Sunteți pe pagina 1din 2

*

Verificator atestat
Ing. TRIF JONEL

Nr.314, data: 16O62O11.

Certificat de Atestare nr. 06530 din O806.2OO4.

Braov, telefon 0722414772

REFERAT

Privind verificarea de calitate Ia cerina


SIGURANTA LA FCC PENTRU CONSTRUCTII C
a prolectulul: Construire i dotare after school in sat Gura
Vail, comuna Recea, judeuI Braov;

Faza: P.T.+D.E., Cu nr. 6/2011,ce face obiectul contractului (nr/an):314/2011.

1. Date de identificare:
-

prolectant general: S.C. DAMAR PROIECT S.R.L., BRASOV, str.Zorilor,


nr. 3, bI. D6, ap. 12 arh.Georgeta
prolectant
de specialitate:S.C. DAMAR PROJECT
SANSEBES;
S.R.L., BRASOV,
str.Zorilor, nr. 3, bI. D6, ap. 12 ing. Zsolt HALMAGHI;
investitor: Comuna Recea,judetul Braov;
amplasament: comuna Recea, sat. Gura Vii, judetul
Braov; data prezentrii prolectulul pentru verificare:
14.06.2011.

2. Caracteristici principale ale proiectulu i ale constructiei:

constructie nou;
tipul caracteristicile constructive: constructie civila obisnuita pentru
parter, categoria C( normal )
clasa III de importan,
Invtmnt;
gradul
IIde rezistent Ia foc, un compartiment de incendiu, 28 utilizatori (25 de
elevi i3 de cadre didactice),dou ui pentru accesul evacuarea persoanelor;
dimensiuni: volumul constructiei : 1200m3 aria construit
283,63m2 aria desfurat : 283,63rn2, inaltimea max.
16,60m;
functia principal: Invmnt;
distante de siguran: se respect;
elemente de constructie: fundatii, stIlpi, cadre, pIaneu din beton,
arpant din Iemn ignifugat.
pereti din zidrie
-

3. Documente cee prezint Ia verificare:


Tema de proiectare:construire
dotare centru after school In sat Gura
Vail, comuna Recea, judeul Braov;
Cerificat de urbanism: nr. 15 /16.02.2011. emis de Primria Comunei
Recea;
Raportul expertizel tehnice:nu s-a prezentat;
Memorli elaborate de proiectant: Memoriu Tehnic Arhltectura,
Memorlu Tehnic de Rezisten, Memoriu Instalatil Sanitare, de
Inclzire i Instalatii Electrice;
Plane desenate: Plan de Incadrare In zon, Plan de situatie, Plan
patter, Plan Invelitoare, Sectiuni, Fatade, Plan retele;
Alte documente: Scenariu de securitate Ia incendiu.
-

4. Concluzil asupra verificrii


In urma verificarli se consider proiectul corespunztor pentru
faza verificata, semnndu-se i tampilndu-se conform Indrumatorulul.

Am primit

exemplare
2
Am predat.. .2
exemplare Investitor/Prolecta nt
Verificator tehnic atestat
Ing. Trif lonel Radu
.