Sunteți pe pagina 1din 3

NUMERELE NATURALE DE LA 100 LA 1000

Evaluare sumativă

I. Completează spațiile punctate, astfel încât să obții propoziții


adevărate. (30 p)
1. Numărul care are cifra 5 la unități, 3 la sute și 2 la zeci este ............ .
2. Predecesorul numărului 600 este ........... .
3. Cel mai mic număr de trei cifre identice este ........... .
4. Cel mai mare număr par de trei cifre diferite este ......... .
5. Numărul 777 se rotunjește la sute la ............ .
6. Cel mai mic număr de trei cifre cu suma cifrelor 10 este ........ .
7. Succesorul celui mai mic număr format numai din sute este ....... .
8. Numărul impar aflat între 629 și 633 este .......... .
9. Numărul care are cifra U = 3, cifra Z cu 4 mai mare decât cea a unităților,
iar cifra S >8 este ........... .
10. Vecinul impar mai mare al lui 701 este ......... .

II. Încercuiește răspunsul corect. (20 p)


1. Un număr par format din trei cifre, cu cifra sutelor cu 2 mai mică decât

cea a unităților, este:


a) 290 b) 182 c) 347 d) 224.
2. Rotunjit la zeci numărul 344 devine:
a) 347 b) 340 c) 350 d) 300.
3. Cel mai mare număr impar de trei cifre, având cifra zecilor 4 este:
a) 499 b) 849 c) 948 d) 949.
4. Șirul numerelor impare cuprinse între 701 și 693 este:
a) 701, 699, 697, 995
b) 699, 698, 697, 695
c) 699, 697, 695, 693
d) 699, 697, 695.

III . Scrie rezolvările complete: (40 p)

1. Scrie toate numerele formate din sute și zeci, mai mari au egale cu 420 și
mai mici decât 465.

..........................................................................................................................

2. Scrie cu litere:
 290 =
 415 =
 600 =
 318 =
3. Scrie cinci numere consecutive, astfel încât al treilea să fie 300.

.......................................................................................................................

4. Scrie toate numerele pare de trei cifre, în care cifra 5 se repetă de 2 ori.

.......................................................................................................................

Calificativul
S B FB
Evaluare
Punctajul
45p. - 64p. 65p. - 84p. 85p. - 100p.

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu.