunca a Jiului de Est, fiind prima localitate pe acest ru. Perimetrului minier Petrila este situat n partea de sud-est a judeului Hunedoara, n zona nord-estic a depresiunii Petroani, ntre oraele Petroani i Petrila, fiind delimitat dup cum urmeaz: - la nord, de Falia marginal nordic a bazinului Petroani i oraul Petrila; - la est, de prul Jie, care separ perimetrul Petrila de cmpul minier Lonea Pilier; - la sud-est i sud, de o linie convenional care unete bazinul prului Jie cu bazinul prului Maleia i, n continuare, cu zona nordic a oraului Petroani, n extinderea sudic a perimetrului aflndu-se cmpurile miniere Petrila-Sud i Livezeni; - la vest, de oraul Petroani i o linie convenional care separ perimetrul Petrila de cmpurile miniere Livezeni i Dlja (situate spre sud-vest i, respectiv, spre vest). 1. Provenienta apelor reziduale si menajere de la E.M. Petrila Apele de min sunt provenite din lucrrile de deschidere, pregtire i exploatare, din procesul de nnmolire, pulverizarea apelor pentru combaterea prafului. Apele de min se colecteaz prin canal i conducte n trei bazine de acumulare ale staiilor de pompe subterane, avnd V = 300 m3 fiecare. Cantitatea de ap de min evacuat, calculat i nregistrat la nivelul unitii, a avut n vedere parametrii staiei de pompe din subteran, respectiv: debitul nominal al pompei, randamentul acestora i numrul de ore de funcionare. Volumul de ap de min evacuat n anul 2009, conform calculelor i nregistrrilor efectuate de unitatea minier este 838.560 m3/an. E. M. Petrila a realizat canalizarea i evacuarea apei menajere prin dirijarea acestor ape spre apele de min, acestea avnd mpreun punctual de deversare E1. Cantitatea de ape menajere evacuat n emisar (Jiul de Est), n cursul anului 2009, a fost calculat funcie de consumurile de ap potabil de la RAAVJ, spltorie i baie minier, rezultnd 19017,9 m3/an.

Fig. 1 Schema de alimentare i evacuare a apelor la E.M. Petrila

158

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


2. Evaluarea calitii apelor de min i menajere prin calculul indicelui de calitate al apei Compoziia apelor uzate este variabil n timp i spaiu. Chiar o prob de ap luat din acelai punct, la un anumit moment, poate prezenta caracteristici variabile, dup cum aceasta este luat de la suprafa (unde conine materii plutitoare) sau de la fund (unde conine materii decantabile). Fig. 2 Locul de evacuare n Jiu al apelor de min i menajere de la E.M. Petrila. n cazul de fa putem spune ca am realizat recoltare instantanee sau probe unice cu variabilele reduse, iar o parte din determinrile s-au efectuat manual sau cu aparate portabile. S-a recoltat un numr de 7 probe din diferite locuri i la ore diferite n funcie de intervalul de timp n care se realizeaz evacuarea apelor la E.M. Petrila. Pentru luarea probelor au fost utilizate recipiente de plastic de 1, 1,5 i 2 litri. Prima prob a fost luat la ora 1045 din apa de min, apoi la ora 1100 s-au luat probele de la 50 de metri amonte deversare ape de min i respectiv 50 m aval de deversare ape de min. S-a ales intervalul orar 1030-1100 deoarece atunci se pornesc pompele care evacueaz apa de min din subteran. Deoarece perioada de funcionare a pompelor este de aproximativ 2 ore urmtoarele probe, intermediare au fost colectate la orele 1200 i respectiv 1215. Probele de ap menajer i cea de la 5 m aval de deversare ap menajer au fost recoltate la ora 1250 atunci cnd are loc schimbul de ture i baia minerilor. Pe probele astfel recoltate s-au realizat mai multe determinri care s ajute la caracterizarea calitii apei. Unele dintre aceste determinri s-au realizat la faa locului cu aparatura de specialitate. Rezultatele sintetizate n tabelul 1. privind principalii parametrii de calitate ai apei, arat c sunt depiri la consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) la una dintre probe, cu 203 mgO2/dm3 fa de CMA de 25 mgO2/dm3, n timp ce la azotul amoniacal la 4 din 5 probe analizate de nregistreaz depiri ale CMA, n unul dintre cazuri chiar de 10 ori mai mult. Tabelul 1. Valorile determinrilor
Locul probare 50-Amonte Ap de min 50 Aval Apa menajer 50 m Aval deversare apa menajer Intermediar1 Intermediar2 CMA de Ora 1100 10
45

Turbiditate O NTU 4,15 734 211 200 4,44 231 118 -

pH 6,67 8,09 7,64 7,01 7,11 8,09 7,41 6,5-8,5

Conductivitate mS/cm 0,097 2,6 0,616 0,708 0,122 1,239 0,997 -

O2 dizolvat mg/dm3 4,42 3,36 3,82 1,54 4 2,47 1,88

Azot amoniacal mg/l 1,1 2,9 2,6 29,6 5,8

CBO5 mg O2/l 15 23 18 228 20,2

Reziduu fix TDS 59 1634 386 429 77

Temp. o C 10 8 10 24,7 11

1100 12
50

1250 1200 12
15

2,00

25,00

2000

35

Cu aceste date determinate s-a trecut la evaluarea calitii apei, iar pentru aceasta s-a aplicat metoda indicelui de calitate (ICA). [Lazr, Dumitrescu, 2006] Metoda se bazeaz pe rezultatele analizelor privind nou indicatori de calitate care intervin cu ponderi diferite n indicele calitii apei care poate lua valori ntre 0 i 100, i se calculeaz cu relaia: ICA = I QI WI Valoarea indicelui Q se determin din diagramele caracteristice fiecrui indicator. Pentru fiecare prob n parte am determinat indicele de calitate al apei dup cum urmeaz n continuare i apoi n funcie de valoarea acestui indice vom determina clasa de calitate a apei cu ajutorul scrii de calitate Pe baza datelor determinate i calculelor s-a ntocmit tabelul 2, n care pentru fiecare tip de ap este trecut indicele de calitate rezultat n urma calculelor precum i clasa de calitate din care face parte apa respectiv.

159

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Tabelul. 2 Clasele de calitate ale apelor de min i reziduale de la E.M. Petrila Nr. crt 1 2 3 4 5 Locul de probare 50-Amonte Ap de min 50 Aval Apa menajer 50 m Aval deversare apa menajer ICA 61,82 42,68 46,65 24,52 56,37 Clasa de calitate C D D E C Calitatea Medie Slab Slab Foarte slab Medie

3. Determinarea mrimilor statistice Pentru caracterizarea interdependenelor dintre caracteristicile fizice i chimice ale apelor de min i menajere n amestec, s-a aplicat metoda statistico-matematic de corelaie i regresie. n scopul obinerii unor rezultate relevante este nevoi de mai multe date experimentale. Aceste date au fost colectate de la Laboratorului de mediu din cadrul CNH pentru anul 2009. Astfel exist msurtori cu privire la pH-ul apei, la reziduul fix, conductivitate, suspensii, azot amoniacal i CBO5. n scopul determinrii mrimilor statistice s-au luat n considerare datele existente n registrul de control al Laboratorului de mediu din cadrul CNH pentru anul 2009.(tabelul 3) Tabelul 3. Valorile determinrilor pentru anul 2008 Reziduu Azot Nr. Conductivitate Suspensii CBO5 Luna pH fix amoniacal [mgO2/l] Crt. [S/cm ] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 1 Martie 7,79 1127 1727 52 9,5 26 2 Aprilie 7,06 780 1200 26,4 18 45 3 Mai 7,36 1334 2000 74,4 4 51 4 Iunie 7,50 719 1085 46,4 12,5 37 5 Iulie 7,58 1331 2020 48,8 48 57 6 August 7,85 1280 1940 140,8 24 81 7 Octombrie 7,79 1188 1798 123,6 9,5 100 8 Noiembrie 7,11 1317 1987 29,2 45 21 Aceste date se refer la: pH (X); reziduu fix [mg/l] (Y); conductivitate [S/cm ] (Z), suspensii[mg/l] (W), azot amoniacal [mg/l] (U), CBO5 [mgO2/l] (V). Tabelul 4. Calculul mrimilor statistice Denumire pH Reziduu fix Conductivitate Suspensii Azot amoniacal
+ NH 4 mg/l

Simbol X Y Z W U

CMA 6,5-8,5 2000 35 2

Medie (mi) 7,49 1122,6 1698,59 65,725 21,5

Dispersie D(i) 0,05 38040,02 98497 1316,39 160,8125

Abatere medie ptratic (i) 0,23 195,03 313,84 36,28 12,68

Depiri ale CMA 1,87 10,75

CBO5 V 25 53,093 530,138 23,02 2,12 Compararea valorilor medii anuale obinute prin prelucrare statistic cu valorile maxim admise conform NTPA 001/2005 (HG. 352/21.02.2005) ne arat c trei parametrii din cei ase monitorizai prezint depiri flagrante contribuind astfel la degradarea calitii Jiului de Est. Pe baza valorilor medii ale fiecrui parametru se poate determina clasa de calitate a apei. Calculul ICA bazat pe mediile anuale ai principalilor parametrii de calitate, avnd o valoare de 46,38, ncadreaz apele reziduale deversate de E.M. Petrila n emisar n categoria D, adic ap de calitate slab. 4. Determinarea indicelui de poluare global O metod simpl de evaluare a gradului de poluare a mediului, pentru o zon geografic o reprezint indicele global de poluare.

160

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Indicele strii de poluare global a unui ecosistem (Ipg), este dat de raportul dintre suprafaa reprezentnd starea ideal (Si) i suprafaa reprezentnd starea real (Sr), unde:

I PG =

Si Sr

Cnd nu exist modificri ale calitii factorilor de mediu, adic nu exist poluare, acest indice este egal cu 1. n mod convenional s-a stabilit o scar de la 1 la 6 pentru indicele polurii globale. Pentru determinarea indicelui de poluare global s-au calculat notele de bonitate pentru fiecare poluat studiat, pe baza mediilor anuale din tabelul 5 dup cum urmeaz: - pentru mediul neafectat de poluare se atribuie nota 10; - pentru mediu afectat n limite admisibile conform normativului specific n vigoare, nota atribuit este 9; - pentru toate coninuturile care depesc CMA se utilizeaz relaia:

Nb = 9

CMA Vr

- unde Vr este valoarea determinat Pentru determinrile realizate de noi notele de bonitate sunt prezentate n tabelul 5. Tabelul 5. Notele de bonitate Nota de Parametru bonitate pH 9 Reziduu fix 9 Suspensii 4,79 Azot amoniacal 1 CBO5 4,24

10 8 6 CBO5 4 2 0

pH

Reziduu fix

Nr crt 1 2 3 4 5

Azot amoniacal

Suspensii

Pe baza acestor note se traseaz grafic poligonul care reprezint starea ideal i starea real (fig. 3). Raportul lor este chiar IPG.

I PG =

Si 3487.5 = = 3.01 S r 1157.75


P

entru IPG = 3 avem mediu supus efectului activitii umane provocnd stare de disconfort formelor de via. Fig. 3. Reprezentarea grafic a notelor de bonitate Avantajul aplicrii metodei de evaluare a gradului de poluare prin indicele de poluare global este aceea c surprinde efectul sinergic al tuturor poluanilor asupra strii de calitate a apei reziduale deversate n Jiu. 5. Concluzii Calculul ICA bazat pe mediile anuale ai principalilor parametrii de calitate ncadreaz apele reziduale deversate de E.M. Petrila n emisar n categoria D, adic ap de calitate slab. Pe baza datelor experimentale s-a calculate indicele de poluare global adaptat pentru ap pentru care s-a obinut valoarea de 3, ceea ce reprezint un mediu acvatic supus efectului activitii umane provocnd stare de disconfort formelor de via. Bibliografie 1. Fodor D.; Baican G - Impactul industriei miniere asupra mediului Editura Infomin, Deva, 2001; 2. Lazr M., Dumitrescu, I. - Impactul antropic asupra mediului, Ed Universitas, Petroani, 2006. 3. Srbu R. - Procedee i echipamente de epurare a apelor reziduale, Editura Focus, Petroani, 2008 4. *** Elaborarea documentelor tehnice pentru obinerea autorizaiei de gospodrire a apelor pentru E.M. Petrila,2007- reactualizat 2008, Contract 19ASL-CNh/30.03.2006, INCD INSEMEX Petroani

161

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

DEPOZITAREA DEEURILOR RADIOACTIVE N ROMNIA


Drd. ing. ITU, Rzvan Bogdan1 Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. GEORGESCU, Mircea2
1 2

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Mine Petrol i Gaze Universitatea din Petroani

Rezumat Funcionarea de zi cu zi a centralelor nucleare produce deeuri radioactive. O mic parte din acestea sunt eliberate n mod controlat n mediu, prin emisii lichide sau gazoase, n limite stabilite prin lege. Deeurile cu nivel sczut de radioactivitate sunt fie arse, fie compactate i stocate ntr-o incint din beton de pe amplasamentul centralei. Deeurile cu nivel intermediar i mare de radioactivitate sunt stocate n structuri de beton ngropate sau la suprafa. n timpul funcionrii unei centrale nucleare, aceste tipuri de deeuri radioactive reprezint aproximativ 1% din totalul deeurilor radioactive solide, dac nu lum n calcul: haldele de deeuri radioactive rezultate din mineritul i procesarea uraniului; apele contaminate din zonele miniere uranifere; deeurile radioactive rezultate la nchiderea i dezafectarea centralei. 1. Introducere Ca toate celelalte activiti umane, activitile nucleare, produc n mod inerent deeuri. Deeurile radioactive trebuie ulterior gospodrite n siguran. Deeu radioactiv nseamn orice material radioactiv, n oricare din strile de agregare gazoas, lichid sau solid, pentru care nu se ntrevd nici un fel de utilizri ulterioare, att la nivel naional, ct i la nivelul persoanei juridice care l-a produs i a crei decizie n acest sens este legal acceptat, i care este nregistrat i controlat de Comisia Naional pentru Control Activitilor Nucleare (CNCAN)[3]. Principalii productori de deeuri radioactive n Romnia sunt: Centrala nuclear - Unitatea 1 i 2 a Centralei nucleare de la Cernavod; Reactorii nucleari de cercetare - IFIN-HH i SCN-Piteti; Fabrica de combustibilul nuclear - FCN-Piteti; Instalaiile de minerit i preparare a minereurilor de uraniu - Compania Naional a Uraniului; Spitalele n care au loc aplicaii ale radioizotopilor n domeniul medical (radiologie, oncologie); Industria clasic, urmare a aplicaiilor industriale (folosirea de surse radioactive n aparate de verificare a sudurilor, a etaneitii instalaiilor, a grosimii de perete etc).

Fig. 1. Ciclul deeului radioactiv Pre-tratare: oricare dintre toate operaiunile anterioare tratrii, cum ar fi: colectarea, sortarea, neutralizarea, decontaminarea. Caracterizare: determinarea proprietilor fizice, chimice i radiologice ale deeurilor, n scopul stabilirii necesitilor de tratare i condiionare sau a adecvrii lor pentru manipulare, procesare stocare sau depozitare final. Tratare: operaiile efectuate n scopul creterii securitii sau din motive economice prin schimbarea caracteristicilor deeurilor. Obiectivele tratrii sunt: reducerea volumului, ndeprtarea radionuclizilor din deeuri, schimbarea compoziiei. Condiionare: operaia prin care se produce coletul de deeuri, corespunztor pentru manipulare, transport, depozitare intermediar i/sau depozitare definitiv. Condiionarea poate include conversia deeului ntr-o form solid, includerea deeului ntr-un container i includerea acestuia ntr-un supra-ambalaj. Depozitare intermediar: plasarea deeurilor radioactive ntr-o instalaie nuclear n scopul izolrii, proteciei mediului i controlului de ctre personal, cu intenia de a fi recuperate. Se utilizeaz, cu sens echivalent i termenul de stocare intermediar. Depozitare definitiv: amplasarea i pstrarea deeurilor radioactive ntr-un depozit amenajat sau o anumit locaie fr intenia de a fi recuperate[2].

162

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Uraniul este o surs energetic precum crbunele, petrolul sau gazul natural, care trebuie s treac printr-o serie de procese tehnologice pentru a se transforma n combustibil nuclear folosit pentru producerea electricitii pe cale nuclear. Totalitatea etapelor tehnice i tehnologice prin care trece uraniul pentru a genera energie electric i cldur reprezint ciclul combustibilului nuclear. Deoarece combustibilul nuclear sufer transformarea cea mai profund cnd este introdus n reactor, respectiv sufer reacia de fisiune. Uraniul natural este extras din exploatri miniere la suprafa sau n subteran, iar minereul este trimis la o uzin de rafinare unde este mcinat i supus unor tratamente chimice pentru obinerea unui concentrat de uraniu. Uraniul natural reprezint n principal un amestec de doi izotopi: uraniu 238 (99,3 %) i uraniu 235 (0,7%). Izotopul uraniului care sufer reacia de fisiune n reactoarele nucleare de producere a energiei electrice este uraniu 235 (U-235). Ciclul combustibililui nuclear cuprinde trei pri: - Partea iniial care cuprinde procesele miniere de extracie i prelucrare, conversia, rafinarea i mbogirea uraniului i fabricarea combustibilului nuclear; - Arderea combustibililui n reacorul nuclear i producerea energiei de fisiune care este transformat n energie electric; - Partea final, care include procesele de stocare a combustibilului ars, extragerea i refolosirea materialelor fisionabile reziduale i depozitarea final a deeurilor radioactive[1]. 2. Principiile politicii naionale n domeniul gospodririi deeurilor radioactive Comunitatea internaional prin AIEA (Agenia Internaional pentru Energie Atomic) a dezvoltat un set cuprinztor de principii pentru gospodrirea n siguran a deeurilor radioactive. Acestea sunt aplicate de toate Statele Membre i pot fi aplicate pentru toate tipurile de deeuri radioactive, indiferent de caracteristicile fizice i chimice sau de originea acestora. Ca stat membru al AIEA, n concordan cu obiectivele naionale, europene i internaionale, politica Guvernului Romniei n domeniul nuclear, ntre altele, este de a gospodri deeurile radioactive astfel nct s protejeze populaia, mediul i proprietatea, acum i n viitor, n acord cu urmatoarele principii: - Protecia sntii populaiei: Deeurile radioactive trebuie s fie gospodrite astfel nct s asigure un nivel acceptabil al sntii populaiei. - Protecia mediului: Deeurile radioactive trebuie s fie gospodrite astfel nct s asigure un nivel acceptabil de protecie a mediului. - Protecia dincolo de graniele naionale: Deeurile radioactive trebuie s fie gospodrite astfel nct s fie luate n considerare efectele asupra sntii populaiei i asupra mediului att din ar, ct i de dincolo de graniele rii. - Protecia generaiilor viitoare: Deeurile radioactive trebuie s fie gospodrite astfel nct impactul estimat asupra generaiilor viitoare s nu depeasc impactul considerat acceptabil n prezent. - Povara asupra generaiilor viitoare: Deeurile radioactive vor fi gospodrite n aa fel nct s nu impun o povar excesiv asupra generaiilor viitoare. - Cadrul legislativ naional: Deeurile radioactive trebuie gospodarite ntr-un cadru legislativ naional care s prevad alocarea clar a responsabilitilor i prevederi pentru independena funciilor de reglementare. - Controlul generrii deeurilor radioactive: Generarea deeurilor radioactive trebuie meninut la nivelul minim practic posibil. - Interdependenele referitoare la generarea i gospodrirea deeurilor: Interdependenele referitoare la generarea i gospodrirea deeurilor trebuie luate n considerare n mod adecvat. - Securitatea instalaiilor nucleare i radilogice: Securitatea instalaiilor pentru gospodrirea deeurilor radioactive trebuie s fie asigurat corespunztor pentru toat durata de via a acestora. n concordan cu obiectivele Strategiei Naionale de Dezvoltare a Domeniului Nuclear n Romnia i a Planului de Aciune, document aprobat prin HG nr. 1259/2002, rolul Guvernului const n: - asigurarea unui sistem legislativ adecvat desfurrii n siguran a activitilor nucleare, adaptat cerinelor internaionale, - susinerea financiar a organismului de reglementare i control a activitilor nucleare, - susinerea financiar a organizaiei responsabil pentru gospodrirea n siguran a deeurilor radioactive, - susinerea financiar a activitilor de cercetare, dezvoltare i inginerie tehnologic, suport necesar asigurrii i creterii securitii nucleare i a competitivitii economice, - susinerea nvmntului i a diferitelor forme de calificare profesional superioar, care contribuie la asigurarea resurselor umane cerute de domeniul nuclear, - ncurajarea i sprijinirea industriei romneti care poate contribui cu echipamente i servicii n domeniul nuclear. n Romnia sunt patru titulari de autorizaii care produc i/sau dein deeuri radioactive, acetia fiind:

163

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


- SN NUCLEARELECTRICA SA (SNN), este responsabil pentru gospodarirea deeurilor radioactive rezultate din operarea i dezafectarea reactorilor nucleari de la CNE Cernavod i a Fabricii de Combustibil Nuclear (FCN) Piteti, pn la depozitarea lor definitiv. SNN este responsabil i pentru dezafectarea instalaiilor nucleare proprii; - Sucursala de Cercetri Nucleare (SCN) Piteti, este responsabil pentru gospodarirea deeurilor radioactive rezultate din operarea i dezafectarea reactorului nuclear de cercetare TRIGA, pn la depozitarea lor definitiv. SCN este responsabil i pentru dezafectarea instalaiilor nucleare proprii; - Institutul de Fizic i Inginerie Nuclear Horia Hulubei (IFIN-HH) Mgurele, este responsabil pentru gospodarirea deeurilor radioactive rezultate din activitile nucleare desfurate n domeniul aplicaiilor radioizotopilor n cercetare, sntate, agricultur, industrie, i altele. IFIN-HH este responsabil pentru dezafectarea reactorului nuclear de cercetare VVR-S i pentru gospodarirea deeurilor radioactive rezultate din aceast activitate; - Compania Naional a Uraniului (CNU), este responsabil pentru gospodrirea deeurilor radioactive rezultate din activitile de exploatare i prelucrare a minereurilor de uranium desfurate prin sucursalele sale. Ministerul Economiei i Comerului este titularul de autorizaie pentru dezafectare, iar CNU este responsabil pentru execuia dezafectrii instalaiilor nucleare proprii[4]. 3. Ciclul combustibilului nuclear i generarea deeurilor radioactive Ciclul combustibilului nuclear este: Min - minereu - fabric de concentrare - uraniu concentrat rafinare - oxid de uraniu - fabric de combustibil - combustibil - ardere n reactor - combustibil uzat - bazin de depozitare n cadrul centralei - depozitare intermediar - depozitare final sau re-procesare. Tot acest ciclu pe care minereul de uraniu l parcurge pn la generarea de energie electric acesta genereaz deeuri radioactive i polueaz radioactiv mediul, dar i dup aceea. Pentru a ajunge la zcmntul de uraniu, trebuie extrase mari cantiti de roc, aceast roc fiind depozitat n halde de steril n zonele apropiate minelor, pentru a nu crete costurile exploatrii prin transportul la distane mari a sterilului (Fig.2.). Aceste halde afecteaz mediul i sntatea populaiei prin radioactivitate, scurgeri de ap ncrcat cu metale grele i praful din procesul de haldare i datorit eroziuii.

Fig. 2. Halda Ciudanovia

Fig. 3. Iazul Cetuia i Iazul Mittelzop

n stadiul urmtoar, dup extragerea uraniului din minereu, materialul steril este pompat n iazuri de decantare (Fig.3.). Pe lng pericolul radioactiv, sterilul conine substane periculoase precum cianuri, arsenic, plumb i mercur, ce se rspndesc n mediu prin infiltraii, scurgeri, vnt. Cea mai important parte din deeuri este reprezentat de combustibilul uzat, cu nivel foarte ridicat de radioactivitate. Combustibilul produce cldur n reactorul nuclear o perioad de aproximativ 2 ani, pn cnd este utilizat o parte din uraniul 235 (U- 235).

Fig. 4. Bazin de stocare a combustibilului nuclear uzat

164

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Dup ce fasciculul de combustibil este introdus n reactor, atomii de uraniu din pastilele de combustibil fisioneaz. n acest proces se elibereaz cldur, ce este utilizat pentru transformarea apei n abur; apar noi elemente (neutroni), care pot continua reacia nuclear, i apar noi elemente radioactive, denumite produse de fisiune i actinide. Acumularea acestor elemente, n timp, mpiedic desfurarea normal a procesului de fisiune, fasciculul de combustibil devenind ineficient i trebuie nlocuit. n acest moment, fasciculul de combustibil este puternic radioactiv i necesit luarea unor msuri speciale de protecie, depozitare i reducere a radioactivitii; combustibilul uzat este stocat n aceast faz ntrun bazin cu ap pentru a limita domeniul de aciune al radiaiilor emise i pentru a-l "rci"(Fig.4.). Combustibilul uzat i pierde aici o parte din radioactivitate, ns rmne nalt radioactiv o foarte mare perioad de timp.

Fig. 5. Depozitul Intermediar de Deeuri Radioactive

Fig. 6. Depozitul Intermediar de Combustibil Ars

Dup scoaterea din bazinele de rcire, combustibilul ars este stocat pe amplasamentul centralei n depozite intermediare de deeuri radioactive, care apoi ateapt depozitarera definitiv (Fig.5.,Fig.6.). CNE Cernavod conform declaraiilor a produs n anii 1997-2007 urmtoarele cantiti de deeuri radioactive, ca urmare a producerii energiei electrice:
35 30 25 Valoare (m3) 20 15.1 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 An 2003 2004 2005 2006 2007 23.26 29.39 26.18 24.46 24.22 26.41 29.78 28.47 25.67 24.06

Fig. 7. Cantitile de deeuri radioactive de la CNE Cernavod ntre anii 1997-2007 4. Concluzii Aplicarea n ara noast pe scar larg a tehnicilor i tehnologiilor nucleare cu surse radioactive a nceput odat cu punerea n funciune a reactorului de cercetare i producie de radioizotopi n 1957 pe platforma IFA-Mgurele. n aceti 50 de ani au aparut n Romnia circa 5000 de uniti nucleare cu profil extrem de divers (cercetare, nvmnt, agricultur, biologie, medicin, transport, toate tipurile de industrii), care au utilizat surse radioactive n activitatea lor. Toate aceste activiti conduc la apariia de deeuri radioactive a cror tratare i depozitare se face n regim controlat n cadrul unor uniti specializate i anume Staia de Tratare a Deeurilor Radioactive (STDR) care a fost pus n funciune n anul 1974, iar la Depoziul Naional de Deeuri Radioactive (DNDR) de la BiaBihor care a fost pus n funciune n anul 1985 se depoziteaz definitiv coletele de deeuri radioactive. Bibliografie 1. Dogaru D., Virtopeanu C., Ivan A., Dynamic of radioactive waste generation, NUCLEAR 2008; 2. *** Agenia Naional pentru Deeuri Radioactive; 3. *** Comisia Naional pentru Control Activitilor Nucleare (CNCAN); 4. *** Strategia Naional pe Termen Mediu i Lung Privind Gospodrirea n Siguran a Combustibilului Nuclear Uzat i a Deeurilor Radioactive.

165

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

POSIBILITILE ROMNIEI PRIVIND DEPOZITAREA N SIGURAN A DEEURILOR RADIOACTIVE


Drd. ing. ITU, Rzvan Bogdan1 Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. GEORGESCU, Mircea2
1 2

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Mine Petrol i Gaze Universitatea din Petroani

Rezumat Ca toate celelalte activiti umane, activitile nucleare, produc n mod inerent deeuri. Deeurile radioactive trebuie ulterior gospodrite n siguran. Lucrarea va trata posibilitile Romniei de depozitare a acestor deeuri comparndu-le cu metodele utilizate n alte tri. Se vor pune n eviden avantajele i dezavantajele geologice, hidrologice i climatice ale Romniei i se vor analiza metodele utilizate pn n prezent. 1. Introducere Romnia s-a dovedit a fi o ar cu mare potenial n materie de resurse naturale radioactive. Lucrarea va pune n eviden o parte din numeroasele situri din ar unde s-au exploatat i se mai exploateaz minereu de uraniu i suprafeele mari i numeroase din ar ce au adpostit i adpostesc astfel de resurse. n prezent, n Romnia, toate activitile nucleare sunt strns legate de funcionarea Centralei Nuclearo-Electrice Cernavod. Pentru a produce energie electric centrala utilizeaz fascicule de combustibil nuclear. Pentru ca minereul de uraniu extras din mine s poat produce energie electric la CNE Cernavod, acesta parcurge un drum lung i trece prin diferite faze de pregtire toate genernd ntr-un fel sau altul deeuri radioactive. Minereul extras din mine este transportat pentru preparare la uzina Feldioara sau Uzina R care produce turtele galbene de oxid de uraniu. Aceasta este nc o etap pe care minereul de uraniu o parcurge i las n urma sa cantiti mari de deeuri radioactive prin sterilul solid-lichid care este depus n iazuri. Turtele i-au apoi drumul Fabricii de Combustibil Nuclear Piteti pentru a deveni combustibil pentru Centrala Nuclearo-Electric Cernavod. Gospodarirea n siguran a deeurilor radioactive produse n Romnia, constituie un obiectiv prioritar al politicii naionale in domeniul nuclear, capabil s contribuie la dezvoltarea durabil a energeticii nucleare. Politica naional de gospodarire a deeurilor radioactive este aliniat n totalitate la cerinele internaionale, stabilite prin "Convenia comun asupra gospodaririi n siguran a combustibilului uzat i asupra gospodririi n siguran a deeurilor radioactive" elaborat de Agenia Internaional pentru Energie Atomic de la Viena (AIEA), ratificat prin Legea nr. 105/1999, precum i la politica de gospodarire a deeurilor radioactive promovat la nivelul Uniunii Europene. Obiectivul principal al politicii naionale de gospodarire a deeurilor radioactive este de a asigurara un impact radiologic minim rezonabil posibil al activitilor de gospodarire a deeurilor radioactive asupra populaiei i a mediului nconjurtor. 2. Metode de depozitare a deeurilor radioactive utilizate pn n prezent n decursul vremii cercettorii au ncercat sa gseasc dierite soluii pentru a scpa de deeurile radioactive. n acest sens s-au dezvoltat diferite teorii, unele care au fost puse n practic altele nu.

Fig. 1. Soluii de depozitare a deeurilor radioactive Depozitarea deeurilor radioactive pe fundul mrilor i oceanelor, a fost una din metodele mult utilizate de multe ri, aruncnd n apele mrilor i oceanelor cantiti nsemnate de deeuri radioactive. La vremea aceea s-a crezut c aceasta este soluia depozitrii deeurilor radioactive. S-a ncercat aruncarea acestora n dreptul

166

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


zonelor de subducie pentru a reintegra deeul n masa lichida a centrului pmntului, unde prin topire i diluare nu mai constituie un pericol. Tot prin integrarea n circuitul natural a deeurilor s-a ncercat aruncarea acestora n conuri vulcanice pentru a se topi n magm. Aceasta practic greu de realizat i foarte periculoas deoarece nu se poate controla activitatea vulcanic, a fost abandonat. Pn la urm ntegrarea n mediul lichid din interiorul pmntului este o practic aproape imposibil de realizat i astfel, s-a recurs la soluia depozitrii n locuri accesibile omului. Depozitarea pe insule nepopulate sau n ndeprtatele locuri ale celor doi poli. Datorit nevoii ulterioare de monitorizare a deeurilor radioactive, nici aceste metode nu au fost viabile. Pentru a scpa definitiv de deeurile radioactive s-a format ideea de a le depozita n afara spaiului terestru. Astfel s-a dezvoltat ideea de a trimite deeurile n spaiu, lucru greu de realizat datorit costurilor imense necesare pentru nvingerea forei gravtaionale i scoaterea deeurilor n exosfer. n final s-a ajuns la concluzia c deeurile radioactive trebuie depozitate tot pe suprafaa pmntului sub supravegere i astfel s-au cutat locurile propice depozitrii. Astfel cercettorii au cutat rocile i zonele care ar putea ndeplinii condiiile unei depozitri n siguran. Soluiile de depozitare a deeurilor radioactive sunt relativ limitate. Depozitarea deeurilor radioactive pe fundul oceanului n containere sigilate a fost odat o soluie promitoare. Ambele apa salin i deeurile radioactive sunt puternic corozive, chiar i cele mai rezistente materiale nu pot rmne intacte pentru perioadele necesare depozitrii deeurilor radioactive. Cu toate acestea depozitarea deeurilor radioactive pe fudul mrilor i oceanelor a cunoscut 48 de ani, finalul depozitrilor fiind anul 1993. Multe ri ale lumii au practicat aceast metod decenii fr a se gndi la repercursiunile acestei metode de depozitare[1].

Fig. 2. Deeuri radioactive depozitate n diferite zone ale planetei Depozitarea geologic a deeurilor radioactiv se bazeaz pe principiul rocilor de adnime stabile i neafectate de schimbrile climatice ce au loc pe perioade de sute de mii sau chiar milioane de ani. n acest mediu se depoziteaz deeurile care sut izolate de activitatea uman i mediul nconjuror. Departamentul de Energie al Statelor Unite a nceput studiul la Muntele Yucca dn Nevada n 1978, pentru stabilirea dac situl este favorabil pentru construirea primului depozit naional definitiv de combustibil ars i deeuri radioactive cu nivel nalt. n acest sens Departamentul de Energie al Statelor Unite a cerut Comisiei de Regementare Nuclear o licen de construie a depozitului.

Fig. 3. Container de deeu radioactiv

167

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Congresul a decis depozitarea deeurilor radioactive n munii Yucca n partea sudic a deertului Nevada. Depozitul va fi localizat sub un strat subire de cenu vulcanic, dar deasupra nivelului apei freatice pentru a prentmpina infiltraiile. nainte de a utiliza muntele Yucca ca depozit de deeuri radioactive trebuie determinat stabilitatea geologic a sitului i sigurana mpotriva apelor subterane.

Fig. 4. Perspectiv a depozitului din muntele Yucca 3. Depozitul Naional de Deeuri Radioactive - Bia Bihor Depozitul Naional de Deeuri Radioactive Bia a fost dat n folosin n 1985. Depozitul este situat n Munii Apuseni n Judeul Bihor ntr-o min de uraniu exploatat. Dei folosete conceptele anilor 1980 cu privire la depozitarea definitiv a deeurilor slab i mediu radioactive este totui un depozit autorizat, ndeplinind standardele internaionale. Spaiul de depozitare al depozitului a fost dimensionat pentru depozitarea a 21000 recipiente cu deeuri radioactive (butoaie). n alegerea depozitului s-a inut seama de studii preliminare cu privire la geologia regiunii, hidrologie, seismologie, meteorologia regiunii, radioactivitatea zonei i studiile tehnice din domeniul mineritului. n procesul tehnologic de depozitare se folosete bentonit, lemn i bolari de ciment. Bentonita este utilizat pentru umplerea spaiilor i ca barier de protecie inndu-se cont i de proprietile elastice pe care aceasta le are pentru depozitarea butoaielor. ntre acestea se construiesc panouri din lemn i apoi sunt izolate de bolarii de ciment. Colete depozitate la DNDR Bia-Bihor[2]: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Galerie de depozitare Transversala 31/1 Transversala 31/2 Transversala 27/1 Transversala 27/2 Transversala 23/1 Transversala 23/2 Transversala 19/1 Transversala 17/2 Transversala 15/2 Transversala 13/1 Transversala 13/2 Lungime Galerie [m] 42 68 60 48 35 67 35 77 64 20 54 465 360 Nr. colete depozitate 670 486

Observaii

12 Direcionala 50 13 Direcionala 53 TOTAL

Liber Parial ocupat ( colete IFIN-HH) n curs de umplere (colete SCN-Piteti) Liber Liber Liber 797 Umplut i nchis cu zid din bolari de beton n anul 1993 (colete IFIN-HH) 1904 Umplut i nchis cu zid din bolari de beton n anul 1991(colete IFIN-HH) 1336 Parial ocupat (coletele SCN-Piteti) Liber 1546 Umplut i nchis cu zid din bolari de beton n anul 1996 (colete IFIN-HH) Liber Liber. Asigur realizarea aerajului depozitului 6741 colete, din care: - 4919 colete de la STDR-IFIN-HH - 1822 colete de la SCNPiteti

168

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


4. Depozitul Saligny Selectarea amplasamentului pentru depozitul de suprafa a nceput n 1992, cu etapa de investigare regional i identificarea amplasamentelor poteniale. Alegerea regiunii Dobrogea a fost justificat de prezena unui obiectiv nuclear n zon i de caracterul semiarid al climei, n aceast regiune cantitatea de precipitaii fiind cea mai sczut din ar. Au fost identificate 37 de amplasamente poteniale care au fost cartate, dup care s-a stabilit un set de criterii de selectie pentru aspecte de litologie, hidrologie, petrografie, stratigrafie, tectonic, seismologie, condiii de fundare, distan, condiii de transport, etc. Analiza realizat a redus numrul amplasamentelor poteniale la trei: - Cernavod - Dealul Turcului (3 km distan de CNE Cernavod); - Saligny Dealul Bogdaproste (n zona de excludere a CNE Cernavod); - Mireasa (20 km distan de CNE Cernavod). Lucrrile de construcie a depozitului pentru deeurile mediu i slab radioactive provenite de la centrala nuclearoelectric de la Cernavod vor fi finalizate n 2014, lng localitatea Saligny, judeul Constana, i vor costa circa 180 de milioane de dolari[5]. Majoritatea sistemelor de depozitare geologic presupun realizarea depozitului la cteva sute de metri adncime n roca gazd. Abordarea cea mai obinuit este reprezentat prin puuri verticale sau tuneluri de acces, ori combinaii ale acestora, care sunt forate pn la adncimea dorit. La acest orizont, sunt excavate galeriile de depozitare unde se plaseaz deeurile, care sunt nconjurate apoi de materiale tampon. Spaiul gol rmas poate fi completat cu materiale de umplutur[4]. Depozitul Saligny este situat ntre falia Ovidiu i falia Intramoesian fapt ce poate determina cutremure cu o magnitudine de pn la 4o.

Fig. 5. Magnitudinea cutremurelor n zona Vrancei

Fig. 6. Falii ce pot influena depozitul Saligny

Majoritatea cutremurelor ce se produc n Romnia sunt n zona Vrancei, fapt ce dezavantajaz amplasamentul Saligny[3]. Potrivit Normei din 13.12.2005 conform Capitolului 6 Comisia Naional pentru Cotrolul Activitilor Nucleare dispune caracterizarea unui amplasament acceptabil prin Art. 74. - Amplasamentul unui depozit trebuie selectat ntr-o zon n care nu se preconizeaz s aib loc evenimente i procese semnificative, cum ar fi falierea, activitatea seismic i activitatea vulcanic, la o intensitate care s afecteze capacitatea de izolare a depozitului. Cutremurul din 1977 s-a produs la ora 21:22 n data de 4 martie 1977, cu efecte devastatoare asupra Romniei. A avut o intensitate de 7,3 grade pe Scara Richter i a fcut n timp de circa 55 de secunde 1.578 de victime. Epicentrul cutremurului a fost localizat n zona Vrancea, la o adncime de circa 100 km, iar unda de oc s-a simit aproape n toi Balcanii. Bibliografie 1. United Nations Atlas of the Oceans, Dumping of radioactive waste at sea; 2. Environmental Mechanics AB, Drilling to find a suitable deposit for nuclear waste in the Swedish bedrock; 3. Mocanu, V. Munteanu, L., Seismic Attenuation and Anisotropy in the Carpathians Region; 4. *** Corporate Report 2007, SN Nuclearelectrica SA; 5. *** www.andrad.ro - Agenia Naional pentru Deeuri Radioactive;

169

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

MONITORIZAREA FENOMENULUI DE SUBSIDEN DISCONTINU N PERIMETRUL MINIER LUPENI


Drd.ing. ITU, Rzvan Bogdan, Drd.ing.ec. DIOANE, Raul Adrian Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ing. GEORGESCU, Mircea
1,2 3

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Mine Petrol i Gaze Universitatea din Petroani

Rezumat Subsidena reprezint procesul de coborre treptat a scoarei terestre, care are loc n bazinele de sedimentare. Aceast lucrare prezint modul de formare a fenomenului de subsiden discontinu asociat activitii de exploatare a crbunelui din cadrul perimetrului minier Lupeni. Subsidena discontinu este caracterizat prin deplasri importante ale suprafeei, peste aria suprafeei exploatate i formarea de discontinuiti n profilul suprafeei de la zi. Caracteristic acestui tip de subsiden este faptul ca aceasta apare n mod spontan, fr a putea fi prevzut prin metode concrete, ele necesitnd a fi monitorzate. 1. Introducere n urma extragerii unui volum de substane minerale utile dintr-un zcmnt, starea de tensiuni i deformaii din masiv se modific, avnd ca efect distrugerea stabilitii rocilor nconjurtoare. Astfel c, rocile fracturate de pe conturul excavaiei se pun n micare, deplasarea transmindu-se n masiv pe o distan ce este n funcie de capacitatea acestora de a afna i a umple golul rezultat n urma exploatrii. Dac golul rezultat prin exploatare este foarte mare, depind posibilitile rocilor nconjurtoare de a umple golul i a stopa fenomenul de deformare a rocilor, micarea acestora poate atinge suprafaa terenului, determinnd degradarea acestuia. Mrimea degradrii suprafeei i a caracterului micrii rocilor sunt influenate, n principal, de urmtorii factori: dimensiunile golului creat prin exploatare, adncimea exploatrii, grosimea i nclinarea zcmntului, metoda i tehnologia de exploatare, modul de dirijare a presiunii, caracteristicile geomecanice ale rocilor, tectonica zcmntului, durata exploatrii, etc. Analiza acestor factori arat c procesul de dislocare a rocilor acoperitoare, n anumite condiii, poate s se manifeste numai pe o anumit nlime, fr s afecteze terenul de la zi. Alteori, acest proces poate s se extind pn la suprafa, distrugnd construciile de la zi sau din subteran. Pentru a proteja obiectivele situate n zona de exploatare, sub aceasta se las poriuni de zcmnt neexploatate, denumite pilieri de siguran. Deplasarea suprafeei este rezultatul redistribuirii tensiunilor din masivul de roci sub influena excavaiilor subterane create de activitile miniere, ori ca efect al asecrii unor formaiuni acvifere. Scufundrile sau deranjamentele provocate suprafeei pot fi continue i discontinue. 2. Scufundrile discontinue Sunt caracterizate prin deplasri importante ale suprafeei exploatate i formarea de discontinuiti n profilul suprafeei de la zi. Acestea pot fi specifice unui numr de metode de exploatare, care declaneaz o serie de mecanisme ce se pot dezvolta brusc sau progresiv i se pot manifesta la scri diferite. n figura. 1 sunt prezentate cteva forme de scufundri discontinue. Scufundrile discontinue includ fisurile, surprile n trepte etc. i sunt specifice anumitor domenii ale albiei de scufundare, reprezentnd fenomene de rupere ale rocilor .

Fig. 1. Forme de scufundri discontinue Ca exemple de scufundri discontinue putem aminti: golurile de coroan, courile de surpare, golurile de prbuire i o serie de scufundri discontinue, generate de exploatarea prin surpare a rocilor nconjurtoare.

170

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


A) Golurile de coroan. Acestea apar n urma pierderii stabilitii acoperiului lucrrilor miniere abandonate, situate la adncimi relativ reduse. Aceste forme de deformare a terenului de la suprafa se ntlnesc n cazul exploatrii unor mine vechi de antracit i de fier. Golurile de coroan pot fi privite ca un caz particular al courilor de surpare. B) Courile de surpare. Se caracterizeaz prin migrarea progresiv a deformaiilor generate de excavaiile miniere nesusinute, prin rocile acoperitoare, ctre suprafa. Suprafaa de scufundare poate fi similar cu cea a excavaiei subterane. Courile de surpare se pot forma n urma exploatrii unor zcminte cantonate n roci slabe, n roci deja surpate sau n roci fisurate regulat. Courile de surpare se propag ctre suprafa, pe distane de cteva sute de metrii. C) Golurile de prbuire. Uneori courile se surpare sunt cunoscute i sub denumirea de goluri de prbuire. De asemenea, acest teren mai este folosit , n special, pentru a descrie scufundrile asociate cu golurile preexistente de dizolvare din rocile dolomitice sau calcaroase (Fig.1 d). Aceste fenomene, iniial carstice, apar cel mai adesea n mod natural i uneori pot fi influenate de activitatea minier. D) Scufundri discontinue generate de exploatarea cu surparea rocilor nconjurtoare. Scufundrile discontinue pot apare i ca rezultat al exploatrii prin surparea rocilor nconjurtoare. n figura 1. este ilustrat cazul unei scufundri la scar mare, n urma exploatrii cu surpare n blocuri. De asemenea, n figura 1.f este prezentat suprafaa de scufundare produs n urma surprii progresive a pereilor de roc din acoperi, n cazul exploatrii prin surparea minereului i a rocilor nconjurtoare. 1) Surparea n blocuri. n acest caz este vorba, n special, de exploatarea zcmintelor de minereuri prin surparea rocilor nconjurtoare sau prin surparea minereului i a rocilor nconjurtoare. Fenomenul este cu att mai acentuat la suprafa, cu ct dimensiunile corpului de minereu extras sunt mai mari i adncimea zcmntului este mai redus. Aria de extindere a fenomenului de deformare este delimitat de unghiurile de rupere, in funcie de urmtorii factori: - carcteristicile de rezisten ale minereurilor i rocilor nconjurtoare; - prezena unor elemente structurale importante (de ex. falii); - adncimea nivelului de exploatare; - eventuala utilizare a rambleerii spaiului exploatat; - alunecarea masei de roci dup suprafeele naturale de minim rezisten; Menionm c, n cazul rocilor tari, unde nu exist discontinuiti naturale nclinate care s influeneze dezvoltarea acestui fenomen, se pot produce scufundri dup suprafee aproape verticale. Tot n acest caz, se pot ncadra i fenomenele de formare a unor couri de surpare cauzate de modul de evacuare a minereului, sau din cauza diferenei dintre calitatea minereului i a rocilor acoperitoare. 2) Surparea progresiv a rocilor din acoperi n general, este vorba de zcmintele de minereuri cu nclinare mare, cu roci nconjurtoare de trie medie sau mare. Procesul de surpare ncepe prin formarea unor suprafee verticale i nclinate de rupere a rocilor din acoperi, care se dezvolt discontinuu, pe msura coborrii nivelului de exploatare. n condiiile unor roci nconjurtoare cu o structur continu, n cazul folosirii rambleerii spaiului exploatat, poate avea loc o deformare a terenului prin ncovoierea stratelor de roci acoperitoare Fig. 2.

Fig. 2. ncovoierea stratelor din acoperi, n cazul exploatrii cu rambleere a corpurilor groase de minereu cu inclinare mare 3. Date generale privind geologia regiunii i a zcmntului Lupeni Depresiunea Petroani, n cadrul cruia este situat i perimetrul minier Lupeni, reprezint o unitate distinct n cadrul Carpailor Meridionali. Ea este constituit dintr-un fundament cristalin peste care, transgresiv i discordant, este depus cuvertura sedimentar aparinnd Cretacicului Superior, Paleogenului, Neogenului i

171

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Coaternarului. Fundamentul Cristalin interceptat, att n lucrrile miniere, ct i n foraje, apare la suprafa pe rama bazinului i este format din roci aparinnd Alohtonului Danubian, ct i Autohtonului Getic. Din punct de vedere litologic, rocile celor dou arii cristaline difer ntre ele prin gradul de metamorfism, mai accentuat n Autohtonul Getic (gnaise, micaisturi, cuarite i amfibolite) i mai puin accentuat (roci de epizon) n Alohtonul Danubian (isturi cloritoase, sericitoase, calcare cristaline). Peste formaiunile metamorfice apar depozite sedimentare aparinnd Cretacicului superior n facies detritic (gresii i conglomerate), Paleogenului, Neogenului i Cuaternarului. 4. Fenomenul de subsiden discontinu aprut n cadrul perimetrului minier Lupeni. n luna mai a anului 2009, la suprafaa perimetrului de exploatare Lupeni, a aprut un fenomen de scufundare brusc a scoarei terestre, aceast scufundare avnd o form eliptic, cu razele mare de 10,5 m i raza mic a elipsei de 8 m, iar adncimea golului creat a fost de 12 metrii. Volumul de roci dislocat in urma prbuirii a fost de aproximativ 3800 metrii cubi.

Figura 3. Reprezentare grafic a fenomenului de subsiden discontinu Avnd n vedere c n zona respectiv activitatea minier subteran este in plin desfurare s-a fcut o analiz a factorilor care ar fi putut influena aceast fenomen. S-a constatat c n aceiai zon, n anul 1960 s-a exploatat i stratul 5 de crbune la cota 530m, folosindu-se metoda de exploatare cu abataje frontale. Datoruit faptului c stratul 5 de crbune a avut o grosime de aproximativ 4 metrii, influena exploatrii acestui strat nu a fost vizibil la suprafa, dar a fcut posibil crearea unor goluri n rocile acoperitoare stratului. Distana pe vertical ntre stratul 5 i stratul 3 este de 60 de metrii.

Figura 4. Fenomenul de subsiden discontinu aprut n perimetrul minier Lupeni 2009

172

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Figura 5. Fenomenul de subsiden discontinu aprut n perimetrul minier Lupeni 2010 n cazul stratului 3 de crbune situat la cota 460, se folosesc abatajele cu banc subminat, nlimea subetajului exploatat ntr-o felie fiind de 10 metrii. Astfel prin exploatarea stratului 3 s-a creat un gol de de cel puin 10 metrii, care combinat cu exploatarea stratului 5 n acelai loc, ct i cu prezena unor falii marginale de bloc situate n vecintate, ct i regimul de precipitaii crescut n aceeai perioad, a dus la crearea fenomenului de subsiden dicontinu. 5. Concluzii Scufundrile discontinue sunt caracterizate prin deplasri importante ale suprafeei exploatate i formarea de discontinuiti n profilul suprafeei de la zi. Acestea pot fi specifice unui numr de metode de exploatare, care declaneaz o serie de mecanisme ce se pot dezvolta brusc sau progresiv i se pot manifesta la scri diferite. Locul exact i timpul n care fenomenele de subsiden discontinu se pot manifesta, nu pot fi preconizate cu exactitate. Astfel, pentru a preconiza apariia unor fenomene de subsiden discontinu, toate zonele susceptibile de a fi influenate de astfel de fenomene ar trebui s fie bine cunoscute pentru a evita influena acestora asupra activitii umane. n primul rnd, trebuie ntocmite hri ct mai exacte cu perimetrul minier aflat sub observaie, identificndu-se zonele exploatate, zonele n curs de exploatare ct i zonele de la suprafa unde apar semne de posibil subsiden cum ar fi de exemplu formele eliptice sau circulare ale deformaiilor solului. Aceste forme de deformaii pot da indicaii despre posibilitatea producerii unor astfel de fenomene. Pentru Bazinul carbonifer Petroani Valea Jiului, loc n care este situat i perimetrul minier Lupeni, nu au fost ntlnite pn in momentul de fa fenomene de subsiden discontinu similare, singurul fenomen aprut pn acum find fenomenul prezentat n lucrarea de fa. Pe viitor se mai pot ntlni astfel de fenomene, dar nu se poate preconiza cu exactitate momentul i locul apariiei. O strict analiz a datelor existente i o monitorizare a suprafeei terenului ar putea da unele indicii. Ca i metode de predicie se pot folosi instrumente geofizice care pot determina posibilele goluri formate n subteran, ct i executarea unor foraje de la suprafa care ar putea identifica zonele cu un potenial risc de scufundare. Bibliografie 1. Arad V. Mecanica rocilor Editura didactic i pedagogic Bucureti 2004; 2. Kotyrba A. A study of sinkhole hazard at area of locked colliery Post-Mining 2005, November 16-17, Nancy, France; 3. Onica I, Cozma E, Goldan T. Degradarea terenului de la suprafa sub influena exploatrii subterane Buletinul AGIR nr. 3/2006; 4. *** Manualul inginerului de mine Editura tehnic 1985 Bucuresti;

173

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

STUDIUL PEDOLOGIC AL SOLURILOR DE PE HALDELE DE STERIL DE LA E.M. PETRILA


IVAN, Anamaria-Georgeta1, RADU, Laura-Luiza2, CALOTA, Irina3 Coordonatori: ef.luc.dr.ing.DUNCA, Emilia4, Prep.univ.dr.ing. CIOLEA, Daniela5
1, 2, 3 4, 5

Universitatea din Petroani, Facultatea de mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de mine

Haldele de steril amplasate pe teritoriul municipiului Petroani provin de la E.M.Dlja, E.M. Livezeni, U.P.Livezeni i E.M. Petrila Sud. Haldele de steril precum i drumurile de acces ctre la ele sunt amenajate pe terenuri expropriate. Din punct de vedere petrografic, sterilul haldat este un amestec eterogen constituit din: marne argiloase, argile grezoase, nisipoase i sericitoase, microgresii argiloase i slab carbonatice, gresii, isturi bituminoase, crbunoase etc. Determinarea caracteristicilor calitative ale materialului din halde Caracterele solului care se pot recunoate pe teren cu ajutorul simurilor i determinrilor expeditive: Grosimea total a stratului de sol, pn la roca mam (grosimea morfologic sau profunzimea solului). n legtur cu acest caracter se noteaz dac solul este format pe materiale nedeplasate sau pe coluvii, grohotiuri, etc. i dac este subiat sau ngroat prin coluvionare. Orizonturile n care se difereniaz profilul solului: denumirea (A0,A sau A1, A2, A2/B: B-eventual B1 sau A cu A1, A/c/, Ac;A/C;C, A/D, B/D, C/D,D), grosimea i culoarea fiecruia. Nivelul efervescenei cu HCl. Intensitatea efervescenei i coninutul de carbonai la diferite nivele (la soluri de step i pe roci calcaroase). Natura humusului la suprafaa solului (mull, moder, humus brut, turb) i trecerea de la stratul A0 la A1 (treptat sau brusc). Coninutul de humus al solului. Natura humusului. Alctuirea granulometric. Structura, porozitatea. Coeziunea, compactitatea. Permeabilitatea, aerisirea. Umiditatea. a) Grosimea total a stratului de sol Stratul de sol se ntinde n profunzime pn la nivelul unde apare roca mam transformat prin procesele de dezagregare i alterare. n cazul rocilor tari ne oprim acolo unde roca, dei crpat i fragmentat n pietre, nu mai conine material pmntos printre pietre. n cazul solurilor cu profile prea dezvoltate, aceste observaii i cercetri nu impun o sptur care s ajung pn la roca mam. Astfel, n solurile de step ne putem mulumi numai cu orizontul cu humus, orizont de tranziie i o parte din orizontul C, de acumulare a carbonatului de calciu. n profilele intermediare (secundare) i n cele de urmrire a ntinderii unei uniti de sol este suficient adncimea de 0,60 0,80 m, respectiv pn la 0,50 m, spre a vedea dac n stratele solului cele mai nsemnate pentru vegetaie intervin schimbri sensibile de caractere genetice sau diferite nsuiri fizice sau chimice. Dup grosimea ntregului strat de sol, pn la roca mam netransformat, pentru solurile forestiere s-a stabilit urmtoarea scar de caracterizare i clasificare. Foarte superficial....pn la 1,5 dm; Superficial...de 1,5 - 3,0 dm; Mijlociu profund.de 3,0 - 6,0 dm; Profund....de 6,0 12,0 dm; Foarte profund.peste 12 dm. Grosimea stratului de sol pe tereurile naturale ct i pe haldele de steril de este n funcie de: 1) panta terenului n aceleai condiii de roc i de ptur vegetal, litier, etc., grosimea solului este cu att mai mic cu ct panta este mai mare; 2) uurina de dezagregare i alterare a substratului petrografic al solului (roca mam); grosimea solului este cu att mai mare cu ct aceasta se dezagregreg i se altereaz mai uor. 3) gradul de acoperire prin ptur vegetal (arboret, fnea) i ptura moart solurile lipsite de protecia unei pturi vegetale compacte sunt expuse eroziunii chiar pe coastele cu nclinare slab.

174

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


b) Recunoaterea i caracterizarea orizonturilor Diferitele orizonturi ntlnite mai frecvent n solurile noastre cu nsuirile lor sunt urmtoarele: A0 este ptura organic afnat, cu stratul de humus de la suprafaa lui A03- stratul de humificare A i litiera intact A0. Aceste strate au grosimi variate. A- este, n general, orizont mineral format la suprafaa solului, cu acumulri de humus. La aceste tipuri de soluri separm acest orizont n dou sau trei subdiviziuni, considerate drept suborizonturi. Astfel: La podzoluri primare i secundare i la soluri podzolite orizontul A se poate mpri n: A1 este stratul de sol care ncepe de la suprafa i n care s-a acumulat humusul. Are grosimi foarte variate, de la civa cm pn la 15- 20 cm i culoare neagr cenuie, cenuie sau brun de diferite nuane. A2 este stratul de podzol sau stratul podzolit, care apare la podzoluri i soluri podzolite sub A1, n general ncepnd de la adncimi cuprinse ntre 5 i 15 cm. Este cenuiu, cenuiu albicios ori galben murdar i gros, n majoritatea cazurilor, de 2-3 pn la 15 cm n podzolurile primare, de la 15-25 cm n solurile podzolite i mai mult n podzolurile de cumpn. A2/B este un strat intermediar ntre cel podzolit i orizontul B, de 15-25 cm, ntlnit ndeosebi n solurile podzolite. Are, n general, un aspect ptat cu culorile din A2, deschise, i din B, ruginii. La solurile de step, orizontul A se poate separa n Aa (stratul arat), A` i A sau n: A- stratul superior cel mai bogat n humus, brun deschis pn la negru, gros de 10-30-40 cm, uneori pn la 60 cm (n unele depresiuni chiar pn la 1 m), cu structur glomerular, complet levigat de carbonai (nu face efervescen cu HCl). A/c stratul urmtor gros de 10-25 cm, de obicei ceva mai srac n humus, dar practic de aceeai culoare i structur ca A1, cu efervescen evident, dar fr separaiuni vizibile de CaCO3. Ac stratul inferior al orizontului A, gros de 10-40 cm, mai srac n humus dect cele de deasupra, de culoare ceva mai deschis, slab sau evident mpestriat cu eflorescene, pete i pseudomicelii de CaCO3. Solurile de step prezint de obicei i un: A/C- orizont de tranziie ctre orizontul C, brun cenuiu, brun murdar sau cenuiu murdar (cu coninut nc apreciabil de humus ), puternic mpestriat cu separaiuni albe de CaCO3. B- un strat mijlociu - la unele soluri este orizontul de argilizare mai activ a silicailor primari (la cernoziomuri slab degradate); la altele pe lng acumularea argilei i argilizarea activ, n B are loc separarea puternic a hidroxidului de fier i acumularea argilei migrate de mai sus (cernoziomuri degradate, soluri podzolite ,aduse de mai sus (podzoluri). Orizontul B este de grosimi foarte variate, avnd culorile: brun rocat, brun, brun glbui, cu pete ruginii, intense sau slabe. Adesea (ndeosebi la podzolurile primare), orizontul B se difereniaz n B1- suborizontul superior, colorat mai nchis prin humus, B2- mai srac n humus i chiar B3, cel mai srac n humus i mai deschis la culoare. B/D orizont de tranziie ntre B i roca mam D. Conine multe fragmente de roc, parial aderente, cu material brun ruginiu de orizont B ntre ele. Caracteristic pentru podzoluri soluri brune .a. formate pe roci tari. A/D orizont subire de tranziie ntre orizontul cu humus i roca mam, n multe soluri crude i n rendzine. C este ultimul orizont al solului, n care are loc o acumulare vizibil a carbonatului de calciu. Lipsete la unele tipuri din regiunile umede (podzol primar, sol brun de pdure, sol brun alpin .a.). D- este ntotdeauna roca mam a solului. G- este orizontul cu glei al solurilor cu exces de ap la o anumit adncime. Bg- este un orizont cu nceput de gleizare. Pentru determinarea calitativ a naturii humusului se introduc ntr-o eprubet 2-3 g pmnt cu humus din orizontul superior A sau A1, peste care se adaug un volum de dou pn la trei ori mai mare de amoniac 2 % (NH4OH). Se astup i se agit bine eprubeta cca. Minute, dup care se filtreaz n alt eprubet. Filtratul poate fi: Brun nchis cnd humusul este foarte puternic la puternic acid, nesaturat, foarte bogat n acizi humici puternic dispersai; Brun glbui cnd humusul este foarte puternic pn la net acid bogat n acizi humici nesaturai; Glbui, glbui deschis caracteriznd un humus slab acid, srac n acizi humici nesaturai; Incolor i limpede indicnd un humus bine saturat i coagulat (humusul cernoziomurilor) Coeziunea Compactitatea solului Dup gradul de coeziune intergranular (a agregatelor), n stare aproape uscat, diferite soluri se mpart i se recunosc astfel: a) soluri foarte coezive, dure sau tari sunt foarte bogate n argil (argiloase i luto argiloase) i lipsite de structur glomerular sau prezentnd o structur n agregate foarte ndesate. Prin uscare, aceste soluri formeaz o reea de crpturi adnci, iar agregatele sau fragmentele lor, bine uscate, nu se pot sfrma ntre degete.

175

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


b) Soluri accentuate coezive sunt de asemenea foarte bogate n argil, dar agregatele sau fragmentele lor aproape uscate se pot sfrma cu greu ntre degete n fragmente mici. Prin uscare, aceste soluri crap de asemenea, formnd ns crpturi nguste i puin profunde. C)Soluri moderat coezive sau greu friabile sunt soluri destul de bogate n nisip, astfel c agregatele lor structurale sau fragmentele mici, n stare uscat, prin apsare i frecare ntre degete, se pot sfrma ntr-o pulbere pmntoas. Dintre aceste soluri fac parte solurile luto-nisipoase necimentate cu hidroxizi de fier, precum i solurile lutoase bogate n humus. c) Soluri slab coezive sau uor friabile sunt foarte bogate n nisip, avnd un coninut redus de argil, astfel nct n stare umed, materialul lor se poate modela n cocoloae (sferule) suficient de tenace, dar care, n stare uscat, arat o accentuat tendin de sfrmare. Astfel, sunt cele mai multe soluri nisipo- (slab) lutoase sau nisipoase cu humus. d) Soluri fr coeziune, mobile sau zburtoare sunt nisipuri tipice i fr legtur ntre particule (lipsite de humus i argil), pe care vntul le poate transporta uor, atunci cnd se gsesc n stare uscat. Permeabilitatea pentru ap i aer a solului Studiul pe teren al acestor caracteristici ale solului reclam, deci, determinri de infiltraie. La solurile n aezare natural, aceste determinri se fac expeditiv cu ajutorul unui cilindru de metal, de 12-15 cm diametru i nalt de 25 cm, cu marginea inferioar ascuit, care se introduce n sol la o adncime de 10 cm. Pentru aceasta, se ndeprteaz cu atenie litiera i se aeaz cilindrul vertical pe suprafaa solului. Deasupra cilindrului se aeaz o scndur groas ( cu lungimea i limea ceva mai mare dect diametrul cilindrului) i apoi se bate cu un ciocan sau topor, dirijnd loviturile astfel nct cilindrul s intre n sol dup direcia vertical. Dup aceasta se toarn n cilindru o cantitate de ap care corespunde nlimii de 10 cm a acelui cilindru i, cu ceasul n mn, se urmrete timpul scurs din momentul introducerii apei n cilindru, pn la totala infiltrare a coloanei de 10 cm (cnd apare n fundul cilindrului suprafaa solului, liber de stratul de ap). Umiditatea solului n studiul i cartarea staional prezint importan deosebit i se iau n considerare: 1. intervalul umiditii vernale (din primele dou sptmni de dup topirea zpezii sau nainte de nfrunzirea pdurii de foioase); 2. intervalele umiditii estivale; n perioada estival (din luna iulie pn la finele lunii septembrie) umiditatea solului variind ntre limite de cele mai multe ori nsemnate, a aprut necesar ca intervalul estival s fie mprit n urmtoarele trei subintervale: a. estival timpuriu (e') n prima, uneori a doua decad a lunii iulie, n principiu la 2-3 sptmni dup ncetarea perioadei ploioase din iunie. b. estival mijlociu (e'') extins n ntreaga lun august i caracteriznd nivelul relativ sczut i mai stabil la care a cobort umiditatea la sfritul lunii iulie. c. estival trziu (e''') luna septembrie, n general cu nivelul cel mai cobort al curbei umiditii. Efectele vegetaiei spontane asupra haldelor de steril Ecosistemele naturale instalate pe halde de steril au exteriorizare n starea de ansamblu a ecosferei, speciile adaptate s-i desfoare viaa n mediul terestru, mediul subteran i mediul acvatic reprezint un tezaur. Modificrile nefavorabile ale condiiilor ecologice pot duce la scderea brusc a numrului de indivizi ntr-o populaie, indivizii rmai refac numeric populaia. Sunt caracteristice bacteriilor, ciupercilor, unele angiosperme anuale i nevertebrate. Omul a acionat de multe ori negativ asupra patrimoniului genetic mondial, provocnd dispariia unor specii de plante i animale. Astzi, mai mult ca oricnd se pune problema conservrii patrimoniului genetic spontan, al celui agricol, a celui microbiologic. Bibliografie: Pedologie-Dunca Emilia,Biro Carol-Ed.Universitas-2006

176

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

ISTORIA TRIST A INOFENSIVELOR PUNGI DE PLASTIC, CARE NI SE OFER GRATIS DE CTRE SUPERMARKET-URI.
MALAESCU, Cristina1 Coordonator: Sef. lucr.dr.ing. DUNCA ,Emilia, 2
1 2

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

O informaie transmis de ctre Agenia de protecie a mediului S.U.A. relev c n fiecare an, la nivel mondial, se consum aproximativ ntre 500 de bilioane i 1 trilion de pungi de plastic. (Articol National Geographic, 2 Septembrie 2003) Mai puin de 1% din pungi se recicleaz. Este mai costisitor s o reciclezi dect s produci una nou. Jurnalul Monitoraggio della Scienza Cristiana

Este greu sa reciclezi sacii de plastic. Reciclarea unei tone de saci din plastic 4000 $.Aceeai cantitate se vinde n magazine, ca materie prim, la 32 $. (Directorul Departamentului de Mediu din San de Francisco Jared Blumenfeld Deci Unde vor sfri sacii de plastic? Un studiu din 1975 a demonstrat c ambarcaiunile transoceanice arunc n total 8 milioane de livre de plastic n mare. Motivul pentru care pmntul nu a fost nc acoperit de deeuri din plastic este c majoritatea acestora sfresc n apa oceanelor.

177

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Academia Nationala de Stinta a Statelor Unite Pungile sunt purtate de vnt ele i fac drum ctre mare prin deversare .Au fost vzute pungi de plastic plutind spre nord, aproape de Cercul Polar, lng Spitzbergen i mult mai multe spre sud, lng insulele Malvine.

Pungile de plastic reprezint mai mult de 10% din deeurile care ajung la maluri n Statele Unite. Programul de Monitorizare a deeurilor din cadrul Marinei Naionale Pungile isi fac drum catre mare prin canale de deversare spre Nord aproape de Centrunl Polar langa

Spitzberge si mult mai mult spre sud langa Insulele Malive in Coasta Artica a Marii Britanice. Pungile de plastic reprezinta mai mult de 10% din deseuri care ajung la maluri in Statele Unite. Pungile de plastic sunt foto-degradabile: n timp, ele se descompun n petropolimeri mai mici i mai toxici. Care ajung s polueze solul i pe cursurile apelor n consecin, particulele microscopice pot ncepe s fac parte din lanul alimentar. Efectul asupra vieii maritime poate fi catastrofal. Psrile se prind n plastic fr sperana.

178

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Circa 200 de specii diferite de vieuitoare subacvatice, incluznd balene, delfini, foci subacvatice, i estoase mor din cauza pungilor de plastic. Moare dup ce au nghiit o punga de plastic pe care a confundat-o cu mncarea. Deci Ce facem? Dac folosim o saco de pnz, putem economieconomisi 6 pungi pe sptm.Hai s spunem, 24 de pungi de plastic pe lun. Deci, 288 pungi de plastic pe an adic, 22,176 pungi de plastic n timpul

unei viei medii. Dac 1 din 5 persoane din ara noastr ar face acest lucru, am economisi 1.330.560.000.000 pungi n timpul viei noastre. Bangladesh a interzis pungile de plastic, China a interzis pungile de plastic gratuite. Irlanda a fost prima ar din Europa care a pus taxe pe pungile de plastic, din anu 2002. n acest fel, a redus consumul cu cu 90% si Israel, Canada, India de vest, Botswana, Kenya, Tanzania, Afric Kenya, Tanzania, Africa de Sud, Taiwan si Singapore au interzis sau sunt pe cale s interzic pungile de plastic. n 27 Mai 2007, San Francisco devine primul ora din Statele Unite care interzice pungile de plastic.Oakland i Boston se gndesc s interzic pungile de plastic Pungile de plastic sunt fcute din polietilen: un plastic ce se obine din petrol. Reducnd folosirea

pungilor de plastic, se diminueaz consumul de petrol, resurs neregenerabil care a provocat multe rzboaie . Dea lungul timpului China economisete anual 37 milioane de barili de petrol pe an, datorit interzicerii pungilor de plastic gratuite. Este posibil...

179

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Exist oameni care ignor toate acestea Dar tu nu..... TU TII ASTA!! i acum dac tot tii......... tii c tu, da, tu, poi ajuta. Trebuie doar s ai voin; n puin timp, o s te obinuieti s mergi la cumprturi cu SACO DIN STOF Esti cu noi sau nu ai vointa?

Amintete-i c dac optezi pentru a nu utiliza pungi de plastic, evii ca n natur s ajung 22,176 pungi deplastic, pe parcursul vieii tale...

180

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

ASPECTE PRIVIND EFECTELE NEGATIVE ALE POLUANILOR ATMOSFERICI REZULTAI N URMA ARDERII HUILEI DE VALEA JIULUI
MANCS, Alina-Alexandra1, BALEA, Georgeta2, STOICOIU, Ciprian3 Coordonatori: Prof.univ.dr.ing. DUMITRESCU, Ioan4, Prep.univ.dr.ing.mat. CIOLEA, Daniela-Ionela5
1,2,3 4,5

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Universitatea din Petroani

Rezumat Scopul lucrrii de fa este de a cuprinde efectele negative ale poluanilor atmosferici (SO2 , PM, NOx , CO, CO2 .a.) rezultai n urma arderii crbunilor, n special la arderea huilei de Valea Jiului. Printre efectele negative menionm: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creterea ratei respiratorii, schimbri n metabolismul proteinelor, n bilanul lipidelor i al apei i n activitatea enzimatic, efecte asupra sistemului respirator i cardiovascular, coroziunea metalelor, ploi acide, modificri climatice, efect de ser etc. Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea creterii plantelor, creterea sensibilitii la agenii patogeni i la condiii climatice excesive s.a. 1. Originea crbunelui Crbunele este o roc foarte neobinuit, din dou motive. n primul rnd, este format din materii organice i n al doilea rnd, spre deosebire de alte roci, arde i degaj cldur. Cea mai mare parte a crbunelui s-a format n urm cu aproximativ 360-286 de milioane de ani, n era carbonifer. Acesta a luat natere din pdurile tropicale preistorice, ce creteau pe pmnturile mltinoase. Pdurile se compuneau din arbori foarte diferii de cei din zilele noastre (arbori-ferig i arbori de coada-calului gigani, dar i multe alte plante mai mici). Dup moarte, ferigile uriae i celelalte plante cdeau n apele mltinoase care erau foarte srace n oxigen, astfel acestea au putrezit foarte ncet i s-au transformat n turb. Pentru a se transforma n crbune, turba trebuie s fie presat, astfel un strat de 10-15m de turb formeaz un strat de crbune de doar 1m grosime. /5/ 2. Compoziia fizico-chimic a huilei de Valea Jiului Huila provenit din Valea Jiului are o putere calorific de Pci = 13 860 18 942 kJ/kg. Caracteristicile fizico-chimice sunt menionate n continuare /1/: - umiditatea total 10,7 %; - cenu 38 %; - coninutul de carbon iniial 31 % - 46 %; - coninutul de hidrogen 4,7 %; - coninutul de sulf combustibil 2,04%; - coninutul de azot 1,2 %, iar caracteristicile huilei de Valea Jiului utilizat la S.E. Paroeni sunt redate n tabelul 1 /1/: Tabelul 1. Caracteristicile huilei de Valea Jiului utilizat n S.E. Paroeni
Date Umiditate total Coninut cenu Materii volatile Sulf total Carbon Hidrogen Azot Oxigen Putere calorific UM % % % % % % % % kJ/kg Calitate inferioar 7 35,2 13,5 1,6 30 3,2 0,5 9 13 860 Calitate garantat 5 31 10,2 1,9 35 4,7 1,2 11 16 447 Calitate superioar 4 23 8,6 2,1 45,1 4,7 1,5 11 18 942

Analizele chimice globale ale zgurii i cenuii au compoziia urmtoare /1/: 47,68% SiO2 , 22,16 % Al2O3 9,44% Fe2O3 , 5,38% CaO, 2,84% MgO, 0,64% Na2O, 1,08% K2O, 0,94% Stotal , 0,72%SO32-. 3. Poluani atmosferici rezultai n urma arderii huilei Exceptnd apa, toate produsele rezultate n urma arderii, reprezint ageni poluani, n sensul c ei fie schimb echilibrul n mediul exterior, fie acioneaz direct asupra regnului animal i vegetal./3/ Principalii poluani produi sunt /1/: oxizii de sulf (SO2 i SO3), oxizii de azot (NO i NO2), monoxidul i dioxidul de carbon (CO i CO2), praful (cenu zburtoare, particule de crbune nears, zgur, pmnt) i n

181

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


cantiti mai reduse: gudroanele, hidrocarburile, funinginile, sulfaii, acizii organici etc. Se prezint pe scurt aceti poluani: 3.1. OXIZII DE SULF Oxizii de sulf (SOx) se formeaz prin combustia oricrui material ce conine sulf. Un mecanism simplificat pentru formarea oxizilor de sulf este: S+O2 SO2 2SO2+O2 2SO3 Oxidarea SO2 se poate produce prin mai multe tipuri de mecanisme, incluznd reacii omogene n faza gazoas, cataliza omogen n faza lichid, interaciuni gaz-solid i gaz-lichid. Mecanismul predominant i gradul de oxidare sunt determinate de factorii: concentraie, timp de existen n atmosfer, temperatur, umiditate, intensitatea i distribuia spectral a radiaiei incidente, prezena altor compui chimici, oxizi metalici, hidrocarburi, NOx etc./4/ Din oxidarea sulfului combustibil, cea mai mare parte (peste 95 %) se transform n SO2, restul n SO3. Conversia SO2 n SO3 are loc n flacr, n cazul unui exces mare de oxigen, dar i pe traseul gazelor, mai ales la temperaturi de peste 800 oC. Evacuat n atmosfer, dioxidul de sulf reacioneaz n proporie de 12 /h cu oxigenul, sub aciunea radiaiilor ultraviolete solare, dnd natere anhidridei sulfuroase (SO3), conform relaiei /3/: 2SO2 + O2 +UV 2SO3 Trioxidul de sulf (SO3) se combin cu vaporii de ap din atmosfer i formeaz acidul sulfuric, conform reaciilor de mai jos. n perioada de cea i n zilele foarte ceoase sau umede se atinge un grad de transformare de pn la 15,7 %. SO2 + H2O H2SO3 SO2 + 0,5O2 SO3 SO3 + H2O H2SO4 Principala surs de poluare cu SOx o constituie procesele de ardere a combustibililor fosili, n principal a celor solizi, n scopuri energetice. Aproximativ 50% din sulful emis n atmosfer provine din arderea crbunilor, 30 % din arderea petrolului iar restul din alte industrii. 3.2. OXIZII DE AZOT Principalii oxizi de azot care apar n procesele de ardere sunt NO i NO2. Din cantitatea total de NOx dezvoltat prin ardere, aproximativ 95% este sub form de monoxid de azot (NO) i doar restul sub form de dioxid de azot (NO2). Eliminat n atmosfer, n prezena oxigenului din aer i sub aciunea razelor ultraviolete, se transform destul de repede n NO2, care este foarte toxic. /3/ Oxidul de azot (NO) apare n urma reaciei: N2 + O2 2NO, Cu ct temperatura este mai ridicat, viteza de reacie va crete, rezultnd o cantitate mai mare de oxid de azot. Cnd temperatura este sub 1500 0C, pericolul de formare al NO este redus. n prezena dioxidului de sulf are loc reacia de formare a protoxidului de azot: 2NO + SO2 N2O + SO3 Dioxidul de azot (hipoazotita) apare prin oxidarea oxidului de azot, cu reacia: 2NO + O2 2NO2 n anumite condiii, NO2 mpreun cu H2O formeaz acidul azotic: NO2 + H2O HNO3 Cauzele ce determin apariia oxizilor de azot sunt : arderea cu aer (oxigen) n exces i temperaturi mai mari de 1300-1500 0C n zona de ardere./4/ 3.3. MONOXIDUL I DIOXIDUL DE CARBON Monoxidul de carbon (CO) este cel mai rspndit i mai comun poluant al aerului. Emisiile de CO n atmosfer depesc pe cele ale tuturor celorlali poluani la un loc. /2/ Monoxidul de carbon are ca surs principal de provenien procesele de combustie incomplete. n fiecare an, ca rezultat al activitii oamenilor se emite suficient monoxid de carbon pentru ca, de fapt, concentraia lui n atmosfera nconjurtoare s se dubleze la 4-5 ani. Reducerea emisiei de CO se poate face n primul rnd printr-un control corespunztor al arderii (asigurarea unei arderi complete). Dioxidul de carbon (CO2) rezult n urma arderii combustibililor solizi, i este implicat, n principal, la producerea efectului de ser. Reinnd radiaiile emise de la sol, cldura nu mai este eliminat suficient n afara atmosferei. Dac nu ar fi luat nici o msur n scopul captrii dioxidului de carbon avnd n vedere preconizatele rate de emisie n 2100 temperatura medie pe Terra ar urma s creasc cu valori cuprinse ntre 2 i 6 0C. Consecinele acestei creteri de temperatur asupra mediului i a omului sunt greu de prevzut./3/

182

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Principalul sector generator de dioxid de carbon este cel energetic, n urma arderii combustibililor fosili n centralele termice i electrice; astfel cantitatea emis este de 10 539 MtCO2 /an. /1/ 3.4. PULBERILE (CENUA ZBURTOARE) n urma arderii combustibililor solizi (huilei), rezult zgura i cenua. Pulberile eliminate prin coul de fum al instalaiilor de ardere, praful fin de cenu, antrenat de vnt, din haldele de cenu i praful de crbune provenit din depozitele de crbune sau din transportul i prepararea acestuia, constituie mpreun o nox solid, care se gsete i sub form de aerosoli. Comportarea particulelor din norul de praf depinde de o mulime de factori, i anume: diametrul particulelor, distribuia mrimii particulelor, forma particulelor, viteza de sedimentare, proprieti fizice (electrice, de aderen, de solubilitate) ale particulelor, concentraia prafului n mediul gazos. /1/ Amestecurile bifazice praf-gaz sunt instabile i tind s se separe, n timp, n cele dou componente (faze). Factorii activi, principali, care provoac aceast instabilitate, sunt: fora gravitaional, micarea brownian, fora de inerie, cmpul electric. Pentru reducerea cantitii prafului de cenu eliminat n atmosfer, toate centralele noastre sunt echipate cu filtre de reinere a cenuii. Ca sisteme de filtrare se utilizeaz: filtre mecanice (textile, centrifugale), electrofiltre, filtre hidraulice (umede). n afar de noxele gazoase exist i reziduuri solide, numite produse de combustie ale crbunelui (CCPs). Ele sunt produse n timpul procesului de ardere a crbunelui i de asemenea ca rezultat al desulfurrii gazelor de evacuare de la cazanele staiei dac sunt instalate n centrala electric. /3/ Principalele reziduuri CCPs din crbuni sunt: cenua de crbune pulverizat (cenua zburtoare), cenosfere- (microsfere plutitoare), cenua de fund - din partea de jos a cuptorului (FBA), zgura de la cazan, desulfurarea gazelor de evacuare (FGD) gips./3/ 4. Efectele poluanilor atmosferici Poluanii atmosferici rezultai n urma arderii huilei afecteaz att omul, ct i plantele, animalele i ntreg mediul nconjurtor. 4.1.Efectele dioxidului de sulf: Dioxidul de sulf mpreun cu apa d natere la acid sulfuros sau la acid sulfuric. De aceea dioxidul de sulf ridic probleme pentru instalaie, existnd pericolul coroziunii acide, ct i pentru mediul ambiant, genernd ploi acide care afecteaz fauna i flora. mpreun cu praful din atmosfer, apare fenomenul de cea (smog). Pentru om efectul nociv este n special asupra aparatului respirator. Calea de ptrundere n organism este tractul respirator. Efectele att la expunerea pe termen scurt (10 30 minute), ct i pe termen mediu (24 ore) i lung (sezon, an), sunt legate de alterarea funciei respiratorii./1/ La concentraii peste 1000 g/m3 timp de 30 minute, pot apare efecte adverse severe ca: bronhoconstricii, bronite i traheite chimice. La concentraii de 2600-2700 g/m3 pe 10 minute crete riscul apariiei spasmului bronhic la astmatici. De remarcat c exist o mare variabilitate a sensibilitii la SO2 a subiecilor umani. Expunerea repetat la concentraii mari pe termen scurt, combinat cu expunerea pe termen lung la concentraii mai mici, crete riscul apariiei bronitelor cronice, n special la fumtori./3/ Expunerea pe termen lung la concentraii mici conduce la efecte, n special, asupra subiecilor sensibili (astmatici, copii, btrni). Dioxidul de sulf i particulele n suspensie au efect sinergic, asocierea celor doi poluani conducnd la creterea mortalitii. La copiii care triesc n zonele industrializate s-a remarcat scderea capacitii vitale. Efectul, sinergetic apare att la expunerea pe termen scurt, ct i la cea pe termen lung. Efectele fitotoxice ale SO2 sunt puternic influenate de abilitatea esuturilor plantei de a converti SO2 n forme relativ netoxice. Efectele SO2 asupra plantelor: necroze, reducerea creterii plantelor, creterea sensibilitii la agenii patogeni i la condiii climatice excesive. /2/ 4.2.Efectele dioxidului de azot: Oxizii de azot i acidul azotic sunt extrem de periculoi pentru mecanismul biologic uman. Afecteaz cile respiratorii, mucoasele, transform oxihemoglobina n metahemoglobin, ceea ce poate duce la paralizii. O expunere mai ndelungat la aciunea oxizilor de azot, chiar i la concentraii foarte mici de numai 0,5 ppm, slbete organismul uman, sensibilizndu-l foarte mult fa de infeciile bacteriene. Aceast influen este mai evident asupra sntii copiilor. Acidul azotic determin apariia mai multor tipuri de coroziune: atac construciile metalice, provocnd distrugerea lor, formeaz azotai cu diferii cationi, prezeni n atmosfer. Acetia au o aciune coroziv asupra cuprului, alamei, aluminiului, nichelului etc., distrugnd reele electrice, telefonice etc. Astfel de procese pot avea loc chiar la concentraii foarte mici ale oxizilor de azot n atmosfer (0,08 ppm)./3/

