Sunteți pe pagina 1din 5

DATA:. 12.

03 2018
CLASA: a II a
PROPUNĂTOR: înv. Cătrună Iuliana
UNITATEA DE ÎNVĂŢǍMÂNT: Şcoala Gimnazială Furculești
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Emoțiile noastre
SUBIECTUL: Nu te împrieteni cu frica
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI: Conştientizarea importanţei relaţiilor de prietenie în viaţa omului.

COMPETENȚE SPECIFICE:
Dezvoltare personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață;
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii

COMPETENȚE INTEGRATE:
Comunicare în limba română
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
Arte vizuale și abilități practice
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
OBIECTIVE COGNITIVE:
-să identifice emoţii de bază (bucurie, tristețe,), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal;
-să descopere şi să retrăiască o atitudine pozitivă
-să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională;
-să exprime trăiri personale prin intermediul elementelor de limbaj plastic (formă, culoare);
-să exprime dorințe/temeri personale. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii vor enumera cel puțin o dorință/bucurie personală.

Strategia didactică:
a)metode și procedee:observaţia, conversaţia, exercițiul, ciorchinele, explicatia, demonstratia,
b)mijloace didactice:fișă de lucru, manual
c) Moduri de organizare: individual, frontal, pe grupe;
Resurse umane: 15 elevi
Temporale- 45 minute

Bibliografie:
-Programa școlară pentru disciplinele Comunicare în limba română (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a),
Comunicare in limba romana,Dezvoltare personala,Muzica si miscare aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
-Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare
continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;
-Caiet de lucru editura Ars libri
-Ghidul cadrului didactic clasa a II-a ,Editura Ars Libri,2014
-www.didactic.ro
Elemente de strategie didactică
Secvenţele Ob.
Conţinutul informaţional şi demersul didactic Resurse Resurse Forme de
instruirii op. Evaluare
procedurale materiale organizare
Moment Se creează condiţiile optime pentru
buna desfăşurare a lecţiei (climat psihoafectiv, Conversaţia Frontal Observarea
organizatoric
materiale didactice).
sistematică

Captarea atenţiei Voi discuta despre personajele din Vrăjitorul din Oz


și vom stabili de ce se temea fiecare din ele. Mă voi
O1 Observarea
opri la teama leului și le voi arăta o fotografie cu Calendarul
unul care răgnește și îi voi întreba pe elevi ce simt naturii Frontal sistematică
când văd acea imagine. Ce fel de sentiment le Conversaţia
provoacă?

Elevii sunt anunţaţi că vom vorbi despre frică. Frontal


Anunţarea temei Conversaţia
şi a obiectivelor

Reactualizarea Voi discuta cu elevii despre ce temă am vorbit Conversația Frontal


ora trecută.
cunoștințelor
Elevii vor citi textul Piticel și se va discuta pe
Dirijarea text: manual Observarea
învăţării - De ce îi era frică lui Piticel?
sistematică
- Ce vedea el în întuneric?
Conversaţia
-Cine era cu adevărat? Fişă Frontal

Obținerea Elevii vor primi niște cartonașe în care vor fi Exerciţiul Cartonașe Frontal
performanței și ilustrate diferite imagini:
O3 cu imagini Observare
transferul
cunoștințelor O2 sistematică

O5
Conversaţia

Dialogul

Exerciţiul
Vor discuta despre ce simt persoanele din
imagine și ce gând salvator ar putea să îi ajute.
Elevii vor avea de modelat un talisman împotriva
Activitate în O4 fricii. Voi explica elevilor că încă din antichitate Exerciţiul Plastelină, Aprecieri
Frontal
completare oamenii credeau în puterea de protecție a diferitelor creioane
verbale
obiecte astfel încât au început să poarte diferite Conversaţia colorate,
talismane la care se rugau pentru ceea ce aveau lipici
nevoie.

Se fac aprecieri privind participarea elevilor la Aprecieri


Evaluarea activitate. Conversaţia Frontal verbale
performanței Calificative
Intensificarea Voi recomanda elevilor să utilizeze surse de Conversaţia Frontal
retenției și informare având ca temă frica.
asigurarea
transferului

S-ar putea să vă placă și