Sunteți pe pagina 1din 1

Propoziția, cuvântul, silaba, Propoziția, cuvântul, silaba,

litera/sunetul(vocale, consoane) litera/sunetul(vocale, consoane)

1. Alcătuiește o propoziție formată din 1. Alcătuiește o propoziție formată din


patru cuvinte, care să conțină una, două, patru cuvinte, care să conțină una, două,
trei și patru silabe. trei și patru silabe.
2. Scrie cuvintele cu sens opus pentru: 2. Scrie cuvintele cu sens opus pentru:
rece, harnic, hotărât, noapte, scund. rece, harnic, hotărât, noapte, scund.
3. Scrie același cuvânt, dar să exprime mai 3. Scrie același cuvânt, dar să exprime mai
multe obiecte: unghie, cheie, rochie, multe obiecte: unghie, cheie, rochie,
gheată, coajă. gheată, coajă.
4. Alcătuiește propoziții în care cuvintele 4. Alcătuiește propoziții în care cuvintele
corn și leu, să aibă mai multe înțelesuri: corn și leu, să aibă mai multe înțelesuri:
Exemplu:vie: a)Am fost la vie.b) Știuca Exemplu:vie: a)Am fost la vie.b) Știuca
este vie. este vie.

Propoziția, cuvântul, silaba, Propoziția, cuvântul, silaba,


litera/sunetul(vocale, consoane) litera/sunetul(vocale, consoane)

1. Alcătuiește o propoziție formată din 1. Alcătuiește o propoziție formată din


patru cuvinte, care să conțină una, două, patru cuvinte, care să conțină una, două,
trei și patru silabe. trei și patru silabe.
2. Scrie cuvintele cu sens opus pentru: 2. Scrie cuvintele cu sens opus pentru:
rece, harnic, hotărât, noapte, scund. rece, harnic, hotărât, noapte, scund.
3. Scrie același cuvânt, dar să exprime mai 3. Scrie același cuvânt, dar să exprime mai
multe obiecte: unghie, cheie, rochie, multe obiecte: unghie, cheie, rochie,
gheată, coajă. gheată, coajă.
4. Alcătuiește propoziții în care cuvintele 4. Alcătuiește propoziții în care cuvintele
corn și leu, să aibă mai multe înțelesuri: corn și leu, să aibă mai multe înțelesuri:
Exemplu:vie: a)Am fost la vie.b) Știuca Exemplu:vie: a)Am fost la vie.b) Știuca
este vie. este vie.