183

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Este dovedit aciunea NOx asupra unor materiale speciale de construcie din grupa carbonailor, ca de exemplu marmura. Oxizii de azot ptrund prin microfisurile din aceste materiale, formeaz acolo nitrai, care, prin cristalizare, mresc fisurile, provocnd distrugerea construciei./1/ 4.3.Efectele mono i dioxidului de carbon de carbon: Efectul toxic al CO asupra corpului uman, este datorat n primul rnd reaciei dintre CO i hemoglobina din snge (CO are o afinitate fa de hemoglobin de 300 de ori mai mare dect a O2). La animale, ca i la oameni, CO afecteaz sistemul de transport al oxigenului. Datele experimentale obinute n urma expunerii animalelor la CO au dus la concluzia c o expunere ndelungat poate s produc schimbri morfologice n inim i n creier. Expunerile de scurt durat la concentraii sczute de CO produc efecte asupra sistemului nervos central, vascular i respirator. Expunerea omului la concentraii mari de CO poate produce moartea. Dioxidul de carbon nu e distrus de reacii chimice sau fotochimice, iar timpul su de reziden n atmosfer este de ordinul mai multor sute de ani. /3/ Cantitatea de dioxid de carbon din atmosfera a crescut cu peste 35 % fa de epoca preindustrial i a atins cel mai mare nivel n ultimii ani, ca urmare a activitilor umane contribuind astfel la intensificarea efectului de ser. 4.4. Efectele pulberilor: Cenua are efecte erozive asupra instalaiilor. Din aceast cauz ventilatoarele de gaz se amplaseaz dup electrofiltre, iar la crbunii inferiori se adopt cazanele tip turn. Praful de cenu evacuat n atmosfer parial se afl n suspensie n atmosfer, afectnd aparatul respirator, parial se depune pe obiectele i vegetaia de la sol, pe care o degenereaz. n cazul n care particulele conin substane toxice ca, de exemplu, metale grele, n cazul cenuii de crbune, acestea devin foarte agresive, eliberarea n plasm i n snge a ionilor metalici conducnd, n funcie de metal i de doz, la tulburri foarte serioase./1/ Efectele nocive ale pulberilor asupra subiecilor umani pot fi definite prin urmtoarele mecanisme de aciune: aciune toxic, alergic, fotodinamic, cancerigen, infectant, iritant i aciune fibrozant. /2/ Concluzii Principalii poluani produi la arderea combustibililor solizi sunt: oxizii de sulf (SO2 i SO3), oxizii de azot (NO i NO2), monoxidul i dioxidul de carbon (CO i CO2), praful (cenu zburtoare, particule de crbune nears, zgur, pmnt) i n cantiti mai reduse: gudroanele, hidrocarburile, funinginile, sulfaii, acizii organici etc. Prin dispersia n atmosfer a SO2 i NOx i din oxidarea n atmosfer a acestor gaze care au o mare solubilitate n ap, se formeaz cantiti apreciabile de acizi tari (acid sulfuric i acid azotic) care produc un anumit grad de aciditate al precipitaiilor (ploaie i cea), care cad pe sol sub forma ploilor acide i care determin efecte negative asupra tuturor factorilor mediului natural i artificial. n funcie de cantitatea de SO2 pe unitatea de timp, la care este expus planta, apar efecte biochimice i fiziologice, ca: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creterea ratei respiratorii, schimbri n metabolismul proteinelor, n bilanul lipidelor i al apei i n activitatea enzimatic. Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea creterii plantelor, creterea sensibilitii la agenii patogeni i la condiii climatice excesive. Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele roii i negre, frasinul alb, lucerna, murele. O expunere mai ndelungat la aciunea oxizilor de azot, chiar i la concentraii foarte mici de numai 0,5 ppm, slbete organismul uman, sensibilizndu-l foarte mult fa de infeciile bacteriene. Aceast influen este mai evident asupra sntii copiilor. Emisiile de CO2 duc la nclzirea atmosferei i produc efectul de ser. Praful de cenu evacuat n atmosfer parial se afl n suspensie n atmosfer, afectnd aparatul respirator, parial se depune pe obiectele i vegetaia de la sol, pe care o degenereaz. Dioxidul de sulf i particulele n suspensie au efect sinergic, asocierea celor doi poluani (prezeni simultan n gazele de ardere) conducnd la creterea mortalitii, prin afeciuni cardiorespiratorii i a deficienelor funciei pulmonare. Bibliografie 1.Ciolea Daniela Ionela Studiul reducerii noxelor atmosferice degajate prin arderea combustibililor solizi in centralele electrotermice, cu aplicaie la C.E.T. Paroeni, Universitatea din Petroani, 2007 2. Dumitrecu Ioan - Poluare mediului, Editura Focus, Petroani, 2003 3.Ionel Ioana, Ungureanu C., Bisorca D. - Termoenergetica i mediu, Tratat, Ediie revizuit, Editura Politehnica, Timioara, 2006 4.Ungureanu C., Panoiu N., Zubcu V., Ionel I. - Combustibili. Instalaii de ardere. Cazane, Editura Politehnica, Timioara, 2006 5.*** Arborele lumii, nr. 42

184

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

FOLOSIREA HALDELOR MINIERE PENTRU AMELIORAREA CHIMICA SI FIZICA A SOLURILOR DIN BANAT
MANOLACHE, Mihai1, SULAREA, Radu2, OPRISOR, Stelian3 Coordonator: Sef. lucr.dr.ing. DUNCA ,Emilia 4
1, 2, 3 4

Universitatea din Petrosani , Facultatea de Mine , Ingineria Mediului, Anul 2 Universitatea din Petrosani

Introducere Haldele miniere sunt depozite de materiale rezultate n urma unor exploatari sau explorari de minereuri sau a unor lucrari hidrotehnice. Istoria acestor halde n Romnia este destul de veche: halde de zgura si minereu rezultate din exploatarile dacice (grosimea straturilor de zgura din zona Doman si Boca ajung la de 2-3 m), halde de carbune util n Rusca Montana, Anina, Doman , halde de minereu uranifer (CS Delineti, Ciclova, Oravia, Ciudanovia, Ruchia, Resia, Var, Ivinita; AR Rnusa, Milova, Brzava, Savrsin, Zimbru, Vrfurile, Cladova; HD Tebea, Costeti, Boita, Muncelul Mic, Almasel, Zam, Cznesti, Voita).

In afara de aceste halde avem si multe halde care conin minereu considerat neuranifer dar care conine elemente radioative: Ruchia s-a extras magnetita dar are brannerit, Saca Montana s-a extras cupru dar are uraniu, Eibenthal s-a extras blenda, magnetit dar conine si bravoit si saflorit,etc.. Care este de fapt cauza nocivitaii acestor halde? n rile cu tradiie, normativele sunt foarte dure n cazul exploatarilor miniere. Din halda trebuie exploatate toate minereurile, iar haldele de roca sterila sunt curate, adica nu mai conin nici un minereu. Numai c la noi n ara, s-a exploatat numai un singur tip de minereu, restul rmnnd n halda. De asemenea, la sfritul unui schimb de lucru (sut), minerii deversau vagoneii cu minereu util n halda de steril pentru ca respectiva cantitate de minereu extras sa nu ajung la schimbul urmtor. Se mai ntmpla ca pentru ndeplinirea planului, n special cnd minerii erau inuti n subteran peste 8-10 ore, s se scoata pentru prelucrare, roca steril pucat chiar din tavanul galeriei sau dintr-o galerie neproductiva. Aceste manevre ncurcau si staiile de sortare, concasare si flotare care n cele mai multe cazuri se blocau. O alta origine a haldelor miniere sunt lucrrile de explorare. Acestea au lasat n urma halde de minereu util care urma sa fie prelucrat de viitoarea flotatie care, se pare c nu a mai fost construita. Aceast situaie poate fi ntlnita n zonele: Tincova halde de steril si minereu complex, Ndrag halde de minereu, Obreja-Glimboca halde de steril amestecate cu minereu util, Tometi-Luncani halde de minereu i steril. Exist depozite de minereuri, unele construite si abandonate de nemi si rui, la Ciudnovia si Baia Haeg. Acestea sunt sub forma de halde adapostite pe versanii munilor din apropiere sau n buncre de unde se ncrcau n maini sau vagoane de cale ferata. Avem si decantoare de urgena, de rezerva sau principale. Unele sunt amplasate ntre versanii muntilor (Rusca Ruchia), altele sunt piramidale pe terenuri orizontale (Deva,

185

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Moldova Nou, Oravia). Toate decantoarele au probleme cu stabilitatea chimic i mecanic precum si cu expunerea la vnturi si ape. Activitatea de degradare a fost amplificat de situaiile aprute n sistemul instituional public sau privat dupa 1990. Situaia juridica a exploatarilor s-a modificat repetat, iar multe din incintele miniere galerii, halde, decantoare, cai de transport, instalaii miniere au fost abandonate n urma desfiinrii intreprinderii miniere. Unele dintre aceste incinte nici mcar nu au fost cuprinse n inventarul Regiilor sau nu au avut statut juridic. Acum, depozitele de materiale toxice reziduale sunt ntr-o incertitudine de posesie deoarece apar fel de fel de proprietari n momentul cnd se finaneaza vreo lucrare de ecologizare. Cele mai afectate sunt Primriile si Direciile Silvice care conform noilor legi ale mediului trebuie sa-i rezolve problemele de mediu din gospodria lor. A fost reactualizat o idee mai veche si anume folosirea materialelor sterile ca sursa de macro, mezo sau microelemente pentru fertilizarea terenurilor, folosirea lor n construcii ca materie prim la fabricarea betoanelor, panourilor, mortarului sau n reeaua de infrastructur. Aceste idei sunt vehiculate de obicei de cei care doresc degajarea sterilului sau a minereului stocat fara sa execute o prelucrare prealabil, bazat pe normele obligatorii de protecie a mediului. Aceste normative sunt foarte clare si trebuie numai s fie respectate si aplicate (din 2006 au devenit obligatorii). n Banat au fost identificate 34 de localitti care au peste 74 de acumulri de materiale reziduale periculoase, cu coninut ridicat de metale grele si elemente radioactive. Sa lum cteva exemple de prelucrare a acestor depozite: La Tincova au existat explorri si exploatri de minereuri complexe: andaluzit, andradit, bornit, calcopirit, galenit, hematit, magnetit, pirit, sulf, tungit, molibdenit, acestea fiind doar cteva din minereurile gasite. n amestec cu aceste minereuri s-a gsit orthit un minereu uranifer. Prezena lui a fcut ca nivelurile de radioactivitate sa ajung la 600-800 cps, nivele, este adevrat, mult mai mici dect la Ciudnovia, dar sunt de 35 ori mai mari dect fondul natural. n anul 2004 o Societate Comercial prepar chiblura pentru drumul european care trece prin zon. n acest caz era obligatorie folosirea Directivei 2000/60/CE din 23.10.2003 care stabilete cadrul de aciune al comunitaii n domeniul utilizarii deeurilor, sau articolul 7 al Directivei 75/442/CE care se refera la managementul deeurilor care nu trebuie sa fie n conflict direct sau sa se interfereze cu implementarea planului de management al deseurilor respective. O parte din materialul din halde a ajuns si pe terenurile agricole din zon. De asemenea, cresctorii de animale folosesc apa din pru care are un coninut ridicat de metale grele si radionuclizi. Avnd n vedere ca sunt o mulime de galerii care deverseaz zeci de litri pe minut, trebuie luat n considerare si nivelul de mercur (Hg), care se gaseste n asociaie natural cu minereul de Zn, Pb, sau As care se asociaza natural cu minereul de Fe pirit si pirotit. Concluzia este c practicarea unei agriculturi ct de ct curat n zona Tincova este imposibila deocamdat lucrrile de ecologizare complexe fiind imperios necesare. n SV rii, n zona Moldova Nou exist depozite de steril minier de banatite, rezultat n urma exploatrilor de minereuri complexe. Subsolul conine multe minereuri alofan, andradit, auricalcit, auripigment, azurit, blenda, bornit, calcit, calcofilit, calcopirit, ceruzit, cuprit, cupru, desmin, fluorit, gips, limonit, magnetit, olivina, pirit, realgar, tenorit, acestea fiind doar cteva din minereurile din zona. Au fost exploatate nsa doar cteva, i anume: fier, cupru, mangan, molibden, zinc. n halde au rmas multe elemente toxice (realgar minereu de arseniu, anglezit-minereu de plumb, auripigment-minereu de arseniu) sau urme destul de mari de minereu uranifer. Materialul din iazul de decantare este alcalin pentru ca are un coninut ridicat de calciu iar procesele de flotatie sau facut cu soluii bazice. Un alt exemplu de folosire a unor halde miniere este n zona Ruca Montana Ruchia din jud. Cara-Severin, unde n perimetrul studiat, au existat peste 15 exploatri cu diverse minerale. Principalele minereuri exploatate au fost: talcul, magnetita, pirita, plumbul si minereurile complexe Cu si Zn. n urma lucrrilor au rmas peste 20 de halde cu amestec de steril si minereu util, doua decantoare principale, o flotatie de Pb nedezafectat chiar n centrul localittii Ruchia si o flotaie de magnetita n prezent 90% dezafectata. Rezultatul: zeci de hectare de pdure distruse de exploatri, drumuri de acces, construcii industriale, construcii auxiliare, contaminri cu metale grele si radioactive pe sute de hectare, contaminri ale straturilor de ap freatica si de suprafaa nedefinite. ncepnd din anul 1999, n aceasa zon se fac cteva studii cu caracter interdisciplinat de catre mai multi specialisti romni si straini. Aceste studii evalueaza n prima faza siturile contaminate, cauzele si tipurile de contaminare si n final se dau cteva solutii de urgenta. Avnd acces la date mai vechi de masuratori, am concluzionat ca practic, prin ecologizare nu s-a mbunatatit nimic n ceea ce priveste nivelul de contaminare. Este adevarat ca la nceput, dupa mprastierea unor decantoare si depozite de minereu contaminat sau dupa plantarile de vegetatie direct pe nisipul decantoarelor mari, s-au observat unele manifestari bune n ceea ce priveste transformarea biocenozei: masa vegetala existenta ct si cea plantata s-a dezvoltat mai bine dect vegetatia martor; a aparut un regres n ceea ce priveste unele tipuri de vegetatie sau chiar unele mici transformri cum ar fi frunze de dimensiuni mai mici, naltimea plantelor mai mica, etc.; Dupa trei ani au inceput nsa sa apar efectele majore, stabile: au disparut multe specii, n mod deosebit din vegetatia mica;

186

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


s-a stopat avansarea covorului vegetal; plantatiile cu arbusti s-au dezvoltat inegal, plantatiile din zona contaminat au ramas la un nivel de dezvoltare redus; ncepe chiar uscarea covorului vegetal. Att radiocarbonul ct si tritiul sunt radioactive. n zonele respective sunt halde sau chiar sol cu radioactivitate natural ridicat, de 5-6 ori mai mare dect fondul natural. La suprafat acestor zone se pot gasi neutroni care provin fie din fisiunea spontan a uraniului fie din reactiile nucleare provocate de razele cosmice n straturile de suprafata a zcmintelor, este adevarat ca este o reactie mai redusa. Numai ca tot pe acei versanti si n mod special n vi se gsete Thoron si Radon n exces (provin din galerii si din halde). n zilele fr vnt si cu o umezeal ridicat chiar sunt n exces. Nu s-au facut studii asupra cantittii de elemente transportat de vnt sau de ap, dar animalele din zon, precis contribuie masiv la migrarea radionuclizilor. Este adevarat ca n multe state se folosesc haldele industriale, ntr-un proces complex dar, se aprob reciclarea lor numai dac halda conine numai steril, iar decantoarele au numai SiO 2 , fara urm de metale grele sau radioactive. n caz contrar, materialul minier este introdus napoi n galeriile de unde a fost extras, si aceasta se ntmpla n majoritatea cazurilor, sau este stabilizat chimic si mecanic, mergnd pn la folosirea haldei ca suport pentru teren agricol, dar nu n amestec. Desconsidernd aceste aspecte, vom ajunge repede la efecte: reacia nuclear schimb constituienii macromoleculelor organice, care pot declana cele mai neateptate sinteze, mai ales n asociere cu metale grele; interacioneaza cu structura biologica, perturbnd funciile biologice pot produce accentuarea funciei de depozit pentru elemente chimice; interaciunea fizica care schimba configuraia electronic a compusilor biochimici reacii neateptate si anormale; prin aciunea reculului nucleului sau a electronului ciocnit, se formeaz radicali liberi, n majoritate toxici; se modific mediul biochimic unde este structura organic care duce la formarea de agenti toxici radiatiile ionizante care bombardeaz apa din organism sau din natur, formeaz ap oxigenat H 2 O 2 si radicali oxidrili care vor duce la modificri structurale ale acizilor nucleici. Aceste efecte pot fi imediate; multe sunt resimite pe loc, dar sunt altele, de lung durat, cu efect ntrziat si anume efectele somatice si genetice modificate care duc inevitabil spre neoplasme. Timpii de aciune sunt de la fraciune de secund la zeci sau chiar sute de ani, daca nu milenii! Concluzie Avnd n vedere ca n Romnia aceste studii nu s-au facut (la Stei au existat fise de observatie pentru lucratorii de la mina, de la angajare pn la moarte) este greu de facut o prognoza tiinifica. Dar pentru a nu cadea spre latura empiric este bine sa aplicam normativele care sunt foarte clare. Aceast prere, si nu este singurul, o dezvolta si T. Gessel n lucrarea Environmental Radioactivity Canada, 2000. De aceea este bine sa se aplice Directiva 2003/4/CE care reglementeaz accesul populaiei la informatia de mediu. ntotdeauna, populatia din zon va fi prima care va beneficia sau va fi afectat de folosirea acestor halde. De aceea populatia, daca este bine si corect informat, va avea dreptul s-i exprime prerile. Rezultatele consultrilor desfsurate vor fi luate n considerare n luarea deciziilor. Mai exist si Directiva 1999/31/CE care prevede procedurile de monitorizare n timpul exploatrii si dup nchiderea instalaiilor de deeuri. Numai c la noi n ar, avnd n vedere situaia real care este considerat nc de muli ca fiind secret, trebuie aplicat pentru nceput, de urgen, Conventia UNECE privind accesul la informaie, participarea populaiei la luarea deciziilor si accesul n justiie pentru probleme de mediu (Conventia de la Aarhus din 25.06.1998). Numai o colaborare perfecta ntre stiinta legislaie beneficiari, va duce la o rezolvare corecta si rapida a situaiei dezastruoase din aceste zone cu halde industriale. Bibliografie 1. HOBBY CLUB JULES VERNE - http://hcjv.8k.ro/index.htm

187

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CERCETRI EXEPRIMENTALE DE EPURARE A APELOR REZIDUALE DE LA E.M. PETRILA


Drd.ecol. MARCHI, Diana1, Drd. Ing. IPOT, Corina2 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. SRBU, R.I. 3
1,2 3

Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine

Abstract Pentru o mai buna eficien a procesului de epurare n industria minier, o soluie ar fi epurarea n amestec a apelor de min provenite din exploatarea crbunelui cu apele uzate menajere provenite de la unitatea minier. Pentru realizarea acestui procedeu complex de epurare este nevoie de o instalaie care s se preteze la o astfel de epurare. Avnd n vedere ca aceste ape uzate sunt luate n considerare ca i amestec apare problema unei epurri complexe care s cuprind toate treptele: mecanic, chimic i biologic. n acest articol am realizat cercetri experimentale de epurare, cu ajutorul unei instalaii care s se preteze i pentru epurarea apelor reziduale, de min i menajere de la Exploatarea Minier Petrila. 1. Provenienta apelor reziduale si menajere de la E.M. Petrila Apele de min sunt provenite din lucrrile de deschidere, pregtire i exploatare, din procesul de nnmolire, pulverizarea apelor pentru combaterea prafului. Apele de min se colecteaz prin canal i conducte n trei bazine de acumulare ale staiilor de pompe subterane, avnd V = 300 m3 fiecare. Cantitatea de ap de min evacuat, calculat i nregistrat la nivelul unitii, a avut n vedere parametrii staiei de pompe din subteran, respectiv: debitul nominal al pompei, randamentul acestora i numrul de ore de funcionare. Volumul de ap de min evacuat n anul 2009, conform calculelor i nregistrrilor efectuate de unitatea minier este 838.560 m3/an. E. M. Petrila a realizat canalizarea i evacuarea apei menajere prin dirijarea acestor ape spre apele de min, acestea avnd mpreun punctul de deversare n Jiul de Est. Cantitatea de ape menajere evacuat n emisar (Jiul de Est), n cursul anului 2009, a fost calculat funcie de consumurile de ap potabil de la RAAVJ, spltorie i baie minier, rezultnd 19017,9 m3/an.(Marchi D, 2009) 2. Componentele instalaiei propuse i fluxul tehnologic Pornind de la faptul c prin coagulare se obine un sistem macroeterogen cu suprafaa de separare interfazic minim i floculele formate sedimenteaz sub greutate proprie, cercetrile anterioare au artat c flocularea poate fi provocat prin diferite metode i anume: - prin adiie de sruri ionice; - prin adiie de sruri organice macromoleculare (cationice, neionice i anionice); - prin aciunea cmpului electric, magnetic i pulsatoriu. Se tie c procesul de coagulare este rezultatul a dou fenomene diferite i independente: - fenomenul de destabilizare a dispersiei coloidale stabile care o transform ntr-una nestabil, coagulabil. Aceasta se realizeaz de obicei, prin adaos de substane chimice care acioneaz printr-un mecanism fizic, chimic sau prin ambele asupra sistemului dispers; - fenomenul de transport care aduce particulele destabilizate n contact i provoac aglomerarea lor. Aceste fenomene , i mai ales cel de destabilizare au stat la baza elaborrii unei multitudini de teorii i definiii. (Srbu R., 1985) Noutatea absolut a instalaiei complexe de epurare( Nagy A., 1992), const n aceea c ntrunete n aceeai unitate toate fazele epurrii apelor uzate oreneti i industriale, etc i anume: - limpezirea apelor reziduale cu adaos de reactivi ntr-un decantor vertical; - tratarea apei brute n cmp magnetic i electric cu scopul potenrii procesului de coagulare; - desecarea ngroatului n filtre cu nec; - trecerea apei limpezite prin filtre biologice cu adaos de aer n scopul reinerii substanelor organice, fosfailor i azotailor. Componentele acestei instalaii sunt: bazinul de amestec cu agitare, agitator mecanic, pompe dozatoare de reactivi tip Prominet, limpezitorul propriu-zis, compresor de aer i panoul de alimentare cu energie electric.

188

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig.1. Schema fluxului complex de epurare propus 3. Cercetri experimentale de epurare 3.1.Stabilirea cantitii de gaz dizolvat n ap Pentru stabilirea cantitii de gaz dizolvat n ap am msurat cantitatea de oxigen dizolvat n ap, la o anumit temperatura i am corelat rezultatele cu cele teoretice date de Legea lui Henry. Dup legea lui Henry solubilitatea gazului dat, n solventul dat, la temperatur constant este direct proporional cu presiunea parial a gazului asupra solventului: q=kp unde: q - cantitatea de gaz dizolvat n faza lichid, kmol/m3; p presiunea parial a gazului respectiv, MPa; k constanta lui Henry, reprezentnd cantitatea de gaz dizolvat ntr-un m3 de lichid, la o anumit temperatur i la presiune normal, kmol/MPa m3 (Srbu, 2008). Fa de valorile determinate cu ajutorul analizorului, ntr-unul dintre cilindrii limpezitorului, ce sunt cuprinse n intervalul 5,2 6,21, valorile calculate n funcie de masa molecular i ponderea gazelor din compoziia aerului (8,838,99) sunt mai mari. Considerm c aceast diferen se datoreaz distribuiei neuniforme a aerului comprimat n cei 6 cilindrii ai limpezitorului. 3.2.Determinarea vitezei de sedimentare pe baza Jarr testului. Analiza procesului de sedimentare a sistemelor polidisperse se bazeaz pe urmrirea vizual a fenomenelor ce au loc n cilindri de sticl. Proba de tulbureal se pune ntr-un cilindru gradat de 250 ml, se dozeaz reactivul floculant, se omogenizeaz tulbureala tratat cu reactivi, iar pentru mrirea preciziei determinri se fac msurtori paralele. Dup agitare se pornete cronometrul i se fac citiri la diferii timpi privind nlimea coloanei limpezite n mm.

Fig. 2. Dependena nlimii coloanei limpezite de timp

189

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Din rezultatele obinute am concluzionat c viteza cea mai bun de sedimentare este la ncercarea 2, unde s-au folosit 1 ml reactiv floculant/litru ap brut, iar viteza de sedimentare calculat dup relaia (1.1) este de 4,31 m/h.

vi =

hcr 60 (m / h ) t cr 1000

(1.1)

3.3. Determinarea proprietilor fizico-chimice ale apei brute Pentru continuarea cercetrilor s-a trecut la determinarea unor proprieti importante ale apei brute nainte de introducerea acesteia n instalaia complex de epurare. S-au fcut determinri pentru urmtorii parametrii: oxigen dizolvat, conductivitate, pH, CCO-Mn, suspensii, TDS, sulfai i azot amoniacal. Rezultatele acestor msurtori sunt prezentate n tabelul 1. Tabel 1. Proprietile apei brute Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Parametru determinat pH TDS* Conductivitate Suspensii NH4+ CCO-Mn SO42Oxigen dizolvat UM Uniti pH mg/l S/cm mg/l mg/l mg O2/l mg/l mg/l Metoda de ncercare Trusa multiparametru Conductometru Trusa multiparametru STAS 6953-98 Lovibond STAS 3002-61 STAS 8601-70 Valoare determinat 7,61 169 216 3450 6,7 18,96 20,5 CMA 6,5 8,5 60 3 125 600

Trusa 4,6 min. 4 multiparametru * nu se normeaz dar corespunde cu reziduul fix la 105oC, cu mici corecii. Limita admis pentru reziduu fix este 2000. 4. Concluzii n urma celor prezentate i studiate am ajuns la concluzia c pentru o mai buna eficien a procesului de epurare n industria minier, o soluie ar fi epurarea n amestec a apelor de min provenite din exploatarea crbunelui cu apele uzate menajere provenite de la unitatea minier. Pentru realizarea acestui procedeu complex de epurare este nevoie de o instalaie care s se preteze la o astfel de epurare. Avnd n vedere ca aceste ape uzate sunt luate n considerare ca i amestec apare problema unei epurri complexe care s cuprind toate treptele: mecanic, chimic i biologic. Pentru a verifica dac o astfel de instalaie se preteaz sunt necesare anumite cercetri experimentale precum: stabilirea cantitii de gaz dizolvat n ap, teste preliminare de limpezire precum i determinarea proprietilor apei brute. Bibliografie 1. Marchi, D., 2009, - Stadiul actual al cunoaterii n domeniul tratamentelor fizico-chimice i biologice ale apelor reziduale, Raport de cercetare I, Universitatea din Petroani; 2. Nagy, A., 1992 - Procedeu pentru purificarea de lichide i dispozitive pentru efectuarea acestui procedeu, Patent Nr. 42 25 967, data declarrii 06.06.1992, Munchen; 3. Srbu, R, 1985 - Intensificarea procesului de epurare i desecare a apelor reziduale de la preparaiile de crbune din Valea Jiului, Tez de doctorat Petroani; 4. Srbu, R, 2008 - Procedee i echipamente de epurare a apelor reziduale, Editura Focus, Petroani.

190

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CRITERII GEOLOGICE INGINERETI DE SELECIE A FORMAIUNILOR GAZD PENTRU AMPLASAREA DEEURILOR RADIOACTIVE
POPESCU, Marian1 Coordonator:Prof.dr. ing. MRUNEANU, Cristian2
1 2

Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, secia Ingineria geologic a mediului, anul IV Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic

Introducere Opinia general a specialitilor este c singurul mod practic pentru depozitarea deeurilor cu nalt radioactivitate n zilele noastre este n depozite geologice adnci. Conceptul depozitelor subterane are avantajul c beneficiaz deopotriv de bariera geologic ct i de tehnologia materialelor izolante. nc din 1996 de cnd i-a nceput activitatea, centrala de la Cernavod a ridicat problema depozitrii deeurilor radioactive de activitate ridicat. n acest sens au fost dezvoltate cteva criterii de selecie a depozitelor de deeuri. Au fost identificate, analizate i propuse pe baza criteriilor geologice, patru formaiuni geologice foarte rspndite in Romnia. I. Depozitarea n masive de sare Prin comparaie cu alte formaiuni geologice, sarea pare a fi unul dintre cele mai indicate medii pentru construirea depozitelor subterane de deeuri radioactive. Ca rezultat al plasticitii, ea este practic impermeabil i datorit proprietilor sale geomecanice favorabile, rmne ductil i stabil pentru perioade mari de timp. n Romnia exist mai mult de 190 de depozite saline plasate n diferite condiii geologice i tectonice (M. Visarion, P. Polonic & E. Ali Mehmed, 26-29, 1976) Depozite de minereuri de sare n Romnia Depozitele de sare in Romnia sunt localizate in special in orogenul carpatic i n bazinul Transilvaniei. Sunt de asemenea menionate i cteva depozite de sare n Depresiunea Maramureului i cteva depozite evaporitice cu sare n formaiunea Permo-Triasic a Platformei Moesice. Exceptnd depozitele de sare cunoscute prin extracia minier, caracteristicile depozitelor de sare din adncime sunt date de informaiile din foraje i n special de datele seismice i gravimetrice. n partea central a Depresiunii Transilvaniei (zona domurilor gazeifere) sarea se dezvolt ca structuri pillow, iar grosimea ei este de 100-200m n zonele sinclinale dintre domuri, i dubl sau tripl n domuri. Pe marginile Depresiunii Transilvaniei, exceptnd partea central-sudic, sarea a suferit un diapirism intens care a determinat aici i acolo mai mult de 1000 m grosime sau chiar i o aflorare zonal a masivelor de sare. Grosimea srii ntre aceste structuri descrete pn la civa metri. Aliniamentele diapirice vestice i estice se dezvolt deasupra unitilor deformate ale Carpailor. Lng grania bazinului, n cea mai mare parte a celor dou aliniamente diapirice, sarea apare ca strate de sedimentare sau structuri pillow. n zona orogenului carpatic, condiiile tectonice foarte contrastante au determinat fragmentarea stratelor de sare ca distribuie lateral sau verical ca i corpuri diapirice, i au condus adesea la stock-uri i perei aprute ca urmare a cutelor superioare sau a nclecrii (B. Popescu & S. Rdan, 1976). Masivele de sare se dezvolt nsoiind Subcarpaii estici n zona de rspndire a depozitelor Burdigaliene i Badeniene (F. Marinescu & M. Mrunteanu, 1990). Sarea se concentrez n corpuri subiri cu o suprafa orizontal limitat i foarte tectonizat. Criteriul seleciei masivelor de sare Studiul se bazeaz pe principalele caracteristici ale celor 194 depozite de sare n diferite condiii geologice i tectonice. a) Criteriul seismic Dei activitatea seismic nu reprezint o problem important n proiectarea facilitailor subterane, seismicitatea intens din zona Vrancea oblig proiectantul s ia n considerare condiii seismice particulare. Intensitatea seismic a zonei selectate trebuie sa fie mai mic de 7. b) Criteriul tectonic Trebuie evitate faliile majore, n special faliile active n micrile tectonice recente (precum faliile intramoesice sau falia Peceneaga Camena). Masivele de sare trebuie sa fie omogene din punct de vedere structural i cu activitate tectonic foarte redus. Potrivit criteriului seismic i lund n considerare caracteristicile tectonice ale structurii saline, au fost selectate doar masivele de sare din Depresiunea Transilvaniei.

191

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


c) Criteriul mrimii i formei corpului de sare Formele corpurilor gazd de sare ar trebui s fie sub form de pillow sau stock diapir, aceste forme fiind relativ izotropice n ceea ce privete aciunea stresului, transmisivitatea i alte proprieti oferind astfel forme corespunztoare pentru zonele tampon. Suprafaa minim necesar a corpului de sare aflat la 500-1000 m adncime trebuie s fie de 1,5 km2 i grosimea trebuie s fie de cel puin 500 m. d) Criteriul adncimii Adncimea depozitului trebuie s fie suficient de mare nct s separe depozitul de procesele de suprafa (condiiile extreme ale eroziunii) sau micrilor geologice de lung durat (precum diapirismul). Studiile efectuate n Germania asupra corpurilor de sare au concluzionat c orice corp de sare aflat sub 540 m de la suprafa este n potenial pericol pentru eroziunile glaciare viitoare n urmtorii 100000 ani. (diapirul de sare se ridic 40 m, eroziunea local este de 50 m, intruziunile de ap local topit nc 450 m). De precizat c unele dintre domurile de sare se pot nc ridica cu o rat de aproximativ 0,3 mm/an, deci diapirele care afloreaz arat n general rate ridicate de nlri i trebuie evitate. De exemplu, domul cu miezul de sare n zcmnt din Praid este cutat n partea inferioar de rul Corund. n aceste condiii adncimea minim a depozitul trebuie sa fie de 500 m, cu o grosime de 300 m a acoperiului srii i cu 200 m grosime a rocilor protectoare iar maximul de adncime trebuie sa fie de 1000-1200 m pentru motive legate de exploatare. e) Criteriul virginitii masivului de sare Nici o zon cu extracii saline trecute sau prezente nu trebuie considerat un potrivit din punct de vedere geologic pentru construirea depozitelor radioactive. Aceast restricie se bazeaz pe consideraii de disturbare a strii naturale de stres i regim hidrogeologic. Acest criteriu elimin toate masivele de sare deschise de lucrrile miniere. Potrivit acestor criterii geologice au fost selectate ase masive de sare localizate n Depresiunea Transilvaniei. Este inclus de asemenea o seciune caracteristic prin structurile de sare selectate(Fig. 1)

Fig.1 :Seciune transversal prin sudul Bazinului Transilvaniei II. Depozitarea n masive granitice Fundamentul granitic, la fel ca i rocile cristaline este foarte dur, puternic i rezistent la intemperiile vremii, oferind de asemenea i un scut adecvat mpotriva radiaiei i a cldurii produse de deeurile radioactive. Studiile realizate pe granite n mai multe ri (Finlanda, Suedia, Elveia) au relevat permeabiliti de pn la 10-9 m/s in roca nealterat, i mult mai ridicate n zonele cu fracturi. Pentru c singurele mecanisme posibile de eliberare a radio-nuclizilor sunt disoluia i transportul ntr-o curgere fisural a apelor subterane, nelesul de baz al mecanismului de formare a fracturilor, ca i schimbrile provocate de stresul 3D n deschiderea i extinderea discontinuitilor este de o mare importan pentru nelegerea curgerilor subterane. Rezultatele obinute de la suprafa, utiliznd chiar i metode geofizice sofisticate i echipament de foraj, nu pot oferi mereu o imagine clar a gradului de fracturare a masivului n cauz. Masivele granitice analizate Au fost analizate caracteristicile a celor mai importante aptesprezece masive granitice din Romnia: Carpaii Meridionali: Susita, Tismana, Cerna, Retezat, Buta, Petreanu, Muntele Mic,Sfrdinu, Cherbelezu, Ogradena, Poneasca, Bocsa-Ocna de Fier Carpatii de Vest: Highi, Vldeasa (Muntele Mare);

192

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Carpaii Orientali: Ditru; Dobrogea: Mcin; Criteriul de selecie a masivelor granitice: a) Criteriul seismic Se aplic aceleai proceduri ca i n cazul masivelor de sare. Cu excepia masivului granitic Mcin, majoritatea masivelor sunt localizate n zone seismice acceptate. b) Criteriul formei i mrimii corpului de granit Masivele de granit de mare extindere, ntlnite n forme de batolite sau lacolite ar trebui luate n considerare, n general dimensiunile crescnd pe msur ce adncimea crete. Toate masivele granitice studiate au dimensiuni ale suprafeelor de sute de km2. c) Criteriul omogenitii petrologice i structurale Structura masiv, textura echigranular, gradul sczut de fracturare, lipsa activitii tectonice i slaba influen a rocilor nconjurtoare sunt criterii favorabile, caracteristicile enumerate mai sus aflndu-se n general n centrul masivului de granit, lucru preferat pentru depozitarea depozitelor radioactive. n acest fel, masivul Vf. Pietrii prezint o foarte bun omogenitate in partea central. d) Criteriul deprtrii de zonele adiacente amenajrilor hidrotehnice Trebuie evitate masivele granitice ce sunt localizate n sisteme hidrotehnice. Din cauza acestui criteriu au fost eliminate masivele Muntele Mic (cu sistemul Bistra Poiana Mrului), Petreanu (sistemul Rul MareRetezat), Susita (sistemul Lotru) i Cerna (sistemul Cerna Motru Tismana). e) Criteriul non-existenei minelor subterane Anumite masive de granit descoperite prin exploatri recente sau trecute ar trebui evitate. Este cazul zonelor Dognecea i Ocna de Fier, cunoscute pentru zcmintele de minereu. Vrfurile Pietrii, Highis i Boca sunt corpurile de granit conforme cu acest criteriu. Este deasemenea reprezentat i o seciune care prezint deosebit de sugestiv existena corpului granitic.(Fig. 2) (C. Mruneanu et al., 2007 )

Fig.2: Granit- seciune transversal prin Munii Apuseni III. Depozitarea n tuful vulcanic Tuful de Dej este unul dintre cele mai importante tufuri vulcanice din Romnia. Se constituie ntr-un strat continuu n Bazinul Transilvaniei i este acoperit de un strat de sare. Tuful de Dej a fost format prin sedimentare submarin a produselor vulcanice emise n timpul vulcanismului crustal intens din Badenianul Inferior. n cazul tufului, criteriile de selecie se bazez pe urmtoarele aspecte: a) Criteriul dimensiunii Datorit extinderii sale n Depresiunea Transilvaniei, tuful de Dej este considerat un foarte bun marker stratigrafic. Grosimea stratului de tuf variaz ntre 10 i 50 m n zona central a depresiunii i mai mult de 200 m n zonele marginale (Persani 500 m, Lunca Bradului 450m, Alamor 280 m, Sasauti 210 m, Mociu 180 m).

