Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Data: ...................... Numele: ......................................................

1.Scrie cu cifre:

Şapte mii: ...........................


Şaizeci şi patru de mii trei sute douăzeci şi nouă: .................................
Opt sute de mii o sută cinzeci şi doi: ..............................

2.Numără de la

a) 10497 la 10503 .................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

b) 4594 la 4585.....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

c) Subliniază numerele pare de la punctul „a”.

3)Descompune:

6513= ..................................................................................................................................................................

34920= ..................................................................................................................................................................

2078= ..................................................................................................................................................................

4)Scrie:

a) patru numere consecutive, primul fiind 5827:

...............................................................................................................................................................................

b) succesorul numerelor:

30168: ...........................
1553: ...........................
68426: ...........................

c) predecesorul numerelor:

47129: ................................
2347: ................................
81412: ................................

5)Compară:
35694 8290 1428 510
4837 4871 89250 76875
13476 13476 3394 3702