Sunteți pe pagina 1din 10

Numele.................................................

In calatorie cu prietenii

Vocabular:
vrăjitor = persoană care face vrăji, magii;
răget = strigăt, urlet;
coșcogeamite = mare, colosal, enorm, ditamai;
dihanie = animal sălbatic, fiară, jivină;
laș = fricos, necinstit;
tinichea = metal de calitate inferioară.
Vrăjitorul din Oz
de Frank Baum
Dorothea și prietenii ei străbăteau pădurea deasă. Drumul era pietruit cu cărămizi
galbene. Crengile pomilor erau uscate.
S-a auzit un răget îngrozitor. În calea lor a sărit un leu mare.
Cu o lovitură, l-a învârtit pe Sperie-Ciori pe marginea potecii. Apoi, s-a izbit de
Omul de Tinichea, care nu s-a speriat, deși a căzut în drum.
Micul Toto a alergat lătrând spre Leu. Fiara a deschis gura cat să-l muște. Atunci,
Dorothea, de teamă că Toto va fi ranit, s-a repezit la Leu și i-a tras o palmă peste bot.
- Să-ți fie rușine! Coșcogeamite dihanie, să te pui cu un cățeluș ca Toto!
- Nu l-am mușcat!
- Dar ai încercat s-o faci! Nu ești decât un laș.
- Știu. Ce pot să fac?
- Uite! L-ai izbit și pe Sperie-Ciori, care nu e decât un om de paie.
- De aceea s-a rostogolit așa ușor, făcu Leul. Și celălalt e de paie?
- Nu, e Omul de Tinichea, răspunse fata și îl ajută să se ridice.
- Ce te face să fii laș? zise fetița.
- Nu știu, răspunse Leul, ștergându-și o lacrimă cu vârful cozii.
- Suferi de o boală de inimă? întrebă Omul de Tinichea.

1
- Poate!
- Creier ai? întrebă Sperie-Ciori.
- Așa cred, dar n-am putut niciodată să mă uit în cap să văd.
- Eu merg la Marele Oz să-mi dea puțin creier, fiindcă în capul meu sunt numai
paie.
- Și eu vreau să-l rog să-mi dea o inimă, spuse Omul de Tinichea.
- Și eu doresc să mă trimită acasă împreună cu Toto, spuse fetița.
- Credeți că Vrăjitorul din Oz ar putea să-mi dea curaj? întrebă Leul.
- Da.
- Atunci, n-aveți nimic împotrivă să merg cu voi?
Și micul grup a pornit la drum.

FIȘĂ DE LECTURĂ
1. Titlul: .....................................................................................
2. Autorul: ..................................................................................
3. Timpul și locul în care se desfășoară acțiunea: ......................................................................
................................................................................................................................................
4. Răspunde la întrebări:
a) Care sunt personajele din text?
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) Pe unde au trecut Dorothea și prietenii ei?
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
c) Cine a sărit în calea lor?
.............................................................................................................................................
d) Ce a făcut Leul?
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e) Ce i-a făcut Dorothea Leului?
.............................................................................................................................................

2
...................................................................................................................................................
5. Scrie cuvinte cu sens opus celor date:
prieten – laș -

deasă – ușor –

uscate – a porni –

mare – puțin –

6. Găsește rime!
uscate - .....................................; mare - ............................................;
bot - .....................................; cățeluș - ..........................................;
paie - .....................................; creier - ............................................;
rușine - .....................................; acasă - ............................................;
laș - .....................................; ușor - ..............................................;

7. Scrie însușiri pentru fiecare personaj:


Dorothea
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Omul de Tinichea Leul


.......................................................... ..........................................................
............................................................ ..........................................................
........................................................... ..........................................................
........................................................... ...........................................................

Sperie-Ciori
............................................................................
............................................................................
............................................................................
3
............................................................................
8. Inventează nume asemănătoare celor din text, prin care să transmiți însușiri ale personajelor:
- Omul de Tinichea: ..................................................................................................................;
- Sperie-Ciori: ...........................................................................................................................;
9. Completează piramida:

Personajul principal
....................................
........................................
Personajul preferat
.................................................
Prezintă gestul curajos al Dorotheei
.............................................................
...................................................................
.......................................................................
.............................................................................
Desenează-l pe Vrăjitorul din Oz,
așa cum ți-l imaginezi:

4
5
6
10.Timp de 3 minute, scrie cât mai multe cuvinte care îți vin în minte și care au legătură cu textul
„Vrăjitorul din Oz”.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11..Joc „Dacă aș fi personajul ...” *Completează enunțurile cu răspunsuri potrivite.
- Dacă aș fi Dorothy, atunci aș merge ...______________________________________
- Dacă aș fi Toto, atunci nu aș ... _____________________________________________
- Dacă aș fi Sperie Ciori, atunci aș dori ...______________________________________
- Dacă aș fi Omul de Tinichea, atunci aș spune ..._________________________________
- Dacă aș fi Leul, atunci m-aș simți...____________________________________________

In calatorie cu prietenii
La munte, pe dealuri sau in campii

7
FORME DE RELIEF

OBS ÎNCERCĂM SĂ
ERV AFLĂM
ĂM
 Ce sunt munţii?
 Cu ce sun acoperiţi ei ?
 Ce animale şi plante
cresc în zona montană?

Ce plante observi în
imagine?
De ce grâul se cultivă în
zona de câmpie?
Cum este câmpia faţă de
munte?

A MUNTELE CÂMPIA DICŢ

M Sunt forme de relief. ION

AF Sunt reprezentate pe hartă cu culori diferite. AR

LA MARO VERDE relie

T - cea mai înaltă formă de relief - cea mai joasă formă de f-

relief aspe
ctul
Scrie cum se numeşte localitatea în care supr
locuieşti........................... afeţ
Ea este aşezată: ei
EX
...în zonă de câmpie ...în zonă de munte ... în altă zonă păm
ER
Observă o hartă şi identifică munţii şi câmpiile după culorile cu
SĂ 8 ântu
care sunt reprezentate (maro- munţii, verde - cîmpiile).
lui(
M Desenaţi cartierul, satul în care locuiţi.
mun
deal
,
vale
)

Fisa de lucru
1. Scrie în casetă A (adevărat) pentru enunţul corect şi F (fals) pentru cel incorect :
 În zona de câmpie este mai cald decât la munte.....
 Staţiunea Predeal se află în zonă montană....
 Marea Neagră este situată în munţi.....
 Ne dăm cu schiurile pe nisip...
 Alpiniştii escaladează munţii...
 Câmpia şi muntele sunt forme de relief....

2. Completaţi enunţurile :
 Cea mai înaltă formă de relief este..................
 Cea mai joasă formă de relief este..................
 Câmpia se reprezintă pe hartă cu culoare................
 ................ se reprezintă pe hartă cu culoare maro.

3. Scrie un titlu pentru fiecare imagine:

9
...................................... ....................................... .......................................

4. Dezlegaţi următorul rebus:


1. hrana preferată a pisicii SOARECE

2. cea mai înaltă formă de relief MUNTE

3. corp cu viaţă sau... VIU

4. .......blândă zgârie rău. PISICA

5. vulpea, lupul, veveriţa sunt...... ANIMALE

6. ardeiul, laleaua, panseluţa sunt.....


7. cea mai joasă formă de relief

5. În ce zonă de relief ţi-ar plăcea să mergi în vacanţă şi de ce ?


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................

10

S-ar putea să vă placă și