193

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


b) Criteriul adncimii Adncimea tufului de Dej crete de la margini spre centrul depresiunii. Pentru zonele studiate adncimea tufului este 0-600 m n Persani, 800-1500 m n Lunca Bradului, 900-1400 m n Alamor, 1000-1500 m n Sasauti i 1800-2000 m n Mociu. Potrivit criteriilor grosimii i adncimii, amplasamentul ar trebui s fie localizat n zona marginal a Depresiunii Transilvaniei. c) Criteriul oscilaiilor meteorologice Procesele meteorologice genereaz zone neregulate bogate n minerale argiloase i zeolii, n special n zonele tectonizate de mic adncime. Acestea ar trebui evitate. d) Criteriul hidrogeologic Cuprins ntre dou formaiuni impermeabile, tuful de Dej gzduiete o serie de acvifere sub presiune i cu nivel liber. Au fost cazuri cnd s-a descoperit ap srat sub stratul de sare propriu-zis, la mai mult de 1000 m adncime. Potrivit acestui criteriu a fost selectat doar un singur amplasament, Lunca Bradului. IV. Depozitarea n isturile verzi isturile verzi sunt localizate n Dobrogea Central, delimitat n nord de falia Peceneaga-Camena i n sud de falia Capidava-Ovidiu. isturile verzi sunt poziionate pe rocile cristaline precambriene i sunt acoperite cu o ptur de 20-40 m de loess cuaternar. Dou sisteme principale de falii despart Dobrogea Central n blocuri. Seismicitatea regiunii nu depete 3 grade pe Scara Richter n magnitudine. Criteriul de selecie al amplasamentelor n isturi verzi se bazeaz pe dou aspecte: a) Criteriul tectonic Ar trebui alese amplasamentele aflate n interiorul blocurilor cu valori minime ale deplasrii verticale, evitnd zonele faliate i zonele cu micri crustale active. b) Criteriul hidrogeologic n partea estic a Dobrogei Centrale, calcarele jurasice n contact cu isturile verzi constituie sursa de ap pentru oraul Constana i aceast zon ar trebui evitat. Urmnd acest criteriu au fost selectate cinci amplasamente din blocurile vestice, ce prezint un grad mare de compactare i stabilitate vertical. (I. Durdun & C. Mruneanu, 1996) Concluzii Dintre toate formaiunile analizate n acest studiu, formaiunile de sare i n special structurile de sare din Depresiunea Transilvaniei par s ofere cele mai sigure condiii pentru amplasarea depozitele subterane pentru deeuri. Deasemenea mai pot fi luate n considerare i alte formaiuni geologice pentru amplasarea acestor deeuri radioactive. Pentru luarea unei decizii finale vor trebui intensificate cercetrile prin diverse metode, ns ele trebuie s demareze ct mai curnd, deoarece se estimeaz c n urmatorii 30 ani depozitul trebuie s fie finalizat. Bibliografie 1. B. Popescu & S. Rdan, East Carpathians Miocene molasse and associated evaporites, Guidebook serie, 15, Inst. Geol. Geofiz. Bucuresti (1976). 2. C. Mruneanu, G. Ioni & I.Durdun, The suitable geological formations for spent fuel disposal in Romania, WM07 Conference, 2007, Tucson, AZ 3. I. Durdun&C. Mruneanu, 1996 Site selection criteria for the disposal of spent nuclear fuel in Romania 4. M. Visarion, P. Polonic & E. Ali Mehmed, Contributii la studiul formelor structurale ale srii din Depresiunea Transilvaniei, St. tehn. econ., Seria D, 11, p. 26-29, Bucuresti (1976). 5. F. Marinescu & M. Mrunteanu, La palogographie au niveau du sel badnien en Roumanie, Geol. Zb.Geol. Carpath., 41, 1, Bratislava (1990).

194

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

EVALUAREA IMPACTULUI HALDELOR DE STERIL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU STUDIU DE CAZ HALDA LUPENI
Drd.ing. MERLUC, Mrioara1
1

Universitatea din Petroani

Abstract Activitatea de haldare corespunztoare extragerii crbunelui din perimetrul minier Lupeni are multiple efecte negative asupra mediului exemplificate prin: modificri ale reliefului, manifestate prin degradarea solului, peisajului etc., ocuparea unor mari suprafee de teren, suprafee care devin inutilizabile pentru o period lung de timp, degradarea calitii apei, dezechilibre hidrodinamice, influiene negative asupra atmosferei, florei i faunei din zon, poluarea fonic datorit procesului de haldare. 1.Introducere Industria extractiv, prin activitile specifice prin care le implic, are un impact geotehnic i ecologic semnificativ asupra mediului, cu dominan pe plan local, n apropierea unitilor miniere prin depozitarea de resturi minere rezultate din procesele de extracie. Acest impact l are asupra apelor de suprafa, modificarea hidrologiei i poluarea apelor freatice, eliminarea de noxe n atmosfer, distrugerea trenului de baz ca urmare a operaiunilor directe miniere prin depunerea sterilului n halde, toate acestea constituind factori de presiune asupra componentelor de mediu. Pentru evaluarea corect a nivelului de poluare asupra factorilor de mediu, se impune cunoaterea n primul rnd a gradului de poluare n zonele de haldare. 2. Prezentarea haldei de steril LupeniHalda de steril Lupeeni este amplasat ntr-o zon colinar ntre valea prului Ferejele i zona prului Boncii, la nord de ramura R 2 i formeaz un unghi de 400 , fa de aceasta. Morfologia terenului este variat ntre 780 m n partea de SE i 980 m n partea NV. Pantele versanilor sunt variabile fiind cuprinse ntre 6 i 350 . Fundamentul haldei este format din sol vegetal i deluvii de pant. Compoziia mineralogic a terenului de baz structur psamito-pelitic, n care predomin fraciunile granulometrice cu 2 mm (70%) format din nisip, praf i argil, din care cca. 20% praf i argil. Procesul de haldare are drept scop depozitarea sterilului rezultat din lucrile miniere subterane i din procesele de claubaj. Alegerea amplasametului s-a fcut dup alegerea unui teren ct mai slab productiv (vegetaie redus) i s permit depozitarea unui volum ct mai mare. Din puct de vedere al prescripiilor tehnice privind pregtirea amplasamentului de haldare se apreciaz c acestea nu s-au efectuat. Din punct de vedere hidrostatic zona este afectat de cele dou pruri, Ferejele i Boncii precum i toreni care se formeaz pe versani n perioada de precipitaii abundente. Se mai semnaleaz prezena unor izvoare ca urmare a existenei unei pnze acvifere freatice. Datorit devieri celor dou pruri s-au format mai multe lacuri n amonte de ramura R-2, i ntre ramurile R-1, R2. Din punct de vedere climatic, zona prezint un microclimat alpin, cu un caracter umed i rece. Influena fenomenului de nghe-dezghe este defavorabil prin dezagregarea fizic i chimic a rocilor. n zona haldei de steril nu sunt canale de gard care s preia apele pluviale de pe versani.

Figura 1. Prezentarea haldei de steril Lupeni Din punct de vedere mineralogo-petrografic, acest steril este reprezentat din argile, argile grezoase, gresii argiloase, marne, microconglomerate i sisturi crbunoase cu o granulomerie foarte variat.

195

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Pentru transportul i depunerea materialului steril se folosete instalaia de funicular, unde este sprijinit pe 6 piloni din care P1 P3 sunt amplasati pe terenul de baz, iar pilonii P4 P6 sunt amplasai pe hald. Zona tranversat de funicular este o zon accidntat de teren cu cote cuprinse ntre 960 m ( dealul Renghii) i ( Valea Boncii). Tehnologia de haldare se face ntr-o singur treap iar tehnologia de compactare se face cu ajutorul buldozerului Deversarea materialului se face pe dou zone : o zon z de deversare a materialului n form conic sub un unghi de peste 450 unde sufer o anumit granulometrie, iar a doua este zona de alunecare, format n aval de prima, n care materialul se aeaz la un unghi de taluz natural de 35- 380 unde depete mlimea critic a conului de depunere. Halda are nlime redus h 30 m fiind situa pe terenuri nclinate cu sub 200 i peste 200 . Fenonemenele de deformaii prezente la halda de steril sunt tasri, eroziuni, alunecri i curgeri plastice, refulri. 3. Influena lucrrilor de haldare pentru factorului de mediu solul Sursa principal de poluare i de degradare a suprafeei terenului este dat de factorul principal depunerea materialului steril rezultat n urma activitii de extracie de crbune. Aceast activitate, indiferent de modul n care se desfoar, conduce ntotdeauna la efecte negative pe termen lung asupra mediului nconjurtor. Impactul produs de depozitarea sterilului rezultat de la extragerea crbunelui asupra solului i subsolului este un impact local i zonal n suprafa i volum, de lung durat i se refer la: deranjarea echilibrului fizico-chimic al mediului geologic reprezentat de descopertarea unei suprafee de teren prin excavarea solului vegetal i a vegetaiei, cu repercusiuni posibile asupra habitatului i a faunei locale; degradarea solului i scderea clasei de fertilitate a acestora pe suprafee ntinse, prin schimbarea destinaiei iniiale a terenurilor agricole sau silvice i organizare de activiti conexe de haldare; distrugerea mediului geologic natural prin: o efectuarea unor tehnologii de scarificare pentru stabilitatea haldei. Influena lucrrilor de haldare din perimetrul minier Lupeni asupra apei sunt prezentate in tabelul 1 Tabelul nr.1 Halda steril de Degradarea solului m3 1. 76313 182772 41050 Destinaia terenului agricol 2. X X X silvic 3. X X X Executarea lucrrilor de stabilitate ndeprtarea vegetal 4. X X X solului scarificarea terenului 5. x X X

0. Lupeni R-1 Lupeni R-2 Lupeni R-3

4. Influena lucrrilor de haldare asupra factorului de mediu apa Apa este unul dintre factorii importani ai mediului nconjurtor i datorit activitii antropice poate suferi o poluare att de ordin fizic ct i chimic . Emisiile de poluare a apelor de suprafa i subteran posibile s apar prin: apele pluviale; apele curgtoare, stagnante; apele infiltrate. Influena lucrrilor de haldare din perimetrul minier Lupeni asupra apei sunt prezentate in tabelul 2 Tabelul nr.2 Apele de suprafa Halda de steril Poluare fizic 0. Lupeni R-1 Lupeni R-2 Lupeni R-3 1. 84 mg/l chimic 2. X X X Apele subterane Poluare fizic 3. X X X chimic 4. X X X Dinamic acvifer 5. 1 1 1 6. 2 2 2 Existena apelor n zona de haldare Curg toare Stagn ante 7. X x 2

5. Influena lucrrilor de haldare asupra factorului de mediu aer

196

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Aerul este unul dintre factorii importani ai mediului nconjurtor i datorit activitii antropice poate suferi o poluare att de ordin fizic ct i chimic . Sursele de poluare atmosferic n urma depozitri sunt evideniate dup tehnologia de deversare a materialului steril i anume: transport cu benzi; transport cu funicularul; transport cu autovehicule i vagonei. Influena lucrrilor de haldare din perimetrul minier Lupeni asupra factorului de mediu aer sunt prezentate in tabelul 3 Tabelul nr.3. Apele de suprafa Poluare Halda de steril fizic 0. Lupeni R-1 Lupeni R-2 Lupeni R-3 1. suspensii suspensii chimic 2. X X X fizic 3. chimic 4. acvifer 5. X X X Apele subterane Poluare Existena apelor n zona de haldare Dinamic Curgtoare Stagnante 7. X X X

6. Boncii/canal; Ferejele Boncii/canal; Ferejele

6.Concluzii Observaiile i msurtorilor efectuate la haldele de steril din perimetrul minier Lupeni au stabilit principalele surse de poluare a atmosferei care constau n: -transportul cu benzi, funicular i cu autovehicule prin praful care se formeaz la punctele de deversare i de depunere n hald a materialului steril; -transportul materialului steril cu buldozerul pentru nivelarea i amenajarea haldelor, la descrcarea materialului steril; - anternarea de ctre curenii de aer i mijloacele de transport a prafului fin depus pe taluzurile i platformele haldelor, n perioadele secetoase; - autoaprinderea haldelor de steril datorit elementelor combustibile pe care le conin i care conduce la degajarea unor mari cantiti de fum i gaze, ce se rspndesc n atmosfer. Cele mai ridicate concentraii de praf s-au determinat n zona de deversare a materialului steril. Cantiatatea de pulbere sedimentar variaz ntre 19,60 i 71,7 mg/m3 pe lun, depind concentraia admis de normele n viguare ( 17 mg/m3 pe lun) de pna la maxim 4 ori mai mult. O inventariere generic a factorilor de mediu afectaii n urma depozitrii haldelor de steril este.prezentat.n.tabelul. nr.4. Factorii de mediu afectai . Tabelul nr.4Tabelul 4ttTA FACTOR DE MEDIU AFECTAT SURSE DE POLUARE - n urma exploatrii stratelor de crbune s-au format goluri. - Rocile nconjurtoare s-au stabilizat n timp, iar stabilizarea acestora datorit adncimii de exploatare i a volumului golurilor, nu au produs la scufundri semnificative ale suprafeei. - Pe viitor nu se prevd afectri periculoase ale suprafeei terenului. - n urma activitilor de haldare se formeaz un relief antropic. PARAMETRII DE MEDIU - din punct de vedere calitativ impactul semnificativ se manifest prin distrugerea att a solului fertil bogat n materie organic, modificarea capacitii de reinere a apei a solului, a permiabilitii, capilaritii iniiale. - distrugerea structurii litologice naturale scoaterea din circuitul productiv a importante suprafee de teren, modificri morfologice ale reliefului. - cantitativ ocuparea suprafeelor de teren de ctre depozitele de steril apariia de eroziuni locale, probabolitatea apariiei unor pericole naturale (ALUNECRI DE TEREN).

SOL

Activitatea de exploatare i de haldare.

197

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Poluarea apelor de suprafa sau subterane. - Evacuarea, transportul sterilului - depunerea sterilului n hald. - devierea cursurilor de apa; - n urma precipitiilor apar curgeri; infiltraii n urma precipitaiilor. n timpul transportului de steril pe benzi se degaj praf; - deversarea sterilului de pe benzi formeaz praf; - n timpul compactrii sterilului se degaj praf. - arderea combustibililor folosii la utilajele de amenajare i compactare a haldelor de steril. - asupra apei se nregistreaz un impact negativ n sensul c apar modificri semnificative asupra parametrilor hidrogeologici. - impact n ceea ce privete difuziai concentraia pulberilor n suspensie din aer; - efectul nociv al acestor gaze este resimit local, manifestndu-se n funcie de factorii externi- cureni de aer, temperatura aerului i umiditatea acestuia.

PA

AER

AMBIENT ZGOMOTE I VIBRAII Funcionarea utilajelor de excavare, transport i haldare. - nivelul de zgomot variaz ntre 79 i 99 dB, limita admis este de 90 dB, fiind depit la utilajele de reamenajare i compactare precum i la tehnologiilor de transport. - este necesar o perioad ndelungat i procedee specifice pentru a aduce solul la parametrii de calitate iniial; - fauna existent, specific zonei, migreaz n zonele nvecinate, mpdurite, unde influena omului este mai puin resimit. - inversiuni termice locale pe timp de iarm, ploi toreniale nsoite de violene descrcri electrice, fenomene de cea (n special n perioada de toamn primvar).

FAUN I VRGETAIE

- scoatrea din circuitul agricol a importante suprafee de teren.

HABITAT SOCIAL - lipsa vegetaiei, modificri morfologice ale terenului din zon urmare a activitii de haldare MICROCIMAT

Bibliografie . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dumitrescu Ioan Poluarea mediului Editura Focus Petrosani, 2002. Florea M. N. Alunecri de teren i taluze Editura Tehnic Bucureti 1979. Fodor Dumitru stabilitatea taluzurilor n cariere la haldele de steril Edirura Bucureti 1973. Godeanu Stoica Elemente de monitoring ecologic/integrat Edirura Bucura Mond 1997. Lazr Maria, Dumitrescu Ioan Impactul antropic asupra mediului Editura Universitas, 2006. Manea Sanda Evaluarea riscului de alunecare a versanilor Editura Constress Bucureti 1998. Marinescu Constantin - Asigurarea stabilitii terasamentelor i versanilor volumul I i II Editura Tehnic Bucureti 1988. Pleea Valeriu Consolidarea i impermeabilizarea terenurilor Editura Univesitas 2006. Rotunjanu Ilie - Stabilitatea versanior i taluzurilor Editura Infomin 2005,

198

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

METODE MODERNE PRIVIND REAMENAJAREA (RECULTIVAREA) BIOLOGIC A HALDELOR DE STERIL


Drd.ing. MERLUC, Mrioara1
1

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Introducere Exploatarea crbunelui aduce avantaje foarte mari economiei, dar i o pagub imens fondului funciar prin scoaterea din circuitul silvic sau agricol a unor suprafee de teren. Toate aceste suprafee degradate la un momendat sunt recuperate prin recultivarea zonei afectate, unde se poate creea n majoritatea cazurilor un echilibru ecologic, care s prezinte pentru om un mediu de via dorit. Recultivarea zonelor afectate este posibil dac se realizeaz n concordan cu factorii ecologici i sociali economici, n cazul celor dou faze de recultivare: tehnico minier, i recultivare biologic. 1. Recultivarea tehnico minier Aceast etap este una dintre cea mai grea i mai scup, dar este cea care asigur existena recultivrii biologice i folosirea raoinal a ntregului teren. Principalele faze care cuprind amenajarea haldelor de steril sunt urmtoarele: nivelarea suprafeelor haldate trebuie s creeze condiiile necesare regenerrii fertilitii solului i cultivrii plantelor. Nivelarea se face longitudinal uneori tranversal, realizndu-se n dou etape distincte. Planarea se realizeaz cu ajutorul buldozerului, iar pentru scurgerea apei trebuie s se asigure pante de 2-3 %, maxim 5%, spre drenurile marginale ale haldei de steril i unghiurile de taluz de la 1:1,25 pn la 1:4 pentru o hald cu nlime de pn la 40 m. Pe taluzuri se execut anuri de drenare a apei, ce se dreneaz spre bazinele de colectare a apei; depunerea solului vegetal suprafeele utile pentru agricultur trebuie s aibe pe o adncime de 50 100 cm, o structur argiloas sau nisipo-argiloas, de cca. 15% argil, materiale capabile s rein umiditatea i s aibe o bun permeabilitate pentru ap i aer, precum i o bun capacitate de absorbie, bine aprovizionate cu macroelemente de P, K, Ca, S, Mg i microelemente, fr s conin substane nocive; ameliorarea terenurilor de pe halde este specific fierrei halde n parte, fiind stabilit pe baza expetizelor geologice prin care se evideniaz calitatea pmntului, modul de recultivare. Ameliorarea terenurilor se poate realiza cu calciu, cenu de crbune sau fenol coninut n apele industriale; reamenajarea (recultivarea) biologic aceast etap este ceea mai important, recultivarea biologic poate fi agricol i silvic (forestier). Pentru realizarea refertilizrii solurilor se impune efecturea urmtorelor lucrri pregtitoare: aplicarea de fertilizani, crearea i stimularea activitii microbiene, formarea i dezvoltarea stucturii solului, mbuntirea coninutului de humus i dirijarea unui raport favorabil carbon/azot. Este foarte important ca la fertilizarea terenurilor degradate s se analizeze zona climatic i pedologic pentru a se determina posibilitile de adaptare a diverselor specii i soiuri de plante la recultivarea i msurile ce trebuie luate pentru mbuntirea acetor terenuri. studii de laborator ele constau n efectuarea unor analize fizice i chimice asupra terenurilor ce trebuie fertilizate i anume: granulozitatea, aciditatea total paial, aciditatea de schimb, aciditatea hidrolitic, coninutul de sulf, sulful total, permeabilitatea, pH-ul, coninutul de calciu n azot, n fosfor i n substanele organice humus. Aceste proprieti sunt foarte importoante deoarece influeneaz hotrtor asupra posibilitilor de refacere - recultivare biologic a trenurilor degradate. 2. Elaborarea soluiilor tehnice i biologice de reabilitarea a terenurilor ocupate de haldele aflate n conservare Pentru deternimarea caracteristicilor calitative ale solurilor haldelor s-au executat un nr. de 42 profile de sol i s-au recoltat 126 probe. n urma analizelor efectuate a rezultat c depunerile n hald nu conin poluani peste limitele admise. Au fost analizate un numr de 42 de probe de sol din care : 9 probe de sol martor pentru haldele aflate n conservare; 3 probe de sol martor pentru haldele active; 20 probe de sol pentru haldele aflate n conservare; 10 probe de sol pentru haldele active.

199

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Pentru probele analizate a rezultat urmtoarele: concentraiile coninutului de Cu, Ni, Zn, Mn, Cr se nscriu n limita valorilor normale. Coninutul de Pb scade mult n adncime; coninutul de humus, azot, potasiu oscileaz astfel: o pentru humus: ( 0-17,8) % - valorile mari s-au nregistrat pentru probele de sol martor de la baza haldelor ntre extrem de slab i bun; o pentru azot total ( 0-2,65 ) mg%, ntre foarte mic i mare; o pentru fosfor mobil ( 0-17,2 ) mg%, ntre foarte slab i mijlociu; o pentru potasiu ( 1,15-26,5 ) mg%, slab; tipurile genetice ale Vii Jiului sunt caracterizate de un pH acid ( 4,6-7,8 ) fiind soluri specifice zonei de munte; Solurile analizate sunt caraterizate printr-un coninut ridicat de nisip i coninuturi foarte sczute de humus i pulberi. Din acest motiv aceste soluri nu sunt capabile s rein uimiditatea, nepermind dezvoltarea vegetaiei. De precizat este faptul c nici adausul de ngraminte chimice nu va mri fertilitatea solului deoarece elementele nutritive adugate nu pot fi reinute de catre sol. Dar odat cu dezagregarea marnelor i gresiilor se vor forma argile care se caracterizeaz printr-o capacitate de reinere mai mare. Analizele chimice efectuate asupra probelor de sol a rezultat c acestea nu sunt contaminate, dar trebuie precizat faptul c metodele efectutate asupra probelor nu permite determinarea metalelor legate chimic n roci i n crbune. Pentru halda de steril Dlja, analizele probelor de sol a evidenian un coninut ridicat de crbune, ceea ce rezult c prin alterarea n timp a masei crbunoase s se contamineze foarte puternic. Crbunii prezeni n probele prelevate au urmtoarea compoziie a masei anorganice elemente minore ( g/ t )conform tabelului 1. Tabelul 1 Element Co Ni Sn Cu Pb Zn Cd Cr Mn Concentraie Urme 290 0 400 60 200 400 200 860

Prin alterarea crbunilor, este posibil ca aceste elemente s treac n sol, de aceea nu este recomndat ca haldele care conin fragmente de crbune s fie redate circuitului agricol, ci doar a celui forestier. 3. Stabilirea soluiilor de reamenajare-recultivare biologic Un prim criteriu n reamenajarea haldelor l reprezint analiza privind condiiile de stabilitate a amplasamentului de haldare precum i taluzul haldei de steril care const n: stabilirea carateristicilor fizico-mecanice a rocilor care intr n constituia haldei i ale rocilor din fundamentul haldei Halda de steril este formeat dintr-un amestec neomogen caracterizat att din punct de vedere granulometric ct i litologic. Granulometric, se prezint ca un amestec heterogen caracterizat printr-un coeficent de neuniformitate mare. Mascroscopic apare ca un aglomerat de blocuri de gresie ntr-o mas argilo-marnoas cu fragmente mici de gresie compact. Acest fapt confer haldei o plasticitate ridicat, un coeficient redus de filtrare, fapt ce permite o acumulare ridicat de umiditate, care are un rol mare n variaia caracteristicilor de rezisten. n cazul n care rocile depuse ajung la o umiditate medie de ( W = 0,6-0,7 ) rocile rezist la o nclinare de 200-250. n cazul n care materialul depus ajunge la o umiditate mare aproape de saturaie, acestea capt un aspect de curgere i i gsete echilibrul la un unghi de 60-80 . Deci pentru o stabilitate bun a haldei de steril este necesar ca umiditatea rocilor s nu depeasc de ( W 0,7 ). Pentru a evita degradarea taluzurilor prin iroirea apelor se va executa cte un canal colector a apelor pluviale i sau din topirea zpezilor. 4. Reabiliatrea suprafeei de teren ocupat de hald Fertilitatea solului se va face timp de doi ani consecutiv. Dup amenajarea lor se execut n fiecare an arturi i discuitul pe dou direcii a suprafeei. Se vor face analize pedologice n fiecare an. Dup fertilizare, suprafaa haldei va fi fixat prin nierbare iar, taluzele vor fi mpdurite cu salcm cu o densitate de 1 puiet la

200

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


patru metri ptrai. Plantarea de puei de salcm se execut pentru a asigura o foarte bun consolidare a suprafeelor amenajate. S-au ales aceste tipuri de puei deoarece contribuie la troficitatea solului, vegetnd mulumitor i pe nisipuri srace sau chiar srate. 5. Tehnologia de instalare a culturilor de salcmi Se va realiza prin plantare de puei de talie mijlocie cu rdacin nud. n primul an nu se va aplica ngremite chimice n gropile de plantare, ci numai pe suprafeele de nierbare, urmnd ca in al doilea an s se aplice ngremite chimice pe puei, dup o prealabila mobilizare a solului n sezonul de vara, toamn. Prin realizarea acestor plantaii i nierbri se va asigura un grad mare de retenie a apelor pluviale, asigurnd i o drenare natural a haldei de steril, ceea ce va contribui la stabilizarea taluzului. namnarea ierburilor perene se execut prin mprtierea manual a seminelor. Lucrrile de nierbare se va executa numai pe timp de zi n perioada de primavar timpurie sau vara dup o perioad ploioas. Dup operaia de discuire a terenului se niveleaz cu grebla iar dup semanare, seminele se astup prin baterea terenului cu lopata. Recepia nsmnrilor se va face la dou saptamni dup terminarea lor. Se consider o executare corect a lucrrii de nsemnare dac, rsrirea firelor de iarb este mai mare de 85%, bun cu un procent de 70% iar, satisfctoare cu un procent de 50%. n categoria lucrrilor de ntreinere s-a executat operaia de retezare a tulpinilor la un procent de 50% din pueii plantai la hectar, pentru obinerea unor tulpini fasciculante pentru o mai bun i rapid ndesire a plantaiei, n timp ce puei care nu au fost retezai asigur doar parial protecia solului din momentul plantrii. Tot ca lucrri de de ntreinere a plantaiei s-au prevzut revizuirea acestea de patru ori i completarea lipsurilor n primii doi ani dup plantare. Plantaia este considerat reuit atunci cnd peste 70% din pueii plantai au intrat n vegetaie. Toate culturile silvice instalate ca i nsmnarea erbrilor perene vor realiza o ameliorare a aspectului peisagistic puternic degradat n prezent i integrarea treptat a terenurilor n peisajul natural al zonei. 6.Cloncluzii i propuneri Din punct de vedere petrografic, haldele din Valea Jiului sunt constituite din roci sedimentare, rezultate din sparea lucrrilor miniere i anume: roci argiloase, marne, gresii marnoase i isturi crbunoase cu fragmente de crbune. Pentru determinarea calitative ale solului haldele aflate n conservare, au fost efectuate un numr de 42 profile de sol i sau recoltat 126 probe ale cror analize sau efectuat n conformitate cu Metodologia executrii studiilor pedologice. Rezultatele anlaizelor efctuate arat c, n general, concentraiile de humus, azot, potasiu oscileaz ntre extrem de slab i mijlociu iar, concentariile de Cu, Ni, Zn, Mn, Cr se nscriu n limitele valorilor normale. n planul de construcie ecologic s-au efectuat lucrri de reamenajare minier, lucrri de stabilizare i nierbare i cultivare silvic. Precum i tehnologia de nsmnare a ierburilor perene i tehnologia de plantare a pueilor de salcm. Din punct de vedere petrografic fundamenul haldei de steril este constituit din sol vegetal i depozite deluviale cu un pronunat caracter argilo-nisipos. Recultivarea biologic a acestei halde nu a necesitat aducerea de sol mprumutat, deorece materialul haldat este bogat n gresii i marne care n timp, prin alterare i dezagregare, nbuneaz clasa argiloas necesar creterii porozitii. Bibliografie 1.Vasile Drago Deplasri de teren Ed. Stiinific Bucureti 1957 2.Gh. Niculescu I Tbcaru - Fenomene de degradare a terenurilor i combaterea lor prin mijloace silvice Ed. Agro-Silvic 3.Vintila Anastasescu Predarea n circuitul economic a terenurilor degradate de exploatrile la zi Editura Bucureti 1973 4.Dunca Emilia, Biro Carol Pedologie Ed. UNIVERSITAS 2006 5.Rontujanu Ilie - Stabiliatatea versanilor i taluzurilor Ed. Infomin 2005

201

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

METODE DE CERCETARE N SITU A RISCURILOR LA DEFORMAII A MATERIALULUI HALDAT


Drd.ing.MERLUC, Mrioara1
1

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Introducere Cercetarea n situ a alunecrilor de teren, presupune n primul rnd, recunoaterea pe teren precum i cartarea, ct mai exact a zonelor afectate de alunecrile de teren, iar n al doilea rnd utilitatea lor este foarte important n alegerea schemelor i metodelor de calcul pentru estimarea stabilitii taluzurilor. 1. Elementele obtime pentru soluionarea adecvat a deformaiilor i a alunecrilor de teren Necunoaterea elementelor precursoare unei alunecri de teren poate conduce la ipoteze eronate n alegerea metodelor de calcul, la rezultate care nu exprim starea real de stabilitate sau instabilitate a taluzului. Date necesare pentru cercetarea n situ asupra deformaiilor de teren: natura, compoziia, starea i proprietile rocilor; caracteristicile geometrice ale masivului; condiiile hidrologice i geohidrologice; condiiile meteorologice i climatice; condiiile fizice i mecanice ce ar nlesni producerea deformaiilor; stadiul evolutiv al deformaiilor; contribuia omului la modificarea condiiilor naturale. Cu ct indicii geotehnici ai rocilor sunt mai bine cunoscute, cu att devine mai uor interpretarea proceselor de deformare, i cu att devin mai certe calculele de stabilitate i implicit obinerea datelor de proiectare, de asigurare a stabiliii acestora. Adoptarea unor decizii asupra fenomenelor de deformaii ale terenului, trebuie parcurse o serie de etape, care pot fi schematizate astfel: 1. identificarea deformaiilor: presupune observaii asupra zonei i cercetarea fenomenelor de deformaii, bazate pe criterii tiinifice; 2. colectarea datelor: implic efectuarea de cercetri, msurtori i ncercri complexe n situ i n laborator pentru identificarea cauzelor de apariie a fenomenelor de deformaii; 3. diagnosticarea deformaiilor: n aceast etap se interpreteaz toate cauzele fenomenelor de deformaii, pe baza datelor acumulate din etapele anterioare; 4. evaluarea deformaiilor: presupune identificarea gradului de risc al deformaiilor, iar exprimarea deformaiilor se face pe baz de calcul al magnitudinii de deformare i probabiliatea de apariie a unui risc al instabilitii terenului; 5. msuri i soluii tehnice de tratare: se realizeaz n funcie de magnitudinea deformaiilor, n funcie de cauzele i factorii care au provocat fenomenele de deformaii; 6. analiza economic: presupune evaluarea problemelor n funcie de costuri i soluiile constructive posibile a le folosi n tratarea deformaiilor; 7. concluzii i recomandri: scoate n eviden schematizarea deformaiilor aprute precum modul de organizare, acionare n remedierea ct mai corect a deformaiilor
1. Identificarea deformaiilor

2. Colectarea datelor n situ

3. Diagnosticarea deformaiilor

4. Evaluarea deformaiilor

5. Msuri i soluii tehnice de tratare

6. Analiza economic

7. Concluzii i recomandri finale

Fig. 1. Etapele cercetrii fenomenelor de deformaii

202

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Cercetarea deformaiilor pe taluzurile haldelor de steril necesit o atenie deosebit deoarece prezint forme i grade de dezvoltare extrem de variate, n fucie de cauzele pe care le provoac. Cercetarea pe amplasament se relizeaz att n sectoarele n care au aprut deformaii, ct i n acealea unde nu exist deformaii vizibile ale terenului, deoarece sunt posibiliti de transformare a deformaiilor greu sesizabile n deformaii periculoase. Principalul element necesare pentru cercetarea deformaiilor sunt msurtorile topografice urmat de o examinare a urmtoarelor elemente: taluzurile haldelor de steril: se cerceteaz, prezena crpturilor cu indicarea orientrii, deschiderea i adncimea acestora, existena burduirilor cu specificarea de ntindere precum i a gradelor de dezvoltare a acestora, ivirea pe suprafeele taluzurilor a petelor de umezeal sau existena apei etc. bermele taluzurilor: - specificndu-se dac acestea prezint tasri, umflri, liri, crpturi cu prezentarea orientrii, deschiderii i adncimii acestora etc. terenul de baz - marcndu-se prezena umflrilor sau prbuirea terenului la piciorul haldei, existena sau apariia crpturilor, staionare a apelor la piciorul taluzurilor. De precizat este faptul c, datorit desfurrii n timp a fenomenelor de deformaii a taluzurilor, cercetarea n situ a acestora implic de asemenea factorul timp. La modul general se poate realiza o prospectare a fenomenelor nainte sau imediat dup producerea lor, dar i o supraveghere de lung durat dup reamenajarea zonei. 2. Analiza riscurilor care genereaz apariia fenomenelor de deformaii Cercetarea deformaiilor are ca obiectiv identificarea cauzelor i a pericolelor poteniale existente, analiza riscurilor de producere a deformaiilor i demonstrarea unui nivel de control al acestora.Analiza riscurilor de deformaii permite identificarea diverselor situaii de pericol i a evenimentelor nedorite, precum i a cauzelor generatoare i ale consecinelor acestora. Analiza riscurilor permite s se realizeze o estimare n termeni de probabilitate i magnitudine. n tabelul 1. se ilustreaz principiul de aplicare a unei metode elaborate de INEPIS (Frana) pentru analiza riscurilor de producere a deformaiilor majoare. 1. Prima coloan a tebelului este destinat identificrii deformaiilor; 2. Coloana Cauze permite ilustrarea pentru fiecare deriv sau deformaie, un ansamblu de evenimente ale deformaiilor identificate. n acest colan se pot indica combinaiile cauzelor generatoare a deformaiilor; 3.Pentru fiecare deriv sau deformaie, n coloana consecine sunt detaliate consecinele evenimentelor identificate. Pentru faciliatrea cotrii magnitudinii este important exprimarea consecinelor n termeni de daun, efecte observate la nivelul intelor; Tabelul 1
Deformaie 1. Tasare normal Cauze 2. compactare insuficient asecri acvifere roci neomogene Tasri anormale predomin sol vegetal compactare insuficient existena rocilor compresibile existena apei la baza taluzului capacitate portant slaba existena rocilor contractile perioad Consecine 3. apariia ravenelor apariia golurilor ptrunderea apei apariia zonelor alunecoase antrenarea materialului apariia de fisuri apariia zonelor plastice apariia zonelor de cedare, rupere a terenului M 4. 2,5 3 3 4 3 5 6 consolidarea materialului consolidarea terenului executarea canalelor de scurgere a apei ntprirea rocilor cu capacitate portant slab compactare mare i umplerea golurilor cu roci necontractile umezirea zonei consolidarea materialului executarea canalelor de scurgere a apei Msuri existente 5. P 6. 1 2 2 5 2 3 2 Msuri propuse 7. compactarea cu maini speciale Injectare a pt umplere a golurilor cu ciment, cenu, drenarea apei prin rigole, anuri,canale liuri, dren oriz, vertic, tratri mecanice, chimice, termice vibrocompactare, asig. taluz cu plas geotextil injectare pt umplere a fisurilor cu ciment, cenu, drenarea apei prin canale, liuri, dren oriz, tratri chimice, injectarea subst.de consolidare profund M 8. 2 2 2,5 2,5 2 2,5 2 P 9. 1 1 1 1 1 1 1

Tasri ale terenului de baz

Tasri n urma contraciilor

apariia crpturilor

tratament chimic de injectare a crpturilor pulverizare zonal cu ap

evaporarea apei din roci i

203

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


lung de secet prin umezire atmosfer prezena rocilor cu absobie mare prezena rocilor sensibile la dezagregare prezena stratelor acvifere la distan mic de vatra prezena rocilor afnate, prezena apei, unghiul de taluz mare, prezena vibraiilor permanente prezena rocilor cu absobie.mare,afnate,alterate, contractile,lentilelor de nisip, argile,etc. nclinri mari ale taluzului, predomin rocile argiloase, prfoase necompactate, a rocilor contractile, alterate 3 cu roci contractile drenarea bun a apelor din precipitatii consolidarea rocilor prin compactare i tratarea lor detensionarea stratului acvifer captiv compactarea materilaului, drenarea.apelor, regeometrizarea materialului drenarea apelor, compactarea mat., regeometrizarea taluzului drenarea apelor, compactarea materialului amenajarea terenului prin aplatizare, scarificare i ndeprtarea solului vegetal detensionarea stratului acvifer captiv, ndeprtarea rocilor sensibile la ap regometrizare a taluzului, compactare mare, eliminarea apelor Drenarea vetrei, executarea lucrrilor de compactare i regeometrizare lucrri de asecare,de dirijare i drenare, coborrea nivelului hidrostatic evitarea suprancrcrii terenului Lucrri de amenajare, compactare, drenarea apelor lucrri de dirijare a apelor,de umplere a ravenelor, reducerea unghiu de taluz

consolidarea materialului consolidarea prin procedee mecanice i chimice drenarea apei prin anuri,canale liuri, dren oriz, vertic, consolidarea materialului cu maini speciale, executarea drenurilor speciale executarea de canale,liuri,drenuri oriz., vertic., executarea tratamente mecanice, chimice executarea de anuri,canale liuri, dren oriz, vertic, injectarea crpturilor, consolidarea rocilor slabe prin tratamente chimice executarea de anuri,canale liuri, injectarea crpturilor, consolidarea rocilor slabe,ndeprtarea solului vegetal,scarificarea versantului executarea de anuri,canale liuri, dren oriz, vertic, tratri chimice, injectarea subst.de consolidare profund consolidarea materialului cu maini speciale, executarea drenurilor speciale executarea de anuri,canale liuri, dren oriz, vertic, compactare, executarea de anuri,canale liuri, dren oriz, vertic, injecatrea cu subst. de umplere i consolidare a golurilor injectare de consolidare profund cu umplere a golurilor cu ciment, cenu, ndeprtarea rocilor sensibile, executarea de ziduri de sprijin i aprare de viituri executarea de anuri,canale liuri compactare, aplicarea plaselor geotextile

2,5

Umflri

prin nghe prin aciunea apelor subterane superficiale

2,5

2,5

2,5

de profunzime

2,5

curgeri plastice Alunecri

2,5

pe terenul de baz

nclinarea mare a terenului de baz, prezena stratului vegetal, lipsa scarificrii terenului, lipsa drenurilor prezena rocilor cu rezisten sczut, prezena stratului acvifer, prezena lentilelor de nisip, argil, terenuri alctuite din deluvii i roci sensibile la ap prezena rocilor sensibile, afnate,nclinare mare a taluzului,negospodrirea corespunztoare a apelor prezena rocilor slab coezive,nclinri mari ale taluzului i versanilor, prezena apelor abundente

2,5

2,5

prin terenul de baz

2,5

Ravinri

2,5

Eroziuni

Eroziunipropriuzise

Eroziuni subterane

prezena curenilor acviferi, prezena rocilor cu infiltraie mare

2,5

Prbuiri subterane prbuiri n urma eroziunilor Prbuiri

amenajarea zonei de haldare pe goluri subterane prezena rocilor afnate,contractile, terenuri alctuite din deluvii, argile sensibile la ap

2,5

2,5

Prbuiri de loess

taluzuri cu nclinri mari,necombaterea ravinrilor

2,5

204

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


4 Coloana 4 ,,M permite analitilor indicarea magnitudinii deformaiilor n ipoteza c nici o msur de combatere nu funcioneaz. Se estimeaz gravitatea aprioric a deformaiei pentru a se demonstra n continuare dimensionarea corect a msurilor n raport cu daunele poteniale. Aceast cotare permite i identificarea sarcinilor de magnitudine maxim. 5. n aceast coloan sunt enunate msurile de combatere aplicate efectiv pentru controlul scenariului considerat. 6. Msurile de combatere (prevenire i protecie) puse n practic, permit reducerea probabilitii de producere a consecinelor maximale la nivelul intelor. Coloana 6 permite estimarea acestui nivel al probabilitii, integrnd efectele aplicrii msurilor de combatere. 7. n baza cuplului (P;M) estimat i a unei grile de criticitate prestabilite, echipa de analiz poate propune msuri de combatere complementare n vederea ameliorrii nivelului de control a riscurilor. 8. n funcie de msurile propuse se poate realiza o nou estimare a riscurilor. n ceea ce privete indicele M, doar msurile ce vizeaz diminuarea potenialului de pericol sau ndeprtarea acestora fa de inte poate contribui la reducerea magnitudinii poteniale a unei alunecri. 9. Coloana P permite estimarea nivelului de probabilitate innd seama de noile msuri propuse. n aceast etap, noul cuplu (P,M) trebuie s se situeze n afara domeniului riscurilor inacceptabile definit prin grila de criticitate. 3. Concluzii 1. n general, conceperea procesului de analiz i evaluare a riscului i deformaiilor geotehnice, denot existena unui demers structurat pe etape succesive, care pot fi descrise, dup cum urmeaz: a .- Evaluarea global a deformaiilor, care presupune abordarea difereniat a riscurilor geotehnice, pentru care msurile de stabilitate sunt cunoscute i aplicate pe scar larg n raport cu riscurile ce necesit o analiz detaliat. b. - Evaluarea riscurilor printr-o analiz amnunit, etap care asigur necesitatea recurgerii la tehnici complexe de analiz, n funcie de situaia concret. n ambele situaii, este necesar consultarea i implicarea tuturor deformaiilor i obiectivelor din zona de influen "prezente" pe amplasament i/sau pe halda de steril, n scopul confirmrii faptului c pericolele sunt identificate. 2. Cauzele care pot genera deformaii i alunecri de teren se regsesc n orice domeniu geotehnic, care funcioneaz n condiii reale i acest fapt reclam stabilirea unor metode i tehnici corespunztoare, n vederea identificrii i cuantificrii dimensiunii riscurilor n scopul prevenirii i combaterii lor. Nu pot exista stri cu caracter absolut, cum ar fi risc de deformaii zero (0 %) sau stabilitate infinit (100 %), ci exist un nivel al riscului rezidual de deformaii specific sistemului de haldare, la care se acumuleaz pe parcurs, niveluri de risc dobndite datorit disfunciilor i vechimii acestuia. 3. Metodele de analiz i evaluare a riscurilor de deformaii i stabilitate, prezentate i aplicate la sistemele de haldare, au ca obiectiv principal protejarea factorului uman, economic, prin detrminarea gradului de deformaii al stabiltii taluzurilor i versanilor 4. Condiiile n care se efectueaz diagnoza stabilitii haldelor de steril sunt dictate de o politic managerial, iar datele luate n considerare dau un caracter complex aprecierilor sau evalurilor, cu urmtoarele caracteristici: Incertitudine deoarece deformaiile sau alunecarea terenului sunt manifestri ale aleatorului obiectiv i influeneaz valoarea estimat a parametrilor de stabilitate, din punct de vedere al valorii probabilitilor asociate; Imprecizie deoarece aleatorul subiectiv intervine la estimarea consecinelor manifestrilor negative i a daunelor, prin nerealizarea parametrilor de stabilitate a taluzurilor i versanilor, precum i n etapa final a evalurilor cnd rezultatul se exprim sub forma unor nuane lexicale. Bibliografie 1. Arad Victor, Arad Susana, Chindri Gheorghe - Geotehnica Mediului Msuri pentru reducerea poluri mediului prin lucrri geotehnice Editura Polidava 2000. 2. Biro Carol Reabilitarea terenurilor degradate de activitile antropice din bazinul minier Petroani Tez de doctorat, Petroani, 2005. 3. Dumitrescu Ioan Poluarea mediului Editura Focus Petrosani, 2002. 4. Godeanu Stoica Elemente de monitoring ecologic/integrat Edirura Bucura Mond 1997. 5. Lazr Maria, Dumitrescu Ioan Impactul antropic asupra mediului Editura Universitas, 2006. 6. Manea Sanda Evaluarea riscului de alunecare a versanilor Editura Constress Bucureti 1998. 7. Rotunjanu Ilie - Stabilitatea versanior i taluzurilor Editura Infomin 2005, 8. Vlad Violeta Introducere n teoria riscurilor Editura Universitas 1999

205

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PILULELE DE SLBIT BIO


MOCANU, Petronela1, NISCA, Nicoleta Maria2 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M.3 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Anul III, I.M.A.P.A; 2 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Anul III, I.M.A.P.A. 3 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Arad. Introducere Modul actual de via este caracterizat prin sedentarism, obiceiuri nocive (fumat, alcool, droguri), stres, alimentaia n general are o valoare nutritiv redus, alimentele sunt din ce n ce mai procesate chimic, iar de cele mai multe ori din lipsa timpului sau din comoditate apelm la mancarea de tip fast-food. n fiecare moment suntem invadati de informatii despre o sumedenie de diete, de la cele mai srace n grsimi i bogate n carbohidrai, la cele srace n carbohidrai i bogate n grsimi. Reclamele, revistele vin cu tot mai multe oferte care ridica n slvi pilulele de slbit bio. Exist mai multe metode de slbit, fiecare pretinznd rezultate impresionante n foarte scurt timp, dar prezentnd mai puin eforturile si costurile necesare, Astfel de produse au aparut i pe piaa romneasc, ncepnd s fie distribuite prin farmacii, depozite, puncte naturiste, ct si pe internet.
1

Fig . nr. 1. Pilule de slabit Dei unele dau rezultate, acestea ar trebuie s fie nlocuite de o diet sntoas, echilibrata si exerciii fizice. Acestea de cele mai multe ori se dovedesc a fi i costisitoare i cu efecte secundare. Curele de slbire rapide si pierderi brute n greutate pot cauza probleme de sntate. Pe ct de repede se pierde n greutate , pe att de repede se va pune la loc. Cu ct se va pierde treptat n greutate cu att este mai puin probabil c se vor pune la loc kilogramele. La curele de slbire rapide se pierde n mare masur ap si o parte din masa muscular. Pastilele au asupra omului un risc crescut n depresii, insomnii, anxietate, diaree, constipaie, uscciune a gurii, dar si efecte secundare periculoase precum tahicardie, hipertensiune arterial, vasodilataie, parestezii (senzaia de ace la nivelul extremitilor), tulburri de vedere, transpiraii abundente si frisoane, uneori pot provoca chiar i hemoragii abundente care pot duce la deces. La o prim investigaie a prospectului putem vedea c pe lang plantele naturale enumerate de ei mai gsim i mesajul conin i alte componente naturale, ceea ce ar trebui sa ne dea de gndit. Din lipsa de timp tot mai multe persoane recurg la aceste pilule magice. n puinul timp liber pe care l au, oamenii prefer s stea n cas s se odihneasc, s ronie cte ceva n faa televizorului, n detrimentul plimbrilor n natur. Sedentarismul si lispa banilor afecteaz i mai mult imaginea de sine. Pilulele trebuie s posede Avizul Ministerului Sntii care are ca scop asigurarea proteciei snttii populaiei prin desfacerea pe pia a unor produse care ntrunesc caracteristicile privind calitatea si sigurana acestora. Compoziie 1. Extract de Dioscorea esculenta 12%. Aceste plante, mpreuna cu restul ingredientelor, inhib apetitul, formeaz sentimentul de saietate, reduc grsimile din snge, astfel organismul pierznd din greutate, se evita durerile de burt i alte efecte secundare ntalnite la produsele clasice de slbit. 2. Extractul de Kiwi (Actinidia chinensis) 13%. Dizolv repede proteinele din carne si stopeaz absorbia de grsimi la nivelul stomacului. 3. Extract de rdacin de tapinambur (Helianthus tuberosus)- 16%.

