Sunteți pe pagina 1din 2

I.

CADRANELE Roald Dahl


I. Demonstraţi că textul citit este: II. Găsiţi în text, enunţuri şi expresii
- un text literar; care dovedesc pasiunea Matildei.
- un text narativ. Transcrieţi-le!
.............................................................
................................................................. .............................................................
................................................................. ..............................................................
................................................................. ..............................................................
................................................................. ............................................................
................................................................. ............................................................
………………………………………… ………………………………..............
…………………………………………. ………………………………...............
…………………………………………. …………………………….................

III. Găsiţi, în text, însuşiri ale fetiţei: IV. Redalizaţi un desen care să o
înfăţişeze pe Matilda.

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
..............................................................
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
…………………………………………
Roald Dahl
SCHELETUL DE RECENZIE

1. Scrie într-o singură propoziţie despre ce este vorba în lecţia „Matilda”, de


Roald Dahl:
.......................................................................................................................................
2. Într-o expresie, spune ce conţine textul:

.....................................................................................................................................
3. Printr-un cuvânt, rezumă conţinutul lecţiei:

.......................................................................................................................................
4. La ce culoare te gândeşti când citeşti textul? De ce?

.......................................................................................................................................
5. Scrie ideea pe care o consideri cea mai importantă:

.......................................................................................................................................
Tablou - Matilda