Sunteți pe pagina 1din 3

Recapitulare

Fracţii. Numerele naturale 0 – 10 000

1. Scrie fracţiile: o doime, două treimi, cinci şeptimi, patru zecimi, şapte sutimi.

……………………………………………………………………………………………………
2. Scrie ce fracţie din desen reprezintă suprafaţa colorată în fiecare caz:

___ ___ ___

3. Colorează partea corespunzătoare fracţiei:


1 4 2
4 9 6

4. Scrie fracţii egale după desenele următoare:

…………………………………… ………………………………
5.Scrie fracţia corespunzătoare părţii colorate, apoi uneşte fiecare fracţie cu denumirea ei:

supraunitară subunitară echiunitară


6. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 4 ; 7 ; 4 ; 1 ; 8 ; 34 ; 23 ; 9 .
3 3 3 2 2 6 3 9 7 2 2 1 34 10 9
Fracţii echiunitare Fracţii subunitare Fracţii supraunitare

7. Scrie numărătorul sau numitorul pentru a obţine:


 fracţii subunitare:

3 ___ 14 ___ __ 32 109 2 306


4 8 43 65

 fracţii echiunitare:

6 15 ___ 76 603 102 ____


6 83 1 000

 fracţii supraunitare:

13 ___ 25 43 ___ ___ 4 231


6 6 98 276

AFLĂ MAI MULT!


Clasă: grup de trei ordine consecutive, începând cu ordinul 1.
Sistem zecimal: sistem de numeraţie în care zece unităţi de un ordin formează o unitate de ordinul
imediat următor.
CLASA MILIOANELOR CLASA MIILOR CLASA UNITĂŢILOR
S Z U S Z U
sute de zeci de unităţi sute zeci unităţi
mii mii de mii
Ordinul 6 5 4 3 2 1
1 0 2 1 5
7 5 0 2
8. Scrie numerele formate din :
a) 8 mii 3 sute şaptesprezece:………………………………………………
b) 10 mii 6 sute 4 zeci şi 5 unităţi: ...........................................................................
c) 30 de mii 18 zeci : ...........................................................................................
d) 5 mii 8 zeci şi 9 unităţi : ................................................................
9. Subliniază/încercuieşte cifra 7 în fiecare număr, apoi scrie ce clasî şi ce ordin ocupă în
scrierea numărului:
a) 10 170 –
b) 7 359 –
c) 9 721 –
d) 2 037 –
10. Scrie predecesorul şi succesorul fiecăruia dintre numerele următoare:
............................. 7 899 .................................
............................. 9 209 ................................
............................ 9 999 ................................
............................ 2 370 ...............................
11. Află valorile lui “n”:
9 993 < n < 10 000
..................................................................................................................................
12. Compară următoarele numere:
3 540 ..... 2 802 6 207 ..... 9 702
10 124 ..... 8 999 5 311 ..... 5 321
7 402 .... 7 540 5 100 .... 5 100
13. Scrie patru numere pare consecutive, dintre care unul să fie 9 897.
..................................................................................................................................
14. Observă regula de formare a şirului, apoi scrie câte trei numere în fiecare şir:
a) 9 896; 9 906; 9 916; ........................................................................................
b) 2 563; 2 560; 2 557; ........................................................................................
c) 5 141; 5 145; 5 149; ..................................................................................
d) 9 999; 9 899; 9 799; .............................................................................................
16. Utilizând o singură dată cifrele 7; 0 ; 1 şi 6 scrie:
a) cel mai mare număr natural………………
b) cel mai mic număr natural………………..
c)cel mai mare număr natural impar………………………
d) cel mai mic număr natural impar………………………..
e) cel mai mare număr natural par………………………..
f) cel mai mic număr natural par…………………….
g) cel mai mic număr care are cifra 1 la ordinul sutelor…………………
h) cel mai mare număr care are cifra 1 la ordinal zecilor………………..
17. În numărul 2 345 , cifra 3 reprezintă ordinul ……………….., cifra 2 reprezintă ordinul
……………………….., cifra 4 reprezintă ordinul ………………………, iar cifra 5 reprezintă
ordinul …………………………
18. a) Compară numerele, apoi subliniază-le pe cele impare:
1 222 1 221 3 678 3 699 7 776 7 775
4 999 7 345 1 011 1 010 2 022 2 220
5 631 4 779 1 200 1 203 7 605 6 506
b) Ordonează crescător numerele pare de mai sus:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și