206

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. nr.2 Dioscorea Esculenta

Fig. nr.3.Actinidia Chinensis

Fig. nr. 4. Helianthus Tuberosus

4. Extractul de Mr verde (extract de acid malic) 16%. Activeaz celulele moi ale muchilor stomacali permindu-le restabilirea elasticitii si revenirea la capacitatea normal a stomacului n timp ce se micoreaz considerabil apetitul. Acesta este unul din secretele SSDP. Dupa ncetarea dietei, nu o s mai apar aceeai senzaie de foame datorat mririi stomacului. 5.Fruct de Garcinia morella (HCA) 13%. Principala calitate este aceea de a transforma grsimea n energie. Meta bolismul organismului revine la nivelul normal iar grsimile se acumuleaz cu greu sau aproape deloc deoarece celulele ajung la forma lor normal, fr grsimi, ele fiind arse. 6. Extract din nuca Koncing (Juglans regia) 18%. Este cunoscut in China, America si Europa ca Bomba Incediar de Grsime - acioneaz diminund straturile adipoase de pe talie, abdomen, olduri, fese, picioare, antebrae, fa, etc, astfel rezultnd un efect rapid de slbire.

Fig.nr.5 Mr verde

Fig.nr.6 .Garcinia Morella

Fig.nr.7

Juglans Regia

Studiu de caz n ncercarea de a convinge pe ct mai mult lume c pilulele de slbit bio nu sunt chiar att de bio am facut un sondaj n rndul persoanelor care au folosit aceste pilule chinezeti pentru a afla care au fost motivele pentru care au decis sa le foloseasc, de unde au aflat i care au fost simptomele, dar mai ales preul. Motivul principal la majoritatea persoanelor a fost lipsa timpului pentru a face miscare si sedentarismul. Despre aceste produse au aflat fie din magazinele naturiste unde au afirmat c farmacistele au fost foarte amabile i le-au expus toate beneficiile acestor pilule minune, dar au uitat sa le spun de contraindicaii; fie au ales internetul, citind comentariile altor persoane care le-au mai folosit i dei aproape toata lumea s-a plns de reacii adverse, pn nu le-au ncercat ei nii nu au fost complet mulumii. n materie de procurare a acestora cei mai muli au ales internetul datorit promoiilor i preurilor njumtite fa de magazinele naturiste; n schimb nu i-au pus problema de ce totui e aa mare diferena de pre ntre acelai fel de pilule. Aici intervin acele plante naturale menite a ne ajuta sa pierdem kilogramele n plus rapid i fr pic de efort sau s ne abatem de la stilul de via i consum al produselor alimentare bogate n grsimi. Productorul chinez i rezerv drepturile de a expune doar partea bun a acestor pilule doar pentru a iesi n ctig. Aceste pilule pe lng acele plante naturale pe care le gsim scrise n prospect(care e n limba romn sau nu), mai conin i prafuri pentru a accelera arderea grsimilor din organism. Aceste prafuri afecteaz att sntatea omului, ct i mediul nconjurtor. Prin anumite eliminari ale corpului(vrsturi, urin, fecale), acestea ajung n sol si ap unde afecteaz fiecare nivel trofic pe rnd. Celulele grase pot acumula numeroase tipuri de toxine. Aproape toat lumea are urme de pesticide n corpurile lor. Este pcat c mediul nostru a devenit poluat, dar adevratele ntrebri sunt dac urmele acestor substane prezint un risc pentru sntate. Aceste toxine sunt insolubile n ap i sunt atrase de grsimi. Din moment ce acestea rezist metabolismului i sunt stocate n esutul gras al oricrui animal prin ingerarea lor, ele se acumuleaza n animale din diferite nivele trofice. Aceasta se ntampla cnd psrile mnnc peti care au fost

207

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


expui contaminrii. De asemenea poate efecta si omul, dac acesta bea lapte de la o vac care a ingerat aceste toxine care sunt atrase de grsimile din lapte. Substanele chimice i aduc contribuia vital la majoritatea aspectelor legate de viaa noastr. Ele aduc mbuntiri ale strii de sntate a populaiei i calitii vieii noastre, de exemplu prin produsele farmaceutice, sigurana alimentar sau pesticide. Ele aduc un numr mare de beneficii la calitatea vieii consumatorului n general. Pe de alt parte, substanele chimice pot s prezinte i riscuri pentru sntatea uman i mediu. De exemplu, compuii persisteni se acumula n organismul uman, metalele grele pot otrvi apa, petii i solul. Prin urmare, dac substanele chimice aduc beneficii, efectele lor trebuie s fie suficient de bine cunoscute pentru a reduce riscurile la minimum. Droguri sintetice Cei de la Institutul de Bioresurse Alimentare au facut analize pe aceste pilule i s-a dovedit c ele conin amfetamin. Amfetamina este un compus sintetic cu efect stimulant asupra Sistemului Nervos Central. Efectul acestora seaman cu cel al adrenalinei, un hormon produs de organism. Ele se produc prin sintez chimic, n laboratoare clandestine, deoarece n majoritatea rilor lumii, fabricarea lor legal este interzis. Acestea influeneaz nu numai creierul, dar i inima, plmnii i multe alte organe.

Fig nr.8. Amfetamina Creterea performanelor i a capacitii de efort se face pe seama rezervelor energetice; dac acestea nu se refac n cantitate suficient, cu timpul se ajunge la epuizarea general a organismului. Acest risc este cu att mai mare, cu ct prin efectul lor central, amfetaminele i derivaii lor suprim senzaia de foame, determinnd reducerea aportului alimentar. Nevoia de somn dispare, iar senzaia de oboseal este suprimat (ceea ce face ca oamenii surmenai s resimt mult mai mult efectul amfetaminelor dect cei odihnii). Capacitatea de gndire este accelerat pn la fuga de idei, iniiativa crescut. Sub influena amfetaminelor oamenii vorbesc mai uor i sunt mai convini de valabilitatea i originalitatea celor spuse dect n mod normal. Munca de rutin face mai mult plcere, contradiciile sunt ignorate mai uor, iar relaiile sociale sunt mai bune. Concluzii Acordnd importana cuvenit medicamentelor de sintez, facem totui remarca c numrul lor a crescut peste msur. Exist o adevarat inflaie pe piata produselor farmaceutice, ceea ce duce desigur la derut. Putem afirma c sunt unele medicamente strine care fac moda, datorit reclamelor susinute de firmele productoare. Dintre acestea cele mai mule dispar, prin infirmarea eficacitii lor, nu ns mai nainte de a provoca, n unele cazuri efecte adverse (reacii secundare nocive). Valorificarea tiinific a plantelor medicinale reprezint o ramur important a economiei naionale, de aceea s-a nfiinat n cadrul Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare Trustul Plafar, care dirijeaz i coordoneaz recoltarea plantelor medicinale din flora spontan si culturi, ceea ce explic utilizarea n ara noastr a numeroase specii de plante medicinale.

Fig nr. 9. Spectru de toxicitate intens

208

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Reziduurile lichide impurific solul prin infiltrarea apelor poluate care se epureaz parial depunnd elemente nocive n sol. Apele reziduale infiltrate, produc modificri importante la suprafa i n apropierea imediat a suprafeei (coninutul chimic, pH-ul, fertilitatea solului) schimbnd astfel n mod nefavorabil mediul de dezvoltare al florei i faunei. Apele reziduale neepurate nainte de evacuarea n emisar constitue principala surs de contaminare a solurilor. Lund n considerare textura solului i nsuirile ecologice ale solurilor se constat c acestea prezint capacitai diferite de reinere a apei, mpreuna cu impuritatile coninute n ap sau se comport ca material filtrant i n acest caz creterea concentraiei contaminailor n sol depinde de caracteristicile solului. Ele prezint un spectru de toxicitate foarte intens att pentru organismele animale ct i pentru cele vegetale. Statul prin MINISTERUL APELOR SI PROTECIEI MEDIULUI, dar i cel al AGRICULTURII I ALIMENTAIEI, este obligat s dezvolte un sistem naional de supraveghere, evaluare, prognoz i avertizare cu privire la calitate terenurilor agricole, un sistem informaional cu bnci de date la nivelul judeean si naional. Bibliografie 1. Farm. Maria Alexandriu-Peiulescu, Ing. Horia Popescu, Plante medicinale n terapia modern, Buc., Ed. Ceres, 1978 2. Asist.univ.drd. Carmen TRICA, Managementul mediului Abordri conceptuale i studii de caz 3. Prof.univ.dr.Mircea GHEORGHITA, Modelare n economia mediului 4. www.google.com

209

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

NECESITATEA ETICHETEI ECOLOGICE


NISCA, Nicoleta Maria1, MOCANU, Petronela2 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M.3 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului, Anul III,Specializarea I.M.A.P.A.; 2 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului, Anul III, Specializarea I.M.A.P.A. 3 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Arad. Introducere Eticheta ecologic european (Floarea European), este o schem unic de certificare pentru a ajuta consumatorii sa distinga produsele/serviciile verzi, care nu afecteaz mediul si aduce consumatorilor dovada indiscutabil c produsul/serviciul oferit raspunde cerinelor lor si este n conformitate cu normele de calitate si cele de securitate definite n raportul de certificare corespunzator produsului/serviciului. Produsele au impact asupra mediului in cadrul fiecarei etape a ciclului lor de viata: materii prime, procesul de productie, distributie (inclusive ambalare), utilizare/consum , reutilizare/reciclare/eliminare Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele/serviciile care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul ntregului lor ciclu de via, n comparaie cu alte produse/servicii aparinnd aceleiai grupe si se incearca limitarea folosirii substantelor cu efecte negative asupra apei, aerului, solului, reducerea cantitatii de deseuri generate, economisirea energiei, gestionarea resurselor naturale, prevenirea fenomenului de incalzire globala, protejarea stratului de ozon, securitatea mediului, zgomot si biodiversitatea si cele cu risc ridicat de producere a afectelor cancerigene si alergice. Ameliorarea calitatii mediului depinde de comportamentul responsabil al consumatorilor. Producatorii, importatorii, prestatorii de servicii si comerciantii sunt cei care trebuie sa ofere produse/servicii cu impact minim asupra mediului si au rolul de a informa clientii asupra importantei alegerii acestora. Criteriile care stau la baza acordarii etichetei ecologice europene incurajeaza aplicarea celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei precum si reciclarea produselor. Obiectivele etichetei ecologice. Eticheta ecologica europeana are cateva obiective cum ar fii incurajarea industriei inspre proiectarea si realizarea de produse care sa aiba un impact minim asupra mediului in timpul fazelor de productie, de distributie, de consum si utilizare, chiar si in timpul eliminarii, dupa folosire si care sa furnizeze consumatorilor cele mai bune informatii asupra impactului mediului al produselor/serviciilor. Avantajele etichetarii ecologice Eticheta ecologica europeana este: -Credibila: eticheta ecologica europeana este bazata pe studii stiintifice. Criteriile de atribuire se realizeaza pe baza unei analize stiintifice a impactului produsului pe tot parcursul ciclului sau de viata. -Fiabila : eticheta ecologica europeana este acordata de MINISTERUL MEDIULUI. Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice este un organ consultativ cu rol in evaluarea dosarului. -Vizibila : eticheta ecologica europeana acopera o gama larga de produse, contribuind la alegerea cumparatorului prin simbolul sau aplicat pe acestea. Promovarea produselor etichetate ecologic contribuie la utilizarea eficienta a resurselor si la un nivel ridicat de protectie a mediului. Eticheta ecologica europeana promoveaza conceperea, comercializarea si utilizarea produselor/serviciilor care au un impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viata are un caracter selectiv atesta calitatea utilizarii unui produs/serviciu si calitatea sa ecologica garanteaza o selectivitate a produselor/serviciilor prin nivelul de exigenta a criteriilor care stau la baza acordarii ei are un caracter dinamic si evolutiv; este atribuita pentru o anumita perioada de timp echivalenta cu valabilitatea criteriilor (3-5 ani), urmand ca solicitarea acesteia sa fie reinnoita, are un caracter voluntar, are o dimensiune europeana, eticheta ecologica europeana este pasaportul care autorizeaza libera circulatie a produselor pe teritoriul european. Evolutia numarului de licente din 1992 Din 1992 de cand s-a inceput acordarea de etichete ecologice create de Comisia Europeana, numarul de companii care au cerut si primit etichetarea a crescut in fiecare an. La inceputul anului 2009, mai mult de 750 de companii aveau eticheta ecologica pentru produsele si serviciile lor. Cea mai mare crestere se observa de la 2007 la 2008.
1

210

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Numar de etichete ecologice\tara In acest top conduce Italia (aproximativ 32 % din totalul licentelor), Franta (18,5 %), urmate de Germania si Danemarca. Romania avea in 2009 un numar de 3 etichete ecologice (0,36%). De remarcat ca Italia si Franta detineau in 2009 50,5 % din licentele de etichete ecologice la nivel de UE. La nivelul orasului Arad am facut un studio de caz asupra etichetelot ecologice europene la unul dintre renumitele hypermarket-uri care au un stoc de 40.000 de articole am remarcat lipsa totala a etichetei ecologice iar personalul acestui hypermarket nici macar nu stiu ce este o eticheta ecologica ei confundant eticheta ecologica cu produsele ecologice sau produsele bio. n ultimul timp se remarc creterea interesului pentru utilizarea etichetelor ecologice att pentru produse, ct i pentru ambalaje, cu scopul scoaterii n eviden a anumitor proprieti ale acestora (cu precdere privind impactul asupra mediului). Multe dintre acestea sunt voluntare, decizia utilizrii lor aparinnd productorului sau distribuitorului. n unele cazuri, etichetele ecologice trebuie aplicate n baza unor reglementri obligatorii, fiind necesar informarea consumatorului asupra calitilor ecologice periculoase ale produsului (de exemplu coninut n carburi de F i Cl). Eco-eticheta furnizeaz mesajul c un produs este prietenos pentru mediu n toate fazele ciclului su de via i c satisface att cerinele obligatorii, ct i cerinele facultative sau voluntare referitoare la impactul asupra mediului care se pot aplica la export i la import. n schema de mai jos se prezint principalele sisteme de eco-etichetare practicate pe plan internaional. Sisteme de eco-etichetare practicate pe plan internaional a.Sisteme de etichetare sponsorizate de guverne ri dezvoltate: Uniunea European: Eticheta CE Germania: ngerul Albastru Japonia: Eco Mark Canada: Opiunea Ecologic Frana: NF Mediu rile nordice: Lebda Alb ri n curs de dezvoltare: Republica Coreea: Eco-Logo India: Eco-Mark Singapore: Eticheta Verde b.Sisteme de etichetare private (neguvernamentale) SUA: Sistem tiinific de Certificare (Crucea Verde) SUA: Sigiliul Verde Suedia: Opiunea Ecologic Bun Eticheta ecologica se acorda multor produse dar nu se acorda alimentelor, bauturilor si produselor medicala.Unele dintre produse carora li se poate acorda eticheta ecologica ne sunt enumerate mai jos: A. Produse de curatat: - Detergenti pentru masini de spalat - Detergenti de base pentru spalare manuala - Detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare - Sapunuri, sampoane si balsamuri de par B. Produse de hartie: - Hartie absorbanta - Hartie copiativa si hartie grafica C. Produse pentru casa: - Materiale pentru pardoseli rigide - Vopsele si lacuri de interior - Saltele de pat D. Produse pentru gradina: - Amelioratori de sol - Substraturi de cultura E. Produse electrice si electrocasnice: - Masini de spalat rufe de uz casnic - Masini de spalat base de uz casnic - Aparate frigorifice - Televizoare - Lampi electrice - Calculatoare portabile

211

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


- Calculatoare personale - Aspiratoare F. Articole de incaltaminte G. Textile - Imbracaminte, lenjerie de pat, textile de interior H. Servicii - Servicii de cazare turstica - Servicii de camping I. Pompe de caldura J. Lubrifianti Schema este deschis tuturor produselor / serviciilor cu excepia: a) substanelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, daunatoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum i bunurilor fabricate prin procedee daunatoare pentru om sau pentru mediu i care pot dauna consumatorului in conditii normale de utilizare; b) produselor alimentare, bauturilor, produselor farmaceutice; c) aparaturii medicale destinate utilizarii in scopuri profesionale sau care este prescrisa ori utilizata de catre personal medical calificat, in conformitate cu legislaia n vigoare. Distributia etichetelor ecologice in functie de grupul de produse/servicii. Serviciile de cazare turistica reprezinta 34% din numarul total de licente, urmat de produsele de curatire (12%), produsele textile (10%) si vopsele de exterior si interior (10%). In Romania, pentru implementarea schemei de etichetare ecologica, a fost infiintata Comisia Naionala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol in luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice. Etapele elaborarii Etichetei Ecologice Europene: 1. Verificarea eligibilitatii produsului:Produsul/serviciul trebuie sa apartina uneia din grupele de produse/servicii care pot obtine eticheta ecologica europeana. Acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -potential ridicat de protectie a mediului -avantaje competitive pentru producatorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii -cerere mare de consum sau utilizare finala prin volumul de vanzari 2. Verificarea eligibilitatii companiei:Pot solicita acordarea etichetei ecologice europene operatorii economici:producatori, importatori, prestatori de servicii , comercianti 3. Contactarea autoritatii competente:Ministerul Mediului este autoritatea competenta la nivel national, pentru acordarea etichetei ecologice europene. 4. Completarea formularelor de solicitare:Operatorul economic care doreste sa obtina eticheta ecologica europeana trebuie sa depuna un dosar care sa demonstreze ca produsul corespunde exigentelor ecologice stabilite de catre Comisia Europeana. 5. Evaluarea solicitarii si acordarea etichetei ecologice europene:Autoritatea competenta primeste solicitarea si, daca criteriile ecologice sunt respectate, informeaza Comisia Europeana de decizia sa de acordare a etichetei ecologice europene. Concluzii Eticheta ecologica europeana trebuie sa furnizeze consumatorilor informatii de incredere referitoare la impactul produselor/serviciilor asupra mediului pe parcursul intregului lor ciclu de viata (productie, ambalaj, distributie, utilizare, eliminare), garantand calitatea utilizarii acestora. Consumatori trebuie informati de importanta criteriului ecologic de care ar trebui sa tina cont la achizitionarea produselor si la utilizarea serviciilor. In general, expresia de "criteriu ecologic" este asociata altor motivatii si cerinte ale consumatorilor: (sanatatea, economia, placerea, facilitatea, progresul, etc) precum si altor caracteristici ale produsului (calitate, pret, estetica, marca, fiabilitate, etc). Multi consumatori nu vor cauta produsele etichetate ecologic in raioanele magazinelor. Eticheta ecologica europeana este cea care trebuie "sa vina" catre ei. Difuzarea informatiilor in magazine, panouri cu eticheta ecologica europeana, dispunerea produselor in raion sunt elemente de marketing care pot favoriza cumpararea produselor etichetate ecologic. Pretul produsului/serviciului ramane un criteriu foarte important in alegerea facuta de consumatori: compararea pretului unui produs/serviciu etichetat ecologic cu altul din aceasi categorie influenteaza mult decizia cumparatorilor. Faptul ca un produs/serviciu ecologic trebuie sa fie mai scump decat celelalte din aceeasi categorie de produse/servicii este un obstacol in schimbarea comportamentului consumatorilor. Promovarea si mediatizarea etichetei ecologice europene in randul consumatorilor trebuie sa se realizeze in doua moduri:

212

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


-prin dezvoltarea unei strategii de "educatie ecologica" cu scopul de a schimba comportamentul consumatorilor in procesul de cumparare, fara a ne limita doar la difuzarea de informatii; -prin dezvoltarea de "instrumente de marketing si publicitate" care sa se adreseze nevoilor specifice consumatorilor, fara a se cauta atingerea unui scop pedagogic de protectie a mediului. Bibliografie: 1. Balint, C. Procedee de mbuntire a calitii i a stabilitii produselor alimentare, Bucureti,Editura Tehnic, 1982 2. Ciurea, S.,Drgulnescu, N. Managementul calitii totale, Bucureti, Editura Economic, 1995 3. Fundamentele stiintei marfurilor Marfuri alimentare Prof.univ.dr. Dumitru DIMA Prof.univ.dr. Ion DIACONESCU Prof.univ.dr. Rodica PAMFILIE Conf.univ.dr. Roxana PROCOPIE Lect.univ.dr. Magdalena BOBE Lect.univ.dr. Carmen PUNESCU Lect.univ.dr. Dorin POPESCU Asist.univ.drd. Lelia CHIRU 4. http://www.eticheta-ecologica.ro/ 5. http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/eticheta_ecologica/avantaje_etichetare.htm

213

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

DETERMINAREA CONCENTRAIEI COLORANILOR AZOICI DIN APE REZIDUALE PROVENITE DIN INDUSTRIA TEXTIL UTILIZND UN BIOSENZOR BAZAT PE LACAZ
PAG, Andreea1, INOAN, Claudia2 Coordonator: Prof.univ.dr.chim. MUNTEANU, Florentina-Daniela, Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar Turism i Protecia Mediului, Anul I Master MCPA. 3 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Arad. Rezumat Clasa coloranilor azoici, cea mai mare clas de colorani chimici i cu cea mai mare carietate de culori, a fost urilizat extensive n ultimii ani nu numai n industria textil ct i n tipografii. Deversarea coloranilor azoici n mediu este ngrijortoare nu numai din cauza colorrii apelor ci i din cauza toxicitii, mutagenicitii i carcinogenitii acestor colorani dar i al produilor de biotransformare ai acestora. Eliminarea efluenilor colorai n sisteme de tratatrea a apelor reziduale are la baz procedee fizice sau chimice precum: adsorpia, concetrarea, transformarea chimic i incinerarea. Toate aceste procedee sunt scumpe, motiv pentru care au fost sugerate procedee enzimatice de decolorizare ale apelor reziduale textile. n aceast lucrare sunt prezentate rezultatele obinute cu un biosenzor bazat pe lacaz ce a fost utilizat pentru determinarea concentraiei totale de colorani azoici din ape reziduale provenite din industria textil. Introducere n industria textil sunt utilizai mai mult de zece mii de colorani textili comerciali indexai in Colour Index, muli dintre ei fiind fiind foarte dificil de decolorizat din cauza structurii moleculare aromatice complexe i a originii lor sintetice [1]. Industria textil, aa cum se tie, este o mare consumatoare de ap curat care este folosit n diferite procese din procesul tehnologic, iar rezultatul acestora este producerea unor cantiti foarte mari de ap rezidual textil care este poluat att cu colorani nefolosii ct i cu alte chimicale. Muli dintre coloranii textili au o structura chimic foarte diversificat i sunt foarte greu de decolorat/degradat folosind tratamentele biologice convenionale. Coloranii neconsumai din apele reziduale creaz probleme deosebite de estetic dar i probleme de mediu datorate culorii acestora i datorit consumului chimic de oxigen. Mai mult dect att, deversarea direct a acestora poate cauza formarea unor amine aromatice toxice n condiii anaerobe n ap, i poate cauza contaminarea solului i a apelor freatice [2, 3]. Toate chimicalele ce ajung n mediul nconjurtor pot cauza diverse boli, ns cancerul este considerat ca fiind cel mai critic. De aceea, este de o deosebita importan monitorizarea acestor poluani i totodat studiul biodegradrii acestora. Conceptul modern de biosenzori reprezint un domeniu de instrumente ce sunt folosite pentru determinarea concentraiei unor substane sau a altor parametrii de interes biologic. Senzorii biologici sunt instrumente analitice ce detecteaz schimbrile biochimice i fiziologice. Lacaza (EC 1.10.3.2, p-difenol oxidaze) este una din puinele enzime care au fost studiate nc din secolul al nousprezecelea. Yoshida a descris lacaza n 1883. Aceasta face parte din clasa proteinelor cu cupru albastru care cuprinde o grup mic de enzime. Lacazele pot conine unul sau mai muli atomi de cupru n molecula lor iar acetia catalizeaz oxidarea (un electron implicat n procesul de oxidare) unui numr mare de compui fenolici. Oxigenul molecular este acceptorul de electroni final i de aceea este redus la doua molecule de ap. Importana lor biotehnologic se reflect i n faptul c aceste enzime i rein activitatea enzimatic n solveni organici, astfel nct pot fi folosite cu succes n sintezele organice. Lacazele au aplicaii vaste i pot fi folosite n decolorarea i detoxificarea apelor rezultate din industria textil, n decolorarea celulozei, i ndeprtarea fenolilor din vinuri [4-7]. Aplicaiile biotehnologice ale lacazei au fost mbogite de introducerea sistemelor lacaz-mediator care au abilitatea de a oxida chiar i compusi non-fenolici care altfel nu ar fi atacai de lacaza, dar i de a degrada lignina. Reacta de oxidare a substratului de ctre lacaz este un proces cu transferul unui electron i n care se genereaz radicali liberi. ns n acest proces reacia de oxidare a substratului n care este implicat un electron este cuplat cu reacia de reducere a oxigenului n care sunt implicai patru electroni, astfel nct acest proces redox nu are un mecanism foarte simplu. Produsul de reacie format iniial este instabil i poate participa la o a doua reacie de oxidare catalizat enzimatic sau o alta reacie non-enzimatic cum ar fi cea de hidratare, disproporionare sau polimerizare. Pe baza studiilor efectuate pn n prezent se concluzioneaz c lacazele sunt unele dintre enzimele cele mai importante i promitoare n diverse aplicaii.
1, 2

214

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


n prezenta lucrare s-a utilizat un electrod modificat cu lacaz pentru a determina concentraia total de colorani prezeni n ape reziduale deversate de la vopsitoria unei fabrici textile. Mod de lucru Pentru prepararea electrozilor s-au folosit electrozi de grafit spectroscopic. Barele de grafit au fost polizate pe glaspapir (granulatie P1200) si apoi polizati pe hartie alba pana se obtine o suprafata asemanatoare oglinzii. Electrozii au fost spalati cu apa distilatat si lasati sa se usuce la temperature camerei. Dupa uscare s-au pipetat pe suprafata electrodului 5L de enzima, iar adsorptia a fost lasata sa decurga timp de o ora la o temperatura de 4C. Excesul de enzima sau enzima slab adsorbita a fost indepartata prin spalare cu tamponul folosit in determinari.

Bar de grafit nepolizat

Bar de grafit cu suprafaa polizat pna se obine o suprafa asemntoare oglinzii

Dupa splarea i uscarea electrodului se adaug 5 L enzim. Adsorpia are loc timp de 1h la 4C

Dup timpul de adsorpie excesul de enzim se ndeparteaza prin splarea electrodului cu soluie tampon

Figura 1. Modul de obinere a biosenzorului Electrozii astfel obtinui au fost plasai ntr-o celul electrochimic (electrod de referin Ag/AgCl (3M KCl), i un fir de platin ca electrod auxiliar). Electrozii au fost conectai la un poteniostat i s-a lucrat la un potenial de -50 mV. Toate experimentele electrochimice au fost efectuate folosind un poteniostat Voltalab (Radiometer Analytical, Frana) controlat de un software electrochimic Voltamaster 4 (versiune 7.08). Electrozii de lucru, de referin i contraelectrodul au fost: electrodul de grafit, electrodul de Ag|AgCl umplut cu 3M NaCl (BAS, Bioanalytical Systems, West Lafayette, IN, USA), i un electrod spiralat de platin (23 cm). Electrolitul folosit a fost soluie tampon acetat de sodiu 0.1 M, pH 5.0.
Rezultate i discuii

Lacaza cataliteaz oxidarea substraturilor organice precum compui fenolici n prezena oxigenului molecular. Atunci cnd lacaza este adsorbit pe grafit are loc reducerea bioelectrocatalitic a oxigenului i se observ un curent de reducere cauzat de un transfer direct de electroni de la electrod ctre enzima imobilizat i apoi ctre oxigenul molecular din soluie. n prezena unui donor de electroni solubil, lacaza poate fi redus printr-un mecanism mediat de electroni (Fig. 2). n acest mecanism donorul de electroni penetreaz centrul activ al enzimei unde este oxidat printr-un proces de oxidare cu un singur electron obinndu-se cel mai adesea un radical care apoi este re-redus la suprafaa electrodului printr-un proces de transfer de electroni mediat. O2 Mediatorox Laccase Substrate

H2O

Laccaseox

Mediator

Substrateox

Fig. 2. Rolul mediatorului n activitatea enzimatic Un experiment preliminar efectuat la un potenial aplicat de -50mV fa de Ag|AgCl a demonstart c aceti biosenzori au un zgomot redus, iar dup injectarea soluiei de colorant acetia genereaz un current de reducere. Un astfel de rsouns este bine neles i este atribuit reducerii electrochimice a produilor de oxidare ai lacazei. Rspunsul este dependent de concentraia colorantului n soluia analizat. La concentraii mari de colorant dependena current-concentraie ajunge la saturaie (Figura 3). Constanta Michealis-Menten (Kmapp) i curentul maxim (Imax) au fost calculate din graficul prezentat utiliznd ecuaia Michealis-Menten (Ecuaia 1).

215

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Kmapp este un indicator al afinitii unei enzyme pentru un anumit substrat i al stabilitii complexului enzimsubstrat.

I =

I max [S ] app [S ] + K M

(1)

unde S este concentraia substratului, Imax curentul maxim i Kmapp este constanta aparent Michaelis-Menten.

0,6

0,5

0,4 y = m1*m0/(m2+m0) Value m1 0,2 m2 Chisq R 0,1 0,81074 31,496 0,00061474 0,99761 Error 0,02372 2,3031 NA NA

0,3

0 0 10 20 30 40 50 60 70 80

[Methyl Orange], M

Pentru a determina concentraia de colorani din analiza recoltat din apa rezidual provenit de la o ntreprindere din industria textil, iniial s-a nregistrat semnalul pentru o soluie standard de Metil Orange. Curentul nregistrat pentru concentraii diferite de Metil Orange este prezentat n Figura 3. Ulterior s-a injectat n celula electrochimic proba real recoltat. Valoarea densitii de curent nregistrat pentru aceast prob a fost 0,16 A/cm2. Prin interpolare n domeniul liniar din curba nregistrat pentru Metil Orange s-a putut deduce c aceast valoare corespunde unei concentraii de 9 M de colorant injectat n celul, adic o concentraie de 90 M colorant n proba real recoltat. Concluzie Utilizndu-se un biosenzor bazat pe lacaz s-a putut determina concentraia total de colorani azoici prezeni ntr-o prob real. Valoarea raportat este calculat avnd ca referin curba de calibrare pentru Metil Orange uriliznd un biosenzor bazat pe lacaz. Bibliografie [1] Ozer, A., G. Akkaya, and M. Turabik. 2006. The removal of Acid Red 274 from wastewater: Combined biosorption and biocoagulation with Spirogysa hizopus. Dyes Pigm. 71 (2):83-89. [2] Pinheiro, H. M., E. Touraud, and O. Thomas. 2004. Aromatic amines from azo dye reduction: status review with emphasis on direct UV spectrophotometric detection in textile industry wastewaters. Dyes Pigm. 61:121-139. [3] Hao, O. J., H. Kim, and P. C. Chiang. 2000. Decolorization of wastewater. Crit. Rev. Env. Sci. 30:449505. [4] Abadulla E., Tzanov T., Costa S., Robra K. H., Cavaco-Paulo A., and Gbitz G. M., Decolourisation and detoxification of textile dyes with laccase from Trametes hirsuta, Appl. Environ. Microbiol., vol. 66, 2000, pp. 33573362. [5] Blmel S. and Stolz A., Cloning and characterization of the gene coding for the aerobic azoreductase from Pigmentiphaga kullae K24, Appl. Microbiol. Biotechnol., vol. 62, 2003, pp. 186-190. [6] Nyanhongo G. S., Gomes J., Gubitz G. M., Zvauya R., Read J., and Steiner W., Decolorization of textile dyes by laccases from a newly isolated strain of Trametes modesta, Water Research, vol. 36, 2002, pp. 1449-1456. [7] Nyanhongo G. S., Gomes J., Gbitz G. M., Zvauya R., Read J. S., and Steiner W., Production of laccase by a newly isolated strain of Trametes modesta., Bioresource Technology., vol. 84, 2002, pp. 259-263.

216

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

EVIDENIEREA UNOR SUSPENSII N AERUL DIN INCINTA UNUI CENTRU COMERCIAL DE TIP ,,MALL
PRIAC, T. Ioan1, DIODIU, Raluca2 Coordonator: Lect.univ.dr. BRIAN Nicoleta 3
1 2

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de tiina Mediului, ERSM, Anul I Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de tiina Mediului, CMSE, Anul I 3 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de tiina Mediului Abstract Dust is a common air pollutant that can be classified into two groups upon grain size: airborne dust (< l0 pm) and settled dust (> 10 pm). This study presents a series of instantaneous measurements for airborne dust (PM10) taken into a mall. The equipment used to monitor indoor PM10 was ,,Dust Track 8520. Measurements were taken instantaneous from several points covering all the Polus Centers area. After analyzing the data collected from the device we concluded that concentration and dynamics of PM10 can be influenced by a number of factors. This category includes the variation of relative humidity, temperature differences, indoor space dimension, indoor objects distribution, indoor air speed and motion and others. This is an incipient study regarding indoor particulate matter based on instantaneous measurements, that can be continued with future studies. Keywords: Particulate matter; Indoor sampling; Introducere n cadrul studiilor care vizeaz calitatea mediului ambiental, o atenie deosebit trebuie acordat calitii aerului. Printre poluanii aerului se numr i praful mpreun cu toi constituenii si. Odat cu continua dezvoltare a oraului Cluj-Napoca i creterea nivelului de trai, au crescut i cerinele fa de locul destinat cumprturilor, acest lucru ncurajnd apariia i dezvoltarea complexelor comerciale de tip ,mall. Acest tip de complex comercial se confrunt (ca orice alt cladire sau instituie) cu problematica prafului ce nglobeaz prezena n aerul respirabil a diferiilor poluani. n aceast lucrare dorim s evideniem aceast problematic a prafului ntr-un centru comercial de tip mall, mai exact a particulelor n suspensie cu dimensiunea mai mic de 10m, punnd n eviden i potenialele efecte pe care acest tip de poluani le pot avea asupra sntii. Lucrarea cuprinde prezentarea punctelor de colectare, descrierea aparaturii de colectare i analiz a probelor, descrierea efectelor asupra sntii, uramate de o prezentare n detaliu a rezultatele analizelor i o discuie a acestora. Ultimul capitol cuprinde concluziile. 1. Suspensiile din praful ambiental Impuritilile solide i lichide ajung n atmosfera cu compoziii i fracii de dimensiuni diferite i sunt clasificate n pulberi sedimentabile i suspensii. Aceste impuriti pot fi de origine natural sau antropogen. Cele de origine natural provin din erodarea straturilor superficiale ale solului, din procese de descompunere a substanlelor organice, ca rezultat al incendiilor din pduri, erupiilor vulcanice, iar deasupra mrilor din srurile apei marine. Sursele artificiale sunt datorate activitii omului, n cea mai mare parte procesului de industrializare i urbanizare. Uneori este foarte greu de definit originea pulberilor, i anume dac sunt de origine natural sau antropogen, iar compozilia chimic a acestora poate varia n funcie de mrimea particulelor, de aezarea geografic etc (MORENO et al., 2004). Pulberile sedimentabile sunt impuriti cu granulaie mare i sedimentare rapid. Modul de colectare este fixat de STAS. Efectul nociv asupra sntii este mai redus dect al suspensiilor, deoarece acestea sunt filtrate de cile respiratorii superficiale. Acestea pot contamina ns suprafaa mbrcmintei, a pielii, pot ajunge n ochi i mai pot adsorbi plumb i alte elemente nocive. Suspensiile pot fi definite ca fiind pulberile aflate n atmosfer, cu dimensiuni mai mici de 10 m, att de natur solid ct i lichid, prezentnd o micare brownian. Datorit mrimii dar i a faptului c prezint o micare brownian, suspensiile sunt caracterizate de o vitez de sedimentare foarte mic, depunndu-se ntr-un timp foarte ndelungat. Funiginile din arderea crbunilor i a carburanilor din motoarele diesel precum i azbestul provenit din discurile de frnare ale mainilor aparin acestei categorii de fracii. Multe materiale cancerigene, depunndu-se pe suprafaa acestor funingini, ajung pn la nivelul plmnilor. Efectul acestora este agravat de prezena dioxidului de sulf.

