Sunteți pe pagina 1din 1

Ce documente trebuie pastrate la bordul unui vehicul?

Pentru sofer:
-permis de conducere corepunzator tipului de camion
-atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata de 3,5 tone)
-act de identitate
-legitimatia soferului sau copie de pe contract de munca

Pentru masina:
-licenta pentru transport rutier public de marfuri in trafic international (copie)
-copia conforma (in original)
-contract de leasing (dupa caz)
-contract de inchiriere (dupa caz)
-carte de identitate al autovehicolului
-talon (certificat de inmatriculare)
-inspectia tehnica periodica
-asigurare obligatorie
-rovineta (taxa de drum)
-diagrama tahograf si foaia de parcurs pentru vehiculele avand masa maxima autorizat
mare de 3.5 tone
-dovada de verificare tahograf
-autorizatie speciala emisa de Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor in
transportului rutier de marfuri cu greutati si / sau gabarite depasite.
Pentru marfa:
-scrisoare de transport
-aviz