217

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Directiva 2008 /50/CE a Parlamentului European i a Consiliului Uniunii Europene din 21 mai 2008, privind calitatea aerului nconjurtor i un aer mai curat pentru Europa, ofer i definiii pentru pm-uri. Conform acestei directive, PM10 nseamn pulberile n suspensie care trec printr-un orificiu de selectare, cu un randament de separare de 50 % pentru un diametru aerodinamic de 10 m; iar PM2,5 nseamn pulberile n suspensie care trec printr-un orificiu de selectare,cu un randament de separare de 50 % pentru un diametru aerodinamicde 2,5 m. n ceea ce privete limitele pentru aerul de interior, n legislaia naional nu sunt nc stabilite valori pentru CMA (concentraia maxim admis). n ceea ce privete natura poluanilor, suspensiile prezint o capacitate de difuzie mai redus i au stabilitate mai mic n atmosfer dect gazele, stabilitate care este cu att mai mic cu ct masa i dimensiunea lor este mai mare. Particulele mai mici de 10 m intr n categoria aerosolilor. Aerosolii poluani pot fi, din punct de vedere al strii de agregare, solizi sau lichizi. Cei lichizi sunt reprezentai de gaze sau vapori condensai n atmosfer. Aerosolii solizi sunt reprezentai de pulberi. Deoarece aceste particule sunt foarte diferite ca dimensiuni i natur chimic, aprecierea gradului lor de nocivitate este complet atunci cnd se determind cantitatea, natura chimic i dimensiunile acestora. Efectul asupra sntii depinde de toate aceste caracteristici. Odat ajuni n atmosfer, poluanii pot reaciona chimic cu ali poluani prezeni anterior sau cu constituenii atmosferici. Din aceste reacii pot rezulta i noi substane cu agresivitate sporit. Funiginile i pulberile din atmosfer absorb ntre 20-70 % din radiaia UV, modificnd cantitatea de radiaii care ajunge pe sol i prin aceasta temperatura solului. Poluanii solizi exercit efect coroziv asupra cldirilor i asupra aparaturii tehnice. De exemplu praful depus pe izolaia aparatelor electronice, poate da natere la un un strat conductor care poate cauza scurtcircuite i avarii. 2. Colectarea i analiza probelor S-a dorit ca locaia n care se va realiza colectarea probelor s fie una dintre cele mai aglomerate din Cluj-Napoca. n aceast privin s-a optat pentru Polus Center Cluj, cel mai ntins centru comercial pe un singur nivel din Romnia, cu o suprafa construit de 80.000 mp i 2.500 de locuri de parcare la care se adaug 20.000 de vizitatori zilnic.

Fig. 1. Schema centrului comercial i punctele unde au fost realizate msurtorile. Colectarea datelor s-a realizat pe tot cuprinsul centrului comercial, dup cum se poate urmri n figura 1. S-au realizat astfel treisprezece puncte de colectare i douzeciiopt de analize, efectuate att n zile cu un numr mare de vizitatori ct i n cele cu un numr mai redus. n incinta centrului comercial "Polus Center Cluj Napoca" am efectuat dou seturi de msurtori cu aparatul "Dust Track 8520" Cele dou seturi de analize au fost efectuate n zilele de Smbt 6 Martie 2010 respectiv luni 8 Martie 2010. Valorile obinute sunt medii ale valorilor momentane, i au fost obinute prin msurtori de cte 10 minute n punct fix cu aparatul "Dust Track 8520". Ambele msurtori au fost efectuate n aceleai puncte alese iniial pentru o mai bun observare a diferenelor sau asemnrilor dintre cele dou msurtori. Aparatul "Dust Track 8520" contorizeaz particule nesedimentabile n condiii normale de temperatur umiditate i presiune, particule ce au dimensiunea sub 10m. Pentru msurarea acestor particule, aparatul dispune de un senzor cu laser dispus n unghi de 900 fa de fluxul de aer purttor de parrticule. O serie de factori perturbatori ar putea influena msurtoarea i anume diferenele de temperatur fa de care s-a fcut calibrarea, deoarece, ca oricare alt fluid, i aerul poate suferi modificri ale densitii relative n funcie de temperatur i umiditate. 3. Rezultate i discuii n urma msurtorilor efectuate a fost ntocmit graficul din figura 2 care red valorile obinute prin msurtorile efectuate la punctele de prelevare din incinta complexului comercial. Se poate observa c valorile obinute n ziua din weekend, caracterizat de o abunden mai mare a populatie, sunt sensibil mai mari dect cele obinute lunea. De asemenea, pot fi observate i diferene n diferitele puncte de prelevare.

218

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Poate fi apreciat c, numrul i densitatea acestor particule pot fi influenate de o serie de factori : variaia umiditii relative a aerului de interior, diferenele de temperatur, dimensiunea speiului luat n considerare, rugozitatea terenului (reprezentat de numrul de obstacole de orice fel din interiorul cldirii, viteza curenilor de aer din acea ncpere etc.
140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Z iua 1 Z iua 2

Fig. 2. Graficul red valorile obinute n g/m la toate punctele de msurare n ambele zile. Numrul particulele nesedimentabile, cu dimensiunea cuprins sub 10m depind n principal de umiditatea relativ a aerului; deoarece o parte dintre ele n funcie de natura lor chimic i pot schimba statutul din particule nesedimentabile n particule sedimentabile n situaii de umiditate relativ crescut. Umiditatea relativ este definit ca fiind gradul de saturaie a aerului cu vapori de ap i este influenat de temperatur. Astfel creterea temperaturii determin scderea umiditii relative a aerului, iar scderea temperaturii atrage adeseori creterea umiditii. La temperaturi relativ sczute, umiditatea relativ a aerului este mai crescut, astfel o parte din particule, cele hidrofile, pot suferi o cretere a masei moleculare astfel sedimentnduse. Factorul uman poate influena temporar umiditatea relativ prin procesul de respiiraie eliminnd astfel vapori de ap. Creterea temperaturii duce la creterea agitaiei Browniene, adic la creterea vitezei particulelor nesedimentabile. Dimensiunile mari ale spaiilor generaz turbionarea ntr-un mod activ foarte pronunat a aerului de interior provocnd accelerarea particulelor micrometrice de praf. Deoarece vorbim despre un complex comercialde tip mall, nseamn c lum n discuie o serie de dimensiuni ale ncperilor relativ mari, trafic relativ intens al factorului uman, aerul condiionat att pentru nclzire (pe perioada iernii) ct i pentru rcire (pe perioada verii). Totui un anumit factor poate reduce ntr-o anumit msur viteza cu care curenii de aer i praful micrometric nesedimentabil pot s i reduc viteza, acest factor fiind denumit "rugozitatea terenului".Acest termen definete suma tuturor obstacole de diferite dimensiuni ce perturb circulaia unui curent de aer. Aerul condiionat utilizat n aceste complexe comerciale genereaz aer uscat, deoarece aerul este filtrat i recirculat n nteriorul cldirii, iar aerul intrat n contact cu elemenii sistemului de aer condiionat condenseaz apa, srcind astfel aerul n vapori de ap i producnd o scdere a umiditii relative care, la rndul ei duce la creterea numrului de particule nesedimentabile. Importana analizrii i determinrii cantitii de PM10 este dat de potenialele efecte negative pe care aceste particule minuscule le pot avea asupra sntii. Odat intrate n organism prin procesul de respiraie, particulele ajung n tractul respirator, la distane diferite i se acumuleaz n funcie de mrime. Gradul de nocivitate este dat de locul de depunere, de cantitatea i toxicitatea particulelor depuse. De exemplu suspensiile, pulberile sedimentabile i funinginele pot cauza leziunea mecanic a plmnilor. n acelai timp deseori pot interaciona cu alte impuriti, cu care se asociaz adsorbtiv. Pericolul cel mai mare poate avea loc atunci cnd aceste particule ajung n plmni. Odat ajunse aici, pm-urile pot determina o intensificare a crizelor de astm, inhib sistemul imunitar, cauzeaz sau agraveaz bronite i alte boli ale plmnilor. Categoria de risc include persoanele n vrst, copiii i suferinzii de astm. Unele studii recente leag aceste pm-uri de apariia unor tipuri de cancer pulmonar.
140 120 100 80 60 40 20 0 I1 I2 I3 I4 Ziua 1 Ziua 2

4.Concluzii n urma analizrii rezultatelor samplingului din zilele de 6 respectiv 8 Martie 2010 am observat valori relativ crescute ale prafului micrometric nesedimentabil n general n zonele de acces n ncinta centrului comercial i n zona deicat "foodcourt"; celelalte pucte n care s-au efectuat msurtorile valorile au fost mai mici.

Fig. 3. Valorile obinute n g/m la intrrile din complexul comercial.

219

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Valorile mari pot fi asociate n aceast situaie cu dimensiunea spaiului, n zonele largi tip pia public i n zona foodcourt spaiul este generos iar rugozitatea relativ redus, n comparaie cu restul culoarelor unde spaiul este restrns iar pe centrul culoarelor sunt dispuse mici "magazine ambulante" fapt ce reduce ntr-o anumit msur circulaia aerului i deci a prafului micrometric nesedmentabil. n zonele de intrare un alt factor ce contribuie la turbionarea dar i la srcirea aerului n vapori de ap este reprezentat de aerul condiionat, generator de cureni de aer uscai i forai. Graficul din figura 3 prezint valorile obinute n g/m la intrrile din complexul comercial pe perioada de msurare. n zona foodcourt dedicat mai multor restaurante de tip "fast food " spaiul generos, nesat de mese i scaune bine aerisit de ctre instalaiile de aer ondiionat nu reuesc s reduc circulaia prafului micrometric nesedmentabilfapt ce duce la o ncrcare mai mare a aerului n aceste particule. n urma acestui studiu am remarcat c acest tip de particule pot fi influenate de temperatur, umiditate, dimensiunea spaiului, gradul de turbionare a aerului densitatea ogiectelor i tipul acestora iar lista nu se oprete aici. Acest studiu ne-a ajutat s nelegem mai bine dinamica particulelor i pe viitor avem n vedere dezvoltarea acestui studiu prin aprofundarea factoriilor ce pot genera acest tip de particule, natura mineralogic a lor dar i modul n care le putem influena creterea sau diminuarea numrului acestora. Bibliografie Moreno, T., Jones' T.P., Richards, R.J. (2004): Characterisation of aerosol parliculate matter from urban and industrial environments: examples from Cardiff and Port Talbot, South Wales, Science of the Total Environment, UK, vol. 334-335, pp.337-346. Posfai, M., Molnar, A. (2000): Aerosol particles in the troposphere: A mineralogical introduction, European Minralogical Union Notes in mineralogy, Eotvos University Press, Budapest, vol 2, pp 197-252. www.monitoruloficial.ro www.epa.gov

220

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PROTECIA MEDIULUI. LEGISLASIE EUROPEAN I NAIONAL


PUN, Ana-Maria1
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept i tiine Administrative, Secia Drept, Anul IV

Realitile zilelor noastre arat c secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri i transformri ale civilizaiei omeneti, dar i cele mai complexe i uneori nebnuite efecte asupra vieii. Pn nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. In prezent, ca urmare a exploziei demografice i a dezvoltrii fr precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie prim i energie pentru producia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intens a resurselor pmntului relev, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. Perfecionarea i modernizarea proceselor tehnologice, utiliznd cele mai noi cuceriri stiinifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu i pe cele energetice. Ca urmare a industrializrii i creterii produciei de bunuri au sporit mult materialele ce afecteaza mediul ambiant. Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de complexe, se regsesc n aer, ap i n sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a prezentei dioxidului de sulf din aer, datorit dezvoltrii proceselor termice i a utilizrii unor combustibili inferiori; sunt evacuate n atmosfer importante cantiti de oxizi de azot, de carbon, negru de fum, sruri i oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte duntoare asupra vegetaiei, n general, i direct sau indirect asupra omului. De aceea, n ultimii ani att la nivel naional, ct i la nivel european s-au realizat o serie de acte normative cu scopul de a se mbuntii legislaia si de a duce la o protecie ct mai bun a mediului. Politica n domeniul mediului vizeaz urmtoarele obiective: protecia mediului; ameliorarea calitii sale; protecia sntii publice; utilizarea prudent i raional a resurselor naturale; promovarea msurilor la nivel internaional privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale i mondiale. Instrumentele utilizate: dispoziii legislative, n special directive fixnd norme de calitate de mediu (niveluri de poluare); norme aplicabile procedurilor industriale (norme de emisii, de conceptie, de exploatare); norme aplicabile produselor (limite de concentraie sau de emisie pentru un produs dat); programe de aciune n favoarea proteciei mediului; programe de ajutor financiar.( Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2003) Necesitatea unei politici comune a mediului.Tratatele instituind Comunitile Europene nu prevedeau competene comunitare explicite n materie de mediu. Confruntarea cu poluarea, n cretere rapid, statele membre au adoptat msuri la scar naional. Fiind un fenomen transfrontalier, poluarea nu putea fi combtut n mod eficace doar n limitele frontierelor naionale. n plus, unele din msurile adoptate de statele membre mpiedicau libera circulaie a mrfurilor n cadrul pieei comune. Ca urmare, apelurile i presiunile pentru aciuni comune n favoarea mediului s-au multiplicat. n 1972, la puin timp dup prima Conferin a ONU asupra mediului, Comisia Europeana a propus elaborarea unui program de aciune n acest domeniu. La nceputul anilor 70, au fost recunoscute necesitatea i legitimitatea unei politici comune n domeniul mediului. Cu timpul, se va dezvolta progresiv un drept comunitar al mediului, care cuprinde n prezent peste 200 directive i regulamente. Ele privesc, n principal, protecia apelor, calitatea aerului, protecia florei i faunei, zgomotul, eliminarea deeurilor. Legislaia mediului prezint o caracteristic particular, anume ea ine seama de aspectele economice. Dar legislaia anterioar lui 1986, nu avea o baza juridic ntr-un tratat . Actul Unic european atribuie n mod explicit Comunitii europene competente n domeniul politicii mediului. Astfel, el va oferi o baz juridic formal acelui ansamblu crescnd de reglementari asupra mediului. Actul Unic european a fixat trei obiective prioritare politicii comunitare: 1. protecia mediului; 2. sntatea uman; 3. utilizarea prudent i raional a resurselor naturale (art. 130 R). Tratatul asupra Uniunii Europene (1992) a stabilit n mod formal conceptul dezvoltrii durabile n legislaia Uniunii Europene. Patru ani mai trziu, tratatul de la Amsterdam a fcut din dezvoltarea durabil un obiectiv primordial al Uniunii Europene. Dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene trebuie s se fondeze pe principiul dezvoltrii durabile i pe un nivel nalt de protecie a mediului. Mediul trebuie s fie integrat n definirea i punerea n aplicare a tuturor politicilor economice i sociale ale Uniunii Europene, inclusiv comer, industrie, energie, agricultur, transport i turism.(Eliodor Tanislav, Nicolae Turdean, Protectia juridica a mediului, Editura Semne, Bucuresti, 2002) La nivel naional exist o serie de reglementri care garanteaz dreptul la un mediu sntos i care ar trebui s i protejeze mediul. Dreptul la un mediu sntos este garantat chiar de Constituie n articolul 35, iar O.U.G. 195/2005 constituie cadrul normativ privind protecia mediului. Prin adoptarea acestei ordonane se ncearc crearea unui cadru unitar prin care se statueaz principiile care guverneaz ntreaga activitate de protecie a mediului i care traseaz direciile de reglementare a activitilor economice n vederea atingerii

221

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


obiectivelor dezvoltrii durabile, elemente care vizeaz interesul public. Prezenta lege printre modalitile(Anca Ileana Duc, Dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009) de implementare a princiipiilor i elementelor privind protecia mediului prevede i meninerea i amelioraae calitii mediului, promovarea cercetrii fundamentale i aplicative n domeniul proteciei mediului, prevenirea i controlul integrat al polurii etc., dar i una din celemai importante reguli, i anume educarea i contientizarea publicului, precum i participarea acestuia n procesul de elaborare i aplicare a deciziilor privind mediul. ntreaga activitate de ecologizare a activitii industriale se afl sub impactul respectrii instruciunilor i relaiilor impuse de standardele specializate, iar aceste standarde impun: - conformarea cu legislaia de mediu; - existena unor strategii i politici de mediu; mbuntirea continu a performanelor de mediu n ultimii ani cadrul normativ a fost modificat printr-o serie de legi privind protecia mediului, att n ceea ce privete calitatea apei, aerului i solului, ct i n ceea ce privete folosirea substanelor chimice i a substanelor periculoase. n ultimul timp, un termen asociat celui de mediu nconjurtor este poluarea, care se manifest ca o agresiune continu mpotriva integrittii acestuia. Poluarea reprezint, de fapt, preul pe care oamenii l pltesc pentru beneficiile aduse de tehnica modern. Ceea ce se cheam n prezent poluare, este sfritul unui proces care a nceput odat cu formarea comunitilor omeneti i care, la un moment dat, a nceput s degradeze mediul. Poluarea mediului nconjurtor, care i-a ntins ameninarea asupra ntregii planete, a ajuns n punctul n care atac dezlnuit omul i spaiul su de existen. Trecnd peste limitele capacitii proprii de aprare a naturii, de regenerare i de echilibrare, toi agenii poluani noi se rspndesc rapid n aer, n ap sau n sol, genernd, dezvoltnd i propagnd unul dintre cele mai grave pericole pe care le-a ntmpinat civilizaia modern. Unul din cei mai nocivi ageni de poluare este cianura, iar Romnia este unul din utilizatorii acesteia n mineritul aurifer. Cianura este un factor care afecteaz nu numai solul, apa i aerul, ci tot ce este viu,inclusiv pe om. Utilizarea cianurii n minerit este unul dintre cele mai delicate subiecte dezbtute de ctre Comisia European, iar n urma dezastrelor ecologice din anii 2000, care au avut loc i n Romnia, dar i n alte state ale Uniunii Europene, s-a adoptat n 2006 Directiva privind gestionarea deeurilor din industriile extractive, care impune reducerea concentraiei de cianur din iazurile de steril la cel mai sczut nivel posibil, stabilind, de asemenea, valori-limit specifice. Cu toate c Uniunea Europen nu a interzis expres folosirea cianurii n minerit, aceasta ncercnd s limiteze concentraia folosit, s-a remarcat faptul ca unele ri doresc interzirea folosirii acesteia. n ultimii ani n Romnia s-au petrecut mai multe dezastre ecologice care nu au afectat doar ara noastr ci i rile vecine, acestea avnd mult de suferit. De aceea, Ungaria este una din rile care susin interzirea folosirii cianurii n minerit tocmai pentru c aceasta afecteaz foarte mult mediul, dar i pe oameni. Ruperea digului de la Baia Mare n 2000 a dus la scurgerea a peste 100.000 de tone de ap contaminat n mai multe ruri i maia poi n Dunre care a dus la distrugerea faunei si florei, multe specii fiind acum disprute. Mai mult, n urma dezastrelor ecologice Romnia a fost condamnat de Curtea European a Drepturilor Omului n mai multe cazuri n care s-a reclamat faptul c aceasta a ncalcat dreptul cetenilor si de a tri ntr-un mediu sntos i curat. Cel mai important aspect pentru protejarea mediului l constituie implementarea normelor n vigoare i educarea publicului i contientizarea acestuia a problemelor legate de mediu. Bibliografie: 1. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2003 2. Eliodor Tanislav, Nicolae Turdean, Protectia juridica a mediului, Editura Semne, Bucuresti, 2002 3. Anca Ileana Duc, Dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009

222

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CELE MAI POLUATE 10 LOCURI DIN LUME


PETRUA, Ana Maria Laura1 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. IANCU, Paula2
1

Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti, Facultatea de mbuntiri Funciare i Ingiuneria Mediului, Ingineria mediului, Anul IV 2 Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti, Facultatea de mbuntiri Funciare i Ingiuneria Mediului I Generalitati Poluarea mediului (STOCKHOLM 1972) reprezinta totalitatea componentilor naturali sau prezenta unor componente straine, ca urmare a actiunii omului si care in lumina cunostintelor noastre actuale provoaca prin natura lor , prin concentratia n care se gasesc si prin timpul cat actioneaza, efecte nocive asupra sanatatii , creeaza disconfort sau impieteaza asupra diferitelor utilizari ale mediului la care acesta putea servi in forma sa anterioara Din cuprinsul definiiei se poate constata, deci, ca cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poarta omul , poluarea fiind consecinta activitatii fiziologice dar mai ales social-economice a acestuia. Nu se poate neglija totusi faptul ca in mediul inconjurator are loc i o auto-poluare, datorita prezentei unor elemente naturale, care il degradeaza. Potrivit legii 137/1995 (L.P.M.), poluantul reprezinta orice substanta solida , lichida, sub forma gazoasa sau de vapori sau sub forma de energie (radiatie electromagnetica ionizanta , termica , fonica) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituientilor acestuia fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului , reducerea diversitatii si rezistentei biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea echilibrului ecologic si al calitatii vietii , toate aceste fenomene sunt cauzate in principal de poluarea apei , aerului si solului , supraexploatarea resurselor , gospodarirea si valorificarea lor deficitara ca si prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului . Sunt doua categorii de materiale poluante(poluanti):poluanti biodegradabili si cei nondegradabili. Un produs este numit biodegradabil atunci cand se transform, se descompun si se elimina n mod natural (resturile de mancare, hartie si materialele de origine vegetala sau animala, cum sunt bumbacul sau lana). Un produs este nondegradabil atunci cand nu se descompun sau se descompun foarte lent in mediul natural.Odata ce apare contaminarea, este dicifil sau chiar imposibil ca acesti poluanti sa se indeparteze/elimine din mediu. II Clasificare Exista mai multe tipuri de poluare: Poluare fizica: este generata de diverse radiatii, indeosebi de cele nucleare accidentale, cea termica, zgomote i infrasunete, a evacuarii in apa a materialelor solide, minerale si insolubile. Poluare biologica: creata de contaminari microbiologice, ca urmare a introducerii abuzive sau accidentale a unor specii sau varieti de specii. Poluare chimica: foarte diversa, poate fi provocata de produse naturale, minerale sau organice, precum si de substante de sinteza, inexistente, initial in natura. Se produce cu: - derivai ai carbonului i hidrocarburi lichide - derivai ai sulfului i azotului - derivai ai metalelor grele(Pb, Cr) - derivai ai fluorului - materii plastice - pesticide III Efectele poluarii: Efectele poluarii atmosferei cu deseuri gazoase, lichide si solide sau cu produse care pot periclita sanatatea oamenilor, a animalelor si a plantelor sunt distrugerea stratului de ozon, ploaia acida, smogul, efectul de sera. De multe ori consecintele poluarii sunt ireversibile. Poluarea aerului determina cresterea numarului de cazuri de astm si de boli bronhiale. Problema continutului de plumb, in cazul copiilor are ca efect intarzieri in dezvoltarea normala atat intelectuala, cat si fizica , precum si tulburari de atentie, ale auzului si ale capacitatii de a invata.Aceste rezultate sunt valabile si pentru adulti. Poluarea outdoor, de la gazele de esapament (praf,cenusa, plumb, arsenic) si cele industriale determina cancer bronho-pulmonar, prin introducerea de celule atipice la nivelul bronsiilor, fie aparitia unor boli obstructive, astm bronsic sau bronsita cronica.

223

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Pot accelera maladiile degenerative ale creierului, precum Alzheimer si Parkinson. Excesul de ingrasaminte de azot in sol sau din alte surse poate face ca o pare din nitriti si nitrati sa treaca in apa freatica in cantitati mari.Consumul de apa cu concentratie mare de nitrati poate duce la boala albastra(baby blue) a copiilor-methemoglobinemie. Pielea expusa la poluare sufera modificari de culoare, elasticitate, si de cele mai multe ori duce la o inmultire a cazurilor de cancer de piele. Barbatii care traiesc in zonele poluate sunt mult mai predispusi calvitiei, spre deosebire de cei care traiesc in regiuni cu atmosfera curate. Reintoarcerea la o viata simpla si naturala, o anumita simplificare in atitudine si in vestimentatie, un entuziasm pentru a continua lupta, trebuie sa fie vizibile in toate regiunile din lumea, ar fi indicii incurajatoare. Trebuie retinut faptul ca omul si mediu sunt entitati inseparabile, existenta omului fiind dependenta de mediu, iar factorii mediului(apa, aer, sol) se pot modifica, in urma folosirii lor de catre mediu. IV Cele mai poluate 10 locuri din lume IV.1 Raul Ciratum Raul Citarum a fost declarat cel mai poluat rau al lumii, un titlu pe care nimeni nu l-ar dorii intr-un curs de apa in apropierea caruia locuieste. Apele lui Citarum, situate in apropiere de Jakarta(capitala Indoneziei) sunt cele mai poluate de pe globul pamantesc. Dezastrul de la Citarum a inceput in anii 80 cand zona a inceput sa se industrializeze , niciunul dintre cei care polueaza negandindu-se la urmari. In acest rau isi varsa deseuri peste 500 fabrici, majoritatea fiind substante chimice folosite pentru prelucrarea materialelor textile.Insa nu doar aceasta este sursa se poluare a raului, mai sunt si altele precum : sticle de plastic ,resturi mobilier sau hoituri. In jurul bazinului traiesc aproximativ 5 milioane de oameni care locuiesc in apropierea raului nu au apa potabila si nici instalatii sanitare. Locuitorii sunt nevoiti sa foloseasca apa infecta pentru gatit sau spalat, neavand alta sursa.Nu mai pescuiesc intrucat nu mai este o indeletnicire profitabila, dar in schimb valorifica gunoaiele gasite in bazinul raului. IV.2 Raul Yamura Este raul la fel de murdar si de primejdios ca si Citarum. Fluviul Yamura localizat in India, cel mai mare afluent al Gangelui si trece prin orasul New Delhi. S-a estimate ca 58% din gunoiul produs de oras ajunge direct in Yamura, ale carui ape sunt folosite de milioane de indieni atat pentru aruncarea deseurilor , cat si pentru spalat, gatit si baut. Trei miliarde de deseuri sunt deversate anual in apele raului Yamura, , numit sigroapa de gunoi vie. Muntii de gunoaie de pe maluri formeaza o pata neagra pe raul care se intinde intre Muntii Himalaya si fluvial Gange.Din 1993 pana in 2005 , nivelul poluarii s-a dublat, sustin expertii, care deplang investitii inutile in tehnica de depoluare. Circa 80% din deseurile urbane ale Indiei ajung in apele curgatoare, astfel incat delfinii dispar atat de repede din cauza poluarii, incat anul 2009 au fost declarati o specie in pericol. Oamenii de stiinta au luat probe si au fost socati sa constate ca nivelul coliformului fecal (bacterie periculoasa, care provine din dejectiile netratate) era de 3.000 % mai mare decat cantitatea aflata intr-o apa care poate fi folosita in mod normal. IV.3 Orasul Linfen Orasul detine un trist record, este orasul cu cel mai poluat aer din intraga lume, fiind desemnat in anul 2007 intr-un raport realizat de Blacksmith Institute. Linfen este situat in provincia chineza Shanxi. Inconjurat de mine de carbine si termocentrale care folosesc ca sursa de energie tot carbunele, orasul cu peste 4 milioane de locuitori este asfixiat cronic de fum negru care intuneca vazduhul. Poluantii include CO, oxizi azot, oxid de sulf, PM2.5,PM-10, comusi organici volatili, arsenic.Majoritatea poluantilor provenind de la fabrici si autovehicule.Poluantul cel mai periculos este arsenicul , care in urma unui studiu de toxicitate s-a constat ca mai bine de 52% din zona este contaminate cu arsenic.Acesta determina cancer de piele, hipertensiune, cancer . IV.4 Girul Nord-Pacific In acest loc se afla tragica faima- Groapa de Gunoi a Pacificului. In oceanul Pacific , intre California si insula Hawaii, a inceput sa se formeze cu anii 50 o insula de deseuri casnice, ajunse in ocean prin sistemul de canalizare si purtate de curenti. Cunoscuta sub numele de Great Pacific Garbage Patch, insula are un diametru ce depaseste 2500 km, iar adancime este mai mare de 30 m si suprafata cca 1,4 milioane km2.

224

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


In fiecare 10 ani, masa insulei creste de 10 ori , astefel ca astazi depaseste 3,5 milioane tone, din care 80% sunt materiale plastice. Datorita unor curenti oceanici care converg spre aceasta zona si aduc cu ei gunoaiele ce plutesc in apele oceanice , aici s-a format insula plutitoare de mizerii, de dimensiuni uriase. Pentru ca nu disting gunoaiele de grana, cel putin 267 de specii marine au avut de suferit.70% din gunoaiele deversate in mari si oceane se scufunda, afectand ecositemele din adancimeMulte dintre speciile acvatice mor intoxicate de plasticul pe care il inghit , nestiind ca aceea nu e hrana ci otrava. IV.5 Lacul Karaciai Lacul Karaciai localizat in Rusia. Un raport asupra deseurilor nucleare, elaborate de Worldwatch Institute a desemnat lacul cel mai poluat de pe planeta. Timp de ani in sir, a fost folosit de Uniunea Sovietica drept goapa de gunoi pentru depozitarea deseurilor radioactive, iar acum nivelul radiatiei este atat de mare , incat un om neprotejat ar incasa o doza letala dupa numai o ora de expunere. IV.6 Kabwe Kabwe, al doilea oras al Zambieisi primul oras in topul poluantilor cu plumb. Ca rezultat direct, intreg orasul este contaminat cu metale grele, dintre care plumb si cadmiu sunt cele mai des intalnite. Generatii intregi de copii din Kabwe se scalda inca din anul 1902 in raul din propiere , unde este deversat minereul de plumb. Sursa de poluare este extractia din mine a plumbului si cadmiului si procesarea .Chiar daca au fost inchise toate minele din zona, plumbul si cadmiul au ramas in sol si apa. Pana in 1994 ,Kabwe a gazguit una dintre cele mai mari topitorii de plumb din lume. Toti copii sunt infectati cu plumb ce determina afectiuni ireversibile ale creierului si nervilor. Studiile arata ca toti copii prezentau peste 50 micrograme de plumb la un decilitru de sange, inregistrandu-se cazuri si de peste 100 micrograme de plumb la decilitru. IV.7 Appalachia Appalachia, West Virginia, SUA Exploatarile miniere de suprafata in zonele montane reprezinta una dintre cele mai devastatoare activitati umane, in ceea ce priveste impactul asupra mediului In Muntii Appalachi din statul american West Virginia, munti intregi sunt rasi, strat cu strat , in cautarea carbunelui. Cauzele acestui factor sunt eroziunea, antrenarea de catre apa a poluantilor, care otravesc astfel raurile si paraiele din intreaga regiune. IV.8 Dzerzhinsk Orasul Dzerzhinsk , Rusia detine nefericitul record, inscris in Guinness Book de orasul ce cea mai puternica poluare chimica. In anul 2003 rata mortalitatii a fost de doua ori si jumatate mai mare decat rata natalitatii.Intre 1930-1998 este 300.000 t de reziduuri chimice au fost depozitate aici fara respectarea normelor de siguranta, iar efectele oribile ale acestei otraviri in mase se resimt si astazi si vor fi evidente inca multa vreme. IV.9 Bazinul Raului Riachuelo Raul Riachuelo este un rau extrem de poluat.De-a lungul acestui curs de apa , care trece si de-a lungul marginii sudice a capitalei argentiniene, Buenos Aires, se insiruie peste 3500 de fabrici de toate felurile, nenumarate conducte de canalizare, ilegal amplasate care isi deverseaza continutul direct in rau si peste 40 de gropi de gunoi deschise. Toate acestea nu ai nici un fel de protectie. IV 10 Orbita Pamantului Este greu de crezut ca orbita terestra este plina de mizerii.Se estimeaza ca aproximativ 2 milioane de kg de gunoi cosmic(suruburi,nituri,piulite, tot felul de bucati metalice si chiar vehicule spatiale intregi) se invart in spatiu, in jurul planetei amenintand sa izbeasca sis a deterioreze satelitii, sa deranjeze comunicatiile si chiar sa puna in pericol vietile astronautilor. Se cunoaste faptul ca doi sateliti de telecomunicatii s-au ciocnit in orbita in jurul Pamantului.A avut loc la 800 km altitudine, deasupra Sibeiei.Protagonistii sunt un satelit rusesc care nu mai functiona si care fusese scapat de sub control si un satelit American Iridius care inca functiona.Ramasitele s-au imprastiat pe o larga zona. Pe masura ce tot mai multi sateliti sunt depusi in orbita, spatial devine tot mai aglomerat, iar lansarile de rachete trebuie monitorizate pentru a nu se ciocni cu unul din acesti sateliti vechi. In acest moment se estimeaza a fii pe orbita planetei mai mult de 18.000 obiecte mai mari de 10 cm.

225

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Picinis, Cristina1 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. DUMITRESCU, Ioan


1 2

MONITORIZAREA CALITATII APELOR RAULUI JIU SI ELABORAREA UNUI PLAN DE MASURI PENTRU LIMITAREA POLUARII

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine Apei i-a fost dat puterea magic de a deveni seva vieii pe Pmnt. (Leonardo) Scopul lucrrii Lucrarea de fata si-a propus sa studieze problemele omenirii privind poluarea apei, sa fac o monitorizare a calitatii apei din bazinul hidrografic Jiu, in general, si sa ne axam pe importanta cantitatii si calitatii apei raului Jiu pentru a gasi o solutie care sa permita o epurare buna si sa avem o apa cat mai buna calitativ pentru populatie. Astfel de proiecte bazate pe fapte reale sunt foarte utile, deoarece simuleaza producerea unor catastrofe si efectul acestora, ajutand la aflarea concentratiei pe suprafete mari. Introducere Apa este o substana eseniala a vieii.Far apa nu poate fi conceput nici o form de viat. Ea este necesar att omului ,lumii animale ct si lumii vegetale. Apa este un factor important n echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problem actual cu consecine mai mult sau mai puin grave asupra populaiei. Prin poluarea apei, se nelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice i biologice ale apei, produs direct sau indirect de activitile umane i care face ca apele s devin improprii utilizrii normale n scopurile n care aceast utilizare era posibil nainte de a interveni alterarea. Generalitati Multa vreme am crezut sau in orice caz am actionat ca si cum am fi crezut - ca apa, prin imensitatea volumului ei, digera tot ce putem sa arucam in ea ; cu alte cuvinte, intinderile de apa ar fi o imensa lada de gunoi pe care o stiam purificatoare. Au fost necesari 50 de ani in cursul carora am aruncat in mare mai multe deseuri de toate felurile decat in cursul celor 20 de secole precedente pentru ca aceasta iluzie sa se spulbere. Apa, ca i aerul, este un factor de mediu indispensabil vieii. Apa se gsete totdeauna acolo unde exist via i formeaz substana cea mai rspndit pe pmnt. Ea a avut un rol de prim ordin n apariia vieii pe planeta noastr i continu s aib un asemenea rol pentru c: apa constituie factorul de care depinde productivitatea plantelor i animalelor; ea intr n constituia tuturor organismelor animale i vegetale, toate schimburile organismului cu mediul i implicit meninerea vieii acestuia petrecndu-se prin intermediul apei; procesul de fotosintez pe care-1 ndeplinesc plantele verzi, prin care acestea sintetizeaz substan organic din sruri minerale, nu poate avea loc n afara apei; Mijloace de investigare pentru stabilirea calitatii apelor raului Jiu Pentru stabilirea calitatii apelor raului Jiu : se aleg zona si punctele de prelevare se recolteaza probele dorite se conserva probele recoltate Datele analitice ale unui program de prelevare trebuie sa furnizeze estimari cu privire la rezulatele obtinute, tinandu-se astfel cont de frecventa si durata de prelevare. In urma recoltarii probelor de la Uzina Isalnita, s-au determinat caracteristicile fizico-chimice ale apei brute si tratate.
Nr. Caracteristici fizico-chimice Unitatea de msur Ap brut Ap tratat Crt 1 Turbiditatea 2 Temperatura 3 Reziduu fix 4 Suspensii 5 Alcalinitate 6 PH 7 Cloruri 8 Calciu 9 Magneziu 10 1 Duritate mg/l mg/1 mg/l d Si02 C mg/l mg/l Ml vol HCl n/10 2015 15 300 1625 2,35 7,7 60 55 11 10 6,5 15 300 9 1,85 13,9 60 50 10 9

226

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


11 Cianuri 12 Cloruri 13 Mercur 14 Aluminiu 15 Fier total 16 Oxigen 17 CBO5 18 Substane organice 19 Azotii 20 Azotai 21 Amoniac 22 Clor rezidual
REGIMUL OXIGENULUI

mg/l mg/l mft/1 mg/l mg/I mg/I mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0,55 0,22 1,4 10,25 5 4,5 0,77 3,75 0,37 -

0,55 0,12 0,17 10 4 5,5 0,05 3,2 0,85


NUTRIEN I

12 10 8

10.25

10

0 Ap tratat 3.2 0.05 Amoniac 0.37 Ap brut 3.75 0.77 0 1 2 mg/l 3 4 Azotai Azotii

mg/l

6 4 2 0 Ap brut

Oxigen 4 CBO5

Ap tratat

Lungimea tronsoanelor de rauri in raport cu calitatea inregistrata la grupa de indicatori fizico chimici in Bazinul Hidrografic Jiu Regimul de Oxigen
Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plosca Raznic Meretel Mascot Rul Nr.Crt. 1 2 3 4 5 Amaradia Jiu Confluena Dunre Blteni -Rcan Rcari -Malu Mare Malu Mare -confluena Dunre Izvor-Confluena Jiu Amaradia Jiu Rul Tronson Confluena Dunre Izvor- Am, acumulare Ialnia Am. acumulare Ialnia Confluena Dunre Confluena Jiu Izvor-Albeti Albeti-confluena Jiu Izvor-Confluena Amaradia Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Raznic Izvor-Confluena Raznic Tronson Total lungime km 339 233 106 106 104 2 35 58 42 20 Total lungime km I 339 73 50 75 106 158 50 106 Clase de calitate I 233 233 104 104 35 58 II 106 106 2 2 42 20 III IV V -

Regimul de Nutrieni
Clase de calitate II 1 8 1 73 75 III IV V -

227

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


6 7 8 9 Plosca Raznic Meretcl Mascot Izvor-Confluena Amaradia Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Raznic Izvor-Confluena Raznic 35 58 42 20 35 58 42 20 Clase de calitate I 269 264 30 30 35 58 II 70 70 74 74 42 20 III 2 2 IV V -

Ioni generali-Salinitate
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Nr crt 1 2 3 4 5 6 Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Plosca Amaradia Jiu Amaradia Plosca Raznic Meretel Mascot Plosca Raznic Meretel Mascot Amaradia Jiu Rul Tronson Confluena Dunre Izvor-Malu Mare Malu Mare -Zval Confluena Jiu Izvor-Hurezani Hurezani -Albeti Albeti-confluena Jiu Izvor-Confluena Amaradia Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Raznic Izvor-Confluena Raznic Tronson Confluena Dunre Rcari -Malu Mare Malu Mare- Confluena Dunre Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Amaradia Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Raznic Izvor-Confluena Raznic Total Lungime km 339 264 70 106 30 74 2 35 58 42 20 Total Lungime km 339 50 75 106 35 58 42 20 Total lungime km 339 106 35 58 42 20 Total lungime km 339 123 75 106 30 74 2 35

Metale Grele
Rul Jiu Clase de calitate I 20 II 50 50 106 35 58 42 III 75 75 IV V -

Micropoluanti anorganici si organici


Rul Jiu Amaradia Plosca Raznic Meretel Mascot Tronson IzvorConfluena Dunre Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Amaradia Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Raznic Izvor-Confluena Raznic

Clase de calitate I 339 106 35 58 II III Lips analize Lips analize Clase de calitate I 108 30 30 II 156 123 74 74 35 III 75 75 2 2 IV V IV V -

Grupa Generala
Rul Tronson Confluena Dunre Blteni -Malu Mare Malu Mare-Confluena Dunre Confluena Jiu Izvor-Hurezani HurezaniAlbeti Albeti-confluena Jiu Izvor-Confluena Amaradia

228

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


9 10 1 1 Raznic Meretel Mascot Izvor-Confluena Jiu Izvor-Confluena Raznic Izvor-Confluena Raznic 58 42 20 58 42 20 -

Impactul poluarii asupra calitatii apelor a) Substanele organice Substanele organice de origine natural (vegetal) consum oxigenul din ap att pentru dezvoltare, ct i dup moarte. Lipsa oxigenului din ap are ca efect oprirea proceselor aerobe printre care i autoepurarea. Fenolul este pentru peti un toxic nervos, el imprim gust i miros neplcut crnii petilor. Detergenii se plaseaz la suprafaa apei sub form de spum i mpiedic autoepurarea apei i folosirea ei pentru irigaii. Pesticidele pot constitui cauza unor boli grave (cancer), tulburri neurologice, afeciuni ale glandelor endocrine. b) Substanele anorganice Srurile anorganice provoca creterea duritii, iar apele cu duritate mare produc depuneri i micoreaz capacitatea de transfer a cldurii. Sarurile metalelor grele produc tulburari ale echilibrului biologic cu consecinte negative asupra procesului de autoepurare,asupra economiei piscicole si a diferitelor utilizari ale apei. c) Substante in suspensie Se depun pe patul emisarului formand bancuri care consuma oxigenul din apa, impiedica autoepurarea,sunt toxice pentru flora si fauna acvatica , fac inutilizabila apa pentru alimentarea instalatiilor de racire, irigatii, agrement. Msuri de prevenire i limitare a polurii apelor Principalele msuri de prevenire a polurii apelor constau n gruparea apelor menajere i industriale. Dac aceste ape ar ajunge n emisar, ar putea degrada calitatea apei acestuia, fcnd-o de neutilizat. Epurarea presupune dou grupe de operaii succesive: 1. Reinerea i neutralizarea substanelor nocive coninute de apele uzate. Indeprtarea apelor uzate industriale i menajere se face numai prin reeaua de canalizare a apelor uzate, fiind interzis rspndirea neorganizat direct pe sol sau n bazinele naturale de ap. 2. In cazul apelor care provin de la uniti sanitare sau de la uniti care prin specificul lor contamineaz apele reziduale cu ageni patogeni, acestea se vor trata n incinta unitilor respective, asigurndu-se dezinfecia i decontaminarea nainte de evacuarea n colectorul stradal. Concluzii i propuneri Concluzii In vederea proteciei calitii apelor subterane i de suprafa si mbuntirea calitii acestora se impune: pentru o gospodrire raional a surselor de ap subteran va trebui sa acionam pentru: o stabilirea tuturor surselor de ap subteran n funciune i sursele scoase din funciune; o exploatarea raional a forajelor hidrogeologice prin dotarea cu apometre la fiecare foraj i montarea pompelor adecvate la adncimile stabilite, precum i verificarea debitelor de exploatare pentru fiecare foraj n parte; o folosirea apelor subterane potabile n exclusivitate pentru alimentri cu ap potabil; o folosirea apelor subterane cu caliti inferioare n industrie, splarea oraelor etc; o stabilirea zonelor de protecie hidrogeologic pentru fiecare surs de ape subterane din perimetrul Direciei Apelor Jiu. o n apropierea surselor poteniale de poluare se impune organizarea unui sistem de supraveghere a calitii apelor subterane prin executarea unor foraje hidrogeologice de control; In vederea mbuntirii calitii apelor de suprafa se impune ca toate lucrrile la staiile i instalaiile de epurare s fie finalizate i s funcioneze la capacitate cu realizarea eficienei maxime de epurare a apelor uzate. Propuneri i msuri pentru protecia calitii apelor Din cauza reducerii produciei, n unele zone calitatea resurselor de ap nregistreaza o mbuntire. Pentru protecia resurselor de ap se interzice evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate, substanelor poluante ce depesc concentraiile stabilite n normativ, a apelor uzate care provoac depuneri de materii i suspensii sedimentabile, a creterii turbiditii, schimbarea culorii, gustului i mirosului apei receptorului fa de starea natural. Se interzice evacuarea n receptorii naturali a apelor uzate care conin pesticide, a apelor uzate coninnd patogeni sau virui, provenind de la spitale, uniti zootehnice, abatoare i a afluenilor staiilor de epurare oreneti. Pentru ca pamantul sa ramana o planeta vie, interesele oamenilor trebuie corelate cu legile naturii n natur nu exist nici recompense, nici pedepse, numai consecine (V. Prelog)

229

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

CRITERII GEOLOGICE INGINERETI DE SELECIE A FORMAIUNILOR GAZD PENTRU AMPLASAREA DEEURILOR RADIOACTIVE
POPESCU, Marian1 Coordonator:Prof.dr. ing. MRUNEANU, Cristian2
1 2

Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic, secia Ingineria geologic a mediului, anul IV Universitatea Bucureti, Facultatea de Geologie i Geofizic

Introducere Opinia general a specialitilor este c singurul mod practic pentru depozitarea deeurilor cu nalt radioactivitate n zilele noastre este n depozite geologice adnci. Conceptul depozitelor subterane are avantajul c beneficiaz deopotriv de bariera geologic ct i de tehnologia materialelor izolante. nc din 1996 de cnd i-a nceput activitatea, centrala de la Cernavod a ridicat problema depozitrii deeurilor radioactive de activitate ridicat. n acest sens au fost dezvoltate cteva criterii de selecie a depozitelor de deeuri. Au fost identificate, analizate i propuse pe baza criteriilor geologice, patru formaiuni geologice foarte rspndite in Romnia. I. Depozitarea n masive de sare Prin comparaie cu alte formaiuni geologice, sarea pare a fi unul dintre cele mai indicate medii pentru construirea depozitelor subterane de deeuri radioactive. Ca rezultat al plasticitii, ea este practic impermeabil i datorit proprietilor sale geomecanice favorabile, rmne ductil i stabil pentru perioade mari de timp. n Romnia exist mai mult de 190 de depozite saline plasate n diferite condiii geologice i tectonice (M. Visarion, P. Polonic & E. Ali Mehmed, 26-29, 1976) Depozite de minereuri de sare n Romnia Depozitele de sare in Romnia sunt localizate in special in orogenul carpatic i n bazinul Transilvaniei. Sunt de asemenea menionate i cteva depozite de sare n Depresiunea Maramureului i cteva depozite evaporitice cu sare n formaiunea Permo-Triasic a Platformei Moesice. Exceptnd depozitele de sare cunoscute prin extracia minier, caracteristicile depozitelor de sare din adncime sunt date de informaiile din foraje i n special de datele seismice i gravimetrice. n partea central a Depresiunii Transilvaniei (zona domurilor gazeifere) sarea se dezvolt ca structuri pillow, iar grosimea ei este de 100-200m n zonele sinclinale dintre domuri, i dubl sau tripl n domuri. Pe marginile Depresiunii Transilvaniei, exceptnd partea central-sudic, sarea a suferit un diapirism intens care a determinat aici i acolo mai mult de 1000 m grosime sau chiar i o aflorare zonal a masivelor de sare. Grosimea srii ntre aceste structuri descrete pn la civa metri. Aliniamentele diapirice vestice i estice se dezvolt deasupra unitilor deformate ale Carpailor. Lng grania bazinului, n cea mai mare parte a celor dou aliniamente diapirice, sarea apare ca strate de sedimentare sau structuri pillow. n zona orogenului carpatic, condiiile tectonice foarte contrastante au determinat fragmentarea stratelor de sare ca distribuie lateral sau verical ca i corpuri diapirice, i au condus adesea la stock-uri i perei aprute ca urmare a cutelor superioare sau a nclecrii (B. Popescu & S. Rdan, 1976). Masivele de sare se dezvolt nsoiind Subcarpaii estici n zona de rspndire a depozitelor Burdigaliene i Badeniene (F. Marinescu & M. Mrunteanu, 1990). Sarea se concentrez n corpuri subiri cu o suprafa orizontal limitat i foarte tectonizat. Criteriul seleciei masivelor de sare Studiul se bazeaz pe principalele caracteristici ale celor 194 depozite de sare n diferite condiii geologice i tectonice. a) Criteriul seismic Dei activitatea seismic nu reprezint o problem important n proiectarea facilitailor subterane, seismicitatea intens din zona Vrancea oblig proiectantul s ia n considerare condiii seismice particulare. Intensitatea seismic a zonei selectate trebuie sa fie mai mic de 7. b) Criteriul tectonic Trebuie evitate faliile majore, n special faliile active n micrile tectonice recente (precum faliile intramoesice sau falia Peceneaga Camena). Masivele de sare trebuie sa fie omogene din punct de vedere structural i cu activitate tectonic foarte redus. Potrivit criteriului seismic i lund n considerare caracteristicile tectonice ale structurii saline, au fost selectate doar masivele de sare din Depresiunea Transilvaniei.

230

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


c) Criteriul mrimii i formei corpului de sare Formele corpurilor gazd de sare ar trebui s fie sub form de pillow sau stock diapir, aceste forme fiind relativ izotropice n ceea ce privete aciunea stresului, transmisivitatea i alte proprieti oferind astfel forme corespunztoare pentru zonele tampon. Suprafaa minim necesar a corpului de sare aflat la 500-1000 m adncime trebuie s fie de 1,5 km2 i grosimea trebuie s fie de cel puin 500 m. d) Criteriul adncimii Adncimea depozitului trebuie s fie suficient de mare nct s separe depozitul de procesele de suprafa (condiiile extreme ale eroziunii) sau micrilor geologice de lung durat (precum diapirismul). Studiile efectuate n Germania asupra corpurilor de sare au concluzionat c orice corp de sare aflat sub 540 m de la suprafa este n potenial pericol pentru eroziunile glaciare viitoare n urmtorii 100000 ani. (diapirul de sare se ridic 40 m, eroziunea local este de 50 m, intruziunile de ap local topit nc 450 m). De precizat c unele dintre domurile de sare se pot nc ridica cu o rat de aproximativ 0,3 mm/an, deci diapirele care afloreaz arat n general rate ridicate de nlri i trebuie evitate. De exemplu, domul cu miezul de sare n zcmnt din Praid este cutat n partea inferioar de rul Corund. n aceste condiii adncimea minim a depozitul trebuie sa fie de 500 m, cu o grosime de 300 m a acoperiului srii i cu 200 m grosime a rocilor protectoare iar maximul de adncime trebuie sa fie de 1000-1200 m pentru motive legate de exploatare. e) Criteriul virginitii masivului de sare Nici o zon cu extracii saline trecute sau prezente nu trebuie considerat un potrivit din punct de vedere geologic pentru construirea depozitelor radioactive. Aceast restricie se bazeaz pe consideraii de disturbare a strii naturale de stres i regim hidrogeologic. Acest criteriu elimin toate masivele de sare deschise de lucrrile miniere. Potrivit acestor criterii geologice au fost selectate ase masive de sare localizate n Depresiunea Transilvaniei. Este inclus de asemenea o seciune caracteristic prin structurile de sare selectate(Fig. 1)

Fig.1 :Seciune transversal prin sudul Bazinului Transilvaniei II. Depozitarea n masive granitice Fundamentul granitic, la fel ca i rocile cristaline este foarte dur, puternic i rezistent la intemperiile vremii, oferind de asemenea i un scut adecvat mpotriva radiaiei i a cldurii produse de deeurile radioactive. Studiile realizate pe granite n mai multe ri (Finlanda, Suedia, Elveia) au relevat permeabiliti de pn la 10-9 m/s in roca nealterat, i mult mai ridicate n zonele cu fracturi. Pentru c singurele mecanisme posibile de eliberare a radio-nuclizilor sunt disoluia i transportul ntr-o curgere fisural a apelor subterane, nelesul de baz al mecanismului de formare a fracturilor, ca i schimbrile provocate de stresul 3D n deschiderea i extinderea discontinuitilor este de o mare importan pentru nelegerea curgerilor subterane. Rezultatele obinute de la suprafa, utiliznd chiar i metode geofizice sofisticate i echipament de foraj, nu pot oferi mereu o imagine clar a gradului de fracturare a masivului n cauz. Masivele granitice analizate Au fost analizate caracteristicile a celor mai importante aptesprezece masive granitice din Romnia: Carpaii Meridionali: Susita, Tismana, Cerna, Retezat, Buta, Petreanu, Muntele Mic,Sfrdinu, Cherbelezu, Ogradena, Poneasca, Bocsa-Ocna de Fier Carpatii de Vest: Highi, Vldeasa (Muntele Mare); Carpaii Orientali: Ditru; Dobrogea: Mcin;

231

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Criteriul de selecie a masivelor granitice: a) Criteriul seismic Se aplic aceleai proceduri ca i n cazul masivelor de sare. Cu excepia masivului granitic Mcin, majoritatea masivelor sunt localizate n zone seismice acceptate. b) Criteriul formei i mrimii corpului de granit Masivele de granit de mare extindere, ntlnite n forme de batolite sau lacolite ar trebui luate n considerare, n general dimensiunile crescnd pe msur ce adncimea crete. Toate masivele granitice studiate au dimensiuni ale suprafeelor de sute de km2. c) Criteriul omogenitii petrologice i structurale Structura masiv, textura echigranular, gradul sczut de fracturare, lipsa activitii tectonice i slaba influen a rocilor nconjurtoare sunt criterii favorabile, caracteristicile enumerate mai sus aflndu-se n general n centrul masivului de granit, lucru preferat pentru depozitarea depozitelor radioactive. n acest fel, masivul Vf. Pietrii prezint o foarte bun omogenitate in partea central. d) Criteriul deprtrii de zonele adiacente amenajrilor hidrotehnice Trebuie evitate masivele granitice ce sunt localizate n sisteme hidrotehnice. Din cauza acestui criteriu au fost eliminate masivele Muntele Mic (cu sistemul Bistra Poiana Mrului), Petreanu (sistemul Rul MareRetezat), Susita (sistemul Lotru) i Cerna (sistemul Cerna Motru Tismana). e) Criteriul non-existenei minelor subterane Anumite masive de granit descoperite prin exploatri recente sau trecute ar trebui evitate. Este cazul zonelor Dognecea i Ocna de Fier, cunoscute pentru zcmintele de minereu. Vrfurile Pietrii, Highis i Boca sunt corpurile de granit conforme cu acest criteriu. Este deasemenea reprezentat i o seciune care prezint deosebit de sugestiv existena corpului granitic.(Fig. 2) (C. Mruneanu et al., 2007 )

Fig.2: Granit- seciune transversal prin Munii Apuseni III. Depozitarea n tuful vulcanic Tuful de Dej este unul dintre cele mai importante tufuri vulcanice din Romnia. Se constituie ntr-un strat continuu n Bazinul Transilvaniei i este acoperit de un strat de sare. Tuful de Dej a fost format prin sedimentare submarin a produselor vulcanice emise n timpul vulcanismului crustal intens din Badenianul Inferior. n cazul tufului, criteriile de selecie se bazez pe urmtoarele aspecte: a) Criteriul dimensiunii Datorit extinderii sale n Depresiunea Transilvaniei, tuful de Dej este considerat un foarte bun marker stratigrafic. Grosimea stratului de tuf variaz ntre 10 i 50 m n zona central a depresiunii i mai mult de 200 m n zonele marginale (Persani 500 m, Lunca Bradului 450m, Alamor 280 m, Sasauti 210 m, Mociu 180 m). b) Criteriul adncimii Adncimea tufului de Dej crete de la margini spre centrul depresiunii. Pentru zonele studiate adncimea tufului este 0-600 m n Persani, 800-1500 m n Lunca Bradului, 900-1400 m n Alamor, 1000-1500 m n Sasauti i 1800-2000 m n Mociu. Potrivit criteriilor grosimii i adncimii, amplasamentul ar trebui s fie localizat n zona marginal a Depresiunii Transilvaniei.

232

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


c) Criteriul oscilaiilor meteorologice Procesele meteorologice genereaz zone neregulate bogate n minerale argiloase i zeolii, n special n zonele tectonizate de mic adncime. Acestea ar trebui evitate. d) Criteriul hidrogeologic Cuprins ntre dou formaiuni impermeabile, tuful de Dej gzduiete o serie de acvifere sub presiune i cu nivel liber. Au fost cazuri cnd s-a descoperit ap srat sub stratul de sare propriu-zis, la mai mult de 1000 m adncime. Potrivit acestui criteriu a fost selectat doar un singur amplasament, Lunca Bradului. IV. Depozitarea n isturile verzi isturile verzi sunt localizate n Dobrogea Central, delimitat n nord de falia Peceneaga-Camena i n sud de falia Capidava-Ovidiu. isturile verzi sunt poziionate pe rocile cristaline precambriene i sunt acoperite cu o ptur de 20-40 m de loess cuaternar. Dou sisteme principale de falii despart Dobrogea Central n blocuri. Seismicitatea regiunii nu depete 3 grade pe Scara Richter n magnitudine. Criteriul de selecie al amplasamentelor n isturi verzi se bazeaz pe dou aspecte: a) Criteriul tectonic Ar trebui alese amplasamentele aflate n interiorul blocurilor cu valori minime ale deplasrii verticale, evitnd zonele faliate i zonele cu micri crustale active. b) Criteriul hidrogeologic n partea estic a Dobrogei Centrale, calcarele jurasice n contact cu isturile verzi constituie sursa de ap pentru oraul Constana i aceast zon ar trebui evitat. Urmnd acest criteriu au fost selectate cinci amplasamente din blocurile vestice, ce prezint un grad mare de compactare i stabilitate vertical. (I. Durdun & C. Mruneanu, 1996) Concluzii Dintre toate formaiunile analizate n acest studiu, formaiunile de sare i n special structurile de sare din Depresiunea Transilvaniei par s ofere cele mai sigure condiii pentru amplasarea depozitele subterane pentru deeuri. Deasemenea mai pot fi luate n considerare i alte formaiuni geologice pentru amplasarea acestor deeuri radioactive. Pentru luarea unei decizii finale vor trebui intensificate cercetrile prin diverse metode, ns ele trebuie s demareze ct mai curnd, deoarece se estimeaz c n urmatorii 30 ani depozitul trebuie s fie finalizat. Bibliografie 1. B. Popescu & S. Rdan, East Carpathians Miocene molasse and associated evaporites, Guidebook serie, 15, Inst. Geol. Geofiz. Bucuresti (1976). 2. C. Mruneanu, G. Ioni & I.Durdun, The suitable geological formations for spent fuel disposal in Romania, WM07 Conference, 2007, Tucson, AZ 3. I. Durdun&C. Mruneanu, 1996 Site selection criteria for the disposal of spent nuclear fuel in Romania 4. M. Visarion, P. Polonic & E. Ali Mehmed, Contributii la studiul formelor structurale ale srii din Depresiunea Transilvaniei, St. tehn. econ., Seria D, 11, p. 26-29, Bucuresti (1976). 5. F. Marinescu & M. Mrunteanu, La palogographie au niveau du sel badnien en Roumanie, Geol. Zb.Geol. Carpath., 41, 1, Bratislava (1990).

233

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

MICRO CENTRAL HIDRO-EOLIAN


Drd. ROMNESCU, Andrei1, ef lucr. dr. ing PSCULESCU Dragos2 Coordonator: Prof. univ. dr. ing PSCULESCU Mihai3
1 2

Universitatea din Petroani, CN Transelectrica SA, Staia Alba Iulia Universitatea din Petroani 3 Universitatea din Petroani Rezumat. Lucrarea prezint un studiu privind posibilitile de construcie a unei centrale hidroelectrice cu acumulare si pompaj n combinaie cu o turbin eolian. Se ia n considerare cazul unui sistem izolat de alimentare cu energie electric, din surse regenerabile: hidro i eolian, care au o putere redus i nu sunt acceptate pentru a funciona conectate la Sistemul Energetic Naional. O problem deosebit este gsirea unor locaii, att cu potenial eolian ct i cu surs de ap n apropiere, pentru realizarea centralei hidro-electrice cu acumulare si pompaj. O astfel de locaie ar fi pe malurile unor ruri de munte n zon deschis, unde exist potenial eolian, sau in zona colinar, unde pe vrful unor dealuri exist poteial eolian i n apropiere pot exista cursuri de ap. Cuvinte cheie: hidrocentrale, centrale eoliene, centrale hibride, SCADA. 1. Introducere Se cunoate caracterul fluctuant al energiei eoliene, puterea turbinei fiind proporionala cu puterea a 3-a a vitezei conform relaiei [1]:

v3 v P = k = 0,613 3 kW / m 2 10 10

(1)

iar viteza vntului nu este deloc constant, variind att ca valoare ct i ca direcie i sens. Pentru utilizarea energiei eoliene la alimentarea unor consumatori izolai este necesar prezena unor sisteme de stocare a energiei pe durate relativ mari, cea mai utilizat metod n prezent fiind stocarea n acumulatoare electrice. Aceast metod este foarte costisitoare i este posibil doar pentru puteri mici. Costul stocrii unui kWh prin aceast metod este de 200 Euro/kWh. Lucrarea propune utilizarea stocrii energiei electrice produse de turbinele eoliene sub forma de energie poteniala a apei pompate ntr-un bazin superior. De aici apa poate fi turbinat la nevoie ntr-o turbin hidraulic i eliberat ntr-un bazin inferior. n acest fel funcionarea cuplat a unei instalaii eoliene i a unei centrale hidroelectrice cu acumulare i pompaj are avantaje deosebite n a compensa caracterul fluctuant al energiei eoliene. n cadrul lucrrii se d un exemplu de aplicaie pentru cazul unei locuinte amplasate n zona colinar i neracordat la sistemul energetic naional, exemplu ilustrat n figura 1.

Fig 1. Sistem energetic hibrid hidro-eolian Figura reprezint cazul unei locuine izolate neracordate la sistemul energetic naional, amplasat pe malul unui ru mai mare (sau lac de acumulare), i n apropierea unui afluent care coboar de pe dealurile din apropiere i care are un debit fluctuant, n perioada secetoas fiind posibil chiar s dispar cursul de ap. Pe acest afluent la o anumit nlime fa de nivelul rului mare se amplaseaz, ntre dealuri, un baraj de greutate din anrocamente (piatr i pmnt) i se realizeaz un lac de acumulare pentru regularizarea debitului.[1][2] Suplimentar se amplaseaz i o turbina eolian pe vrful unuia din cele dou dealuri care mrginesc afluentul i care va alimenta cu energie electric i tabloul electric al locuinei izolate, i o pomp care n

234

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


perioadele cu vnt i fr sarcin, va pompa apa din rul mare (sau lac) n lacul artificial creat cu barajul de anrocamente. De aici apa poate fi adus printr-o conduct forat i turbinat pentru a produce energie electric la nevoie. 2. Schema electric a unei centrale hibride hidro-eoliene Funcionarea hidro-generatorului i a generatorului eolian n tandem si corelat cu curba de sarcin a consumatorului casnic va fi supervizat i controlat cu un sistem SCADA. Funcionarea ansamblului poate fi urmrit pe figura 2.

Fig. 2. Schema de conexiuni a centralei hibride hidro-eoliene. Sistemul de supraveghere va conecta generatorul eolian n perioadele cnd exist vnt, fie pentru consumul casnic dac acesta exist, fie pe motorul pompei de ridicare a apei din bazinul inferior spre bazinul superior pentru a fi stocat, n situaia cnd dispare consumul de energie electric. De asemenea, n perioadele cnd nu exist vnt, dar exist consum, energia electric va fi obinut prin turbinarea apei stocate n bazinul superior. Evitarea situaiei de a rmne fr rezerv de ap n bazinul superior se va face printr-o atent dimensionare a acestuia [4]. 3. Dimensionarea bazinului superior Se pleac de la consumul energetic casnic lunar evaluat al locuinei cum este prezentat n Tabelul 1. Tabelul 1. Prezentarea consumului casnic lunar evaluat la o locuin izolat. Putere Durata zilnica Energie Consumator Bucati [kW] [h] zilnica [kWh] Frigider 1 0,5 3 1 Televizor 1 0,2 4 0,8 Masina de gatit 1 1 1 1 Iluminat interior 10 0,06 4 1,2 Iluminat exterior 2 0,25 4 1 Calculatoare, periferice 3 0,25 2 1,5 Fier de calcat 1 2 1 2 Masina de spalat 1 2 2 3 Total Energia medie necesar pe durata unui an va fi: Numar zile/luna 30 30 30 30 30 20 4 4 Energie lunara [kWh] 45 24 30 72 60 30 8 12 281

E an = 12 E luna = 12 200 = 3372 [kWh ]

(2)

Durata anual a zilelor cu vnt pentru zona respectiv este evaluat dup hri climatice la: Tan = 3000 h (3) Atunci puterea medie necesar la turbina eolian este de:

E an 3372 kWh (4) = = 1,124 kW Tan 3000 h Alegem o turbin eolian cu puterea Pw = 2 kW pentru a acoperi i pierderile i a asigura i puterea maxim a consumatorilor. Se alege i o turbina hidraulic, cu o putere reglabil de Ph = 2 kW din aceleai Pmed =
considerente de a asigura puterea maxim a unui consumator (ex. maina de splat). La o cdere de ap H 55 m vom avea nevoie de o turbin hidraulic cu debitul de:

D=

P [kW ] 2 = 0,004 m 3 = 4 [l / s] 9,8 H [m] 9,8 50

(5)

235

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Dac considerm 3 zile consecutive fr vnt, n aceasta perioad energia acumulat n bazinul superior va trebui s asigure ntreg consumul de energie electric, prin urmare bazinul superior va trebui s aib volumul:

V = D t = 0,004 3 24 3600 = 1036,8 [m 3 ]


Considerm lacul ca fiind de profil dreptunghiular (figura 3).

(6)

Fig. 3. Profil lac de acumulare superior. Avnd limea l = 20 m , lungime L = 10 H , unde adncime 0 la coada lacului, volumul lacului va fi:

H este adncimea lacului lng baraj i o


(7)

V = l H L = 20 H 2 [m 3 ]
Rezult adncimea lacului la baza barajului:

H=

V 1036,8 = = 2,27 [m] 200 200

(8)

Se adopt un baraj de greutate realizat din anrocamente cu o nlime de afluentului. Debitul mediu anual al afluentului este estimat la:

H baraj = 3 m , fa de albia
(9)

D afluent = l [l / s]

aa nct numai amenajarea hidro nu poate asigura toat energia necesar locuinei pe timp de un an. Va trebui compensat aceast energie i cu energia eolian.[3][4] 4. Dimensionarea barajului La proiectarea unui baraj se iau n considerare toate eforturile la care este supus acesta precum i caracteristicile solului pe care este amplasat. Se urmrete determinarea dimensiunilor barajului (grosime, forma) i a materialelor de construcie astfel nct s reziste n condiii optime la cele mai dificile solicitri.

Fig 4. Modelul de calcul al unui baraj de greutate. Se consider un element de baraj de lungime egal cu un metru i de forma paralelipipedic. Se consider cazul simplu cnd asupra barajului acioneaz numai fora proprie de greutate G , i fora de mpingere a apei, W unde

1 i reprezint greutatea specific a rocilor, respectiv a apei. W = med S = 0+ H H2 lH = 2 2


(11)

H2 G = 1 H, W = 2

(10)

Grosimea e a barajului se determin din dou tipuri de ipoteze: a) s nu alunece, caz n care fora de mpingere a apei trebuie sa fie mai mic dect fora de frecare care poate s apar ntre baraj i fundaie

W G respectiv
de unde rezult:

H2 e 1 H 2

(12)

H 1000 3 = = 1,66 [m] 2 1 2 0,3 3000

(13)

236

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


b) s nu se rstoarne:

G
cu condiia final:

e H W 2 3

(14)

e H

1000 = 3 = 1 [m] 3 1 3 3000

(15)

Dac barajul s-ar executa din beton, atunci o grosime de e = 2 m ar fi suficient. Deoarece barajul din anrocamente este mai ieftin, va trebui s fie de forma trapezoidal n seciune cu baza mic la vrf de 2 m i baza mare de 14 m pentru a asigura o pant a taluzului de cel puin 1 : 2 . Pe baza acestor date se poate calcula volumul barajului i costurile de construcie. Dat fiind importana redus a acestei amenajri hidroelectrice, barajul de poate construi din pmnt (nu din piatra), excepie fiind un canal betonat pentru evacuarea prea-plinului. 5. Concluzii Utilizarea unei centrale hibride hidro-eoliene prezint avantaje clare, pentru alimentarea cu energie electric a unei locuine izolate, sau a unui grup de locuine cu un consum de energie electric limitat, reprezentnd o alternativ la racordarea la sistemul naional, mai ales acolo unde acest lucru nici nu este posibil. Se are n vedere faptul c debitul cursului de ap (prului) este insuficient pentru a asigura ntreg consumul de energie al unei locuine izolate, i acest lucru s fie compensat n combinaie cu o turbin eolian, creia i va asigura stocarea energiei sub form de energie potenial a apei Costurile de investiii vor fi mai reduse, prin nlocuirea unei pri din puterea instalat n hidrocentral prin putere instalat n generator eolian, construcia unui baraj fiind foarte scump. Lacul de acumulare creat poate fi dimensionat la o capacitate mai mare pentru a asigura compensarea sezonier a debitului acestui pru, tiut fiind c primvara i toamna debitul este mai mare din cauza topirii zpezii i a precipitaiilor. De asemenea apa din acest lac, fie c este stocat din anotimpurile ploioase, fie cu ajutorul vntului, poate fi utilizat n gospodria respectiv la irigat sau n alte scopuri. 6. Bibliografie 1. S. Darie, Producerea, Transportul i Distributia Energiei Electrice Instalaii Pentru Producerea Energiei Electrice, UTPRES, 2000, Cluj-Napoca. 2. O. Cpn, Hydro-Eolian Energetical Ensamble, Proceedings of AQTR, 2000, Cluj-Napoca. 3. I. Vdan, Energetica Generala si Conversia Energiei, Editura Mediamira, 1988, Cluj-Napoca. 4. S Ardelean, Ioan Vdan, Sorin Pavel, Dan Cpn, Alina Clrau, Hydro-Eolian Hybrid Power Plant, Scientific Buletin of the POLITEHNICA University of Timisoara, Romania (Procc. Of the 7th International Power Systems Conference, 2007, Timisoara.

237

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

STUDIUL FENOMENELOR EXTREME CARE CONDUC LA NCLZIREA GLOBAL. FENOMENE METEOROLOGICE EXTREME NREGISTRATE N MUNII ZRANDULUI CA EFECT AL NCLZIRII GLOBALE.
RUS, C.1, BAN, M2 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, M3
1, 2 3

Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar Turism i Protecia Mediului, Anul II Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar Turism i Protecia Mediului

Introducere nclzirea global Fenomenul nclzirii planetei Pmnt n rezultatul creterii concentraiei gazelor de ser n atmosfer face parte din numrul celor mai mari i actuale probleme ale omenirii. Scopul erei ecologice este de a explica oamenilor cauzele i consecinele pentru ntreaga lume i pentru ara noastr a nclzirii globale, aciunile care trebuie ntreprinse pentru a diminua impactul negativ asupra naturii i societii. Principala schimbare are loc n atmosfer. Industria, transportul, agricultura produc aa numitele gaze de ser, cum ar fi bioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), oxidul nitros (N2O), ozonul troposferic (O3), clorofluorocarbonaii (CFC), vaporii de ap i alte gaze. Gazele de ser n exces mresc cantitatea de radiaie absorbit de atmosfer i treptat, are loc nclzirea planetei. ncepnd cu anii 1850, temperatura ei medie a crescut cu jumtate. Pentru utmtorii o sut de ani se prognozeaz o nclzire global de 1-3,5C. Efectele nclzirii globale asupra sntii umane pot fi foarte diverse. n primul rnd trebuie luate n considerare bolile care se de dezvolt n condiii de umiditate ridicat. Toat biodiversitatea adaptat la condiii uscate s-ar putea s sufere, n noile condiii, n special de umiditate. Se cunoate c umiditatea, n general, este favorizant pentru multe boli, ndeosebi pentru cele datorate ciupercilor i bacteriilor. Ori, ridicarea nivelului apelor va duce negreit la inundarea unor suprafee importante de teren. Temperaturile ridicate asociate cu o umiditete relativ crescut ar putea favoriza insectele s sereproduc masiv i s ctige astfel amplasamente favorabile pe flancurile colinare i montane. O variaie a temperaturii ar putea deplasa anotimpurile i ca urmare momentul transmiterii sezoniere a bolilor. Schimbrile intervenite n calendarul activitii sezoniere ar putea, printr-un joc complex de interaciuni, duce la deplasarea n timp a unor faze biologice, nct apariia unor boli s fie deplasate n timp. Precipitaiile foarte puternice ar putea declana explozii de boli transmisibile prin mute, amplificate de inundaii i agravnd contaminarea rezervelor de ap prin dejeciile umane i animale. i plantele adaptate la condiii de clim uscat, odat cu schimbarea condiiilor de via, prin ridicarea nivelului de umiditate i a temperaturilor, pot suferi serioase traume, att sub form de stres fizic, dar i patologic, mai ales c noile condiii sunt mai propice dezvoltrii bolilor i duntorilor. Una din consecinele nclzirii globale, cu grave urmri ecologice i ecogenetice, ar putea consta din degradarea biodiversitii. Distribuia geografic a diferitelor ecosisteme i structura lor ar putea fi alterat de schimbarea temperaturii i a cantitilor de precipitaii. Speciile vor da rspunsuri diferite la schimbrile climatice. Preocuprile actuale legate de influenele nclzirii globale asupra biodiversitii au fost concentrate mai mult asupra dispariiei unor specii, precum i asupra compoziiei speciilor din ecosistemele naturale, i mai puin asupra pierderii variaiilor genetice din interiorul speciilor. Munii Zrandului Sunt dispui pe direcia vest-est i au o altitudine mai redusa (Mgura Ciungani - 841 m, Drocea - 839 m i Highi - 798 m). Dei prin altitudine (n medie 500-600 m) se ncadreaz n categoria dealurilor, prin aspectul formelor de relief (prezena platformelor de eroziune), prin geologie (isturile cristaline) i vegetaie (pduri compacte), Munii Zrandului reprezint o unitate muntoas clar. n cadrul Munilor Zrandului se deosebesc trei sectoare, desprite de culoare depresionare, astfel: n partea de vest, un sector cuprins ntre cmpia Aradului i culoarul Nad- Brzava (cu Vrful Highi); n partea central, un sector cuprins ntre culoarul anterior i culoarul structural dezvoltat pe roci cretacice ntre Cprua i Gurahon (cu vrful Drocea); n est un alt sector ce ine pn n zona de interferen cu Munii Metaliferi (cu Mgura Ciungani i Breaza). i n Zrand ntlnim o toponimie interesant (exemplu: Mgura, Curcubta, Cap de Drac, Aria, Chicera, Olos). Creterea temperaturii aerului n ara noastr, s-a observat deja o tendin de cretere a temperaturilor aerului, accentuat de efectele polurii n zonele industriale. Aceast cretere este evident i n zona Munilor Zrandului (fig. 1.), creterea fiind lent dar sigur n ultimii 25 de ani (perioada analizat la staia meteorologic iria-Cetate).

238

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 1. Variaia temperaturii medii anuale ale aerului Temperaturi medii anuale Temperatura medie multianual la staia meteorologic iria-Cetate este de 10,4 C, oscilnd ntre valorile de 9,3C n anul 1984 i 12,2C n anul 2000. Amplitudinea medie reprezint diferena dintre media temperaturilor maxime lunare i media temperaturilor minime lunare. Amplitudinea medie multianual variaz ntre 6,5C n anul 2005 i 7,8 C n anii 1986 i 1992 (fig. 2.), avnd o valoare medie multianual de 7,2 C. Valorile medii lunare multianuale sunt prezentate n fig. 3.

Fig. 2. Variaia anual a amplitudinii temperaturii aerului Fig. 3. Variaia lunar a amplitudinii temperaturii aerului Analiznd graficul variaiei lunare a amplitudinii temperaturii aerului, se remarc o valoare a amplitudinii maxime n lunile iulie-august, iar cea minim n lunile decembrie-ianuarie. Temperaturi extreme.Temperatura maxim absolut la staia meteorologic iria-Cetate din ultimii 25 de ani a fost de 37,2C n luna august a anului 2000, iar dac analizm evoluia maximelor n aer de-a lungul irurilor de observaii se constat o tendin de cretere de la an la an.

Fig. 4. Variaia temperaturilor maxime anuale Fig. 5. Variaia temperaturilor minime anuale Analiznd graficul abaterilor termice lunare multianuale, se observ c abaterile pentru majoritatea lunilor sunt pozitive cu excepia lunii iulie cnd a fost negativ. Cu alte cuvinte se confirm clar c are loc o nclzire pronunat n ultimii ani.

239

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

Fig. 6 Abaterea termic lunar

Fig.7. Abaterile termice anuale

Analiznd graficul abaterilor termice anuale, se observ c abaterile termice sunt predominant pozitive ncepnd cu anul 1998 iar ca valoare acestea cresc progresiv n timp, maxima abaterii fiind de +1,8C n anul 2000. Abaterile termice negative cresc i ele (ca valoare) n timp, minima abaterii fiind de -1,7C n anul 1985. Dac din anul 1984 pn n anul 1993 abaterile termice au fost predominant negative (un singur an a fost pozitiv) n ultimii zece ani doar doi ani au avut abateri termice negative restul fiind pozitive. Concluzii n urma studiului privind fenomenele meteorologice extreme ca efect direct al nclzirii globale, n Munii Zrandului sintetizm urmtoarele concluzii: gazele cu efect de ser care conduc la nclzirea global sunt: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), oxidul azotos (N2O), hidrocarburile (HFC6), perfluorocarburi (PFC6), hexafluorura de sulf (SF6); la nivelul judeului Arad s-au identificat sectorele care produc emisii de gaze cu efect de ser i cantitile de poluani; temperaturile maxime i minime n aer au, deasemenea, o tendin de cretere progresiv de la un an la altul, valoarea maxim nregistrat fiind de 38,1C n anul 2007, iar cea minim de -20,0C n anul 1985; n ultimii ani, variaia temperaturilor extreme, att cele pozitive, ct i cele negative se produc n cursul aceluiai an; n anii 2000 i 2002 s-au nregistrat temperaturi maxime n aer, vara, de 37,2C, respectiv 35,1C, iar iarna, temperaturile minime din aer au sczut pn la -15,6C, respectiv -15,7C, aceti ani au fost lovii de cldur i secet, vara i de geruri, iarna; fenomenul de secet din anul 2000, prin extindere, durat, intensitate i efecte, poate fi considerat una dintre cele mai puternice care s-au manifestat n Munii Zrandului, n secolul XX; temperaturile maxime n aer au avut valori foarte ridicate, ajungnd pn la 37,2C n luna august, iar precipitaiile au fost mult sub media anual (376,4 mm), avnd cea mai mic valoare lunar n luna octombrie, cnd cantitatea de precipitaii a fost de 1,1 mm; n data de 14 iulie 2008, n intervalul orelor 1834-1915 TMG, s-a produs o vijelie foarte puternic, cu viteze ale vntului care au depit 24 m/s la rafal; acest fenomen s-a produs concomitent cu o cdere de grindin care a atins 45mm n diametru n punctul de observaie, ns s-au primit informaii referitoare din areal, unde diametrul boabelor de grindin ar fi depit 100-120 mm, producnd pagube foarte mari n acele zone; Bibliografie: 1.Date prelucrate din arhiva Staiei Meteorologice iria-Cetate 2. Bojariu, 2009: Schimbarea climatic din Romnia n secolele XX i XXI observaii i proiecii, n manuscris. 3. Studia, Raul Rusu, Florean Rus, Adina-Eliza Croitoru, Caracteristici climatice ale Munilor Zrandului, Editorial Office, Cluj-Napoca- 2005.

240

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

MONITORIZAREA CALITII APEI PRULUI CERTEJ


Drd.ing. IPOT, Corina1, Drd.ecol. MARCHI, Diana2 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. SRBU, Romulus I.3
1, 2, 3

Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine

Abstract Monitorizarea mediului dintr-un perimetrul minier are drept scop controlul evolutiei emisiilor de poluanti pe amplasament si identificarea posibilelor cresteri ale nivelului acestora, pentru a nu atinge nivelurile critice de impact si stabilirea eventualelor lucrarile de remediere necesare pentru atenuarea impactului. Studiul i propune stabilirea unui program de monitorizare a calitii apei prului Certej funie de analizele efectuate asupra apei principalilor afluenilor ai prului Certej i a apelor uzate (de min i de carier) care deverseaz n acesta. 1. Necesitatea monitorizrii calitii prului Certej 1.1. Analiza modificrii calitii apei rului Mure dup confluena acestuia cu apa prului Certej 1.1.1. Probe prelevate in 2005 La un an dup ncetarea activitii Unitii Miniere Certej au fost prelevate probe de ap din prul Certej i din rul Mure. [2] Rezultatele obtinute in urma efectuarii analizelor acestor probe de apa sunt prezentate in tabelul nr. 1.1 Tabelul nr. 1.1. Rezultatele investigatiilor efectuate n 2005
ph clase calit. conf. Ord. 161/2006 6.58.5 6.58.5 6.58.5 6.58.5 6.58.5 7.18 5.93 6.84 45 304 278 susp mg/l I II III IV V A55 A54 A56 amonte Certej aval reziduu filtr. 1050C mg/l 500 750 1000 1300 >1300 506 1200 518 SO4 mg/l 60 120 250 300 >300 102 780 137 Cl mg/l 25 50 250 300 >300 123.5 19.85 123.5 Ca mg/l 50 100 200 300 >300 84.2 172.84 89.4 Mg mg/l 12 50 100 200 >200 13 84.05 20 Cu g/l 20 30 50 100 >100 3 27 3 Zn g/l 100 200 500 1000 >1000 1 25500 475 Ni g/l 20 25 50 100 >100 4 17 4 Fe mg/l 0.3 0.5 1 2 >2 0.78 2.38 1.5 Mn mg/l 0.05 0.1 0.3 1 >1 0.006 14.59 0.133 Pb g/l 5 10 25 50 >50 10 13.7 10 Cd g/l 0.5 1 2 5 >5 1 2 1

Cresterea concentratiei parametrilor de calitatea ai raului Mure dupa confluena cu prul Certej duce la nencadrarea apelor rului n clasa de calitate II impusa de Ordinul 161/2006, fapt care necesit monitorizarea calitii prului Certej. 1.1.2. Probe prelevate in 2009 In vederea elaborrii unor concluzii legate de modificarea calitii apei rului Mure dup confluena acestuia cu apa prului Certej am organizat i participat la dou campanii de recoltare de probe de apa: - in mai 2009 dup o perioad cu ploi abundente: - n octombrie 2009 dup luni de seceta prelungit. Rezultatele investigaiilor efectuate sunt prezentate in tabelul nr. 1.2. Tabelul nr. 1.2. Rezultatele investigatiilor efectuate n 2009
ph sus p mg/ l reziduu filtr. 1050C mg/l 500 750 1000 1300 >1300 29 26 21 11 89 11 696 2357 395 188 1600 245 SO4 mg/l 60 120 250 300 >300 73.6 1677 79.5 46.28 1172 87.23 Cl mg/l 25 50 250 300 >300 181.9 24.49 88.24 33.8 9.06 44.6 Fe mg/l 0.3 0.5 1 2 >2 0.869 0.135 0.856 0.061 0.478 0.164 Mn mg/l 0.05 0.1 0.3 1 >1 0.165 20.32 0.227 0.800 31.35 6 0.970 Zn g/l 100 200 500 1000 >1000 9349 30680 13000 4600 35035 20000 Ni g/l 20 25 50 100 >100 0.97 1.2 1 9.70 119 2.44 Cu g/l 20 30 50 100 >100 0 460 1.8 1.5 641 1.68 Cr g/l 25 50 100 250 >25 0 0.07 1.2 1 9.70 119 2.44 Pb g/l 5 10 25 50 >50 0 9.83 1 0 2.3 1.2 160 1.8 0 262 0.1 Cd g/l 0.5 1 2 5 >5 0

clase calit. conf. Ord. 161/ 2006

I II III IV V

6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.9 4.87 8.31 6.99 4.5 8.17

A55 A54 A56 A55 A54 A56

amonte Certej aval amonte Certej aval

241

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Studiind datele analizei apei raului Mure amonte i aval de confluena cu prul Certej i ale apei prului Certej inainte de confluena cu rul Mure se pot face urmtoarele observaii: - n ambele cazuri( mai 2009 - perioad ploioas si octombrie2009 perioad secetoas) valoarea pHului apei prului Certej se situeaz n jurul valorii de 4,5 uniti pH mult sub valoarea limit acceptat de Ordinul 161/2006 de 6,5 uniti pH; - valoarea parametrului de calitate reziduu filtrabil la 1050C a apei prului Certej deversat n rul Mure este n ambele cazuri peste valoarea de 750 mg/l admis pentru clasa a II-a de calitate conform Ordinului 161/2006. Datorit acestui fapt se observ o cretere sensibil a valorii acestui parametru n apa rului Mure dupa confluena cu prul Certej; - concentraia n mangan a apei prului Certej depete de peste 20 de ori valoarea maxim admis conform Ordinului 161/2006 atat in perioada cu ploi abundente cand valoarea este de peste 31 mg/l Mn cat si in perioada secetoas cand valoarea depete 20 mg/l; - concentraia n zinc a apei prului Certej se situeaz la valori de peste 30 de ori mai mari dect valoarea maxim recomandat de Ordinul 161/2006 fapt care duce la creterea concentraiei n zinc a apei rului Mure aval de confluena cu prul Certej la valori mai mari de 13 ori (cazul anotimpului secetos) respectiv de peste 20 de ori (cazul anotimpului ploios) conform figurilor nr. 1.6 i 1.7. n concluzie, la 5 ani dup ncheierea activitii de producie a E.M.Certej (aprilie 2004) se constat c apa prului Certej afluent al rului Mure, deverseaz n acesta cantiti nsemnate de poluani.Prin campaniile de recoltare i de analiz a calitii apei rului Mure amonte i aval de confluena cu prul Certej realizate att n perioad secetoas (octombrie 2009) ct i n perioad ploioas (mai 2009), s-a demonstrat necesitatea monitorizrii calitii apei prului Certej. 2.Monitorizarea calitii apelor prului Certej 2.1. Estimarea contribuiei medii a principalilor poluani din apele uzate i din cele de suprafa din bazinul hidrografic al prului Certej asupra polurii acestuia n continuare este prezentata investigarea calitii surselor de ape evacuate si a apelor de suprafata n corelaie cu emisarii naturali receptori.[2] Pentru interpretarea rezultatelor analizelor efectuate pentru probele de ap prelevate s-au luat n considerare urmtoarele prevederi normative: Rezultatele obtinute pentru apele uzate, vor fi comparate cu valorile admise de normativul NTPA 001/ 2005 Valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in receptori naturali Rezultatele obtinute pentru indicatorii din apele receptorilor naturali vor fi comparai cu indicatorii de calitate stipulati in Ord.161/2006 Normativul privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa - Tabel nr. 6-C. Elemente si standarde de calitate chimice si fizico- chimice in apa, conform tabel nr.2.14. n figura nr. 1 este prezentat contribuia medie a principalilor poluani din apele uzate la poluarea total a apei.
Contributia medie a principalilor poluanti din apele uzate
Contributia medie a principalilor poluanti din apele de suprafata

altele 13%

rezidiu 6% SO4 10% Fe 6%


Zn 20%

altele 10%

sulfati 9% Fe 12%

Zn 42% Cu 5%

Mn 18%
Cd 7%

Mn 42%

Figura nr. 1

Figura nr. 2

n concluzie principalii poluani prezeni n apele uzate deversate n apele de suprafa din perimetrul minier Certej sunt zincul, manganul, fierul i cuprul, petru eliminarea crora este necesar luarea unor msuri suplimentare. n figura nr. 2 este prezentat contribuia medie a principalilor poluani din apele de suprafa la poluarea total a apei.

242

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


n concluzie principalii poluani prezeni n apele de suprafa deversai n apa prului Certej din perimetrul minier Certej sunt manganul, zincul, fierul, sulfaii, pentru eliminarea crora este necesar luarea unor msuri suplimentare. 2.2. Monitorizarea Calitii apei Prului Certej 2.2.1. Elaborarea programului de monitorizare a calitii apei prului Certej afluent al rului Mure Pentru elaborarea unui program de monitorizare este necesar stabilirea clar a obiectivelor i sarcinilor specifice sistemului de monitorizare, a parametrilor monitorizai, a numrului i amplasrii punctelor de probare, precum i a frecvenei i duratei programului de msurtori.[1] n tabelul 2.1 este nfiat matricea Ep rezultata din compunerea matricilor A, B, Cp i D cu interveniile relevante (linii) i factorii cauzali (coloane) ce este completat cu o definire exemplificativ a relaiilor (cu grade diferite de intensitate) ntre linii i coloane pentru proiectul ,, Calitatea apei prului Certej i tipologia regiunii ,,arie natural.
Proiect Factori cauzali Pru Coranda A41 Apa de carier A17 Pru Ciongani A38 Pru Nojag A24 Pru Ferag A29 Iaz de decantare Valea Mireului A6 S Iaz de decantare Valea Mealului A51 S S Pru de la Sector I A31 Apa de min de la Galeria Nicodim A18 S S

pH-apei Rezidiu filtrabil uscat 1050C Sulfai Cloruri Calciu Magneziu Fier total Cupru Cadmiu Plumb Zinc Nichel

S S la S S S S S -

S S

S S

S S

S -

P S

S P P S S S S -

S P S S S S S -

S P P -

S P P -

S S P -

S P S S S -

S S S S S S -

S P P S S S S -

ionic

Mangan

2.2.2. Monitorizarea desfurrii procesului de depoluare Categoriile de ape din perimetrul minier Certej a cror calitate se va monitoriza, sunt: ape uzate : - ape de mina evacuat din subteran - pe galeria Nicodim - ape evacuate din iazuri de decantare -iazul Valea Mealului; -iazul Valea Mireului. - ape de carier - apa de carier de la Cariera Coranda ape de suprafata din emisari naturali : - prurile: Coranda, Ciongani, Nojag, Ferag, prul de la Sectorul I; - rul Mure. Sistemul de monitoring a calitatii apelor cuprinde urmatoarele seciuni: a) b) c) o Prelevarea probelor de ape Masurarea debitelor Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate Calitatea apelor se va monitoriza prin prelevarea periodica de probe (trimestrial/semestrial) si prin analizarea lor in teren (pH, oxigen dizolvat, conductivitate, temperatura) si intr-un laborator de

243

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


specialitate in vederea determinarii compozitiei chimice (pH, suspensii, reziduu fix, CCO-Cr, sulfati, metale grele - Cu, Pb, Zn, Cd, Fe, Mn, Ca2+, Mg2+). Debitele apelor uzate evacuate (apa de mina, apa din iazuri, apa de carier) si a emisarilor se vor monitoriza lunar respectiv trimestrial, prin metode si cu dispozitive adecvate, specifice punctului monitorizat.

3. Concluzii In prima parte a lucrrii s-a dovedit necesitatea monitorizrii calitii apei prului Certej prin prelevare i analiz de probe de ap din amonte si aval deversare prul Certej n rul Mure.n concluzie, la 5 ani dup ncheierea activitii de producie a E.M.Certej (aprilie 2004) se constat c apa prului Certej afluent al rului Mure, deverseaz n acesta cantiti nsemnate de poluani. n capitolul 2.1. este prezentata investigarea calitii surselor de ape evacuate si a apelor de suprafa n corelaie cu emisarii naturali receptori. Principalii poluani prezeni n apele uzate deversate n apele de suprafa din perimetrul minier Certej sunt zincul, manganul, fierul i cuprul iar principalii poluani prezeni n apele de suprafa deversate n apa prului Certej din perimetrul minier Certej sunt manganul, zincul, fierul, sulfaii, pentru eliminarea crora este necesar luarea unor msuri suplimentare. n capitolul 2.2. s-a stabilit in baza analizelor de laborator efectuate, o list de posibili factori cauzali n cazul polurii apelor prului Certej care s-au combinat cu componenii care definesc proprietile fizice si chimice ale apelor care se vars n prul Certej rezultnd astfel in final o matrice care defineste clar caracteristicile fizice i chimice ale apei prului Certej necesari a fi monitorizai. In final este prezentat programul de monitorizare a calitii prului Certej pentru elaborarea cruia a fost necesar stabilirea clar a obiectivelor i sarcinilor specifice sistemului de monitorizare, a parametrilor monitorizai, a numrului i amplasrii punctelor de probare, precum i a frecvenei i duratei programului de msurtori. Bibliografie [1] Florea, A. Monitorizarea mediului suport de curs, Petroani, 2005 [2] Raport la bilanul de mediu nivel II CN CAF MINVEST Filiala Certej 2006 [3] *** - Ordinul 161/2006 Normativul privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa - Tabel nr. 6-C. Elemente si standarde de calitate chimice si fizicochimice in apa [4] *** NTPA 001/ 2005 Valori limit de ncarcare cu poluani a apelor uzate evacuate in receptori naturali

244

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

PROCESE I PROCEDEE DE PRELUCRARE A NMOLULUI PROVENIT DIN APE REZIDUALE


STICULESCU, Adelin Florin1 Coordonator: Prof.univ.dr.ing. ZDREMAN, Monica2
1

Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protecia Mediului, Anul IV, Specializare IMAPA; CARABAS;S.D. 2 Universitatea AUREL VLAICU, Facultatea de Inginerie Alimentar, Turism i Protecia Mediului, Anul VI, MASTER M.C.P.A Arad. Introducere n staiile de epurare, ca urmare a diverselor procese tehnologice, se formeaz namoluri care concentreaz poluanii eliminai din ap. Aceste nmoluri reprezint un pericol deosebit pentru mediul nconjurator, iar costul prelucrrilor intervine cu o pondere mare in valoarea costurilor de investiie i exploatare a staiilor de epurare. Cantitile ce se rein n deferitele trepte de epurare sunt variabile de la o surs la alta, n funcie de caracteristicile fizico-chimice ale apei brute, de procedeul i de gradul de epurare impus. Astfel, pentru apele uzate orenesti, cantitile de nmol sunt cuprinse ntre 65 si 90 g/om-zi. Tehnologia de prelucrare a nmolurilor trebuie s fie subordonat valoficrii i evacurii finale, n caz contrar staia de epurare va fi compromis prin nerealizarea integral a scopului. Pentru tratarea nmolurilor, cu toate c nu se pot stabili reete i tehnologii universal valabile, exist totui o serie de procedee tehnice cu ajutorul crora se pot prelucra aceste produse rezultate n procesele de epurare. Aplicarea unui anumit procedeu sau a unei combinaii de procedee de prelucrare presupune cunoaterea temeinic a caracteristicilor materialului supus tratrii, precum i a performanelor care se pot obine n procesele unitare. Material i metod Procesele de prelucrare a nmolurilor sunt multiple i variate, n funcie de provenien i caracteristicile lor, dar i n funcie de modul final de evacuare. Clasificarea proceselor de prelucrare se poate realiza dup diferite criterii: - dup criteriul reducerii umiditii; - dup criteriul mineralizrii componentei organice, etc. n vederea reciclrii (utilizrii, valorificrii) nmolurilor se utilizeaz mai multe metode de stabilizare: o ngroarea (concentrarea); o fermentarea aerob o fermentarea anaerob o deshidratarea pe paturi drenante i n iazuri de nmol; o compostarea n principal procesele care au loc n nmolul prelucrat sunt similare cu cele din dejeciile animaliere. A. ngroarea (concentrarea) nmolului Aceast metod constituie cea mai simpl i larg rspndit metod de concentrare a nmolului, avnd drept rezultat reducerea volumului i ameliorarea rezistenei specifice la filtrare. ngroarea se poate realiza prin: decantoare ngrotoare gravitaionale; flotare; centrifugare Gradul de ngroare depinde de mai multe variabile, dintre care mai importante sunt: - tipul de nmol (primar, fermentat, activ, etc.); - concentraia iniial a solidelor; - temperatura; - utilizarea agenilor chimici; - durata de ngroare, etc. Prin ngroare, volumul nmolului se poate reduce de cca. 20 de ori fa de volumul iniial, dar ngroarea este eficient, tehnico-economic, pn la o concentraia de solide de 8 10 %. B. Fermentarea nmolului Nmolurile rezultate din epurarea apelor uzate sunt foarte uor degradabile; de aceea, este contraindicat deshidratarea lor direct pe platforme de uscare. Fermentarea nmolului, n vederea unei prelucrri ulterioare sau a depozitrii se poate realiza prin procedee sau procese anaerobe sau aerobe primele fiind cel mai des folosite.

245

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


a) Pentru cazul unui nmol rezultat dup epurarea apelor uzate din incinta unui abator, de exemplu, fermentarea anaerob a nmolului primar se poate realiza mpreun cu alte deeuri, rezultate n incinta abatorului i a gunoiului de la grajduri. Folosind o durat de fermentare de 25 zile la o temperatur de 30C, se pot obine aproximativ 45 m3 gaz de fermentare pe tona de reziduuri i aproximativ 33 m3 gaz de fermentare pe tona de gunoi de grajd. Tabel nr.1. Date comparative ntre diferite procedee de ngroare a nmolului Coninutul Consum de energeti substan Caracteristici Tehnologia c (kWh uscat / m3 obinut nmol) (%) ngroare gravitaional ngroare prin centrifugare ngroare prin flotare 46 5 4-6 0,1 0,3 0,7 2,5 0,3 0,6 Costuri sczute de exploatare; necesit spaiu mare, costuri de construcii ridicate; Convenabil pentru nmoluri biologice ; spaiu redus i cost de construcie sczut Spaiu redus; costuri de construcie mici; tehnologie sofisticat; costuri de exploatare ridicate

Nmolul fermentat este un ngrmnt bogat n azot. n Romnia s-a folosit fermentarea parial, n regim mezofil, a nmolului primar, n compartimentul de fermentare al decantoarelor cu etaj. n procesul de fermentare, materialul organic (volatil) este mineralizat, iar structura coloidal a nmolului se modific. Nmolul fermentat poate fi mai uor deshidratat, cu cheltuieli mai mici dect n cazul nmolului brut. Aa cum este cunoscut, din procesul de fermentare anaerob rezult gazul de fermentare combustibil (biogaz) care a intrat n ultimul timp n atenia specialitilor ca surs neconvenional de energie. Concentraia substanelor solide din nmol trebuie s fie astfel aleas nct s asigure apa fiziologic necesar bacteriilor. Se recomand concentraii de 5 10 % materii solide. Concentraii mai ridicate ale materialului, peste 12 %, creeaz dificulti la pompare i omogenizare.

Figura nr.1. - Namol Fermentat b) Fermentarea aerob a nmolului Acest procedeu const, ca i fermentarea anaerob, dintr-un proces de degradare biochimic a compuilor organici uor degradabili. Fermentarea aerob se realizeaz, n practic, prin aerarea separat a nmolului (primar, secundar sau amestec) n bazine deschise. Echipamentul de aerare este acelai ca i pentru bazinele de nmol activ. Fermentarea aerob a nmolului se recomand mai ales pentru prelucrarea nmolului activ n exces, cnd nu exist treapt de decantare primar, sau cnd nmolul primar nu se preteaz la fermentare anaerob. Avantajele acestui procedeu sunt: exploatare simpl; lipsa mirosurilor neplcute; igienizarea nmolurilor (reducerea numrului de germeni patogeni) i reducerea cantitii de grsimi. Cel mai important dezavantaj al procedeului este consumul de energie pentru utilajele de aerare proprii, comparativ cu fermentarea anaerob, care produce gaz de fermentare. Un nmol se consider fermentat aerob cnd componena sa organic s-a redus cu 20 25 %, cantitatea de grsimi a ajuns la maximum 6,5 % (fa de substana uscat), activitatea enzimatic este practic nul iar testul de fermentabilitate este negativ.

246

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Instalaiile de fermentare aerob se dimensioneaz, de regul, pentru durate de retenie de 8 15 zile, n funcie de caracteristicile nmolului, n care se include i o perioad de aclimatizare la condiiile aerobe. Rezultate i discuii Comparnd cele dou sisteme de stabilizare biologic a nmolului organic, apare net avantajos procedeul de stabilizare anaerob, mai ales sub aspectul energetic (tabelul 3.2.) Tabelul.2. Date comparative privind fermentarea anaerob i aerob Consum de Perioada de energie retenie Caracteristici Metoda (kWh / m3 (zile) nmol) Fermentare Simpl; cost sczut de investiie; consum 8 - 15 5 10 aerob mare de energie Cost de exploatare ridicat; cost de investiie Fermentare 15 - 20 0,2 0,6 ridicat; consum mic de energie; producie anaerob de gaz (surs de energie) C. Deshidratarea natural pe platforme de uscare a nmolului Aceast metod este larg utilizat, avnd n vedere simplitatea construciei i costul redus de exploatare. Platformele de uscare sunt suprafee de teren ndiguite n care se depoziteaz nmolul. Dimensiunile platformelor de uscare sunt alese n funcie de metoda adoptat pentru evacuarea nmolului deshidratat. Cnd evacuarea nmolului se realizeaz manual, limea patului nu trebuie s depeasc 4 m; evacuarea cu mijloace mecanizate permite o lime de pn la 20 m. Platformele pot fi aezate pe un strat de baz permeabil sau impermeabil. Stratul de drenaj permeabil se execut din zgur, pietri sau piatr spart cu o grosime de 0,2 0,3 m (stratul de susinere), peste care se aeaz un strat de nisip sau pietri mai fin, cu o grosime de 0,2 0,6 m. n stratul de susinere se ngroap tuburile de drenaj pentru colectarea apei drenate. Grosimea stratului de nmol care se trimite pe paturi depinde de caracteristicile materialului i de climatul zonei respective. n general, o nlime de cca. 0,20 m este recomandabil pentru o clim temperat. Determinarea duratei de deshidratare a nmolului pe platformele de uscare presupune cunoaterea proprietilor fizico-chimice ale nmolului i regimul climatic al zonei respective. n general, n climat temperat, durata de deshidratare este cuprins ntre 40 100 zile, ceea ce nseamn c, n total, se poate conta pe o grosime de nmol care se rspndete pe platform de 1,5 2,0 m pe an, respectiv o productivitate de 80 100 kg substan uscat / m2 an. D. Uscarea Reducerea avansat a umiditii nmolului se poate realiza prin evaporarea forat a apei, pn la o umiditate de 10 15 %, n instalaii speciale i cu aport de energie exterioar. Principalele tipuri de instalaii utilizate pentru uscarea termic a nmolului sunt: - usctoare cu vetre etajate; - usctoare rotative; - usctoare prin atomizare (8,9). Incinerarea nmolului Dac nmolurile rezultate din epurarea unor ape uzate industriale conin compui organici i / sau anorganici toxici care nu permit valorificarea agricol, depozitarea pe sol sau aplicarea procedeelor de recuperare a substanelor utile, se realizeaz prin incinerare. n timpul incinerrii compuii organici sunt oxidai total iar compuii minerali sunt transformai n oxizi metalici care se regsesc n cenu. Pentru incinerare se recomand reducerea prealabil a umiditii nmolului brut i evitarea stabilizrii aerobe sau fermentrii anaerobe, care diminueaz puterea caloric a materialului supus incinerrii. Dac umiditatea este prea mare sau dac temperatura de combustie trebuie s fie mai mare de 750C, pentru a evita degajarea mirosurilor neplcute apare necesitatea combustibilului suplimentar. Toate instalaiile de incinerare trebuie echipate cu instalaii de splarea sau filtrarea gazelor de ardere, pn la obinerea unui coninut de suspensii (cenu) la evacuare de 150 200 g / mc. Incinerarea nmolului semiplastic cu putere caloric mic i coninut ridicat de ap impune echipament special, pentru a menine un raport adecvat suprafa / volum n timpul combustiei. n acest scop pentru incinerarea nmolului se utilizeaz cuptoare rotative cilindrice, cu vetre multiple sau cu pat fluidizat. Nmolurile, constituind un pericol deosebit, trebuie complet eliminate nainte de descrcarea ntr-un emisar. (5) Valorificarea nmolurilor Valorificarea nmolurilor din staii de galvanizare are o importan deosebit: - utilizarea nmolurilor galvanice, cu coninut de nichel i crom, n industria sticlei, pentru obinerea sticlei colorate;

247

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


- transformarea nmolurilor galvanice n deeuri nepericuloase i de valorificare integral a Cu, Zn i Ni din acestea prin nglobare n structuri stabile sub forma unor dale de beton special, care pot fi utilizate la stabilizarea i fixarea haldelor de deeuri sau steril, a gropilor de gunoi, etc. - utilizarea nmolurilor galvanice cu coninut de crom, pentru obinerea de pigmeni sau soluii utilizate n tbcrie. Concluzii i recomandri Din studiului efectuat, se poate constata c apele uzate rezultate din industria galvanic au constituit i reprezint nc, o mare problem, datorit toxicitii lor foarte ridicate. Protejarea mediului nconjurtor, datorit metodelor moderne aplicate n ceea ce privete epurarea apelor uzate, cu recircularea lor, respectiv valorificarea nmolurilor, prezint un mare avantaj i din punct de vedere economic. Este mult mai ieftin s se recircule apa folosit n procesele tehnologice, dect s se evacueze, n totalitate, ntr-un emisar sau o reea de canalizare, pentru ca, apoi, s se renceap fluxul de fabricaie. De asemenea, valorificarea metalelor grele, nobile i, n acelai timp, toxice nu este de neglijat. La fel ca n cazul apelor uzate, n paralel cu protejarea mediului nconjurtor, exist i avantaje economice. Acesta este motivul pentru care modernizarea i inovarea proceselor desfurate n industria galvanic prezint un real interes, acordndu-i-se o atenie deosebit. Bibliografie: 1. Blagoi, O., Puca, E.L., Tratarea apelor de suprafaa metode chimice, Editura Dosoftei, Iai, 1997; 2. Gergely, A., Bay, E., Dumitrescu, M., Tratarea apelor reziduale i recuperarea electroliilor n galvanotehnic, Editura Tehnic, Bucureti; 3. Man, C., Ivan,I., Strategii n managementul deeurilor i reziduurilor, Ed. Mesagerul, Cluj Napoca, 1999; 4. Puca, E.L., .a., Dezvoltarea durabil prin protecia mediului i biotehnologii Textile, Ed. Universitii Aurel Vlaicu Arad, 2003; 5. Raicu, P., .a., Biotehnologii moderne, Ed. Tehnic, Bucureti, 1990; 6. Carabas, S.D., Proiect de dizertaie, Universitatea Aurel VlaicuArad, 2010

248

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

EFECTUL LUMINII ASUPRA PLANTELOR


STANCI, Andreea1, ICLNZAN, Raul Nicolae2, DODOACA, Alexandra3 Coordonatori: Prof.univ.dr.fiz. STANCI, Aurora4, ef lucr.dr.ing. DUNCA, Emilia5
1, 2 3

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul IV 4, 5 Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine Fotosinteza este procesul prin care plantele i unele bacterii utilizeaz energie din lumina solar pentru a produce zahr, care prin respiraia celular se transform n ATP, utilizat ca combustibil de toate lucrurile vii. Conversia luminii solare inutilizabil n energie chimic utilizabil este asociat cu aciunea pigmenilor verzi din clorofil. Procesul de fotosintez utilizeaz ap i elimin oxigenul absolut necesar pentru a rmne n via. Putem scrie ecuaia general a procesului astfel: 6H2O + 6CO2 ----------> C6H12O6+ 6O2

Fig.1 Diagrama unei uzine vii care ne arat ceea ce intr in procesul de fotosintez i ceea ce rezult n urma acestuia Frunza i structura sa Fenomenul de fotosintez poate fi produs de plante cu frunze i organisme vii (nu toate plantele au frunze). O frunz poate fi privit ca un colector solar format din celule fotosintetizatoare. Materiile prime din fotosintez, ap i dioxid de carbon intr n celulele frunzei iar prin procesul de fotosintez se elibereaz zahr i oxigen.

Fig.2 Seciune n frunz care prezint caracteristici anatomice importante pentru studiul fotosintezei Apa intr n rdcin i este transportat pn la frunze prin intermediul celulelor specializate din plante cunoscute sub numele de xylem. Plantele trebuie s se protejeze mpotriva uscrii, i astfel au evoluat structuri specializate cunoscute sub denumirea de stome care permit intrarea i ieirea gazelor. Dioxidul de carbon nu poate trece prin stratul protector de cear cu care este acoperit frunza (cuticule), dar poate intra n frunze printro deschidere blocat de dou celule de paz. De asemenea, oxigenul produs n timpul fotosintezei poate iei din

249

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


frunz numai prin stomata deschis. Din nefericire pentru plante, n timp ce acest gaz se deplaseaz ntre interior i exterior, se va pierde o mare cantitate de ap. Planta de bumbac, de exemplu, va pierde 100 de galoane de ap pe or n zilele foarte clduroase.

Fig.3 Stoma frunzie de mazre Clorofila i lumina Lumina alb este separat n diferite culori (lungimi de und), la trecerea printr-o prism. Lungimea de und este definit ca distana dintre doua vrfuri (sau dintr-un jgheab n altul). Energia este invers proporional cu lungimea de und, pentru lungim de und mari energia este mic.

Fig.4 Lungimea de unda i aspectul undei de lumin natural Ordinea de culori este determinat de lungimea de und a luminii. Lumina vizibil este o mic parte din spectrul electromagnetic. Lungimea de und a spectrului vizibil cuprinde mai multe culori, ncepnd cu culoarea roie. Lungimile de und mai scurte reprezint partea violet a spectrului. Lungimile de und mai mari dect lungimea de und a culorii roii formeaz inflaroiile, n timp ce lungimile de und mai mici dect lungimea de und a violetului formeaz ultravioletele.

Fig.5 Spectrul electromagnetic Lumina se comporta att ca o und ct i ca o particul. Proprietile undei de lumin implic schimbarea direciei de propagare la trecerea dintr-un mediu n altul (refracia luminii). Comportarea ca particul a luminii este demonstrat prin efectul fotoelectric.

250

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Unul din efectele luminii asupra plantelor este culoarea lor. Pigmenii sunt dai de absorbia luminii de ctre substan. Culoarea pigmentului vine de la lungimea de und a luminii reflectate (cu alte cuvinte cele care nu sunt absorbite).Clorofila, pigmentul comun tuturor celulelor fotosintetizatoare absoarbe toate lungimile de und ale luminii vizibile cu excepia culorii verzi care se reflect i este vzut de ochiul uman. Pigmenii negri absorb toate lungimile de und ale luminii. Pigmentul alb reflect aproape toat lumina avnd o energie mare. Pigmenii au propriile lor caracteristici spectrale de absorbie.

Fig.6 Absorbia i transmisia diferitelor lungimi de und ale luminii de ctre un pigment ipotetic Clorofila este o molecul complex, nu are aceeai structur a moleculei la plante i la alte organisme fotosintetizatoare. Toate organismele fotosintetizatoare conin clorofil a. Pigmeni suplimentari absorb energia pe care clorofila a nu o poate absorbi. Pigmeni suplimentari includ clorofila b (de asemenea c, d i e n alge i protozoare), xantofila i carotidele (cum ar fi beta-caroten). Clorofila absoarbe energia sa din lumina de lungimea de und violet - albastru i portocaliu rou rou i puin din verde galben portocaliu.

Fig.7 Modelul molecular al clorofilei

Fig.8 Modelul moleculei de caroten Carotenul i clorofila b absoarbe o parte din energie din lungimea de unda verde. Lungimile de und scurte nu ptrund mai mult de 5 metri adncime n apa marii. Capacitatea de a absorbi energie de la undele penetrante, ar putea fi un avantaj pentru alge n producerea fotosintezei, care nu se afla totdeauna n partea superioara a apei marine.

251

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


Primula acaulis Primel este o plant ornamental care necesit n procesul de fotosintez o cantitate ridicat de energie solar. n vederea studiului efectuat am folosit trei plante ornamentale identice supuse acelorai condiii de temperatur (18 -20C), pe care le-am udat la un interval de trei zile cu 50 ml ap de izvor la temperatura camerei astfel nct solul s fie permanent umed. Le-am plantat n trei ghivece separate. Cele trei plante le-am supus unor energii luminoase deferite, si le-am observat comportarea timp de dou sptmni. n imaginile urmtoare este prezentat comportarea celor trei plante.

Fig. 5 - Primula acaulis Primel dup dou sptmni: a) n condiii de lumin normal, b) n condiii de lumin sczut, c) n lips de lumin Concluzii Ca urmare a efecturii experimentului asupra celor trei plante am constatat: - frunzele plantei aflat la cea mai mare intensitate luminoas au o culoare verde i sunt viguroase. - cea de-a doua plant inut la o intensitate luminoas mai mic dect prima are frunzele verzi cu pete galbene, - iar ce-a de-a treia, inut la ntuneric, dup prima sptmn o parte din frunze i-au schimbat culoarea devenind glbuie i ulterior frunzele uscndu-se i pierzndu-i turgescena. Din observaiile efectuate am constat c pentru plante, n procesul de fotosintez, energia solar are un rol major, fr ea viaa nefiind posibil. Bibliografie Lambers, H., & Ribas-Carb, M. (Eds.). [2005] Plant Respiration: From Cell to Ecosystem (Advances in Photosynthesis & Respiration). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Stanci, A., [2003] Elemente de fizica atomului i moleculei, Editura Edyro Press, Petroani tirban, M. [1981] Procese primare n fotosintez, Editura Dacia, Cluj Napoca

252

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a

FACTORI CARE INFLUENEAZ FOTOSINTEZA LA PLANTE


STANCI Andreea1, ICLNZAN Raul Nicolae2, BOICU Ioan3 Coordonatori: ef lucr.dr.ing. DUNCA, Emilia4, Asis.dr.ing. CIOLEA Daniela Ionela5
1, 2, 3 4, 5

Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine, Ingineria i protecia mediului n industrie, Anul II Universitatea din Petroani, Facultatea de Mine

Fotosinteza este un proces complex n cadrul cruia putem distinge dou tipuri de reacii: a) reacii de lumin care sunt direct dependente de lumin i asigur procesul fotochimic prin care energia luminoas este convertit ntr-un compus bogat n energie (ATP) i un reductor primar (NADPH2). Plantele verzi opereaz cu dou reacii de lumin, localizate n dou centre de reacie diferite, corespunztoare celor dou fotosisteme fotochimice (SF i SF2). Existena celor dou fotosisteme fotochimice a fost constatat experimental de Emerson care a evideniat c utilizarea fotonilor este mai eficient dac sunt emise simultan radiaii luminoase cu lungimii de und mare(= 700nm) i mic (=650-680 nm). Fotosinteza este mai mare la o iluminare simultan cu ambele lungimii de und, dect suma fotosintezelor produs de fiecare radiaie n parte ca lumin monocromatic (efectul Emerson). b) reacii de ntuneric, corespunztoare fazei biochimice (metabolice) n cadrul creia are loc o reducere de CO2 pn la nivelul hidrailor de carbon. Faza biochimic este independent de lumin, cuprinznd reducerea i formarea moleculelor destinate sintezei glucidelor, lipidelor i proteinelor (cicluri reductive n fotosintez), are loc n stroma cloroplastelor, unde se gsete i echipamentul enzimatic specific. La plantele superioare ajunge la cloroplaste trecnd prin ostiolele stomatelor n spaiile intercelulare, iar din acestea n celulele asimilatoare. n cursul fazei biochimice a fotosintezei se produc glucide i ali compui necesari viii plantelor.
min a si clorofila H 2O + CO2 lu subs tan te organice + O2

Procesul fotochimic nu este posibil dect prin intervenia pigmenilor asimilatori. Deci esena fotosintezei const n transformarea unei forme de energie ntr-o alt form de energie, form ce poate fi utilizat deopotriv de ctre organismele fotosintetizatoare i de ctre celelalte vieuitoare existente. Fotosinteza reprezint aadar condiia indispensabil pentru desfurarea tuturor proceselor metabolice din biosfer. Nu se cunoate nici un alt proces de transformare a energiei care s semene cu ce se ntmpla n frunza verde i care s efectueze aceast transformare cu o eficient att de mare. nelegerea mecanismului fotosintezei permite nu numai gsirea celor mai adecvate mijloace pentru creterea plantelor ci deschide i calea pentru producerea de energie prin fotosintez. n condiiile din natur, fotosinteza nu se desfoar uniform, variaia intensitii sale este determinat de un complex de factorii ai mediului, ct i de factori interni, aflai n interdependen. Factori de mediu n desfurarea fotosintezei, factorii de mediu acioneaz simultan, cu numeroase efecte compensatoare. Datorit aciunii complexe a factorilor de mediu fotosinteza decurge neuniform.

253

Simpozionul Naional Studenesc GEOECOLOGIA, ediia a X-a


a) Influena luminii Faptul c plantele nu cresc bine la ntuneric a fost observat nc din antichitate. Totui, numai cu dou secole n urm, s-a demonstrat rolul luminii n creterea plantelor, acordndu-i-se acestui fapt, pe lng o important practic i o semnificaie filozofic. Ingen-Housz mai nti i apoi R. Mayer au contribuit poate cel mai mult la aprecierea rolului luminii ca o condiie indispensabil a asimilrii CO2 de ctre plantele verzi. Lumina poate influena fotosinteza prin intensitatea, calitatea i durata ei. Cercettorii Pantanelli i Liubimenko, adepi ai teoriei celor trei puncte cardinale susineau ca fotosinteza ncepe la o anumit intensitate a luminii. Fotosinteza nu este ns un fenomen de sensibilizare a protoplasmei, ci un fenomen fotochimic de transformare a energiei. Astfel, N. Salageanu, determinnd fotosinteza la aceeai frunz i la intensiti din ce n ce mai slabe de lumin a constatat faptul c fotosinteza are loc pn la cele mai mici intensiti ale luminii. Valoarea intensitii luminii la care emisiunea O2 prin fotosintez este egal cu absorbia lui prin respiraie reprezint punctul de compensaie al luminii. Cunoaterea valorii punctului de compensaie prezint o mare important deoarece sub acest nivel respiraia predomin asupra asimilaiei, plantele nu mai produc substane organice, iar organismul triete din rezervele sale. Supravieuirea i creterea plantelor nu sunt posibile dect prin iluminarea cteva ore pe zi deasupra punctului de compensaie. b) Influena concentraiei dioxidului de carbon Importana aerului fixat, adic a CO2, n procesul de purificare a aerului de ctre plante a fost clar formulat de ctre botanistul elveian Senebier. Aceasta, tratnd critic tot ce se cunotea de la Priestley, n lucrrile sale publicate la Geneva n 1783 i intitulate Cercetri fizico-chimice privitoare la influena luminii solare asupra modificrii fiinelor vii din cele trei regnuri naturale i mai ales din regnul vegetal, scria c aerul eliberat de ctre plantele expuse la soare este produsul transformrii aerului cu ajutorul luminii. Priestley, Ingen-Housz i Senebier au fcut numai observaii calitative sau foarte sumare estimri cantitative, iar lucrrile lor foloseau nc limbajul naiv i confuz al terminologiei chimice din vremea aceea. Cei trei cercettori au intrat i ntr-o polemic de prioritate, dar acest aspect nu le umbrete cu nimic meritele. Pentru plantele terestre concentraia de CO2 este unul dintre cei trei factori limitani pui n evident de ctre F. Blackman. Exceptnd iluminrile foarte slabe (sub 1000 lx) i temperaturile sczute (sub 5C), cantitatea de CO2 din atmosfer (0,03%) este puternic limitat; nivelul optim al concentraiei de CO2 se situeaz ctre 0,1%, iar la concentraii mai mari de 2-5%, CO2 devine toxic. N. Salageanu a constatat c frunzele plantelor crescute n umbr au fotosinteza cea mai intens la concentraii de 0,5 - 1% CO2, iar cele crescute n plin soare, la 2-3% CO2. c) Influena temperaturii Ca i n cazul altor procese metabolice, se constat un efect pozitiv al temperaturii asupra fotosintezei pn la 30C, dup care se constat o aciune depresiv, urmat de ncetarea procesului ctre 45C. Intensitatea fotosintezei crete odat cu temperatura, atingnd nivelul optim la 30-35C apoi coboar rapid ctre zero la temperatura de 40-45C. Partea fotochimic a fotosintezei este independent de temperatur, n vreme ce partea biochimic, enzimatic este strict dependent de temperatur. Cu toate acestea exist printre plante o mare varietate i capacitate de adaptare la temperaturile extreme. Muchii, lichenii i coniferele rmn verzi i i pstreaz capacitatea fotosintetic n timpul iernii, iar unele alge albastre din lacurile termale cresc i la temperatura de 80C. Temperaturile minim, optim i maxim a fotosintezei nu sunt fixe, ci difer de la o specie la alta i dup proveniena plantelor. Astfel, cartoful, adaptat la regiuni mai reci are optimul fotosintezei la 30C, iar frunzele de tomate i castravei, plante de provenin sudica au optimul n jur de 40C. d) Influena concentraiei oxigenului Influena oxigenului asupra fotosintezei a fost pentru prima dat scoas n evident la alga Chlorela de ctre Warburg care a gsit c la lumin intens fotosinteza scade o data cu creterea concentraiei de O2 peste valorile normale de 21% din atmosfera. La plantele superioare terestre, prima observaie referitoare la efectul oxigenului asupra fotosintezei a fost efectuata de McAlister la frunzele de gru. Oxigenul din atmosfera terestr normal exercit un puternic efect inhibitor asupra fotosintezei unor plante superioare terestre (gru, secar, orz etc.). La toate aceste plante s-a constatat c la concentraia normal a oxigenului din atmosfera fotosinteza este micorat cu 40-50%. e) Influena apei n plante Pentru desfurarea normal a fotosintezei este necesar prezena n esuturile frunzei a unei nsemnate cantitii de ap, care particip direct n fotosintez. Optimul fotosintezei are loc cnd frunzele prezint un slab deficit hidric. Dac acest deficit crete fotosinteza scade mult n intensitate, iar cnd seceta este de lung durat ea nceteaz complet, chiar mai nainte de apa